Gotisk historia, del IV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gotisk historia, del IV"

Transkript

1

2 Gotisk historia, del IV av John Bede ( ) i varsam bearbetning 1998, av författarna särskilt tillägnad minnet av Robert Graves, en av detta århundradets största författare. Copyright John Bede/C.Lanciai 1976, 1982, 1992, 1999, Företal till fjärde delen. Detta är hela det gigantiska diktverkets huvuddel, fastän den egentligen utgör en parentes till verket: Tristans saga avbryts för att i stället ge plats åt de centrala skeendena i den grekiska mytologin: det trojanska kriget med dess bihandlingar. I princip har John Bede här ansträngt sig för att gå till rätta med och berätta allt det som Homeros aldrig avslöjade: vad som egentligen hände före kriget, och vad som egentligen hände efter. Hektor och Akhilles är därför här obetydliga, medan huvudaktörerna i stället är Priamos och Aeneas, Helena och Menelaos, Agamemnon och Odysseus samt, i en särskild parentes för sig, Oidipus. Just denna Oidipus-parentes (sångerna 6-9) är kanske den fjärde delens centralpunkt, då den i sig koncentrerar hela detta grekiska diktverks karakteristik. Hela kompositionen av den fjärde delen är som en enda stor hyllning till det gamla grekiska dramat, och just denna egenskap kommer som tydligast fram i Oidipusepisoden. John Bedes Hellenika eller vad man ska kalla den är som ett enda stort drama, där varje kapitel i princip har sin egen huvudperson och sitt eget drama. I samband därmed bör förklaring ges till den originella tolkningen av Sfinxen. Denna kan uppfattas rasistiskt, men John Bede använde i själva verket den under 70- talet, då verket skrevs, aktuelle Idi Amin av Uganda som modell. Ett särskilt omnämnande förtjänar även John Bedes skildring av Odysseus. Han har nämligen tagit över den svagheten från Homeros att själv identifiera sig med denne sluge person, och i Odysseus' eget ställningstagande vid Trojas fall kan man spåra nyckeln till John Bedes eget livsöde. Vi kan inte avslöja mer därom än att han som katolik i Nordirland tagit parti för protestanternas sak på Irland, fastän han bor i Londonderry, som brännmärkts av några av de nordirländska oroligheternas värsta traumata. Mycket i denna hans Hellenika erinrar om dramatiska familje- och släktförhållanden på Irland.

3 Denna fjärde del av Gotisk historia är så omfångsrik, att den motsvarar två av de tidigare delarna. Den femte delen är i stället sedan den kortaste av alla. Liksom i de två föregående delarna begagnar diktaren här även daktyler som versmått, vars precision han dock här är mindre noga med än tidigare. Då det inte förekommer versrader kan dock hela verket läsas som på vanlig prosa. Göteborg den C. Lanciai Innehåll. Företal till fjärde delen 1 Prolog 2 1. Paris 4 2. Agamemnon Helena Kalkhas Odysseus Laios Sfinxen Iokaste Oidipus Filoktetes Palamedes Diomedes Helenos Menelaos Orestes 217 Gotisk historia Fjärde delen. Prolog. I tre långa lyckliga år levde Tristan hos fadern och älskade halvsystern, men sedan kunde han ej längre uthärda. Han kunde aldrig förmå sig att taga det slutliga steget till drottningens väntande säng, och på samma gång kunde han ej härda ut med att aldrig få ljuvligt förenas med henne. Då gav en profet honom rådet att finna åt sig en god hustru. Kung Markus uppmuntrade honom i högsta grad att följa detta högst nyttiga råd, som var alla till gagn och som i högsta grad var till nytta för landet. "Ja, finn dig en maka och skaffa med henne en jublande ljuvlig och drällande kull av förtjusande barn, så att du med din ätt blir befästad och stark på vårt lands tron för evigt. Ty barn är vad varje nation mest behöver. Och den som ej skaffar sig barn är en kruka, ett mähä, ett fiasko för all 2

4 världens mänsklighet, en som försummar sin plikt, en komplett svagsint odugling som aldrig borde ha fötts. Jag är medveten om att jag själv är en sådan, men jag har åtminstone tappert försökt. Det är hustrun som strejkar, ej jag." Blott Isolde uppmuntrade ej riddar Tristan att följa förträffliga rådet. Hon teg, men i hennes jungfruliga heliga tystnad så läste prins Tristan ett samtycke. Och han behövde att lufta sig och skaffa nya impulser. Han stod i behov av att komma från hovet en tid. Och han reste i sällskap med Herbert och andra på ett mycket präktigt och väldigt och välrustat skepp. Och hans mål var Fenikien. Han önskade åter få träffa de vänner som en gång i tiden gett honom hans klassiska uppfostran. Resan till södern gick utan försmädliga äventyr. Vindarna voro högst gynnsamma, och aldrig fastnade de i en svårartad storm. Först besökte han Alexandria, där han togs emot av en lång rad av vänner från barndomen och deras släktingar, för vilka han var en länge förlorad men nu lyckligt återfådd son. Och han måste berätta vad allt han i Norden fått uppleva under de talrika åren och allt om sitt liv där. Han reste ock till gamla anrika heliga goda Jerusalem, där de som bäst var i färd med att återuppföra kung Salomos tempel. Han träffade där och blev vän med en hederlig skomakare, som var visare än någon vis. Mannen kallades Jesus och kallades sonson till Syrach, och Tristan fick lära sig mycket av honom. Och Tristan besökte ock Sidon, men där var hans vänner ej mera att finna. Där var allt förändrat. Han seglade sedan till lysande staden Athen, som han såg att ej mer stod i sin fulla blomstring, ty sederna började vissna på grund av att staden ej längre var världens mest mäktiga. Dock fann han utmärkt behag i det växande Rom, som just grundligt besegrat det hädiska och övermodiga kartagiensiska världsväldet, och som nu framstod som den kultiverade medelhavsvärldens mest ledande makt. Och han trivdes i Rom, och han vistades där mycket länge, på grund av att han av en barndomsvän introducerades för riddar Cato, den gamle och stränge djupt vördade censorn, senatens moraliska samvete och ärkeromaren. Han blev förtjust i den ljuse exotiske konungasonen från Norden och inbjöd den nordiske ädlingen att bo hos honom. Och Tristan gick med på det, ty gamle Cato var en intressant man. "I hela mitt liv har jag skrivit och skrivit och skrivit, historia mest men ock annat. Men ack, ingen läser det! Allt vad jag slitit för hela mitt liv ger den romerska ungdomen fan i. De kallar mig tung och förlegad, otidsenlig och säger åt mig att dra något gammalt tjockt över mig. Detta är tacken jag får. Det är såsom den vise Aiskhylos förkunnade: 'Allt vad jag skrivit och levat för att skriva ner, för att nedpränta sanningen för evig tid, bränner mänskorna upp för att utplåna för evig tid, och just det är det bittraste av allt som finns.' Även mig skall de bränna på bål, som de brände gudomlige siaren Aiskhylos. Att brännas levande är ej så farligt som att få sin skriftställarverksamhet bränd, ty Guds ord är mer levande än någon mänska av kött, och det är just Guds ord som vi lever för att skriva ner. Det är icke vi själva som skriver, men Gud genom oss. Och när det som vi skrivit av mänskorna bränns är det Gud som de bränner och ej stackars människor av kött och blod. Men när de bränner böcker, så börjar de lätt även att bränna levande människor. Det är i regel en rak konsekvens av att först bränna böcker: av ren frustration för att de genom att bränna böcker ej helt lyckas tysta det mänskliga ordet och sanningen, bränner de mänskor i stället och lyckas då äntligen bara förgöra sig själva och sitt barbari. Visserligen var Aiskhylos långt ifrån så bra som jag. Ack, hur mycket har icke de gamla och heliga diktarna billigt förfalskat den ljuvliga blå verkligheten! Jag kunde berätta för dig tusen sanna berättelser som alltför dåliga skalder förvandlat till föga plausibla och skamlösa för att ej säga skabrösa otidiga skrönor för omoget folk på teatern och en så vulgär och så lättköpt publik, som blott önskar sig 3

5 snuskföreställningar och helst offentliga samlag på scenen, som möjligt. De flesta av våra så ryktbara grekiska dramer, som spelas på varje teater i världen, är mest bara nonsens, förvrängningar och helt absurda tillställningar för ytterst omogna inbillningshågade alltför lättlurade barn." "Har ni skrivit berättelser själv?" "Ja, det har jag, men självkritik först och främst och sedan i andra hand mänsklig lättja har hindrat mig från att ge verken till känna för världen. Och dessutom är detta romerska folk, denna bullrande och egoistiska pöbel, den rätta publiken precis. Jag har ej någon stor lust att blotta mig själv för det rasande packet, och om jag det gjorde så skulle de blott kritisera ihjäl mig och utskratta mig som ett stackars spektakel och icke minst bruka de böcker jag skrivit som matomslagspapper om ej som klosettpapper. Nej, detta folk är ej något att skriva för. Men du är konungason och från helt andra länder. Måhända är du den ovanliga mannen som skulle förstå att ta vara på och värdesätta min episka dikt? Kan du grekiska?" "Ja." "Den fördolda och okända dikt som jag talar om har jag ej skrivit på det stackars döende språk som de bortskämda romarna misshandlar, skriker och svärjer ihjäl, utan på gamle Homeros, Aiskhylos, Sofokles och Euripides gudomliga språk. Jag har brukat det äldsta homeriska språket, där Eta och dumma Omega ej finns och där Eta istället är H. Även har jag ej skrivit min dikt på hexameter utan på mitt eget uppfunna versmått, som är strikta ovarierade stränga daktyler, från början till slut, utan andrum för en enda sävlig troké. Gärna skall jag för dig läsa dikten. Och om du den uppskattar får du ta med dig den enda kopia som finns, som är originalet, hem till dina länder, ty där tror jag att den kan klara sig, uppskattas och överleva, men här kan den endast förtrampas och glömmas och brännas och helt ignoreras. Ty Medelhavsländerna älskar att göra sitt yttersta för att ej Guds ord skall komma på pränt. Ingen är mera hatad här än den som vågar att säga vad sant är." "Ni är ganska bitter." "Och det har jag skäl till att vara. I ungdomen älskade jag detta Rom till den grad att jag icke gav mycket för Grekland. Jag införde ordspråket, 'Rom måste ställa sig på sina egna ben och kasta bort den hellenska kulturens förlamande kryckor.' Men nu på min ålderdom har jag fått lära mig att älska Grekland långt högre än Rom. Därför skrev jag min saga på grekiska. Läs den för mig, så att jag själv får höra din grekiska." Och Tristan började läsa den klara och tydliga stilen: 1. Paris "O gudar, jag ber er att visa mig nåd när jag nu skall försöka beskriva och noggrant berätta allt det som ej Homeros hann med att nedskriva. Hjälp mig i mitt digra företag att endast pränta på mitt pergament vad som sant är och det som ni själva vill giva er auktoritet åt, och släpp inga lögner förutan besinning fram genom min penna till pappret. O gudar, och särskilt du höge Apollon, all skönhets befrämjare och högsta guden för all sann kultur, smak och snille, du äger att föra min stylus, ty jag är blott din sekreterare, ödmjuk i anden och flitig i handen, och tålmodig intill min död inför skaparen och evighetens gudomlighet, som upprätthåller allt liv och berikar det intill oändlig kontinuitet. Prins Skamandros av Kreta var den som först inledde Trojas historia. Med ett gott sällskap av vänner for han ut från Kreta för att finna nya och okända länder att leva i, ty gamla Kreta var honom för trångt. Och han reste med tre små förträffliga skepp och kom småningom fram till den frygiska kusten. Där var folket fredligt och harmlöst och primitivt och mycket dumt, varför prinsen, bedårad av det vackra läget 4

6 av orten han kommit till, stannade där med sitt folk. Och där låg ett högt underbart vackert och skinande berg majestätiskt i solen. Det döpte Skamandros till Ida, som hyllning till det gamla kretiska heliga berget. Och där byggde prinsen sin boningsort, och hans kamratliga sällskap begynte att trivas och även förökas på platsen, som faktiskt var underbart vacker, med utsikt mot havet och mot Hellesponten, den trånga och viktiga färdleden till Euxinska och väldiga, svarta och stormiga nordhavet, som icke hade nå'n ände. Och floden som flöt bredvid staden blev uppkallad efter Skamandros och hette således Skamandros. Den kretiske ädle och klarsynte fursten, som smått kunde skärskåda framtiden, insåg för väl stadens oerhört gynnsamma läge vid blå Hellesponten. Han såg alltför snart att han lätt kunde helt kontrollera den glittrande blå Hellespontens totala trafik. Staden kunde med lätthet och med detta läge, utnyttjande alla de sjömän som färdades på Hellesponten, bli mäktig och rik såsom få; men en sådan lättillgänglig maktposition för hans stad kunde ock väcka all världens avund och hat. Därför sade han: "Aldrig skall denna min stad inneslutas av skyddande murar. En fri stad skall denna stad vara, en fri hamn för samtliga sjömän, en gästvänlig frikostig stad skall den vara, som aldrig skall tänka på sin egen vinst utan endast på att tjäna och vara världen och samtliga sjömän till nytta. Den öppnaste och generösaste stad vill jag att denna staden skall bliva, på det att den aldrig må drabbas av avund och hat. Och på det att all världen må veta, att vi är den sista stad i hela världen som har ont i sinnet, förbjuder jag härmed mitt folk och mitt släkte att någonsin gömma vår stad bakom murar. Lömsk själviskhet vare det sista mitt folk och min stad nå'nsin ägnar sig åt." Och han dog, och hans son, ädle Teukros, tog staden i arv. Efter Teukros blev dennes son Dardanos konung. Och Dardanos son var Idaios, vars son var den mäktige framsynte kung Erikthonius, som blev far åt Tros, som gav Troja dess namn. Efter Tros blev hans son unge Ilos, som även en broder till kung Erikthonius hetat, den härliga frejdade växande mående stadens välsignade konung, som gav staden dess andra egennamn Ilion. Ilos blev fader åt mäktige kung Laomedon. Och kung Laomedon var en mycket barsk övermodig och härsklysten herre. Han sade: "I sekler har Troja nu såsom en slav tjänat världshandeln och varit världen till glädje och nytta, och världen välsignar det godtrogna Troja, men vad har väl Troja därför fått för lön? Ingenting utom svett, möda, arbete, fattigdom och evigt tungt slaveri. Världen utnyttjar Troja. Nu skall Troja utnyttja världen i stället! Vart fartyg som far upp för blå Hellesponten skall erlägga Ilion skatt. Och runt Troja skall byggas en kraftig ointaglig skyddsmur, till skydd för det eventuella naturliga agg som den övriga världen skall visa för Ilions växande storhet. En mäktig och rik stad skall Ilion bliva. Ja, jag skall personligen göra mitt Troja till världens mest mäktiga största berömdaste stad!" Och han lät bygga murar kring Troja och tvingade alla passerande fartyg att erlägga skatt. Och rätt snart var det heliga Ilion blivet en mäktig och rik ointaglig och världsdominerande fästning, som, samtidigt som staden blev mycket stor, vördnadsbjudande och respekterad i all världens ögon, ock småningom blev mer och mer en ful vagel i ögat för världen. Och mäktige kung Laomedon fick fem mycket präktiga söner. Ankises var äldst, men han ville ej ha något med Trojas öden att göra, ty han tyckte ej om vad farsgubben gjorde med älskade staden. Den femte och yngste av sönerna var lille Priamos, konungens älsklingsson. Men så förmäten och hänsynslös, självsvåldig och övermodig blev kung Laomedon med tiden, att hans eget folk en dag hade fått nog av hans storhetsvansinne. De insåg, att om kungen skulle få fortsätta göra sig mera förhatlig för världen, så skulle ej Troja i längden bestå. Under ledning av fursten Ankises så 5

7 samlade borgarna sig till ett uppror, som blev mycket framgångsrikt. Konungen tvingades att abdikera, och hertig Ankises, den ädle och rättrogne mannen, uppmanade folket att välja som konung den harmlöse vänlige kloke och folkkäre Priamos. Och därmed avsattes mäktige kung Laomedon, som givit sin stad all dess storhet och makt, all dess prakt och dess rikedom. Resten av livet fick avsatte konungen lida grymt instängd i unken och oupplyst fängelsehåla, där han satt och muttrade grubblande över sitt öde tills döden befriade honom från livet. Kung Priamos var mycket klok. Under upproret hade han stått på sin fars underlägsna och prisgivna sida men aktat sig för att handgripligen delta i kampen. Han insåg att Trojas väg vidare gick på en mycket tunn spång över rytande bråddjup, som var världens avund och vrede. Men nyheten om Laomedons självvållade fall väckte jubel och glädje i världen, som vid detta tövädersdråpslag mot iskall och bitande vintermakt började hoppas att Troja på nytt skulle bli mera vänligt mot världen. Och Priamos, vist nog, infriade världens förhoppningar: skatterna blev mycket mindre på skeppen, och främlingar och andra utlänningar blev med bättre och öppnare vänlighet mottagna i det storstädade gladare friskare Troja, som nu under Priamos strävade efter att bli mer internationellt. Det var lyckliga tider som började nu för det glansfulla Troja. Kung Priamos gifte sig med fru Hekabe, som födde åt honom tolv söner och sju stycken döttrar. Bland sönerna märktes den lysande Hektor, den ädle Helenos, som blev liksom sin tvillingsyster Kassandra en gudsman och präst, tappre Troilus, och Paris. När drottningen väntade Paris, så hade hon strax innan födseln en fruktansvärd mardröm. Hon drömde att barnet blev dödfött, och ur barnets livlösa lik kläcktes ormar i tusental som voro dödligen giftiga, och dessa ormar kröp fram överallt, och de stang alla hennes små barn, hennes döttrar och söner och konungen även till döds. Sedan stungo de alla trojaner i staden förutom en enda: Ankises. Och den allra första som ormarna stungo till döds var trojanernas älskling och framtida hopp, deras vänaste fröjd, hennes älsklingsson Hektor. Hon vaknade ur denna dröm med ett skri, som förfärade och väckte upp hela staden. Hon delgav sin make den rysliga drömmen, och Priamos fruktade för hennes liv och för missfall. Men drottningen var mycket modig och lugnade sig. Inget ont hade hänt än i någon av hennes sex hittills blott lyckliga äventyrsfria förlossningar. Men konung Priamos frågade sin äldste son vad den märkliga mardrömmen kunde betyda, och om den var alls något att bry sig om. Äldste sonen var siare och kunde bättre än någon i staden förklara och uttyda drömmar. Han kallades Aisakos, och han förkunnade: "Ack, käre fader, det smärtar mig djupt att behöva förkunna för dig vad den drömmen betyder. Det hade helt visst varit bäst om du aldrig berättat den för mig, så att hela folket och vi allesammans fått lyckligt gå under i okunnighet. Nu har Gud själv i förväg grymt avslöjat för oss vad han tänker göra med oss." "Käre son, är du alldeles tokig? Vad är det du säger?" "Min far, stadens moder skall föda en son, och den sonen skall bli din och stadens och allas vår undergång. Det är vad drömmen betyder. Om det blir en flicka är drömmen en villa som icke betyder så mycket som luft, men om det blir en pojke är drömmen Guds dom över Troja. Och du skall få se att det bliver en pojke!" "Om det blir en pojke så skall jag i sanning se till att den pojken ej leder till ofärd för Troja. Då tar jag långt hellre hans liv." "Men det skall du tyvärr icke lyckas med," tänkte den klarsynte siaren Aisakos, men denna slutliga spådom förskonade han gode fadern från, som var alldeles tillräckligt uppskakad och upprörd nu redan. Och barnet blev fött, och det blev en förtjusande pojke, som ännu ej kallades Paris. Men konungen tänkte: 6

8 "Min son! Ack, min vackraste, käraste gosse! Skall jag då behöva förgöra och mörda dig? Icke min Hektor var mera bedårande, ljuvlig och välskapt än du är, min älskade pilt! Nej, jag kan icke mörda dig. Det är omöjligt, ty du är den son som jag kommer att älska mer än alla andra. Det ser jag nu redan. Jag kan icke mörda dig, hur ytterst nödvändigt för Trojas framtid din död än må vara. En annan får taga ditt liv. Och det gäller att ordna det så att din moder ej någonsin måtte få reda på saken förrän det är över och gjort. Det blir svårt att i hemlighet smussla en konungason ut ur konungaslottet, och särskilt för konungen själv." Men han fann en god pålitlig herde vid namn Agelaos, och denne man åtog sig att skaffa Paris ur världen. "Det gäller vårt liv och vår stads hela framtid och alla trojaners, ty om denna pilten får leva skall han ruinera vårt Troja och hela vår värld." Så lät konungens order. Och barnet blev smusslat ur slottet och ut ifrån staden. För sent märkte drottningen att pilten Paris var bortrövad, och alla hennes hysteriska anfall och digert hjärtskärande utgjutelser kunde icke få gossen tillbaka. "O Gud, vem som än må ha bortrövat gossen från sin egen moder, må han drabbas tusenfalt av din mest dödliga vrede, och hela hans onda familj och hans släkte med honom och alla som står honom nära!" Hon anade föga att hon med de orden nedkallade gudarnas vrede blott över sig själv och sin egen familj och sin stad och sitt folk, ty var stadsbo i Troja stod konungen nära. O kvinnor, och män även, bliv ej förbannade när ni hårt orättvist drabbas av onda förbannelser! Ödmjuka er inför allt ont som drabbar er, svälj det och tig det ihjäl, så att ej det blir tusenfalt värre! Hon fortfor sin bön: "Gode Gud, låt hans rövare dö utan misskund och alla som stått dessa rövare nära, men låt honom själv triumfera i glans över sina omänskliga fiender, som utan orsak vill harmlösa spädbarnet illa! Låt honom allena få klara sig men alla andra, som deltagit i hans bortförande, döden få dö, och på tänkbarast nesliga kvalfulla blodiga sätt!" Så lät drottningens bön till de eviga gudar, när hon fått sin älskade nyfödde son sorgligt bortrövad. Och trogne herden, den harmlöse herr Agelaus, gick bort med det jollrande barnet. Han gick ut i vildmarken och upp på berget som kallades Ida, som krönte det härliga landskapet med sin omstrålade topp. Men han kunde ej bringa sig till att dra svärdet mot barnet, och ej heller till att med grovflätat rep binda barnet om halsen och strypa det. Och barnet jollrade glatt, och det lekte i bädden och sprattlade med sina ivriga armar och ben, och det log som en solstråle. Herden, som var alltför harmlös och mänsklig, var icke den rätte att taga det menlösa barnet av daga. Han lämnade barnet på marken av berget och gick därifrån. Och när fem dagar gått gick han åter till platsen och fann barnet levande än och vid bästa vigör. "Hur kan barnet ha överlevt? Någon björninna, varginna, en get eller ett annat vilddjur, måhända en lejonfru, måste ha gett honom mjölk. Någon måste ha hjälpt honom. Gud måste hava sett till honom i hans ohjälpliga hjälplösa nöd, vilket tydligt förklarar att saken är klar: denna prins måste leva, ty dör han ej ute i vildmarken dör han ej alls. Då är det lika bra att jag tager den arme om hand." Och den godsinte herden tog den lille pilten till sitt enkla tjäll, och där fostrade herden den kunglige sonen som sin egen son. Och det var denna herde som gav furstesonen hans namn, som var Paris och alltid var Paris allt intill hans död. Aldrig kallade Paris sig annat än Paris. Och herden tog livet av en gammal hund, som ej dög mer till mycket, och skar ut den rackarens hjärta och gick med det hjärtat i väskan till konungen för att förkunna att uppdraget utförts. "Och såsom bevis tog jag med mig din sons späda utskurna hjärta," förkunnade herden för Priamos, men den nu grånande konungen sade: "Min vän, du behöver ej för mig bevisa att du varit trogen. Jag tror på ditt ord att du avlivat pojken. Jag hyser ej tvivel på din tillförlitlighet och skådar ogärna spädbarnets blod. Dock, jag önskar att pilten fått leva. Jag önskar att med eller utan förbannelse han fått förbli hos oss jordiska mänskor, på gott och på ont. Men man 7

9 ångrar sig alltid när det är för sent. Han är död, och jag gråter i onödan, ty lik kan aldrig bli uppväckta av mänskors tårar. Jag tackar dig dock, Agelaos, att du noggrant utförde uppdraget till punkt och pricka och utan att tveka, och att du ej gjorde din konung besviken på dig." Agelaos gick ut med sitt hundhjärta kvar i sin säck, och med blandade känslor i själen. Han ansåg det dock vara tur att kung Priamos ej velat skåda det slaktade hjärtat, ty det är dock ändå trots allt en viss skillnad emellan ett barns rena människohjärta och en gammal hunds. Och prins Paris blev pojke och växte i storhet och skönhet och kraft. Han blev duktig som herde och visade tidigt total överlägsenhet i alla sporter mot sina kamrater. Han älskade att hetsa bölande tjurar att slåss mot varandra, och hans egen far Agelaos' förnämaste tjur lärde Paris till oövervinnelighet: alla tjurar besegrades av Paris älsklingstjur. Men allra skickligast blev unge Paris i bågskytte: han kunde träffa en ilande svala i luften högt ovanför träden, just som den i kringelikrokar vilt jagade flygande flugor, och skjuta den rakt genom hjärtat. Han var mycket stolt över denna sin konst. En dag sade hans far Agelaus: "Min son, tag dig noggrant i akt för det svekfulla kvinnliga könet! Det finns inget falare, farligare och fatalare släkte än de korrumperade endast fördärvliga och helt morallösa kvinnorna. En ond vild fradgande björn, en argt rytande vred lejoninna, en varg som berövats sin kull utav ungar, är lättare att resonera och handskas med än någon kvinna. Jag säger dig, Paris, att om nå'nsin staden där faller," (han menade Troja,) "så blir det igenom en kvinnas försåt." Denna mycket allvarliga digra förmaning, som rymde så mycket förbud, väckte ynglingens nyfikenhet, och han undrade: "Vad är en kvinna?" ty han hade aldrig ens sett någon sådan. Han tog snart nog reda på saken, och den första kvinna han råkade möta med ögonen var hans profetiska köttsliga syster Kassandra, när hon gick allena i skogen och sökte Guds sällskap. Och Paris kom genast att tänka, när han så fick skåda en flicka: "En man kan ej någonsin bli lika vacker som kvinnan, om detta nu är en sann kvinna. Hur skön än en yngling kan vara, hur långt hår han än må omstråla sig med, är han intet mot kvinnan. Ty kvinnan är mjukare och mera sirlig och fin." Och han såg andra kvinnor och sade: "På män kan man aldrig se skillnaden mellan en oskuld och motsatsen, men på en kvinna kan man genast se om hon sargats av erfarenhet eller är en ren oförstörd jungfru." Och nu tändes i Paris hjärta idén: "Blott den vackraste av alla kvinnor på jorden skall bliva min egen, och henne allena skall jag göra allt för och leva för. Ja, det skall vara mitt livskall." Och från denna dagen sågs han jämt och ständigt i sällskap med kvinnor och aldrig i sällskap med män. Och de smickrade kvinnorna gillade Paris och trivdes i glättige ljussköne ynglingens hjärtliga sällskap. Och hans gamle far Agelaos blev orolig och gravt bekymrad och tänkte: "Vad skall det väl bli av den fruntimmerskarlen! Han duger då varken till koherde eller till konung, hur modig och duglig och stark han än är. Ty den man som förlorar sig åt kvinnors vekhet kan det aldrig bli något av." Och han ruskade skeptiskt på huvudet, såsom en ogillande pessimist. Men den för varje dag alltmer vackre och för flickor oemotståndlige ynglingen Paris fann aldrig en flicka som var ännu skönare än den allena prästinnan Kassandra. En dag, när han åter fick se henne ensam i skogen på sluttningen av berget Ida, steg Paris djärvt fram till den heliga jungfrun och frågade: "Säg, är du den allra vackraste flickan i världen?" Då rodnade jungfru Kassandra och sade: "Vad djärves du säga, du fräcke? Hur vågar du tilltala mig? Kom mig icke för nära! Jag får icke kränkas, ty jag är Guds heliga jungfru och hans profetissa. Jag fruktar dig, främling, hur skön du än är, ty ett fasansfullt öde för världen skall du lyckas komma åstad." 8

10 "Jag har sett dig i skogen här förr. Jag har känt hundra flickor, men ingen var fager som du. Är du verkligen den allra vackraste jungfrun i världen?" "Du måtte då vara en barnunge. Oskyldigt talar du, och inget vet du. Du känner ej världen och har kanske inte ens varit i Troja." "Där sade du rätt. Jag har aldrig fått skåda den härliga staden. Blott landet, naturen och djuren, och snälla enfaldiga herdar och deras herdinnor är allt vad jag känner om världen. Men se! Jag är icke helt rudis! Jag kan skjuta pil!" Och han tog ur sitt koger en pil och han spände sin båge, och inom ett ögonblick hade han skjutit en flyende klagande vipa i flykten högt upp i den grannblåa himmelen. Pilbågens laddning och sikten och skottet och allt hade gått häpnadsväckande blixtsnabbt. När vipan blev träffad gav jungfru Kassandra till en liten smärtosam suck, som om hon blivit träffad och icke den jämrande och melankoliska vipan, vars klagan skar alla i hjärtat. "Du stackars okunnige fruntimmerspojke, med lika stor lätthet som du klöv den sjöfågelns hjärta och tog hennes liv skulle du även utan att blinka beröva vår värld och civilisationen dess mening och liv. I din oskuld och okunnighet kan du göra precis vad som helst utan att ens så mycket som ana vad världskonsekvenserna blir, och om du ändå insåg dem skulle du ej bry dig om dem men rycka på axlarna blott." "Sluta upp att förtreta mig. Säg mig i stället om det någonstans finnes vackrare flickor än du." "Om du aldrig har varit i Troja så bör du få komma dit. Kom nu i morgon på morgonen till männens hårdföra krigslekar. Om du är den som jag tror skall du visa dig som kungasönernas like och kanske ock hembära priset för segern. I Troja finns flickor, och alla är vackrare och mera sköna än jag." "Finns där även den vackraste i hela världen? Ty hon, har jag en gång för alla beslutat, skall bliva min maka och aldrig en annan." "Du kommer ej någonsin att få en maka. Och akta dig för kvinnlig skönhet. Den är ej att leka med. Ingenting är mera farligt för männen. Den gör männen tokiga och leder endast till vanära och till skandaltragedier för alla de narrar som faller för kvinnors behag." "Men just faran, skandalen och vanäran och tragedin är det som mig mest lockar. Jag kommer till Troja i morgon och deltar i kämparnas lekar. Jag är obesudlad av lyx, vin och överflöd. Muskler och senor och krafter och stabilitet som en stålfigur har jag, och aldrig har någon besegrat mig i någon kraftmätning." "Kom då, min broder. Då ses vi i morgon." Och jungfru Kassandra gick bort. Unge Paris blev lämnad allena och smått konfunderad. Och följande morgon i ottan begav sig prins Paris till Troja. För säkerhets skull följde far Agelaos dock med honom, för att han ej skulle hitta på hyss. Även hade ju Paris ej någon erfarenhet alls av det sprudlande livet i staden, så han, Agelaos, som var vän med konungen, kunde då eventuellt vara sonen till hjälp. Paris var ju så grön och så helt ignorant som det bara var möjligt att vara. Den första av grenarna var hästkapplöpning: det gällde att köra med hästar för tvåhjulig vagn. Fastän Paris ej hade den ringaste erfarenhet av den sporten så kastade han sig i leken och lärde sig snabbt. Och han jublade glatt som en pojke när tävlingen började, och alla vagnarna började rulla. Hans vagn hade getts honom av konung Priamos, som gav var deltagare egen vagn. Och han störtade fram över körbanan och körde hästarna genast för hårt re'n i början. Han lade sig främst, och sin kampenergi gav han sedan totalt åt att hindra de andra att komma förbi. Och han prejade hänsynslöst alla till höger och vänster och skrattade, jublade, stojade, hoppade jämfota i lilla vagnen, som en liten busunge. Och han vann tävlingen, mest på grund av sin totala och gränslösa oförskräckthet. Hektor själv blev förvånad av främlingens mod: "Endast den som ej någonsin förr kört ett trespann kan vara så 9

Lucretia. romerskt drama. av Christian Lanciai (1998) Personerna : Lucius Tarquinius

Lucretia. romerskt drama. av Christian Lanciai (1998) Personerna : Lucius Tarquinius Lucretia romerskt drama av Christian Lanciai (1998) Personerna : Lucius Tarquinius Hans söner: Quintus Tarquinius Sextus Tarquinius Septimus Tarquinius deras moder Generalerna: Pandulfus Plexus Collatinus

Läs mer

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna:

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna: Milarepa buddhistiskt drama i fem akter av Christian Lanciai (1995). Personerna: Buddha Ananda, hans favoritlärjunge fyra andra lärjungar Mila-Sherab-Gyaltsen, Milarepas far hans hustru, "Vita Girlanden

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Furst Andrej. dramatisering i fem akter av Leo Tolstojs roman. Christian Lanciai (2009) Personerna:

Furst Andrej. dramatisering i fem akter av Leo Tolstojs roman. Christian Lanciai (2009) Personerna: Furst Andrej dramatisering i fem akter av Leo Tolstojs roman av Christian Lanciai (2009) Personerna: Anna Scherer Furst Vasilij Kuragin Furst Andrej Bolkonskij Furstinnan Lisa, hans hustru Pierre Besuchov

Läs mer

2 I originalet: Meilen (sg. Meile ). Möjligen avses den österrikiska postmilen (ca 7

2 I originalet: Meilen (sg. Meile ). Möjligen avses den österrikiska postmilen (ca 7 Enligt en högre lag Det har nu gått flera år sedan den stackars Esther gick hädan vid sin fars fötter, och också Moses Freudenthal har varit död länge. Men det stora vita huset vid Heerstraße, som nu tillhör

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Bannlyst. Selma Lagerlöf

Bannlyst. Selma Lagerlöf Bannlyst Selma Lagerlöf The Project Gutenberg EBook of Bannlyst, by Selma Lagerlöf This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG i Prolog Dröm gärna om edra vägar på natten på det att sömnen ska vederkvicka och inspirera eder. Vandra dock på edra vägar på dagen på

Läs mer

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993.

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Det första jubileumsnumret av Fritänkaren med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Redaktör, stilistisk bearbetare och ansvarig utgivare:

Läs mer

Teagan och Isolde Man har levt för länge när alla ens drömmar har förvandlats till ånger. Såhär på min dödsbädd är det jag ångrar mest att jag älskade. Kärlek bringade mig bara smärta och sorg. Om jag

Läs mer

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark ., DEN GODA MÄNNisKAN B--.R.AN' SEZUAN a. '-.7.bertolt brecht Översättning: Tomas Forser Jan 1'1ark Peter Oskarson 1985 ROLLER I den ordning de inträder på scen. Vattenförsäljare Wang Gud l Gud 2 Gud 3

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer

NR LERCHES BOGBINOERI SKAGEN

NR LERCHES BOGBINOERI SKAGEN ,«^VPf^ :l- ^W. M x^-m ^, I NR LERCHES BOGBINOERI SKAGEN Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/degamlagodasagor02geij DE GAMLA

Läs mer

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT HISTORISK ROMAN FRÅN KONUNG SIGISMUNDS OCH HERTIG CARLS DAGAR AV C. AUG. CEDERBORG ELANDERS BOKTRYCKERI

Läs mer

Oskuldens ögon Copyright 2013 Carola Högberg. Ansvarig utgivare: Carola Högberg www.carolahogberg.se

Oskuldens ögon Copyright 2013 Carola Högberg. Ansvarig utgivare: Carola Högberg www.carolahogberg.se OSKULDENS ÖGON Oskuldens ögon Copyright 2013 Carola Högberg Ansvarig utgivare: Carola Högberg www.carolahogberg.se Framställt på vulkan.se Tryckt i Riga ISBN: 978-91-87507-34-2 Oskuldens ögon Carola Högberg

Läs mer

Journalisten. skröna av Christian Lanciai (1992) Copyright Christian Lanciai 1992, 2004)

Journalisten. skröna av Christian Lanciai (1992) Copyright Christian Lanciai 1992, 2004) Journalisten skröna av Christian Lanciai (1992) Copyright Christian Lanciai 1992, 2004) 1. Det är vanskligt att promenera uppe i de norska bergen. En viss författare berättade i en bok, att han under en

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

Akram Monfared Arya Anahita

Akram Monfared Arya Anahita Akram Monfared Arya Anahita Utgiven av Recito Tryckt av Bording i Borås år 2007 Säljs av Sockerdricka.nu ISBN 978-91-85879-10-6 Bokutgivning.se forlag@bokutgivning.se www.bokutgivning.se Recito info@recito.se

Läs mer

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och k a p i t e l 1 N är jag vaknar är det kallt på sängens andra sida. Mina fingrar trevar efter Prims värme men hittar bara madrassens sträva kanvasöverdrag. Hon har nog haft mardrömmar och lagt sig hos

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

- Nej..! Vänta Vänta!

- Nej..! Vänta Vänta! STARZINGER FÖR KÄRLEKEN TILL PRINSESSAN KAPITEL 3: MÅNSTENEN - Nej..! Vänta Vänta! Cogo sprang allt vad han kunde. Astrolansen låg redan stadigt i hans händer, redo att åter igen skrida till verket. Ändå

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Wie Ungha Krönikan 1

Wie Ungha Krönikan 1 1 INNEHÅLL Del I, sidan 3-4 Vägen mot Wie Ungha. Del II sidan 5-6 Ess-Ell-Ess och Ess-Ell-Uh s kamp. Del III, sidan 7-8 Erövringen av Chrono-Berrj. Del IV, sidan 9-10 Sagan om Phiah. Del V, sidan 11-13

Läs mer

Joel Knöös 2009. Kapitel 1. Det erkiska kravet

Joel Knöös 2009. Kapitel 1. Det erkiska kravet Joel Knöös 2009 Kapitel 1 Det erkiska kravet Efter tre fjärdedelar av vägen fick de upp humöret igen. Längre uppför älven kunde de nämligen skönja byn. Inte för att den kontrasterade mot snön och således

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Daniel. Daniel vid Nebukadnessars hov

Daniel. Daniel vid Nebukadnessars hov 1 vid Nebukadnessars hov 1 Under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och belägrade Jerusalem. 2 Herren gav Jojakim, kungen av Juda, i hans våld, och även en

Läs mer

Hexdansen 1919 Maria Sandel ISBN: 978-91-87015-69-4 Mörkersdottir förlag Smashwords edition

Hexdansen 1919 Maria Sandel ISBN: 978-91-87015-69-4 Mörkersdottir förlag Smashwords edition Hexdansen 1919 Maria Sandel ISBN: 978-91-87015-69-4 Mörkersdottir förlag Smashwords edition MARIA SANDEL HEXDANSEN 1919 I. OGRÄS. När pojkarna kommo till världen, var det ingen måtta på pappa Nermans stolthet.

Läs mer