Grafisk form och redaktion Kolloevent Kollobilder Tryck Upplaga Omslagsbild Naturbilder Intervjubilder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk form och redaktion Kolloevent Kollobilder Tryck Upplaga Omslagsbild Naturbilder Intervjubilder"

Transkript

1 Sommarlov & kollo 2014

2 Grafisk form och redaktion Cecilia Frank, Frank Etc. AB Tryck Pipeline Nordic AB Upplaga ex Omslagsbild Mikael Andersson/ Nordic Photos Naturbilder Photodisc och Linnea Frank, stenar Jeanette Woiski Intervjubilder Eva Köhler (Amir, Noel) och Jeanette Woiski Kolloevent LindaMarieLouise Kollobilder Anton Wassbergs, Granbo, Granliden, Granö Gård, Lindängen och Stugorna, LindaMarieLouise; Solvik, Patrik Ulvdal; Synsholmen, Maria Arnell/Nordic Photos; Uddis, Mikael Andersson/Nordic Photos; Östergården, Einar Kling-Odencrants. Övriga bilder från respektive kolloarrangör.

3 Välkommen till kollo! Vi hoppas kunna erbjuda dig en glad, härlig och spännande sommarvistelse. Här i katalogen finns det många kollon att välja på. Alla kollon har traditionell inriktning, vilket innebär sköna sommaraktiviteter som till exempel bad- och sjöverksamhet, spel, lek och idrott. Några kollon erbjuder dessutom en specialinriktad aktivitet. Du kan läsa mer här i katalogen. Du kan också titta på Där gör du också din ansökan direkt på webben! Det är redan dags att planera för sommaren, den är här fortare än du tror! Årets kollokatalog innehåller många roliga och spännande sommaräventyr. Kollo innebär upplevelser, kunskap och nya kompisar. Det finns många olika kollon att välja på, du hittar säkert något som passar dig och ditt/dina barn. Alla kollon är traditionella, vilket innebär att barnen och ungdomarna mest ägnar sig åt olika sommaraktiviteter, som till exempel bad- och sjöverksamhet, hajk, idrott, spel samt lek. Vissa kollon erbjuder dessutom olika specialinriktningar, men den största delen av tiden på kollot är till för traditionella aktiviteter. Vistelsetiderna varierar mellan 7 och 14 dagar. För att ditt barn ska få en lyckad vistelse på kollo är det viktigt att du hjälper barnet att välja mellan de olika alternativ som vi erbjuder. Det är du som känner ditt barn bäst och vet vad hon eller han behöver. Vägledande frågor att ställa sig kan vara om barnet varit hemifrån tidigare? Trivs barnet bäst i mindre grupper? Vilken åldersindelning bör det vara på gården? Är du tveksam om ditt barn klarar av att vara hemifrån, välj då en kortare vistelsetid. Varje kolloarrangör skickar också ut en hälsodeklaration till föräldrarna. Blanketten ger dig som förälder möjlighet att ge personalen på kollot information om ditt barn så att de kan erbjuda ditt barn en så bra kollovistelse som möjligt. Varje kollo beskriver sin verksamhet och det är ni, föräldrar och barn, som väljer vilket som passar bäst. När du bestämt dig för kollo och period, gå in på och gör din ansökan direkt på webben. Vill du lämna in en pappersansökan finns det en blankett i katalogen. Du kan även hämta på din stadsdelsförvaltning eller ditt medborgarkontor, eller skriva ut en blankett i PDF-format på Ansökan ska göras senast onsdag den 2 april. För den som söker efter 2 april har vi möjlighet att erbjuda restplaster. För att ditt barn ska få det så bra som möjligt, vad det gäller bemötande och omhändertagande, är det av stor vikt att kollopersonalen får vetskap om just ditt barns speciella behov. Fyll därför i hälsodeklarationen, som du får från kolloarrangören, extra noggrant! Den finns också att ladda ner på

4 Allt om kollo! Här kan du läsa allt du behöver veta om din kollosommar. Skulle du ha fler frågor, gå in på eller titta in på vår facebooksida Vilka barn kan söka kollo? Den som får söka kolloplats ska bo och vara folkbokförd i Stockholms stad och gå i skolår 3 9. Önskemål om att åka tillsammans med någon kompis kommer vi att tillmötesgå så långt det går. Hur bor och äter man? I varje rum bor oftast 4 6 barn tillsammans. På natten finns alltid en ledare, som bor i barnhuset, som barnen kan vända sig till om man blir sjuk eller får hemlängtan. På vissa kollogårdar förekommer endast torrdass, kontakta din kollogård om du vill veta mer. Alla hjälper till med det praktiska som städning, matlagning osv. Barnen serveras tre lagade mål mat om dagen: frukost, lunch och middag samt mellanmål och kvällsmål. Det är viktigt att sommargården tidigt får information om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi, religion osv. Vilka ordningsregler gäller? Varje sommargård har sina egna ordningsregler, till exempel hur och vad man gör med fickpengar och mobiltelefoner. Kolloarrangören informerar om vilka regler som gäller för varje gård under träffarna i maj. Mitt barn har behov av särskilt stöd Om du anser att ditt barn har behov av extra stöd på kollo är det viktigt att du hör av dig till center som hjälper dig vidare så att ditt barn kan erbjudas en bra kollovistelse. Adressen hittar du på katalogens baksida.

5 Lovverksamhet för funktionsnedsatta Kollo och annan lovverksamhet för barn med funktionsnedsättning inom ramen för LSS handläggs av socialförvaltningen. person: Bengt Lundgren, telefon Vad kostar det? Stadsdelsförvaltningen kommer att ta ut avgift av vårdnadshavaren enligt en kommunal taxa. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige. Tabellen nedan redovisar avgiften per barn och dag. Syskonrabatten gäller för antal barn från samma hushåll som åker på kollo. Hushåll med fler än fyra barn som åker på kollo betalar enbart för fyra barn. Hushållets sammanlagda månadsinkomster (före skatt) Om du åker hem tidigare eller blir hemskickad återbetalas inga pengar. Men om du blir sjuk och inte kan vara kvar får du tillbaka pengar för sjukperioden. Då behöver vi ha ett läkarintyg. Är barnen försäkrade? Barn och ungdomar på kollo omfattas av stadens olycksfallsförsäkring, som är tecknad hos S:t Erik Försäkring. Mer information kan rekvireras på Vem ansvarar för kollo? Stadsdelsnämnderna är ansvariga för kolloverksamheten. Stadsdelsnämnderna har ansvar för att följa upp och granska kvaliteten på de kolloplatser som upphandlats. Om vi har frågor om ansökan? Ring center på , knappval 2. Adress, se katalogens baksida.

6 Så här söker du till kollo! 1 e-legitimation För att göra din ansökan på webben behöver du en e-legitimation. Den får du via skattemyndigheten eller din bank. 2 WEBBANSÖKAN: uppgifter Ansökan till kollo görs via webben från mitten av februari. Gå in på och fyll i din ansökan där. Webbansökan ska göras senast onsdag den 2 april. Därefter finns endast restplatser. SPRÅK Ansökan kan göras på 13 olika språk. HJÄLP Det finns flera sätt att få hjälp om du behöver. BARNET Tänk på att fylla i den adress där barnet är folkbokfört. INKOMST Fyll i hushållets gemensamma inkomst per månad om den är mindre än :- före skatt, eftersom ni då är berättigade till reducerad avgift. VÅRDNADSHAVARE / SAMMANBOENDE Fyll i barnens båda vårdnadshavare om de bor tillsammans, annars den vårdnadshavare som gör ansökan, med ev. sammanboende.

7 3 WEBBANSÖKAN: Val av gårdar och perioder Gå igenom katalogen och välj vilka gårdar ni helst vill att ert barn ska åka till. Tänk på att det är bra att ange flera alternativ eftersom vissa av gårdarna är populära och snabbt blir fullbokade. Flest barn söker kolloplats i början och slutet av sommaren, vilket gör att det är svårast att få plats då. KOLLOGÅRD Fyll i de kollogårdar och perioder som ni kan tänka er, gärna upp till fyra olika val. SYSKON ELLER KOMPISAR För att vara säker på att det blir rätt måste vi veta personnumret på kompisar eller syskon som barnet vill åka tillsammans med. PAPPERSANSÖKAN Vill du lämna in en pappersansökan kan du använda blanketten som följer med katalogen. Blanketten skickas till center (se adress på katalogens baksida) och ska vara inne senast 2 april. Om du har ansökt via pappersblankett skickas erbjudandet ut per post. Då ska du fylla i en bifogad talong och skicka tillbaka den till center.

8 4 WEBBANSÖKAN: Sammanfattning Innan ansökan skickas iväg får ni möjlighet att ta del av en sammanfattning av de uppgifter ni har fyllt i. Kontrollera att allting stämmer innan ni går vidare. KONTROLLERA Se efter att alla kontaktuppgifter stämmer, och att det är rätt val av kollogård och perioder som finns angivet. Här får du också reda på vad det kommer att kosta. ÄNDRINGAR Om ni vill gå tillbaka och ändra något i ansökan, eller avbryta, går det fortfarande bra. Har du frågor kring din ansökan, hör av dig till center på telefon , knappval 2. Adressen hittar du på katalogens baksida.

9 5 WEBBANSÖKAN: Bekräftelse När ansökan är klar får du en bekräftelse direkt på websidan. Du får också en bekräftelse till din mailadress. 6 ERBJUDANDE Information om erbjudande skickas ut via e-post med början i april. Du har 8 dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen. Om du tackar ja blir anmälan bindande och faktura skickas ut med 30 dagars betalningsvillkor. Glöm inte att tacka nej om du inte kan åka. Då kan platsen gå vidare till någon annan. Avbokning efter att anmälan blivit bindande måste ske skriftligt och kan bara göras om barnet blivit sjukt. Det måste stärkas med läkarintyg. 7 INFORMATION FRÅN KOLLOGÅRDEN Under maj månad kommer alla sommargårdar att informera barnen och deras föräldrar om just ert valda kollo. Ni får då också veta tid och plats för resan ut till kollot. Det är viktigt att delta på dessa informationsträffar för att träffa personal och kollokompisar samt få svar på era frågor. 8 RESAN TILL KOLLO! Sommargården svarar för resan till och från kollot. Tillsammans med en representant eller ledare från sommargården kan resan ske exempelvis med SL-buss eller inhyrd buss. Kolloarrangören informerar mer om resorna under maj månad. Välkommen med din ansökan!

10 Kom och träffa oss! Välkommen till något av våra kolloevent i Kista och Skärholmen i mars! Prata med kolloledare och barn som har varit på kollo och kan berätta och visa vad kollo är. Personal från stadsdelsförvaltningarna och center finns också på plats för att visa hur du gör för att söka till kollo. Om du vill kan du anmäla dig på plats. Du kan också fråga om aktiviteter, program och allt annat du vill veta om kollo. Lördag 8 mars 2014 Kista Centrum Söndag 9 mars 2014 Skärholmens Centrum Bilderna på denna sida är från kolloeventet i Kista centrum våren Varmt välkommen!

11 Ansökan för kollo sommaren 2014 Vik ihop blanketten och frankera. En ansökan för varje barn. Om du vill ansöka för flera barn, kopiera blanketten eller ladda ner den på Ansökan ska ha kommit in till center senast 2 april. 1. barnets uppgifter Uppgifterna ska gälla den adress där barnet är folkbokfört Barnets förnamn Personnummer Barnets efternamn Skolår Bostadsadress Postnummer Postadress Stadsdelsförvaltning 2. Familjeförhållanden Avgiften beräknas på gemensam inkomst i det hushåll där barnet är folkbokfört. Jag är ensamboende Vi är sammanboende Hushållets gemensamma inkomst före skatt per månad: Mer än :-. Jag/vi accepterar högsta avgift :- eller mindre. OBS! Inkomst måste anges för att undvika högsta avgift: Vårdnadshavare 1 Personnummer Förnamn och efternamn Telefon Mobiltelefon E-postadress Vårdnadshavare 2/Sammanboende Personnummer Förnamn och efternamn Telefon Mobiltelefon E-postadress 3. önskemål om KOLLO Fyll i de alternativ ni kan tänka er. Ange gärna flera val. 1. Kollogård Period 2. Kollogård Period 3. Kollogård Period 4. Kollogård Period Personnummer på ev. syskon eller kompisar som barnet vill åka tillsammans med (OBS: Fullständigt personnummer måste anges): OBS! Om du anser att ditt barn har behov av extra stöd på kollo är det viktigt att du hör av dig till center (Tel: , knappval 2, eller e-post: så att ditt barn kan erbjudas en bra kollovistelse.

12 4. Försäkran och underskrift För gifta/sammanboende med gemensamma barn ska blanketten skrivas under av båda parter. Vid samboendeförhållanden ska föräldern/vårdnadshavaren informera den samboende om blankettens innehåll samt intyga bådas uppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Jag/vi försäkrar att uppgifterna som är lämnade på blanketten är riktiga. Jag/vi godkänner att kontroller görs hos försäkringskassa, arbetsförmedling och skattemyndighet. datum datum underskrift underskrift OBS! Ansökan ska ha kommit in till center senast den 2 april! Frågor? center, tel , knappval 2. Plats för porto center Stockholm Box Kista

13 Hur är det på kollo? Läs här hur andra har tyckt och tänkt om sina kollosomrar! Amir & Noel, 10 Det här var första gången vi åkte på kollo, vi var borta i tolv dagar. Min mormor hade pratat om kollo ganska mycket och sen hade min brorsa åkt tidigare. Vi åkte buss ut till kollot, nästan två timmar. Det var jättepirrigt. När vi kom ut till kollo fick man veta i vilket rum man skulle bo och vilka man skulle dela rummet med. Vi bodde med fyra andra killar. Varje rum hade en egen ledare. Man fick prata med vem man ville, men man kände sin ledare lite bättre. Vår ledare hette Amanda. Hon var asbra! Hon kunde både spela gitarr och sjunga. Hon sjöng för oss på kvällarna, innan vi skulle sova. Och sen var hon jättebra på att rita, tatueringar! Hon ritade ett godishjärta på mig som hon skrev Mamma och Daddy på. Vad minns ni bäst från kollot? Det roligaste var auktionen sista dagen. Då hade vi jobbat ihop poäng som vi kunde buda med, och kunde vinna hemliga påsar med saker i. Vi hade spökvandring men den var inte läskig, bara kul. Och flottrace, då vi byggde flottar och åkte till ett mål ute i vattnet. Min flotte gick sönder, så jag fick simma i mål, men vi vann ändå. Men det absolut roligaste var en annan dag, när vi skulle åka ut med båt till en badö. Där fick man bada och hoppa från hopptorn. Det var cool. hade vi buffé. Vi barn lagade inte mat, men vi fick hjälpa till och städa och torka bord och så, vi hade städdagar. Kommer ni åka på kollo nu i sommar igen? Maten var bra, all mat lagade ledarna själva. Sista dagen var bäst, då Jag kanske ska åka till ett annat kollo nästa år, där min brorsa var. Det verkade vara så bra där, man badade jättemycket där. Nu är min brorsa för gammal för kollo men han kanske kan bli kollopraktikant istället? Vad är det bästa med kollo? Det bästa är att man kommer bort och får nya vänner. Man får vara ute hur mycket man vill och sitter inte bara inne. Det händer det något hela tiden. Fast jag tycker att kollo skulle vara längre, upp till en månad. Det skulle bara vara roligt. Jag grät när jag skulle åka hem, både för att jag ville stanna kvar och komma hem. Det var konstigt.

14 Anna, Mickan, Stina & Clara, 15 Hur är det att komma till kollo? I somras var vi äldst på kollo, alla andra var yngre än oss. Men det gjorde inget, det var jättekul ändå. Vi blir som storasyskon till de yngre barnen. Det spelar ingen roll vilken ålder man är på kollo, det blir som en familj, alla är kompisar med alla. Första dagen när man kommer till kollo så känner man sig seg, är trött efter resan. Men efter en dag kommer man in i det. Hur är ledarna? Ledarna är unga, det är bra. Och sen finns det kollopraktikanter också och de är mellan sexton och arton år. Jag ska jobba på kollo när jag är äldre, säger Anna. Man måste vara minst tjugo år och ha jobbat med barn och ungdomar, men jag ska! Jag vill söka som kollopraktikant redan i år, säger Mickan. Att komma in som praktikant är svårt, det är bara två stadsdelar som tar in kollopraktikanter som sommarjobbare och jag bor fel stadsdel. Hur är en bra sommar för er? Om jag fick välja skulle jag hellre åka på kollo än att åka en vecka till solen. Man får ut så mycket mer av kollo. Vi åker alltid sista veckan på sommarlovet. Det blir ett bra avslut på lovet, man tar ut det sista av sommaren. Sen, den första månaden i skolan så är man mest deppig och längtar tillbaka. Man lär känna sina kompisar på ett nytt sätt när man bor tillsammans i tio dagar. Alla umgås på ett helt annat sätt än i skolan. Sen är det jätteskönt att slippa mamma och pappa, förlåt, men att slippa vardagen, vardagstjatet. Hemma är det samma sak, hela tiden. I skolan ska man hela tiden prestera sitt bästa och man måste vara på topp för att bli accepterad. Men så är det inte på kollo. Där är det är aldrig några krav. Man blir accepterad för den man är. Hur är det att vara på kollo? På kollo känner man sig trygg, och då blir det lättare att visa känslor. Att släppa garden, vara den man är. Vara sig själv. På kollo behöver man inte sminka sig, det spelar ingen roll vad man har för kläder på sig. Man behöver inte tänka på utseendet som man gör hemma. Ingen kommenterar hur någon ser ut, eller frågar var man bor. Alla är där på lika villkor och åker dit för samma grej för att ha kul. Det allra bästa är att man får vara barn ett tag till. Hemma är det så mycket krav, med skolan, läxor och så. Speciellt nu i åttan och nian. Hemma leker man ju inte längre. Jag har försökt att förklara för andra hur det är att åka på kollo, men det är det som är själva grejen, det går inte att förklara Alla blir som en stor familj i tio dagar. Du måste uppleva det. Den som inte är intresserad kommer aldrig att förstå. Det är bara att åka. Våga chansa, du förlorar ingenting på att åka. Och skulle du tycka att det är läskigt, då får man åka hem om man vill. Och har man hemlängtan så tar ledarna hand om en.

15 Vad är bästa kollominnet? Ett av de bästa minnena av kollo var när vi var på hajk och det var natt. Då låg vi på en klippa och bara tittade på stjärnorna. Det är sånt man inte gör hemma i stan, fast man skulle kunna. Men det skulle aldrig bli samma känsla. Väckningarna, det har blivit en kul grej. Ibland är det mysväckning och man får godishjärtan och en annan gång så går ledarna runt och busar. Och nattdisco mitt i natten. Då väcker de oss mitt i natten genom att poppa musik jättehögt. Jättekul. Det händer alltid någonting på kollo. Men efter lunchen har vi alltid lugna timmen, då får man slappa en stund, passa på att duscha eller lyssna på lugn musik. Hur har ni påverkats av att vara på kollo? Jag blir alltid lite smådeppig när jag kommer hem. Det blir sådana kontraster när man kommer hem från kollo, helt plötsligt är man själv. Precis när man kommer hem vill man berätta för alla hur det har varit på kollo, men ingen fattar. Man blir inkastad i verkligheten på en gång, med ett spikat schema med 4-5 aktiviteter i veckan. Allt rullar i gång som vanligt. Man hinner knappt med sina kompisar då. På kollo hinner man pausa. Ibland kan vi fyra ses bara för att prata kollo. När vi såg att ni ville intervjua någon som åkt på kollo kändes det som en självklarhet att ställa upp. Det här var nog vår sista kollosommar och vi vill förmedla vad kollo är för något. Det är en ära att försöka få andra barn att åka på kollo. Att kanske få andra barn att uppleva något av det vi har varit med om. Det känns som en olycklig kärlek att lämna varandra efter bara tio dagar. Jag hade gärna stannat en hel månad. Precis när man har lärt känna alla så ska man åka därifrån, fast man inte vill. Om vi inte hade åkt på kollo skulle vi inte vara de personer vi är idag. Kollo har förändrat oss på ett bra sätt. Man får nya värderingar, och ser saker och ting på ett annat sätt. Det är jättesvårt att förklara, men kollo är bara bra! Man lär sig att få respekt för andra människor, bryr sig om varandra och ser hur viktigt det är att bry sig om andra människor och inte ta varandra för givet. Man blir kärleksfull och mjukare av att åka på kollo. Och det håller i sig

16 Jacob, 13 Hur var det när du var på kollo? I somras var jag inte på en kollogård, jag var på en båt. Min pappa seglade mycket när han var liten, och han trodde att jag skulle gilla det. Jag har seglat småjollar innan så jag tänkte att det kunde vara kul med en större båt. När kollokatalogen kom i brevlådan så kollade jag igenom den. Jag läste igenom alla kollogårdar och tittade på bilderna, men när jag såg båtarna kändes det lockande. Det var ju segla jag helst ville göra. På informationsmötet fick man veta var man skulle träffas. Mamma och pappa lämnade mig vid en brygga. Först fick vi varsin flytväst och en tröja. Sen startade vi motorn och körde iväg. Man har alltid flytväst på sig när båten rör sig och när man är på däck. På ena båten är det åtta barn och två ledare, och på den andra är det fler. Det sov fyra barn i fören, en i mitten och tre där bak. Och ledarna ligger i kojerna i mitten, så att de snabbt kan komma upp på däck om något skulle hända. Både barnen och ledaren är tjejer och killar, det är bra. Bak i båten hängde en jolle. När man kom fram så kunde man sjösätta den och så fick man vara ute och ro. Det var rikligt kul! Att jobba på sjön är ett av mina drömjobb. Ett av det coolaste var att se alla stora Ålandsbåtar. Hur ser en dag på båten ut? Man bestämmer dag för dag vart man ska åka. Vindarna bestämmer. Och om det är för starka vindar så åker man ingenstans. Man lägger alltid till på natten och en gång per period så är det nattsegling, och det är jättevackert, man vill inte gå och lägga sig. Om man åker sent på sommaren kan man se stjärnfall och sånt. Jag var borta i tolv dagar men jag önskar att det fanns längre perioder. Ledarna delar upp barnen i olika grupper. En grupp städar båten, en fixar frukost, en diskar och en grupp får chilla. Man byter grupper så alla får göra allt. Diska är inte kul. På kvällarna, när vi är på land brukar vi grilla. Man måste kunna simma minst 200 m för att åka på seglarkollo. Det finns inga duschar, men man badar minst varannan dag, ledarna också. Vår kolloledare, vår kapten, lärde mig att man kan ta en hink med vatten och hälla den över sig, en snabbdusch. Då behöver man inte tvätta sig i havet om man inte vill. Vad var roligast på kollo? Det roligaste är att man ser något nytt hela tiden, man är ju inte på samma ställe hela tiden. Och såklart att man får segla och att man får lära sig nya saker hela tiden. Man lär sig väldigt mycket på båtarna. Man kan åka på kollo utan att man har någon erfarenhet av att segla. Man lär sig av både ledarna och av barnen som är med. Alla hjälper varandra, man är som en familj. Man är aldrig ensam om att inte kunna segla, alla är lika välkomna. Det är ett kollo för alla, det finns inga gränser. Jag kommer absolut åka på seglarkollo igen.

17 Här finns vi! Här kan du se var sommarens kollogårdar ligger. Mer noggrann beskrivning finns på varje gårds sida i katalogen. På nästa uppslag finns allt du behöver veta om åldrar, tider och inriktningar för alla gårdarna. Barnens ö Björkbacken Granliden Anton Wassberg Granö gård Granvik Lindängen Backis Granbo Starrbäcken Uddis Strandhem Solvik Strand Solgården Östergården Stugorna Akka Barnens ö Djuprämmen Udden Stockholm Ivarsudde S/Y Ellen Skeppsholmsgården Rånö seglarläger Synsholmen

18 Tema Skolår Antal barn Akka Äventyr Tält I Värmland, ca 30 mil från Stockholm Utepedagogik Sverige AB Anton Wassberg Dans Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Backis Sport Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Björkbacken Djuprämmen Musik Flerbäddsrum Water camp ungdom Barnens ö, 11 mil från Stockholm bäddsrum I Värmland, ca 30 mil från Stockholm Utepedagogik Sverige AB Granbo Scen Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Granliden Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Granvik Film Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Granö gård Scen Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Ivarsudde Traditionellt bäddsrum Vätö, nordost om Norrtälje Stiftelsen Birkagården Lindängen Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Rånö seglarläger Segling Flerbäddsrum Stockholms södra skärgård Arbacia AB S/Y Ellen Skeppsholmsgården Solgården Skutsegling Skutsegling Traditionellt På skutan Stockholms skärgård Stiftelsen s/y Ellen På skutorna Stockholms skärgård Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Föreningen Skeppsholmsgården Solvik Expedition Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Starrbäcken Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Strand Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Strandhem Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Stugorna Synsholmen Udden Djur Flerbäddsrum Traditionellt Water camp junior Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm På en ö i S:t Annas skärgård bäddsrum I Värmland, ca 30 mil från Stockholm Synsholmens Kolloförening Utepedagogik Sverige AB Uddis Musik Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Östergården Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm

19 Antal dagar Juni Juli Augusti Akka Anton Wassberg Backis Björkbacken Djuprämmen Granbo Granliden Granvik Granö gård Ivarsudde Lindängen Rånö seglarläger S/Y Ellen Skeppsholmsgården Solgården Solvik Starrbäcken Strand Strandhem Stugorna Synsholmen Udden Uddis Östergården

20 Akka Skolår Tält, ca personer i varje, killar och tjejer sover separat dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar Joel Fänge Kollolinjen Utepedagogik Sverige AB Akka Adventure Camp ligger i Värmland, cirka 30 mil från Stockholm. Missa inte detta fantastiska äventyr. Under dina tio dagar på Akka Adventure Camp kommer du att få vara med om saker du aldrig tidigare upplevt. Paddla kanot längs Värmlands fantastiska paddlingsleder, bygga flotte och färdas längs älven, lära dig laga mat över öppen eld, fiska, leka lekar, spela kanothandboll m m. På kvällarna tar vi ett dopp tillsammans och samlas runt lägerelden och myser, berättar historier eller kanske sjunger. Nätterna tillbringar vi i tält eller under bar himmel om du vågar En ungdom berättar: Jag trodde inte att jag skulle få uppleva det vi upplevde. Detta är ett minne för livet. Du är med och påverkar hur vi lägger upp dagen på Akka Adventure Camp, tillsammans skapar vi ditt livs äventyr. Vill du veta mer, kolla in vår hemsida. Akka Adventure Camp

21 Anton Wassberg Anton Wassberg Danskollo Barnens ö Skolår Flerbäddsrum dagar dagar dagar dagar dagar dagar Eva Alsberg, Niklas Rubin Kollolinjen (tryck 2 för kollo) Anton Wassbergs danskollo ligger elva mil från Stockholm på Barnens ö, Väddö. Gården ligger nära vatten med gångavstånd till badvik. Det perfekta kollot för dig som gillar dans i alla olika former. Vi kör workshops med olika stilar som streetdance, jazz och modern dans. Inom streetdance finns flera stilar du kan få möjlighet att prova på: bland annat house, hiphop, locking, popping och breaking m m. Inga förkunskaper behövs ett intresse för dans räcker. Tillsammans med danspedagoger går vi igenom grunderna och skapar olika koreografier som vi sätter ihop på våra scener inne och ute till en fantastisk final: ett stort dansjam. Förutom dansen finns självklart tid för roliga kolloaktiviteter som sol och bad, bus, fotboll, pyssel, äventyr och disco. Viktigast är att vi har kul tillsammans. Välkommen till sköna sommardagar med dans, rytm och allt möjligt skoj!

22 Backis Skolår Flerbäddsrum. Matsal delas med Uddis musik (36 barn). Barnen äter olika tider dagar dagar dagar dagar dagar Eva Alsberg, Niklas Rubin Kollolinjen (tryck 2 för kollo) Backis ligger elva mil från Stockholm på Barnens ö, Väddö. Gården ligger nära vatten och har egen badvik. Backis Sport Barnens ö Vi vill ha med dig i vårt lag såklart! Sportkollo är ett kollo med full aktivitet för alla tjejer och killar som gillar att röra på sig och testa nya spännande saker. Prova på både kända och okända sporter som bland annat gymnastik och akrobatik, kampsport, poi-jonglering, kajakrace, segling, friidrott, baseball, mountainbike, ultimate frisbee, fotboll och volleyboll. Förutom all sport finns mycket plats för kolloliv med bad och strandhäng, hajk, studsmatta, guldjakt, spökrunda, mordgåta, vattenkrig, fiske, disco och ständigt galna upptåg. Vi som jobbar är en samling glada och kompetenta ledare med erfarenhet av att jobba på kollo och i olika sportföreningar för unga. På Backis är det alltid något på gång. Tonvikten ligger alltid på att ha kul, trivas ihop och skapa de mest oförglömliga sommarminnena!

23 Har du aldrig tagit en ton eller är du redan rockstjärna? Oavsett vilket, får du en underbar sommar och en fantastisk musikupplevelse hos oss. Exakt vad upplevelsen innehåller bestämmer vi tillsammans, men vad sägs om allt från kör-battle, punkvrål, samba-tåg, gitarriff och knasiga covers till egna mästerverk, öppen scen och hajkfestival? Bad, sol, trams, godis, disco och annat somrigt får såklart också plats. Björkbackens kollo är bästa platsen för alla att testa olika instrument, sjunga, starta band, stå på scen, ha alla sorters kul, träffa kompisar och skapa minnen för livet. Det vill du väl inte missa? Vi gör det tillsammans! Björkbacken Musik Barnens ö Björkbacken Skolår Flerbäddsrum dagar dagar dagar dagar Eva Alsberg, Niklas Rubin Kollolinjen (tryck 2 för kollo) Björkbacken ligger elva mil från Stockholm på Barnens ö, Väddö. Gården ligger nära vatten med gångavstånd till badvik.

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet?

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet? Vad kan man göra närnär man Vad kan man göra man saknar varandra? saknar varandra? FåFå idéer tilltill idéer attatt tävla med tävla med varandra varandra SeSe tilltill attatt skapa skapa ettett gott gäng

Läs mer

Mini-4H. Årets H: Huvudets H! Allt om riksfinalen! Rikslägret närmar sig! JUF: Tema traniee-resor. - för de allra minsta

Mini-4H. Årets H: Huvudets H! Allt om riksfinalen! Rikslägret närmar sig! JUF: Tema traniee-resor. - för de allra minsta Klöverbladet Medlemstidning för Riksförbundet Sveriges 4H och Jordbrukare-Ungdomens förbund #1 2014 Årets H: Huvudets H! Allt om riksfinalen! Rikslägret närmar sig! JUF: Tema traniee-resor Mini-4H - för

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

#forward. Bloggtidning. Sommarjobb Första arbete Egna erfarenheter Ungdom. Funkisförmedlingen www.funkisformedlingen.se www.fb.com/funkisformedling

#forward. Bloggtidning. Sommarjobb Första arbete Egna erfarenheter Ungdom. Funkisförmedlingen www.funkisformedlingen.se www.fb.com/funkisformedling #forward Bloggtidning Sommarjobb Första arbete Egna erfarenheter Ungdom Funkisförmedlingen www.funkisformedlingen.se www.fb.com/funkisformedling Första jobbet, sommarjobbet Första jobbet, sommarjobbet,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

#2 HÖSTTERMINEN 2008. Flex? Distans? Vi reder ut begreppen. Kulturkrockar & integration. Känner du igen dig?

#2 HÖSTTERMINEN 2008. Flex? Distans? Vi reder ut begreppen. Kulturkrockar & integration. Känner du igen dig? Skåd a in i fr #3 vårterminen 2009 amt i de r edan nu n #2 HÖSTTERMINEN 2008 Flex? Distans? Vi reder ut begreppen. Kulturkrockar & integration. Känner du igen dig? #3 VT 2009 Innehåll Information Lärarintervjun

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer

RBU Stockholm. Nr 4 2011. Sidan 10 15. Om vänskap och kompisar. Tema ADHD Sidan 4 8. Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer

RBU Stockholm. Nr 4 2011. Sidan 10 15. Om vänskap och kompisar. Tema ADHD Sidan 4 8. Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer RBU Stockholm Nr 4 2011 FOTO: ANETTE FRANSSON Ju mer vi är tillsammans Sidan 10 15 Om vänskap och kompisar Tema ADHD Sidan 4 8 Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer Lite smått och gott inför julen.

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/12. Prestation

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/12. Prestation Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/12 Prestation Prestation Att utföra en prestation är att göra något utöver det vanliga. Kanske något man trodde att man inte skulle klara, för prestation

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Livets bra och dåliga stunder. Hanna J: Tankarna om det jag gått igenom kommer alltid. Krönika: Våga prioritera rätt

Livets bra och dåliga stunder. Hanna J: Tankarna om det jag gått igenom kommer alltid. Krönika: Våga prioritera rätt Lajf Livets bra och dåliga stunder Hanna J: ankarna om det jag gått igenom kommer alltid finnas kvar Krönika: Våga prioritera rätt Unga mår allt sämre idag onja M: blev gravid vid tretton års ålder L a

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer