AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning 30 H % AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1) 9 H % AAHA05 Arkitektur,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning 30 H11 22 7 3 10 45% AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1) 9 H11 78 58 11 69 88% AAHA05 Arkitektur,"

Transkript

1 AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning 30 H % AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1) 9 H % AAHA05 Arkitektur, baskurs A (åk 2) 9 H % AAHA45 Internationell föreläsningsserie 1 1 H % AAHA55 Gestaltningsprocess och prototyp 9 H % AAHA60 Arkitektens redskap 9 H % AAHB45 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A 1 H % AAHB55 Experimentell workshop A 1 H % AAHF01 Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö 3 H % AAHF10 Hållbar arkitektonisk gestaltning 9 H % AAHM01 Examensarbete i arkitektur 30 H % AAHN02 Avancerad arkitektonisk gestaltning I 15 H % AAHN10 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion 7,5 H % AAHN15 Arkitekturens kreativa verktyg I 7,5 H % AAKN02 Stadsrum - husrum 1 15 H % AAKN06 Stadsrum - husrum 1, teoretisk fördjupning 7,5 H % AAKN20 Arkitektur i material och detalj I 7,5 H % AAMN01 Mänskliga miljöramar - byggnad/stad 7,5 H % ABA615 Examensarbete 22,5 H % ABAM01 Examensarbete i byggande och arkitektur30 H % ABFF01 Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad 7,5I H % ABKF01 Teknisk byggnadsförvaltning 7,5 H % ABMA14 Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek 15 H11 i nätverkssamhället % ABMA17 Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter 7,5och H11digital information lagstiftning, 0 26 politik och 58% kultur ABMA22 Museologi: Kulturhistoriska museer och samtiden 7,5 H % ABMM01 Introduktion till studier av arkiv, bibliotek och 15 H11 museer % ABMM02 ABM: Projekt som arbetsform 7,5 H % ABMM05 Strategisk utveckling av ABM-verksamheter 7,5 H % ABMM06 ABM: Forskningsmetodik 7,5 H % ABMM22 Ämnesfördjupning 3: Utveckling av verksamhetsbaserat 7,5 H11 projekt 8 - arkivbildning 8 0 8i teori och 100% praktik ABMM30 Arkivvetenskap: Arkiv som institution, funktion 7,5 H11 och fenomen % ABMM42 Ämnesfördjupning 3: Det digitala biblioteket 7,5 H % ABMM50 Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek 7,5 H11 som institution, 16 funktion 15 0och 15 fenomen 94% ABMM62 Ämnesfördjupning 3: Utveckling av verksamhetsbaserat 7,5 H11 projekt 10 - webbplats 10 0 eller 10 utställning 100% ABMM70 Museologi: Museet som institution, funktion 7,5 och H11fenomen % ABV620 Byggteknik med arkitektur 6 H % ABVF05 Arkitekturteori C: Arkitektur i utveckling 3 H % ABVN11 Kulturhistoriska byggnader, teori 7,5 H % ABVN16 Kulturhistoriska byggnader 15 H % ACEM13 East and Southeast Asian Studies: Applied 7,5Fieldwork H11 Course % ACEM21 Introduction to Asian Studies 6 H % ACEM23 The Economic Transformation of Asia 15 H % ACEM24 Political Systems, Governance, and Democratization 9 H11 in Asia % ACEM40 International Relations in Asia 7,5 H % ACEM41 Economic Crises & Asia 7,5 H % ACEM43 Human Rights in Asia 7,5 H % ACEM44 Development Theories and Issues in Asia7,5 H % ACEM45 Media and Popular Culture in Asia 7,5 H % ACEM46 Religion, Identity, Politics and Society in 7,5 AsiaH % ACEM47 (Un)Sustainable Asia 7,5 H % ACEM48 Gender in Asia 7,5 H % ADPA01 Digitala verktyg 1, skissverktyg 1 H % ADPA10 Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg 1 H %

2 ADPF05 Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning1 H % AEB010 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik 7,5 H % AEB820 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign 30 H % AFO025 Presentationsteknik och portfölj 3 H % AFO065 Estetik II 9 H % AFO165 Produktsemiotik 6 H % AFO240 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del 6 H11 I % AFOA01 Estetik I 6 H % AFOA05 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del 6 H11 III % AFOF01 Internationell workshop 1 2 H % AFOF20 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del 8 H11 IV % AFON01 Estetik 5 H % AFON15 Arkitektur som teater 15 H % AFON20 Interiör arkitektur och möbler 7,5 H % AFON25 Teori i handling 7,5 H % AHIA01 Arkitekturhistoria I 6 H % AHIF01 Arkitekturhistoria III - den historiska arkitekturens 2 H11 estetik % AKSA02 Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs 30 H % AKSA10 Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs30 H % ALSK11 Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs 30 H % ALSM11 Allmän språkvetenskap: Analys av språkligt 7,5 beteende H % AMHA01 Ledarskap i förändring 7,5 H % AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård 15 H11 II % ANSM50 Magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning 15 H11 anestesisjukvård 15 0(examensarbete) 0 0 0% ANSN11 Perioperativ omvårdnad med inriktning anestesisjukvård, 7,5 H11 verksamhetsförlagd utbildning 100% ANSO10 Perioperativ omvårdnad med inriktning anestesisjukvård 15 H % ANSO12 Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård 7,5 H % ARAA21 Modern standardarabiska: Fortsättningskurs 30 H % ARAA51 Arabiska: Utlandsstudier vid ett arabiskt universitet, 30 H11 1 termin % ARAB01 Modern standardarabiska: Introduktion I 7,5 H % ARAB02 Kommunikativ arabiska I 7,5 H % ARAB03 Arabiska: Nybörjarkurs I 15 H % ARAB04 Arabiska: Nybörjarkurs I - nätbaserad kurs15 H % ARAB13 Arabiska: Nybörjarkurs II 15 H % ARAB21 Arabiska: Tidningstext I 7,5 H % ARAB22 Kommunikativ arabiska III 7,5 H % ARAB41 Arabiska: Fördjupningskurs II 15 H % ARAH01 Mellanösternkunskap: Arabernas historia7,5 H % ARAH02 Mellanösternkunskap: Det moderna Mellanösterns 7,5 H11 historia % ARAH21 Mellanösternkunskap: Mellanöstern och 7,5 internationella H11 relationer % ARAH22 Mellanösternkunskap: Regional säkerhet 7,5 i Mellanöstern H % ARKA10 Arkeologi: Grundkurs 30 H % ARKA12 Arkeologi: Fortsättningskurs 30 H % ARKD01 Arkeologi: Från renjägare till hällkistbyggare 15 H11 i Skåne % ARKD05 Arkeologi: Tidsresor och arkeologiska platser 15 H % ARKH02 Historisk arkeologi: Fortsättningskurs 30 H % ARKH10 Historisk arkeologi: Grundkurs 30 H % ARKN04 Religionsarkeologi på avancerad nivå 15 H % ARKN06 Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi 30 H11 och landskapstolkning i praktik 0 19 och teori 90% ARKN07 Arkeologi och antikens historia: Arkeologi 15 och H11 social identitet % ASB060 Stadsförnyelse 7,5 H % ASBF05 Stadsbyggandets grunder 9 H % ASBM01 Examensarbete i hållbar stadsgestaltning30 H %

3 ASBM05 Examensarbete i stadsbyggnad 30 H % ASBN02 Stadsåterbruk 15 H % ASBN06 Stadsåterbruk - teori och metod 7,5 H % ASBN31 Urban dynamik 15 H % ASBN36 Urbana processer 7,5 H % ASBN41 Urban dynamik - teorier och tendenser 7,5 H % ASBN45 Stadskvalitet och urban form 7,5 H % ASTA01 Astronomi: Introduktionskurs 7,5 H % ASTA02 Astronomi: Universums utmaningar - orienteringskurs 7,5 H11 i modern 40 astronomi % ASTA33 Astronomi: Galaxer och kosmologi 7,5 H % ASTB01 Astronomi: Introduktion till astrofysiken 7,5 H % ASTC01 Astronomi: Astrobiologi - förutsättningar 7,5 och H11 möjligheter för liv 16i universum % ASTM12 Astronomi: Högenergiastrofysik 7,5 H % ASTM13 Astronomi: Dynamisk astronomi 7,5 H % ASTM14 Astronomi: Stjärnornas struktur och utveckling 7,5 H % ASTM20 Astronomi: Planetsystem 7,5 H % ASTM21 Astronomi: Statistiska verktyg i astrofysiken 7,5 H % ATPA11 Arbetsterapi som profession 7,5 H % ATPA12 Aktivitet och hälsa i den tidiga livsperioden 22,5 H % ATPA21 Aktivitet och hälsa i den mellersta och sena 15 livsperioden H % ATPA23 Arbetsterapeutiska modeller och metoder15 H % ATPA31 Aktivitetsbegränsningar i den mellersta livsperioden 30 H % ATPA43 Aktivitetsbegränsningar i den sena livsperioden 7,5 H % ATPA44 Arbetsterapi: Vetenskapligt arbete 7,5 H % ATPA45 Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 15 H11 termin % ATPA52 Aktivitetsbegränsningar och habilitering i 15 den H11 tidiga livsperioden % ATPA53 Arbetsterapi i den sena livsperioden 9 H % ATPA61 Arbetsterapi i utveckling 7,5 H % ATPA62 Aktivitetsvetenskap i hälsofrämjande arbete 7,5 H % ATPA66 Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning6 H % ATPK54 Arbetsterapi: Kandidatuppsats 15 H % AUDA11 Introduktionskurs 4,5 H % AUDA13 Lingvistik 7,5 H % AUDA14 Audiologisk grundkurs 6 H % AUDA15 Akustik I 4,5 H % AUDA16 Audiologi: Människans utveckling I 9 H % AUDA31 Barnets utveckling 7,5 H % AUDA32 Audiologisk diagnostik I 13,5 H % AUDA33 Signalbehandling I 3 H % AUDA34 Audiologisk diagnostik I - klinisk/praktisk undervisning 6 H % AUDA51 Medicin - vuxna 4,5 H % AUDA52 Audiologisk rehabilitering II 15 H % AUDA53 Audiologisk rehabilitering - klinisk/praktisk 7,5undervisning H % AUDA54 Terapeutiskt bemötande 3 H % AUDN01 Audiologi: Cochlea Implantat 7,5 H % AUDN02 Fördjupning i audiologi I 7,5 H % AUDN05 Audiologi: Fördjupad vetenskapsmetodik 9 H % AUDN06 Teorikurs i audiologi ur ett internationellt perspektiv 3 H % AUDN07 Klinisk fördjupning II 3 H % AUDN71 Audiologisk fördjupning 12 H % AUDN72 Audiologi: Vetenskapsmetodik I 6 H % AUDN73 Klinisk fördjupning I - klinisk/praktisk undervisning 4,5 H % AUDN74 Otomikroskopi och vaxextraktion 4,5 H %

4 BASA01 Baskurs för universitetsstudier 7,5 H % BBHA12 Bokhistoria: Grundkurs 30 H % BBHB11 Bokhistoria: Handskriftshistoria 7,5 H % BBHB40 Bokhistoria: Från papyrus till ipad - boken, 7,5formen, H11 samhället % BBHK01 Bokhistoria: Kandidatkurs 30 H % BIEX01 Teologi: Gamla testamentets exegetik med 15hebreiska H11 - examensarbete, 1 1 0teologie 1 kandidatkurs 100% BILX21 Teologi: Gamla testamentets exegetik utan 7,5hebreiska H11 - läskurs % BILX22 Teologi: Nya testamentets exegetik utan 7,5 grekiska H11 - läskurs % BIMA12 Biomedicin: Cellbiologi 13,5 H % BIMA13 Biomedicin: Professionell utveckling - Biomedicinsk 1,5 H11 introduktion % BIMA30 Biomedicin: Molekylär cellbiologi och genetik 13,5 H % BIMA37 Biomedicin: Mikrobiologi och immunologi 13,5 H % BIMA38 Biomedicin: Professionell utveckling - Metoder 1,5 H11 och kvalitetssäkring % BIMA39 Biomedicin: Professionell utveckling - Metoder 1,5 H11 och risker % BIMA51 Biomedicin: Molekylär medicin 27 H % BIMA52 Biomedicin: Utvecklingsbiologi 13,5 H % BIMA54 Biomedicin: Professionell utveckling - Introduktion 1,5 H11 till biomedicinsk 36 36etik % BIMA60 Biomedicin: Professionell utveckling 6 1,5 H % BIMM12 Biomedicin: Djurexperimentella modeller 15 i biomedicinsk H11 forskning % BIMM13 Biomedicin: Cell- och vävnadsodling 15 H % BIMM40 Biomedicin: Examensarbete på magisternivå 30 H % BIMM57 Biomedicinsk profession 7,5 H % BIMM58 Entreprenörskap 7,5 H % BIMM59 Laboratorierotation 15 H % BIMM60 Biomedicin: Examensarbete på mastersnivå 30 H % BINP11 Bioinformatik och sekvensanalys 7,5 H % BINP13 Programmering i Perl 7,5 H % BINP30 Bioinformatik: Examensarbete för masterexamen 30 H % BINP31 Bioinformatik: Examensarbete för masterexamen 45 H % BIOA01 Biologi: Genetik och mikrobiologi 15 H % BIOB05 Biologi: Floristik 4 H % BIOB09 Biologi: Zoofysiologi 7,5 H % BIOC01 Biologi: Humanfysiologi 15 H % BIOC02 Biologi: Ekologi 15 H % BIOF01 Biologi: Projekt - praktik 7,5 H % BIOF02 Biologi: Humanbiologi 7,5 H % BIOF04 Biologi: Fältfaunistik 7,5 H % BIOF05 Biologi: Praktik 10 H % BIOF30 Biologi: Praktik 30 H % BIOK01 Biologi: Examensarbete - kandidatexamen15 H % BIOM01 Biologi: Examensarbete för masterexamen30 H % BIOM21 Biologi: Examensarbete för masterexamen 30- H11 marinbiologi % BIOM24 Biologi: Examensarbete för masterexamen 30- H11 naturvård: markvård, 1 vattenvård, 0 0 0bevarandebiologi 0% BION21 Biologi: Examensarbete för masterexamen 45- H11 marinbiologi % BIOP14 Biologi: Examensarbete för masterexamen 60- H11 ekotoxikologi % BIOP21 Biologi: Examensarbete för masterexamen 60- H11 marinbiologi % BIOP24 Biologi: Examensarbete för masterexamen 60- H11 naturvård: markvård, 1 vattenvård, 0 0 0bevarandebiologi 0% BIOP35 Biologi: Examensarbete för masterexamen 60- H11 akvatisk ekologi % BIOR11 Biologi: Mossor, lavar, svampar - biodiversitet 15 H11 och naturvård % BIOR13 Biologi: Ekologi - fördjupningskurs 15 H % BIOR14 Biologi: Farmakologi 15 H % BIOR16 Biologi: Immunologi 15 H % BIOR17 Biologi: Limnologi 15 H %

5 BIOR18 Biologi: Mikrobiologi 15 H % BIOR20 Biologi: Sinnesbiologi 15 H % BIOR23 Biologi: Naturvård 15 H % BIOR24 Biologi: Markekologi 15 H % BIOR26 Biologi: Växtbiologi 15 H % BIOR30 Biologi: Teoretisk ekologi 7,5 H % BIOR34 Biologi: Växtekologi 15 H % BIOR35 Biologi: Evolutionär zooekologi 15 H % BIOR41 Biologi: Ekotoxikologi 15 H % BIOR49 Biologi: Molekylär genetik i eukaryota organismer 15 H % BIOR58 Biologi: Neurobiologi 15 H % BIOR62 Biologi: Fjällväxternas ekologi 4 H % BIOR63 Biologi:Molekylär mikrobiologi 15 H % BIOR65 Biologi: Marinekologi 15 H % BIOR67 Biologi: Fiskeriekologi 15 H % BIOS02 Biologi: Modelleringstekniker för biologiska 7,5system H % BIOS04 Biologi: Ekologins forskningsfält 7,5 H % BIOS11 Biologi: Vetenskaplig metodik 15 H % BIOT01 Biologi: Praktik 15 H % BIOT07 Biologi: Projektarbete för internationella studenter 7,5 H % BIOT15 Biologi: Projektarbete för internationella studenter 15 H % BIOT30 Biologi: Projektarbete för internationella studenter 30 H % BIOX01 Biologi: Examensarbete 15 H % BIOX41 Biologi: Examensarbete - limnologi 15 H % BIOY01 Biologi: Examensarbete 30 H % BIOY49 Biologi: Examensarbete - naturvård - mark-, 30 H11 vattenvård och bevarandebiologi % BIUX32 Teologi: Nya testamentets exegetik utan 7,5 grekiska H11 - uppsats % BIVB21 Bibelvetenskap 15 H % BIVB22 Bibelvetenskap: Bibliska huvudtankar 15 H % BIVR11 Bibelvetenskap: Avancerad kurs I 15 H % BLT015 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin 7,5 H % BMAC01 Biomedicinsk laboratorievetenskap 60 H % BUSN10 Corporate Governance in Theory and Practice 7,5 H % BUSN11 Strategic Management 7,5 H % BUSN12 Business Administration: Strategic Supply 7,5Chain H11 Management % BUSN20 International Marketing and Strategy 7,5 H % BUSN21 Strategic Brand Management 7,5 H % BUSN22 International Business Relationships 5 H % BUSN23 Retailing and Distribution Channels 5 H % BUSN24 Business Administration: Market Intelligence 5 H11 - Theory and Practice % BUSN26 Business Administration: Understanding Consumption 5 H % BUSN30 Business Administration: Consumer Culture 10 Theory H11 and Consumer 46 44Insights % BUSN31 Business Administration: From Consumer 5Insight H11 to Innovation % BUSN40 Knowledge Work and Organization 7,5 H % BUSN41 Organizational Development 7,5 H % BUSN42 Management Consulting 7,5 H % BUSN43 Corporate Social Responsibility 7,5 H % BUSN44 Strategic Human Resource Management7,5 H % BUSN61 International Accounting 7,5 H % BUSN62 Management Accounting and Control 7,5 H % BUSN63 Management Control in Different Contexts 7,5 H % BUSN64 Strategic Cost Management 7,5 H % BUSN65 International Auditing 7,5 H %

6 BUSN80 Financial Econometrics 7,5 H % BUSN81 Theory of Corporate Finance 7,5 H % BUSN82 Strategic Financial Management 7,5 H % BUSN83 Corporate Financing and Enterprise Risk 7,5 Management H % BUSN85 Strategic Corporate Finance 7,5 H % BUSN86 Macrofinancial Risk Management 7,5 H % BUSP61 Topics in Corporate Finance 7,5 H % BUSP62 Structured Finance and Insurance 7,5 H % BVGA01 Beteendevetenskaplig grundkurs 60 H % BVGA20 Praktik för beteendevetare 30 H % CTRA10 Religionsvetenskap: Grundkurs 30 H % CTRA21 Religionsvetenskap: Möten med världens 15 religioner H % CTRR11 Religionsvetenskap: Religion, tradition och 15kommunikation H % DSKM50 Magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning 15 H11 distriktssköterska 24 0(examensarbete) 0 0 0% DSKN13 Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt 15 H11 av vissa 48läkemedel % DSKN14 Barn- och skolhälsovård, verksamhetsförlagd 7,5 H11 utbildning, A % DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5AH % DSKN30 Distrikssköterskeledd mottagning, organisation 7,5 H11och ledarskap % DSKN50 Självständigt fördjupningsarbete inom omvårdnad, 7,5 H11 inriktning 28 distriktssköterska (examensarbete) 100% DSKP10 Folkhälsa, pedagogik och ledarskap 7,5 H % DSKP12 Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa I 7,5 H % EDA011 Programmeringsteknik 7,5 H % EDA016 Programmeringsteknik 7,5 H % EDA017 Programmeringsteknik 9 H % EDA040 Realtidsprogrammering 6 H % EDA061 Objektorienterad modellering och design4,5 H % EDA070 Datorer och datoranvändning 3 H % EDA221 Datorgrafik 7,5 H % EDA230 Optimerande kompilatorer 7,5 H % EDA260 Programvaruutveckling i grupp - projekt 6 H % EDA270 Coachning av programvaruteam 9 H % EDA385 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs 7,5 H % EDA501 Programmering 6 H % EDA623 Programmering i C++ 7,5 H % EDA686 Examensarbete 22,5 H % EDA690 Algoritmer och datastrukturer 7,5 H % EDA698 Realtidssystem 7,5 H % EDA920 Examensarbete i datavetenskap 30 H % EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs7,5 H % EDAA05 Datorer i system 8 H % EDAA15 Kommunikation och datorverktyg 8 H % EDAA20 Programmering och databaser 7,5 H % EDAA25 C-programmering 3 H % EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta 7,5strukturer H % EDAN10 Konfigurationshantering 7,5 H % EDAN20 Språkteknologi 7,5 H % EDAN35 Högpresterande datorgrafik 7,5 H % EDAN40 Funktionsprogrammering 7,5 H % EDI042 Kodningsteknik 7,5 H % EDI051 Kryptoteknik 7,5 H % EDI610 Digitala system 15 H % EDMA11 Introduktion till Equality and Diversity Management 15 H % EDMA12 Jämställdhet, makt och mångfald 7,5 H %

7 EDMA13 Globalisering, handel och rättvisa 7,5 H % EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 7,5 H % EDT632 Datateknik, översiktskurs 6 H % EDT655 Projekt årskurs 3 7,5 H % EEIA01 Elektroteknik, introduktionskurs 6 H % EEM031 Sensorteknik 7,5 H % EEM040 Medicinsk mätteknik 6 H % EEM055 Mikrofluidik 7,5 H % EEM060 EMC, störningar och störningsbegränsning6 H % EEM070 Datorbaserade mätsystem 6 H % EEM820 Examensarbete i elektrisk mätteknik 30 H % EIE030 Elkraftsystem 6 H % EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation 7,5 H % EIE920 Examensarbete i industriell elektroteknik 30 och H11 automation % EIEF01 Tillämpad mekatronik 10 H % EIEN10 Vindkraftsystem 7,5 H % EIT010 Digitala transmissionsmetoder 7,5 H % EIT015 Säkra system och applikationer 7,5 H % EIT020 Digitalteknik 9 H % EITA01 Introduktion till medicin och teknik 12 H % EITF05 Webbsäkerhet 4 H % EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar 6 H % EITF20 Datorarkitektur 7,5 H % EITF25 Internet - teknik och applikationer 6 H % EITF35 Digitala strukturer på kisel 7,5 H % EITM01 Examensarbete i elektro- och informationsteknik 30 H % EITN10 Multipelantennsystem 7,5 H % EITN20 Projekt i trådlös kommunikation, del 2 6 H % EITN25 Projekt i system på chips 15 H % EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik 7,5 H % EKHA20 Ekonomisk historia: Grundkurs 30 H % EKHA22 Ekonomisk historia: Världens ekonomiska 15historia H % EKHA50 Ekonomisk historia: Arbetsmarknad och arbetsliv 15 H % EKHA51 Ekonomisk historia: Den svenska modellens 7,5 H11 uppgång och fall % EKHA52 Ekonomisk historia: Dagsaktuella arbetsmarknadsfrågor 7,5 H11 - i ett 4historiskt 0 1perspektiv 1 25% EKHA60 Ekonomisk historia: Tillväxt och miljö 15 H % EKHA61 Ekonomisk historia: Miljöhistoria ur ett ekonomiskt 7,5 H11 perspektiv % EKHA62 Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, 7,5 H11teori och empiri % EKHB21 Ekonomisk historia: Tillväxt, stagnation och 7,5 ojämlikhet H11 i Afrika % EKHB91 Ekonomisk historia för ekonomer 7,5 H % EKHB95 Ekonomisk-historisk omvärldsanalys 7,5 H % EKHE40 Economic History: Economic Development 15in H11 Asia % EKHE42 Economic History: Emerging Asia - Economic 7,5 H11 Transformation 26in East 26 and 0 South 26 East Asia 100% EKHE43 Economic History: The Rising Giants - China 7,5 H11 and India Entering 32 the 12Global 1 Scene 13 41% EKHM20 Economic History: Comparative Analysis 7,5 of Economic H11 Change % EKHM21 Economic History: Econometrics and Time 7,5Series H11 Analysis % EKHM22 Economic History: Economic Growth over 7,5Time H11and Space % EKHM23 Economic History: Small Business Economics, 7,5 H11Regional Development and 7 Entrepreneurship 21 88% EKHM24 Economic History: Causes of Demographic 7,5 Change H % EKHM30 Economic History: Population and Living 7,5 Standards H % EKHM31 Economic History: China and the Asia Pacific 7,5 H11 Economy % EKHM32 Economic History: Economics of Innovation 7,5 H % EKHM33 Economic History: Innovation, Energy and 7,5Sustainability H %

8 EKHM34 Economic History: Human Capital in a Historical 7,5 H11 Perspective % EKHN20 Economic History: Comparative Analysis of 5 Economic H11 Change 21 (Erasmus 20 1Mundus) % EKHT13 Economic History: Advanced Topics in Economic 7,5 H11 Demography 10 - Marriage 6 0 and 6Fertility 60% ENBC11 Business Communication II 7,5 H % ENGA01 Engelska: Grundkurs 30 H % ENGA21 Engelska: Fortsättningskurs 30 H % ENGB02 Engelska: Grammatik och översättning 9 H % ENGB03 Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt 7,5 H11 skrivande 28 på engelska % ENGK01 Engelska: Kandidatkurs 30 H % ENGM14 Engelska: Språkvetenskapliga perspektiv 7,5 på H11 litteratur % ENGR16 Engelska: Engelsk lexikologi 7,5 H % ENTA70 Entreprenörskap och projektledning 15 H % ENTN01 The Entrepreneurial Process and Opportunity 7,5 H11 Recognition % ENTN02 Industry and Market Analysis 7,5 H % ENTN03 Market Exploitation and Resource Acquisition 7,5 H % ENTN09 Degree Project - Entrepreneurial Project - 30Master H11 Level % ENTN31 Corporate Entrepreneurship 7,5 H % ENTN32 Innovation Management and Open Innovation 7,5 H % ENTN33 Organizing for Innovation and Entrepreneurship 7,5 H % ENTN39 Internship and Degree Project 30 H % ESS010 Elektronik 15 H % ESS040 Digital signalbehandling 6 H % ESS050 Elektromagnetisk fältteori 9 H % ESSF01 Analog elektronik 8 H % ETE055 Elektromagnetisk fältteori 6 H % ETE604 Krets- och mätteknik 7,5 H % ETEF01 Elektromagnetisk fältteori 7 H % ETEF05 Elenergiteknik 7,5 H % ETEF10 Kraftelektronik 7,5 H % ETEF15 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs 7,5 H % ETEN05 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 H % ETEN10 Antennteknik 7,5 H % ETI031 Radio 6 H % ETI032 Radioelektronik 9 H % ETI125 Konsumentelektronik 4,5 H % ETI180 DSP-design 6 H % ETI220 Integrerade A/D och D/A omvandlare 6 H % ETI265 Signalbehandling i multimedia 7,5 H % ETIA01 Elektronik 8 H % ETIA05 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar 4 H % ETIN01 IC-projekt & verifiering 12 H % ETIN20 Digital IC-konstruktion 7,5 H % ETIN25 Analog IC-konstruktion 7,5 H % ETNA11 Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inriktning 30 H11- grundkurs % ETNA21 Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inriktning 30 H11- fortsättningskurs % ETNB02 Etnologi: Våld, genus och kultur 15 H % ETS052 Datorkommunikation 4,5 H % ETS130 Kommunikationssystem 7,5 H % ETS170 Kravhantering 7,5 H % ETS601 Dator- och telekommunikation 7,5 H % ETS672 Kravhantering 7,5 H % ETSF05 Internetprotokoll 9 H % ETSF10 Internetprotokoll 7,5 H %

9 ETSN05 Programvaruutveckling för stora system 7,5 H % ETT042 Adaptiv signalbehandling 6 H % ETT051 Digital kommunikation 7,5 H % ETT074 Optimal signalbehandling 6 H % ETTN01 Digital kommunikation, fortsättningskurs 7,5 H % EUHA11 Europastudier: Europas idéhistoria 15 H % EUHA12 Europastudier: Det nutida Europa 10 H % EUHA13 Europastudier: Grunder i projektledning och 5 H11 kommunikationsstrategier % EUHR11 The Meaning of Europe: Culture, Values and 15 H11 Identity % EUHR12 Institutions and Governance in the European 15 H11 Union % EUHR13 Europastudier: European Borderlines - United 15 H11 in Diversity % EUHR16 Europastudier: Praktik 15 H % EUHR17 Europastudier: Praktik 30 H % EXTA05 Designhistoria 4 H % EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och 3 språk H % EXTA20 Svenska för utbytesstuderande, nivå 1 7,5 H % EXTA21 Svenska för utbytesstuderande, nivå 2 7,5 H % EXTA23 Svenska för utbytesstuderande, nivå 4 7,5 H % EXTA40 Introduktion till mikroekonomisk teori 6 H % EXTA50 Samhällsmätning 9 H % EXTF10 Genetik och mikrobiologi 15 H % EXTF15 Humanfysiologi 15 H % EXTF30 Räntebärande tillgångar 7,5 H % EXTF35 Portföljvalsteori 7,5 H % EXTF40 Optionsteori 7,5 H % EXTF45 Finansiell ekonomi 6 H % EXTF50 Mikroekonomisk analys 7,5 H % EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, 15 H11del % EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer7,5 H % EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap 7,5 H % EXTM05 Examensarbete i geografisk informationsteknik 30 H % EXTN05 Avancerad ekonometri 7,5 H % EXTN10 Webb-GIS 7,5 H % EXTN20 Markekologi 15 H % EXTN30 Sinnesbiologi 15 H % EXTN45 Farmakologi 15 H % EXTN65 Neurobiologi 15 H % EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande7,5 H % EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering 7,5 H11 för synkrotronljusforskning % EXTP01 Strategisk ledning 15 H % FAF080 Atom- och molekylspektroskopi 7,5 H % FAF260 Tillämpad vågrörelselära 6 H % FAF604 Fysik 6 H % FAFA05 Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik 12 H % FAFA10 Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi 9 H % FAFA25 Vågutbredning och introduktion till teknisk 9fysik H % FAFA35 Fysik - Termodynamik och atomfysik 6 H % FAFA40 Fysik 8 H % FAFA45 Termodynamik med tillämpningar 7,5 H % FAFA50 Våglära, optik och atomfysik 7,5 H % FAFF01 Optik och optisk design 7,5 H % FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar 15 H % FAFF20 Multispektral avbildning 7,5 H %

10 FAFF25 Fysik 11 H % FAFN01 Lasrar 7,5 H % FAFN15 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi 7,5 H % FBR030 Molekylfysik 7,5 H % FBRF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 H % FEKA70 Företagsekonomisk grundkurs med affärskommunikation 30 H % FEKA81 Företagsekonomi: Grundkurs - att förstå 7,5 marknadsföring H % FEKA82 Företagsekonomi: Grundkurs - att förstå 7,5 organisationer H % FEKA83 Företagsekonomi: Grundkurs i ekonomistyrning 7,5 H % FEKA84 Företagsekonomi: Grundkurs i redovisning 7,5 H % FEKG10 Företagsekonomi: Strategisk organisering7,5 H % FEKG20 Företagsekonomi: Nya perspektiv - en breddningskurs 7,5 H11 i marknadsföring % FEKG50 Företagsekonomi: Finansiell planering och 7,5ekonomisk H11 analys % FEKG60 Företagsekonomi: Externredovisning och 7,5 rapportering H % FEKH10 Företagsekonomi: Kandidatkurs i Strategic 15Management H % FEKH11 Business Administration: Business Policy7,5 H % FEKH13 Business Administration: Project Management 7,5 H11 - A Business 35 Perspective % FEKH14 Business Administration: Management of 7,5 Purchasing H11 and Supply Constellation % FEKH20 Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring 15 H % FEKH21 Business Administration: International Business 7,5 H11and Multinational Enterprises % FEKH22 Företagsekonomi: Business-to-Business 7,5 Marketing H % FEKH40 Företagsekonomi: Organisation och ledarskap 15 H % FEKH41 Business Administration: Leadership 7,5 H % FEKH42 Business Administration: Corporate Culture 7,5 H % FEKH60 Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning 15 H % FEKH61 Business Administration: Management Control 7,5 H % FEKH80 Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering 15 H % FEKH81 Business Administration: Corporate Finance 7,5 H % FEKH90 Business Administration: Entrepreneurship 15and H11Innovation Management % FEKH95 Företagsekonomi: Examensarbete kandidatnivå 15 H % FEKP01 Företagsekonomi: Examensarbete magisternivå 15 H % FFF021 Halvledarfysik 7,5 H % FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och 7,5 H11 kvantkomponenter % FFF110 Process- och komponentteknologi 7,5 H % FFFA01 Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion 7 H % FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer 7,5 H % FFSA11 Författarskolan: Skönlitteratur - Grundkurs30 H % FFSA31 Författarskolan: Skönlitteratur - Fördjupningskurs 30 H % FHL055 Teknisk mekanik 7,5 H % FHL066 Finita elementmetoden - olinjära system7,5 H % FHL105 Hållfasthetslära, grundkurs 4,5 H % FHL110 Biomekanik 7,5 H % FHL820 Examensarbete i hållfasthetslära 30 H % FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs 6 H % FHLN05 Beräkningsbaserad materialmodellering 7,5 H % FIVA01 Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs 60 H % FIVK01 Filmvetenskap: Kandidatkurs 30 H % FKF021 Kärnfysik, fördjupningskurs 7,5 H % FKFN05 Experimentella verktyg i subatomär fysik7,5 H % FKM070 Avancerad materialteknologi 7,5 H % FKM090 Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter 7,5 H % FKM820 Examensarbete i konstruktionsmaterial 30 H % FKMN01 Polymera material 7,5 H %

11 FKVA11 Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs 30 H % FKVA21 Freds- och konfliktvetenskap: Fortsättningskurs 30 H % FKVB11 Peace and Conflict Studies: War and Peace 7,5 H11 in the Israeli-Palestinian Conflict % FLMU04 Säkerhetsundersökning och systemändringar 15 H % FLYA04 Människans förutsättningar och begränsningar 6 H % FLYA07 Flygoperativa procedurer 3 H % FLYA24 Instrumentflygning 18 H % FLYA31 Grundläggande pedagogik inom flyglärarutbildningsområdet 10 H % FLYA33 Flygkommunikation 3 H % FLYA37 Luftfartslagarna 3 H % FLYA38 Meteorologi 9 H % FLYA39 Navigation 13,5 H % FLYA42 Flygoperationer i flerpilotsmiljö 22,5 H % FLYA44 Human Factors 10 H % FLYB02 Flerpilotssamarbete 7,5 H % FMA023 Kontinuerliga system, projektdel 3 H % FMA045 Matematisk modellering 4,5 H % FMA051 Optimering 6 H % FMA085 Matematisk kommunikation 4,5 H % FMA120 Matristeori 6 H % FMA135 Geometri 6 H % FMA140 Olinjära dynamiska system 6 H % FMA145 Olinjära dynamiska system, projektdel 3 H % FMA170 Bildanalys 6 H % FMA175 Bildanalys, projektdel 3 H % FMA260 Funktionalanalys och harmonisk analys 7,5 H % FMA420 Linjär algebra 6 H % FMA430 Flerdimensionell analys 6 H % FMA645 Matematisk analys 13,5 H % FMA661 Sannolikhetsteori och diskret matematik 7,5 H % FMA820 Examensarbete i matematik 30 H % FMAA01 Endimensionell analys 15 H % FMAA05 Endimensionell analys 15 H % FMAF01 Matematik - Funktionsteori 7 H % FMAF05 Matematik - System och transformer 7 H % FMAF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 H % FME602 Strukturmekanik 6 H % FMEA01 Mekanik - Statik och partikeldynamik 5 H % FMEA15 Mekanik - Statik och dynamik 7,5 H % FMEA20 Mekanik - Dynamik 6 H % FMEA25 Mekanik - Dynamik 7 H % FMEN10 Mekaniska vibrationer 8 H % FMEN20 Kontinuumsmekanik 8 H % FMF121 Kärnstrukturteori 7,5 H % FMFF05 Statistisk termodynamik med tillämpningar6 H % FMFF15 Kvantmekanik och matematiska metoder7,5 H % FMFN01 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 H % FMI031 Miljövetenskap med miljökemisk profil 6 H % FMI050 Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser 7,5 H % FMI055 Miljösystemanalys, livscykelanalys 7,5 H % FMI090 Miljövård, avfallshantering 15 H % FMI110 Miljövård: Miljöledning och miljörevision 7,5 H % FMI820 Examensarbete i miljö- och energisystem30 H %

12 FMIF01 Miljösystemanalys: Management för hållbar 6 utveckling H % FMIF10 Miljösystemanalys och hållbar utveckling 6 H % FMIF15 Teknisk miljövetenskap 7,5 H % FMIF20 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv 7,5 H % FMIF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 H % FMN100 Numeriska metoder för datorgrafik 6 H % FMN140 Beräkningsprogrammering 6 H % FMNN01 Numerisk linjär algebra 7,5 H % FMNN05 Simuleringsverktyg 7,5 H % FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer 8 H % FMNN20 Numerisk analys för elliptiska och paraboliska 7,5 H11 differentialekvationer % FMNN25 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med 7,5 Python/SciPy H % FMPM03 Film- och mediaproduktion: Entreprenörskap 15 H % FMPM05 Film- och mediaproduktion: Internship med 15personlig H11 mentor % FMS012 Matematisk statistik, allmän kurs 9 H % FMS032 Matematisk statistik, allmän kurs 7,5 H % FMS051 Matematisk statistik, tidsserieanalys 7,5 H % FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys 7,5 H % FMS086 Matematisk statistik 7,5 H % FMS110 Olinjära tidsserier 7,5 H % FMS140 Matematisk statistik, allmän kurs 7,5 H % FMS161 Finansiell statistik 7,5 H % FMS820 Examensarbete i matematisk statistik 30 H % FMSF10 Stationära stokastiska processer 7,5 H % FMSF15 Markovprocesser 7,5 H % FMSN10 Analys av överlevnadsdata 7,5 H % FMSN20 Spatial statistik med bildanalys 7,5 H % FMSN25 Prissättning av derivattillgångar 7,5 H % FONM11 Fonetik: Experimentell fonetik 7,5 H % FPOA12 Underrättelseanalys: Grundkurs 30 H % FPRA11 Praktisk filosofi: Grundkurs 30 H % FPRA21 Praktisk filosofi: Fortsättningskurs 30 H % FPRB01 Praktisk filosofi: Biomedicinsk etik 15 H % FPRB02 Praktisk filosofi: Moral- och samhällsfilosofi 15 H % FPRB03 Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia 7,5 H % FPRK01 Praktisk filosofi: Kandidatkurs 30 H % FPRM10 Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs 30 H % FPRM20 Praktisk filosofi: Fördjupningskurs 15 H % FRAA01 Franska: Grundkurs 30 H % FRAA02 Franska: Fortsättningskurs 30 H % FRAB01 Franska: Nybörjarkurs I 15 H % FRAB05 Franska: La femme dans la littérature francaise 7,5 H % FRAK01 Franska: Kandidatkurs 30 H % FRAM11 Talad franska: Interkulturella dialoger 7,5 H % FRAM13 Franskans språkliga system 7,5 H % FRT010 Reglerteknik, allmän kurs 7,5 H % FRT820 Examensarbete i reglerteknik 30 H % FRTN01 Realtidssystem 10 H % FRTN10 Flervariabel reglering 7,5 H % FRTN15 Prediktiv reglering 7,5 H % FTEA12 Teoretisk filosofi: Grundkurs 30 H % FTEA21 Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs 30 H % FTEB01 Teoretisk filosofi: Vetenskapsteoretisk orienteringskurs 7,5 H %

13 FTEB03 Teoretisk filosofi: Logik 7,5 H % FTEB04 Teoretisk filosofi: Filosofins historia 7,5 H % FTEB05 Teoretisk filosofi: Kritiskt tänkande och retorik 7,5 H % FTEK01 Teoretisk filosofi: Kandidatkurs 30 H % FTEM10 Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs 30 H % FTEM20 Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs 15 H % FYSA11 Fysik 1: Allmän fysik 30 H % FYSA21 Fysik 2: Naturvetenskapliga tankeverktyg30 H % FYSB01 Fysik: Introduktion till kvantmekanik 7,5 H % FYSB02 Fysik: Kvantmekanik och beräkningar 15 H % FYSB05 Fysik: Att förstå fysik 10 H % FYSB06 Fysik: Praktik 15 H % FYSC11 Fysik: Atom- och molekylfysik 7,5 H % FYSC12 Fysik: Kärnfysik och reaktorer 7,5 H % FYSC13 Fysik: Fasta tillståndets fysik 7,5 H % FYSC14 Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer 7,5 H % FYSD13 Fysik: Process- och komponentteknologi7,5 H % FYSK01 Fysik: Examensarbete - kandidatexamen15 H % FYSM31 Fysik: Examensarbete - masterexamen I 30 H % FYSM32 Fysik: Examensarbete - masterexamen II30 H % FYSM60 Fysik: Examensarbete - masterexamen III60 H % FYSN11 Fysikexperiment i forskning och samhälle7,5 H % FYSN13 Fysik: Elektromagnetism 7,5 H % FYSN14 Fysik: Lasrar 7,5 H % FYSN15 Fysik: Experimentella verktyg 7,5 H % FYSN17 Fysik: Kvantmekanik 7,5 H % FYST11 Fysik: Teoretisk kärnfysik 7,5 H % FYST14 Fysik: Atom- och molekylspektroskopi 7,5 H % FYST15 Fysik: Halvledarfysik 7,5 H % FYST24 Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system 7,5 H % FYST29 Fysik: Multispektral avbildning 7,5 H % FYST31 Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer 7,5 H % FYST35 Fysik: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi7,5 H % FYST36 Fysik: Molekylfysik 7,5 H % FYST43 Fysik: Optik och optisk design 7,5 H % FYTA11 Teoretisk Fysik: Modellering och simulering 30 H % FYTB01 Teoretisk fysik: Programmering och simulering 15 H % FYTM02 Teoretisk fysik: Examensarbete för masterexamen 60 H11 II % FYTN02 Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik 7,5 H % FYTN03 Teoretisk fysik: Beräkningsfysik 7,5 H % FYTN04 Teoretisk fysik: Teoretisk partikelfysik 7,5 H % FYTN05 Teoretisk fysik: Teoretisk biofysik 7,5 H % FÖUN01 Svensk stilistik och språkvård 12 H % FÖUN02 Översättning till svenska 1 12 H % FÖUN03 Översättningsteori 6 H % FÖUN06 Tillämpad översättningsteori 15 H % FÖUN08 Översättning från danska 15 H % FÖUN09 Översättning från ett andra källspråk 15 H % GEGM01 Geografi: Examensarbete för magisterexamen 15 H % GEMA20 Engelska för tekniker 7,5 H % GEMA25 Tyska för tekniker 7,5 H % GEMA30 Svenska för tekniker 4,5 H % GEMA50 Teknikhistoria 4,5 H %

14 GEMA60 Juridik för tekniker 7,5 H % GEMA70 Japanska för tekniker 15 H % GEMA75 Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk 7,5 H11 kultur och 3samhälle % GEMF05 Genus i naturvetenskap och teknik 7,5 H % GEOA01 Geologi: Planeten Jorden - en introduktion15 H % GEOA71 Geologi: Skånes geologi - en inblick i jordens 7,5 H11 och livets historia % GEOA72 Geologi: Vårt klimat förr, nu och i framtiden 7,5 H % GEOA73 Geologi: Dinosauriernas värld 7,5 H % GEOA80 Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv 15 H % GEOA91 Geologi: Klimat- och miljöhistoria i ett geologiskt 7,5 H11 perspektiv % GEOA92 Geologi: Skandinavisk faunahistoria 7,5 H % GEOA93 Geologi: Landskapets utveckling från istid 15till H11 nutid % GEOB01 Geologi: Livet och utvecklingen - biostratigrafi, 15 H11 paleontologi 45 och paleoekologi % GEOB04 Geologi: Sedimentologi 15 H % GEOB10 Geologi: Jordartskartering och landskapsanalys 7,5 H % GEOB92 Geologi: Fortsättningskurs faunahistoria 7,5 H % GEOC02 Geologi: Medicinsk geologi 7,5 H % GEOC06 Geologi: Mark och deponier 7,5 H % GEOC90 Geologi: Praktik 15 H % GEOM02 Berggrundsgeologi: Sedimentbassänger, 15 paleoklimatologi H11 och 23 stratigrafi % GEOM05 Berggrundsgeologi: Magmatisk petrologi, 15 geokemi H11 och geokronologi % GEON01 Kvartärgeologi: Glacial sedimentologi - processer, 15 H11 sediment 10 och landformssystem % GEON02 Kvartärgeologi:Paleoekologisk metodik och 15 miljöanalys H % GEOP03 Geologi: Georesurser och samhället 15 H % GEOR02 Geologi: Examensarbete för masterexamen 45 H % GEOX01 Geologi: Examensarbete 1 15 H % GISA01 GIS: Geografiska informationssystem - en 10introduktion H % GISA02 GIS: Geografiska informationssystem - avancerad 10 H11 kurs % GISA11 GIS: Tillämpad hantering av geografisk data 10 H % GISN02 GIS: GIS och statistisk analys 7,5 H % GISN04 GIS: Öppen källkod inom GIS 7,5 H % GISN06 GIS: Geografiska databaser 7,5 H % GISN07 GIS: Algoritmteori i GIS 7,5 H % GISN08 GIS: Digital fjärranalys och GIS 7,5 H % GISN09 GIS: Internet-GIS 7,5 H % GISN10 GIS: Införandeprocesser och organisatoriska 7,5 H11 aspekter % GISN11 GIS: GIS och biodiversitet 7,5 H % GISN12 GIS: GIS och miljöplanering 7,5 H % GISN13 GIS: GIS för resursplanering 7,5 H % GISN14 GIS: Geografiska informationssystem och 7,5fysisk H11 planering % GISN15 GIS: Forskningsmetodik 7,5 H % GLOB03 Globalisation and Gender Relations 7,5 H % GLOB04 Globalisation and Culture 7,5 H % GNVA01 Genusvetenskap: Grundkurs 30 H % GNVA31 Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik 30ur H11 ett genusperspektiv % GNVA41 Genusvetenskap: Arbetslivspraktik 30 H % GNVB01 Genusvetenskap: Queerteori 7,5 H % GNVB03 Genusvetenskap: Feministiska favoriter 7,5 H % GNVB05 Gender Studies: Science and Technology7,5 H % GNVB06 Genusvetenskap: Postkoloniala studier 7,5 H % GNVK01 Genusvetenskap: Kandidatkurs 30 H % GNVN01 Genusvetenskap som forskningsfält 15 H % GREA01 Grekiska: Nybörjarkurs I 15 H %

15 GREA02 Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa15 H % GREA03 Grekiska: Fortsättningskurs 30 H % HARA01 Handelsrätt: Juridisk översiktskurs 15 H % HARA04 Handelsrätt: Juridisk översiktskurs 15 H % HARA05 Handelsrätt: Juridisk översiktskurs, internetbaserad 15 H % HARA08 Handelsrätt: Handelsrättslig grundkurs, företagsjuridik 30 H % HARA09 Handelsrätt: Handelsrättslig grundkurs, skatterätt 30 H % HARA18 Handelsrätt: Företagsjuridik 15 H % HARA19 Handelsrätt: Beskattningsrätt I 15 H % HARG02 Handelsrätt: Immaterialrätt 15 H % HARG03 Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling 15 H % HARG04 Handelsrätt: Revisorsjuridik 15 H % HARG06 Handelsrätt: Arbetsrätt II 15 H % HARG09 Handelsrätt: Beskattningsrätt II 15 H % HARH08 Handelsrätt: Internationell affärsjuridik- kandidatkurs 15 H % HARH09 Handelsrätt: Speciell företagsbeskattning15 H % HARH10 Handelsrätt: Kandidatuppsats - handelsrätt 15 H % HARH16 Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt15 H % HARH19 Handelsrätt: Kandidatuppsats - skatterätt15 H % HARN23 Handelsrätt: Magisterkurs i handelsrätt 30 H % HARN29 Handelsrätt: Magisteruppsats i skatterätt 15 H % HARN40 Business Law: EU Environmental Law 15 H % HARN41 Business Law: EU Law and Hi-Tech Industries 15 H % HARN48 The Fundamentals of European and International 15 H11 Taxation I % HARN49 The Fundamentals of European and International 15 H11 Taxation II % HARP15 Principles of European Business Law 7,5 H % HARP18 Business Law: European Law Moot Court 15Competition H % HARP20 Handelsrätt: Individuell arbetsrätt 15 H % HARP21 Handelsrätt: Kollektiv arbetsrätt 15 H % HARP24 EU Constitutional Law 7,5 H % HARP25 Principles of European Business Law 7,5 H % HARP26 Internal Market Law 15 H % HEBA01 Modern hebreiska: Nybörjarkurs 15 H % HEKA11 Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling 30- grundkurs H % HEKB01 Humanekologi: Naturuppfattningar i tid och 7,5rum H % HEKB02 Humanekologi: Människans plats i ekosystemen 7,5 H % HEKB03 Humanekologi: Icke-industriella försörjningssätt 7,5 H % HEKB04 Humanekologi: Världssystemets politiska 7,5 ekologi H % HEKK01 Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling 30- kandidatkurs H % HEKN01 Human Ecology: Culture, Economy and Ecology 15 H % HEKN10 Human Ecology: Practical Application 15 H % HEKN20 Human Ecology: Practical Application 30 H % HEKX02 Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling, 30magisterkurs H % HISA02 Historia: Grundkurs och fortsättningskurs60 H % HISA12 Historia: Nätbaserad grundkurs 30 H % HISA13 Historia: Grundkurs 30 H % HISA22 Historia: Fortsättningskurs 30 H % HISA23 Historia: Nätbaserad fortsättningskurs 30 H % HISB05 Historia: Kulturhistoria 15 H % HISB13 Historia: Skånes historia 15 H % HISK01 Historia: Kandidatkurs 30 H % HISM63 Historiska studier: Examensarbete - masterkurs 30 H % HISN11 Historia: Terror och folkmord i det moderna 7,5samhället H %

16 HISN31 Historia: Staten blir till - statsbildning och 7,5 statssystem H11 i Europa, 3 särskilt 3 under 0 3tidigmodern 100% tid HISP01 Historia: Magisterkurs 30 H % HISS01 Historiska studier: Introduktionskurs 7,5 H % HISS02 Historiska studier: Teorier och metoder inom 7,5 H11 historievetenskaperna % HISS03 Historiska studier: Historisk översiktskurs 7,5 - förändring H11 och kontinuitet i världshistorien % HISS11 Historia: Terror och folkmord i det moderna 7,5samhället H11 - tematisk 5 påbyggnadskurs % HISS21 Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1 7,5 H % HTXA03 Språk- och kognitionsvetenskap: Introduktion 7,5 H11 till statistiken för 4beteendevetenskaperna % HTXF04 Filosofi: Vetenskaplig grundkurs 30 H % HTXH01 Projektledning och entreprenörskap för humanister 15 H % HTXR10 Kommunikativ variation i tid och rum 7,5 H % HUMB02 Humanistisk Informatik: Datorspel, från Super 7,5 H11 Mario till Second 8 Life % HUMB03 Humanistisk informatik: Virtuell Kafka: IT, 7,5 övervakning H11 och demokrati % HUMB07 Humanistisk informatik: Från text till animering 7,5 H11 - vävning av fabler 11 till 2 datorspel % IDE051 Projekt i teknisk design 15 H % IDE100 Yrkespraktik 30 H % IDE175 3 D - Modellering II 4,5 H % IDEA01 Designerns verktyg 14 H % IDEA05 2D-tekniker 5 H % IDEA10 3D-modellering och rendering 5 H % IDEA25 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 1 H % IDEA35 Designerns verktyg 6 H % IDEA40 Designmetodik 9 H % IDEA56 Avancerad skissteknik 3 H % IDEA75 Designmetodik 5 H % IDEF06 Portföljteknik 3 H % IDEF10 Industridesignprojekt C 9 H % IDEF15 Fördjupningsprojekt i industridesign inom 15 särkskilt H11 intresseområde % IDEF25 Introduktion 5 H % IDEM01 Examensarbete i industridesign 30 H % IDEN05 Industridesignprojekt I 15 H % IDEN20 CAD evolution 5 H % IDEN25 Industridesignprojekt III 20 H % IDEN30 Design management 5 H % IDEN35 Forskningsmetodik i industridesign 5 H % IDRN01 Competences in Sport Sciences - Sport 7,5 Psychology H % IDRN02 Competences in Sport Sciences - Sports 7,5 Medicine H % IDRN03 Mental Aspects of Sport and Physical Performance 7,5 H % IDRN04 Leadership and Communication 7,5 H % IDRN05 Medical and Technical Aspects of Sport and 7,5 H11 Physical Performance % IDRN11 Verksamhetsförlagd utbildning - idrottspsykologi 15 H % IDRN12 Verksamhetsförlagd utbildning - idrottsmedicin 15 H % IDRN13 Idrottsvetenskap: Avancerad forskningsmetodik 15 H % ILHA11 Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs 30 H % ILHA12 Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs 30 H % ILHB16 Idé- och lärdomshistoria: Liv i rymden - astrobiologins 7,5 H11 idéhistoria % ILHB18 Idé- och lärdomshistoria: Tänkandets klassiker 7,5 H % ILHB21 Idé- och lärdomshistoria: Fransk idéhistoria 7,5 efter H11 andra världskriget % ILHK01 Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs 30 H % ILHM04 Idé- och lärdomshistoria: Magisterkurs 30 H % ILHS12 Idé- och lärdomshistoria: Vetenskapshistoria 7,5 H % IMEN10 Introduction to Studies in Environmental Management 2 H11 and Policy % IMEN12 Environmental Science and Sustainable Development 8 H %

17 IMEN21 Introduction to Sustainable Consumption and 2 H11 Production % IMEN22 Environmental Assessment Methods 7 H % IMEN23 Industrial Sustainability Strategies 11 H % IMEN24 Corporate Environmental Management in Practice 5 H % IMEN25 Policies and Approaches for Sustainability I5 H % IMEN51 Introduction to Environmental Management7 H % IMEN52 Environmental Management in Organizations 9 H % IMEN53 Integrated Product Policy 6 H % IMEN54 Applied Research in Preventive Environmental 6 H11Approaches % IMEN55 Strategic Environmental Development 9 H % IMSA11 Intermediala studier: Grundkurs 30 H % IMSB10 Intermediala studier: Reklamens retorik i 7,5 moderna H11 media I % IMSB13 Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular 7,5 H11 Culture % IMSB14 Intermediala studier: Reklamens retorik i 7,5 moderna H11 media II % IMSK01 Intermediala studier: Kandidatkurs 30 H % INFA16 Informatik: Introduktion till informationssystem 30 H % INFB02 Informatik: Fortsättningskurs 30 H % INFC20 Informatik: Avancerade databassystem 7,5 H % INFC25 Informatik: Människa-dator-interaktion, analys 7,5 H % INFC30 Informatik: Informationsteknologi och globalisering 7,5 H % INFC35 Informatik: Beslutsstödssystem 7,5 H % INFN20 Informatik: Konstruktion av Business Rules 7,5system H % INFN25 Informatik: IT, innovation och hållbar utveckling 7,5 H % INFN30 Informatik: Mobilbranschens affärsdynamik 7,5 H % INFN35 Informatik: Människa-dator-interaktion - design 7,5 H % INFN40 Informatik: Strategisk ledning och informationssystem 7,5 H % INN920 Examensarbete i innovation 30 H % INNN05 Entreprenörskap i nya och befintliga företag 7,5 H % ISLA11 Islamologi: Grundkurs 30 H % ISLA21 Islamologi: Nutida islamiska diskussioner7,5 H % ISLA22 Islamologi: Muhammad, Koranen och den 7,5tidiga H11 historien % ISLA23 Islamologi: Islam i imperiernas tid 7,5 H % ISLA24 Islamologi: Det muslimska Europa 7,5 H % ISLD01 Islamologi: Islam i dagens samhälle 15 H % ISLK20 Islamologi: Kandidatkurs 30 H % ISLX01 Islamologi: Läskurs 7,5 H % ISUX21 Islamologi: Examensarbete - filosofie magisterkurs 15 H % ITAA01 Italienska: Grundkurs 30 H % ITAA02 Italienska: Fortsättningskurs 30 H % ITAA03 Italienska: Fördjupningskurs 30 H % ITAA11 Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs 30 H % ITAA12 Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad 30 distanskurs H % ITAB03 Italienska: Valbar fördjupningskurs I 7,5 H % ITAB05 Italienska: Översättning från italienska till 7,5 svenska H11 I % ITAB13 Italienska: Skönlitterär översättning från 7,5 italienska H11 till svenska % ITAC01 Italienska: Nybörjarkurs I 15 H % ITAD02 Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs 15 H % ITAK01 Italienska: Kandidatkurs 30 H % JAEN05 European Law Moot Court Competition 15 H % JAEN27 Professional Research Work 15 H % JAEN30 EU Constitutional Law 7,5 H % JAEN31 Principles of European Business Law 7,5 H % JAEN32 Internal Market Law 15 H %

18 JAEN36 EU Environmental Law 15 H % JAEN38 EU Law and Hi-Tech Industries 15 H % JAMR09 Fundamental Labour Rights 7,5 H % JAMR13 Migration Law 7,5 H % JAMR15 Procedural Law of Human Rights in National 7,5 H11 and International 52 Law % JAMR16 Legal Writing and Research 7,5 H % JAMR18 Human Rights in the European Context 7,5 H % JAMR20 Humanitarian Law 7,5 H % JAMR23 International Law 15 H % JAMR26 Human Rights Perspectives on Intellectual 15Property H11 Law % JAMR27 Human Rights Law 15 H % JAMR28 Global Public Health and Development 7,5 H % JAPB01 Japanska: Utlandspraktik 30 H % JAPC01 Japanska: Nybörjarkurs 30 H % JAPC03 Japanska: Fortsättningkurs 30 H % JASN01 Introduction to International Law in the Maritime 15 H11Context % JASN05 Regulatory Shipping Law 15 H % JASN06 International Law on Shipping and Trade 15 H % JASN07 International Law and Human Rights in a 7,5 Maritime H11 Context % JASN08 Explorations and Environmental Protection 7,5of H11 the Sea % JASN09 Private Shipping Law 7,5 H % JASN10 Maritime Insurance 7,5 H % JASN12 General Shipping Law 15 H % JCAA01 Introduktion till internationell affärsjuridik7,5 H % JCDA02 Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik 15 H % JCDA03 Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt 15 H % JDLX01 Judaistik: Läskurs 7,5 H % JOUA01 Journalistik: Grundkurs 30 H % JOUK01 Journalistik: kandidatkurs 30 H % JRHN11 Comparative European Legal History 15 H % JUAN02 Teman i offentlig rätt 15 H % JUAN03 Förvaltningsrättslig fördjupningskurs 15 H % JUBN02 Skadestånds- och försäkringsrätt 15 H % JUBN07 Allmän avtalsrätt 15 H % JUBN14 Kollektiv arbetsrätt 15 H % JUCN04 Familj och arbete i balans. Barns och föräldrars 15 H11grundläggande 13 rättigheter 0 12 med 12 fördjupning 92% i familjerätt JUCN05 Familj och arbete i balans. Barns och föräldrars 15 H11grundläggande 3 rättigheter 0 3 med 3 fördjupning 100% i arbetsrätt JUCN07 Praktisk process och tvistelösning i den sociala 15 H11dimensionen 11med fördjupning i familjerätt 100% JUCN08 Praktisk process och tvistelösning i den sociala 15 H11dimensionen 9med fördjupning 0 9 9i arbetsrätt 100% JUCN09 Praktisk process och tvistelösning i den sociala 15 H11dimensionen 1med fördjupning 0 1 1i socialrätt 100% JUCN16 Uppsats med juridisk praktik med fördjupning 15 H11 i familjerätt % JUCN17 Uppsats med juridisk praktik med fördjupning 15 H11 i arbetsrätt % JUCN19 Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt 15 perspektiv H % JUCN20 Individuell arbetsrätt 15 H % JUDA11 Judaistik: Grundkurs 30 H % JUDA21 Judaistik: Judisk historia och kultur 7,5 H % JUDA22 Judaistik: Judendom - speglad genom populärkultur 7,5 H % JUDA23 Judaistik: Moderna judendomar 7,5 H % JUDA24 Judaistik: Klassiska judiska texter 7,5 H % JUDD21 Judaistik: Judisk historia och kultur 7,5 H % JUDD22 Judaistik: Judendom - speglad genom populärkultur 7,5 H % JUDN08 Aktiebolagsrätt 15 H % JUDN09 Allmän företagsbeskattning 15 H %

19 JUDN10 Speciell företagsbeskattning 15 H % JUDN13 The Fundamentals of European and International 15 H11 Taxation - Part 9 I % JUDN14 The Fundamentals of European and International 15 H11 Taxation - Part 4 II % JUEN01 Straffansvar och straffpåföljder, med särskilt 15 H11 fokus på det kriminella 28 26våldet % JUEN07 Konflikt och kontrakt 15 H % JUEN09 Ekonomisk brottslighet 15 H % JUFN02 Scandinavian Legal Thinking 15 H % JUFN03 Enforcement of EU Law 15 H % JUFN04 EC Competition and Procedure Law 15 H % JUFN05 Legal History of Minorities 15 H % JUFN10 Fördjupningskurs i folkrätt: Tonvikt på internationellt 15 H11 våld och 10fredlig 10lösning 0 av 10internationella 100% tvister JURC01 Mark- och miljörätt 7,5 H % JURD01 Associations-, marknads- och finansrätt, den 30 H11 ekonomiska dimensionen % JURE10 Civilprocess och förvaltningsprocess 12 H % JURE20 Straffrätt och straffprocessrätt 18 H % JURF02 Internationell och komparativ rätt 15 H % JURF03 Allmän rättslära och Rättshistoria 15 H % JURF09 Allmän rättslära 7,5 H % JURF11 Internetbaserad juridisk introduktionskurs15 H % JURF12 Utvidgad juridisk introduktionskurs 15 H % JURK01 Rättsvetenskaplig uppsats med teori och 15 metod H % JURM01 Examensarbete 30 H % JURM02 Examensarbete 30 H % JUZN01 Arbetsplatsanknutet utredningsarbete 15 H % JUZN02 Kön och rätt 15 H % JUZN04 Introduction to Swedish Law 15 H % JUZN05 Arbetsplatsanknutet utredningsarbete 30 H % JUZN09 Juridisk argumentation 15 H % KAKF01 Analytisk kemi 9 H % KAT051 Separationsprocesser, fortsättningskurs 7,5 H % KBK031 Enzymteknologi 7,5 H % KBK050 Protein Engineering 7,5 H % KBK410 Fördjupningskurs i biokemi 15 H % KBK820 Examensarbete i tillämpad biokemi 30 H % KBKA01 Inledande biokemi 6 H % KBKA05 Teknisk biologi 7,5 H % KBKF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 H % KBT050 Bioanalys 7,5 H % KBT060 Biotekniska separationsprocesser 7,5 H % KBT080 Miljöbioteknik 7,5 H % KBT115 Bioprocessteknik 7,5 H % KBT820 Examensarbete i bioteknik 30 H % KBTA01 Bioteknik, projekt 7 H % KEMA00 Kemi: Allmän och analytisk kemi 7,5 H % KEMA01 Kemi: Organisk kemi - grundkurs 7,5 H % KEMA02 Kemi: Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 H % KEMA03 Kemi: Biokemi - grundkurs 7,5 H % KEMB01 Kemi: Organisk kemi 15 H % KEMB03 Kemi: Biokemisk metodik 15 H % KEMB06 Kemi: Analytisk kemi 15 H % KEMB08 Kemi: Molekylär växelverkan och struktur15 H % KEMB12 Kemi: Oorganisk kemi 7,5 H % KEMB29 Kemi: Spektroskopi och dynamik 7,5 H %

20 KEMC10 Kemi: Läkemedelsvetenskap 7,5 H % KEMK02 Kemi: Examensarbete för kandidatexamen 15- H11 oorganisk kemi % KEMM03 Kemi: Masspektrometrisk proteinkaraktärisering 7,5 H % KEMM06 Kemi: Analytisk kemi - fördjupningskurs 15 H % KEMM07 Kemi: Yt- och kolloidkemi - fördjupningskurs 15 H % KEMM10 Kemi: Läkemedelskemi 30 H % KEMM15 Kemi: Strukturbioinformatik 15 H % KEMM19 Kemi: Optiska metoder i molekylär spektroskopi 15 H % KEMM22 Kemi: Koordinationskemi 7,5 H % KEMM27 Kemi: Modellverktyg för kemister 15 H % KEMM32 Kemi: Bio-oorganisk kemi 7,5 H % KEMM46 Kemi: Bioanalytisk kemi 7,5 H % KEMN10 Nanokemi: Examensarbete för masterexamen 30 H % KEMP11 Kemi: Projektarbete - organisk kemi 15 H % KEMP13 Kemi: Projektarbete - biokemi 15 H % KEMP16 Kemi: Projektarbete - analytisk kemi 15 H % KEMP17 Kemi: Projektarbete - fysikalisk kemi 15 H % KEMP31 Kemi: Projektarbete - organisk kemi 30 H % KEMP36 Kemi: Projektarbete - analytisk kemi 30 H % KEMP38 Kemi: Projektarbete - teoretisk kemi 30 H % KEMR19 Kemi: Examensarbete för masterexamen 30 - kemisk H11 fysik % KEMR31 Kemi: Examensarbete för masterexamen 60 - organisk H11 kemi % KEMR33 Kemi: Examensarbete för masterexamen 60- biokemi H % KEMS01 Kemi: Specialkurs 1 7,5 H % KEMT30 Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen 60 H % KEMX11 Kemi: Tillämpningskurs 15 H % KEMZ06 Kemi: Examensarbete - analytisk kemi 30 H % KET010 Energi och miljö 7,5 H % KET045 Kemisk reaktionsteknik 7,5 H % KET410 Fördjupningskurs i kemiteknik 15 H % KET920 Examensarbete i kemiteknik 30 H % KETA01 Kemiteknik 21 H % KETF01 Transportprocesser 9 H % KETF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 H % KFK025 Yt- och kolloidkemi 7,5 H % KFK032 Biofysikalisk kemi 7,5 H % KFK080 Termodynamik 7,5 H % KFKA01 Termodynamik och ytkemi 10 H % KFKA05 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik 7,5 H % KFKN01 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning 7,5 H % KIM410 Fördjupningskurs i immunteknologi 15 H % KIM820 Examensarbete i immunteknologi 30 H % KINB01 Kinesiska: Utlandspraktik 30 H % KINC02 Kinesiska: Nybörjarkurs B 15 H % KINC04 Kinesiska: Grundkurs B 15 H % KINC11 Kinesiska: Nybörjarkurs 30 H % KINC13 Kinesiska: Fortsättningskurs 30 H % KINM12 Kinesisk modern skönlitteratur 15 H % KLG027 Läkemedelsformulering 7,5 H % KLG060 Livsmedelskemi för produktformulering 7,5 H % KLG410 Fördjupningskurs i livsmedelsteknologi 15 H % KLG820 Examensarbete i livsmedelsteknologi 30 H % KLG920 Examensarbete i läkemedelsteknologi 30 H %

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Kurs Benämning hp termin nybörjare 0 +1 genomstr. AAHB55 Experimentell workshop A 1 H11 146 146 0 146 100% EDA070 Datorer och datoranvändning 3 H11

Kurs Benämning hp termin nybörjare 0 +1 genomstr. AAHB55 Experimentell workshop A 1 H11 146 146 0 146 100% EDA070 Datorer och datoranvändning 3 H11 Kurs Benämning hp termin nybörjare 0 +1 genomstr. AAHB55 Experimentell workshop A 1 H11 146 146 0 146 100% EDA070 Datorer och datoranvändning 3 H11 134 134 0 134 100% MTTF01 Logistik 5 H11 120 120 0 120

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015 43170 Magisterkurs i engelska 60.0 711A03 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 1 0 43106 International Business English 15.0 711G05 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 76 0 43152 Engelska

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Kurser. Natur, tvärvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, vård, musik, humaniora, teologi, teknik

Kurser. Natur, tvärvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, vård, musik, humaniora, teologi, teknik 68 69 Kurser Natur, tvärvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, vård, musik, humaniora, teologi, teknik 68 69 70 Naturvetenskap Alla kurser Alla kurser Naturvetenskap 71 71 Astronomi Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Antal platser inkl. överintag. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande

Antal platser inkl. överintag. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 1 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016

Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016 Supplement till Uppsala universitets utbildningskatalog 2015/2016: Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016 Sista anmälningsdag inför vårterminen 2016 är 15 oktober 2015. Anmälan

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 LINNÉUNIVERSITETET FÖRORDNANDE 1 (8) Institutionen för språk och litteratur Institutionsstyrelsen 2012-03-15 Dnr SOL 2011/158 Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 ENGELSKA 1EN01U Engelska

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby)

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby) Skandinavisk (huvudområde i Uppsala Visby) LÅ Hösttermin Vårtermin År 2* Program: Projektekonomi projekthantering A: Människoblivandet jägare/samlare kultur Skandinaviens neolitikum äldre bronsålder text

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

Lärarlagen IDT 2014/2015

Lärarlagen IDT 2014/2015 Lärarlagen IDT 2014/2015 Lärarlaget datalogi Grundläggande programmering Programmering Datastrukturer, algoritmer och programk. Objektorienterad programmering Funktionell programmering med F# caroline

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver Kurser

Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver Kurser Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start vårterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-01-08 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna.

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna. 27025 A World worth taking care of 5 5 0 41283 Advanced Cognitive Psychology 2 3 0 41285 Advanced Developmental Psychology 2 4 1 89079 Advanced Immunology 5 7 0 46183 Advanced Programming in R 3 2 0 43215

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3 Institutionen för rymd- och geovetenskap IDAG: Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare Programinformation, årskurs 2-3 Arto

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer