PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA"

Transkript

1 BARNBÖCKER OCH UNGDOMSBÖCKER PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA Children s and youth literature in languages other than Swedish KULTURRÅDET

2 INNEHÅLL/TABLE OF CONTENTS Förord/Foreword 3 Om denna guide på 30 språk/about this guide in 30 languages 4 Sveriges barn behöver världens böcker/ The children of Sweden need the books of the world 13 Ny klassikerutgivning för skolan/ New publication of classic literature for schools 16 Internationella biblioteket/the International Library 18 Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne/ The Astrid Lindgren Memorial Award 20 Katalog/Catalogue 23 Albanska 23 Arabiska 26 Arameiska 33 Bengaliska 34 Bosniska 34 Engelska 35 Finska 36 Kinesiska 37 Nordkurdiska 37 Sydkurdiska 44 Nordkurdiska och sydkurdiska 45 Makedonska 47 Mandinka 47 Persiska 47 Portugisiska 51 Romani 51 Samiska 52 Serbiska 53 Singalesiska 53 Somaliska 54 Spanska 55 Tigrinska 56 Tornedalsfinska 56 Turkiska 59 Urdu 59 Vietnamesiska 60 Älvdalsmål 60 Flerspråkiga 60 Register/Index 61 Adresser till förlagen/publishers index 70 2 INNEHÅLL/TABLE OF CONTENTS

3 FÖRORD FOREWORD JAG LÄSTE SOM UNG mycket och ofta. Jag minns hur jag under sommarloven försökte smyga mig undan med en bok för att slippa dras in i någon av familjens många projekt, måla om uthus, klippa gräs, byta takpannor. Minnet av den unge mannen, där han sitter uppkrupen på vinden eller gömd i ladan, ivrigt slukande allt från Enid Blyton eller Ian Fleming till Ernest Hemingway och så småningom James Joyce, kan ibland påminna mig om hur viktigt det är att ha möjligheten att välja. Hur valde jag när jag som 12-åring kastade mig över bokhyllorna i Helmer Nilssons bokhandel i Växjö? (Jag hade möjligheten att få köpa böcker, och upptäckte först långt senare bibliotekens välsignelse.) Tyvärr blir nog svaret: slumpens skördar. Ett omslag som lockade, en trend som gick, ja listan kan göras lång. Så mötte jag exempelvis Hemingway via en av de stora traditions- och kulturbärarna i mitt liv, bokhandelsmedhjälparen. Jag tror hans namn var Levin. Jag är honom fortfarande djupt tacksam. Vad vill jag säga med detta? Jo, att viktigare än alla urval av vad som måste läsas är att böckerna, texterna och författarna finns tillgängliga. För att överhuvudtaget kunna välja som jag i bokhandeln måste det finnas möjlighet att göra ett val. Goda bibliotek, översättningsstöd och initiativ som den här katalogen bidrar till detta. Och det är något alla har rätt till. AS A YOUNG MAN, I used to read a lot and often. I remember spending my summer holidays trying to sneak off with a book in order to avoid all the family projects: repainting the shed, mowing the lawn, changing roof tiles. The memory of that young man, crouched up in the attic or hidden in the barn, eagerly devouring everything from Enid Blyton or Ian Fleming to Ernest Hemingway and eventually James Joyce, sometimes reminds me of the importance of being able to choose. How did I make my selections as a 12-year old kid rummaging the shelves of Helmer Nilsson s book-shop in Växjö? (I had the good fortune of being able to buy books, and didn t discover the blessing of libraries until years later). Unfortunately, the answer is probably: by chance. An intriguing book cover, a current trend, and so on. Ernest Hemingway, for example, came into my life with the help of the bookshop clerk. I think his name was Levin and I still owe him my gratitude. Where am I going with all this? That more important than all selections of must reads is that the books, texts and authors are accessible. In order to choose as I did in the book store there must be something to choose from. Good libraries, translation support, and catalogues such as this one all increase the possibility of choosing. A possibility everyone is entitled to. Björn Linnell Natur och Kultur, Ordförande Svenska PEN/Chairman of Svenska PEN FÖRORD/FOREWORD 3

4 BARNBÖCKER OCH UNGDOMSBÖCKER PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA Children s and youth literature in languages other than Swedish DET HÄR ÄR EN GUIDE till den barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska som är utgiven i Sverige. Här hittar du en förteckning över alla barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska som är utgivna av förlag i Sverige. Det finns drygt 390 böcker på sammanlagt 33 språk. De allra flesta av böckerna presenteras med bild och text, och ett komplett register finns för varje språk. Alla böcker i katalogen finns att köpa, antingen i bokhandeln eller direkt av förlagen. Förlagsregister med adresser finns i slutet av katalogen. Böckerna kan också finnas på biblioteken. På Inter nationella Biblioteket i Stockholm finns över böcker på mer än 100 språk. De lånar ut dessa böcker till alla bibliotek i landet. Det spelar därför ingen roll om man bor i en liten kommun med ett litet bibliotek, alla har tillgång till böckerna. Du kan läsa mer om Internationella Biblioteket längre fram i katalogen. I katalogen kan du också läsa om den nya klassikerserien för skolan som ska ges ut under de kommande fem åren. En av tankarna bakom den nya utgivningen är att den ska erbjuda de svenska skolorna litteratur som speglar andra delar av världen än den västerländska. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är världens största barnlitteraturpris och delas ut varje år på Skansen i Stockholm. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur i världen. Priset ska också stärka barns rättigheter på global nivå. I katalogen kan du läsa mer om priset. THIS IS A GUIDE to the books for children s and young people available in foreign languages in Sweden. The guide includes a list of all the books for children and young people given out by publishers in Sweden in languages other than Swedish. There are more than 390 books in a total of 33 languages. Most of these books are described using a picture and text, and there is also a complete register for each language. It is possible to buy all the books in this catalogue, either from bookshops or directly from the publishers. There is a register of publishers names and addresses at the end of the catalogue. These books can also be found in libraries. In the Inter national Library in Stockholm there are more than books in more than 100 languages. These books can be lent out to all the libraries in the country, so it does not matter if you live in a little town with a small library, everyone can borrow these books. Read more about the International Library farther on in the catalogue. The catalogue also includes information about the new series of classics for schools that will be published during the next five years. One of the ideas behind this series is that Swedish schools will be offered literature that describes many parts of the world not only the Western world. The Astrid Lindgren Memorial Award is the world s biggest prize for children s literature and is awarded every year at Skansen in Stockholm. The aim of this prize is to increase interest in books for children and young people all over the world. The prize is also intended to strengthen children s rights at a global level. Read more about this prize in the catalogue. 4 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

5 አማርኛ/AMHARISKA SHQIP/ALBANSKA Ky është një udhërrëfyes për literaturë(letërsi) të fëmijëve dhe rinisë në gjuhë të tjera, përveç në gjuhën suedeze, që gjendet në Suedi. Këtu do të gjeni një listë për të gjitha librat për fëmijë dhe rininë në gjuhë të tjera, përveç në gjuhën suedeze që janë të botuara nga shtëpitë botuese në Suedi. Ekzistojnë më tepër se 390 libra në gjithsejt 33 gjuhë. Shumica prej këtyre librave paraqiten me fotografi dhe tekste, dhe një regjistër i plotë ekziston për secilën gjuhë. Të gjitha librat që janë në katalog mund të shiten, në librari ose drejtëpërdrejtë nga shtëpitë botuese. Regjistri i shtëpive botuese me adresat e tyre gjendet në fund të katalogut. Librat gjithashtu mund të gjenden në bibliotekë. Në Bibliotekën ndërkombëtare në Stockholm ka më tepër se libra, me më tepër se në 100 gjuhë. Nga këtu huazohen librat nga të gjitha bibliotekat e vendit. Për këtë arsye nuk luan aspak rol nëse banoni në një komunë të vogël e cila ka një bibliotekë të vogël, të gjithë kanë mundësi të shfrytëzojnë librat. Për Bibliotekën ndërkombëtare mund të lexoni në tekst më tej në katalog. Në katalog gjithashtu mund të lexoni për serinë e re klasike për shkollën, që do të botohet gjatë pesë viteve të ardhshme. Një nga mendimet që qëndron prapa këtij botimi të ri është të ju ofrohet shkollave suedeze një literaturë që pasqyron pjesët e tjera të botës, përveç literaturës perëndimore. Çmimi i letërsisë në kujtim të Astrid Lindgren është çmimi më i lart në botë për letërsi të fëmijëve dhe ndahet çdo vit në Skansen në Stockholm. Qëllimi i këtij çmimi është që të forcohet interesimi për literaturë të fëmijëve dhe të rinisë në botë. Çmimi gjithashtu do të forcojë të drejtat e fëmijëve në nivel global. Rreth çmimit më tepër mund të lexoni në katalog. ይህ መመርያ ስዊድን አገር ላይ ለህፃናቶችንና ወጣቶች ተብለው በሌላ ቋንቋ ለሚዘጋጁ መፅሃፍቶች የሚያገለግል ነው በተጨማሪም ስዊድን አገር በሚገኙ ኣሳታሚዎች በስዊድሽ ቋንቋ ሳይሆን በሌላ ቋንቋ ለሚዘጋጁ የነዚህ ህፃናቶችንና ወጣቶች መጽሃፍቶች የሚሆን የስም ዝርዝር የያዘ ነው እዚህ ዝርዝር ላይም በ 33 ቋንቋዎች የተዘጋጁ ከ 390 በላይ የሚሆኑ መጻህፍቶች ይገኛሉ ኣብዛኞቹ እነዚህ መጽሃፍቶች ስእልና ትልቅ ጽሁፍ ያለበባቸው ሆነው ለእያንዳንዱ መጽሃፍ ዝርዝር የያዘ መዝገብ ይገኛል ዝርዝሩ ላይ የሚገኙት መጻህፍቶች በሙሉ ከቤተ መጻህፍት ወይም ከማተምያ ቤቱ በቀጥታ ለመግዛት ይችላሉ የነዚህ ኣሳታሚ ድርጅቶች ስምና አድራሻ ከፈለጉ በዚህ የመምርያ ጽሁፍ መጨረሻ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ በሌላ መንገድ ደግሞ ኣብዛኞቹ እነዚህ መጻህፍቶች በቤተ ንባብ ሊያገኟቸው ይችላሉ ስቶኮልም አለም አቀፍ ቤተ ንባብ ላይ ከ 100 ቋንቋዎች በላይ የተዘጋጁ ከ በላይ የሚሆኑ መጻህፍቶች ይገኛሉ በመላው አገሪቱ የሚገኙ ቤተ ንባቦች እነዚህ መጻህፍቶች መዋስ ስለሚችሉ ትንሽ የሆነች ቤተ ንባብ ያለባት ትንሽ ከተማ ላይ የሚኖሩ ከሆነ በነሱ በኩል እነዚህ መጻህፍቶች ሊያገኟቸው ይችላሉ የዚህ የስቶኮልም አለም አቀፍ ቤተ ንባብ ኢንፎርመሽን ከፈለጉ በመመሪያ ጽሁፉ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ በተጨማሪም ይህ የመመርያ ጽሁፍ ለመጪው አምስት አመት ላይ ለሚዘጋጁ ተከታታይ የሆኑ መጻህፍቶች ኢንፎርመሽን የያዘ ነው የነዚህ ተከታታይ መጻህፍቶች አላማ ደግሞ ስዊድን የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ስለ አለማችን የተለያየ ጽሁፍ እንዲኖሯቸው ነው ይህ ማለት ደግሞ ስለ ምዕራባውያን ብቻ ሆነው እንዳይቀሩ በማሰብ ነው The Astrid Lindgren Memorial Award በመባል የሚታወቀው የሽልማት መስጠት ህደት በአለማችን ላይ ትልቁ የህጻናቶች ጽሁፎት በተመለከተ በየዓመቱ በስዊድን የሚገኝ በ Skansen ላይ ሽልማጥ የሚሰጥበት ድርጅት ነው አላማው ደግሞ ህጻናቶችንና ወጣቶችን በተመለከተ ብዙ ጽሁፎች እንዲዘጋጁ ለማበራታት ተብሎ ነው በተጨማሪም ይህ ሽልማት በአለማችን የህጻናቶች መብት በደንብ እንዲከበር ለማጠናከርም ነው የዚህ ሽልማት በተመለከተ ኢንፎርመሽን ከፈለጉ በመመሪያ ጽሁፉ ላይ ሊያገኙ»HôY /ARABISKA هذا الكتيب دليل الى كتب الا طفال والشباب المتوفر بلغة اخرى غري السويدية في السويد. ستجد هنا فهرسا بكل كتب الا طفال والشباب بلغة غري السويدية والصادرة من دور اانشر السويدية. هناك حوالي 390 عنوانا ب 33 لغة. أغلب هذه الكتب تعرض هنا بصورة الغلاف ونص وسجل كامل عن اللغات التي يتوفر الكتاب. جميع الكتب في هذا الدليل متوفرة للشراء في محلات بيع الكتب ومن دور النشر مباشرة. وتوجد هذه الكتب في المكتبات العامة ايضا. يوجد في المكتبة العالمية في ستوكهومل أكرث من كتاب باكرث من 100 لغة. تتم اعارة هذه الكتب الى جميع المكتبات العامة في السويد. ولهذا لايلعب مكان سكنك دورا فحتى اذا كنت تسكن في بلدية صغرية ذات مكتبة عامة صغرية فبمقدور الجميع استعارة الكتب. ميكنك قراءة المزيد عن المكتبة العالمية لاحقا في هذا الدليل. وميكنك في هذا الدليل قراءة آخر الاخبار حول احدث الكتب الدراسية التي ستطبع في السنوات الخمس القادمة. ان احد الاهداف حول الطبعة الجديدة للدليل انه يوفر للمدارس السويدية الادب الذي يعكس صورة الاجزاءالاخرى من العامل غري الدول الغربية. لان جاي زة ذكرى استريد ليندجرين لادب الاطفال هي اكبر جاي زة لا دب الا طفال وتوزع مرة واحدة في السنة في سكانسن في السويد. الهدف من هذه الجاي زة هو تقوية وزيادة الاهتامم با دب الا طفال والشباب في العامل. وان تقوي الجاي زة حقوق الا طفال في العامل. ميكنك قراءة المزيد عن هذه الجاي زة في الدليل. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 5

6 /ARAMEISKA BOSANSKI/BOSNISKA Ovo je vodič u Švedskoj dostupne literature za djecu i omladinu na drugim jezicima osim švedskog. Ovdje nalazite popis svih knjiga za djecu i omladinu, na drugim jezicima osim švedskog, izdanih od strane izdavačkih kuća u Švedskoj. Ima više od 390 knjiga na ukupno 33 jezika. Većina knjiga je predstavljena slikom i tekstom. Postoji kompletan popis za svaki jezik. Sve knjige iz kataloga se mogu kupiti, u knjižari ili direktno kod izdavača. Popis izdavača s adresama nalazite na kraju kataloga. Knjige možete naći i u knjižnici. U međunarodnoj knjižnici u Štokholmu ima više od knjiga na više od 100 jezika. Kjige iz međunarodne knjižnice se posuđuju svim knjižnicama u zemlji. Knjige su dostupne svima, bez obzira na boravak u maloj općini s malom knjižnicom. U daljem tekstu možete više čitati o Međunarodnoj knjižnici. U katalogu možete isto tako čitati o novim klasičnim serijama za školu, koje će biti izdane u slijedećih pet godina. Jedna od zamisli novog izdavanja je ponuda literature švedskim školama, literature koja opisuje ostale dijelove svijeta osim zapadnoeuropskog. Nagrada u spomen Astrid Lindgren je najveća književna nagrada u svijetu i dodjeljuje se svake godine u Skansenu, Štokholmu. Svrha nagrade je ojačati i povećati interes za dječijom i omladinskom literaturom u svijetu. Nagrada će isto tako ojačati prava djece na globalnom nivou. Dodatni tekst o nagradi nalazite u katalogu. /BENGALISKA GwU mybwwk e wzz Ab fvlvq cökvwkz wkï I Zi Y mvwn Z i GKwU MvBW hv myb W b i q Q GB MvB W Zzwg mybwwk Qvov Ab fvlvq wkï I Zi Y `i Rb mybwwk cökvkk KZ K cökvwkz eb jvi GKwU ZvwjKv Luy R cv e me gvu cövq 33wU fvlvq xxx cökvwkz cy ÍK i q Q ekxi fvm eb jvb Qwe I U mn Dc vcb Kiv n q Q Ges cöwzwu fvlvi GKwU c~y iwrwóª I i q Q h Kvb eb-gi `vkvb _ K A_ev mivmwi cökvkk _ K GB K vuvj Mi cöwzwu eb wkb Z cviqv hvq K vuvj Mi k l cökvkk `i iwrwóª mn wvkvbv i q Q eb jv jvb eªix ZI Av Q ók nvg B Uvi bkbvj jvb eªix Z 100wU fvlvii AwaK j ii ekx eb Av Q ` ki me jv jvb eªix Z Zviv GB eb jv avi w` q _v K QvU jvb eªix hy³ Kvb QvU KwgD b hw` KD evm K i mevb eb jv c Z cv i, GUv Kvb e vcvi bq GB K vuvj MB Zzwg B Uvi bkbvj jvb eªix m ú K AviI Rvb Z cvi e GB K vuvj M AvMvgx cuvp eq i z j h me bzzb K vwmk wmwir jv `qv n e Zv co Z cvi e Gi cq b h wpšívaviv KvR K i Q Zv n jv bzzb eb jv mybwwk zj jv Z cwðgv ms wz QvovI c w_exi Avi GK w` Ki ms wz K cöwzdwjz Ki e Avwóª` wj ` MÖb i Y mvwnz cyi vi c w_exi me e nr wkï mvwnz cyi vi Ges Zv ók nv gi vb m b cöwz eqi `qv n q _v K GB cyi v ii D Ïk ewjô Ges c w_ex Z wkï I Zi Y mvwnz m ú K AvMÖn RvwM q Zvjv fšmwjk c hv q wkïi AwaKvi K ewjô Kivi Rb I GB cyi vi GB K vuvj M cyi vi m ú K Zzwg AviI Rvb Z cvi e SUOMI/FINSKA Tämä on Ruotsissa löytyvän muun kuin ruotsinkielisen lastenja nuortenkirjallisuuden opas, Siinä on luettelo kaikista Ruotsin kustantajien julkaisemista lasten- ja nuortenkirjoista. Kirjoja on yli 390, yhteensä 33 kielellä. Useimpia kirjoja esitellään kuvin ja sanoin, ja jokaisesta kielestä on täydellinen rekisteri. Kaikki luettelon kirjat ovat myynnissä, joko kirjakaupoissa, tai suoraan kustantajalta. Kustantajarekisteri osoitetietoineen löytyy luettelon lopusta. Kirjat saattavat löytyä myös kirjastoista. Tukholman Kansainvälisessä kirjastossa on yli kirjaa yli 100 kielellä. Kirjasto lainaa nämä kirjat maan kaikkiin kirjastoihin. Ei siis ole väliä asuuko pienessä kunnassa jossa on pieni kirjasto, kaikilla on mahdollisuus saada kirjat. Voit lukea enemmän Kansainvälisestä Kirjastosta edempänä luettelosta. Luettelosta voit myös lukea uudesta koululle tarkoitetusta klassikkosarjasta joka julkaistaan seuraavien viiden vuoden aikana. Uuden julkaisun taka-ajatuksena on, että se tarjoaa Ruotsin kouluille kirjallisuutta joka heijastaa muita maailmanosia kuin länsimaita. Astrid Lindgrenin muistoksi jaettava kirjallisuuspalkinto on maailman suurin lastenkirjallisuuspalkinto, ja se annetaan joka vuosi Tukholmassa Skansenilla. Palkinnon tarkoituksena on lujittaa ja lisätä kiinnostusta lasten- ja nuortenkirjallisuutta kohtaan maailmassa sekä edistää lasten oikeuksia maailmanlaajuisesti. Luettelosta voit lukea lisää palkinnosta. 6 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

7 KURMANCÎ/NORDKURDISKA 中 文 /KINESISKA (traditionell) 這 是 一 份 瑞 典 青 少 年 外 語 書 籍 指 南 這 一 指 南 包 括 瑞 典 出 版 商 發 行 的 所 有 非 瑞 典 語 青 少 年 書 籍 總 共 有 33 種 語 文 的 390 多 本 書 籍 其 中 大 部 分 書 籍 的 說 明 均 附 有 圖 片 和 文 字, 同 時 還 有 每 種 語 文 的 完 整 目 錄 無 論 從 書 店, 還 是 直 接 從 出 版 商, 都 可 以 購 買 到 這 一 目 錄 中 的 全 部 書 籍 在 這 一 目 錄 的 最 後 列 有 出 版 商 名 稱 和 地 址 這 些 書 籍 還 可 在 圖 書 館 找 到 斯 德 哥 爾 摩 的 國 際 圖 書 館 有 100 多 種 語 文 的 逾 本 藏 書 這 些 藏 書 可 以 外 借 給 全 國 各 地 的 所 有 圖 書 館, 因 此 即 使 你 居 住 在 只 有 小 圖 書 館 的 小 鎮 上, 也 能 夠 借 閱 這 些 書 籍 可 透 過 本 目 錄 進 一 步 了 解 有 關 國 際 圖 書 館 的 更 多 資 訊 這 一 目 錄 的 資 訊 還 包 括 將 於 今 後 五 年 出 版 的, 供 學 校 使 用 的 全 新 經 典 系 列 此 系 列 圖 書 之 後 的 用 意 是, 瑞 典 學 校 將 被 提 供 描 述 世 界 各 地 ( 而 非 僅 西 方 世 界 ) 的 文 學 作 品 阿 斯 特 丽 德 林 格 伦 文 學 獎 (Astrid Lindgren Memorial Award) 是 世 界 最 大 的 兒 童 文 學 獎, 並 且 每 年 在 斯 德 哥 爾 摩 的 Skansen 頒 獎 這 一 獎 項 的 目 的 是 提 高 全 世 界 對 青 少 年 文 學 的 興 趣 這 一 獎 項 還 致 力 於 在 世 界 範 圍 內 加 強 兒 童 的 權 利 透 過 這 一 目 錄 閱 讀 與 這 一 獎 項 相 關 的 更 多 資 訊 Ev rêberek e bo pirtûkên zarok û ciwanan yên bi zimanên biyanî yên li Swêdê hene. Di rêberê da, lîsteyek heye ko hemî pirtûkên zarok û ciwanan yên ne bi zimanê Swêdî ko bi aliyê weşanxaneyên li Swêdê ve hatine xelatkirinê dinivîse. Bi tevahî 33 zimanan ji 390an zêdetir pirtûk hene. Piriyê wan bi resm û nivîsêkê hatina danasînê, û bo her zimanî tomar û qeydeke têkûz jî heye. Bi vê qatalogê mumkin e hem li pirtûkfiroşan hem jî rasterast li weşanxaneyan hemî pirtûk bêne kirînê. Li dawiya qatalogê qeydeke nav û navnîşanên weşanxaneyan heye. Ev pirtûk li pirtûkxaneyan jî dikarin bêne dîtinê. Li Pirtûkxaneya Stokholmê ya Navneteweyî (the Inter national Library in Stockholm) bi 100 zimanan zêdetir ji an pirtir pirtûk hene. Ev bi pirtûk ji hemî pirtûkxaneyên welêt re dikarin bi deyn bêne şandinê, vêca ne mesele ye ko hûn li başarekî bi pirtûkxaneyeke piçûk bijîn, herkes dikare van pirtûkan bi deyn bigire. Li ser Pirtûkxaneya Navneteweyî ya wêdatir qatalogê zêdetir bixwînin. Ev qatalog wekî dîn di derbarê pirtûkên qilasîk yên bo dibistanan ko di nav pênc salên tê de bêne weşandin agahiyan dide. Fikrekî di bin wan pirtûkan da ev e ko ne tenê wêjaya Rojavayê, wêjaya ko parçeyên din ên dinyayê dinasîne ji Dibistanên Swêdî re têne peydakirinê. Xelata Bibîranîna Astrid Lindgren (The Astrid Lindgren Memorial Award) diyariya herî mezin e di wêjaya zarokan de û her salê li Skansen li Stokholmê têye dayarîkirinê. Armanca vê xelatê ev e ko li seranserê dinyayê dîqet û baleke zêde bikşîne li ser pirtûkên zarok û ciwanan. Weke din bi vê xelatê têye xwestin ko li ser dinyayê maf û heqên zarokan xurt bike. Di derbarê vê xelatê da zêdetir nivîsan li qatalogê bixwînin. 中 文 /KINESISKA (förenklad) SYDKURDISKA /سۆرانی ي ه مه ڕ نو ن كه بۆ و ژه ی مندا ن و لاوان كه ب له سو دی به زمانی دیكه له سو د ھه ن. ل ره دا لیست ك بۆ ھه موو و ژه ی مندا ن و لاوان ھه یه كه ب له سو دی به زمانی دیكه له سو د ھه ن و كه له لایه ن چاپ و په خشی ناو سو ده وه دراون. ن زیكه ی ٣٩٠ كت ب به ٣٣ زمانی جودا ھه ن. زۆربه ی زۆری كت به كان به و نه و نووسینن و ھه ر زمان ك له وانه تۆمار كی ته واوی خۆی ھه یه. ھه موو ي ه و كت بانه ی له كه ته لۆگه كه دا ھه ن بۆ ك ین ده ست ده كه ون جا یا له كت بفرۆشی یان ڕاسته وخۆ له چاپخانه كانه وه. كت به كان ده ش ت له كت بخانه كانیش ده ست بكه ون. له كت بخانه ی ن ونه ته وه یی Biblioteket) (Inter nationella له ستۆكھۆ م زیاتر له ٢٠٠٠٠٠ ھه زرر كت ب به زیاتر له ١٠٠ زمانی جودا ھه ن. كت بخانه ی ن ونه ته وه یی ي ه م كت بانه به وام به ھه موو كت بخانه كانی سو د ده دات. ھیچ جیاوازیه ك نییه ي ه گه ر مرۆڤ له شاره وانیه كی بچووك بژی به كت بخانه یه كی بچووكه وه ھه موو كه س ك ده توان ت ده ستی به و كت بانه ڕا بگات. تۆ ده توانیت له سه ر ي ه و كت بخانه ن ونه ته وه ییه له به شی دوایی كه ته لۆگه كه دا بخو نیته وه. له كه ته لۆگه كه دا تۆ ھه روه ھا ده توانیت له سه ر ي ه و زنجیره كلاسیكیه (klassikerserien) بۆ خو ندنگا بخو نیته وه كه له ماوه ی ي ه و پ نج سا ه ی داھاتوودا ده رده كردر ت. یه ك ك له مه به سته كانی ده ركردنی ي ه و كت بانه ي ه وه یه كه ي ه و زنجیره كلاسیكیه بتوان ت و ژه یه ك (ي ه ده ب ك) بخاته به ر ده ست خو ندنگا سو دیه كان كه ڕه نگی به شه كانی دیكه ی جیھان بداته وه نه ھه ر به به شی خۆري اوا. خه تی ي ه ده بیی به یادی ي استرید لیندگر ن Lindgren) (Astrid گه وره ترین خه تی جیھانیی ي ه ده بی مندا نه و ھه موو سا ك له سكانسن (Skansen) له ستۆكھۆ م ده در ت. مه به ستی خه ته كه ي ه وه یه كه ي اره زوو بۆ و ژه ی مندا ن و لاوان له جیھاندا به ھ زتر و فره تر بكر ت. خه ه ته كه ھه روه ھا بۆ ي ه وه یه كه مافی مندا ن له سه ر ي استی جیھانیی به ھ زتر بكر ت. له كه ته لۆگه كه دا ده توانیت زیاتر له سه ر ي ه م خه ته بخو نیته وه. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 7

8 MANDINI/MANDINKA МАКEДOНСКИ/MAKEDONSKA Ova e vodi~ niz knigata za deca i mladi lu e koja mo`e da se najde na stranski jazici vo [vedska. Vodi~ot sodr`i lista na site knigi za deca i mladi lu e koi se izdadeni vo [vedska na stranski jazici. Ima pove}e od 390 knigi na vkupno 33 jazici. Pove}eto od ovie knigi se opi{ani so slika i tekst, a isto taka ima i kompleten registar na sekoj jazik. Mo`e da se kupat site knigi od ovoj katalog, kako od prodavnicite za nigi, taka i direktno od izdava~ite. Ima registar na imiwa i adresi na izdava~ite na krajot na katalogot. Ovie knigi isto taka mo`e da se najdat i vo bibliotekite. Vo Me unarodnata Biblioteka vo Stokholm ima pove}e od knigi na pove}e od 100 jazici. Ovie knigi mo`e da bidat pozajmeni na site biblioteki vo zemjata, taka da ne e va`no dali `iveete vo mal grad so mala biblioteka,sekoj mo`e da gi iznajmi ovie knigi. ^itajte pove}e za Me unarodnata Biblioteka ponatamu vo katalogot. Katalogot isto taka sodrr`i informacii za novite kompleti na klasici za u~ili{tata koi }e bidat izdadeni vo tekot na narednite pet godini. Edna od ideite za ovie kompleti e da na {vedskite u~ili{ta im se ponudi literatura koja opi{uva mnogu delovi na svetot, ne samo Zapadniot svet. Nagradata vo spomen na Astrid Lindgren e najgolemoto svetsko priznanie za detska literatura i se dava sekoja godina vo Skansen vo Stokholm. Celta na ovaa nagrada e da go zgolemi inetersot za knigite za deca i mladi lu e sekade niz svetot. Nagradata e isto taka nameneta za zajaknuvawe na pravata na decata na globalno nivo. Pro~itajte pove}e za ovaa nagrada vo Katalogot. Nying mu kanda Kafa(Booko) le ti dindiŋ, fondiŋkee a ning fondiŋmusoolu ye, meng mang tara safering swediso to Sweden jang. Wo kafalubookolu) bee be safering nying bajoo(kataloko)meng mu dindiŋ, fondinkee aning fondiŋmusoolu la kanŋolu ti meng nu mang ke swediso ti, andung safebajoo (Booku fintindi dula) be jee le meng ka wo kanŋolu ke kafalu(bookolu) tii sweden jang. Kafa(Booku) 390 kemesaba aning tankononto meng nu be safering kanŋ tang saba ning saba to andung wo kafalu jamaa ye jiyabeng(sewuro, netalolu) ning saferolu soto le, wo kola dafaa soro(timma) be nying kanŋolu fenŋo fenŋ bee la le. Kafalu meng bee be nying bajoo(kataloko) kono si sang no le, dula meng biko safebajoo waranto kafa(booku) wafidula. Safe surolu be bajoo(kataloko) kayiti labaŋo komaa. Nying kafalu si tara no kafa bungolu(boobu bungolu) fana to le, Stockholm la mumetee/ bedang jabaa safebuŋo(internationella bibliotek) i ye kafa(booku) Wuli keme fula meng nu be safering kan 100 too, adung kafabuŋolu meng nu bee be sweden si nying kafalu fuu no le. Wo to basi te je ning meng be kabilatundo(kommun) diŋo le to warantoo warama meng ye safebundiŋ le soto, moo-o-moo nyang ta juluto bulala le, ka kafa nyinu soto no. Nying bajoo nya to ning meng lafita, i si mumetee/bedeŋo safe bunŋo la kunya dolu karang je. Nying bajoo kono moo si lanyotanŋo(klasik) kafa kutolu, meng be finti la karang bunŋolu to sanji lulu meng kana wucho kono. Nying kafalu fintindo dalilu folo, wo le mu ka swedis karang bunŋolu kerekere melekuya(litteratur) meng be jabaa(duniya) dulalu dolu to, daameng nu mang ke koyi duu ti (Tubab duu ti) Astrid Lindgren la tunkono melekuya, kodo meng be a kunŋnato la, wo le siyata jabaa(duniya) bee la dindinŋ melekuya kodi jama ti meng ka dii ning meng ye melekuya seya a nyoŋo lu bee ti. Astrid Lindgren la wo tunkono melekuya kodo ka dii sango sang Skansen Stockholm ning meng ye melekuya seya. Wo fana dalilo, wole mu ka moolu nyaa tilindi dindinŋ- fondinŋkee aning fondinŋmusso melekuya la jabaa(duniya) bee kono. Adung nying kodo si dindinŋolu la fang tara-nya, kando aning tanko jabaa nyabalango. Astrid Lindgren la tunkono melekuya kodo kuwo be safering nying bajoo kono dulado to le, ning meng lafita jee karang na. ƒà TÉ>/PASHTO دا په سويډن کې د کوچنيانو او ځوانانو لپاره په بهرنيو ژبو د شته کتابونو يو لارښود دى. په دې لارښود کې د ماشومانو او زلميانو لپاره د هغو ټولو کتابونو نوملړيالسټ دى چې د سويډن خپرونکو د سويډيش پرته نورو بهرنيو ژبوکې خپار ه کړي دي. په دې کې د ټولو ٣٣ ژبو تر ٣٩٠ زيات کتابونه دي. په دغه ډېرى کتابونو کې د څرگندونولپاره عکسونو او منت کارول شوى دى او د هرې ژبې لپاره يو بشپړ راجسټر شته. تاسوکولاى شى د دې کاتالوگ له لارې ټول کتابونه په بيه واخلى يا هم له کتابپلورنځيو اويا له خپرونکي څخه يې په مستقيم ډول راونيسى. د کاتالوگ په پاى کې يو راجسټر دى چې د خپرونکو نومونه او درکځايونو لري. دا کتابونه په کتابتون کې هم موندلاى شى. د سټاکهوم نړيوال کتابتون کې تر ٢٠٠٠٠٠ (دوه سوه زره) زيات کتابونه شته چې څه د پاسه ١٠٠ (سل)ژبو کې دي.دا کتابونه د هېواد په ټولو کتابتونونو کې تر لاسه کولاى شى که تاسو په يوه داسې واړه ښارگوټي کې اوسى چې ډېر وړوکى کتابتون لري دا کومه ستونزه نه ده هلته هر څوک دا کتابونه په پور ترلاسه کولاى شي.د نړيوال کتابتون په باب په کاتالوگ کې لا ډېر څه ولولى. په کاتالوگ کې د ښوونځيو لپاره د کلاسيکوليکنو د نويو لړيو معلومات هم شته چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به خپرېږي. ددې لړيو تر شا يو فکر دادى چې سويډين ښوونځيو ته به داسې ادبيات معرفي کېږي چې نه يواځې لويديځه نړۍ بلکه د نړۍ دنورو برخو په اړه به معلومات هم پکې وي. د اسټريډ لينډگرين يادگاري جايزه په نړۍ کې د کمکيانو ادبياتو لپاره يوه تر ټولو لويه جايزه ده چې هرکال د سټاکهوم په سکانسني کې ورکوله کېږي. ددې جايزې موخه د نړۍ په لروبر کې د کوچنيانو او زلميانو په مينځ کې د کتاب لوستلو لېوالتيا ډېرول دي. ددې جايزې بل هدف دادى چې په نړيواله کچه د کوچنيانو حقوق پياوړي شي.ددې جايزې په اړه کاتالوگ کې نور مالومات لوستلى شي. 8 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

9 SQÉa/PERSISKA اين يك يادداشت راهنما براي ادبيات كودكان و جوانان غير سوي دي زبان ساكن در كشور سوي د است. در همين راهنما شما با فهرستي از كتابهاي كودكان و جوانان به زبانهاي غير سوي دي كه توسط چايخانه ها در سوي د منتشر شده است ا شنا مي شويد. اين سياهي شامل نام حدود ٣٩٠ كتاب و در مجموع به ٣٣ زبان مي باشد. اغلب اين كتابها با شكل و متون همراه بوده و با شماره ثبت ا ن براي هر زبان معرفي مي گردد. همه كتابهاي موجود در كاتالوگ را مي توان از كتابفروشي و يا بطور مستقيم از چاپخانه خريداري نمود. در خاتمه كاتاكوگ شماره ثبت و ا درس چاپخانه يادداشت شده است. اين كتابها ممكن است در كتابخانه ها نيز موجود باشد. در كتابخانه بين المللي استكهلم بيش از ٢٠٠٠٠٠ كتاب با بيش از ١٠٠ زبان موجود است. اين كتابها را از كتابخانه هاي سراسر كشور مي توان قرض گرفت. همه مي توانند به اين كتابها دسترسي داشته باشند حتي ا نهايي كه در يك كمون كوچك زندگي مي كنند كه داراي يك كتابخانه كوچك است. شما مي توانيد درباره كتابخانه بين المللي در صفحات بعدي كاتالوگ بيشتر ا شنا شويد. شما هم چنين مي توانيد در كاتاكوگ درباره سري كلاسيك هاي جديد كه براي مدارس در پنجسال ا ينده چاپ خواهند شد مطالعه نماي يد. مقصد از انتشار جديد اين كتابها عبارت از اين است كه به مدارس سوي د ادبياتي را از بخش ديگر جهان بجز كشورهاي غربي معرفي و اراي ه شود. جايزه ادبي بياد بود استريد ليندگرين مهمترين جايزه ادبي كودكان در جهان است و همه ساله در اسكانس در استكهلم توزيع ميگردد. هدف ار اراي ه اين جايزه عبارت است از افزايش علاقه و تقويت انگيزه توليد ادبيات كودكان و جوانان در جهان است. جايزه هم چنين در صدد تقويت حقوق كودكان در سطح بين المللي است. در كاتالوگ شما مي توانيد درباره جايزه بيشتر بخوانيد. /ROMANI Kadja si jekh kníga kaj del tut informátsia pe lé glaténge thaj pe lé ternématénge litteratúra pe kavér čibá de sar ó švedisko čib ánde o Švedo. Katé arakhés jekh registra pe sa é litteratúra lé glaténge thaj lé ternématénge knígi pe kavér čibá rigáte katár o švedisko čib, thai vi arakhés le anavá pe kodolá kaj kerdiné le knígi anda Švedo. Si oprál pa 390 knígi pe 33 čibá. But anda le knígi preséntil pe vi patrétosa thai text, thai jekh antrégo registra pe sváko čib. Sa le knígi kaj si andre o katalógo sar činés ande o dučáno kaj bičinén knígi vaj koté kaj kerdiné é kníga (förlag). Ando o agór la knígakó, arakhés jekh registra pa lénge adréssora (förlagsregister). Le knígi šaj arakhés pe é bibliotéka. Andó o Internationálno Bibliotéka ando o Stockholm, arakhés oprál pa knígi pe 100 čibá. O Internationálno Bibliotéka del vužilé le knígi le kavér bibliotekénge ando them. Naj či jekh bájo te bešésa ando jekh cignoró gavoró, cignó bibliotekása, sa le bibliotéki sar mangén é kniga katár é barí Internationálno Bibliotéka. Šaj žinés maí but pa Internationálno Bibliotéka maj anglé ande o katalógo. Ando katalógo sar žinés pa o nevó klassiko serio le škólenge kaj si te den avri ande le 5 berš anglé. Jekh anda le gíndora pa o nevó klassiko serio kaj si te publisín, si te den propósía le Švedoske škólenge, ande o litteratúra kaj sikavél kavér themá, dorál kathár le barvalé themá. É litteraturiako premio kathár é Astrid Lindgrens memoría, si jekh anda le maj baré premiora pa glaténge litteraturiako premio, kaj den avri sváko berš pa Skansen ando o Stokholmo. O gíndo la premiosa si, te zurarén thaj te baravén é interésa pa é litteratúra le glaténge thaj le ternématénge ande é lumía. O gíndo la premiosa, maj si te zurarén le glaténge slobodimóske módora pa globálno livélno. Ande o katalógo sar žinés maj but so ramólpe pa é litteraturiako premio. PORTUGUÊS/PORTUGISISKA Este é um guia de livros para crianças e jovens, disponível em idiomas estrangeiros na Suécia. Este guia inclui uma lista de todos os livros para crianças e jovens, fornecidos pelos editores na Suécia em outros idiomas além do sueco. Existem mais de 390 livros em um total de 33 idiomas. A maioria destes livros é descrita com a utilização de uma imagem e texto e há também um registro completo para cada idioma. É possível comprar todos os livros com este catálogo, como também em livrarias ou directamente dos editores. Há um registo de nomes e endereços dos editores no final do catálogo. Estes livros podem também ser encontrados nas bibliotecas. Na Biblioteca Inter nacional em Estocolmo, há mais de livros, em mais de 100 idiomas. Estes livros podem ser retirados por empréstimo em todas as bibliotecas no país, assim não há problema se morar numa cidade pequena com uma pequena biblioteca, qualquer uma pode emprestar estes livros. Leia mais sobre a Biblioteca Internacional no catálogo. O catálogo também inclui informações sobre a nova série de clássicos para escolas, que serão publicados durante os próximos cinco anos. Um das idéias por trás destas series é que as escolas suecas oferecerão literatura que descreve muitas partes do mundo não apenas o mundo ocidental. O prêmio Astrid Lindgren Memorial é um dos maiores do mundo de literatura para crianças e é oferecido, todos os anos, em Skansen, Estocolmo. O objectivo deste prêmio é aumentar o interesse por livros para crianças e jovens em todo o mundo. O prêmio é também destinado a fortalecer os direitos das crianças a nível global. Leia mais sobre este prêmio no catálogo. SÁPMI/NORDSAMISKA Dát lea oahpisteaddjin mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuhtii mii lea Ruo as iežá gielagiidda go ruo agielagiidda. Dás gávnnat listtu visot mánáid- ja nuoraidgirjjiide mat leat állon iežá gillii go ruo agillii ja leat almmuhuvvon Ruo a lágádusain. Leat sullii 390 girjji 33 gillii. Eanamus girjjit ilgejuvvojit govain ja teavsttain ja ollislaš logahallan lea juohke giela dihte. Girjjiid mat leat listtus gávdná oastit girjegávppis dahje njuolga lágádusain. Girjelágáduslistu ujuhusaiguin gávdno gihpu loahpas. Girjjiid maid sáhttá gávdnat girjerádjosiin. Gaskariikkalaš Girjerádjosis (Internationella Biblioteket) Stockholmmas leat eanetgo girjji eanetgo 100 gillii. Sii luiket girjjiid girjerádjosiidda miehtá riikka. Ii daga maidege jos orru unna suohkanis unna girjerádjosiin, juohkeovttas lea má olašvuohta girjjiide. Gihpus sáhtát eanet lohkat Gaskariikkalaš Girjerádjosa birra. Gihpus maid logat dan o a skuvla klassihkarráiddu birra mii almmustuvvá lagamus vi a jagi siste. Okta jurdda dainna o a almmustemiin lea fállat girjjálašvuo a Ruo a skuvllaide mii maid speadjalastá iežá guovlluid máilmmis go dan oarjánmáilmmi. Girjjálašvuo abálkkášupmi Astrid Lindgrena muitun lea máilmmi stuorimus mánáidgirjjálašvuo ávuoitu ja dat juhkko jahkála at Skansenis Stockholmmas. Ulbmil bálkkášumiin lea lasihit beroštumi mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuo a birra máilmmis. Vuoitu maid galgá nannet mánáid rivttiid globalala at. Gihpus sáhtát eanet lohkat dan bálkkášumi birra. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 9

10 JULEVSÁMEGIELLA/LULESAMISKA Vuosediddje l mánáj- ja nuorajgirjálasjvuohtaj ietjá gielajda gå dárogiellaj Svierigin. Dánna gávna tjállusav gájkka mánáj-ja nuorajgirjijda ietjá gielajda gå dárogiellaj ma li almmudagájs Svierigin almmuduvvam. Gávnnuji ienep gå 390 girje aktan 33 gielajda. Girjijs ienemusá vuoseduvvi gåvåjn ja tekstajn ja ålles registar gávnnu juohkka giellaj. Máhttá gájkka girjijt katalogan oasstet, juogo de girjjeboargálin jali njuolgga almmudagájs. Almmudakregistar aktan adressaj gávnnu kataloga ma egietjen. Girje dávk aj gávnnutji girjjevuorkájn. Rijkajgasskasasj Girjjevuorkán Stuehkien gávnnuji ienep gå girje ienep gå 100 gielajda. Luojkki dájt girjijt gájkka girjjevuorkájda rijkan. Jus årru unna kommuvnan girjjevuorkátjijn de danen ij majdek dagá, gájka máhtti girjijt loaddnut. Máhtá ienebuv Rijkajgasskasasj Girjjevuorka birra åvddålin katalogan låhkåt. Katalogan máhtá aj låhkåt ådå klassihkkarájdo birra skåvllåj mij galggá boahtte vidán jagen almmuduvvat. Ådå almmudime ussjolmisájs akta l, galggá fállat svieriga skåvlåjda girjálasjvuodav mij gåvåt värálda ietjá åsijt gå alleväráldav. Girjálasjvuohtaguddnebálkká Astrid Lindgrena mujttuj la värálda stuorámus manájgirjálasjvuohtaguddnebálkká ja juogeduvvá juohkka jage Skansenin Stuehkien. Guddnebálká ulmme l berustimev mánáj- ja nuorajgirjálasvuohtaj väráldin nannidit ja lasedit. Guddnebálkká galggá aj mánáj riektájt globalalattjat nannidit. Katalogan máhtá ienebuv guddnebálkká birra låhkåt. SRPSKI/SERBISKA Ovo je vodič u Švedskoj postojeće literature za decu i omladinu na drugim jezicima osim švedskog. Ovde nalazite popis svih knjiga za decu i omladinu, na drugim jezicima osim švedskog, izdanih od strane izdavačkih kuća u Švedskoj. Ima više od 390 knjiga na ukupno 33 jezika. Većina knjiga je predstavljena slikom i tekstom. Postoji kompletan popis za svaki jezik. Sve knjige iz kataloga mogu da se kupe, u knjižari ili direktno kod izdavača. Popis izdavača s adresama nalazite na kraju kataloga. Knjige možete naći i u biblioteci. U međunarodnoj biblioteci u Štokholmu ima više od knjiga na više od 100 jezika. Kjige iz međunarodne biblioteke se posuđuju svim bibliotekama u zemlji. Knjige su dostupne svima, bez obzira na život u maloj opštini s malom bibliotekom. U daljem tekstu možete više čitati o Međunarodnoj biblioteci. U katalogu možete isto tako čitati o novim klasičnim serijama za školu, koje će biti izdane u sledećih pet godina. Jedna od ideja novog izdavanja je ponuda literature švedskim školama, literature koja opisuje ostale delove sveta osim zapadnoevropskog. Nagrada u spomen Astrid Lindgren je najveća literarna nagrada u svetu i dodeljuje se svake godine u Skansenu, Štokholmu. Svrha nagrade je da se ojača i poveća interes za dečijom i omladinskom literaturom u svetu. Nagrada će isto tako ojačati prava dece na globalnoj razini. Dodatni tekst o nagradi nalazite u katalogu. SOOMAALI/SOMALISKA SŽHL/SINGALESISKA fuh iajsvkfha <uqka yd ;rek msrsia fjkqfjka jsfoaysh NdIdj,ska mj;sk fmd;a iuznkaokaofhka jk udraf.damfoayhls> iajsvka NdIdfjka yer fjk;a NdIdj,ska <uqka yd ;rek msrsia izoyd fmd;a m1ldylhska jsiska,nd os we;s ish,q fmd;aj,,ehsia;2jla fuu udraf.damfoayfhys oelafjz> NdId 33lska we;s fmd;a 390 lg jvd fmd;a ixlhdjla ms<snzo fuys ;sfnz> fuu fmd;aj,ska fndfyduhla yd jpk fhdod f.k jsia;r fldg we;s w;r tla tla NdIdj izoyd iuzmqrak,ehsia;2jla os ;sfnz> fuu w;afmdf;ys olajd we;s ish,q fmd;a fmd;ay,aj,ska fyda fl<skau m1ldylhska fj;ska us,os.; yelsh> m1ldylhskaf.a kuz yd,smskhka wvx.2 f,alkhla w;afmdf;a wjidkfhys olajd ;sfnz> fuu fmd;a mqia;ld,j,o ;sfnz> iafgdlafydauzys ;sfnk cd;hka;r mqia;ld,fha NdId 100lg wosl ixlhdjlska,shjqkq fmd;a ;sfnz> fuu fmd;a rfgz TzkEu mqia;ld,hlg neyer osh yels ksid Tn l2vd mqia;ld,hla iys; l2vd k.rhl csj;a jqjo ieu wfhl2gu fuu fmd;a,nd.; yelsh> fuu w;afmdf;ka cd;hka;r mqia;ld,h.ek jevs jsia;r oek.; yelsh> bosrs mia jir ;2< m1ldyhg m;a lrkq,nk mdi,a izoyd jk kj iuzndjh ld;s ud,djka.ek f;dr;2reo fuu w;afmd;aj, izoyka fjz> fuu ldkavj,ska wfmalaid flfrk tla lrekla kuz ngysr rgj,a iuznkaofhka mukla fkdj f,dalfha fjk;a fldgia.eko jsia;r flfrk idys;hhla iajsvka mdi,aj,ska W.ekajSuhs weiag1svz,skavz.1ka wkqiaurk iuzudkh hkq f,dalfha <ud idys;hh fjkqfjka msfok tla jsyd,;u ;Hd.hla jk w;r th ieu jirlu iafgdlafydauzys ialdkaika k.frhaos m1odkh flfra> f,dj mqrd <uqka yd ;rek msrsia fjkqfjka we;s fmd;a izoyd mj;sk Wkkaoqj jraokh lsrsu fuu ;Hd.fhka wfmalaid flfra> f.da,sh ugzguska <ud whs;sjdisluz Yla;su;a lsrsuo fuu ;Hd.fhka wfmalaid flfra> fuu ;Jd.h ms<snzo jevs jsia;r w;afmdf;ka oek.; yelsh> Waa warbixin ku saabsan buugagga carruurta iyo dhallinyarada ku qoran af an ahayn af iswiidish oo dalka Iswiidan laga heli karo. Halkaan waxaa ka heleysaa liis ku qoran dhammaan buugagga carruurta iyo dhallinyarada ku qoran af an ahayn af iswiidish, kuwaaso ay soo sareen buug soo-saareyada dalka Iswiidan. Waxaa qiyaastii la heli karaa buugag tiradooda ah 390 buug, kuwaaso ku qoran luqooyin tiradooda gaarayso 33. Buugagga badidooda waxaa lagu soo gogoldhiga, iyadoo la adeegsanaayo ereyo iyo msawirro, waxaa la heli karaa liiska luqad kasta. Dhammaan buugagga ku qoran liiska waxaa la heli karaa iyagoo la iibsan karo waxaa laga iibsan karaa dukaamanda buugagga iibiyaa ama buug soo-saareyada. Isla liiskaas waxaa ku qoran magacyada iyo adreesyada buug soo-saareyada. Isla buugaggaas waxaa laga heli karaa rugta buugagga. Rugta buugagga caalamiga ee magaaladda Stockholm waxaa laga heli karaa buugag tiradooda ka badan , kuwaaso ku qoran luqooyin tiradooda ka badan 100 luqado. Rugta waxay buugageeda aamahiisa goobaha dalka ku yaala ee buugagga laga amaahdo. Sidaas awgeed, qofku had iyo jeer wuu amaahan karaa buugaggas haddii u ku nool yahay degmo weyn ama degmo yar ba. Warbixin dheeraad ah ee ku saabnsan rugta buugagga caalamiga ah waxaad ka akhrisan kartaan qaybta danbe ee buuga (katalog). Isla buuga (katalog) waxaa ka akhrisan kartaa buugag ku qoran sheekooyinkii hore ee taxan oo dugsiyada loogu talagalay, kuwaaso la soo saari doono shanta sano ee fooda nagu soo hayso. Sababta loo saarayo buugaggan ayaa waxay tahay in dugsiyda dalka Iswiidan la siiyo fursad lagu helo buugag ku qoran sheekooyin laga soo xigsaday adduunweynaha. Abaal-marinta sugaanta lagu xasuusto qoraha Astrid Lindgren waa abaal-marinta sugaanta carruurta ee addunnka ugu weyn, taaso sannad kastaa lagu bixiyo goobta Skansen ee magaaladda Stockholm. Ujeedada bixinta abaal-marinta ayaa waxay tahay in la xoojiyo, lana kordhiyo ahmiyadsiinta suuganta carruurta iyo dhallinyarada ee addunweynaha. Abaal-marinta waxay kaloo xoojinaysaa xuquuqda carruurta heer caalami ah. Isla buuga (katalog) ka akhriso warbixin dheeraad ah ee ku saabsan abaal-marinta. 10 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

11 ESPAÑOL/SPANSKA En esta guía se presentará la literatura infantil y juvenil en Suecia en otros idiomas que sueco. Aqui encontraras una lista de todos los libros infantiles y juveniles en otros idiomas que sueco que han sido publicadas por editoriales en Suecia. Exísten mas que 390 libros en total 33 idiomas. La gran mayoria de los libros tienen una presentatión con foto y texto, y tambien encontrarás un registro completo en cada idioma. Todos los libros de este catálogo se pueden comprar en las librerías o también directamente a las editoriales. Vea una lista de editoriales y direcciones al final del catálogo. Estos libros se pueden también encontrar en las bibliotecas. En la Biblioteca Internacional de Estocolmo hay mas que libros en mas de 100 idiomas, y son prestados a todas las bibliotecas del pais. No importa si vives en una pequeña comuna con una pequeña biblioteca, todos tienen acceso a estos libros. Podras leer sobre la Biblioteca Internacional mas adelante en el catálogo. En este catálogo puedes ademas leer sobre la nueva serie de clásicos para las escuelas que seran publicados durante los siguientes cinco años. Una de las ideas detrás de ésta nueva publicación es poder ofrecer a las escuelas suecas una literatura que refleje otras partes del mundo a parte del occidental. El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren es el premio mas grande del mundo dentro de la literatura infantil y se entrega cada año en el museo al aire libre de Skansen en Estocolmo. El objetivo de este premio es fortalecer y aumentar el interés mundial por la literatura infantil y juvenil, y también promover los derechos de los niños en el nivel global. Podrás leer más sobre el premio en el catálogo. ትግርኛ/TIGRINSKA እዚ ኣብ ስዊድን ብኻልእ ቋንቋ ተዳልዮም ዝርከቡ ናይ ህጻናትን ንኣሽቱ ቆልዑ መጽሓፍቲ ዝኸውን መምርሒ እዩ እዚ መምርሒ እዚ ኣብ ስዊድን ብዝርከባ ዝተፈላለያ ኣሕተምቲ መጽሓፍቲ ብስዊዲሽ ዝይኮነ ብኻልእ ቋንቋ ዘዳልዎኦ ዝርዝር ኣስማት ናይዞም ናይ ህጻናትን ንኣሽቱ ቆልዑ መጽሓፍቲ ዝሓዘ እዩ ስለዝኾነ ድማ ብ 33 ቋንቋታት ዝተዳልዉ ልዕሊ 390 መጽሓፍቲ ይርከቡ መብዛሕትኦም እዞም መጻሕፍቲ ብስእልን ጽሑፍ ዝተሰነዩ ኮይኖም ንነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ድማ ሙሉእ ዝኾነ ዝርዝር ዝሓዘ ምዝገብ አሎ ኣብዚ ዝርዝር ተገሊጾም ዝርከቡ ኩሎም መጽሓፍቲ ካብ ቤተ መጻሕፍቲ ወይ ብቀጥታ ካብ አሕተምቲ እዚ መጽሓፍ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብ መጨረሽታ ናይዚ መምርሒ ጽሑፍ ኣስማትን አድራሻታትን ናይ ኣሕተምቲ መጽሓፍቲ ተጻሒፎም ይርከቡ ብተወሳኺ መብዛሕትኦም እዞም መጻሕፍቲ ኣብ ቤት ንባባት ይርከቡ ኣብ ስቶኮልም ዓለም ለኻዊ ቤተ ንባብ ብልዕሊ 100 ቋንቋታት ዝተዳለዉ ዝተፈላለዩ ልዕሊ መጻሓፍቲ ይርከቡ እዞም መጻሓፍቲ ድማ ናብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ቤተ ንባብ ክልቕሑ ስለዝኽእሉ ዋላ ኣብ ንእሽተይ ቤት ንባብ ዝለዋ ንእሽተይ ከተማ ትቕመጥ እንተኾንካ ካብ እዞም መጻሕፍቲ ክትልቃሕ ይኽእል ኢኻ ብዛዕባ ናይ ስቶኮልም ዓለም ለኻዊ ቤተ ንባብ ኣብ መምርሒ ስሁፍ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ብተወሳኺ እዚ መምርሒ ጽሑፍ ዚ ኣብ ዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመት ንዝዳለዉ ናይ ሓደሽቲ ዝርዝር ናይ ብተኸታታሊ ዝዳለዉ መጻሓፍቲ ሓበሬታ የጠቓልል ዕላማ ናይዚ ተኸታታሊ መጽሓፍ ምሕታም ከኣ ኣብያተ ትምህርቲ ስዊድን ብዛዕባ ዝተፈላለየ ክፋል ዓለምና ጽሑፋት ንምቕራብ ተባሂሉ እዩ እዚ ማለት ናይ ምዕራብውያን ጥራሕ ዘጠቓለለ ክኸውን የብሉን ብዝብል ሓሳብ እዩ The Astrid Lindgren Memorial Award ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሽልማት ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ህጻናት ጽሑፋት ዝወሃብ ሽልማት ኮይኑ ኣብ ስዊድን ዝርከብ Skansen ኣብ ዓመታዊ ይካየድ ዕላማ ናይዚ ሽልማት ከኣ ኣብ መላእ ዓለምና ናይ ህጻናትን ንኣሽቱ ቆልዑ መጽሓፍቲ ብብዝሒ ንኽዳሎ ንምብርታዕ ተባሂሉ እዩ ብተወሳኺ እዚ ናይ ሽልማት መደብ ኣብ መላእ ዓለምና ንመሰል ቆልዑ ንምሕያል ውን እዩ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይዚ ናይ ሽልማት መደብ ኣብ መምርሒ ጽሑፍ ከተንብብ ትኽእል MEÄNKIELI/TORNEDALSFINSKA Tämä oon opas Ruottin lasten- ja nuortenkirjoile muila kielilä ko ruottiksi. Täältä löyät listan kaikista niistä lasten- ja nuortenkirjoista muila kielilä ko ruottiksi jokka kaikki förlaakit Ruottissa oon antanheet ulos. Oon olemassa rapeat 390 kirjaa yhtheensä 33:la kielelä. Usseimista kirjoista oon kuva ja tekstiä, ja jokhaiselle kielele oon kompletti rekisteri. Kaikki kirjat jokka oon kataloogissa saattaa ostaa, joko kirjakaupasta eli förlaakilta suohraan. Rekisteri förlaakista ja niitten osotheet oon kataloogin lopussa. Kirjat saattavat kans löytyä kirjastoista. Kansanvälisessä Kirjastossa Stockholmissa oon yli kirjaa useamalla ko 100:la kielelä. Net lainaavat kirjoja maan kaikhiin kirjasthoin. Sillä se onki sama vaikka assuu pienessä kunnassa jossa oon pikkunen kirjasto, kirjat oon kaikile saatavilla. Tässä kataloogissa saatat lukea enämpi Kansanvälisestä Kirjastosta. Kataloogissa saatat kans lukea uuesta klassikerisarjasta kouluile ja joka annethaan ulos seuraavitten viien vuen aikana. Yksi ajatus tämän takana oon ette tarjota Ruottin kouluile semmostaki kirjalisuutta joka kuvvaa muitaki osia mailmasta ko länsimaita. Kirjalisuuspalkinto Astrid Lindgrenin muistole oon suuriin lastenkirjalisuuspalkinto mailmassa ja se jaethaan Skansenilla Stockholmissa joka vuosi. Palkinon tarkotus oon vahvistaa ja lisäta kiinostusta lasten- ja nuortenkirjalisuutheen mailmassa. Palkinon tarkotus oon kans parantaa lapsitten oikeuksia globaalisesti. Kataloogissa saatat lukea lissää palkinosta. TÜRKÇE/TURKISKA Bu, İsveç te İsveççe den başka dillerde olan çocuk ve gençler edebiyatının rehberidir. Burada, İsveç teki yayınevleri tarafından yayımlanan gençler ve çocuk kitaplarının listesini bulabilirsiniz. Toplam 33 dilde 390-dan fazla kitap mevcuttur. Kitapların çoğu resim ve metinle tanıtılıyor, ve her bir lisan için tam bir liste mevcuttur. Katalogdaki tüm kitaplar, ya kitapçıdan ya da doğrudan yayınevinden satın alınabilir. Yayınevlerinin listesi, adresleriyle, kataloğun sonunda. Kitaplar kütüphanede de bulunabilir. Stockholm daki Uluslararası Kütüphane de (İnternationella Biblioteket), 100-den fazla dilde den fazla kitap mevcuttur. O kitaplar ülkedeki tüm kütüphanelere ödünç veriliyor. Bu yüzden, küçük kütüphaneli küçük belediyede oturmak hiç bir önem taşımıyor, herkesin kitaplardan yararlanma olanağı vardır. Kataloğun daha ileri sayfalarında Uluslararası Kütüphane yle (İnternationella Biblioteket) ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Katalogda, önümüzdeki beş sene içinde yayımlanacak okul için yeni klasik yazarlar serisi hakkında da okuyabilirsiniz. Yeni yayımlardan maksatların biri, İsveç okullarında Batı edebiyatından başka, dünyanın diğer bölgelerini yansıtan edebiyatın paylaşılması için olanak yaratmaktır. Astrid Lingren in anısına olan edebiyat ödülü, dünyada en büyük çocuk edebiyatı ödülüdür ve her sene Stockholm da Skansen de verilir. Ödülden maksat, dünyada gençler ve çocuk edebiyatına ilgiyi güçlendirmek ve çoğaltmaktır. Ödül, hem de, çocuk haklarının evrensel seviyede güçlendirilmesi amaçlıdır. Ödülle ilgili daha fazla, katalogda okuyabilirsiniz. OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES 11

12 hoqg/urdu سو ڈن م ں بچوں اور نوعمر افراد ک لي دست اب کتب ک لي ا ک گاي ڈ (ر نماي ) اس گاي ڈ م ں سو ڈن ک ناشروں ک طرف س دی گي بچوں اور نوعمر افراد ک لي سو ڈن ک علاوہ زبانوں ک تمام کتب ک ف رست شامل اں کل 33 زبانوں م ں 390 س زاي د کتاب ں ں ز ادہ تر کتب ا ک تصو ر اور عبارت کو استعمال کرت ي ب ان ک گي ں اور ر زبان ک لي ا ک مکمل اندراج موجود اس ک ٹالاگ م ں دی گي تمام کتب کو کتابوں ک دوکانوں ا براہ راست ناشروں س خر دنا ممکن ک ٹالاگ ک ا خر م ں ناشروں ک نام اور پتوں کا اندراج کتاب ں لاي بر ري وں م ں ب مل سکت ں اسٹاک م ک ب ن الاقوام لاي بر ری م ں 100 س زاي د زبانوں م ں س زاي د کتاب ں موجود ں کتاب ں ملک ک تمام لاي بر ري وں کو مستعار دی جا سکت ں چنانچ اس س کوي فرق ن ں پڑتا اگر ا پ ا ک چ وٹ لاي بر ری ک حامل ا ک چ وٹ س قصب م ں ر ت ں ر ا ک کتاب ں مستعار ل سکتا ک ٹالاگ م ں ب ن الاقوام لاي بر ری ک بارے م ں مز د پڑ ي ک ٹالاگ م ں اسکولوں ک لي ادب ات عال ک اس ني سلسل ک متعلق معلومات ب شامل ں جو اگل پانچ سالوں م ں طبع ک جاي ں گ اس سلسل ک پ چ تصورات م ں س ا ک ک سو ڈش اسکولوں کو ا سا ادب پ ش ک ا جاي گا جو دن ا ک کي حصوں کو ب ان کرے ن ک فقط مغرب دن ا کو ا سٹرڈ لنڈگرن ادگاری ا وارڈ Award) (Astrid Lindgren Memorial بچوں ک ادب م ں دن ا کا سب س بڑا انعام اور ر سال اسٹاک م م ں اسک نسن (Skansen) م ں د ا جاتا اس انعام کا نصب الع ن دن ا ب ر م ں بچوں اور نو عمر افراد ک لي کتابوں م ں دلچسپ کو بڑ انا اس انعام س عالم سطح پر بچوں ک حقوق کو تقو ت پ نچانا ب مقصود ک ٹالاگ م ں اس انعام ک متعلق مز د پڑ ي TIÊ NG VIỆT/VIETNAMESISKA Đây là những điều chỉ dẫn bằng nhiều ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ thụy điển cho trẻ em và nền văn học thanh niên ở Thụy điển. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách hơn 390 quyển sách của tất cả sách vở trẻ em và thanh niên xuất bản tại Thụy điển bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng thụy điển. Tổng cộng có 33 thứ ngôn ngữ. Những sách vở đó đa số đều được giới thiệu bằng tranh và chữ, mỗi một ngôn ngữ đều có dang sách hoàn chỉnh. Tất cả sách vở trong danh mục đều có thể mua ở tiệm sách hoặc trực tiếp với nhà xuất bản. Ở phần cuối của danh mục có địa chỉ và mục lục của nhà xuất bản. Ở thư viện cũng có những sách vở đó. Tại Thư viện Quốc gia ở Stockholm có hơn quyển sách trên 100 ngôn ngữ. Những sách vở đó sẽ được truyển cho các thư viện nhỏ hơn trong nước sử dụng trong một thời gian. Cho nên dù bạn đang sống ở thành thị nhỏ cũng không bị ảnh hưởng gì, tất cả mọi người đều có tiêu chuẩn được mượn sách. Bạn có thể đọc thêm về Thư viện Quốc gia sau vài trang trong danh mục. Bạn cũng có thể đọc trong danh mục về một đợt sách kinh điển mới cho trường học sẽ được xuất bản trong vòng năm năm tới. Một trong những quan niệm của nhà xuất bản mới là để cung cấp cho những trường học thụy điển về văn học và phản ảnh phần khác của thế giới ngoài phương Tây. Giải thưởng văn học cho kỷ niệm của Astrid Lindgren là giải thưởng văn học nhi đồng lớn nhất trên thế giới mà được phát thưởng mỗi năm tại Skansen ở Stockholm. Mục đích của giải thưởng là củng cố và tăng cường thích thú cho trẻ em và văn học thanh niên của thế giới. Giải thưởng nầy cũng sẽ củng cố quyền lợi của trẻ em ở trình độ trên thế giới. Trong danh mục bạn có thể đọc thêm về giải thưởng. 12 OM DENNA GUIDE PÅ 30 SPRÅK/ABOUT THIS GUIDE IN 30 LANGUAGES

13 SVERIGES BARN BEHÖVER VÄRLDENS BÖCKER ÅR 2004 UTKOM TOTALT 1412 barn- och ungdomsböcker i Sverige. 583 av dessa var översättningar, och av översättningarna utgjordes 73% (426 titlar) av böcker som i original hade skrivits på engelska. Det språk som följde närmast efter i statistiken, japanska, representerades av 33 titlar, 32 av dem så kallade mangaserier. Japanska och hebreiska (1 titel) var de enda utomeuropeiska språk som översattes till svenska. Siffrorna är inte typiska för just detta år. Även 2003 hade 73% av de översatta böckerna engelska original, år 2002 var siffran så hög som 79%. Även om den anglosaxiska dominansen alltså har minskat med några få procentenheter är den fortfarande förkrossande, och det är allvarligt av många olika skäl. Inte främst för att engelskspråkig litteratur skulle vara dålig, utan för att bristen på översättningar från andra språk gör att våra barn är nästan helt utestängda från den övriga världens barnlitteratur. Berättelser och texter som har glatt, inspirerat och förundrat miljontals andra barn och unga når aldrig in i våra svenska hem och skolor. Den svenska förlagsvärlden bemöter ofta kritik av översättningsurvalet med argumentet att barn- och ungdomslitteratur från resten av världen inte håller tillräckligt hög kvalitet. Man menar helt enkelt att det inte skrivs några bra barnböcker på andra håll, och att svenska barn och ungdomar inte kan ta till sig texter från andra världsdelar. Detta stämmer inte. Det finns många anledningar till att svenska förlag inte hittar den goda litteraturen från andra språkområden. Brist på språkkunskaper är en av de viktigaste. Om man inte kan läsa en bok är det svårt att avgöra om den är bra. Dåliga lokala provöversättningar kan också förstöra intrycket av en bok som egentligen är mycket intressant. Kan man inte läsa texten är man hänvisad till bilderna istället, och eftersom många länder saknar bilderbokstradition drar man då slutsatsen att där inte finns någon barnlitteratur överhuvudtaget. Men också på bilderbokssidan finns oupptäckta skatter. Länder som till exempel Japan och Korea har starka och konstnärliga bilderboksskapare 2005 års Astrid Lindgrenpristagare Ryôji Arai är bara en av dem. Vi behöver inte översättningar eftersom vår svenska barnlitteratur är så god, är ett annat argument som svenska barnboksförlag ofta kastar fram. Men detta argument håller inte. Den svenska barn- och ungdomslitteraturen är av hög klass, det är sant. Men det utesluter inte att det produceras både bra och intressanta böcker på andra språk och att våra barn skulle ha glädje av dem. Som vuxna skulle vi aldrig acceptera att utestängas från möjligheten att läsa utländsk litteratur annat än på originalspråk. Det beror inte på att våra svenska vuxenförfattare är dåliga, utan helt enkelt på att vi vill ha möjlighet att välja ur en större del av den litteratur som skapas i vår värld, oavsett om det gäller populära thrillers som Dan Browns Da Vinci-koden eller smalare skönlitteratur som Elfried Jelineks Pianolärarinnan. Att ta ifrån oss den möjligheten vore att utestänga oss från ett internationellt sammanhang och göra det svårt för oss att ta del av tankar, känslor och idéer från andra hörn av världen. Våra barn och ungdomar bör också ha denna möjlighet. Precis som vi vuxna bör de kunna välja bland den bästa internationella litteraturen och tillåtas vidga sina vyer utanför Bullerbyns och Lönnebergas horisonter. En annan anledning till att barn- och ungdomsboksutbudet bör breddas är att Sverige idag inte längre är ett land av blåögda lintottar vars förfäder har bott här i generationer. En mycket stor andel av de unga svenskarna har numera släkt i andra länder. Dessa barn förväntas läsa om SVERIGES BARN BEHÖVER VÄRLDENS BÖCKER 13

14 Pippi och Alfons, men har små möjligheter att dela med sig av de litterära upplevelser de haft på sitt modersmål till sina vänner och klasskamrater, eftersom böckerna inte finns tillgängliga på svenska. Om bra och spännande berättelser från deras länder fanns tillgängliga i översättning skulle litteraturen kunna fungera som ett sätt att bygga broar och skapa större förståelse för andra kulturer. Många barn i Sverige vars modersmål inte skrivs med latinska bokstäver saknar också en god läsförmåga på detta språk, trots att de kanske talar det flytande. För dessa barn kan böcker i svensk översättning även bli ett sätt att stärka den egna kulturella identiteten. Detsamma gäller för barn vars ena förälder kommer från ett annat land, men som aldrig har lärt sig denne förälders språk. Det är dock viktigt att den översatta barn- och ungdomslitteraturen inte bara blir en form av nyttighetslitteratur eller studiematerial. När vi läser översatta romaner från England eller USA gör vi det oftast inte i studiesyfte utan helt enkelt för att vi vill läsa bra böcker som berör oss. Den inställningen bör också gälla barn- och ungdomslitteratur från övriga världen. Det är sant att man genom litterära verk kan få en god inblick i livet i andra kulturer, man att reducera ickeeuropeisk/icke-anglosaxisk litteratur till undervisningsmaterial är att förminska den och se den som mindre värd än den litteratur som produceras i vår del av världen. Anna Gustafsson-Chen, bibliotekarie på Internationella Biblioteket VÄRLDENS BÖCKER Barnängens världsbibliotek är ett specialbibliotek för skönlitteratur från Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern i svensk översättning. Här finns böcker för både barn och vuxna. Se vidare den särskilda webbsidan På hemsidan kan man hitta uppgifter om all den skönlitteratur från länder utanför västvärlden som finns översatt till svenska, författarporträtt, introduktion till olika länders litteratur med mera. Barnängens världsbibliotek kan besökas på Tegelviksgatan 40 i Stockholm. BOOKS OF THE WORLD Barnängens world library is a library which holds fiction from Africa, Asia, Latin America and the Middle East in Swedish translation. The library holds books for adults as well as children s and youth literature. For more information visit where you among other things can find information about all non-western literature that has been translated into Swedish. If you want to visit Barnängens world library the address is Tegelviksgatan 40 in Stockholm. THE CHILDREN OF SWEDEN NEED THE BOOKS OF THE WORLD IN 2004, 1412 children s and young people s books were published in Sweden. 583 of these were translations, and of the translations, 73% (426 titles) of the books were originally written in English. The language that followed most closely in the statistics Japanese represented 33 titles, 32 of them from the so-called Manga series. Japanese and Hebrew (1 title) were the only languages from outside Europe that had been translated into Swedish. These statistics are not typical for that year alone. Even in 2003, 73% of the translated books were originally in English, and in 2002 that number was as high as 79%. Even if the Anglo-Saxon domination has consequently diminished by a few percent, it is still crushingly high, and that is serious for a number of reasons. Not primarily because English-language literature is bad, but because the lack of translations from other languages means that our children are almost entirely cut off from children s 14 THE CHILDREN OF SWEDEN NEED THE BOOKS OF THE WORLD

15 literature from the rest of the world. Stories and texts which have delighted, inspired and fascinated millions of other children and young people never reach our Swedish homes or schools. The Swedish publishing world often meets criticism of the translation choices with the argument that children s and young people s literature from the rest of the world is not of a high enough quality. They quite simply mean that no good children s books are written anywhere else, and that Swedish children and young people cannot relate to texts from other parts of the world. This is not true. There are a number of reasons why Swedish publishers cannot find the good literature in other languages. Lack of language resources is one of the most important. If you cannot read a book, it is hard to determine whether it is good or not. Poor local test translations can also spoil the first impression of a book that is, in reality, very interesting. If you cannot read the text, you are referred to the pictures instead, but because many countries do not have a tradition of picture books the conclusion is that they do not have any children s literature at all. But even on the picture book side, there are a number of undiscovered treasures. Countries such as Japan and Korea have strong and creative picture book authors the 2005 winner of the Astrid Lindgren Memorial Award, Ryôji Arai, is just one of them. We do not need translations, because our Swedish children s literature is so good, is another argument that Swedish children s book publishers often cast out. But that argument doesn t stand. Swedish children s and young people s literature is of a high standard, that is true. But that does not alter the fact that good and interesting books are produced in other languages and that our children should be able to enjoy them. As adults, we would never accept being cut off from the chance to read foreign literature in a language other than the original language. This does not mean that our Swedish adult authors are bad, but that we quite simple want the chance to choose from the wide range of literature that is created in our world, regardless of whether it is popular thrillers like Dan Brown s The DaVinci Code or fiction appreciated by a smaller group of readers, such as Elfreid Jelinek s The Piano Teacher. Taking that opportunity away from us would be like cutting us off from an international context and it would make it difficult for us to take in thoughts, feelings and ideas from other corners of the world. Our children and young people should also have this opportunity. Just as us adults, they should also be able to choose from the best international literature and be permitted to broaden their horizons beyond Bullerby and Lönneberga. Another reason why our children s and young people s book supply should be broadened is that Sweden is no longer a country full of blue-eyed blondes, whose forefathers have lived here for generations. A large proportion of young Swedes now have relatives in other countries. These children are expected to read about Pippi and Alfons, but have little opportunity to discuss their native language literary experiences with their friends and schoolmates, as these books are not available in Swedish. If good and exciting tales from their countries were available in translation, the literature could function as a means of building bridges and creating a greater understanding of other cultures. A lot of children in Sweden, whose native language are not written in Latin characters, also lack good reading ability in their language, despite being able to speak it fluently. For these children, books translated into Swedish could also be a means of strengthening their own cultural identity. The same applies to children who have one parent that comes from another country, but have never learnt that parent s language. It is, however, important that the translated children s and young people s literature does not become a form of practical literature or study material. When we read translated novels from England or America, we don t usually read them for the purpose of study; we simply read them because we want to read good books that affect us. That attitude should also apply to children s and young people s literature from the rest of the world. It is true that through literary work, you can achieve an insight into the life of other cultures, but reducing non- European/non Anglo-Saxon literature for teaching material is reducing it and seeing it as less valuable than the literature produced in our part of the world. Anna Gustafsson-Chen, librarian at the International Library THE CHILDREN SVERIGES OF SWEDEN BARN NEED BEHÖVER THE BOOKS VÄRLDENS OF THE BÖCKER WORLD 15

16 NY KLASSIKERUTGIVNING FÖR SKOLAN UNDER PERIODEN utkom 100 titlar i serien Alla Tiders Klassiker för bruk i grund- och gymnasieskolan. Klassikerserien ger skolorna möjlighet att till ett lågt pris köpa in böcker i klassuppsättningar. Bland titlarna som getts ut märks bland andra Den gudomliga komedin av Dante, Daniel Defoes Robinson Crusoe och Pär Lagerkvists klassiska roman Dvärgen. Med start 2006 och fem år framåt ska serien utökas med ytterligare 50 titlar. De första titlarna i serien är Pedro Páramo av Juan Rulfo, utgiven av Lind & Co, Stjärnans ögonblick av Clarice Lispector och Allt går sönder av Chinua Achebe, de sistnämnda utgivna av Tranan. Tanken med den nya utgivningen är att den i högre utsträckning än tidigare ska erbjuda skolorna litteratur som speglar andra delar av världen än den västerländska. Tonvikten kommer att ligga på moderna klassiker, vilket innebär att även yngre litteratur än vad som vanligen definieras som klassiker kan inkluderas i serien. Syftet är att öka ungdomars intresse för läsning och samtidigt bidra till att utveckla elevernas språk. Statens kulturråd har fått i uppdrag av regeringen att ta initiativ till utgivningen. I uppdraget ingår att välja ut vilka titlar som ska ingå, och stödja förlagens utgivning av böckerna. Förlagen kan själva föreslå böcker de anser bör ingå i serien. Stefan Helgesson, litteraturforskare i Uppsala och kulturskribent i bland annat Dagens Nyheter, är ordförande i den arbetsgrupp på Kulturrådet som ska besluta om urvalet av titlar. Han är uppvuxen i Sydafrika och Moçambique och undervisar på Uppsala universitet om postkolonial litteratur från bland annat södra Afrika, Brasilien och Indien. Han hoppas att den nya utgivningen kommer att göra att riktigt bra skönlitteratur från alla delar av världen blir tillgänglig för helt vanliga skolelever. Det kan ha stor betydelse för de elever som faktiskt tar till sig böckerna men det är förstås en pedagogisk utmaning att nå fram till eleverna, säger han. Jag hoppas att serien ska öppna litteraturen för skolungdomar och att den ska öppna världen så att de hittar ingångar till livsvillkor som är väldigt olika dem de själva lever under. Böckerna kan ge en helt annan och rikare bild av till exempel livet i Afrika än den negativa bild man kan få i media. Myndigheten för skolutveckling är ansvarig för information om klassikerserien. För mer information, besök deras webbplats: SAGOR FRÅN HELA VÄRLDEN På Utbildningsradions hemsida kan man lyssna på massor av sagor från Afrika, Asien, Europa och Sydamerika. Sagorna är översatta till svenska, men många av dem finns också på sitt originalspråk. Besök UR:s webbplats Sagor i världen: Utbildningsradion sänder också sagor på bland annat persiska och bosniska i radions kanal P2. Man kan låna eller köpa de program som UR har sänt. Se närmare information på hemsidan under fliken Låna eller köp. Startsidan till UR:s Sagor i världen är tecknad av Pontus Wahlström. 16 THE NY KLASSIKERUTGIVNING CHILDREN OF SWEDEN FÖR NEED SKOLAN THE BOOKS OF THE WORLD

17 NEW PUBLICATION OF CLASSIC LITERATURE FOR SCHOOLS DURING THE PERIOD , there were 100 titles published in the All Time Classics series for use in secondary and upper secondary schools. The classics series gives schools a chance to buy special sets of books for an entire class at a reduced price. Among the titles supplied are Dante s Divine Comedy, Daniel Defoe s Robinson Crusoe and Pär Lagerkvist s classic novel The Dwarf. Beginning in 2006 and for the next five years, the series will be increased with a further 50 titles. The first titles in the series are Pedro Páramo by Juan Rulfo, published by Lind & Co, The Hour of the Star by Clarice Lispector, and Things Fall Apart by Chinua Achebe, the last two being published by Tranan. The point of the new publication is that it will, to a greater extent than previously, offer literature to schools that reflect other areas of the world, other than the western. The main focus will be on modern classics, which means that even younger literature than is normally defined as classic can be included in the series. The aim is to increase young people s interest in reading and at the same time contribute to the development of students language. The Swedish National Council for Cultural Affairs has been given the task, by the Swedish government, of taking the initiative for the publication. As part of the assignment, they must decide which titles will be included and support the publishers publication of the books. The publishers can themselves suggest which books they feel should be included in the series. Stefan Helgesson, Ph.D Literature at Uppsala University and Contributor (cultural matters) to Dagens Nyheter, among other publications, is Chairman for the working group at the Swedish National Council for Cultural Affairs and that will decide upon the selection of titles. Brought up in South Africa and Mozambique, he currently teaches post-colonial literature from South Africa, Brazil and India amongst others at Uppsala University. He hopes that the new publication will make great fiction literature from all over the world available to the average school student. It may also be of great importance for those students that actually take in the books, but reaching the students is of course a pedagogic challenge, he says. I hope that the series will open up literature for school children and that it will open up the world, so that they find gateways into ways of life that are so very different to their own. Books can give a completely different and richer image of, for example, life in Africa, than the negative image that can be seen in the media. The authorities for school development are responsible for the information about the classics series. For more information, visit their website: STORIES FROM AROUND THE WORLD If you visit Utbildningsradion on the web you can listen to numerous children s stories from Africa, Asia, Latin America and Europe. The stories have all been translated into Swedish, but many of them are available in their original language as well. The address is Utbildningradion is also airing stories and fairytales in Persian, Bosnian and Turkish on the radio. The channel is P2. You can borrow or buy all the programs aired by UR. Go to for more information. NEW PUBLICATION SVERIGES OF BARN CLASSIC BEHÖVER LITERATURE VÄRLDENS FOR SCHOOLS BÖCKER 17

18 INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET FOTO: Klara Svae ARMENISKA, BALUCHI, FRISISKA, hindi, japanska, lettiska, vietnamesiska och yoruba är några av de mer än 120 språk som finns representerade bland drygt böcker i det Internationella biblioteket vid Odenplan i Stockholm. I biblioteket arbetar personal som utöver engelska talar ytterligare ett tjugotal olika språk. Förutom böcker finns här ett brett urval tidskrifter, en omfattande världsmusiksamling och ett stort antal videofilmer. Tidnings- och tidskriftsbiblioteket har dagstidningar från många olika länder. Med hjälp av bibliotekets alla media och med tillgång till internationella databaser, nyhetsbyråer och tidskrifter on-line kan besökaren finna fakta och information från hela världen. Biblioteket har också ordbehandlingsprogram där det går att arbeta på många olika språk, Internetuppkopplingar som kan användas gratis samt studierum med datorer som kan hyras till en låg timkostnad. Internationella biblioteket fungerar fortfarande som lånecentral för landets alla bibliotek och cirka 60% av beståndet är placerat i magasin. Lånecentralen har till uppgift att förse Sveriges folkbibliotek med litteratur och dokument på andra språk än svenska. Undantag är engelska, tyska, franska, danska, norska och samiska. Här förmedlas såväl enstaka lån som depositioner från Internationella bibliotekets samlingar, men även fjärrlån till folk- och forskningsbibliotek i Sverige och andra länder. Biblioteken kan också få hjälp med kvalificerade databasoch informationssökningar även på språk med andra alfabet än det latinska. Internationella biblioteket vill utgöra en viktig resurs 18 INTERNATIONELLA THE CHILDREN OF SWEDEN BIBLIOTEKET NEED THE BOOKS OF THE WORLD

19 för kompetensutvecklingen av den mångspråkiga biblioteksverksamheten i Sverige. I samarbete med bibliotek runt om i landet produceras här informationsmaterial på många olika språk som sedan görs tillgängligt via bibliotekets hemsida. Till biblioteket hör en egen medieavdelning som arbetar med att katalogisera ett trettiotal olika språk. Här pågår också en bred inköpsverksamhet med kontakter över hela världen. Ambitionen är att även dessa erfarenheter ska kunna komma andra bibliotek till del. Internationella biblioteket strävar efter att bli en mångkulturell och spännande mötesplats för alla med intresse för språk och litteratur. Här bedrivs en intensiv programverksamhet med föreläsningar, litteraturseminarier, utställningar och konferenser, ofta i samarbete med utomstående organisationer och institutioner. Varje år genomförs specialprojekt med inriktning på olika språkeller åldersgrupper; läsecirklar, skrivarkurser och mycket annat. Också den som inte befinner sig i Stockholm kan ta del av bibliotekets verksamhet via dess hemsida med nyförvärvslistor, boktips och länkar. Här finns också en katalog där besökaren själv kan göra sökningar, reservationer och omlån. Besök Internationella Biblioteket på nätet: THE INTERNATIONAL LIBRARY ARMENIAN, BALUCHI, FRISIAN, Hindi, Japanese, Latvian, Vietnamese and Yoruba are among the more than 120 languages represented in the over books of the International Library at Odenplan in Stockholm. The members of our staff together speak about twenty foreign languages in addition to English. In addition to books there is a broad selection of magazines, a large collection of world music and many videos. The Newspapers and Periodicals Library has newspapers from many countries. With the library s media and with access to international databases, news bureaus and online magazines visitors can find facts and information from all over the world. The library also has word processing programs in many different languages, Internet connection free of charge and study rooms with computers at very nominal hourly fees. The International Library continues to serve as clearing house for the country and approximately 60 % of the collection is placed in the stacks. The clearing house is to provide Swedish public libraries with literature and documents in all languages except Swedish, English, German, French, Danish, Norwegian and Saame. The library sends individual loans as well as depositions and also distant loans to public and research libraries in Sweden and abroad. Libraries may also receive assistance with qualified database information searching even in languages with different alphabets. The International Library aims to serve as a resource in the development of multilingual library services in Sweden. Multilingual informational material is produced in cooperation with libraries around the country for distribution via the library s web site. The library has a media department with cataloguing in over 30 languages as well as acquisitions from many countries through a network of contacts. This experience ought to be shared with other libraries. The International Library aims to become an exciting multicultural meeting place for everyone interested in language and literature. There is an extensive activity with diverse programs such as lectures, literary seminars, exhibitions and conferences, often in cooperation with external organizations and institutes. There are annual special projects directed towards various language or age groups - reading groups, creative writing, etc. Those outside of Stockholm can visit the library s web site containing recent acquisitions, book tips and links. Visitors can also search in the catalogue, place reservations and renew their loans. SVERIGES BARN BEHÖVER THE INTERNATIONAL VÄRLDENS BÖCKER LIBRARY 19

20 LITTERATURPRISET TILL ASTRID LINDGRENS MINNE Astrid Lindgren är Sveriges och en av världens populäraste författare. Hon gick bort 94 år gammal 2002, men hennes berättelser kommer att leva för alltid. För att hedra hennes minne och främja barn- och ungdomslitteraturen i världen instiftade Sveriges regering ett internationellt pris i hennes namn: Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barnoch ungdomslitteratur i världen och främja barns rätt till kultur. Med prissumman fem miljoner svenska kronor är det världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris och det näst största litterära priset i världen. Priset delas ut årligen till en eller flera mottagare oavsett språk eller nationalitet och kan tilldelas nu levande författare, illustratörer, berättare och personer eller organisationer som gjort värdefulla insatser inom läsfrämjande arbete. Litteraturpriset är på flera sätt ett pris från det svenska folket till världen. Dels för att det bekostas av allmänna medel och dels för att Astrid Lindgren och hennes författarskap har en bred och djup förankring hos generationer av svenskar. Astrid Lindgren föddes 1907 och gick bort 2002, 94 år gammal. Hon är Sveriges mest översatta författare och hennes böcker finns att läsa på mer än 80 språk. Astrid Lindgren har berättat att hon hela tiden bara skrivit för barnet inom sig själv, och under hela livet värnade hon om barns rättigheter. I statuterna för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne står det att pristagarnas verk ska hålla högsta konstnärliga kvalitet och präglas av den djupt humanistiska anda som förknippas med Astrid Lindgren. Hela konstnärskap belönas, inte enskilda verk. Pristagarna utses av en jury med bred kompetens inom internationell barn- och ungdomslitteratur, läsfrämjande insatser och barns rättigheter. Juryn består av tolv ledamöter: litteraturforskare, författare, illustratörer, bibliotekarier och recensenter. En ledamot representerar Astrid Lindgrens familj. Priset administreras av Kulturrådet. Utnämnandet av en pristagare föregås av en nomineringsprocess på drygt ett och ett halvt år. Varje år bjuds nomineringsinstanser från hela världen in att föreslå kandidater till priset. Nominatorerna har utsetts av juryn som har kartlagt organisationer och institutioner med god överblick över författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande verksamhet i sina länder eller regioner. Instanserna kan vara internationella, nationella eller regionala. Förutom nominatorerna har även juryn rätt att föreslå kandidater. Priset kan inte sökas. Priset delades ut för första gången De första pristagarna var den österrikiska författaren Christine Nöstlinger och den amerikanske författaren och illustratören Maurice Sendak. År 2004 tilldelades priset den brasilianska författaren Lygia Bojunga. År 2005 gick priset till den japanske illustratören Ryôji Arai och den brittiske författaren Philip Pullman. Årets pristagare är den amerikanska författaren Katherine Paterson. Varje år har priset delats ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid en ceremoni som är öppen för allmänheten. För mer information besök litteraturprisets hemsida: 20 LITTERATURPRISET THE CHILDREN OF SWEDEN TILL ASTRID NEED LINDGRENS THE BOOKS MINNE OF THE WORLD

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA Ditt eget boende ditt eget val VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Den här broschyren vänder sig till dig som bor i en fastighet som nyligen ombildats från

Läs mer

Barn & Ungdomsböcker. på andra språk än svenska كتب والفتية

Barn & Ungdomsböcker. på andra språk än svenska كتب والفتية Barn & Ungdomsböcker كتب الا طفال والفتية ÍË«ñWÄ / è«bm Ë W1 2«Ëô Glatenge- ai ternimatsenge kniški كتب الا طفال والفتية ÍË«ñWÄ / è«bm Ë W1 2«Ëô e svhä låyzvono apäwe Lmä sh ayuvnyn Decije i omladinske

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Sverige en introduktion. Dalka Iswiidan warbixin kooban. del 1 kort om sverige. qaybta 1 warbixin gaaban oo iswiidhan ka hadlaysa. svenska.

Sverige en introduktion. Dalka Iswiidan warbixin kooban. del 1 kort om sverige. qaybta 1 warbixin gaaban oo iswiidhan ka hadlaysa. svenska. Sverige en introduktion I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. Dalka Iswiidan warbixin kooban Qaybtaan

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Wednesday

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Transportyrken på sju språk

Transportyrken på sju språk Lastbilsförare Truckförare/terminalarbetare Taxiförare Däckmontör/däck- och hjulmekaniker Transportyrken på sju språk Truck driver Forklift operator/terminal worker Taxi driver Tyre installer/tyre and

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Inledning. Hordhac. svenska. somali

Inledning. Hordhac. svenska. somali 1 Inledning Hordhac Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

STOPPA JAKTEN PÅ FLYKTINGAR! STOP HUNTING REFUGEES! JOOJIYA RADHISKA SOO GOOLITIGA! PAREN LA CAZA DE LOS REFUGIADOS!

STOPPA JAKTEN PÅ FLYKTINGAR! STOP HUNTING REFUGEES! JOOJIYA RADHISKA SOO GOOLITIGA! PAREN LA CAZA DE LOS REFUGIADOS! STOPPA JAKTEN PÅ FLYKTINGAR! STOP HUNTING REFUGEES! JOOJIYA RADHISKA SOO GOOLITIGA! PAREN LA CAZA DE LOS REFUGIADOS! PAPPER Pass. Identifikation. Arbetstillstånd. Uppehållstillstånd. Medborgarskap. Papper

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning. "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson

Bedömning av utländsk utbildning. Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Bedömning av utländsk utbildning "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Högskoleverket Verket för högskoleservice Myndigheten för yrkeshögskolan Ny avdelning

Läs mer

En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol är ett forskningsprojekt som genomförs på 120 svenska högstadieskolor. Syftet är att undersöka skolmiljöns betydelse för ungas psykiska

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 actually has a great offer for customers by providing users unlimited access and downloads. INSTRUKTIONS MANUAL TILL VP

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن 1) När du hyr din lägenhet 4) Städning av lägenhet 6) När du ska flytta 9) Flyttstädning 10) El och värme 11) Grannar och hänsyn 12 ) Sopsortering 14) Tvättstugan 15) Brandvarnare 16) Omsorg av din lägenhet

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT GÄLLER ERBJUDANDET ATT OMBILDA FÖR DIG? Akalla Bagarmossen Bandhagen Blackeberg Bredäng Enskede Gård Enskedefältet Fagersjö Farsta Farsta Strand Farstanäset Grimsta Gubbängen

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1

Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1 Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1 Innehållsförteckning I häftet: Att tänka på innan du börjar. Sid 4 Vad betyder det? Sid 4-5 Om Yoga Sid. 6 Om Meditation. Sid 7 Det långa djupa andetaget. Sid 8 Yoga

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Onsdagen den 30 oktober

Onsdagen den 30 oktober Den åttonde Kurdiska konferensen som anordnas av Slättgårdsskolan i Stockholm i samarbete med Skolverket och Kurdistansregering(Staden Erbil och Utbildningsdepartementet) Från måndag 28oktober till onsdag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer