Då skall friden vara utan ände

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Då skall friden vara utan ände"

Transkript

1 Marc Chagalls glasmålningar i Hadassah-sjukhusets synagoga är symbolladdade gestaltningar av Jakobs och Moses välsignelser över Israels tolv stammar i 1 Mos. 49 och 5 Mos. 33. På bilden ser vi Chagalls tolkning av Juda stam där vi bl.a. återfinner lejonet, kungakronan och konungens händer utsträckta till välsignelse över folket. I NT läser vi: Vår Herre har trätt fram ur Juda stam. Hebr. 7:14 (1917 års översättning) Foto Daniel Nordin Nr Årg. 80

2 Då skall friden vara utan ände I dagens Mellanöstern verkar den underbara visionen i Jesaja 9:7 om..friden utan ände.. vara en fullständig utopi men Konungarnas Konung skall en gång med hast fullborda löftet. I dag får våra förböner vara med och jämna vägen för den uppfyllelsen. I skrivande stund pågår de pånyttfödda fredssamtalen, denna gång i Annapolis. Åter görs försök att hitta en lösning på krisen i Mellanöstern. Målsättningen för samtalen, en tvåstatslösning, är dock helt i strid med Guds ord. Tankar har ju även lanserats för en trestatslösning eftersom Gaza och Västbanken i dagsläget ser ut att vara svårt att få att fungera ihop. En tydlig fingervisning om var lösningen finns hittar vi i orden som profeten Sakarja uttalar: Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelserna undan deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli som stamfurstar i Juda, Sak. 9:7. Djupt rotad antisemitism, ondska och hat, som mänskligheten misslyckats med att övervinna, kommer att utraderas genom ett mirakulöst ingripande av Herren. Det står inte att de uppräknade folken blir stamfurstar i Israel utan de blir såsom stamfurstar i Israel. D.v.s. inte bli judar men leva i fullständig harmoni med judarna. Det har ju klart visat sig att det går, bland annat när Isak och Ismael möttes för att gemensamt begrava pappa Abraham. Det gick att samarbeta. På samma sätt är ju Guds plan för hela den regionen uttalat i Jesaja: På den tiden skall Israel, som den tredje i förbundet, stå vid sidan av Egypten och Assyrien, till en välsignelse på jorden. Jes.19:24. Alltsedan staten Israels bildande har de ständiga fientligheterna varit normal vardag. Det har varit ett 60 år långt krig, med skillnaden att det ibland har varit lite mer och ibland lite mindre. Många försök har gjorts för att hitta lösningar, som alla har fokus på eftergifter från Israels sida, t.ex. Camp Davidförhandlingarna och Oslo-avtalet. Att byta land mot fred är dock ingen lösning som harmonierar med Guds plan. Hittills har alla sådana förslag drabbats av bakslag Så länge dessa ideliga försök pågår, att med mänsklig visdom dela upp landet, så står också anklagelsepunkten i Joels profetia fast och i Josafats dal kommer hela världen att ställas till ansvar för beteendet mot Israel, Joel 3:1-3. Utifrån min Bibel kan jag dra slutsatsen att det kommer att bli någon form av fredsuppgörelse. Den blir dock kortvarig och är absolut inte den fred som kommer att infalla när Han som är Fridsfursten uppenbarar sig. Jag tänker på orden som profeten Hesekiel uttalar och som föregår det vi kallar för GOG-kriget. Jag vill dra upp mot det obefästa landet, jag vill komma över dessa säkra, som bor där i trygghet, ja, som allesammans bor där utan murar och varken har bommar eller portar. Hes 38:11. Är det så att profeten Hesekiel till och med ser den i världens ögon så förhatliga muren riven därför att den inte längre behövs. Tyvärr verkar det ju samtidigt som att detta så kallade idealläge är det som blir startpunkt för något som troligen ligger inom vedermödans tid. Guds lösning är ett Israel som omfattar hela löfteslandet med dess i Bibeln uttalade gränser. I det löfteslandet finns också plats för främlingen ibland er, som Herren också ger klara direktiv om att de skall åtnjuta jämlika och fullständiga medborgerliga fri- och rättigheter. Låt oss alla förenas i bön om att Mellanöstern får frid och ro. Låt oss be om att alla dessa fredsförhandlingar får bidra till en positiv utveckling fram till dess att Han kommer som upprättar friden utan ände. Dan Johansson 2

3 Sabbatsåret vållar strid! Under ökenvandringen fick Israels folk lagar och regler för livets alla områden, bl.a. att jorden skall få vila vart sjunde år. I år är det sabbatsår därför diskuteras det i Israel hur följande bibelord skall tolkas: Herren talade till Mose på Sinai berg. Han sade: Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt Herren. Sex år skall du beså din åker och i sex år beskära din vingård och skörda avkastningen på jorden, men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Herrens sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård. 3 Mos. 25. I sin femte och avslutande artikel i serien med betraktelser utifrån Israels ökenvandring tar Göte Ragnarp upp den idag kontroversiella och komplicerade frågan om det påbjudna sabbatsåret. Kan och hur skall en modern stat leva efter denna urgamla befallning? Det är en fråga som just nu diskuteras av olika parter med olika motiv. Det officiella rabbinatet brukar kringgå det gamla budet genom att godkänna att judiska jordbrukare och fruktodlare säljer sina ägor till icke-judar under sabbatsåret. Köpet går sedan tillbaka till den judiske ägaren efter sabbatsårets slut. På detta sätt har jorden kunnat brukas av judar även under sabbatsåret. Delade meningar Enligt Göteborgsposten har t.ex. Hamada Ganem från den drusiska byn Mgrhar på detta sätt köpt tunnland statsägd mark, som arrenderas ut till privata och kooperativa jordbruk. Ganem skrev ut en efterdaterad sheck på motsvarande 100 miljarder kronor, som han får tillbaka vid årets slut. Då återgår marken tillbaka till den ursprunglige ägaren. Nu har de ultraortodoxa rabbinerna gått i strid mot de mind- I Jerusalems vackra Stora Synagoga, över hela Israel och i synagogor runt om i världen proklamerar sofharhornets toner det judiska nyåret, som nu också är ett sabbatsår. re ortodoxa rabbinerna. De ultraortodoxa kan inte godkänna att man kringgår den religiösa lagen på detta sätt. De kräver att all jord som är ägd och brukad av judar skall få vila vart sjunde år, och att alla Israels jordbruksprodukter skall köpas av odlare som inte är judar. Shabatai Markovitz, som är chef för ett organ som övervakar religiösa mathållningsregler, anser att jorden skall få vila vart sjunde år eftersom det är det som Gud vill. Markovitz menar att om en ekonom skulle påstå att Israels ekonomi skulle blomstra om de följde sabbatsreglerna, då skulle alla tro på påståendet. Varför lyssnar inte folket när Gud säger samma sak? Naturligtvis välkomnar de palestinska odlarna kraven från de ortodoxa rabbinerna. En ledare från ett lantbruksförbund i Gaza påstår att hans organisation har fått beställningar från Israel till ett värde av 150 miljoner dollar under det kommande året. 3

4 Den israeliska miljörörelsen ställer sig på samma sida som de ultraortodoxa rabbinerna. Miljörörelsen påstår att sabbatsåret är den modernaste ekologiska idén som finns. Jorden behöver en viloperiod vart sjunde år, det är en mer rationell och bättre metod än att ge jorden gödsel och kemikalier, anser miljörörelsen. Nu står de ultraortodoxa judarna tillsammans med de palestinska jordbrukarna och miljörörelsen mot de icke ortodoxa odlarna och konsumenterna. Vem som kommer att segra i den kampen är i skrivandets stund inte avgjort. Det är Högsta Domstolen i Israel som skall avgöra frågan. Varför sabbat? Sabbat betyder vila i den bemärkelsen att man inte uträttar något arbete. Den sjunde dagen skall helgas åt Herren. Människan är skapad till Guds avbild och därför skall människan ha som förebild att på de sex skapelsedagarna följde en vilodag. Vilodagen skall vara en dag då människan har möjlighet att vara stilla inför Gud. Sabbaten går tillbaka till skapelsen, men den visar även fram mot evighetens fullkomliga vila som innebär frid och harmoni. I tredje Mosebok läser vi att på samma sätt som människan skall vila efter sex dagars arbete skall jorden få vila vart sjunde år: Då skall jorden inte besås och vinstockarna inte beskäras. De som växer av sig själv skall anses som allas egendom. Och skördarna under de sex åren skall räcka för det sjunde året. Hur denna befallning Ett varmt tack till alla som visat sitt deltagande i sorgen efter vår käre Bror Olofsson och som hedrat hans minne genom gåvor som inkommit till Israels Vänner med kronor och till Brors bibliotek på Örebro Missionsskola med kronor. Anna-Greta och barnen med familjer Från Israels Vänner och Örebro Missionsskola vill vi framföra ett stort tack till gåvogivarna och till familjen Olofsson. Använd Autogiro! Allt fler väljer att använda sig av autogirots tjänster och det går utmärkt även för ett kontinuerligt gåvogivande. Autogirot är kostnadsfritt och spar tid och energi för den enskilde och är till fördel för ideella organisationer som Israels Vänner. Vi öppnade autogiro för några år sedan och räknar med att allt fler väljer den formen för sitt regelbundna stöd till Israels Vänners verksamhet eller till de olika ändamål som vi förmedlar gåvor till. Kontakta Israels Vänners expedition för information och erfoderliga blanketter. Dags att planera för Israelkonferensen den 3 6 juli 2008 Vi minns med glädje sommarens konferens och ser fram emot Israelkonferensen Platsen är som vanligt Helsingborg och Sundsgårdens utmärkta konferensanläggning. Planeringen pågår och hittills är det klart att Hans Weichbrodt, Dan Johansson, Göte Ragnarp och Siegfried Luikert medverkar. Ytterligare några intressanta namn kan tillkomma och vi återkommer med närmare information i kommande nummer av Israels Vän. Det går redan nu att anmäla sig till Israels Vänners expedition. skall tolkas i dag skall Högsta Domstolen nu ta ställning till. Göte Ragnarp 4

5 Minnen och upplevelser efter 50 års tjänst för Gud i Israels Vänner Under den persiska kungen Kyros första regeringsår ingav Herren för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas, Esra 1:1-4. Eftersom jag nu står ensam och Bror har gått hem till Gud, så kommer minnena på mig så starkt. Jag förstår att det är Gud som talat mäktigt vid vissa tillfällen i vårt liv. Jag kommer här att berätta om dessa tillfällen. Det var år 1957 som Bror sa ja till den kallelse, som innebar att resa runt Sveriges bygder och tala och inspirera om vad som sker med Israel. Det var inte en lätt uppgift emedan staten Israel endast var 8 år gammal. Då ingav Herren visshet genom den Helige Ande till Bror att han skulle resa ner till Landet och uppleva landet och folket. Han skulle träffa missionärerna som var där, Margot Boman och Ruth Sarikas, som hade en stark kallelse för Israel i sina hjärtan. Möjligheten att förverkliga detta för Bror var ej lätt. Inga resor till Israel fanns vid denna tid, men Gud gav honom vishet hur det skulle gå till. Han var god vän med Knut Sjöberg, som var en stark israelvän och mycket intresserad av att Bror skulle resa ner. Han fick då låna 3000 kr av honom för att sedan samla in dem på sina resor runt i Sverige och på så sätt betala tillbaka lånet. Vi hade då 5 barn, som då var små, men vi talades vid att han skulle resa ensam till Landet, eftersom vi inte hade pengar att spendera för en resa för oss båda. Vi läste då profetorden och bad! Då vaknade vi över vad som stod skrivet. Israel liknades i Nya Testamentet för fikonträdet och det blev levande för oss att tiden var inne för knoppningen av trädet. Han kom så hem från Israel. När han så skulle predika i Korskyrkan i Malmö den söndagen, var det en ny Bibel, med en stark inspiration av profetorden i Hesekiel och Jesaja. Så började han att resa 3- veckors-perioder runt i Sverige för att ha möten och förkunna om Israel och vad som hände där. Under fyra år reste Bror med sitt nya budskap om Israel och dess knoppning. För min del kom jag inte så långt eftersom jag skulle sköta mina fem barn som jag ansåg vara Guds gåvor till oss. Jag läste också profetorden och blev vaken i min ande att tiden var liden. Israel var en verklighet sedan nio år tillbaka, vilket innebar att det judiska folket skulle tillbaka till sitt land. Därför måste kristenheten i vårt land väckas till liv omkring detta. Vid den tiden var det inte så ljust i församlingarna och det var många frågor omkring Israels Vänner och vad Anna-Greta Olofsson delger oss här några intressanta minnen från 50 år tillbaka då Bror och därmed hela familjen blev engagerad i tjänsten för Israels Vänner. Anna-Greta och Bror upplevde ett händelserikt liv tillsammans. Här är de på plats vid den skog i Israel där familj, släkt och vänner planterat träd för att hedra dem på guldbröllopsdagen. det var för något. Kanske till och med en avart av Jehovas Vittnen? Men här gällde det att kunna veta vad man stod för och ge besked utifrån Ordet. Detta gjorde Bror med klarhet. Så åkte han runt i Sveriges land i fyra år och reste från stad till stad och by till by och besökte många kapell, missionshus och församlingar med detta budskap. Anna-Greta Olofsson 5

6 Kyrkor uppmärksammar Förintelsen Förintelsens minnesdag Sedan år 1999 har vi i Sverige officiellt uppmärksammat Förintelsen genom en speciell nationell minnesdag, vilket är ett resultat av dåvarande statsminister Göran Perssons initiativ att lyfta fram Förintelsen och återberätta det som skedde för nya generationer. Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz och den ohyggliga sanningen blev ett ofrånkomligt faktum. Namnet Auschwitz har alltsedan dess varit ett laddat begrepp och en symbolisk synonym för hela Förintelsen. Auschwitz, som ligger i Polen, är det tyska namnet på staden Oswiecim, som före kriget hade invånare. En stor andel var judar och det judiska kulturlivet var starkt och vitalt. Det var därför naturligt att välja just den 27 januari som Förintelsens minnesdag. Fr.o.m. år 2000 har Förintelsens minnesdag högtidlighållits av EUparlamentet och 2005 deklarerade FN den 27 januari som en internationell minnesdag över Förintelsens offer. Hittills har det i vårt land varit judiska organisationer, svenska myndigheter och Samfundet Sverige- Israel som arrangerat minnesceremonier. På de platser som har synagogor har dessa varit den naturliga platsen för arrangemangen. Tomas Sandell har tagit det lovvärda initiativet att uppmärksamma Europas kyrkor på vikten av att manifestera Förintelsens minnesdag. Nedan ser vi logotypen för den organisation som Sandell har grundat och är ansvarig ledare för. Europeiska koalitionen för Israel Tomas Sandell från Helsingfors är initiativtagare och ledare för organisationen European Coalition for Israel (Europeiska koalitionen for Israel). Sandell har under flera år arbetat i Bryssel och var en tid utrikeskorrespondent för Dagen. Organisationen arbetar med kontakter bl.a. inom EU-parlamentet i Bryssel och andra europeiska huvudstäder för att skapa en positiv opinion för Israel inom den europeiska kristenheten. De arbetar med att sprida fakta om Mellanöstern och därigenom motverka den ofta förhärskande antiisraeliska inställningen. Sandell har lyckats skapa en bred ekumenisk uppslutning till stöd för Israel bland kristna grupperingar med skilda traditioner. De har bl.a. arrangerat möten mellan framstående företrädare för kyrkor och judiska församlingar och organisationer Minneshögtid i EU-parlamentet Inför nästa års minnesdag har European Coalition for Israel fått förtroendet och ansvaret att stå som officiell värd när Förintelsens minnesdag högtidlighålls i EU-parlamentet med bl.a. tal av parlamentets president Hans-Gert Pöttinger. I fjol talade bl.a. EU-kommisionären för kultur och ungdomsfrågor, Jan Figel, som underströk vikten av att yngre generationer i Europa får kunskap om Förintelsen. Kyrkor uppmärksammar Förintelsens minnesdag Ett vällovligt initiativ har nu tagits av Tomas Sandell om att inspirera så många kyrkor som möjligt runt om i Europa att uppmärksamma Förintelsens minnesdag. Redan på minnesdagen 2007, trots kort varsel 6

7 och förberedelsetid, ordnades minnesstunder i några hundra kyrkor i Europa och nu räknar man med att över kyrkor kommer att lyfta fram Förintelsens minnesdag i någon Gudstjänst den 27 januari I Helsingfors har såväl den officiella Pingströrelsen och Missionsförbundet gått in för att uppmana sina församlingar att uppmärksamma minnesdagen i sina Gudstjänster den 27 januari. Missionsförbundet och Pingströrelsen har ordnat en stor gemensam minneshögtid den 27 januari 2008 i Salemkyrkan i Helsingfors med Tomas Sandell som högtidstalare. I flera andra länder har Pingströrelsen hörsammat uppmaningen från Tomas Sandell och den Europeiska Koalitionen för Israel. Bland den växande grupp kristna ledare som stöder initiativet finns kristna ledare från olika håll. En ortodox ärkebiskop, en katolsk chefdiakon samt representanter från ett flertal evangelikala rörelser och frikyrkor i Europa ställer sig bakom Sandells initiativ. Vad kan vi göra i Sverige I Sverige har uppropet för att högtidlighålla Förintelsens minnesdag undertecknats av bl.a. Evangeliska Alliansens ordförande Mats Tunehag, Ulf Ekman från Livets Ord och prästen Hans Weichbrodt från Svenska Kyrkans OAS-rörelse. Från Israels Vänner vill vi understryka uppmaningen att högtidlighålla Förintelsens minnesdag den 27 januari I bl.a. Malmö har vi en grupp överlevande judar från Förintelsen och som under många år gjort ovärderliga insatser genom att berätta och informera i främst skolor. De allra flesta av dem har nu uppnått hög ålder och många röster har redan tystnat för alltid. Det är nu dags för andra att ta över ansvaret i kampen mot antisemitism och främlingsfientlighet. Där har de kristna församlingarna en viktig uppgift och då är kyrkorna ett utmärkt forum för den goda kampen. Bilder från Förintelsen säger mer än många ord. T.v en krematorieugn i Auschwitz. Courtesy of Yad Vashem The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority Du som läser detta kan ta initiativ på din ort och i ditt sammanhang för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag och göra den till en manifestation till stöd för Israel och det judiska folket. Ytterligare information om Förintelsens minnesdag och Europeiska Kollationens initiativ finns på Internetsidorna och Henry Nordin 7

8 Orit behöver ny fasad och ny buss Upprop om hjälp att lösa akuta behov Under året har vi upplevt hur vårt arbete i Israel kunnat fortsätta att expandera. Hotell Orit har genomgått en betydande modernisering på insidan med bland annat air-conditioner på alla rum. Nya avloppsstammar har grävts ner i trädgården, som samtidigt dessutom har fått en rejäl översyn med nya växter. Nu behöver vi ta nästa steg. Putsen på ytterväggarna på framsidan vid ingången och på den sida som vetter mot den sköna uteplatsen måste knackas ner och ersättas av ny puts. Samtidigt skall alla armeringsjärn som blottläggs få ett skyddande hölje för att förhindra rostangrepp i framtiden. Dessutom kommer alla rör och kablar som hängt på utsidan av den gamla putsen att fogas in i väggmaterialet för att sedan, när den nya putsen läggs på, bli helt osynligt. Att göra den här upprustningen kostar cirka kronor. Då ingår även helt nya entré-ytterdörrar samt nya jalusier vid utgången mellan matsalen och uteplatsen. Arbetet kommer att utföras i januari/februari då vi har som lägst beläggning på hotellet. Det blir ett judiskt företag som utför arbetet. Något som hade kunnat förenkla processen vore om en eller två frivilliga volontärer kunde hjälpa till att hålla ord- ning i trädgården från allt skräp som blir när arbetet utförs. Även alla växter behöver flyttas från rabatterna för att sedan återplanteras när arbetet är klart. Hör av dig omgående om du upplever att du skall tillbringa en del av den mörka årstiden i ett sommarvarmt Netanya istället för att frysa här hemma. Baksidan av huset kommer att få ny puts i samband med att den planerade ombyggnaden genomförs. Ett nytt källarutrymme med skyddsrumsstandard kommer då att tillskapas. I utrymmet ovanför, som nu utgörs av det tomma schaktet på baksidan, kommer två rum att byggas ett för boende samt ett för tvätt och liknande arbete. Genom ombyggnaden kommer vi att även få uppgång till taket för tvätt-torkning och liknande. För detta är ritningar inlämnade för att få myndigheternas godkännande. Insamlingen, som vi påbörjat för inköp av den nya Volkswagen-bussen, har ännu inte givit det önskvärda resultatet. Kanske du är den som skall vara med och föra bussfrågan vidare. För våra gästers komfort och trygghet under resor runt om i Israel behöver vi en ny modern buss. Den gamla bussen, som är väl skött och underhållen och fungerar acceptabelt, kommer då att skänkas till Netanyas Messianska församling för att användas i deras sociala arbete. Ett bidrag till vår buss blir därför till dubbel välsignelse. Därigenom kan vår buss få vara i tjänst för Herren ytterligare några år. Du som stödjer Israels Vänners arbete i Israel kan göra det med förtroende. Genom information i Israels Vän redovisas hur mycket pengar som kommer in till våra olika projekt för att hjälpa det judiska folket och du kan följa hur dina pengar kommer till användning. Dessutom har vi personal på plats med samma intresse som du att hjälpa judar både hem till landet och till en drägligare tillvaro i vardagen. Det finns så många behjärtansvärda insamlingar idag som bedrivs av olika organisationer för olika ändamål men med Israels Vänner kan du alltid känna trygghet i ditt offrande. Må Han som är Israels Klippa på allt sätt låta dig få uppleva den andliga lagen i 1 Mos. 12:3: Du som välsignar Israel, Dig skall jag välsigna. Israels Vänners styrelse Vid gåva ange Orit eller Buss 8

9 Från Orits horisont En fantastisk sommar och höst ligger bakom oss. Orit har fått leva upp till sitt namn, det lilla ljuset. Vi alla, personalen och gästerna har fått känna av Guds omsorg och nåd. Tillsammans har vi fått uppleva att livet är en Netan-ya, en Guds gåva. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Den judiske författaren Johannes fick under den helige Andes ledning skriva ner detta hoppets budskap. Han talar om en pojke som efter köttet var jude, född av en judisk mamma, uppväxt i bosättarbyn Nasaret. Hela hans uppväxt och utbildning var judisk. Han tänkte och pratade hebreiska och arameiska. Hans namn var ett vanligt hebreiskt pojknamn, Yeshua. Han uppfyllde den judiska Bibelns alla profetior om den kommande Messias. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor! December-månaden är Channukas och julens månad. Även om julens historiska datum troligen ligger i september oktober månad så är symboliken slående. När det är som mörkast tänds hoppets ljus. Åtta channukaljus tänds med hjälp av shamash tjänaren, som är namnet på det nionde ljuset. Genom ett Guds under lyste den sjuarmade ljusstaken vid templets återinvigning i åtta dagar efter att hedningarna hade vanhelgat Guds hus. Gud gjorde det tydligt för sitt egendomsfolk Vårt omtyckta hotell Orit i det härliga Netanya har varit till stor välsignelse för många under de 27 år som Israels Vänner ägt och drivit Orit. Installation av luftkonditionering, byte av vatten- och avloppsledningar, ny sängutrustning m.m. har ytterligare höjt kvaliteten och trivseln. För att rätt förvalta och vårda Orit måste vi nu renovera delar av fasaden och dessutom behövs en ny buss för att öka säkerheten och komforten vid våra resor på Israels vägar. Se vidare uppropet på föregående sida. att ljuset finns hos honom. Många juleljus tänds i decembermörkret. Tankarna går till honom som är ljuset. HAN som ger ljus åt alla människor, Yeshua. Det ser mörkt ut i vår värld. Många känner oron över tillvaron. Här i Israel blir det kanske extra påtagligt. Det iranska hotet om Israels förintelse, Hamas, Hizbollah, Alkaida, Jihad Al-Islami, Al-Aksa martyrbrigaderna... alla är de förenade i sitt mål att driva judarna i havet. Tyvärr leder dessa politiska ledarskap sina folk in i den stora dimman, där ingen vet vad som väntar. Ingen? Jo, Gud vet. Han är ljuset. Mörkret har inte övervunnit ljuset. Vi får påminna varandra om detta hoppets budskap mitt i mörkret. Det kommer inte att sluta med jude- och Israelhatarnas slutseger. Irans atomprogram blir inte Israels förintelse. Terrororganisationerna kommer att ligga begravda medan den judiske Messias, Yeshua, kommer att regera utifrån Jerusalem under ett helt millennium. När det verkar vara som mörkast kommer ett starkt ljus med blixtens hastighet att lysa upp himmel och jord. Vi på Orit vill fortsätta att låta Guds ljus lysa i mörkret. Vi vill be er att koncentrera er på det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Ljuset finns där! Ser vi det? Tack för alla fortsatta förböner för oss och hela Israel. Glad Channuka, God Jul och ett Välsignat Ljusets År 2008! Ruth & Siegfried 9

10 Bygg framtiden med Keren Kajemet i Negevöknen! Stöd vår vänort Zuqim! Efter att under mer än 100 år ha gett alla invånare i Israel träd, vattenreservoarer, möjlighet till att gratis komma ut i naturen arbetar vi nu med att bygga framtiden i Israel idag. Vi skapar samhällen i Negevöknen för att måna om Israels kommande generationer. Keren Kajemet Sverige har adopterat ett nytt samhälle som heter Zuqim. Det ligger i Aravaområdet i Negevöknen, 13 mil norr om Eilat och 13 mil sydöst om Beersheva. Där bor idag 22 familjer och under år 2008 ska det flytta dit ännu fler så att man blir 50 familjer. Man planerar för ett samhälle med cirka 100 familjer! De flesta samhällen som idag finns i Negev livnär sig på jordbruk i en eller annan form. Zuqim satsar på turism. I samklang med den öken som omger samhället ska man här kunna koppla av, tänka efter, hämta krafter och få del av den frid som man så starkt upplever i öknen. Mellan Zuqim och huvudvägen, som går mellan Eilat och Döda Havet, är det 900 meter. Där bygger vi nu en gångpromenad för alla som ska in till Zuqim. Vi ska också sätta upp en grind vid infarten. Barriärer ska också byggas för att förhindra att folk kommer in i området på andra sätt än genom huvudinfarten. Man måste noga skydda öknen för onödigt sli- Samhället Zuqim i Negevöknen utvecklas med stöd från Sverige. tage. Vi arbetar ju för att bo och verka i samklang med öknen. Vid allt detta arbete är ni oumbärliga. Keren Kajemets vänner ser varje år till att många miljoner kronor kommer till nytta i Israel. Tack vare det hundraåriga arbete som Keren Kajemet fått hjälp med finns det Israel som vi ser idag! Genom att vi ser till att infrastruktur byggs kan allt annat som behövs för mänskligt liv skapas. Keren Kajemet iordningsställer mark, bygger vägar och ser till att grönska ger skönhet, skugga och skydd mot solens uttorkning. Träd och vatten som kondoleans och födelsedagsgratulation är Keren Kajemet Classic och något som vi alltid har. Idag ser vi att många gör dessa beställningar direkt på vår hemsida, som har ny adress: Vi vill ju allihop att Israel ska finnas för alltid. Vi känner att Israel har en så stor plats i era hjärtan att den kärleken övervinner allt. Det gör att vi vet att så kommer det att bli tack vare er hjälp. Varje år kostar det mer och mer att skapa bra liv. Varje åtgärd måste idag ställas i ett ekologiskt perspektiv. Hur skyddar vi luften? Hur ser vi till att vattnet räcker till så mycket och många som möjligt? Hur verkar vi för hållbarhet och respekt för naturens resurser? Dessa frågor är svåra i Sverige och i Israel är de ännu svårare. Därför ber vi Dig att hjälpa oss genom att skänka pengar till Keren Kajemets arbete. Se till att marken i Det Heliga Landet blir omhändertagen av Keren Kajemet idag för Israels fortlevnad och framtid! Marion Wiener Generalsekreterare Keren Kajemet Sverige 10

11 Josef, Israel och Jesus Berättelsen om Josef och hans dramatiska livsöde är en av höjdpunkterna i Bibelns historia. Skildringen av den laddade stund då Josef gav sig tillkänna inför sina förstummade bröder är något av det mest starka och gripande som skrivits. Att det dessutom är verklighet och inte en hopdiktad saga gör det hela ännu märkligare. Här kan man tala om att verkligheten överträffar fantasin. Josefs betydelse kan inte överskattas. Tack vare honom överlevde hela hans släkt, som var embryot till det judiska folket. Tack vare Josef fick de en fristad i landet Gosen där de kunde växa till i antal och bli det miljonhövdade folk, som Mose ledde genom öknen till Kanans land. Josefs märkliga dröm om de bugande kärvarna kan tolkas som en fingervisning om den skörd som Josef senare skulle samla i Egyptens förråd och hur bröderna bugande anlände till Josef för att köpa säd. Den andra drömmen om solen, månen och 11 stjärnor öppnar ett ännu större perspektiv. Se vidare 1 Mosebok kap. 37. I Uppenbarelseboken, kap. 12, stöter vi på samma bildspråk. En kvinna, symboliserad av solen, månen och 12 stjärnor uppträder i en huvudroll i ett dramatiskt skeende i tidens avslutning. Många med mig tolkar de båda likartade bilderna i 1 Mosebok och Uppenbarelseboken som en beskrivning av det judiska folket. I Mosebok var det 11 bröder (kärvar och stjärnor) men i Uppenbarelseboken tillkommer Josef (den tolfte brodern och stjärnan). Denna märkliga kvinna i Uppenbarelseboken var just i färd med att föda en son, som Draken (Djävulen) stod beredd att sluka. Här vidgas perspektivet då vi utan tvekan möter Jesusbarnet. Så här i juletid känns det naturligt att anknyta till Jesajas underbara vision i kap. 9. Ty ett barn blir oss fött och en son blir oss given. Jesus föddes i direkt nedstigande led från självaste kung David med uppdraget att vara judarnas konung och hela världens ljus och frälsare, enl. Jesaja och andra av Bibelns profeter. Han skulle bli den Josef som i framtiden blir sitt eget folks räddare men likt Josef även till räddning för alla andra folk, som då tog sin tillflykt undan hungersnöden till Josef i Egypten. Josefs historia och roll var och är något centralt för hela det judiska folket. Samtidigt, som jag redan antytt, finns det många paralleller mellan Josef och Jesus. Det finns inte här utrymme att ge sig in i detta omfattande ämne, som ofta behandlats i tal och skrift, utan jag berör här endast några punkter som visar att Josef är en förebild på Jesus. En intressant detalj i sammanhanget är att Jesu jordiska adoptivfader hette just Josef. Av avundsjuka och rädsla för att Josef skulle bli deras härskare beslutade sig bröderna för att döda Josef, som överlevde och hamnade i Egypten. När Herodes fick höra om den nyfödde Judakonungen drev avundsjukan och rädslan honom till vansinnesdådet att mörda alla pojkar i viss ålder i Betlehems-regionen för att komma åt Jesus, som räddades till Egypten. Utöver likheten med Josef kan man också se en annan parallell. Draken i Uppenbarelseboken gör sitt yttersta för att ta livet av barnet (Jesus). Under Jesu jordeliv försökte Djävulen, utöver i Betlehem, att vid flera tillfällen förgöra Jesus. Den Ondes skenbara framgång på Golgata vändes till ondskans totala nederlag vid Jesu uppståndelse ur graven. Uppenbarelseboken 12 avslöjar vidare antisemitismens andliga och ideologiska grund. 11

12 Besök Bibelns värld och möt en blommande och grönskande försommarvarm vår i Israel med hotell Orit som bas. Orits föreståndarpar, Ruth & Siegfried Luikert, svarar för värdskapet under ett oförglömligt besök i Israel. För den som tidigare besökt Israel med gruppresor kan ett alternativ vara att resa på egen hand eller tillsammans med en mindre grupp vänner. Gör då som många andra och välj hotell Orit som bas för besöket i Israel. Tid Reseledare 28/3 8/ Siegfried Luikert Anmälan senast 14 januari. Reseprogram och info Israels Vänners exp. adressuppgifter se sid. 15. Draken vet att hans stund på jorden är kort och att kvinnan och hennes barn är ondskans ärkefiender. Han gör därför desperata försök att förgöra båda men genom ingripande från Israels Gud räddas både barnet och kvinnan (Jesus och Israel). Antisemitismen är ett skrämmande och hotfullt fenomen, som många försökt att förstå och förklara. Att just ett och samma lilla folk alltid och överallt har hatats, hotats och förföljts kan inte helt och fullt förstås och förklaras utan den andliga dimensionen. Till sist kommer Gud, som enl. Psalm 121 är den som bevarar Israel från allt ont, att utplåna antisemitismen och allt annat destruktivt och negativt som förstör tillvaron för oss alla. Parallellerna till Josefs historia, med utgångspunkt för ca år sedan, sträcker sig in i våra dagar och ända in i evighetens värld. Att studera Josefs liv blir då en nyckel till förståelse av Bibelns profetior. En gång skall det judiska folket, liksom bröderna i Egypten, plötsligt känna igen sin broder och räddare (Messias), Sakarja kap. 12. Genom Josefs/Jesus försorg evakueras de från svälten och nöden till en bättre värld. Detta gäller också på motsvarande sätt för alla andra folk. De som från jordens alla folk tog sin tillflykt till Josef räddades från undergången. Var och en som i dag tror på Jesus skall, enl. Joh. 3:16, inte förgås utan ha evigt liv. Vi upplever i dag att det alltmer mörknar i tillvaron. Allt går mot sin upplösning och enl. Jesaja kap 24, är det våra synder och överträdelser som resulterar i jordens undergång. Det är vår egen miljöförstöring som bevisligen orsakar de växande problemen. En ekologisk katastrof, framkallad av klimatförändringar och jordförstörelse, kan lura runt hörnet och då är snart livsmedelsbrist och hungersnöd ett faktum. Oljepriset stiger, börser gungar, kärnvapenhot växer och den politiska och sociala oron tilltar för att nu nämna några faromoment. Av bl.a. Jesaja 24 förstår vi att det allvarligaste problemet ligger på ett djupare andligt plan orsakat av en mänsklighet som i stor utsträckning har vänt Gud ryggen. Miljökatastroferna blir då ett synligt symtom på mänsklighetens andliga förfall. När kristna profetröster varnat har det ofta klassats som överspänd skrämselpropaganda. När nu alla dessa varningssignaler kommer från vår tids gudomsstämplade vetenskap och världens ledande politiker ställs vi alla inför fakta som bekräftar profeternas och Bibelns budskap. Det är då inte fel att åter anknyta till Josef. Vi har en himmelsk Josef (Jesus) som gått före till en annan värld där han förberett och planerat vår ankomst till det himmelska landet Gosen. Henry Nordin :- 12

13 Israel-möten Pingstkyrkan Långgatan 12, EDSBYN Lördag 9/2 kl Israel en 60-årig kärlekshistoria Ulf Cahn talar och visar film. Arrangör: Israels Vänner i södra Norrland Sång Musik Servering Margareta Nilsson En av Israels Vänners allra trognaste arbetare, förebedjare och hängivna understödjare, Margareta Nilsson från Malmö, fick bryta upp från sin jordiska tillbaro den 11 november. Margareta deltog alltid och flitigt i den arbetsgrupp som samlas varannan månad för att klistra adressetiketterna på den över ex stora upplagan av Israels Vän. Hon var även med i den bönegrupp av trogna vänner till Israel som träffas varannan vecka till gemenskap, bibelstudier och förbön för Israels land och det judiska folket. Sin hängivenhet för Israel och Guds verk delade hon med sin make Johan, som gick hem till Herren år Fram till dess var Johan Nilsson starkt engagerad i vårt arbete och ledamot i Israels Vänners styrelse. Tillsammans med sin man besökte Margareta Nilsson Israel vid flera tillfällen. Vi minns Margareta som en sällsynt öppen, social och engagerad omsorgsmänniska. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig hos sina anhöriga, Israels Vänner, Malmö Pingstförsamling och i alla andra sammanhang där hon deltog. Vi tackar Herren för Margareta Nilssons trogna och helhjärtade insats och lyser frid över hennes ljusa minne. Israels Vänner Nyheter från Israel Fakta och information utan anti-israelisk och antisemitisk vinkling. Varje vecka sänder Dan Johansson programmet Nyheter från Israel på NärRadion. Ca lyssnare får då höra aktuella nyheter och viktig information från Israel och den judiska världen. Programmen är 15 minuter långa. Följande NärRadio-stationer sänder i dag programmen: Alingsås Göteborg Helsingborg Hässleholm Höganäs Junsele Karlstad Kramfors Kungälv Linköping Malmö Mullsjö Skövde Örebro Örnsköldsvik Du som är intresserad av att dessa viktiga program även kan sändas på din ort kan tipsa din NärRadio-station, som då kan kontakta Israels Vänners exp. för info och hjälp med att ordna det som behövs för att genomföra sändningarna även i din NärRadio. Programmen erhålls gratis. Adressuppgifter se sid. 15. I TV-program på Kanal 10 medverkar Dan Johansson i programserien I profetians väld. 13

14 Israel-möten Europaporten Stadiongatan 25, Malmö Välkommen till aktuella möten med Bibeln och Israel i fokus Dan Johansson besöker: 30/12 Kl Malmö pingstförsamling 11-13/1 Pingstkyrkan, Örkelljunga. Serie 18-20/1 Pingstkyrkan, Dyrön. Serie 26-27/1 Pingstkyrkan, Uddevalla. Serie 31/1 Dagledigträff i Pingstkyrkan, Malmö 2-3/2 Missionsförsamlingen, Rydaholm 8-10/2 Pingstkyrkan, Avesta. Serie 12-14/2 Bibelskola, Avesta. Serie 15-17/2 Pingstkyrkan, Hedemora. Serie 21-24/2 Pingstkyrkan, Bjurbäck/Nyhem. Serie 24/2 Missionskyrkan, Tidaholm 25/2 Elimkyrkan, Skövde 27/2-2/3 Pingstkyrkan, Husum 14-16/3 Nya Frikyrkan, Hillerstorp. Serie 12-13/4 Pingstkyrkan, Edsbyn. Serie 13-14/4 Missionskyrkan, Enviken 15-17/4 Pingstkyrkan, Edsbyn. Bibelskola 18-20/4 Pingstkyrkan, Rättvik. Serie 21-24/4 Frälsningsarmén, Söderkåren, Stockholm. Serie 25-27/4 Församlingen Basunen, Bro. Serie Se även lokalpressen och andra info-kanaler. Israel-möten Pingstkyrkan Kungsgatan 30, Linköping Lördag 15/12 kl Söndag 10/2 kl Kjell Gustafsson från Cymbal-TV visar film, bilder och berättar omkring temat En resa till Israels mindre kända platser och människor Sång Musik Servering Israeliska produkter Dans fru Lil är ofta med på mötena med sitt utbud av Israeliska produkter. Att vara volontär i Israel Ann-Marie Nordén, Janita & Bengt Johvallius Janita, som har ukrainskt ursprung, har särskilt arbetat med att hjälpa nyinvandrade ryska judar i Israel. Sång Musik Servering Israeliska produkter Bön om regn! Den innevarande vinterperioden har hittills varit mycket varm och nederbördsfattig. Genesarets sjö Israels största och viktigaste vattenmagasin är nu 3,60 m. under normalt vattenstånd och ca 0,5 m lägre än vid motsvarande tid i fjol. Varje cm utgör ca 1,7 milj. kubikmeter vatten. För Israel och hela Mellanöstern, som normalt har vattenbrist är regnperioderna livsviktiga. I Sakarja 10:1 uppmanas vi att be om regn när regnets tid är inne. Kära vänner till Israel. Låt oss alla ropa till Israels och hela världens Gud och Herre om att den återstående delen av regnperioden skall bli välsignad med riklig nederbörd så Genesaret och alla vattenmagasin flödar över. Redovisning sept.-okt Israels Vän Gåvor Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Ukraina Messianska förs Biblar/böcker 200 Magen David Adom 500 Keren Hayesod Keren Kajemet Träd Keren Kajemet Vatten Orit Orits buss Summa kronor Vi önskar välsignelser från Israels Gud över varje gåvogivare. Israels Vänner 14

15 Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/Fax 040/ Bankgiro Plusgiro Org.nr E-post: Hemsida: Finland/Åland: Prenumeration 15 euro/år och gåvor Swedbank Helsinki kontonr Vi kan erbjuda Autogiro en praktisk och smidig betalningsform. Kontakta Israels Vänners expedition. Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Redaktör och ansvarig utgivare: Henry Nordin Medarbetare i tidningen: Göte Ragnarp, Dan Johansson, Siegfried Luikert m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100 kr/år. I Finland/Åland 15 euro/år se ovan. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske genom betalning med inbetalningskort som medföljer tidningen eller på det sätt som passar prenumeranten bäst. Materialet får ej användas utan tillstånd av utgivaren. Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och förståelse för Israels folk, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola för arabiska barn och ungdomar nära Betlehem, utge tidningen Israels Vän och anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Ruth och Siegfried Luikert Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Paris, Frankrike Vladimir och Inna Vainer Kiev, Ukraina Israels Vänners styrelse Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Föreståndare och sekreterare: Henry Nordin Widells väg Malmö e-post: Tel 040/ Mobil 073/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Dan Johansson Regementsg. 56 A Malmö Tel 040/ e-post: Karl Eric Axelsson Åsa Godegård Tjällmo Tel 0141/ Ruth Hall, Skanör Janeric Johansson, Malmö Nils Olof Persson, Lund Thor Johnny Thoresen, Malmö Styrelsesuppleant: Daniel Byrén, Vellinge Israels Vänners Styrelse framför ett varmt tack till alla medarbetare och alla gåvogivare för insatser och gåvor under året. Med tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på det gångna året och tillönskar Israels Väns läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt till Israels Vänners arbeteoch angivna ändamål ********** Tackbrev sändes för gåvor från 200:. 15

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Ett stort tack till den norska tidningen Karmel Israel-Nytt, varifrån vi hittills hämtat det mesta av Israel-Fakta. På plats i Israel bedriver Karmel en kontinuerlig bevakning av allt som rör Israel och det judiska folket. Israels befolkning växer Israels befolkning har under det senaste året ökat med 1,8 procent till invånare. Ju - darna utgör 75,8 procent och araberna 19,9 procent och andra grupper 4,3 procent. Den judiska befolkningen ökade med 1,5 procent medan den motsvarande siffran för araberna var 2,6 procent. Koalition för Jerusalem Likudledaren Benjamin Neta - ny hau och Jerusalems borgmästare Uri Lupolianski har tillsammans med flera hundra politiker och aktivister skapat en ny opinionsrörelse Koali - tion för Jerusalem mot en delning av Jerusalem. Detta skedde vid en samling i Davids Stad den 14 november Sam - tidigt har ett lagförslag gått igenom en första omröstning i Knesset (det måste till flera för att förslaget skall bli lag) om att beslut om delning av Jerusalem måste ha en kvalificerad majoritet med 80 av Knessets 120 röster. Försvarschef Gabi Ask - he nazi hävdade i ett tal att Je ru - salem är grunden och själen i Israels nationella existens och betonade kampen för att Jeru sa - lem alltid skall förbli Israels ode lade huvudstad. Han hänvisade också till orden i Jesaja 62: 6 om väktare på muren. Judar i Danmark Det finns i dag ca judar i Danmark. De flesta bor i eller omkring Köpenhamn är medlemmar i det Mosaiska Trossamfundet, som är en ortodox församling. Det finns också en ultraortodox församling, Mach - si ke Hadas, som har 200 medlemmar och en liberal församling, Shir Hatzafon, med 100 medlemmar. Antalet judar i Dan mark minskar dels p.g.a. utvandring till Israel och dels p.g.a. assimilation. Davidsstjärnor och biblar Trots försöken att öka turismen förbjuder Saudi Arabiska myndigheter besökare att bära da - vids stjärnor, kors, krucifix, biblar och andra icke-muslimska religiösa föremål. Enl. uppgift i Saudi Arabian Airlines webb-sida kom mer alla symboler för någon annan religion än Islam att konfiskeras vid an - koms ten till Saudi Arabien. Gödsel blir elektricitet GES-sällskapet i Granite Ha Car - mel och Emek Hefer har startat det första kraftverket för att producera el från kogödsel. Genom pasteurisering och andra processer utvinns bl.a. bio-disel. Pro - jektet har kostat 40 milj. shekel och behandlar 600 ton gödsel per dag från kor och ger 2 3 megavatt i el, som levereras till kraftnätet. Om projektet, som är det första i hela världen, lyckas väl kan man räkna med fler kraftverk som drivs av avfall från jordbruk och slakterier. Ersättning till överlevande Den tyska regeringen fortsätter den tidigare väst-tyska politiken, till skillnad från DDR, med att försöka göra något för att återbetala på den stora skulden till Förintelsens offer. Rege - ringen har nu beslutat att ersätta de som tvingades att arbeta i ghettona under andra världskriget. Omkring israeler kom mer nu att få ett engångsbelopp på EUR. Det finns ytterligare som har rätt till ersättning, vilket kommer att regleras så snart det är möjligt. Inför år 2008 Glöm ej prenumererationen på Israels Vän endast 100 kr/år gärna med en extra gåva till Israels Vänners verksamhet.

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

2813418_Nr1_08_NY:2813418_Nr1_08 08-02-11 15.03 Sida 1

2813418_Nr1_08_NY:2813418_Nr1_08 08-02-11 15.03 Sida 1 2813418_Nr1_08_NY:2813418_Nr1_08 08-02-11 15.03 Sida 1 Ett besök på förintelsemuseet Yad Vashem ingick som en självskriven programpunkt när USA:s president var på statsbesök i Israel. I djup begrundan

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka ISBN: 978-952-67422-0-5 Ab Forsberg Rahkola Oy Vems Land? Jerusalems

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 12, A. Sabbaten den 7 januari 2012. Vayechi Levde yjiy w"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 12, A. Sabbaten den 7 januari 2012. Vayechi Levde yjiy w Skatter i Torahn Bibelstudium nr 12, A Sabbaten den 7 januari 2012 Vayechi Levde yjiy w" Torahtext: 1 Mos 47:28 50:26 Haftarah: 1 Kung 2:1-12 Apostoliska skrifterna: Matt 26:1 28:20 De ogudaktigas snaror

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Jerusalem den Eviga Staden

Jerusalem den Eviga Staden Bror Olofsson är hemma hos Herren och vi minns hans rika livsgärning och stora betydelse för Israels Vänners utveckling. På bilden ser vi honom, klädd i den israeliska flaggans färger, på Röda Torget i

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig I Mästarens Spår Ledare... Lil o Dan Johansson Birgitta o Olle Rosenqvist Vi flyger med Finnair från Helsingfors direkt

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier?

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier? När Gud river och bygger nytt 140914 Tänk dig en kvinna i 75 års åldern. Hon har länge varit väldigt aktiv i Smyrna. Hon har varit hemgruppsledare, stått i kafét, varit ledare i söndagsskolan. Hon har

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Väggarna talar Albertus Pictors kyrkor Samtalshandledning Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Om samtalsgruppen I samtalsgruppen får vi ta del av andras perspektiv och erfarenheter. När vi talar om bilderna

Läs mer

Foto: Israel Ministry of Tourism

Foto: Israel Ministry of Tourism Foto: Israel Ministry of Tourism Vid Västra Muren i Jerusalem samlas bedjande judar och pilgrimer från hela världen. Israel behöver i dag förebedjare och i förbönstjänsten kan vi alla delta. Nr 2 2002

Läs mer

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter. Markus 6 (6:1 6) Jesus förkastas i sin hemstad 1 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. 2 När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Språkvariationer. Mina tankar

Språkvariationer. Mina tankar Vänbrev nr 4 2013 Språkvariationer Nitälskan Jalusi Svartsjuka Gud är ljus och intet mörker finns i honom 1 Joh 1:5 Gud är kärlek 1 Joh 4:8 I Mose samtal med Gud 2 Mos 33, beder han i vers 18 Låt mig alltså

Läs mer

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Programblad Juni - Augusti 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill göra det omöjliga! Läs om Gideon i Domarboken kapitel 6-8. Israels folk har bott i Kaanans land något hundratal år. De har

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Guds Rike och Fridsfursten

Guds Rike och Fridsfursten En judisk chanukia, omgiven av julstjärnor framför en israelisk bonad, får illustrera att de båda högtiderna chanuka och jul har sitt ursprung i Israel, sammanfaller i tiden och har tända ljus som gemensam

Läs mer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer Välkommen till Israelkonferensen och Sundsgårdens Folkhögskola. Genom den nya, fräscha konferensanläggningens panoramafönster möter deltagarna en storslagen vy över gröna ängar och det blånande Öresund

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki Skatter i Torahn Bibelstudium nr 49, A Sabbaten den 10 september 2011 Ki Tetse När du drar ut axeteayki Torahtext: 5 Mos 21:10 25:19 Haftarah: Jes 54:1-10 Apostoliska skrifterna: Apg 13:1 15:41 Detta är

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer