RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Råneå Uppgifter om arkiv Arkivets namn RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND för arkivhandlingar Hyllmeter 0,00 NL-arkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Råneå kommunalnämnd inrättades genom 1862 års kommunallag om självstyrelse, enligt protokoll började kommunalnämnden fungera från och med , se A1. Kommunalnämnden var även Hälsovårdsnämnd till och med Från , se Luleå Drätselkammares arkiv.

4 Innehåll RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Serie A 1 A 1 A A 2 A 3 A 3 A A 4 C 1 C 1 A D 1 D 1 A D 2 D 3 D 4 D 6 D 7 D 8 D 9 D 11 D 12 D 14 D 17 E 1 E 2 E 3 E 5 E 6 E 7 F 1 F 1 A F 1 B F 2 F 3 F 5 F 8 F 9 G 1 G 1 B G 1 C G 1 D G 2 G 4 A G 4 AA G 5 G 6 G 6 A G 6 B PROTOKOLL MICROFILM PROTOKOLLSBILAGOR ARBETSUTSKOTTET ARBETSUTSKOTTETS BILAGOR BOSTADSUTSKOTTET DIARIUM DIARIETS SÖKREGISTER FYRKTALSLÄNGDER VÄGFYRKTALSLÄNGDER FÖRBÄTTRINGSLÅN, BIDRAG M M RÖSTLÄNGDER MANTALSLÄNGDER INVENTARIER LÖNEKORT A - Ö LÖNEKORT FÖRTROENDEMÄN VATTENANALYSER HUNDÄGARREGISTER RITNINGSFÖRTECKNING ANSLUTNINGSAVGIFTER ÄLDRE SKRIVELSER INK OCH UTG SKRIVELSER, DIARIEFÖRDA INK OCH UTG SKRIVELSER, EJ DIARIEFÖRDA KOMMUNALBLOCK, LULEÅ-BODEN INKOMMANDE SKRIVELSER REVISIONSBERÄTTELSER PERSONALKORT PERSONAKTER DIVERSE ÄLDRE HANDLINGAR RÅNEÅ SOCKENS JUBILEUMSKOMMITTÉ TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL, VA-ANLÄGGNINGAR UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M AKTER LÅN ARRENDEKONTRAKT UTREDN AV BOSTADSFÖRHÅLLANDE HUVUDBÖCKER KASSABOK, BYGGNADSLÅN KASSABOK, KÄNGSÖHAMNEN KASSABOK, GAMLA OCH NYA MAGASINSFONDERNA KASSABÖCKER INKOMST OCH UTGIFTSJOURNALER INKOMST- OCH UTGIFTSJOURNALER, SOC OCH LÅNEFÖRM FÖRDELNINGSKORT VERIFIKATIONER VERIFIKATIONER BARNRIKELÅN VERIFIKATIONER EGNAHEMSLÅN

5 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Serie G 6 C G 8 G 8 A G 9 G 10 G 11 H 4 Ö 1 Ö 2 VERIFIKATIONER BOSTADSFÖRBÄTTRINGSLÅN UPPBÖRDSLÄNGDER M M SKOGSACCISLÄNGDER INKOMST- OCH UTGIFTSSTATER, FÖRSLAG NÖJES- OCH HUNDSKATT STATER (ÅRSREDOGÖRELSER) LAGFARTSHANDLINGAR, FASTIGHETSHANDLINGAR KURIOSA KOMMUNVAPEN

6 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 PROTOKOLL Före 1866, se Kyrkans arkiv. Även hälsovårdsnämnden Serien i arkivkartong Längst bak handlingar angående kajbyggnad vid Flakaskär Skeppsavgifter vid nämnda kaj Längst bak entreprenadkontrakt för snöplogningen i Råneå socken saknas Bilagor från 1932, se A Med register, protokollen är maskinskrivna fr o m Med register Protokoll med sak- och personregister

7 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 A MICROFILM Orginalfilm förvaras i Landsarkivet i Härnösand rullar microfilm av Råneå kommunalnämnds protokoll (kopior). (utlånat till Mauritz Nyström)

8 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 PROTOKOLLSBILAGOR Serien inbunden om ej annat anges Arkivkartong Arkivkartong Efter 1961 är bilagorna inbundna med protokollen. Varje årgång i omslag Innehåller även skrivelser till hälsovårdsnämnden. Från 1936, se hälsovårdsnämndens arkiv. Varje årgång i omslag Arkivkartong Varje årgång i omslag Arkivkartong Varje årgång i omslag

9 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 3 ARBETSUTSKOTTET Protokoll Före 1956, se Tekniska nämnden, F Arkivkartong Med afabetiskt sakregister med alfabetiskt sakregister och bilagor.

10 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 3 A ARBETSUTSKOTTETS BILAGOR Arkivkartong Bilagor till protokoll

11 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 4 BOSTADSUTSKOTTET Protokoll med register. Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden , inbunden , bunt med bilagor , bunt med bilagor

12 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND C 1 DIARIUM Före 1934 saknas Inbunden Inbunden Inbunden Inkommande och utgående skrivelser. Serien i pärm om ej annat anges. 3A

13 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND C 1 A DIARIETS SÖKREGISTER Serien i arkivkartong. Kort, rubrik efter sak och personnamn sakregister Sak- och personrubriker Särskilt kortregisterdiarium bordlagda samt hänskjutna ärenden.

14 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 1 FYRKTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong Luckor 1871, 1873, 1875, 1876 och saknas saknas Från och med 1910, se D3, röstlängder

15 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 1 A VÄGFYRKTALSLÄNGDER , se E1:7 Serien i arkivkartong Vägfyrktalsnämnd saknas saknas

16 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 2 FÖRBÄTTRINGSLÅN, BIDRAG M M Serien i arkivkartong. Se ämnesordnade handlingar. Ansökningar, arbetsbeskrivningar och kostnadsberäkningar från de första förbättringsverksamheterna Se F3: A - Ö Beviljade förbättringslån och förbättringsbidrag A - K Avräknade och slutbetalda förbättringslån och bidrag L - Ö Avräknade och slutbetalda förbättringslån och bidrag Avräknade bostadsanskaffningslån , amorteringsliggare, Egnahemslån , amorteringsliggare för förbättringslån Liggare över beviljade bostadsanskaffningslån och familjebostadsbidrag för eget hem, med register.

17 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 3 RÖSTLÄNGDER Serien i arkivkartong fr 1-9 Serien i paket fr Röstlängder för Riksdagens andrakammarval och kommunalval , , , , , , , , , , , , , 1964,

18 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 MANTALSLÄNGDER Serien i paket fr 1-6 Serien inbunden fr 7-15 Serien i bunt fr saknas saknas Nedre distriktet Övre distriktet saknas Nedre distriktet Övre distriktet

19 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 6 INVENTARIER Inbunden Förteckning över inventarier i Kommunalhuset

20 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 7 LÖNEKORT A - Ö Uppgifterna är även räkenskaper. Före 1937 se Kommunalnämndens kassaböcker, gr G2. Länekort för anställda och arvodesanställda förtroendevalda. Se även Lönestatistik för Källskatt, grupp H1 från Se även D8, Serien i arkivkartong A - Ö A - F G - M N - Ö A - E C - L M - Ö A - Ö F - Ö, se även lönestatistik för källskatt, grupp H1 från Se även D8, , A - Ö

21 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÖNEKORT Se även H1, år Serien i arkivkartong Hemvårdarinnor och övriga 2. Arbetare, väg- och vatten, byggnad m m Bespisningspersonal, lärare yrkesskolan 2. Lärare, ej bokstavsordnade Lärare, ej bokstavsordnade 2. " Vaktmästare, skolstäderskor 2. Kommunalkontoret, poliser, pensionärer samt ålderdomshemmets personal Diversearbetare, byggnad, vatten och avlopp mm 2. Bespisningspersonal, yrkeslärare Hemvårdarinnor, ålderdomshemspersonal 2. Lärare, ej bostadsordnade Lärare, ej bostavsordnade 2. " Vaktmästare, skolsköterskan 2. Polispersonal, pensionärer Arbetare, byggnads, VA mm 2. Beredskapsarbetare Bespisningspersonal, skolstäderskor, yrkeslärare 2. Hemvårdarinnor, ålderdomshemspersonal Västberga Lärare, Verner m fl 2. Lärare, Öjeland m fl Lärare, tjärnberg m fl, skolexpeditionen, skolvaktmästare 2. Pensionärer, polispersonal Diversearbetare, VA mm 2. Beredskapsarbetare Bespisningspersonal, skolbaderskor, yrkeslärare 2. Lärare, ej bostavsordnade Vaktmästare, städerskor, pensionärer, åldersomshemspersonal, hemvårdarinnor 2. Lärare, ej bostavsordnade Lärare, ej bostavsordnade 2. " Kommunalkontorets personal, polispersonal 2. Diversearbetare Beredskapsarbetare 2. " Bespisningspersonal, skolstäderskor, yrkeslärare 2. Vaktmästare, städerskor, hemvårdarinnor,

22 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÖNEKORT ålderdomshemspersonal Skolexpeditionens personal, skolvaktmästare 2. Lärare, ej bokstavsordnade Lärare, ej bostavsordnade 2. " Kommunalkontorets personal, polispersonal 2. Diversearbetare Diversearbetare 2. " Skolstäderskor, bespisningspersonal, yrkeslärare 2. Vaktmästare, städerskor, ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor Lärare, ej bostavsordnade 2. " Lärare, ej bostavsordnade 2. Kommunalkontorets personal, polispersonal Diversearbetare 2. " Diversearbetare 2. " Skolstäderskor, ekonomipersonal 2. Lärare, skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare Yrkeslärare 2. Lärare, ej bostavsordnade 3. " Vaktmästare, städerskor, ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor 2. Kommunalkontorets personal, polispersonal Diversearbetare 2. Ekonomipersonal, yrkeslärare 3. Vaktmästare, städerskor, ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor Skolvaktmästare, skolstäderskor 2. Lärare, ej bokstavsordnade Lärare, ej bostavsordnade 2. " Kommunalkontorets personal, polispersonal 2. Diversearbetare Skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare, skolstäderskor 2. Ekonomipersonal, yrkeslärare Lärare, ej bokstavsordnade 2. " Ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor 2. Kommunalkontorets personal, polispersonal, vaktmästare och städerskor

23 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÖNEKORT Diversearbetare 2. Skolstäderskor, ekonomipersonal, yrkeslärare Kommunalkontorets personal, vaktmästare, städerskor, pensionärer 2. Skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare 3. Lärare, ej bokstavsordnade Lärare 2. Åldersomshemspersonal, hemvårdarinnor Diversearbetare 2. Kommunalkontorets personal, vaktmästare, städerskor och pensionärer Skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare, städerskor Kokerskor, skolmåltidsbiträden, yrkeslärare 2. Lärare Lärare 2. Ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor Kommunalkontorets personal, vaktmästare, städerskor, pensionärer, ålderdomshemspersonal. 2. Lärare Lärare 2. Skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare 3. Skolmåltidspersonal, yrkeslärare Hemvårdarinnor, hemsamariter, arbetare 2. Hemsamariter Kommunalkontorets personal, vaktmästare, städerskor 2. Ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor, hemsjukvårdare Hemsamariter, anst nr Hemsamariter, anst nr Hemsamariter, byggnads- och anläggningsarbetare 2. Lärare, nr 6/1-6/ Lärare, nr 6/41l - 6/ Skolkontorets personal, skolvaktmästare, skolstäderskor, skolmåltidspersonal

24 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 9 FÖRTROENDEMÄN Pärm Liggare över förtroendevalda

25 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 11 VATTENANALYSER Arkivkartong 1966 och tidigare Från Råneå (Ej Andträsket), Vitå, Niemisel, Jämtön samt div

26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 12 HUNDÄGARREGISTER Serien i arkivkartong

27 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 14 RITNINGSFÖRTECKNING Arkivkartong Del 1, mars Del 2, , ritningar över utförda byggnader inom Råneå kommun.

28 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 17 ANSLUTNINGSAVGIFTER Kortregister, årtal varierar talet Arkivkartong Bokstavsordning personnamn A - Ö Fastighetsbeteckning, anslutningskostnader, antal rum m m

29 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 1 ÄLDRE SKRIVELSER Skrivelserna är de äldsta som tillhör Råneå Kommunalnämnd, vilken inrättades genom 1862 års kommunallag om självstyrelse. Enligt protokoll började kommunalnämnden fungera från och med , se A Undsättningskommitténs handlingar. Innehåller även spridda protokoll, se även F1A Brev och konceptbok Skrivelser Fördelningslängd angående fattighjonen Kvittensa m m till 1870 års uppbörds- och undsättningsmedel Brandsyneprotokoll 1871 Undsättningsuppbörd Uppbördslängd hundkreatur Angående Brännvinsutskänkning och minuthandelsrättigheter i Råneå socken Redogörelse kommunalkassan Debiteringslängd och korn eller mjöl att utgå i natura till fattigvårdens underhåll i Råneå år Uppgifter på hundar Sörby Skrivelse Kungl Maj:t Befallningshavare Restlängd över utsålt korn och mjöl för fattigvården Räkenskaper för Råneå kommunalstämma Protokoll angående auktion Kungl Maj:ts befattningshavare utslag allmänna landsvägen Rånbyn, Strömsund. Tara-avgiften över broar Rånbyn. Handlingar angående Luleå lasarett. Utdrag taxeringslängd. Kungörelse angående väghållning, Debiteringslängd ang mjöl (brev och koncept ) Förteckning understödstagare. Förslag inkomst och utgiftsstat 1884 Diverse skrivelser, räkningar. Avlöningsstat. Kommunens bekostn för inackorderade underåriga barn. Kontrollängd kommunala uppbörden Mjölkladd med register. Fördelning av fattigmjöl av kommunalnämndens ledamöter. Redovisning mjölunderhåll åt fattiga. Debiteringslängd och mjöl till fattigvården. Rotehjons längd Kommunalutskylder Inkomst- och utgiftsstat Fångförpassning Mjölräkningar Hundskatt Skrivelser m m som gäller fattigvården. Delningslängd för ersättning för gamla kyrkoherdebostaden efter 1862 års mantalslängd (utskriven 1885)

30 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 1 ÄLDRE SKRIVELSER Kontrollängd 1887 Rotemedelförteckning Betald hundskatt Råneå kommun Mjölräkningar 1887 års redogörelse för inköpt mjöl Förslag inkomst utgiftsstat för Råneå kommun Förslag till Kyrko- och skolutgifter, samt diverse skrivelser. Redovisning utestår. Kommunalutskylder Diverse räkningar. Avslag till fattigvården. Mjölräkningar Uppgifter om vilka som utgått vid brobyggnader inom kommunen Förslag inkomster- och utgiftsstat Förteckning personer erhållit understöd mjöl 1889 Förteckning över personer som ej betalat vaccinationslösen. Jordbruksfyrken Uppbörd redovisning, Utbetalt mjöl Avlöningsbok barn. Inackorderade på fattigvårdens bekostnad 1889 Revisionsberättelser 1888 års bokslut. Mjölräkningar för 1889 Förteckning för utbekommen mjöl. Diverse räkningar, skrivelser m m Fyrktalslängd för Råneå socken

31 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 2 INK OCH UTG SKRIVELSER, DIARIEFÖRDA Serien i arkivkartong Inneh även utredning rörande skolorganisationen inom Råneå kommun

32 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 2 INK OCH UTG SKRIVELSER, DIARIEFÖRDA

33 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 3 INK OCH UTG SKRIVELSER, EJ DIARIEFÖRDA Serien i arkivkartong Skrivelser om ifrågasatt byggande av ett kraftverk i Korpforsen. Redogörelse över fodernämndens verksamhet. Instruktion för polispersonalen i Råneå. Om stödlåneverksamheten. Protokoll från sammanträde angående upprättande av byggnadsplan för Råneå kyrkby. Uppgifter om levnadskostnader. Om utgärder mot arbetslöshet. Om Gunnarsby tvätt och badstugeförening, begäran om anslag Redogörelse för huvuddragen i riksdagens beslut i bostadsfrågor åren , anvisningar m m Skrivelser från och till sökande av bostadslån och bidrag Protokoll från sammanträde med representanter för Länsarbetsnämnden, företagareföreningen, kommunen. Kommunen bidrar till folkpensioneringskostnader, 1956 Folkmängden i övre hbfd Brandövning, brandförsvar Vattendomar Redovisningsräkning av kommunal skatt Grundundersökning av industrimark i Rånbyn Protokoll från kommunen tillsatt för att lämna förslag till fördelningen av anslag till "andra" önskemål. Ombyggnad av skolhemmet i Gunnarsbyn Protokoll från företagsnämndens sammanträde Protokoll från industrikommitténs sammanträde om uthyrning till E Alberg. Förslag till VA i Östra byn Lantmäteriets organisation Om utgallring av verifikat. Utredning om vägbelysning mm.

34 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 5 KOMMUNALBLOCK, LULEÅ-BODEN Serien i pärm Skrivelser rörande kommunsammanläggningar till block Bodensblocket, utredningar Inkommande skrivelser, protokoll m m från Luleå kommunblocksnämnd Inkommande skrivelser, protokoll m m från Luleå kommunblocksnämnd.

35 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 6 INKOMMANDE SKRIVELSER Arkivkartong Rapport från Ågrundets virkesutskiljningsverk Uppgifter å körare för erhållande av havre och hö Uppgifter angående foder för hästar Arealinventering Kungörelse angående potatisredovisning och livsmedel, Tröskningsrapport Hästrulla för 1919.

36 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 7 REVISIONSBERÄTTELSER Arkivkartong Inkommande från Kommunens revisor, med luckor

37 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 PERSONALKORT PERSONAKTER Från , se Luleå stads löne- och personalutskotts arkiv. Serien i arkivkartong A - H I - N M - Ö

38 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A DIVERSE ÄLDRE HANDLINGAR Serien i arkivkartong Rotebesparingskassa samt huvudbok undsättningsspannmål Se även E Utlämnad undsättningsspannmålsbok Uppbördsbok Se även E1. Innehåller även Råneå kommuns vapen.

39 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 B RÅNEÅ SOCKENS JUBILEUMSKOMMITTÉ Arkivkartong 300-års jubileumsprotokoll Kassabok Verifikationer

40 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 2 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL, VA-ANLÄGGNINGAR Serien i arkivkartong Från 1956, se arbetsutskottets handlingar, A3. Vattenverk, Råneå mm Offerter och anbud, skrivelser. Råneå Va-grundvattenundersökning, borrbrunn Tallheden, sänkbrunn vid Böle Vattenverk vid Tallheden jämte ledningar. Kostnadsutredning. Vattenverkets byggande, entreprenadkontrakt Va. Råneå Östra byn, Va, Råneå västra och norra byn, Va, Rjåneå, Holmen, ledningar, Va, Råneå, Holmen, avloppspumpstation Va, Råneå, Norra byn, industrierna, även etapp västra byn, Va, Råneå, Östra byn (norra byn 1958), Va, vattentäkt, Andträsket, om ansökan på dom, 1964 Vattendom, Andträsket, tilförselledningar, tillbyggnader av Vattenverk Vattendom, upplåtelsehandlingar, Va, Mjöträskets förening, Va, Heden, Vitå, Va, Gunnarsbyn, ledningar vattenverk och avloppsbrunn, BD 77 och 102, Va, Gunnarsbyn, utökning av ledningsnät, BD 77 och 102, Va, Gunnarsbyn, BD 23, 2-1 Va, Sörbyn, BD 270, utredning om vattenverk och slamavskiljare, Va, Sörbyn, program och entreprenadkontrakt, Va, Sörbyn, fortsatt utbyggnad BD 270, Va, Vitå, utredning om och ansökning av statsbidrag, Va, Niemisel, BD 42, ledningar vattenverk och slamavskiljare, Va, Niemisel, program, entreprenadkontrakt, Va, Niemisel, ledningar, BD 394, Va, Jämtön BD 103, ledningar vattenverk och slamavskiljare, Va, Jämtön BD 304, fortsatt utbyggnad, Registrerade småanläggningar för VA 1945, Niemisel 1945, Prästholm 1946, Strömsund 1948, Högsön och Vitån 1948, Högsön och Vitån

41 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 2 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL, VA-ANLÄGGNINGAR 1948, Åträsk 1948, Sörbyn, västra delen 1949, Valvfors 1949, Kvarntjärn 1949, Niemisel 1950, Jämtön 1950, Heden 1950, Låntgjärn, Vitå 1950, Vitåfors 1951, Glad, Vitåfors 1951, Vitåfors Va. Votå, etapp 1, ledningar, vattenverk, slamavskiljare, Va, Råneå, etapp 13, Va Jämtön, Va Råneå sydöstra, dagvattenledningar i Råneå, promenadstigar, röjning, Vattenreningsverk i Råneå, ombyggnad, 1965 Vattenreningsverk i Råneå, ombyggnad,

42 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 3 UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M Serien i arkivkartong Ritningsväv, Epidemisjukhuset, Råneå Niemisels och Meldersteins epidemisjukhus, inventarielistor, Sjukstugan, Melderstein, inventarielista, Sjukstugan, Råneå, inventarielista, 1930 Epidemikommittén, protokoll, 1929 Epidemisjukhuset, Råneå, räkenskapssammandrag mm, Epidemisjukhuset, Råneå, inskrivna, Brandförsäkringsbrev, Råneå, 1930 Kungl Kammarrättens utslag rörande Domänverkets taxeringar, 1922 Niemisels torrläggningsföretag, 1932 Utredning centraliserad förvaltning, Handlingar förvaltningsbyggnad Ombyggnad av arrestlokal, protokoll, entreprenadhandlingar, ritningar Kajbygget på Flakaskär, 1869 Hamnbygget i Kängsön, 1938 Hamnbygget i Kängsön, ombyggnad, Ombyggnad av Kängsö hamn, Arbetslöshetsräkning, 1937 Utredning om uppförande av badhus, 1938 Utredning av samlingslokaler, Utdrag av 1825 års jordebok och 1865 års mantalslängd i Råneå socken, 1866 Handlingar rörande nya läkarbostaden (s k Edénska gården), 1885 Förslag till ombyggnad av läkarbostad, 1932 Protokoll fört med direktionen för uppförande av provinsialläkarbostad, Råneå, Entreprenadkontrakt, besiktningsprotokoll, läkarbostaden, Råneå, 1939, 1950 Anbudshandlingar, avlöningslistor mm, Förslag till vissa ombyggnader av vissa gator i Råneå kyrkby, Utredning samt om- och tillbyggnad av Idrottsplatsen, Råneå, 1938 Utredning angående Råneå kyrkovall och åtgärder för förvärv, 1947 Kommittén för handling av kyrkstugor å Kyrkovallen, Utdrag av protokoll angående ordningsstadgan, 1915 Fotografier, 1955 Förslag till planering av Kyrkovallen Förslag till vägbyggnad Rörån - Gunnarsbyn med grenväg, 1934 Förslag till vägbyggnad, Prinsnäsby, 1939

43 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 3 UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M Förslag till vägbyggnad, Fällträsk by, 1939 Abramsåns vattenavledningsföretag, Hamnkommitténs protokoll med bilagor, Utredning om hamnens placering i Mjöfjärden, Utredning angående styckegods- och utskeppningshamn, Utredning om massaindustri, Utredning om kustjärnväg Luleå - Kalix Protokoll, skrivelser, ritningar Uppgifter från hästägare Uppgifter från hästägare Uppgifter från hästägare , Uppgifter från hästägare , uppgifter på arealinventering Befrielse från nöjesskatt: Gunnarsbyns Byggnadsförening Byggnadsföreningen Novemberblomman, Sörbyn Niemisels Folkets Hus Vitå Folketshusförening Råneå Folketshusförening Handlingar rörande medgivande om befrielse från nöjesskatt, Civilförsvarsnämndens protokoll, Ledningscentral samt skyddsrum, Förvaltningsbyggnadens tillbyggnad med kontor för landsfiskal och polis, samt arrester Utredning om förslag till VVS, el-kontrakt, ventilation Förvaltningsbyggnad, programhandlingar och kontrakt Kommunalhuset Utredning om uppförande av ett pensionärshem i Råneå. Beslut, entreprenadkontrakt, byggande Kommunens gruppbygge i Råneå, utredning, byggande, försäljning av hus, Ritningar, förslag till ålderdomshemmet, Råneå, Handlingar rörande kommunen och stiftelsen Rånehus 12:65, 29:4, 11:19, 10:100 och 11:63 Saknas Byggnadskommittén för ålderdomshemmet, protokoll, besiktningar Byggnads- målnings- och rumsbeskrivning Entreprenadkontrakt och ritningar, ventilationsanläggning Ålderdomshemmet Värme- oljeeldnings- och sanitära anläggningar, kontrakt, ritningar, el-kontrakt Ombyggnad av ålderdomshem, planteringsritningar,

44 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 3 UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M byggnads- VVS-kontrakt, samt byggnads- och målningsarbeten, entreprenadkontrakt, hus del II Redovisningar av ombyggnad ålderdomshemmet, 1965 Ombyggnad av Strömsundshemmet, ansökan om beredskapsarbete Kyrkogårdsanläggningen, projektering, byggande, XcBD46, Kyrkogårdsanläggningen, revisionsritningar, trädgårdsanläggning, Kyrkogårdsanläggningen, ritningar och beskrivningar Nya brandstationen, ritningar och kontrakt, slutbesiktningsprotokoll Rör- och ventilationsanläggning Råneå sockens brandstodsbolags protokoll, inbunden Byggande av hyreshus, Rånbyn 57:1, ritningar, entreprenadkontrakt, avlöningslistor Uppförande av apoteksbyggnad, , samt värmeanläggning, 1930 Utredning om- och tillbyggnad av gamla folkskolan till lokaler för Apotek och Tandvård Iordningsställande av tandvårdslokaler i Niemisel och Gunnarsbyn Utredning om- och tillbyggnad av pensionärshemmet i Gunnarsbyn Ritningar och entreprenadkontrakt Brandstation i Gunnarsbyn, 1942 Brandbrunnar i Böle, Högsön, Niemisel och Vitå, 1949 Nybyggnad av folkskola, Råneå, samt lärarbostad, ritningar, beskrivningar och kostnadsberäkningar, Yrkesskolan i Råneå Ritningar, kostnadsberäkningar och entreprenadkontrakt Busstationen i Råneå Ritningar, plan över torget Utredning och förslag om användning av Gunnarsbyns skolhem till tandvård och läkarmottagning Utredning om campingplats i Kängsön, Råneås trehundraårsjubileum, 1954 Ambulansverksamhet, 1959 Utredning rörande skolorganisation och behov av lokaler, 1963 Avtal med kommunalarbetarna Brandstadgar för Rånbyn och Gunnarsbyn, Jämtösund, avtal med SLA Råneå Snickerifabriks nya lokaler, 1963 Koncessionsansökan för eldistribution, 1964 Ansökan till Övre Norrlands Vattendomstoll om rätt till uttag av vatten från Andträsket, 1964, vattendom

45 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 3 UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M Utredning om skinnberedningsindustri, 1964 Utredning om fisket i älven Statsbidragsansökan, centralskolan i Råneå, 1965 Utredning om barnstuga i Råneå, Ändrad postal organisation för Niemisel och Orrbyn, Bjurå, Niemiholm och Degerselet, Vägar i Gunnarsbyn, ansökan om statsbidrag, Vägbelysning, Pensionärshem i Niemisel, Väg till slamavskiljaren i Vitå, 1967 Gator inom Råneå Kyrkby, Gator inom Gunnarsbyn, Polisväsendets organisation och lokaler, Bodenblocket: Utredning om sammanläggning, Kommunalt investeringsprogram, Råneå industrikommitté, protokoll och handlingar Förteckning över medlemmar i Råneå kalkbruksförening samt handlingar Råneå vedkommitté, Avsyning av allmänna skyddsrum Utredning om uppmuddring av Råneälvens utlopp samt ansökan om vattendom, Bevakning av konkurser inom kommunen Sophämtningstaxor Kungajubileumsinsamlingen 1962, Gustav VI Adolf Stiftelsen Rånehus Ansökningar om att som beredskapsarbete få bygga hus A och B i kommunens planerade skolbyggnader och tillika samlingslokaler och AMS avslag å densamma. Ritningsskisser för ombyggnad av läkarmottagning i Niemisel skola, Forshed samt skoltoaletter i Prästholm Småbåtshamn i Jämtöavan, ansökan om statsbidrag, skrivelser och namnlistor på personer som önskar hamn. Vattendomstollens dom A5/1968 Tillstånd att anlägga småbåtshamn. Förslag till förbindelseväg från Kängsöudden till Brändholmen. Ansökan till Norrbygdens vattendomstol Förhandlingsprotokoll, vattendomstolen bland annat. Skrivelser, protokoll.

46 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 5 AKTER LÅN Serien i arkivkartong 1-1 Ahlbäck, Arne R, Forshed 1:25 2 Ahlbäck, Bengt, Rånbyn 7:43 3 Ahlbäck, Max, Forshed 1:27 4 Ahlkvist, Karl E. Mjöträsk 1:13, 1:18 5 Almén, Albin, Böle 6:8 6 Almkvist, Gustav A, Rånbyn 19:21 7 Almkvist, Viktor, Orrbyn 7:27 8 Andersson, Alban, Finsta 1:2 m fl 9 Andersson, Albin, Mjöträsk 1:8 10 Andersson, Alvar, Ängesträsk 1:7 11 Andersson, Anton B, Vitå 13:19 12 Andersson, Anton G, Ängesträsk 1:18 13 Andersson, Arvid J, Högsön 8:9 14 Andersson, Bo, Rånbyn 13: Andersson, Bengt E, Jämtön 2:6, 1:7 16 Andersson, Edla A, Vitån 2:11 17 Andersson, Edmund, Rånbyn 12:14 18 Andersson, Einar och Samuel, Niemisel 31:1 19 Andersson, Erland F, Rånbyn 13:96 20 Andersson, Fri6tjof, Vitån 2:6, 2:7 21 Andersson, Gunnar, Högsön 3:14 22 Andersson, Harald L, Böle 12:1 23 Andersson, Herman, Vitån 13: Andersson, Hilding, Bjurånäs 1:4 2 Andersson, Johan A, Högsön 2:10 m fl 3 Andersson, John R, Lassbyn 15:12 4 Andersson, Lars-Erik, Råneyn 9:36 5 Andersson, Martin, Rånbyn 10:82 6 Andersson, Nils I, Högsön 5:4 7 Andersson, Oskar E, Rånbyn 11:18 8 Andersson, Siri, Niemisel 2:15 9 Andersson, Sten, Vitå 3:4 10 Andersson, Valter, Prästholmen 13:15 11 Andersson, Åke, Vitå 31:1 12 Antonsson, Harry G, Ängesträsk 1:8 13 Antonsson, Gustav Nils, Ängesträsk 1:98 14 Axberg, Alexius, Högsön 10:6 15 Berg, Erik A, Rånbyn 5:39 16 Berg, Erik G F, Jämtön 29:1 17 Berg, Evert, Rånbyn 13: Berg, Fanny, Jämtön 6:13, 7:7 19 Berg, Folke, Jämtön 29:2 20 Berg, Greta G, Kungsbacken 1:1 21 Berg, Karl-Ivar, Jämtön 9:15 22 Berg, Oskar G, Prästholm 16:10 23 Berg, Siri M, Rånbyn 24:35 24 Bergdahl, Sixten, Rånbyn 13:99 25 Bergenstråle, Holger, Kvarnberg 1:44 26 Berggren, Hj, Orrbyn 3:8, 3:33 27 Berggren, Sixten K, Vitå 16:28

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag Serien i kartong. Serien innehåller kontraböcker, fraktsedlar, kommissionshandlingar, postgirokontoutdrag, leveranssedlar ("kontantförsäljning och reparationer", "försälning i avräkning" och "räkning sänd"),

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Bild 1 av 54 RÖKÅ IF 1953-2005

Bild 1 av 54 RÖKÅ IF 1953-2005 RÖKÅ IF 1953-2005 Bild 1 av 54 Det första protokollförda sammanträdet hölls den 9 maj 1953 i Rökå skola. Vid mötet fungerade Valter Stenberg som ordförande och protokollet fördes av Bertil Enerbrandt.

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv signum A1 Protokoll 1 1951-1958 1959 Saknad 1970 2 1960-1962 3 1963-1966 4 1952-1964 Protokoll för särskilda nämnden och föräldramöten 5 1961-1962 Skolrådets protokoll signum A2 Protokollsbilagor 1 1952

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2010 ABC-Åkarna AB Karosseritillbehör Alviks

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING 2008-08-14 1. Göran Dolk 33 42 75 5 2. Arne Thunholm 39 40 79 3 3. Bo Thengqvist 43 41 84 2 4. Bengt Jonsson 41 45 86 1 5. Olle Lindblom 46 40 86 1 6. Tord Ödlund 44 92 1 7. Sven Melkered 46 94 1 8. Åke

Läs mer

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1964 1970 Serien i arkivkartong. Med bilagor. 1971 1977 Med bilagor. 1978 1986 Med bilagor. 2 1987 1999 Med bilagor. 1 1964 1975 Serien i arkivkartong. Med bilagor.

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård.

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Gafsele Byamän. Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Enligt bilaga. Tid/plats Närvaro Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens stämma Öppnande

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer