Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne"

Transkript

1 Danskt blir svenskt Din guide till 1600-talet i Skåne

2

3 Gränslandet Skåne Att leva i gränslandet mellan två länder i krig är oerhört påfrestande för befolkningen. Skåne har ofta varit hårt ansatt i maktkamperna mellan Sverige och Danmark. Hur påverkades människorna i Skåne av detta? Vilka spår finns kvar efter dessa orostider idag, snart 400 år senare? Skåne är ett utpräglat kulturlandskap. Än idag finns många spår kvar efter de svåra krigsåren. Några av dessa spår ger också ledtrådar till hur människorna levde, hur jordbruk och andra näringsgrenar fungerade och hur samhället organiserades. Med denna guide till 1600-talets Skåne kan du ge dig ut och besöka historiska platser som berättar flera dramatiska historier om när Skåne blev svenskt. Till din hjälp finns en karta med platser markerade och en kortfattad beskrivning av vad som har hänt där. Alla platser är inte markerade i landskapet men några har skyltsystem, bland andra projektet Snapphanar som har tagits fram i samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Hässleholms kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun. Mer information om detta projekt hittar du på Regionmuseets hemsida, är också värd ett besök. Hela 1600-talet var en mycket turbulent period i gränslandet Skåne. Freden i Roskilde 1658 är viktig eftersom det var då Danmark lämnade över Skåne till Sverige. Men freden i Roskilde blev inte slutet på oroligheterna mellan de två länderna. Historien är komplicerad. Därför ger vi dig en kortfattad bakgrund om de olika krigen mellan Sverige och Danmark från Kalmarunionens upplösning under 1520-talet till freden 1720 efter det stora nordiska kriget. Stormningen av Kristianstad 1676

4 Kungamakt och reformation Danmark styrdes av en kung och av ett riksråd som bestod av de förnämsta adelsmännen samt ärkebiskopen. Skåne var indelat i härader som fungerade som förvaltningsområden. Byråkrati och centralförvaltning började etableras i Skåne under och 1600-talen. Man kan säga att det var den moderna statens föregångare. På 1520-talet upplöstes Kalmarunionen definitivt och den siste unionskungen, Christian II, avsattes genom ett adelsuppror som startade på Jylland. I stället kom Christian II:s farbror, Frederik I, till makten. Vid mitten av 1530-talet kulminerade den politiska och religiösa oron med grevefejden. I denna konflikt deltog Lübeck med målsättningen att återinsätta Christian II på tronen, men till sist fick de upproriska gå med på att Frederik I:s äldste son, hertig Christian, valdes till kung. För Danmark och Skåne brukar reformationen år 1536, markera slutet för medeltiden och starten för den nya epoken. Kung Christian III genomdrev reformationen i Danmark. Perioden från reformationen till enväldet år 1660 har kallats för adelsväldets tid eftersom makten koncentrerades till adeln. Adelns dominerande ställning visar sig än i dag i form av Skånes många slott. Vid mitten av 1600-talet var Skåne det landskap i hela Norden som hade flest gårdar som ägdes av adeln. Trohetsbrev från 1677, detalj

5 De många krigen Unionskrigen De danska unionskungarna anföll Sverige och svenskarna gjorde flera attacker på Skåne vid slutet av Kalmarunionens tid. Under dessa orostider slöt invånarna vid gränserna ofta separatfreder med varandra, vilket betydde att de lovade att hjälpa och varna varandra när fiendetrupper närmade sig. Gränsfrederna var vanliga under medeltidens unionskrig och levde kvar ända till skånska kriget på 1670-talet. Avtalen gick ut på att upprätthålla fredliga förbindelser och undvika krigets härjningar, oavsett vad överheten och kungarna beordrade. Nordiska sjuårskriget Sverige stod ensamt mot Danmark-Norge, Lübeck och Polen under kriget och kampen om herraväldet över Östersjön var en utlösande faktor. Freden år 1570 ändrade inga gränser utan föreskrev att konflikter mellan de nordiska rikena i framtiden skulle lösas genom förlikning. Sverige fick betala den första Älvsborgs lösen. Skåne drabbades av flera svenska härjningståg och Göinge blev extra hårt drabbat, bland annat brändes Wanås slott. Kalmarkriget En utlösande orsak var flera konflikter om Lappmarken. Gränserna blev oförändrade i fredsfördraget i Knäred år Sverige fick betala den andra Älvsborgs lösen och planerna om svenskt herravälde över Norrland gick om intet. Tullfriheten bestod i Öresund och Skåne drabbades av svenska härjningståg. Horns krig var ett svenskt angreppskrig på Danmark från två fronter. Gustav Horn gick i februari 1644 in i Skåne via Markaryd och höll sig kvar till fredsslutet i augusti Malmö och Kristianstad fick utstå hårda belägringar men intogs inte. I freden i Brömsebro fick Danmark göra stora landavträdelser till Sverige, bland annat Halland på 30 år. Krigen Det danska revanschkriget år 1657 misslyckades. Istället kunde den svenske kungen, Karl X Gustav, inta Danmark genom att ta sig över de isbelagda Bälten i början av Freden i Roskilde betydde att Danmark fick lämna ifrån sig Skåne med Bornholm och Blekinge. Med Karl X Gustavs fortsättningskrig ville han erövra hela Danmark. Erövringen misslyckades och i Köpenhamnsfreden år 1660 fick danskarna istället tillbaka Bornholm. Malmösammansvärjningen Strax efter att Skåne blev svenskt år 1658 var det oroligt på många platser i regionen. En sammansvärjning mot svenskarna formerade sig i Malmö under ledning av Bartholomeus Mikkelsen som ägde kalkbruket i Limhamn. Malmös borgmästare Evert Wildtfang och en del av stadens köpmän var också engagerade i planerna. De sammansvurna tänkte inta slottet Malmöhus och ta kontroll över staden. Men istället avslöjades det hela och ledarna dömdes till döden. Borgmästaren Evert Wildtfang benådades strax före sin avrättning. Skånska kriget var ett danskt revanschkrig som gav svenskarna seger i slaget vid Lund år 1676 och danskarna seger i sjöslaget i Köge bukt år Fred slöts i Lund och i Fontainebleau Gränserna förblev oförändrade trots att Danmark ville att Gotland samt Landskrona och Helsingborg skulle tillfalla dem, eftersom dessa hade varit i danska händer vid fredsslutet. Stora nordiska kriget var Danmarks sista misslyckade försök att återerövra Skåne. Slaget vid Helsingborg år 1710 slutade med svensk seger och fred slöts mellan Danmark och Sverige på slottet Frederiksborg år Sverige fick ge ifrån sig tullfriheten i Öresund.

6 De stora slagen Slaget vid Borst Horns krig har också kallats för det bortglömda kriget eftersom det var en lång svensk ockupation av Skåne utan några större slag. Den 25 mars 1644 möttes dock en svensk kavallerienhet, under befäl av generalmajor Hans Wachtmeister, och ett bondeuppbåd på ca 500 man i en strid vid Borstbäcken. Bondehären hade lånat två kanoner från Övedskloster och förskansat sig på höjderna så att de hade fritt skottfält västerut, där de trodde att den svenska avdelningen skulle komma från. Men svenskarna överrumplade bönderna genom att anfalla från två håll samtidigt. År 2004 restes en minnessten över de stupade. Slaget vid Lund Danmark landsteg i Skåne i början av 1676 och började återta sina förlorade områden från freden i Roskilde I oktober 1676 marscherade den svenska hären in i Skåne och lyckades med mycket möda att ta sig ner söderut. I början av december samma år möttes de danska och svenska arméerna åter på skånsk jord, strax norr om Lund. Danskarna hade slagit läger vid Skälshög nära Örtofta. På morgonen den 4 december gick svenskarna med kung Karl XI över Kävlingeån och anföll den danska armén. Den svenska hären bestod av ca man, medan den danska var numerärt överlägsen med ca man. Slaget pågick oavbrutet under åtta timmar och slutade med svensk seger, trots att det länge såg ut att bli förlust. Efter en hård slutstrid låg nästan stupade soldater kvar på slagfältet. Som ett minne av Nordens blodigaste slag restes en minnessten i cement på Sliparebacken i Lund år År 1930 ersattes den av en ny minnessten i granit. Slaget vid Landskrona Den 14 juli 1677 utkämpades slaget vid Landskrona, på en plats mellan Tirup och Sireköpinge. Den svenske kungen Karl XI hade brutit upp från Herrevadskloster två dagar tidigare i spetsen för närmare man och Christian V gick samtidigt från Saxtorp med man. Danskarnas avsikt var att gå mot Helsingborg, men då de fick besked om den svenska framryckningen vände de och gick svenskarna till mötes. Vid Tirup drabbade härarna samman, men slaget böljade fram och tillbaka över ett större område. I den kvävande hettan och det brännande solskenet dog sammanlagt cirka man, många av värmeslag. Danskarna förlorade slaget och drog sig efteråt tillbaka till Rönneberga backar. En minnessten restes 1911 nordväst om Billeberga. Fästningar 1. Kärnan i Helsingborg Helsingborg var den enda militära utposten och upprätthållaren av det danska gränsförsvaret mot Sverige, innan fästningsstaden Kristianstad grundades i nordöstra Skåne. Under medeltiden var Helsingborg med sitt läge vid Öresunds smalaste del, en av Skånes viktigaste orter. Stadens militära betydelse visade sig även under 1600-talet, bland annat under det skånska kriget och under de danska återerövringsförsöken av Skåne. Redan under 1100-talet byggdes ett försvarsverk i staden, som ersattes av Kärnan i början av 1300-talet. 2. Kristianstad Kristianstad grundades på en ö mellan Helge å och den nu utdikade Nosabysjön av den danske kung Christian IV år Platsen var strategisk ur försvarssynpunkt och det nya Kristianstad ersatte de utsatta gamla medeltida städerna Åhus och Vä. Den nya fästningsstaden blev en av hörnpelarna i det danska gränsförsvaret och under kriget mot Sverige uthärdade den en långvarig belägring. Citadellet i Landskrona

7 3. Malmöhus Erik av Pommern uppförde ett kastell i Malmö år 1434 som kallades Kungsgården. Kung Christian III gjorde om kastellet till ett starkt riksfäste åren Malmöhus vittnar om en storhetstid för staden och i början av 1500-talet utmanade Malmö Köpenhamn om titeln som Nordens största stad. En bit in på 1600-talet bodde tronföljaren Christian, son till Christian IV, på Malmöhus. 4. Citadellet i Landskrona Landskrona slott eller Citadellet började uppföras 1549 av Christian III med amiralen Peder Skram som byggherre. Med sina välbevarade bastioner, vallar och gravar från 1600-talet är den en av Nordens finaste fästningar från denna tid.

8 Skansar Ett försvarssystem av skansar och vallar anlades utmed gränsen mot Sverige i norr. Sådana enkla försvarsverk av uppkastad jord finns bland annat i Örkelljunga, Vittsjö, Sibbarp, och Hönjarum. Skansarna hade ingen bebyggelse och anlades oftast på förhöjningar i otillgänglig terräng. I anslutning till skansarna grävdes ibland skyttegravar och löpgångar. Vallarna kunde också ha palissader och omgärdas av vallgravar. 5. Vittsjö skans Vittsjö skans uppfördes i samband med Horns krig år Ebbe Ulfeld, ledaren av försvaret i Skåne, hade slagit läger vid skansen och räknade med att svenskarna skulle gå in i Skåne via Vittsjö. Men Gustav Horn lurade honom genom att välja en annan väg. Den strategiskt välplacerade skansanläggningen har upp till sju meter breda vallgravar och vallar. 6. Sibbarps skans Sibbarps skans söder om Osby uppfördes år Här stod en strid 1657 mellan Knud Ulfelds danska dragonförband förstärkt med ett bondeuppbåd mot en svensk ryttarstyrka på 110 man. Svenskarna utforskade trakten när de stötte på danskarna och led stora förluster i den efterföljande striden. Knud Ulfeld stupade också. År 1911 restes en minnessten över striden. 7. Örkelljunga skansar I september 1657 förde Gustav Otto Stenbock sin trupp över Markaryd till Örkelljunga. I väntan på förstärkning uppförde Stenbock ett befäst läger på båda sidor om riksvägen, dit han förlade sitt högkvarter. I dag visar spår i terrängen att vallarna varit ungefär 250 meter långa i nord- och sydgående riktning, medan den väl bevarade västvallen nådde en längd av ca 100 meter. I närheten av Örkelljunga skansar ligger Fantehåla, där danskarna låg i bakhåll när svenskarna tog sig in i Skåne i augusti Skepparslövs skansar Sommaren 1678 anlade svenskarna fyra skansar som gränsbelägring, med två sammanbindande löpgravar under en enda natt vid Skepparslöv. Skansarna placerades med utsikt över Kristianstadsslätten för att i god tid upptäcka en förväntad dansk undsättningsstyrka till det belägrade Kristianstad. Vetskapen om att svenskarna hade uppfört denna befästning gjorde att danskarna avbröt framryckningen och Kristianstad tvingades att kapitulera. 9. Hönjarums skans Vid Hönje bro, som går över Helge å, låg Hönjarums skans där en del strider ägde rum under snapphanekrigen. Platsen förknippas främst med friskyttekaptenen Aage Monsen Herlev och hans kompani som hade stora militära framgångar sommaren Ett första försök att inta Hönjarums skans misslyckades dock sedan svenskarna försvarat sig. Men när Aage Monsen kom till Hönjarum med 100 man insåg svenskarna att de var tvungna att ge upp.

9 Slott och herresäten Adeln hade en storhetstid i talets Skåne och det byggdes som aldrig förr på de fruktbara slättmarkerna i södra och västra Skåne samt på Kristianstadsslätten. Cirka 140 adliga huvudgårdar uppfördes i Skåne under denna period. 10. Lillöhus Lillöhus var en befäst borg som uppfördes av Erik Axelsson Tott på Lillön i Helge å på 1450-talet. När Lillöhus kom i svenska händer 1658 var det en mäktig rektangulär borg, antagligen fem våningar hög, med trappgavlar och med minst två hörntorn. Lillöhus raserades av Karl X Gustav för att inte hamna i snapphanarnas händer. Besöksmål. 11. Hovdala Hovdala slott är en historisk plats för maktkamperna mellan Danmark och Sverige. Hovdalas äldsta bevarade del är den östra längan på inre borggården från 1500-talet. Porttornet är från En stenplatta på tornet beskriver svenskarnas misslyckade försök att inta slottet Under en strid 1678 förstördes slottet av danskarna. Gårdens ägare Jens Mickelsen flydde men återvände senare och byggde upp Hovdala igen. Besöksmål. 12. Torup En föregångare till dagens slott skövlades troligen under grevefejden på 1530-talet. Den nuvarande fyrlängade borgen började byggas av Gjörvel Faddersdotter. I början av 1600-talet innehades slottet av länsmannen på Malmöhus, Sivert Grubbe, som var Christian IV:s vän. År 1660 drogs slottet in till den svenska kronan. Besöksmål. 13. Månstorps gavlar Eske Bille lät bygga en stor renässansborg med utsirade tegelgavlar, ringformad vall och vallgrav år Under skånska kriget skadades anläggningen svårt och lämnades sedan att förfalla. Dagens borgruin kallas för Månstorps gavlar. Den har 15 meter höga murar och är Skånes största ruin. Privatägt. 14. Mölleröds borgruin En mäktig borg med tre våningar uppfördes kring 1580 av Beate Huitfeldt. Redan under skånska kriget förstördes den av danskarna och byggdes aldrig upp igen. Ruinen ligger bredvid dagens mangårdsbyggnad. Privatägt. 15. Vittskövle Vittskövle är en av Nordens bäst bevarade renässansbyggnader. Det nuvarande slottet byggdes av Jens och Henrik Brahe under andra hälften av 1500-talet. Under skånska kriget upplevde Vittskövle en svår period och stod tidvis öde, men fick en blomstringstid därefter under grevinnan Margareta von Ascheberg, som 1691 gifte sig med Kield Christopher Barnekow. Privatägt. 16. Trolle-Ljungby Trolle-Ljungby med sin praktfulla renässansbyggnad är ett av Sveriges största gods. Huvudbyggnaden uppfördes 1629 av Knud Gyldenstierne på murarna av en borg som brändes under bondeupproret på 1520-talet. År 1633 uppfördes den västra flygeln, medan den östra byggdes först Ljungby horn och pipa är en känd saga från slottet. Sommartid visas sagans föremål i ett fönster onsdagar och lördagar. Privatägt.

10 17. Skarhult Skarhult är en av Skånes förnämsta renässansbyggnader och uppfördes i rött tegel med orneringar i sandsten. Mittlängan uppfördes redan under medeltiden, medan den västra byggdes omkring Änkan efter Sten Rosensparre, Mette, gifte om sig med den inflytelserike danske rikshovmästaren Peder Oxe och blev vid hans död den rikaste kvinnan i Danmark. Skarhult skadades svårt under skånska kriget och stod obebott ända till början av 1800-talet. Privatägt. 18. Wanås Wanås brändes under det nordiska sjuårskriget men återuppbyggdes av landsdomaren Sten Bille. År 1649 hade Wanås utvecklats till ett storgods bestående av hela 64 gårdar runtom i Göinge. Slottet omges av en vacker parkanläggning med ett omfattande system av småsjöar och med en berömd snapphane-ek. Privatägt besöksmål. 19. Svenstorp Svenstorp, som uppfördes 1596 i två våningar av den kunglige byggmästaren Hans van Steenwinckel d.ä., kom att hamna i händelsernas centrum i slaget vid Lund, som ägde rum den 4:e december Några veckor innan slaget hade den danske kungen Christian V sitt högkvarter på Svenstorp. På morgonen dagen för slaget gav han order om att en segermåltid skulle dukas fram till kvällen. Dagen efter slaget intog den svenske kungen Karl XI slottet och lät sig väl smaka av maten. Karl XI stannade fyra nätter i samma rum. Privatägt. 20. Bosjökloster Corfitz Ulfeldt var dansk rikshovmästare och gift med Christian IV:s dotter Leonora Christina. Fram till tronskiftet 1648 hade Ulfeldt en ledande roll i det så kallade svågerpartiet, som bestod av kungens svärsöner och som hade ett stort politiskt inflytande. Sedan Frederik III kommit till makten gick Ulfeldt i svensk tjänst och blev Karl X Gustavs rådgivare, bland annat vid tåget över Bälten och vid fredsförhandlingarna i Roskilde. Efter kriget bosatte sig Ulfeldt på Bosjökloster. Ganska snart kom han i konflikt med den svenske kungen och fängslades 1660, misstänkt för förräderi. Privatägt besöksmål. 21. Herrevadskloster Herrevadskloster blev en svensk kungsgård efter år 1658, och var också översteboställe för Norra skånska kavalleriregementet mellan 1662 och Sommaren 1678 låg Karl XI här med sin armé. I skogarna kring gården uppehöll sig många snapphaneförband som ställde till förtret för svenskarna. Karl XI lär ha hängt 27 snapphanar i en ek norr om Herrevadskloster. Sommaren 1658 genomförde en grupp bönder en kupp mot fogden på gården och under kriget plundrades Herrevadskloster av danska trupper. Herrevadskloster grundades ursprungligen av cisterciensermunkar år Privatägt besöksmål. Tillgängligt efter överenskommelse. 22. Knutstorp Knutstorp var ett tillhåll för dansksinnade under skånska kriget, när det tillhörde amtmannen i Landskrona Knut Thott. År 1677 intogs fästningen av svenskarna som förvandlade den till en fästning, riktad mot de många snapphanar som höll till på Söderåsen. Ett år senare stormade en dansk styrka fästningen. Privatägt. Skarhult

11

12

13 Jordbruk och industri Jordbruket var den stora näringen i Skåne. Här fanns också industrier och bruk som var i drift redan under 1600-talet. Den danska kronan var mycket intresserad av skogsbygden. Eftersom Danmark var ett skogsfattigt rike var den skånska skogsbygdens produkter eftertraktade i Köpenhamn, vilket gjorde att kontakter mellan huvudstaden och den skånska gränsbygden var täta. Andra viktiga näringar i Skåne under 1600-talet var järnhantering och tjärbränning. 23. Kumlatofta by Kumlatofta by är en välbevarad ålderdomlig by med tre oskiftade, kringbyggda gårdar, mellan vilka landsvägen slingrar sig fram. Byn drabbades av bränder och förstörelse under krigen på 1600-talet, men de förstörda gårdarna byggdes upp igen av generalguvernör von Ascheberg, som var slottsherre på Torup och Sövdeborg. 24. Sporrakulla Sporrakulla är snapphanegården vars namn är känt från Bostadshuset är ett så kallat sydgötiskt hus, bestående av en ryggåsstuga med loftbod eller härbre på västra sidan. I senare tid har ryggåsstugan förhöjts. Gården skyddas sedan 1974 som byggnadsminne. 25. Ballingstorpsgården Ballingstorpsgården ligger i gränsområdet mellan skogsbygd och slätt. Liksom Sporrakulla är bostadshuset ett så kallat sydgötiskt hus, med ett högre härbre i väster. Gården skyddas sedan 1964 som byggnadsminne. 26. Andrarums alunbruk Andrarums alunbruk grundades 1637 och låg en mil från den skånska ostkusten, i Verkeåns dalgång. Då var det Skånes största industri och Nordens främsta alunbruk. Alunskiffer bröts på platsen och förädlades till alun. Christina Piper på Christinehofs slott, köpte alunbruket och drev det framgångsrikt i början av 1700-talet. Slottet, som ligger i närheten av alunbruket, är ett uppskattat besöksmål idag. 27. Klippans pappersbruk År 1637 fick den tyske köpmannen Mattias Smidt tillsammans med en kompanjon tillstånd att anlägga en papperskvarn vid Stackarp. Två år senare var anläggningen färdig att tas i bruk. 28. Limhamns kalkbruk Under 1600-talet anlades en kalkugn som blev vida känd. Kalkbruket och Limhamnsgården var ett konspirationscentrum under den så kallade Malmösammansvärjningen. Innehavaren, köpenhamnaren Bartholomeus Mickelsen, tog ställning mot de nya svenska makthavarna, efter freden i Roskilde I samband med den danska invasionen 1676 ödelades kalkbrottet fullständigt, men efter kriget var det viktigt för svenskarna att få igång driften igen. 29. Tykarpsgrottan Ignaberga Här i de underjordiska brotten bröts kalksten sedan lång tid tillbaka. Redan under 1100-talet förekom det kalkbrytning men den mer omfattande verksamheten kom dock igång först under 1700-talet. 30. Stenskogens stenbrott Höör Redan i början av 1100-talet bröts sandsten i Stenskogen utanför Höör till uppförandet av Lunds domkyrka. En omfattande stenbrytning ägde alltså rum här redan vid denna tid. En viktig produkt som framställdes var kvarnstenar. Många kasserade eller halvfärdiga kvarnstenar har lämnats kvar i området. Stenskogens stenbrott, Höör

14 Kyrkor och andra minnen 31. Trefaldighetskyrkan i Kristianstad Trefaldighetskyrkan uppfördes av Christian IV och anses som den vackraste och mest renodlade renässanskyrkan i Norden. Christian IV:s svärson Ebbe Ulfeldt begravdes i kyrkan Efter att ha varit en av organisatörerna av det skånska försvaret mot svenskarna under kriget gav han sig i svensk tjänst och blev en ivrig snapphanejägare. 32. Genarps kyrka Genarps kyrka är den enda kyrka, som nyuppfördes i Skåne under 1500-talet. Den är ett utsökt exempel på dansk kyrkobyggnadskonst, helt uppförd i tegel. Inne i kyrkan finns gravvalv som gjordes till innehavarna av Häckeberga slott. Kyrkan har i övrigt många sevärdheter som bland annat vapensköldar och riklig ornamentik. 33. Everöds kyrka Everöds kyrka har ett epitafium över Sthen Pedersen Sommer, som hjälpte kyrkoherden i socknen. Under Horns krig härjades bygden av svenska trupper och byborna vågade inte besöka gudstjänsten under påskhelgen På hösten samma år kom en svensk trupp till Everöd mitt under en högmässa. Flera av sockenborna slogs ihjäl och Sommer och hans trolovade jagades iväg. 34. Glimåkra kyrka Glimåkra kyrka förknippas främst med kyrkoherden Paul Enertsen under skånska kriget. Han var den siste danske prästen i församlingen som envist vägrade gå de dansksinnade snapphanarnas ärenden. Hösten 1676 blev han bortrövad av några snapphanar och fördes till Kristianstad, där han hölls fången kriget ut. Epitafiet över herr Paul är en sevärdhet av rang. Paul lät själv, två år före sin död, beställa det av en porträttmålare i Kristianstad. 35. Norra Åkarps kyrka Norra Åkarps kyrka har Hans Feuks epitafium. Hans Feuk gick hårt åt snapphanarna i en predikan. Efter gudstjänsten hotade snapphanarna därför med att skjuta honom på platsen, men prästens modiga uppträdande fick snapphanarna att ångra sig. 36. Ravlunda kyrka och Vittsjö minnesstenar Gustav II Adolfs inmarsch i norra Skåne år 1612 är en av de mest kända för eftervärlden. En minnestext i Ravlunda kyrka berättar om det danska anfallet på svenskarna i Vittsjö. Enligt berättelserna hamnade den svenske kungen i vattnet. Men han tog sig upp på en stor sten, där han räddades av ryttaren Thomas Larsson. År 1959 upptäcktes två massgravar i Vittsjö med de stupade. På platsen för massgravarna finns både en minnessten över striden och en gravsten över de dödade. 37. Gamla riksvägen och gränsstenen i Sjöhult Under krigen använde svenska trupper ofta riksvägen över Markaryd mot Helsingborg för inmarscherna i Skåne. Här gick Karl Knutsson fram på sitt härjningståg Här kom också Gustav Horn vintern 1644 och Karl XI På sin väg söderut kunde de svenska trupperna räkna med att möta motstånd från bönderna. I fredstid var riksvägen en viktig förbindelseled, bland annat gick den svenska postgången till Hamburg via Markaryd, Skåne och Själland restes en minnesten av Sparbankerna i Markaryd och Skånes Fagerhult vid den gamla riksgränsen. Trefaldighetskyrkan i Kristianstad

15

16

17 38. Jörgen Krabbes kapell Tosterups kyrka I januari 1678 avrättades adelsmannen Jörgen Krabbe på Stortorget i Malmö av svenskarna för landsförräderi. Hans lik fördes till Tosterups kyrka. Den rikt utsmyckade kistan kan idag ses i ett särskilt gravkapell vid kyrkan. 39. Getinge bro Vadstället vid Kävlingeån över Getinge blev vida känt och var en mycket viktig övergång. Av strategiska skäl anlades här tidigt en bro, vid vilken flera slag har stått mellan svenskar och danskar. Getinge bro ansågs som nyckeln till Skåne. Kontrollerade man den kunde man effektivt stoppa transporter både norrut och söderut. 40. Loshult Sommaren 1676 skickade Karl XI iväg 277 vagnar med den svenska krigskassan samt kungens tält, silverservis, ammunition och fanor. När svenskarna rastade vid Loshults kyrka slog en bondestyrka förstärkt med några danska soldater till. Efter en kort strid gav sig svenskarna brådstörtat iväg mot Småland. Väl i Småland ägde en ny kupp rum och skånska och småländska bönder lade tillsammans beslag på resterna av krigskassan. Av de bortrövade kopparplåtarna återfanns endast en liten del. Försvenskningen 41. Lunds universitet Efter 1658 förbjöds skånska ungdomar att studera vid universitetet i Köpenhamn. Därför grundade den svenske kungen Karl X Gustav ett nytt universitet i Skåne. Beslut fattades om ett universitet i Lund år Trots att regeringen hade gjort stora donationer till universitetet var ekonomiska bekymmer vanliga. Universitetet hade inte ens egna lokaler. Föreläsningarna hölls till en början i domkyrkan och i byggnaden som inhyste domkapitlets bibliotek, det så kallade liberiet. 42. Torsebro krutbruk Torsebro krutbruk ligger vid en fors i Helge å, cirka 1 mil norr om Kristianstad. En anledning till att svenskarna anlade ett krutbruk här, ca 1680, var att snapphanarna rövade den svenska härens krut under skånska kriget. Under cirka 250 år drevs en omfattande verksamhet vid krutbruket i Torsebro, som lades ner på 1920-talet. Torsebro krutbruk

18 T-Kartor Sweden AB

19 Produktion: Regionmuseet Kristianstad 2008 Research: Stefan Persson Textredigering: Eva Holmestig Form: Catherine Svensson, Evelyn Thomasson Foto: Evelyn Thomasson, Janne Jönsson sid 7

20

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Vad en tavla kan berätta

Vad en tavla kan berätta Vad en tavla kan berätta För att förstå den roll Magnus Stenbock senare fick i historien, måste vi gå lite tillbaka i historien. Magnus Stenbocks pappa var generalguvernör för Skåne, Blekinge och Halland.

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden.

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden. 1 Visby Visby är en idyllisk småstad och samtidigt Gotlands största tätort med cirka 25000 åretruntboende, ett centrum för handel, utbildning och administration. Fakta: Visby, Gotland - hansestad och världsarvsstad

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

VÄSTERÅS HISTORIA F R Å N K L O S T E R T I L L I N D U S T R I

VÄSTERÅS HISTORIA F R Å N K L O S T E R T I L L I N D U S T R I VÄSTERÅS HISTORIA F R Å N K L O S T E R T I L L I N D U S T R I I Gustav Vasas fotspår Gustav Vasa var kung i Sverige 1523-1560. Under hans regeringstid lades grunden till det moderna Sverige. Han bröt

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Bocken brinner i Gästrikland

Bocken brinner i Gästrikland Bocken brinner i Gästrikland Varför var Adam alldeles klarvaken fast det var mitt i natten? Pappa väckte honom för att han skulle titta på fotografiet. Gävle I vilken stad bodde Bosse? Varför berättade

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock.

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock. Hönsäter Förste kände ägaren av Hönsäter var hertig Erik, son till Kung Magnus Ladulås, han köpte gården år 1305. Vid Eriks död ärvde sonen Magnus gården, han blev sedermera konung Magnus Eriksson. Hönsäter

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Åhus. Västergatan. på egen hand

Åhus. Västergatan. på egen hand Åhus Västergatan på egen hand Åhus en modern tätort med medeltida anor Åhus historia, ursprungligen Aos, vilket betyder åmynning går tillbaka till år 1252. Dock vet man att det längs Helgeå existerade

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Citation for published version (APA): Ørnbjerg, J. (2011). Avgörande slag 1659. Svenska anfallet på Köpenhamm. Militärhistoria, (8), 12-21.

Citation for published version (APA): Ørnbjerg, J. (2011). Avgörande slag 1659. Svenska anfallet på Köpenhamm. Militärhistoria, (8), 12-21. Aalborg Universitet Avgörande slag 1659. Svenska anfallet på Köpenhamm Ørnbjerg, Jakob Published in: Militärhistoria Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS:

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS: REGISTERBLAD 1989-01-30 oinia~i< AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMI~SVARD I HALLANDS LÄN Nr KN 3 Namn: KUNGSBACKA m KUNGSBACKA KOMMUN KARTA: 6B NO UGE: X 6380 Y 1276 RULTUR~ISR REXXON: 7 Bohuslänska kustbygden

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

HÄNT I SVERIGE 1361-1612

HÄNT I SVERIGE 1361-1612 HÄNT I SVERIGE 1361-1612 SVENSK MEDELTID 1361-1612 Under Sveriges medeltid var den politiska makten fördelad mellan olika grupper: ADELN Adelsmännen tillhörde rika och inflytelserika släkter, som hade

Läs mer

Kurrholmen är enklare byggt än God Natt. Tillträde till tornet sker via ett särskilt trapphus, som skymtar till höger.

Kurrholmen är enklare byggt än God Natt. Tillträde till tornet sker via ett särskilt trapphus, som skymtar till höger. 78 BLEKINGE Kurrholmen är enklare byggt än God Natt. Tillträde till tornet sker via ett särskilt trapphus, som skymtar till höger. Mitt igenom tornet Kurrholmen löper ett ljusschakt. Här finns en utsprängd

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson VASA- SÖNERNA en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson Under fem decennier regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund. En ytterst intressant

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Den skånska historien är vårt arv

Den skånska historien är vårt arv Den skånska historien är vårt arv När det gäller Skåneland, dvs Skåne, Halland Blekinge och Bornholm är det år 2012 faktiskt inte mer än drygt 350 år sedan det införlivades med det svenska stormaktsriket.

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Släkt, vänner och makt

Släkt, vänner och makt Släkt, vänner och makt En studie av elitens politiska kultur ill 00-talets Danmark LARS HERMANSON With an English Summary Akademisk avhandling som med vederbörligt tillstånd av Humanistiska fakulteten

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

www.hassleholm.se Foto: Johan Funke

www.hassleholm.se Foto: Johan Funke www.hassleholm.se Foto: Johan Funke Foto: Johan Funke Foto: Jens Christian Bo i storstadsnära landsbygd Rött torp eller nybyggd funkis. Sjönära, lantligt eller på bekvämt gångavstånd till centrum. Hässleholms

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer