Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014"

Transkript

1 Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Det ska vi fira!

2 Nu tar vi chansen att synliggöra barnkonventionen och hoppas med detta material inspirera till födelsedagsfirande runt om i Skåne! Nätverket för barnrättsstrateger i Skåne*, med representanter från samtliga 33 kommuner, vill tipsa om förslag på aktiviteter, övningar, reflektionsfrågor och användbara länkar. Syftet är att synliggöra och fira barnkonventionen i alla verksamheter under hösten, och alldeles särskilt den 20 november. Barn finns överallt. Många av er har förmånen att möta barn i ert arbete. Även om du inte arbetar med barn direkt i din verksamhet, hoppas vi att du vill vara med och fira! *Kommunförbundet Skåne har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utbildat 117 barnrättsstrateger i Skåne, med syfte att stärka implementeringen av barnkonventionen i de skånska kommunerna. En arbetsgrupp i nätverket har tagit fram detta inspirationsmaterial.

3 Artikel 2 Inget barn får diskrimineras. Artikel 3 Barnets bästa gäller alltid. FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november Enligt konventionen är barn fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som skall bemötas med respekt i alla sammanhang. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. De fyra grundprinciperna, kärnan i konventionen, är vägledande för hur helheten skall tolkas (se ballongerna). Artikel 6 Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 12 Varje barn har rätt att komma till tals.

4 Tänk på innan du börjar! Alla människor under 18 år är barn (artikel 1). Barnkonventionen handlar om mänskliga rättigheter. Rättigheterna gäller varje barn, ensamt eller i grupp. I barnkonventionen finns även särskilda artiklar för adoptivbarn, familjehemsplacerade barn, omhändertagna barn, flyktingbarn, barn med funktionsnedsättning, barn i minoritetsgrupp, barn som utnyttjas ekonomiskt, arbetsmässigt eller sexuellt. Gör barnkonventionen levande genom att: arbetsmetoderna är demokratiska barnen blir respekterade barnen blir tillfrågade och lyssnade på, inbjudna att delta i beslut och att deras åsikter blir beaktade (artikel 12) barnets bästa alltid sätts i främsta rummet (artikel 3) Fundera över hur barnen kan vara delaktiga på riktigt, så att barnen involveras på ett sätt där deras åsikter har betydelse. Var vaksam på skendemokrati då det kan resultera i att människor slutar engagera sig. Var lyhörd för barnens reaktioner och signaler när ni pratar om barnkonventionen. Det som barnkonventionen uttrycker stämmer inte alltid överens med hur det enskilda barnet upplever sin vardag. Barnkonventionen handlar om varje barns rätt till inflytande och delaktighet (medbestämmande), inte om rätten till självbestämmande. Barnkonventionen omfattar alla barn som befinner sig i Sverige.

5 Ställ till med födelsedagskalas torsdagen den 20 november! För verksamheter med barn Prata om barnkonventionen och gå igenom dess innehåll med barnen. Barnombudsmannen har en lättläst version av barnkonventionen på länken här. För de yngre barnen finns Pernilla Stalfelts bok, Alla barns rätt. Den finns också som app som du hittar här Fråga barnen hur de vill fira den 20 november! Låt barnen vara med och utforma firandet. Fråga via era kanaler, referensgrupper, ungdomsforum, klassråd med mera. Långsiktig planering i era verksamheter inför födelsedagen, med olika teman under hösten. Låt barn arbeta med var sin artikel, ensamma eller i grupp. Skapa collage med artiklarna och låt varje grupp säga något om dem. Låt barn intervjua vuxna om barnkonventionen/förhållningssätt mot barn, kanske involvera lokal media/kulturskolor. Håll igång firandet hela november. Anordna tårtkalas.

6 Tips till arbetsplatsen Läs barnkonventionen och fundera på vilka artiklar som berör er verksamhet. Arbeta med grundprinciperna på era arbetsplatsträffar eller möten. Reflektera och diskutera med hjälp av SKL:s Vägledning, Gör barn starkare, för att fördjupa och utveckla verksamheten. Artikel 2, Inget barn får diskrimineras - Övningen hittar du här Artikel 3, Barnets bästa gäller alltid - Övningen hittar du här Artikel 6, Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling - Övningen hittar du här Artikel 12, Alla barn har rätt att komma till tals - Övningen hittar du här Vad vet du om barnkonventionen? Testa era kunskaper genom att göra SKL:s test om barnkonventionen på eller som pdf här. Öva barnkonventionen med en kortlek som pedagogiskt hjälpmedel. Kortleken är framtagen i samverkan mellan SKL och Landstinget Sörmland. Det finns en artikel på varje kort och på kortets baksida finns reflektions- och diskussionsfrågor. Kortleken kan användas vid medarbetarsamlingar, vid föräldramöten, nämndsammanträden, styrelsemöten eller varför inte som present? Kortleken går att köpa eller ladda ner via den här länken.

7 Använd våra posters, framtagna av Nätverket för barnrättsstrateger i Skåne, för att inspirera till reflektion och diskussion. Du hittar dem längst bak i materialet. Se över era policies, strategier, handlingsplaner och andra relevanta dokument, för att stärka barnets rättigheter i kommunen/stadsdelen/verksamheten. Koppla exempelvis likabehandlingsplaner eller handlingsplaner för barn som far illa till barnkonventionen.

8 Synliggör barnkonventionen och firandet Mediabevakning. Elektronisk skylt på motorvägen med budskap. Information om barnkonventionen på elektroniska skärmar i kommunen till exempel på skolor, bibliotek, affärer, föreningar. Sätt dekaler på kommunbilar. Skyltar med olika barnkonventionsbudskap att sätta upp på skolor, bibliotek, kommunala arbetsplatser, vårdcentraler, lekplatser, sportcenter (använd gärna våra posters). Göra små posters att lägga på caféer, restauranger och i matsalar (använd gärna våra posters). Arrangera utställning på biblioteket med barns teckningar, berättelser och arbeten om barnkonventionen. Involvera barnen i besluts- och inflytandeforum, synliggör checklistor för beslut. Trygghetsvandringar för och med barn i kommunen. Förslagslåda för barn: Hur kan kommunala och andra verksamheter bli bättre för barn? Låt barn skicka idéer och förslag till respektive verksamhet, förvaltning och nämnd och be dem gärna återkoppla till barnen.

9 Skapa film av barn, för både barn och vuxna om konventionen. Filmerna kan visas som del av utställning eller på bibliotek/biograf. Låt illustratör, eller barn, göra seriestrip om barnkonventionen. Visa på skärmar, hemsidor och sociala medier. Anordna föreläsningar/utbildningar för personal, beslutsfattare, föräldrar, barn med flera. Låt politiker berätta om goda exempel. Visa upp lokala goda exempel där barn har varit delaktiga i beslut. Ladda ner, beställ kostnadsfritt och dela ut skriften Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige via den här länken.

10 Arrangera en fest eller barnmässa Fixa ett tårtkalas. Alla restauranger erbjuder barnens rätt istället för dagens rätt. Tipsrunda med priser för familjer/personal/politiker. Högläsning ur boken Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt på biblioteket. Tävling baka finaste/godaste tårtan med barnkonventionsbudskap. Kulturskolan bjuds in för att vara med och skapa aktiviteter. Leksaksbytesstation för barn. Klädbytardag med barnkläder. Filmvisning på bibliotek/biografer till exempel Svinalängorna, Emil i Lönneberga med diskussion. Station för att skänka leksaker och kläder till barn. Anordna motionslopp. Arrangera barnteater eller gatuteater. Musikuppträdande för att attrahera familjer, där barnkonventionen uppmärksammas. Involvera organisationer som arbetar med och för funktionsnedsatta.

11 Socialtjänsten, ungdomsmottagning, BVC, MVC, vårdcentraler, familjecentraler berättar om hur de arbetar och hur de kan vara ett stöd, för att stärka barnets rättigheter. MBU, människan bakom uniformen, polis/räddningstjänst berättar om hur de kan hjälpa till i samhället. Samarbeta med andra aktörer i närsamhället. Ta reda på vad barnen tycker i konkreta frågor genom aktiviteter så som quiz, glada/ledsna gubbar med mera.

12 Posters - information Frågeställningarna nedan kan användas för att skapa diskussion och reflektion, för att starta upp eller fördjupa ett barnrättsbaserat arbete. Frågeställningarna utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper. TRYCK UPP OCH SPRID! Lägg ut på caféer, på restauranger, i matsalar och på arbetsplatsens fikabord under födelsedagsveckan. Sätt upp dem i hissar, på bibliotek, arbetsplatser, vårdcentraler, sportcenter, på anslagstavlor, i kapprum, väntrum eller varför inte på personaltoaletterna?! Lycka till med ert firande! önskar Nätverket för barnrättsstrateger i Skåne Artikel 2 Artikel 3 Artikel 6 Artikel 12

13 Skåne firar Barnkonventionen 25 år! Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge

14 Artikel 2 Varje barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Hur bemöter vi barn i olika åldrar? Vilken kompetens har vi att möta och respektera varje barn? Hur vet vi att inget barn diskrimineras i vår verksamhet på grund av exempelvis bostadsort, sociala faktorer, kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, föräldrars härkomst eller föräldrars ställning? Skåne firar Barnkonventionen 25 år

15 Artikel 3 Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Vilka beslut tar vi/jag som berör barn? Hur kommer vi/jag fram till vad som är barnets bästa? Hur tungt väger barnets bästa i våra/mina beslut? Skåne firar Barnkonventionen 25 år

16 Artikel 6 Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling Vilket ansvar har vi för barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling i vår verksamhet? Hur samverkar vi för barnets bästa? Hur hanterar vi vår skyldighet att anmäla misstanke om att barn far illa? Skåne firar Barnkonventionen 25 år

17 Artikel 12 Barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ha rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör dem. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. När kan barn bilda åsikter? Hur arbetar vi med barns inflytande i vår verksamhet? Hur resonerar vi kring begrepp som delaktighet, medverkan och inflytande? Skåne firar Barnkonventionen 25 år

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen Det här dokumentet vänder sig till funktionshindersrörelsen i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen Ett material från projektet

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer