Den heliga ikonen inom ortodox teologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den heliga ikonen inom ortodox teologi"

Transkript

1 Den heliga ikonen inom ortodox teologi Inledning I den ortodoxa traditionen är ikonen inte enbart en prydnad, en vanlig bild eller ett vanligt föremål som kan användas i andakten. Ikoner är heliga bilder. Ortodoxa beder inför en ikon, kysser den och behandlar den som ett heligt föremål. Ikoner är väsentliga för de ortodoxas identitet. De ser i dem ett uttryck för ortodoxin i dess helhet. Ikonen är ett kultiskt objekt och en integrerad del av liturgin. Ikonens innehåll är detsamma som liturgins. (Ouspensky s 9, 10). Det är av den anledningen viktigt att redan från början inse betydelsen av ikonen som symbol. Medan ett tecken enbart kan peka på en viss realitet, uttrycker och representerar en symbol en högre realitet på ett särskilt sätt. Att förstå en symbol är att ta del i en närvaro (Ouspensky s 20). Ikoner är fast rotade i hela det andliga livet inom ortodox kristenhet och markerar alla viktiga delar av den ortodoxes liv; vid dopet ges en ikon på helgonet med barnets namn, vid bröllopet ger fäderna ikoner till brudparet och en ikon bärs till sist framför en begravnings-procession. Vid varje gudstjänst ser deltagaren ikonostasen framför altaret, en vägg fylld med ikoner. Den ortodoxe bugar sig och kysser en ikon vid inträdet i kyrkan. Det ses som att hälsa Kristus och att bekänna honom. Ikoner används inte bara i kyrkor utan också i hemmen och skapar en förbindelse med kyrkan som plats och med dess liturgi. En oljelampa eller ett ljus bör brinna framför ikonen, som ett offer till Gud och ett tecken på hängivelse. Ikonen är inte i sig ett tillräckligt föremål men det anses inte heller stå mellan den troende och Gud. Den är, enligt fader Florensky, ett fönster mot den andra världen, genom ikonen kommer en ortodox i direkt kontakt med den andliga världen och dem som lever där. En ikon förenar den himmelska och den jordiska liturgin. Den är en återspegling av det gudomliga. Samtidigt har ikonen som syfte att ge undervisning, särskilt till dem som är nya i tron. Ikonen blir en tyst medhjälpare till prästen, som inte alltid kan ge trosundervisning till församlingen. Den ska förmedla något som kyrkan tror. En ikon tänkes avbilda en sanning på ett sätt som gör att man lär känna tron. På detta sätt anses den också förmedla nåd. Syftet är nämligen människans gudomliggörande men detta kan enbart ske hos den som söker sanningen hos Gud. Ikonen har i sig en inbjudan till människan att bli gudalik. Att vägra detta är att vända ryggen till den gudomliga frälsningsplanen. Andrei Rublevs ikon om den heliga Treenigheten Den mest kända ryska ikonen är Andrei Rublevs Den heliga treenigheten. Men under flera århundraden täcktes den, liksom andra ikoner, av metallutsmyckningar. Det var omöjligt att se den. Men 1904 hade dessa tagits bort och människor kunde se den i dess ursprungliga skönhet. Föremålet i denna ikon är de tre änglarna, som får del av Abrahams gästfrihet under Mamres terebintlund, 1 Mos 18:1-8. Det är färgerna i den som fascinerar. Samtidigt finns det en rörelse i kompositionen. Och man uppfattar en antydan om ett samtal mellan de tre. 1

2 För att förstå den krävs kunskap i Bibeln men också i teologin. Det är intressant att tänka på att Abraham och Sara inte finns med. Rublev koncentrerar sig på den djupare innebörden. Berättelsen i 1 Mos 18 sågs tidigt som den första bibliska uppenbarelsen om Guds treenighet. De tre änglarna symboliserade Guds natur. Rublevs syfte är inte att visa på skillnaderna mellan gudomspersonerna utan på deras djupa enhet. Skillnaderna ligger i vars och ens personliga attityd gentemot de andra. Varje gestalt är underbar i sig. Allt ger ett intryck av något övervärldsligt, en avsaknad av all jordisk tyngd. De tunna händerna är enastående vackra, särskilt ängeln till höger vars vänstra hand håller en stav. Det finns ett uttryck av kärlek och förståelse i änglarnas ansikten. Allt är harmoniskt. De tre figurerna bildar en cirkel. Inom den rör de sig i rörelse mot varandra i ett slags samtal. I själva centrum av denna cirkel står kalken. Cirkeln står för harmoni och frid utan slut. Färgerna skimrar i ljus, de är lysande i sina uttryck. Fadern (till vänster) är klädd i blått och bär en skrud av guld med en odefinierbar, mystisk skugga. Blått som finns i alla tres kläder pekar mot det enda gudomliga väsendet. Änglarnas vingar täcker hela deras gestalt och vingarnas inre ljusblå konturer framhäver enheten, den himmelska karaktären. Alla har också spiror, tecknet på kunglig makt. Men på Faderns klädnad finns också något obestämt som visar på omöjligheten att beskriva den första personen i Gudomen. Fadern är i färgerna mest otillgänglig. Sonen är jordisk med den rödbruna färgen på klädnaden men höljs också av den himmelska blå färgen och guldet från Faderns rike. Men Sonen är målad på ett klarare och mer definitivt sätt. Han är den historiskt uppenbarade personen. Anden målas med himmelskt blått men också med livets gröna färg, Han är Livgivaren. Bordet är rektangulärt, d v s det pekar på jordens fyra hörn. In i denna värld går en linje från Livets träd (bakom ängeln i mitten). Livets träd bär det eviga livets frukter, eftersom det är knutet till bägaren. Änglarnas händer riktar sig mot jorden, målet för den gudomliga kärleken. Händerna har också en djup symbolik. Kristus högra hand återger Faderns gest: välsignelsen. De två fingrarna tillkännager vägen för denna välsignelse, d v s föreningen av de två naturerna, när det gudomliga förs in i det mänskliga. Den högra ängelns fallande hand anger riktningen för välsignelsen: handen beskyddar, ruvar över världen, som duvan över världen. Mjukheten i den högra ängelns händer antyder något moderligt. Ruah är på hebreiska femininum. Han är den som ger liv, kärlekens Ande. Hans hållning är något annorlunda. Genom sin böjning in i bilden står Han mellan Fadern och Sonen. Han är gemenskapens Ande. Rörelsen utgår från Honom, märkligt nog. Det är från Andens andedräkt som Fadern övergår i Sonen, som Sonen mottager Fadern och som Ordet ljuder Sonens ögon är fixerade på Fadern, lyssnande. Faderns ögon är fästa vid Sonen, talande. Linjerna utefter den mittersta ängelns högra sida förstoras när de närmar sig den vänstra ängeln. Konvexa kurvor betecknar, tal, uppenbarelse, konkava kurvor betecknar lydnad, mottaglighet. Fadern är vänd mot Sonen. Han talar. Sonen lyssnar, symboliken i hans klädnad uttrycker den yttersta uppmärksamheten. Han avstår från sig själv för att vara Faderns Ord. Gud uttrycker sig i Sonen. Anden väntar på att fullfölja sin roll i att ge liv åt Guds vilja. Eller är Andens ögon fästa vid kalken, Anden som ger Livets bröd till världen. När han hör Faderns plan och Sonens samtycke, ser han sin roll i att fullfölja offret. Sonens händer än ännu inte 2

3 genomborrade. Genom kalken finns en hänvisning till liturgin, där Anden kommer ner över brödet och vinet så att de blir Kristi lekamen och blod. Eukaristin står i centrum av frälsningen. Änglarna är grupperade kring den utgivande kärleken. Bägaren strålar på det bord som är världen, där Ordet, den vita färgen finns. Bakom Fadern finns ett hus. Ps 84 säger: Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar Saliga är de som bor i ditt hus, de lovar dig oupphörligen. Bakom Sonen finns ett träd, Livets träd. Bakom Andens ett heligt berg, kanske den Heliges hemliga plats. Men kanske intrycket av samtal är det allra starkaste. Deras samtalsämne är nog Joh 3:16. Men Guds Ord är alltid handling: orden tar form av bägaren. En fridfull konversation mellan de tre. Som barn är det skönt att höra hur föräldrarna pratar med varandra i rummet bredvid. Det ger en känsla av trygghet, de är där. Ännu mer trygghet ger Treenighetens samtal och ibland kanske de nämner mitt namn! Det finns en ton i ikonen som säger: Det finns ett ljus, om inte är av denna världen. Det finns en glädje över att vi är älskade och att allt är försoningens nåd! Den historiska bakgrunden är följande: Under 1400-talet stod Moskva under tartarernas välde. Främmande trupper härjade och landets klaner slogs inbördes. På 1300-talet hade St Sergius av Radonez ( ) grundat ett kloster. Där började Andrei Rublev tjugofem år senare, ungefär 411, måla sin vision om den eviga harmonin i Gudomen. Det finns alltså en stor motsägelse mellan det feodala Rysslands grymhet och upphöjdheten i dessa ikoner. De värden Rublev uttryckte i ikonen sammanföll med ledmotivet i St Sergius liv. Sergius har mycket gemensamt med Franciskus. Han lämnade sitt rika hem för att bo i norra Rysslands stora skogar. Han ägnade sin tid åt bön och arbete. Och den enkla hyddan helgade han åt treenigheten. I skogen mötte han djur och visade då sin gästfrihet. En björn höll honom sällskap. Han delade brödet jämt ut med björnen. Och ibland fick björnen allt, eftersom björnen inte hade något förstånd och därför inte kunde förstå värdet av tålamod och avhållsamhet. Med tiden sökte sig fler människor ut till honom och han grundade den Heliga Treenighetens kloster. Intrigerna kom in och till sist bröt Sergius upp från klostret. Han fördes tillbaka av bröderna. Under Sergius ledning blev klostret ett centrum för gästfrihet. Ingen visades bort. Klostret blev en viloplats i ett land med hårda strider. I detta kloster bad man Rublev måla en ikon. Han hade bott där sedan barndomen. Han målade då treenigheten utifrån sin djupa önskan om frid och samlevnad i det sönderslitna samhället. Mitt i allt detta lyftes en slöja av, när Rublev uppenbarar en värld av omätlig frid. Redan från början kände människorna det speciella med hans ikon. Den talade till deras djupaste behov. Den sa: Var ett, som jag och Fadern är ett. Kraften i ikonen gjorde att Rublev blev helgonförklarad, som St Andrei. Inga helandeunder kan knytas till honom men den ovanliga kraften i ikonen ansågs vara tecken på hans helighet. Hans ikon upphöjdes till förebild för alla framställningar av treenigheten. Bilder i fornkyrkan Traditionen säger att den första ikonen fanns redan under Jesu livstid (Ouspensky s 62-66). Kung Abgar av Edessa sände en tjänare till Jesus för att be honom komma och 3

4 hela kungen. Alternativet var att annars be en konstnär göra ett porträtt och föra det till kungen. Traditionen säger att Jesus tvättade sitt ansikte, torkade det på en vit duk, där hans bild fastnade. Denna Kristus-bild, inte gjord av händer förvarades under många århundraden i Edessa. När Konstantinopel härjades av korsfararna 1204 verkar bilden ha försvunnit. Det fanns även andra gamla avbildningar av Jesus. Eusebius av Cesarea nämner om en staty, upprest av den kvinna som hade blodgång och blev helad av Jesus. Han hävdar också att han sett porträtt av Jesus och Petrus och Paulus som var gjorda under deras livstid. Enligt kyrkans tradition målade evangelisten Lukas den första ikonen av Maria, Guds moder (Ouspensky s 76-82). Dock har alla bilder från de första århundradena förstörts av ikonoklasterna och av korsfararna (likaså förstördes ikonoklasternas skrifter när försvararna av ikoner till sist hade segrat!). Ouspensky hävdar dock att en medaljong i Vatikanen med bilder av Petrus och Paulus kan dateras till talet. De tidigaste bevarade bilderna kommer enligt de flestas bedömningar från 5 - och 600-talen. Kritiken mot ikoner Katakomberna ger fler exempel på bilder som symboler inom kristen tro. Från 400- talet var ikoner en del av det andliga livet över hela det bysantinska riket. Vid Quinisextum (kyrkomötet 692) bestäms att Kristus inte ska avbildas som Lammet utan i sin mänskliga form. Detta för att minnas honom i köttet, i hans ödmjukhet. Det har samtidigt funnits opposition mot vördnaden av ikoner (ikonoklasm, att krossa ikoner). Ett förekommande missbruk (exempelvis att delar av ikoner lades i nattvardsvinet) gav anledning till ikonoklastisk kritik (även Ouspensky ger exempel på missbruk, s 131f). Främsta orsaken till ikonoklasmen var nog hotet från islam. Muslimer anklagade de kristna för avgudadyrkan på grund av deras ikoner. En kalif hade befallt att ikoner skulle tas bort från de kristna kyrkorna. Kritiken kulminerade under talen. Den ikonoklastiska synen stöddes ofta av kejsarna, kanske för att minska munkarnas inflytande i kyrkolivet. Kejsaren förklarade sig vara överstepräst och gick emot biskoparnas och munkarnas åsikt. Det fanns alltså ett politiskt moment av caesareopapism i hela denna strid. Flera av de ikonoklastiska kejsarna kom dessutom från de östliga provinser med skepsis mot hellenismen och den grekiska kulturen. Dessa ickegrekiska folk ansåg att kristendomen förvandlats till en grekisk filosofi. Kejsaren Leo III predikade en serie predikningar mot användningen av ikoner. Ett förbud mot ikoner infördes av kejsaren år 726. Han utfärdade bl a en order om att förstöra bilden av Frälsaren som hängde ovanför ingången till palatset och ersätta den med ett kors. Folket stod emot denna vanvördiga handling och upplopp ägde rum med några kvinnor som martyrer. Den ikonoklastiska striden Johannes av Damaskus talade mot detta kejserliga anspråk att ha auktoritet över kyrkan. Kejsare hade ingen rätt att lägga sig i kyrkans affärer. Den starkaste opponenten mot Johannes blev sedan Leos son Konstantin V, som var ännu mer fanatisk än sin far. Han sammankallade ett kyrkomöte 754, där de 338 biskoparna fördömde användningen av ikoner. Johannes av Damaskus exkommunicerades postumt. Dock var dessa inbjudna biskopar enbart sådana som stödde kejsarens 4

5 åsikter. Ett krig utbröt mot dem som stödde ikoner. Det var främst munkar som försvarade ikoner och som kände av denna förföljelse. Tusentals drevs i landsflykt, torterades och blev martyrer. Mellan 762 och 775 led många kristna och den perioden kallades därför ett decennium i blod. Men allt vände i samband med kejsarinnan Irene ( ), som sammankallade till det sjunde ekumeniska konciliet i Konstantinopel 787. Där bestämdes att ikoner inte får dyrkas men däremot vördas. En ny attack mot ikoner gjordes av Leo V (Armeniern) år 815, som räckte till 843. Då återinfördes ikoner genom beslut av kejsarinnan Theodora. Detta skedde på första söndagen efter påsk, som nu firas som en festdag för ortodoxins seger. Den ortodoxa kyrkan anser sig ha segrat många gånger över olika heresier. Det är enbart segern över ikonoklasmen som firas på detta högtidliga sätt. Argument mot ikoner Ikonoklasternas anklagelse gällde bl a avgudadyrkan. De stödde sitt argument på det gammaltestamentliga förbudet att avbilda Gud (2 Mos 20:4-5). Konstantin V argumenterade på följande sätt: Kristi ikon och Kristus själv skiljer sig inte från varandra i essens. En ikon är identisk i essens med vad den avbildar (dess prototyp). Kristus som Guds avbild är nämligen av samma essens som Fadern. Eftersom en ikon inte kan vara Kristus i köttet, måste det vara en falsk bild, en avgudabild. Eukaristin var den enda sanna bilden av Kristus, eftersom den var det föremål som innehöll Kristi verkliga och fysiska närvaro. Det bröd vi mottar är en ikon av hans kropp, menade Konstantin. Ikonoklasterna hävdade också att ikoner inte stöds av kyrkans tradition genom att hänvisa till sådana kyrkofäder som Origenes, Eusebius och Epiphanius. Eusebius svarar nekande på en begäran från kejsarinnan Konstantia om en ikon. (Det faktum att Eusebius hade en semi-ariansk tendens innebar att ikonodulerna inte godtog hans auktoritet.) Epiphanius ( ) jämställde bilder med hednisk avgudadyrkan. (Denna text ansågs av ikonodulerna vara en förfalskning.) Ett tredje argument användes från kristologin. Kristi gudomliga natur kan inte fångas, begränsas, i ett porträtt. Det är omöjligt att avbilda sann gudomlighet i ett porträtt. Att då påstå att enbart Kristi mänsklighet avbildas, innebär att man hamnar i en villolära, nämligen att de två naturerna inte är verkligt förenade. Argument för ikoner Ortodoxa (d v s ikonodulerna) menar dock på det första punkten om avgudadyrkan att detta gäller de avgudar som hedningar dyrkar och att detta klargörs av 5 Mos 4: Hedningarna kan klandras, som gjorde bilder till gudar. Detta kunde inte gälla om de kristnas ikoner. Bildförbundet kan därför, liksom en del andra lagar i GT, inte längre anses gälla. De medger att Mose inte såg någon form hos Gud utan bara hörde en röst (2 Mos 25:18-20). Varje bild av den osynlige Guden vore därför falsk. Bilder på GT:s tid var inte möjliga. Men Jesus är uppenbarelsen av den Gud som blev människa och som kunde ses av människor. Apostlarna betonar att de sett Gud (Joh 1:14, 18, 1 Joh 1:1). I NT kommer alltså bilden att läggas till orden (Ouspensky s 57f). Det som är synligt kan avbildas och blir då inte en fantasiprodukt utan en verklighet. Detta påpekades redan av Johannes av Damaskus: I forna tider kunde Gud, som är utan form och kropp, aldrig avbildas. Men nu när Gud ses i köttet samtala med människor, gör jag en bild av den Gud som jag ser. Jag dyrkar inte materia, jag dyrkar Skaparen 5

6 av materia som blev materia för min skull, som önskade ta sin boning i materien, som fullgjorde min frälsning genom materien. Aldrig vill jag upphöra att vörda materien, som åstadkom min frälsning. Johannes av Damaskus definierade ikoner annorlunda än sina motståndare. Det är en avgörande skillnad mellan en bild och dess prototyp. Kristus är en sak till naturen och Hans bild är en annan sak till naturen, även om de har en identitet genom användningen av samma namn. En bild är en likhet, en modell, en figur av någonting, som inte alltid är lik prototypen på alla sätt. Det är inte essensen i bilden som vördas utan den form av prototyp som är målad på den, eftersom bildens essens inte är värd att vördas. Det är inte heller materialet som vördas utan prototypen vördas tillsammans med bildens form och inte dess essens. Prototypen och bilden har samma namn men bilden är en sak och det avbildade någonting annat. Den heder som ges till bilden förs över till prototypen. Det blir därför skillnad mellan ikoner och eukaristiens bröd och vin. Brödet och vinet är inte en bild utan Kristi verkliga närvaro. En ikon är mer lik Bibeln: Bibeln är inte identisk i sin essens med Guds Ord, Jesus Kristus, men Bibeln förmedlar Guds nåd. Detsamma gäller om ikonen. Ikonoklasternas främsta argument var nog hänvisningen till den gamla traditionen. Det fanns från de första tre århundradena inte en enda otvetydig text som stödde vördnad av koner. Tvärtom fanns en rad teologer som likställde yttre bilder med avgudadyrkan. En lokal synod (Elvira i Spanien 305) hade funnit det vara bra att inga målningar skulle finnas i kyrkorna. Enligt försvararna fanns det dock kyrkofäder att stödja sig på, såsom Athanasius, Basilius den store och Johannes Chrysostomus. Dessutom hävdades att ikoner länge varit en del av gamla kyrkors bruk och att inget av de sex tidigare kyrkomötena hade rest frågor kring det. Dock medges att ikoner på detta sätt hör till den oskrivna traditionen och inte till det skrivna evangeliet. Försvaret av koner blev teologiskt sett ett försvar för tron på Kristi inkarnation. Gud har helt identifierat sig med skapelsen. Kristi försoning omfattar både den andliga och den fysiska sidan av skapelsen. Om Kristus inte hade en verklig mänsklig kropp hade han inte identifierat sig helt med skapelsen. Att förneka en ikon var därför att förneka inkarnationen, d v s en heresi. Försvaret av ikoner blir en bekräftelse av Kalcedonteologin. Om Kristus inte kan representeras av en bild, blir slutsatsen att han inte heller inkarnerats. Ikonen innebär alltså inte en symbolisering av en universell idé. Den pekar på en historisk person vid en särskild tid. Bilden leder tillbaka till en historisk verklighet (Ouspensky s 67). Samtidigt är det inte tillräckligt att framställa historiska fakta. Bilden måste visa att Kristus är Guds Lamm (Ouspensky s 121). Framställningssättet är viktigt, d v s ett symbolspråk som uppenbarar den andliga realiteten. Ikoner är inte primärt historiska porträtt utan andliga porträtt. En ikon är inte ämnad att ge en exakt fysisk likhet (av exempelvis de uppståndna Eva och Adam) utan den söker kommunicera andliga och teologiska sanningar om exempelvis uppståndelsen, nämligen att alla vi syndare har del i Kristi seger över döden. Ikonen är sann genom att uppenbara en sida av den gudomliga sanningen, den talar om vad den historiska händelsen betyder i förhållande till den gudomliga viljan. Gud kan representeras av en materiell bild. Att motsäga detta är att förneka att Ordet blev kött, vilket är höjden av vanvördnad. Försvaret av ikoner blir då detsamma som försvaret av kristendomen själv. Den gudomliga naturen kan inte beskrivas men Kristus är möjlig att beskriva till sin person. Det är inte en ikons syfte att avbilda 6

7 Kristi natur men däremot hans person, d v s inte enbart den mänskliga naturen utan den totala gudamänniskans person Jesus Kristus (Ouspensky s 155f). De två naturerna kan nämligen enligt Kalcedon inte åtskiljas. En ikon representerar helheten av de två naturerna i en person, den framställer hypostasen, föreningen av de två naturerna. Ikonen ger gemenskap med Kristi person. Försvararna av ikoner pekade på eukaristien som exempel på hur totaliteten av den guda-mänskliga personen förblev samtidigt sant gudomlig som sant mänsklig men ändå lokaliserad. För en ortodox är ikonen inte en avgud som ställs i den osynlige Gudens ställe. Ikonen är en symbol på Guds närvaro i kyrkan. Den ära som ges till bilden förs vidare till prototypen, vilket påpekades av det sjunde kyrkomötet. Samtidigt beslöts att till dessa ikoner ges vederbördig hälsning och hedervärd vördnad (proskynesis) men inte den sanna trons dyrkan (latreia), som endast tillhör den gudomliga naturen. Latreia betyder absolut dyrkan, som på ett exklusivt sätt är förbehållen Gud. Proskynesis refererar till den kroppsliga akten att böja sig och innebär relativ heder och vördnad, som ges till det som är värt heder, nämligen det som återspeglar Gud, exempelvis helgon. Även ikonoklasterna medgav att liturgin ger flera exempel på att vördnad kan ges åt olika föremål. Handlingen att böja sig inför en ikon är inte i sig avgudadyrkan utan ett kulturellt uttryck av respekt. Även om den yttre formen av bugning är densamma har de olika intention. När man bugar inför en helgonikon ges inte dyrkan till själva bilden utan till det som avbildas. Man får också ge rökelse och ljus till dessa bilder liksom till korset och evangelieboken och andra heliga föremål. En ikon vördas alltså men den tillbeds inte. En ikon är inte Gud själv även om den är ett redskap för Guds nåd. Efter detta kyrkomöte har ytterligare ett begrepp tillkommit, nämligen hyperdoulia som används om vördnaden av Maria. Hon anses återspegla Guds avbild och likhet på det mest fulländade sättet och är den högsta av alla skapade varelser. Dock är hon inte den gudomlige. Inför ett helgons ikon vördas gudsavbilden i den personen och ytterst förhärligas Gud som givit sin nåd till denna person. Inte heller ett helgon är gudomlig. Ikonen ger dock en antydan om ett helgons delaktighet i det gudomliga livet. En evangelikal bedömning När man jämför interiören i en ortodox och en evangelikal kyrka framkommer tydligt hur olika dessa kristna världar är: det ortodoxa kyrkorummet är fyllt av bilder medan en evangelikal kyrka kan ha helt tomma väggar. Liksom många andra protestanter har evangelikaler en tendens till ikonoklasm. Reformatorerna (dock inte Luther) gick starkt emot bilder i kyrkan. I sin kända bok Knowing God säger J I Packer att det andra budet tvingar den kristna att helt skilja sin dyrkan från bilder och statyer av Jesus och av Fadern. Detsamma sker hos Jacques Ellul. En startpunkt i bedömningen kunde vara att medge de lärdomar som ligger i att ta hänsyn till den liturgiska traditionen som en källa till teologin. Samtidigt skulle frågan till de ortodoxa bli om inte det faktum att ikonerna var omstridda i fornkyrkan bör leda till en försiktigare hållning än den som finns i konciliebeslutet, nämligen att kristna som förkastar ikoner är heretiker. Är det en riktigt god sak att vid festen över ortodoxins seger uttala anatema över ikonoklastiska kristna? 7

8 En evangelikal vill kanske också ställa en fråga kring skillnaden mellan dyrkan och vördnad, nämligen om denna distinktion alltid upprätthålls i praxis? Hur många ortodoxa troende kan förstå och följa denna distinktion vad gäller dyrkan? Om man vill räkna med liturgiskt bruk som ett stöd för teologin om ikoner bör man också fundera kring vad missbruk innebär. Även viktiga saker kan skymma evangeliet. Det finns rentav sådana varningar i ortodox fromhetslitteratur (ex i Philokalia). Men en självkritisk hållning för en evangelikal bör absolut leda till erkännandet av behovet av en kristen estetik. Vi bör kunna utforska vad lärorna om skapelsen och inkarnationen medför vad gäller den materiella världens goda. Vi bör stå emot alla doketiska och gnostiska tendenser. Vi bör samtidigt observera att ortodoxa främst inte ser ikoner utifrån en estetisk synpunkt. Kyrkan stred inte för skönheten utan för sanningen (Ouspensky s 17). Däremot kan ikoner för en evangelikal inte ställas på samma nivå som evangeliet, som skedde 787 i konciliet i Konstantinopel genom påståendet att de är av jämbördig nytta och ömsesidig uppenbarelse med evangeliet. År 869 sägs att det som evangeliets ord ger på ett adekvat sätt även överförs i bilden. Även Johannes av Damaskus såg bilden som likvärdig med orden. Fotius av Konstantinopel sade att den som älskar Skriften och hatar ikonerna, är både dåraktig och oförnuftig. Båda förmedlar sanningen. Kyrkan har sedan hävdat att ikoner har samma grundval som den Heliga Skrift, nämligen inkarnationen. Enligt Ouspensky (s 171) är ikonen ett språk som korresponderar med Skriftens innehåll och är jämbördig med den. Det är enligt honom därför som ikonen spelar lika stor roll som Skriften. Ikonen förmedlar Skriftens innehåll på ett sätt som vänder sig till människans alla sinnen. Kan man hävda att bilder är en tillräcklig ersättning för ord? De flesta evangelikalar får nog anses vara ord-grundade i sin förståelse av tron och inte bild-grundade, enligt Os Guiness. Guiness varnar för att intresset för bilder kan leda till ett undantryckande av Ordet och till en överdrift av mystisk teologi. I Kuypers efterföljd ser han alliansen mellan religion och bildkonst som en lägre nivå av andlig växt. Bilder kan däremot vara ett komplement till undervisning av Ordet. Egentligen målar man inte en ikon. På ryska säger man: skriva en ikon. Man skriver ner en text, ikonen är grundad i den centrala texten. Men han använder materia för att bli delaktig i inkarnationens eviga mysterium, han använder materia för att representera händelser från en andlig dimension. Genom att läsa denna text deltar åskådaren i gudstjänsten i denna andliga aktivitet. Men yngre och mer radikala evangelikaler har börjat inta en mer öppen attityd gentemot användning av ikoner. Detta gäller särskilt inom alternativa gudstjänster, som använder bilder som en protest mot den logocentriska, reformatoriska traditionen. Exempel på detta ges i Hilborn, Picking up the Pieces, Draper & Draper, Refreshing Worship samt Jenkins, Windows into Heaven. Dock är att märka att ikon här ofta används i en vidare mening än vad som skulle godkännas av ortodoxa. Anledningen till detta intresse är naturligtvis protesten mot modernismens rationalism till förmån för en starkare symbolism. Exempelvis Webber förespråkar i Ancient-Future Faith ett paradigmskifte genom återupptäckt av skönhet och metaforer. Per-Axel Sverker 8

9 9

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Ängeln Emmanuel av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Den som vill lära sig något genom att lyssna till gudomligt tal måste vara tyst i stor inre glädje. Ett stilla

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 April - juni 2007 April +STILLA VECKAN+ 2 Måndag Stora Måndagen: Timbönerna

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik 1 Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik Det stora romerska riket hade 395 delats upp i Västrom och Östrom. År 1054 splittrades

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek GUDS LAG Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek TRON Trosbekännelsen 1. Jag tror på en enda Gud, Fader, Allhärskare, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Givande från kärlek för kärlek

Givande från kärlek för kärlek Givande från kärlek för kärlek Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 28:10-22; Luk 18:9-14: AC 1738. Se sista sidan!) Jakob gav ett löfte och sade: stenen som jag har rest till en stod skall

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Är äktenskapet en verklig kallelse?

Är äktenskapet en verklig kallelse? Kallelsentilläktenskap Är äktenskapet en verklig kallelse? När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning

Läs mer

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008)

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) Författare? Aposteln Paulus (1:1) Paulus hade suttit nära fyra år i fängelse när han skrev Filipperbrevet, först två år i Caesarea och därefter i Rom. Han skriver

Läs mer

Om Lectio divina den andliga läsningen av Bibeln

Om Lectio divina den andliga läsningen av Bibeln Om Lectio divina den andliga läsningen av Bibeln Vishet! Var uppmärksamma! Diakonens utrop, en halvtimme in i gudstjänsten, får alla som börjat vandra i tankarna att vakna till med ett ryck. Församlingen

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång

Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång Tro Hopp - Kärlek 1. TRO TRONS LIV andra delen: Kroppens lovsång (1 Kor. 6:12-20) 2 Kroppens lovsång (6:12-20) Redan i det föregående avsnittet, den parentes där temat var kärlek, angav Paulus tonen för

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer