Rösta i kyrkovalet den 18 september! Gudmundrå. församlingsblad. Nr Årg. 51

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rösta i kyrkovalet den 18 september! Gudmundrå. församlingsblad. Nr 3 2005 Årg. 51"

Transkript

1 Rösta i kyrkovalet den 18 september! Gudmundrå Nr Årg. 51 församlingsblad

2 Kyrkoherden har ordet Första dagen i resten av ditt liv Församlingsbladet Nr 3 Aug Församlingsbladet utges av Gudmundrå församlings kyrkoråd. Ansvarig utgivare: Agne A Andersson. Redaktionskommitté: Inger Bodakarl, Björn Lundin, Birgitta Widerberg, Hubert Gustavsson, Bert Ivar Dyrén. Redigering: Ove Andersson. Tryck: Daus Tryck & Media AB Bjästa. Omslagsfoto: Agne A Andersson. Lev Nu! - låter både enkelt och självklart på samma gång, men alla människor vet att detta är något av det svåraste av alla livsmål att följa. Varje dag frestas vi att försöka fylla vårt liv med ännu mera av mer eller mindre viktiga saker. Ju mera vi kan skriva upp på kontot över genomförda projekt desto mera nöjda ska vi känna oss. Detta är dock ett farligt livsmönster som inte sällan leder till att istället för att leva så jagas vi ständigt av tiden och alla måsten. Idag ser vi inte sällan resultat i form av utbrändhet och långa sjukskrivningar. Carpe Diem fånga dagen är en urgammal önskan som ständigt gäckat alla mänskliga försök. Vi har till och med försökt stoppa världen för att få hoppa av, men inte ens detta har vi klarat av, utan i morgon, om vi lever, kommer en ny dag. I Ordspråksboken finns ett antal klokskaper om livet som säkert skulle kunna hjälpa oss att hitta mera rätt och kanske tillbaka till ett sunt mänskligt liv. Där du och jag helt enkelt på nytt fick vara det vi är skapta till, människor som är mänskliga. Låt mig förmedla några av klokskaperna från ovan nämnda bibelbok: 1. Flytta inte en uråldrig gränssten som dina förfäder rest. 2. En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad. 3. Läkande ord är ett livets träd men svekfulla knäcker lusten att leva 4. Bättre en tallrik kål med kärlek än en mör oxstek med hat. 5. Baktalarens ord är som läckerheter, de slinker ner i människans inre. 6. Ansträng dig inte för att bli rik, var förståndig nog att avstå. 7. Lyssna på råd och ta emot fostran, då blir du vis till sist. Tillsammans ska vi bygga framtidens samhälle där ord som respekt, delaktighet, solidaritet, kärlek o medmänsklighet måste få vara våra ledstjärnor. Jag tror att vi inte kan överskatta den hjälp och vägledning vi kan få till detta framtidsbygge ifrån Gud själv och det vi brukar kalla för Guds ord Bibeln. Vilken värld det skulle bli om vi bara i vårt dagliga liv kunde följa 10 guds bud. Att riva ner är ofta ganska enkelt, att kunna överblicka följderna är ofta mycket svårare, att bygga upp något bestående och för framtiden hållbart är inte sällan för människor nästan omöjligt. Är det egentligen inte lite förmätet av oss människor som lever idag att tro att vi kan och förstår så mycket mera än våra förfäder. Javisst vi har flygplan, datorer, tvättmaskiner, TV-apparater och vi kan flyga till månen, men sen då? Hur möter vi livets sorg och glädje, har vi en större livsmening, har vi ens lärt oss konsten att dö i frid, eller leva i trygga relationer? En massa yttre prylar säger ingenting om en människas värde och livsmening. Tvärtom, ju mera vi samlar i våra lador desto svårare får vi att hinna leva ett verkligt meningsfyllt Sidan 2 Församlingsbladet 3/05 liv. Det är väl ingen som tror att vårt stressade sätt att leva, där vi byter ut varandra som förbrukningsmaterial, där vi ständigt jagar nya häftigare upplevelser är speciellt bra. Det kanske är dags att igen upprepa den gamla reklam-slogan : Ta t lugnt ta ett Toy, eller helt enkelt unna dig en livspaus nu och då. Förresten, du glömmer väl inte att göra din röst hörd i kyrkovalet den 18 september tillsammans kan vi bygga morgondagens kyrka i vårt älskade Kramfors då behövs Du!! Ensam är inte stark vi behöver Gud och varandra denna den första dagen i resten av vårt liv. Agne A Andersson kyrkoherde

3 Innerspalten Församlingsnytt Ny begravningsplats Det har framförts önskemål om att en ny begravningsplats ska anläggas för kremerade och att möjlighet ska finnas att sätta upp namnskyltar. Kyrkogårdsnämnden har undersökt olika möjligheter att uppfylla önskemålet och man har då tittat på områden inom såväl den befintliga kyrkogården som utanför. Man har därvid fastnat för en plats öster om gamla kyrkogården. Där finns en kulle med berg i dagen där det går att sätta fast namnbrickor, för dem som så önskar. Det blir också plats för en hållare gemensam för blommor och ljus. Kyrkogårdsnämnden beslöt den 20 juni att ansöka hos länsstyrelsen om att få anlägga den nya begravningsplatsen. Om länsstyrelsen säger ja kommer anläggandet att ske under Donation gav möjlighet till prydnad i minneslunden 3I december 2003 erhöll kyrkogårdsförvaltningen, av ett par i församlingen, en donation för att skapa en prydande anläggning med vatten i minneslunden. Under hösten 2004 vidtalades trädgårdsarkitekt Lenart Corén om att utarbeta förslag på passande arrangemang. Förslaget, som anlände i våras, antogs efter samråd mellan donatorerna och kyrkogårdsnämnden. Anläggningen består av en bäck med vattenfall placerat i slänten samt längst ner en bassäng med stensättning runt om. Kyrkogårdsnämndens egen personal har utfört arbetet som nu är klart och kan beskådas av besökare i minneslunden. Mariakapellet får ny orgel Den nuvarande orgeln i Mariakapellet är i så pass dåligt skick, att en renovering inte anses ekonomisk försvarbar. Kyrkorådet tillsatte därför under 2004 en orgelkommitté bestående av Dick Edström, Annmari Olsson-Melander och Gunmari Ericzon. Dessa har efter att ha anlitat organisten Håkan Dahlén, Själevad, och församlingens organist Martin Dieden infordrat anbud på byggnation av en ny orgel. Tre företag inkom med anbud, nämligen Mentzel i Rö, Granlunds i Luleå och Gustavssons i Härnösand. Efter utvärdering förordades Mentzel som byggare, vilket också blev kyrkorådets beslut. Det blir med andra ord samma företag som anlitades när den nya orgeln byggdes i kyrkan. Arbetet beräknas vara klart under En oas med porlande vatten har tillskapats i minneslunden tack vare den donation kyrkogårdsnämnden erhållit. Sommargudstjänst i kyrkoruinen Sommargudstjänst i kyrkruinen under lövträdens gröna parasoll. Gudstjänsten hölls på midsommardagen Fr.v. syns kyrkvärd Margareta Melin och komminister Elisabeth Grafström. Sidan 3 Församlingsbladet 3/05

4 Det här vill partier- FRÅGOR 1) Hur arbetar ert parti med att föra ut de kyrkliga frågorna? 2) Vilka frågor är viktigast att driva under kommande valperiod? 3) Varför ska man välja just ert parti? Sveriges största. Det blir allt vanligare med t ex cafékvällar och öppen förskola där man inte behöver vara medlem för att delta. 3 För att partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK verkar också för en föryngring bland kyrkopolitikerna. POSK-kandidaterna i kyrkovalet kan Svenska kyrkan och har ett engagemang i gudstjänst och församling. Bo Grafström Kyrkovalet 18 sept. Maud Näsholm 1 Centerpartiet samtalar/debatterar ofta kyrkliga frågor på sina möten. Centerpartiet deltar och medverkar i alla kyrkliga aktiviteter vare sig det är gudstjänster, kyrkkaffe eller insamlingar. Centerpartiet stöder utgivningen av Församlingsbladet. Bo Grafström POSK 1 Vi arbetar för att utveckla kyrkans verksamhet så att den bättre svarar mot de behov dagens människor har. Därför har vi t. ex. drivit frågor som gällt organisation och ekonomi. Vi arbetar också för att församlingen i ord och handling skall föra ut det glada budskapet om Jesus Kristus till alla människor ung som gammal. Vi arbetar också för att de som väljs till beslutsfattare i Svenska Kyrkan ska tillhöra gudstjänstgemenskapen och kunna föra kyrkans talan som engagerade kristna. 2 - Diakonin.Vi vill med en helhetssyn på livet bidra till att öka människors livskvalsitet och och stärka människanas värde i vårt samhälle. Barn och ungdom. Vi vill att församlingen skall vara en mötesplats för många barn och ungdomar. Det lokala behovet och församlingens förutsättningar avgör vad vi kan erbjuda. Svenska Kyrkans Unga. Vi vill stödja denna barn- och ungdomsrörelse som är Dick Edström 1 Genom att delta i debatten i kyrkliga frågor. Genom att de förtroendevalda i kyrkan för fram kyrkliga frågor i s-föreningarna. Genom Broderskapsrörelsen. 2 Alla anställda i kyrkan skall ställa upp på kyrkans officiella ämbetssyn, som inkluderar både män och kvinnor. Att svenska kyrkan även i framtiden skall vara en demokratiskt styrd folkkyrka. Att samarbete sker med andra samfund. 3 Därför att våra kandidater är demokratiskt nominerade av s-föreningarna i församlingen. Därför att vi värnar om en välskött ekonomi. Därför att vi kommer att föreslå en sänkning av kyrkoavgiften. Då begravningsväsendet och begravningsavgiften är obligatorisk är det viktigt att det är demokratiskt styrt, vilket vi socialdemokrater värnar om. Dick Edström Sidan 4 Församlingsbladet 3/05 2 Fortsatt rikt församlingsliv som förmedlar gudstro och kärlek till människorna. Arbetet med barn och ungdomar ska prioriteras och utvecklas. Diakonal verksamhet för att motverka ensamhet och social misär. Svenska kyrkan skall även i fortsättning en vara huvudman för begravningsväsendet. Decentralisering: fler beslut skall fattas i församlingen, mindre centralstyrning. Bevara byggnaderna och slå vakt om kulturarvet. 3 Just därför att vår nomineringsgrupp är ett politiskt parti vars grundläggande värderingar är: Alla människors lika värde. Människolivets okränkbarhet. Stöd till utsatta och svaga i samhället. Lika villkor i hela landet. Detta genomsyrar vår kyrkopolitik vilket framgår av svar 2. Centerpartiets representanter på alla nivåer i kyrkan tar aktiv del i det kyrkliga vardagsarbetet och känner därför verksamheten väl. Det innebär att de frågor vi driver i församling, stift och på nationell nivå hänger samman och bildar en enhet. Maud Näsholm

5 Tre partier deltar i valet i Gudmundrå Socialdemokraterna, centern och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan är de tre partier som ställer upp i valet. Här nedan finns namnen på de kandidater de olika partierna mönstrar. Socialdemokraterna: 1 Dick Edström Lärare 2 Annmari Lundholm Pensionär 3 Ulf Gärding Adjunkt 4 Sonia Eriksson Pensionär 5 Hubert Gustavsson Målare 6 Anna Stina Hansson Pensionär 7 Bo Bolin Entreprenör 8 Katariina Haukirauma Lärare 9 Sven Åke Sjödin Tillgänglighetskonsult 10 Lilian Gustavsson 11 Thomas Fahlin Elektriker 12 Marguerithe Fahlin Läkarsekreterare 13 Bert-Ivar Dyrén Pensionär 14 Göran Eriksson 15 Kurt Larsson 16 Lars-Erik Karlstedt Flygplatsbrandchef 17 Göran Nordin Systemtekniker 18 Jan Eriksson Fabr.arb. 19 Inger Bodakarl 20 Ulla Molander 21 Lars Carlsson Pensionär Centerpartiet: 1 Maud Näsholm 2 Gun Marie Eriksson 3 Birgitta Widerberg 4 Tord Nyhlén 5 Torsten Wiklander 6 Arne Nyberg 7 Violet Larsson 8 Sten Sjölander 9 Eira Nordlander 10 Alva Berggren 11 Aina Brundin Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 1 Bo Grafström Lärare 2 Anne-Marie Olsson Melander Fru 3 Lennart Fridh Konsult 4 Kerstin Lindh Företagare 5 Åke Sundin Pensionär 6 Ralf Lundqvist Pensionär 7 Jessica Demander Företagare 8 David Tosteberg Komminister 9 Elisabeth Grafström Komminister 10 Anders Olsson Informatör 11 Jonathan Selmane Studerande 12 Eva Nilsson Ungdomsledare 13 Jan-Anders Wallin herr Här går det att RÖSTA Röstlokaler och tider för att rösta: Förhandsröstning skall ske på församlingsgårdens expedition. 5/9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl Särskilt röstmottagningsställe 8/9 kl Ådalsskolan 11/9 kl Servicehuset Magistern 11/9 kl Rehab.center Kaptenen 11/9 kl Sjukhemmet Kvarnbacken Vallokalen 18/9 kl Församlingsgården Välkommen till röstlokalen på församlingsgården, hälsar Margareta Näsman. Sidan 5 Församlingsbladet 3/05

6 JesusRock Årets Jesusrock hade äntligen börjat och där stod jag, förväntansfull och lycklig. Området började så smått att fyllas med folk, alltifrån svartklädda hårdrockare till riktiga mjukisar som jag, alla med samma förväntansfulla blick i ögonen. Fredagskvällen bjöd på många sköna konserter men en blev inte bara en vanlig konsert utan den blev en lovsångsfest till Gud. Paul Colman från Australien, vilken kille! Han bjöd verkligen på sig själv och fick hela tältet att sjunga med i hans sånger, det blev en konsert fylld utav människor som prisade Gud och hade roligt tillsammans. Med frälsningsinbjudan och äkta lovsång blev denna konsert helgens höjdpunkt. Lördagens regn kunde inte förstöra den härliga festivalstämningen som låg som ett täcke över hela området. Årets Jesusrock var helt fantastisk. Med en påtaglig Gudsnärvaro under hela helgen och en stark enhet och gemenskap mellan alla som fanns på området blev festivalen en av årets mest minnesvärda upplevelser. Det är min bön att Jesusrock ska få fortsätta, för jag tror att Jesusrock är början på någonting stort, inte bara i Kramfors kommun, utan i Norrland och Sverige. Med vänliga hälsningar, Frida Wennstig. Det är alltid lite bestyr med att resa tält. Nej, tänkte jag. Skrän, svarta kläder och nitar. Jag har fått nog av det. Jag erbjöds att fotografera. Då måste jag vara där hela tiden; Nej, jag ville inte jobba där. När jag lyckats parkera min bil på den oregelbundna gräsplan såg jag besökarna: mestadels ungdomar i 20:årsåldern. Inte bara hårdrockare. Massor med tält, kl 21 på en fredagkväll, festival och alla gick rakt. Under helgen fick jag uppleva lite allt möjligt. Lugn musik, hårdrock, hiphop. Jag kunde välja det jag hade lust för. Jag fick bra väder och dåligt väder med tillhörande lera. Långhåriga killar med tatuerade kors och pop-ungdomar på scen, dom var stolta över sin tro. Man skulle tydligen hålla upp händerna och blunda. Jag fattade ingenting, men jag körde på. Efteråt kallade dom mig för broder. Och tydligen sov jag väldigt bra den natten. Okej, det var värt 400 kr. Henrik Tidelius Vad är det egentligen som får en att för fjärde året i rad packa väskan offra en semestervecka och åka de många milen från Småland till Kramfors? Det finns många frågor och det finns nog ganska många svar. Efter fyra år har man ju lärt känna en del folk däruppe och det är alltid trevligt att se vänner igen. Sen så är det alla bra band som spelar och det finns väldigt fin stämning på området trots att vi kommer från olika samfund och en del kanske inte ens har nån personlig tro. Det är nånting i musiken som förenar oss. Årets festival var den bästa hittills! Det var lite mer folk än tidigare, banden var lite bättre än tidigare och vi som jobbade med festivalen på olika sätt hade nog lite bättre koll än tidigare. För första gången hade vi seminarier vilket blev mycket uppskattat. Olika artister och talare talade utifrån olika ämnen med musikanknytning. Vi hade en långväga gäst ifrån Australien, Paul Colman, som gjorde en bejublad konsert där han bevisade vilka som är de konstigaste och galnaste människorna. Sen bjöd scenen på varierade musikstilar från singer/songwriter till hip-hop till skatepunk och en massa tung musik. Bästa konserten på hela Jesusrock var The O.C. Supertones på stora scenen. En helt fantastisk konsert och en antastisk festival. Så jag tror att jag är så illa tvungen att packa väskan i mitten av juli nästa år med. För risken är stor att man går miste om någonting annars! Filip Åkesson Hip-hop-bandet från Ö-vik gjorde stor succé. Sidan 6 Församlingsbladet 3/05

7 Konfirmander Lördagen den 29 maj klev ca: 40 st förväntansfulla konfakompisar i Kramfors på bussen som skulle ta oss till Åland. Redan på bussen började planerna för veckan, vi planerade allt bus som vi skulle göra och framför allt hur skulle vi lyckas med våra medsmugglade mobiler! Jag måste motsträvigt medge att jag blev avslöjad och av med mobilen under veckan men vadå. det gick inte att använda den ändå p.g.a. dålig mottagning. Väl framme i Åland på gården vi skulle bo i under veckan blev det lite dramatiskt, brandlarmet gick, det blev rök eller något liknande i några rum och brandkåren kom. Lyckligtvis kunde de åka ifrån gården utan att göra några större insatser och de flesta av oss kunde fortsätta med att kvällsfika och installera oss i våra rum. Under veckan började vi att planera vårt teaterspel och vad vi skulle göra under själva konfirmationen. Det bildades en manusgrupp som gjorde ett bra jobb tillsammans med våra ledare. Varje dag hade vi lektioner, vi pratade och diskuterade, spelade små pjäser, sjöng och gjorde allt möjligt. En kväll hade vi högtidlig dopgudtjänst där några av våra konfakompisar döptes. En annan kväll hade vi fångarna på fortet (Åland), jätte kul. En av veckans höjdpunkterna var då vi skulle åka in till Mariehamn för att besöka en Chipsfabrik och gå på stan och shoppa. Besöket på chipsfabriken var kul, vi fick smaka chips och också ta med oss chipspåsar. Både på Åland och väl hemma igen blev det mycket repetitioner av teaterspelet och jag spelade en av mobbarna i teaterspelet, skönt att det bara var en teater. Konfirmationsdagen var i år uppdelad med ett pass på förmiddagen och ett på kvällen. På dagen spelade vi upp teatern och på kvällen fick alla vi konfirmander en välsignelse och vi fick ta nattvarden. Efter det fick alla andra besökare/släktingar i kyrkan gå fram och ta nattvarden. Under hela konfirmationsåret har vi i stort sett träffats varje onsdagseftermiddag. Under julen fick vi välja vilken gudstjänst vi ville vara med på, jag valde midnattsmässan som var klockan tolv på natten på julafton. Under hela året har vi gjort många olika saker, vi har besökt Mariakapellet, diskuterat olika frågor, gjort olika grupparbeten, fikat, sett videofilm tillsammans och mycket, mycket mer. Sammanfattningsvis så har vi haft ett bra år som avslutades med en jättebra resa. Resan sammanfattar jag så här, god mat, lite sömn, fotboll, snäll busschaufför, ledare som inte trodde vi gjorde något bus, mycket lekar och framför allt, KANONLEDARE. Tack för en bra resa och ett bra konfirmationsår. PS Ett tips till Er som ska konfirmera Er nästa år, åk på resan till Åland, en bra avslutning på konfaåret och ett minne av konfirmationen. Julia Engberg konfirmand 2004/ Årets Konfirmandledare i bästa kostymen... 2 Varje kväll några stilla minuter innan det var dags att sova, 3 Snyggaste namnskylten fixade dessa tre tjejer till sitt rum på lägret. 4 Vi vann, vi är bäst åtminstone i en av tävlingarna! Sidan 7 Församlingsbladet 3/05

8

9

10 HEM OCH HELGEDOM Begravningsboken Maj 30 Tyra Alice Edlund Juni 1 Zenta Anna Kristina Lundgren 2 Anna Ingegerd Sundkvist 7 Gösta Adrian Anshelm Selinder 10 Kurt Börje Nässén 23 Märta Anita Backlund 26 Anna Lisa Vestberg Juli Anders Roger Forsman 12 Jim Sigvard Jansson 23 Mary Jönsson 24 Ingrid Lisbet Marise Melander 25 Gunnel Birgitta Ingeborg Mikaelsson-Åbb 25 Lars Sune Clasén 28 Johan Valter Nordlander Dopboken Maj 22 André Barabas 28 Erik Hannes Åkerlund 28 Per Emil Gustafsson 31 Jonas Daniel Dahlin 31 Denise Margaretha Leila Devall 31 Grels Alexander Johansson Juni 4 Amanda Sofie Caroline Karlsson 18 Lars Thomas Theo Lindvall 19 Tove Kristina Sofie Åman Bollström 24 Wilma Odelia Tellervo Asp 24 Tova Louise Karlsson 24 Nadja Linné Viklund Juli 2 Ida Nova Lovisa Grundberg 3 Bo Ture Henry Emanuel Edberg 16 Kalle Erik Jörgen Öhman 30 Albin Fredrik Strömberg Vigselboken Juni 4 Jane Lindström Anders Järnström 4 Petra Blad Mikael Hällkvist 11 Marie Backlund Per-Erik Sandin 24 Carina Forsberg Hans Peter Blad 24 Anna Viklund Patrik Karlsson Juli 2 Jenny Andersson Erkki Kukkola 2 Anna Gulliksson Per Hellström 2 Maria Vestin Christer Magnusson 16 Marie Juto Mikael Gabrielsson 30 Maria Karlstedt Mats Jonsson Tack för 25 år! Husmor Kerstin Malmehed uppvaktas på bilden av kyrkofullmäktiges ordförande Bo Bohlin för 25 års tjänst i Gudmundrå församling. Uppvaktningen skedde i samband med kyrkofullmäktiges vårmöte. Sidan 10 Församlingsbladet 3/05

11 Bildsvepet Kyrkogårdsnämnden gör en årlig syn av vår kyrkogård för att se att allting är i sin ordning - här ser vi nämndens ledamöter tillsammans med kyrkogårdsföreståndare Kurt Larsson. 2 Sommarens 100-åring Adelaide Lundin hyllades av släkt och vänner och församlingens kyrkoherde den 19 juli. 3 Vigsel på Kramfors kapell brudparet Blad och Forsberg ses här med barnen efter vigselakten. 4 Vi har tagit studenten, men stopp där vi vet inte än om vi vill bli snickare eller... 5 Äntligen skolavslutning då man har råd att bjuda tjejen på en grillad med bröd. (Kostade bara 5 spänn för grillad, så IKEA kan kasta sig i väggen.) Sidan 11 Församlingsbladet 3/05

12 Helsgsmålsbön i kapellet Medverkande vid en av helgsmålsbönerna i Kramfors kapell var Malin Hedström, som sjöng till ackompanjemang på flygel av Martin Dieden. 2 Skön musik i jazzton bjöds under en av lördagskvällarna i kapellet av Per Grimell sång och klarinett, Anders Bergkvist piano, Erland Eriksson bas och Kenneth Nordwall trummor. 3 I Kramfors kapell har enligt traditionen en serie helgsmålsböner hållit under sommaren. 4 Kapellvärdar den första helgsmålsbönen var anställda i Gudmundrå församling, här representerade av Margurite, Sonja, Caijsa, Margareta och Åsa. 4 En julilördag var några av våra ungdomar kapellvärdar. Här ses Isabel, Henrik och Ullis servera Malin. Sidan 12 Församlingsbladet 3/05

13 Årets församlingsresa gick norrut Årets kyrkresa gick till Grundsunda kyrka och lockade många församlingsbor att följa med. Två bussar fyllda till sista plats startade tidigt från Kramfors busstation på nationaldagens förmiddag för att hinna i tid till gudstjänsten i den vackra medeltidskyrkan ovanför Örnsköldsvik. Vi mottogs av komminister Daniel Breimerty?, som efter en kort historik om kyrkan tillsammans med vår egen kyrkoherde Agne A Andersson förrättade gudstjänsten.björn och Ola hade vi med oss och de svarade för sången och musiken i kyrkan på ett föredömligt sätt. Detta varvades av predikan och psalmsång med kyrkans egen kantor vid orgeln. Det var säkerligen länge sedan den gamla talskyrkan varit så fullsatt. Inte mindre än 120 personer fyllde nämligen kyrkorummet. Efter gudstjänsten bjöds på kaffe och verkligt gott bröd i sockenstugan. Och på eftermiddagen gick färden ut till Skeppsmalen, där vi beskådade det gamla fiskeläget, kapellet och museet. En stor byggnad i båtform står rest vid Skeppsmalen,Höga kustens norrport kallad. Och det är här som det världsunika fiskevistet inryms. I detta fiskeviste finns flera utställningar och så ett surströmmingsmuseum. Dessutom finns en kulturmiljöutställning, båt- och konstutställning och en särskild Högbergutställning. Det var också här Gävlefiskarna lät uppföra det sista kapellet uppefter Höga kusten. I Skeppsmalen serverades vi också god mat i den nya restaurangen innan resan hemåt Ådalen anträddes. Jag, som skriver dessa rader, vill göra mig till tolk för alla glada och nöjda församlingsbor, som följde med på resan, och framföra vårt varmaste tack till församlingen genom Agne A Andersson, som verkligen skötte reseledarjobbet med den äran. Stort tack också till de fina chaufförerna Björn Lundin och Berra Wiklund. Rune Dahlkvist Kyrklig humor: Inbrott i katedral: kyrkstöt Liturgisk fågel: mässhaken Liturgiskt träd: psalmboken J.S Bach på restaurang: Det är en fuga i soppan! BARNKORSORDET Kyrkomusikers sjukdomar: Psalmonella - orsakas av små elaka organister. Psalms-ånger Körbjugg Ryggskott i vapenhuset Lös och skicka in korsordet t.h. till Pastorsexpeditionen, Box 123, KRAMFORS före den 1 oktober Märk kuvertet Barnkorsord. Vinnare av förra numrets korsordstävling blev: 1 Hannah och Hampus Isaksson, Skullersta, Noraström. 2 Johanna Eriksson, Revgatan 21 Kramfors. Namn... Adress... Postadress... Sidan 13 Församlingsbladet 3/05

14 Församlingsresan 1 Skönt på uteserveringen i Skeppsmalen. 2 I Surströmmingsmuseets Sniffomat kunde man få en doft av - ja, gissa vad? 3 Vacker Skeppsmalenvy Foto: Rune Dahlkvist 4 6 Foto: Rune Dahlkvist 5 4 Från vänster Birgit Wallin, Gerd Åberg, Britt Näslund och Siv Näslund Gudmundråbor fyllde Grundsundas medeltidskyrka. Längst fram syns kyrkoherde Agne A Andersson samt Björn och Ola, som medverkade med sång och musik. 6 Kaffe serverades i församlingsgården. Sidan 14 Församlingsbladet 3/05

15 Församlingsbladets korsord Har du vunnit? 1 Lisa Wiklund, Stationsg. 17, Kramfors. 2 Birgitta Sandberg, Strandg. 11, Kramfors. 3 Karin Hägglund, Kungsg. 21, Kramfors. 4 Erling Ulfsparre, Gärdesv. 5, Lunde. 5 Cecilia Hägglund, Villavägen 8, Kramfors. Sidan 15 Församlingsbladet 3/05 Vi säger grattis till de fem som använt sommaren till att bl a lösa förra numrets korsord och hamnat bland vinnarna vid dragningen. Vinnarna (prislistan finns här intill) är välkomna att hämta sina priser på Pastorsexpeditionen. När Du löst det nya korsordet sänder Du det före den 1 oktober till Pastorsexp. Box KRAMFORS Märk kuvertet Korsord.

16 Bildsvepet års konfirmander konfirmerades i Gudmundrå kyrka 12 juni Lilla Tove, dotter till Rose-Marie Åman och Hannu Bollström, döptes på Ullagården av kyrkoherde Agne A Andersson 3 Rolf Vestin tackades för mångårigt samarbete i frågor kring församlingens ekonomi och bokföring. 2 4 Församlingens tidigare diakonissor Margareta Parkman och Margareta Ternert ses här på den sistnämndas 94-årsdag. 3 4 Sidan 16 Församlingsbladet 3/05

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Datum 2013-11-18. Anki Eriksson (BAS) Andreas Gylling (Tillväxt) David Wiklund (arbetsterapeut)

Datum 2013-11-18. Anki Eriksson (BAS) Andreas Gylling (Tillväxt) David Wiklund (arbetsterapeut) 1(5) Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 8.30-10.30 Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin (S) Maria Thunberg (BAS) Mikael Gidlöf (KLF) Bertil Böhlin

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils the Blogg Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils Första dagen lördag 19/9 kl 12-16 Bengt Böhlin, från technichus var här och berättade hur vi skulle göra Lego bilar Emil

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(5) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 9 oktober 2014 kl: 09.00-11.00 Kent Alanentalo (t) Helena Haapaniemi (t) Lars Enbuske (t)

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer