Den heliga ikonen inom ortodox teologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den heliga ikonen inom ortodox teologi"

Transkript

1 Den heliga ikonen inom ortodox teologi Inledning I den ortodoxa traditionen är ikonen inte enbart en prydnad, en vanlig bild eller ett vanligt föremål som kan användas i andakten. Ikoner är heliga bilder. Ortodoxa beder inför en ikon, kysser den och behandlar den som ett heligt föremål. Ikoner är väsentliga för de ortodoxas identitet. De ser i dem ett uttryck för ortodoxin i dess helhet. Ikonen är ett kultiskt objekt och en integrerad del av liturgin. Ikonens innehåll är detsamma som liturgins. (Ouspensky s 9, 10). Det är av den anledningen viktigt att redan från början inse betydelsen av ikonen som symbol. Medan ett tecken enbart kan peka på en viss realitet, uttrycker och representerar en symbol en högre realitet på ett särskilt sätt. Att förstå en symbol är att ta del i en närvaro (Ouspensky s 20). Ikoner är fast rotade i hela det andliga livet inom ortodox kristenhet och markerar alla viktiga delar av den ortodoxes liv; vid dopet ges en ikon på helgonet med barnets namn, vid bröllopet ger fäderna ikoner till brudparet och en ikon bärs till sist framför en begravnings-procession. Vid varje gudstjänst ser deltagaren ikonostasen framför altaret, en vägg fylld med ikoner. Den ortodoxe bugar sig och kysser en ikon vid inträdet i kyrkan. Det ses som att hälsa Kristus och att bekänna honom. Ikoner används inte bara i kyrkor utan också i hemmen och skapar en förbindelse med kyrkan som plats och med dess liturgi. En oljelampa eller ett ljus bör brinna framför ikonen, som ett offer till Gud och ett tecken på hängivelse. Ikonen är inte i sig ett tillräckligt föremål men det anses inte heller stå mellan den troende och Gud. Den är, enligt fader Florensky, ett fönster mot den andra världen, genom ikonen kommer en ortodox i direkt kontakt med den andliga världen och dem som lever där. En ikon förenar den himmelska och den jordiska liturgin. Den är en återspegling av det gudomliga. Samtidigt har ikonen som syfte att ge undervisning, särskilt till dem som är nya i tron. Ikonen blir en tyst medhjälpare till prästen, som inte alltid kan ge trosundervisning till församlingen. Den ska förmedla något som kyrkan tror. En ikon tänkes avbilda en sanning på ett sätt som gör att man lär känna tron. På detta sätt anses den också förmedla nåd. Syftet är nämligen människans gudomliggörande men detta kan enbart ske hos den som söker sanningen hos Gud. Ikonen har i sig en inbjudan till människan att bli gudalik. Att vägra detta är att vända ryggen till den gudomliga frälsningsplanen. Andrei Rublevs ikon om den heliga Treenigheten Den mest kända ryska ikonen är Andrei Rublevs Den heliga treenigheten. Men under flera århundraden täcktes den, liksom andra ikoner, av metallutsmyckningar. Det var omöjligt att se den. Men 1904 hade dessa tagits bort och människor kunde se den i dess ursprungliga skönhet. Föremålet i denna ikon är de tre änglarna, som får del av Abrahams gästfrihet under Mamres terebintlund, 1 Mos 18:1-8. Det är färgerna i den som fascinerar. Samtidigt finns det en rörelse i kompositionen. Och man uppfattar en antydan om ett samtal mellan de tre. 1

2 För att förstå den krävs kunskap i Bibeln men också i teologin. Det är intressant att tänka på att Abraham och Sara inte finns med. Rublev koncentrerar sig på den djupare innebörden. Berättelsen i 1 Mos 18 sågs tidigt som den första bibliska uppenbarelsen om Guds treenighet. De tre änglarna symboliserade Guds natur. Rublevs syfte är inte att visa på skillnaderna mellan gudomspersonerna utan på deras djupa enhet. Skillnaderna ligger i vars och ens personliga attityd gentemot de andra. Varje gestalt är underbar i sig. Allt ger ett intryck av något övervärldsligt, en avsaknad av all jordisk tyngd. De tunna händerna är enastående vackra, särskilt ängeln till höger vars vänstra hand håller en stav. Det finns ett uttryck av kärlek och förståelse i änglarnas ansikten. Allt är harmoniskt. De tre figurerna bildar en cirkel. Inom den rör de sig i rörelse mot varandra i ett slags samtal. I själva centrum av denna cirkel står kalken. Cirkeln står för harmoni och frid utan slut. Färgerna skimrar i ljus, de är lysande i sina uttryck. Fadern (till vänster) är klädd i blått och bär en skrud av guld med en odefinierbar, mystisk skugga. Blått som finns i alla tres kläder pekar mot det enda gudomliga väsendet. Änglarnas vingar täcker hela deras gestalt och vingarnas inre ljusblå konturer framhäver enheten, den himmelska karaktären. Alla har också spiror, tecknet på kunglig makt. Men på Faderns klädnad finns också något obestämt som visar på omöjligheten att beskriva den första personen i Gudomen. Fadern är i färgerna mest otillgänglig. Sonen är jordisk med den rödbruna färgen på klädnaden men höljs också av den himmelska blå färgen och guldet från Faderns rike. Men Sonen är målad på ett klarare och mer definitivt sätt. Han är den historiskt uppenbarade personen. Anden målas med himmelskt blått men också med livets gröna färg, Han är Livgivaren. Bordet är rektangulärt, d v s det pekar på jordens fyra hörn. In i denna värld går en linje från Livets träd (bakom ängeln i mitten). Livets träd bär det eviga livets frukter, eftersom det är knutet till bägaren. Änglarnas händer riktar sig mot jorden, målet för den gudomliga kärleken. Händerna har också en djup symbolik. Kristus högra hand återger Faderns gest: välsignelsen. De två fingrarna tillkännager vägen för denna välsignelse, d v s föreningen av de två naturerna, när det gudomliga förs in i det mänskliga. Den högra ängelns fallande hand anger riktningen för välsignelsen: handen beskyddar, ruvar över världen, som duvan över världen. Mjukheten i den högra ängelns händer antyder något moderligt. Ruah är på hebreiska femininum. Han är den som ger liv, kärlekens Ande. Hans hållning är något annorlunda. Genom sin böjning in i bilden står Han mellan Fadern och Sonen. Han är gemenskapens Ande. Rörelsen utgår från Honom, märkligt nog. Det är från Andens andedräkt som Fadern övergår i Sonen, som Sonen mottager Fadern och som Ordet ljuder Sonens ögon är fixerade på Fadern, lyssnande. Faderns ögon är fästa vid Sonen, talande. Linjerna utefter den mittersta ängelns högra sida förstoras när de närmar sig den vänstra ängeln. Konvexa kurvor betecknar, tal, uppenbarelse, konkava kurvor betecknar lydnad, mottaglighet. Fadern är vänd mot Sonen. Han talar. Sonen lyssnar, symboliken i hans klädnad uttrycker den yttersta uppmärksamheten. Han avstår från sig själv för att vara Faderns Ord. Gud uttrycker sig i Sonen. Anden väntar på att fullfölja sin roll i att ge liv åt Guds vilja. Eller är Andens ögon fästa vid kalken, Anden som ger Livets bröd till världen. När han hör Faderns plan och Sonens samtycke, ser han sin roll i att fullfölja offret. Sonens händer än ännu inte 2

3 genomborrade. Genom kalken finns en hänvisning till liturgin, där Anden kommer ner över brödet och vinet så att de blir Kristi lekamen och blod. Eukaristin står i centrum av frälsningen. Änglarna är grupperade kring den utgivande kärleken. Bägaren strålar på det bord som är världen, där Ordet, den vita färgen finns. Bakom Fadern finns ett hus. Ps 84 säger: Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar Saliga är de som bor i ditt hus, de lovar dig oupphörligen. Bakom Sonen finns ett träd, Livets träd. Bakom Andens ett heligt berg, kanske den Heliges hemliga plats. Men kanske intrycket av samtal är det allra starkaste. Deras samtalsämne är nog Joh 3:16. Men Guds Ord är alltid handling: orden tar form av bägaren. En fridfull konversation mellan de tre. Som barn är det skönt att höra hur föräldrarna pratar med varandra i rummet bredvid. Det ger en känsla av trygghet, de är där. Ännu mer trygghet ger Treenighetens samtal och ibland kanske de nämner mitt namn! Det finns en ton i ikonen som säger: Det finns ett ljus, om inte är av denna världen. Det finns en glädje över att vi är älskade och att allt är försoningens nåd! Den historiska bakgrunden är följande: Under 1400-talet stod Moskva under tartarernas välde. Främmande trupper härjade och landets klaner slogs inbördes. På 1300-talet hade St Sergius av Radonez ( ) grundat ett kloster. Där började Andrei Rublev tjugofem år senare, ungefär 411, måla sin vision om den eviga harmonin i Gudomen. Det finns alltså en stor motsägelse mellan det feodala Rysslands grymhet och upphöjdheten i dessa ikoner. De värden Rublev uttryckte i ikonen sammanföll med ledmotivet i St Sergius liv. Sergius har mycket gemensamt med Franciskus. Han lämnade sitt rika hem för att bo i norra Rysslands stora skogar. Han ägnade sin tid åt bön och arbete. Och den enkla hyddan helgade han åt treenigheten. I skogen mötte han djur och visade då sin gästfrihet. En björn höll honom sällskap. Han delade brödet jämt ut med björnen. Och ibland fick björnen allt, eftersom björnen inte hade något förstånd och därför inte kunde förstå värdet av tålamod och avhållsamhet. Med tiden sökte sig fler människor ut till honom och han grundade den Heliga Treenighetens kloster. Intrigerna kom in och till sist bröt Sergius upp från klostret. Han fördes tillbaka av bröderna. Under Sergius ledning blev klostret ett centrum för gästfrihet. Ingen visades bort. Klostret blev en viloplats i ett land med hårda strider. I detta kloster bad man Rublev måla en ikon. Han hade bott där sedan barndomen. Han målade då treenigheten utifrån sin djupa önskan om frid och samlevnad i det sönderslitna samhället. Mitt i allt detta lyftes en slöja av, när Rublev uppenbarar en värld av omätlig frid. Redan från början kände människorna det speciella med hans ikon. Den talade till deras djupaste behov. Den sa: Var ett, som jag och Fadern är ett. Kraften i ikonen gjorde att Rublev blev helgonförklarad, som St Andrei. Inga helandeunder kan knytas till honom men den ovanliga kraften i ikonen ansågs vara tecken på hans helighet. Hans ikon upphöjdes till förebild för alla framställningar av treenigheten. Bilder i fornkyrkan Traditionen säger att den första ikonen fanns redan under Jesu livstid (Ouspensky s 62-66). Kung Abgar av Edessa sände en tjänare till Jesus för att be honom komma och 3

4 hela kungen. Alternativet var att annars be en konstnär göra ett porträtt och föra det till kungen. Traditionen säger att Jesus tvättade sitt ansikte, torkade det på en vit duk, där hans bild fastnade. Denna Kristus-bild, inte gjord av händer förvarades under många århundraden i Edessa. När Konstantinopel härjades av korsfararna 1204 verkar bilden ha försvunnit. Det fanns även andra gamla avbildningar av Jesus. Eusebius av Cesarea nämner om en staty, upprest av den kvinna som hade blodgång och blev helad av Jesus. Han hävdar också att han sett porträtt av Jesus och Petrus och Paulus som var gjorda under deras livstid. Enligt kyrkans tradition målade evangelisten Lukas den första ikonen av Maria, Guds moder (Ouspensky s 76-82). Dock har alla bilder från de första århundradena förstörts av ikonoklasterna och av korsfararna (likaså förstördes ikonoklasternas skrifter när försvararna av ikoner till sist hade segrat!). Ouspensky hävdar dock att en medaljong i Vatikanen med bilder av Petrus och Paulus kan dateras till talet. De tidigaste bevarade bilderna kommer enligt de flestas bedömningar från 5 - och 600-talen. Kritiken mot ikoner Katakomberna ger fler exempel på bilder som symboler inom kristen tro. Från 400- talet var ikoner en del av det andliga livet över hela det bysantinska riket. Vid Quinisextum (kyrkomötet 692) bestäms att Kristus inte ska avbildas som Lammet utan i sin mänskliga form. Detta för att minnas honom i köttet, i hans ödmjukhet. Det har samtidigt funnits opposition mot vördnaden av ikoner (ikonoklasm, att krossa ikoner). Ett förekommande missbruk (exempelvis att delar av ikoner lades i nattvardsvinet) gav anledning till ikonoklastisk kritik (även Ouspensky ger exempel på missbruk, s 131f). Främsta orsaken till ikonoklasmen var nog hotet från islam. Muslimer anklagade de kristna för avgudadyrkan på grund av deras ikoner. En kalif hade befallt att ikoner skulle tas bort från de kristna kyrkorna. Kritiken kulminerade under talen. Den ikonoklastiska synen stöddes ofta av kejsarna, kanske för att minska munkarnas inflytande i kyrkolivet. Kejsaren förklarade sig vara överstepräst och gick emot biskoparnas och munkarnas åsikt. Det fanns alltså ett politiskt moment av caesareopapism i hela denna strid. Flera av de ikonoklastiska kejsarna kom dessutom från de östliga provinser med skepsis mot hellenismen och den grekiska kulturen. Dessa ickegrekiska folk ansåg att kristendomen förvandlats till en grekisk filosofi. Kejsaren Leo III predikade en serie predikningar mot användningen av ikoner. Ett förbud mot ikoner infördes av kejsaren år 726. Han utfärdade bl a en order om att förstöra bilden av Frälsaren som hängde ovanför ingången till palatset och ersätta den med ett kors. Folket stod emot denna vanvördiga handling och upplopp ägde rum med några kvinnor som martyrer. Den ikonoklastiska striden Johannes av Damaskus talade mot detta kejserliga anspråk att ha auktoritet över kyrkan. Kejsare hade ingen rätt att lägga sig i kyrkans affärer. Den starkaste opponenten mot Johannes blev sedan Leos son Konstantin V, som var ännu mer fanatisk än sin far. Han sammankallade ett kyrkomöte 754, där de 338 biskoparna fördömde användningen av ikoner. Johannes av Damaskus exkommunicerades postumt. Dock var dessa inbjudna biskopar enbart sådana som stödde kejsarens 4

5 åsikter. Ett krig utbröt mot dem som stödde ikoner. Det var främst munkar som försvarade ikoner och som kände av denna förföljelse. Tusentals drevs i landsflykt, torterades och blev martyrer. Mellan 762 och 775 led många kristna och den perioden kallades därför ett decennium i blod. Men allt vände i samband med kejsarinnan Irene ( ), som sammankallade till det sjunde ekumeniska konciliet i Konstantinopel 787. Där bestämdes att ikoner inte får dyrkas men däremot vördas. En ny attack mot ikoner gjordes av Leo V (Armeniern) år 815, som räckte till 843. Då återinfördes ikoner genom beslut av kejsarinnan Theodora. Detta skedde på första söndagen efter påsk, som nu firas som en festdag för ortodoxins seger. Den ortodoxa kyrkan anser sig ha segrat många gånger över olika heresier. Det är enbart segern över ikonoklasmen som firas på detta högtidliga sätt. Argument mot ikoner Ikonoklasternas anklagelse gällde bl a avgudadyrkan. De stödde sitt argument på det gammaltestamentliga förbudet att avbilda Gud (2 Mos 20:4-5). Konstantin V argumenterade på följande sätt: Kristi ikon och Kristus själv skiljer sig inte från varandra i essens. En ikon är identisk i essens med vad den avbildar (dess prototyp). Kristus som Guds avbild är nämligen av samma essens som Fadern. Eftersom en ikon inte kan vara Kristus i köttet, måste det vara en falsk bild, en avgudabild. Eukaristin var den enda sanna bilden av Kristus, eftersom den var det föremål som innehöll Kristi verkliga och fysiska närvaro. Det bröd vi mottar är en ikon av hans kropp, menade Konstantin. Ikonoklasterna hävdade också att ikoner inte stöds av kyrkans tradition genom att hänvisa till sådana kyrkofäder som Origenes, Eusebius och Epiphanius. Eusebius svarar nekande på en begäran från kejsarinnan Konstantia om en ikon. (Det faktum att Eusebius hade en semi-ariansk tendens innebar att ikonodulerna inte godtog hans auktoritet.) Epiphanius ( ) jämställde bilder med hednisk avgudadyrkan. (Denna text ansågs av ikonodulerna vara en förfalskning.) Ett tredje argument användes från kristologin. Kristi gudomliga natur kan inte fångas, begränsas, i ett porträtt. Det är omöjligt att avbilda sann gudomlighet i ett porträtt. Att då påstå att enbart Kristi mänsklighet avbildas, innebär att man hamnar i en villolära, nämligen att de två naturerna inte är verkligt förenade. Argument för ikoner Ortodoxa (d v s ikonodulerna) menar dock på det första punkten om avgudadyrkan att detta gäller de avgudar som hedningar dyrkar och att detta klargörs av 5 Mos 4: Hedningarna kan klandras, som gjorde bilder till gudar. Detta kunde inte gälla om de kristnas ikoner. Bildförbundet kan därför, liksom en del andra lagar i GT, inte längre anses gälla. De medger att Mose inte såg någon form hos Gud utan bara hörde en röst (2 Mos 25:18-20). Varje bild av den osynlige Guden vore därför falsk. Bilder på GT:s tid var inte möjliga. Men Jesus är uppenbarelsen av den Gud som blev människa och som kunde ses av människor. Apostlarna betonar att de sett Gud (Joh 1:14, 18, 1 Joh 1:1). I NT kommer alltså bilden att läggas till orden (Ouspensky s 57f). Det som är synligt kan avbildas och blir då inte en fantasiprodukt utan en verklighet. Detta påpekades redan av Johannes av Damaskus: I forna tider kunde Gud, som är utan form och kropp, aldrig avbildas. Men nu när Gud ses i köttet samtala med människor, gör jag en bild av den Gud som jag ser. Jag dyrkar inte materia, jag dyrkar Skaparen 5

6 av materia som blev materia för min skull, som önskade ta sin boning i materien, som fullgjorde min frälsning genom materien. Aldrig vill jag upphöra att vörda materien, som åstadkom min frälsning. Johannes av Damaskus definierade ikoner annorlunda än sina motståndare. Det är en avgörande skillnad mellan en bild och dess prototyp. Kristus är en sak till naturen och Hans bild är en annan sak till naturen, även om de har en identitet genom användningen av samma namn. En bild är en likhet, en modell, en figur av någonting, som inte alltid är lik prototypen på alla sätt. Det är inte essensen i bilden som vördas utan den form av prototyp som är målad på den, eftersom bildens essens inte är värd att vördas. Det är inte heller materialet som vördas utan prototypen vördas tillsammans med bildens form och inte dess essens. Prototypen och bilden har samma namn men bilden är en sak och det avbildade någonting annat. Den heder som ges till bilden förs över till prototypen. Det blir därför skillnad mellan ikoner och eukaristiens bröd och vin. Brödet och vinet är inte en bild utan Kristi verkliga närvaro. En ikon är mer lik Bibeln: Bibeln är inte identisk i sin essens med Guds Ord, Jesus Kristus, men Bibeln förmedlar Guds nåd. Detsamma gäller om ikonen. Ikonoklasternas främsta argument var nog hänvisningen till den gamla traditionen. Det fanns från de första tre århundradena inte en enda otvetydig text som stödde vördnad av koner. Tvärtom fanns en rad teologer som likställde yttre bilder med avgudadyrkan. En lokal synod (Elvira i Spanien 305) hade funnit det vara bra att inga målningar skulle finnas i kyrkorna. Enligt försvararna fanns det dock kyrkofäder att stödja sig på, såsom Athanasius, Basilius den store och Johannes Chrysostomus. Dessutom hävdades att ikoner länge varit en del av gamla kyrkors bruk och att inget av de sex tidigare kyrkomötena hade rest frågor kring det. Dock medges att ikoner på detta sätt hör till den oskrivna traditionen och inte till det skrivna evangeliet. Försvaret av koner blev teologiskt sett ett försvar för tron på Kristi inkarnation. Gud har helt identifierat sig med skapelsen. Kristi försoning omfattar både den andliga och den fysiska sidan av skapelsen. Om Kristus inte hade en verklig mänsklig kropp hade han inte identifierat sig helt med skapelsen. Att förneka en ikon var därför att förneka inkarnationen, d v s en heresi. Försvaret av ikoner blir en bekräftelse av Kalcedonteologin. Om Kristus inte kan representeras av en bild, blir slutsatsen att han inte heller inkarnerats. Ikonen innebär alltså inte en symbolisering av en universell idé. Den pekar på en historisk person vid en särskild tid. Bilden leder tillbaka till en historisk verklighet (Ouspensky s 67). Samtidigt är det inte tillräckligt att framställa historiska fakta. Bilden måste visa att Kristus är Guds Lamm (Ouspensky s 121). Framställningssättet är viktigt, d v s ett symbolspråk som uppenbarar den andliga realiteten. Ikoner är inte primärt historiska porträtt utan andliga porträtt. En ikon är inte ämnad att ge en exakt fysisk likhet (av exempelvis de uppståndna Eva och Adam) utan den söker kommunicera andliga och teologiska sanningar om exempelvis uppståndelsen, nämligen att alla vi syndare har del i Kristi seger över döden. Ikonen är sann genom att uppenbara en sida av den gudomliga sanningen, den talar om vad den historiska händelsen betyder i förhållande till den gudomliga viljan. Gud kan representeras av en materiell bild. Att motsäga detta är att förneka att Ordet blev kött, vilket är höjden av vanvördnad. Försvaret av ikoner blir då detsamma som försvaret av kristendomen själv. Den gudomliga naturen kan inte beskrivas men Kristus är möjlig att beskriva till sin person. Det är inte en ikons syfte att avbilda 6

7 Kristi natur men däremot hans person, d v s inte enbart den mänskliga naturen utan den totala gudamänniskans person Jesus Kristus (Ouspensky s 155f). De två naturerna kan nämligen enligt Kalcedon inte åtskiljas. En ikon representerar helheten av de två naturerna i en person, den framställer hypostasen, föreningen av de två naturerna. Ikonen ger gemenskap med Kristi person. Försvararna av ikoner pekade på eukaristien som exempel på hur totaliteten av den guda-mänskliga personen förblev samtidigt sant gudomlig som sant mänsklig men ändå lokaliserad. För en ortodox är ikonen inte en avgud som ställs i den osynlige Gudens ställe. Ikonen är en symbol på Guds närvaro i kyrkan. Den ära som ges till bilden förs vidare till prototypen, vilket påpekades av det sjunde kyrkomötet. Samtidigt beslöts att till dessa ikoner ges vederbördig hälsning och hedervärd vördnad (proskynesis) men inte den sanna trons dyrkan (latreia), som endast tillhör den gudomliga naturen. Latreia betyder absolut dyrkan, som på ett exklusivt sätt är förbehållen Gud. Proskynesis refererar till den kroppsliga akten att böja sig och innebär relativ heder och vördnad, som ges till det som är värt heder, nämligen det som återspeglar Gud, exempelvis helgon. Även ikonoklasterna medgav att liturgin ger flera exempel på att vördnad kan ges åt olika föremål. Handlingen att böja sig inför en ikon är inte i sig avgudadyrkan utan ett kulturellt uttryck av respekt. Även om den yttre formen av bugning är densamma har de olika intention. När man bugar inför en helgonikon ges inte dyrkan till själva bilden utan till det som avbildas. Man får också ge rökelse och ljus till dessa bilder liksom till korset och evangelieboken och andra heliga föremål. En ikon vördas alltså men den tillbeds inte. En ikon är inte Gud själv även om den är ett redskap för Guds nåd. Efter detta kyrkomöte har ytterligare ett begrepp tillkommit, nämligen hyperdoulia som används om vördnaden av Maria. Hon anses återspegla Guds avbild och likhet på det mest fulländade sättet och är den högsta av alla skapade varelser. Dock är hon inte den gudomlige. Inför ett helgons ikon vördas gudsavbilden i den personen och ytterst förhärligas Gud som givit sin nåd till denna person. Inte heller ett helgon är gudomlig. Ikonen ger dock en antydan om ett helgons delaktighet i det gudomliga livet. En evangelikal bedömning När man jämför interiören i en ortodox och en evangelikal kyrka framkommer tydligt hur olika dessa kristna världar är: det ortodoxa kyrkorummet är fyllt av bilder medan en evangelikal kyrka kan ha helt tomma väggar. Liksom många andra protestanter har evangelikaler en tendens till ikonoklasm. Reformatorerna (dock inte Luther) gick starkt emot bilder i kyrkan. I sin kända bok Knowing God säger J I Packer att det andra budet tvingar den kristna att helt skilja sin dyrkan från bilder och statyer av Jesus och av Fadern. Detsamma sker hos Jacques Ellul. En startpunkt i bedömningen kunde vara att medge de lärdomar som ligger i att ta hänsyn till den liturgiska traditionen som en källa till teologin. Samtidigt skulle frågan till de ortodoxa bli om inte det faktum att ikonerna var omstridda i fornkyrkan bör leda till en försiktigare hållning än den som finns i konciliebeslutet, nämligen att kristna som förkastar ikoner är heretiker. Är det en riktigt god sak att vid festen över ortodoxins seger uttala anatema över ikonoklastiska kristna? 7

8 En evangelikal vill kanske också ställa en fråga kring skillnaden mellan dyrkan och vördnad, nämligen om denna distinktion alltid upprätthålls i praxis? Hur många ortodoxa troende kan förstå och följa denna distinktion vad gäller dyrkan? Om man vill räkna med liturgiskt bruk som ett stöd för teologin om ikoner bör man också fundera kring vad missbruk innebär. Även viktiga saker kan skymma evangeliet. Det finns rentav sådana varningar i ortodox fromhetslitteratur (ex i Philokalia). Men en självkritisk hållning för en evangelikal bör absolut leda till erkännandet av behovet av en kristen estetik. Vi bör kunna utforska vad lärorna om skapelsen och inkarnationen medför vad gäller den materiella världens goda. Vi bör stå emot alla doketiska och gnostiska tendenser. Vi bör samtidigt observera att ortodoxa främst inte ser ikoner utifrån en estetisk synpunkt. Kyrkan stred inte för skönheten utan för sanningen (Ouspensky s 17). Däremot kan ikoner för en evangelikal inte ställas på samma nivå som evangeliet, som skedde 787 i konciliet i Konstantinopel genom påståendet att de är av jämbördig nytta och ömsesidig uppenbarelse med evangeliet. År 869 sägs att det som evangeliets ord ger på ett adekvat sätt även överförs i bilden. Även Johannes av Damaskus såg bilden som likvärdig med orden. Fotius av Konstantinopel sade att den som älskar Skriften och hatar ikonerna, är både dåraktig och oförnuftig. Båda förmedlar sanningen. Kyrkan har sedan hävdat att ikoner har samma grundval som den Heliga Skrift, nämligen inkarnationen. Enligt Ouspensky (s 171) är ikonen ett språk som korresponderar med Skriftens innehåll och är jämbördig med den. Det är enligt honom därför som ikonen spelar lika stor roll som Skriften. Ikonen förmedlar Skriftens innehåll på ett sätt som vänder sig till människans alla sinnen. Kan man hävda att bilder är en tillräcklig ersättning för ord? De flesta evangelikalar får nog anses vara ord-grundade i sin förståelse av tron och inte bild-grundade, enligt Os Guiness. Guiness varnar för att intresset för bilder kan leda till ett undantryckande av Ordet och till en överdrift av mystisk teologi. I Kuypers efterföljd ser han alliansen mellan religion och bildkonst som en lägre nivå av andlig växt. Bilder kan däremot vara ett komplement till undervisning av Ordet. Egentligen målar man inte en ikon. På ryska säger man: skriva en ikon. Man skriver ner en text, ikonen är grundad i den centrala texten. Men han använder materia för att bli delaktig i inkarnationens eviga mysterium, han använder materia för att representera händelser från en andlig dimension. Genom att läsa denna text deltar åskådaren i gudstjänsten i denna andliga aktivitet. Men yngre och mer radikala evangelikaler har börjat inta en mer öppen attityd gentemot användning av ikoner. Detta gäller särskilt inom alternativa gudstjänster, som använder bilder som en protest mot den logocentriska, reformatoriska traditionen. Exempel på detta ges i Hilborn, Picking up the Pieces, Draper & Draper, Refreshing Worship samt Jenkins, Windows into Heaven. Dock är att märka att ikon här ofta används i en vidare mening än vad som skulle godkännas av ortodoxa. Anledningen till detta intresse är naturligtvis protesten mot modernismens rationalism till förmån för en starkare symbolism. Exempelvis Webber förespråkar i Ancient-Future Faith ett paradigmskifte genom återupptäckt av skönhet och metaforer. Per-Axel Sverker 8

9 9

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Den helige Ande, Herren och Livgivaren

Den helige Ande, Herren och Livgivaren 7 Den helige Ande, Herren och Livgivaren Niceanska och på den helige Ande, Herren och Livgivaren,som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

4 i advent Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

4 i advent Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 4 i advent Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det Psalmer: 112, 709, 348:1-3, 478:1-4, 76, 115 Texter: Jes 52:7-10, 2 Kor 1:17-22, Luk 1:39-45 Norrköping 2016-12-18 1/5 Nåd vare med er

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt!

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Ordet blev kött - Julotta 2016, MK God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Nu är det nog många av oss som har firat julen med, mat, julklappar,

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Marias bebådelsedag Guds mäktiga verk. Psalmer: 1:4-7, 705 (702), 164; 348, 712 (724), 46 Texter: Mika 5:2-4, Rom 4:18-21, Luk 1:26-38, Luk 1:39-45

Marias bebådelsedag Guds mäktiga verk. Psalmer: 1:4-7, 705 (702), 164; 348, 712 (724), 46 Texter: Mika 5:2-4, Rom 4:18-21, Luk 1:26-38, Luk 1:39-45 1/5 Marias bebådelsedag Guds mäktiga verk Dagens bön: Himmelske Far, du som är alltings ursprung, vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens Frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi, liksom hon,

Läs mer

Den som är född av Gud syndar inte

Den som är född av Gud syndar inte Den som är född av Gud syndar inte Bibliothèque Nationale de France Serafer stående kring den gudomliga tronen Petites Heures de Jean de Berry (1300-talet, Frankrike). Änglarna är i oupphörlig tjänande

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år C

Kristi Konungens Dag - år C 1461 Kristi Konungens Dag - år C Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Herrens moder om inkarnationen Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Lukas 1:26 38 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som

Läs mer

Nattvarden. Ett föredrag i S:t Franciskus katolska, Jönköping, 2007. När vår Herre Jesus Kristus firade den sista måltiden med sina lärjungar, när

Nattvarden. Ett föredrag i S:t Franciskus katolska, Jönköping, 2007. När vår Herre Jesus Kristus firade den sista måltiden med sina lärjungar, när Ekumeniken III Nattvarden Ett föredrag i S:t Franciskus katolska, Jönköping, 2007 När vår Herre Jesus Kristus firade den sista måltiden med sina lärjungar, när stunden var inne (Luk 22:14), tog han ett

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

27 söndagen 'under året' - år C

27 söndagen 'under året' - år C 1327 27 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Est 13:9-11 Vulg.) Herre, du konung, som råder över alla, hela världen lyder under din makt, och ingen finns som kan motstå dig. Du har ju skapat himmel

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 1 Tunadalskyrkan 160207 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap,

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer