NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Gammelstad Uppgifter om arkiv Arkivets namn NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND för arkivhandlingar 1865 Hyllmeter 0,00 NLarkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Nederluleå kommun sammanslogs med Luleå stad fr o m Kommunalnämnden var även bostadsutskott fr.o.m 1 juli 1947.

4 Innehåll NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Serie A 1 A 1 A A 1 B A 1 C A 2 A 2 a C 1 C 2 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 8 D 10 D 12 D 17 D 19 E E 1 F 1 F 1 A F 1 B F 3 F 4 F 5 F 6 F 6 B F 7 F 9 F 15 F 16 F 17 F 19 F 22 G 1 G 2 G 2 A G 2 B G 3 G 4 G 5 G 7 G 7 A G 8 PROTOKOLL PROTOKOLLSBILAGOR PROTOKOLLSBILAGOR, FATTIGVÅRDSÄRENDEN MICROFILM ARBETSUTSKOTTETS PROTOKOLL BOSTADSUTSKOTTETS PROTOKOLL DIARIER REG TILL DIARIERNA FYRKTALSLÄNGDER TAXERINGSLÄNGDER VÄGFYRKTALSLÄNGDER RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT MANTALSLÄNGDER INVENTARIEBÖCKER LÄGENHETSREGISTER HUNDSKATTELIGGARE (REGISTER) KYRKSTUGOR LIGGARE SKOGSACCISLÄNGDER PERSONALREGISTER SKJUTSNINGS SKYLDIGHET INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER AKTER LÅN (ÄLDRE) AKTER LÅN AKTER, VATTEN OCH AVLOPP, VÄGAR STATSFÖRSLAG LAGFARTS OCH BOUPPTECKNINGS HANDLINGAR HANDLINGAR LÖNER PERSONALAKTER REGLEMENTEN, TAXOR ISHOCKEYBANA CIVILFÖRSVARS NÄMNDEN SJÄLVHUSHÅLLEN VALNÄMNDEN MEDBORGARHUS STYRELSEN SERVITUTSAVTAL, FASTSTÄLLDA HUVUDBÖCKER, BILAGOR KASSABÖCKER DAGBÖCKER ARBETSLÖSHETS KOMMITTÉN NÖDHJÄLPSARBETEN AVRÄKNINGSBÖCKER JOURNALER, INKOMSTER OCH UTGIFTER JOURNAL, SOCIAL OCH LÅNEVERKSAMHET KONTOKORT KONTOKORT, ÄLDRE VERIFIKATIONER

5 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Serie G 8 A G 8 B G 9 G 10 G 11 G 12 H 1 H 3 H 5 Ö 1 Ö 2 Ö 3 Ö 4 VERIFIKATIONER ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN VERIFIKATIONER BOSTADSFÖRBÄTTRINGSBIDRAG UPPBÖRDSLÄNGDER VAKANT BUDGETREDOVISNING NÖJESSKATT LAGFARTS OCH FASTIGHETSHANDLINGAR MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING I INDUSTRIN VATTENDOM SOCKENVAPEN KUNGAPORTRÄTT STÄMPLAR RÄKNEMASKIN

6 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 PROTOKOLL Arkivkartong saknas. Serien inbunden om ej annat anges. Innehåller även fattigvårdsstyrelsens protokoll Lucka Arkivkartong 1917, häftad Arkivkartong Reg A Ö, Lucka Arkivkartong dec Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong 11 Arkivkartong

7 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 A PROTOKOLLSBILAGOR Serien i arkivkartong. Årgång bevaras i orensat skick

8 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 B PROTOKOLLSBILAGOR, FATTIGVÅRDSÄRENDEN Arkivkartong Lucka , ,

9 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 C MICROFILM Orginalfilm förvaras i Landsarkivet i Härnösand rullar microfilm av Nederluleå kommunalnämnds protokoll (kopior) (utlånat till Mauritz Nyström)

10 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 ARBETSUTSKOTTETS PROTOKOLL Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Innehåller även kvotfördelningskommitténs protokoll

11 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 a BOSTADSUTSKOTTETS PROTOKOLL Arkivkartong Ang borgen, byggnadskreditiv, ansökn familjebostadsbidrag m m

12 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND C 1 DIARIER Brevdiarium Se även C Arkivkartong 1915, inbunden , lucka , inbunden l lucka , inbunden 1959, inbunden , lucka (C1:5, 1965, brevdiarium, saknas)

13 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND C 2 REG TILL DIARIERNA Före 1965, se C Arkivkartong

14 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 1 FYRKTALSLÄNGDER Från 1910, se D4 röstlängder. Allmän och lika rösträtt genomfördes 1918 och tillämpades första gången Arkivkartong Arkivkartong , lucka 1897, lucka Inbunden Inbunden , lucka Inbunden

15 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 2 TAXERINGSLÄNGDER Serien i bunt , lucka , lucka , lucka

16 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 3 VÄGFYRKTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong om ej annat anges Inbunden , inbunden 1896, inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden , saknas , saknas 1922, saknas 1923, inbunden 1924, inbunden 1925, inbunden 1926, inbunden

17 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT Valdistriktsindelning, se Valnämndens protokoll. Före 1911, se D1, fyrktalslängder, Från 1920 fick kvinnor rösträtt Arkivkartong Serien i arkivkartong om ej annat anges , lucka Arkivkartong , lucka 1924, inbunden 1925, inbunden Inbunden Inbunden Inbunden 1928, del 2, inbunden , lucka Inbunden 1932, inbunden 1933, bunt 1935, inbunden 1936, del 1, inbunden Del 2 och 3 Inbundna Inbunden Bunt Del 1, Inbunden Del 2, inbunden A G Bunt H Ä Bunt A Ö Bunt A Ö

18 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT Bunt A E Bunt G Ä Bunt A Ä Bunt A Ö Bunt , lucka A Ö Bunt A E Bunt G Ä Bunt A Ä 29 Bunt A Ä

19 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 5 MANTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong

20 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 6 INVENTARIEBÖCKER Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden Fastigheter, köksinventarier, åkerbruksredskap, Rutviks ålderdomshem m m , inbunden Hela kommunen , saknas 1955, häfte Inventarier, förvaltningslokaler med material , inbunden Inventarier, förvaltningslokaler, Bredängshemmet 1962 Inventarier, kommunens förråd samt barnstuga Stadsön,

21 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÄGENHETSREGISTER Arkivkartong Register A Ö

22 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 10 HUNDSKATTELIGGARE (REGISTER) Från , se Luleå stads Drätselkontors arkiv. Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden , saknas , inbunden 1955, kortregister, ägare, A Ö

23 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 12 KYRKSTUGOR LIGGARE Finns uppgifter hos Nederluleå kyrkoförsamlings arkiv Arkivkartong Nummerförteckning, ägare, namn, bostadsort , ej aktuell förteckning. Juni 1972 komplett t o m okt 1973.

24 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 17 SKOGSACCISLÄNGDER Arkivkartong Finns i häften

25 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 19 PERSONALREGISTER Arkivkartong Förtecknat avdelningsvis, länegrad, löneklassuppflyttningar.

26 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND E SKJUTSNINGS SKYLDIGHET Arkivkartong Utslag: angående skjutsningsskyldighet med hållhästar.

27 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND E 1 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER Serien i arkivkartong Lucka Innehåller även diarieförda skrivelser Innehåller även diarieförda skrivelser Innehåller även diarieförda skrivelser Byggnadskontorets skrivelser Innehåller Kungl. Maj:ts resolution om Nederluleå kommuns vapensköld Innehåller även redogörelse för regional jordbruksplanering över Nederluleå socken och Luleå stad Nr 1674

28 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 AKTER LÅN (ÄLDRE) 1 Arkivkartong 2 Arkivkartong Andersson, John S, Gäddvik 1:279 Bergnäshus, Gäddvik 1:302303, 1: Bergman, Ivan, Bjursträsk 1:4 Blomkvist, Harry, Gäddvik 1:254 Boman, Alvar, Solskensberg 1:9 Englund, N E, Gäddvik 1:91 Eriksson, Gunnar, Alvik 12:6 Flodman, L J, Ängesbyn 20:1 Gustavsson, Hans, Ersnäs 12:14, 14:10 Hedman, Karl A. Ersnäs 11:2 Hedvall, Ulf, Gäddvik 6:118 Hermansson, N E, Stadsön 1:416 Isaxon, Bo och Sture, Alvik 6:8 Johansson, Arvid, Bjursträsk 1:10, 1:11 Johansson, Henning och Göta, Holfjärden 2:4 Jönsson, Otto, Stadsön 1:373 Kandel, Johan, Gäddvik 1:235 Larsson, Erik T, Mörön 1:6 Lidman, Anders, Alvik 10:16, m fl Lindgren, Johan Emil, Gäddvik 5:43 Lund, Valter, Hedenslund 1:8 Lundgren, Åke F. Gäddvik 1:259 Nilsson, K E. Ersnäs 2:8 Norberg, Emil, Björkelund 8:1 Norberg, Halvar, Rutvik 13:13 Nordberg, Sven, Holfjärden 2:5 Nordström, Eugén, Gamla staden 1:22 Nordström, Gustav, Långnäs 6:27 Olsson, Bernhard, Ersnäs 15:6 Sandström, Kurt, Avan 13:28 Sandström, Viktor, Ersnäs 1:7, 3:4 Sundbom, Sixten, Gäddvik 1:278 Söderholm, Frans Alex, Gäddvik 6:136 Vallström, J Harry, Gäddvik 1:69 Vikström, Bertil, Gäddvik 6:125 Vikström, Egon, Gäddvik 1:225 Östling, Erik Albin, Gamla staden 1:54

29 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Serien i arkivkartong. 1 Ahlkvist, Göte, Gäddvik 1:403 Ahlkvist, Göran, Öhemmanet 3:49 Ahlman, Arne, Alvik 2:31 Ahlman, Nils, Alvik 9:4 Ahlström, Hilma, Antnäs 3:17 Ahrner, Ernst, Stadsön 1:646 Airijoko, Henning, Gäddvik 18:43 Alatalo. Arne, Gäddvik 18:77 Aldrin, Folke, Gäddvik 1:422 Almén, John G A, Persön 27:1 Almén, Rune, Persön 27:2 Almkvist, Anna, Långön 1:1 Almkvist, Odal K, Gäddvik 18:39 Almkvist, Rune, Björsbyn 5:12 Alström, Melker, Antnäs 6:15 Alviksträsk 1:9, vaföretag Andersson, Alvar, Gäddvik 18:259 Andersson, Arne, Gamla staden 6:15 Andersson, Börje, Gäddvik 18:66 2 Andersson, Erik, Gäddvik 1:607 Andersson, David, Kallax 5:27, 6:25. 6:26 Andersson, Essy, Brändön 10:6 Andersson, Folke, Gäddvik 1:555 Andersson, Filip, Gäddvik 18:41 Andersson, Georg, Smedsbyn 17:3 Andersson, Gunnar, Brändön 21:1 Andersson, Gösta, Stadsön 1:650 Andersson, Holger, Måttsund 8:15 Andersson, John, Gäddvik 1:279 Andersson, John A, Stadsön 1:814 Andersson, Karl Evert, Gäddvik 18:1 Andersson, Karl Åke, Gäddvik 1:209 Andersson, Leonard mfl, Måttsund 8:7 Andersson, Roland, Gäddvik 18:324 Andersson, Rune, Gammelstaden 6:26 Andersson, MajaLisa, Gäddvik 1:40 Andersson, StigGöran, Gammelstaden 6:24 3. Andersson, SvenErik, Gäddvik 18:260 Andersson, Sune, Gäddvik 1:427 Andersson, SvenHugo, Hertsön 5:4 Andersson, Sören, Stadsön 1:519 Andersson, Torgny, Gäddvik 1:383 Anttu, Viktor, Gäddvik 1:327 Arvidsson, Anders, Gäddvik 1:579 Arvidsson, Hilding, Gäddvik 18:319 Aråker, Sven O, Björsbyn 11:9 Askenby, Arne, Gäddvik 1:222 Askenryd, Bo, Stadsön 1:185 Askenryd, Sven, Gäddvik 1:600

30 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Aspros, Bror, Gäddvik 18:347 Axberg, Gunnar. Öhemmanet 3:13 Backarud, Svea, Rutvik 19:3 Backman, Gideon, Ersnäs 28:1 Backman, Ingvar, Fällträsk 1:25 Beckenäs, Herbert, Stadsön 1:594 Beckenäs, Sven, Stadsön 1:608 4 Bellhester, H I, Gäddvik 18:248 Bellhester, I H, Gäddvik 1:371 Bengtsson, Olov, Sudnerbyn 38:5 Benneholm, Johan Egon, Gäddvik 18:83 Bensbyn 11:7, 2:40, 2:31, 2:27, 2:25, 7:13, 2:11 mfl, va Berg, Arvid, Solskensberg 1:33 Berg, Johan, Bälinge 2:23 Berg, Johan, Bälinge 2:38 Berg, Leonard, Gällträsk 1:22 Berg, Karl A, Sunderbyn 19:6 Berg, Kjell, Öhemmanet 3:50 Berg, Rudolf, Gäddvik 18:90 Berg, Sven, Klöverträsk 1:90 Bergkvist, Lars R, Öhemmanet 3:44 Bergkvist, Stig, Stadsön 1:274 5 Bergbom, Rolf O, Gäddvik 18:118 Bergeros, Erik, Smedsbyn 9:31 Berglund, Bengt, Stadsön 1:479 Berglund, Börje, Öhemmanet 3:97 Berglund, Egon, Gäddvik 1:219 Berglund, Karl I, Gäddvik 18:35 Berglund, Tord, Klöverträsk 1:87 Bergman, Hugo, Gammelstaden 6:37 Bergman, Rolf, Öhemmanet 3:43 Bergström, Edla, Persön 16:12 Bergström, Gunnar, Gäddvik 1:244 Bergström, Holger, Gäddvik 18:135 Bergström, Johan A, Klöverträsk 1:12 Bergström, KarlGöran, Gammelstaden 1:57 Bergström, Vera, Bälinge 3:40 Bergvall, Henning, Öhemmanet 3:91 Björk, Ingmar, Sunderbyn 22:26 Björk, Olle, Stadsön 1:453 Björkbom, Bertil J, Rutvik 14:11 Björkén, Fred, Gäddvik 1:517 6 Björklund, Axel, Brändön 5:21 Björklund, Edvin, Brändön 6:1 Björklund, Elvida, Brändön 7:11 Björklund, Enar P, Brändön 1:15 Björklund, Hans, Brändön 7:10, 7:16, Persön 15:5 Björklund, Ludvig, Stadsön 1:511 Björklund, Martin, Brändön 1:39 Björklund, Olov, Kluntarna Björkman, Holger, Gäddvik 18:189 Björkmo, Gretha, Stadsön 1:810 Björn, Åke, Kallax 5:8

31 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Björnfot, Arne, Öhemmanet 3:67 Björnfot, Per, Gäddvik 18:182 Björnström, Rune, Stadsön 1:627 Blomdahl, Sven, Gäddvik 18:31 Blomkvist, Herbert, Bensbyn 9:32 Blomkvist, Gösta, Bensbyn 2:45 Blomkvist, K Anders, Rutvik 3:9 Blomkvist, K Oskar, Bensbyn 35:2 Blomkvist, Lars G, Bensbyn 7:58 7 BlixHolmberg, Gäddvik 18:242 Bodin, Anders, Gäddvik 18:345 Bohlin, Henning, Gammelstaden 6:3 Bohm, Ivar, Rutvik 14:14 Bohm, Tore, Rutvik 15:19 Boman, Birger, Klöverträsk 5:2 Boman, Edvin, Persön 8:3, 18:5 Boman, Einar, Antnäs 4:15 Boman, Ingvar, Stadsön 1:714 Borgerud, K A, Gäddvik 1:138 Bramberg, Rubert, Brändön 1:19 Brandell, Kurt, Bälinge 1:76 Brandell, Nanny, Bälinge 2:33 Brandell, Pertti, Gäddvik 18:201 Broström, Emil, Antnäs 1:1 Broström, Rolf, Gäddvik 18:40 Broström, Sven, Bensbyn 10:22 Broström, Verner, Stadsön 1:486 Bryggman, K A, Gäddvik 18:238 8 Brändholm, Stig, Brändön 8:5 Brändström, Gäddvik 18:179 Brändström, Reinhold, Sundom 3:8 Brändström, Sven Olov, Gäddvik 18:146 Brännholm, Hilding, Bälinge 3:38 Brännholm, Ingemar, AleLångnäs 2:17 Brännström, Ivar, Stadsön 1:592 Brännström, Joel, Ängesbyn 1:42 Brännström, Stig, Gäddvik 1:448 Brännström, Viktor, Hertsön 5:226 Burman, Eva, Börjelslandet 1:9 Burman, Gunnar, Börjelslandet 3:5 Burman, PerÅke, Gäddvik 1:428 Byström, Sture, Gammelstad 13:2 Bäckström, Bengt, Alvik 12:17 Bäckström, Berta, Börjeslandet 2:10 Bäckström, Lennart, Gäddvik 1:361 Bäckström, Nils E, Bensbyn 8:12 Bäckström, Th J, Gäddvik 1:483 9 Bälinge 2:47, Sandgren, va Bälinge 3:26, Larsson, va Bälinge 2:37, Pettersson, va Bälinge 2:38, Berg, va Bälinge 2:46, Vesterberg, va

32 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Bälinge 3:8, Gotthold, va Bergman, Mina Vilhelmina, Bjursträsk 1:7 Carlström, Bruno, Stadsön 18:233 Carlsson, Albert, Rutvik 3:3 Carlsson, Alf, Gäddvik 18:47 Carlsson, Arvid, Rutvik 8:2 Carlsson, Bror, Smedsbyn 6:21 Carlsson, Hugo, Björsbyn 8:28 Carlsson, J A, Rutvik 3:3 Carlsson, J A, Björsbyn 8:24 Carlsson, Karl G, Gäddvik 18:361 Carlsson, J Robert, Bensbyn 9:28 Carlsson, Sigfrid, Stadsön 1:575 Christoffersson, Tor R, Klöverträsk 5:1 Cederlund, Joe, Gäddvik 18:137 Clausén, Karl Otto, Gäddvik 30:3 Classon, Yngve, Stadsön 1:635 Dahlberg, Hilding, Ersnäs 16:5, 12:18 Dahlberg, Thure, Stadsön 1:563 Danielsson, SvenJ, Bjursträsk 2:3 10 Danielsson, Sune, Gammelstaden 6:17 Dellenbäck, Thorsten, Gäddvik 18:215 Drugge, John, Sunderbyn 30:24 Dyste, Bengt, Gäddvik 1:385 Edberg, Gertrud, Stadsön 1:644 Edfast, Gösta, Gäddvik 18:335 Edman, Ernst, Ersnäs 18:1, 2:10 Edström, Ulf, Björkelund 14:7 Eitzenberger, Karl, Gammelstad 6:49 Ek, Alf, Stadsön 1:556 Ek, Erhard, Antnäs 4:24 Ek, Thorsten, Stadsön 1:491 Ekberg, Bruno, Gäddvik 1:478 Eklund, Sievert A, Gäddvik 18:198 Ekman, John, Avan 2:7 Ekström, Thor, Gammelstad 5:32 Elenius, Anton, Gäddvik 18:304 Elamsson, Nils E, Gäddvik 18:14 Elfmark, Rolf, Antnäs 4:18 Elgan, Karl, Stadsön 1:548 Eliasson, Arne, Alvik 45:1 Eliasson, Birger, Gäddvik 18:96 Eliasson, Kurt, Gäddvik 1: Eliasson, Olle, Gäddvik 18:275 Eliasson, Sven, Gäddvik 18:246 Eman, Ragnvald, Stadsön 1:522 Emanuelsson, Harry, Stadsön 1:495 Enberg, Gunnar, Bälinge 1:84 Enberg, Sigfrid, Klöverträsk 1:97 Enbom, John, Stadsön 1:165, 1:166 Enbom, Stig, Stadsön Engelmark, K E, Gäddvik 18:133 Engelmark, Per A. Öhemmanet 1:49

33 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Englund, Artur E, Ersnäs 6:11, Kvarnplats 1:1 Englund, Axel, Ersnäs 13:46 Englund, Sally, Gäddvik 1:344 Englund, Sven, Gäddvik 1:24 A Englund, Yngve, Fällträsk 1:29 Engstrand, Sven Axel, Klöverträsk 1:38 Engström, Alvar, Stadsön 1:505 Engström, Bengt Alfred, Gammelstad 6:25 Engström, Bernt, Sunderbyn 20:29 Engström, Bror, Torstenstorp 1:1 Engström, Börje, Alvik 6:30 Engström, Einar, Bälinge 2:11 12 Engström, Elon, Stadsön 1:762 Engström, Karl O, Ersnäs 23:37 Engström, Karl R, Alvik 22:12 Engström, Jan I, Gäddvik 1:379 Engström, Leif, Alvik 8:32 Engström, Oskar A, Klöverträsk 1:30 Engström, Thor Vilhelm, Alvik 8:22 Enman, Sten, Öhemmanet 3:72 Enqvist, Nils, Björsbyn 11:4 Enström, Bertil, Björsbyn 9:35 Enström, Halvdan, Smedsbyn 6:8 Enström, Helmer J, Rutvik 13:5, 13:18 Enström, Helmer R, Börjelslandet 11:1 Enström, Nils J, Fänntorp 1:1 Enström, Stig, Rutvik 13:17 Eriksson, Alf, Stadsön 1:685 Eriksson, Axel, Börjelslandet 4:13, 4:19 Eriksson, Axel Hj, Ersnäs 10:2 Eriksson, Barbro, Gäddvik 1:370 Eriksson, Bengt, Björsbyn 4:15 Eriksson, Bengt, Gäddvik 18:329 Eriksson, Birger, Antnäs 1:16 Eriksson, Erling, Rutvik 14:21 Eriksson, Erik, Antnäs 2:17 13 Eriksson, Hans Erling, Öhemmanet 3:27 Eriksson, Henry, Alvik 3:9 Eriksson, Hildur, Alvik 26:8 Eriksson, Hjalmar, Vallen 2:4 Eriksson, Hugo, Holsvattnet 1:10 Eriksson, John, Antnäs 3:21 Eriksson, John, Gäddvik 18:170 Eriksson, Karl, Bälinge 2:15 Eriksson, Karl E, Gäddvik 1:375 Eriksson, Karl Konrad, Holsvattnet 1:9 Eriksson, Nils Edvin, Börjelslandet 4:22 Eriksson, Ragnar, Antnäs 1:17 Eriksson, Sigurd, Avan 4:13 Eriksson, Staffan, Bensbyn 3:19 Eriksson, Sven, Brändön 7:43 Eriksson, Viktor, Ersnäs 15:53 Eriksson, Åke Ingvar, Holsvattnet 2:18

34 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Ersson, Erik, Sundom 4:22 Esberg, Hjalmar, Stadsön 1:652 Evangeliska FS Byggn fören, Gäddvik 1:243 Everos, Bertil, Stadsön 1: Fabricius, CarlÅke, Avan 10:13 Fabricius, Henrik, Avan 10:16 Fahlesson, Bertil, Gäddvik 18:330 Fahlesson, Gunnar, Gäddvik 18:134 Falk, JanErik, Gäddvik 18:116 Falkebo, Carl, Gäddvik 18:380 Fjällström, Albin, Ersnäs 21:3 Fjällström, Axel, Gäddvik 6:137 Fjällström, Bertil, Avan 5:22 Fjällström, Rolf, Måttsund 7:22 Flemström, Anders, Gäddvik 1:202 Flemström, Sten O, Gammelstad 6:42 Flodman, Hugo, Stadsön 1:568 Flodström, Nils, Selet 1:7, 1:8 Flodström, KarlErik, Björsbyn 3:149 Fors, Fredrik Arvid, Stadsön 1:476 Forsberg, Bert, Stadsön 1:757 Forsberg, Torsten, Gäddvik 18:79 Forsgren, Olle, Gäddvik 6:162 Forslund, Bertil, Gammelstad 6:18 Forslund, KarlErik, Gammelstad 6:21 Forsman, Rolf, Gäddvik 18:38 Forsman, Sigurd, Selet 2:4 Forsmark, Stig, Gäddvik 18:261 Forsell, Göte, Gäddvik 1:97 15 Fredriksson, Bror, Gammelstad 1:44, 1:45 Fredriksson, Harald, Ängesbyn 3:23 Fredriksson, Harry, Gammelstad 1:70 Fredriksson, Hugo, Alviksträsk 2:13 Fredriksson, Ingvar, Alviksträsk 2:14 Fredriksson, John, Stadsön 1:533 Fredriksson, Sigurd, Stadsön 1:708 Fredriksson, Stig, Stadsön 1:811 Furmark, Hans, Stadsön 1:673 Füreder, Gun, Gäddvik 18:344 Fröman, Bengt, Gäddvik 18:147 Garbom, Roland, Stadsön 1:724 Garnager, Olov, Stadsön 1:728 Gedda, John Olov, Gäddvik 1:512 Gotthold, Karl, Lövudden 1:2 Gotthold, Sven, Krigartorp 1:2 Gran, Jenny Magdalena, Ersnäs 6:4 Granberg, Agne, Bälinge 1:63 Granberg, N Sigurd, Gäddvik 1:398 Granlund, Johan E, Sundom 10:14 Granlund, Stig, Gäddvik 18: Granström, Sven Alex, Kallax 2:9 Gredmo, Gösta, Stadsön 1:686 Groth, Erik, Gäddvik 18:109

35 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Gross, Gertrud/Anna, Kallax 5:7, 64:21 Groth, Ivar, Gäddvik 18:5 Gunnerlöv, Greger, Bälinge 4:33 Gustavsson, Alf, Gäddvik 18:292 Gustavsson, Artur, Ersnäs 12:14 Gustavsson, Gustav E, Antnäs 24:1 Gustavsson, Helge, Gäddvik 18:63 Gustavsson, Ingemar, Gäddvik 18:247 Göransson, Bertil och E, Gäddvik 18:240 Haapaniemi, Nils/Anita, Gäddvik 18:263 Hackanen, Carl Ivar, Måttsund 6:10 Hallman, Birger, Gäddvik 18:175 Hansson, Albert, Öhemmanet 9:27 Hansson, Arvid, Ersnäs 8:3 Hansson, Bengt, Bensbyn 9:9, 9:21 Hansson, Berit, Björsbyn 9:34 Hansson, Gunnar, Gammelstad 6:30 Hansson, Henning, Gammelstad 5:7, 5:15 Hansson, Kurt, Gäddvik 18:297 Hansson, Martin, Bälinge 1:28 Hansson, Ove, Alvik 26:12 Hansson, Sigvard, Rutvik 23:3 Hansson, StenOve, Stadsön 1:419 Hansson, Sven, Gäddvik 18:26 Hansson, Verner John, Gammelstad 1:12, Klippan 3:1 Hamberg, PerOlov, Gäddvik 18: Harju, Börje, Stadsön 1:629 Harlin, Nils, Gäddvik 1:355 Hassisd, Per Olov, Gäddvik 18:52 Hedberg, Folke, Gäddvik 18:199 Hedenström, Hans H, Stadsön 1:725 Hedenström, Holger, Stadsön 1:603 Hedenström, JanErik, Stadsön 1:716 Hedenström, Thore, Gäddvik 18:89 Hedin, Vilhelm, Bälinge 6:4 Hedkvist, Harry, Avan 26:1 Hedkvist, Nils Sigvard, Avan 13:11, Långnäs 11:23 Hedlin, Birger, Stadsön 1:430 Hedlin, Sune, Stadsön 1:792 Hedlund, Bertil, Gäddvik 18:36 Hedlund, Bror A, Sunderbyn 18:18 Hedlund, Etel, Solberg 1:25 Hedlund, Kurt, Öhemmanet 3:93 Hedlund, Rolf, Stadsön 1:589 Hedman, Ernfrid, Gäddvik 18:148 Hedman, Herbert, Gäddvik 18:252 Hedman, Karl, Ersnäs 11:2 Hedman, Karl Ö, Gäddvik 1:516 Hedman, Ronnie, Gäddvik 1:519 Hedner, Nils R, Persön 1:6 Hedström, Erik, Gäddvik 18: Hedström, Helge Sigvard, Rutvik Hedström, Helmer, Ersnäs 9:3

36 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Hedström, Hildur, Gäddvik 2:14 Hedström, Hjalmar, Björsbyn 1:96, 1:94 Hedström, Josef stbh, Hertsön 3:107 Hedström, Ove, Öhemmanet 3:33 Hedström, Ture, Rutvik 1:21 Hellström, Ruben, Kyrkovallen 1:5, Gammelstaden 6:6 Hellström, Stig, Alvik 6:16 Henriksson, Edvin, Persön 16:8 Henriksson, Tage, Gäddvik 7:1 Hermansson, Gunnar, Alvik 42:5 Hermansson, Karl Herman, Stadsön 1:514 Hermansson, Lennart, Måttsund 14:6 Hermansson, Marta, Kallax 9:1 Hermansson, Otto A, Lindberga 1:1 Herseus, Birger, Stadsön Hjalmarsson, Ingvar, Måttsund 2:15 Hjelte, Frits, Gäddvik 1:345 Hjärt, Harry, Ängesbyn 1:50 Hollström, Sven, Sunderbyn 10:22 Hollström, Tage, Öhemmanet 3:70 Holm, Gustav Edvin, Gäddvik 1:54 Holm, Sigurd Einar, Gammelstaden 6:31 19 Holmberg, Bengt, Gäddvik 1:424 Holmbom, Gäddvik 18:16 Holmgren, Axel, Alvik 44:1, avst fr Holmgren, Karl Gunnar, Alvik 15:20 Holmgren, Lennart, Gäddvik 18:97 Holmgren, Sven, Persön 13:10 Holmkvist, Helge, Gäddvik 18:95 Holmkvist, Herbert, Rutvik 15:22 Holmkvist, Evert, Gäddvik 1:103 Holmström, Erik, Börjelslandet 1:6, 3:8, 8:10, 8:6 Holmström, Ture, Stadsön 1:535 Holmvall, Hjalmar, Eriksberg 1:9 Hurtig, Eero E, Gäddvik 18:124 Huss, Sune, Bensbyn 5:42 HSB i Luleå, flyget, Gäddvik 1:471 HSB Bost rättsfören, Gäddvik 18:287 HSB i Gammelstad, Stadsön 1: Häggbom, Evert, Gäddvik 18:106 Häggkvist, Curt, Gäddvik 1:554 Häggkvist, Henry, Stadsön 1:523 Häggström, Erik, Gäddvik 1:7, 1:8 Hälsan, Nederluleå, Antnäs 11:9 Härkönen, Kauko, Stadsön 1:526 Högberg, LarsÅke, Gäddvik 18:159 Högström, Hans, Antnäs 4:21 Höglund, Ernst Joel, Gäddvik 1:408 Höijer, John, Gäddvik 6:121 Isaksson, Alvar, Järtsbo 1:2 Isaksson, Anders, Sunderbyn 22:21 Isaksson, Anna, Avan 4:35 Isaksson, Bertil, Gäddvik 6:126

37 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Isaksson, Bror Anton, Klöverberg 1:2 Isaksson, Ebbe, Stadsön 1:668 Isaksson, Efraim, Gäddvik 18:32 Isaksson, Ernst, Måttsund 22:1 Isaksson, Henning, Gäddvik 18:208 Isaksson, Hilda, Alvik 19:6 Isaksson, Johan H, Gäddvik 1:459 Isaksson, John A, Brändön 6:16 Isaksson, Karl Gerhard, Gäddvik 18:264 Isaksson, Lea 21 Isaksson, Magna, Avan 2:12 Isaksson, Markus, Ersnäs 3:10 Isaksson, Nils Ade, Rutvik 7:6 Isaksson, Nils Allan, Brändön 2:8, 2:9 Isaksson, Ola, Västmark 3:1 Isaksson, Per Albert, Sunderbyn 30:30 Isaksson, Roland, Klöverträsk 1:80 Isaksson, Ruben, Gammelstad 6:14 Isaksson, Signe Maria, Ersnäs 23:12 Isaksson, Sigurd, Avan 10:18 Isaksson, Sigurd, Solberget 1:38 Isaksson, Sigvard, AleLångnäs 4:47 Isaksson, Tage och Fia, Måttsund 23:1 Isaksson, Thure, Gäddvik 18:338 Isaksson, Torsten, Ersnäs 23:35 Isaksson, Kerstin, Gäddvik 18:126 Jakobsson, Allan, Gäddvik 18:184 Jakobsson, Axel, Persön 22:11, 23:6, 23:7 Jakobsson, Bengt, Gäddvik 18:180 Jakobsson, Ernst, Ersnäs 16:36 Jakobsson, Gerhard, Gammelstad 6:23 Jakobsson, Gunnar, Brändön 8:12 Jakobsson, Henry, Rutvik 13:6 Jakobsson, Hugo, Fällträsk 1:14 Jakobsson, Johan G, Kvickstorp 1:1 Jakobsson, Karl I, Brändön 9Ö5 Jakobsson, Knut Alf, Fällträsk 1:4 Jakobsson, Selma M, Persön 2:6, 22:11 Jakobsson, Sten, Stadsön 1: Jansson, Berndt, Öhemmanet 3:52 Jansson, David, Alvik 9:30 Jansson, Helge R, Gäddvik 6:7 Jansson, Henry, Gäddvik 1:380 Jansson, Oskar, Alvik 9:8 Jaxe, Ove och Ingrid, Gäddvik 18:204 Jaxe, Sture, Gäddvik 1:350 Jiglund, Eskil, Gäddvik 1:540 Johannesson, Ruth, Sunderbyn 2:13 Johansson, Algot och Helmer, Sundom 10:2, 10:18 Johansson, Allan, Gäddvik 6:155 Johansson, Anselm, Alvik 8:6

38 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Johansson, Artur, Rutvik 1:11 Johansson, Arvid, Måttsund 11:11 Johansson, Arvid, Alvik 23:2, 4:21, 20:9 Johansson, Bert, Gäddvik 18:371 Johansson, BertOve, Rutvik 14:23 Johansson, Birger, Klöverträsk 1:82 Johansson, Birger J, Öhammanet 3:21 Johansson, Bo, Klingstorp 1:2 Johansson, Egon, Ersnäs 18:10 Johansson, Egon, Bälinge 3:18, Avan 4:16 Johansson, Egron, Rutvik 3:6, 3:7 Johansson, Einar, Ersnäs 12:39 Johansson, Erik, Gäddvik 18: Johansson, Erik, Sundom 11:7 Johansson, Erik A, Ängesbyn 3:13 Johansson, Erik och Frans, Börjelslandet 7:2 Johansson, Erik J, Rutvik 14:13 Johansson, Eskil, Rutvik 14:12 Johansson, Evert, Avan 3:6 Johansson, Folke, Stadsön 1:536 Johansson, Folke, Öhemmanet 3:60 Johansson, Frans, Stadsön 1:531 Johansson, Fritiof, Sunderbyn 21:38 Johansson, Georg, Gäddvik 6:115 Johansson, Gerd Majlis, Ersnäs 17:4, 16:17 Johansson, Haddon, Gäddvik 18:266 Johansson, Hans D, Antnäs 4:42 Johansson, Harald, Gäddvik 18:171 Johansson, Harry, Gäddvik 18:127 Johansson, Harry V, Ersnäs 18:13 Johansson, Henning, Stadsön 1:541 Johansson, Henry, Gäddvik 18:88 Johansson, Ingvar, Rutvik 1:23 Johansson, Ivar, Stadsön 1:663 Johansson, Ivar B, Klöverträsk 1:57 Johansson, Johan, Ängesbyn 2:5 Johansson, Johan A, Gäddvik 6:148 Johansson, Johan F, Ersnäs 17:13 Johansson, Johan M, Klöverträsk 1:22 Johansson, Johan R, Ersnäs 7:18, 8:8 Johansson, John, Hindersön 24 Johansson, John Lennart, Bensbyn 5:56 Johansson, Jonas G, Sundom 1:2 Johansson, KarlEgon, Sundom 9:11 Johansson, Karl F, Brändön 19:1 Johansson, Karl G, Gäddvik 1:458 Johansson, Karl H, Avan 1:223 Johansson, Karl J, Ersnäs 16:23, 12:21 Johansson, Kjell, Klöverträsk 1:98 Johansson, Laura, Antnäs 1:8 Johansson, Laura, Måttsund 11:8 Johansson, Lennart, Öhemmanet 3:29 Johansson, Linus, Långnäs 8:25

39 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Johansson, Manfred, Klöverträsk 1:22 Johansson, Manne, Måttsund 8:16 Johansson, Mårten, Stadsön 1:380 Johansson, Mårten, Gäddvik 18:376 Johansson, Nils B, Måttsund 4:16 Johansson, Nils O, Måttsund 4:10 Johansson, Oskar H, Sundom 9:10, 9:1315 Johansson, Paul, Gäddvik 18:120 Johansson, Per, Gäddvik 18:252 Johansson, Per, Stadsön 1:657 Johansson, Roland, Gäddvik 18: Johansson, Roland, Måttsund 14:81 Johansson, Rolf, Gäddvik 1:73 Johansson, Ruben, Bensbyn 1:43 Johansson, Selma, Gammelstaden 1:9 Johansson, Seth, Stadsön 1:643 Johansson, Signar, Alvik 13:11 Johansson, Sigurd, Gäddvik 1:474 Johansson, Sigvard, Måttsund 35:1 Johansson, Sixten, Gäddvik 18:265 Johansson, Sten, Stadsön 1:676 Johansson, Stig, Bensbyn 1:17 Johansson, Stig, Gammelstad 6:8 Johansson, Stig, Gäddvik 1:522 Johansson, Stig Martin, Gäddvik 18:101 Johansson, Sven A, Gäddvik 18:243 Johansson, Tage, Öhemmanet 3:73 Johansson, Tore, Alvik 22.7 Johansson, Torsten, Gäddvik 1:362 Johansson, Verner, Tältgärdan 6:1 Johansson, Åke, Alhamn 1:28 Jonsson, Elin, Alviken 32:1 Jonsson, Elma, Gäddvik 7:6 Jonsson, Göran, Gäddvik 18: Jonsson, Johan A, Klöverträsk 1:14 Jonsson, Knut A, Klöverträsk 1:44 Jonsson, Lennart, Gäddvik 1:502 Jonsson, Otto, Gäddvik 18:33 Jonsson, Sixten, Gäddvik 6:113 Jonsson, Sten M, Ersnäs 2:22 Jonsson, Valter, Gäddvik 6:171 Jonsson, Östen Israel, Gäddvik 18:8 Josefsson, Bengt, Gäddvik 18:354 Josefsson, Bengt N, Gäddvik 1:74 Juhojuntti, Gottfrid, Gäddvik 1:542 Juhojuntti, Valter, Gäddvik 18:325 Juhojuntti, Bröderna, Stadsön 1:883 m fl Juhojuntti, Bröderna, Gäddvik 18:311 m fl Jönsson, Otto, Stadsön 1:373 Kanon, Algot mfl, Sandnäset, vaanl Karlsson, Alfred, Gäddvik 18:7 Karlsson, Arne, Gäddvik 1:245

40 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Karlsson, Arnold, Sunderbyn 21:34 Karlsson, Bror, Eriksberg 1:4 Karlsson, Filip, Gammelstaden 6:56 Karlsson, Gerhard, Gäddvik 18:290 Karlsson, Harald E, Brändön 3:5, 3:6 Karlsson, Helga, Sunderbyn 7:7 Karlsson, Herbert, Gäddvik 18:70 Karlsson, Hildur, Sunderbyn 20:31 27 Karlsson, Johan, Gäddvik 1:48 Karlsson, Klas, Gammelstad 6:45 Karlström, Östen, Stadsön 1:785 Katisko, Niilo, Stadsön 1:549 Kemi, Otto, Gäddvik 1:293 Kero, Vilhelm, Öhemmanet 3:92 Keskitalo, Kaija, Sunderbyn 11:20 Klint, Sven, Måttsund 18:4 Klintarp, Helge, Öhemmanet 3:24 Klockare, Karl G, Rutvik 13:14 Kluwetasch, Villy, Stadsön 1:813 Krants, Per, Bälinge 1:59 Krispinsson, Oskar, Öhemmanet 3:26 Kröger, Folke och Oskar, Sundom 8:10, 10:11, 11:15 Kullberg, Henry, Stadsön 1:152 Kustemo, Tage, Öhemmanet 3:64 Kvarnström, Elice, Persön 6:4 Källhammar, Helge, Stadsön 1:694 Källström, K J, Sunderbyn 4:33 Laestadius, Göran, Gäddvik 18:381 Lampa, Gunnar, Gäddvik 18:357 Landin, SvenErik, Gäddvik 18:163 Landstedt, Anna M, Gäddvik 1:388 Landström, Asta, Brändön 1:40 Landström, Donald, Bälinge 1:61 Landström, Göte, Brändön 7:35 Landström, Helge, Brändön 7:44 Landström, Ida, Brändön 7:14 Landström, Sven O, Bälinge 2:42 Lantz, Stig, Gäddvik 1:367 Larsson, Adrian, Börjelslandet 1:7 Larsson, Amandus, Tältskär 1:5 28 Larsson, Axel, Antnäs 1:11 m fl Larsson, Axel L, Sundom 5:17 Larsson, Bertil, Brändön 4:12 Larsson, Bror E, Sunderbyn 81:1 Larsson, Curt Ove, Stadsön 1:850 Larsson, David, Måttsund 3:6 Larsson, Eleonora, Jämtön 14:36 Larsson, Erik A, Solskensberget 1:28 Larsson, Ernst M, Sundom 18:1 Larsson, Folke, Måttsund 14:82 Larsson, Folke Hj, Ersnäs 18:18 Larsson, Gunnar, Ersnäs 13:44 Larsson, Gösta, Kallax 3:8

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum 20150626 Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN 66 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Placeringslista Järvträsknappet Herrar

Placeringslista Järvträsknappet Herrar Nr Herrar - Namn och ort Vikt i gram H83 Staffan Eriksson, Svensbyn 7969 H30 Roger Eriksson, Skellefteå 7519 H91 Steve Björk, Norsjö 7311 H23 Kent Enbuske, Luleå 6552 H124 Jerry Bjuhr, Sundsvall 6417 H19

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

RESULTATLISTA Zon-tävling Antnäs

RESULTATLISTA Zon-tävling Antnäs RESULTATLISTA Zon-tävling Antnäs 2010-03-09 H8 Intervallstart klassisk stil 1 km Start Namn Klubb 199 KOSKENIEMI Gus 1 MYRESTAM Kristoffer LGIF 2 MYRESTAM Benjamin LGIF 4 APELQVIST Marius Sunderby SK 5

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

DM Distans Kalixspelen PRELIMINÄRA RESULTAT

DM Distans Kalixspelen PRELIMINÄRA RESULTAT 2010-03-20 DM Distans Kalixspelen D 0-8 Intervallstart fri stil 700 m 12 HOLMBOM Elsa Sävast Ski Team IF 22 PERSSON Josefina IFK Tärendö 19 LUNDKVIST Sofia 21 ARVIDSSON Greta IFK Arvidsjaur Skidor 7 DAHLGREN

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-03-19 Lappmarksloppet H 0-8 Intervallstart fri stil 1,0 km 8 FORSGREN Valdemar 3 GUNDALE Stellan 7 HOLMLUND Birk 4 JONSSON Herman 14 MALM Vilmer 12 NORDIN Manfred 11 NORDIN Ossian 10 SJÖSTRÖM Hjalmar

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde

ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde Typ Licensområde Vuxna Kalvar A Racksund-Östansjö Jvf 4 4 A Arjeplogs Allmänning 10 10 A Semisjaur-Njargs Sameby 55 40 A Svaipa Sameby 45 40 A Sca Skog AB 1

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 Sida 1 av 6 RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 2009-01-05 Arrangör: IFK Arvidsjaur Skidor Resultat H 21 F Banlängd 15 km 1 8 Markus Ottosson Skellefteå SK 43:26,3 0,0 2 2 Tor Larsson Skellefteå SK 44:58,4

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat Kretslag precision 1 Norrbotten 1320 Stefan Eriksson 331 Kjell Eriksson 330 Jens Strömberg 330 Jari Törmänen 329 2 Västerbotten 1319 Ove Lundqvist 332 David

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014 A1 50 50 1 Mikael Persson SJPk 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 3 3 3 4 1 27 13 2 Leif Lundberg Piteå Pk 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 5 3 0 0 5 1 24 10 3 Mats Jönslars Kalix Ps 4 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 23 14 4 Daniel

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Stenberg Bolidens SK 5 Viktor Ström Hortlax SK 6 Anton

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass C-Klass Plac Förnamn Efternamn Klubbnamn Slutresultat 1 Markus Arespång Bodens Golfklubb 160 2 Walter Hansson Bodens Golfklubb 137 3 William Öhman Bodens Golfklubb 88 4 Liam Flintberg Piteå Golfklubb 85

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA 2013-03-02 Lilla VM Intervallstart tid H 0-8 Intervallstart fri stil 500m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 JUNKKA Arvid 11:02:00 6 LINDBERG Markus 11:02:30 7 JUNKKA Oskar 11:03:00 8 ENGMAN

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Resultat från Tavelträffen 300m ställningar 14 Juli 2000

Resultat från Tavelträffen 300m ställningar 14 Juli 2000 www.ac-skytte.com - Resultat Tavelträffen BG 300m 2000 Page 1 of 10 Resultat från Tavelträffen 300m ställningar 14 Juli 2000 Resultat.... Mästerskapsfinal Klass A - Ställningar A+B Ligg Knä Stående S:a

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2014 2015 Resultat November 2014 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Linnea Nilsson Umeå 165 186 2 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 174 179

Läs mer

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun 2014-04-24 INNEHÅLL SID UPPTAGNINGSOMRÅDEN 3 Hertsön 3 Örnäset 4 Centrum 5 Bergnäset 6 Notviken 7 Björkskatan 8 Gammelstad 9 Sunderbyn 10 Råneå 11 2 01 Hertsön

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

DM Pimpel Lycksträsket

DM Pimpel Lycksträsket DM Pimpel 2016-04-03 Lycksträsket Herrseniorer 1. Henrik Nordin Skellefteå SFK 5314 g Kval 2. Jörgen Rudholm Skellefteå SFK 5126 g Kval 3. Niklas Gotthardsson PK Nordic 4584 g Kval 4. Mattias Markström

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år.

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år. Knatte, pojkar och flickor Startnr Vakant NOTEAM Startnr Vakant NOTEAM Niklas Edlund Maja Stenmark Samuel Adolfsson Viktor Strömberg Elin Widestedt Maja Hedström Jenny Adelsson Tvärålunds IF Hugo Andersson

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Teknik och fastighetschef Roland Eriksson. Avdelningschef. Avdelningschef Stefan Marklund. Distribution VA Vakant. Produktion VA Jan Erik Ylinenpää

Teknik och fastighetschef Roland Eriksson. Avdelningschef. Avdelningschef Stefan Marklund. Distribution VA Vakant. Produktion VA Jan Erik Ylinenpää Teknik och fastighetschef Roland Eriksson Avdelningschef Utredning VA Karin Bäckman Distribution VA Vakant Produktion VA Jan Erik Ylinenpää Avdelningschef Sektionschef Utredning Karin Bäckman VA lab A

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Lilla VM / Malmbergsspelen OFFICIELLA RESULTAT

Lilla VM / Malmbergsspelen OFFICIELLA RESULTAT D 0-8 Intervallstart klassisk stil 500 meter 17 JOHANSSON Tyra 14 SVONNI Alma 18 OLOFSSON Malin 15 INGVARSSON Irma 19 SVENSSON Julia 10 KONTIO Elsa 11 ENGMAN Alicia 6 OLSSON Elina 13 ABRAHAMSSON Nicolina

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Gyljens skola. Skolfoton med elever födda

Gyljens skola. Skolfoton med elever födda Gyljens skola Skolfoton med elever födda 1901 1943 Födda omkring 1901 1904, fotot taget 1913 Översta raden Längst till vänster: Erik Nyström, Klas Nyströms 2 år yngre bror Nummer 5: Klas Nyström Nummer

Läs mer