Grafisk form och redaktion Kolloevent Kollobilder Tryck Upplaga Omslagsbild Naturbilder Intervjubilder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk form och redaktion Kolloevent Kollobilder Tryck Upplaga Omslagsbild Naturbilder Intervjubilder"

Transkript

1 Sommarlov & kollo 2014

2 Grafisk form och redaktion Cecilia Frank, Frank Etc. AB Tryck Pipeline Nordic AB Upplaga ex Omslagsbild Mikael Andersson/ Nordic Photos Naturbilder Photodisc och Linnea Frank, stenar Jeanette Woiski Intervjubilder Eva Köhler (Amir, Noel) och Jeanette Woiski Kolloevent LindaMarieLouise Kollobilder Anton Wassbergs, Granbo, Granliden, Granö Gård, Lindängen och Stugorna, LindaMarieLouise; Solvik, Patrik Ulvdal; Synsholmen, Maria Arnell/Nordic Photos; Uddis, Mikael Andersson/Nordic Photos; Östergården, Einar Kling-Odencrants. Övriga bilder från respektive kolloarrangör.

3 Välkommen till kollo! Vi hoppas kunna erbjuda dig en glad, härlig och spännande sommarvistelse. Här i katalogen finns det många kollon att välja på. Alla kollon har traditionell inriktning, vilket innebär sköna sommaraktiviteter som till exempel bad- och sjöverksamhet, spel, lek och idrott. Några kollon erbjuder dessutom en specialinriktad aktivitet. Du kan läsa mer här i katalogen. Du kan också titta på Där gör du också din ansökan direkt på webben! Det är redan dags att planera för sommaren, den är här fortare än du tror! Årets kollokatalog innehåller många roliga och spännande sommaräventyr. Kollo innebär upplevelser, kunskap och nya kompisar. Det finns många olika kollon att välja på, du hittar säkert något som passar dig och ditt/dina barn. Alla kollon är traditionella, vilket innebär att barnen och ungdomarna mest ägnar sig åt olika sommaraktiviteter, som till exempel bad- och sjöverksamhet, hajk, idrott, spel samt lek. Vissa kollon erbjuder dessutom olika specialinriktningar, men den största delen av tiden på kollot är till för traditionella aktiviteter. Vistelsetiderna varierar mellan 7 och 14 dagar. För att ditt barn ska få en lyckad vistelse på kollo är det viktigt att du hjälper barnet att välja mellan de olika alternativ som vi erbjuder. Det är du som känner ditt barn bäst och vet vad hon eller han behöver. Vägledande frågor att ställa sig kan vara om barnet varit hemifrån tidigare? Trivs barnet bäst i mindre grupper? Vilken åldersindelning bör det vara på gården? Är du tveksam om ditt barn klarar av att vara hemifrån, välj då en kortare vistelsetid. Varje kolloarrangör skickar också ut en hälsodeklaration till föräldrarna. Blanketten ger dig som förälder möjlighet att ge personalen på kollot information om ditt barn så att de kan erbjuda ditt barn en så bra kollovistelse som möjligt. Varje kollo beskriver sin verksamhet och det är ni, föräldrar och barn, som väljer vilket som passar bäst. När du bestämt dig för kollo och period, gå in på och gör din ansökan direkt på webben. Vill du lämna in en pappersansökan finns det en blankett i katalogen. Du kan även hämta på din stadsdelsförvaltning eller ditt medborgarkontor, eller skriva ut en blankett i PDF-format på Ansökan ska göras senast onsdag den 2 april. För den som söker efter 2 april har vi möjlighet att erbjuda restplaster. För att ditt barn ska få det så bra som möjligt, vad det gäller bemötande och omhändertagande, är det av stor vikt att kollopersonalen får vetskap om just ditt barns speciella behov. Fyll därför i hälsodeklarationen, som du får från kolloarrangören, extra noggrant! Den finns också att ladda ner på

4 Allt om kollo! Här kan du läsa allt du behöver veta om din kollosommar. Skulle du ha fler frågor, gå in på eller titta in på vår facebooksida Vilka barn kan söka kollo? Den som får söka kolloplats ska bo och vara folkbokförd i Stockholms stad och gå i skolår 3 9. Önskemål om att åka tillsammans med någon kompis kommer vi att tillmötesgå så långt det går. Hur bor och äter man? I varje rum bor oftast 4 6 barn tillsammans. På natten finns alltid en ledare, som bor i barnhuset, som barnen kan vända sig till om man blir sjuk eller får hemlängtan. På vissa kollogårdar förekommer endast torrdass, kontakta din kollogård om du vill veta mer. Alla hjälper till med det praktiska som städning, matlagning osv. Barnen serveras tre lagade mål mat om dagen: frukost, lunch och middag samt mellanmål och kvällsmål. Det är viktigt att sommargården tidigt får information om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi, religion osv. Vilka ordningsregler gäller? Varje sommargård har sina egna ordningsregler, till exempel hur och vad man gör med fickpengar och mobiltelefoner. Kolloarrangören informerar om vilka regler som gäller för varje gård under träffarna i maj. Mitt barn har behov av särskilt stöd Om du anser att ditt barn har behov av extra stöd på kollo är det viktigt att du hör av dig till center som hjälper dig vidare så att ditt barn kan erbjudas en bra kollovistelse. Adressen hittar du på katalogens baksida.

5 Lovverksamhet för funktionsnedsatta Kollo och annan lovverksamhet för barn med funktionsnedsättning inom ramen för LSS handläggs av socialförvaltningen. person: Bengt Lundgren, telefon Vad kostar det? Stadsdelsförvaltningen kommer att ta ut avgift av vårdnadshavaren enligt en kommunal taxa. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige. Tabellen nedan redovisar avgiften per barn och dag. Syskonrabatten gäller för antal barn från samma hushåll som åker på kollo. Hushåll med fler än fyra barn som åker på kollo betalar enbart för fyra barn. Hushållets sammanlagda månadsinkomster (före skatt) Om du åker hem tidigare eller blir hemskickad återbetalas inga pengar. Men om du blir sjuk och inte kan vara kvar får du tillbaka pengar för sjukperioden. Då behöver vi ha ett läkarintyg. Är barnen försäkrade? Barn och ungdomar på kollo omfattas av stadens olycksfallsförsäkring, som är tecknad hos S:t Erik Försäkring. Mer information kan rekvireras på Vem ansvarar för kollo? Stadsdelsnämnderna är ansvariga för kolloverksamheten. Stadsdelsnämnderna har ansvar för att följa upp och granska kvaliteten på de kolloplatser som upphandlats. Om vi har frågor om ansökan? Ring center på , knappval 2. Adress, se katalogens baksida.

6 Så här söker du till kollo! 1 e-legitimation För att göra din ansökan på webben behöver du en e-legitimation. Den får du via skattemyndigheten eller din bank. 2 WEBBANSÖKAN: uppgifter Ansökan till kollo görs via webben från mitten av februari. Gå in på och fyll i din ansökan där. Webbansökan ska göras senast onsdag den 2 april. Därefter finns endast restplatser. SPRÅK Ansökan kan göras på 13 olika språk. HJÄLP Det finns flera sätt att få hjälp om du behöver. BARNET Tänk på att fylla i den adress där barnet är folkbokfört. INKOMST Fyll i hushållets gemensamma inkomst per månad om den är mindre än :- före skatt, eftersom ni då är berättigade till reducerad avgift. VÅRDNADSHAVARE / SAMMANBOENDE Fyll i barnens båda vårdnadshavare om de bor tillsammans, annars den vårdnadshavare som gör ansökan, med ev. sammanboende.

7 3 WEBBANSÖKAN: Val av gårdar och perioder Gå igenom katalogen och välj vilka gårdar ni helst vill att ert barn ska åka till. Tänk på att det är bra att ange flera alternativ eftersom vissa av gårdarna är populära och snabbt blir fullbokade. Flest barn söker kolloplats i början och slutet av sommaren, vilket gör att det är svårast att få plats då. KOLLOGÅRD Fyll i de kollogårdar och perioder som ni kan tänka er, gärna upp till fyra olika val. SYSKON ELLER KOMPISAR För att vara säker på att det blir rätt måste vi veta personnumret på kompisar eller syskon som barnet vill åka tillsammans med. PAPPERSANSÖKAN Vill du lämna in en pappersansökan kan du använda blanketten som följer med katalogen. Blanketten skickas till center (se adress på katalogens baksida) och ska vara inne senast 2 april. Om du har ansökt via pappersblankett skickas erbjudandet ut per post. Då ska du fylla i en bifogad talong och skicka tillbaka den till center.

8 4 WEBBANSÖKAN: Sammanfattning Innan ansökan skickas iväg får ni möjlighet att ta del av en sammanfattning av de uppgifter ni har fyllt i. Kontrollera att allting stämmer innan ni går vidare. KONTROLLERA Se efter att alla kontaktuppgifter stämmer, och att det är rätt val av kollogård och perioder som finns angivet. Här får du också reda på vad det kommer att kosta. ÄNDRINGAR Om ni vill gå tillbaka och ändra något i ansökan, eller avbryta, går det fortfarande bra. Har du frågor kring din ansökan, hör av dig till center på telefon , knappval 2. Adressen hittar du på katalogens baksida.

9 5 WEBBANSÖKAN: Bekräftelse När ansökan är klar får du en bekräftelse direkt på websidan. Du får också en bekräftelse till din mailadress. 6 ERBJUDANDE Information om erbjudande skickas ut via e-post med början i april. Du har 8 dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen. Om du tackar ja blir anmälan bindande och faktura skickas ut med 30 dagars betalningsvillkor. Glöm inte att tacka nej om du inte kan åka. Då kan platsen gå vidare till någon annan. Avbokning efter att anmälan blivit bindande måste ske skriftligt och kan bara göras om barnet blivit sjukt. Det måste stärkas med läkarintyg. 7 INFORMATION FRÅN KOLLOGÅRDEN Under maj månad kommer alla sommargårdar att informera barnen och deras föräldrar om just ert valda kollo. Ni får då också veta tid och plats för resan ut till kollot. Det är viktigt att delta på dessa informationsträffar för att träffa personal och kollokompisar samt få svar på era frågor. 8 RESAN TILL KOLLO! Sommargården svarar för resan till och från kollot. Tillsammans med en representant eller ledare från sommargården kan resan ske exempelvis med SL-buss eller inhyrd buss. Kolloarrangören informerar mer om resorna under maj månad. Välkommen med din ansökan!

10 Kom och träffa oss! Välkommen till något av våra kolloevent i Kista och Skärholmen i mars! Prata med kolloledare och barn som har varit på kollo och kan berätta och visa vad kollo är. Personal från stadsdelsförvaltningarna och center finns också på plats för att visa hur du gör för att söka till kollo. Om du vill kan du anmäla dig på plats. Du kan också fråga om aktiviteter, program och allt annat du vill veta om kollo. Lördag 8 mars 2014 Kista Centrum Söndag 9 mars 2014 Skärholmens Centrum Bilderna på denna sida är från kolloeventet i Kista centrum våren Varmt välkommen!

11 Ansökan för kollo sommaren 2014 Vik ihop blanketten och frankera. En ansökan för varje barn. Om du vill ansöka för flera barn, kopiera blanketten eller ladda ner den på Ansökan ska ha kommit in till center senast 2 april. 1. barnets uppgifter Uppgifterna ska gälla den adress där barnet är folkbokfört Barnets förnamn Personnummer Barnets efternamn Skolår Bostadsadress Postnummer Postadress Stadsdelsförvaltning 2. Familjeförhållanden Avgiften beräknas på gemensam inkomst i det hushåll där barnet är folkbokfört. Jag är ensamboende Vi är sammanboende Hushållets gemensamma inkomst före skatt per månad: Mer än :-. Jag/vi accepterar högsta avgift :- eller mindre. OBS! Inkomst måste anges för att undvika högsta avgift: Vårdnadshavare 1 Personnummer Förnamn och efternamn Telefon Mobiltelefon E-postadress Vårdnadshavare 2/Sammanboende Personnummer Förnamn och efternamn Telefon Mobiltelefon E-postadress 3. önskemål om KOLLO Fyll i de alternativ ni kan tänka er. Ange gärna flera val. 1. Kollogård Period 2. Kollogård Period 3. Kollogård Period 4. Kollogård Period Personnummer på ev. syskon eller kompisar som barnet vill åka tillsammans med (OBS: Fullständigt personnummer måste anges): OBS! Om du anser att ditt barn har behov av extra stöd på kollo är det viktigt att du hör av dig till center (Tel: , knappval 2, eller e-post: så att ditt barn kan erbjudas en bra kollovistelse.

12 4. Försäkran och underskrift För gifta/sammanboende med gemensamma barn ska blanketten skrivas under av båda parter. Vid samboendeförhållanden ska föräldern/vårdnadshavaren informera den samboende om blankettens innehåll samt intyga bådas uppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Jag/vi försäkrar att uppgifterna som är lämnade på blanketten är riktiga. Jag/vi godkänner att kontroller görs hos försäkringskassa, arbetsförmedling och skattemyndighet. datum datum underskrift underskrift OBS! Ansökan ska ha kommit in till center senast den 2 april! Frågor? center, tel , knappval 2. Plats för porto center Stockholm Box Kista

13 Hur är det på kollo? Läs här hur andra har tyckt och tänkt om sina kollosomrar! Amir & Noel, 10 Det här var första gången vi åkte på kollo, vi var borta i tolv dagar. Min mormor hade pratat om kollo ganska mycket och sen hade min brorsa åkt tidigare. Vi åkte buss ut till kollot, nästan två timmar. Det var jättepirrigt. När vi kom ut till kollo fick man veta i vilket rum man skulle bo och vilka man skulle dela rummet med. Vi bodde med fyra andra killar. Varje rum hade en egen ledare. Man fick prata med vem man ville, men man kände sin ledare lite bättre. Vår ledare hette Amanda. Hon var asbra! Hon kunde både spela gitarr och sjunga. Hon sjöng för oss på kvällarna, innan vi skulle sova. Och sen var hon jättebra på att rita, tatueringar! Hon ritade ett godishjärta på mig som hon skrev Mamma och Daddy på. Vad minns ni bäst från kollot? Det roligaste var auktionen sista dagen. Då hade vi jobbat ihop poäng som vi kunde buda med, och kunde vinna hemliga påsar med saker i. Vi hade spökvandring men den var inte läskig, bara kul. Och flottrace, då vi byggde flottar och åkte till ett mål ute i vattnet. Min flotte gick sönder, så jag fick simma i mål, men vi vann ändå. Men det absolut roligaste var en annan dag, när vi skulle åka ut med båt till en badö. Där fick man bada och hoppa från hopptorn. Det var cool. hade vi buffé. Vi barn lagade inte mat, men vi fick hjälpa till och städa och torka bord och så, vi hade städdagar. Kommer ni åka på kollo nu i sommar igen? Maten var bra, all mat lagade ledarna själva. Sista dagen var bäst, då Jag kanske ska åka till ett annat kollo nästa år, där min brorsa var. Det verkade vara så bra där, man badade jättemycket där. Nu är min brorsa för gammal för kollo men han kanske kan bli kollopraktikant istället? Vad är det bästa med kollo? Det bästa är att man kommer bort och får nya vänner. Man får vara ute hur mycket man vill och sitter inte bara inne. Det händer det något hela tiden. Fast jag tycker att kollo skulle vara längre, upp till en månad. Det skulle bara vara roligt. Jag grät när jag skulle åka hem, både för att jag ville stanna kvar och komma hem. Det var konstigt.

14 Anna, Mickan, Stina & Clara, 15 Hur är det att komma till kollo? I somras var vi äldst på kollo, alla andra var yngre än oss. Men det gjorde inget, det var jättekul ändå. Vi blir som storasyskon till de yngre barnen. Det spelar ingen roll vilken ålder man är på kollo, det blir som en familj, alla är kompisar med alla. Första dagen när man kommer till kollo så känner man sig seg, är trött efter resan. Men efter en dag kommer man in i det. Hur är ledarna? Ledarna är unga, det är bra. Och sen finns det kollopraktikanter också och de är mellan sexton och arton år. Jag ska jobba på kollo när jag är äldre, säger Anna. Man måste vara minst tjugo år och ha jobbat med barn och ungdomar, men jag ska! Jag vill söka som kollopraktikant redan i år, säger Mickan. Att komma in som praktikant är svårt, det är bara två stadsdelar som tar in kollopraktikanter som sommarjobbare och jag bor fel stadsdel. Hur är en bra sommar för er? Om jag fick välja skulle jag hellre åka på kollo än att åka en vecka till solen. Man får ut så mycket mer av kollo. Vi åker alltid sista veckan på sommarlovet. Det blir ett bra avslut på lovet, man tar ut det sista av sommaren. Sen, den första månaden i skolan så är man mest deppig och längtar tillbaka. Man lär känna sina kompisar på ett nytt sätt när man bor tillsammans i tio dagar. Alla umgås på ett helt annat sätt än i skolan. Sen är det jätteskönt att slippa mamma och pappa, förlåt, men att slippa vardagen, vardagstjatet. Hemma är det samma sak, hela tiden. I skolan ska man hela tiden prestera sitt bästa och man måste vara på topp för att bli accepterad. Men så är det inte på kollo. Där är det är aldrig några krav. Man blir accepterad för den man är. Hur är det att vara på kollo? På kollo känner man sig trygg, och då blir det lättare att visa känslor. Att släppa garden, vara den man är. Vara sig själv. På kollo behöver man inte sminka sig, det spelar ingen roll vad man har för kläder på sig. Man behöver inte tänka på utseendet som man gör hemma. Ingen kommenterar hur någon ser ut, eller frågar var man bor. Alla är där på lika villkor och åker dit för samma grej för att ha kul. Det allra bästa är att man får vara barn ett tag till. Hemma är det så mycket krav, med skolan, läxor och så. Speciellt nu i åttan och nian. Hemma leker man ju inte längre. Jag har försökt att förklara för andra hur det är att åka på kollo, men det är det som är själva grejen, det går inte att förklara Alla blir som en stor familj i tio dagar. Du måste uppleva det. Den som inte är intresserad kommer aldrig att förstå. Det är bara att åka. Våga chansa, du förlorar ingenting på att åka. Och skulle du tycka att det är läskigt, då får man åka hem om man vill. Och har man hemlängtan så tar ledarna hand om en.

15 Vad är bästa kollominnet? Ett av de bästa minnena av kollo var när vi var på hajk och det var natt. Då låg vi på en klippa och bara tittade på stjärnorna. Det är sånt man inte gör hemma i stan, fast man skulle kunna. Men det skulle aldrig bli samma känsla. Väckningarna, det har blivit en kul grej. Ibland är det mysväckning och man får godishjärtan och en annan gång så går ledarna runt och busar. Och nattdisco mitt i natten. Då väcker de oss mitt i natten genom att poppa musik jättehögt. Jättekul. Det händer alltid någonting på kollo. Men efter lunchen har vi alltid lugna timmen, då får man slappa en stund, passa på att duscha eller lyssna på lugn musik. Hur har ni påverkats av att vara på kollo? Jag blir alltid lite smådeppig när jag kommer hem. Det blir sådana kontraster när man kommer hem från kollo, helt plötsligt är man själv. Precis när man kommer hem vill man berätta för alla hur det har varit på kollo, men ingen fattar. Man blir inkastad i verkligheten på en gång, med ett spikat schema med 4-5 aktiviteter i veckan. Allt rullar i gång som vanligt. Man hinner knappt med sina kompisar då. På kollo hinner man pausa. Ibland kan vi fyra ses bara för att prata kollo. När vi såg att ni ville intervjua någon som åkt på kollo kändes det som en självklarhet att ställa upp. Det här var nog vår sista kollosommar och vi vill förmedla vad kollo är för något. Det är en ära att försöka få andra barn att åka på kollo. Att kanske få andra barn att uppleva något av det vi har varit med om. Det känns som en olycklig kärlek att lämna varandra efter bara tio dagar. Jag hade gärna stannat en hel månad. Precis när man har lärt känna alla så ska man åka därifrån, fast man inte vill. Om vi inte hade åkt på kollo skulle vi inte vara de personer vi är idag. Kollo har förändrat oss på ett bra sätt. Man får nya värderingar, och ser saker och ting på ett annat sätt. Det är jättesvårt att förklara, men kollo är bara bra! Man lär sig att få respekt för andra människor, bryr sig om varandra och ser hur viktigt det är att bry sig om andra människor och inte ta varandra för givet. Man blir kärleksfull och mjukare av att åka på kollo. Och det håller i sig

16 Jacob, 13 Hur var det när du var på kollo? I somras var jag inte på en kollogård, jag var på en båt. Min pappa seglade mycket när han var liten, och han trodde att jag skulle gilla det. Jag har seglat småjollar innan så jag tänkte att det kunde vara kul med en större båt. När kollokatalogen kom i brevlådan så kollade jag igenom den. Jag läste igenom alla kollogårdar och tittade på bilderna, men när jag såg båtarna kändes det lockande. Det var ju segla jag helst ville göra. På informationsmötet fick man veta var man skulle träffas. Mamma och pappa lämnade mig vid en brygga. Först fick vi varsin flytväst och en tröja. Sen startade vi motorn och körde iväg. Man har alltid flytväst på sig när båten rör sig och när man är på däck. På ena båten är det åtta barn och två ledare, och på den andra är det fler. Det sov fyra barn i fören, en i mitten och tre där bak. Och ledarna ligger i kojerna i mitten, så att de snabbt kan komma upp på däck om något skulle hända. Både barnen och ledaren är tjejer och killar, det är bra. Bak i båten hängde en jolle. När man kom fram så kunde man sjösätta den och så fick man vara ute och ro. Det var rikligt kul! Att jobba på sjön är ett av mina drömjobb. Ett av det coolaste var att se alla stora Ålandsbåtar. Hur ser en dag på båten ut? Man bestämmer dag för dag vart man ska åka. Vindarna bestämmer. Och om det är för starka vindar så åker man ingenstans. Man lägger alltid till på natten och en gång per period så är det nattsegling, och det är jättevackert, man vill inte gå och lägga sig. Om man åker sent på sommaren kan man se stjärnfall och sånt. Jag var borta i tolv dagar men jag önskar att det fanns längre perioder. Ledarna delar upp barnen i olika grupper. En grupp städar båten, en fixar frukost, en diskar och en grupp får chilla. Man byter grupper så alla får göra allt. Diska är inte kul. På kvällarna, när vi är på land brukar vi grilla. Man måste kunna simma minst 200 m för att åka på seglarkollo. Det finns inga duschar, men man badar minst varannan dag, ledarna också. Vår kolloledare, vår kapten, lärde mig att man kan ta en hink med vatten och hälla den över sig, en snabbdusch. Då behöver man inte tvätta sig i havet om man inte vill. Vad var roligast på kollo? Det roligaste är att man ser något nytt hela tiden, man är ju inte på samma ställe hela tiden. Och såklart att man får segla och att man får lära sig nya saker hela tiden. Man lär sig väldigt mycket på båtarna. Man kan åka på kollo utan att man har någon erfarenhet av att segla. Man lär sig av både ledarna och av barnen som är med. Alla hjälper varandra, man är som en familj. Man är aldrig ensam om att inte kunna segla, alla är lika välkomna. Det är ett kollo för alla, det finns inga gränser. Jag kommer absolut åka på seglarkollo igen.

17 Här finns vi! Här kan du se var sommarens kollogårdar ligger. Mer noggrann beskrivning finns på varje gårds sida i katalogen. På nästa uppslag finns allt du behöver veta om åldrar, tider och inriktningar för alla gårdarna. Barnens ö Björkbacken Granliden Anton Wassberg Granö gård Granvik Lindängen Backis Granbo Starrbäcken Uddis Strandhem Solvik Strand Solgården Östergården Stugorna Akka Barnens ö Djuprämmen Udden Stockholm Ivarsudde S/Y Ellen Skeppsholmsgården Rånö seglarläger Synsholmen

18 Tema Skolår Antal barn Akka Äventyr Tält I Värmland, ca 30 mil från Stockholm Utepedagogik Sverige AB Anton Wassberg Dans Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Backis Sport Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Björkbacken Djuprämmen Musik Flerbäddsrum Water camp ungdom Barnens ö, 11 mil från Stockholm bäddsrum I Värmland, ca 30 mil från Stockholm Utepedagogik Sverige AB Granbo Scen Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Granliden Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Granvik Film Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Granö gård Scen Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Ivarsudde Traditionellt bäddsrum Vätö, nordost om Norrtälje Stiftelsen Birkagården Lindängen Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Rånö seglarläger Segling Flerbäddsrum Stockholms södra skärgård Arbacia AB S/Y Ellen Skeppsholmsgården Solgården Skutsegling Skutsegling Traditionellt På skutan Stockholms skärgård Stiftelsen s/y Ellen På skutorna Stockholms skärgård Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Föreningen Skeppsholmsgården Solvik Expedition Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Starrbäcken Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Strand Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Strandhem Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Stugorna Synsholmen Udden Djur Flerbäddsrum Traditionellt Water camp junior Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm På en ö i S:t Annas skärgård bäddsrum I Värmland, ca 30 mil från Stockholm Synsholmens Kolloförening Utepedagogik Sverige AB Uddis Musik Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm Östergården Traditionellt Flerbäddsrum Barnens ö, 11 mil från Stockholm

19 Antal dagar Juni Juli Augusti Akka Anton Wassberg Backis Björkbacken Djuprämmen Granbo Granliden Granvik Granö gård Ivarsudde Lindängen Rånö seglarläger S/Y Ellen Skeppsholmsgården Solgården Solvik Starrbäcken Strand Strandhem Stugorna Synsholmen Udden Uddis Östergården

20 Akka Skolår Tält, ca personer i varje, killar och tjejer sover separat dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar Joel Fänge Kollolinjen Utepedagogik Sverige AB Akka Adventure Camp ligger i Värmland, cirka 30 mil från Stockholm. Missa inte detta fantastiska äventyr. Under dina tio dagar på Akka Adventure Camp kommer du att få vara med om saker du aldrig tidigare upplevt. Paddla kanot längs Värmlands fantastiska paddlingsleder, bygga flotte och färdas längs älven, lära dig laga mat över öppen eld, fiska, leka lekar, spela kanothandboll m m. På kvällarna tar vi ett dopp tillsammans och samlas runt lägerelden och myser, berättar historier eller kanske sjunger. Nätterna tillbringar vi i tält eller under bar himmel om du vågar En ungdom berättar: Jag trodde inte att jag skulle få uppleva det vi upplevde. Detta är ett minne för livet. Du är med och påverkar hur vi lägger upp dagen på Akka Adventure Camp, tillsammans skapar vi ditt livs äventyr. Vill du veta mer, kolla in vår hemsida. Akka Adventure Camp

21 Anton Wassberg Anton Wassberg Danskollo Barnens ö Skolår Flerbäddsrum dagar dagar dagar dagar dagar dagar Eva Alsberg, Niklas Rubin Kollolinjen (tryck 2 för kollo) Anton Wassbergs danskollo ligger elva mil från Stockholm på Barnens ö, Väddö. Gården ligger nära vatten med gångavstånd till badvik. Det perfekta kollot för dig som gillar dans i alla olika former. Vi kör workshops med olika stilar som streetdance, jazz och modern dans. Inom streetdance finns flera stilar du kan få möjlighet att prova på: bland annat house, hiphop, locking, popping och breaking m m. Inga förkunskaper behövs ett intresse för dans räcker. Tillsammans med danspedagoger går vi igenom grunderna och skapar olika koreografier som vi sätter ihop på våra scener inne och ute till en fantastisk final: ett stort dansjam. Förutom dansen finns självklart tid för roliga kolloaktiviteter som sol och bad, bus, fotboll, pyssel, äventyr och disco. Viktigast är att vi har kul tillsammans. Välkommen till sköna sommardagar med dans, rytm och allt möjligt skoj!

22 Backis Skolår Flerbäddsrum. Matsal delas med Uddis musik (36 barn). Barnen äter olika tider dagar dagar dagar dagar dagar Eva Alsberg, Niklas Rubin Kollolinjen (tryck 2 för kollo) Backis ligger elva mil från Stockholm på Barnens ö, Väddö. Gården ligger nära vatten och har egen badvik. Backis Sport Barnens ö Vi vill ha med dig i vårt lag såklart! Sportkollo är ett kollo med full aktivitet för alla tjejer och killar som gillar att röra på sig och testa nya spännande saker. Prova på både kända och okända sporter som bland annat gymnastik och akrobatik, kampsport, poi-jonglering, kajakrace, segling, friidrott, baseball, mountainbike, ultimate frisbee, fotboll och volleyboll. Förutom all sport finns mycket plats för kolloliv med bad och strandhäng, hajk, studsmatta, guldjakt, spökrunda, mordgåta, vattenkrig, fiske, disco och ständigt galna upptåg. Vi som jobbar är en samling glada och kompetenta ledare med erfarenhet av att jobba på kollo och i olika sportföreningar för unga. På Backis är det alltid något på gång. Tonvikten ligger alltid på att ha kul, trivas ihop och skapa de mest oförglömliga sommarminnena!

23 Har du aldrig tagit en ton eller är du redan rockstjärna? Oavsett vilket, får du en underbar sommar och en fantastisk musikupplevelse hos oss. Exakt vad upplevelsen innehåller bestämmer vi tillsammans, men vad sägs om allt från kör-battle, punkvrål, samba-tåg, gitarriff och knasiga covers till egna mästerverk, öppen scen och hajkfestival? Bad, sol, trams, godis, disco och annat somrigt får såklart också plats. Björkbackens kollo är bästa platsen för alla att testa olika instrument, sjunga, starta band, stå på scen, ha alla sorters kul, träffa kompisar och skapa minnen för livet. Det vill du väl inte missa? Vi gör det tillsammans! Björkbacken Musik Barnens ö Björkbacken Skolår Flerbäddsrum dagar dagar dagar dagar Eva Alsberg, Niklas Rubin Kollolinjen (tryck 2 för kollo) Björkbacken ligger elva mil från Stockholm på Barnens ö, Väddö. Gården ligger nära vatten med gångavstånd till badvik.

Nytt för i år! Kollo redan från första klass!

Nytt för i år! Kollo redan från första klass! Nytt för i år! Kollo redan från första klass! Sommarlov & kollo 2015 Välkommen till kollo! Vi hoppas kunna erbjuda dig en glad, härlig och spännande sommarvistelse. Här i katalogen finns det många kollon

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Botvidsgårdens prova på kollo SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 5 8,9 D. Oftast 22 39,3 E. Alltid

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granbo scen Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 1 2 D. Oftast 14 27,5 E. Alltid 36 70,6

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se Äventyrsläger 2015 www.aventyrslager.se Vår filosofi är: Att allting är möjligt på varje deltagares sätt. Att vi vågar prova tillsammans. Att ha tid. Välkomna till våra roliga äventyrsläger! Som vanligt

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2012 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Ansökan om deltagande på NYork Life kollo gör du till din LSShandläggare. VARMT VÄLKOMMEN!

Ansökan om deltagande på NYork Life kollo gör du till din LSShandläggare. VARMT VÄLKOMMEN! NYork Life Kollot där orken och glädjen är viktigast! På NYork Life vänder vi oss till dig som är ungdom och har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och som dessutom har en kraftig övervikt där

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2011 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0 Utvärdering 13 deltagare Filmkollo 2. 66 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 6 4 98 2 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - För att kollot är så galet roligt! :D - För

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Hälsningar från arrangörsgruppen Att få ha privilegiet att arrangera ett sådant stort arrangemang som Rix13 på den allra bästa platsen i Sverige

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Sommar på fritidsgårdarna! Sjöbo 2014

Sommar på fritidsgårdarna! Sjöbo 2014 Sommar på fritidsgårdarna! Sjöbo 2014 Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun är öppna för dig som är mellan 13-20 år gammal. Alla aktiviteter är naturligtvis alkohol- och drogfria.

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI onsdag 24 mars - onsdag 28 april Snart kommer våra älskade barn tillbaks nu är det bara 5 dagar kvar.. Tiden vi har väntat har varit lång och fylld med städning och reparationer,

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

DJUPRÄMMEN WATER CAMP UNGDOMSKOLLO

DJUPRÄMMEN WATER CAMP UNGDOMSKOLLO DJUPRÄMMEN WATER CAMP UNGDOMSKOLLO Området vid kollogården består ut av en stor sjö med mycket skog och mark samt åar och vattendrag. I detta område har Utepedagogik Sverige AB ett antal fastigheter som

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Julshow 2013 alla 3-6

Julshow 2013 alla 3-6 2013 / 2014 Spela i band åk 4-6 Om du redan spelar något instrument och kan det lite så är det här valet för dig. Tillsammans med Lasse väljer du och resten av bandet ut vilka låtar ni vill spela. Replokalen

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september MARIA 12-16 september MiniNYTT Fotboll för tjejer på torsdag i sal 3 aktiviteter PÅ MMK 12 16 September LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bakning Bakning Film Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00.

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. Diverse aktiviteter på skolans område Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. 24/6 7-kamp 30/6 Bokstavsjakt 7/7 Vattenaktiviteter 10/7 Freesbee-golf 21/7 Fotboll & Brännboll

Läs mer

Höstlovsspecial. på MFk!

Höstlovsspecial. på MFk! MFK-NYTT 1-5 oktober Tea Charader Moderna museet Höstlovsspecial FOTBOLLS- GOLF på MFk! Tekniska museet FÅNGARNA P Å FORTET Med mera AKTIVITETER PÅ MFK 1-5 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Information om lägeranmälan Till dig som är förälder/anhörig:

Information om lägeranmälan Till dig som är förälder/anhörig: Information om lägeranmälan Till dig som är förälder/anhörig: Vem kan söka? Fridafors FritidsCenter Sommarläger är för Barn och ungdomar mellan ca.12-28 år med olika funktionsnedsättningar är välkomna

Läs mer

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård Vägvisare till KFUM Breviks Lägergård Välkommen till Brevik! Nu när ni bokat er vistelse vill vi tillsammans med er göra den så bra som möjligt. För er tid på Brevik ska bli lyckad, ber vi er att läsa

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT MARIA 7-11 november MiniNYTT Bildspecial från HÖSTLOVET aktiviteter PÅ MMK 7 11 NOVEMber LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Singstar Bakning Bakning Film Skridskor Frukt 16.00 16.00

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo 209 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 Ja Nej Varför eller varför inte? Det är väldigt professionellt och man lär sig så mycket samtidigt

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN Bockholmen ligger endast ca 15 minuter från Stockholms hjärta, beläget vid havet i Bergshamra på en liten holme. Kanske är vi därmed Stockholms närmaste skärgårdsupplevelse? Så nära, men ändå så långt

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21.

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21. OBS!!! Nya datum!! Hej alla UBB are Nu börjar höstens aktiviteter 2013. Nu är det dags att börja föra in i almanackan.. (Är det Jesus Dotter?) 25 Augusti (Söndag) Nu är det DAGS!! Det kommer att bli ett

Läs mer

aktiviteter i stockholm gröna lund bowling grillkväll egen tid roliga läger på dina villkor! avkoppling tv-spelturneringar dataspel sol för dig med

aktiviteter i stockholm gröna lund bowling grillkväll egen tid roliga läger på dina villkor! avkoppling tv-spelturneringar dataspel sol för dig med aktiviteter i stockholm gröna lund bowling grillkväll egen tid roliga läger på dina villkor! avkoppling tv-spelturneringar dataspel sol för dig med högfungerande autism och aspergers bad islandshästar

Läs mer

aktiviteter i stockholm lan gröna lund matlagning egen tid bad islandshästar roliga läger på dina villkor! avkoppling go-cart bio tv-spelturneringar

aktiviteter i stockholm lan gröna lund matlagning egen tid bad islandshästar roliga läger på dina villkor! avkoppling go-cart bio tv-spelturneringar aktiviteter i stockholm lan gröna lund matlagning egen tid bad islandshästar roliga läger på dina villkor! avkoppling go-cart bio tv-spelturneringar dataspel för dig med högfungerande autism och aspergers

Läs mer

Stockholm. Mer Välfärd. en stad där alla kan växa. Fler skattebetalare ger nya satsningar på välfärden sidan 2

Stockholm. Mer Välfärd. en stad där alla kan växa. Fler skattebetalare ger nya satsningar på välfärden sidan 2 En tidning om hur dina skattepengar fördelas i Stockholm 2011 Stockholm en stad där alla kan växa här Växer din stad Väg-, spår- och byggsatsningar som gör Stockholm till en stad i världsklass sidan 12-13

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Kapitel 1 Kalle och polarna!

Kapitel 1 Kalle och polarna! Innehållsförteckning Kapitel 1 Kalle och polarna s.1 Kapitel 2 Sommarlovet är slut s.3 Kapitel 3 Krossat fönster s.5 Kapitel 4 Planen s.7 Kapitel 5 Fel person s.9 Kapitel 6 Tjuven är fast s.11 Kapitel

Läs mer

Elevens Val 2015-2016. Breviksskolan

Elevens Val 2015-2016. Breviksskolan Elevens Val 2015-2016 Breviksskolan FOTO Vill du lära dig att bli en bättre fotograf? På elevens val foto får du lära dig mer om foto från grunden och utforska nya sätt att ta bilder på. Varje lektion

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Länsfestival 2014 Kronoparken, Karlstad

Länsfestival 2014 Kronoparken, Karlstad KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Öppen fritidsverksamhet Karlstad 2014-04-24 Bent Fagerslett, 070-296 10 30 bent.fagerslett@karlstad.se Länsfestival 2014 Kronoparken, Karlstad Välkommen till UKM! Du har

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer