Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman."

Transkript

1 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING

2 ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer Text: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson, Markus Bergman, Lars Bull, Hanne Carlén, Torbjörn Danielsson, Karin Haglund, Sofie Hagman, Åsa Haraldsson, David Johansson, Stig Löfgren, Per-Åke Sjöswärd-Persson, Carina Rosenquist, Sven-Ove Svensson, Peter Söderman och Lena Thorin. Redigering: Sven-Ove Svensson. Foto: Sofia Aronsson, Sofie Hagman och Øyvind Lund. Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman. Fler exemplar kan beställas från: Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, Munkfors Tel , fax Tryckt på miljögodkänt papper hos Hammarö Tryckeri, Karlstad, Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Skattebetalarna betalar 48 procent av resan, resten betalar du själv som resenär. (Omslagsfoto: Sofia Carlström) 2

3 INNEHÅLL VD HAR ORDET: BYGGSTENAR FÖR FRAMTIDEN 4 ÅRSREDOVISNING 7 Förvaltningsberättelse 7 Styrelsen 7 VERKSAMHET OCH ORGANISATION 8 Länspris, enkel biljett Periodkort Ägande 14 Ägarbidrag 15 Förslag till vinstdisposition 17 KOLLEKTIVTRAFIKEN SPARAR SAMHÄLLET 108 MILJONER 18 SÅ MYCKET TJÄNAR MILJÖN NÄR VI ÅKER KOLLEKTIVT 19 RESULTATRÄKNING 21 BALANSRÄKNING 22 EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 KASSAFLÖDESANALYS 24 NOTER 26 REVISIONSBERÄTTELSE 38 GRANSKNINGSRAPPORT 39 SAMORDNINGSVINSTEN NÄSTAN 19 MILJONER KRONOR 40 ANROPSSTYRD TRAFIK SPARAR PENGAR 41 GLADA BUSSEN: OLLE VANN VÅR DESIGNTÄVLING 42 TRAFIKSTART FÖR TÅGKOMPANIET: LUSSEFIKA FÖR RESENÄRERNA 44 FAKTA 46 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK 47 3

4 VD HAR ORDET Vår årsberättelse brukar bestå av siffror, projekt och beslut. Det ska den göra. Men bakom siffrorna döljer sig människor av kött och blod och med ett oerhört engagemang för Värmlandstrafiks kunder. Den här gången har vi valt att låta några av dem gestalta siffrorna och den verksamhet som ryms inom Värmlandstrafiks varumärke. Läs intervjuerna med Monica, Ankie, Mikael, Anna, Åsa, och Kristina. Vi tror att du kommer att upptäcka att de alla ha en sak gemensamt; yrkesstoltheten och lusten att hjälpa våra resenärer. Jag bemöter varje kund som jag själv skulle vilja bli bemött säger Mikael Aldrin, en av våra trafikupplysare. Den inställningen är han inte ensam om, det visar också vår årliga medarbetarenkät. Värmlandstrafik har engagerade medarbetare och samarbetspartners. VIKTIGA BESLUT UNDER FJOLÅRET Under 2009 lades ett antal viktiga byggstenar för framtiden: En ny trafikförsörjningsplan för perioden Användbarhet för funktionshinder rörelse, syn och hörsel. Här skapar vi ett länstäckande system för ett användbart trafiksystem med hjälp av tågtrafiken, servicelinjerna, matning med specialfordon och gemensamma regler för länet. Projektet FullKoll startade för att ta de första stegen i förbättring av kollektivtrafikens infrastruktur. Fyra nya trevagnars Reginatåg beställdes för leverans Tågen kommer att förbättra kapaciteten inom länet och komforten till och från Göteborg och Oslo. Genom samordnat fordonsägande hos AB Transitio för våra tåg har vi kunnat minska vår balansomslutning. I kombination med andra åtgärder har det inneburit en kraftig förbättring av likviditet och soliditet. Efter långa förhandlingar träffades överenskommelse om förlängning av linjetrafikavtal för buss, något som bidrar till en stabil situation under den period trafikförsörjningsplanen omfattar. Tågkompaniet vann upphandlingen av den regionala tågtrafiken som gjorde att Värmlandstrafik blev först i Sverige med ett tjänstekoncessionsavtal i den regionala kollektivtrafiken. Ett nytt avtal om utveckling av Norgetrafiken träffades. Den nya trafikperioden inleddes i december I mars 2010 tillkommer en morgontur västerut som väsentligt förbättrar pendlingsmöjligheterna över gränsen. Viktiga delbeslut om budgetering och planering för en trafikstart för den nya Hammarötrafiken togs successivt av bolagsstämma och styrelse. Parallellt har trafikavtal och fordonsbeställningar utarbetats. I slutet av året kunde så en principiell överenskommelse träffas med Hammarö kommun om förbättringar av infrastrukturen, till stöd för den nya trafiken. Allmänheten deltar löpande i arbetet genom vårt diskussionsforum på webbplatsen. 4

5 BYGGSTENAR FÖR FRAMTIDEN Ett stort arbete under året har bestått i underlag och remisser kopplade till de nya nationella investeringsplanerna , liksom länstransportplanen som följer samma period. Koncentrationen har för Värmlandstrafiks del främst riktats mot effekterna på kollektivtrafiken och synen på planen som transportslagsövergripande. Några av följderna blev en ökad nivå för kollektivtrafikens andel av investeringsplanen samt ett genomförandeavtal för utveckling av Fryksdalsbanan. I slutet av 2009 beslutade Banverket att genomföra en upprustning och förlängning av perronger på de viktigaste stationerna på Fryksdalsbanan. VÅRA STÖRSTA FARHÅGOR Under tiden har inom ramen för den så kallade närtidssatsningen skett en prioritering av mötesspår mellan Karlstad och Kil, för att öka kapaciteten på denna del av Värmlandsbanan. Det långsamma arbetstempot och oklarheter i fråga om vem som tar de praktiska besluten om finansiering och operativa insatser, tillhör våra största farhågor för det nya sammanslagna Trafikverket som bildas under första halvåret Då har vi ändå inte beaktat de energiförluster som ombildningen i sig självt innebär. Vinterns problem i den nationella persontrafiken på järnväg är ett tydligt åskådningsexempel på hur stora kapacitetsbristerna är i järnvägssystemet. Den viktigaste avvägningen för det nya trafikverket blir att ta ställning till var investeringarna gör störst nytta för persontrafikens framkomlighet, pålitlighet och utvecklingsmöjlighet. Utan förbättrad kapacitet för persontrafik på järnväg, stannar den regionala utvecklingen. Lars Bull Verkställande direktör 5

6 Ser hållplatserna bra ut bidrar vi till en positiv spiral Monica Tellwe, Brunskog, Vålängen Trä & Teknik, underentreprenör till Thomas Johansson Kran & Transport som utför all service av Värmlandstrafiks busshållplatser. Bästa med jobbet: Att vara med och bidra till att fler väljer att åka kollektivt. Om vi kan förbättra tillgängligheten och göra busshållsplatserna bättre blir passagerarna nöjdare och resandet med kollektivtrafik ökar, då är vi en del av en positiv spiral. Det hoppas Monica Tellwe som sköter om länets busshållplatser. Monica och maken Marcus driver tillsammans företaget Vålängen Trä & Teknik. För fem år sedan började de samarbeta med företaget Thomas Johansson Kran & Transport. När de tillsammans vann Värmlandstrafiks upphandling av service på busshållsplatser initierades paret ordentligt i allt vad heter hållplatsservice. I verkstaden hemma på gården bygger de alla busskurer och i en fullt utrustad servicebuss ser de till att länets busshållsplatser håller god standard. I dagsläget är det främst Monica som åker runt i Värmland. Ett uppdrag som upptar nästan all hennes tid. För länet är stort, busslinjerna är många och hållplatserna därefter. En gång i månaden ska alla stomlinjer åkas igenom, alla busskurer ska se fina ut. Vi lagar det som är trasigt, tar bort klotter och byter ut tidtabeller. Förutom den kontinuerliga tillsynen av hållplatserna är det Monica som tar hand om skador på hållplatser som resenärer rapporterat till Värmlandstrafik. Ibland går bussen hela dagen, från tidig morgon till sen kväll. Det krävs att man är lite allkonstnär eftersom all service sker direkt på plats, man måste vara lite allmänt fixig så att man kan lösa olika typer av problem man möter på vägen, berättar hon. Stort engagemang från resenärer Men problem är långt ifrån det enda som Monica möter när hon är ute och åker. Jag träffar mycket folk på busshållsplatserna och det är kul att höra hur många verkligen bryr sig om sina busskurer. Det finns ett stort engagemang i kollektivtrafik och många har synpunkter. I dagarna får företaget ytterligare en servicebuss vilket betyder att även de hållplatser som inte ingår i länets stomlinjer kommer att få samma kontinuerliga tillsyn. En pusselbit som förhoppningsvis kommer att bidra ytterligare till den positiva spiralen. Vi och Värmlandstrafik har samma mål; att göra det så bra som möjligt för passagerarna, det är ju skattebetalarnas pengar vi förvaltar. Allt kan inte vara helt perfekt men målsättningen att öka kvaliteten finns hos både oss och företaget och det känns positivt. 6

7 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB, VTAB, får härmed avge följande årsredovisning för bolagets verksamhet under STYRELSEN ORDINARIE LEDAMÖTER Tommy Ternemar (s), Kristinehamn, ordförande. Halvar Pettersson (c), Säffle, vice ordförande. Christian Norlin (s), Karlstad. Angelica Rage (s), Forshaga. Mikael Dahlqvist, (s), Hagfors. Leif Sandberg (m), Skoghall. Peter Joensuu (m), Arvika. SUPPLEANTER Per Gruvberger (s), Filipstad. Claes Pettersson (s), Arvika. Birgitta Gauffin (s), Karlstad. Håkan Laack (s), Torsby. Ola Persson (c), Västra Ämtervik. Marianne Åhman (fp), Sunne. Jonny Mattsson (kd), Karlstad. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Bull Styrelsen har under 2009 genomfört nio sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum den 27 mars 2009 i Munkfors. Extra bolagsstämma ägde rum den 15 juni 2009 i Munkfors. REVISORER ORDINARIE Stig Löfgren (c), lekmannarevisor. Per-Åke Sjöswärd-Persson (v), lekmannarevisor. Peter Söderman, auktoriserad revisor. SUPPLEANTER Inger Larén (fp) lekmannarevisor. Roland Krantz (s), lekmannarevisor. Gerry Olsson, auktoriserad revisor. 7

8 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Värmlandstrafik AB är regional trafikhuvudman enligt lag och enligt avtal mellan kommunerna och landstinget, inom Värmlands län. Bolaget har därigenom ansvar för att bedriva kollektivtrafik på väg och järnväg, inom länet och till och från länet. Vidare svarar bolaget för planering, upphandling och styrning av separat skoltrafik enligt uppdrag från kommunerna. Genom avdelningen Resetjänsten organiseras beställningscentral och anropsstyrd kollektivtrafik, främst i form av sjukresor och färdtjänst, men även i form anropsstyrd linjetrafik samt viss kompletteringstrafik. Värmlandstrafik AB svarar enligt avtal med kommunerna även för färdtjänstbedömning. Värmlandstrafik AB:s verksamhet upprätthålls, ifråga om trafik, genom entreprenadavtal. Den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor i Munkfors och Karlstad omfattade den 31 dec (53) årsarbetare, varav 22 (21) män och 32 (32) kvinnor. Motsvarande 3 (3) årsarbetare är att betrakta som verksamhet av tidsbegränsad natur, med separat finansiering. DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA 2009 Efter två års diskussioner och remissomgång samt en bordläggning, beslutade bolagsstämman enhälligt om en ny trafikförsörjningsplan för perioden Planen innehåller en höjd ambitionsnivå och en mer heltäckande syn på hållbar utveckling av kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens användbarhet för funktionshindrade kom ett stort steg närmare sin lösning efter ägarnas ställningstagande för servicelinjer och länsfärdtjänst. Funktionerna kombineras med tågtrafiken och en ökad satsning på kollektivtrafikens infrastruktur, genom EU-projektet FullKoll som inleddes i april I december startade de nya servicelinjerna och vid årsskiftet det nya systemet med länsfärdtjänst som omfattar 14 av 16 kommuner. Bolagets balansomslutning har under året minskat kraftigt främst till följd av ändrad princip för finansiering av tåginnehav. Under året har tre tåg avyttrats med en realisationsvinst om 39 miljoner kronor. Från och med 2010 leasar bolaget istället tågen. I kombination med förbättrade resultat och tidigare nyemission har bolagets stabilitet (soliditet) förbättrats väsentligt. Beställningarna av fyra nya trevagnars Reginatåg med leverans 2011 slutfördes i mars efter att beslutsprocessen inletts hösten Tågen ska användas i Norgetrafiken, i Göteborgstrafiken och även förstärka kapaciteten i den regionala trafiken. Efter långa förhandlingar träffades överenskommelse om förlängning av linjetrafikavtal för buss, något som bidrar till en stabilare situation under den period trafikförsörjningsplanen omfattar. Inom tågtrafiken upphandlades ett nytt avtal för den regionala tågtrafiken, i form av en tjänstekoncession. Tågkompaniet vann upphandlingen som gjorde att Värmlandstrafik blev först i Sverige med en genomgripande förnyelse av avtalsformerna inom kollektivtrafiken. Ett nytt avtal med tre års förlängning och utveckling av Norgetrafiken träffades. Den nya trafikperioden inleddes i december

9 Viktiga delbeslut om budgetering och planering för en trafikstart för den nya Hammarötrafiken togs successivt av bolagsstämma och styrelse. I slutet av året kunde så en principiell överenskommelse träffas med Hammarö om förbättringar av infrastrukturen, till stöd för den nya trafiken. Ett stort arbete under året har bestått i underlag och remisser kopplade till de nya nationella investeringsplanerna , liksom länstransportplanen som följer samma period. Koncentrationen har för Värmlandstrafiks del främst riktats mot effekterna på kollektivtrafiken och synen på planen som transportslagsövergripande. Några av följderna blev en ökad nivå för kollektivtrafikens andel av investeringsplanen samt ett genomförandeavtal för utveckling av Fryksdalsbanan. I slutet av 2009 beslutade Banverket att genomföra en upprustning och förlängning av perronger på de viktigaste stationerna på Fryksdalsbanan. Under tiden har inom ramen för den så kallade närtidssatsningen skett en prioritering av mötesspår mellan Karlstad och Kil, för att öka kapaciteten på denna del av Värmlandsbanan. I december gav Skatteverket Värmlandstrafik undantag från lagen (2007:592) om kassaregister med mera, när det gäller försäljning av biljetter. Undantaget gäller till och med den 31 december PRISER Priserna höjdes från och med den 1 januari 2009 med cirka 5 procent. LÄNSPRIS ENKEL BILJETT 2009 Zon Vuxna Ungdom Skolungdom 7-19 Fullpris Värdekort Fullpris Värdekort Fullpris Värdekort , , , , , eller fler Alla priser i kronor. En zon är cirka 10 km. 9

10 STÖRRE PROJEKT Värmlandstrafiks Forsknings- och utvecklingsprojekt, R3 Svensk Kollektivtrafik har nu valt ut två av de uppdrag/uppgifter som vi arbetat med som piloter - således exempel på nytänkande som skall fungera som förebild för utveckling av hela branschen. Dessa två projekt är dels hela R3-projektet, liksom tågupphandlingen och formen för uppdraget, tjänstekoncession. Arbetet inom projektet har under året fortgått med inriktning på implementering och tilllämpning av de kunskaper som byggts upp inom forskningen. De fyra områden som arbetet bedrivits inom är kvalitetsutveckling, priser och produkter, trafik och trafikantservice samt nya avtalsformer. Arbete med kvalitetsutveckling dels inom Värmlandstrafik och dels i samverkan med operatören Nobina fortgår. Arbetet har nu kommit igång ordentligt. Flera arbetsgrupper har drivit arbetet framåt. Det finns nu en gemensam syn på relevanta mål och mått inom de överenskomna uppföljningsområdena: Helt och rent fordon, rätt avgångstid, bra bemötande, trygg och säker resa, korrekt information vid trafikstörningar och vård av Värmlandstrafiks varumärke. Förutsättningen för kvalitetsutveckling eller ständiga förbättringar är att arbeta med mål och mått för verksamheten. Under 2008 fastställdes en struktur för mål och mått. Dessa är nu inarbetade i företagets affärsplan för Det vidare arbetet innebär att utveckla metoder för att följa upp och revidera fastställda mål och mått. Inom projektet har arbetats med utformningen av en strategi för priser och produkter under PERIODKORT 2009 Länskort Buss, 14 dagar 560 Länskort Buss, 30 dagar 895 Länskort Buss, 365 dagar Länskort Buss & Tåg, vuxen, kalendermånad 895 Länskort Buss & Tåg, ungdom år, kalendermånad 720 Länskort Buss & Tåg, skolungdom 7-19 år, kalendermånad 360 Länskort Buss & Tåg, vuxen, kalenderår Länskort Plus, färdtjänstberättigade, buss, tåg, taxi, kalendermånad Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss, 14 dagar 340 Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss, 30 dagar 680 Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss, 365 dagar Tvåkommunkort Karlstad-Hammarö Buss & Tåg, kalendermånad 680 Karlstad-Örebrokortet, kalendermånad Alla priser i kronor. 10

11 våren. Strategin har resulterat i ett konkret förslag till priser och produkter som genomfördes vid årsskiftet Strukturen för Hammarötrafiken samt förslaget till utveckling av trafikantservicen i form av nya bättre resecentra, bytespunkter och hållplatser är resultat av de studier som gjorts inom projektet. Upphandlingen av järnvägsoperatör har genomförts i nya former. Dels har avtalsformen tjänstekoncession använts för första gången. Avtalet ställer högre krav på både operatören och huvudmannen vad gäller kundtillfredsställelse. Ett inslag är då det kvalitetsledningssystem som utvecklas inom projektet. Projekt BIMS (nytt betalsystem) Projektet dras fortfarande med förseningar. Något som till stor del beror på att leverantören underskattat komplexiteten och därmed inte satt in tillräckligt med resurser. Under året har centralsystemet tagits i drift. Ett stort arbete har lagts ned för att färdigställa testprocedurer. Leverantören har genomfört en Pre-FAT (intern fabrikstest) samt att BIMS personal tillsammans med leverantören har genomfört FAT (fabrikstest) i slutet av året. Det kan dock konstateras att systemet har för stor felprocent och därför har inget godkännande getts av testen. Förberedelsearbetet för en kommande driftsättning har pågått i Värmland under året och innebär att samtliga fordon har fått kablage inmonterat. Likaså har installationer av viss fast utrustning påbörjats. Leverantören Atron har inte ännu meddelat något datum för nya tester. Målet är att de ska kunna genomföras under första kvartalet 2010 och att man därefter kan starta en pilotdrift i Värmland. FullKoll FullKoll är ett infrastrukturprojekt som startade 2009 och som pågår till Projektet, som är delfinansierat av EU, drivs av Värmlandstrafik tillsammans med Banverket, Vägverket och Region Värmland. Projektet ska öka möjligheterna till effektiv arbetspendling i Värmland och därigenom bidra till ökad konkurrenskraft och utveckling av näringslivet. Under året har projektet i dialog med kommunerna identifierat behov av investeringar i befintliga och nya bytespunkter och hållplatser. Under 2010 kommer projektering och investeringar i några objekt att genomföras liksom identifiering av fler behov av investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur. Projektet ska även arbeta med kampanjer och informationsinsatser för att öka kunskapen om kollektivtrafiken vilket ska öka resandet. Under 2009 har grundläggande information om projektet samt underlag för kommande kampanjer och informationsinsatser i projektet tagits fram. 11

12 TRAFIK Den totala produktionen av buss- och tågkilometer uppgick 2009 till cirka 13,2 (13,3) miljoner tidtabellskilometer. I siffran ingår 0,69 (0,62) miljoner tidtabellskilometer tätortstrafik. Tätortstrafiken i Karlstad uppgår till 3,8 miljoner kilometer och ingår inte i ovanstående redovisning. RESANDE Det totala resandet har minskat med 0,2 procent under Resandet med buss har ökat med 0,5 procent och resandet med tåg har minskat med 4,6 procent. Det totalt resandet innefattande buss, tåg, separat skoltrafik och särskild kollektivtrafik uppgick till 8,7 miljoner resor Därutöver genererade Värmlandstrafik 1,1 (1,0) miljoner resor inom tätortstrafiken i Karlstad. EKONOMI Intäktsfinansieringsgraden har under 2009 varit cirka 52 procent (54 procent) för buss- och tågtrafiken. Ägarbidraget för 2009 var fastställt till 216 (206) miljoner kronor. Utslaget på länsinvånare medför detta ett genomsnittligt bidrag till länstrafikens verksamhet med 790 (753) kronor per invånare. Inklusive tätortstrafiken i Karlstad uppgår bidraget till kronor per länsinvånare. Resultatet för 2009 är 5,8 miljoner kronor. Företagets mål är en procent av totala omsättningen, vilket 2009 innebär 6,6 miljoner kronor. Omsättningstillgångarna uppgår vid årsskiftet till 190 miljoner kronor. Likviditetsmålet är formulerat som 1 x kortfristiga skulder, vilket detta år är 158 miljoner kronor. Soliditeten uppgår till 21,4 procent, vilket är bättre än målet som är 10 procent. I januari 2010 fick vi betalt för de sålda tågen och företagets lån kommer då att återbetalas. Hade betalningen skett under 2009 hade soliditeten den 31 dec 2009 uppgått till 35 procent. Tågförsäljningen medförde en realisationsvinst på 39 miljoner kronor som ett resultat av tidigare statsbidrag. Realisationsvinsten har använts till nedskrivning som förbättrar resultatet 2010 med 10,2 miljoner kronor. Samtidigt får bolaget tillkommande leasingkostnader på 9,2 miljoner kronor. Det innebär att bolaget bibehåller effekten av statsbidraget samtidigt som balansomslutningen minskas och likviditeten förbättras. Resultatet 2009 hade uppgått till plus 3 miljoner kronor om inte tågförsäljningen hade genomförts. VAGNBOLAGET AV TRANSITIO Värmlandstrafik AB är delägare i AB Transitio vars uppgift är att svara för trafikhuvudmännens behov av tåg genom gemensam finansiering och reservdelsförsörjning. Genom hyresavtal med Transitio har Värmlandstrafik ett åtagande som den 31 dec 2009 motsvarar eget ägande på 279 miljoner kronor. Detta åtagande är säkrat genom borgensåtagande från Landstinget i Värmland med samma belopp. 12

13 Anna Erixon och Åsa Karlsson är tågvärdar i Karlstad. Bästa med jobbet enligt Anna: Det blir aldrig långtråkigt på jobbet. Vet inget jag hellre skulle vilja jobba med, det är fantastiskt. Bästa med jobbet enligt Åsa: Vi som jobbar på tågen har väldigt roligt tillsammans, sedan har vi väldigt trevliga resenärer. Jobbar man som tågvärd blir vardagen aldrig slentrian. Ena dagen kan ett tåg vara en timme försenat och man får fullt upp att göra, nästa dag är det hur lugnt som helst det är det som är charmen. Två av Värmlands 25 tågvärdar, Anna Erixon och Åsa Karlsson, har hittat hem i tågvärlden. Anna Erixon har jobbat till och från på tåg sedan hon var 20 år. I dag jobbar hon likt kollegan Åsa Karlsson, som har fyra år i branschen, för Tågkompaniet som kör tåg för Värmlandstrafik i länet sedan början av december Att jobba för Tågkompaniet har bara varit positivt, det är ett seriöst företag, menar Anna. För dem har bytet av tågentreprenör inneburit att de numera har hand om kaffeserveringen på vissa sträckor samt att de numera har skyldighet att registrera vilken typ av färdbevis resenärerna åker med. Det är nytt för både oss och resenärerna så det har varit lite kaotiskt, men vi börjar få rutiner på det nu, menar Anna. Att visera och sälja biljetter är bara två av deras arbetsuppgifter. På tågvärdens bord ligger också ansvaret för säkerheten ombord samt vid på- och avstigning. Men uppgiften som både Anna och Åsa framhåller som tågvärdens kanske främsta är dennes funktion som företagets ansikte utåt. Det är oss kunderna träffar och mycket tid går åt till att svara på resenärernas frågor, berättar Åsa. Anna håller med. Vi är ju till för kunderna, vid trafikstörningar ska de känna trygghet med oss. Blir det förseningar är det vi som till exempel ser till så att anslutningarna funkar, vid en olycka är det vi som ska informera om vad som hänt och vad som kommer att hända. Värmland är fantastiskt att jobba i Världens bästa resenärer Genom åren har de lärt sig mycket om människor, bra kunskap för att veta hur man ska hantera olika situationer med olika typer av personligheter. Alla är inte trevliga, så är det. Men de flesta resenärer i Värmland är verkligen ödmjuka och trevliga. Som en gång nyligen när tåget blev en timme försenat till Torsby, när jag bad om ursäkt sa resenärerna bara men vi kom i alla fall fram. Det är världens bästa resenärer det, säger Åsa med ett leende. 13

14 ÄGANDE Det är länets 16 kommuner och landstinget som äger Värmlandstrafik AB. Hälften av aktierna ägs av landstinget medan andra halvan är fördelad på kommunerna efter den folkmängd de hade den 1 januari Kommun Aktiekapital, kr Andel, procent Arvika ,8 Eda ,6 Filipstad ,0 Forshaga ,1 Grums ,7 Hagfors ,4 Hammarö ,7 Karlstad ,2 Kil ,2 Kristinehamn ,4 Munkfors ,7 Storfors ,8 Sunne ,5 Säffle ,9 Torsby ,4 Årjäng ,8 Landstinget ,0 Summa ,0 790 kronor... lade varje värmlänning i genomsnitt i fjol till Värmlandstrafik. 14

15 ÄGARBIDRAG Enligt konsortialavtalet, punkt 6, mellan Värmlandstrafik AB och aktieägarna, skall underskottet täckas av landstinget till 50 procent och resterande del av kommunerna fördelat mellan kommunerna i förhållande till antal tidtabellskilometer (50 procent) tidtabellstimmar (25 procent) och befolkning (25 procent). Ägarbidrag fördelas på kommuner och landsting enligt följande: Kommun Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Landstinget Summa kronor... lade varje värmlänning i genomsnitt till Värmlandstrafik och Karlstads tätortstrafik. 15

16 FINANSIERING OCH LIKVIDITET Landstingets borgensåtagande för bolagets räkning för lån i bank uppgår till 130 miljoner kronor. Den 31 dec 2009 utnyttjade bolaget 53 (56,5) miljoner kronor av borgensutrymmet. Eftersom lånen slutamorteras under januari 2010 sänks landstingets borgensåtagande till 40 miljoner kronor, bolaget kommer då att ha 40 miljoner kronor i outnyttjad borgen. Landstinget har därutöver lämnat borgen till AB Transitio för anskaffning av tågsätt för Värmlandstrafiks räkning. Landstingets borgensåtagande mot Transitio uppgick den 31 dec 2009 till cirka 279 miljoner kronor. FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för anläggningsskador. Dessa risker hanteras genom systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningarna. Med anledning av ändrade ägarförhållanden för tåg har styrelsen i början av 2010 antagit en ny finanspolicy. TRANSPARENSLAGEN Redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Verksamheten finansieras av biljettförsäljning och av kommunerna och landstinget i Värmlands län. ÖPPEN REDOVISNING Nedan beskrivs de ekonomiska förbindelserna med stat, kommun och landsting som företaget har haft under året. Redovisningen är upprättad med utgångspunkt i fakturerade belopp under kalenderåret Ekonomiska förbindelser 2009 Ägarbidrag Trafikersättning Bidrag, projekt Summa SEPARAT REDOVISNING All verksamhet anses vara konkurrensskyddad verksamhet. och därmed upprättas ingen separat redovisning, i enlighet med 4 lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera. 16

17 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 13,2 miljoner... tidtabellkilometer gick våra bussar och tåg i fjol. 17

18 KOLLEKTIVTRAFIKEN SPARAR SAMHÄLLET 108 MILJONER Kollektivtrafiken sparar samhället stora kostnader som aldrig syns i en konventionell företagsekonomisk beräkning. Samhällsnyttan är stor men inte alltid lättberäknad. Här har tre relativt enkelt kvantifierbara områden valts, för att göra en enklare samhällsekonomisk beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta år 2009: 1. Miljöeffekter 2. Tillgänglighet 3. Trafiksäkerhet Alla beräkningar är gjorda i underkant, besparingarna kan vara större i verkligheten. Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt istället för att ta bil gör att samhället i Värmland sparar kronor. Tillgängligheten som gör att arbetslösa får möjlighet att pendla (och därmed inte längre är arbetslösa) gör att samhället sparar kronor. Trafiksäkerheten är åtta gånger så stor om man åker kollektivt jämfört med andra trafiksätt. Det gör att samhället sparar kronor. Totalt sparar samhället på dessa tre områden kronor år Till dessa 108 miljoner kronor tillkommer dessutom vinster för mindre ohälsa. Människor som åker kollektivt rör sig fyra gånger längre till fots än bilister. En annan vinst för samhället är att kollektivtrafiken kräver mindre yta. I Värmland är inte trängseln ett problem, men även här kräver bilismen många parkeringsplatser. Dessa vinster är inte obetydliga men det finns inga enkla sätt att beräkna kostnaderna. Samhällets ekonomiska vinst blir högre ju fler värmlänningar som väljer att åka kollektivt istället för att åka bil. Eftersom vi vill öka Värmlandstrafiks marknadsandel kommer därmed även samhällsnyttan att öka. SÅ HÄR HAR VI RÄKNAT Miljökostnaden är beräknad på utsläppen kg koldioxid och kilo kväveoxid på kollektivtrafiken jämfört med om resorna skulle ha gjorts med bil. Miljökostnaden beräknas vara 1.5 kronor per kilo CO2 och 75 kronor per kilo NOx (SIKA ASEK4 2008:3). Tillgänglighetens kostnad är beräknad på antal sålda periodkort i Värmland och Svensk Kollektivtrafiks beräkning på hur många som kan jobba på grund av att kollektivtrafiken finns och förädlingsvärde/sysselsatt. I antalet sålda periodkort ingår även sådana som är sålda till studerande, dock ej grundskoleelever. Trafiksäkerheten är beräknad på vad kostnaden är för lätt skada, för svår personskada och för dödsfall, genom SIKA:s beräkningsunderlag och Svensk Kollektivtrafiks senaste uträkning på hur säkert det är att åka kollektivt jämfört med annat trafiksätt. Fordonsuppgifterna är en uppskattning, utifrån 2008 års siffror. För antalet skadade och dödade i trafiken har vi också använt 2008 års siffror. Vi har inte tillgång till fjolårets siffror när detta skrivs. Beräkningarna är hämtade ur Värmlandstrafiks arbete Mål och mått för Värmlandstrafiks verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning, Markus Bergman och Stephan Bösch. 18

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org nr: 556754-1338 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer