NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Gammelstad Uppgifter om arkiv Arkivets namn NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND för arkivhandlingar 1865 Hyllmeter 0,00 NLarkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Nederluleå kommun sammanslogs med Luleå stad fr o m Kommunalnämnden var även bostadsutskott fr.o.m 1 juli 1947.

4 Innehåll NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Serie A 1 A 1 A A 1 B A 1 C A 2 A 2 a C 1 C 2 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 8 D 10 D 12 D 17 D 19 E E 1 F 1 F 1 A F 1 B F 3 F 4 F 5 F 6 F 6 B F 7 F 9 F 15 F 16 F 17 F 19 F 22 G 1 G 2 G 2 A G 2 B G 3 G 4 G 5 G 7 G 7 A G 8 PROTOKOLL PROTOKOLLSBILAGOR PROTOKOLLSBILAGOR, FATTIGVÅRDSÄRENDEN MICROFILM ARBETSUTSKOTTETS PROTOKOLL BOSTADSUTSKOTTETS PROTOKOLL DIARIER REG TILL DIARIERNA FYRKTALSLÄNGDER TAXERINGSLÄNGDER VÄGFYRKTALSLÄNGDER RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT MANTALSLÄNGDER INVENTARIEBÖCKER LÄGENHETSREGISTER HUNDSKATTELIGGARE (REGISTER) KYRKSTUGOR LIGGARE SKOGSACCISLÄNGDER PERSONALREGISTER SKJUTSNINGS SKYLDIGHET INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER AKTER LÅN (ÄLDRE) AKTER LÅN AKTER, VATTEN OCH AVLOPP, VÄGAR STATSFÖRSLAG LAGFARTS OCH BOUPPTECKNINGS HANDLINGAR HANDLINGAR LÖNER PERSONALAKTER REGLEMENTEN, TAXOR ISHOCKEYBANA CIVILFÖRSVARS NÄMNDEN SJÄLVHUSHÅLLEN VALNÄMNDEN MEDBORGARHUS STYRELSEN SERVITUTSAVTAL, FASTSTÄLLDA HUVUDBÖCKER, BILAGOR KASSABÖCKER DAGBÖCKER ARBETSLÖSHETS KOMMITTÉN NÖDHJÄLPSARBETEN AVRÄKNINGSBÖCKER JOURNALER, INKOMSTER OCH UTGIFTER JOURNAL, SOCIAL OCH LÅNEVERKSAMHET KONTOKORT KONTOKORT, ÄLDRE VERIFIKATIONER

5 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Serie G 8 A G 8 B G 9 G 10 G 11 G 12 H 1 H 3 H 5 Ö 1 Ö 2 Ö 3 Ö 4 VERIFIKATIONER ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN VERIFIKATIONER BOSTADSFÖRBÄTTRINGSBIDRAG UPPBÖRDSLÄNGDER VAKANT BUDGETREDOVISNING NÖJESSKATT LAGFARTS OCH FASTIGHETSHANDLINGAR MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING I INDUSTRIN VATTENDOM SOCKENVAPEN KUNGAPORTRÄTT STÄMPLAR RÄKNEMASKIN

6 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 PROTOKOLL Arkivkartong saknas. Serien inbunden om ej annat anges. Innehåller även fattigvårdsstyrelsens protokoll Lucka Arkivkartong 1917, häftad Arkivkartong Reg A Ö, Lucka Arkivkartong dec Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong 11 Arkivkartong

7 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 A PROTOKOLLSBILAGOR Serien i arkivkartong. Årgång bevaras i orensat skick

8 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 B PROTOKOLLSBILAGOR, FATTIGVÅRDSÄRENDEN Arkivkartong Lucka , ,

9 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 C MICROFILM Orginalfilm förvaras i Landsarkivet i Härnösand rullar microfilm av Nederluleå kommunalnämnds protokoll (kopior) (utlånat till Mauritz Nyström)

10 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 ARBETSUTSKOTTETS PROTOKOLL Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Innehåller även kvotfördelningskommitténs protokoll

11 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 a BOSTADSUTSKOTTETS PROTOKOLL Arkivkartong Ang borgen, byggnadskreditiv, ansökn familjebostadsbidrag m m

12 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND C 1 DIARIER Brevdiarium Se även C Arkivkartong 1915, inbunden , lucka , inbunden l lucka , inbunden 1959, inbunden , lucka (C1:5, 1965, brevdiarium, saknas)

13 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND C 2 REG TILL DIARIERNA Före 1965, se C Arkivkartong

14 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 1 FYRKTALSLÄNGDER Från 1910, se D4 röstlängder. Allmän och lika rösträtt genomfördes 1918 och tillämpades första gången Arkivkartong Arkivkartong , lucka 1897, lucka Inbunden Inbunden , lucka Inbunden

15 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 2 TAXERINGSLÄNGDER Serien i bunt , lucka , lucka , lucka

16 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 3 VÄGFYRKTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong om ej annat anges Inbunden , inbunden 1896, inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden , saknas , saknas 1922, saknas 1923, inbunden 1924, inbunden 1925, inbunden 1926, inbunden

17 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT Valdistriktsindelning, se Valnämndens protokoll. Före 1911, se D1, fyrktalslängder, Från 1920 fick kvinnor rösträtt Arkivkartong Serien i arkivkartong om ej annat anges , lucka Arkivkartong , lucka 1924, inbunden 1925, inbunden Inbunden Inbunden Inbunden 1928, del 2, inbunden , lucka Inbunden 1932, inbunden 1933, bunt 1935, inbunden 1936, del 1, inbunden Del 2 och 3 Inbundna Inbunden Bunt Del 1, Inbunden Del 2, inbunden A G Bunt H Ä Bunt A Ö Bunt A Ö

18 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT Bunt A E Bunt G Ä Bunt A Ä Bunt A Ö Bunt , lucka A Ö Bunt A E Bunt G Ä Bunt A Ä 29 Bunt A Ä

19 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 5 MANTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong

20 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 6 INVENTARIEBÖCKER Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden Fastigheter, köksinventarier, åkerbruksredskap, Rutviks ålderdomshem m m , inbunden Hela kommunen , saknas 1955, häfte Inventarier, förvaltningslokaler med material , inbunden Inventarier, förvaltningslokaler, Bredängshemmet 1962 Inventarier, kommunens förråd samt barnstuga Stadsön,

21 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÄGENHETSREGISTER Arkivkartong Register A Ö

22 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 10 HUNDSKATTELIGGARE (REGISTER) Från , se Luleå stads Drätselkontors arkiv. Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden , saknas , inbunden 1955, kortregister, ägare, A Ö

23 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 12 KYRKSTUGOR LIGGARE Finns uppgifter hos Nederluleå kyrkoförsamlings arkiv Arkivkartong Nummerförteckning, ägare, namn, bostadsort , ej aktuell förteckning. Juni 1972 komplett t o m okt 1973.

24 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 17 SKOGSACCISLÄNGDER Arkivkartong Finns i häften

25 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 19 PERSONALREGISTER Arkivkartong Förtecknat avdelningsvis, länegrad, löneklassuppflyttningar.

26 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND E SKJUTSNINGS SKYLDIGHET Arkivkartong Utslag: angående skjutsningsskyldighet med hållhästar.

27 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND E 1 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER Serien i arkivkartong Lucka Innehåller även diarieförda skrivelser Innehåller även diarieförda skrivelser Innehåller även diarieförda skrivelser Byggnadskontorets skrivelser Innehåller Kungl. Maj:ts resolution om Nederluleå kommuns vapensköld Innehåller även redogörelse för regional jordbruksplanering över Nederluleå socken och Luleå stad Nr 1674

28 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 AKTER LÅN (ÄLDRE) 1 Arkivkartong 2 Arkivkartong Andersson, John S, Gäddvik 1:279 Bergnäshus, Gäddvik 1:302303, 1: Bergman, Ivan, Bjursträsk 1:4 Blomkvist, Harry, Gäddvik 1:254 Boman, Alvar, Solskensberg 1:9 Englund, N E, Gäddvik 1:91 Eriksson, Gunnar, Alvik 12:6 Flodman, L J, Ängesbyn 20:1 Gustavsson, Hans, Ersnäs 12:14, 14:10 Hedman, Karl A. Ersnäs 11:2 Hedvall, Ulf, Gäddvik 6:118 Hermansson, N E, Stadsön 1:416 Isaxon, Bo och Sture, Alvik 6:8 Johansson, Arvid, Bjursträsk 1:10, 1:11 Johansson, Henning och Göta, Holfjärden 2:4 Jönsson, Otto, Stadsön 1:373 Kandel, Johan, Gäddvik 1:235 Larsson, Erik T, Mörön 1:6 Lidman, Anders, Alvik 10:16, m fl Lindgren, Johan Emil, Gäddvik 5:43 Lund, Valter, Hedenslund 1:8 Lundgren, Åke F. Gäddvik 1:259 Nilsson, K E. Ersnäs 2:8 Norberg, Emil, Björkelund 8:1 Norberg, Halvar, Rutvik 13:13 Nordberg, Sven, Holfjärden 2:5 Nordström, Eugén, Gamla staden 1:22 Nordström, Gustav, Långnäs 6:27 Olsson, Bernhard, Ersnäs 15:6 Sandström, Kurt, Avan 13:28 Sandström, Viktor, Ersnäs 1:7, 3:4 Sundbom, Sixten, Gäddvik 1:278 Söderholm, Frans Alex, Gäddvik 6:136 Vallström, J Harry, Gäddvik 1:69 Vikström, Bertil, Gäddvik 6:125 Vikström, Egon, Gäddvik 1:225 Östling, Erik Albin, Gamla staden 1:54

29 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Serien i arkivkartong. 1 Ahlkvist, Göte, Gäddvik 1:403 Ahlkvist, Göran, Öhemmanet 3:49 Ahlman, Arne, Alvik 2:31 Ahlman, Nils, Alvik 9:4 Ahlström, Hilma, Antnäs 3:17 Ahrner, Ernst, Stadsön 1:646 Airijoko, Henning, Gäddvik 18:43 Alatalo. Arne, Gäddvik 18:77 Aldrin, Folke, Gäddvik 1:422 Almén, John G A, Persön 27:1 Almén, Rune, Persön 27:2 Almkvist, Anna, Långön 1:1 Almkvist, Odal K, Gäddvik 18:39 Almkvist, Rune, Björsbyn 5:12 Alström, Melker, Antnäs 6:15 Alviksträsk 1:9, vaföretag Andersson, Alvar, Gäddvik 18:259 Andersson, Arne, Gamla staden 6:15 Andersson, Börje, Gäddvik 18:66 2 Andersson, Erik, Gäddvik 1:607 Andersson, David, Kallax 5:27, 6:25. 6:26 Andersson, Essy, Brändön 10:6 Andersson, Folke, Gäddvik 1:555 Andersson, Filip, Gäddvik 18:41 Andersson, Georg, Smedsbyn 17:3 Andersson, Gunnar, Brändön 21:1 Andersson, Gösta, Stadsön 1:650 Andersson, Holger, Måttsund 8:15 Andersson, John, Gäddvik 1:279 Andersson, John A, Stadsön 1:814 Andersson, Karl Evert, Gäddvik 18:1 Andersson, Karl Åke, Gäddvik 1:209 Andersson, Leonard mfl, Måttsund 8:7 Andersson, Roland, Gäddvik 18:324 Andersson, Rune, Gammelstaden 6:26 Andersson, MajaLisa, Gäddvik 1:40 Andersson, StigGöran, Gammelstaden 6:24 3. Andersson, SvenErik, Gäddvik 18:260 Andersson, Sune, Gäddvik 1:427 Andersson, SvenHugo, Hertsön 5:4 Andersson, Sören, Stadsön 1:519 Andersson, Torgny, Gäddvik 1:383 Anttu, Viktor, Gäddvik 1:327 Arvidsson, Anders, Gäddvik 1:579 Arvidsson, Hilding, Gäddvik 18:319 Aråker, Sven O, Björsbyn 11:9 Askenby, Arne, Gäddvik 1:222 Askenryd, Bo, Stadsön 1:185 Askenryd, Sven, Gäddvik 1:600

30 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Aspros, Bror, Gäddvik 18:347 Axberg, Gunnar. Öhemmanet 3:13 Backarud, Svea, Rutvik 19:3 Backman, Gideon, Ersnäs 28:1 Backman, Ingvar, Fällträsk 1:25 Beckenäs, Herbert, Stadsön 1:594 Beckenäs, Sven, Stadsön 1:608 4 Bellhester, H I, Gäddvik 18:248 Bellhester, I H, Gäddvik 1:371 Bengtsson, Olov, Sudnerbyn 38:5 Benneholm, Johan Egon, Gäddvik 18:83 Bensbyn 11:7, 2:40, 2:31, 2:27, 2:25, 7:13, 2:11 mfl, va Berg, Arvid, Solskensberg 1:33 Berg, Johan, Bälinge 2:23 Berg, Johan, Bälinge 2:38 Berg, Leonard, Gällträsk 1:22 Berg, Karl A, Sunderbyn 19:6 Berg, Kjell, Öhemmanet 3:50 Berg, Rudolf, Gäddvik 18:90 Berg, Sven, Klöverträsk 1:90 Bergkvist, Lars R, Öhemmanet 3:44 Bergkvist, Stig, Stadsön 1:274 5 Bergbom, Rolf O, Gäddvik 18:118 Bergeros, Erik, Smedsbyn 9:31 Berglund, Bengt, Stadsön 1:479 Berglund, Börje, Öhemmanet 3:97 Berglund, Egon, Gäddvik 1:219 Berglund, Karl I, Gäddvik 18:35 Berglund, Tord, Klöverträsk 1:87 Bergman, Hugo, Gammelstaden 6:37 Bergman, Rolf, Öhemmanet 3:43 Bergström, Edla, Persön 16:12 Bergström, Gunnar, Gäddvik 1:244 Bergström, Holger, Gäddvik 18:135 Bergström, Johan A, Klöverträsk 1:12 Bergström, KarlGöran, Gammelstaden 1:57 Bergström, Vera, Bälinge 3:40 Bergvall, Henning, Öhemmanet 3:91 Björk, Ingmar, Sunderbyn 22:26 Björk, Olle, Stadsön 1:453 Björkbom, Bertil J, Rutvik 14:11 Björkén, Fred, Gäddvik 1:517 6 Björklund, Axel, Brändön 5:21 Björklund, Edvin, Brändön 6:1 Björklund, Elvida, Brändön 7:11 Björklund, Enar P, Brändön 1:15 Björklund, Hans, Brändön 7:10, 7:16, Persön 15:5 Björklund, Ludvig, Stadsön 1:511 Björklund, Martin, Brändön 1:39 Björklund, Olov, Kluntarna Björkman, Holger, Gäddvik 18:189 Björkmo, Gretha, Stadsön 1:810 Björn, Åke, Kallax 5:8

31 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Björnfot, Arne, Öhemmanet 3:67 Björnfot, Per, Gäddvik 18:182 Björnström, Rune, Stadsön 1:627 Blomdahl, Sven, Gäddvik 18:31 Blomkvist, Herbert, Bensbyn 9:32 Blomkvist, Gösta, Bensbyn 2:45 Blomkvist, K Anders, Rutvik 3:9 Blomkvist, K Oskar, Bensbyn 35:2 Blomkvist, Lars G, Bensbyn 7:58 7 BlixHolmberg, Gäddvik 18:242 Bodin, Anders, Gäddvik 18:345 Bohlin, Henning, Gammelstaden 6:3 Bohm, Ivar, Rutvik 14:14 Bohm, Tore, Rutvik 15:19 Boman, Birger, Klöverträsk 5:2 Boman, Edvin, Persön 8:3, 18:5 Boman, Einar, Antnäs 4:15 Boman, Ingvar, Stadsön 1:714 Borgerud, K A, Gäddvik 1:138 Bramberg, Rubert, Brändön 1:19 Brandell, Kurt, Bälinge 1:76 Brandell, Nanny, Bälinge 2:33 Brandell, Pertti, Gäddvik 18:201 Broström, Emil, Antnäs 1:1 Broström, Rolf, Gäddvik 18:40 Broström, Sven, Bensbyn 10:22 Broström, Verner, Stadsön 1:486 Bryggman, K A, Gäddvik 18:238 8 Brändholm, Stig, Brändön 8:5 Brändström, Gäddvik 18:179 Brändström, Reinhold, Sundom 3:8 Brändström, Sven Olov, Gäddvik 18:146 Brännholm, Hilding, Bälinge 3:38 Brännholm, Ingemar, AleLångnäs 2:17 Brännström, Ivar, Stadsön 1:592 Brännström, Joel, Ängesbyn 1:42 Brännström, Stig, Gäddvik 1:448 Brännström, Viktor, Hertsön 5:226 Burman, Eva, Börjelslandet 1:9 Burman, Gunnar, Börjelslandet 3:5 Burman, PerÅke, Gäddvik 1:428 Byström, Sture, Gammelstad 13:2 Bäckström, Bengt, Alvik 12:17 Bäckström, Berta, Börjeslandet 2:10 Bäckström, Lennart, Gäddvik 1:361 Bäckström, Nils E, Bensbyn 8:12 Bäckström, Th J, Gäddvik 1:483 9 Bälinge 2:47, Sandgren, va Bälinge 3:26, Larsson, va Bälinge 2:37, Pettersson, va Bälinge 2:38, Berg, va Bälinge 2:46, Vesterberg, va

32 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Bälinge 3:8, Gotthold, va Bergman, Mina Vilhelmina, Bjursträsk 1:7 Carlström, Bruno, Stadsön 18:233 Carlsson, Albert, Rutvik 3:3 Carlsson, Alf, Gäddvik 18:47 Carlsson, Arvid, Rutvik 8:2 Carlsson, Bror, Smedsbyn 6:21 Carlsson, Hugo, Björsbyn 8:28 Carlsson, J A, Rutvik 3:3 Carlsson, J A, Björsbyn 8:24 Carlsson, Karl G, Gäddvik 18:361 Carlsson, J Robert, Bensbyn 9:28 Carlsson, Sigfrid, Stadsön 1:575 Christoffersson, Tor R, Klöverträsk 5:1 Cederlund, Joe, Gäddvik 18:137 Clausén, Karl Otto, Gäddvik 30:3 Classon, Yngve, Stadsön 1:635 Dahlberg, Hilding, Ersnäs 16:5, 12:18 Dahlberg, Thure, Stadsön 1:563 Danielsson, SvenJ, Bjursträsk 2:3 10 Danielsson, Sune, Gammelstaden 6:17 Dellenbäck, Thorsten, Gäddvik 18:215 Drugge, John, Sunderbyn 30:24 Dyste, Bengt, Gäddvik 1:385 Edberg, Gertrud, Stadsön 1:644 Edfast, Gösta, Gäddvik 18:335 Edman, Ernst, Ersnäs 18:1, 2:10 Edström, Ulf, Björkelund 14:7 Eitzenberger, Karl, Gammelstad 6:49 Ek, Alf, Stadsön 1:556 Ek, Erhard, Antnäs 4:24 Ek, Thorsten, Stadsön 1:491 Ekberg, Bruno, Gäddvik 1:478 Eklund, Sievert A, Gäddvik 18:198 Ekman, John, Avan 2:7 Ekström, Thor, Gammelstad 5:32 Elenius, Anton, Gäddvik 18:304 Elamsson, Nils E, Gäddvik 18:14 Elfmark, Rolf, Antnäs 4:18 Elgan, Karl, Stadsön 1:548 Eliasson, Arne, Alvik 45:1 Eliasson, Birger, Gäddvik 18:96 Eliasson, Kurt, Gäddvik 1: Eliasson, Olle, Gäddvik 18:275 Eliasson, Sven, Gäddvik 18:246 Eman, Ragnvald, Stadsön 1:522 Emanuelsson, Harry, Stadsön 1:495 Enberg, Gunnar, Bälinge 1:84 Enberg, Sigfrid, Klöverträsk 1:97 Enbom, John, Stadsön 1:165, 1:166 Enbom, Stig, Stadsön Engelmark, K E, Gäddvik 18:133 Engelmark, Per A. Öhemmanet 1:49

33 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Englund, Artur E, Ersnäs 6:11, Kvarnplats 1:1 Englund, Axel, Ersnäs 13:46 Englund, Sally, Gäddvik 1:344 Englund, Sven, Gäddvik 1:24 A Englund, Yngve, Fällträsk 1:29 Engstrand, Sven Axel, Klöverträsk 1:38 Engström, Alvar, Stadsön 1:505 Engström, Bengt Alfred, Gammelstad 6:25 Engström, Bernt, Sunderbyn 20:29 Engström, Bror, Torstenstorp 1:1 Engström, Börje, Alvik 6:30 Engström, Einar, Bälinge 2:11 12 Engström, Elon, Stadsön 1:762 Engström, Karl O, Ersnäs 23:37 Engström, Karl R, Alvik 22:12 Engström, Jan I, Gäddvik 1:379 Engström, Leif, Alvik 8:32 Engström, Oskar A, Klöverträsk 1:30 Engström, Thor Vilhelm, Alvik 8:22 Enman, Sten, Öhemmanet 3:72 Enqvist, Nils, Björsbyn 11:4 Enström, Bertil, Björsbyn 9:35 Enström, Halvdan, Smedsbyn 6:8 Enström, Helmer J, Rutvik 13:5, 13:18 Enström, Helmer R, Börjelslandet 11:1 Enström, Nils J, Fänntorp 1:1 Enström, Stig, Rutvik 13:17 Eriksson, Alf, Stadsön 1:685 Eriksson, Axel, Börjelslandet 4:13, 4:19 Eriksson, Axel Hj, Ersnäs 10:2 Eriksson, Barbro, Gäddvik 1:370 Eriksson, Bengt, Björsbyn 4:15 Eriksson, Bengt, Gäddvik 18:329 Eriksson, Birger, Antnäs 1:16 Eriksson, Erling, Rutvik 14:21 Eriksson, Erik, Antnäs 2:17 13 Eriksson, Hans Erling, Öhemmanet 3:27 Eriksson, Henry, Alvik 3:9 Eriksson, Hildur, Alvik 26:8 Eriksson, Hjalmar, Vallen 2:4 Eriksson, Hugo, Holsvattnet 1:10 Eriksson, John, Antnäs 3:21 Eriksson, John, Gäddvik 18:170 Eriksson, Karl, Bälinge 2:15 Eriksson, Karl E, Gäddvik 1:375 Eriksson, Karl Konrad, Holsvattnet 1:9 Eriksson, Nils Edvin, Börjelslandet 4:22 Eriksson, Ragnar, Antnäs 1:17 Eriksson, Sigurd, Avan 4:13 Eriksson, Staffan, Bensbyn 3:19 Eriksson, Sven, Brändön 7:43 Eriksson, Viktor, Ersnäs 15:53 Eriksson, Åke Ingvar, Holsvattnet 2:18

34 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Ersson, Erik, Sundom 4:22 Esberg, Hjalmar, Stadsön 1:652 Evangeliska FS Byggn fören, Gäddvik 1:243 Everos, Bertil, Stadsön 1: Fabricius, CarlÅke, Avan 10:13 Fabricius, Henrik, Avan 10:16 Fahlesson, Bertil, Gäddvik 18:330 Fahlesson, Gunnar, Gäddvik 18:134 Falk, JanErik, Gäddvik 18:116 Falkebo, Carl, Gäddvik 18:380 Fjällström, Albin, Ersnäs 21:3 Fjällström, Axel, Gäddvik 6:137 Fjällström, Bertil, Avan 5:22 Fjällström, Rolf, Måttsund 7:22 Flemström, Anders, Gäddvik 1:202 Flemström, Sten O, Gammelstad 6:42 Flodman, Hugo, Stadsön 1:568 Flodström, Nils, Selet 1:7, 1:8 Flodström, KarlErik, Björsbyn 3:149 Fors, Fredrik Arvid, Stadsön 1:476 Forsberg, Bert, Stadsön 1:757 Forsberg, Torsten, Gäddvik 18:79 Forsgren, Olle, Gäddvik 6:162 Forslund, Bertil, Gammelstad 6:18 Forslund, KarlErik, Gammelstad 6:21 Forsman, Rolf, Gäddvik 18:38 Forsman, Sigurd, Selet 2:4 Forsmark, Stig, Gäddvik 18:261 Forsell, Göte, Gäddvik 1:97 15 Fredriksson, Bror, Gammelstad 1:44, 1:45 Fredriksson, Harald, Ängesbyn 3:23 Fredriksson, Harry, Gammelstad 1:70 Fredriksson, Hugo, Alviksträsk 2:13 Fredriksson, Ingvar, Alviksträsk 2:14 Fredriksson, John, Stadsön 1:533 Fredriksson, Sigurd, Stadsön 1:708 Fredriksson, Stig, Stadsön 1:811 Furmark, Hans, Stadsön 1:673 Füreder, Gun, Gäddvik 18:344 Fröman, Bengt, Gäddvik 18:147 Garbom, Roland, Stadsön 1:724 Garnager, Olov, Stadsön 1:728 Gedda, John Olov, Gäddvik 1:512 Gotthold, Karl, Lövudden 1:2 Gotthold, Sven, Krigartorp 1:2 Gran, Jenny Magdalena, Ersnäs 6:4 Granberg, Agne, Bälinge 1:63 Granberg, N Sigurd, Gäddvik 1:398 Granlund, Johan E, Sundom 10:14 Granlund, Stig, Gäddvik 18: Granström, Sven Alex, Kallax 2:9 Gredmo, Gösta, Stadsön 1:686 Groth, Erik, Gäddvik 18:109

35 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Gross, Gertrud/Anna, Kallax 5:7, 64:21 Groth, Ivar, Gäddvik 18:5 Gunnerlöv, Greger, Bälinge 4:33 Gustavsson, Alf, Gäddvik 18:292 Gustavsson, Artur, Ersnäs 12:14 Gustavsson, Gustav E, Antnäs 24:1 Gustavsson, Helge, Gäddvik 18:63 Gustavsson, Ingemar, Gäddvik 18:247 Göransson, Bertil och E, Gäddvik 18:240 Haapaniemi, Nils/Anita, Gäddvik 18:263 Hackanen, Carl Ivar, Måttsund 6:10 Hallman, Birger, Gäddvik 18:175 Hansson, Albert, Öhemmanet 9:27 Hansson, Arvid, Ersnäs 8:3 Hansson, Bengt, Bensbyn 9:9, 9:21 Hansson, Berit, Björsbyn 9:34 Hansson, Gunnar, Gammelstad 6:30 Hansson, Henning, Gammelstad 5:7, 5:15 Hansson, Kurt, Gäddvik 18:297 Hansson, Martin, Bälinge 1:28 Hansson, Ove, Alvik 26:12 Hansson, Sigvard, Rutvik 23:3 Hansson, StenOve, Stadsön 1:419 Hansson, Sven, Gäddvik 18:26 Hansson, Verner John, Gammelstad 1:12, Klippan 3:1 Hamberg, PerOlov, Gäddvik 18: Harju, Börje, Stadsön 1:629 Harlin, Nils, Gäddvik 1:355 Hassisd, Per Olov, Gäddvik 18:52 Hedberg, Folke, Gäddvik 18:199 Hedenström, Hans H, Stadsön 1:725 Hedenström, Holger, Stadsön 1:603 Hedenström, JanErik, Stadsön 1:716 Hedenström, Thore, Gäddvik 18:89 Hedin, Vilhelm, Bälinge 6:4 Hedkvist, Harry, Avan 26:1 Hedkvist, Nils Sigvard, Avan 13:11, Långnäs 11:23 Hedlin, Birger, Stadsön 1:430 Hedlin, Sune, Stadsön 1:792 Hedlund, Bertil, Gäddvik 18:36 Hedlund, Bror A, Sunderbyn 18:18 Hedlund, Etel, Solberg 1:25 Hedlund, Kurt, Öhemmanet 3:93 Hedlund, Rolf, Stadsön 1:589 Hedman, Ernfrid, Gäddvik 18:148 Hedman, Herbert, Gäddvik 18:252 Hedman, Karl, Ersnäs 11:2 Hedman, Karl Ö, Gäddvik 1:516 Hedman, Ronnie, Gäddvik 1:519 Hedner, Nils R, Persön 1:6 Hedström, Erik, Gäddvik 18: Hedström, Helge Sigvard, Rutvik Hedström, Helmer, Ersnäs 9:3

36 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Hedström, Hildur, Gäddvik 2:14 Hedström, Hjalmar, Björsbyn 1:96, 1:94 Hedström, Josef stbh, Hertsön 3:107 Hedström, Ove, Öhemmanet 3:33 Hedström, Ture, Rutvik 1:21 Hellström, Ruben, Kyrkovallen 1:5, Gammelstaden 6:6 Hellström, Stig, Alvik 6:16 Henriksson, Edvin, Persön 16:8 Henriksson, Tage, Gäddvik 7:1 Hermansson, Gunnar, Alvik 42:5 Hermansson, Karl Herman, Stadsön 1:514 Hermansson, Lennart, Måttsund 14:6 Hermansson, Marta, Kallax 9:1 Hermansson, Otto A, Lindberga 1:1 Herseus, Birger, Stadsön Hjalmarsson, Ingvar, Måttsund 2:15 Hjelte, Frits, Gäddvik 1:345 Hjärt, Harry, Ängesbyn 1:50 Hollström, Sven, Sunderbyn 10:22 Hollström, Tage, Öhemmanet 3:70 Holm, Gustav Edvin, Gäddvik 1:54 Holm, Sigurd Einar, Gammelstaden 6:31 19 Holmberg, Bengt, Gäddvik 1:424 Holmbom, Gäddvik 18:16 Holmgren, Axel, Alvik 44:1, avst fr Holmgren, Karl Gunnar, Alvik 15:20 Holmgren, Lennart, Gäddvik 18:97 Holmgren, Sven, Persön 13:10 Holmkvist, Helge, Gäddvik 18:95 Holmkvist, Herbert, Rutvik 15:22 Holmkvist, Evert, Gäddvik 1:103 Holmström, Erik, Börjelslandet 1:6, 3:8, 8:10, 8:6 Holmström, Ture, Stadsön 1:535 Holmvall, Hjalmar, Eriksberg 1:9 Hurtig, Eero E, Gäddvik 18:124 Huss, Sune, Bensbyn 5:42 HSB i Luleå, flyget, Gäddvik 1:471 HSB Bost rättsfören, Gäddvik 18:287 HSB i Gammelstad, Stadsön 1: Häggbom, Evert, Gäddvik 18:106 Häggkvist, Curt, Gäddvik 1:554 Häggkvist, Henry, Stadsön 1:523 Häggström, Erik, Gäddvik 1:7, 1:8 Hälsan, Nederluleå, Antnäs 11:9 Härkönen, Kauko, Stadsön 1:526 Högberg, LarsÅke, Gäddvik 18:159 Högström, Hans, Antnäs 4:21 Höglund, Ernst Joel, Gäddvik 1:408 Höijer, John, Gäddvik 6:121 Isaksson, Alvar, Järtsbo 1:2 Isaksson, Anders, Sunderbyn 22:21 Isaksson, Anna, Avan 4:35 Isaksson, Bertil, Gäddvik 6:126

37 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Isaksson, Bror Anton, Klöverberg 1:2 Isaksson, Ebbe, Stadsön 1:668 Isaksson, Efraim, Gäddvik 18:32 Isaksson, Ernst, Måttsund 22:1 Isaksson, Henning, Gäddvik 18:208 Isaksson, Hilda, Alvik 19:6 Isaksson, Johan H, Gäddvik 1:459 Isaksson, John A, Brändön 6:16 Isaksson, Karl Gerhard, Gäddvik 18:264 Isaksson, Lea 21 Isaksson, Magna, Avan 2:12 Isaksson, Markus, Ersnäs 3:10 Isaksson, Nils Ade, Rutvik 7:6 Isaksson, Nils Allan, Brändön 2:8, 2:9 Isaksson, Ola, Västmark 3:1 Isaksson, Per Albert, Sunderbyn 30:30 Isaksson, Roland, Klöverträsk 1:80 Isaksson, Ruben, Gammelstad 6:14 Isaksson, Signe Maria, Ersnäs 23:12 Isaksson, Sigurd, Avan 10:18 Isaksson, Sigurd, Solberget 1:38 Isaksson, Sigvard, AleLångnäs 4:47 Isaksson, Tage och Fia, Måttsund 23:1 Isaksson, Thure, Gäddvik 18:338 Isaksson, Torsten, Ersnäs 23:35 Isaksson, Kerstin, Gäddvik 18:126 Jakobsson, Allan, Gäddvik 18:184 Jakobsson, Axel, Persön 22:11, 23:6, 23:7 Jakobsson, Bengt, Gäddvik 18:180 Jakobsson, Ernst, Ersnäs 16:36 Jakobsson, Gerhard, Gammelstad 6:23 Jakobsson, Gunnar, Brändön 8:12 Jakobsson, Henry, Rutvik 13:6 Jakobsson, Hugo, Fällträsk 1:14 Jakobsson, Johan G, Kvickstorp 1:1 Jakobsson, Karl I, Brändön 9Ö5 Jakobsson, Knut Alf, Fällträsk 1:4 Jakobsson, Selma M, Persön 2:6, 22:11 Jakobsson, Sten, Stadsön 1: Jansson, Berndt, Öhemmanet 3:52 Jansson, David, Alvik 9:30 Jansson, Helge R, Gäddvik 6:7 Jansson, Henry, Gäddvik 1:380 Jansson, Oskar, Alvik 9:8 Jaxe, Ove och Ingrid, Gäddvik 18:204 Jaxe, Sture, Gäddvik 1:350 Jiglund, Eskil, Gäddvik 1:540 Johannesson, Ruth, Sunderbyn 2:13 Johansson, Algot och Helmer, Sundom 10:2, 10:18 Johansson, Allan, Gäddvik 6:155 Johansson, Anselm, Alvik 8:6

38 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Johansson, Artur, Rutvik 1:11 Johansson, Arvid, Måttsund 11:11 Johansson, Arvid, Alvik 23:2, 4:21, 20:9 Johansson, Bert, Gäddvik 18:371 Johansson, BertOve, Rutvik 14:23 Johansson, Birger, Klöverträsk 1:82 Johansson, Birger J, Öhammanet 3:21 Johansson, Bo, Klingstorp 1:2 Johansson, Egon, Ersnäs 18:10 Johansson, Egon, Bälinge 3:18, Avan 4:16 Johansson, Egron, Rutvik 3:6, 3:7 Johansson, Einar, Ersnäs 12:39 Johansson, Erik, Gäddvik 18: Johansson, Erik, Sundom 11:7 Johansson, Erik A, Ängesbyn 3:13 Johansson, Erik och Frans, Börjelslandet 7:2 Johansson, Erik J, Rutvik 14:13 Johansson, Eskil, Rutvik 14:12 Johansson, Evert, Avan 3:6 Johansson, Folke, Stadsön 1:536 Johansson, Folke, Öhemmanet 3:60 Johansson, Frans, Stadsön 1:531 Johansson, Fritiof, Sunderbyn 21:38 Johansson, Georg, Gäddvik 6:115 Johansson, Gerd Majlis, Ersnäs 17:4, 16:17 Johansson, Haddon, Gäddvik 18:266 Johansson, Hans D, Antnäs 4:42 Johansson, Harald, Gäddvik 18:171 Johansson, Harry, Gäddvik 18:127 Johansson, Harry V, Ersnäs 18:13 Johansson, Henning, Stadsön 1:541 Johansson, Henry, Gäddvik 18:88 Johansson, Ingvar, Rutvik 1:23 Johansson, Ivar, Stadsön 1:663 Johansson, Ivar B, Klöverträsk 1:57 Johansson, Johan, Ängesbyn 2:5 Johansson, Johan A, Gäddvik 6:148 Johansson, Johan F, Ersnäs 17:13 Johansson, Johan M, Klöverträsk 1:22 Johansson, Johan R, Ersnäs 7:18, 8:8 Johansson, John, Hindersön 24 Johansson, John Lennart, Bensbyn 5:56 Johansson, Jonas G, Sundom 1:2 Johansson, KarlEgon, Sundom 9:11 Johansson, Karl F, Brändön 19:1 Johansson, Karl G, Gäddvik 1:458 Johansson, Karl H, Avan 1:223 Johansson, Karl J, Ersnäs 16:23, 12:21 Johansson, Kjell, Klöverträsk 1:98 Johansson, Laura, Antnäs 1:8 Johansson, Laura, Måttsund 11:8 Johansson, Lennart, Öhemmanet 3:29 Johansson, Linus, Långnäs 8:25

39 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Johansson, Manfred, Klöverträsk 1:22 Johansson, Manne, Måttsund 8:16 Johansson, Mårten, Stadsön 1:380 Johansson, Mårten, Gäddvik 18:376 Johansson, Nils B, Måttsund 4:16 Johansson, Nils O, Måttsund 4:10 Johansson, Oskar H, Sundom 9:10, 9:1315 Johansson, Paul, Gäddvik 18:120 Johansson, Per, Gäddvik 18:252 Johansson, Per, Stadsön 1:657 Johansson, Roland, Gäddvik 18: Johansson, Roland, Måttsund 14:81 Johansson, Rolf, Gäddvik 1:73 Johansson, Ruben, Bensbyn 1:43 Johansson, Selma, Gammelstaden 1:9 Johansson, Seth, Stadsön 1:643 Johansson, Signar, Alvik 13:11 Johansson, Sigurd, Gäddvik 1:474 Johansson, Sigvard, Måttsund 35:1 Johansson, Sixten, Gäddvik 18:265 Johansson, Sten, Stadsön 1:676 Johansson, Stig, Bensbyn 1:17 Johansson, Stig, Gammelstad 6:8 Johansson, Stig, Gäddvik 1:522 Johansson, Stig Martin, Gäddvik 18:101 Johansson, Sven A, Gäddvik 18:243 Johansson, Tage, Öhemmanet 3:73 Johansson, Tore, Alvik 22.7 Johansson, Torsten, Gäddvik 1:362 Johansson, Verner, Tältgärdan 6:1 Johansson, Åke, Alhamn 1:28 Jonsson, Elin, Alviken 32:1 Jonsson, Elma, Gäddvik 7:6 Jonsson, Göran, Gäddvik 18: Jonsson, Johan A, Klöverträsk 1:14 Jonsson, Knut A, Klöverträsk 1:44 Jonsson, Lennart, Gäddvik 1:502 Jonsson, Otto, Gäddvik 18:33 Jonsson, Sixten, Gäddvik 6:113 Jonsson, Sten M, Ersnäs 2:22 Jonsson, Valter, Gäddvik 6:171 Jonsson, Östen Israel, Gäddvik 18:8 Josefsson, Bengt, Gäddvik 18:354 Josefsson, Bengt N, Gäddvik 1:74 Juhojuntti, Gottfrid, Gäddvik 1:542 Juhojuntti, Valter, Gäddvik 18:325 Juhojuntti, Bröderna, Stadsön 1:883 m fl Juhojuntti, Bröderna, Gäddvik 18:311 m fl Jönsson, Otto, Stadsön 1:373 Kanon, Algot mfl, Sandnäset, vaanl Karlsson, Alfred, Gäddvik 18:7 Karlsson, Arne, Gäddvik 1:245

40 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Karlsson, Arnold, Sunderbyn 21:34 Karlsson, Bror, Eriksberg 1:4 Karlsson, Filip, Gammelstaden 6:56 Karlsson, Gerhard, Gäddvik 18:290 Karlsson, Harald E, Brändön 3:5, 3:6 Karlsson, Helga, Sunderbyn 7:7 Karlsson, Herbert, Gäddvik 18:70 Karlsson, Hildur, Sunderbyn 20:31 27 Karlsson, Johan, Gäddvik 1:48 Karlsson, Klas, Gammelstad 6:45 Karlström, Östen, Stadsön 1:785 Katisko, Niilo, Stadsön 1:549 Kemi, Otto, Gäddvik 1:293 Kero, Vilhelm, Öhemmanet 3:92 Keskitalo, Kaija, Sunderbyn 11:20 Klint, Sven, Måttsund 18:4 Klintarp, Helge, Öhemmanet 3:24 Klockare, Karl G, Rutvik 13:14 Kluwetasch, Villy, Stadsön 1:813 Krants, Per, Bälinge 1:59 Krispinsson, Oskar, Öhemmanet 3:26 Kröger, Folke och Oskar, Sundom 8:10, 10:11, 11:15 Kullberg, Henry, Stadsön 1:152 Kustemo, Tage, Öhemmanet 3:64 Kvarnström, Elice, Persön 6:4 Källhammar, Helge, Stadsön 1:694 Källström, K J, Sunderbyn 4:33 Laestadius, Göran, Gäddvik 18:381 Lampa, Gunnar, Gäddvik 18:357 Landin, SvenErik, Gäddvik 18:163 Landstedt, Anna M, Gäddvik 1:388 Landström, Asta, Brändön 1:40 Landström, Donald, Bälinge 1:61 Landström, Göte, Brändön 7:35 Landström, Helge, Brändön 7:44 Landström, Ida, Brändön 7:14 Landström, Sven O, Bälinge 2:42 Lantz, Stig, Gäddvik 1:367 Larsson, Adrian, Börjelslandet 1:7 Larsson, Amandus, Tältskär 1:5 28 Larsson, Axel, Antnäs 1:11 m fl Larsson, Axel L, Sundom 5:17 Larsson, Bertil, Brändön 4:12 Larsson, Bror E, Sunderbyn 81:1 Larsson, Curt Ove, Stadsön 1:850 Larsson, David, Måttsund 3:6 Larsson, Eleonora, Jämtön 14:36 Larsson, Erik A, Solskensberget 1:28 Larsson, Ernst M, Sundom 18:1 Larsson, Folke, Måttsund 14:82 Larsson, Folke Hj, Ersnäs 18:18 Larsson, Gunnar, Ersnäs 13:44 Larsson, Gösta, Kallax 3:8

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

...mer tid över KALENDRAR 2015

...mer tid över KALENDRAR 2015 ...mer tid över KALENDRAR Kalenderkollektion Efter att ha tillverkat kalendrar i över år, känner vi oss nu redo att lansera vår första digitala kalender: Planado en ny spännande kalenderapplikation som

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR 1 ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR fredag den 20 februari 2004 2 Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns idag 5 129 arkiv och samlingar registrerade

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2007-10-01 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

EMIGRANTER RAMSBERGS FÖRSAMLING 1850-1930

EMIGRANTER RAMSBERGS FÖRSAMLING 1850-1930 Efternamn Förnamn Föd.dat. Födelseförs. Bostadsort vid emigrationen Emigrations-församling Flyttbevis Emigr.dat. Destina-tion Källförteckning sid nr Abrahamsson Jan 1825 07 05 Ramsberg (T) HÖGFORS, Hörksviken,

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation Samhällsinformation Almanacka 2014 med information från Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se Till alla hushåll i Värmdö kommun

Läs mer

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Svenska frivilliga för Tyskland 1933-45 Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Waffen-SS: 262 Wiking: 98 Nordland: 77 Totenkopf: 20 Nord: 11 Leibstandarte Adolf Hitler:

Läs mer

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01 Herrar 8 km 1. Sammy Holm Märsta 2. Per Stålhand Krylbo 3. Jonas Sjögren Avesta 4. Kent Johansson BKFC Märsta 5. Fredrik Retander BKFC Märsta 6. Cristian Olofsson BKFC Märsta 7. Viktor Ranerfors Rembos

Läs mer

Plac Startnr HERRSENIORER - LAG Namn Distrikt Vikt 1 18 AFK FLUGAN Hans-Erik Hansson Anders Thuresson Tomas Nilsson Leif Hagström.

Plac Startnr HERRSENIORER - LAG Namn Distrikt Vikt 1 18 AFK FLUGAN Hans-Erik Hansson Anders Thuresson Tomas Nilsson Leif Hagström. Plac Startnr HERRSENIORER - LAG Namn Distrikt Vikt 1 18 AFK FLUGAN Hans-Erik Hansson Anders Thuresson Tomas Nilsson Leif Hagström Hälsingland 10725 2 15 NORA GYTTORP Per-Ove Eriksson Thomas Larsson Nils

Läs mer

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag 12 april på Norsjön Klasser Herr 1001 Borlänge SFK Jonas Gustafsson Dalarna Patrik Liss Berndt Berggren Dan Ersbjörs 1002 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna Jan Rönnbäck

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund Lag Resultaten Herrseniorer 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund 12805 2 26 Jämtland-Härjedalen Svegs SFK Hans Erlingsson Magnus Eriksson Johan

Läs mer

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Klasser Herr 1 Svegs SFK Daniel Eriksson Jämtland/Härjedalen 33211 Martin Södergårds Thomas Larsson Magnus Eriksson 2 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna

Läs mer

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10.

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10. Stora priset 2014 Kjell Westö, 300.000 2013 Fioretos, Aris, 300.000 2012 Johnsson, Arne, 300.000 2011 Lugn, Kristina, 300.000 2010 Björkeson, Ingvar, 250.000 2009 Sem-Sandberg, Steve, 250.000 2008 Lillpers,

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

SK ROCKADEN VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2004/2005

SK ROCKADEN VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2004/2005 SK ROCKADEN VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2004/2005 SK ROCKADEN 2004/2005 STYRELSE Ordförande Lennart Örnmarker 710 07 20 Sekreterare Jan Hernbäck 646 57 62 Kassör Nils Sköldqvist 740 14 68 Tävlingsledare, Vice

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

Norrlands Mineraljakt 2005

Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 SGU-rapport 2005:34 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Leif Bildström, Birger Filén, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare Adresser i Uddevalla sorterade på gatuadresser 2013-12-17 Upprättad av Åke Hansson 1 Agneberget Troligen från agn med betydelsen spetsigt, då berget intill är brant och spetsigt Klocktornet Uppförd 1751,

Läs mer

Ättlingar Erik Jonsson

Ättlingar Erik Jonsson Ättlingar Erik Jonsson Erik Jonsson. Född 1705 Fageråsen. Död 1776-11-07 Nyed. Begravd 1776-11-10 Nyed. Äktenskap med Kirstin (Christina) Biörsdotter (Född 1703 Nyed. Död 1768-07-04 Fageråsen.). Vigsel

Läs mer

Resultat Veteran-SM 16-18/8 2013

Resultat Veteran-SM 16-18/8 2013 Resultat Veteran-SM 16-18/8 2013 M35 100 M Vind +1,6 2013-08-16 1 Robert Fält -77 Gefle IF 11,45 2 Martin Pålsson -75 Heleneholms IF 11,78 3 Erik Westerlund -78 FK Studenterna 11,94 4 Tobias Rauch -74

Läs mer