PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA"

Transkript

1 BARNBÖCKER OCH UNGDOMSBÖCKER PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA Children s and youth literature in languages other than Swedish KULTURRÅDET

2 INNEHÅLL/TABLE OF CONTENTS Förord/Foreword 3 Om denna guide på 30 språk/about this guide in 30 languages 4 Sveriges barn behöver världens böcker/ The children of Sweden need the books of the world 13 Ny klassikerutgivning för skolan/ New publication of classic literature for schools 16 Internationella biblioteket/the International Library 18 Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne/ The Astrid Lindgren Memorial Award 20 Katalog/Catalogue 23 Albanska 23 Arabiska 26 Arameiska 33 Bengaliska 34 Bosniska 34 Engelska 35 Finska 36 Kinesiska 37 Nordkurdiska 37 Sydkurdiska 44 Nordkurdiska och sydkurdiska 45 Makedonska 47 Mandinka 47 Persiska 47 Portugisiska 51 Romani 51 Samiska 52 Serbiska 53 Singalesiska 53 Somaliska 54 Spanska 55 Tigrinska 56 Tornedalsfinska 56 Turkiska 59 Urdu 59 Vietnamesiska 60 Älvdalsmål 60 Flerspråkiga 60 Register/Index 61 Adresser till förlagen/publishers index 70 2 INNEHÅLL/TABLE OF CONTENTS

3 FÖRORD FOREWORD JAG LÄSTE SOM UNG mycket och ofta. Jag minns hur jag under sommarloven försökte smyga mig undan med en bok för att slippa dras in i någon av familjens många projekt, måla om uthus, klippa gräs, byta takpannor. Minnet av den unge mannen, där han sitter uppkrupen på vinden eller gömd i ladan, ivrigt slukande allt från Enid Blyton eller Ian Fleming till Ernest Hemingway och så småningom James Joyce, kan ibland påminna mig om hur viktigt det är att ha möjligheten att välja. Hur valde jag när jag som 12-åring kastade mig över bokhyllorna i Helmer Nilssons bokhandel i Växjö? (Jag hade möjligheten att få köpa böcker, och upptäckte först långt senare bibliotekens välsignelse.) Tyvärr blir nog svaret: slumpens skördar. Ett omslag som lockade, en trend som gick, ja listan kan göras lång. Så mötte jag exempelvis Hemingway via en av de stora traditions- och kulturbärarna i mitt liv, bokhandelsmedhjälparen. Jag tror hans namn var Levin. Jag är honom fortfarande djupt tacksam. Vad vill jag säga med detta? Jo, att viktigare än alla urval av vad som måste läsas är att böckerna, texterna och författarna finns tillgängliga. För att överhuvudtaget kunna välja som jag i bokhandeln måste det finnas möjlighet att göra ett val. Goda bibliotek, översättningsstöd och initiativ som den här katalogen bidrar till detta. Och det är något alla har rätt till. AS A YOUNG MAN, I used to read a lot and often. I remember spending my summer holidays trying to sneak off with a book in order to avoid all the family projects: repainting the shed, mowing the lawn, changing roof tiles. The memory of that young man, crouched up in the attic or hidden in the barn, eagerly devouring everything from Enid Blyton or Ian Fleming to Ernest Hemingway and eventually James Joyce, sometimes reminds me of the importance of being able to choose. How did I make my selections as a 12-year old kid rummaging the shelves of Helmer Nilsson s book-shop in Växjö? (I had the good fortune of being able to buy books, and didn t discover the blessing of libraries until years later). Unfortunately, the answer is probably: by chance. An intriguing book cover, a current trend, and so on. Ernest Hemingway, for example, came into my life with the help of the bookshop clerk. I think his name was Levin and I still owe him my gratitude. Where am I going with all this? That more important than all selections of must reads is that the books, texts and authors are accessible. In order to choose as I did in the book store there must be something to choose from. Good libraries, translation support, and catalogues such as this one all increase the possibility of choosing. A possibility everyone is entitled to. Björn Linnell Natur och Kultur, Ordförande Svenska PEN/Chairman of Svenska PEN FÖRORD/FOREWORD 3

4 BARNBÖCKER OCH UNGDOMSBÖCKER PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA Children s and youth literature in languages other than Swedish DET HÄR ÄR EN GUIDE till den barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska som är utgiven i Sverige. Här hittar du en förteckning över alla barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska som är utgivna av förlag i Sverige. Det finns drygt 390 böcker på sammanlagt 33 språk. De allra flesta av böckerna presenteras med bild och text, och ett komplett register finns för varje språk. Alla böcker i katalogen finns att köpa, antingen i bokhandeln eller direkt av förlagen. Förlagsregister med adresser finns i slutet av katalogen. Böckerna kan också finnas på biblioteken. På Inter nationella Biblioteket i Stockholm finns över böcker på mer än 100 språk. De lånar ut dessa böcker till alla bibliotek i landet. Det spelar därför ingen roll om man bor i en liten kommun med ett litet bibliotek, alla har tillgång till böckerna. Du kan läsa mer om Internationella Biblioteket längre fram i katalogen. I katalogen kan du också läsa om den nya klassikerserien för skolan som ska ges ut under de kommande fem åren. En av tankarna bakom den nya utgivningen är att den ska erbjuda de svenska skolorna litteratur som speglar andra delar av världen än den västerländska. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är världens största barnlitteraturpris och delas ut varje år på Skansen i Stockholm. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur i världen. Priset ska också stärka barns rättigheter på global nivå. I katalogen kan du läsa mer om priset. THIS IS A GUIDE to the books for children s and young people available in foreign languages in Sweden. The guide includes a list of all the books for children and young people given out by publishers in Sweden in languages other than Swedish. There are more than 390 books in a total of 33 languages. Most of these books are described using a picture and text, and there is also a complete register for each language. It is possible to buy all the books in this catalogue, either from bookshops or directly from the publishers. There is a register of publishers names and addresses at the end of the catalogue. These books can also be found in libraries. In the Inter national Library in Stockholm there are more than books in more than 100 languages. These books can be lent out to all the libraries in the country, so it does not matter if you live in a little town with a small library, everyone can borrow these books. Read more about the International Library farther on in the catalogue. The catalogue also includes information about the new series of classics for schools that will be published during the next five years. One of the ideas behind this series is that Swedish schools will be offered literature that describes many parts of the world not only the Western world. The Astrid Lindgren Memorial Award is the world s biggest prize for children s literature and is awarded every year at Skansen in Stockholm. The aim of this prize is to increase interest in books for children and young people all over the world. The prize is also intended to strengthen children s rights at a global level. Read more about this prize in the catalogue. 4 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

5 አማርኛ/AMHARISKA SHQIP/ALBANSKA Ky është një udhërrëfyes për literaturë(letërsi) të fëmijëve dhe rinisë në gjuhë të tjera, përveç në gjuhën suedeze, që gjendet në Suedi. Këtu do të gjeni një listë për të gjitha librat për fëmijë dhe rininë në gjuhë të tjera, përveç në gjuhën suedeze që janë të botuara nga shtëpitë botuese në Suedi. Ekzistojnë më tepër se 390 libra në gjithsejt 33 gjuhë. Shumica prej këtyre librave paraqiten me fotografi dhe tekste, dhe një regjistër i plotë ekziston për secilën gjuhë. Të gjitha librat që janë në katalog mund të shiten, në librari ose drejtëpërdrejtë nga shtëpitë botuese. Regjistri i shtëpive botuese me adresat e tyre gjendet në fund të katalogut. Librat gjithashtu mund të gjenden në bibliotekë. Në Bibliotekën ndërkombëtare në Stockholm ka më tepër se libra, me më tepër se në 100 gjuhë. Nga këtu huazohen librat nga të gjitha bibliotekat e vendit. Për këtë arsye nuk luan aspak rol nëse banoni në një komunë të vogël e cila ka një bibliotekë të vogël, të gjithë kanë mundësi të shfrytëzojnë librat. Për Bibliotekën ndërkombëtare mund të lexoni në tekst më tej në katalog. Në katalog gjithashtu mund të lexoni për serinë e re klasike për shkollën, që do të botohet gjatë pesë viteve të ardhshme. Një nga mendimet që qëndron prapa këtij botimi të ri është të ju ofrohet shkollave suedeze një literaturë që pasqyron pjesët e tjera të botës, përveç literaturës perëndimore. Çmimi i letërsisë në kujtim të Astrid Lindgren është çmimi më i lart në botë për letërsi të fëmijëve dhe ndahet çdo vit në Skansen në Stockholm. Qëllimi i këtij çmimi është që të forcohet interesimi për literaturë të fëmijëve dhe të rinisë në botë. Çmimi gjithashtu do të forcojë të drejtat e fëmijëve në nivel global. Rreth çmimit më tepër mund të lexoni në katalog. ይህ መመርያ ስዊድን አገር ላይ ለህፃናቶችንና ወጣቶች ተብለው በሌላ ቋንቋ ለሚዘጋጁ መፅሃፍቶች የሚያገለግል ነው በተጨማሪም ስዊድን አገር በሚገኙ ኣሳታሚዎች በስዊድሽ ቋንቋ ሳይሆን በሌላ ቋንቋ ለሚዘጋጁ የነዚህ ህፃናቶችንና ወጣቶች መጽሃፍቶች የሚሆን የስም ዝርዝር የያዘ ነው እዚህ ዝርዝር ላይም በ 33 ቋንቋዎች የተዘጋጁ ከ 390 በላይ የሚሆኑ መጻህፍቶች ይገኛሉ ኣብዛኞቹ እነዚህ መጽሃፍቶች ስእልና ትልቅ ጽሁፍ ያለበባቸው ሆነው ለእያንዳንዱ መጽሃፍ ዝርዝር የያዘ መዝገብ ይገኛል ዝርዝሩ ላይ የሚገኙት መጻህፍቶች በሙሉ ከቤተ መጻህፍት ወይም ከማተምያ ቤቱ በቀጥታ ለመግዛት ይችላሉ የነዚህ ኣሳታሚ ድርጅቶች ስምና አድራሻ ከፈለጉ በዚህ የመምርያ ጽሁፍ መጨረሻ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ በሌላ መንገድ ደግሞ ኣብዛኞቹ እነዚህ መጻህፍቶች በቤተ ንባብ ሊያገኟቸው ይችላሉ ስቶኮልም አለም አቀፍ ቤተ ንባብ ላይ ከ 100 ቋንቋዎች በላይ የተዘጋጁ ከ በላይ የሚሆኑ መጻህፍቶች ይገኛሉ በመላው አገሪቱ የሚገኙ ቤተ ንባቦች እነዚህ መጻህፍቶች መዋስ ስለሚችሉ ትንሽ የሆነች ቤተ ንባብ ያለባት ትንሽ ከተማ ላይ የሚኖሩ ከሆነ በነሱ በኩል እነዚህ መጻህፍቶች ሊያገኟቸው ይችላሉ የዚህ የስቶኮልም አለም አቀፍ ቤተ ንባብ ኢንፎርመሽን ከፈለጉ በመመሪያ ጽሁፉ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ በተጨማሪም ይህ የመመርያ ጽሁፍ ለመጪው አምስት አመት ላይ ለሚዘጋጁ ተከታታይ የሆኑ መጻህፍቶች ኢንፎርመሽን የያዘ ነው የነዚህ ተከታታይ መጻህፍቶች አላማ ደግሞ ስዊድን የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ስለ አለማችን የተለያየ ጽሁፍ እንዲኖሯቸው ነው ይህ ማለት ደግሞ ስለ ምዕራባውያን ብቻ ሆነው እንዳይቀሩ በማሰብ ነው The Astrid Lindgren Memorial Award በመባል የሚታወቀው የሽልማት መስጠት ህደት በአለማችን ላይ ትልቁ የህጻናቶች ጽሁፎት በተመለከተ በየዓመቱ በስዊድን የሚገኝ በ Skansen ላይ ሽልማጥ የሚሰጥበት ድርጅት ነው አላማው ደግሞ ህጻናቶችንና ወጣቶችን በተመለከተ ብዙ ጽሁፎች እንዲዘጋጁ ለማበራታት ተብሎ ነው በተጨማሪም ይህ ሽልማት በአለማችን የህጻናቶች መብት በደንብ እንዲከበር ለማጠናከርም ነው የዚህ ሽልማት በተመለከተ ኢንፎርመሽን ከፈለጉ በመመሪያ ጽሁፉ ላይ ሊያገኙ»HôY /ARABISKA هذا الكتيب دليل الى كتب الا طفال والشباب المتوفر بلغة اخرى غري السويدية في السويد. ستجد هنا فهرسا بكل كتب الا طفال والشباب بلغة غري السويدية والصادرة من دور اانشر السويدية. هناك حوالي 390 عنوانا ب 33 لغة. أغلب هذه الكتب تعرض هنا بصورة الغلاف ونص وسجل كامل عن اللغات التي يتوفر الكتاب. جميع الكتب في هذا الدليل متوفرة للشراء في محلات بيع الكتب ومن دور النشر مباشرة. وتوجد هذه الكتب في المكتبات العامة ايضا. يوجد في المكتبة العالمية في ستوكهومل أكرث من كتاب باكرث من 100 لغة. تتم اعارة هذه الكتب الى جميع المكتبات العامة في السويد. ولهذا لايلعب مكان سكنك دورا فحتى اذا كنت تسكن في بلدية صغرية ذات مكتبة عامة صغرية فبمقدور الجميع استعارة الكتب. ميكنك قراءة المزيد عن المكتبة العالمية لاحقا في هذا الدليل. وميكنك في هذا الدليل قراءة آخر الاخبار حول احدث الكتب الدراسية التي ستطبع في السنوات الخمس القادمة. ان احد الاهداف حول الطبعة الجديدة للدليل انه يوفر للمدارس السويدية الادب الذي يعكس صورة الاجزاءالاخرى من العامل غري الدول الغربية. لان جاي زة ذكرى استريد ليندجرين لادب الاطفال هي اكبر جاي زة لا دب الا طفال وتوزع مرة واحدة في السنة في سكانسن في السويد. الهدف من هذه الجاي زة هو تقوية وزيادة الاهتامم با دب الا طفال والشباب في العامل. وان تقوي الجاي زة حقوق الا طفال في العامل. ميكنك قراءة المزيد عن هذه الجاي زة في الدليل. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 5

6 /ARAMEISKA BOSANSKI/BOSNISKA Ovo je vodič u Švedskoj dostupne literature za djecu i omladinu na drugim jezicima osim švedskog. Ovdje nalazite popis svih knjiga za djecu i omladinu, na drugim jezicima osim švedskog, izdanih od strane izdavačkih kuća u Švedskoj. Ima više od 390 knjiga na ukupno 33 jezika. Većina knjiga je predstavljena slikom i tekstom. Postoji kompletan popis za svaki jezik. Sve knjige iz kataloga se mogu kupiti, u knjižari ili direktno kod izdavača. Popis izdavača s adresama nalazite na kraju kataloga. Knjige možete naći i u knjižnici. U međunarodnoj knjižnici u Štokholmu ima više od knjiga na više od 100 jezika. Kjige iz međunarodne knjižnice se posuđuju svim knjižnicama u zemlji. Knjige su dostupne svima, bez obzira na boravak u maloj općini s malom knjižnicom. U daljem tekstu možete više čitati o Međunarodnoj knjižnici. U katalogu možete isto tako čitati o novim klasičnim serijama za školu, koje će biti izdane u slijedećih pet godina. Jedna od zamisli novog izdavanja je ponuda literature švedskim školama, literature koja opisuje ostale dijelove svijeta osim zapadnoeuropskog. Nagrada u spomen Astrid Lindgren je najveća književna nagrada u svijetu i dodjeljuje se svake godine u Skansenu, Štokholmu. Svrha nagrade je ojačati i povećati interes za dječijom i omladinskom literaturom u svijetu. Nagrada će isto tako ojačati prava djece na globalnom nivou. Dodatni tekst o nagradi nalazite u katalogu. /BENGALISKA GwU mybwwk e wzz Ab fvlvq cökvwkz wkï I Zi Y mvwn Z i GKwU MvBW hv myb W b i q Q GB MvB W Zzwg mybwwk Qvov Ab fvlvq wkï I Zi Y `i Rb mybwwk cökvkk KZ K cökvwkz eb jvi GKwU ZvwjKv Luy R cv e me gvu cövq 33wU fvlvq xxx cökvwkz cy ÍK i q Q ekxi fvm eb jvb Qwe I U mn Dc vcb Kiv n q Q Ges cöwzwu fvlvi GKwU c~y iwrwóª I i q Q h Kvb eb-gi `vkvb _ K A_ev mivmwi cökvkk _ K GB K vuvj Mi cöwzwu eb wkb Z cviqv hvq K vuvj Mi k l cökvkk `i iwrwóª mn wvkvbv i q Q eb jv jvb eªix ZI Av Q ók nvg B Uvi bkbvj jvb eªix Z 100wU fvlvii AwaK j ii ekx eb Av Q ` ki me jv jvb eªix Z Zviv GB eb jv avi w` q _v K QvU jvb eªix hy³ Kvb QvU KwgD b hw` KD evm K i mevb eb jv c Z cv i, GUv Kvb e vcvi bq GB K vuvj MB Zzwg B Uvi bkbvj jvb eªix m ú K AviI Rvb Z cvi e GB K vuvj M AvMvgx cuvp eq i z j h me bzzb K vwmk wmwir jv `qv n e Zv co Z cvi e Gi cq b h wpšívaviv KvR K i Q Zv n jv bzzb eb jv mybwwk zj jv Z cwðgv ms wz QvovI c w_exi Avi GK w` Ki ms wz K cöwzdwjz Ki e Avwóª` wj ` MÖb i Y mvwnz cyi vi c w_exi me e nr wkï mvwnz cyi vi Ges Zv ók nv gi vb m b cöwz eqi `qv n q _v K GB cyi v ii D Ïk ewjô Ges c w_ex Z wkï I Zi Y mvwnz m ú K AvMÖn RvwM q Zvjv fšmwjk c hv q wkïi AwaKvi K ewjô Kivi Rb I GB cyi vi GB K vuvj M cyi vi m ú K Zzwg AviI Rvb Z cvi e SUOMI/FINSKA Tämä on Ruotsissa löytyvän muun kuin ruotsinkielisen lastenja nuortenkirjallisuuden opas, Siinä on luettelo kaikista Ruotsin kustantajien julkaisemista lasten- ja nuortenkirjoista. Kirjoja on yli 390, yhteensä 33 kielellä. Useimpia kirjoja esitellään kuvin ja sanoin, ja jokaisesta kielestä on täydellinen rekisteri. Kaikki luettelon kirjat ovat myynnissä, joko kirjakaupoissa, tai suoraan kustantajalta. Kustantajarekisteri osoitetietoineen löytyy luettelon lopusta. Kirjat saattavat löytyä myös kirjastoista. Tukholman Kansainvälisessä kirjastossa on yli kirjaa yli 100 kielellä. Kirjasto lainaa nämä kirjat maan kaikkiin kirjastoihin. Ei siis ole väliä asuuko pienessä kunnassa jossa on pieni kirjasto, kaikilla on mahdollisuus saada kirjat. Voit lukea enemmän Kansainvälisestä Kirjastosta edempänä luettelosta. Luettelosta voit myös lukea uudesta koululle tarkoitetusta klassikkosarjasta joka julkaistaan seuraavien viiden vuoden aikana. Uuden julkaisun taka-ajatuksena on, että se tarjoaa Ruotsin kouluille kirjallisuutta joka heijastaa muita maailmanosia kuin länsimaita. Astrid Lindgrenin muistoksi jaettava kirjallisuuspalkinto on maailman suurin lastenkirjallisuuspalkinto, ja se annetaan joka vuosi Tukholmassa Skansenilla. Palkinnon tarkoituksena on lujittaa ja lisätä kiinnostusta lasten- ja nuortenkirjallisuutta kohtaan maailmassa sekä edistää lasten oikeuksia maailmanlaajuisesti. Luettelosta voit lukea lisää palkinnosta. 6 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

7 KURMANCÎ/NORDKURDISKA 中 文 /KINESISKA (traditionell) 這 是 一 份 瑞 典 青 少 年 外 語 書 籍 指 南 這 一 指 南 包 括 瑞 典 出 版 商 發 行 的 所 有 非 瑞 典 語 青 少 年 書 籍 總 共 有 33 種 語 文 的 390 多 本 書 籍 其 中 大 部 分 書 籍 的 說 明 均 附 有 圖 片 和 文 字, 同 時 還 有 每 種 語 文 的 完 整 目 錄 無 論 從 書 店, 還 是 直 接 從 出 版 商, 都 可 以 購 買 到 這 一 目 錄 中 的 全 部 書 籍 在 這 一 目 錄 的 最 後 列 有 出 版 商 名 稱 和 地 址 這 些 書 籍 還 可 在 圖 書 館 找 到 斯 德 哥 爾 摩 的 國 際 圖 書 館 有 100 多 種 語 文 的 逾 本 藏 書 這 些 藏 書 可 以 外 借 給 全 國 各 地 的 所 有 圖 書 館, 因 此 即 使 你 居 住 在 只 有 小 圖 書 館 的 小 鎮 上, 也 能 夠 借 閱 這 些 書 籍 可 透 過 本 目 錄 進 一 步 了 解 有 關 國 際 圖 書 館 的 更 多 資 訊 這 一 目 錄 的 資 訊 還 包 括 將 於 今 後 五 年 出 版 的, 供 學 校 使 用 的 全 新 經 典 系 列 此 系 列 圖 書 之 後 的 用 意 是, 瑞 典 學 校 將 被 提 供 描 述 世 界 各 地 ( 而 非 僅 西 方 世 界 ) 的 文 學 作 品 阿 斯 特 丽 德 林 格 伦 文 學 獎 (Astrid Lindgren Memorial Award) 是 世 界 最 大 的 兒 童 文 學 獎, 並 且 每 年 在 斯 德 哥 爾 摩 的 Skansen 頒 獎 這 一 獎 項 的 目 的 是 提 高 全 世 界 對 青 少 年 文 學 的 興 趣 這 一 獎 項 還 致 力 於 在 世 界 範 圍 內 加 強 兒 童 的 權 利 透 過 這 一 目 錄 閱 讀 與 這 一 獎 項 相 關 的 更 多 資 訊 Ev rêberek e bo pirtûkên zarok û ciwanan yên bi zimanên biyanî yên li Swêdê hene. Di rêberê da, lîsteyek heye ko hemî pirtûkên zarok û ciwanan yên ne bi zimanê Swêdî ko bi aliyê weşanxaneyên li Swêdê ve hatine xelatkirinê dinivîse. Bi tevahî 33 zimanan ji 390an zêdetir pirtûk hene. Piriyê wan bi resm û nivîsêkê hatina danasînê, û bo her zimanî tomar û qeydeke têkûz jî heye. Bi vê qatalogê mumkin e hem li pirtûkfiroşan hem jî rasterast li weşanxaneyan hemî pirtûk bêne kirînê. Li dawiya qatalogê qeydeke nav û navnîşanên weşanxaneyan heye. Ev pirtûk li pirtûkxaneyan jî dikarin bêne dîtinê. Li Pirtûkxaneya Stokholmê ya Navneteweyî (the Inter national Library in Stockholm) bi 100 zimanan zêdetir ji an pirtir pirtûk hene. Ev bi pirtûk ji hemî pirtûkxaneyên welêt re dikarin bi deyn bêne şandinê, vêca ne mesele ye ko hûn li başarekî bi pirtûkxaneyeke piçûk bijîn, herkes dikare van pirtûkan bi deyn bigire. Li ser Pirtûkxaneya Navneteweyî ya wêdatir qatalogê zêdetir bixwînin. Ev qatalog wekî dîn di derbarê pirtûkên qilasîk yên bo dibistanan ko di nav pênc salên tê de bêne weşandin agahiyan dide. Fikrekî di bin wan pirtûkan da ev e ko ne tenê wêjaya Rojavayê, wêjaya ko parçeyên din ên dinyayê dinasîne ji Dibistanên Swêdî re têne peydakirinê. Xelata Bibîranîna Astrid Lindgren (The Astrid Lindgren Memorial Award) diyariya herî mezin e di wêjaya zarokan de û her salê li Skansen li Stokholmê têye dayarîkirinê. Armanca vê xelatê ev e ko li seranserê dinyayê dîqet û baleke zêde bikşîne li ser pirtûkên zarok û ciwanan. Weke din bi vê xelatê têye xwestin ko li ser dinyayê maf û heqên zarokan xurt bike. Di derbarê vê xelatê da zêdetir nivîsan li qatalogê bixwînin. 中 文 /KINESISKA (förenklad) SYDKURDISKA /سۆرانی ي ه مه ڕ نو ن كه بۆ و ژه ی مندا ن و لاوان كه ب له سو دی به زمانی دیكه له سو د ھه ن. ل ره دا لیست ك بۆ ھه موو و ژه ی مندا ن و لاوان ھه یه كه ب له سو دی به زمانی دیكه له سو د ھه ن و كه له لایه ن چاپ و په خشی ناو سو ده وه دراون. ن زیكه ی ٣٩٠ كت ب به ٣٣ زمانی جودا ھه ن. زۆربه ی زۆری كت به كان به و نه و نووسینن و ھه ر زمان ك له وانه تۆمار كی ته واوی خۆی ھه یه. ھه موو ي ه و كت بانه ی له كه ته لۆگه كه دا ھه ن بۆ ك ین ده ست ده كه ون جا یا له كت بفرۆشی یان ڕاسته وخۆ له چاپخانه كانه وه. كت به كان ده ش ت له كت بخانه كانیش ده ست بكه ون. له كت بخانه ی ن ونه ته وه یی Biblioteket) (Inter nationella له ستۆكھۆ م زیاتر له ٢٠٠٠٠٠ ھه زرر كت ب به زیاتر له ١٠٠ زمانی جودا ھه ن. كت بخانه ی ن ونه ته وه یی ي ه م كت بانه به وام به ھه موو كت بخانه كانی سو د ده دات. ھیچ جیاوازیه ك نییه ي ه گه ر مرۆڤ له شاره وانیه كی بچووك بژی به كت بخانه یه كی بچووكه وه ھه موو كه س ك ده توان ت ده ستی به و كت بانه ڕا بگات. تۆ ده توانیت له سه ر ي ه و كت بخانه ن ونه ته وه ییه له به شی دوایی كه ته لۆگه كه دا بخو نیته وه. له كه ته لۆگه كه دا تۆ ھه روه ھا ده توانیت له سه ر ي ه و زنجیره كلاسیكیه (klassikerserien) بۆ خو ندنگا بخو نیته وه كه له ماوه ی ي ه و پ نج سا ه ی داھاتوودا ده رده كردر ت. یه ك ك له مه به سته كانی ده ركردنی ي ه و كت بانه ي ه وه یه كه ي ه و زنجیره كلاسیكیه بتوان ت و ژه یه ك (ي ه ده ب ك) بخاته به ر ده ست خو ندنگا سو دیه كان كه ڕه نگی به شه كانی دیكه ی جیھان بداته وه نه ھه ر به به شی خۆري اوا. خه تی ي ه ده بیی به یادی ي استرید لیندگر ن Lindgren) (Astrid گه وره ترین خه تی جیھانیی ي ه ده بی مندا نه و ھه موو سا ك له سكانسن (Skansen) له ستۆكھۆ م ده در ت. مه به ستی خه ته كه ي ه وه یه كه ي اره زوو بۆ و ژه ی مندا ن و لاوان له جیھاندا به ھ زتر و فره تر بكر ت. خه ه ته كه ھه روه ھا بۆ ي ه وه یه كه مافی مندا ن له سه ر ي استی جیھانیی به ھ زتر بكر ت. له كه ته لۆگه كه دا ده توانیت زیاتر له سه ر ي ه م خه ته بخو نیته وه. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 7

8 MANDINI/MANDINKA МАКEДOНСКИ/MAKEDONSKA Ova e vodi~ niz knigata za deca i mladi lu e koja mo`e da se najde na stranski jazici vo [vedska. Vodi~ot sodr`i lista na site knigi za deca i mladi lu e koi se izdadeni vo [vedska na stranski jazici. Ima pove}e od 390 knigi na vkupno 33 jazici. Pove}eto od ovie knigi se opi{ani so slika i tekst, a isto taka ima i kompleten registar na sekoj jazik. Mo`e da se kupat site knigi od ovoj katalog, kako od prodavnicite za nigi, taka i direktno od izdava~ite. Ima registar na imiwa i adresi na izdava~ite na krajot na katalogot. Ovie knigi isto taka mo`e da se najdat i vo bibliotekite. Vo Me unarodnata Biblioteka vo Stokholm ima pove}e od knigi na pove}e od 100 jazici. Ovie knigi mo`e da bidat pozajmeni na site biblioteki vo zemjata, taka da ne e va`no dali `iveete vo mal grad so mala biblioteka,sekoj mo`e da gi iznajmi ovie knigi. ^itajte pove}e za Me unarodnata Biblioteka ponatamu vo katalogot. Katalogot isto taka sodrr`i informacii za novite kompleti na klasici za u~ili{tata koi }e bidat izdadeni vo tekot na narednite pet godini. Edna od ideite za ovie kompleti e da na {vedskite u~ili{ta im se ponudi literatura koja opi{uva mnogu delovi na svetot, ne samo Zapadniot svet. Nagradata vo spomen na Astrid Lindgren e najgolemoto svetsko priznanie za detska literatura i se dava sekoja godina vo Skansen vo Stokholm. Celta na ovaa nagrada e da go zgolemi inetersot za knigite za deca i mladi lu e sekade niz svetot. Nagradata e isto taka nameneta za zajaknuvawe na pravata na decata na globalno nivo. Pro~itajte pove}e za ovaa nagrada vo Katalogot. Nying mu kanda Kafa(Booko) le ti dindiŋ, fondiŋkee a ning fondiŋmusoolu ye, meng mang tara safering swediso to Sweden jang. Wo kafalubookolu) bee be safering nying bajoo(kataloko)meng mu dindiŋ, fondinkee aning fondiŋmusoolu la kanŋolu ti meng nu mang ke swediso ti, andung safebajoo (Booku fintindi dula) be jee le meng ka wo kanŋolu ke kafalu(bookolu) tii sweden jang. Kafa(Booku) 390 kemesaba aning tankononto meng nu be safering kanŋ tang saba ning saba to andung wo kafalu jamaa ye jiyabeng(sewuro, netalolu) ning saferolu soto le, wo kola dafaa soro(timma) be nying kanŋolu fenŋo fenŋ bee la le. Kafalu meng bee be nying bajoo(kataloko) kono si sang no le, dula meng biko safebajoo waranto kafa(booku) wafidula. Safe surolu be bajoo(kataloko) kayiti labaŋo komaa. Nying kafalu si tara no kafa bungolu(boobu bungolu) fana to le, Stockholm la mumetee/ bedang jabaa safebuŋo(internationella bibliotek) i ye kafa(booku) Wuli keme fula meng nu be safering kan 100 too, adung kafabuŋolu meng nu bee be sweden si nying kafalu fuu no le. Wo to basi te je ning meng be kabilatundo(kommun) diŋo le to warantoo warama meng ye safebundiŋ le soto, moo-o-moo nyang ta juluto bulala le, ka kafa nyinu soto no. Nying bajoo nya to ning meng lafita, i si mumetee/bedeŋo safe bunŋo la kunya dolu karang je. Nying bajoo kono moo si lanyotanŋo(klasik) kafa kutolu, meng be finti la karang bunŋolu to sanji lulu meng kana wucho kono. Nying kafalu fintindo dalilu folo, wo le mu ka swedis karang bunŋolu kerekere melekuya(litteratur) meng be jabaa(duniya) dulalu dolu to, daameng nu mang ke koyi duu ti (Tubab duu ti) Astrid Lindgren la tunkono melekuya, kodo meng be a kunŋnato la, wo le siyata jabaa(duniya) bee la dindinŋ melekuya kodi jama ti meng ka dii ning meng ye melekuya seya a nyoŋo lu bee ti. Astrid Lindgren la wo tunkono melekuya kodo ka dii sango sang Skansen Stockholm ning meng ye melekuya seya. Wo fana dalilo, wole mu ka moolu nyaa tilindi dindinŋ- fondinŋkee aning fondinŋmusso melekuya la jabaa(duniya) bee kono. Adung nying kodo si dindinŋolu la fang tara-nya, kando aning tanko jabaa nyabalango. Astrid Lindgren la tunkono melekuya kodo kuwo be safering nying bajoo kono dulado to le, ning meng lafita jee karang na. ƒà TÉ>/PASHTO دا په سويډن کې د کوچنيانو او ځوانانو لپاره په بهرنيو ژبو د شته کتابونو يو لارښود دى. په دې لارښود کې د ماشومانو او زلميانو لپاره د هغو ټولو کتابونو نوملړيالسټ دى چې د سويډن خپرونکو د سويډيش پرته نورو بهرنيو ژبوکې خپار ه کړي دي. په دې کې د ټولو ٣٣ ژبو تر ٣٩٠ زيات کتابونه دي. په دغه ډېرى کتابونو کې د څرگندونولپاره عکسونو او منت کارول شوى دى او د هرې ژبې لپاره يو بشپړ راجسټر شته. تاسوکولاى شى د دې کاتالوگ له لارې ټول کتابونه په بيه واخلى يا هم له کتابپلورنځيو اويا له خپرونکي څخه يې په مستقيم ډول راونيسى. د کاتالوگ په پاى کې يو راجسټر دى چې د خپرونکو نومونه او درکځايونو لري. دا کتابونه په کتابتون کې هم موندلاى شى. د سټاکهوم نړيوال کتابتون کې تر ٢٠٠٠٠٠ (دوه سوه زره) زيات کتابونه شته چې څه د پاسه ١٠٠ (سل)ژبو کې دي.دا کتابونه د هېواد په ټولو کتابتونونو کې تر لاسه کولاى شى که تاسو په يوه داسې واړه ښارگوټي کې اوسى چې ډېر وړوکى کتابتون لري دا کومه ستونزه نه ده هلته هر څوک دا کتابونه په پور ترلاسه کولاى شي.د نړيوال کتابتون په باب په کاتالوگ کې لا ډېر څه ولولى. په کاتالوگ کې د ښوونځيو لپاره د کلاسيکوليکنو د نويو لړيو معلومات هم شته چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به خپرېږي. ددې لړيو تر شا يو فکر دادى چې سويډين ښوونځيو ته به داسې ادبيات معرفي کېږي چې نه يواځې لويديځه نړۍ بلکه د نړۍ دنورو برخو په اړه به معلومات هم پکې وي. د اسټريډ لينډگرين يادگاري جايزه په نړۍ کې د کمکيانو ادبياتو لپاره يوه تر ټولو لويه جايزه ده چې هرکال د سټاکهوم په سکانسني کې ورکوله کېږي. ددې جايزې موخه د نړۍ په لروبر کې د کوچنيانو او زلميانو په مينځ کې د کتاب لوستلو لېوالتيا ډېرول دي. ددې جايزې بل هدف دادى چې په نړيواله کچه د کوچنيانو حقوق پياوړي شي.ددې جايزې په اړه کاتالوگ کې نور مالومات لوستلى شي. 8 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

9 SQÉa/PERSISKA اين يك يادداشت راهنما براي ادبيات كودكان و جوانان غير سوي دي زبان ساكن در كشور سوي د است. در همين راهنما شما با فهرستي از كتابهاي كودكان و جوانان به زبانهاي غير سوي دي كه توسط چايخانه ها در سوي د منتشر شده است ا شنا مي شويد. اين سياهي شامل نام حدود ٣٩٠ كتاب و در مجموع به ٣٣ زبان مي باشد. اغلب اين كتابها با شكل و متون همراه بوده و با شماره ثبت ا ن براي هر زبان معرفي مي گردد. همه كتابهاي موجود در كاتالوگ را مي توان از كتابفروشي و يا بطور مستقيم از چاپخانه خريداري نمود. در خاتمه كاتاكوگ شماره ثبت و ا درس چاپخانه يادداشت شده است. اين كتابها ممكن است در كتابخانه ها نيز موجود باشد. در كتابخانه بين المللي استكهلم بيش از ٢٠٠٠٠٠ كتاب با بيش از ١٠٠ زبان موجود است. اين كتابها را از كتابخانه هاي سراسر كشور مي توان قرض گرفت. همه مي توانند به اين كتابها دسترسي داشته باشند حتي ا نهايي كه در يك كمون كوچك زندگي مي كنند كه داراي يك كتابخانه كوچك است. شما مي توانيد درباره كتابخانه بين المللي در صفحات بعدي كاتالوگ بيشتر ا شنا شويد. شما هم چنين مي توانيد در كاتاكوگ درباره سري كلاسيك هاي جديد كه براي مدارس در پنجسال ا ينده چاپ خواهند شد مطالعه نماي يد. مقصد از انتشار جديد اين كتابها عبارت از اين است كه به مدارس سوي د ادبياتي را از بخش ديگر جهان بجز كشورهاي غربي معرفي و اراي ه شود. جايزه ادبي بياد بود استريد ليندگرين مهمترين جايزه ادبي كودكان در جهان است و همه ساله در اسكانس در استكهلم توزيع ميگردد. هدف ار اراي ه اين جايزه عبارت است از افزايش علاقه و تقويت انگيزه توليد ادبيات كودكان و جوانان در جهان است. جايزه هم چنين در صدد تقويت حقوق كودكان در سطح بين المللي است. در كاتالوگ شما مي توانيد درباره جايزه بيشتر بخوانيد. /ROMANI Kadja si jekh kníga kaj del tut informátsia pe lé glaténge thaj pe lé ternématénge litteratúra pe kavér čibá de sar ó švedisko čib ánde o Švedo. Katé arakhés jekh registra pe sa é litteratúra lé glaténge thaj lé ternématénge knígi pe kavér čibá rigáte katár o švedisko čib, thai vi arakhés le anavá pe kodolá kaj kerdiné le knígi anda Švedo. Si oprál pa 390 knígi pe 33 čibá. But anda le knígi preséntil pe vi patrétosa thai text, thai jekh antrégo registra pe sváko čib. Sa le knígi kaj si andre o katalógo sar činés ande o dučáno kaj bičinén knígi vaj koté kaj kerdiné é kníga (förlag). Ando o agór la knígakó, arakhés jekh registra pa lénge adréssora (förlagsregister). Le knígi šaj arakhés pe é bibliotéka. Andó o Internationálno Bibliotéka ando o Stockholm, arakhés oprál pa knígi pe 100 čibá. O Internationálno Bibliotéka del vužilé le knígi le kavér bibliotekénge ando them. Naj či jekh bájo te bešésa ando jekh cignoró gavoró, cignó bibliotekása, sa le bibliotéki sar mangén é kniga katár é barí Internationálno Bibliotéka. Šaj žinés maí but pa Internationálno Bibliotéka maj anglé ande o katalógo. Ando katalógo sar žinés pa o nevó klassiko serio le škólenge kaj si te den avri ande le 5 berš anglé. Jekh anda le gíndora pa o nevó klassiko serio kaj si te publisín, si te den propósía le Švedoske škólenge, ande o litteratúra kaj sikavél kavér themá, dorál kathár le barvalé themá. É litteraturiako premio kathár é Astrid Lindgrens memoría, si jekh anda le maj baré premiora pa glaténge litteraturiako premio, kaj den avri sváko berš pa Skansen ando o Stokholmo. O gíndo la premiosa si, te zurarén thaj te baravén é interésa pa é litteratúra le glaténge thaj le ternématénge ande é lumía. O gíndo la premiosa, maj si te zurarén le glaténge slobodimóske módora pa globálno livélno. Ande o katalógo sar žinés maj but so ramólpe pa é litteraturiako premio. PORTUGUÊS/PORTUGISISKA Este é um guia de livros para crianças e jovens, disponível em idiomas estrangeiros na Suécia. Este guia inclui uma lista de todos os livros para crianças e jovens, fornecidos pelos editores na Suécia em outros idiomas além do sueco. Existem mais de 390 livros em um total de 33 idiomas. A maioria destes livros é descrita com a utilização de uma imagem e texto e há também um registro completo para cada idioma. É possível comprar todos os livros com este catálogo, como também em livrarias ou directamente dos editores. Há um registo de nomes e endereços dos editores no final do catálogo. Estes livros podem também ser encontrados nas bibliotecas. Na Biblioteca Inter nacional em Estocolmo, há mais de livros, em mais de 100 idiomas. Estes livros podem ser retirados por empréstimo em todas as bibliotecas no país, assim não há problema se morar numa cidade pequena com uma pequena biblioteca, qualquer uma pode emprestar estes livros. Leia mais sobre a Biblioteca Internacional no catálogo. O catálogo também inclui informações sobre a nova série de clássicos para escolas, que serão publicados durante os próximos cinco anos. Um das idéias por trás destas series é que as escolas suecas oferecerão literatura que descreve muitas partes do mundo não apenas o mundo ocidental. O prêmio Astrid Lindgren Memorial é um dos maiores do mundo de literatura para crianças e é oferecido, todos os anos, em Skansen, Estocolmo. O objectivo deste prêmio é aumentar o interesse por livros para crianças e jovens em todo o mundo. O prêmio é também destinado a fortalecer os direitos das crianças a nível global. Leia mais sobre este prêmio no catálogo. SÁPMI/NORDSAMISKA Dát lea oahpisteaddjin mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuhtii mii lea Ruo as iežá gielagiidda go ruo agielagiidda. Dás gávnnat listtu visot mánáid- ja nuoraidgirjjiide mat leat állon iežá gillii go ruo agillii ja leat almmuhuvvon Ruo a lágádusain. Leat sullii 390 girjji 33 gillii. Eanamus girjjit ilgejuvvojit govain ja teavsttain ja ollislaš logahallan lea juohke giela dihte. Girjjiid mat leat listtus gávdná oastit girjegávppis dahje njuolga lágádusain. Girjelágáduslistu ujuhusaiguin gávdno gihpu loahpas. Girjjiid maid sáhttá gávdnat girjerádjosiin. Gaskariikkalaš Girjerádjosis (Internationella Biblioteket) Stockholmmas leat eanetgo girjji eanetgo 100 gillii. Sii luiket girjjiid girjerádjosiidda miehtá riikka. Ii daga maidege jos orru unna suohkanis unna girjerádjosiin, juohkeovttas lea má olašvuohta girjjiide. Gihpus sáhtát eanet lohkat Gaskariikkalaš Girjerádjosa birra. Gihpus maid logat dan o a skuvla klassihkarráiddu birra mii almmustuvvá lagamus vi a jagi siste. Okta jurdda dainna o a almmustemiin lea fállat girjjálašvuo a Ruo a skuvllaide mii maid speadjalastá iežá guovlluid máilmmis go dan oarjánmáilmmi. Girjjálašvuo abálkkášupmi Astrid Lindgrena muitun lea máilmmi stuorimus mánáidgirjjálašvuo ávuoitu ja dat juhkko jahkála at Skansenis Stockholmmas. Ulbmil bálkkášumiin lea lasihit beroštumi mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuo a birra máilmmis. Vuoitu maid galgá nannet mánáid rivttiid globalala at. Gihpus sáhtát eanet lohkat dan bálkkášumi birra. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 9

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR.

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR. LEO OLOFSSON JONAS FRANKKI INGRID TERNERT CALLE FALKSTEN ANNA JOHANSSON PETRA ANDERSSON 28/11-07/12 BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN 2002 VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA Ditt eget boende ditt eget val VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Den här broschyren vänder sig till dig som bor i en fastighet som nyligen ombildats från

Läs mer

VUXTIDNINGEN Södervärn

VUXTIDNINGEN Södervärn VUXTIDNINGEN Årgång 1 Nummer 2 Oktober 2009 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö I DET HÄR NUMRET: Att kastas rätt in i språket 2 En person som jag beundrar 2 Att

Läs mer

Kî dijîn li Who lives in

Kî dijîn li Who lives in Mattorna BerättAr Vem bor i Kî dijîn li Who lives in Gävle? Archive of research and proposal for public artwork by Anne-Liis Kogan Mötas, dela, lära Mitt första möte med Gävle var online. Jag tittade

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Enskilda enkäter för Exchange report/utbytesrapport Person 89 Basic Information 1. Name Andrés Cespedes 2. E-mail address: and.cespedes@gmail.com 3. Exchange university University of Western Australia

Läs mer

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10 organ för sveriges facköversät tarförening nr 6 2008 årgång 19 facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Sex, shopping och singlar - vad måste en bra chick-lit innehålla?

Sex, shopping och singlar - vad måste en bra chick-lit innehålla? Sex, shopping och singlar - vad måste en bra chick-lit innehålla? Av Charlotte Lindahl Växjö universitet LI 3403 Institutionen för humaniora Höstterminen 2008 Litteraturvetenskap C-uppsats 2009-01-16 Handledare

Läs mer

Vuxtidningen Södervärn

Vuxtidningen Södervärn Vuxtidningen Södervärn Webbtidning av och för kursdeltagare på Komvux Malmö Södervärn Årgång 2, Nummer 3, November 2010 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö En

Läs mer

Attila Szabo vill utveckla det kritiska tänkandet

Attila Szabo vill utveckla det kritiska tänkandet mmxiv Magazine AUG 2014 GY Sanoma Utbildning Intervju med Läsambassadören Johanna Lindbäck Boktips till dina elever / Gymnasiet / Attila Szabo vill utveckla det kritiska tänkandet Magazine 4 6 mmxivgy

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 organ för sveriges facköversät tarförening nr 5 2008 årgång 19 facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 Nr 5 2008 Årgång

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Chinese University of Hong Kong hösten 2011. Hej!

Chinese University of Hong Kong hösten 2011. Hej! Chinese University of Hong Kong hösten 2011 Hej! Jag har varit på utbyte på Chinese University of Hong Kong (CUHK) under höstterminen 2011. Det var med stor spänning jag landade på flygplatsen i Hongkong

Läs mer

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:54 Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och

Läs mer

Första boken är aldrig bra när det gäller böcker -en kvalitativ studie av pojkars läsning i mediesamhället

Första boken är aldrig bra när det gäller böcker -en kvalitativ studie av pojkars läsning i mediesamhället MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:52 Första boken är aldrig bra när det gäller böcker -en kvalitativ studie av pojkars

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Jens Lapidus. Paddla i stan. Känner sig hemma i brottets VIP-rum Ta gärna med! Stockholmsfavoriter HETASTE SOLGLASÖGON. Juli/ Augusti.

Jens Lapidus. Paddla i stan. Känner sig hemma i brottets VIP-rum Ta gärna med! Stockholmsfavoriter HETASTE SOLGLASÖGON. Juli/ Augusti. Juli/ Augusti 2014 Also in English Stockholmsfavoriter Artisten Andreas Lundstedt listar sina favorithäng Stor guide: Paddla i stan Sommarens HETASTE SOLGLASÖGON ja, det finns! Jens Lapidus Känner sig

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 8. What subject area/s did you study during your exchange?

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 8. What subject area/s did you study during your exchange? Person 45 Basic Information 1. Name Agnes Löfgren 2. E-mail address: agnes.lofgren@gmail.com 3. Exchange university Université Rennes II 4. City Rennes 5. Country France 6. First semester of your exchange

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006 För Sweor av Sweor Swedish Women s Educational Association International, Inc. International Forum 1/2006 Tina Nordström Årets Svenska Kvinna 2006 Wool warms you up in cold weather and cools you down when

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer