PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA"

Transkript

1 BARNBÖCKER OCH UNGDOMSBÖCKER PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA Children s and youth literature in languages other than Swedish KULTURRÅDET

2 INNEHÅLL/TABLE OF CONTENTS Förord/Foreword 3 Om denna guide på 30 språk/about this guide in 30 languages 4 Sveriges barn behöver världens böcker/ The children of Sweden need the books of the world 13 Ny klassikerutgivning för skolan/ New publication of classic literature for schools 16 Internationella biblioteket/the International Library 18 Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne/ The Astrid Lindgren Memorial Award 20 Katalog/Catalogue 23 Albanska 23 Arabiska 26 Arameiska 33 Bengaliska 34 Bosniska 34 Engelska 35 Finska 36 Kinesiska 37 Nordkurdiska 37 Sydkurdiska 44 Nordkurdiska och sydkurdiska 45 Makedonska 47 Mandinka 47 Persiska 47 Portugisiska 51 Romani 51 Samiska 52 Serbiska 53 Singalesiska 53 Somaliska 54 Spanska 55 Tigrinska 56 Tornedalsfinska 56 Turkiska 59 Urdu 59 Vietnamesiska 60 Älvdalsmål 60 Flerspråkiga 60 Register/Index 61 Adresser till förlagen/publishers index 70 2 INNEHÅLL/TABLE OF CONTENTS

3 FÖRORD FOREWORD JAG LÄSTE SOM UNG mycket och ofta. Jag minns hur jag under sommarloven försökte smyga mig undan med en bok för att slippa dras in i någon av familjens många projekt, måla om uthus, klippa gräs, byta takpannor. Minnet av den unge mannen, där han sitter uppkrupen på vinden eller gömd i ladan, ivrigt slukande allt från Enid Blyton eller Ian Fleming till Ernest Hemingway och så småningom James Joyce, kan ibland påminna mig om hur viktigt det är att ha möjligheten att välja. Hur valde jag när jag som 12-åring kastade mig över bokhyllorna i Helmer Nilssons bokhandel i Växjö? (Jag hade möjligheten att få köpa böcker, och upptäckte först långt senare bibliotekens välsignelse.) Tyvärr blir nog svaret: slumpens skördar. Ett omslag som lockade, en trend som gick, ja listan kan göras lång. Så mötte jag exempelvis Hemingway via en av de stora traditions- och kulturbärarna i mitt liv, bokhandelsmedhjälparen. Jag tror hans namn var Levin. Jag är honom fortfarande djupt tacksam. Vad vill jag säga med detta? Jo, att viktigare än alla urval av vad som måste läsas är att böckerna, texterna och författarna finns tillgängliga. För att överhuvudtaget kunna välja som jag i bokhandeln måste det finnas möjlighet att göra ett val. Goda bibliotek, översättningsstöd och initiativ som den här katalogen bidrar till detta. Och det är något alla har rätt till. AS A YOUNG MAN, I used to read a lot and often. I remember spending my summer holidays trying to sneak off with a book in order to avoid all the family projects: repainting the shed, mowing the lawn, changing roof tiles. The memory of that young man, crouched up in the attic or hidden in the barn, eagerly devouring everything from Enid Blyton or Ian Fleming to Ernest Hemingway and eventually James Joyce, sometimes reminds me of the importance of being able to choose. How did I make my selections as a 12-year old kid rummaging the shelves of Helmer Nilsson s book-shop in Växjö? (I had the good fortune of being able to buy books, and didn t discover the blessing of libraries until years later). Unfortunately, the answer is probably: by chance. An intriguing book cover, a current trend, and so on. Ernest Hemingway, for example, came into my life with the help of the bookshop clerk. I think his name was Levin and I still owe him my gratitude. Where am I going with all this? That more important than all selections of must reads is that the books, texts and authors are accessible. In order to choose as I did in the book store there must be something to choose from. Good libraries, translation support, and catalogues such as this one all increase the possibility of choosing. A possibility everyone is entitled to. Björn Linnell Natur och Kultur, Ordförande Svenska PEN/Chairman of Svenska PEN FÖRORD/FOREWORD 3

4 BARNBÖCKER OCH UNGDOMSBÖCKER PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA Children s and youth literature in languages other than Swedish DET HÄR ÄR EN GUIDE till den barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska som är utgiven i Sverige. Här hittar du en förteckning över alla barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska som är utgivna av förlag i Sverige. Det finns drygt 390 böcker på sammanlagt 33 språk. De allra flesta av böckerna presenteras med bild och text, och ett komplett register finns för varje språk. Alla böcker i katalogen finns att köpa, antingen i bokhandeln eller direkt av förlagen. Förlagsregister med adresser finns i slutet av katalogen. Böckerna kan också finnas på biblioteken. På Inter nationella Biblioteket i Stockholm finns över böcker på mer än 100 språk. De lånar ut dessa böcker till alla bibliotek i landet. Det spelar därför ingen roll om man bor i en liten kommun med ett litet bibliotek, alla har tillgång till böckerna. Du kan läsa mer om Internationella Biblioteket längre fram i katalogen. I katalogen kan du också läsa om den nya klassikerserien för skolan som ska ges ut under de kommande fem åren. En av tankarna bakom den nya utgivningen är att den ska erbjuda de svenska skolorna litteratur som speglar andra delar av världen än den västerländska. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är världens största barnlitteraturpris och delas ut varje år på Skansen i Stockholm. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur i världen. Priset ska också stärka barns rättigheter på global nivå. I katalogen kan du läsa mer om priset. THIS IS A GUIDE to the books for children s and young people available in foreign languages in Sweden. The guide includes a list of all the books for children and young people given out by publishers in Sweden in languages other than Swedish. There are more than 390 books in a total of 33 languages. Most of these books are described using a picture and text, and there is also a complete register for each language. It is possible to buy all the books in this catalogue, either from bookshops or directly from the publishers. There is a register of publishers names and addresses at the end of the catalogue. These books can also be found in libraries. In the Inter national Library in Stockholm there are more than books in more than 100 languages. These books can be lent out to all the libraries in the country, so it does not matter if you live in a little town with a small library, everyone can borrow these books. Read more about the International Library farther on in the catalogue. The catalogue also includes information about the new series of classics for schools that will be published during the next five years. One of the ideas behind this series is that Swedish schools will be offered literature that describes many parts of the world not only the Western world. The Astrid Lindgren Memorial Award is the world s biggest prize for children s literature and is awarded every year at Skansen in Stockholm. The aim of this prize is to increase interest in books for children and young people all over the world. The prize is also intended to strengthen children s rights at a global level. Read more about this prize in the catalogue. 4 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

5 አማርኛ/AMHARISKA SHQIP/ALBANSKA Ky është një udhërrëfyes për literaturë(letërsi) të fëmijëve dhe rinisë në gjuhë të tjera, përveç në gjuhën suedeze, që gjendet në Suedi. Këtu do të gjeni një listë për të gjitha librat për fëmijë dhe rininë në gjuhë të tjera, përveç në gjuhën suedeze që janë të botuara nga shtëpitë botuese në Suedi. Ekzistojnë më tepër se 390 libra në gjithsejt 33 gjuhë. Shumica prej këtyre librave paraqiten me fotografi dhe tekste, dhe një regjistër i plotë ekziston për secilën gjuhë. Të gjitha librat që janë në katalog mund të shiten, në librari ose drejtëpërdrejtë nga shtëpitë botuese. Regjistri i shtëpive botuese me adresat e tyre gjendet në fund të katalogut. Librat gjithashtu mund të gjenden në bibliotekë. Në Bibliotekën ndërkombëtare në Stockholm ka më tepër se libra, me më tepër se në 100 gjuhë. Nga këtu huazohen librat nga të gjitha bibliotekat e vendit. Për këtë arsye nuk luan aspak rol nëse banoni në një komunë të vogël e cila ka një bibliotekë të vogël, të gjithë kanë mundësi të shfrytëzojnë librat. Për Bibliotekën ndërkombëtare mund të lexoni në tekst më tej në katalog. Në katalog gjithashtu mund të lexoni për serinë e re klasike për shkollën, që do të botohet gjatë pesë viteve të ardhshme. Një nga mendimet që qëndron prapa këtij botimi të ri është të ju ofrohet shkollave suedeze një literaturë që pasqyron pjesët e tjera të botës, përveç literaturës perëndimore. Çmimi i letërsisë në kujtim të Astrid Lindgren është çmimi më i lart në botë për letërsi të fëmijëve dhe ndahet çdo vit në Skansen në Stockholm. Qëllimi i këtij çmimi është që të forcohet interesimi për literaturë të fëmijëve dhe të rinisë në botë. Çmimi gjithashtu do të forcojë të drejtat e fëmijëve në nivel global. Rreth çmimit më tepër mund të lexoni në katalog. ይህ መመርያ ስዊድን አገር ላይ ለህፃናቶችንና ወጣቶች ተብለው በሌላ ቋንቋ ለሚዘጋጁ መፅሃፍቶች የሚያገለግል ነው በተጨማሪም ስዊድን አገር በሚገኙ ኣሳታሚዎች በስዊድሽ ቋንቋ ሳይሆን በሌላ ቋንቋ ለሚዘጋጁ የነዚህ ህፃናቶችንና ወጣቶች መጽሃፍቶች የሚሆን የስም ዝርዝር የያዘ ነው እዚህ ዝርዝር ላይም በ 33 ቋንቋዎች የተዘጋጁ ከ 390 በላይ የሚሆኑ መጻህፍቶች ይገኛሉ ኣብዛኞቹ እነዚህ መጽሃፍቶች ስእልና ትልቅ ጽሁፍ ያለበባቸው ሆነው ለእያንዳንዱ መጽሃፍ ዝርዝር የያዘ መዝገብ ይገኛል ዝርዝሩ ላይ የሚገኙት መጻህፍቶች በሙሉ ከቤተ መጻህፍት ወይም ከማተምያ ቤቱ በቀጥታ ለመግዛት ይችላሉ የነዚህ ኣሳታሚ ድርጅቶች ስምና አድራሻ ከፈለጉ በዚህ የመምርያ ጽሁፍ መጨረሻ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ በሌላ መንገድ ደግሞ ኣብዛኞቹ እነዚህ መጻህፍቶች በቤተ ንባብ ሊያገኟቸው ይችላሉ ስቶኮልም አለም አቀፍ ቤተ ንባብ ላይ ከ 100 ቋንቋዎች በላይ የተዘጋጁ ከ በላይ የሚሆኑ መጻህፍቶች ይገኛሉ በመላው አገሪቱ የሚገኙ ቤተ ንባቦች እነዚህ መጻህፍቶች መዋስ ስለሚችሉ ትንሽ የሆነች ቤተ ንባብ ያለባት ትንሽ ከተማ ላይ የሚኖሩ ከሆነ በነሱ በኩል እነዚህ መጻህፍቶች ሊያገኟቸው ይችላሉ የዚህ የስቶኮልም አለም አቀፍ ቤተ ንባብ ኢንፎርመሽን ከፈለጉ በመመሪያ ጽሁፉ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ በተጨማሪም ይህ የመመርያ ጽሁፍ ለመጪው አምስት አመት ላይ ለሚዘጋጁ ተከታታይ የሆኑ መጻህፍቶች ኢንፎርመሽን የያዘ ነው የነዚህ ተከታታይ መጻህፍቶች አላማ ደግሞ ስዊድን የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ስለ አለማችን የተለያየ ጽሁፍ እንዲኖሯቸው ነው ይህ ማለት ደግሞ ስለ ምዕራባውያን ብቻ ሆነው እንዳይቀሩ በማሰብ ነው The Astrid Lindgren Memorial Award በመባል የሚታወቀው የሽልማት መስጠት ህደት በአለማችን ላይ ትልቁ የህጻናቶች ጽሁፎት በተመለከተ በየዓመቱ በስዊድን የሚገኝ በ Skansen ላይ ሽልማጥ የሚሰጥበት ድርጅት ነው አላማው ደግሞ ህጻናቶችንና ወጣቶችን በተመለከተ ብዙ ጽሁፎች እንዲዘጋጁ ለማበራታት ተብሎ ነው በተጨማሪም ይህ ሽልማት በአለማችን የህጻናቶች መብት በደንብ እንዲከበር ለማጠናከርም ነው የዚህ ሽልማት በተመለከተ ኢንፎርመሽን ከፈለጉ በመመሪያ ጽሁፉ ላይ ሊያገኙ»HôY /ARABISKA هذا الكتيب دليل الى كتب الا طفال والشباب المتوفر بلغة اخرى غري السويدية في السويد. ستجد هنا فهرسا بكل كتب الا طفال والشباب بلغة غري السويدية والصادرة من دور اانشر السويدية. هناك حوالي 390 عنوانا ب 33 لغة. أغلب هذه الكتب تعرض هنا بصورة الغلاف ونص وسجل كامل عن اللغات التي يتوفر الكتاب. جميع الكتب في هذا الدليل متوفرة للشراء في محلات بيع الكتب ومن دور النشر مباشرة. وتوجد هذه الكتب في المكتبات العامة ايضا. يوجد في المكتبة العالمية في ستوكهومل أكرث من كتاب باكرث من 100 لغة. تتم اعارة هذه الكتب الى جميع المكتبات العامة في السويد. ولهذا لايلعب مكان سكنك دورا فحتى اذا كنت تسكن في بلدية صغرية ذات مكتبة عامة صغرية فبمقدور الجميع استعارة الكتب. ميكنك قراءة المزيد عن المكتبة العالمية لاحقا في هذا الدليل. وميكنك في هذا الدليل قراءة آخر الاخبار حول احدث الكتب الدراسية التي ستطبع في السنوات الخمس القادمة. ان احد الاهداف حول الطبعة الجديدة للدليل انه يوفر للمدارس السويدية الادب الذي يعكس صورة الاجزاءالاخرى من العامل غري الدول الغربية. لان جاي زة ذكرى استريد ليندجرين لادب الاطفال هي اكبر جاي زة لا دب الا طفال وتوزع مرة واحدة في السنة في سكانسن في السويد. الهدف من هذه الجاي زة هو تقوية وزيادة الاهتامم با دب الا طفال والشباب في العامل. وان تقوي الجاي زة حقوق الا طفال في العامل. ميكنك قراءة المزيد عن هذه الجاي زة في الدليل. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 5

6 /ARAMEISKA BOSANSKI/BOSNISKA Ovo je vodič u Švedskoj dostupne literature za djecu i omladinu na drugim jezicima osim švedskog. Ovdje nalazite popis svih knjiga za djecu i omladinu, na drugim jezicima osim švedskog, izdanih od strane izdavačkih kuća u Švedskoj. Ima više od 390 knjiga na ukupno 33 jezika. Većina knjiga je predstavljena slikom i tekstom. Postoji kompletan popis za svaki jezik. Sve knjige iz kataloga se mogu kupiti, u knjižari ili direktno kod izdavača. Popis izdavača s adresama nalazite na kraju kataloga. Knjige možete naći i u knjižnici. U međunarodnoj knjižnici u Štokholmu ima više od knjiga na više od 100 jezika. Kjige iz međunarodne knjižnice se posuđuju svim knjižnicama u zemlji. Knjige su dostupne svima, bez obzira na boravak u maloj općini s malom knjižnicom. U daljem tekstu možete više čitati o Međunarodnoj knjižnici. U katalogu možete isto tako čitati o novim klasičnim serijama za školu, koje će biti izdane u slijedećih pet godina. Jedna od zamisli novog izdavanja je ponuda literature švedskim školama, literature koja opisuje ostale dijelove svijeta osim zapadnoeuropskog. Nagrada u spomen Astrid Lindgren je najveća književna nagrada u svijetu i dodjeljuje se svake godine u Skansenu, Štokholmu. Svrha nagrade je ojačati i povećati interes za dječijom i omladinskom literaturom u svijetu. Nagrada će isto tako ojačati prava djece na globalnom nivou. Dodatni tekst o nagradi nalazite u katalogu. /BENGALISKA GwU mybwwk e wzz Ab fvlvq cökvwkz wkï I Zi Y mvwn Z i GKwU MvBW hv myb W b i q Q GB MvB W Zzwg mybwwk Qvov Ab fvlvq wkï I Zi Y `i Rb mybwwk cökvkk KZ K cökvwkz eb jvi GKwU ZvwjKv Luy R cv e me gvu cövq 33wU fvlvq xxx cökvwkz cy ÍK i q Q ekxi fvm eb jvb Qwe I U mn Dc vcb Kiv n q Q Ges cöwzwu fvlvi GKwU c~y iwrwóª I i q Q h Kvb eb-gi `vkvb _ K A_ev mivmwi cökvkk _ K GB K vuvj Mi cöwzwu eb wkb Z cviqv hvq K vuvj Mi k l cökvkk `i iwrwóª mn wvkvbv i q Q eb jv jvb eªix ZI Av Q ók nvg B Uvi bkbvj jvb eªix Z 100wU fvlvii AwaK j ii ekx eb Av Q ` ki me jv jvb eªix Z Zviv GB eb jv avi w` q _v K QvU jvb eªix hy³ Kvb QvU KwgD b hw` KD evm K i mevb eb jv c Z cv i, GUv Kvb e vcvi bq GB K vuvj MB Zzwg B Uvi bkbvj jvb eªix m ú K AviI Rvb Z cvi e GB K vuvj M AvMvgx cuvp eq i z j h me bzzb K vwmk wmwir jv `qv n e Zv co Z cvi e Gi cq b h wpšívaviv KvR K i Q Zv n jv bzzb eb jv mybwwk zj jv Z cwðgv ms wz QvovI c w_exi Avi GK w` Ki ms wz K cöwzdwjz Ki e Avwóª` wj ` MÖb i Y mvwnz cyi vi c w_exi me e nr wkï mvwnz cyi vi Ges Zv ók nv gi vb m b cöwz eqi `qv n q _v K GB cyi v ii D Ïk ewjô Ges c w_ex Z wkï I Zi Y mvwnz m ú K AvMÖn RvwM q Zvjv fšmwjk c hv q wkïi AwaKvi K ewjô Kivi Rb I GB cyi vi GB K vuvj M cyi vi m ú K Zzwg AviI Rvb Z cvi e SUOMI/FINSKA Tämä on Ruotsissa löytyvän muun kuin ruotsinkielisen lastenja nuortenkirjallisuuden opas, Siinä on luettelo kaikista Ruotsin kustantajien julkaisemista lasten- ja nuortenkirjoista. Kirjoja on yli 390, yhteensä 33 kielellä. Useimpia kirjoja esitellään kuvin ja sanoin, ja jokaisesta kielestä on täydellinen rekisteri. Kaikki luettelon kirjat ovat myynnissä, joko kirjakaupoissa, tai suoraan kustantajalta. Kustantajarekisteri osoitetietoineen löytyy luettelon lopusta. Kirjat saattavat löytyä myös kirjastoista. Tukholman Kansainvälisessä kirjastossa on yli kirjaa yli 100 kielellä. Kirjasto lainaa nämä kirjat maan kaikkiin kirjastoihin. Ei siis ole väliä asuuko pienessä kunnassa jossa on pieni kirjasto, kaikilla on mahdollisuus saada kirjat. Voit lukea enemmän Kansainvälisestä Kirjastosta edempänä luettelosta. Luettelosta voit myös lukea uudesta koululle tarkoitetusta klassikkosarjasta joka julkaistaan seuraavien viiden vuoden aikana. Uuden julkaisun taka-ajatuksena on, että se tarjoaa Ruotsin kouluille kirjallisuutta joka heijastaa muita maailmanosia kuin länsimaita. Astrid Lindgrenin muistoksi jaettava kirjallisuuspalkinto on maailman suurin lastenkirjallisuuspalkinto, ja se annetaan joka vuosi Tukholmassa Skansenilla. Palkinnon tarkoituksena on lujittaa ja lisätä kiinnostusta lasten- ja nuortenkirjallisuutta kohtaan maailmassa sekä edistää lasten oikeuksia maailmanlaajuisesti. Luettelosta voit lukea lisää palkinnosta. 6 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

7 KURMANCÎ/NORDKURDISKA 中 文 /KINESISKA (traditionell) 這 是 一 份 瑞 典 青 少 年 外 語 書 籍 指 南 這 一 指 南 包 括 瑞 典 出 版 商 發 行 的 所 有 非 瑞 典 語 青 少 年 書 籍 總 共 有 33 種 語 文 的 390 多 本 書 籍 其 中 大 部 分 書 籍 的 說 明 均 附 有 圖 片 和 文 字, 同 時 還 有 每 種 語 文 的 完 整 目 錄 無 論 從 書 店, 還 是 直 接 從 出 版 商, 都 可 以 購 買 到 這 一 目 錄 中 的 全 部 書 籍 在 這 一 目 錄 的 最 後 列 有 出 版 商 名 稱 和 地 址 這 些 書 籍 還 可 在 圖 書 館 找 到 斯 德 哥 爾 摩 的 國 際 圖 書 館 有 100 多 種 語 文 的 逾 本 藏 書 這 些 藏 書 可 以 外 借 給 全 國 各 地 的 所 有 圖 書 館, 因 此 即 使 你 居 住 在 只 有 小 圖 書 館 的 小 鎮 上, 也 能 夠 借 閱 這 些 書 籍 可 透 過 本 目 錄 進 一 步 了 解 有 關 國 際 圖 書 館 的 更 多 資 訊 這 一 目 錄 的 資 訊 還 包 括 將 於 今 後 五 年 出 版 的, 供 學 校 使 用 的 全 新 經 典 系 列 此 系 列 圖 書 之 後 的 用 意 是, 瑞 典 學 校 將 被 提 供 描 述 世 界 各 地 ( 而 非 僅 西 方 世 界 ) 的 文 學 作 品 阿 斯 特 丽 德 林 格 伦 文 學 獎 (Astrid Lindgren Memorial Award) 是 世 界 最 大 的 兒 童 文 學 獎, 並 且 每 年 在 斯 德 哥 爾 摩 的 Skansen 頒 獎 這 一 獎 項 的 目 的 是 提 高 全 世 界 對 青 少 年 文 學 的 興 趣 這 一 獎 項 還 致 力 於 在 世 界 範 圍 內 加 強 兒 童 的 權 利 透 過 這 一 目 錄 閱 讀 與 這 一 獎 項 相 關 的 更 多 資 訊 Ev rêberek e bo pirtûkên zarok û ciwanan yên bi zimanên biyanî yên li Swêdê hene. Di rêberê da, lîsteyek heye ko hemî pirtûkên zarok û ciwanan yên ne bi zimanê Swêdî ko bi aliyê weşanxaneyên li Swêdê ve hatine xelatkirinê dinivîse. Bi tevahî 33 zimanan ji 390an zêdetir pirtûk hene. Piriyê wan bi resm û nivîsêkê hatina danasînê, û bo her zimanî tomar û qeydeke têkûz jî heye. Bi vê qatalogê mumkin e hem li pirtûkfiroşan hem jî rasterast li weşanxaneyan hemî pirtûk bêne kirînê. Li dawiya qatalogê qeydeke nav û navnîşanên weşanxaneyan heye. Ev pirtûk li pirtûkxaneyan jî dikarin bêne dîtinê. Li Pirtûkxaneya Stokholmê ya Navneteweyî (the Inter national Library in Stockholm) bi 100 zimanan zêdetir ji an pirtir pirtûk hene. Ev bi pirtûk ji hemî pirtûkxaneyên welêt re dikarin bi deyn bêne şandinê, vêca ne mesele ye ko hûn li başarekî bi pirtûkxaneyeke piçûk bijîn, herkes dikare van pirtûkan bi deyn bigire. Li ser Pirtûkxaneya Navneteweyî ya wêdatir qatalogê zêdetir bixwînin. Ev qatalog wekî dîn di derbarê pirtûkên qilasîk yên bo dibistanan ko di nav pênc salên tê de bêne weşandin agahiyan dide. Fikrekî di bin wan pirtûkan da ev e ko ne tenê wêjaya Rojavayê, wêjaya ko parçeyên din ên dinyayê dinasîne ji Dibistanên Swêdî re têne peydakirinê. Xelata Bibîranîna Astrid Lindgren (The Astrid Lindgren Memorial Award) diyariya herî mezin e di wêjaya zarokan de û her salê li Skansen li Stokholmê têye dayarîkirinê. Armanca vê xelatê ev e ko li seranserê dinyayê dîqet û baleke zêde bikşîne li ser pirtûkên zarok û ciwanan. Weke din bi vê xelatê têye xwestin ko li ser dinyayê maf û heqên zarokan xurt bike. Di derbarê vê xelatê da zêdetir nivîsan li qatalogê bixwînin. 中 文 /KINESISKA (förenklad) SYDKURDISKA /سۆرانی ي ه مه ڕ نو ن كه بۆ و ژه ی مندا ن و لاوان كه ب له سو دی به زمانی دیكه له سو د ھه ن. ل ره دا لیست ك بۆ ھه موو و ژه ی مندا ن و لاوان ھه یه كه ب له سو دی به زمانی دیكه له سو د ھه ن و كه له لایه ن چاپ و په خشی ناو سو ده وه دراون. ن زیكه ی ٣٩٠ كت ب به ٣٣ زمانی جودا ھه ن. زۆربه ی زۆری كت به كان به و نه و نووسینن و ھه ر زمان ك له وانه تۆمار كی ته واوی خۆی ھه یه. ھه موو ي ه و كت بانه ی له كه ته لۆگه كه دا ھه ن بۆ ك ین ده ست ده كه ون جا یا له كت بفرۆشی یان ڕاسته وخۆ له چاپخانه كانه وه. كت به كان ده ش ت له كت بخانه كانیش ده ست بكه ون. له كت بخانه ی ن ونه ته وه یی Biblioteket) (Inter nationella له ستۆكھۆ م زیاتر له ٢٠٠٠٠٠ ھه زرر كت ب به زیاتر له ١٠٠ زمانی جودا ھه ن. كت بخانه ی ن ونه ته وه یی ي ه م كت بانه به وام به ھه موو كت بخانه كانی سو د ده دات. ھیچ جیاوازیه ك نییه ي ه گه ر مرۆڤ له شاره وانیه كی بچووك بژی به كت بخانه یه كی بچووكه وه ھه موو كه س ك ده توان ت ده ستی به و كت بانه ڕا بگات. تۆ ده توانیت له سه ر ي ه و كت بخانه ن ونه ته وه ییه له به شی دوایی كه ته لۆگه كه دا بخو نیته وه. له كه ته لۆگه كه دا تۆ ھه روه ھا ده توانیت له سه ر ي ه و زنجیره كلاسیكیه (klassikerserien) بۆ خو ندنگا بخو نیته وه كه له ماوه ی ي ه و پ نج سا ه ی داھاتوودا ده رده كردر ت. یه ك ك له مه به سته كانی ده ركردنی ي ه و كت بانه ي ه وه یه كه ي ه و زنجیره كلاسیكیه بتوان ت و ژه یه ك (ي ه ده ب ك) بخاته به ر ده ست خو ندنگا سو دیه كان كه ڕه نگی به شه كانی دیكه ی جیھان بداته وه نه ھه ر به به شی خۆري اوا. خه تی ي ه ده بیی به یادی ي استرید لیندگر ن Lindgren) (Astrid گه وره ترین خه تی جیھانیی ي ه ده بی مندا نه و ھه موو سا ك له سكانسن (Skansen) له ستۆكھۆ م ده در ت. مه به ستی خه ته كه ي ه وه یه كه ي اره زوو بۆ و ژه ی مندا ن و لاوان له جیھاندا به ھ زتر و فره تر بكر ت. خه ه ته كه ھه روه ھا بۆ ي ه وه یه كه مافی مندا ن له سه ر ي استی جیھانیی به ھ زتر بكر ت. له كه ته لۆگه كه دا ده توانیت زیاتر له سه ر ي ه م خه ته بخو نیته وه. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 7

8 MANDINI/MANDINKA МАКEДOНСКИ/MAKEDONSKA Ova e vodi~ niz knigata za deca i mladi lu e koja mo`e da se najde na stranski jazici vo [vedska. Vodi~ot sodr`i lista na site knigi za deca i mladi lu e koi se izdadeni vo [vedska na stranski jazici. Ima pove}e od 390 knigi na vkupno 33 jazici. Pove}eto od ovie knigi se opi{ani so slika i tekst, a isto taka ima i kompleten registar na sekoj jazik. Mo`e da se kupat site knigi od ovoj katalog, kako od prodavnicite za nigi, taka i direktno od izdava~ite. Ima registar na imiwa i adresi na izdava~ite na krajot na katalogot. Ovie knigi isto taka mo`e da se najdat i vo bibliotekite. Vo Me unarodnata Biblioteka vo Stokholm ima pove}e od knigi na pove}e od 100 jazici. Ovie knigi mo`e da bidat pozajmeni na site biblioteki vo zemjata, taka da ne e va`no dali `iveete vo mal grad so mala biblioteka,sekoj mo`e da gi iznajmi ovie knigi. ^itajte pove}e za Me unarodnata Biblioteka ponatamu vo katalogot. Katalogot isto taka sodrr`i informacii za novite kompleti na klasici za u~ili{tata koi }e bidat izdadeni vo tekot na narednite pet godini. Edna od ideite za ovie kompleti e da na {vedskite u~ili{ta im se ponudi literatura koja opi{uva mnogu delovi na svetot, ne samo Zapadniot svet. Nagradata vo spomen na Astrid Lindgren e najgolemoto svetsko priznanie za detska literatura i se dava sekoja godina vo Skansen vo Stokholm. Celta na ovaa nagrada e da go zgolemi inetersot za knigite za deca i mladi lu e sekade niz svetot. Nagradata e isto taka nameneta za zajaknuvawe na pravata na decata na globalno nivo. Pro~itajte pove}e za ovaa nagrada vo Katalogot. Nying mu kanda Kafa(Booko) le ti dindiŋ, fondiŋkee a ning fondiŋmusoolu ye, meng mang tara safering swediso to Sweden jang. Wo kafalubookolu) bee be safering nying bajoo(kataloko)meng mu dindiŋ, fondinkee aning fondiŋmusoolu la kanŋolu ti meng nu mang ke swediso ti, andung safebajoo (Booku fintindi dula) be jee le meng ka wo kanŋolu ke kafalu(bookolu) tii sweden jang. Kafa(Booku) 390 kemesaba aning tankononto meng nu be safering kanŋ tang saba ning saba to andung wo kafalu jamaa ye jiyabeng(sewuro, netalolu) ning saferolu soto le, wo kola dafaa soro(timma) be nying kanŋolu fenŋo fenŋ bee la le. Kafalu meng bee be nying bajoo(kataloko) kono si sang no le, dula meng biko safebajoo waranto kafa(booku) wafidula. Safe surolu be bajoo(kataloko) kayiti labaŋo komaa. Nying kafalu si tara no kafa bungolu(boobu bungolu) fana to le, Stockholm la mumetee/ bedang jabaa safebuŋo(internationella bibliotek) i ye kafa(booku) Wuli keme fula meng nu be safering kan 100 too, adung kafabuŋolu meng nu bee be sweden si nying kafalu fuu no le. Wo to basi te je ning meng be kabilatundo(kommun) diŋo le to warantoo warama meng ye safebundiŋ le soto, moo-o-moo nyang ta juluto bulala le, ka kafa nyinu soto no. Nying bajoo nya to ning meng lafita, i si mumetee/bedeŋo safe bunŋo la kunya dolu karang je. Nying bajoo kono moo si lanyotanŋo(klasik) kafa kutolu, meng be finti la karang bunŋolu to sanji lulu meng kana wucho kono. Nying kafalu fintindo dalilu folo, wo le mu ka swedis karang bunŋolu kerekere melekuya(litteratur) meng be jabaa(duniya) dulalu dolu to, daameng nu mang ke koyi duu ti (Tubab duu ti) Astrid Lindgren la tunkono melekuya, kodo meng be a kunŋnato la, wo le siyata jabaa(duniya) bee la dindinŋ melekuya kodi jama ti meng ka dii ning meng ye melekuya seya a nyoŋo lu bee ti. Astrid Lindgren la wo tunkono melekuya kodo ka dii sango sang Skansen Stockholm ning meng ye melekuya seya. Wo fana dalilo, wole mu ka moolu nyaa tilindi dindinŋ- fondinŋkee aning fondinŋmusso melekuya la jabaa(duniya) bee kono. Adung nying kodo si dindinŋolu la fang tara-nya, kando aning tanko jabaa nyabalango. Astrid Lindgren la tunkono melekuya kodo kuwo be safering nying bajoo kono dulado to le, ning meng lafita jee karang na. ƒà TÉ>/PASHTO دا په سويډن کې د کوچنيانو او ځوانانو لپاره په بهرنيو ژبو د شته کتابونو يو لارښود دى. په دې لارښود کې د ماشومانو او زلميانو لپاره د هغو ټولو کتابونو نوملړيالسټ دى چې د سويډن خپرونکو د سويډيش پرته نورو بهرنيو ژبوکې خپار ه کړي دي. په دې کې د ټولو ٣٣ ژبو تر ٣٩٠ زيات کتابونه دي. په دغه ډېرى کتابونو کې د څرگندونولپاره عکسونو او منت کارول شوى دى او د هرې ژبې لپاره يو بشپړ راجسټر شته. تاسوکولاى شى د دې کاتالوگ له لارې ټول کتابونه په بيه واخلى يا هم له کتابپلورنځيو اويا له خپرونکي څخه يې په مستقيم ډول راونيسى. د کاتالوگ په پاى کې يو راجسټر دى چې د خپرونکو نومونه او درکځايونو لري. دا کتابونه په کتابتون کې هم موندلاى شى. د سټاکهوم نړيوال کتابتون کې تر ٢٠٠٠٠٠ (دوه سوه زره) زيات کتابونه شته چې څه د پاسه ١٠٠ (سل)ژبو کې دي.دا کتابونه د هېواد په ټولو کتابتونونو کې تر لاسه کولاى شى که تاسو په يوه داسې واړه ښارگوټي کې اوسى چې ډېر وړوکى کتابتون لري دا کومه ستونزه نه ده هلته هر څوک دا کتابونه په پور ترلاسه کولاى شي.د نړيوال کتابتون په باب په کاتالوگ کې لا ډېر څه ولولى. په کاتالوگ کې د ښوونځيو لپاره د کلاسيکوليکنو د نويو لړيو معلومات هم شته چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به خپرېږي. ددې لړيو تر شا يو فکر دادى چې سويډين ښوونځيو ته به داسې ادبيات معرفي کېږي چې نه يواځې لويديځه نړۍ بلکه د نړۍ دنورو برخو په اړه به معلومات هم پکې وي. د اسټريډ لينډگرين يادگاري جايزه په نړۍ کې د کمکيانو ادبياتو لپاره يوه تر ټولو لويه جايزه ده چې هرکال د سټاکهوم په سکانسني کې ورکوله کېږي. ددې جايزې موخه د نړۍ په لروبر کې د کوچنيانو او زلميانو په مينځ کې د کتاب لوستلو لېوالتيا ډېرول دي. ددې جايزې بل هدف دادى چې په نړيواله کچه د کوچنيانو حقوق پياوړي شي.ددې جايزې په اړه کاتالوگ کې نور مالومات لوستلى شي. 8 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

9 SQÉa/PERSISKA اين يك يادداشت راهنما براي ادبيات كودكان و جوانان غير سوي دي زبان ساكن در كشور سوي د است. در همين راهنما شما با فهرستي از كتابهاي كودكان و جوانان به زبانهاي غير سوي دي كه توسط چايخانه ها در سوي د منتشر شده است ا شنا مي شويد. اين سياهي شامل نام حدود ٣٩٠ كتاب و در مجموع به ٣٣ زبان مي باشد. اغلب اين كتابها با شكل و متون همراه بوده و با شماره ثبت ا ن براي هر زبان معرفي مي گردد. همه كتابهاي موجود در كاتالوگ را مي توان از كتابفروشي و يا بطور مستقيم از چاپخانه خريداري نمود. در خاتمه كاتاكوگ شماره ثبت و ا درس چاپخانه يادداشت شده است. اين كتابها ممكن است در كتابخانه ها نيز موجود باشد. در كتابخانه بين المللي استكهلم بيش از ٢٠٠٠٠٠ كتاب با بيش از ١٠٠ زبان موجود است. اين كتابها را از كتابخانه هاي سراسر كشور مي توان قرض گرفت. همه مي توانند به اين كتابها دسترسي داشته باشند حتي ا نهايي كه در يك كمون كوچك زندگي مي كنند كه داراي يك كتابخانه كوچك است. شما مي توانيد درباره كتابخانه بين المللي در صفحات بعدي كاتالوگ بيشتر ا شنا شويد. شما هم چنين مي توانيد در كاتاكوگ درباره سري كلاسيك هاي جديد كه براي مدارس در پنجسال ا ينده چاپ خواهند شد مطالعه نماي يد. مقصد از انتشار جديد اين كتابها عبارت از اين است كه به مدارس سوي د ادبياتي را از بخش ديگر جهان بجز كشورهاي غربي معرفي و اراي ه شود. جايزه ادبي بياد بود استريد ليندگرين مهمترين جايزه ادبي كودكان در جهان است و همه ساله در اسكانس در استكهلم توزيع ميگردد. هدف ار اراي ه اين جايزه عبارت است از افزايش علاقه و تقويت انگيزه توليد ادبيات كودكان و جوانان در جهان است. جايزه هم چنين در صدد تقويت حقوق كودكان در سطح بين المللي است. در كاتالوگ شما مي توانيد درباره جايزه بيشتر بخوانيد. /ROMANI Kadja si jekh kníga kaj del tut informátsia pe lé glaténge thaj pe lé ternématénge litteratúra pe kavér čibá de sar ó švedisko čib ánde o Švedo. Katé arakhés jekh registra pe sa é litteratúra lé glaténge thaj lé ternématénge knígi pe kavér čibá rigáte katár o švedisko čib, thai vi arakhés le anavá pe kodolá kaj kerdiné le knígi anda Švedo. Si oprál pa 390 knígi pe 33 čibá. But anda le knígi preséntil pe vi patrétosa thai text, thai jekh antrégo registra pe sváko čib. Sa le knígi kaj si andre o katalógo sar činés ande o dučáno kaj bičinén knígi vaj koté kaj kerdiné é kníga (förlag). Ando o agór la knígakó, arakhés jekh registra pa lénge adréssora (förlagsregister). Le knígi šaj arakhés pe é bibliotéka. Andó o Internationálno Bibliotéka ando o Stockholm, arakhés oprál pa knígi pe 100 čibá. O Internationálno Bibliotéka del vužilé le knígi le kavér bibliotekénge ando them. Naj či jekh bájo te bešésa ando jekh cignoró gavoró, cignó bibliotekása, sa le bibliotéki sar mangén é kniga katár é barí Internationálno Bibliotéka. Šaj žinés maí but pa Internationálno Bibliotéka maj anglé ande o katalógo. Ando katalógo sar žinés pa o nevó klassiko serio le škólenge kaj si te den avri ande le 5 berš anglé. Jekh anda le gíndora pa o nevó klassiko serio kaj si te publisín, si te den propósía le Švedoske škólenge, ande o litteratúra kaj sikavél kavér themá, dorál kathár le barvalé themá. É litteraturiako premio kathár é Astrid Lindgrens memoría, si jekh anda le maj baré premiora pa glaténge litteraturiako premio, kaj den avri sváko berš pa Skansen ando o Stokholmo. O gíndo la premiosa si, te zurarén thaj te baravén é interésa pa é litteratúra le glaténge thaj le ternématénge ande é lumía. O gíndo la premiosa, maj si te zurarén le glaténge slobodimóske módora pa globálno livélno. Ande o katalógo sar žinés maj but so ramólpe pa é litteraturiako premio. PORTUGUÊS/PORTUGISISKA Este é um guia de livros para crianças e jovens, disponível em idiomas estrangeiros na Suécia. Este guia inclui uma lista de todos os livros para crianças e jovens, fornecidos pelos editores na Suécia em outros idiomas além do sueco. Existem mais de 390 livros em um total de 33 idiomas. A maioria destes livros é descrita com a utilização de uma imagem e texto e há também um registro completo para cada idioma. É possível comprar todos os livros com este catálogo, como também em livrarias ou directamente dos editores. Há um registo de nomes e endereços dos editores no final do catálogo. Estes livros podem também ser encontrados nas bibliotecas. Na Biblioteca Inter nacional em Estocolmo, há mais de livros, em mais de 100 idiomas. Estes livros podem ser retirados por empréstimo em todas as bibliotecas no país, assim não há problema se morar numa cidade pequena com uma pequena biblioteca, qualquer uma pode emprestar estes livros. Leia mais sobre a Biblioteca Internacional no catálogo. O catálogo também inclui informações sobre a nova série de clássicos para escolas, que serão publicados durante os próximos cinco anos. Um das idéias por trás destas series é que as escolas suecas oferecerão literatura que descreve muitas partes do mundo não apenas o mundo ocidental. O prêmio Astrid Lindgren Memorial é um dos maiores do mundo de literatura para crianças e é oferecido, todos os anos, em Skansen, Estocolmo. O objectivo deste prêmio é aumentar o interesse por livros para crianças e jovens em todo o mundo. O prêmio é também destinado a fortalecer os direitos das crianças a nível global. Leia mais sobre este prêmio no catálogo. SÁPMI/NORDSAMISKA Dát lea oahpisteaddjin mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuhtii mii lea Ruo as iežá gielagiidda go ruo agielagiidda. Dás gávnnat listtu visot mánáid- ja nuoraidgirjjiide mat leat állon iežá gillii go ruo agillii ja leat almmuhuvvon Ruo a lágádusain. Leat sullii 390 girjji 33 gillii. Eanamus girjjit ilgejuvvojit govain ja teavsttain ja ollislaš logahallan lea juohke giela dihte. Girjjiid mat leat listtus gávdná oastit girjegávppis dahje njuolga lágádusain. Girjelágáduslistu ujuhusaiguin gávdno gihpu loahpas. Girjjiid maid sáhttá gávdnat girjerádjosiin. Gaskariikkalaš Girjerádjosis (Internationella Biblioteket) Stockholmmas leat eanetgo girjji eanetgo 100 gillii. Sii luiket girjjiid girjerádjosiidda miehtá riikka. Ii daga maidege jos orru unna suohkanis unna girjerádjosiin, juohkeovttas lea má olašvuohta girjjiide. Gihpus sáhtát eanet lohkat Gaskariikkalaš Girjerádjosa birra. Gihpus maid logat dan o a skuvla klassihkarráiddu birra mii almmustuvvá lagamus vi a jagi siste. Okta jurdda dainna o a almmustemiin lea fállat girjjálašvuo a Ruo a skuvllaide mii maid speadjalastá iežá guovlluid máilmmis go dan oarjánmáilmmi. Girjjálašvuo abálkkášupmi Astrid Lindgrena muitun lea máilmmi stuorimus mánáidgirjjálašvuo ávuoitu ja dat juhkko jahkála at Skansenis Stockholmmas. Ulbmil bálkkášumiin lea lasihit beroštumi mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuo a birra máilmmis. Vuoitu maid galgá nannet mánáid rivttiid globalala at. Gihpus sáhtát eanet lohkat dan bálkkášumi birra. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 9

10 JULEVSÁMEGIELLA/LULESAMISKA Vuosediddje l mánáj- ja nuorajgirjálasjvuohtaj ietjá gielajda gå dárogiellaj Svierigin. Dánna gávna tjállusav gájkka mánáj-ja nuorajgirjijda ietjá gielajda gå dárogiellaj ma li almmudagájs Svierigin almmuduvvam. Gávnnuji ienep gå 390 girje aktan 33 gielajda. Girjijs ienemusá vuoseduvvi gåvåjn ja tekstajn ja ålles registar gávnnu juohkka giellaj. Máhttá gájkka girjijt katalogan oasstet, juogo de girjjeboargálin jali njuolgga almmudagájs. Almmudakregistar aktan adressaj gávnnu kataloga ma egietjen. Girje dávk aj gávnnutji girjjevuorkájn. Rijkajgasskasasj Girjjevuorkán Stuehkien gávnnuji ienep gå girje ienep gå 100 gielajda. Luojkki dájt girjijt gájkka girjjevuorkájda rijkan. Jus årru unna kommuvnan girjjevuorkátjijn de danen ij majdek dagá, gájka máhtti girjijt loaddnut. Máhtá ienebuv Rijkajgasskasasj Girjjevuorka birra åvddålin katalogan låhkåt. Katalogan máhtá aj låhkåt ådå klassihkkarájdo birra skåvllåj mij galggá boahtte vidán jagen almmuduvvat. Ådå almmudime ussjolmisájs akta l, galggá fállat svieriga skåvlåjda girjálasjvuodav mij gåvåt värálda ietjá åsijt gå alleväráldav. Girjálasjvuohtaguddnebálkká Astrid Lindgrena mujttuj la värálda stuorámus manájgirjálasjvuohtaguddnebálkká ja juogeduvvá juohkka jage Skansenin Stuehkien. Guddnebálká ulmme l berustimev mánáj- ja nuorajgirjálasvuohtaj väráldin nannidit ja lasedit. Guddnebálkká galggá aj mánáj riektájt globalalattjat nannidit. Katalogan máhtá ienebuv guddnebálkká birra låhkåt. SRPSKI/SERBISKA Ovo je vodič u Švedskoj postojeće literature za decu i omladinu na drugim jezicima osim švedskog. Ovde nalazite popis svih knjiga za decu i omladinu, na drugim jezicima osim švedskog, izdanih od strane izdavačkih kuća u Švedskoj. Ima više od 390 knjiga na ukupno 33 jezika. Većina knjiga je predstavljena slikom i tekstom. Postoji kompletan popis za svaki jezik. Sve knjige iz kataloga mogu da se kupe, u knjižari ili direktno kod izdavača. Popis izdavača s adresama nalazite na kraju kataloga. Knjige možete naći i u biblioteci. U međunarodnoj biblioteci u Štokholmu ima više od knjiga na više od 100 jezika. Kjige iz međunarodne biblioteke se posuđuju svim bibliotekama u zemlji. Knjige su dostupne svima, bez obzira na život u maloj opštini s malom bibliotekom. U daljem tekstu možete više čitati o Međunarodnoj biblioteci. U katalogu možete isto tako čitati o novim klasičnim serijama za školu, koje će biti izdane u sledećih pet godina. Jedna od ideja novog izdavanja je ponuda literature švedskim školama, literature koja opisuje ostale delove sveta osim zapadnoevropskog. Nagrada u spomen Astrid Lindgren je najveća literarna nagrada u svetu i dodeljuje se svake godine u Skansenu, Štokholmu. Svrha nagrade je da se ojača i poveća interes za dečijom i omladinskom literaturom u svetu. Nagrada će isto tako ojačati prava dece na globalnoj razini. Dodatni tekst o nagradi nalazite u katalogu. SOOMAALI/SOMALISKA SŽHL/SINGALESISKA fuh iajsvkfha <uqka yd ;rek msrsia fjkqfjka jsfoaysh NdIdj,ska mj;sk fmd;a iuznkaokaofhka jk udraf.damfoayhls> iajsvka NdIdfjka yer fjk;a NdIdj,ska <uqka yd ;rek msrsia izoyd fmd;a m1ldylhska jsiska,nd os we;s ish,q fmd;aj,,ehsia;2jla fuu udraf.damfoayfhys oelafjz> NdId 33lska we;s fmd;a 390 lg jvd fmd;a ixlhdjla ms<snzo fuys ;sfnz> fuu fmd;aj,ska fndfyduhla yd jpk fhdod f.k jsia;r fldg we;s w;r tla tla NdIdj izoyd iuzmqrak,ehsia;2jla os ;sfnz> fuu w;afmdf;ys olajd we;s ish,q fmd;a fmd;ay,aj,ska fyda fl<skau m1ldylhska fj;ska us,os.; yelsh> m1ldylhskaf.a kuz yd,smskhka wvx.2 f,alkhla w;afmdf;a wjidkfhys olajd ;sfnz> fuu fmd;a mqia;ld,j,o ;sfnz> iafgdlafydauzys ;sfnk cd;hka;r mqia;ld,fha NdId 100lg wosl ixlhdjlska,shjqkq fmd;a ;sfnz> fuu fmd;a rfgz TzkEu mqia;ld,hlg neyer osh yels ksid Tn l2vd mqia;ld,hla iys; l2vd k.rhl csj;a jqjo ieu wfhl2gu fuu fmd;a,nd.; yelsh> fuu w;afmdf;ka cd;hka;r mqia;ld,h.ek jevs jsia;r oek.; yelsh> bosrs mia jir ;2< m1ldyhg m;a lrkq,nk mdi,a izoyd jk kj iuzndjh ld;s ud,djka.ek f;dr;2reo fuu w;afmd;aj, izoyka fjz> fuu ldkavj,ska wfmalaid flfrk tla lrekla kuz ngysr rgj,a iuznkaofhka mukla fkdj f,dalfha fjk;a fldgia.eko jsia;r flfrk idys;hhla iajsvka mdi,aj,ska W.ekajSuhs weiag1svz,skavz.1ka wkqiaurk iuzudkh hkq f,dalfha <ud idys;hh fjkqfjka msfok tla jsyd,;u ;Hd.hla jk w;r th ieu jirlu iafgdlafydauzys ialdkaika k.frhaos m1odkh flfra> f,dj mqrd <uqka yd ;rek msrsia fjkqfjka we;s fmd;a izoyd mj;sk Wkkaoqj jraokh lsrsu fuu ;Hd.fhka wfmalaid flfra> f.da,sh ugzguska <ud whs;sjdisluz Yla;su;a lsrsuo fuu ;Hd.fhka wfmalaid flfra> fuu ;Jd.h ms<snzo jevs jsia;r w;afmdf;ka oek.; yelsh> Waa warbixin ku saabsan buugagga carruurta iyo dhallinyarada ku qoran af an ahayn af iswiidish oo dalka Iswiidan laga heli karo. Halkaan waxaa ka heleysaa liis ku qoran dhammaan buugagga carruurta iyo dhallinyarada ku qoran af an ahayn af iswiidish, kuwaaso ay soo sareen buug soo-saareyada dalka Iswiidan. Waxaa qiyaastii la heli karaa buugag tiradooda ah 390 buug, kuwaaso ku qoran luqooyin tiradooda gaarayso 33. Buugagga badidooda waxaa lagu soo gogoldhiga, iyadoo la adeegsanaayo ereyo iyo msawirro, waxaa la heli karaa liiska luqad kasta. Dhammaan buugagga ku qoran liiska waxaa la heli karaa iyagoo la iibsan karo waxaa laga iibsan karaa dukaamanda buugagga iibiyaa ama buug soo-saareyada. Isla liiskaas waxaa ku qoran magacyada iyo adreesyada buug soo-saareyada. Isla buugaggaas waxaa laga heli karaa rugta buugagga. Rugta buugagga caalamiga ee magaaladda Stockholm waxaa laga heli karaa buugag tiradooda ka badan , kuwaaso ku qoran luqooyin tiradooda ka badan 100 luqado. Rugta waxay buugageeda aamahiisa goobaha dalka ku yaala ee buugagga laga amaahdo. Sidaas awgeed, qofku had iyo jeer wuu amaahan karaa buugaggas haddii u ku nool yahay degmo weyn ama degmo yar ba. Warbixin dheeraad ah ee ku saabnsan rugta buugagga caalamiga ah waxaad ka akhrisan kartaan qaybta danbe ee buuga (katalog). Isla buuga (katalog) waxaa ka akhrisan kartaa buugag ku qoran sheekooyinkii hore ee taxan oo dugsiyada loogu talagalay, kuwaaso la soo saari doono shanta sano ee fooda nagu soo hayso. Sababta loo saarayo buugaggan ayaa waxay tahay in dugsiyda dalka Iswiidan la siiyo fursad lagu helo buugag ku qoran sheekooyin laga soo xigsaday adduunweynaha. Abaal-marinta sugaanta lagu xasuusto qoraha Astrid Lindgren waa abaal-marinta sugaanta carruurta ee addunnka ugu weyn, taaso sannad kastaa lagu bixiyo goobta Skansen ee magaaladda Stockholm. Ujeedada bixinta abaal-marinta ayaa waxay tahay in la xoojiyo, lana kordhiyo ahmiyadsiinta suuganta carruurta iyo dhallinyarada ee addunweynaha. Abaal-marinta waxay kaloo xoojinaysaa xuquuqda carruurta heer caalami ah. Isla buuga (katalog) ka akhriso warbixin dheeraad ah ee ku saabsan abaal-marinta. 10 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

11 ESPAÑOL/SPANSKA En esta guía se presentará la literatura infantil y juvenil en Suecia en otros idiomas que sueco. Aqui encontraras una lista de todos los libros infantiles y juveniles en otros idiomas que sueco que han sido publicadas por editoriales en Suecia. Exísten mas que 390 libros en total 33 idiomas. La gran mayoria de los libros tienen una presentatión con foto y texto, y tambien encontrarás un registro completo en cada idioma. Todos los libros de este catálogo se pueden comprar en las librerías o también directamente a las editoriales. Vea una lista de editoriales y direcciones al final del catálogo. Estos libros se pueden también encontrar en las bibliotecas. En la Biblioteca Internacional de Estocolmo hay mas que libros en mas de 100 idiomas, y son prestados a todas las bibliotecas del pais. No importa si vives en una pequeña comuna con una pequeña biblioteca, todos tienen acceso a estos libros. Podras leer sobre la Biblioteca Internacional mas adelante en el catálogo. En este catálogo puedes ademas leer sobre la nueva serie de clásicos para las escuelas que seran publicados durante los siguientes cinco años. Una de las ideas detrás de ésta nueva publicación es poder ofrecer a las escuelas suecas una literatura que refleje otras partes del mundo a parte del occidental. El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren es el premio mas grande del mundo dentro de la literatura infantil y se entrega cada año en el museo al aire libre de Skansen en Estocolmo. El objetivo de este premio es fortalecer y aumentar el interés mundial por la literatura infantil y juvenil, y también promover los derechos de los niños en el nivel global. Podrás leer más sobre el premio en el catálogo. ትግርኛ/TIGRINSKA እዚ ኣብ ስዊድን ብኻልእ ቋንቋ ተዳልዮም ዝርከቡ ናይ ህጻናትን ንኣሽቱ ቆልዑ መጽሓፍቲ ዝኸውን መምርሒ እዩ እዚ መምርሒ እዚ ኣብ ስዊድን ብዝርከባ ዝተፈላለያ ኣሕተምቲ መጽሓፍቲ ብስዊዲሽ ዝይኮነ ብኻልእ ቋንቋ ዘዳልዎኦ ዝርዝር ኣስማት ናይዞም ናይ ህጻናትን ንኣሽቱ ቆልዑ መጽሓፍቲ ዝሓዘ እዩ ስለዝኾነ ድማ ብ 33 ቋንቋታት ዝተዳልዉ ልዕሊ 390 መጽሓፍቲ ይርከቡ መብዛሕትኦም እዞም መጻሕፍቲ ብስእልን ጽሑፍ ዝተሰነዩ ኮይኖም ንነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ድማ ሙሉእ ዝኾነ ዝርዝር ዝሓዘ ምዝገብ አሎ ኣብዚ ዝርዝር ተገሊጾም ዝርከቡ ኩሎም መጽሓፍቲ ካብ ቤተ መጻሕፍቲ ወይ ብቀጥታ ካብ አሕተምቲ እዚ መጽሓፍ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብ መጨረሽታ ናይዚ መምርሒ ጽሑፍ ኣስማትን አድራሻታትን ናይ ኣሕተምቲ መጽሓፍቲ ተጻሒፎም ይርከቡ ብተወሳኺ መብዛሕትኦም እዞም መጻሕፍቲ ኣብ ቤት ንባባት ይርከቡ ኣብ ስቶኮልም ዓለም ለኻዊ ቤተ ንባብ ብልዕሊ 100 ቋንቋታት ዝተዳለዉ ዝተፈላለዩ ልዕሊ መጻሓፍቲ ይርከቡ እዞም መጻሓፍቲ ድማ ናብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ቤተ ንባብ ክልቕሑ ስለዝኽእሉ ዋላ ኣብ ንእሽተይ ቤት ንባብ ዝለዋ ንእሽተይ ከተማ ትቕመጥ እንተኾንካ ካብ እዞም መጻሕፍቲ ክትልቃሕ ይኽእል ኢኻ ብዛዕባ ናይ ስቶኮልም ዓለም ለኻዊ ቤተ ንባብ ኣብ መምርሒ ስሁፍ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ብተወሳኺ እዚ መምርሒ ጽሑፍ ዚ ኣብ ዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመት ንዝዳለዉ ናይ ሓደሽቲ ዝርዝር ናይ ብተኸታታሊ ዝዳለዉ መጻሓፍቲ ሓበሬታ የጠቓልል ዕላማ ናይዚ ተኸታታሊ መጽሓፍ ምሕታም ከኣ ኣብያተ ትምህርቲ ስዊድን ብዛዕባ ዝተፈላለየ ክፋል ዓለምና ጽሑፋት ንምቕራብ ተባሂሉ እዩ እዚ ማለት ናይ ምዕራብውያን ጥራሕ ዘጠቓለለ ክኸውን የብሉን ብዝብል ሓሳብ እዩ The Astrid Lindgren Memorial Award ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሽልማት ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ህጻናት ጽሑፋት ዝወሃብ ሽልማት ኮይኑ ኣብ ስዊድን ዝርከብ Skansen ኣብ ዓመታዊ ይካየድ ዕላማ ናይዚ ሽልማት ከኣ ኣብ መላእ ዓለምና ናይ ህጻናትን ንኣሽቱ ቆልዑ መጽሓፍቲ ብብዝሒ ንኽዳሎ ንምብርታዕ ተባሂሉ እዩ ብተወሳኺ እዚ ናይ ሽልማት መደብ ኣብ መላእ ዓለምና ንመሰል ቆልዑ ንምሕያል ውን እዩ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይዚ ናይ ሽልማት መደብ ኣብ መምርሒ ጽሑፍ ከተንብብ ትኽእል MEÄNKIELI/TORNEDALSFINSKA Tämä oon opas Ruottin lasten- ja nuortenkirjoile muila kielilä ko ruottiksi. Täältä löyät listan kaikista niistä lasten- ja nuortenkirjoista muila kielilä ko ruottiksi jokka kaikki förlaakit Ruottissa oon antanheet ulos. Oon olemassa rapeat 390 kirjaa yhtheensä 33:la kielelä. Usseimista kirjoista oon kuva ja tekstiä, ja jokhaiselle kielele oon kompletti rekisteri. Kaikki kirjat jokka oon kataloogissa saattaa ostaa, joko kirjakaupasta eli förlaakilta suohraan. Rekisteri förlaakista ja niitten osotheet oon kataloogin lopussa. Kirjat saattavat kans löytyä kirjastoista. Kansanvälisessä Kirjastossa Stockholmissa oon yli kirjaa useamalla ko 100:la kielelä. Net lainaavat kirjoja maan kaikhiin kirjasthoin. Sillä se onki sama vaikka assuu pienessä kunnassa jossa oon pikkunen kirjasto, kirjat oon kaikile saatavilla. Tässä kataloogissa saatat lukea enämpi Kansanvälisestä Kirjastosta. Kataloogissa saatat kans lukea uuesta klassikerisarjasta kouluile ja joka annethaan ulos seuraavitten viien vuen aikana. Yksi ajatus tämän takana oon ette tarjota Ruottin kouluile semmostaki kirjalisuutta joka kuvvaa muitaki osia mailmasta ko länsimaita. Kirjalisuuspalkinto Astrid Lindgrenin muistole oon suuriin lastenkirjalisuuspalkinto mailmassa ja se jaethaan Skansenilla Stockholmissa joka vuosi. Palkinon tarkotus oon vahvistaa ja lisäta kiinostusta lasten- ja nuortenkirjalisuutheen mailmassa. Palkinon tarkotus oon kans parantaa lapsitten oikeuksia globaalisesti. Kataloogissa saatat lukea lissää palkinosta. TÜRKÇE/TURKISKA Bu, İsveç te İsveççe den başka dillerde olan çocuk ve gençler edebiyatının rehberidir. Burada, İsveç teki yayınevleri tarafından yayımlanan gençler ve çocuk kitaplarının listesini bulabilirsiniz. Toplam 33 dilde 390-dan fazla kitap mevcuttur. Kitapların çoğu resim ve metinle tanıtılıyor, ve her bir lisan için tam bir liste mevcuttur. Katalogdaki tüm kitaplar, ya kitapçıdan ya da doğrudan yayınevinden satın alınabilir. Yayınevlerinin listesi, adresleriyle, kataloğun sonunda. Kitaplar kütüphanede de bulunabilir. Stockholm daki Uluslararası Kütüphane de (İnternationella Biblioteket), 100-den fazla dilde den fazla kitap mevcuttur. O kitaplar ülkedeki tüm kütüphanelere ödünç veriliyor. Bu yüzden, küçük kütüphaneli küçük belediyede oturmak hiç bir önem taşımıyor, herkesin kitaplardan yararlanma olanağı vardır. Kataloğun daha ileri sayfalarında Uluslararası Kütüphane yle (İnternationella Biblioteket) ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Katalogda, önümüzdeki beş sene içinde yayımlanacak okul için yeni klasik yazarlar serisi hakkında da okuyabilirsiniz. Yeni yayımlardan maksatların biri, İsveç okullarında Batı edebiyatından başka, dünyanın diğer bölgelerini yansıtan edebiyatın paylaşılması için olanak yaratmaktır. Astrid Lingren in anısına olan edebiyat ödülü, dünyada en büyük çocuk edebiyatı ödülüdür ve her sene Stockholm da Skansen de verilir. Ödülden maksat, dünyada gençler ve çocuk edebiyatına ilgiyi güçlendirmek ve çoğaltmaktır. Ödül, hem de, çocuk haklarının evrensel seviyede güçlendirilmesi amaçlıdır. Ödülle ilgili daha fazla, katalogda okuyabilirsiniz. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 11

12 hoqg/urdu سو ڈن م ں بچوں اور نوعمر افراد ک لي دست اب کتب ک لي ا ک گاي ڈ (ر نماي ) اس گاي ڈ م ں سو ڈن ک ناشروں ک طرف س دی گي بچوں اور نوعمر افراد ک لي سو ڈن ک علاوہ زبانوں ک تمام کتب ک ف رست شامل اں کل 33 زبانوں م ں 390 س زاي د کتاب ں ں ز ادہ تر کتب ا ک تصو ر اور عبارت کو استعمال کرت ي ب ان ک گي ں اور ر زبان ک لي ا ک مکمل اندراج موجود اس ک ٹالاگ م ں دی گي تمام کتب کو کتابوں ک دوکانوں ا براہ راست ناشروں س خر دنا ممکن ک ٹالاگ ک ا خر م ں ناشروں ک نام اور پتوں کا اندراج کتاب ں لاي بر ري وں م ں ب مل سکت ں اسٹاک م ک ب ن الاقوام لاي بر ری م ں 100 س زاي د زبانوں م ں س زاي د کتاب ں موجود ں کتاب ں ملک ک تمام لاي بر ري وں کو مستعار دی جا سکت ں چنانچ اس س کوي فرق ن ں پڑتا اگر ا پ ا ک چ وٹ لاي بر ری ک حامل ا ک چ وٹ س قصب م ں ر ت ں ر ا ک کتاب ں مستعار ل سکتا ک ٹالاگ م ں ب ن الاقوام لاي بر ری ک بارے م ں مز د پڑ ي ک ٹالاگ م ں اسکولوں ک لي ادب ات عال ک اس ني سلسل ک متعلق معلومات ب شامل ں جو اگل پانچ سالوں م ں طبع ک جاي ں گ اس سلسل ک پ چ تصورات م ں س ا ک ک سو ڈش اسکولوں کو ا سا ادب پ ش ک ا جاي گا جو دن ا ک کي حصوں کو ب ان کرے ن ک فقط مغرب دن ا کو ا سٹرڈ لنڈگرن ادگاری ا وارڈ Award) (Astrid Lindgren Memorial بچوں ک ادب م ں دن ا کا سب س بڑا انعام اور ر سال اسٹاک م م ں اسک نسن (Skansen) م ں د ا جاتا اس انعام کا نصب الع ن دن ا ب ر م ں بچوں اور نو عمر افراد ک لي کتابوں م ں دلچسپ کو بڑ انا اس انعام س عالم سطح پر بچوں ک حقوق کو تقو ت پ نچانا ب مقصود ک ٹالاگ م ں اس انعام ک متعلق مز د پڑ ي TIÊ NG VIỆT/VIETNAMESISKA Đây là những điều chỉ dẫn bằng nhiều ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ thụy điển cho trẻ em và nền văn học thanh niên ở Thụy điển. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách hơn 390 quyển sách của tất cả sách vở trẻ em và thanh niên xuất bản tại Thụy điển bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng thụy điển. Tổng cộng có 33 thứ ngôn ngữ. Những sách vở đó đa số đều được giới thiệu bằng tranh và chữ, mỗi một ngôn ngữ đều có dang sách hoàn chỉnh. Tất cả sách vở trong danh mục đều có thể mua ở tiệm sách hoặc trực tiếp với nhà xuất bản. Ở phần cuối của danh mục có địa chỉ và mục lục của nhà xuất bản. Ở thư viện cũng có những sách vở đó. Tại Thư viện Quốc gia ở Stockholm có hơn quyển sách trên 100 ngôn ngữ. Những sách vở đó sẽ được truyển cho các thư viện nhỏ hơn trong nước sử dụng trong một thời gian. Cho nên dù bạn đang sống ở thành thị nhỏ cũng không bị ảnh hưởng gì, tất cả mọi người đều có tiêu chuẩn được mượn sách. Bạn có thể đọc thêm về Thư viện Quốc gia sau vài trang trong danh mục. Bạn cũng có thể đọc trong danh mục về một đợt sách kinh điển mới cho trường học sẽ được xuất bản trong vòng năm năm tới. Một trong những quan niệm của nhà xuất bản mới là để cung cấp cho những trường học thụy điển về văn học và phản ảnh phần khác của thế giới ngoài phương Tây. Giải thưởng văn học cho kỷ niệm của Astrid Lindgren là giải thưởng văn học nhi đồng lớn nhất trên thế giới mà được phát thưởng mỗi năm tại Skansen ở Stockholm. Mục đích của giải thưởng là củng cố và tăng cường thích thú cho trẻ em và văn học thanh niên của thế giới. Giải thưởng nầy cũng sẽ củng cố quyền lợi của trẻ em ở trình độ trên thế giới. Trong danh mục bạn có thể đọc thêm về giải thưởng. 12 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

13 SVERIGES BARN BEHÖVER VÄRLDENS BÖCKER ÅR 2004 UTKOM TOTALT 1412 barn- och ungdomsböcker i Sverige. 583 av dessa var översättningar, och av översättningarna utgjordes 73% (426 titlar) av böcker som i original hade skrivits på engelska. Det språk som följde närmast efter i statistiken, japanska, representerades av 33 titlar, 32 av dem så kallade mangaserier. Japanska och hebreiska (1 titel) var de enda utomeuropeiska språk som översattes till svenska. Siffrorna är inte typiska för just detta år. Även 2003 hade 73% av de översatta böckerna engelska original, år 2002 var siffran så hög som 79%. Även om den anglosaxiska dominansen alltså har minskat med några få procentenheter är den fortfarande förkrossande, och det är allvarligt av många olika skäl. Inte främst för att engelskspråkig litteratur skulle vara dålig, utan för att bristen på översättningar från andra språk gör att våra barn är nästan helt utestängda från den övriga världens barnlitteratur. Berättelser och texter som har glatt, inspirerat och förundrat miljontals andra barn och unga når aldrig in i våra svenska hem och skolor. Den svenska förlagsvärlden bemöter ofta kritik av översättningsurvalet med argumentet att barn- och ungdomslitteratur från resten av världen inte håller tillräckligt hög kvalitet. Man menar helt enkelt att det inte skrivs några bra barnböcker på andra håll, och att svenska barn och ungdomar inte kan ta till sig texter från andra världsdelar. Detta stämmer inte. Det finns många anledningar till att svenska förlag inte hittar den goda litteraturen från andra språkområden. Brist på språkkunskaper är en av de viktigaste. Om man inte kan läsa en bok är det svårt att avgöra om den är bra. Dåliga lokala provöversättningar kan också förstöra intrycket av en bok som egentligen är mycket intressant. Kan man inte läsa texten är man hänvisad till bilderna istället, och eftersom många länder saknar bilderbokstradition drar man då slutsatsen att där inte finns någon barnlitteratur överhuvudtaget. Men också på bilderbokssidan finns oupptäckta skatter. Länder som till exempel Japan och Korea har starka och konstnärliga bilderboksskapare 2005 års Astrid Lindgrenpristagare Ryôji Arai är bara en av dem. Vi behöver inte översättningar eftersom vår svenska barnlitteratur är så god, är ett annat argument som svenska barnboksförlag ofta kastar fram. Men detta argument håller inte. Den svenska barn- och ungdomslitteraturen är av hög klass, det är sant. Men det utesluter inte att det produceras både bra och intressanta böcker på andra språk och att våra barn skulle ha glädje av dem. Som vuxna skulle vi aldrig acceptera att utestängas från möjligheten att läsa utländsk litteratur annat än på originalspråk. Det beror inte på att våra svenska vuxenförfattare är dåliga, utan helt enkelt på att vi vill ha möjlighet att välja ur en större del av den litteratur som skapas i vår värld, oavsett om det gäller populära thrillers som Dan Browns Da Vinci-koden eller smalare skönlitteratur som Elfried Jelineks Pianolärarinnan. Att ta ifrån oss den möjligheten vore att utestänga oss från ett internationellt sammanhang och göra det svårt för oss att ta del av tankar, känslor och idéer från andra hörn av världen. Våra barn och ungdomar bör också ha denna möjlighet. Precis som vi vuxna bör de kunna välja bland den bästa internationella litteraturen och tillåtas vidga sina vyer utanför Bullerbyns och Lönnebergas horisonter. En annan anledning till att barn- och ungdomsboksutbudet bör breddas är att Sverige idag inte längre är ett land av blåögda lintottar vars förfäder har bott här i generationer. En mycket stor andel av de unga svenskarna har numera släkt i andra länder. Dessa barn förväntas läsa om SVERIGES BARN BEHÖVER VÄRLDENS BÖCKER 13

14 Pippi och Alfons, men har små möjligheter att dela med sig av de litterära upplevelser de haft på sitt modersmål till sina vänner och klasskamrater, eftersom böckerna inte finns tillgängliga på svenska. Om bra och spännande berättelser från deras länder fanns tillgängliga i översättning skulle litteraturen kunna fungera som ett sätt att bygga broar och skapa större förståelse för andra kulturer. Många barn i Sverige vars modersmål inte skrivs med latinska bokstäver saknar också en god läsförmåga på detta språk, trots att de kanske talar det flytande. För dessa barn kan böcker i svensk översättning även bli ett sätt att stärka den egna kulturella identiteten. Detsamma gäller för barn vars ena förälder kommer från ett annat land, men som aldrig har lärt sig denne förälders språk. Det är dock viktigt att den översatta barn- och ungdomslitteraturen inte bara blir en form av nyttighetslitteratur eller studiematerial. När vi läser översatta romaner från England eller USA gör vi det oftast inte i studiesyfte utan helt enkelt för att vi vill läsa bra böcker som berör oss. Den inställningen bör också gälla barn- och ungdomslitteratur från övriga världen. Det är sant att man genom litterära verk kan få en god inblick i livet i andra kulturer, man att reducera ickeeuropeisk/icke-anglosaxisk litteratur till undervisningsmaterial är att förminska den och se den som mindre värd än den litteratur som produceras i vår del av världen. Anna Gustafsson-Chen, bibliotekarie på Internationella Biblioteket VÄRLDENS BÖCKER Barnängens världsbibliotek är ett specialbibliotek för skönlitteratur från Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern i svensk översättning. Här finns böcker för både barn och vuxna. Se vidare den särskilda webbsidan På hemsidan kan man hitta uppgifter om all den skönlitteratur från länder utanför västvärlden som finns översatt till svenska, författarporträtt, introduktion till olika länders litteratur med mera. Barnängens världsbibliotek kan besökas på Tegelviksgatan 40 i Stockholm. BOOKS OF THE WORLD Barnängens world library is a library which holds fiction from Africa, Asia, Latin America and the Middle East in Swedish translation. The library holds books for adults as well as children s and youth literature. For more information visit where you among other things can find information about all non-western literature that has been translated into Swedish. If you want to visit Barnängens world library the address is Tegelviksgatan 40 in Stockholm. THE CHILDREN OF SWEDEN NEED THE BOOKS OF THE WORLD IN 2004, 1412 children s and young people s books were published in Sweden. 583 of these were translations, and of the translations, 73% (426 titles) of the books were originally written in English. The language that followed most closely in the statistics Japanese represented 33 titles, 32 of them from the so-called Manga series. Japanese and Hebrew (1 title) were the only languages from outside Europe that had been translated into Swedish. These statistics are not typical for that year alone. Even in 2003, 73% of the translated books were originally in English, and in 2002 that number was as high as 79%. Even if the Anglo-Saxon domination has consequently diminished by a few percent, it is still crushingly high, and that is serious for a number of reasons. Not primarily because English-language literature is bad, but because the lack of translations from other languages means that our children are almost entirely cut off from children s 14 THE CHILDREN OF SWEDEN NEED THE BOOKS OF THE WORLD

15 literature from the rest of the world. Stories and texts which have delighted, inspired and fascinated millions of other children and young people never reach our Swedish homes or schools. The Swedish publishing world often meets criticism of the translation choices with the argument that children s and young people s literature from the rest of the world is not of a high enough quality. They quite simply mean that no good children s books are written anywhere else, and that Swedish children and young people cannot relate to texts from other parts of the world. This is not true. There are a number of reasons why Swedish publishers cannot find the good literature in other languages. Lack of language resources is one of the most important. If you cannot read a book, it is hard to determine whether it is good or not. Poor local test translations can also spoil the first impression of a book that is, in reality, very interesting. If you cannot read the text, you are referred to the pictures instead, but because many countries do not have a tradition of picture books the conclusion is that they do not have any children s literature at all. But even on the picture book side, there are a number of undiscovered treasures. Countries such as Japan and Korea have strong and creative picture book authors the 2005 winner of the Astrid Lindgren Memorial Award, Ryôji Arai, is just one of them. We do not need translations, because our Swedish children s literature is so good, is another argument that Swedish children s book publishers often cast out. But that argument doesn t stand. Swedish children s and young people s literature is of a high standard, that is true. But that does not alter the fact that good and interesting books are produced in other languages and that our children should be able to enjoy them. As adults, we would never accept being cut off from the chance to read foreign literature in a language other than the original language. This does not mean that our Swedish adult authors are bad, but that we quite simple want the chance to choose from the wide range of literature that is created in our world, regardless of whether it is popular thrillers like Dan Brown s The DaVinci Code or fiction appreciated by a smaller group of readers, such as Elfreid Jelinek s The Piano Teacher. Taking that opportunity away from us would be like cutting us off from an international context and it would make it difficult for us to take in thoughts, feelings and ideas from other corners of the world. Our children and young people should also have this opportunity. Just as us adults, they should also be able to choose from the best international literature and be permitted to broaden their horizons beyond Bullerby and Lönneberga. Another reason why our children s and young people s book supply should be broadened is that Sweden is no longer a country full of blue-eyed blondes, whose forefathers have lived here for generations. A large proportion of young Swedes now have relatives in other countries. These children are expected to read about Pippi and Alfons, but have little opportunity to discuss their native language literary experiences with their friends and schoolmates, as these books are not available in Swedish. If good and exciting tales from their countries were available in translation, the literature could function as a means of building bridges and creating a greater understanding of other cultures. A lot of children in Sweden, whose native language are not written in Latin characters, also lack good reading ability in their language, despite being able to speak it fluently. For these children, books translated into Swedish could also be a means of strengthening their own cultural identity. The same applies to children who have one parent that comes from another country, but have never learnt that parent s language. It is, however, important that the translated children s and young people s literature does not become a form of practical literature or study material. When we read translated novels from England or America, we don t usually read them for the purpose of study; we simply read them because we want to read good books that affect us. That attitude should also apply to children s and young people s literature from the rest of the world. It is true that through literary work, you can achieve an insight into the life of other cultures, but reducing non- European/non Anglo-Saxon literature for teaching material is reducing it and seeing it as less valuable than the literature produced in our part of the world. Anna Gustafsson-Chen, librarian at the International Library THE CHILDREN SVERIGES OF SWEDEN BARN NEED BEHÖVER THE BOOKS VÄRLDENS OF THE BÖCKER WORLD 15

16 NY KLASSIKERUTGIVNING FÖR SKOLAN UNDER PERIODEN utkom 100 titlar i serien Alla Tiders Klassiker för bruk i grund- och gymnasieskolan. Klassikerserien ger skolorna möjlighet att till ett lågt pris köpa in böcker i klassuppsättningar. Bland titlarna som getts ut märks bland andra Den gudomliga komedin av Dante, Daniel Defoes Robinson Crusoe och Pär Lagerkvists klassiska roman Dvärgen. Med start 2006 och fem år framåt ska serien utökas med ytterligare 50 titlar. De första titlarna i serien är Pedro Páramo av Juan Rulfo, utgiven av Lind & Co, Stjärnans ögonblick av Clarice Lispector och Allt går sönder av Chinua Achebe, de sistnämnda utgivna av Tranan. Tanken med den nya utgivningen är att den i högre utsträckning än tidigare ska erbjuda skolorna litteratur som speglar andra delar av världen än den västerländska. Tonvikten kommer att ligga på moderna klassiker, vilket innebär att även yngre litteratur än vad som vanligen definieras som klassiker kan inkluderas i serien. Syftet är att öka ungdomars intresse för läsning och samtidigt bidra till att utveckla elevernas språk. Statens kulturråd har fått i uppdrag av regeringen att ta initiativ till utgivningen. I uppdraget ingår att välja ut vilka titlar som ska ingå, och stödja förlagens utgivning av böckerna. Förlagen kan själva föreslå böcker de anser bör ingå i serien. Stefan Helgesson, litteraturforskare i Uppsala och kulturskribent i bland annat Dagens Nyheter, är ordförande i den arbetsgrupp på Kulturrådet som ska besluta om urvalet av titlar. Han är uppvuxen i Sydafrika och Moçambique och undervisar på Uppsala universitet om postkolonial litteratur från bland annat södra Afrika, Brasilien och Indien. Han hoppas att den nya utgivningen kommer att göra att riktigt bra skönlitteratur från alla delar av världen blir tillgänglig för helt vanliga skolelever. Det kan ha stor betydelse för de elever som faktiskt tar till sig böckerna men det är förstås en pedagogisk utmaning att nå fram till eleverna, säger han. Jag hoppas att serien ska öppna litteraturen för skolungdomar och att den ska öppna världen så att de hittar ingångar till livsvillkor som är väldigt olika dem de själva lever under. Böckerna kan ge en helt annan och rikare bild av till exempel livet i Afrika än den negativa bild man kan få i media. Myndigheten för skolutveckling är ansvarig för information om klassikerserien. För mer information, besök deras webbplats: SAGOR FRÅN HELA VÄRLDEN På Utbildningsradions hemsida kan man lyssna på massor av sagor från Afrika, Asien, Europa och Sydamerika. Sagorna är översatta till svenska, men många av dem finns också på sitt originalspråk. Besök UR:s webbplats Sagor i världen: Utbildningsradion sänder också sagor på bland annat persiska och bosniska i radions kanal P2. Man kan låna eller köpa de program som UR har sänt. Se närmare information på hemsidan under fliken Låna eller köp. Startsidan till UR:s Sagor i världen är tecknad av Pontus Wahlström. 16 THE NY KLASSIKERUTGIVNING CHILDREN OF SWEDEN FÖR NEED SKOLAN THE BOOKS OF THE WORLD

17 NEW PUBLICATION OF CLASSIC LITERATURE FOR SCHOOLS DURING THE PERIOD , there were 100 titles published in the All Time Classics series for use in secondary and upper secondary schools. The classics series gives schools a chance to buy special sets of books for an entire class at a reduced price. Among the titles supplied are Dante s Divine Comedy, Daniel Defoe s Robinson Crusoe and Pär Lagerkvist s classic novel The Dwarf. Beginning in 2006 and for the next five years, the series will be increased with a further 50 titles. The first titles in the series are Pedro Páramo by Juan Rulfo, published by Lind & Co, The Hour of the Star by Clarice Lispector, and Things Fall Apart by Chinua Achebe, the last two being published by Tranan. The point of the new publication is that it will, to a greater extent than previously, offer literature to schools that reflect other areas of the world, other than the western. The main focus will be on modern classics, which means that even younger literature than is normally defined as classic can be included in the series. The aim is to increase young people s interest in reading and at the same time contribute to the development of students language. The Swedish National Council for Cultural Affairs has been given the task, by the Swedish government, of taking the initiative for the publication. As part of the assignment, they must decide which titles will be included and support the publishers publication of the books. The publishers can themselves suggest which books they feel should be included in the series. Stefan Helgesson, Ph.D Literature at Uppsala University and Contributor (cultural matters) to Dagens Nyheter, among other publications, is Chairman for the working group at the Swedish National Council for Cultural Affairs and that will decide upon the selection of titles. Brought up in South Africa and Mozambique, he currently teaches post-colonial literature from South Africa, Brazil and India amongst others at Uppsala University. He hopes that the new publication will make great fiction literature from all over the world available to the average school student. It may also be of great importance for those students that actually take in the books, but reaching the students is of course a pedagogic challenge, he says. I hope that the series will open up literature for school children and that it will open up the world, so that they find gateways into ways of life that are so very different to their own. Books can give a completely different and richer image of, for example, life in Africa, than the negative image that can be seen in the media. The authorities for school development are responsible for the information about the classics series. For more information, visit their website: STORIES FROM AROUND THE WORLD If you visit Utbildningsradion on the web you can listen to numerous children s stories from Africa, Asia, Latin America and Europe. The stories have all been translated into Swedish, but many of them are available in their original language as well. The address is Utbildningradion is also airing stories and fairytales in Persian, Bosnian and Turkish on the radio. The channel is P2. You can borrow or buy all the programs aired by UR. Go to for more information. NEW PUBLICATION SVERIGES OF BARN CLASSIC BEHÖVER LITERATURE VÄRLDENS FOR SCHOOLS BÖCKER 17

18 INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET FOTO: Klara Svae ARMENISKA, BALUCHI, FRISISKA, hindi, japanska, lettiska, vietnamesiska och yoruba är några av de mer än 120 språk som finns representerade bland drygt böcker i det Internationella biblioteket vid Odenplan i Stockholm. I biblioteket arbetar personal som utöver engelska talar ytterligare ett tjugotal olika språk. Förutom böcker finns här ett brett urval tidskrifter, en omfattande världsmusiksamling och ett stort antal videofilmer. Tidnings- och tidskriftsbiblioteket har dagstidningar från många olika länder. Med hjälp av bibliotekets alla media och med tillgång till internationella databaser, nyhetsbyråer och tidskrifter on-line kan besökaren finna fakta och information från hela världen. Biblioteket har också ordbehandlingsprogram där det går att arbeta på många olika språk, Internetuppkopplingar som kan användas gratis samt studierum med datorer som kan hyras till en låg timkostnad. Internationella biblioteket fungerar fortfarande som lånecentral för landets alla bibliotek och cirka 60% av beståndet är placerat i magasin. Lånecentralen har till uppgift att förse Sveriges folkbibliotek med litteratur och dokument på andra språk än svenska. Undantag är engelska, tyska, franska, danska, norska och samiska. Här förmedlas såväl enstaka lån som depositioner från Internationella bibliotekets samlingar, men även fjärrlån till folk- och forskningsbibliotek i Sverige och andra länder. Biblioteken kan också få hjälp med kvalificerade databasoch informationssökningar även på språk med andra alfabet än det latinska. Internationella biblioteket vill utgöra en viktig resurs 18 INTERNATIONELLA THE CHILDREN OF SWEDEN BIBLIOTEKET NEED THE BOOKS OF THE WORLD

19 för kompetensutvecklingen av den mångspråkiga biblioteksverksamheten i Sverige. I samarbete med bibliotek runt om i landet produceras här informationsmaterial på många olika språk som sedan görs tillgängligt via bibliotekets hemsida. Till biblioteket hör en egen medieavdelning som arbetar med att katalogisera ett trettiotal olika språk. Här pågår också en bred inköpsverksamhet med kontakter över hela världen. Ambitionen är att även dessa erfarenheter ska kunna komma andra bibliotek till del. Internationella biblioteket strävar efter att bli en mångkulturell och spännande mötesplats för alla med intresse för språk och litteratur. Här bedrivs en intensiv programverksamhet med föreläsningar, litteraturseminarier, utställningar och konferenser, ofta i samarbete med utomstående organisationer och institutioner. Varje år genomförs specialprojekt med inriktning på olika språkeller åldersgrupper; läsecirklar, skrivarkurser och mycket annat. Också den som inte befinner sig i Stockholm kan ta del av bibliotekets verksamhet via dess hemsida med nyförvärvslistor, boktips och länkar. Här finns också en katalog där besökaren själv kan göra sökningar, reservationer och omlån. Besök Internationella Biblioteket på nätet: THE INTERNATIONAL LIBRARY ARMENIAN, BALUCHI, FRISIAN, Hindi, Japanese, Latvian, Vietnamese and Yoruba are among the more than 120 languages represented in the over books of the International Library at Odenplan in Stockholm. The members of our staff together speak about twenty foreign languages in addition to English. In addition to books there is a broad selection of magazines, a large collection of world music and many videos. The Newspapers and Periodicals Library has newspapers from many countries. With the library s media and with access to international databases, news bureaus and online magazines visitors can find facts and information from all over the world. The library also has word processing programs in many different languages, Internet connection free of charge and study rooms with computers at very nominal hourly fees. The International Library continues to serve as clearing house for the country and approximately 60 % of the collection is placed in the stacks. The clearing house is to provide Swedish public libraries with literature and documents in all languages except Swedish, English, German, French, Danish, Norwegian and Saame. The library sends individual loans as well as depositions and also distant loans to public and research libraries in Sweden and abroad. Libraries may also receive assistance with qualified database information searching even in languages with different alphabets. The International Library aims to serve as a resource in the development of multilingual library services in Sweden. Multilingual informational material is produced in cooperation with libraries around the country for distribution via the library s web site. The library has a media department with cataloguing in over 30 languages as well as acquisitions from many countries through a network of contacts. This experience ought to be shared with other libraries. The International Library aims to become an exciting multicultural meeting place for everyone interested in language and literature. There is an extensive activity with diverse programs such as lectures, literary seminars, exhibitions and conferences, often in cooperation with external organizations and institutes. There are annual special projects directed towards various language or age groups - reading groups, creative writing, etc. Those outside of Stockholm can visit the library s web site containing recent acquisitions, book tips and links. Visitors can also search in the catalogue, place reservations and renew their loans. SVERIGES BARN BEHÖVER THE INTERNATIONAL VÄRLDENS BÖCKER LIBRARY 19

20 LITTERATURPRISET TILL ASTRID LINDGRENS MINNE Astrid Lindgren är Sveriges och en av världens populäraste författare. Hon gick bort 94 år gammal 2002, men hennes berättelser kommer att leva för alltid. För att hedra hennes minne och främja barn- och ungdomslitteraturen i världen instiftade Sveriges regering ett internationellt pris i hennes namn: Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barnoch ungdomslitteratur i världen och främja barns rätt till kultur. Med prissumman fem miljoner svenska kronor är det världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris och det näst största litterära priset i världen. Priset delas ut årligen till en eller flera mottagare oavsett språk eller nationalitet och kan tilldelas nu levande författare, illustratörer, berättare och personer eller organisationer som gjort värdefulla insatser inom läsfrämjande arbete. Litteraturpriset är på flera sätt ett pris från det svenska folket till världen. Dels för att det bekostas av allmänna medel och dels för att Astrid Lindgren och hennes författarskap har en bred och djup förankring hos generationer av svenskar. Astrid Lindgren föddes 1907 och gick bort 2002, 94 år gammal. Hon är Sveriges mest översatta författare och hennes böcker finns att läsa på mer än 80 språk. Astrid Lindgren har berättat att hon hela tiden bara skrivit för barnet inom sig själv, och under hela livet värnade hon om barns rättigheter. I statuterna för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne står det att pristagarnas verk ska hålla högsta konstnärliga kvalitet och präglas av den djupt humanistiska anda som förknippas med Astrid Lindgren. Hela konstnärskap belönas, inte enskilda verk. Pristagarna utses av en jury med bred kompetens inom internationell barn- och ungdomslitteratur, läsfrämjande insatser och barns rättigheter. Juryn består av tolv ledamöter: litteraturforskare, författare, illustratörer, bibliotekarier och recensenter. En ledamot representerar Astrid Lindgrens familj. Priset administreras av Kulturrådet. Utnämnandet av en pristagare föregås av en nomineringsprocess på drygt ett och ett halvt år. Varje år bjuds nomineringsinstanser från hela världen in att föreslå kandidater till priset. Nominatorerna har utsetts av juryn som har kartlagt organisationer och institutioner med god överblick över författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande verksamhet i sina länder eller regioner. Instanserna kan vara internationella, nationella eller regionala. Förutom nominatorerna har även juryn rätt att föreslå kandidater. Priset kan inte sökas. Priset delades ut för första gången De första pristagarna var den österrikiska författaren Christine Nöstlinger och den amerikanske författaren och illustratören Maurice Sendak. År 2004 tilldelades priset den brasilianska författaren Lygia Bojunga. År 2005 gick priset till den japanske illustratören Ryôji Arai och den brittiske författaren Philip Pullman. Årets pristagare är den amerikanska författaren Katherine Paterson. Varje år har priset delats ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid en ceremoni som är öppen för allmänheten. För mer information besök litteraturprisets hemsida: 20 LITTERATURPRISET THE CHILDREN OF SWEDEN TILL ASTRID NEED LINDGRENS THE BOOKS MINNE OF THE WORLD

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adress Vietnamesiska Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Svenska Amerikanskt adressformat: Företagsnamn Stadens namn + statens namn + statens förkortning

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Den sjunde internationella olympiaden i teoretisk, matematisk och tillämpad lingvistik

Den sjunde internationella olympiaden i teoretisk, matematisk och tillämpad lingvistik Den sjunde internationella olympiaden i teoretisk, matematisk och tillämpad lingvistik Wrocław (Polen), 26 31 juli 2009 Uppgifter för den individuella tävlingen Regler för utformning av uppgiftssvaren

Läs mer

Kulturstöd, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Norra Hamngatan 8, 411 14 Göteborg

Kulturstöd, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Norra Hamngatan 8, 411 14 Göteborg GARGAAR DHAQAN Nolol-dhaqameedka Göteborg waa iney leedahay wajiyo kala duwan lahaataanaa taye sare, waxa sheegay taa gudiga dhaqanka ee Göteborg. Sidaa darteed waxa jira gargaar dhaqaale ee howlaha iyo

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (6 poäng) a) Qué te interesa? b) Qué te encanta? c) Qué te

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas Fira Internationella modersmålsdagen Den 21 februari 2013! ฉลองว นภาษาแม นานาชาต ๒๑ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ Celebrate International Mother Language Day, 21 February 2013 Utbildningsenheten för Flerspråkighet Svenska/Thailändska

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Svenska barnboksinstitutet. Bokprovning Årgång 2005. Statistik. Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor?

Svenska barnboksinstitutet. Bokprovning Årgång 2005. Statistik. Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor? Svenska barnboksinstitutet Bokprovning Årgång 2005 Statistik Vilka titlar döljer sig bakom statistiken? Vill du ha boklistor? Sök i databasen ELSA www.sbi.kb.se Behöver du hjälp att söka i ELSA? Gå till

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok

Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok Provlektion 1 Provlektion Amigos Dos Mål: Träna på att presentera sig. Träna obestämd artikel. Lära sig namnet på några av Astrid Lindgrens figurer på spanska.

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 130 27/10/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (5 poäng) a) Cómo te llamas? b) Qué idiomas hablas? c) Qué

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Wednesday

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Ma ku fekersan tahay inaad degmada Bräcke ka shaqaysato?

Ma ku fekersan tahay inaad degmada Bräcke ka shaqaysato? Somaliska Sannooyinka soo socda waxaa degmada Bräcke iyo degmooyinka agagaarkeeda ku yaalaan looga baahnaan doonaa xirfad-yaqaanno tiro badan sida, takhtarro, macallimiinta dugsiyada xannaanadda, shaqaalaha

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Barn & Ungdomsböcker. på andra språk än svenska كتب والفتية

Barn & Ungdomsböcker. på andra språk än svenska كتب والفتية Barn & Ungdomsböcker كتب الا طفال والفتية ÍË«ñWÄ / è«bm Ë W1 2«Ëô Glatenge- ai ternimatsenge kniški كتب الا طفال والفتية ÍË«ñWÄ / è«bm Ë W1 2«Ëô e svhä låyzvono apäwe Lmä sh ayuvnyn Decije i omladinske

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Atta Unsar. Our Father / Fader Vår mixed choir and soprano solo. Stefan Klaverdal

Atta Unsar. Our Father / Fader Vår mixed choir and soprano solo. Stefan Klaverdal Atta Unsar Our ather / ader år mixed choir and sorano solo Stean Klaverdal 1995 Gothic language Atta unsar þu in himinam einai namo qimai þiudinassus þeins. aírþai iila þeins se in himina ah ana aírþai.

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها کودکستان برای کودک شماست اداره کل مدارس اين بروشور را می توان از اين راه سفارش داد: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel:

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA Ditt eget boende ditt eget val VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Den här broschyren vänder sig till dig som bor i en fastighet som nyligen ombildats från

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت يکبار در هر ترم شما و فرزندتان آموزگار و يا مسئول کالس را مالقات خواهيد کرد تا يک گفتگوی پيشرفت داشته باشيد. اين گفتگو درباره ی اين خواهد

Läs mer

Berattelser Ur Svenska Historien: Till Ungdomens Tjenst Volume (Swedish Edition) By Anders Fryxell

Berattelser Ur Svenska Historien: Till Ungdomens Tjenst Volume (Swedish Edition) By Anders Fryxell Berattelser Ur Svenska Historien: Till Ungdomens Tjenst Volume 40940 (Swedish Edition) By Anders Fryxell If you are searched for a ebook by Anders Fryxell Berattelser Ur Svenska Historien: Till Ungdomens

Läs mer

Shuruudaha waxbarasho ee darajada E, ee fasalka 6 aad

Shuruudaha waxbarasho ee darajada E, ee fasalka 6 aad AF SOOMAALI Shuruudaha waxbarasho ee darajada E, ee fasalka 6 aad Ardaygu si yara fiican ayuu u akhrin karaa qoraallada loogu talagalay dhallaanka iyo dhallinyarada, isagoo si habsami ah u dooranaya una

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER Joel Rasmussen, Örebro universitet joel.rasmussen@oru.se Vad som bör betraktas som en risk är inte självklart

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer