Då skall friden vara utan ände

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Då skall friden vara utan ände"

Transkript

1 Marc Chagalls glasmålningar i Hadassah-sjukhusets synagoga är symbolladdade gestaltningar av Jakobs och Moses välsignelser över Israels tolv stammar i 1 Mos. 49 och 5 Mos. 33. På bilden ser vi Chagalls tolkning av Juda stam där vi bl.a. återfinner lejonet, kungakronan och konungens händer utsträckta till välsignelse över folket. I NT läser vi: Vår Herre har trätt fram ur Juda stam. Hebr. 7:14 (1917 års översättning) Foto Daniel Nordin Nr Årg. 80

2 Då skall friden vara utan ände I dagens Mellanöstern verkar den underbara visionen i Jesaja 9:7 om..friden utan ände.. vara en fullständig utopi men Konungarnas Konung skall en gång med hast fullborda löftet. I dag får våra förböner vara med och jämna vägen för den uppfyllelsen. I skrivande stund pågår de pånyttfödda fredssamtalen, denna gång i Annapolis. Åter görs försök att hitta en lösning på krisen i Mellanöstern. Målsättningen för samtalen, en tvåstatslösning, är dock helt i strid med Guds ord. Tankar har ju även lanserats för en trestatslösning eftersom Gaza och Västbanken i dagsläget ser ut att vara svårt att få att fungera ihop. En tydlig fingervisning om var lösningen finns hittar vi i orden som profeten Sakarja uttalar: Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelserna undan deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli som stamfurstar i Juda, Sak. 9:7. Djupt rotad antisemitism, ondska och hat, som mänskligheten misslyckats med att övervinna, kommer att utraderas genom ett mirakulöst ingripande av Herren. Det står inte att de uppräknade folken blir stamfurstar i Israel utan de blir såsom stamfurstar i Israel. D.v.s. inte bli judar men leva i fullständig harmoni med judarna. Det har ju klart visat sig att det går, bland annat när Isak och Ismael möttes för att gemensamt begrava pappa Abraham. Det gick att samarbeta. På samma sätt är ju Guds plan för hela den regionen uttalat i Jesaja: På den tiden skall Israel, som den tredje i förbundet, stå vid sidan av Egypten och Assyrien, till en välsignelse på jorden. Jes.19:24. Alltsedan staten Israels bildande har de ständiga fientligheterna varit normal vardag. Det har varit ett 60 år långt krig, med skillnaden att det ibland har varit lite mer och ibland lite mindre. Många försök har gjorts för att hitta lösningar, som alla har fokus på eftergifter från Israels sida, t.ex. Camp Davidförhandlingarna och Oslo-avtalet. Att byta land mot fred är dock ingen lösning som harmonierar med Guds plan. Hittills har alla sådana förslag drabbats av bakslag Så länge dessa ideliga försök pågår, att med mänsklig visdom dela upp landet, så står också anklagelsepunkten i Joels profetia fast och i Josafats dal kommer hela världen att ställas till ansvar för beteendet mot Israel, Joel 3:1-3. Utifrån min Bibel kan jag dra slutsatsen att det kommer att bli någon form av fredsuppgörelse. Den blir dock kortvarig och är absolut inte den fred som kommer att infalla när Han som är Fridsfursten uppenbarar sig. Jag tänker på orden som profeten Hesekiel uttalar och som föregår det vi kallar för GOG-kriget. Jag vill dra upp mot det obefästa landet, jag vill komma över dessa säkra, som bor där i trygghet, ja, som allesammans bor där utan murar och varken har bommar eller portar. Hes 38:11. Är det så att profeten Hesekiel till och med ser den i världens ögon så förhatliga muren riven därför att den inte längre behövs. Tyvärr verkar det ju samtidigt som att detta så kallade idealläge är det som blir startpunkt för något som troligen ligger inom vedermödans tid. Guds lösning är ett Israel som omfattar hela löfteslandet med dess i Bibeln uttalade gränser. I det löfteslandet finns också plats för främlingen ibland er, som Herren också ger klara direktiv om att de skall åtnjuta jämlika och fullständiga medborgerliga fri- och rättigheter. Låt oss alla förenas i bön om att Mellanöstern får frid och ro. Låt oss be om att alla dessa fredsförhandlingar får bidra till en positiv utveckling fram till dess att Han kommer som upprättar friden utan ände. Dan Johansson 2

3 Sabbatsåret vållar strid! Under ökenvandringen fick Israels folk lagar och regler för livets alla områden, bl.a. att jorden skall få vila vart sjunde år. I år är det sabbatsår därför diskuteras det i Israel hur följande bibelord skall tolkas: Herren talade till Mose på Sinai berg. Han sade: Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt Herren. Sex år skall du beså din åker och i sex år beskära din vingård och skörda avkastningen på jorden, men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Herrens sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård. 3 Mos. 25. I sin femte och avslutande artikel i serien med betraktelser utifrån Israels ökenvandring tar Göte Ragnarp upp den idag kontroversiella och komplicerade frågan om det påbjudna sabbatsåret. Kan och hur skall en modern stat leva efter denna urgamla befallning? Det är en fråga som just nu diskuteras av olika parter med olika motiv. Det officiella rabbinatet brukar kringgå det gamla budet genom att godkänna att judiska jordbrukare och fruktodlare säljer sina ägor till icke-judar under sabbatsåret. Köpet går sedan tillbaka till den judiske ägaren efter sabbatsårets slut. På detta sätt har jorden kunnat brukas av judar även under sabbatsåret. Delade meningar Enligt Göteborgsposten har t.ex. Hamada Ganem från den drusiska byn Mgrhar på detta sätt köpt tunnland statsägd mark, som arrenderas ut till privata och kooperativa jordbruk. Ganem skrev ut en efterdaterad sheck på motsvarande 100 miljarder kronor, som han får tillbaka vid årets slut. Då återgår marken tillbaka till den ursprunglige ägaren. Nu har de ultraortodoxa rabbinerna gått i strid mot de mind- I Jerusalems vackra Stora Synagoga, över hela Israel och i synagogor runt om i världen proklamerar sofharhornets toner det judiska nyåret, som nu också är ett sabbatsår. re ortodoxa rabbinerna. De ultraortodoxa kan inte godkänna att man kringgår den religiösa lagen på detta sätt. De kräver att all jord som är ägd och brukad av judar skall få vila vart sjunde år, och att alla Israels jordbruksprodukter skall köpas av odlare som inte är judar. Shabatai Markovitz, som är chef för ett organ som övervakar religiösa mathållningsregler, anser att jorden skall få vila vart sjunde år eftersom det är det som Gud vill. Markovitz menar att om en ekonom skulle påstå att Israels ekonomi skulle blomstra om de följde sabbatsreglerna, då skulle alla tro på påståendet. Varför lyssnar inte folket när Gud säger samma sak? Naturligtvis välkomnar de palestinska odlarna kraven från de ortodoxa rabbinerna. En ledare från ett lantbruksförbund i Gaza påstår att hans organisation har fått beställningar från Israel till ett värde av 150 miljoner dollar under det kommande året. 3

4 Den israeliska miljörörelsen ställer sig på samma sida som de ultraortodoxa rabbinerna. Miljörörelsen påstår att sabbatsåret är den modernaste ekologiska idén som finns. Jorden behöver en viloperiod vart sjunde år, det är en mer rationell och bättre metod än att ge jorden gödsel och kemikalier, anser miljörörelsen. Nu står de ultraortodoxa judarna tillsammans med de palestinska jordbrukarna och miljörörelsen mot de icke ortodoxa odlarna och konsumenterna. Vem som kommer att segra i den kampen är i skrivandets stund inte avgjort. Det är Högsta Domstolen i Israel som skall avgöra frågan. Varför sabbat? Sabbat betyder vila i den bemärkelsen att man inte uträttar något arbete. Den sjunde dagen skall helgas åt Herren. Människan är skapad till Guds avbild och därför skall människan ha som förebild att på de sex skapelsedagarna följde en vilodag. Vilodagen skall vara en dag då människan har möjlighet att vara stilla inför Gud. Sabbaten går tillbaka till skapelsen, men den visar även fram mot evighetens fullkomliga vila som innebär frid och harmoni. I tredje Mosebok läser vi att på samma sätt som människan skall vila efter sex dagars arbete skall jorden få vila vart sjunde år: Då skall jorden inte besås och vinstockarna inte beskäras. De som växer av sig själv skall anses som allas egendom. Och skördarna under de sex åren skall räcka för det sjunde året. Hur denna befallning Ett varmt tack till alla som visat sitt deltagande i sorgen efter vår käre Bror Olofsson och som hedrat hans minne genom gåvor som inkommit till Israels Vänner med kronor och till Brors bibliotek på Örebro Missionsskola med kronor. Anna-Greta och barnen med familjer Från Israels Vänner och Örebro Missionsskola vill vi framföra ett stort tack till gåvogivarna och till familjen Olofsson. Använd Autogiro! Allt fler väljer att använda sig av autogirots tjänster och det går utmärkt även för ett kontinuerligt gåvogivande. Autogirot är kostnadsfritt och spar tid och energi för den enskilde och är till fördel för ideella organisationer som Israels Vänner. Vi öppnade autogiro för några år sedan och räknar med att allt fler väljer den formen för sitt regelbundna stöd till Israels Vänners verksamhet eller till de olika ändamål som vi förmedlar gåvor till. Kontakta Israels Vänners expedition för information och erfoderliga blanketter. Dags att planera för Israelkonferensen den 3 6 juli 2008 Vi minns med glädje sommarens konferens och ser fram emot Israelkonferensen Platsen är som vanligt Helsingborg och Sundsgårdens utmärkta konferensanläggning. Planeringen pågår och hittills är det klart att Hans Weichbrodt, Dan Johansson, Göte Ragnarp och Siegfried Luikert medverkar. Ytterligare några intressanta namn kan tillkomma och vi återkommer med närmare information i kommande nummer av Israels Vän. Det går redan nu att anmäla sig till Israels Vänners expedition. skall tolkas i dag skall Högsta Domstolen nu ta ställning till. Göte Ragnarp 4

5 Minnen och upplevelser efter 50 års tjänst för Gud i Israels Vänner Under den persiska kungen Kyros första regeringsår ingav Herren för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas, Esra 1:1-4. Eftersom jag nu står ensam och Bror har gått hem till Gud, så kommer minnena på mig så starkt. Jag förstår att det är Gud som talat mäktigt vid vissa tillfällen i vårt liv. Jag kommer här att berätta om dessa tillfällen. Det var år 1957 som Bror sa ja till den kallelse, som innebar att resa runt Sveriges bygder och tala och inspirera om vad som sker med Israel. Det var inte en lätt uppgift emedan staten Israel endast var 8 år gammal. Då ingav Herren visshet genom den Helige Ande till Bror att han skulle resa ner till Landet och uppleva landet och folket. Han skulle träffa missionärerna som var där, Margot Boman och Ruth Sarikas, som hade en stark kallelse för Israel i sina hjärtan. Möjligheten att förverkliga detta för Bror var ej lätt. Inga resor till Israel fanns vid denna tid, men Gud gav honom vishet hur det skulle gå till. Han var god vän med Knut Sjöberg, som var en stark israelvän och mycket intresserad av att Bror skulle resa ner. Han fick då låna 3000 kr av honom för att sedan samla in dem på sina resor runt i Sverige och på så sätt betala tillbaka lånet. Vi hade då 5 barn, som då var små, men vi talades vid att han skulle resa ensam till Landet, eftersom vi inte hade pengar att spendera för en resa för oss båda. Vi läste då profetorden och bad! Då vaknade vi över vad som stod skrivet. Israel liknades i Nya Testamentet för fikonträdet och det blev levande för oss att tiden var inne för knoppningen av trädet. Han kom så hem från Israel. När han så skulle predika i Korskyrkan i Malmö den söndagen, var det en ny Bibel, med en stark inspiration av profetorden i Hesekiel och Jesaja. Så började han att resa 3- veckors-perioder runt i Sverige för att ha möten och förkunna om Israel och vad som hände där. Under fyra år reste Bror med sitt nya budskap om Israel och dess knoppning. För min del kom jag inte så långt eftersom jag skulle sköta mina fem barn som jag ansåg vara Guds gåvor till oss. Jag läste också profetorden och blev vaken i min ande att tiden var liden. Israel var en verklighet sedan nio år tillbaka, vilket innebar att det judiska folket skulle tillbaka till sitt land. Därför måste kristenheten i vårt land väckas till liv omkring detta. Vid den tiden var det inte så ljust i församlingarna och det var många frågor omkring Israels Vänner och vad Anna-Greta Olofsson delger oss här några intressanta minnen från 50 år tillbaka då Bror och därmed hela familjen blev engagerad i tjänsten för Israels Vänner. Anna-Greta och Bror upplevde ett händelserikt liv tillsammans. Här är de på plats vid den skog i Israel där familj, släkt och vänner planterat träd för att hedra dem på guldbröllopsdagen. det var för något. Kanske till och med en avart av Jehovas Vittnen? Men här gällde det att kunna veta vad man stod för och ge besked utifrån Ordet. Detta gjorde Bror med klarhet. Så åkte han runt i Sveriges land i fyra år och reste från stad till stad och by till by och besökte många kapell, missionshus och församlingar med detta budskap. Anna-Greta Olofsson 5

6 Kyrkor uppmärksammar Förintelsen Förintelsens minnesdag Sedan år 1999 har vi i Sverige officiellt uppmärksammat Förintelsen genom en speciell nationell minnesdag, vilket är ett resultat av dåvarande statsminister Göran Perssons initiativ att lyfta fram Förintelsen och återberätta det som skedde för nya generationer. Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz och den ohyggliga sanningen blev ett ofrånkomligt faktum. Namnet Auschwitz har alltsedan dess varit ett laddat begrepp och en symbolisk synonym för hela Förintelsen. Auschwitz, som ligger i Polen, är det tyska namnet på staden Oswiecim, som före kriget hade invånare. En stor andel var judar och det judiska kulturlivet var starkt och vitalt. Det var därför naturligt att välja just den 27 januari som Förintelsens minnesdag. Fr.o.m. år 2000 har Förintelsens minnesdag högtidlighållits av EUparlamentet och 2005 deklarerade FN den 27 januari som en internationell minnesdag över Förintelsens offer. Hittills har det i vårt land varit judiska organisationer, svenska myndigheter och Samfundet Sverige- Israel som arrangerat minnesceremonier. På de platser som har synagogor har dessa varit den naturliga platsen för arrangemangen. Tomas Sandell har tagit det lovvärda initiativet att uppmärksamma Europas kyrkor på vikten av att manifestera Förintelsens minnesdag. Nedan ser vi logotypen för den organisation som Sandell har grundat och är ansvarig ledare för. Europeiska koalitionen för Israel Tomas Sandell från Helsingfors är initiativtagare och ledare för organisationen European Coalition for Israel (Europeiska koalitionen for Israel). Sandell har under flera år arbetat i Bryssel och var en tid utrikeskorrespondent för Dagen. Organisationen arbetar med kontakter bl.a. inom EU-parlamentet i Bryssel och andra europeiska huvudstäder för att skapa en positiv opinion för Israel inom den europeiska kristenheten. De arbetar med att sprida fakta om Mellanöstern och därigenom motverka den ofta förhärskande antiisraeliska inställningen. Sandell har lyckats skapa en bred ekumenisk uppslutning till stöd för Israel bland kristna grupperingar med skilda traditioner. De har bl.a. arrangerat möten mellan framstående företrädare för kyrkor och judiska församlingar och organisationer Minneshögtid i EU-parlamentet Inför nästa års minnesdag har European Coalition for Israel fått förtroendet och ansvaret att stå som officiell värd när Förintelsens minnesdag högtidlighålls i EU-parlamentet med bl.a. tal av parlamentets president Hans-Gert Pöttinger. I fjol talade bl.a. EU-kommisionären för kultur och ungdomsfrågor, Jan Figel, som underströk vikten av att yngre generationer i Europa får kunskap om Förintelsen. Kyrkor uppmärksammar Förintelsens minnesdag Ett vällovligt initiativ har nu tagits av Tomas Sandell om att inspirera så många kyrkor som möjligt runt om i Europa att uppmärksamma Förintelsens minnesdag. Redan på minnesdagen 2007, trots kort varsel 6

7 och förberedelsetid, ordnades minnesstunder i några hundra kyrkor i Europa och nu räknar man med att över kyrkor kommer att lyfta fram Förintelsens minnesdag i någon Gudstjänst den 27 januari I Helsingfors har såväl den officiella Pingströrelsen och Missionsförbundet gått in för att uppmana sina församlingar att uppmärksamma minnesdagen i sina Gudstjänster den 27 januari. Missionsförbundet och Pingströrelsen har ordnat en stor gemensam minneshögtid den 27 januari 2008 i Salemkyrkan i Helsingfors med Tomas Sandell som högtidstalare. I flera andra länder har Pingströrelsen hörsammat uppmaningen från Tomas Sandell och den Europeiska Koalitionen för Israel. Bland den växande grupp kristna ledare som stöder initiativet finns kristna ledare från olika håll. En ortodox ärkebiskop, en katolsk chefdiakon samt representanter från ett flertal evangelikala rörelser och frikyrkor i Europa ställer sig bakom Sandells initiativ. Vad kan vi göra i Sverige I Sverige har uppropet för att högtidlighålla Förintelsens minnesdag undertecknats av bl.a. Evangeliska Alliansens ordförande Mats Tunehag, Ulf Ekman från Livets Ord och prästen Hans Weichbrodt från Svenska Kyrkans OAS-rörelse. Från Israels Vänner vill vi understryka uppmaningen att högtidlighålla Förintelsens minnesdag den 27 januari I bl.a. Malmö har vi en grupp överlevande judar från Förintelsen och som under många år gjort ovärderliga insatser genom att berätta och informera i främst skolor. De allra flesta av dem har nu uppnått hög ålder och många röster har redan tystnat för alltid. Det är nu dags för andra att ta över ansvaret i kampen mot antisemitism och främlingsfientlighet. Där har de kristna församlingarna en viktig uppgift och då är kyrkorna ett utmärkt forum för den goda kampen. Bilder från Förintelsen säger mer än många ord. T.v en krematorieugn i Auschwitz. Courtesy of Yad Vashem The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority Du som läser detta kan ta initiativ på din ort och i ditt sammanhang för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag och göra den till en manifestation till stöd för Israel och det judiska folket. Ytterligare information om Förintelsens minnesdag och Europeiska Kollationens initiativ finns på Internetsidorna och Henry Nordin 7

8 Orit behöver ny fasad och ny buss Upprop om hjälp att lösa akuta behov Under året har vi upplevt hur vårt arbete i Israel kunnat fortsätta att expandera. Hotell Orit har genomgått en betydande modernisering på insidan med bland annat air-conditioner på alla rum. Nya avloppsstammar har grävts ner i trädgården, som samtidigt dessutom har fått en rejäl översyn med nya växter. Nu behöver vi ta nästa steg. Putsen på ytterväggarna på framsidan vid ingången och på den sida som vetter mot den sköna uteplatsen måste knackas ner och ersättas av ny puts. Samtidigt skall alla armeringsjärn som blottläggs få ett skyddande hölje för att förhindra rostangrepp i framtiden. Dessutom kommer alla rör och kablar som hängt på utsidan av den gamla putsen att fogas in i väggmaterialet för att sedan, när den nya putsen läggs på, bli helt osynligt. Att göra den här upprustningen kostar cirka kronor. Då ingår även helt nya entré-ytterdörrar samt nya jalusier vid utgången mellan matsalen och uteplatsen. Arbetet kommer att utföras i januari/februari då vi har som lägst beläggning på hotellet. Det blir ett judiskt företag som utför arbetet. Något som hade kunnat förenkla processen vore om en eller två frivilliga volontärer kunde hjälpa till att hålla ord- ning i trädgården från allt skräp som blir när arbetet utförs. Även alla växter behöver flyttas från rabatterna för att sedan återplanteras när arbetet är klart. Hör av dig omgående om du upplever att du skall tillbringa en del av den mörka årstiden i ett sommarvarmt Netanya istället för att frysa här hemma. Baksidan av huset kommer att få ny puts i samband med att den planerade ombyggnaden genomförs. Ett nytt källarutrymme med skyddsrumsstandard kommer då att tillskapas. I utrymmet ovanför, som nu utgörs av det tomma schaktet på baksidan, kommer två rum att byggas ett för boende samt ett för tvätt och liknande arbete. Genom ombyggnaden kommer vi att även få uppgång till taket för tvätt-torkning och liknande. För detta är ritningar inlämnade för att få myndigheternas godkännande. Insamlingen, som vi påbörjat för inköp av den nya Volkswagen-bussen, har ännu inte givit det önskvärda resultatet. Kanske du är den som skall vara med och föra bussfrågan vidare. För våra gästers komfort och trygghet under resor runt om i Israel behöver vi en ny modern buss. Den gamla bussen, som är väl skött och underhållen och fungerar acceptabelt, kommer då att skänkas till Netanyas Messianska församling för att användas i deras sociala arbete. Ett bidrag till vår buss blir därför till dubbel välsignelse. Därigenom kan vår buss få vara i tjänst för Herren ytterligare några år. Du som stödjer Israels Vänners arbete i Israel kan göra det med förtroende. Genom information i Israels Vän redovisas hur mycket pengar som kommer in till våra olika projekt för att hjälpa det judiska folket och du kan följa hur dina pengar kommer till användning. Dessutom har vi personal på plats med samma intresse som du att hjälpa judar både hem till landet och till en drägligare tillvaro i vardagen. Det finns så många behjärtansvärda insamlingar idag som bedrivs av olika organisationer för olika ändamål men med Israels Vänner kan du alltid känna trygghet i ditt offrande. Må Han som är Israels Klippa på allt sätt låta dig få uppleva den andliga lagen i 1 Mos. 12:3: Du som välsignar Israel, Dig skall jag välsigna. Israels Vänners styrelse Vid gåva ange Orit eller Buss 8

9 Från Orits horisont En fantastisk sommar och höst ligger bakom oss. Orit har fått leva upp till sitt namn, det lilla ljuset. Vi alla, personalen och gästerna har fått känna av Guds omsorg och nåd. Tillsammans har vi fått uppleva att livet är en Netan-ya, en Guds gåva. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Den judiske författaren Johannes fick under den helige Andes ledning skriva ner detta hoppets budskap. Han talar om en pojke som efter köttet var jude, född av en judisk mamma, uppväxt i bosättarbyn Nasaret. Hela hans uppväxt och utbildning var judisk. Han tänkte och pratade hebreiska och arameiska. Hans namn var ett vanligt hebreiskt pojknamn, Yeshua. Han uppfyllde den judiska Bibelns alla profetior om den kommande Messias. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor! December-månaden är Channukas och julens månad. Även om julens historiska datum troligen ligger i september oktober månad så är symboliken slående. När det är som mörkast tänds hoppets ljus. Åtta channukaljus tänds med hjälp av shamash tjänaren, som är namnet på det nionde ljuset. Genom ett Guds under lyste den sjuarmade ljusstaken vid templets återinvigning i åtta dagar efter att hedningarna hade vanhelgat Guds hus. Gud gjorde det tydligt för sitt egendomsfolk Vårt omtyckta hotell Orit i det härliga Netanya har varit till stor välsignelse för många under de 27 år som Israels Vänner ägt och drivit Orit. Installation av luftkonditionering, byte av vatten- och avloppsledningar, ny sängutrustning m.m. har ytterligare höjt kvaliteten och trivseln. För att rätt förvalta och vårda Orit måste vi nu renovera delar av fasaden och dessutom behövs en ny buss för att öka säkerheten och komforten vid våra resor på Israels vägar. Se vidare uppropet på föregående sida. att ljuset finns hos honom. Många juleljus tänds i decembermörkret. Tankarna går till honom som är ljuset. HAN som ger ljus åt alla människor, Yeshua. Det ser mörkt ut i vår värld. Många känner oron över tillvaron. Här i Israel blir det kanske extra påtagligt. Det iranska hotet om Israels förintelse, Hamas, Hizbollah, Alkaida, Jihad Al-Islami, Al-Aksa martyrbrigaderna... alla är de förenade i sitt mål att driva judarna i havet. Tyvärr leder dessa politiska ledarskap sina folk in i den stora dimman, där ingen vet vad som väntar. Ingen? Jo, Gud vet. Han är ljuset. Mörkret har inte övervunnit ljuset. Vi får påminna varandra om detta hoppets budskap mitt i mörkret. Det kommer inte att sluta med jude- och Israelhatarnas slutseger. Irans atomprogram blir inte Israels förintelse. Terrororganisationerna kommer att ligga begravda medan den judiske Messias, Yeshua, kommer att regera utifrån Jerusalem under ett helt millennium. När det verkar vara som mörkast kommer ett starkt ljus med blixtens hastighet att lysa upp himmel och jord. Vi på Orit vill fortsätta att låta Guds ljus lysa i mörkret. Vi vill be er att koncentrera er på det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Ljuset finns där! Ser vi det? Tack för alla fortsatta förböner för oss och hela Israel. Glad Channuka, God Jul och ett Välsignat Ljusets År 2008! Ruth & Siegfried 9

10 Bygg framtiden med Keren Kajemet i Negevöknen! Stöd vår vänort Zuqim! Efter att under mer än 100 år ha gett alla invånare i Israel träd, vattenreservoarer, möjlighet till att gratis komma ut i naturen arbetar vi nu med att bygga framtiden i Israel idag. Vi skapar samhällen i Negevöknen för att måna om Israels kommande generationer. Keren Kajemet Sverige har adopterat ett nytt samhälle som heter Zuqim. Det ligger i Aravaområdet i Negevöknen, 13 mil norr om Eilat och 13 mil sydöst om Beersheva. Där bor idag 22 familjer och under år 2008 ska det flytta dit ännu fler så att man blir 50 familjer. Man planerar för ett samhälle med cirka 100 familjer! De flesta samhällen som idag finns i Negev livnär sig på jordbruk i en eller annan form. Zuqim satsar på turism. I samklang med den öken som omger samhället ska man här kunna koppla av, tänka efter, hämta krafter och få del av den frid som man så starkt upplever i öknen. Mellan Zuqim och huvudvägen, som går mellan Eilat och Döda Havet, är det 900 meter. Där bygger vi nu en gångpromenad för alla som ska in till Zuqim. Vi ska också sätta upp en grind vid infarten. Barriärer ska också byggas för att förhindra att folk kommer in i området på andra sätt än genom huvudinfarten. Man måste noga skydda öknen för onödigt sli- Samhället Zuqim i Negevöknen utvecklas med stöd från Sverige. tage. Vi arbetar ju för att bo och verka i samklang med öknen. Vid allt detta arbete är ni oumbärliga. Keren Kajemets vänner ser varje år till att många miljoner kronor kommer till nytta i Israel. Tack vare det hundraåriga arbete som Keren Kajemet fått hjälp med finns det Israel som vi ser idag! Genom att vi ser till att infrastruktur byggs kan allt annat som behövs för mänskligt liv skapas. Keren Kajemet iordningsställer mark, bygger vägar och ser till att grönska ger skönhet, skugga och skydd mot solens uttorkning. Träd och vatten som kondoleans och födelsedagsgratulation är Keren Kajemet Classic och något som vi alltid har. Idag ser vi att många gör dessa beställningar direkt på vår hemsida, som har ny adress: Vi vill ju allihop att Israel ska finnas för alltid. Vi känner att Israel har en så stor plats i era hjärtan att den kärleken övervinner allt. Det gör att vi vet att så kommer det att bli tack vare er hjälp. Varje år kostar det mer och mer att skapa bra liv. Varje åtgärd måste idag ställas i ett ekologiskt perspektiv. Hur skyddar vi luften? Hur ser vi till att vattnet räcker till så mycket och många som möjligt? Hur verkar vi för hållbarhet och respekt för naturens resurser? Dessa frågor är svåra i Sverige och i Israel är de ännu svårare. Därför ber vi Dig att hjälpa oss genom att skänka pengar till Keren Kajemets arbete. Se till att marken i Det Heliga Landet blir omhändertagen av Keren Kajemet idag för Israels fortlevnad och framtid! Marion Wiener Generalsekreterare Keren Kajemet Sverige 10

11 Josef, Israel och Jesus Berättelsen om Josef och hans dramatiska livsöde är en av höjdpunkterna i Bibelns historia. Skildringen av den laddade stund då Josef gav sig tillkänna inför sina förstummade bröder är något av det mest starka och gripande som skrivits. Att det dessutom är verklighet och inte en hopdiktad saga gör det hela ännu märkligare. Här kan man tala om att verkligheten överträffar fantasin. Josefs betydelse kan inte överskattas. Tack vare honom överlevde hela hans släkt, som var embryot till det judiska folket. Tack vare Josef fick de en fristad i landet Gosen där de kunde växa till i antal och bli det miljonhövdade folk, som Mose ledde genom öknen till Kanans land. Josefs märkliga dröm om de bugande kärvarna kan tolkas som en fingervisning om den skörd som Josef senare skulle samla i Egyptens förråd och hur bröderna bugande anlände till Josef för att köpa säd. Den andra drömmen om solen, månen och 11 stjärnor öppnar ett ännu större perspektiv. Se vidare 1 Mosebok kap. 37. I Uppenbarelseboken, kap. 12, stöter vi på samma bildspråk. En kvinna, symboliserad av solen, månen och 12 stjärnor uppträder i en huvudroll i ett dramatiskt skeende i tidens avslutning. Många med mig tolkar de båda likartade bilderna i 1 Mosebok och Uppenbarelseboken som en beskrivning av det judiska folket. I Mosebok var det 11 bröder (kärvar och stjärnor) men i Uppenbarelseboken tillkommer Josef (den tolfte brodern och stjärnan). Denna märkliga kvinna i Uppenbarelseboken var just i färd med att föda en son, som Draken (Djävulen) stod beredd att sluka. Här vidgas perspektivet då vi utan tvekan möter Jesusbarnet. Så här i juletid känns det naturligt att anknyta till Jesajas underbara vision i kap. 9. Ty ett barn blir oss fött och en son blir oss given. Jesus föddes i direkt nedstigande led från självaste kung David med uppdraget att vara judarnas konung och hela världens ljus och frälsare, enl. Jesaja och andra av Bibelns profeter. Han skulle bli den Josef som i framtiden blir sitt eget folks räddare men likt Josef även till räddning för alla andra folk, som då tog sin tillflykt undan hungersnöden till Josef i Egypten. Josefs historia och roll var och är något centralt för hela det judiska folket. Samtidigt, som jag redan antytt, finns det många paralleller mellan Josef och Jesus. Det finns inte här utrymme att ge sig in i detta omfattande ämne, som ofta behandlats i tal och skrift, utan jag berör här endast några punkter som visar att Josef är en förebild på Jesus. En intressant detalj i sammanhanget är att Jesu jordiska adoptivfader hette just Josef. Av avundsjuka och rädsla för att Josef skulle bli deras härskare beslutade sig bröderna för att döda Josef, som överlevde och hamnade i Egypten. När Herodes fick höra om den nyfödde Judakonungen drev avundsjukan och rädslan honom till vansinnesdådet att mörda alla pojkar i viss ålder i Betlehems-regionen för att komma åt Jesus, som räddades till Egypten. Utöver likheten med Josef kan man också se en annan parallell. Draken i Uppenbarelseboken gör sitt yttersta för att ta livet av barnet (Jesus). Under Jesu jordeliv försökte Djävulen, utöver i Betlehem, att vid flera tillfällen förgöra Jesus. Den Ondes skenbara framgång på Golgata vändes till ondskans totala nederlag vid Jesu uppståndelse ur graven. Uppenbarelseboken 12 avslöjar vidare antisemitismens andliga och ideologiska grund. 11

12 Besök Bibelns värld och möt en blommande och grönskande försommarvarm vår i Israel med hotell Orit som bas. Orits föreståndarpar, Ruth & Siegfried Luikert, svarar för värdskapet under ett oförglömligt besök i Israel. För den som tidigare besökt Israel med gruppresor kan ett alternativ vara att resa på egen hand eller tillsammans med en mindre grupp vänner. Gör då som många andra och välj hotell Orit som bas för besöket i Israel. Tid Reseledare 28/3 8/ Siegfried Luikert Anmälan senast 14 januari. Reseprogram och info Israels Vänners exp. adressuppgifter se sid. 15. Draken vet att hans stund på jorden är kort och att kvinnan och hennes barn är ondskans ärkefiender. Han gör därför desperata försök att förgöra båda men genom ingripande från Israels Gud räddas både barnet och kvinnan (Jesus och Israel). Antisemitismen är ett skrämmande och hotfullt fenomen, som många försökt att förstå och förklara. Att just ett och samma lilla folk alltid och överallt har hatats, hotats och förföljts kan inte helt och fullt förstås och förklaras utan den andliga dimensionen. Till sist kommer Gud, som enl. Psalm 121 är den som bevarar Israel från allt ont, att utplåna antisemitismen och allt annat destruktivt och negativt som förstör tillvaron för oss alla. Parallellerna till Josefs historia, med utgångspunkt för ca år sedan, sträcker sig in i våra dagar och ända in i evighetens värld. Att studera Josefs liv blir då en nyckel till förståelse av Bibelns profetior. En gång skall det judiska folket, liksom bröderna i Egypten, plötsligt känna igen sin broder och räddare (Messias), Sakarja kap. 12. Genom Josefs/Jesus försorg evakueras de från svälten och nöden till en bättre värld. Detta gäller också på motsvarande sätt för alla andra folk. De som från jordens alla folk tog sin tillflykt till Josef räddades från undergången. Var och en som i dag tror på Jesus skall, enl. Joh. 3:16, inte förgås utan ha evigt liv. Vi upplever i dag att det alltmer mörknar i tillvaron. Allt går mot sin upplösning och enl. Jesaja kap 24, är det våra synder och överträdelser som resulterar i jordens undergång. Det är vår egen miljöförstöring som bevisligen orsakar de växande problemen. En ekologisk katastrof, framkallad av klimatförändringar och jordförstörelse, kan lura runt hörnet och då är snart livsmedelsbrist och hungersnöd ett faktum. Oljepriset stiger, börser gungar, kärnvapenhot växer och den politiska och sociala oron tilltar för att nu nämna några faromoment. Av bl.a. Jesaja 24 förstår vi att det allvarligaste problemet ligger på ett djupare andligt plan orsakat av en mänsklighet som i stor utsträckning har vänt Gud ryggen. Miljökatastroferna blir då ett synligt symtom på mänsklighetens andliga förfall. När kristna profetröster varnat har det ofta klassats som överspänd skrämselpropaganda. När nu alla dessa varningssignaler kommer från vår tids gudomsstämplade vetenskap och världens ledande politiker ställs vi alla inför fakta som bekräftar profeternas och Bibelns budskap. Det är då inte fel att åter anknyta till Josef. Vi har en himmelsk Josef (Jesus) som gått före till en annan värld där han förberett och planerat vår ankomst till det himmelska landet Gosen. Henry Nordin :- 12

13 Israel-möten Pingstkyrkan Långgatan 12, EDSBYN Lördag 9/2 kl Israel en 60-årig kärlekshistoria Ulf Cahn talar och visar film. Arrangör: Israels Vänner i södra Norrland Sång Musik Servering Margareta Nilsson En av Israels Vänners allra trognaste arbetare, förebedjare och hängivna understödjare, Margareta Nilsson från Malmö, fick bryta upp från sin jordiska tillbaro den 11 november. Margareta deltog alltid och flitigt i den arbetsgrupp som samlas varannan månad för att klistra adressetiketterna på den över ex stora upplagan av Israels Vän. Hon var även med i den bönegrupp av trogna vänner till Israel som träffas varannan vecka till gemenskap, bibelstudier och förbön för Israels land och det judiska folket. Sin hängivenhet för Israel och Guds verk delade hon med sin make Johan, som gick hem till Herren år Fram till dess var Johan Nilsson starkt engagerad i vårt arbete och ledamot i Israels Vänners styrelse. Tillsammans med sin man besökte Margareta Nilsson Israel vid flera tillfällen. Vi minns Margareta som en sällsynt öppen, social och engagerad omsorgsmänniska. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig hos sina anhöriga, Israels Vänner, Malmö Pingstförsamling och i alla andra sammanhang där hon deltog. Vi tackar Herren för Margareta Nilssons trogna och helhjärtade insats och lyser frid över hennes ljusa minne. Israels Vänner Nyheter från Israel Fakta och information utan anti-israelisk och antisemitisk vinkling. Varje vecka sänder Dan Johansson programmet Nyheter från Israel på NärRadion. Ca lyssnare får då höra aktuella nyheter och viktig information från Israel och den judiska världen. Programmen är 15 minuter långa. Följande NärRadio-stationer sänder i dag programmen: Alingsås Göteborg Helsingborg Hässleholm Höganäs Junsele Karlstad Kramfors Kungälv Linköping Malmö Mullsjö Skövde Örebro Örnsköldsvik Du som är intresserad av att dessa viktiga program även kan sändas på din ort kan tipsa din NärRadio-station, som då kan kontakta Israels Vänners exp. för info och hjälp med att ordna det som behövs för att genomföra sändningarna även i din NärRadio. Programmen erhålls gratis. Adressuppgifter se sid. 15. I TV-program på Kanal 10 medverkar Dan Johansson i programserien I profetians väld. 13

14 Israel-möten Europaporten Stadiongatan 25, Malmö Välkommen till aktuella möten med Bibeln och Israel i fokus Dan Johansson besöker: 30/12 Kl Malmö pingstförsamling 11-13/1 Pingstkyrkan, Örkelljunga. Serie 18-20/1 Pingstkyrkan, Dyrön. Serie 26-27/1 Pingstkyrkan, Uddevalla. Serie 31/1 Dagledigträff i Pingstkyrkan, Malmö 2-3/2 Missionsförsamlingen, Rydaholm 8-10/2 Pingstkyrkan, Avesta. Serie 12-14/2 Bibelskola, Avesta. Serie 15-17/2 Pingstkyrkan, Hedemora. Serie 21-24/2 Pingstkyrkan, Bjurbäck/Nyhem. Serie 24/2 Missionskyrkan, Tidaholm 25/2 Elimkyrkan, Skövde 27/2-2/3 Pingstkyrkan, Husum 14-16/3 Nya Frikyrkan, Hillerstorp. Serie 12-13/4 Pingstkyrkan, Edsbyn. Serie 13-14/4 Missionskyrkan, Enviken 15-17/4 Pingstkyrkan, Edsbyn. Bibelskola 18-20/4 Pingstkyrkan, Rättvik. Serie 21-24/4 Frälsningsarmén, Söderkåren, Stockholm. Serie 25-27/4 Församlingen Basunen, Bro. Serie Se även lokalpressen och andra info-kanaler. Israel-möten Pingstkyrkan Kungsgatan 30, Linköping Lördag 15/12 kl Söndag 10/2 kl Kjell Gustafsson från Cymbal-TV visar film, bilder och berättar omkring temat En resa till Israels mindre kända platser och människor Sång Musik Servering Israeliska produkter Dans fru Lil är ofta med på mötena med sitt utbud av Israeliska produkter. Att vara volontär i Israel Ann-Marie Nordén, Janita & Bengt Johvallius Janita, som har ukrainskt ursprung, har särskilt arbetat med att hjälpa nyinvandrade ryska judar i Israel. Sång Musik Servering Israeliska produkter Bön om regn! Den innevarande vinterperioden har hittills varit mycket varm och nederbördsfattig. Genesarets sjö Israels största och viktigaste vattenmagasin är nu 3,60 m. under normalt vattenstånd och ca 0,5 m lägre än vid motsvarande tid i fjol. Varje cm utgör ca 1,7 milj. kubikmeter vatten. För Israel och hela Mellanöstern, som normalt har vattenbrist är regnperioderna livsviktiga. I Sakarja 10:1 uppmanas vi att be om regn när regnets tid är inne. Kära vänner till Israel. Låt oss alla ropa till Israels och hela världens Gud och Herre om att den återstående delen av regnperioden skall bli välsignad med riklig nederbörd så Genesaret och alla vattenmagasin flödar över. Redovisning sept.-okt Israels Vän Gåvor Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Ukraina Messianska förs Biblar/böcker 200 Magen David Adom 500 Keren Hayesod Keren Kajemet Träd Keren Kajemet Vatten Orit Orits buss Summa kronor Vi önskar välsignelser från Israels Gud över varje gåvogivare. Israels Vänner 14

15 Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/Fax 040/ Bankgiro Plusgiro Org.nr E-post: Hemsida: Finland/Åland: Prenumeration 15 euro/år och gåvor Swedbank Helsinki kontonr Vi kan erbjuda Autogiro en praktisk och smidig betalningsform. Kontakta Israels Vänners expedition. Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Redaktör och ansvarig utgivare: Henry Nordin Medarbetare i tidningen: Göte Ragnarp, Dan Johansson, Siegfried Luikert m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100 kr/år. I Finland/Åland 15 euro/år se ovan. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske genom betalning med inbetalningskort som medföljer tidningen eller på det sätt som passar prenumeranten bäst. Materialet får ej användas utan tillstånd av utgivaren. Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och förståelse för Israels folk, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola för arabiska barn och ungdomar nära Betlehem, utge tidningen Israels Vän och anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Ruth och Siegfried Luikert Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Paris, Frankrike Vladimir och Inna Vainer Kiev, Ukraina Israels Vänners styrelse Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Föreståndare och sekreterare: Henry Nordin Widells väg Malmö e-post: Tel 040/ Mobil 073/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Dan Johansson Regementsg. 56 A Malmö Tel 040/ e-post: Karl Eric Axelsson Åsa Godegård Tjällmo Tel 0141/ Ruth Hall, Skanör Janeric Johansson, Malmö Nils Olof Persson, Lund Thor Johnny Thoresen, Malmö Styrelsesuppleant: Daniel Byrén, Vellinge Israels Vänners Styrelse framför ett varmt tack till alla medarbetare och alla gåvogivare för insatser och gåvor under året. Med tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på det gångna året och tillönskar Israels Väns läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt till Israels Vänners arbeteoch angivna ändamål ********** Tackbrev sändes för gåvor från 200:. 15

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Ett stort tack till den norska tidningen Karmel Israel-Nytt, varifrån vi hittills hämtat det mesta av Israel-Fakta. På plats i Israel bedriver Karmel en kontinuerlig bevakning av allt som rör Israel och det judiska folket. Israels befolkning växer Israels befolkning har under det senaste året ökat med 1,8 procent till invånare. Ju - darna utgör 75,8 procent och araberna 19,9 procent och andra grupper 4,3 procent. Den judiska befolkningen ökade med 1,5 procent medan den motsvarande siffran för araberna var 2,6 procent. Koalition för Jerusalem Likudledaren Benjamin Neta - ny hau och Jerusalems borgmästare Uri Lupolianski har tillsammans med flera hundra politiker och aktivister skapat en ny opinionsrörelse Koali - tion för Jerusalem mot en delning av Jerusalem. Detta skedde vid en samling i Davids Stad den 14 november Sam - tidigt har ett lagförslag gått igenom en första omröstning i Knesset (det måste till flera för att förslaget skall bli lag) om att beslut om delning av Jerusalem måste ha en kvalificerad majoritet med 80 av Knessets 120 röster. Försvarschef Gabi Ask - he nazi hävdade i ett tal att Je ru - salem är grunden och själen i Israels nationella existens och betonade kampen för att Jeru sa - lem alltid skall förbli Israels ode lade huvudstad. Han hänvisade också till orden i Jesaja 62: 6 om väktare på muren. Judar i Danmark Det finns i dag ca judar i Danmark. De flesta bor i eller omkring Köpenhamn är medlemmar i det Mosaiska Trossamfundet, som är en ortodox församling. Det finns också en ultraortodox församling, Mach - si ke Hadas, som har 200 medlemmar och en liberal församling, Shir Hatzafon, med 100 medlemmar. Antalet judar i Dan mark minskar dels p.g.a. utvandring till Israel och dels p.g.a. assimilation. Davidsstjärnor och biblar Trots försöken att öka turismen förbjuder Saudi Arabiska myndigheter besökare att bära da - vids stjärnor, kors, krucifix, biblar och andra icke-muslimska religiösa föremål. Enl. uppgift i Saudi Arabian Airlines webb-sida kom mer alla symboler för någon annan religion än Islam att konfiskeras vid an - koms ten till Saudi Arabien. Gödsel blir elektricitet GES-sällskapet i Granite Ha Car - mel och Emek Hefer har startat det första kraftverket för att producera el från kogödsel. Genom pasteurisering och andra processer utvinns bl.a. bio-disel. Pro - jektet har kostat 40 milj. shekel och behandlar 600 ton gödsel per dag från kor och ger 2 3 megavatt i el, som levereras till kraftnätet. Om projektet, som är det första i hela världen, lyckas väl kan man räkna med fler kraftverk som drivs av avfall från jordbruk och slakterier. Ersättning till överlevande Den tyska regeringen fortsätter den tidigare väst-tyska politiken, till skillnad från DDR, med att försöka göra något för att återbetala på den stora skulden till Förintelsens offer. Rege - ringen har nu beslutat att ersätta de som tvingades att arbeta i ghettona under andra världskriget. Omkring israeler kom mer nu att få ett engångsbelopp på EUR. Det finns ytterligare som har rätt till ersättning, vilket kommer att regleras så snart det är möjligt. Inför år 2008 Glöm ej prenumererationen på Israels Vän endast 100 kr/år gärna med en extra gåva till Israels Vänners verksamhet.

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

År 2010. Allt vad han gör lyckas väl (psalm 1:3)

År 2010. Allt vad han gör lyckas väl (psalm 1:3) År 2010 Allt vad han gör lyckas väl (psalm 1:3) Temat för 2010 års kalender är hämtat från Psalm 1. Det är speciellt en mening som jag vill lyfta fram: Allt vad han gör lyckas väl (Ps 1:3). Att lyckas

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit 06 Kunglig lag Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna utom en, nämligen gudsmannen Daniel. Sjuttio år tidigare hade han blivit förd som

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 06 Kunglig LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet Förlorad och återfunnen 3:e Söndagen e. Trefaldighet Jesaja 51: 1 8 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni

Läs mer

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf Guds ljus leder hem Av: Johannes Djerf Mitt minne är inte som det en gång var nu när man är 30 fyllda, men jag tror inte att jag har berättat här framifrån någongång om när jag och några vänner kom vilse

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 1 Tunadalskyrkan 160207 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap,

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer