RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Råneå Uppgifter om arkiv Arkivets namn RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND för arkivhandlingar Hyllmeter 0,00 NL-arkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Råneå kommunalnämnd inrättades genom 1862 års kommunallag om självstyrelse, enligt protokoll började kommunalnämnden fungera från och med , se A1. Kommunalnämnden var även Hälsovårdsnämnd till och med Från , se Luleå Drätselkammares arkiv.

4 Innehåll RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Serie A 1 A 1 A A 2 A 3 A 3 A A 4 C 1 C 1 A D 1 D 1 A D 2 D 3 D 4 D 6 D 7 D 8 D 9 D 11 D 12 D 14 D 17 E 1 E 2 E 3 E 5 E 6 E 7 F 1 F 1 A F 1 B F 2 F 3 F 5 F 8 F 9 G 1 G 1 B G 1 C G 1 D G 2 G 4 A G 4 AA G 5 G 6 G 6 A G 6 B PROTOKOLL MICROFILM PROTOKOLLSBILAGOR ARBETSUTSKOTTET ARBETSUTSKOTTETS BILAGOR BOSTADSUTSKOTTET DIARIUM DIARIETS SÖKREGISTER FYRKTALSLÄNGDER VÄGFYRKTALSLÄNGDER FÖRBÄTTRINGSLÅN, BIDRAG M M RÖSTLÄNGDER MANTALSLÄNGDER INVENTARIER LÖNEKORT A - Ö LÖNEKORT FÖRTROENDEMÄN VATTENANALYSER HUNDÄGARREGISTER RITNINGSFÖRTECKNING ANSLUTNINGSAVGIFTER ÄLDRE SKRIVELSER INK OCH UTG SKRIVELSER, DIARIEFÖRDA INK OCH UTG SKRIVELSER, EJ DIARIEFÖRDA KOMMUNALBLOCK, LULEÅ-BODEN INKOMMANDE SKRIVELSER REVISIONSBERÄTTELSER PERSONALKORT PERSONAKTER DIVERSE ÄLDRE HANDLINGAR RÅNEÅ SOCKENS JUBILEUMSKOMMITTÉ TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL, VA-ANLÄGGNINGAR UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M AKTER LÅN ARRENDEKONTRAKT UTREDN AV BOSTADSFÖRHÅLLANDE HUVUDBÖCKER KASSABOK, BYGGNADSLÅN KASSABOK, KÄNGSÖHAMNEN KASSABOK, GAMLA OCH NYA MAGASINSFONDERNA KASSABÖCKER INKOMST OCH UTGIFTSJOURNALER INKOMST- OCH UTGIFTSJOURNALER, SOC OCH LÅNEFÖRM FÖRDELNINGSKORT VERIFIKATIONER VERIFIKATIONER BARNRIKELÅN VERIFIKATIONER EGNAHEMSLÅN

5 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Serie G 6 C G 8 G 8 A G 9 G 10 G 11 H 4 Ö 1 Ö 2 VERIFIKATIONER BOSTADSFÖRBÄTTRINGSLÅN UPPBÖRDSLÄNGDER M M SKOGSACCISLÄNGDER INKOMST- OCH UTGIFTSSTATER, FÖRSLAG NÖJES- OCH HUNDSKATT STATER (ÅRSREDOGÖRELSER) LAGFARTSHANDLINGAR, FASTIGHETSHANDLINGAR KURIOSA KOMMUNVAPEN

6 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 PROTOKOLL Före 1866, se Kyrkans arkiv. Även hälsovårdsnämnden Serien i arkivkartong Längst bak handlingar angående kajbyggnad vid Flakaskär Skeppsavgifter vid nämnda kaj Längst bak entreprenadkontrakt för snöplogningen i Råneå socken saknas Bilagor från 1932, se A Med register, protokollen är maskinskrivna fr o m Med register Protokoll med sak- och personregister

7 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 A MICROFILM Orginalfilm förvaras i Landsarkivet i Härnösand rullar microfilm av Råneå kommunalnämnds protokoll (kopior). (utlånat till Mauritz Nyström)

8 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 PROTOKOLLSBILAGOR Serien inbunden om ej annat anges Arkivkartong Arkivkartong Efter 1961 är bilagorna inbundna med protokollen. Varje årgång i omslag Innehåller även skrivelser till hälsovårdsnämnden. Från 1936, se hälsovårdsnämndens arkiv. Varje årgång i omslag Arkivkartong Varje årgång i omslag Arkivkartong Varje årgång i omslag

9 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 3 ARBETSUTSKOTTET Protokoll Före 1956, se Tekniska nämnden, F Arkivkartong Med afabetiskt sakregister med alfabetiskt sakregister och bilagor.

10 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 3 A ARBETSUTSKOTTETS BILAGOR Arkivkartong Bilagor till protokoll

11 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND A 4 BOSTADSUTSKOTTET Protokoll med register. Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden , inbunden , bunt med bilagor , bunt med bilagor

12 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND C 1 DIARIUM Före 1934 saknas Inbunden Inbunden Inbunden Inkommande och utgående skrivelser. Serien i pärm om ej annat anges. 3A

13 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND C 1 A DIARIETS SÖKREGISTER Serien i arkivkartong. Kort, rubrik efter sak och personnamn sakregister Sak- och personrubriker Särskilt kortregisterdiarium bordlagda samt hänskjutna ärenden.

14 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 1 FYRKTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong Luckor 1871, 1873, 1875, 1876 och saknas saknas Från och med 1910, se D3, röstlängder

15 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 1 A VÄGFYRKTALSLÄNGDER , se E1:7 Serien i arkivkartong Vägfyrktalsnämnd saknas saknas

16 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 2 FÖRBÄTTRINGSLÅN, BIDRAG M M Serien i arkivkartong. Se ämnesordnade handlingar. Ansökningar, arbetsbeskrivningar och kostnadsberäkningar från de första förbättringsverksamheterna Se F3: A - Ö Beviljade förbättringslån och förbättringsbidrag A - K Avräknade och slutbetalda förbättringslån och bidrag L - Ö Avräknade och slutbetalda förbättringslån och bidrag Avräknade bostadsanskaffningslån , amorteringsliggare, Egnahemslån , amorteringsliggare för förbättringslån Liggare över beviljade bostadsanskaffningslån och familjebostadsbidrag för eget hem, med register.

17 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 3 RÖSTLÄNGDER Serien i arkivkartong fr 1-9 Serien i paket fr Röstlängder för Riksdagens andrakammarval och kommunalval , , , , , , , , , , , , , 1964,

18 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 MANTALSLÄNGDER Serien i paket fr 1-6 Serien inbunden fr 7-15 Serien i bunt fr saknas saknas Nedre distriktet Övre distriktet saknas Nedre distriktet Övre distriktet

19 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 6 INVENTARIER Inbunden Förteckning över inventarier i Kommunalhuset

20 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 7 LÖNEKORT A - Ö Uppgifterna är även räkenskaper. Före 1937 se Kommunalnämndens kassaböcker, gr G2. Länekort för anställda och arvodesanställda förtroendevalda. Se även Lönestatistik för Källskatt, grupp H1 från Se även D8, Serien i arkivkartong A - Ö A - F G - M N - Ö A - E C - L M - Ö A - Ö F - Ö, se även lönestatistik för källskatt, grupp H1 från Se även D8, , A - Ö

21 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÖNEKORT Se även H1, år Serien i arkivkartong Hemvårdarinnor och övriga 2. Arbetare, väg- och vatten, byggnad m m Bespisningspersonal, lärare yrkesskolan 2. Lärare, ej bokstavsordnade Lärare, ej bokstavsordnade 2. " Vaktmästare, skolstäderskor 2. Kommunalkontoret, poliser, pensionärer samt ålderdomshemmets personal Diversearbetare, byggnad, vatten och avlopp mm 2. Bespisningspersonal, yrkeslärare Hemvårdarinnor, ålderdomshemspersonal 2. Lärare, ej bostadsordnade Lärare, ej bostavsordnade 2. " Vaktmästare, skolsköterskan 2. Polispersonal, pensionärer Arbetare, byggnads, VA mm 2. Beredskapsarbetare Bespisningspersonal, skolstäderskor, yrkeslärare 2. Hemvårdarinnor, ålderdomshemspersonal Västberga Lärare, Verner m fl 2. Lärare, Öjeland m fl Lärare, tjärnberg m fl, skolexpeditionen, skolvaktmästare 2. Pensionärer, polispersonal Diversearbetare, VA mm 2. Beredskapsarbetare Bespisningspersonal, skolbaderskor, yrkeslärare 2. Lärare, ej bostavsordnade Vaktmästare, städerskor, pensionärer, åldersomshemspersonal, hemvårdarinnor 2. Lärare, ej bostavsordnade Lärare, ej bostavsordnade 2. " Kommunalkontorets personal, polispersonal 2. Diversearbetare Beredskapsarbetare 2. " Bespisningspersonal, skolstäderskor, yrkeslärare 2. Vaktmästare, städerskor, hemvårdarinnor,

22 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÖNEKORT ålderdomshemspersonal Skolexpeditionens personal, skolvaktmästare 2. Lärare, ej bokstavsordnade Lärare, ej bostavsordnade 2. " Kommunalkontorets personal, polispersonal 2. Diversearbetare Diversearbetare 2. " Skolstäderskor, bespisningspersonal, yrkeslärare 2. Vaktmästare, städerskor, ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor Lärare, ej bostavsordnade 2. " Lärare, ej bostavsordnade 2. Kommunalkontorets personal, polispersonal Diversearbetare 2. " Diversearbetare 2. " Skolstäderskor, ekonomipersonal 2. Lärare, skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare Yrkeslärare 2. Lärare, ej bostavsordnade 3. " Vaktmästare, städerskor, ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor 2. Kommunalkontorets personal, polispersonal Diversearbetare 2. Ekonomipersonal, yrkeslärare 3. Vaktmästare, städerskor, ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor Skolvaktmästare, skolstäderskor 2. Lärare, ej bokstavsordnade Lärare, ej bostavsordnade 2. " Kommunalkontorets personal, polispersonal 2. Diversearbetare Skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare, skolstäderskor 2. Ekonomipersonal, yrkeslärare Lärare, ej bokstavsordnade 2. " Ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor 2. Kommunalkontorets personal, polispersonal, vaktmästare och städerskor

23 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÖNEKORT Diversearbetare 2. Skolstäderskor, ekonomipersonal, yrkeslärare Kommunalkontorets personal, vaktmästare, städerskor, pensionärer 2. Skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare 3. Lärare, ej bokstavsordnade Lärare 2. Åldersomshemspersonal, hemvårdarinnor Diversearbetare 2. Kommunalkontorets personal, vaktmästare, städerskor och pensionärer Skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare, städerskor Kokerskor, skolmåltidsbiträden, yrkeslärare 2. Lärare Lärare 2. Ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor Kommunalkontorets personal, vaktmästare, städerskor, pensionärer, ålderdomshemspersonal. 2. Lärare Lärare 2. Skolexpeditionspersonal, skolvaktmästare 3. Skolmåltidspersonal, yrkeslärare Hemvårdarinnor, hemsamariter, arbetare 2. Hemsamariter Kommunalkontorets personal, vaktmästare, städerskor 2. Ålderdomshemspersonal, hemvårdarinnor, hemsjukvårdare Hemsamariter, anst nr Hemsamariter, anst nr Hemsamariter, byggnads- och anläggningsarbetare 2. Lärare, nr 6/1-6/ Lärare, nr 6/41l - 6/ Skolkontorets personal, skolvaktmästare, skolstäderskor, skolmåltidspersonal

24 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 9 FÖRTROENDEMÄN Pärm Liggare över förtroendevalda

25 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 11 VATTENANALYSER Arkivkartong 1966 och tidigare Från Råneå (Ej Andträsket), Vitå, Niemisel, Jämtön samt div

26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 12 HUNDÄGARREGISTER Serien i arkivkartong

27 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 14 RITNINGSFÖRTECKNING Arkivkartong Del 1, mars Del 2, , ritningar över utförda byggnader inom Råneå kommun.

28 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND D 17 ANSLUTNINGSAVGIFTER Kortregister, årtal varierar talet Arkivkartong Bokstavsordning personnamn A - Ö Fastighetsbeteckning, anslutningskostnader, antal rum m m

29 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 1 ÄLDRE SKRIVELSER Skrivelserna är de äldsta som tillhör Råneå Kommunalnämnd, vilken inrättades genom 1862 års kommunallag om självstyrelse. Enligt protokoll började kommunalnämnden fungera från och med , se A Undsättningskommitténs handlingar. Innehåller även spridda protokoll, se även F1A Brev och konceptbok Skrivelser Fördelningslängd angående fattighjonen Kvittensa m m till 1870 års uppbörds- och undsättningsmedel Brandsyneprotokoll 1871 Undsättningsuppbörd Uppbördslängd hundkreatur Angående Brännvinsutskänkning och minuthandelsrättigheter i Råneå socken Redogörelse kommunalkassan Debiteringslängd och korn eller mjöl att utgå i natura till fattigvårdens underhåll i Råneå år Uppgifter på hundar Sörby Skrivelse Kungl Maj:t Befallningshavare Restlängd över utsålt korn och mjöl för fattigvården Räkenskaper för Råneå kommunalstämma Protokoll angående auktion Kungl Maj:ts befattningshavare utslag allmänna landsvägen Rånbyn, Strömsund. Tara-avgiften över broar Rånbyn. Handlingar angående Luleå lasarett. Utdrag taxeringslängd. Kungörelse angående väghållning, Debiteringslängd ang mjöl (brev och koncept ) Förteckning understödstagare. Förslag inkomst och utgiftsstat 1884 Diverse skrivelser, räkningar. Avlöningsstat. Kommunens bekostn för inackorderade underåriga barn. Kontrollängd kommunala uppbörden Mjölkladd med register. Fördelning av fattigmjöl av kommunalnämndens ledamöter. Redovisning mjölunderhåll åt fattiga. Debiteringslängd och mjöl till fattigvården. Rotehjons längd Kommunalutskylder Inkomst- och utgiftsstat Fångförpassning Mjölräkningar Hundskatt Skrivelser m m som gäller fattigvården. Delningslängd för ersättning för gamla kyrkoherdebostaden efter 1862 års mantalslängd (utskriven 1885)

30 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 1 ÄLDRE SKRIVELSER Kontrollängd 1887 Rotemedelförteckning Betald hundskatt Råneå kommun Mjölräkningar 1887 års redogörelse för inköpt mjöl Förslag inkomst utgiftsstat för Råneå kommun Förslag till Kyrko- och skolutgifter, samt diverse skrivelser. Redovisning utestår. Kommunalutskylder Diverse räkningar. Avslag till fattigvården. Mjölräkningar Uppgifter om vilka som utgått vid brobyggnader inom kommunen Förslag inkomster- och utgiftsstat Förteckning personer erhållit understöd mjöl 1889 Förteckning över personer som ej betalat vaccinationslösen. Jordbruksfyrken Uppbörd redovisning, Utbetalt mjöl Avlöningsbok barn. Inackorderade på fattigvårdens bekostnad 1889 Revisionsberättelser 1888 års bokslut. Mjölräkningar för 1889 Förteckning för utbekommen mjöl. Diverse räkningar, skrivelser m m Fyrktalslängd för Råneå socken

31 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 2 INK OCH UTG SKRIVELSER, DIARIEFÖRDA Serien i arkivkartong Inneh även utredning rörande skolorganisationen inom Råneå kommun

32 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 2 INK OCH UTG SKRIVELSER, DIARIEFÖRDA

33 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 3 INK OCH UTG SKRIVELSER, EJ DIARIEFÖRDA Serien i arkivkartong Skrivelser om ifrågasatt byggande av ett kraftverk i Korpforsen. Redogörelse över fodernämndens verksamhet. Instruktion för polispersonalen i Råneå. Om stödlåneverksamheten. Protokoll från sammanträde angående upprättande av byggnadsplan för Råneå kyrkby. Uppgifter om levnadskostnader. Om utgärder mot arbetslöshet. Om Gunnarsby tvätt och badstugeförening, begäran om anslag Redogörelse för huvuddragen i riksdagens beslut i bostadsfrågor åren , anvisningar m m Skrivelser från och till sökande av bostadslån och bidrag Protokoll från sammanträde med representanter för Länsarbetsnämnden, företagareföreningen, kommunen. Kommunen bidrar till folkpensioneringskostnader, 1956 Folkmängden i övre hbfd Brandövning, brandförsvar Vattendomar Redovisningsräkning av kommunal skatt Grundundersökning av industrimark i Rånbyn Protokoll från kommunen tillsatt för att lämna förslag till fördelningen av anslag till "andra" önskemål. Ombyggnad av skolhemmet i Gunnarsbyn Protokoll från företagsnämndens sammanträde Protokoll från industrikommitténs sammanträde om uthyrning till E Alberg. Förslag till VA i Östra byn Lantmäteriets organisation Om utgallring av verifikat. Utredning om vägbelysning mm.

34 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 5 KOMMUNALBLOCK, LULEÅ-BODEN Serien i pärm Skrivelser rörande kommunsammanläggningar till block Bodensblocket, utredningar Inkommande skrivelser, protokoll m m från Luleå kommunblocksnämnd Inkommande skrivelser, protokoll m m från Luleå kommunblocksnämnd.

35 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 6 INKOMMANDE SKRIVELSER Arkivkartong Rapport från Ågrundets virkesutskiljningsverk Uppgifter å körare för erhållande av havre och hö Uppgifter angående foder för hästar Arealinventering Kungörelse angående potatisredovisning och livsmedel, Tröskningsrapport Hästrulla för 1919.

36 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND E 7 REVISIONSBERÄTTELSER Arkivkartong Inkommande från Kommunens revisor, med luckor

37 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 PERSONALKORT PERSONAKTER Från , se Luleå stads löne- och personalutskotts arkiv. Serien i arkivkartong A - H I - N M - Ö

38 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A DIVERSE ÄLDRE HANDLINGAR Serien i arkivkartong Rotebesparingskassa samt huvudbok undsättningsspannmål Se även E Utlämnad undsättningsspannmålsbok Uppbördsbok Se även E1. Innehåller även Råneå kommuns vapen.

39 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 B RÅNEÅ SOCKENS JUBILEUMSKOMMITTÉ Arkivkartong 300-års jubileumsprotokoll Kassabok Verifikationer

40 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 2 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL, VA-ANLÄGGNINGAR Serien i arkivkartong Från 1956, se arbetsutskottets handlingar, A3. Vattenverk, Råneå mm Offerter och anbud, skrivelser. Råneå Va-grundvattenundersökning, borrbrunn Tallheden, sänkbrunn vid Böle Vattenverk vid Tallheden jämte ledningar. Kostnadsutredning. Vattenverkets byggande, entreprenadkontrakt Va. Råneå Östra byn, Va, Råneå västra och norra byn, Va, Rjåneå, Holmen, ledningar, Va, Råneå, Holmen, avloppspumpstation Va, Råneå, Norra byn, industrierna, även etapp västra byn, Va, Råneå, Östra byn (norra byn 1958), Va, vattentäkt, Andträsket, om ansökan på dom, 1964 Vattendom, Andträsket, tilförselledningar, tillbyggnader av Vattenverk Vattendom, upplåtelsehandlingar, Va, Mjöträskets förening, Va, Heden, Vitå, Va, Gunnarsbyn, ledningar vattenverk och avloppsbrunn, BD 77 och 102, Va, Gunnarsbyn, utökning av ledningsnät, BD 77 och 102, Va, Gunnarsbyn, BD 23, 2-1 Va, Sörbyn, BD 270, utredning om vattenverk och slamavskiljare, Va, Sörbyn, program och entreprenadkontrakt, Va, Sörbyn, fortsatt utbyggnad BD 270, Va, Vitå, utredning om och ansökning av statsbidrag, Va, Niemisel, BD 42, ledningar vattenverk och slamavskiljare, Va, Niemisel, program, entreprenadkontrakt, Va, Niemisel, ledningar, BD 394, Va, Jämtön BD 103, ledningar vattenverk och slamavskiljare, Va, Jämtön BD 304, fortsatt utbyggnad, Registrerade småanläggningar för VA 1945, Niemisel 1945, Prästholm 1946, Strömsund 1948, Högsön och Vitån 1948, Högsön och Vitån

41 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 2 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL, VA-ANLÄGGNINGAR 1948, Åträsk 1948, Sörbyn, västra delen 1949, Valvfors 1949, Kvarntjärn 1949, Niemisel 1950, Jämtön 1950, Heden 1950, Låntgjärn, Vitå 1950, Vitåfors 1951, Glad, Vitåfors 1951, Vitåfors Va. Votå, etapp 1, ledningar, vattenverk, slamavskiljare, Va, Råneå, etapp 13, Va Jämtön, Va Råneå sydöstra, dagvattenledningar i Råneå, promenadstigar, röjning, Vattenreningsverk i Råneå, ombyggnad, 1965 Vattenreningsverk i Råneå, ombyggnad,

42 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 3 UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M Serien i arkivkartong Ritningsväv, Epidemisjukhuset, Råneå Niemisels och Meldersteins epidemisjukhus, inventarielistor, Sjukstugan, Melderstein, inventarielista, Sjukstugan, Råneå, inventarielista, 1930 Epidemikommittén, protokoll, 1929 Epidemisjukhuset, Råneå, räkenskapssammandrag mm, Epidemisjukhuset, Råneå, inskrivna, Brandförsäkringsbrev, Råneå, 1930 Kungl Kammarrättens utslag rörande Domänverkets taxeringar, 1922 Niemisels torrläggningsföretag, 1932 Utredning centraliserad förvaltning, Handlingar förvaltningsbyggnad Ombyggnad av arrestlokal, protokoll, entreprenadhandlingar, ritningar Kajbygget på Flakaskär, 1869 Hamnbygget i Kängsön, 1938 Hamnbygget i Kängsön, ombyggnad, Ombyggnad av Kängsö hamn, Arbetslöshetsräkning, 1937 Utredning om uppförande av badhus, 1938 Utredning av samlingslokaler, Utdrag av 1825 års jordebok och 1865 års mantalslängd i Råneå socken, 1866 Handlingar rörande nya läkarbostaden (s k Edénska gården), 1885 Förslag till ombyggnad av läkarbostad, 1932 Protokoll fört med direktionen för uppförande av provinsialläkarbostad, Råneå, Entreprenadkontrakt, besiktningsprotokoll, läkarbostaden, Råneå, 1939, 1950 Anbudshandlingar, avlöningslistor mm, Förslag till vissa ombyggnader av vissa gator i Råneå kyrkby, Utredning samt om- och tillbyggnad av Idrottsplatsen, Råneå, 1938 Utredning angående Råneå kyrkovall och åtgärder för förvärv, 1947 Kommittén för handling av kyrkstugor å Kyrkovallen, Utdrag av protokoll angående ordningsstadgan, 1915 Fotografier, 1955 Förslag till planering av Kyrkovallen Förslag till vägbyggnad Rörån - Gunnarsbyn med grenväg, 1934 Förslag till vägbyggnad, Prinsnäsby, 1939

43 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 3 UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M Förslag till vägbyggnad, Fällträsk by, 1939 Abramsåns vattenavledningsföretag, Hamnkommitténs protokoll med bilagor, Utredning om hamnens placering i Mjöfjärden, Utredning angående styckegods- och utskeppningshamn, Utredning om massaindustri, Utredning om kustjärnväg Luleå - Kalix Protokoll, skrivelser, ritningar Uppgifter från hästägare Uppgifter från hästägare Uppgifter från hästägare , Uppgifter från hästägare , uppgifter på arealinventering Befrielse från nöjesskatt: Gunnarsbyns Byggnadsförening Byggnadsföreningen Novemberblomman, Sörbyn Niemisels Folkets Hus Vitå Folketshusförening Råneå Folketshusförening Handlingar rörande medgivande om befrielse från nöjesskatt, Civilförsvarsnämndens protokoll, Ledningscentral samt skyddsrum, Förvaltningsbyggnadens tillbyggnad med kontor för landsfiskal och polis, samt arrester Utredning om förslag till VVS, el-kontrakt, ventilation Förvaltningsbyggnad, programhandlingar och kontrakt Kommunalhuset Utredning om uppförande av ett pensionärshem i Råneå. Beslut, entreprenadkontrakt, byggande Kommunens gruppbygge i Råneå, utredning, byggande, försäljning av hus, Ritningar, förslag till ålderdomshemmet, Råneå, Handlingar rörande kommunen och stiftelsen Rånehus 12:65, 29:4, 11:19, 10:100 och 11:63 Saknas Byggnadskommittén för ålderdomshemmet, protokoll, besiktningar Byggnads- målnings- och rumsbeskrivning Entreprenadkontrakt och ritningar, ventilationsanläggning Ålderdomshemmet Värme- oljeeldnings- och sanitära anläggningar, kontrakt, ritningar, el-kontrakt Ombyggnad av ålderdomshem, planteringsritningar,

44 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 3 UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M byggnads- VVS-kontrakt, samt byggnads- och målningsarbeten, entreprenadkontrakt, hus del II Redovisningar av ombyggnad ålderdomshemmet, 1965 Ombyggnad av Strömsundshemmet, ansökan om beredskapsarbete Kyrkogårdsanläggningen, projektering, byggande, XcBD46, Kyrkogårdsanläggningen, revisionsritningar, trädgårdsanläggning, Kyrkogårdsanläggningen, ritningar och beskrivningar Nya brandstationen, ritningar och kontrakt, slutbesiktningsprotokoll Rör- och ventilationsanläggning Råneå sockens brandstodsbolags protokoll, inbunden Byggande av hyreshus, Rånbyn 57:1, ritningar, entreprenadkontrakt, avlöningslistor Uppförande av apoteksbyggnad, , samt värmeanläggning, 1930 Utredning om- och tillbyggnad av gamla folkskolan till lokaler för Apotek och Tandvård Iordningsställande av tandvårdslokaler i Niemisel och Gunnarsbyn Utredning om- och tillbyggnad av pensionärshemmet i Gunnarsbyn Ritningar och entreprenadkontrakt Brandstation i Gunnarsbyn, 1942 Brandbrunnar i Böle, Högsön, Niemisel och Vitå, 1949 Nybyggnad av folkskola, Råneå, samt lärarbostad, ritningar, beskrivningar och kostnadsberäkningar, Yrkesskolan i Råneå Ritningar, kostnadsberäkningar och entreprenadkontrakt Busstationen i Råneå Ritningar, plan över torget Utredning och förslag om användning av Gunnarsbyns skolhem till tandvård och läkarmottagning Utredning om campingplats i Kängsön, Råneås trehundraårsjubileum, 1954 Ambulansverksamhet, 1959 Utredning rörande skolorganisation och behov av lokaler, 1963 Avtal med kommunalarbetarna Brandstadgar för Rånbyn och Gunnarsbyn, Jämtösund, avtal med SLA Råneå Snickerifabriks nya lokaler, 1963 Koncessionsansökan för eldistribution, 1964 Ansökan till Övre Norrlands Vattendomstoll om rätt till uttag av vatten från Andträsket, 1964, vattendom

45 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 3 UTREDNINGAR, RITNINGAR, BYGGNADER M M Utredning om skinnberedningsindustri, 1964 Utredning om fisket i älven Statsbidragsansökan, centralskolan i Råneå, 1965 Utredning om barnstuga i Råneå, Ändrad postal organisation för Niemisel och Orrbyn, Bjurå, Niemiholm och Degerselet, Vägar i Gunnarsbyn, ansökan om statsbidrag, Vägbelysning, Pensionärshem i Niemisel, Väg till slamavskiljaren i Vitå, 1967 Gator inom Råneå Kyrkby, Gator inom Gunnarsbyn, Polisväsendets organisation och lokaler, Bodenblocket: Utredning om sammanläggning, Kommunalt investeringsprogram, Råneå industrikommitté, protokoll och handlingar Förteckning över medlemmar i Råneå kalkbruksförening samt handlingar Råneå vedkommitté, Avsyning av allmänna skyddsrum Utredning om uppmuddring av Råneälvens utlopp samt ansökan om vattendom, Bevakning av konkurser inom kommunen Sophämtningstaxor Kungajubileumsinsamlingen 1962, Gustav VI Adolf Stiftelsen Rånehus Ansökningar om att som beredskapsarbete få bygga hus A och B i kommunens planerade skolbyggnader och tillika samlingslokaler och AMS avslag å densamma. Ritningsskisser för ombyggnad av läkarmottagning i Niemisel skola, Forshed samt skoltoaletter i Prästholm Småbåtshamn i Jämtöavan, ansökan om statsbidrag, skrivelser och namnlistor på personer som önskar hamn. Vattendomstollens dom A5/1968 Tillstånd att anlägga småbåtshamn. Förslag till förbindelseväg från Kängsöudden till Brändholmen. Ansökan till Norrbygdens vattendomstol Förhandlingsprotokoll, vattendomstolen bland annat. Skrivelser, protokoll.

46 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND F 5 AKTER LÅN Serien i arkivkartong 1-1 Ahlbäck, Arne R, Forshed 1:25 2 Ahlbäck, Bengt, Rånbyn 7:43 3 Ahlbäck, Max, Forshed 1:27 4 Ahlkvist, Karl E. Mjöträsk 1:13, 1:18 5 Almén, Albin, Böle 6:8 6 Almkvist, Gustav A, Rånbyn 19:21 7 Almkvist, Viktor, Orrbyn 7:27 8 Andersson, Alban, Finsta 1:2 m fl 9 Andersson, Albin, Mjöträsk 1:8 10 Andersson, Alvar, Ängesträsk 1:7 11 Andersson, Anton B, Vitå 13:19 12 Andersson, Anton G, Ängesträsk 1:18 13 Andersson, Arvid J, Högsön 8:9 14 Andersson, Bo, Rånbyn 13: Andersson, Bengt E, Jämtön 2:6, 1:7 16 Andersson, Edla A, Vitån 2:11 17 Andersson, Edmund, Rånbyn 12:14 18 Andersson, Einar och Samuel, Niemisel 31:1 19 Andersson, Erland F, Rånbyn 13:96 20 Andersson, Fri6tjof, Vitån 2:6, 2:7 21 Andersson, Gunnar, Högsön 3:14 22 Andersson, Harald L, Böle 12:1 23 Andersson, Herman, Vitån 13: Andersson, Hilding, Bjurånäs 1:4 2 Andersson, Johan A, Högsön 2:10 m fl 3 Andersson, John R, Lassbyn 15:12 4 Andersson, Lars-Erik, Råneyn 9:36 5 Andersson, Martin, Rånbyn 10:82 6 Andersson, Nils I, Högsön 5:4 7 Andersson, Oskar E, Rånbyn 11:18 8 Andersson, Siri, Niemisel 2:15 9 Andersson, Sten, Vitå 3:4 10 Andersson, Valter, Prästholmen 13:15 11 Andersson, Åke, Vitå 31:1 12 Antonsson, Harry G, Ängesträsk 1:8 13 Antonsson, Gustav Nils, Ängesträsk 1:98 14 Axberg, Alexius, Högsön 10:6 15 Berg, Erik A, Rånbyn 5:39 16 Berg, Erik G F, Jämtön 29:1 17 Berg, Evert, Rånbyn 13: Berg, Fanny, Jämtön 6:13, 7:7 19 Berg, Folke, Jämtön 29:2 20 Berg, Greta G, Kungsbacken 1:1 21 Berg, Karl-Ivar, Jämtön 9:15 22 Berg, Oskar G, Prästholm 16:10 23 Berg, Siri M, Rånbyn 24:35 24 Bergdahl, Sixten, Rånbyn 13:99 25 Bergenstråle, Holger, Kvarnberg 1:44 26 Berggren, Hj, Orrbyn 3:8, 3:33 27 Berggren, Sixten K, Vitå 16:28

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum 20150626 Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN 66 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Placeringslista Järvträsknappet Herrar

Placeringslista Järvträsknappet Herrar Nr Herrar - Namn och ort Vikt i gram H83 Staffan Eriksson, Svensbyn 7969 H30 Roger Eriksson, Skellefteå 7519 H91 Steve Björk, Norsjö 7311 H23 Kent Enbuske, Luleå 6552 H124 Jerry Bjuhr, Sundsvall 6417 H19

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Uppgifter

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Teknik och fastighetschef Roland Eriksson. Avdelningschef. Avdelningschef Stefan Marklund. Distribution VA Vakant. Produktion VA Jan Erik Ylinenpää

Teknik och fastighetschef Roland Eriksson. Avdelningschef. Avdelningschef Stefan Marklund. Distribution VA Vakant. Produktion VA Jan Erik Ylinenpää Teknik och fastighetschef Roland Eriksson Avdelningschef Utredning VA Karin Bäckman Distribution VA Vakant Produktion VA Jan Erik Ylinenpää Avdelningschef Sektionschef Utredning Karin Bäckman VA lab A

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn BARKERYD KOMMUN 5 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort 1863

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Vuopio Grovskyttarna 7 7 8 7 9 6 44 Brons 2 Lars Forsman SJ PK Luleå 3 5 5 4 7 7 31 3 Johan Hansson Luleå Polisen 4 5 4 6 2 5 26 4 Daniel Åhl Bodens SSK 2 6 4 2 4 6

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT 2014-03-29 Boden Mini-tour Masstart H 9-10 Masstart fri stil 1500m 1 31 MARJETA Albert Kalix SK 5:49 0 2 38 LINDQVIST Jesper Bodens SK 5:56 7 3 34 ANTONSEN Linus Sävast Ski Team IF 5:59 10 4 41 SÄFSTRÖM-NIEMI

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 69-Lillkyrka Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare Aspetorpet 69-1 241 35 1891

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund Kallelse till utbildningsdagar i Överkalix för spelare f. 2002 1-2 oktober 2016 Samling/Program Lördag 1 oktober i Överkalix ishall klockan 09.15 Söndag 2 oktober i Överkalix ishall klockan 09.15 Program

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde

ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde Typ Licensområde Vuxna Kalvar A Racksund-Östansjö Jvf 4 4 A Arjeplogs Allmänning 10 10 A Semisjaur-Njargs Sameby 55 40 A Svaipa Sameby 45 40 A Sca Skog AB 1

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA 2013-03-02 Lilla VM Intervallstart tid H 0-8 Intervallstart fri stil 500m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 JUNKKA Arvid 11:02:00 6 LINDBERG Markus 11:02:30 7 JUNKKA Oskar 11:03:00 8 ENGMAN

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

Bodens Mini-Tour Prolog OFFICIELLA RESULTAT

Bodens Mini-Tour Prolog OFFICIELLA RESULTAT 2014-03-29 Bodens Mini-Tour Prolog H 0-8 Intervallstart fri stil 550m 4 LINDBERG Markus OK Sarven 2 BRÄNNSTRÖM Emil 3 LARSSON Emil 6 BERGH Dennis 1 KETTUNEN David D 0-8 Intervallstart fri stil 550m 22

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer