Kurser Urvalsgrupper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser Urvalsgrupper"

Transkript

1 Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad Stockholms universitet, antagningsenheten Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver SU Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen BF SU Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen BI SU Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen BII SU Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen HP SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BF SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BI SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BII SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska HP SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BF SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BI SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BII SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska HP SU Antik keramik i kontext BI SU Antik keramik i kontext BII SU Antik keramik i kontext HP SU Antiken i staden - fallet Stockholm BF SU Antiken i staden - fallet Stockholm BI SU Antiken i staden - fallet Stockholm BII SU Antiken i staden - fallet Stockholm HP SU Antikens kultur och samhällsliv I BF SU Antikens kultur och samhällsliv I BI SU Antikens kultur och samhällsliv I BII SU Antikens kultur och samhällsliv I HP SU Antikens kultur och samhällsliv I BF SU Antikens kultur och samhällsliv I BI SU Antikens kultur och samhällsliv I BII SU Antikens kultur och samhällsliv I HP SU Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BF SU Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BI SU Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BII SU Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I HP SU Arbetslivets juridik BF SU Arbetslivets juridik BI SU Arbetslivets juridik BII SU Arbetslivets juridik HP SU Arbetsmarknadskunskap med management I BF SU Arbetsmarknadskunskap med management I BI SU Arbetsmarknadskunskap med management I BII SU Arbetsmarknadskunskap med management I HP SU Argumentationsanalys BF SU Argumentationsanalys BI SU Argumentationsanalys BII SU Argumentationsanalys HP SU Arkeologi I BF SU Arkeologi I BI SU Arkeologi I BII SU Arkeologi I HP SU Att hantera konflikter i arbetslivet BF SU Att hantera konflikter i arbetslivet BI SU Att hantera konflikter i arbetslivet BII SU Att hantera konflikter i arbetslivet HP SU Att studera kommunikation BF SU Att studera kommunikation BI SU Att studera kommunikation BII SU Att studera kommunikation HP SU Barn- och ungdomsvetenskap I BF SU Barn- och ungdomsvetenskap I BI SU Barn- och ungdomsvetenskap I BII SU Barn- och ungdomsvetenskap I HP SU Barns teckenspråk i förskoleåldern BF SU Barns teckenspråk i förskoleåldern BI SU Barns teckenspråk i förskoleåldern BII SU Barns teckenspråk i förskoleåldern HP SU Biologi 60 BF SU Biologi 60 BI SU Biologi 60 BII SU Biologi 60 HP SU Dansanalys BF SU Dansanalys BI

2 SU Dansanalys BII SU Dansanalys HP SU Danska - muntlig och skriftlig färdighet BF SU Danska - muntlig och skriftlig färdighet BI SU Danska - muntlig och skriftlig färdighet BII SU Danska - muntlig och skriftlig färdighet HP SU Danska - språk och kultur BF SU Danska - språk och kultur BI SU Danska - språk och kultur BII SU Danska - språk och kultur HP SU Danska som grannspråk - läsfärdighet BF SU Danska som grannspråk - läsfärdighet BI SU Danska som grannspråk - läsfärdighet BII SU Danska som grannspråk - läsfärdighet HP SU Dansvetenskap I BI SU Dansvetenskap I BII SU Dansvetenskap I HP SU Data- och systemvetenskap I BF SU Data- och systemvetenskap I BI SU Data- och systemvetenskap I BII SU Data- och systemvetenskap I HP SU Datakunskap BF SU Datakunskap BI SU Datakunskap BII SU Datakunskap HP SU De moderna naturvetenskapernas idéhistoria BI SU De moderna naturvetenskapernas idéhistoria BII SU De moderna naturvetenskapernas idéhistoria HP SU De muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv BF SU De muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv BI SU De muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv BII SU De muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv HP SU De nordamerikanska indianernas historia I, ca BF SU De nordamerikanska indianernas historia I, ca BI SU De nordamerikanska indianernas historia I, ca BII SU De nordamerikanska indianernas historia I, ca HP SU De rasistiska idéernas historia BF SU De rasistiska idéernas historia BI SU De rasistiska idéernas historia BII SU De rasistiska idéernas historia HP SU Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BF SU Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BI SU Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BII SU Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet HP SU Demokrati och medborgarskap i Latinamerika BI SU Demokrati och medborgarskap i Latinamerika BII SU Demokrati och medborgarskap i Latinamerika HP SU Den japanska filmens kulturhistoria BF SU Den japanska filmens kulturhistoria BI SU Den japanska filmens kulturhistoria BII SU Den japanska filmens kulturhistoria HP SU Den moderna tidens idéhistoria BF SU Den moderna tidens idéhistoria BI SU Den moderna tidens idéhistoria BII SU Den moderna tidens idéhistoria HP SU Det moderna samhället BF SU Det moderna samhället BI SU Det moderna samhället BII SU Det moderna samhället HP SU Det professionella samtalet I BF SU Det professionella samtalet I BI SU Det professionella samtalet I BII SU Det professionella samtalet I HP SU Det tidigmoderna samhället BI SU Det tidigmoderna samhället BII SU Det tidigmoderna samhället HP SU Detektivromanen : Valda verk och problem, 7.5 GN BF SU Detektivromanen : Valda verk och problem, 7.5 GN BI SU Detektivromanen : Valda verk och problem, 7.5 GN BII

3 SU Detektivromanen : Valda verk och problem, 7.5 GN HP SU Didaktik: forskningsmetoder I BF SU Didaktik: forskningsmetoder I BI SU Didaktik: forskningsmetoder I HP SU Digital fotografi och bildteori BF SU Digital fotografi och bildteori BI SU Digital fotografi och bildteori BII SU Digital fotografi och bildteori HP SU Digitalt utanförskap och digital inkludering BF SU Digitalt utanförskap och digital inkludering BI SU Digitalt utanförskap och digital inkludering BII SU Digitalt utanförskap och digital inkludering HP SU Drama med didaktisk inriktning I BF SU Drama med didaktisk inriktning I BI SU Drama med didaktisk inriktning I BII SU Drama med didaktisk inriktning I HP SU Ekologi och artkunskap BI SU Ekologi och artkunskap BII SU Ekologi och artkunskap HP SU Ekologi, orienteringskurs BF SU Ekologi, orienteringskurs BI SU Ekologi, orienteringskurs BII SU Ekologi, orienteringskurs HP SU Ekonomisk historia I BF SU Ekonomisk historia I BI SU Ekonomisk historia I BII SU Ekonomisk historia I HP SU Ekonomisk historia I-II BF SU Ekonomisk historia I-II BI SU Ekonomisk historia I-II BII SU Ekonomisk historia I-II HP SU Ekosystemtjänstförvaltning BF SU Ekosystemtjänstförvaltning BI SU Ekosystemtjänstförvaltning BII SU Ekosystemtjänstförvaltning HP SU Engelska I BF SU Engelska I BI SU Engelska I BII SU Engelska I HP SU esamhället - evolution eller revolution? BF SU esamhället - evolution eller revolution? BI SU esamhället - evolution eller revolution? BII SU esamhället - evolution eller revolution? HP SU Etik BF SU Etik BI SU Etik BII SU Etik HP SU Etnologi I BF SU Etnologi I BI SU Etnologi I BII SU Etnologi I HP SU Etologi, orienteringskurs BF SU Etologi, orienteringskurs BI SU Etologi, orienteringskurs BII SU Etologi, orienteringskurs HP SU Fantasy BF SU Fantasy BI SU Fantasy BII SU Fantasy HP SU Fem epoker i idéhistorien, antiken till upplysningen BI SU Fem epoker i idéhistorien, antiken till upplysningen BII SU Fem epoker i idéhistorien, antiken till upplysningen HP SU Fem teman i den moderna tidens idéhistoria BF SU Fem teman i den moderna tidens idéhistoria BI SU Fem teman i den moderna tidens idéhistoria BII SU Fem teman i den moderna tidens idéhistoria HP SU Fem teman under och 1900-talet BI SU Fem teman under och 1900-talet BII SU Fem teman under och 1900-talet HP

4 SU Filmkritik i teori och praktik BI SU Filmkritik i teori och praktik BII SU Filmkritik i teori och praktik HP SU Filmmusik BF SU Filmmusik BI SU Filmmusik BII SU Filmmusik HP SU Filmvetenskap I BF SU Filmvetenskap I BI SU Filmvetenskap I BII SU Filmvetenskap I HP SU Filosofins historia BF SU Filosofins historia BI SU Filosofins historia BII SU Filosofins historia HP SU Finska som främmande språk I BI SU Finska som främmande språk I BII SU Finska som främmande språk I HP SU Folkhemsliv BF SU Folkhemsliv BI SU Folkhemsliv BII SU Folkhemsliv HP SU Folklore: Ritual, berättelse och tradition BI SU Folklore: Ritual, berättelse och tradition BII SU Folklore: Ritual, berättelse och tradition HP SU Franska I BI SU Franska I BII SU Franska I HP SU Franska I BF SU Franska I BI SU Franska I BII SU Franska I HP SU Franska I BF SU Franska I BI SU Franska I BII SU Franska I HP SU Franska, förberedande kurs BF SU Franska, förberedande kurs BI SU Franska, förberedande kurs BII SU Franska, förberedande kurs HP SU Franska, förberedande kurs BF SU Franska, förberedande kurs BI SU Franska, förberedande kurs BII SU Franska, förberedande kurs HP SU Franska, hörförståelse och muntlig produktion BF SU Franska, hörförståelse och muntlig produktion BI SU Franska, hörförståelse och muntlig produktion BII SU Franska, hörförståelse och muntlig produktion HP SU Franska, läsförståelse BI SU Franska, läsförståelse BII SU Franska, läsförståelse HP SU Fysiologi BF SU Fysiologi BI SU Fysiologi BII SU Fysiologi HP SU Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs BF SU Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs BI SU Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs BII SU Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs HP SU Förberedande kurs i matematik BF SU Förberedande kurs i matematik BI SU Förberedande kurs i matematik BII SU Förberedande kurs i matematik HP SU Föreställningsanalys BI SU Föreställningsanalys BII SU Föreställningsanalys HP SU Företagsekonomi I BF SU Företagsekonomi I BI SU Företagsekonomi I BII

5 SU Företagsekonomi I HP SU Genus i historien - kropp, makt och kön BF SU Genus i historien - kropp, makt och kön BI SU Genus i historien - kropp, makt och kön BII SU Genus i historien - kropp, makt och kön HP SU Genus och sexualitet BF SU Genus och sexualitet BI SU Genus och sexualitet BII SU Genus och sexualitet HP SU Genusvetenskap I BF SU Genusvetenskap I BI SU Genusvetenskap I BII SU Genusvetenskap I HP SU Geografi I BF SU Geografi I BI SU Geografi I BII SU Geografi I HP SU Geovetenskap med miljötillämpningar BI SU Geovetenskap med miljötillämpningar BII SU Geovetenskap med miljötillämpningar HP SU Gifter, hälsa och miljö, orienteringskurs BF SU Gifter, hälsa och miljö, orienteringskurs BI SU Gifter, hälsa och miljö, orienteringskurs BII SU Gifter, hälsa och miljö, orienteringskurs HP SU Global ekonomi - tillväxt, kriser och marknader BF SU Global ekonomi - tillväxt, kriser och marknader BI SU Global ekonomi - tillväxt, kriser och marknader BII SU Global ekonomi - tillväxt, kriser och marknader HP SU Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling i Latinamerika BF SU Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling i Latinamerika BI SU Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling i Latinamerika BII SU Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling i Latinamerika HP SU Grekerna: språket, kulturen och myterna BF SU Grekerna: språket, kulturen och myterna BI SU Grekerna: språket, kulturen och myterna BII SU Grekerna: språket, kulturen och myterna HP SU Grekiska I BF SU Grekiska I BI SU Grekiska I BII SU Grekiska I HP SU Grekiska I, 1 BI SU Grekiska I, 1 BII SU Grekiska I, 1 HP SU Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BI SU Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BII SU Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik HP SU Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BF SU Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BI SU Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BII SU Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I HP SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BF SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BI SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BII SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs HP SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BF SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BI SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BII SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs HP SU Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BF SU Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BI SU Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BII SU Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi HP SU Grundläggande statistik för ekonomer BI SU Grundläggande statistik för ekonomer BII SU Grundläggande statistik för ekonomer HP SU Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BF SU Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BI SU Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BII SU Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning HP

6 SU Hjärnans biokemi, orienteringskurs BF SU Hjärnans biokemi, orienteringskurs BI SU Hjärnans biokemi, orienteringskurs BII SU Hjärnans biokemi, orienteringskurs HP SU Hållbar konsumtion BI SU Hållbar konsumtion BII SU Hållbar konsumtion HP SU Hållbar samhällsutveckling BF SU Hållbar samhällsutveckling BI SU Hållbar samhällsutveckling BII SU Hållbar samhällsutveckling HP SU Hållbar utveckling och miljöpolitik BI SU Hållbar utveckling och miljöpolitik BII SU Hållbar utveckling och miljöpolitik HP SU Hälsopedagogik I BF SU Hälsopedagogik I BI SU Hälsopedagogik I BII SU Hälsopedagogik I HP SU Hälsopedagogik I BF SU Hälsopedagogik I BI SU Hälsopedagogik I BII SU Hälsopedagogik I HP SU Idéhistoria I BF SU Idéhistoria I BI SU Idéhistoria I BII SU Idéhistoria I HP SU Idéhistoria, från antiken till upplysningen BF SU Idéhistoria, från antiken till upplysningen BI SU Idéhistoria, från antiken till upplysningen BII SU Idéhistoria, från antiken till upplysningen HP SU Internationella relationer I BF SU Internationella relationer I BI SU Internationella relationer I BII SU Internationella relationer I HP SU Introduktion i genusstudier BF SU Introduktion i genusstudier BI SU Introduktion i genusstudier BII SU Introduktion i genusstudier HP SU Introduktion i miljövetenskap för naturvetare BI SU Introduktion i miljövetenskap för naturvetare BII SU Introduktion i miljövetenskap för naturvetare HP SU Introduktion till drama med didaktisk inriktning BF SU Introduktion till drama med didaktisk inriktning BI SU Introduktion till drama med didaktisk inriktning BII SU Introduktion till drama med didaktisk inriktning HP SU Introduktion till latinamerikanska idétraditioner BI SU Introduktion till latinamerikanska idétraditioner BII SU Introduktion till latinamerikanska idétraditioner HP SU Introduktion till lingvistik BF SU Introduktion till lingvistik BI SU Introduktion till lingvistik BII SU Introduktion till lingvistik HP SU Introduktionskurs i svensk och internationell politik BF SU Introduktionskurs i svensk och internationell politik BI SU Introduktionskurs i svensk och internationell politik BII SU Introduktionskurs i svensk och internationell politik HP SU Islamologi BF SU Islamologi BI SU Islamologi BII SU Islamologi HP SU Italienska I BI SU Italienska I BII SU Italienska I HP SU Italienska I BF SU Italienska I BI SU Italienska I BII SU Italienska I HP SU Italienska, förberedande kurs 1 BF SU Italienska, förberedande kurs 1 BI

7 SU Italienska, förberedande kurs 1 BII SU Italienska, förberedande kurs 1 HP SU Japan i Asien BF SU Japan i Asien BI SU Japan i Asien BII SU Japan i Asien HP SU Journalistisk produktion och tillämpning I BF SU Journalistisk produktion och tillämpning I BI SU Journalistisk produktion och tillämpning I BII SU Journalistisk produktion och tillämpning I HP SU Kinas historia och samhälle BF SU Kinas historia och samhälle BI SU Kinas historia och samhälle BII SU Kinas historia och samhälle HP SU Kinesisk filosofi BF SU Kinesisk filosofi BI SU Kinesisk filosofi BII SU Kinesisk filosofi HP SU Kinesiska för nybörjare I BF SU Kinesiska för nybörjare I BI SU Kinesiska för nybörjare I BII SU Kinesiska för nybörjare I HP SU Kinesiska I BI SU Kinesiska I BII SU Kinesiska I HP SU Kläder, kropp och identitet BF SU Kläder, kropp och identitet BI SU Kläder, kropp och identitet BII SU Kläder, kropp och identitet HP SU Kommunikation, ledarskap och hälsa BF SU Kommunikation, ledarskap och hälsa BI SU Kommunikation, ledarskap och hälsa BII SU Kommunikation, ledarskap och hälsa HP SU Konstnärer om konst BI SU Konstnärer om konst BII SU Konstnärer om konst HP SU Konstpedagogik I BF SU Konstpedagogik I BI SU Konstpedagogik I BII SU Konstpedagogik I HP SU Konstpedagogik I BI SU Konstpedagogik I BII SU Konstpedagogik I HP SU Konstvetenskap I BF SU Konstvetenskap I BI SU Konstvetenskap I BII SU Konstvetenskap I HP SU Konstvetenskap I BF SU Konstvetenskap I BI SU Konstvetenskap I BII SU Konstvetenskap I HP SU Konstvetenskap I. Visuell kommunikation BF SU Konstvetenskap I. Visuell kommunikation BI SU Konstvetenskap I. Visuell kommunikation BII SU Konstvetenskap I. Visuell kommunikation HP SU Koreanska I BF SU Koreanska I BI SU Koreanska I BII SU Koreanska I HP SU Kriminologi (Distans) I BF SU Kriminologi (Distans) I BI SU Kriminologi (Distans) I BII SU Kriminologi (Distans) I HP SU Kriminologi I BF SU Kriminologi I BI SU Kriminologi I BII SU Kriminologi I HP SU Kultur och politik i slaviska länder I BI SU Kultur och politik i slaviska länder I HP

8 SU Kultur och politik i slaviska länder I BF SU Kultur och politik i slaviska länder I BI SU Kultur och politik i slaviska länder I BII SU Kultur och politik i slaviska länder I HP SU Kulturgeografi I BF SU Kulturgeografi I BI SU Kulturgeografi I BII SU Kulturgeografi I HP SU Kulturhistoria BF SU Kulturhistoria BI SU Kulturhistoria BII SU Kulturhistoria HP SU Kulturpolitik BI SU Kulturpolitik BII SU Kulturpolitik HP SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BF SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BI SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BII SU Kurspaket Svenska som andraspråk I HP SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BF SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BI SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BII SU Kurspaket Svenska som andraspråk I HP SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BF SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BI SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BII SU Kurspaket Svenska som andraspråk I HP SU Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs BI SU Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs BII SU Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs HP SU Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker BF SU Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker BI SU Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker BII SU Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker HP SU Landskap och miljö BI SU Landskap och miljö BII SU Landskap och miljö HP SU Latin I, 1 BF SU Latin I, 1 BI SU Latin I, 1 BII SU Latin I, 1 HP SU Latin I, 1 BF SU Latin I, 1 BI SU Latin I, 1 BII SU Latin I, 1 HP SU Latinamerikas historia BI SU Latinamerikas historia BII SU Latinamerikas historia HP SU Latinamerikastudier I BF SU Latinamerikastudier I BI SU Latinamerikastudier I BII SU Latinamerikastudier I HP SU Lingvistik I BF SU Lingvistik I BI SU Lingvistik I BII SU Lingvistik I HP SU Litteraturvetenskap I BF SU Litteraturvetenskap I BI SU Litteraturvetenskap I BII SU Litteraturvetenskap I HP SU Litteraturvetenskap I BF SU Litteraturvetenskap I BI SU Litteraturvetenskap I BII SU Litteraturvetenskap I HP SU Logik BF SU Logik BI SU Logik BII SU Logik HP SU Läs- och skrivsvårigheter BI

9 SU Läs- och skrivsvårigheter BII SU Läs- och skrivsvårigheter HP SU Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BF SU Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BI SU Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BII SU Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I HP SU Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BF SU Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BI SU Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BII SU Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) HP SU Matematik för ekonomisk och statistisk analys BI SU Matematik för ekonomisk och statistisk analys BII SU Matematik för ekonomisk och statistisk analys HP SU Matematik för naturvetenskaper BI SU Matematik för naturvetenskaper BII SU Matematik för naturvetenskaper HP SU Matematik I BF SU Matematik I BI SU Matematik I BII SU Matematik I HP SU Matematik I BI SU Matematik I BII SU Matematik I HP SU Matematik I BI SU Matematik I BII SU Matematik I HP SU Matematik I BF SU Matematik I BI SU Matematik I BII SU Matematik I HP SU Medeltidens kultur och samhällsliv BI SU Medeltidens kultur och samhällsliv BII SU Medeltidens kultur och samhällsliv HP SU Medeltidens samhälle BI SU Medeltidens samhälle BII SU Medeltidens samhälle HP SU Medie- och kommunikationsvetenskap I BF SU Medie- och kommunikationsvetenskap I BI SU Medie- och kommunikationsvetenskap I BII SU Medie- och kommunikationsvetenskap I HP SU Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi BF SU Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi BI SU Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi BII SU Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi HP SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BF SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BI SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BII SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I HP SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - Nätbaserad distanskurs BF SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - Nätbaserad distanskurs BI SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - Nätbaserad distanskurs BII SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - Nätbaserad distanskurs HP SU Miljövård och miljöarbete BF SU Miljövård och miljöarbete BI SU Miljövård och miljöarbete BII SU Miljövård och miljöarbete HP SU Modevetenskap - grundkurs BF SU Modevetenskap - grundkurs BI SU Modevetenskap - grundkurs BII SU Modevetenskap - grundkurs HP SU Museipedagogik I BF SU Museipedagogik I BI SU Museipedagogik I BII SU Museipedagogik I HP SU Museipedagogik I BF SU Museipedagogik I BI SU Museipedagogik I BII SU Museipedagogik I HP SU Musikdidaktik - en resurs i pedagogiskt arbete med barn och ungdomar: Gitarr I BF - 0 0

10 SU Musikdidaktik - en resurs i pedagogiskt arbete med barn och ungdomar: Gitarr I BI SU Musikdidaktik - en resurs i pedagogiskt arbete med barn och ungdomar: Gitarr I BII SU Musikdidaktik - en resurs i pedagogiskt arbete med barn och ungdomar: Gitarr I HP SU Musikvetenskap - Europeisk filmmusik BF SU Musikvetenskap - Europeisk filmmusik BI SU Musikvetenskap - Europeisk filmmusik BII SU Musikvetenskap - Europeisk filmmusik HP SU Musikvetenskap - kandidatkurs BI SU Musikvetenskap - kandidatkurs BII SU Musikvetenskap - kandidatkurs HP SU Musikvetenskap - Musikteori BF SU Musikvetenskap - Musikteori BI SU Musikvetenskap - Musikteori BII SU Musikvetenskap - Musikteori HP SU Musikvetenskap - Musikteori BF SU Musikvetenskap - Musikteori BI SU Musikvetenskap - Musikteori BII SU Musikvetenskap - Musikteori HP SU Musikvetenskap - Musikteorins grunder BF SU Musikvetenskap - Musikteorins grunder BI SU Musikvetenskap - Musikteorins grunder BII SU Musikvetenskap - Musikteorins grunder HP SU Mångfald och globalisering BF SU Mångfald och globalisering BI SU Mångfald och globalisering BII SU Mångfald och globalisering HP SU Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur BF SU Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur BI SU Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur BII SU Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur HP SU Människans språk - fortbildningskurs för gymnasielärare BI SU Nationalekonomi I BF SU Nationalekonomi I BI SU Nationalekonomi I BII SU Nationalekonomi I HP SU Naturgeografi I BF SU Naturgeografi I BI SU Naturgeografi I BII SU Naturgeografi I HP SU Naturresurser och hållbar utveckling BF SU Naturresurser och hållbar utveckling BI SU Naturresurser och hållbar utveckling BII SU Naturresurser och hållbar utveckling HP SU Naturvetenskapligt basår BF SU Naturvetenskapligt basår BI SU Naturvetenskapligt basår BII SU Naturvetenskapligt basår HP SU Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen BI SU Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen BII SU Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen HP SU NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I BI SU NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I BII SU NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I HP SU Normkritisk pedagogik BF SU Normkritisk pedagogik BI SU Normkritisk pedagogik BII SU Normkritisk pedagogik HP SU Nygrekiska I BF SU Nygrekiska I BI SU Nygrekiska I BII SU Nygrekiska I HP SU Nygrekiska I BF SU Nygrekiska I BI SU Nygrekiska I BII SU Nygrekiska I HP SU Oceanografins grunder, orienteringskurs BF SU Oceanografins grunder, orienteringskurs BI SU Oceanografins grunder, orienteringskurs BII SU Oceanografins grunder, orienteringskurs HP

11 SU Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika BI SU Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika BII SU Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika HP SU Organismernas mångfald och fylogeni BI SU Organismernas mångfald och fylogeni BII SU Organismernas mångfald och fylogeni HP SU Pedagogik I BF SU Pedagogik I BI SU Pedagogik I BII SU Pedagogik I HP SU Pedagogisk introduktionskurs BF SU Pedagogisk introduktionskurs BI SU Pedagogisk introduktionskurs BII SU Pedagogisk introduktionskurs HP SU Polen igår och idag BI SU Polen igår och idag BII SU Polen igår och idag HP SU Politisk filosofi I BF SU Politisk filosofi I BI SU Politisk filosofi I BII SU Politisk filosofi I HP SU Polsk kultur- och idéhistoria BI SU Polsk kultur- och idéhistoria BII SU Polsk kultur- och idéhistoria HP SU Polska I BF SU Polska I BI SU Polska I BII SU Polska I HP SU Populärkulturen och samhället BF SU Populärkulturen och samhället BI SU Populärkulturen och samhället BII SU Populärkulturen och samhället HP SU Portugisiska för arbetslivet I BI SU Portugisiska för arbetslivet I BII SU Portugisiska för arbetslivet I HP SU Portugisiska I BF SU Portugisiska I BI SU Portugisiska I BII SU Portugisiska I HP SU Portugisiska I BI SU Portugisiska I BII SU Portugisiska I HP SU Portugisiska I BF SU Portugisiska I BI SU Portugisiska I BII SU Portugisiska I HP SU Portugisiska i världen BI SU Portugisiska i världen BII SU Portugisiska i världen HP SU Postkolonial teori och historia BI SU Postkolonial teori och historia BII SU Postkolonial teori och historia HP SU Praktisk filosofi I BF SU Praktisk filosofi I BI SU Praktisk filosofi I BII SU Praktisk filosofi I HP SU Praktisk filosofi I BF SU Praktisk filosofi I BI SU Praktisk filosofi I BII SU Praktisk filosofi I HP SU Praktisk projektledning BF SU Praktisk projektledning BI SU Praktisk projektledning BII SU Praktisk projektledning HP SU Praktisk retorik BF SU Praktisk retorik BI SU Praktisk retorik BII SU Praktisk retorik HP SU Praktisk retorik BF - 0 3

12 SU Praktisk retorik BI SU Praktisk retorik BII SU Praktisk retorik HP SU Praktisk svenska BI SU Praktisk svenska BII SU Praktisk svenska HP SU Projekt och projektorganisation BF SU Projekt och projektorganisation BI SU Projekt och projektorganisation BII SU Projekt och projektorganisation HP SU Psykologi I BF SU Psykologi I BI SU Psykologi I BII SU Psykologi I HP SU Reklam och PR I BF SU Reklam och PR I BI SU Reklam och PR I BII SU Reklam och PR I HP SU Religionshistoria I BF SU Religionshistoria I BI SU Religionshistoria I BII SU Religionshistoria I HP SU Religionshistoria I BF SU Religionshistoria I BI SU Religionshistoria I BII SU Religionshistoria I HP SU Rysk litteraturhistoria BF SU Rysk litteraturhistoria BI SU Rysk litteraturhistoria BII SU Rysk litteraturhistoria HP SU Ryska för nybörjare BF SU Ryska för nybörjare BI SU Ryska för nybörjare BII SU Ryska för nybörjare HP SU Ryska för nybörjare BF SU Ryska för nybörjare BI SU Ryska för nybörjare BII SU Ryska för nybörjare HP SU Ryska I BI SU Ryska I BII SU Ryska I HP SU Ryska I BF SU Ryska I BI SU Ryska I BII SU Ryska I HP SU Ryssland igår och idag BI SU Ryssland igår och idag BII SU Ryssland igår och idag HP SU Rätt och fel i dagens svenska BI SU Rätt och fel i dagens svenska BII SU Rätt och fel i dagens svenska HP SU Rättspsykologi I BF SU Rättspsykologi I BI SU Rättspsykologi I BII SU Rättspsykologi I HP SU Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter BF SU Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter BI SU Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter BII SU Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter HP SU Scenkonstens teori och metod HP SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BF SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BI SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BII SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk HP SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BF SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BI SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BII SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk HP SU Skrivande i yrkeslivet BF - 0 2

13 SU Skrivande i yrkeslivet BI SU Skrivande i yrkeslivet BII SU Skrivande i yrkeslivet HP SU Socialantropologi I BF SU Socialantropologi I BI SU Socialantropologi I BII SU Socialantropologi I HP SU Sociologi I BF SU Sociologi I BI SU Sociologi I BII SU Sociologi I HP SU Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BF SU Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BI SU Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BII SU Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I HP SU Spanska för arbetslivet I BF SU Spanska för arbetslivet I BI SU Spanska för arbetslivet I BII SU Spanska för arbetslivet I HP SU Spanska Nybörjarkurs BF SU Spanska Nybörjarkurs BI SU Spanska Nybörjarkurs BII SU Spanska Nybörjarkurs HP SU Spanska, språk och litteratur I BF SU Spanska, språk och litteratur I BI SU Spanska, språk och litteratur I BII SU Spanska, språk och litteratur I HP SU Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna BF SU Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna BI SU Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna BII SU Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna HP SU Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BF SU Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BI SU Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BII SU Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 HP SU Specialpedagogik I: Barns och ungas utveckling och psykiska hälsa BF SU Specialpedagogik I: Barns och ungas utveckling och psykiska hälsa BI SU Specialpedagogik I: Barns och ungas utveckling och psykiska hälsa BII SU Specialpedagogik I: Barns och ungas utveckling och psykiska hälsa HP SU Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 BF SU Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 BI SU Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 BII SU Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 HP SU Specialpedagogik I: Introduktion till ämnet specialpedagogik BF SU Specialpedagogik I: Introduktion till ämnet specialpedagogik BI SU Specialpedagogik I: Introduktion till ämnet specialpedagogik BII SU Specialpedagogik I: Introduktion till ämnet specialpedagogik HP SU Specialpedagogik I: Pedagogiska och sociala utmaningar BF SU Specialpedagogik I: Pedagogiska och sociala utmaningar BI SU Specialpedagogik I: Pedagogiska och sociala utmaningar BII SU Specialpedagogik I: Pedagogiska och sociala utmaningar HP SU Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1 BF SU Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1 BI SU Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1 BII SU Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1 HP SU Specialpedagogik med inriktning mot tecken som alternativ och kompl. kommunikation BF SU Specialpedagogik med inriktning mot tecken som alternativ och kompl. kommunikation BI SU Specialpedagogik med inriktning mot tecken som alternativ och kompl. kommunikation BII SU Specialpedagogik med inriktning mot tecken som alternativ och kompl. kommunikation HP SU Språk och kultur i teckenspråkssamfundet BI SU Språk och kultur i teckenspråkssamfundet BII SU Språk och kultur i teckenspråkssamfundet HP SU Språkets evolution, utveckling och variation BF SU Språkets evolution, utveckling och variation BI SU Språkets evolution, utveckling och variation BII SU Språkets evolution, utveckling och variation HP SU Stadsliv BI SU Stadsliv BII SU Stadsliv HP

14 SU Statistik I BF SU Statistik I BI SU Statistik I BII SU Statistik I HP SU Statistikens grunder BF SU Statistikens grunder BI SU Statistikens grunder BII SU Statistikens grunder HP SU Statistikens grunder BF SU Statistikens grunder BI SU Statistikens grunder BII SU Statistikens grunder HP SU Statsvetenskap I BF SU Statsvetenskap I BI SU Statsvetenskap I BII SU Statsvetenskap I HP SU Statsvetenskap på engelska I BF SU Statsvetenskap på engelska I BI SU Statsvetenskap på engelska I BII SU Statsvetenskap på engelska I HP SU Stockholm före Stockholm BF SU Stockholm före Stockholm BI SU Stockholm före Stockholm BII SU Stockholm före Stockholm HP SU Sweden - Society and Everyday Life BF SU Sweden - Society and Everyday Life BI SU Sweden - Society and Everyday Life BII SU Sweden - Society and Everyday Life HP SU Swedish Film and Television Culture BF SU Swedish Film and Television Culture BI SU Swedish Film and Television Culture BII SU Swedish Film and Television Culture HP SU Svensk historia från sjösidan, ca år BF SU Svensk historia från sjösidan, ca år BI SU Svensk historia från sjösidan, ca år BII SU Svensk historia från sjösidan, ca år HP SU Svenska för studenter med utländsk förutbildning BI SU Svenska för studenter med utländsk förutbildning BII SU Svenska för studenter med utländsk förutbildning HP SU Svenska I BF SU Svenska I BI SU Svenska I BII SU Svenska I HP SU Svenska som andraspråk för döva I BI SU Svenska som andraspråk för döva I BII SU Svenska som andraspråk för döva I HP SU Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv BF SU Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv BI SU Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv HP SU Teatervetenskap I BF SU Teatervetenskap I BI SU Teatervetenskap I BII SU Teatervetenskap I HP SU Teckenspråk som nybörjarspråk I BF SU Teckenspråk som nybörjarspråk I BI SU Teckenspråk som nybörjarspråk I BII SU Teckenspråk som nybörjarspråk I HP SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BF SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BI SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BII SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning HP SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BI SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BII SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning HP SU Teoretisk filosofi I BF SU Teoretisk filosofi I BI SU Teoretisk filosofi I BII SU Teoretisk filosofi I HP SU Tjeckien: nytt land, gammal historia BI

15 SU Tjeckien: nytt land, gammal historia BII SU Tjeckien: nytt land, gammal historia HP SU Tyska, nybörjarkurs I BF SU Tyska, nybörjarkurs I BI SU Tyska, nybörjarkurs I BII SU Tyska, nybörjarkurs I HP SU Ungdom, identitet och sociala arenor BF SU Ungdom, identitet och sociala arenor BI SU Ungdom, identitet och sociala arenor BII SU Ungdom, identitet och sociala arenor HP SU Urbangeografi och samhällsplanering BF SU Urbangeografi och samhällsplanering BI SU Urbangeografi och samhällsplanering BII SU Urbangeografi och samhällsplanering HP SU Utbildningsledare vid trafikskola BI SU Utbildningsledare vid trafikskola BII SU Utbildningsledare vid trafikskola HP SU Vetenskapsteori BF SU Vetenskapsteori BI SU Vetenskapsteori BII SU Vetenskapsteori HP SU Visuell arkeologi BI SU Visuell arkeologi BII SU Visuell arkeologi HP SU Words BF SU Words BI SU Words BII SU Words HP SU Vårdpedagogik I BI SU Vårdpedagogik I BII SU Vårdpedagogik I HP SU Vårdpedagogik I BF SU Vårdpedagogik I BI SU Vårdpedagogik I BII SU Vårdpedagogik I HP SU Vägledning i ett mångkulturellt samhälle BF SU Vägledning i ett mångkulturellt samhälle BI SU Vägledning i ett mångkulturellt samhälle BII SU Vägledning i ett mångkulturellt samhälle HP SU Världens eko, orienteringskurs BF SU Världens eko, orienteringskurs BI SU Världens eko, orienteringskurs BII SU Världens eko, orienteringskurs HP

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver Kurser

Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver Kurser Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start vårterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-01-08 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015 43170 Magisterkurs i engelska 60.0 711A03 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 1 0 43106 International Business English 15.0 711G05 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 76 0 43152 Engelska

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF14 MATMAT02a Matematik 2a 100 PSKPSY01 Psykologi 1 (få platser kvar) (HT) 50 PSKPSY02A Psykologi 2a (VT) 50 SVESKR0 Skrivande (få platser kvar) 100 MODITA01 Italienska 1 100 BILBIL01b Bild och form 1b

Läs mer

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 LINNÉUNIVERSITETET FÖRORDNANDE 1 (8) Institutionen för språk och litteratur Institutionsstyrelsen 2012-03-15 Dnr SOL 2011/158 Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 ENGELSKA 1EN01U Engelska

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Laura Álvarez López Per Simfors Ann-Kari Sundberg/IKK, LiU Övergripande mål: Att designa språkutbildning utifrån ett integrerat

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER Hösten 2015 GRUNDLÄGGANDE KURSER Dator Orienterings- Office 2010, Orienteringskurs 1, ISBN: 978-91-85989-59-1 kurs www.behandladeord.se Extrabok

Läs mer

ANTAGNINGSSTATISTIK HT2013

ANTAGNINGSSTATISTIK HT2013 ANTAGNINGSSTATISTIK HT2013 Program BI Sökande med betyg från gymnasieskola gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola gymnasiel vuxenutbildning med komplettering

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Kansli S Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Du anmäler dig till kurs inom program via http://www.antagning.se/ (välj Logga in på sidans överkant). I Logga in-fönstret under Är du

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Antal platser inkl. överintag. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande

Antal platser inkl. överintag. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 1 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby)

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby) Skandinavisk (huvudområde i Uppsala Visby) LÅ Hösttermin Vårtermin År 2* Program: Projektekonomi projekthantering A: Människoblivandet jägare/samlare kultur Skandinaviens neolitikum äldre bronsålder text

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1 Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan!

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan! www.srhr.se/falkoping Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan 1 Berör all personal Nu och sen? Förändringsagenter Enskilda lektioner, dagar eller insatser Sex och samlevnad Fånga frågan

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer