Rösta i kyrkovalet den 18 september! Gudmundrå. församlingsblad. Nr Årg. 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rösta i kyrkovalet den 18 september! Gudmundrå. församlingsblad. Nr 3 2005 Årg. 51"

Transkript

1 Rösta i kyrkovalet den 18 september! Gudmundrå Nr Årg. 51 församlingsblad

2 Kyrkoherden har ordet Första dagen i resten av ditt liv Församlingsbladet Nr 3 Aug Församlingsbladet utges av Gudmundrå församlings kyrkoråd. Ansvarig utgivare: Agne A Andersson. Redaktionskommitté: Inger Bodakarl, Björn Lundin, Birgitta Widerberg, Hubert Gustavsson, Bert Ivar Dyrén. Redigering: Ove Andersson. Tryck: Daus Tryck & Media AB Bjästa. Omslagsfoto: Agne A Andersson. Lev Nu! - låter både enkelt och självklart på samma gång, men alla människor vet att detta är något av det svåraste av alla livsmål att följa. Varje dag frestas vi att försöka fylla vårt liv med ännu mera av mer eller mindre viktiga saker. Ju mera vi kan skriva upp på kontot över genomförda projekt desto mera nöjda ska vi känna oss. Detta är dock ett farligt livsmönster som inte sällan leder till att istället för att leva så jagas vi ständigt av tiden och alla måsten. Idag ser vi inte sällan resultat i form av utbrändhet och långa sjukskrivningar. Carpe Diem fånga dagen är en urgammal önskan som ständigt gäckat alla mänskliga försök. Vi har till och med försökt stoppa världen för att få hoppa av, men inte ens detta har vi klarat av, utan i morgon, om vi lever, kommer en ny dag. I Ordspråksboken finns ett antal klokskaper om livet som säkert skulle kunna hjälpa oss att hitta mera rätt och kanske tillbaka till ett sunt mänskligt liv. Där du och jag helt enkelt på nytt fick vara det vi är skapta till, människor som är mänskliga. Låt mig förmedla några av klokskaperna från ovan nämnda bibelbok: 1. Flytta inte en uråldrig gränssten som dina förfäder rest. 2. En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad. 3. Läkande ord är ett livets träd men svekfulla knäcker lusten att leva 4. Bättre en tallrik kål med kärlek än en mör oxstek med hat. 5. Baktalarens ord är som läckerheter, de slinker ner i människans inre. 6. Ansträng dig inte för att bli rik, var förståndig nog att avstå. 7. Lyssna på råd och ta emot fostran, då blir du vis till sist. Tillsammans ska vi bygga framtidens samhälle där ord som respekt, delaktighet, solidaritet, kärlek o medmänsklighet måste få vara våra ledstjärnor. Jag tror att vi inte kan överskatta den hjälp och vägledning vi kan få till detta framtidsbygge ifrån Gud själv och det vi brukar kalla för Guds ord Bibeln. Vilken värld det skulle bli om vi bara i vårt dagliga liv kunde följa 10 guds bud. Att riva ner är ofta ganska enkelt, att kunna överblicka följderna är ofta mycket svårare, att bygga upp något bestående och för framtiden hållbart är inte sällan för människor nästan omöjligt. Är det egentligen inte lite förmätet av oss människor som lever idag att tro att vi kan och förstår så mycket mera än våra förfäder. Javisst vi har flygplan, datorer, tvättmaskiner, TV-apparater och vi kan flyga till månen, men sen då? Hur möter vi livets sorg och glädje, har vi en större livsmening, har vi ens lärt oss konsten att dö i frid, eller leva i trygga relationer? En massa yttre prylar säger ingenting om en människas värde och livsmening. Tvärtom, ju mera vi samlar i våra lador desto svårare får vi att hinna leva ett verkligt meningsfyllt Sidan 2 Församlingsbladet 3/05 liv. Det är väl ingen som tror att vårt stressade sätt att leva, där vi byter ut varandra som förbrukningsmaterial, där vi ständigt jagar nya häftigare upplevelser är speciellt bra. Det kanske är dags att igen upprepa den gamla reklam-slogan : Ta t lugnt ta ett Toy, eller helt enkelt unna dig en livspaus nu och då. Förresten, du glömmer väl inte att göra din röst hörd i kyrkovalet den 18 september tillsammans kan vi bygga morgondagens kyrka i vårt älskade Kramfors då behövs Du!! Ensam är inte stark vi behöver Gud och varandra denna den första dagen i resten av vårt liv. Agne A Andersson kyrkoherde

3 Innerspalten Församlingsnytt Ny begravningsplats Det har framförts önskemål om att en ny begravningsplats ska anläggas för kremerade och att möjlighet ska finnas att sätta upp namnskyltar. Kyrkogårdsnämnden har undersökt olika möjligheter att uppfylla önskemålet och man har då tittat på områden inom såväl den befintliga kyrkogården som utanför. Man har därvid fastnat för en plats öster om gamla kyrkogården. Där finns en kulle med berg i dagen där det går att sätta fast namnbrickor, för dem som så önskar. Det blir också plats för en hållare gemensam för blommor och ljus. Kyrkogårdsnämnden beslöt den 20 juni att ansöka hos länsstyrelsen om att få anlägga den nya begravningsplatsen. Om länsstyrelsen säger ja kommer anläggandet att ske under Donation gav möjlighet till prydnad i minneslunden 3I december 2003 erhöll kyrkogårdsförvaltningen, av ett par i församlingen, en donation för att skapa en prydande anläggning med vatten i minneslunden. Under hösten 2004 vidtalades trädgårdsarkitekt Lenart Corén om att utarbeta förslag på passande arrangemang. Förslaget, som anlände i våras, antogs efter samråd mellan donatorerna och kyrkogårdsnämnden. Anläggningen består av en bäck med vattenfall placerat i slänten samt längst ner en bassäng med stensättning runt om. Kyrkogårdsnämndens egen personal har utfört arbetet som nu är klart och kan beskådas av besökare i minneslunden. Mariakapellet får ny orgel Den nuvarande orgeln i Mariakapellet är i så pass dåligt skick, att en renovering inte anses ekonomisk försvarbar. Kyrkorådet tillsatte därför under 2004 en orgelkommitté bestående av Dick Edström, Annmari Olsson-Melander och Gunmari Ericzon. Dessa har efter att ha anlitat organisten Håkan Dahlén, Själevad, och församlingens organist Martin Dieden infordrat anbud på byggnation av en ny orgel. Tre företag inkom med anbud, nämligen Mentzel i Rö, Granlunds i Luleå och Gustavssons i Härnösand. Efter utvärdering förordades Mentzel som byggare, vilket också blev kyrkorådets beslut. Det blir med andra ord samma företag som anlitades när den nya orgeln byggdes i kyrkan. Arbetet beräknas vara klart under En oas med porlande vatten har tillskapats i minneslunden tack vare den donation kyrkogårdsnämnden erhållit. Sommargudstjänst i kyrkoruinen Sommargudstjänst i kyrkruinen under lövträdens gröna parasoll. Gudstjänsten hölls på midsommardagen Fr.v. syns kyrkvärd Margareta Melin och komminister Elisabeth Grafström. Sidan 3 Församlingsbladet 3/05

4 Det här vill partier- FRÅGOR 1) Hur arbetar ert parti med att föra ut de kyrkliga frågorna? 2) Vilka frågor är viktigast att driva under kommande valperiod? 3) Varför ska man välja just ert parti? Sveriges största. Det blir allt vanligare med t ex cafékvällar och öppen förskola där man inte behöver vara medlem för att delta. 3 För att partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK verkar också för en föryngring bland kyrkopolitikerna. POSK-kandidaterna i kyrkovalet kan Svenska kyrkan och har ett engagemang i gudstjänst och församling. Bo Grafström Kyrkovalet 18 sept. Maud Näsholm 1 Centerpartiet samtalar/debatterar ofta kyrkliga frågor på sina möten. Centerpartiet deltar och medverkar i alla kyrkliga aktiviteter vare sig det är gudstjänster, kyrkkaffe eller insamlingar. Centerpartiet stöder utgivningen av Församlingsbladet. Bo Grafström POSK 1 Vi arbetar för att utveckla kyrkans verksamhet så att den bättre svarar mot de behov dagens människor har. Därför har vi t. ex. drivit frågor som gällt organisation och ekonomi. Vi arbetar också för att församlingen i ord och handling skall föra ut det glada budskapet om Jesus Kristus till alla människor ung som gammal. Vi arbetar också för att de som väljs till beslutsfattare i Svenska Kyrkan ska tillhöra gudstjänstgemenskapen och kunna föra kyrkans talan som engagerade kristna. 2 - Diakonin.Vi vill med en helhetssyn på livet bidra till att öka människors livskvalsitet och och stärka människanas värde i vårt samhälle. Barn och ungdom. Vi vill att församlingen skall vara en mötesplats för många barn och ungdomar. Det lokala behovet och församlingens förutsättningar avgör vad vi kan erbjuda. Svenska Kyrkans Unga. Vi vill stödja denna barn- och ungdomsrörelse som är Dick Edström 1 Genom att delta i debatten i kyrkliga frågor. Genom att de förtroendevalda i kyrkan för fram kyrkliga frågor i s-föreningarna. Genom Broderskapsrörelsen. 2 Alla anställda i kyrkan skall ställa upp på kyrkans officiella ämbetssyn, som inkluderar både män och kvinnor. Att svenska kyrkan även i framtiden skall vara en demokratiskt styrd folkkyrka. Att samarbete sker med andra samfund. 3 Därför att våra kandidater är demokratiskt nominerade av s-föreningarna i församlingen. Därför att vi värnar om en välskött ekonomi. Därför att vi kommer att föreslå en sänkning av kyrkoavgiften. Då begravningsväsendet och begravningsavgiften är obligatorisk är det viktigt att det är demokratiskt styrt, vilket vi socialdemokrater värnar om. Dick Edström Sidan 4 Församlingsbladet 3/05 2 Fortsatt rikt församlingsliv som förmedlar gudstro och kärlek till människorna. Arbetet med barn och ungdomar ska prioriteras och utvecklas. Diakonal verksamhet för att motverka ensamhet och social misär. Svenska kyrkan skall även i fortsättning en vara huvudman för begravningsväsendet. Decentralisering: fler beslut skall fattas i församlingen, mindre centralstyrning. Bevara byggnaderna och slå vakt om kulturarvet. 3 Just därför att vår nomineringsgrupp är ett politiskt parti vars grundläggande värderingar är: Alla människors lika värde. Människolivets okränkbarhet. Stöd till utsatta och svaga i samhället. Lika villkor i hela landet. Detta genomsyrar vår kyrkopolitik vilket framgår av svar 2. Centerpartiets representanter på alla nivåer i kyrkan tar aktiv del i det kyrkliga vardagsarbetet och känner därför verksamheten väl. Det innebär att de frågor vi driver i församling, stift och på nationell nivå hänger samman och bildar en enhet. Maud Näsholm

5 Tre partier deltar i valet i Gudmundrå Socialdemokraterna, centern och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan är de tre partier som ställer upp i valet. Här nedan finns namnen på de kandidater de olika partierna mönstrar. Socialdemokraterna: 1 Dick Edström Lärare 2 Annmari Lundholm Pensionär 3 Ulf Gärding Adjunkt 4 Sonia Eriksson Pensionär 5 Hubert Gustavsson Målare 6 Anna Stina Hansson Pensionär 7 Bo Bolin Entreprenör 8 Katariina Haukirauma Lärare 9 Sven Åke Sjödin Tillgänglighetskonsult 10 Lilian Gustavsson 11 Thomas Fahlin Elektriker 12 Marguerithe Fahlin Läkarsekreterare 13 Bert-Ivar Dyrén Pensionär 14 Göran Eriksson 15 Kurt Larsson 16 Lars-Erik Karlstedt Flygplatsbrandchef 17 Göran Nordin Systemtekniker 18 Jan Eriksson Fabr.arb. 19 Inger Bodakarl 20 Ulla Molander 21 Lars Carlsson Pensionär Centerpartiet: 1 Maud Näsholm 2 Gun Marie Eriksson 3 Birgitta Widerberg 4 Tord Nyhlén 5 Torsten Wiklander 6 Arne Nyberg 7 Violet Larsson 8 Sten Sjölander 9 Eira Nordlander 10 Alva Berggren 11 Aina Brundin Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 1 Bo Grafström Lärare 2 Anne-Marie Olsson Melander Fru 3 Lennart Fridh Konsult 4 Kerstin Lindh Företagare 5 Åke Sundin Pensionär 6 Ralf Lundqvist Pensionär 7 Jessica Demander Företagare 8 David Tosteberg Komminister 9 Elisabeth Grafström Komminister 10 Anders Olsson Informatör 11 Jonathan Selmane Studerande 12 Eva Nilsson Ungdomsledare 13 Jan-Anders Wallin herr Här går det att RÖSTA Röstlokaler och tider för att rösta: Förhandsröstning skall ske på församlingsgårdens expedition. 5/9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl /9 kl Särskilt röstmottagningsställe 8/9 kl Ådalsskolan 11/9 kl Servicehuset Magistern 11/9 kl Rehab.center Kaptenen 11/9 kl Sjukhemmet Kvarnbacken Vallokalen 18/9 kl Församlingsgården Välkommen till röstlokalen på församlingsgården, hälsar Margareta Näsman. Sidan 5 Församlingsbladet 3/05

6 JesusRock Årets Jesusrock hade äntligen börjat och där stod jag, förväntansfull och lycklig. Området började så smått att fyllas med folk, alltifrån svartklädda hårdrockare till riktiga mjukisar som jag, alla med samma förväntansfulla blick i ögonen. Fredagskvällen bjöd på många sköna konserter men en blev inte bara en vanlig konsert utan den blev en lovsångsfest till Gud. Paul Colman från Australien, vilken kille! Han bjöd verkligen på sig själv och fick hela tältet att sjunga med i hans sånger, det blev en konsert fylld utav människor som prisade Gud och hade roligt tillsammans. Med frälsningsinbjudan och äkta lovsång blev denna konsert helgens höjdpunkt. Lördagens regn kunde inte förstöra den härliga festivalstämningen som låg som ett täcke över hela området. Årets Jesusrock var helt fantastisk. Med en påtaglig Gudsnärvaro under hela helgen och en stark enhet och gemenskap mellan alla som fanns på området blev festivalen en av årets mest minnesvärda upplevelser. Det är min bön att Jesusrock ska få fortsätta, för jag tror att Jesusrock är början på någonting stort, inte bara i Kramfors kommun, utan i Norrland och Sverige. Med vänliga hälsningar, Frida Wennstig. Det är alltid lite bestyr med att resa tält. Nej, tänkte jag. Skrän, svarta kläder och nitar. Jag har fått nog av det. Jag erbjöds att fotografera. Då måste jag vara där hela tiden; Nej, jag ville inte jobba där. När jag lyckats parkera min bil på den oregelbundna gräsplan såg jag besökarna: mestadels ungdomar i 20:årsåldern. Inte bara hårdrockare. Massor med tält, kl 21 på en fredagkväll, festival och alla gick rakt. Under helgen fick jag uppleva lite allt möjligt. Lugn musik, hårdrock, hiphop. Jag kunde välja det jag hade lust för. Jag fick bra väder och dåligt väder med tillhörande lera. Långhåriga killar med tatuerade kors och pop-ungdomar på scen, dom var stolta över sin tro. Man skulle tydligen hålla upp händerna och blunda. Jag fattade ingenting, men jag körde på. Efteråt kallade dom mig för broder. Och tydligen sov jag väldigt bra den natten. Okej, det var värt 400 kr. Henrik Tidelius Vad är det egentligen som får en att för fjärde året i rad packa väskan offra en semestervecka och åka de många milen från Småland till Kramfors? Det finns många frågor och det finns nog ganska många svar. Efter fyra år har man ju lärt känna en del folk däruppe och det är alltid trevligt att se vänner igen. Sen så är det alla bra band som spelar och det finns väldigt fin stämning på området trots att vi kommer från olika samfund och en del kanske inte ens har nån personlig tro. Det är nånting i musiken som förenar oss. Årets festival var den bästa hittills! Det var lite mer folk än tidigare, banden var lite bättre än tidigare och vi som jobbade med festivalen på olika sätt hade nog lite bättre koll än tidigare. För första gången hade vi seminarier vilket blev mycket uppskattat. Olika artister och talare talade utifrån olika ämnen med musikanknytning. Vi hade en långväga gäst ifrån Australien, Paul Colman, som gjorde en bejublad konsert där han bevisade vilka som är de konstigaste och galnaste människorna. Sen bjöd scenen på varierade musikstilar från singer/songwriter till hip-hop till skatepunk och en massa tung musik. Bästa konserten på hela Jesusrock var The O.C. Supertones på stora scenen. En helt fantastisk konsert och en antastisk festival. Så jag tror att jag är så illa tvungen att packa väskan i mitten av juli nästa år med. För risken är stor att man går miste om någonting annars! Filip Åkesson Hip-hop-bandet från Ö-vik gjorde stor succé. Sidan 6 Församlingsbladet 3/05

7 Konfirmander Lördagen den 29 maj klev ca: 40 st förväntansfulla konfakompisar i Kramfors på bussen som skulle ta oss till Åland. Redan på bussen började planerna för veckan, vi planerade allt bus som vi skulle göra och framför allt hur skulle vi lyckas med våra medsmugglade mobiler! Jag måste motsträvigt medge att jag blev avslöjad och av med mobilen under veckan men vadå. det gick inte att använda den ändå p.g.a. dålig mottagning. Väl framme i Åland på gården vi skulle bo i under veckan blev det lite dramatiskt, brandlarmet gick, det blev rök eller något liknande i några rum och brandkåren kom. Lyckligtvis kunde de åka ifrån gården utan att göra några större insatser och de flesta av oss kunde fortsätta med att kvällsfika och installera oss i våra rum. Under veckan började vi att planera vårt teaterspel och vad vi skulle göra under själva konfirmationen. Det bildades en manusgrupp som gjorde ett bra jobb tillsammans med våra ledare. Varje dag hade vi lektioner, vi pratade och diskuterade, spelade små pjäser, sjöng och gjorde allt möjligt. En kväll hade vi högtidlig dopgudtjänst där några av våra konfakompisar döptes. En annan kväll hade vi fångarna på fortet (Åland), jätte kul. En av veckans höjdpunkterna var då vi skulle åka in till Mariehamn för att besöka en Chipsfabrik och gå på stan och shoppa. Besöket på chipsfabriken var kul, vi fick smaka chips och också ta med oss chipspåsar. Både på Åland och väl hemma igen blev det mycket repetitioner av teaterspelet och jag spelade en av mobbarna i teaterspelet, skönt att det bara var en teater. Konfirmationsdagen var i år uppdelad med ett pass på förmiddagen och ett på kvällen. På dagen spelade vi upp teatern och på kvällen fick alla vi konfirmander en välsignelse och vi fick ta nattvarden. Efter det fick alla andra besökare/släktingar i kyrkan gå fram och ta nattvarden. Under hela konfirmationsåret har vi i stort sett träffats varje onsdagseftermiddag. Under julen fick vi välja vilken gudstjänst vi ville vara med på, jag valde midnattsmässan som var klockan tolv på natten på julafton. Under hela året har vi gjort många olika saker, vi har besökt Mariakapellet, diskuterat olika frågor, gjort olika grupparbeten, fikat, sett videofilm tillsammans och mycket, mycket mer. Sammanfattningsvis så har vi haft ett bra år som avslutades med en jättebra resa. Resan sammanfattar jag så här, god mat, lite sömn, fotboll, snäll busschaufför, ledare som inte trodde vi gjorde något bus, mycket lekar och framför allt, KANONLEDARE. Tack för en bra resa och ett bra konfirmationsår. PS Ett tips till Er som ska konfirmera Er nästa år, åk på resan till Åland, en bra avslutning på konfaåret och ett minne av konfirmationen. Julia Engberg konfirmand 2004/ Årets Konfirmandledare i bästa kostymen... 2 Varje kväll några stilla minuter innan det var dags att sova, 3 Snyggaste namnskylten fixade dessa tre tjejer till sitt rum på lägret. 4 Vi vann, vi är bäst åtminstone i en av tävlingarna! Sidan 7 Församlingsbladet 3/05

8

9

10 HEM OCH HELGEDOM Begravningsboken Maj 30 Tyra Alice Edlund Juni 1 Zenta Anna Kristina Lundgren 2 Anna Ingegerd Sundkvist 7 Gösta Adrian Anshelm Selinder 10 Kurt Börje Nässén 23 Märta Anita Backlund 26 Anna Lisa Vestberg Juli Anders Roger Forsman 12 Jim Sigvard Jansson 23 Mary Jönsson 24 Ingrid Lisbet Marise Melander 25 Gunnel Birgitta Ingeborg Mikaelsson-Åbb 25 Lars Sune Clasén 28 Johan Valter Nordlander Dopboken Maj 22 André Barabas 28 Erik Hannes Åkerlund 28 Per Emil Gustafsson 31 Jonas Daniel Dahlin 31 Denise Margaretha Leila Devall 31 Grels Alexander Johansson Juni 4 Amanda Sofie Caroline Karlsson 18 Lars Thomas Theo Lindvall 19 Tove Kristina Sofie Åman Bollström 24 Wilma Odelia Tellervo Asp 24 Tova Louise Karlsson 24 Nadja Linné Viklund Juli 2 Ida Nova Lovisa Grundberg 3 Bo Ture Henry Emanuel Edberg 16 Kalle Erik Jörgen Öhman 30 Albin Fredrik Strömberg Vigselboken Juni 4 Jane Lindström Anders Järnström 4 Petra Blad Mikael Hällkvist 11 Marie Backlund Per-Erik Sandin 24 Carina Forsberg Hans Peter Blad 24 Anna Viklund Patrik Karlsson Juli 2 Jenny Andersson Erkki Kukkola 2 Anna Gulliksson Per Hellström 2 Maria Vestin Christer Magnusson 16 Marie Juto Mikael Gabrielsson 30 Maria Karlstedt Mats Jonsson Tack för 25 år! Husmor Kerstin Malmehed uppvaktas på bilden av kyrkofullmäktiges ordförande Bo Bohlin för 25 års tjänst i Gudmundrå församling. Uppvaktningen skedde i samband med kyrkofullmäktiges vårmöte. Sidan 10 Församlingsbladet 3/05

11 Bildsvepet Kyrkogårdsnämnden gör en årlig syn av vår kyrkogård för att se att allting är i sin ordning - här ser vi nämndens ledamöter tillsammans med kyrkogårdsföreståndare Kurt Larsson. 2 Sommarens 100-åring Adelaide Lundin hyllades av släkt och vänner och församlingens kyrkoherde den 19 juli. 3 Vigsel på Kramfors kapell brudparet Blad och Forsberg ses här med barnen efter vigselakten. 4 Vi har tagit studenten, men stopp där vi vet inte än om vi vill bli snickare eller... 5 Äntligen skolavslutning då man har råd att bjuda tjejen på en grillad med bröd. (Kostade bara 5 spänn för grillad, så IKEA kan kasta sig i väggen.) Sidan 11 Församlingsbladet 3/05

12 Helsgsmålsbön i kapellet Medverkande vid en av helgsmålsbönerna i Kramfors kapell var Malin Hedström, som sjöng till ackompanjemang på flygel av Martin Dieden. 2 Skön musik i jazzton bjöds under en av lördagskvällarna i kapellet av Per Grimell sång och klarinett, Anders Bergkvist piano, Erland Eriksson bas och Kenneth Nordwall trummor. 3 I Kramfors kapell har enligt traditionen en serie helgsmålsböner hållit under sommaren. 4 Kapellvärdar den första helgsmålsbönen var anställda i Gudmundrå församling, här representerade av Margurite, Sonja, Caijsa, Margareta och Åsa. 4 En julilördag var några av våra ungdomar kapellvärdar. Här ses Isabel, Henrik och Ullis servera Malin. Sidan 12 Församlingsbladet 3/05

13 Årets församlingsresa gick norrut Årets kyrkresa gick till Grundsunda kyrka och lockade många församlingsbor att följa med. Två bussar fyllda till sista plats startade tidigt från Kramfors busstation på nationaldagens förmiddag för att hinna i tid till gudstjänsten i den vackra medeltidskyrkan ovanför Örnsköldsvik. Vi mottogs av komminister Daniel Breimerty?, som efter en kort historik om kyrkan tillsammans med vår egen kyrkoherde Agne A Andersson förrättade gudstjänsten.björn och Ola hade vi med oss och de svarade för sången och musiken i kyrkan på ett föredömligt sätt. Detta varvades av predikan och psalmsång med kyrkans egen kantor vid orgeln. Det var säkerligen länge sedan den gamla talskyrkan varit så fullsatt. Inte mindre än 120 personer fyllde nämligen kyrkorummet. Efter gudstjänsten bjöds på kaffe och verkligt gott bröd i sockenstugan. Och på eftermiddagen gick färden ut till Skeppsmalen, där vi beskådade det gamla fiskeläget, kapellet och museet. En stor byggnad i båtform står rest vid Skeppsmalen,Höga kustens norrport kallad. Och det är här som det världsunika fiskevistet inryms. I detta fiskeviste finns flera utställningar och så ett surströmmingsmuseum. Dessutom finns en kulturmiljöutställning, båt- och konstutställning och en särskild Högbergutställning. Det var också här Gävlefiskarna lät uppföra det sista kapellet uppefter Höga kusten. I Skeppsmalen serverades vi också god mat i den nya restaurangen innan resan hemåt Ådalen anträddes. Jag, som skriver dessa rader, vill göra mig till tolk för alla glada och nöjda församlingsbor, som följde med på resan, och framföra vårt varmaste tack till församlingen genom Agne A Andersson, som verkligen skötte reseledarjobbet med den äran. Stort tack också till de fina chaufförerna Björn Lundin och Berra Wiklund. Rune Dahlkvist Kyrklig humor: Inbrott i katedral: kyrkstöt Liturgisk fågel: mässhaken Liturgiskt träd: psalmboken J.S Bach på restaurang: Det är en fuga i soppan! BARNKORSORDET Kyrkomusikers sjukdomar: Psalmonella - orsakas av små elaka organister. Psalms-ånger Körbjugg Ryggskott i vapenhuset Lös och skicka in korsordet t.h. till Pastorsexpeditionen, Box 123, KRAMFORS före den 1 oktober Märk kuvertet Barnkorsord. Vinnare av förra numrets korsordstävling blev: 1 Hannah och Hampus Isaksson, Skullersta, Noraström. 2 Johanna Eriksson, Revgatan 21 Kramfors. Namn... Adress... Postadress... Sidan 13 Församlingsbladet 3/05

14 Församlingsresan 1 Skönt på uteserveringen i Skeppsmalen. 2 I Surströmmingsmuseets Sniffomat kunde man få en doft av - ja, gissa vad? 3 Vacker Skeppsmalenvy Foto: Rune Dahlkvist 4 6 Foto: Rune Dahlkvist 5 4 Från vänster Birgit Wallin, Gerd Åberg, Britt Näslund och Siv Näslund Gudmundråbor fyllde Grundsundas medeltidskyrka. Längst fram syns kyrkoherde Agne A Andersson samt Björn och Ola, som medverkade med sång och musik. 6 Kaffe serverades i församlingsgården. Sidan 14 Församlingsbladet 3/05

15 Församlingsbladets korsord Har du vunnit? 1 Lisa Wiklund, Stationsg. 17, Kramfors. 2 Birgitta Sandberg, Strandg. 11, Kramfors. 3 Karin Hägglund, Kungsg. 21, Kramfors. 4 Erling Ulfsparre, Gärdesv. 5, Lunde. 5 Cecilia Hägglund, Villavägen 8, Kramfors. Sidan 15 Församlingsbladet 3/05 Vi säger grattis till de fem som använt sommaren till att bl a lösa förra numrets korsord och hamnat bland vinnarna vid dragningen. Vinnarna (prislistan finns här intill) är välkomna att hämta sina priser på Pastorsexpeditionen. När Du löst det nya korsordet sänder Du det före den 1 oktober till Pastorsexp. Box KRAMFORS Märk kuvertet Korsord.

16 Bildsvepet års konfirmander konfirmerades i Gudmundrå kyrka 12 juni Lilla Tove, dotter till Rose-Marie Åman och Hannu Bollström, döptes på Ullagården av kyrkoherde Agne A Andersson 3 Rolf Vestin tackades för mångårigt samarbete i frågor kring församlingens ekonomi och bokföring. 2 4 Församlingens tidigare diakonissor Margareta Parkman och Margareta Ternert ses här på den sistnämndas 94-årsdag. 3 4 Sidan 16 Församlingsbladet 3/05

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr 3-4 2009 Kyrkovalet 2009 MÖT UPP VID VALURNORNA Rösta på SOCIALDEMOKRATERNA Kyrkoval söndagen den 20 september Vi Socialdemokrater vill verka för den ÖPPNA

Läs mer

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg och i nattlivet! www.bussmissionen.se Bakom Cafébussens arbete finns Bussmissionen, som är en kristen ideell förening som startade 2003, med representanter

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Skriv upp i kalendern...

Skriv upp i kalendern... En INBJUDAN till Missionskyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby Programblad 23 juni 14 september 2014 Skriv upp i kalendern... Möteshelger i Ljungs missionskyrka 7-9 november talare oscar marklund 14-16 november

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Sommarblad från kyrkorna i Kållered

Sommarblad från kyrkorna i Kållered Sommarblad från kyrkorna i Kållered www.metodistkyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kallered www.kallered.missionskyrkan.se Hej då Tomas! Tack för ditt fantastiska och mångåriga goda arbete i Kållered. Sju

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Kreativ konfirmation Maj

Kreativ konfirmation Maj konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Tjuvskytten Gideå Pistol

Tjuvskytten Gideå Pistol KRETS MÄSTERSKAP Fältskytte Revolver Klass 1 Arne Selander 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 59 Guld 2 Patrik Hägglund 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 57 Silver 3 Per-Erik Eriksson 3 Kramfors Pistolskytteklubb 54

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Mästerskapet Öppen klass Namn Klubb Resultat 1 Kurt Marklund Norsjö Psk 47/22 Guldmedaljör 2 Dag Olofsson Norsjö Psk 46/21 * Silvermedaljör * = efter

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen 12 2016-03-21 mån Meja Backlund Marlene Backlund 070-0639200 Miranda Wiklund 070-5738828 Annica Wiklund 070-5738828 0660-17434 Mikael Wiklund 070-3430694 0660-17434 0660-80448 2016-03-22 tis Emma Holma

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 1 Januari - församlingens bönemånad I slutet av november kom det ett förslag till äldste från församlingens nya böneteam (Anne Rehn, Helene Bergman, Kerstin Florén,

Läs mer

Årgång 23 Sommaren 2005 YTTERBY KYRKOBLAD

Årgång 23 Sommaren 2005 YTTERBY KYRKOBLAD YTTERBY KYRKOBLAD Årgång 23 Sommaren 2005 Sommarhälsning Nu blir det snart sommarkyrka i Ytterby igen. Måndagen den 27 juni öppnar caféet. Denna sommar kommer allt överskott i caféverksamheten och insamlingen

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

konfirmation Försök ta en gruppbild!

konfirmation Försök ta en gruppbild! konfirmation Försök ta en gruppbild! Välkommen, du med Livet är aldrig så allvarligt att vi inte kan skratta åt det ibland. Skrattar gör vi ofta i konfirmandgruppen. Och pratar. Om allt mellan himmel och

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Det är Mikaeliidagen idag, och denna söndagen så är det Änglar som är temat i kyrkoåret. När jag läste texterna så var det en av dem som genast fångade min uppmärksamhet.

Läs mer

Var finns Gud? Har dom tystnadsplikt i kyrkan? VARFÖR FINNS JAG? Varför finns det ondska?

Var finns Gud? Har dom tystnadsplikt i kyrkan? VARFÖR FINNS JAG? Varför finns det ondska? KONFIR MATION 2012 De här symbolerna står för tro, hopp & kärlek. Var finns Gud? Har dom tystnadsplikt i kyrkan? VARFÖR FINNS JAG? Varför finns det ondska? KAN JAG TVIVLA I KYRKAN? ÄR GUD EN GUBBE PÅ ETT

Läs mer

Gerd Wahlström ANSLAG/BEVIS. Silleruds församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kyrkorådet 0 Sammanträdesdatum Kyrkorådet.

Gerd Wahlström ANSLAG/BEVIS. Silleruds församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kyrkorådet 0 Sammanträdesdatum Kyrkorådet. Kyrkorådet 0 Plats och tid: Sockenstugan, Sillerud kl. 18.30 Beslutande: Nils-Erik Thorell Ordförande Gerd Wahlström Britta Nilsson Peter Ring Birgitta Rolöf Kyrkoherde Ulla-Britt Svensson Tjänstg. ers.

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 (Grand Prix nr 9) Terräng-DM, kort terräng UDM-JDM-SDM-VDM Lördagen den 13 augusti på Tannens Idrottsplats KLASS: FLICKOR FÖDDA 2000 eller senare : 400 m 1 Elvira Fjällström Betsele

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

- plats för eftertanke

- plats för eftertanke nr 2 2008 - plats för eftertanke www.svenskakyrkan.se/riseberga Brytpunkter... D u Koltrast, hur skön är din sång i vårkvällens vemodiga skymningstid Det är ingen iögonfallande fågel, men när den sjunger

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Rosornas blad. En hälsning från Hörnefors församling. Hej, Här är vi! Välkommen att ta kontakt med oss! Se sista sidan! ATT KÄNNA IGEN LJUSET

Rosornas blad. En hälsning från Hörnefors församling. Hej, Här är vi! Välkommen att ta kontakt med oss! Se sista sidan! ATT KÄNNA IGEN LJUSET Rosornas blad En hälsning från Hörnefors församling ATT KÄNNA IGEN LJUSET I en gammal judisk berättelse frågade en rabbin en dag sina lärjungar hur de visste när natten var över och en ny dag börjat gry.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON Konfirmand 2015 2016 KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR MED MINNEN FÖR LIVET! Konfirmationstiden är ett erbjudande om att fundera kring

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G Detaljplan för RESECENTRUM I KRAMFORS (delar av Öd 10:1 och Björsta 8:20 m.fl.),, Västernorrlands län F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G UTSTÄLLNINGSHANDLING Normalt planförfarande Upprättad den

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer