NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Gammelstad Uppgifter om arkiv Arkivets namn NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND för arkivhandlingar 1865 Hyllmeter 0,00 NLarkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Nederluleå kommun sammanslogs med Luleå stad fr o m Kommunalnämnden var även bostadsutskott fr.o.m 1 juli 1947.

4 Innehåll NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Serie A 1 A 1 A A 1 B A 1 C A 2 A 2 a C 1 C 2 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 8 D 10 D 12 D 17 D 19 E E 1 F 1 F 1 A F 1 B F 3 F 4 F 5 F 6 F 6 B F 7 F 9 F 15 F 16 F 17 F 19 F 22 G 1 G 2 G 2 A G 2 B G 3 G 4 G 5 G 7 G 7 A G 8 PROTOKOLL PROTOKOLLSBILAGOR PROTOKOLLSBILAGOR, FATTIGVÅRDSÄRENDEN MICROFILM ARBETSUTSKOTTETS PROTOKOLL BOSTADSUTSKOTTETS PROTOKOLL DIARIER REG TILL DIARIERNA FYRKTALSLÄNGDER TAXERINGSLÄNGDER VÄGFYRKTALSLÄNGDER RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT MANTALSLÄNGDER INVENTARIEBÖCKER LÄGENHETSREGISTER HUNDSKATTELIGGARE (REGISTER) KYRKSTUGOR LIGGARE SKOGSACCISLÄNGDER PERSONALREGISTER SKJUTSNINGS SKYLDIGHET INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER AKTER LÅN (ÄLDRE) AKTER LÅN AKTER, VATTEN OCH AVLOPP, VÄGAR STATSFÖRSLAG LAGFARTS OCH BOUPPTECKNINGS HANDLINGAR HANDLINGAR LÖNER PERSONALAKTER REGLEMENTEN, TAXOR ISHOCKEYBANA CIVILFÖRSVARS NÄMNDEN SJÄLVHUSHÅLLEN VALNÄMNDEN MEDBORGARHUS STYRELSEN SERVITUTSAVTAL, FASTSTÄLLDA HUVUDBÖCKER, BILAGOR KASSABÖCKER DAGBÖCKER ARBETSLÖSHETS KOMMITTÉN NÖDHJÄLPSARBETEN AVRÄKNINGSBÖCKER JOURNALER, INKOMSTER OCH UTGIFTER JOURNAL, SOCIAL OCH LÅNEVERKSAMHET KONTOKORT KONTOKORT, ÄLDRE VERIFIKATIONER

5 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Serie G 8 A G 8 B G 9 G 10 G 11 G 12 H 1 H 3 H 5 Ö 1 Ö 2 Ö 3 Ö 4 VERIFIKATIONER ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN VERIFIKATIONER BOSTADSFÖRBÄTTRINGSBIDRAG UPPBÖRDSLÄNGDER VAKANT BUDGETREDOVISNING NÖJESSKATT LAGFARTS OCH FASTIGHETSHANDLINGAR MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING I INDUSTRIN VATTENDOM SOCKENVAPEN KUNGAPORTRÄTT STÄMPLAR RÄKNEMASKIN

6 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 PROTOKOLL Arkivkartong saknas. Serien inbunden om ej annat anges. Innehåller även fattigvårdsstyrelsens protokoll Lucka Arkivkartong 1917, häftad Arkivkartong Reg A Ö, Lucka Arkivkartong dec Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong 11 Arkivkartong

7 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 A PROTOKOLLSBILAGOR Serien i arkivkartong. Årgång bevaras i orensat skick

8 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 B PROTOKOLLSBILAGOR, FATTIGVÅRDSÄRENDEN Arkivkartong Lucka , ,

9 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 1 C MICROFILM Orginalfilm förvaras i Landsarkivet i Härnösand rullar microfilm av Nederluleå kommunalnämnds protokoll (kopior) (utlånat till Mauritz Nyström)

10 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 ARBETSUTSKOTTETS PROTOKOLL Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Innehåller även kvotfördelningskommitténs protokoll

11 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND A 2 a BOSTADSUTSKOTTETS PROTOKOLL Arkivkartong Ang borgen, byggnadskreditiv, ansökn familjebostadsbidrag m m

12 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND C 1 DIARIER Brevdiarium Se även C Arkivkartong 1915, inbunden , lucka , inbunden l lucka , inbunden 1959, inbunden , lucka (C1:5, 1965, brevdiarium, saknas)

13 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND C 2 REG TILL DIARIERNA Före 1965, se C Arkivkartong

14 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 1 FYRKTALSLÄNGDER Från 1910, se D4 röstlängder. Allmän och lika rösträtt genomfördes 1918 och tillämpades första gången Arkivkartong Arkivkartong , lucka 1897, lucka Inbunden Inbunden , lucka Inbunden

15 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 2 TAXERINGSLÄNGDER Serien i bunt , lucka , lucka , lucka

16 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 3 VÄGFYRKTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong om ej annat anges Inbunden , inbunden 1896, inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden , saknas , saknas 1922, saknas 1923, inbunden 1924, inbunden 1925, inbunden 1926, inbunden

17 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT Valdistriktsindelning, se Valnämndens protokoll. Före 1911, se D1, fyrktalslängder, Från 1920 fick kvinnor rösträtt Arkivkartong Serien i arkivkartong om ej annat anges , lucka Arkivkartong , lucka 1924, inbunden 1925, inbunden Inbunden Inbunden Inbunden 1928, del 2, inbunden , lucka Inbunden 1932, inbunden 1933, bunt 1935, inbunden 1936, del 1, inbunden Del 2 och 3 Inbundna Inbunden Bunt Del 1, Inbunden Del 2, inbunden A G Bunt H Ä Bunt A Ö Bunt A Ö

18 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 4 RÖSTLÄNGDER NEDERLULEÅ VALDISTRIKT Bunt A E Bunt G Ä Bunt A Ä Bunt A Ö Bunt , lucka A Ö Bunt A E Bunt G Ä Bunt A Ä 29 Bunt A Ä

19 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 5 MANTALSLÄNGDER Serien i arkivkartong

20 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 6 INVENTARIEBÖCKER Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden Fastigheter, köksinventarier, åkerbruksredskap, Rutviks ålderdomshem m m , inbunden Hela kommunen , saknas 1955, häfte Inventarier, förvaltningslokaler med material , inbunden Inventarier, förvaltningslokaler, Bredängshemmet 1962 Inventarier, kommunens förråd samt barnstuga Stadsön,

21 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 8 LÄGENHETSREGISTER Arkivkartong Register A Ö

22 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 10 HUNDSKATTELIGGARE (REGISTER) Från , se Luleå stads Drätselkontors arkiv. Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden , saknas , inbunden 1955, kortregister, ägare, A Ö

23 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 12 KYRKSTUGOR LIGGARE Finns uppgifter hos Nederluleå kyrkoförsamlings arkiv Arkivkartong Nummerförteckning, ägare, namn, bostadsort , ej aktuell förteckning. Juni 1972 komplett t o m okt 1973.

24 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 17 SKOGSACCISLÄNGDER Arkivkartong Finns i häften

25 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND D 19 PERSONALREGISTER Arkivkartong Förtecknat avdelningsvis, länegrad, löneklassuppflyttningar.

26 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND E SKJUTSNINGS SKYLDIGHET Arkivkartong Utslag: angående skjutsningsskyldighet med hållhästar.

27 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND E 1 INKOMMANDE OCH UTGÅENDE SKRIVELSER Serien i arkivkartong Lucka Innehåller även diarieförda skrivelser Innehåller även diarieförda skrivelser Innehåller även diarieförda skrivelser Byggnadskontorets skrivelser Innehåller Kungl. Maj:ts resolution om Nederluleå kommuns vapensköld Innehåller även redogörelse för regional jordbruksplanering över Nederluleå socken och Luleå stad Nr 1674

28 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 AKTER LÅN (ÄLDRE) 1 Arkivkartong 2 Arkivkartong Andersson, John S, Gäddvik 1:279 Bergnäshus, Gäddvik 1:302303, 1: Bergman, Ivan, Bjursträsk 1:4 Blomkvist, Harry, Gäddvik 1:254 Boman, Alvar, Solskensberg 1:9 Englund, N E, Gäddvik 1:91 Eriksson, Gunnar, Alvik 12:6 Flodman, L J, Ängesbyn 20:1 Gustavsson, Hans, Ersnäs 12:14, 14:10 Hedman, Karl A. Ersnäs 11:2 Hedvall, Ulf, Gäddvik 6:118 Hermansson, N E, Stadsön 1:416 Isaxon, Bo och Sture, Alvik 6:8 Johansson, Arvid, Bjursträsk 1:10, 1:11 Johansson, Henning och Göta, Holfjärden 2:4 Jönsson, Otto, Stadsön 1:373 Kandel, Johan, Gäddvik 1:235 Larsson, Erik T, Mörön 1:6 Lidman, Anders, Alvik 10:16, m fl Lindgren, Johan Emil, Gäddvik 5:43 Lund, Valter, Hedenslund 1:8 Lundgren, Åke F. Gäddvik 1:259 Nilsson, K E. Ersnäs 2:8 Norberg, Emil, Björkelund 8:1 Norberg, Halvar, Rutvik 13:13 Nordberg, Sven, Holfjärden 2:5 Nordström, Eugén, Gamla staden 1:22 Nordström, Gustav, Långnäs 6:27 Olsson, Bernhard, Ersnäs 15:6 Sandström, Kurt, Avan 13:28 Sandström, Viktor, Ersnäs 1:7, 3:4 Sundbom, Sixten, Gäddvik 1:278 Söderholm, Frans Alex, Gäddvik 6:136 Vallström, J Harry, Gäddvik 1:69 Vikström, Bertil, Gäddvik 6:125 Vikström, Egon, Gäddvik 1:225 Östling, Erik Albin, Gamla staden 1:54

29 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Serien i arkivkartong. 1 Ahlkvist, Göte, Gäddvik 1:403 Ahlkvist, Göran, Öhemmanet 3:49 Ahlman, Arne, Alvik 2:31 Ahlman, Nils, Alvik 9:4 Ahlström, Hilma, Antnäs 3:17 Ahrner, Ernst, Stadsön 1:646 Airijoko, Henning, Gäddvik 18:43 Alatalo. Arne, Gäddvik 18:77 Aldrin, Folke, Gäddvik 1:422 Almén, John G A, Persön 27:1 Almén, Rune, Persön 27:2 Almkvist, Anna, Långön 1:1 Almkvist, Odal K, Gäddvik 18:39 Almkvist, Rune, Björsbyn 5:12 Alström, Melker, Antnäs 6:15 Alviksträsk 1:9, vaföretag Andersson, Alvar, Gäddvik 18:259 Andersson, Arne, Gamla staden 6:15 Andersson, Börje, Gäddvik 18:66 2 Andersson, Erik, Gäddvik 1:607 Andersson, David, Kallax 5:27, 6:25. 6:26 Andersson, Essy, Brändön 10:6 Andersson, Folke, Gäddvik 1:555 Andersson, Filip, Gäddvik 18:41 Andersson, Georg, Smedsbyn 17:3 Andersson, Gunnar, Brändön 21:1 Andersson, Gösta, Stadsön 1:650 Andersson, Holger, Måttsund 8:15 Andersson, John, Gäddvik 1:279 Andersson, John A, Stadsön 1:814 Andersson, Karl Evert, Gäddvik 18:1 Andersson, Karl Åke, Gäddvik 1:209 Andersson, Leonard mfl, Måttsund 8:7 Andersson, Roland, Gäddvik 18:324 Andersson, Rune, Gammelstaden 6:26 Andersson, MajaLisa, Gäddvik 1:40 Andersson, StigGöran, Gammelstaden 6:24 3. Andersson, SvenErik, Gäddvik 18:260 Andersson, Sune, Gäddvik 1:427 Andersson, SvenHugo, Hertsön 5:4 Andersson, Sören, Stadsön 1:519 Andersson, Torgny, Gäddvik 1:383 Anttu, Viktor, Gäddvik 1:327 Arvidsson, Anders, Gäddvik 1:579 Arvidsson, Hilding, Gäddvik 18:319 Aråker, Sven O, Björsbyn 11:9 Askenby, Arne, Gäddvik 1:222 Askenryd, Bo, Stadsön 1:185 Askenryd, Sven, Gäddvik 1:600

30 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Aspros, Bror, Gäddvik 18:347 Axberg, Gunnar. Öhemmanet 3:13 Backarud, Svea, Rutvik 19:3 Backman, Gideon, Ersnäs 28:1 Backman, Ingvar, Fällträsk 1:25 Beckenäs, Herbert, Stadsön 1:594 Beckenäs, Sven, Stadsön 1:608 4 Bellhester, H I, Gäddvik 18:248 Bellhester, I H, Gäddvik 1:371 Bengtsson, Olov, Sudnerbyn 38:5 Benneholm, Johan Egon, Gäddvik 18:83 Bensbyn 11:7, 2:40, 2:31, 2:27, 2:25, 7:13, 2:11 mfl, va Berg, Arvid, Solskensberg 1:33 Berg, Johan, Bälinge 2:23 Berg, Johan, Bälinge 2:38 Berg, Leonard, Gällträsk 1:22 Berg, Karl A, Sunderbyn 19:6 Berg, Kjell, Öhemmanet 3:50 Berg, Rudolf, Gäddvik 18:90 Berg, Sven, Klöverträsk 1:90 Bergkvist, Lars R, Öhemmanet 3:44 Bergkvist, Stig, Stadsön 1:274 5 Bergbom, Rolf O, Gäddvik 18:118 Bergeros, Erik, Smedsbyn 9:31 Berglund, Bengt, Stadsön 1:479 Berglund, Börje, Öhemmanet 3:97 Berglund, Egon, Gäddvik 1:219 Berglund, Karl I, Gäddvik 18:35 Berglund, Tord, Klöverträsk 1:87 Bergman, Hugo, Gammelstaden 6:37 Bergman, Rolf, Öhemmanet 3:43 Bergström, Edla, Persön 16:12 Bergström, Gunnar, Gäddvik 1:244 Bergström, Holger, Gäddvik 18:135 Bergström, Johan A, Klöverträsk 1:12 Bergström, KarlGöran, Gammelstaden 1:57 Bergström, Vera, Bälinge 3:40 Bergvall, Henning, Öhemmanet 3:91 Björk, Ingmar, Sunderbyn 22:26 Björk, Olle, Stadsön 1:453 Björkbom, Bertil J, Rutvik 14:11 Björkén, Fred, Gäddvik 1:517 6 Björklund, Axel, Brändön 5:21 Björklund, Edvin, Brändön 6:1 Björklund, Elvida, Brändön 7:11 Björklund, Enar P, Brändön 1:15 Björklund, Hans, Brändön 7:10, 7:16, Persön 15:5 Björklund, Ludvig, Stadsön 1:511 Björklund, Martin, Brändön 1:39 Björklund, Olov, Kluntarna Björkman, Holger, Gäddvik 18:189 Björkmo, Gretha, Stadsön 1:810 Björn, Åke, Kallax 5:8

31 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Björnfot, Arne, Öhemmanet 3:67 Björnfot, Per, Gäddvik 18:182 Björnström, Rune, Stadsön 1:627 Blomdahl, Sven, Gäddvik 18:31 Blomkvist, Herbert, Bensbyn 9:32 Blomkvist, Gösta, Bensbyn 2:45 Blomkvist, K Anders, Rutvik 3:9 Blomkvist, K Oskar, Bensbyn 35:2 Blomkvist, Lars G, Bensbyn 7:58 7 BlixHolmberg, Gäddvik 18:242 Bodin, Anders, Gäddvik 18:345 Bohlin, Henning, Gammelstaden 6:3 Bohm, Ivar, Rutvik 14:14 Bohm, Tore, Rutvik 15:19 Boman, Birger, Klöverträsk 5:2 Boman, Edvin, Persön 8:3, 18:5 Boman, Einar, Antnäs 4:15 Boman, Ingvar, Stadsön 1:714 Borgerud, K A, Gäddvik 1:138 Bramberg, Rubert, Brändön 1:19 Brandell, Kurt, Bälinge 1:76 Brandell, Nanny, Bälinge 2:33 Brandell, Pertti, Gäddvik 18:201 Broström, Emil, Antnäs 1:1 Broström, Rolf, Gäddvik 18:40 Broström, Sven, Bensbyn 10:22 Broström, Verner, Stadsön 1:486 Bryggman, K A, Gäddvik 18:238 8 Brändholm, Stig, Brändön 8:5 Brändström, Gäddvik 18:179 Brändström, Reinhold, Sundom 3:8 Brändström, Sven Olov, Gäddvik 18:146 Brännholm, Hilding, Bälinge 3:38 Brännholm, Ingemar, AleLångnäs 2:17 Brännström, Ivar, Stadsön 1:592 Brännström, Joel, Ängesbyn 1:42 Brännström, Stig, Gäddvik 1:448 Brännström, Viktor, Hertsön 5:226 Burman, Eva, Börjelslandet 1:9 Burman, Gunnar, Börjelslandet 3:5 Burman, PerÅke, Gäddvik 1:428 Byström, Sture, Gammelstad 13:2 Bäckström, Bengt, Alvik 12:17 Bäckström, Berta, Börjeslandet 2:10 Bäckström, Lennart, Gäddvik 1:361 Bäckström, Nils E, Bensbyn 8:12 Bäckström, Th J, Gäddvik 1:483 9 Bälinge 2:47, Sandgren, va Bälinge 3:26, Larsson, va Bälinge 2:37, Pettersson, va Bälinge 2:38, Berg, va Bälinge 2:46, Vesterberg, va

32 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Bälinge 3:8, Gotthold, va Bergman, Mina Vilhelmina, Bjursträsk 1:7 Carlström, Bruno, Stadsön 18:233 Carlsson, Albert, Rutvik 3:3 Carlsson, Alf, Gäddvik 18:47 Carlsson, Arvid, Rutvik 8:2 Carlsson, Bror, Smedsbyn 6:21 Carlsson, Hugo, Björsbyn 8:28 Carlsson, J A, Rutvik 3:3 Carlsson, J A, Björsbyn 8:24 Carlsson, Karl G, Gäddvik 18:361 Carlsson, J Robert, Bensbyn 9:28 Carlsson, Sigfrid, Stadsön 1:575 Christoffersson, Tor R, Klöverträsk 5:1 Cederlund, Joe, Gäddvik 18:137 Clausén, Karl Otto, Gäddvik 30:3 Classon, Yngve, Stadsön 1:635 Dahlberg, Hilding, Ersnäs 16:5, 12:18 Dahlberg, Thure, Stadsön 1:563 Danielsson, SvenJ, Bjursträsk 2:3 10 Danielsson, Sune, Gammelstaden 6:17 Dellenbäck, Thorsten, Gäddvik 18:215 Drugge, John, Sunderbyn 30:24 Dyste, Bengt, Gäddvik 1:385 Edberg, Gertrud, Stadsön 1:644 Edfast, Gösta, Gäddvik 18:335 Edman, Ernst, Ersnäs 18:1, 2:10 Edström, Ulf, Björkelund 14:7 Eitzenberger, Karl, Gammelstad 6:49 Ek, Alf, Stadsön 1:556 Ek, Erhard, Antnäs 4:24 Ek, Thorsten, Stadsön 1:491 Ekberg, Bruno, Gäddvik 1:478 Eklund, Sievert A, Gäddvik 18:198 Ekman, John, Avan 2:7 Ekström, Thor, Gammelstad 5:32 Elenius, Anton, Gäddvik 18:304 Elamsson, Nils E, Gäddvik 18:14 Elfmark, Rolf, Antnäs 4:18 Elgan, Karl, Stadsön 1:548 Eliasson, Arne, Alvik 45:1 Eliasson, Birger, Gäddvik 18:96 Eliasson, Kurt, Gäddvik 1: Eliasson, Olle, Gäddvik 18:275 Eliasson, Sven, Gäddvik 18:246 Eman, Ragnvald, Stadsön 1:522 Emanuelsson, Harry, Stadsön 1:495 Enberg, Gunnar, Bälinge 1:84 Enberg, Sigfrid, Klöverträsk 1:97 Enbom, John, Stadsön 1:165, 1:166 Enbom, Stig, Stadsön Engelmark, K E, Gäddvik 18:133 Engelmark, Per A. Öhemmanet 1:49

33 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Englund, Artur E, Ersnäs 6:11, Kvarnplats 1:1 Englund, Axel, Ersnäs 13:46 Englund, Sally, Gäddvik 1:344 Englund, Sven, Gäddvik 1:24 A Englund, Yngve, Fällträsk 1:29 Engstrand, Sven Axel, Klöverträsk 1:38 Engström, Alvar, Stadsön 1:505 Engström, Bengt Alfred, Gammelstad 6:25 Engström, Bernt, Sunderbyn 20:29 Engström, Bror, Torstenstorp 1:1 Engström, Börje, Alvik 6:30 Engström, Einar, Bälinge 2:11 12 Engström, Elon, Stadsön 1:762 Engström, Karl O, Ersnäs 23:37 Engström, Karl R, Alvik 22:12 Engström, Jan I, Gäddvik 1:379 Engström, Leif, Alvik 8:32 Engström, Oskar A, Klöverträsk 1:30 Engström, Thor Vilhelm, Alvik 8:22 Enman, Sten, Öhemmanet 3:72 Enqvist, Nils, Björsbyn 11:4 Enström, Bertil, Björsbyn 9:35 Enström, Halvdan, Smedsbyn 6:8 Enström, Helmer J, Rutvik 13:5, 13:18 Enström, Helmer R, Börjelslandet 11:1 Enström, Nils J, Fänntorp 1:1 Enström, Stig, Rutvik 13:17 Eriksson, Alf, Stadsön 1:685 Eriksson, Axel, Börjelslandet 4:13, 4:19 Eriksson, Axel Hj, Ersnäs 10:2 Eriksson, Barbro, Gäddvik 1:370 Eriksson, Bengt, Björsbyn 4:15 Eriksson, Bengt, Gäddvik 18:329 Eriksson, Birger, Antnäs 1:16 Eriksson, Erling, Rutvik 14:21 Eriksson, Erik, Antnäs 2:17 13 Eriksson, Hans Erling, Öhemmanet 3:27 Eriksson, Henry, Alvik 3:9 Eriksson, Hildur, Alvik 26:8 Eriksson, Hjalmar, Vallen 2:4 Eriksson, Hugo, Holsvattnet 1:10 Eriksson, John, Antnäs 3:21 Eriksson, John, Gäddvik 18:170 Eriksson, Karl, Bälinge 2:15 Eriksson, Karl E, Gäddvik 1:375 Eriksson, Karl Konrad, Holsvattnet 1:9 Eriksson, Nils Edvin, Börjelslandet 4:22 Eriksson, Ragnar, Antnäs 1:17 Eriksson, Sigurd, Avan 4:13 Eriksson, Staffan, Bensbyn 3:19 Eriksson, Sven, Brändön 7:43 Eriksson, Viktor, Ersnäs 15:53 Eriksson, Åke Ingvar, Holsvattnet 2:18

34 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Ersson, Erik, Sundom 4:22 Esberg, Hjalmar, Stadsön 1:652 Evangeliska FS Byggn fören, Gäddvik 1:243 Everos, Bertil, Stadsön 1: Fabricius, CarlÅke, Avan 10:13 Fabricius, Henrik, Avan 10:16 Fahlesson, Bertil, Gäddvik 18:330 Fahlesson, Gunnar, Gäddvik 18:134 Falk, JanErik, Gäddvik 18:116 Falkebo, Carl, Gäddvik 18:380 Fjällström, Albin, Ersnäs 21:3 Fjällström, Axel, Gäddvik 6:137 Fjällström, Bertil, Avan 5:22 Fjällström, Rolf, Måttsund 7:22 Flemström, Anders, Gäddvik 1:202 Flemström, Sten O, Gammelstad 6:42 Flodman, Hugo, Stadsön 1:568 Flodström, Nils, Selet 1:7, 1:8 Flodström, KarlErik, Björsbyn 3:149 Fors, Fredrik Arvid, Stadsön 1:476 Forsberg, Bert, Stadsön 1:757 Forsberg, Torsten, Gäddvik 18:79 Forsgren, Olle, Gäddvik 6:162 Forslund, Bertil, Gammelstad 6:18 Forslund, KarlErik, Gammelstad 6:21 Forsman, Rolf, Gäddvik 18:38 Forsman, Sigurd, Selet 2:4 Forsmark, Stig, Gäddvik 18:261 Forsell, Göte, Gäddvik 1:97 15 Fredriksson, Bror, Gammelstad 1:44, 1:45 Fredriksson, Harald, Ängesbyn 3:23 Fredriksson, Harry, Gammelstad 1:70 Fredriksson, Hugo, Alviksträsk 2:13 Fredriksson, Ingvar, Alviksträsk 2:14 Fredriksson, John, Stadsön 1:533 Fredriksson, Sigurd, Stadsön 1:708 Fredriksson, Stig, Stadsön 1:811 Furmark, Hans, Stadsön 1:673 Füreder, Gun, Gäddvik 18:344 Fröman, Bengt, Gäddvik 18:147 Garbom, Roland, Stadsön 1:724 Garnager, Olov, Stadsön 1:728 Gedda, John Olov, Gäddvik 1:512 Gotthold, Karl, Lövudden 1:2 Gotthold, Sven, Krigartorp 1:2 Gran, Jenny Magdalena, Ersnäs 6:4 Granberg, Agne, Bälinge 1:63 Granberg, N Sigurd, Gäddvik 1:398 Granlund, Johan E, Sundom 10:14 Granlund, Stig, Gäddvik 18: Granström, Sven Alex, Kallax 2:9 Gredmo, Gösta, Stadsön 1:686 Groth, Erik, Gäddvik 18:109

35 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Gross, Gertrud/Anna, Kallax 5:7, 64:21 Groth, Ivar, Gäddvik 18:5 Gunnerlöv, Greger, Bälinge 4:33 Gustavsson, Alf, Gäddvik 18:292 Gustavsson, Artur, Ersnäs 12:14 Gustavsson, Gustav E, Antnäs 24:1 Gustavsson, Helge, Gäddvik 18:63 Gustavsson, Ingemar, Gäddvik 18:247 Göransson, Bertil och E, Gäddvik 18:240 Haapaniemi, Nils/Anita, Gäddvik 18:263 Hackanen, Carl Ivar, Måttsund 6:10 Hallman, Birger, Gäddvik 18:175 Hansson, Albert, Öhemmanet 9:27 Hansson, Arvid, Ersnäs 8:3 Hansson, Bengt, Bensbyn 9:9, 9:21 Hansson, Berit, Björsbyn 9:34 Hansson, Gunnar, Gammelstad 6:30 Hansson, Henning, Gammelstad 5:7, 5:15 Hansson, Kurt, Gäddvik 18:297 Hansson, Martin, Bälinge 1:28 Hansson, Ove, Alvik 26:12 Hansson, Sigvard, Rutvik 23:3 Hansson, StenOve, Stadsön 1:419 Hansson, Sven, Gäddvik 18:26 Hansson, Verner John, Gammelstad 1:12, Klippan 3:1 Hamberg, PerOlov, Gäddvik 18: Harju, Börje, Stadsön 1:629 Harlin, Nils, Gäddvik 1:355 Hassisd, Per Olov, Gäddvik 18:52 Hedberg, Folke, Gäddvik 18:199 Hedenström, Hans H, Stadsön 1:725 Hedenström, Holger, Stadsön 1:603 Hedenström, JanErik, Stadsön 1:716 Hedenström, Thore, Gäddvik 18:89 Hedin, Vilhelm, Bälinge 6:4 Hedkvist, Harry, Avan 26:1 Hedkvist, Nils Sigvard, Avan 13:11, Långnäs 11:23 Hedlin, Birger, Stadsön 1:430 Hedlin, Sune, Stadsön 1:792 Hedlund, Bertil, Gäddvik 18:36 Hedlund, Bror A, Sunderbyn 18:18 Hedlund, Etel, Solberg 1:25 Hedlund, Kurt, Öhemmanet 3:93 Hedlund, Rolf, Stadsön 1:589 Hedman, Ernfrid, Gäddvik 18:148 Hedman, Herbert, Gäddvik 18:252 Hedman, Karl, Ersnäs 11:2 Hedman, Karl Ö, Gäddvik 1:516 Hedman, Ronnie, Gäddvik 1:519 Hedner, Nils R, Persön 1:6 Hedström, Erik, Gäddvik 18: Hedström, Helge Sigvard, Rutvik Hedström, Helmer, Ersnäs 9:3

36 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Hedström, Hildur, Gäddvik 2:14 Hedström, Hjalmar, Björsbyn 1:96, 1:94 Hedström, Josef stbh, Hertsön 3:107 Hedström, Ove, Öhemmanet 3:33 Hedström, Ture, Rutvik 1:21 Hellström, Ruben, Kyrkovallen 1:5, Gammelstaden 6:6 Hellström, Stig, Alvik 6:16 Henriksson, Edvin, Persön 16:8 Henriksson, Tage, Gäddvik 7:1 Hermansson, Gunnar, Alvik 42:5 Hermansson, Karl Herman, Stadsön 1:514 Hermansson, Lennart, Måttsund 14:6 Hermansson, Marta, Kallax 9:1 Hermansson, Otto A, Lindberga 1:1 Herseus, Birger, Stadsön Hjalmarsson, Ingvar, Måttsund 2:15 Hjelte, Frits, Gäddvik 1:345 Hjärt, Harry, Ängesbyn 1:50 Hollström, Sven, Sunderbyn 10:22 Hollström, Tage, Öhemmanet 3:70 Holm, Gustav Edvin, Gäddvik 1:54 Holm, Sigurd Einar, Gammelstaden 6:31 19 Holmberg, Bengt, Gäddvik 1:424 Holmbom, Gäddvik 18:16 Holmgren, Axel, Alvik 44:1, avst fr Holmgren, Karl Gunnar, Alvik 15:20 Holmgren, Lennart, Gäddvik 18:97 Holmgren, Sven, Persön 13:10 Holmkvist, Helge, Gäddvik 18:95 Holmkvist, Herbert, Rutvik 15:22 Holmkvist, Evert, Gäddvik 1:103 Holmström, Erik, Börjelslandet 1:6, 3:8, 8:10, 8:6 Holmström, Ture, Stadsön 1:535 Holmvall, Hjalmar, Eriksberg 1:9 Hurtig, Eero E, Gäddvik 18:124 Huss, Sune, Bensbyn 5:42 HSB i Luleå, flyget, Gäddvik 1:471 HSB Bost rättsfören, Gäddvik 18:287 HSB i Gammelstad, Stadsön 1: Häggbom, Evert, Gäddvik 18:106 Häggkvist, Curt, Gäddvik 1:554 Häggkvist, Henry, Stadsön 1:523 Häggström, Erik, Gäddvik 1:7, 1:8 Hälsan, Nederluleå, Antnäs 11:9 Härkönen, Kauko, Stadsön 1:526 Högberg, LarsÅke, Gäddvik 18:159 Högström, Hans, Antnäs 4:21 Höglund, Ernst Joel, Gäddvik 1:408 Höijer, John, Gäddvik 6:121 Isaksson, Alvar, Järtsbo 1:2 Isaksson, Anders, Sunderbyn 22:21 Isaksson, Anna, Avan 4:35 Isaksson, Bertil, Gäddvik 6:126

37 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Isaksson, Bror Anton, Klöverberg 1:2 Isaksson, Ebbe, Stadsön 1:668 Isaksson, Efraim, Gäddvik 18:32 Isaksson, Ernst, Måttsund 22:1 Isaksson, Henning, Gäddvik 18:208 Isaksson, Hilda, Alvik 19:6 Isaksson, Johan H, Gäddvik 1:459 Isaksson, John A, Brändön 6:16 Isaksson, Karl Gerhard, Gäddvik 18:264 Isaksson, Lea 21 Isaksson, Magna, Avan 2:12 Isaksson, Markus, Ersnäs 3:10 Isaksson, Nils Ade, Rutvik 7:6 Isaksson, Nils Allan, Brändön 2:8, 2:9 Isaksson, Ola, Västmark 3:1 Isaksson, Per Albert, Sunderbyn 30:30 Isaksson, Roland, Klöverträsk 1:80 Isaksson, Ruben, Gammelstad 6:14 Isaksson, Signe Maria, Ersnäs 23:12 Isaksson, Sigurd, Avan 10:18 Isaksson, Sigurd, Solberget 1:38 Isaksson, Sigvard, AleLångnäs 4:47 Isaksson, Tage och Fia, Måttsund 23:1 Isaksson, Thure, Gäddvik 18:338 Isaksson, Torsten, Ersnäs 23:35 Isaksson, Kerstin, Gäddvik 18:126 Jakobsson, Allan, Gäddvik 18:184 Jakobsson, Axel, Persön 22:11, 23:6, 23:7 Jakobsson, Bengt, Gäddvik 18:180 Jakobsson, Ernst, Ersnäs 16:36 Jakobsson, Gerhard, Gammelstad 6:23 Jakobsson, Gunnar, Brändön 8:12 Jakobsson, Henry, Rutvik 13:6 Jakobsson, Hugo, Fällträsk 1:14 Jakobsson, Johan G, Kvickstorp 1:1 Jakobsson, Karl I, Brändön 9Ö5 Jakobsson, Knut Alf, Fällträsk 1:4 Jakobsson, Selma M, Persön 2:6, 22:11 Jakobsson, Sten, Stadsön 1: Jansson, Berndt, Öhemmanet 3:52 Jansson, David, Alvik 9:30 Jansson, Helge R, Gäddvik 6:7 Jansson, Henry, Gäddvik 1:380 Jansson, Oskar, Alvik 9:8 Jaxe, Ove och Ingrid, Gäddvik 18:204 Jaxe, Sture, Gäddvik 1:350 Jiglund, Eskil, Gäddvik 1:540 Johannesson, Ruth, Sunderbyn 2:13 Johansson, Algot och Helmer, Sundom 10:2, 10:18 Johansson, Allan, Gäddvik 6:155 Johansson, Anselm, Alvik 8:6

38 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Johansson, Artur, Rutvik 1:11 Johansson, Arvid, Måttsund 11:11 Johansson, Arvid, Alvik 23:2, 4:21, 20:9 Johansson, Bert, Gäddvik 18:371 Johansson, BertOve, Rutvik 14:23 Johansson, Birger, Klöverträsk 1:82 Johansson, Birger J, Öhammanet 3:21 Johansson, Bo, Klingstorp 1:2 Johansson, Egon, Ersnäs 18:10 Johansson, Egon, Bälinge 3:18, Avan 4:16 Johansson, Egron, Rutvik 3:6, 3:7 Johansson, Einar, Ersnäs 12:39 Johansson, Erik, Gäddvik 18: Johansson, Erik, Sundom 11:7 Johansson, Erik A, Ängesbyn 3:13 Johansson, Erik och Frans, Börjelslandet 7:2 Johansson, Erik J, Rutvik 14:13 Johansson, Eskil, Rutvik 14:12 Johansson, Evert, Avan 3:6 Johansson, Folke, Stadsön 1:536 Johansson, Folke, Öhemmanet 3:60 Johansson, Frans, Stadsön 1:531 Johansson, Fritiof, Sunderbyn 21:38 Johansson, Georg, Gäddvik 6:115 Johansson, Gerd Majlis, Ersnäs 17:4, 16:17 Johansson, Haddon, Gäddvik 18:266 Johansson, Hans D, Antnäs 4:42 Johansson, Harald, Gäddvik 18:171 Johansson, Harry, Gäddvik 18:127 Johansson, Harry V, Ersnäs 18:13 Johansson, Henning, Stadsön 1:541 Johansson, Henry, Gäddvik 18:88 Johansson, Ingvar, Rutvik 1:23 Johansson, Ivar, Stadsön 1:663 Johansson, Ivar B, Klöverträsk 1:57 Johansson, Johan, Ängesbyn 2:5 Johansson, Johan A, Gäddvik 6:148 Johansson, Johan F, Ersnäs 17:13 Johansson, Johan M, Klöverträsk 1:22 Johansson, Johan R, Ersnäs 7:18, 8:8 Johansson, John, Hindersön 24 Johansson, John Lennart, Bensbyn 5:56 Johansson, Jonas G, Sundom 1:2 Johansson, KarlEgon, Sundom 9:11 Johansson, Karl F, Brändön 19:1 Johansson, Karl G, Gäddvik 1:458 Johansson, Karl H, Avan 1:223 Johansson, Karl J, Ersnäs 16:23, 12:21 Johansson, Kjell, Klöverträsk 1:98 Johansson, Laura, Antnäs 1:8 Johansson, Laura, Måttsund 11:8 Johansson, Lennart, Öhemmanet 3:29 Johansson, Linus, Långnäs 8:25

39 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Johansson, Manfred, Klöverträsk 1:22 Johansson, Manne, Måttsund 8:16 Johansson, Mårten, Stadsön 1:380 Johansson, Mårten, Gäddvik 18:376 Johansson, Nils B, Måttsund 4:16 Johansson, Nils O, Måttsund 4:10 Johansson, Oskar H, Sundom 9:10, 9:1315 Johansson, Paul, Gäddvik 18:120 Johansson, Per, Gäddvik 18:252 Johansson, Per, Stadsön 1:657 Johansson, Roland, Gäddvik 18: Johansson, Roland, Måttsund 14:81 Johansson, Rolf, Gäddvik 1:73 Johansson, Ruben, Bensbyn 1:43 Johansson, Selma, Gammelstaden 1:9 Johansson, Seth, Stadsön 1:643 Johansson, Signar, Alvik 13:11 Johansson, Sigurd, Gäddvik 1:474 Johansson, Sigvard, Måttsund 35:1 Johansson, Sixten, Gäddvik 18:265 Johansson, Sten, Stadsön 1:676 Johansson, Stig, Bensbyn 1:17 Johansson, Stig, Gammelstad 6:8 Johansson, Stig, Gäddvik 1:522 Johansson, Stig Martin, Gäddvik 18:101 Johansson, Sven A, Gäddvik 18:243 Johansson, Tage, Öhemmanet 3:73 Johansson, Tore, Alvik 22.7 Johansson, Torsten, Gäddvik 1:362 Johansson, Verner, Tältgärdan 6:1 Johansson, Åke, Alhamn 1:28 Jonsson, Elin, Alviken 32:1 Jonsson, Elma, Gäddvik 7:6 Jonsson, Göran, Gäddvik 18: Jonsson, Johan A, Klöverträsk 1:14 Jonsson, Knut A, Klöverträsk 1:44 Jonsson, Lennart, Gäddvik 1:502 Jonsson, Otto, Gäddvik 18:33 Jonsson, Sixten, Gäddvik 6:113 Jonsson, Sten M, Ersnäs 2:22 Jonsson, Valter, Gäddvik 6:171 Jonsson, Östen Israel, Gäddvik 18:8 Josefsson, Bengt, Gäddvik 18:354 Josefsson, Bengt N, Gäddvik 1:74 Juhojuntti, Gottfrid, Gäddvik 1:542 Juhojuntti, Valter, Gäddvik 18:325 Juhojuntti, Bröderna, Stadsön 1:883 m fl Juhojuntti, Bröderna, Gäddvik 18:311 m fl Jönsson, Otto, Stadsön 1:373 Kanon, Algot mfl, Sandnäset, vaanl Karlsson, Alfred, Gäddvik 18:7 Karlsson, Arne, Gäddvik 1:245

40 NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND F 1 A AKTER LÅN Karlsson, Arnold, Sunderbyn 21:34 Karlsson, Bror, Eriksberg 1:4 Karlsson, Filip, Gammelstaden 6:56 Karlsson, Gerhard, Gäddvik 18:290 Karlsson, Harald E, Brändön 3:5, 3:6 Karlsson, Helga, Sunderbyn 7:7 Karlsson, Herbert, Gäddvik 18:70 Karlsson, Hildur, Sunderbyn 20:31 27 Karlsson, Johan, Gäddvik 1:48 Karlsson, Klas, Gammelstad 6:45 Karlström, Östen, Stadsön 1:785 Katisko, Niilo, Stadsön 1:549 Kemi, Otto, Gäddvik 1:293 Kero, Vilhelm, Öhemmanet 3:92 Keskitalo, Kaija, Sunderbyn 11:20 Klint, Sven, Måttsund 18:4 Klintarp, Helge, Öhemmanet 3:24 Klockare, Karl G, Rutvik 13:14 Kluwetasch, Villy, Stadsön 1:813 Krants, Per, Bälinge 1:59 Krispinsson, Oskar, Öhemmanet 3:26 Kröger, Folke och Oskar, Sundom 8:10, 10:11, 11:15 Kullberg, Henry, Stadsön 1:152 Kustemo, Tage, Öhemmanet 3:64 Kvarnström, Elice, Persön 6:4 Källhammar, Helge, Stadsön 1:694 Källström, K J, Sunderbyn 4:33 Laestadius, Göran, Gäddvik 18:381 Lampa, Gunnar, Gäddvik 18:357 Landin, SvenErik, Gäddvik 18:163 Landstedt, Anna M, Gäddvik 1:388 Landström, Asta, Brändön 1:40 Landström, Donald, Bälinge 1:61 Landström, Göte, Brändön 7:35 Landström, Helge, Brändön 7:44 Landström, Ida, Brändön 7:14 Landström, Sven O, Bälinge 2:42 Lantz, Stig, Gäddvik 1:367 Larsson, Adrian, Börjelslandet 1:7 Larsson, Amandus, Tältskär 1:5 28 Larsson, Axel, Antnäs 1:11 m fl Larsson, Axel L, Sundom 5:17 Larsson, Bertil, Brändön 4:12 Larsson, Bror E, Sunderbyn 81:1 Larsson, Curt Ove, Stadsön 1:850 Larsson, David, Måttsund 3:6 Larsson, Eleonora, Jämtön 14:36 Larsson, Erik A, Solskensberget 1:28 Larsson, Ernst M, Sundom 18:1 Larsson, Folke, Måttsund 14:82 Larsson, Folke Hj, Ersnäs 18:18 Larsson, Gunnar, Ersnäs 13:44 Larsson, Gösta, Kallax 3:8

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum 20150626 Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN 66 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Placeringslista Järvträsknappet Herrar

Placeringslista Järvträsknappet Herrar Nr Herrar - Namn och ort Vikt i gram H83 Staffan Eriksson, Svensbyn 7969 H30 Roger Eriksson, Skellefteå 7519 H91 Steve Björk, Norsjö 7311 H23 Kent Enbuske, Luleå 6552 H124 Jerry Bjuhr, Sundsvall 6417 H19

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

RESULTATLISTA Zon-tävling Antnäs

RESULTATLISTA Zon-tävling Antnäs RESULTATLISTA Zon-tävling Antnäs 2010-03-09 H8 Intervallstart klassisk stil 1 km Start Namn Klubb 199 KOSKENIEMI Gus 1 MYRESTAM Kristoffer LGIF 2 MYRESTAM Benjamin LGIF 4 APELQVIST Marius Sunderby SK 5

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Vuopio Grovskyttarna 7 7 8 7 9 6 44 Brons 2 Lars Forsman SJ PK Luleå 3 5 5 4 7 7 31 3 Johan Hansson Luleå Polisen 4 5 4 6 2 5 26 4 Daniel Åhl Bodens SSK 2 6 4 2 4 6

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

DM Distans Kalixspelen PRELIMINÄRA RESULTAT

DM Distans Kalixspelen PRELIMINÄRA RESULTAT 2010-03-20 DM Distans Kalixspelen D 0-8 Intervallstart fri stil 700 m 12 HOLMBOM Elsa Sävast Ski Team IF 22 PERSSON Josefina IFK Tärendö 19 LUNDKVIST Sofia 21 ARVIDSSON Greta IFK Arvidsjaur Skidor 7 DAHLGREN

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT 2014-03-29 Boden Mini-tour Masstart H 9-10 Masstart fri stil 1500m 1 31 MARJETA Albert Kalix SK 5:49 0 2 38 LINDQVIST Jesper Bodens SK 5:56 7 3 34 ANTONSEN Linus Sävast Ski Team IF 5:59 10 4 41 SÄFSTRÖM-NIEMI

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-03-19 Lappmarksloppet H 0-8 Intervallstart fri stil 1,0 km 8 FORSGREN Valdemar 3 GUNDALE Stellan 7 HOLMLUND Birk 4 JONSSON Herman 14 MALM Vilmer 12 NORDIN Manfred 11 NORDIN Ossian 10 SJÖSTRÖM Hjalmar

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde

ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde Typ Licensområde Vuxna Kalvar A Racksund-Östansjö Jvf 4 4 A Arjeplogs Allmänning 10 10 A Semisjaur-Njargs Sameby 55 40 A Svaipa Sameby 45 40 A Sca Skog AB 1

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 Sida 1 av 6 RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 2009-01-05 Arrangör: IFK Arvidsjaur Skidor Resultat H 21 F Banlängd 15 km 1 8 Markus Ottosson Skellefteå SK 43:26,3 0,0 2 2 Tor Larsson Skellefteå SK 44:58,4

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

RESULTATLISTA NORRSKENSSPELEN

RESULTATLISTA NORRSKENSSPELEN RESULTATLISTA NORRSKENSSPELEN 2010-03-28 RESULTAT: D9 1 5 Sofia Westerlund Hemmingsmarks IF 2 8 Alma Nelson Bodens SK 3 3 Rebecca Franzén Sävast Ski Team IF 4 7 Lilly Johansson 5 1 Emilia Westerlund Byske

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat Kretslag precision 1 Norrbotten 1320 Stefan Eriksson 331 Kjell Eriksson 330 Jens Strömberg 330 Jari Törmänen 329 2 Västerbotten 1319 Ove Lundqvist 332 David

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014 A1 50 50 1 Mikael Persson SJPk 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 3 3 3 4 1 27 13 2 Leif Lundberg Piteå Pk 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 5 3 0 0 5 1 24 10 3 Mats Jönslars Kalix Ps 4 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 23 14 4 Daniel

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

METSO Ungdomsspel OFFICIELLA RESULTAT

METSO Ungdomsspel OFFICIELLA RESULTAT 2017-01-08 METSO Ungdomsspel H 21- Intervallstart klassisk stil 1 7 BODÉN Joel 39:17 0 2 13 GUSTAFSSON Tommy Hemmingsmarks Skidklubb 39:52 35 3 16 ÖHRNER Fredrik Skellefteå XC Club 40:50 1:33 4 14 EDENROTH

Läs mer

Bodens Mini-Tour Prolog OFFICIELLA RESULTAT

Bodens Mini-Tour Prolog OFFICIELLA RESULTAT 2014-03-29 Bodens Mini-Tour Prolog H 0-8 Intervallstart fri stil 550m 4 LINDBERG Markus OK Sarven 2 BRÄNNSTRÖM Emil 3 LARSSON Emil 6 BERGH Dennis 1 KETTUNEN David D 0-8 Intervallstart fri stil 550m 22

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass C-Klass Plac Förnamn Efternamn Klubbnamn Slutresultat 1 Markus Arespång Bodens Golfklubb 160 2 Walter Hansson Bodens Golfklubb 137 3 William Öhman Bodens Golfklubb 88 4 Liam Flintberg Piteå Golfklubb 85

Läs mer

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Stenberg Bolidens SK 5 Viktor Ström Hortlax SK 6 Anton

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT 2016-07-09 Hemträsket Runt 2016 Löpning/gång herr Löpning 8 km 1 196 AXELSSON Erik 31:14 0 2 291 MAGNUSSON Robin 31:58 44 3 254 HOLMSTRÖM Jens 34:50 3:36 4 181 BRÄNNSTRÖM Jonatan 35:31 4:17 5 126 BERGLUND

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA 2013-03-02 Lilla VM Intervallstart tid H 0-8 Intervallstart fri stil 500m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 JUNKKA Arvid 11:02:00 6 LINDBERG Markus 11:02:30 7 JUNKKA Oskar 11:03:00 8 ENGMAN

Läs mer

Zontävling Antnäs 2016 PRELIMINÄRA RESULTAT

Zontävling Antnäs 2016 PRELIMINÄRA RESULTAT 2016-01-26 Zontävling Antnäs 2016 D8 Intervallstart fri stil 1 km 24 34 38 17 5 15 31 25 28 22 32 4 19 27 11 6 35 14 16 13 30 7 29 20 37 9 36 33 10 12 23 18 26 8 AIDANPÄÄ Adina ANDEFORS Ella BERGKVIST

Läs mer

Resultat från Tavelträffen 300m ställningar 14 Juli 2000

Resultat från Tavelträffen 300m ställningar 14 Juli 2000 www.ac-skytte.com - Resultat Tavelträffen BG 300m 2000 Page 1 of 10 Resultat från Tavelträffen 300m ställningar 14 Juli 2000 Resultat.... Mästerskapsfinal Klass A - Ställningar A+B Ligg Knä Stående S:a

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund Kallelse till utbildningsdagar i Överkalix för spelare f. 2002 1-2 oktober 2016 Samling/Program Lördag 1 oktober i Överkalix ishall klockan 09.15 Söndag 2 oktober i Överkalix ishall klockan 09.15 Program

Läs mer