Rösta i kyrkovalet den 18 september! Gudmundrå. församlingsblad. Nr Årg. 51

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rösta i kyrkovalet den 18 september! Gudmundrå. församlingsblad. Nr 3 2005 Årg. 51"

Transkript

1 Rösta i kyrkovalet den 18 september! Gudmundrå Nr Årg. 51 församlingsblad

2 Kyrkoherden har ordet Första dagen i resten av ditt liv Församlingsbladet Nr 3 Aug Församlingsbladet utges av Gudmundrå församlings kyrkoråd. Ansvarig utgivare: Agne A Andersson. Redaktionskommitté: Inger Bodakarl, Björn Lundin, Birgitta Widerberg, Hubert Gustavsson, Bert Ivar Dyrén. Redigering: Ove Andersson. Tryck: Daus Tryck & Media AB Bjästa. Omslagsfoto: Agne A Andersson. Lev Nu! - låter både enkelt och självklart på samma gång, men alla människor vet att detta är något av det svåraste av alla livsmål att följa. Varje dag frestas vi att försöka fylla vårt liv med ännu mera av mer eller mindre viktiga saker. Ju mera vi kan skriva upp på kontot över genomförda projekt desto mera nöjda ska vi känna oss. Detta är dock ett farligt livsmönster som inte sällan leder till att istället för att leva så jagas vi ständigt av tiden och alla måsten. Idag ser vi inte sällan resultat i form av utbrändhet och långa sjukskrivningar. Carpe Diem fånga dagen är en urgammal önskan som ständigt gäckat alla mänskliga försök. Vi har till och med försökt stoppa världen för att få hoppa av, men inte ens detta har vi klarat av, utan i morgon, om vi lever, kommer en ny dag. I Ordspråksboken finns ett antal klokskaper om livet som säkert skulle kunna hjälpa oss att hitta mera rätt och kanske tillbaka till ett sunt mänskligt liv. Där du och jag helt enkelt på nytt fick vara det vi är skapta till, människor som är mänskliga. Låt mig förmedla några av klokskaperna från ovan nämnda bibelbok: 1. Flytta inte en uråldrig gränssten som dina förfäder rest. 2. En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad. 3. Läkande ord är ett livets träd men svekfulla knäcker lusten att leva 4. Bättre en tallrik kål med kärlek än en mör oxstek med hat. 5. Baktalarens ord är som läckerheter, de slinker ner i människans inre. 6. Ansträng dig inte för att bli rik, var förståndig nog att avstå. 7. Lyssna på råd och ta emot fostran, då blir du vis till sist. Tillsammans ska vi bygga framtidens samhälle där ord som respekt, delaktighet, solidaritet, kärlek o medmänsklighet måste få vara våra ledstjärnor. Jag tror att vi inte kan överskatta den hjälp och vägledning vi kan få till detta framtidsbygge ifrån Gud själv och det vi brukar kalla för Guds ord Bibeln. Vilken värld det skulle bli om vi bara i vårt dagliga liv kunde följa 10 guds bud. Att riva ner är ofta ganska enkelt, att kunna överblicka följderna är ofta mycket svårare, att bygga upp något bestående och för framtiden hållbart är inte sällan för människor nästan omöjligt. Är det egentligen inte lite förmätet av oss människor som lever idag att tro att vi kan och förstår så mycket mera än våra förfäder. Javisst vi har flygplan, datorer, tvättmaskiner, TV-apparater och vi kan flyga till månen, men sen då? Hur möter vi livets sorg och glädje, har vi en större livsmening, har vi ens lärt oss konsten att dö i frid, eller leva i trygga relationer? En massa yttre prylar säger ingenting om en människas värde och livsmening. Tvärtom, ju mera vi samlar i våra lador desto svårare får vi att hinna leva ett verkligt meningsfyllt Sidan 2 Församlingsbladet 3/05 liv. Det är väl ingen som tror att vårt stressade sätt att leva, där vi byter ut varandra som förbrukningsmaterial, där vi ständigt jagar nya häftigare upplevelser är speciellt bra. Det kanske är dags att igen upprepa den gamla reklam-slogan : Ta t lugnt ta ett Toy, eller helt enkelt unna dig en livspaus nu och då. Förresten, du glömmer väl inte att göra din röst hörd i kyrkovalet den 18 september tillsammans kan vi bygga morgondagens kyrka i vårt älskade Kramfors då behövs Du!! Ensam är inte stark vi behöver Gud och varandra denna den första dagen i resten av vårt liv. Agne A Andersson kyrkoherde

3 Innerspalten Församlingsnytt Ny begravningsplats Det har framförts önskemål om att en ny begravningsplats ska anläggas för kremerade och att möjlighet ska finnas att sätta upp namnskyltar. Kyrkogårdsnämnden har undersökt olika möjligheter att uppfylla önskemålet och man har då tittat på områden inom såväl den befintliga kyrkogården som utanför. Man har därvid fastnat för en plats öster om gamla kyrkogården. Där finns en kulle med berg i dagen där det går att sätta fast namnbrickor, för dem som så önskar. Det blir också plats för en hållare gemensam för blommor och ljus. Kyrkogårdsnämnden beslöt den 20 juni att ansöka hos länsstyrelsen om att få anlägga den nya begravningsplatsen. Om länsstyrelsen säger ja kommer anläggandet att ske under Donation gav möjlighet till prydnad i minneslunden 3I december 2003 erhöll kyrkogårdsförvaltningen, av ett par i församlingen, en donation för att skapa en prydande anläggning med vatten i minneslunden. Under hösten 2004 vidtalades trädgårdsarkitekt Lenart Corén om att utarbeta förslag på passande arrangemang. Förslaget, som anlände i våras, antogs efter samråd mellan donatorerna och kyrkogårdsnämnden. Anläggningen består av en bäck med vattenfall placerat i slänten samt längst ner en bassäng med stensättning runt om. Kyrkogårdsnämndens egen personal har utfört arbetet som nu är klart och kan beskådas av besökare i minneslunden. Mariakapellet får ny orgel Den nuvarande orgeln i Mariakapellet är i så pass dåligt skick, att en renovering inte anses ekonomisk försvarbar. Kyrkorådet tillsatte därför under 2004 en orgelkommitté bestående av Dick Edström, Annmari Olsson-Melander och Gunmari Ericzon. Dessa har efter att ha anlitat organisten Håkan Dahlén, Själevad, och församlingens organist Martin Dieden infordrat anbud på byggnation av en ny orgel. Tre företag inkom med anbud, nämligen Mentzel i Rö, Granlunds i Luleå och Gustavssons i Härnösand. Efter utvärdering förordades Mentzel som byggare, vilket också blev kyrkorådets beslut. Det blir med andra ord samma företag som anlitades när den nya orgeln byggdes i kyrkan. Arbetet beräknas vara klart under En oas med porlande vatten har tillskapats i minneslunden tack vare den donation kyrkogårdsnämnden erhållit. Sommargudstjänst i kyrkoruinen Sommargudstjänst i kyrkruinen under lövträdens gröna parasoll. Gudstjänsten hölls på midsommardagen Fr.v. syns kyrkvärd Margareta Melin och komminister Elisabeth Grafström. Sidan 3 Församlingsbladet 3/05

4 Det här vill partier- FRÅGOR 1) Hur arbetar ert parti med att föra ut de kyrkliga frågorna? 2) Vilka frågor är viktigast att driva under kommande valperiod? 3) Varför ska man välja just ert parti? Sveriges största. Det blir allt vanligare med t ex cafékvällar och öppen förskola där man inte behöver vara medlem för att delta. 3 För att partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK verkar också för en föryngring bland kyrkopolitikerna. POSK-kandidaterna i kyrkovalet kan Svenska kyrkan och har ett engagemang i gudstjänst och församling. Bo Grafström Kyrkovalet 18 sept. Maud Näsholm 1 Centerpartiet samtalar/debatterar ofta kyrkliga frågor på sina möten. Centerpartiet deltar och medverkar i alla kyrkliga aktiviteter vare sig det är gudstjänster, kyrkkaffe eller insamlingar. Centerpartiet stöder utgivningen av Församlingsbladet. Bo Grafström POSK 1 Vi arbetar för att utveckla kyrkans verksamhet så att den bättre svarar mot de behov dagens människor har. Därför har vi t. ex. drivit frågor som gällt organisation och ekonomi. Vi arbetar också för att församlingen i ord och handling skall föra ut det glada budskapet om Jesus Kristus till alla människor ung som gammal. Vi arbetar också för att de som väljs till beslutsfattare i Svenska Kyrkan ska tillhöra gudstjänstgemenskapen och kunna föra kyrkans talan som engagerade kristna. 2 - Diakonin.Vi vill med en helhetssyn på livet bidra till att öka människors livskvalsitet och och stärka människanas värde i vårt samhälle. Barn och ungdom. Vi vill att församlingen skall vara en mötesplats för många barn och ungdomar. Det lokala behovet och församlingens förutsättningar avgör vad vi kan erbjuda. Svenska Kyrkans Unga. Vi vill stödja denna barn- och ungdomsrörelse som är Dick Edström 1 Genom att delta i debatten i kyrkliga frågor. Genom att de förtroendevalda i kyrkan för fram kyrkliga frågor i s-föreningarna. Genom Broderskapsrörelsen. 2 Alla anställda i kyrkan skall ställa upp på kyrkans officiella ämbetssyn, som inkluderar både män och kvinnor. Att svenska kyrkan även i framtiden skall vara en demokratiskt styrd folkkyrka. Att samarbete sker med andra samfund. 3 Därför att våra kandidater är demokratiskt nominerade av s-föreningarna i församlingen. Därför att vi värnar om en välskött ekonomi. Därför att vi kommer att föreslå en sänkning av kyrkoavgiften. Då begravningsväsendet och begravningsavgiften är obligatorisk är det viktigt att det är demokratiskt styrt, vilket vi socialdemokrater värnar om. Dick Edström Sidan 4 Församlingsbladet 3/05 2 Fortsatt rikt församlingsliv som förmedlar gudstro och kärlek till människorna. Arbetet med barn och ungdomar ska prioriteras och utvecklas. Diakonal verksamhet för att motverka ensamhet och social misär. Svenska kyrkan skall även i fortsättning en vara huvudman för begravningsväsendet. Decentralisering: fler beslut skall fattas i församlingen, mindre centralstyrning. Bevara byggnaderna och slå vakt om kulturarvet. 3 Just därför att vår nomineringsgrupp är ett politiskt parti vars grundläggande värderingar är: Alla människors lika värde. Människolivets okränkbarhet. Stöd till utsatta och svaga i samhället. Lika villkor i hela landet. Detta genomsyrar vår kyrkopolitik vilket framgår av svar 2. Centerpartiets representanter på alla nivåer i kyrkan tar aktiv del i det kyrkliga vardagsarbetet och känner därför verksamheten väl. Det innebär att de frågor vi driver i församling, stift och på nationell nivå hänger samman och bildar en enhet. Maud Näsholm

5 Tre partier deltar i valet i Gudmundrå Socialdemokraterna, centern och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan är de tre partier som ställer upp i valet. Här nedan finns namnen på de kandidater de olika partierna mönstrar. Socialdemokraterna: 1 Dick Edström Lärare 2 Annmari Lundholm Pensionär 3 Ulf Gärding Adjunkt 4 Sonia Eriksson Pensionär 5 Hubert Gustavsson Målare 6 Anna Stina Hansson Pensionär 7 Bo Bolin Entreprenör 8 Katariina Haukirauma Lärare 9 Sven Åke Sjödin Tillgänglighetskonsult 10 Lilian Gustavsson 11 Thomas Fahlin Elektriker 12 Marguerithe Fahlin Läkarsekreterare 13 Bert-Ivar Dyrén Pensionär 14 Göran Eriksson 15 Kurt Larsson 16 Lars-Erik Karlstedt Flygplatsbrandchef 17 Göran Nordin Systemtekniker 18 Jan Eriksson Fabr.arb. 19 Inger Bodakarl 20 Ulla Molander 21 Lars Carlsson Pensionär Centerpartiet: 1 Maud Näsholm 2 Gun Marie Eriksson 3 Birgitta Widerberg 4 Tord Nyhlén 5 Torsten Wiklander 6 Arne Nyberg 7 Violet Larsson 8 Sten Sjölander 9 Eira Nordlander 10 Alva Berggren 11 Aina Brundin Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 1 Bo Grafström Lärare 2 Anne-Marie Olsson Melander Fru 3 Lennart Fridh Konsult 4 Kerstin Lindh Företagare 5 Åke Sundin Pensionär 6 Ralf Lundqvist Pensionär 7 Jessica Demander Företagare 8 David Tosteberg Komminister 9 Elisabeth Grafström Komminister 10 Anders Olsson Informatör 11 Jonathan Selmane Studerande 12 Eva Nilsson Ungdomsledare 13 Jan-Anders Wallin herr Här går det att RÖSTA Röstlokaler och tider för att rösta: Förhandsröstning skall ske på församlingsgårdens expedition. 5/9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl Särskilt röstmottagningsställe 8/9 kl Ådalsskolan 11/9 kl Servicehuset Magistern 11/9 kl Rehab.center Kaptenen 11/9 kl Sjukhemmet Kvarnbacken Vallokalen 18/9 kl Församlingsgården Välkommen till röstlokalen på församlingsgården, hälsar Margareta Näsman. Sidan 5 Församlingsbladet 3/05

6 JesusRock Årets Jesusrock hade äntligen börjat och där stod jag, förväntansfull och lycklig. Området började så smått att fyllas med folk, alltifrån svartklädda hårdrockare till riktiga mjukisar som jag, alla med samma förväntansfulla blick i ögonen. Fredagskvällen bjöd på många sköna konserter men en blev inte bara en vanlig konsert utan den blev en lovsångsfest till Gud. Paul Colman från Australien, vilken kille! Han bjöd verkligen på sig själv och fick hela tältet att sjunga med i hans sånger, det blev en konsert fylld utav människor som prisade Gud och hade roligt tillsammans. Med frälsningsinbjudan och äkta lovsång blev denna konsert helgens höjdpunkt. Lördagens regn kunde inte förstöra den härliga festivalstämningen som låg som ett täcke över hela området. Årets Jesusrock var helt fantastisk. Med en påtaglig Gudsnärvaro under hela helgen och en stark enhet och gemenskap mellan alla som fanns på området blev festivalen en av årets mest minnesvärda upplevelser. Det är min bön att Jesusrock ska få fortsätta, för jag tror att Jesusrock är början på någonting stort, inte bara i Kramfors kommun, utan i Norrland och Sverige. Med vänliga hälsningar, Frida Wennstig. Det är alltid lite bestyr med att resa tält. Nej, tänkte jag. Skrän, svarta kläder och nitar. Jag har fått nog av det. Jag erbjöds att fotografera. Då måste jag vara där hela tiden; Nej, jag ville inte jobba där. När jag lyckats parkera min bil på den oregelbundna gräsplan såg jag besökarna: mestadels ungdomar i 20:årsåldern. Inte bara hårdrockare. Massor med tält, kl 21 på en fredagkväll, festival och alla gick rakt. Under helgen fick jag uppleva lite allt möjligt. Lugn musik, hårdrock, hiphop. Jag kunde välja det jag hade lust för. Jag fick bra väder och dåligt väder med tillhörande lera. Långhåriga killar med tatuerade kors och pop-ungdomar på scen, dom var stolta över sin tro. Man skulle tydligen hålla upp händerna och blunda. Jag fattade ingenting, men jag körde på. Efteråt kallade dom mig för broder. Och tydligen sov jag väldigt bra den natten. Okej, det var värt 400 kr. Henrik Tidelius Vad är det egentligen som får en att för fjärde året i rad packa väskan offra en semestervecka och åka de många milen från Småland till Kramfors? Det finns många frågor och det finns nog ganska många svar. Efter fyra år har man ju lärt känna en del folk däruppe och det är alltid trevligt att se vänner igen. Sen så är det alla bra band som spelar och det finns väldigt fin stämning på området trots att vi kommer från olika samfund och en del kanske inte ens har nån personlig tro. Det är nånting i musiken som förenar oss. Årets festival var den bästa hittills! Det var lite mer folk än tidigare, banden var lite bättre än tidigare och vi som jobbade med festivalen på olika sätt hade nog lite bättre koll än tidigare. För första gången hade vi seminarier vilket blev mycket uppskattat. Olika artister och talare talade utifrån olika ämnen med musikanknytning. Vi hade en långväga gäst ifrån Australien, Paul Colman, som gjorde en bejublad konsert där han bevisade vilka som är de konstigaste och galnaste människorna. Sen bjöd scenen på varierade musikstilar från singer/songwriter till hip-hop till skatepunk och en massa tung musik. Bästa konserten på hela Jesusrock var The O.C. Supertones på stora scenen. En helt fantastisk konsert och en antastisk festival. Så jag tror att jag är så illa tvungen att packa väskan i mitten av juli nästa år med. För risken är stor att man går miste om någonting annars! Filip Åkesson Hip-hop-bandet från Ö-vik gjorde stor succé. Sidan 6 Församlingsbladet 3/05

7 Konfirmander Lördagen den 29 maj klev ca: 40 st förväntansfulla konfakompisar i Kramfors på bussen som skulle ta oss till Åland. Redan på bussen började planerna för veckan, vi planerade allt bus som vi skulle göra och framför allt hur skulle vi lyckas med våra medsmugglade mobiler! Jag måste motsträvigt medge att jag blev avslöjad och av med mobilen under veckan men vadå. det gick inte att använda den ändå p.g.a. dålig mottagning. Väl framme i Åland på gården vi skulle bo i under veckan blev det lite dramatiskt, brandlarmet gick, det blev rök eller något liknande i några rum och brandkåren kom. Lyckligtvis kunde de åka ifrån gården utan att göra några större insatser och de flesta av oss kunde fortsätta med att kvällsfika och installera oss i våra rum. Under veckan började vi att planera vårt teaterspel och vad vi skulle göra under själva konfirmationen. Det bildades en manusgrupp som gjorde ett bra jobb tillsammans med våra ledare. Varje dag hade vi lektioner, vi pratade och diskuterade, spelade små pjäser, sjöng och gjorde allt möjligt. En kväll hade vi högtidlig dopgudtjänst där några av våra konfakompisar döptes. En annan kväll hade vi fångarna på fortet (Åland), jätte kul. En av veckans höjdpunkterna var då vi skulle åka in till Mariehamn för att besöka en Chipsfabrik och gå på stan och shoppa. Besöket på chipsfabriken var kul, vi fick smaka chips och också ta med oss chipspåsar. Både på Åland och väl hemma igen blev det mycket repetitioner av teaterspelet och jag spelade en av mobbarna i teaterspelet, skönt att det bara var en teater. Konfirmationsdagen var i år uppdelad med ett pass på förmiddagen och ett på kvällen. På dagen spelade vi upp teatern och på kvällen fick alla vi konfirmander en välsignelse och vi fick ta nattvarden. Efter det fick alla andra besökare/släktingar i kyrkan gå fram och ta nattvarden. Under hela konfirmationsåret har vi i stort sett träffats varje onsdagseftermiddag. Under julen fick vi välja vilken gudstjänst vi ville vara med på, jag valde midnattsmässan som var klockan tolv på natten på julafton. Under hela året har vi gjort många olika saker, vi har besökt Mariakapellet, diskuterat olika frågor, gjort olika grupparbeten, fikat, sett videofilm tillsammans och mycket, mycket mer. Sammanfattningsvis så har vi haft ett bra år som avslutades med en jättebra resa. Resan sammanfattar jag så här, god mat, lite sömn, fotboll, snäll busschaufför, ledare som inte trodde vi gjorde något bus, mycket lekar och framför allt, KANONLEDARE. Tack för en bra resa och ett bra konfirmationsår. PS Ett tips till Er som ska konfirmera Er nästa år, åk på resan till Åland, en bra avslutning på konfaåret och ett minne av konfirmationen. Julia Engberg konfirmand 2004/ Årets Konfirmandledare i bästa kostymen... 2 Varje kväll några stilla minuter innan det var dags att sova, 3 Snyggaste namnskylten fixade dessa tre tjejer till sitt rum på lägret. 4 Vi vann, vi är bäst åtminstone i en av tävlingarna! Sidan 7 Församlingsbladet 3/05

8

9

10 HEM OCH HELGEDOM Begravningsboken Maj 30 Tyra Alice Edlund Juni 1 Zenta Anna Kristina Lundgren 2 Anna Ingegerd Sundkvist 7 Gösta Adrian Anshelm Selinder 10 Kurt Börje Nässén 23 Märta Anita Backlund 26 Anna Lisa Vestberg Juli Anders Roger Forsman 12 Jim Sigvard Jansson 23 Mary Jönsson 24 Ingrid Lisbet Marise Melander 25 Gunnel Birgitta Ingeborg Mikaelsson-Åbb 25 Lars Sune Clasén 28 Johan Valter Nordlander Dopboken Maj 22 André Barabas 28 Erik Hannes Åkerlund 28 Per Emil Gustafsson 31 Jonas Daniel Dahlin 31 Denise Margaretha Leila Devall 31 Grels Alexander Johansson Juni 4 Amanda Sofie Caroline Karlsson 18 Lars Thomas Theo Lindvall 19 Tove Kristina Sofie Åman Bollström 24 Wilma Odelia Tellervo Asp 24 Tova Louise Karlsson 24 Nadja Linné Viklund Juli 2 Ida Nova Lovisa Grundberg 3 Bo Ture Henry Emanuel Edberg 16 Kalle Erik Jörgen Öhman 30 Albin Fredrik Strömberg Vigselboken Juni 4 Jane Lindström Anders Järnström 4 Petra Blad Mikael Hällkvist 11 Marie Backlund Per-Erik Sandin 24 Carina Forsberg Hans Peter Blad 24 Anna Viklund Patrik Karlsson Juli 2 Jenny Andersson Erkki Kukkola 2 Anna Gulliksson Per Hellström 2 Maria Vestin Christer Magnusson 16 Marie Juto Mikael Gabrielsson 30 Maria Karlstedt Mats Jonsson Tack för 25 år! Husmor Kerstin Malmehed uppvaktas på bilden av kyrkofullmäktiges ordförande Bo Bohlin för 25 års tjänst i Gudmundrå församling. Uppvaktningen skedde i samband med kyrkofullmäktiges vårmöte. Sidan 10 Församlingsbladet 3/05

11 Bildsvepet Kyrkogårdsnämnden gör en årlig syn av vår kyrkogård för att se att allting är i sin ordning - här ser vi nämndens ledamöter tillsammans med kyrkogårdsföreståndare Kurt Larsson. 2 Sommarens 100-åring Adelaide Lundin hyllades av släkt och vänner och församlingens kyrkoherde den 19 juli. 3 Vigsel på Kramfors kapell brudparet Blad och Forsberg ses här med barnen efter vigselakten. 4 Vi har tagit studenten, men stopp där vi vet inte än om vi vill bli snickare eller... 5 Äntligen skolavslutning då man har råd att bjuda tjejen på en grillad med bröd. (Kostade bara 5 spänn för grillad, så IKEA kan kasta sig i väggen.) Sidan 11 Församlingsbladet 3/05

12 Helsgsmålsbön i kapellet Medverkande vid en av helgsmålsbönerna i Kramfors kapell var Malin Hedström, som sjöng till ackompanjemang på flygel av Martin Dieden. 2 Skön musik i jazzton bjöds under en av lördagskvällarna i kapellet av Per Grimell sång och klarinett, Anders Bergkvist piano, Erland Eriksson bas och Kenneth Nordwall trummor. 3 I Kramfors kapell har enligt traditionen en serie helgsmålsböner hållit under sommaren. 4 Kapellvärdar den första helgsmålsbönen var anställda i Gudmundrå församling, här representerade av Margurite, Sonja, Caijsa, Margareta och Åsa. 4 En julilördag var några av våra ungdomar kapellvärdar. Här ses Isabel, Henrik och Ullis servera Malin. Sidan 12 Församlingsbladet 3/05

13 Årets församlingsresa gick norrut Årets kyrkresa gick till Grundsunda kyrka och lockade många församlingsbor att följa med. Två bussar fyllda till sista plats startade tidigt från Kramfors busstation på nationaldagens förmiddag för att hinna i tid till gudstjänsten i den vackra medeltidskyrkan ovanför Örnsköldsvik. Vi mottogs av komminister Daniel Breimerty?, som efter en kort historik om kyrkan tillsammans med vår egen kyrkoherde Agne A Andersson förrättade gudstjänsten.björn och Ola hade vi med oss och de svarade för sången och musiken i kyrkan på ett föredömligt sätt. Detta varvades av predikan och psalmsång med kyrkans egen kantor vid orgeln. Det var säkerligen länge sedan den gamla talskyrkan varit så fullsatt. Inte mindre än 120 personer fyllde nämligen kyrkorummet. Efter gudstjänsten bjöds på kaffe och verkligt gott bröd i sockenstugan. Och på eftermiddagen gick färden ut till Skeppsmalen, där vi beskådade det gamla fiskeläget, kapellet och museet. En stor byggnad i båtform står rest vid Skeppsmalen,Höga kustens norrport kallad. Och det är här som det världsunika fiskevistet inryms. I detta fiskeviste finns flera utställningar och så ett surströmmingsmuseum. Dessutom finns en kulturmiljöutställning, båt- och konstutställning och en särskild Högbergutställning. Det var också här Gävlefiskarna lät uppföra det sista kapellet uppefter Höga kusten. I Skeppsmalen serverades vi också god mat i den nya restaurangen innan resan hemåt Ådalen anträddes. Jag, som skriver dessa rader, vill göra mig till tolk för alla glada och nöjda församlingsbor, som följde med på resan, och framföra vårt varmaste tack till församlingen genom Agne A Andersson, som verkligen skötte reseledarjobbet med den äran. Stort tack också till de fina chaufförerna Björn Lundin och Berra Wiklund. Rune Dahlkvist Kyrklig humor: Inbrott i katedral: kyrkstöt Liturgisk fågel: mässhaken Liturgiskt träd: psalmboken J.S Bach på restaurang: Det är en fuga i soppan! BARNKORSORDET Kyrkomusikers sjukdomar: Psalmonella - orsakas av små elaka organister. Psalms-ånger Körbjugg Ryggskott i vapenhuset Lös och skicka in korsordet t.h. till Pastorsexpeditionen, Box 123, KRAMFORS före den 1 oktober Märk kuvertet Barnkorsord. Vinnare av förra numrets korsordstävling blev: 1 Hannah och Hampus Isaksson, Skullersta, Noraström. 2 Johanna Eriksson, Revgatan 21 Kramfors. Namn... Adress... Postadress... Sidan 13 Församlingsbladet 3/05

14 Församlingsresan 1 Skönt på uteserveringen i Skeppsmalen. 2 I Surströmmingsmuseets Sniffomat kunde man få en doft av - ja, gissa vad? 3 Vacker Skeppsmalenvy Foto: Rune Dahlkvist 4 6 Foto: Rune Dahlkvist 5 4 Från vänster Birgit Wallin, Gerd Åberg, Britt Näslund och Siv Näslund Gudmundråbor fyllde Grundsundas medeltidskyrka. Längst fram syns kyrkoherde Agne A Andersson samt Björn och Ola, som medverkade med sång och musik. 6 Kaffe serverades i församlingsgården. Sidan 14 Församlingsbladet 3/05

15 Församlingsbladets korsord Har du vunnit? 1 Lisa Wiklund, Stationsg. 17, Kramfors. 2 Birgitta Sandberg, Strandg. 11, Kramfors. 3 Karin Hägglund, Kungsg. 21, Kramfors. 4 Erling Ulfsparre, Gärdesv. 5, Lunde. 5 Cecilia Hägglund, Villavägen 8, Kramfors. Sidan 15 Församlingsbladet 3/05 Vi säger grattis till de fem som använt sommaren till att bl a lösa förra numrets korsord och hamnat bland vinnarna vid dragningen. Vinnarna (prislistan finns här intill) är välkomna att hämta sina priser på Pastorsexpeditionen. När Du löst det nya korsordet sänder Du det före den 1 oktober till Pastorsexp. Box KRAMFORS Märk kuvertet Korsord.

16 Bildsvepet års konfirmander konfirmerades i Gudmundrå kyrka 12 juni Lilla Tove, dotter till Rose-Marie Åman och Hannu Bollström, döptes på Ullagården av kyrkoherde Agne A Andersson 3 Rolf Vestin tackades för mångårigt samarbete i frågor kring församlingens ekonomi och bokföring. 2 4 Församlingens tidigare diakonissor Margareta Parkman och Margareta Ternert ses här på den sistnämndas 94-årsdag. 3 4 Sidan 16 Församlingsbladet 3/05

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09 I nöd och lust Kärleken firas i vigselakten I vigseln firas kärleken Att gifta sig är ett viktigt steg i livet och blir en oförglömlig upplevelse för de

Läs mer

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År ÖRNSKÖLDSVIKS ARBETAREKOMMUN Box 307 891 27 Örnsköldsvik Besöksadress Nygatan 5 Tel: 0660 88 770 E-post: socialdemokraterna@ornskolddsvik.com Hemsida: www.ornskoldsvik.sap.se Socialdemokraternas Medlemstidning

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Fiskebäcks Missionsförsamling

Fiskebäcks Missionsförsamling Fiskebäcks Missionsförsamling Församlingsblad Nr 3 2001 SCOUTER, SCOUTER ÖVERALLT SCOUTER Visst var det en mäktig syn när 25 000 scouter från hela Sverige samlades under det stora lägret i somras. Och

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Kära församling! I skrivande stund har rapporterna om den fruktansvärda jordbävningen på Haiti just

Läs mer

Gatl us. På plats i rumänien. Profilen. Engagerad kyrkoherde. Mötesplats. För pappor och barn

Gatl us. På plats i rumänien. Profilen. Engagerad kyrkoherde. Mötesplats. För pappor och barn Gatl us En Tidning från Göteborgs kyrkliga stadsmission Nummer 2 2015 På plats i rumänien Daniela andreoli: Det var total misär Profilen. Engagerad kyrkoherde Henrik Törnqvist var med och startade dagens

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till Nr 9 hösten 2009 F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till a l l a b o e n d e i rinkabyholmso c h s m e d b y o mr å d et Tema: Lycka innehåll 2 herdens hörna 2 Kontaktrutan 3 Terminstart 3 Vi finns här

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN Immanuel Immanuelskyrkan Jönköping nr 2 2015 Juni - sept 2015 INSIDAN LÖFTENAS BERG Att få bo i Jönköping med omnejd är nog att bo på en av Sveriges vackraste

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013 SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN LENA HAGMAN SOFIA LINDSTEDT JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013 Församlingsbladet Örby-Skene församling N r 1 2013 Korsets tecken Breaking News! Bibeläventyret fortsätter 1 Lite av varje... Välkommen till vårens församlingsblad för din församling. Här har vi försökt

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA # 2 2013 FÖRTROLIGT Religion + Identitet: Har sex med tro att göra? REMAKE Gammalt blir nytt. PORTRÄTT Caroline för Sverige mot Seger. TROLIGT Andakt:

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum Nyheter * Nummer 2 2005 * Årgång 1 Ge dom ni att äta Från Mark 6:35-37 läser vi: När det redan var sent på dagen, kom lärjungarna till honom och sade: "Trakten är öde, och det är sent. [36] Låt dem ge

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer