Lurbo Ridklubb Årsredovisning org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717"

Transkript

1 Årsredovisning org.nr

2 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud av aktiviteter. Alltifrån ridkurser för nybörjare, barn och vuxna, som inte bara lär sig rida utan också får stifta sin första bekantskap med detta vackra och gåtfulla djur, till kurser och träningar för avancerade ryttare i både dressyr och hoppning. Vi har en bred ungdomsverksamhet och ett fantastiskt engagemang hos våra medlemmar. Ridanläggningen är nu i mycket gott skick, vilket är bra för våra hästar och ger också möjlighet till fina tävlingsarrangemang och andra aktiviteter. Ridsporten är fantastisk på det viset att den utövas på lika villkor oavsett kön och ålder. Man kan börja rida mycket tidigt och hålla på i stort sett hela livet, även på tävlingsnivå. Det är inte många sporter som erbjuder det. Som står att läsa i denna verksamhetsberättelse för år 2014 har vi idag ett stort och varierat utbud av aktiviteter där alla medlemmars intresse får plats. Vi kan nu också vara glada och lite stolta över att vår förening står stark även ekonomiskt. Vi har en god likviditet och ett historiskt mycket bra ekonomiskt resultat. Att ha en god ekonomi i en förening är mycket viktigt. Då kan man planera för framtiden på ett helt annat sätt än när det råder knapphet på ekonomiska resurser. Efter åtta år som klubbens ordförande kommer jag vid årsmötet 2015 att lämna detta förtroendeuppdrag. Det har inte alltid varit lätt, men vi har sakta men säkert under åren förbättrat verksamheten. Nu har vi alla förutsättningar att ta klubben dit vi vill och utveckla verksamheten ytterligare till gagn för alla de som själva vill utveckla sig inom ridkonsten och en tillvaro tillsammans med hästen. Som säkert alla förstår är det här svårt att nämna alla de som under dessa år engagerat sig i vårt föreningsarbete och lagt ned otaliga timmar med ideellt arbete för att vi ska vara där vi är nu. Men ni ska veta, jag har inte glömt någon och är djupt tacksam å klubbens vägnar, för allt ni bidragit med. Vi har haft och har en fantastisk personal som tar hand om lektioner, hästar, anläggning och administration. Tack till er alla. Vi är över 500 medlemmar nu. Det går bra nu. Tack för de här åren, nu ska jag ta min ridning till en ny nivå. Hälsningar Thomas Törne

3 Innehållsförteckning 1. Organisation 1.1 Medlemmar 1.2 Styrelse 1.3 Ridskolan 1.4 Sektioner 1.5 Uppsala Ridcenter 2. Ekonomi 2.1 Resultaträkning 2.2 Balansräkning 3. Underskrifter 4. Revisionsberättelse

4 Verksamhetsberättelse för Organisation Lurbo ridklubb är organiserad enligt den översiktliga organisationsplanen nedan. Kärnan i klubbens verksamhet utgörs av ridskolan som har sin verksamhet i moderna, ändamålsenliga lokaler, stall och ridhus som är uppförda av kommunen 2001 och hyrs ut till klubben enligt ett detaljerat hyreskontrakt. Uppsala Ridcenter (URC) är ett aktiebolag grundat 1985 som ägs till 100 % av. Bolagets tillgångar består i princip av ett ridhus, mark och arbetsfordon avsedda för underhåll av ridhusbotten och ridbanor. Den största delen av marken är uthyrd till Stall Hillton som är en ekonomisk förening där medlemmar har hästplatser enligt bostadsrättsmodell. Ridklubbens aktiviteter förutom i ridskolan och URC bedrivs i sektioner, vilka beslutas av årsmötet och som under 2014 varit Ungdomssektionen, Marknadssektionen och Tävlingssektionen. Se vidare nedan beskrivning av varje verksamhetsdels aktiviteter under året. 1.1 Medlemmar Klubben hade under 2014, 534 medlemmar. 1.2 Styrelse Styrelsen har under 2014 bestått av personer enligt nedan. Thomas Törne - ordförande Louise Plan vice ordförande Marie-Louise Dahlberg - kassör Per Hedenmark - sekreterare Agneta Svedin Maja Jonsson Inga Lena Assarsson Malin Hjerpe, US (delvis) Emma Johansson, US (delvis, efterträdde Malin Hjerpe)) Cissi Hammarström, suppleant Gabriella Brandell, suppleant Klara Svensson, US, suppleant Styrelsen har under 2014 haft nio protokollförda möten utöver det konstituerande styrelsemötet 1.3 Ridskolan Mål med verksamheten Arbetet på ridskolan drivs med målsättning att följa de riktlinjer som sätts av Svenska Ridsportförbundet avseende ridskoleverksamhet. Denna innebär att vi ständigt arbetar med kvalitetsutveckling. Vår vision är: Uppsalas självklara val av ridskola, träning och tävlingsanläggning! Målsättningen är att alla ska få möjlighet att utvecklas och att individuella behov ska tillgodoses. Vi har en ambition att utbilda ryttare både på ridskolehäst/ponny och privata ekipage från nybörjare till svår klass. Ridskolan kan erbjuda dig välutbildade hästar som tar dig framåt i din utveckling.

5 Vi har under året haft samarbete med flera skolor för barn med funktionshinder. De har kontinuerligt varit och besökt oss med mycket lyckat resultat. Även samarbete med Uppsala Handikappidrott. Under 2014 har vi haft flest besökande och ridande handikappverksamhet på många år. Ebba Wik har lyckats få Lurbo på kartan för distriktets handikappridning. Vår strategi för handikappverksamheten är att skapa plats för alla i Lurbos ridverksamhet. Driva aktivt arbete för att få in bidrag till verksamheten så att den subventioneras för eleverna. Ekonomiskt självbärande genom bidrag. Tillsammans med bland andra Gottsundaskolan, Kunskapsskolan och Malmaskolan har vi kursverksamhet inom ramen för det traditionella skolprogrammet för ett stort antal barn som på lektionstid ges möjlighet att testa ridning och arbete i stall. Inriktningen på utbildningen är de märkesprov som finns i enlighet med Svenska Ridsportförbundets märkestagning. Avslutad kurs innebär att du som elev har möjlighet att ta alla märken som erbjuds. Under 2014 har vi genom Uppsala kommun utvecklat samarbetet med Gottsundaskolan genom att ge Gottsundaeleverna en fördjupning Hästen som yrke. Vi har genom ett flertal studiebesök på olika anläggningar med olika hästinriktning skapat större kunskap och bredare kontaktnät för Hästyrket på heltid. Vi var under våren på Jump Club under en av deras tävlingsdagar som ett exempel. Under sommaren v 30 hade vi ett ridläger för Gottsundaeleverna. Dagläger med teori och ridning med full logi. Ridlägret sponsrades i sin helhet av Uppsala kommun och. Vi har även arbetat in gruppridning på dagtid för företag och skolklasser vid enstaka tillfällen. Vår aktiva medlem Ingela Pettersson som är rektorschef i Uppsala tog med sig 16 rektorer på en halvdagskonferens på Lurbo. Ämnet för dagen var kommunikation, ledarskap och kroppsspråk. Alla chefer fick möjlighet att umgås med hästarna och en uppgift för dagen var att kommunicera med hästen och få hästen att gå genom en bana. Med en viss förkunskap fick dessa chefer utmana sig själva att ta tag i situationen. Många hade aldrig umgåtts med hästar förut. Camilla berättade hur arbetar med sin ungdomsverksamhet. Skillnaden mellan ridskolan och den vanliga skolan är det starka hästintresset. Intressant ämne som vi kommer att arbeta vidare med under Andra aktiviteter Sommarläger alla nivåer Skollovsläger och kurser Privatlektioner Stallvärdinneutbildningar Skötarridning Uteritter och Betessläppsritt Hoppträningar Hästutbildning privathästar/ponnyer Klubbtävlingar hoppning 7 st. Klubbtävlingar dressyr 6 st. Clinic K G Svensson Julshow Hoppkurser med Peter Eriksson och Ann-Sofie Oscarsson, även för lektionsryttare Invigning nya underlaget RC, presentation av våra lektionshästar mm. Invignings evenemang nya underlaget Nya ridhuset med K G Svensson Teorikurser Märkestagningar Pay & Jump och Löshoppning

6 Personal & organisation Camilla Andreasson är verksamhetschef på heltid. Här ligger ansvaret för den dagliga driften vilket innefattar allt från att kvalitetssäkra utbildning, utrustning, lokaler, underlag ridhus och utebanor samt den löpande dialogen med Uppsala kommun avseende ridskolans utveckling och anläggning. Verksamheten hade under 2014 en bra utveckling vilket resulterade i en tillväxt. Vi har genomfört en tydligare organisation för personalens ansvarsområden. Ebba Wiik, fast anställd 80 %. Stallchef, lokstöd, handikapp, instruktör, arbetsledare kommunalarb. Nina Pietarila, fast anställd 75 %. Instruktörschef/Utbildningsansvarig Malin Larsson, fast anställd 50 %. Instruktör och stalltjänst/utrustningsansvarig Anna Wallen, timanställd kansliansvarig Tommy Nilsson/Anläggning, tillsammans med Andreas och Valle 2-5 personer från kommunen och Misa 10 timanställda instruktörer 5 timanställda stalltjänstpersonal De formella krav som ställs på en ridskoleverksamhet uppfylls genom de kompetenser som de anställda medarbetarna har. har högt utbildad personal. Lurbo håller hög nivå på utbildning och säkerhet. Hästar Då verksamheten ökat har vi också haft fler hästar under året. Vi har som strategi att ha hästar i alla utbildningssteg. Vi ska kunna erbjuda elever från nybörjare till tävlingshäst. Under 2014 har vi nått vårt mål i vår vision i hästutbildningsnivåer. Vi har många fina hästar som går i verksamheten. För att nämna några av våra fantastiska ponnyer, Stockmossens Maja, hon levererar till alla elever. Är hon på tävling så är en vinst i klassen vardagsjobb. Även Snorkfröken och Evita är mycket bra hästar till både nybörjare och tävling. På hästsidan har vi haft Magnolia och Octan som båda går i drift och tävlas i 130 nivå. Vi har haft främst egna hästar men också lånat in hästar. Att kunna använda hästarna till både nybörjare och till elit är ett kvitto på bra hästar. Detta är bara några exempel på våra fina hästar som finns på. Att våra hästar är friska och sunda är vår grundstrategi. Är hästen på fel plats ser vi till att hästen hamnar på rätt plats och hos rätt ägare. Vi vill även skapa möjlighet för våra elever att köpa häst genom ridskolan för att skapa säkerhet, trygghet under sin första tid som hästägare. Anläggningen hyr ridhus, stall och mark av Uppsala kommun och har haft kontinuerliga möten om utveckling av anläggningen. Klubben äger också delar av marken och RC ridhuset. Vårt samarbete med kommunen är en mycket viktigt och prioriterat arbete. Camilla har i dag skapat en mycket bra relation med Uppsala kommun inom alla områden. Detta visar sig tydligt i nedanstående uppgraderingar på anläggningen.

7 Största händelsen för året var att kommunen hjälpte oss byta ut hela nya ridhusets underlag. Det var mycket välbehövligt och överraskningar fanns under ytan. Vi är i dag stolta över vår anläggning som är en modern, hel och ren anläggning. Nytt underlag RC Fibersand Nytt underlag nya ridhuset Fibersand Kontinuerligt underhåll av utebanor Nytt staket dressyrbanan Nytt staket dressyrbanan Lilla ponnybanan Konvertering från spiltor till boxar, boxväggar bytts ut Handikappanpassning: Nya hjälpmedel från Frimurarna i Uppsala Fälttävlansbana på sjöängen med lite härliga hinder. Anläggningens el, ventilationssystem, isolering, mätning avklarat Nya hagsystem och upprustning av hagar s anläggningsutrustning 4- Hjuling 750 Suzuki Holder trädgårdstraktor BM 64 traktor Vagn till 4-Hjuling Ridbaneharv för fiberunderlag Vattentanksvagn 1000 Ridklubben är i stort behov av traktor med lastare för att köra ut foder till hagarna och gräva, skrapa väg mm. Investeringsplan Vi köper in dessa tjänster i dag av entreprenadfirmor. Gamla Lurbo hyr Lurbo RK ut till Lotta Lif. arrenderar mark och gamla Lurbo av Akademiförvaltningen i Uppsala. Vår anläggningsvision är: Hel och ren anläggning som alltid upplevs modern och i ständig utveckling.

8 Övrigt Gästtränare som kommer kontinuerligt till oss är: K G Svensson Välmeriterade OS silvermedaljören i lag Peter Eriksson Hoppryttare Ann-Sofie Oscarsson Jeanna Högberg, Traudi Björling och Hanchen Ressle har också kontinuerliga dressyrträningar har under 2014 haft fulla klasser på alla våra tävlingar. Pay & Jump har börjat etablera sig och vi hade vid samtliga klubbtävlingar även Pay & jump. Tävlingar är en viktig del i klubbverksamheten. Det bidrar med ett stort ekonomiskt tillskott och det främjar samarbetet mellan våra medlemmar. Vi skapar en gemenskap för s alla medlemmar oavsett nivå. Små och stora arbetar tillsammans för att skapa en fungerande tävlingsplats. Tävlingssektionen har breddats och fler och fler är intresserade att utveckla s tävlingsverksamhet. s tävlingsryttare har genomfört tävlingar i allsvenska lagtävlingar i hoppning och dressyr. Hoppning ponny, div. III, Hoppning häst div. III, div. II div. 1 och elit. Dressyr ponny och häst div. III. Häst även div. II var första året som hade ett elitlag representerat på tävlingsbanorna. Fortsatt aktivitet för att ha hög trivselfaktor på vår anläggning. Vi kan i dag finna många barn och ungdomar på vår anläggning som har vår anläggning som sitt andra hem. Många skötare till hästarna, duktiga stallvärdinnor och många dagliga aktiviteter och möten. Vår ridklubb är och ska vara våra unga medlemmars andra hem. Vår målsättning och idag är vi där. Här tränas våra barn och ungdomar att ta ansvar och ha en social gemenskap. Självklart är anläggningen helt fri från alkohol och droger.

9 1.4 Sektioner Tävlingssektionen Under 2014 har Lurbo RK arrangerat ett stort antal hopp- och dressyrtävlingar på lokal, regional såväl som nationell nivå med högsta betyg från överdomare. Totalt genomfördes starter under 14 tävlingsdagar (5 dressyr, 9 hopp). I dressyr hade vi tre stycken omgångar i Allsvenskan (Div. II och Div. III för ridhäst, samt Div. III för ponny) samt nationellt kval till SM för juniorer. I hoppning hade vi två stycken finaler i Allsvenskan (Div. II resp. Div. III för ridhäst). De flesta tävlingar har varit fulltecknade med undantag för några hopptävlingar. Nationaldagshoppet, Sommarhoppet och hopptävlingen i oktober drog ca 200 starter per dag jämfört mot övriga tävlingsdagar som är fulltecknade (300 starter). Alla dressyrtävlingar fylldes upp på mycket kort tid; tävlingen i mars blev fulltecknad på 29 sekunder! Det är ett allmänt problem i regionen med för få dressyrtävlingar. Av den anledningen har klubben lämnat in en motion till Svenska ridsportförbundets förbundsstämma 2015 som föreslår ett par ändringar som ska främja klubbar att anordna dressyrtävlingar. Som kuriosa kan berättas att en dopingkontroll genomfördes av Svenska ridsportförbundet under Novemberhoppet. En häst, som slumpmässigt valdes ut, fick lämna blodprov. Resultatet avslöjas inte, men det är mycket ovanligt med doping på denna nivå i vår fina sport. Tävlingsprogrammet för 2015 är i princip detsamma. Under hösten planerar vi att ha hopptävlingar upp till 130 cm vilket ska vara möjligt med de nya underlagen i våra ridhus. Om detta faller väl ut kan nationella hopptävlingar anordnas kommande år. Marknadssektionen Marknadssektionen i styrelsen har i huvudsak arbetat med sponsorverksamhet för klubbens olika tävlingar, men även fått sponsorpengar för klubbens dagliga drift. Under 2014 har Lurbo haft följande sponsorer; Delicato, Alexander Holmberg ledarutbildning, Lindvalls kaffe, Marstall, Carlsbergs öl, Sporren, Hööks, Möller Bil, Fönstermäklaren, Biltema, Blomsterhallen, Scandic Nord, Upplands Boservice, Coop Sunnersta, Liqusini, Stigbergs gård, Lagerqvist och son, Casco, Ostboden, Inkans brodyr, Kolla Masken och Knut Jönsson Ingenjörsbyrå AB.

10 Ungdomssektionen Verksamhetsberättelse År 2014 har varit ett otroligt tufft år för ungdomssektionen. Det har varit många som hoppat av och nya som tillkommit under hela året. I slutet av sommaren 2014 var det endast 6 stycken aktiva i styrelsen. Detta ledde till hårt slit för att kunna genomföra höstens aktiviteter, vilket ungdomarna klarade galant. Målet för 2014 var att hålla kvar gemenskapen som byggdes upp under Vi kallade därför till ett nytt årsmöte i början av hösten för att tillsätta en ny styrelse. Några exempel på vad Ungdomssektionen gjort under * Filmkvällar- för att få ihop en gemenskap mellan US-styrelsen och ungdomarna i klubben är detta en väldigt effektiv aktivitet. * Skötarkurs- Utbildning för de elever som vill bli skötare på ridskolans hästar. * Tävlingskurs- En extra utbildning för de elever som vi ha djupare kunskaper om hur det går till på tävling. Detta var dock inte så många som kom på. Nästa år är tanken att vi ska samarbeta med de som håller gröntkortkurs. * Städat på Coop och sålt salamikorv- dessa två aktiviteter har ungdomssektionen gjort för att kunna samla in lite extra pengar. * Klubbtävlingar- Ungdomssektionen försökte hjälpa till så gott det gick med att vara funktionär under årets klubbtävlingar. * Halloweenkväll- Trevlig kväll med lekar, tipspromenad och mycket mer. * Julshow även detta år hade Ungdomssektionen hand om Julshowen, många tyckte att det vart en lyckad kväll med en massa skratt. Under hösten skickade ungdomssektionen en person på ungdomsledarkurs (ULK) som Svenska Ridsportförbundet håller i en gång om året för alla ungdomar som är över 15 år. 1.5 Uppsala Ridcenter URC:s styrelse har under 2014 varit: Charlotta Gidlund Lif - Ordförande Marie-Louise Dahlberg Camilla Andreasson Thomas Törne URC redovisade ett positivt resultat på kr.

11 2. Ekonomi Årets resultat för Lurbo RK blev kr. Vi har liksom de flesta andra ridskolor det arbetsamt att få verksamheten att gå runt. Ekonomin i föreningen har under många år varit ansträngd. Ett fokuserat arbete har genomförts för att få ner kostnader och samtidigt öka omsättningen för bättre lönsamhet. Genom ett omfattande engagemang och ett digert tävlingsprogram har tävlingarna ger ett mycket positivt bidrag till ekonomin. Prioriterade kostnader att hålla nere är hyra, el och veterinärkostnader. Genom vårt tänk på hållbar häst och säkerhetsfrågor har vi lyckats få ned kostnaderna till miniminivå. Hyran har under året legat oförändrad. Genom kommunens aktiviteter med Elutredningen har elförbrukningen gått ned till rimliga nivåer. Vi har bytt försäkringsbolag till Sveland på hästarna. Förhandlat klart med RS spån om nytt avtal. Vi fortsätter arbeta med Marstall foder. Vi har även sett över alla andra kostnader för foder. Hästar har vi köpt ett flertal men också sålt några. Vi har en växande verksamhet med ett ökat antal ridande även i år. Det är grunden för en långsiktig, god och sund ekonomi. Under året har vi haft stor efterfrågan på lektionstider så vi har på tisdagar, varannan fredag 2 timmar dubbla ridlektioner. Glädjande kan vi presentera ett fint plusresultat för 2014! har med sitt fina läge geografiskt, stor ändamålsenlig anläggning och kunnig personal alla möjligheter att även i framtiden driva en framgångsrik ridskola.

12 LURBO RIDKLUBB (3) Resultaträkning Föreningens intäkter Medlemsavgifter Ridavgifter Övriga verksamhetsintäkter Bidrag Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga verksamhetskostnader Summa föreningens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat

13 LURBO RIDKLUBB (3) Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Hästar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 LURBO RIDKLUBB (3) Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

15 3 Underskrifter Datum Thomas Törne Inga-Lena Assarsson Emma Johansson Maja Jonsson Per Hedenmark Louise Plan Marie-Louise Dahlberg Agneta Svedin

16

17

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2013 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2013... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2013... 5 III. EKONOMI OCH

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2012 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2012... 5 III. EKONOMI

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20 442 473 382 358 445 419 21-292 344 428 412 454 468 Totalt 778 817 810 770 899 887

Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20 442 473 382 358 445 419 21-292 344 428 412 454 468 Totalt 778 817 810 770 899 887 Verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2009 Stora Ekeby Ridklubb Styrelse får härmed avge sin berättelse för verksamheten under 2009 Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Invigningen av Flyinges Active Stable innebar bla att Skånes Ridsportförbund var på plats och fick den stora äran att klippa bandet. Ordförandens årskrönika 2013 2013 var det

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 sammanfattning LajvVerkstadens verksamhet har fortsatt att utvecklats under året som varit. Dels har vi gjort en interaktiv programstart på Mälardalens Högskolas

Läs mer