Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne"

Transkript

1 Danskt blir svenskt Din guide till 1600-talet i Skåne

2

3 Gränslandet Skåne Att leva i gränslandet mellan två länder i krig är oerhört påfrestande för befolkningen. Skåne har ofta varit hårt ansatt i maktkamperna mellan Sverige och Danmark. Hur påverkades människorna i Skåne av detta? Vilka spår finns kvar efter dessa orostider idag, snart 400 år senare? Skåne är ett utpräglat kulturlandskap. Än idag finns många spår kvar efter de svåra krigsåren. Några av dessa spår ger också ledtrådar till hur människorna levde, hur jordbruk och andra näringsgrenar fungerade och hur samhället organiserades. Med denna guide till 1600-talets Skåne kan du ge dig ut och besöka historiska platser som berättar flera dramatiska historier om när Skåne blev svenskt. Till din hjälp finns en karta med platser markerade och en kortfattad beskrivning av vad som har hänt där. Alla platser är inte markerade i landskapet men några har skyltsystem, bland andra projektet Snapphanar som har tagits fram i samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Hässleholms kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun. Mer information om detta projekt hittar du på Regionmuseets hemsida, är också värd ett besök. Hela 1600-talet var en mycket turbulent period i gränslandet Skåne. Freden i Roskilde 1658 är viktig eftersom det var då Danmark lämnade över Skåne till Sverige. Men freden i Roskilde blev inte slutet på oroligheterna mellan de två länderna. Historien är komplicerad. Därför ger vi dig en kortfattad bakgrund om de olika krigen mellan Sverige och Danmark från Kalmarunionens upplösning under 1520-talet till freden 1720 efter det stora nordiska kriget. Stormningen av Kristianstad 1676

4 Kungamakt och reformation Danmark styrdes av en kung och av ett riksråd som bestod av de förnämsta adelsmännen samt ärkebiskopen. Skåne var indelat i härader som fungerade som förvaltningsområden. Byråkrati och centralförvaltning började etableras i Skåne under och 1600-talen. Man kan säga att det var den moderna statens föregångare. På 1520-talet upplöstes Kalmarunionen definitivt och den siste unionskungen, Christian II, avsattes genom ett adelsuppror som startade på Jylland. I stället kom Christian II:s farbror, Frederik I, till makten. Vid mitten av 1530-talet kulminerade den politiska och religiösa oron med grevefejden. I denna konflikt deltog Lübeck med målsättningen att återinsätta Christian II på tronen, men till sist fick de upproriska gå med på att Frederik I:s äldste son, hertig Christian, valdes till kung. För Danmark och Skåne brukar reformationen år 1536, markera slutet för medeltiden och starten för den nya epoken. Kung Christian III genomdrev reformationen i Danmark. Perioden från reformationen till enväldet år 1660 har kallats för adelsväldets tid eftersom makten koncentrerades till adeln. Adelns dominerande ställning visar sig än i dag i form av Skånes många slott. Vid mitten av 1600-talet var Skåne det landskap i hela Norden som hade flest gårdar som ägdes av adeln. Trohetsbrev från 1677, detalj

5 De många krigen Unionskrigen De danska unionskungarna anföll Sverige och svenskarna gjorde flera attacker på Skåne vid slutet av Kalmarunionens tid. Under dessa orostider slöt invånarna vid gränserna ofta separatfreder med varandra, vilket betydde att de lovade att hjälpa och varna varandra när fiendetrupper närmade sig. Gränsfrederna var vanliga under medeltidens unionskrig och levde kvar ända till skånska kriget på 1670-talet. Avtalen gick ut på att upprätthålla fredliga förbindelser och undvika krigets härjningar, oavsett vad överheten och kungarna beordrade. Nordiska sjuårskriget Sverige stod ensamt mot Danmark-Norge, Lübeck och Polen under kriget och kampen om herraväldet över Östersjön var en utlösande faktor. Freden år 1570 ändrade inga gränser utan föreskrev att konflikter mellan de nordiska rikena i framtiden skulle lösas genom förlikning. Sverige fick betala den första Älvsborgs lösen. Skåne drabbades av flera svenska härjningståg och Göinge blev extra hårt drabbat, bland annat brändes Wanås slott. Kalmarkriget En utlösande orsak var flera konflikter om Lappmarken. Gränserna blev oförändrade i fredsfördraget i Knäred år Sverige fick betala den andra Älvsborgs lösen och planerna om svenskt herravälde över Norrland gick om intet. Tullfriheten bestod i Öresund och Skåne drabbades av svenska härjningståg. Horns krig var ett svenskt angreppskrig på Danmark från två fronter. Gustav Horn gick i februari 1644 in i Skåne via Markaryd och höll sig kvar till fredsslutet i augusti Malmö och Kristianstad fick utstå hårda belägringar men intogs inte. I freden i Brömsebro fick Danmark göra stora landavträdelser till Sverige, bland annat Halland på 30 år. Krigen Det danska revanschkriget år 1657 misslyckades. Istället kunde den svenske kungen, Karl X Gustav, inta Danmark genom att ta sig över de isbelagda Bälten i början av Freden i Roskilde betydde att Danmark fick lämna ifrån sig Skåne med Bornholm och Blekinge. Med Karl X Gustavs fortsättningskrig ville han erövra hela Danmark. Erövringen misslyckades och i Köpenhamnsfreden år 1660 fick danskarna istället tillbaka Bornholm. Malmösammansvärjningen Strax efter att Skåne blev svenskt år 1658 var det oroligt på många platser i regionen. En sammansvärjning mot svenskarna formerade sig i Malmö under ledning av Bartholomeus Mikkelsen som ägde kalkbruket i Limhamn. Malmös borgmästare Evert Wildtfang och en del av stadens köpmän var också engagerade i planerna. De sammansvurna tänkte inta slottet Malmöhus och ta kontroll över staden. Men istället avslöjades det hela och ledarna dömdes till döden. Borgmästaren Evert Wildtfang benådades strax före sin avrättning. Skånska kriget var ett danskt revanschkrig som gav svenskarna seger i slaget vid Lund år 1676 och danskarna seger i sjöslaget i Köge bukt år Fred slöts i Lund och i Fontainebleau Gränserna förblev oförändrade trots att Danmark ville att Gotland samt Landskrona och Helsingborg skulle tillfalla dem, eftersom dessa hade varit i danska händer vid fredsslutet. Stora nordiska kriget var Danmarks sista misslyckade försök att återerövra Skåne. Slaget vid Helsingborg år 1710 slutade med svensk seger och fred slöts mellan Danmark och Sverige på slottet Frederiksborg år Sverige fick ge ifrån sig tullfriheten i Öresund.

6 De stora slagen Slaget vid Borst Horns krig har också kallats för det bortglömda kriget eftersom det var en lång svensk ockupation av Skåne utan några större slag. Den 25 mars 1644 möttes dock en svensk kavallerienhet, under befäl av generalmajor Hans Wachtmeister, och ett bondeuppbåd på ca 500 man i en strid vid Borstbäcken. Bondehären hade lånat två kanoner från Övedskloster och förskansat sig på höjderna så att de hade fritt skottfält västerut, där de trodde att den svenska avdelningen skulle komma från. Men svenskarna överrumplade bönderna genom att anfalla från två håll samtidigt. År 2004 restes en minnessten över de stupade. Slaget vid Lund Danmark landsteg i Skåne i början av 1676 och började återta sina förlorade områden från freden i Roskilde I oktober 1676 marscherade den svenska hären in i Skåne och lyckades med mycket möda att ta sig ner söderut. I början av december samma år möttes de danska och svenska arméerna åter på skånsk jord, strax norr om Lund. Danskarna hade slagit läger vid Skälshög nära Örtofta. På morgonen den 4 december gick svenskarna med kung Karl XI över Kävlingeån och anföll den danska armén. Den svenska hären bestod av ca man, medan den danska var numerärt överlägsen med ca man. Slaget pågick oavbrutet under åtta timmar och slutade med svensk seger, trots att det länge såg ut att bli förlust. Efter en hård slutstrid låg nästan stupade soldater kvar på slagfältet. Som ett minne av Nordens blodigaste slag restes en minnessten i cement på Sliparebacken i Lund år År 1930 ersattes den av en ny minnessten i granit. Slaget vid Landskrona Den 14 juli 1677 utkämpades slaget vid Landskrona, på en plats mellan Tirup och Sireköpinge. Den svenske kungen Karl XI hade brutit upp från Herrevadskloster två dagar tidigare i spetsen för närmare man och Christian V gick samtidigt från Saxtorp med man. Danskarnas avsikt var att gå mot Helsingborg, men då de fick besked om den svenska framryckningen vände de och gick svenskarna till mötes. Vid Tirup drabbade härarna samman, men slaget böljade fram och tillbaka över ett större område. I den kvävande hettan och det brännande solskenet dog sammanlagt cirka man, många av värmeslag. Danskarna förlorade slaget och drog sig efteråt tillbaka till Rönneberga backar. En minnessten restes 1911 nordväst om Billeberga. Fästningar 1. Kärnan i Helsingborg Helsingborg var den enda militära utposten och upprätthållaren av det danska gränsförsvaret mot Sverige, innan fästningsstaden Kristianstad grundades i nordöstra Skåne. Under medeltiden var Helsingborg med sitt läge vid Öresunds smalaste del, en av Skånes viktigaste orter. Stadens militära betydelse visade sig även under 1600-talet, bland annat under det skånska kriget och under de danska återerövringsförsöken av Skåne. Redan under 1100-talet byggdes ett försvarsverk i staden, som ersattes av Kärnan i början av 1300-talet. 2. Kristianstad Kristianstad grundades på en ö mellan Helge å och den nu utdikade Nosabysjön av den danske kung Christian IV år Platsen var strategisk ur försvarssynpunkt och det nya Kristianstad ersatte de utsatta gamla medeltida städerna Åhus och Vä. Den nya fästningsstaden blev en av hörnpelarna i det danska gränsförsvaret och under kriget mot Sverige uthärdade den en långvarig belägring. Citadellet i Landskrona

7 3. Malmöhus Erik av Pommern uppförde ett kastell i Malmö år 1434 som kallades Kungsgården. Kung Christian III gjorde om kastellet till ett starkt riksfäste åren Malmöhus vittnar om en storhetstid för staden och i början av 1500-talet utmanade Malmö Köpenhamn om titeln som Nordens största stad. En bit in på 1600-talet bodde tronföljaren Christian, son till Christian IV, på Malmöhus. 4. Citadellet i Landskrona Landskrona slott eller Citadellet började uppföras 1549 av Christian III med amiralen Peder Skram som byggherre. Med sina välbevarade bastioner, vallar och gravar från 1600-talet är den en av Nordens finaste fästningar från denna tid.

8 Skansar Ett försvarssystem av skansar och vallar anlades utmed gränsen mot Sverige i norr. Sådana enkla försvarsverk av uppkastad jord finns bland annat i Örkelljunga, Vittsjö, Sibbarp, och Hönjarum. Skansarna hade ingen bebyggelse och anlades oftast på förhöjningar i otillgänglig terräng. I anslutning till skansarna grävdes ibland skyttegravar och löpgångar. Vallarna kunde också ha palissader och omgärdas av vallgravar. 5. Vittsjö skans Vittsjö skans uppfördes i samband med Horns krig år Ebbe Ulfeld, ledaren av försvaret i Skåne, hade slagit läger vid skansen och räknade med att svenskarna skulle gå in i Skåne via Vittsjö. Men Gustav Horn lurade honom genom att välja en annan väg. Den strategiskt välplacerade skansanläggningen har upp till sju meter breda vallgravar och vallar. 6. Sibbarps skans Sibbarps skans söder om Osby uppfördes år Här stod en strid 1657 mellan Knud Ulfelds danska dragonförband förstärkt med ett bondeuppbåd mot en svensk ryttarstyrka på 110 man. Svenskarna utforskade trakten när de stötte på danskarna och led stora förluster i den efterföljande striden. Knud Ulfeld stupade också. År 1911 restes en minnessten över striden. 7. Örkelljunga skansar I september 1657 förde Gustav Otto Stenbock sin trupp över Markaryd till Örkelljunga. I väntan på förstärkning uppförde Stenbock ett befäst läger på båda sidor om riksvägen, dit han förlade sitt högkvarter. I dag visar spår i terrängen att vallarna varit ungefär 250 meter långa i nord- och sydgående riktning, medan den väl bevarade västvallen nådde en längd av ca 100 meter. I närheten av Örkelljunga skansar ligger Fantehåla, där danskarna låg i bakhåll när svenskarna tog sig in i Skåne i augusti Skepparslövs skansar Sommaren 1678 anlade svenskarna fyra skansar som gränsbelägring, med två sammanbindande löpgravar under en enda natt vid Skepparslöv. Skansarna placerades med utsikt över Kristianstadsslätten för att i god tid upptäcka en förväntad dansk undsättningsstyrka till det belägrade Kristianstad. Vetskapen om att svenskarna hade uppfört denna befästning gjorde att danskarna avbröt framryckningen och Kristianstad tvingades att kapitulera. 9. Hönjarums skans Vid Hönje bro, som går över Helge å, låg Hönjarums skans där en del strider ägde rum under snapphanekrigen. Platsen förknippas främst med friskyttekaptenen Aage Monsen Herlev och hans kompani som hade stora militära framgångar sommaren Ett första försök att inta Hönjarums skans misslyckades dock sedan svenskarna försvarat sig. Men när Aage Monsen kom till Hönjarum med 100 man insåg svenskarna att de var tvungna att ge upp.

9 Slott och herresäten Adeln hade en storhetstid i talets Skåne och det byggdes som aldrig förr på de fruktbara slättmarkerna i södra och västra Skåne samt på Kristianstadsslätten. Cirka 140 adliga huvudgårdar uppfördes i Skåne under denna period. 10. Lillöhus Lillöhus var en befäst borg som uppfördes av Erik Axelsson Tott på Lillön i Helge å på 1450-talet. När Lillöhus kom i svenska händer 1658 var det en mäktig rektangulär borg, antagligen fem våningar hög, med trappgavlar och med minst två hörntorn. Lillöhus raserades av Karl X Gustav för att inte hamna i snapphanarnas händer. Besöksmål. 11. Hovdala Hovdala slott är en historisk plats för maktkamperna mellan Danmark och Sverige. Hovdalas äldsta bevarade del är den östra längan på inre borggården från 1500-talet. Porttornet är från En stenplatta på tornet beskriver svenskarnas misslyckade försök att inta slottet Under en strid 1678 förstördes slottet av danskarna. Gårdens ägare Jens Mickelsen flydde men återvände senare och byggde upp Hovdala igen. Besöksmål. 12. Torup En föregångare till dagens slott skövlades troligen under grevefejden på 1530-talet. Den nuvarande fyrlängade borgen började byggas av Gjörvel Faddersdotter. I början av 1600-talet innehades slottet av länsmannen på Malmöhus, Sivert Grubbe, som var Christian IV:s vän. År 1660 drogs slottet in till den svenska kronan. Besöksmål. 13. Månstorps gavlar Eske Bille lät bygga en stor renässansborg med utsirade tegelgavlar, ringformad vall och vallgrav år Under skånska kriget skadades anläggningen svårt och lämnades sedan att förfalla. Dagens borgruin kallas för Månstorps gavlar. Den har 15 meter höga murar och är Skånes största ruin. Privatägt. 14. Mölleröds borgruin En mäktig borg med tre våningar uppfördes kring 1580 av Beate Huitfeldt. Redan under skånska kriget förstördes den av danskarna och byggdes aldrig upp igen. Ruinen ligger bredvid dagens mangårdsbyggnad. Privatägt. 15. Vittskövle Vittskövle är en av Nordens bäst bevarade renässansbyggnader. Det nuvarande slottet byggdes av Jens och Henrik Brahe under andra hälften av 1500-talet. Under skånska kriget upplevde Vittskövle en svår period och stod tidvis öde, men fick en blomstringstid därefter under grevinnan Margareta von Ascheberg, som 1691 gifte sig med Kield Christopher Barnekow. Privatägt. 16. Trolle-Ljungby Trolle-Ljungby med sin praktfulla renässansbyggnad är ett av Sveriges största gods. Huvudbyggnaden uppfördes 1629 av Knud Gyldenstierne på murarna av en borg som brändes under bondeupproret på 1520-talet. År 1633 uppfördes den västra flygeln, medan den östra byggdes först Ljungby horn och pipa är en känd saga från slottet. Sommartid visas sagans föremål i ett fönster onsdagar och lördagar. Privatägt.

10 17. Skarhult Skarhult är en av Skånes förnämsta renässansbyggnader och uppfördes i rött tegel med orneringar i sandsten. Mittlängan uppfördes redan under medeltiden, medan den västra byggdes omkring Änkan efter Sten Rosensparre, Mette, gifte om sig med den inflytelserike danske rikshovmästaren Peder Oxe och blev vid hans död den rikaste kvinnan i Danmark. Skarhult skadades svårt under skånska kriget och stod obebott ända till början av 1800-talet. Privatägt. 18. Wanås Wanås brändes under det nordiska sjuårskriget men återuppbyggdes av landsdomaren Sten Bille. År 1649 hade Wanås utvecklats till ett storgods bestående av hela 64 gårdar runtom i Göinge. Slottet omges av en vacker parkanläggning med ett omfattande system av småsjöar och med en berömd snapphane-ek. Privatägt besöksmål. 19. Svenstorp Svenstorp, som uppfördes 1596 i två våningar av den kunglige byggmästaren Hans van Steenwinckel d.ä., kom att hamna i händelsernas centrum i slaget vid Lund, som ägde rum den 4:e december Några veckor innan slaget hade den danske kungen Christian V sitt högkvarter på Svenstorp. På morgonen dagen för slaget gav han order om att en segermåltid skulle dukas fram till kvällen. Dagen efter slaget intog den svenske kungen Karl XI slottet och lät sig väl smaka av maten. Karl XI stannade fyra nätter i samma rum. Privatägt. 20. Bosjökloster Corfitz Ulfeldt var dansk rikshovmästare och gift med Christian IV:s dotter Leonora Christina. Fram till tronskiftet 1648 hade Ulfeldt en ledande roll i det så kallade svågerpartiet, som bestod av kungens svärsöner och som hade ett stort politiskt inflytande. Sedan Frederik III kommit till makten gick Ulfeldt i svensk tjänst och blev Karl X Gustavs rådgivare, bland annat vid tåget över Bälten och vid fredsförhandlingarna i Roskilde. Efter kriget bosatte sig Ulfeldt på Bosjökloster. Ganska snart kom han i konflikt med den svenske kungen och fängslades 1660, misstänkt för förräderi. Privatägt besöksmål. 21. Herrevadskloster Herrevadskloster blev en svensk kungsgård efter år 1658, och var också översteboställe för Norra skånska kavalleriregementet mellan 1662 och Sommaren 1678 låg Karl XI här med sin armé. I skogarna kring gården uppehöll sig många snapphaneförband som ställde till förtret för svenskarna. Karl XI lär ha hängt 27 snapphanar i en ek norr om Herrevadskloster. Sommaren 1658 genomförde en grupp bönder en kupp mot fogden på gården och under kriget plundrades Herrevadskloster av danska trupper. Herrevadskloster grundades ursprungligen av cisterciensermunkar år Privatägt besöksmål. Tillgängligt efter överenskommelse. 22. Knutstorp Knutstorp var ett tillhåll för dansksinnade under skånska kriget, när det tillhörde amtmannen i Landskrona Knut Thott. År 1677 intogs fästningen av svenskarna som förvandlade den till en fästning, riktad mot de många snapphanar som höll till på Söderåsen. Ett år senare stormade en dansk styrka fästningen. Privatägt. Skarhult

11

12

13 Jordbruk och industri Jordbruket var den stora näringen i Skåne. Här fanns också industrier och bruk som var i drift redan under 1600-talet. Den danska kronan var mycket intresserad av skogsbygden. Eftersom Danmark var ett skogsfattigt rike var den skånska skogsbygdens produkter eftertraktade i Köpenhamn, vilket gjorde att kontakter mellan huvudstaden och den skånska gränsbygden var täta. Andra viktiga näringar i Skåne under 1600-talet var järnhantering och tjärbränning. 23. Kumlatofta by Kumlatofta by är en välbevarad ålderdomlig by med tre oskiftade, kringbyggda gårdar, mellan vilka landsvägen slingrar sig fram. Byn drabbades av bränder och förstörelse under krigen på 1600-talet, men de förstörda gårdarna byggdes upp igen av generalguvernör von Ascheberg, som var slottsherre på Torup och Sövdeborg. 24. Sporrakulla Sporrakulla är snapphanegården vars namn är känt från Bostadshuset är ett så kallat sydgötiskt hus, bestående av en ryggåsstuga med loftbod eller härbre på västra sidan. I senare tid har ryggåsstugan förhöjts. Gården skyddas sedan 1974 som byggnadsminne. 25. Ballingstorpsgården Ballingstorpsgården ligger i gränsområdet mellan skogsbygd och slätt. Liksom Sporrakulla är bostadshuset ett så kallat sydgötiskt hus, med ett högre härbre i väster. Gården skyddas sedan 1964 som byggnadsminne. 26. Andrarums alunbruk Andrarums alunbruk grundades 1637 och låg en mil från den skånska ostkusten, i Verkeåns dalgång. Då var det Skånes största industri och Nordens främsta alunbruk. Alunskiffer bröts på platsen och förädlades till alun. Christina Piper på Christinehofs slott, köpte alunbruket och drev det framgångsrikt i början av 1700-talet. Slottet, som ligger i närheten av alunbruket, är ett uppskattat besöksmål idag. 27. Klippans pappersbruk År 1637 fick den tyske köpmannen Mattias Smidt tillsammans med en kompanjon tillstånd att anlägga en papperskvarn vid Stackarp. Två år senare var anläggningen färdig att tas i bruk. 28. Limhamns kalkbruk Under 1600-talet anlades en kalkugn som blev vida känd. Kalkbruket och Limhamnsgården var ett konspirationscentrum under den så kallade Malmösammansvärjningen. Innehavaren, köpenhamnaren Bartholomeus Mickelsen, tog ställning mot de nya svenska makthavarna, efter freden i Roskilde I samband med den danska invasionen 1676 ödelades kalkbrottet fullständigt, men efter kriget var det viktigt för svenskarna att få igång driften igen. 29. Tykarpsgrottan Ignaberga Här i de underjordiska brotten bröts kalksten sedan lång tid tillbaka. Redan under 1100-talet förekom det kalkbrytning men den mer omfattande verksamheten kom dock igång först under 1700-talet. 30. Stenskogens stenbrott Höör Redan i början av 1100-talet bröts sandsten i Stenskogen utanför Höör till uppförandet av Lunds domkyrka. En omfattande stenbrytning ägde alltså rum här redan vid denna tid. En viktig produkt som framställdes var kvarnstenar. Många kasserade eller halvfärdiga kvarnstenar har lämnats kvar i området. Stenskogens stenbrott, Höör

14 Kyrkor och andra minnen 31. Trefaldighetskyrkan i Kristianstad Trefaldighetskyrkan uppfördes av Christian IV och anses som den vackraste och mest renodlade renässanskyrkan i Norden. Christian IV:s svärson Ebbe Ulfeldt begravdes i kyrkan Efter att ha varit en av organisatörerna av det skånska försvaret mot svenskarna under kriget gav han sig i svensk tjänst och blev en ivrig snapphanejägare. 32. Genarps kyrka Genarps kyrka är den enda kyrka, som nyuppfördes i Skåne under 1500-talet. Den är ett utsökt exempel på dansk kyrkobyggnadskonst, helt uppförd i tegel. Inne i kyrkan finns gravvalv som gjordes till innehavarna av Häckeberga slott. Kyrkan har i övrigt många sevärdheter som bland annat vapensköldar och riklig ornamentik. 33. Everöds kyrka Everöds kyrka har ett epitafium över Sthen Pedersen Sommer, som hjälpte kyrkoherden i socknen. Under Horns krig härjades bygden av svenska trupper och byborna vågade inte besöka gudstjänsten under påskhelgen På hösten samma år kom en svensk trupp till Everöd mitt under en högmässa. Flera av sockenborna slogs ihjäl och Sommer och hans trolovade jagades iväg. 34. Glimåkra kyrka Glimåkra kyrka förknippas främst med kyrkoherden Paul Enertsen under skånska kriget. Han var den siste danske prästen i församlingen som envist vägrade gå de dansksinnade snapphanarnas ärenden. Hösten 1676 blev han bortrövad av några snapphanar och fördes till Kristianstad, där han hölls fången kriget ut. Epitafiet över herr Paul är en sevärdhet av rang. Paul lät själv, två år före sin död, beställa det av en porträttmålare i Kristianstad. 35. Norra Åkarps kyrka Norra Åkarps kyrka har Hans Feuks epitafium. Hans Feuk gick hårt åt snapphanarna i en predikan. Efter gudstjänsten hotade snapphanarna därför med att skjuta honom på platsen, men prästens modiga uppträdande fick snapphanarna att ångra sig. 36. Ravlunda kyrka och Vittsjö minnesstenar Gustav II Adolfs inmarsch i norra Skåne år 1612 är en av de mest kända för eftervärlden. En minnestext i Ravlunda kyrka berättar om det danska anfallet på svenskarna i Vittsjö. Enligt berättelserna hamnade den svenske kungen i vattnet. Men han tog sig upp på en stor sten, där han räddades av ryttaren Thomas Larsson. År 1959 upptäcktes två massgravar i Vittsjö med de stupade. På platsen för massgravarna finns både en minnessten över striden och en gravsten över de dödade. 37. Gamla riksvägen och gränsstenen i Sjöhult Under krigen använde svenska trupper ofta riksvägen över Markaryd mot Helsingborg för inmarscherna i Skåne. Här gick Karl Knutsson fram på sitt härjningståg Här kom också Gustav Horn vintern 1644 och Karl XI På sin väg söderut kunde de svenska trupperna räkna med att möta motstånd från bönderna. I fredstid var riksvägen en viktig förbindelseled, bland annat gick den svenska postgången till Hamburg via Markaryd, Skåne och Själland restes en minnesten av Sparbankerna i Markaryd och Skånes Fagerhult vid den gamla riksgränsen. Trefaldighetskyrkan i Kristianstad

15

16

17 38. Jörgen Krabbes kapell Tosterups kyrka I januari 1678 avrättades adelsmannen Jörgen Krabbe på Stortorget i Malmö av svenskarna för landsförräderi. Hans lik fördes till Tosterups kyrka. Den rikt utsmyckade kistan kan idag ses i ett särskilt gravkapell vid kyrkan. 39. Getinge bro Vadstället vid Kävlingeån över Getinge blev vida känt och var en mycket viktig övergång. Av strategiska skäl anlades här tidigt en bro, vid vilken flera slag har stått mellan svenskar och danskar. Getinge bro ansågs som nyckeln till Skåne. Kontrollerade man den kunde man effektivt stoppa transporter både norrut och söderut. 40. Loshult Sommaren 1676 skickade Karl XI iväg 277 vagnar med den svenska krigskassan samt kungens tält, silverservis, ammunition och fanor. När svenskarna rastade vid Loshults kyrka slog en bondestyrka förstärkt med några danska soldater till. Efter en kort strid gav sig svenskarna brådstörtat iväg mot Småland. Väl i Småland ägde en ny kupp rum och skånska och småländska bönder lade tillsammans beslag på resterna av krigskassan. Av de bortrövade kopparplåtarna återfanns endast en liten del. Försvenskningen 41. Lunds universitet Efter 1658 förbjöds skånska ungdomar att studera vid universitetet i Köpenhamn. Därför grundade den svenske kungen Karl X Gustav ett nytt universitet i Skåne. Beslut fattades om ett universitet i Lund år Trots att regeringen hade gjort stora donationer till universitetet var ekonomiska bekymmer vanliga. Universitetet hade inte ens egna lokaler. Föreläsningarna hölls till en början i domkyrkan och i byggnaden som inhyste domkapitlets bibliotek, det så kallade liberiet. 42. Torsebro krutbruk Torsebro krutbruk ligger vid en fors i Helge å, cirka 1 mil norr om Kristianstad. En anledning till att svenskarna anlade ett krutbruk här, ca 1680, var att snapphanarna rövade den svenska härens krut under skånska kriget. Under cirka 250 år drevs en omfattande verksamhet vid krutbruket i Torsebro, som lades ner på 1920-talet. Torsebro krutbruk

18 T-Kartor Sweden AB

19 Produktion: Regionmuseet Kristianstad 2008 Research: Stefan Persson Textredigering: Eva Holmestig Form: Catherine Svensson, Evelyn Thomasson Foto: Evelyn Thomasson, Janne Jönsson sid 7

20

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Malmöhus slott Plats: Malmöhusvägen Byggnadsår: äldsta byggnaden från 1434 Byggherre: Eric av Pommern Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Myntergården Malmöhus slott

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden.

Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden. Stadsvandring 1700-talet nya möjligheter för Malmö Stad Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden. Material: Karta och information kring stoppen i kartan, se nästföljande

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

Hällbo Gård. Wärmö H A W T H O R N E M Ä K L E R I

Hällbo Gård. Wärmö H A W T H O R N E M Ä K L E R I Hällbo Gård Wärmö H A W T H O R N E M Ä K L E R I Hällbo Gård - Wärmö Hällbo Gård - äldre flygfoto Hawthorne Mäkleri Box 20052 200 74 Malmö 0709-65 37 95 1 (1) MH026 Öresundsregionen Svalövs kommun ligger

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Skåne en slätt med slott Av Ove Torgny

Skåne en slätt med slott Av Ove Torgny Skåne en slätt med slott Av Ove Torgny Skåne, Sveriges allra sydligaste landskap, är berömt för sina slott, borgar och herrgårdar. Här finns minst 250 byggnader av det slaget. När vi reser genom Skåne

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

Utställningen Aosehus 1993-2013

Utställningen Aosehus 1993-2013 Utställningen Aosehus 1993-2013 Åhusborgen Åhus, ursprungligen Aos, kommer av å-os eller åmynning. Borgen vid den gamla åmynningen. En tidig, naturlig knutpunkt för handel och försvar. Ett viktigt fäste

Läs mer

Snapphanar. www.snapphanar.nu. Spår efter snapphanar. www.snapphanar.nu. Trevlig resa!

Snapphanar. www.snapphanar.nu. Spår efter snapphanar. www.snapphanar.nu. Trevlig resa! Spår efter snapphanar Snapphanar www.snapphanar.nu För flera hundra år sedan var gränstrakterna i nordöstra Skåne en scen för obarmhärtiga strider om frihet och herravälde. Grannländerna Sverige och Danmark

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

1600-TALET med snapphanar

1600-TALET med snapphanar AV MEDIA SKÅNE Tel. 0451-38 85 80 M27/ 1600-TALET med snapphanar www.regionmuseet.se Välkommen till lådan om 1600-talet där snapphanarna har en framträdande roll. År 2008 var det exakt 350 år sedan Skåne

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen.

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. text Tomas Eriksson foto Urban Jörén Hela sommaren pågår aktiviteter som lockar allt från leksugna barn

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Snapphaneturen. i Skåne Nordost

Snapphaneturen. i Skåne Nordost Snapphaneturen i Skåne Nordost Snapphaneturen Snapphanar Under det dansk-svenska kriget i Skåneland drog många skåningar, blekingar och hallänningar ut i skogarna och förde ett gerillakrig mot svenskarna.

Läs mer

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Kyrkbyn Under medeltiden (1060-1520) fanns det en kyrkby i Västra Skrävlinge. Man kallade kyrkbyn för byhem eftersom alla gårdarna låg samlade runt kyrkan.

Läs mer

Vad händer på bilden?

Vad händer på bilden? Vad händer på bilden? Till vänster kan man se den offentliga brunnen på Norra Stortorget, skiss av Einar Bager, Malmö Stadsarkiv Vad händer på bilden? Södergatan på 1600-talet, skiss av Einar Bager, Malmö

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun.

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning 2012 Therese Ohlsson Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Lars Ericson Wolke 1658. tåget över bält. historiska media

Lars Ericson Wolke 1658. tåget över bält. historiska media Lars Ericson Wolke 1658 tåget över bält historiska media 3 1658. tåget över bält tidigare utgivning av lars ericson wolke på historiska media Svenska knektar (1995, 1998, 2002, 2004) Svenska frivilliga

Läs mer

Historian om Sankta Claras kloster

Historian om Sankta Claras kloster Historian om Sankta Claras kloster Ture Turesson Bielke var en svensk adelsman, gift med en danska. Han levde på 1400-talet och ägde stora delar av Kalmar län och Blekinge län. Han var mycket rik och lånade

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö Vandring den 18 april 2012 på Skogsö För att använda en sliten klyscha Vi hade i alla fall tur med vädret, strålande sol och ca 10 grader. Vid startplatsen i Neglinge Från Slussen åkte vi 23 deltagare

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Artikelserie: Skånska kriget Friskytten Åge Monsen RM-RAPORTERING 2 timmar sedan RMs reporter har lyckats ta sig in i krigets Skåne och fått kontakt med en av de skåningar som tagit

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling.

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Bakgrund/historik GRÄNSTRAKTER Under flera perioder har Jämtland och Härjedalen tillhört Norge/Danmark. Det innebär att Ytterhogdal- Överhogdals- och

Läs mer

Citadellet i Landskrona

Citadellet i Landskrona Antikvarisk kontroll Citadellet i Landskrona UPPTAGNING AV NY DÖRRÖPPNING I KOMMENDANTFLYGELN M332 Citadellet, Landskrona, Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:006 Anders

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Årsta slott! Jag tog bort bilden då källa saknades

Årsta slott! Jag tog bort bilden då källa saknades Vårt Haninge Den som vill släcka och glömma det förflutna är i färd med att förstöra både nutid och framtid. Endast den som förstår det förflutna kan leva lycklig i det nuvarande och medverka till att

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Frågesport_Smålands städer

Frågesport_Smålands städer Frågesport_Smålands städer Name: 1. I vilken stad tillverkas polkagrisar? 2. Staden brändes ned år 1568 i kriget mot Danmark, för att danskarna inte skulle kunna få något krigsbyte där. Staden är dock

Läs mer

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta Sägnen om Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta I slutet av 1100-talet och början av 1200- talet står striden om kungamakten i samband med enandet av det svenska riket mellan olika ätter,

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Stormaktstiden utförlig. fakta

Stormaktstiden utförlig. fakta Stormaktstiden utförlig Stormaktstiden varade i ca 100 år. Från 1611-1718. Sverige var stort till ytan med hade endast 1 miljon invånare. Det var inte mycket, jämfört med Tyskland och Frankrike som hade

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Vad en tavla kan berätta

Vad en tavla kan berätta Vad en tavla kan berätta För att förstå den roll Magnus Stenbock senare fick i historien, måste vi gå lite tillbaka i historien. Magnus Stenbocks pappa var generalguvernör för Skåne, Blekinge och Halland.

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

Inbjudan till Kvistrum i krig och ofredstid 2-4 juli 2010

Inbjudan till Kvistrum i krig och ofredstid 2-4 juli 2010 Inbjudan till Kvistrum i krig och ofredstid 2-4 juli 2010 Upplägg för evenemanget Helgen 2-4 juli 2010 kommer förhoppningsvis att bjuda på en fantastisk upplevelse för både publik och historiska deltagare.

Läs mer

MEDELTIDEN. ca

MEDELTIDEN. ca MEDELTIDEN ca1050-1520 Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk.

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 LIDAHULT Klass 3 Berättelserna: Vilhelm Moberg tog intryck av människoöden i Lidahult, och skrev om det i sina verk. Hans gudföräldrar förestod fattiggården. En pusselbit i fattigvårdens historia. Carl

Läs mer

Dansk renässans för svensk landshövding

Dansk renässans för svensk landshövding Det store nye Hus Halmstad slott har fortfarande en påtagligt dansk karaktär trots att huset varit i svensk ägo i 340 år. I dag residerar landshövdingen i Hallands län i Det store nye Hus som en gång var

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Skåneland. Den blodiga kampen om. D et Danmark som växte

Skåneland. Den blodiga kampen om. D et Danmark som växte Den blodiga kampen om Skåneland Denna karta är framställd 1650 av den danske kartografen Johannes Mejer (1606 74). Den är mycket intressant eftersom den visar Danmark med tillhörande Skånelandskap åtta

Läs mer

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER Året runt i Båstad VAR: Centrala Båstad LÄNGD:Ca9km TERRÄNG: Lätt PARKERING: Båstad torg MARKERING: Gröna målade äpplen Året runt i Båstad Ca9km Välkommen till en

Läs mer

Citadellstaden 1:1 Stadsparken, fornlämning 12 BELYSNINGSSTOLPAR

Citadellstaden 1:1 Stadsparken, fornlämning 12 BELYSNINGSSTOLPAR Arkeologisk förundersökning 2013 Citadellstaden 1:1 Stadsparken, fornlämning 12 BELYSNINGSSTOLPAR Landskrona stad, Landskrona kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:8 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE BOSJÖKLOSTER

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE BOSJÖKLOSTER MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE BOSJÖKLOSTER I mellersta Skåne, ca 2 km söder om Höör och ca 0,9 km norr om Västra och Östra Ringsjöarna, är ett markområde av fastigheten Bosjökloster 1:33 till salu.

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Två olika syner på Finlands roll i kriget.

Två olika syner på Finlands roll i kriget. Fortsättningskriget Fortsättningskriget är det andra kriget som Finland deltar i under andra världskriget. Kriget börjar efter att Tyskland inleder operation barbarossa, invasionen av Sovietunionen. Finland

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Nuvarande huvudbyggnad från 1819

Nuvarande huvudbyggnad från 1819 Hässleholmsgården I hembygdsföreningens samlingar finns äldre bilder från Hässleholm, de flesta tagna av fotograferna Herman och Wilma Piil. Flertalet är porträttbilder tagna i studio men det finns också

Läs mer

Med Peder Lamm på rundresa bland skånska slott.

Med Peder Lamm på rundresa bland skånska slott. Med Peder Lamm på rundresa bland skånska slott. Om det berodde på byte av ordförande eller nyfikenhet på TV-kändisen Peder Lamm att i runda svängar tvåhundrafemtio hade bänkat sig i den numera omstridda

Läs mer

Resa till Polen september 2017

Resa till Polen september 2017 Resa till Polen 11 16 september 2017 Närheten, möjligheten att återuppleva kultur och gemensam historia och mycket mera gör Polen till ett land värt att besöka. Polen har enormt mycket att erbjuda mellan

Läs mer

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad.

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad. Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad Thomas Linderoth Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE I mellersta Skåne, ca 2 km söder om Höör och knappt 1 km norr om Västra och Östra Ringsjön, är ett markområde av fastigheten Bosjökloster 1:33 till salu. På marken finns

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

En stad föds. Karlshamns historia för årskurs 3-6. Av: Gabriella Karlsson

En stad föds. Karlshamns historia för årskurs 3-6. Av: Gabriella Karlsson En stad föds Karlshamns historia för årskurs 3-6 Av: Gabriella Karlsson Inledning Den här skriften om bildandet av Karlshamn är skriven som ett projektarbete i årskurs 3 på gymnasiet för elever i årskurs

Läs mer

Örnanäs. Skånes första kulturreservat

Örnanäs. Skånes första kulturreservat Örnanäs Skånes första kulturreservat Om kulturreservatet Örnanäs Läge: Osby kommun, ca 9 kilometer nordost om Sibbhult och 9 kilometer söder om Lönsboda. Se karta. Yta: 70 hektar land Länsstyrelsen är

Läs mer

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen.

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen. NORRSUNDA Norrsunda kyrka är synlig från E4:an mellan Stockholm och Uppsala i närheten av Märsta. Socknen är rik på fornminnen bl.a. finns här kung Nordians gravhög från folkvandringstiden. Det är en östtornskyrka

Läs mer

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus - norra fasadens västra del Grupp 4, 7 okt 2008 Innehållsförteckning Inledning 2 Presentation av resultatet i kronologisk följd Fas 1: Strandmuren, 1400-tal

Läs mer

Citadellet i Landskrona

Citadellet i Landskrona Antikvarisk kontroll Citadellet i Landskrona INVÄNDIG OMBYGGNAD AV KOMMENDANTFLYGELNS BOTTENVÅNING M 332 Citadellet, Landskrona, Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:008

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Ärende angående byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen av ladugården på Överjärva gård, Solna.

Ärende angående byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen av ladugården på Överjärva gård, Solna. Ärende angående byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen av ladugården på Överjärva gård, Solna. Ärendet initierat av Emmelie Folkesson, tel: 070 359 19 69. Härmed väcks fråga om byggnadsminnesförklaring

Läs mer

Upptäck slotten runt Eslöv

Upptäck slotten runt Eslöv Upptäck slotten runt Eslöv Eslövs kommun har en intagande och omväxlande natur mitt i Skåne och är en utmärkt utgångspunkt för den som är intresserad av att titta på slott. Här presenteras många vackra

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer