NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Gammelstad Uppgifter om arkiv Arkivets namn NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND för arkivhandlingar 1865 Hyllmeter 0,00 NLarkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Nederluleå kommun sammanslogs med Luleå stad fr o m Kommunalnämnden var även bostadsutskott fr.o.m 1 juli 1947.

4 Innehåll NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Serie A 1 A 1 A A 1 B A 1 C A 2 A 2 a C 1 C 2 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 8 D 10 D 12 D 17 D 19 E E 1 F 1 F 1 A F 1 B F 3 F 4 F 5 F 6 F 6 B F 7 F 9 F 15 F 16 F 17 F 19 F 22 G 1 G 2 G 2 A G 2 B G 3 G 4 G 5 G 7 G 7 A G 8 PROTOKOLL PROTOKOLLSBILAGOR PROTOKOLLSBILAGOR, FATTIGVÅRDSÄRENDEN MICROFILM ARBETSUTSKOTTETS PROTOKOLL BOSTADSUTSKOTTETS PROTOKOLL DIARIER REG TILL DIARIERNA FYRKTALSLÄNGDER TAXERINGSLÄNGDER VÄGFYRKTALSLÄNGDER RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT MANTALSLÄNGDER INVENTARIEBÖCKER LÄGENHETSREGISTER HUNDSKATTELIGGARE (REGISTER) KYRKSTUGOR LIGGARE SKOGSACCISLÄNGDER PERSONALREGISTER SKJUTSNINGS SKYLDIGHET INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER AKTER LÅN (ÄLDRE) AKTER LÅN AKTER, VATTEN OCH AVLOPP, VÄGAR STATSFÖRSLAG LAGFARTS OCH BOUPPTECKNINGS HANDLINGAR HANDLINGAR LÖNER PERSONALAKTER REGLEMENTEN, TAXOR ISHOCKEYBANA CIVILFÖRSVARS NÄMNDEN SJÄLVHUSHÅLLEN VALNÄMNDEN MEDBORGARHUS STYRELSEN SERVITUTSAVTAL, FASTSTÄLLDA HUVUDBÖCKER, BILAGOR KASSABÖCKER DAGBÖCKER ARBETSLÖSHETS KOMMITTÉN NÖDHJÄLPSARBETEN AVRÄKNINGSBÖCKER JOURNALER, INKOMSTER OCH UTGIFTER JOURNAL, SOCIAL OCH LÅNEVERKSAMHET KONTOKORT KONTOKORT, ÄLDRE VERIFIKATIONER

5 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Serie G 8 A G 8 B G 9 G 10 G 11 G 12 H 1 H 3 H 5 Ö 1 Ö 2 Ö 3 Ö 4 VERIFIKATIONER ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN VERIFIKATIONER BOSTADSFÖRBÄTTRINGSBIDRAG UPPBÖRDSLÄNGDER VAKANT BUDGETREDOVISNING NÖJESSKATT LAGFARTS OCH FASTIGHETSHANDLINGAR MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING I INDUSTRIN VATTENDOM SOCKENVAPEN KUNGAPORTRÄTT STÄMPLAR RÄKNEMASKIN

6 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 PROTOKOLL Arkivkartong saknas. Serien inbunden om ej annat anges. Innehåller även fattigvårdsstyrelsens protokoll Lucka Arkivkartong 1917, häftad Arkivkartong Reg A Ö, Lucka Arkivkartong dec Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong 11 Arkivkartong

7 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 A PROTOKOLLSBILAGOR Serien i arkivkartong. Årgång bevaras i orensat skick

8 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 B PROTOKOLLSBILAGOR, FATTIGVÅRDSÄRENDEN Arkivkartong Lucka , ,

9 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 C MICROFILM Orginalfilm förvaras i Landsarkivet i Härnösand rullar microfilm av Nederluleå kommunalnämnds protokoll (kopior) (utlånat till Mauritz Nyström)

10 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 ARBETSUTSKOTTETS PROTOKOLL Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Innehåller även kvotfördelningskommitténs protokoll

11 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 a BOSTADSUTSKOTTETS PROTOKOLL Arkivkartong Ang borgen, byggnadskreditiv, ansökn familjebostadsbidrag m m

12 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND C 1 DIARIER Brevdiarium Se även C Arkivkartong 1915, inbunden , lucka , inbunden l lucka , inbunden 1959, inbunden , lucka (C1:5, 1965, brevdiarium, saknas)

13 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND C 2 REG TILL DIARIERNA Före 1965, se C Arkivkartong

14 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 1 FYRKTALSLÄNGDER Från 1910, se D4 röstlängder. Allmän och lika rösträtt genomfördes 1918 och tillämpades första gången Arkivkartong Arkivkartong , lucka 1897, lucka Inbunden Inbunden , lucka Inbunden

15 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 2 TAXERINGSLÄNGDER Serien i bunt , lucka , lucka , lucka

16 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 3 VÄGFYRKTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong om ej annat anges Inbunden , inbunden 1896, inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden , saknas , saknas 1922, saknas 1923, inbunden 1924, inbunden 1925, inbunden 1926, inbunden

17 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT Valdistriktsindelning, se Valnämndens protokoll. Före 1911, se D1, fyrktalslängder, Från 1920 fick kvinnor rösträtt Arkivkartong Serien i arkivkartong om ej annat anges , lucka Arkivkartong , lucka 1924, inbunden 1925, inbunden Inbunden Inbunden Inbunden 1928, del 2, inbunden , lucka Inbunden 1932, inbunden 1933, bunt 1935, inbunden 1936, del 1, inbunden Del 2 och 3 Inbundna Inbunden Bunt Del 1, Inbunden Del 2, inbunden A G Bunt H Ä Bunt A Ö Bunt A Ö

18 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT Bunt A E Bunt G Ä Bunt A Ä Bunt A Ö Bunt , lucka A Ö Bunt A E Bunt G Ä Bunt A Ä 29 Bunt A Ä

19 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 5 MANTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong

20 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 6 INVENTARIEBÖCKER Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden Fastigheter, köksinventarier, åkerbruksredskap, Rutviks ålderdomshem m m , inbunden Hela kommunen , saknas 1955, häfte Inventarier, förvaltningslokaler med material , inbunden Inventarier, förvaltningslokaler, Bredängshemmet 1962 Inventarier, kommunens förråd samt barnstuga Stadsön,

21 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÄGENHETSREGISTER Arkivkartong Register A Ö

22 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 10 HUNDSKATTELIGGARE (REGISTER) Från , se Luleå stads Drätselkontors arkiv. Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden , saknas , inbunden 1955, kortregister, ägare, A Ö

23 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 12 KYRKSTUGOR LIGGARE Finns uppgifter hos Nederluleå kyrkoförsamlings arkiv Arkivkartong Nummerförteckning, ägare, namn, bostadsort , ej aktuell förteckning. Juni 1972 komplett t o m okt 1973.

24 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 17 SKOGSACCISLÄNGDER Arkivkartong Finns i häften

25 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 19 PERSONALREGISTER Arkivkartong Förtecknat avdelningsvis, länegrad, löneklassuppflyttningar.

26 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND E SKJUTSNINGS SKYLDIGHET Arkivkartong Utslag: angående skjutsningsskyldighet med hållhästar.

27 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND E 1 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER Serien i arkivkartong Lucka Innehåller även diarieförda skrivelser Innehåller även diarieförda skrivelser Innehåller även diarieförda skrivelser Byggnadskontorets skrivelser Innehåller Kungl. Maj:ts resolution om Nederluleå kommuns vapensköld Innehåller även redogörelse för regional jordbruksplanering över Nederluleå socken och Luleå stad Nr 1674

28 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 AKTER LÅN (ÄLDRE) 1 Arkivkartong 2 Arkivkartong Andersson, John S, Gäddvik 1:279 Bergnäshus, Gäddvik 1:302303, 1: Bergman, Ivan, Bjursträsk 1:4 Blomkvist, Harry, Gäddvik 1:254 Boman, Alvar, Solskensberg 1:9 Englund, N E, Gäddvik 1:91 Eriksson, Gunnar, Alvik 12:6 Flodman, L J, Ängesbyn 20:1 Gustavsson, Hans, Ersnäs 12:14, 14:10 Hedman, Karl A. Ersnäs 11:2 Hedvall, Ulf, Gäddvik 6:118 Hermansson, N E, Stadsön 1:416 Isaxon, Bo och Sture, Alvik 6:8 Johansson, Arvid, Bjursträsk 1:10, 1:11 Johansson, Henning och Göta, Holfjärden 2:4 Jönsson, Otto, Stadsön 1:373 Kandel, Johan, Gäddvik 1:235 Larsson, Erik T, Mörön 1:6 Lidman, Anders, Alvik 10:16, m fl Lindgren, Johan Emil, Gäddvik 5:43 Lund, Valter, Hedenslund 1:8 Lundgren, Åke F. Gäddvik 1:259 Nilsson, K E. Ersnäs 2:8 Norberg, Emil, Björkelund 8:1 Norberg, Halvar, Rutvik 13:13 Nordberg, Sven, Holfjärden 2:5 Nordström, Eugén, Gamla staden 1:22 Nordström, Gustav, Långnäs 6:27 Olsson, Bernhard, Ersnäs 15:6 Sandström, Kurt, Avan 13:28 Sandström, Viktor, Ersnäs 1:7, 3:4 Sundbom, Sixten, Gäddvik 1:278 Söderholm, Frans Alex, Gäddvik 6:136 Vallström, J Harry, Gäddvik 1:69 Vikström, Bertil, Gäddvik 6:125 Vikström, Egon, Gäddvik 1:225 Östling, Erik Albin, Gamla staden 1:54

29 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Serien i arkivkartong. 1 Ahlkvist, Göte, Gäddvik 1:403 Ahlkvist, Göran, Öhemmanet 3:49 Ahlman, Arne, Alvik 2:31 Ahlman, Nils, Alvik 9:4 Ahlström, Hilma, Antnäs 3:17 Ahrner, Ernst, Stadsön 1:646 Airijoko, Henning, Gäddvik 18:43 Alatalo. Arne, Gäddvik 18:77 Aldrin, Folke, Gäddvik 1:422 Almén, John G A, Persön 27:1 Almén, Rune, Persön 27:2 Almkvist, Anna, Långön 1:1 Almkvist, Odal K, Gäddvik 18:39 Almkvist, Rune, Björsbyn 5:12 Alström, Melker, Antnäs 6:15 Alviksträsk 1:9, vaföretag Andersson, Alvar, Gäddvik 18:259 Andersson, Arne, Gamla staden 6:15 Andersson, Börje, Gäddvik 18:66 2 Andersson, Erik, Gäddvik 1:607 Andersson, David, Kallax 5:27, 6:25. 6:26 Andersson, Essy, Brändön 10:6 Andersson, Folke, Gäddvik 1:555 Andersson, Filip, Gäddvik 18:41 Andersson, Georg, Smedsbyn 17:3 Andersson, Gunnar, Brändön 21:1 Andersson, Gösta, Stadsön 1:650 Andersson, Holger, Måttsund 8:15 Andersson, John, Gäddvik 1:279 Andersson, John A, Stadsön 1:814 Andersson, Karl Evert, Gäddvik 18:1 Andersson, Karl Åke, Gäddvik 1:209 Andersson, Leonard mfl, Måttsund 8:7 Andersson, Roland, Gäddvik 18:324 Andersson, Rune, Gammelstaden 6:26 Andersson, MajaLisa, Gäddvik 1:40 Andersson, StigGöran, Gammelstaden 6:24 3. Andersson, SvenErik, Gäddvik 18:260 Andersson, Sune, Gäddvik 1:427 Andersson, SvenHugo, Hertsön 5:4 Andersson, Sören, Stadsön 1:519 Andersson, Torgny, Gäddvik 1:383 Anttu, Viktor, Gäddvik 1:327 Arvidsson, Anders, Gäddvik 1:579 Arvidsson, Hilding, Gäddvik 18:319 Aråker, Sven O, Björsbyn 11:9 Askenby, Arne, Gäddvik 1:222 Askenryd, Bo, Stadsön 1:185 Askenryd, Sven, Gäddvik 1:600

30 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Aspros, Bror, Gäddvik 18:347 Axberg, Gunnar. Öhemmanet 3:13 Backarud, Svea, Rutvik 19:3 Backman, Gideon, Ersnäs 28:1 Backman, Ingvar, Fällträsk 1:25 Beckenäs, Herbert, Stadsön 1:594 Beckenäs, Sven, Stadsön 1:608 4 Bellhester, H I, Gäddvik 18:248 Bellhester, I H, Gäddvik 1:371 Bengtsson, Olov, Sudnerbyn 38:5 Benneholm, Johan Egon, Gäddvik 18:83 Bensbyn 11:7, 2:40, 2:31, 2:27, 2:25, 7:13, 2:11 mfl, va Berg, Arvid, Solskensberg 1:33 Berg, Johan, Bälinge 2:23 Berg, Johan, Bälinge 2:38 Berg, Leonard, Gällträsk 1:22 Berg, Karl A, Sunderbyn 19:6 Berg, Kjell, Öhemmanet 3:50 Berg, Rudolf, Gäddvik 18:90 Berg, Sven, Klöverträsk 1:90 Bergkvist, Lars R, Öhemmanet 3:44 Bergkvist, Stig, Stadsön 1:274 5 Bergbom, Rolf O, Gäddvik 18:118 Bergeros, Erik, Smedsbyn 9:31 Berglund, Bengt, Stadsön 1:479 Berglund, Börje, Öhemmanet 3:97 Berglund, Egon, Gäddvik 1:219 Berglund, Karl I, Gäddvik 18:35 Berglund, Tord, Klöverträsk 1:87 Bergman, Hugo, Gammelstaden 6:37 Bergman, Rolf, Öhemmanet 3:43 Bergström, Edla, Persön 16:12 Bergström, Gunnar, Gäddvik 1:244 Bergström, Holger, Gäddvik 18:135 Bergström, Johan A, Klöverträsk 1:12 Bergström, KarlGöran, Gammelstaden 1:57 Bergström, Vera, Bälinge 3:40 Bergvall, Henning, Öhemmanet 3:91 Björk, Ingmar, Sunderbyn 22:26 Björk, Olle, Stadsön 1:453 Björkbom, Bertil J, Rutvik 14:11 Björkén, Fred, Gäddvik 1:517 6 Björklund, Axel, Brändön 5:21 Björklund, Edvin, Brändön 6:1 Björklund, Elvida, Brändön 7:11 Björklund, Enar P, Brändön 1:15 Björklund, Hans, Brändön 7:10, 7:16, Persön 15:5 Björklund, Ludvig, Stadsön 1:511 Björklund, Martin, Brändön 1:39 Björklund, Olov, Kluntarna Björkman, Holger, Gäddvik 18:189 Björkmo, Gretha, Stadsön 1:810 Björn, Åke, Kallax 5:8

31 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Björnfot, Arne, Öhemmanet 3:67 Björnfot, Per, Gäddvik 18:182 Björnström, Rune, Stadsön 1:627 Blomdahl, Sven, Gäddvik 18:31 Blomkvist, Herbert, Bensbyn 9:32 Blomkvist, Gösta, Bensbyn 2:45 Blomkvist, K Anders, Rutvik 3:9 Blomkvist, K Oskar, Bensbyn 35:2 Blomkvist, Lars G, Bensbyn 7:58 7 BlixHolmberg, Gäddvik 18:242 Bodin, Anders, Gäddvik 18:345 Bohlin, Henning, Gammelstaden 6:3 Bohm, Ivar, Rutvik 14:14 Bohm, Tore, Rutvik 15:19 Boman, Birger, Klöverträsk 5:2 Boman, Edvin, Persön 8:3, 18:5 Boman, Einar, Antnäs 4:15 Boman, Ingvar, Stadsön 1:714 Borgerud, K A, Gäddvik 1:138 Bramberg, Rubert, Brändön 1:19 Brandell, Kurt, Bälinge 1:76 Brandell, Nanny, Bälinge 2:33 Brandell, Pertti, Gäddvik 18:201 Broström, Emil, Antnäs 1:1 Broström, Rolf, Gäddvik 18:40 Broström, Sven, Bensbyn 10:22 Broström, Verner, Stadsön 1:486 Bryggman, K A, Gäddvik 18:238 8 Brändholm, Stig, Brändön 8:5 Brändström, Gäddvik 18:179 Brändström, Reinhold, Sundom 3:8 Brändström, Sven Olov, Gäddvik 18:146 Brännholm, Hilding, Bälinge 3:38 Brännholm, Ingemar, AleLångnäs 2:17 Brännström, Ivar, Stadsön 1:592 Brännström, Joel, Ängesbyn 1:42 Brännström, Stig, Gäddvik 1:448 Brännström, Viktor, Hertsön 5:226 Burman, Eva, Börjelslandet 1:9 Burman, Gunnar, Börjelslandet 3:5 Burman, PerÅke, Gäddvik 1:428 Byström, Sture, Gammelstad 13:2 Bäckström, Bengt, Alvik 12:17 Bäckström, Berta, Börjeslandet 2:10 Bäckström, Lennart, Gäddvik 1:361 Bäckström, Nils E, Bensbyn 8:12 Bäckström, Th J, Gäddvik 1:483 9 Bälinge 2:47, Sandgren, va Bälinge 3:26, Larsson, va Bälinge 2:37, Pettersson, va Bälinge 2:38, Berg, va Bälinge 2:46, Vesterberg, va

32 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Bälinge 3:8, Gotthold, va Bergman, Mina Vilhelmina, Bjursträsk 1:7 Carlström, Bruno, Stadsön 18:233 Carlsson, Albert, Rutvik 3:3 Carlsson, Alf, Gäddvik 18:47 Carlsson, Arvid, Rutvik 8:2 Carlsson, Bror, Smedsbyn 6:21 Carlsson, Hugo, Björsbyn 8:28 Carlsson, J A, Rutvik 3:3 Carlsson, J A, Björsbyn 8:24 Carlsson, Karl G, Gäddvik 18:361 Carlsson, J Robert, Bensbyn 9:28 Carlsson, Sigfrid, Stadsön 1:575 Christoffersson, Tor R, Klöverträsk 5:1 Cederlund, Joe, Gäddvik 18:137 Clausén, Karl Otto, Gäddvik 30:3 Classon, Yngve, Stadsön 1:635 Dahlberg, Hilding, Ersnäs 16:5, 12:18 Dahlberg, Thure, Stadsön 1:563 Danielsson, SvenJ, Bjursträsk 2:3 10 Danielsson, Sune, Gammelstaden 6:17 Dellenbäck, Thorsten, Gäddvik 18:215 Drugge, John, Sunderbyn 30:24 Dyste, Bengt, Gäddvik 1:385 Edberg, Gertrud, Stadsön 1:644 Edfast, Gösta, Gäddvik 18:335 Edman, Ernst, Ersnäs 18:1, 2:10 Edström, Ulf, Björkelund 14:7 Eitzenberger, Karl, Gammelstad 6:49 Ek, Alf, Stadsön 1:556 Ek, Erhard, Antnäs 4:24 Ek, Thorsten, Stadsön 1:491 Ekberg, Bruno, Gäddvik 1:478 Eklund, Sievert A, Gäddvik 18:198 Ekman, John, Avan 2:7 Ekström, Thor, Gammelstad 5:32 Elenius, Anton, Gäddvik 18:304 Elamsson, Nils E, Gäddvik 18:14 Elfmark, Rolf, Antnäs 4:18 Elgan, Karl, Stadsön 1:548 Eliasson, Arne, Alvik 45:1 Eliasson, Birger, Gäddvik 18:96 Eliasson, Kurt, Gäddvik 1: Eliasson, Olle, Gäddvik 18:275 Eliasson, Sven, Gäddvik 18:246 Eman, Ragnvald, Stadsön 1:522 Emanuelsson, Harry, Stadsön 1:495 Enberg, Gunnar, Bälinge 1:84 Enberg, Sigfrid, Klöverträsk 1:97 Enbom, John, Stadsön 1:165, 1:166 Enbom, Stig, Stadsön Engelmark, K E, Gäddvik 18:133 Engelmark, Per A. Öhemmanet 1:49

33 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Englund, Artur E, Ersnäs 6:11, Kvarnplats 1:1 Englund, Axel, Ersnäs 13:46 Englund, Sally, Gäddvik 1:344 Englund, Sven, Gäddvik 1:24 A Englund, Yngve, Fällträsk 1:29 Engstrand, Sven Axel, Klöverträsk 1:38 Engström, Alvar, Stadsön 1:505 Engström, Bengt Alfred, Gammelstad 6:25 Engström, Bernt, Sunderbyn 20:29 Engström, Bror, Torstenstorp 1:1 Engström, Börje, Alvik 6:30 Engström, Einar, Bälinge 2:11 12 Engström, Elon, Stadsön 1:762 Engström, Karl O, Ersnäs 23:37 Engström, Karl R, Alvik 22:12 Engström, Jan I, Gäddvik 1:379 Engström, Leif, Alvik 8:32 Engström, Oskar A, Klöverträsk 1:30 Engström, Thor Vilhelm, Alvik 8:22 Enman, Sten, Öhemmanet 3:72 Enqvist, Nils, Björsbyn 11:4 Enström, Bertil, Björsbyn 9:35 Enström, Halvdan, Smedsbyn 6:8 Enström, Helmer J, Rutvik 13:5, 13:18 Enström, Helmer R, Börjelslandet 11:1 Enström, Nils J, Fänntorp 1:1 Enström, Stig, Rutvik 13:17 Eriksson, Alf, Stadsön 1:685 Eriksson, Axel, Börjelslandet 4:13, 4:19 Eriksson, Axel Hj, Ersnäs 10:2 Eriksson, Barbro, Gäddvik 1:370 Eriksson, Bengt, Björsbyn 4:15 Eriksson, Bengt, Gäddvik 18:329 Eriksson, Birger, Antnäs 1:16 Eriksson, Erling, Rutvik 14:21 Eriksson, Erik, Antnäs 2:17 13 Eriksson, Hans Erling, Öhemmanet 3:27 Eriksson, Henry, Alvik 3:9 Eriksson, Hildur, Alvik 26:8 Eriksson, Hjalmar, Vallen 2:4 Eriksson, Hugo, Holsvattnet 1:10 Eriksson, John, Antnäs 3:21 Eriksson, John, Gäddvik 18:170 Eriksson, Karl, Bälinge 2:15 Eriksson, Karl E, Gäddvik 1:375 Eriksson, Karl Konrad, Holsvattnet 1:9 Eriksson, Nils Edvin, Börjelslandet 4:22 Eriksson, Ragnar, Antnäs 1:17 Eriksson, Sigurd, Avan 4:13 Eriksson, Staffan, Bensbyn 3:19 Eriksson, Sven, Brändön 7:43 Eriksson, Viktor, Ersnäs 15:53 Eriksson, Åke Ingvar, Holsvattnet 2:18

34 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Ersson, Erik, Sundom 4:22 Esberg, Hjalmar, Stadsön 1:652 Evangeliska FS Byggn fören, Gäddvik 1:243 Everos, Bertil, Stadsön 1: Fabricius, CarlÅke, Avan 10:13 Fabricius, Henrik, Avan 10:16 Fahlesson, Bertil, Gäddvik 18:330 Fahlesson, Gunnar, Gäddvik 18:134 Falk, JanErik, Gäddvik 18:116 Falkebo, Carl, Gäddvik 18:380 Fjällström, Albin, Ersnäs 21:3 Fjällström, Axel, Gäddvik 6:137 Fjällström, Bertil, Avan 5:22 Fjällström, Rolf, Måttsund 7:22 Flemström, Anders, Gäddvik 1:202 Flemström, Sten O, Gammelstad 6:42 Flodman, Hugo, Stadsön 1:568 Flodström, Nils, Selet 1:7, 1:8 Flodström, KarlErik, Björsbyn 3:149 Fors, Fredrik Arvid, Stadsön 1:476 Forsberg, Bert, Stadsön 1:757 Forsberg, Torsten, Gäddvik 18:79 Forsgren, Olle, Gäddvik 6:162 Forslund, Bertil, Gammelstad 6:18 Forslund, KarlErik, Gammelstad 6:21 Forsman, Rolf, Gäddvik 18:38 Forsman, Sigurd, Selet 2:4 Forsmark, Stig, Gäddvik 18:261 Forsell, Göte, Gäddvik 1:97 15 Fredriksson, Bror, Gammelstad 1:44, 1:45 Fredriksson, Harald, Ängesbyn 3:23 Fredriksson, Harry, Gammelstad 1:70 Fredriksson, Hugo, Alviksträsk 2:13 Fredriksson, Ingvar, Alviksträsk 2:14 Fredriksson, John, Stadsön 1:533 Fredriksson, Sigurd, Stadsön 1:708 Fredriksson, Stig, Stadsön 1:811 Furmark, Hans, Stadsön 1:673 Füreder, Gun, Gäddvik 18:344 Fröman, Bengt, Gäddvik 18:147 Garbom, Roland, Stadsön 1:724 Garnager, Olov, Stadsön 1:728 Gedda, John Olov, Gäddvik 1:512 Gotthold, Karl, Lövudden 1:2 Gotthold, Sven, Krigartorp 1:2 Gran, Jenny Magdalena, Ersnäs 6:4 Granberg, Agne, Bälinge 1:63 Granberg, N Sigurd, Gäddvik 1:398 Granlund, Johan E, Sundom 10:14 Granlund, Stig, Gäddvik 18: Granström, Sven Alex, Kallax 2:9 Gredmo, Gösta, Stadsön 1:686 Groth, Erik, Gäddvik 18:109

35 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Gross, Gertrud/Anna, Kallax 5:7, 64:21 Groth, Ivar, Gäddvik 18:5 Gunnerlöv, Greger, Bälinge 4:33 Gustavsson, Alf, Gäddvik 18:292 Gustavsson, Artur, Ersnäs 12:14 Gustavsson, Gustav E, Antnäs 24:1 Gustavsson, Helge, Gäddvik 18:63 Gustavsson, Ingemar, Gäddvik 18:247 Göransson, Bertil och E, Gäddvik 18:240 Haapaniemi, Nils/Anita, Gäddvik 18:263 Hackanen, Carl Ivar, Måttsund 6:10 Hallman, Birger, Gäddvik 18:175 Hansson, Albert, Öhemmanet 9:27 Hansson, Arvid, Ersnäs 8:3 Hansson, Bengt, Bensbyn 9:9, 9:21 Hansson, Berit, Björsbyn 9:34 Hansson, Gunnar, Gammelstad 6:30 Hansson, Henning, Gammelstad 5:7, 5:15 Hansson, Kurt, Gäddvik 18:297 Hansson, Martin, Bälinge 1:28 Hansson, Ove, Alvik 26:12 Hansson, Sigvard, Rutvik 23:3 Hansson, StenOve, Stadsön 1:419 Hansson, Sven, Gäddvik 18:26 Hansson, Verner John, Gammelstad 1:12, Klippan 3:1 Hamberg, PerOlov, Gäddvik 18: Harju, Börje, Stadsön 1:629 Harlin, Nils, Gäddvik 1:355 Hassisd, Per Olov, Gäddvik 18:52 Hedberg, Folke, Gäddvik 18:199 Hedenström, Hans H, Stadsön 1:725 Hedenström, Holger, Stadsön 1:603 Hedenström, JanErik, Stadsön 1:716 Hedenström, Thore, Gäddvik 18:89 Hedin, Vilhelm, Bälinge 6:4 Hedkvist, Harry, Avan 26:1 Hedkvist, Nils Sigvard, Avan 13:11, Långnäs 11:23 Hedlin, Birger, Stadsön 1:430 Hedlin, Sune, Stadsön 1:792 Hedlund, Bertil, Gäddvik 18:36 Hedlund, Bror A, Sunderbyn 18:18 Hedlund, Etel, Solberg 1:25 Hedlund, Kurt, Öhemmanet 3:93 Hedlund, Rolf, Stadsön 1:589 Hedman, Ernfrid, Gäddvik 18:148 Hedman, Herbert, Gäddvik 18:252 Hedman, Karl, Ersnäs 11:2 Hedman, Karl Ö, Gäddvik 1:516 Hedman, Ronnie, Gäddvik 1:519 Hedner, Nils R, Persön 1:6 Hedström, Erik, Gäddvik 18: Hedström, Helge Sigvard, Rutvik Hedström, Helmer, Ersnäs 9:3

36 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Hedström, Hildur, Gäddvik 2:14 Hedström, Hjalmar, Björsbyn 1:96, 1:94 Hedström, Josef stbh, Hertsön 3:107 Hedström, Ove, Öhemmanet 3:33 Hedström, Ture, Rutvik 1:21 Hellström, Ruben, Kyrkovallen 1:5, Gammelstaden 6:6 Hellström, Stig, Alvik 6:16 Henriksson, Edvin, Persön 16:8 Henriksson, Tage, Gäddvik 7:1 Hermansson, Gunnar, Alvik 42:5 Hermansson, Karl Herman, Stadsön 1:514 Hermansson, Lennart, Måttsund 14:6 Hermansson, Marta, Kallax 9:1 Hermansson, Otto A, Lindberga 1:1 Herseus, Birger, Stadsön Hjalmarsson, Ingvar, Måttsund 2:15 Hjelte, Frits, Gäddvik 1:345 Hjärt, Harry, Ängesbyn 1:50 Hollström, Sven, Sunderbyn 10:22 Hollström, Tage, Öhemmanet 3:70 Holm, Gustav Edvin, Gäddvik 1:54 Holm, Sigurd Einar, Gammelstaden 6:31 19 Holmberg, Bengt, Gäddvik 1:424 Holmbom, Gäddvik 18:16 Holmgren, Axel, Alvik 44:1, avst fr Holmgren, Karl Gunnar, Alvik 15:20 Holmgren, Lennart, Gäddvik 18:97 Holmgren, Sven, Persön 13:10 Holmkvist, Helge, Gäddvik 18:95 Holmkvist, Herbert, Rutvik 15:22 Holmkvist, Evert, Gäddvik 1:103 Holmström, Erik, Börjelslandet 1:6, 3:8, 8:10, 8:6 Holmström, Ture, Stadsön 1:535 Holmvall, Hjalmar, Eriksberg 1:9 Hurtig, Eero E, Gäddvik 18:124 Huss, Sune, Bensbyn 5:42 HSB i Luleå, flyget, Gäddvik 1:471 HSB Bost rättsfören, Gäddvik 18:287 HSB i Gammelstad, Stadsön 1: Häggbom, Evert, Gäddvik 18:106 Häggkvist, Curt, Gäddvik 1:554 Häggkvist, Henry, Stadsön 1:523 Häggström, Erik, Gäddvik 1:7, 1:8 Hälsan, Nederluleå, Antnäs 11:9 Härkönen, Kauko, Stadsön 1:526 Högberg, LarsÅke, Gäddvik 18:159 Högström, Hans, Antnäs 4:21 Höglund, Ernst Joel, Gäddvik 1:408 Höijer, John, Gäddvik 6:121 Isaksson, Alvar, Järtsbo 1:2 Isaksson, Anders, Sunderbyn 22:21 Isaksson, Anna, Avan 4:35 Isaksson, Bertil, Gäddvik 6:126

37 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Isaksson, Bror Anton, Klöverberg 1:2 Isaksson, Ebbe, Stadsön 1:668 Isaksson, Efraim, Gäddvik 18:32 Isaksson, Ernst, Måttsund 22:1 Isaksson, Henning, Gäddvik 18:208 Isaksson, Hilda, Alvik 19:6 Isaksson, Johan H, Gäddvik 1:459 Isaksson, John A, Brändön 6:16 Isaksson, Karl Gerhard, Gäddvik 18:264 Isaksson, Lea 21 Isaksson, Magna, Avan 2:12 Isaksson, Markus, Ersnäs 3:10 Isaksson, Nils Ade, Rutvik 7:6 Isaksson, Nils Allan, Brändön 2:8, 2:9 Isaksson, Ola, Västmark 3:1 Isaksson, Per Albert, Sunderbyn 30:30 Isaksson, Roland, Klöverträsk 1:80 Isaksson, Ruben, Gammelstad 6:14 Isaksson, Signe Maria, Ersnäs 23:12 Isaksson, Sigurd, Avan 10:18 Isaksson, Sigurd, Solberget 1:38 Isaksson, Sigvard, AleLångnäs 4:47 Isaksson, Tage och Fia, Måttsund 23:1 Isaksson, Thure, Gäddvik 18:338 Isaksson, Torsten, Ersnäs 23:35 Isaksson, Kerstin, Gäddvik 18:126 Jakobsson, Allan, Gäddvik 18:184 Jakobsson, Axel, Persön 22:11, 23:6, 23:7 Jakobsson, Bengt, Gäddvik 18:180 Jakobsson, Ernst, Ersnäs 16:36 Jakobsson, Gerhard, Gammelstad 6:23 Jakobsson, Gunnar, Brändön 8:12 Jakobsson, Henry, Rutvik 13:6 Jakobsson, Hugo, Fällträsk 1:14 Jakobsson, Johan G, Kvickstorp 1:1 Jakobsson, Karl I, Brändön 9Ö5 Jakobsson, Knut Alf, Fällträsk 1:4 Jakobsson, Selma M, Persön 2:6, 22:11 Jakobsson, Sten, Stadsön 1: Jansson, Berndt, Öhemmanet 3:52 Jansson, David, Alvik 9:30 Jansson, Helge R, Gäddvik 6:7 Jansson, Henry, Gäddvik 1:380 Jansson, Oskar, Alvik 9:8 Jaxe, Ove och Ingrid, Gäddvik 18:204 Jaxe, Sture, Gäddvik 1:350 Jiglund, Eskil, Gäddvik 1:540 Johannesson, Ruth, Sunderbyn 2:13 Johansson, Algot och Helmer, Sundom 10:2, 10:18 Johansson, Allan, Gäddvik 6:155 Johansson, Anselm, Alvik 8:6

38 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Johansson, Artur, Rutvik 1:11 Johansson, Arvid, Måttsund 11:11 Johansson, Arvid, Alvik 23:2, 4:21, 20:9 Johansson, Bert, Gäddvik 18:371 Johansson, BertOve, Rutvik 14:23 Johansson, Birger, Klöverträsk 1:82 Johansson, Birger J, Öhammanet 3:21 Johansson, Bo, Klingstorp 1:2 Johansson, Egon, Ersnäs 18:10 Johansson, Egon, Bälinge 3:18, Avan 4:16 Johansson, Egron, Rutvik 3:6, 3:7 Johansson, Einar, Ersnäs 12:39 Johansson, Erik, Gäddvik 18: Johansson, Erik, Sundom 11:7 Johansson, Erik A, Ängesbyn 3:13 Johansson, Erik och Frans, Börjelslandet 7:2 Johansson, Erik J, Rutvik 14:13 Johansson, Eskil, Rutvik 14:12 Johansson, Evert, Avan 3:6 Johansson, Folke, Stadsön 1:536 Johansson, Folke, Öhemmanet 3:60 Johansson, Frans, Stadsön 1:531 Johansson, Fritiof, Sunderbyn 21:38 Johansson, Georg, Gäddvik 6:115 Johansson, Gerd Majlis, Ersnäs 17:4, 16:17 Johansson, Haddon, Gäddvik 18:266 Johansson, Hans D, Antnäs 4:42 Johansson, Harald, Gäddvik 18:171 Johansson, Harry, Gäddvik 18:127 Johansson, Harry V, Ersnäs 18:13 Johansson, Henning, Stadsön 1:541 Johansson, Henry, Gäddvik 18:88 Johansson, Ingvar, Rutvik 1:23 Johansson, Ivar, Stadsön 1:663 Johansson, Ivar B, Klöverträsk 1:57 Johansson, Johan, Ängesbyn 2:5 Johansson, Johan A, Gäddvik 6:148 Johansson, Johan F, Ersnäs 17:13 Johansson, Johan M, Klöverträsk 1:22 Johansson, Johan R, Ersnäs 7:18, 8:8 Johansson, John, Hindersön 24 Johansson, John Lennart, Bensbyn 5:56 Johansson, Jonas G, Sundom 1:2 Johansson, KarlEgon, Sundom 9:11 Johansson, Karl F, Brändön 19:1 Johansson, Karl G, Gäddvik 1:458 Johansson, Karl H, Avan 1:223 Johansson, Karl J, Ersnäs 16:23, 12:21 Johansson, Kjell, Klöverträsk 1:98 Johansson, Laura, Antnäs 1:8 Johansson, Laura, Måttsund 11:8 Johansson, Lennart, Öhemmanet 3:29 Johansson, Linus, Långnäs 8:25

39 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Johansson, Manfred, Klöverträsk 1:22 Johansson, Manne, Måttsund 8:16 Johansson, Mårten, Stadsön 1:380 Johansson, Mårten, Gäddvik 18:376 Johansson, Nils B, Måttsund 4:16 Johansson, Nils O, Måttsund 4:10 Johansson, Oskar H, Sundom 9:10, 9:1315 Johansson, Paul, Gäddvik 18:120 Johansson, Per, Gäddvik 18:252 Johansson, Per, Stadsön 1:657 Johansson, Roland, Gäddvik 18: Johansson, Roland, Måttsund 14:81 Johansson, Rolf, Gäddvik 1:73 Johansson, Ruben, Bensbyn 1:43 Johansson, Selma, Gammelstaden 1:9 Johansson, Seth, Stadsön 1:643 Johansson, Signar, Alvik 13:11 Johansson, Sigurd, Gäddvik 1:474 Johansson, Sigvard, Måttsund 35:1 Johansson, Sixten, Gäddvik 18:265 Johansson, Sten, Stadsön 1:676 Johansson, Stig, Bensbyn 1:17 Johansson, Stig, Gammelstad 6:8 Johansson, Stig, Gäddvik 1:522 Johansson, Stig Martin, Gäddvik 18:101 Johansson, Sven A, Gäddvik 18:243 Johansson, Tage, Öhemmanet 3:73 Johansson, Tore, Alvik 22.7 Johansson, Torsten, Gäddvik 1:362 Johansson, Verner, Tältgärdan 6:1 Johansson, Åke, Alhamn 1:28 Jonsson, Elin, Alviken 32:1 Jonsson, Elma, Gäddvik 7:6 Jonsson, Göran, Gäddvik 18: Jonsson, Johan A, Klöverträsk 1:14 Jonsson, Knut A, Klöverträsk 1:44 Jonsson, Lennart, Gäddvik 1:502 Jonsson, Otto, Gäddvik 18:33 Jonsson, Sixten, Gäddvik 6:113 Jonsson, Sten M, Ersnäs 2:22 Jonsson, Valter, Gäddvik 6:171 Jonsson, Östen Israel, Gäddvik 18:8 Josefsson, Bengt, Gäddvik 18:354 Josefsson, Bengt N, Gäddvik 1:74 Juhojuntti, Gottfrid, Gäddvik 1:542 Juhojuntti, Valter, Gäddvik 18:325 Juhojuntti, Bröderna, Stadsön 1:883 m fl Juhojuntti, Bröderna, Gäddvik 18:311 m fl Jönsson, Otto, Stadsön 1:373 Kanon, Algot mfl, Sandnäset, vaanl Karlsson, Alfred, Gäddvik 18:7 Karlsson, Arne, Gäddvik 1:245

40 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Karlsson, Arnold, Sunderbyn 21:34 Karlsson, Bror, Eriksberg 1:4 Karlsson, Filip, Gammelstaden 6:56 Karlsson, Gerhard, Gäddvik 18:290 Karlsson, Harald E, Brändön 3:5, 3:6 Karlsson, Helga, Sunderbyn 7:7 Karlsson, Herbert, Gäddvik 18:70 Karlsson, Hildur, Sunderbyn 20:31 27 Karlsson, Johan, Gäddvik 1:48 Karlsson, Klas, Gammelstad 6:45 Karlström, Östen, Stadsön 1:785 Katisko, Niilo, Stadsön 1:549 Kemi, Otto, Gäddvik 1:293 Kero, Vilhelm, Öhemmanet 3:92 Keskitalo, Kaija, Sunderbyn 11:20 Klint, Sven, Måttsund 18:4 Klintarp, Helge, Öhemmanet 3:24 Klockare, Karl G, Rutvik 13:14 Kluwetasch, Villy, Stadsön 1:813 Krants, Per, Bälinge 1:59 Krispinsson, Oskar, Öhemmanet 3:26 Kröger, Folke och Oskar, Sundom 8:10, 10:11, 11:15 Kullberg, Henry, Stadsön 1:152 Kustemo, Tage, Öhemmanet 3:64 Kvarnström, Elice, Persön 6:4 Källhammar, Helge, Stadsön 1:694 Källström, K J, Sunderbyn 4:33 Laestadius, Göran, Gäddvik 18:381 Lampa, Gunnar, Gäddvik 18:357 Landin, SvenErik, Gäddvik 18:163 Landstedt, Anna M, Gäddvik 1:388 Landström, Asta, Brändön 1:40 Landström, Donald, Bälinge 1:61 Landström, Göte, Brändön 7:35 Landström, Helge, Brändön 7:44 Landström, Ida, Brändön 7:14 Landström, Sven O, Bälinge 2:42 Lantz, Stig, Gäddvik 1:367 Larsson, Adrian, Börjelslandet 1:7 Larsson, Amandus, Tältskär 1:5 28 Larsson, Axel, Antnäs 1:11 m fl Larsson, Axel L, Sundom 5:17 Larsson, Bertil, Brändön 4:12 Larsson, Bror E, Sunderbyn 81:1 Larsson, Curt Ove, Stadsön 1:850 Larsson, David, Måttsund 3:6 Larsson, Eleonora, Jämtön 14:36 Larsson, Erik A, Solskensberget 1:28 Larsson, Ernst M, Sundom 18:1 Larsson, Folke, Måttsund 14:82 Larsson, Folke Hj, Ersnäs 18:18 Larsson, Gunnar, Ersnäs 13:44 Larsson, Gösta, Kallax 3:8

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun 2014-04-24 INNEHÅLL SID UPPTAGNINGSOMRÅDEN 3 Hertsön 3 Örnäset 4 Centrum 5 Bergnäset 6 Notviken 7 Björkskatan 8 Gammelstad 9 Sunderbyn 10 Råneå 11 2 01 Hertsön

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07 61 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om lokal för hygienisk behandling 2 010 1377 Gripen 17 Solgården Luleå Yttrande angående utskänkningstillstånd 2 010 1566

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Bild 1 av 54 RÖKÅ IF 1953-2005

Bild 1 av 54 RÖKÅ IF 1953-2005 RÖKÅ IF 1953-2005 Bild 1 av 54 Det första protokollförda sammanträdet hölls den 9 maj 1953 i Rökå skola. Vid mötet fungerade Valter Stenberg som ordförande och protokollet fördes av Bertil Enerbrandt.

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT 2014-08-30 Kraftjoggen H-11 km Löpning 1 527 NYGREN Niclas Umeå 39:08 0 2 556 LINDMARK Ulf Skellefteå AIK 41:02 1:54 3 515 BACKLUND Christoffer Hortlax 42:43 3:35 4 555 HOFVERBERG Kenneth Ragvaldsträsk

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING 2008-08-14 1. Göran Dolk 33 42 75 5 2. Arne Thunholm 39 40 79 3 3. Bo Thengqvist 43 41 84 2 4. Bengt Jonsson 41 45 86 1 5. Olle Lindblom 46 40 86 1 6. Tord Ödlund 44 92 1 7. Sven Melkered 46 94 1 8. Åke

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Munksund Skuthamn SK

Munksund Skuthamn SK Munksund Skuthamn SK Fotbollstidningen 2009 Flickor 03 Från vänster: Maja Wennberg, Hanna Larsson, Ida Berglund, Nowa Duvenäs, Lovisa Enstedt, Nadia Hedlund, Lovisa Wallin, Meja Isaksson, Josefin Bäckwall,

Läs mer

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222 Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Datum Text 1 070101 C Göransson 1613 Övriga förskott 1 100,00 3120 Deltagaravgifter, Privatpersoner 1 100,00 2 070101 L Lindgren 1613 Övriga förskott 800,00 3120 Deltagaravgifter,

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds Vapengrupp:A Skytteklass: Klass1 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds PK 6 5 4 6 6 6 6 6 45/24 36 B 2 Elciel Leufvén Härlanda PSK 6 5 4 5 6 6 6 6 44/25 38 B 3 Morgan Hjelm Göteborgs Pistol-och Sp 6 5 5 4

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer