Kurser Urvalsgrupper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser Urvalsgrupper"

Transkript

1 Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad Stockholms universitet, antagningsenheten Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver SU Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen BF SU Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen BI SU Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen BII SU Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen HP SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BF SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BI SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BII SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska HP SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BF SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BI SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BII SU Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska HP SU Antik keramik i kontext BI SU Antik keramik i kontext BII SU Antik keramik i kontext HP SU Antiken i staden - fallet Stockholm BF SU Antiken i staden - fallet Stockholm BI SU Antiken i staden - fallet Stockholm BII SU Antiken i staden - fallet Stockholm HP SU Antikens kultur och samhällsliv I BF SU Antikens kultur och samhällsliv I BI SU Antikens kultur och samhällsliv I BII SU Antikens kultur och samhällsliv I HP SU Antikens kultur och samhällsliv I BF SU Antikens kultur och samhällsliv I BI SU Antikens kultur och samhällsliv I BII SU Antikens kultur och samhällsliv I HP SU Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BF SU Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BI SU Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BII SU Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I HP SU Arbetslivets juridik BF SU Arbetslivets juridik BI SU Arbetslivets juridik BII SU Arbetslivets juridik HP SU Arbetsmarknadskunskap med management I BF SU Arbetsmarknadskunskap med management I BI SU Arbetsmarknadskunskap med management I BII SU Arbetsmarknadskunskap med management I HP SU Argumentationsanalys BF SU Argumentationsanalys BI SU Argumentationsanalys BII SU Argumentationsanalys HP SU Arkeologi I BF SU Arkeologi I BI SU Arkeologi I BII SU Arkeologi I HP SU Att hantera konflikter i arbetslivet BF SU Att hantera konflikter i arbetslivet BI SU Att hantera konflikter i arbetslivet BII SU Att hantera konflikter i arbetslivet HP SU Att studera kommunikation BF SU Att studera kommunikation BI SU Att studera kommunikation BII SU Att studera kommunikation HP SU Barn- och ungdomsvetenskap I BF SU Barn- och ungdomsvetenskap I BI SU Barn- och ungdomsvetenskap I BII SU Barn- och ungdomsvetenskap I HP SU Barns teckenspråk i förskoleåldern BF SU Barns teckenspråk i förskoleåldern BI SU Barns teckenspråk i förskoleåldern BII SU Barns teckenspråk i förskoleåldern HP SU Biologi 60 BF SU Biologi 60 BI SU Biologi 60 BII SU Biologi 60 HP SU Dansanalys BF SU Dansanalys BI

2 SU Dansanalys BII SU Dansanalys HP SU Danska - muntlig och skriftlig färdighet BF SU Danska - muntlig och skriftlig färdighet BI SU Danska - muntlig och skriftlig färdighet BII SU Danska - muntlig och skriftlig färdighet HP SU Danska - språk och kultur BF SU Danska - språk och kultur BI SU Danska - språk och kultur BII SU Danska - språk och kultur HP SU Danska som grannspråk - läsfärdighet BF SU Danska som grannspråk - läsfärdighet BI SU Danska som grannspråk - läsfärdighet BII SU Danska som grannspråk - läsfärdighet HP SU Dansvetenskap I BI SU Dansvetenskap I BII SU Dansvetenskap I HP SU Data- och systemvetenskap I BF SU Data- och systemvetenskap I BI SU Data- och systemvetenskap I BII SU Data- och systemvetenskap I HP SU Datakunskap BF SU Datakunskap BI SU Datakunskap BII SU Datakunskap HP SU De moderna naturvetenskapernas idéhistoria BI SU De moderna naturvetenskapernas idéhistoria BII SU De moderna naturvetenskapernas idéhistoria HP SU De muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv BF SU De muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv BI SU De muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv BII SU De muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv HP SU De nordamerikanska indianernas historia I, ca BF SU De nordamerikanska indianernas historia I, ca BI SU De nordamerikanska indianernas historia I, ca BII SU De nordamerikanska indianernas historia I, ca HP SU De rasistiska idéernas historia BF SU De rasistiska idéernas historia BI SU De rasistiska idéernas historia BII SU De rasistiska idéernas historia HP SU Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BF SU Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BI SU Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BII SU Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet HP SU Demokrati och medborgarskap i Latinamerika BI SU Demokrati och medborgarskap i Latinamerika BII SU Demokrati och medborgarskap i Latinamerika HP SU Den japanska filmens kulturhistoria BF SU Den japanska filmens kulturhistoria BI SU Den japanska filmens kulturhistoria BII SU Den japanska filmens kulturhistoria HP SU Den moderna tidens idéhistoria BF SU Den moderna tidens idéhistoria BI SU Den moderna tidens idéhistoria BII SU Den moderna tidens idéhistoria HP SU Det moderna samhället BF SU Det moderna samhället BI SU Det moderna samhället BII SU Det moderna samhället HP SU Det professionella samtalet I BF SU Det professionella samtalet I BI SU Det professionella samtalet I BII SU Det professionella samtalet I HP SU Det tidigmoderna samhället BI SU Det tidigmoderna samhället BII SU Det tidigmoderna samhället HP SU Detektivromanen : Valda verk och problem, 7.5 GN BF SU Detektivromanen : Valda verk och problem, 7.5 GN BI SU Detektivromanen : Valda verk och problem, 7.5 GN BII

3 SU Detektivromanen : Valda verk och problem, 7.5 GN HP SU Didaktik: forskningsmetoder I BF SU Didaktik: forskningsmetoder I BI SU Didaktik: forskningsmetoder I HP SU Digital fotografi och bildteori BF SU Digital fotografi och bildteori BI SU Digital fotografi och bildteori BII SU Digital fotografi och bildteori HP SU Digitalt utanförskap och digital inkludering BF SU Digitalt utanförskap och digital inkludering BI SU Digitalt utanförskap och digital inkludering BII SU Digitalt utanförskap och digital inkludering HP SU Drama med didaktisk inriktning I BF SU Drama med didaktisk inriktning I BI SU Drama med didaktisk inriktning I BII SU Drama med didaktisk inriktning I HP SU Ekologi och artkunskap BI SU Ekologi och artkunskap BII SU Ekologi och artkunskap HP SU Ekologi, orienteringskurs BF SU Ekologi, orienteringskurs BI SU Ekologi, orienteringskurs BII SU Ekologi, orienteringskurs HP SU Ekonomisk historia I BF SU Ekonomisk historia I BI SU Ekonomisk historia I BII SU Ekonomisk historia I HP SU Ekonomisk historia I-II BF SU Ekonomisk historia I-II BI SU Ekonomisk historia I-II BII SU Ekonomisk historia I-II HP SU Ekosystemtjänstförvaltning BF SU Ekosystemtjänstförvaltning BI SU Ekosystemtjänstförvaltning BII SU Ekosystemtjänstförvaltning HP SU Engelska I BF SU Engelska I BI SU Engelska I BII SU Engelska I HP SU esamhället - evolution eller revolution? BF SU esamhället - evolution eller revolution? BI SU esamhället - evolution eller revolution? BII SU esamhället - evolution eller revolution? HP SU Etik BF SU Etik BI SU Etik BII SU Etik HP SU Etnologi I BF SU Etnologi I BI SU Etnologi I BII SU Etnologi I HP SU Etologi, orienteringskurs BF SU Etologi, orienteringskurs BI SU Etologi, orienteringskurs BII SU Etologi, orienteringskurs HP SU Fantasy BF SU Fantasy BI SU Fantasy BII SU Fantasy HP SU Fem epoker i idéhistorien, antiken till upplysningen BI SU Fem epoker i idéhistorien, antiken till upplysningen BII SU Fem epoker i idéhistorien, antiken till upplysningen HP SU Fem teman i den moderna tidens idéhistoria BF SU Fem teman i den moderna tidens idéhistoria BI SU Fem teman i den moderna tidens idéhistoria BII SU Fem teman i den moderna tidens idéhistoria HP SU Fem teman under och 1900-talet BI SU Fem teman under och 1900-talet BII SU Fem teman under och 1900-talet HP

4 SU Filmkritik i teori och praktik BI SU Filmkritik i teori och praktik BII SU Filmkritik i teori och praktik HP SU Filmmusik BF SU Filmmusik BI SU Filmmusik BII SU Filmmusik HP SU Filmvetenskap I BF SU Filmvetenskap I BI SU Filmvetenskap I BII SU Filmvetenskap I HP SU Filosofins historia BF SU Filosofins historia BI SU Filosofins historia BII SU Filosofins historia HP SU Finska som främmande språk I BI SU Finska som främmande språk I BII SU Finska som främmande språk I HP SU Folkhemsliv BF SU Folkhemsliv BI SU Folkhemsliv BII SU Folkhemsliv HP SU Folklore: Ritual, berättelse och tradition BI SU Folklore: Ritual, berättelse och tradition BII SU Folklore: Ritual, berättelse och tradition HP SU Franska I BI SU Franska I BII SU Franska I HP SU Franska I BF SU Franska I BI SU Franska I BII SU Franska I HP SU Franska I BF SU Franska I BI SU Franska I BII SU Franska I HP SU Franska, förberedande kurs BF SU Franska, förberedande kurs BI SU Franska, förberedande kurs BII SU Franska, förberedande kurs HP SU Franska, förberedande kurs BF SU Franska, förberedande kurs BI SU Franska, förberedande kurs BII SU Franska, förberedande kurs HP SU Franska, hörförståelse och muntlig produktion BF SU Franska, hörförståelse och muntlig produktion BI SU Franska, hörförståelse och muntlig produktion BII SU Franska, hörförståelse och muntlig produktion HP SU Franska, läsförståelse BI SU Franska, läsförståelse BII SU Franska, läsförståelse HP SU Fysiologi BF SU Fysiologi BI SU Fysiologi BII SU Fysiologi HP SU Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs BF SU Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs BI SU Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs BII SU Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs HP SU Förberedande kurs i matematik BF SU Förberedande kurs i matematik BI SU Förberedande kurs i matematik BII SU Förberedande kurs i matematik HP SU Föreställningsanalys BI SU Föreställningsanalys BII SU Föreställningsanalys HP SU Företagsekonomi I BF SU Företagsekonomi I BI SU Företagsekonomi I BII

5 SU Företagsekonomi I HP SU Genus i historien - kropp, makt och kön BF SU Genus i historien - kropp, makt och kön BI SU Genus i historien - kropp, makt och kön BII SU Genus i historien - kropp, makt och kön HP SU Genus och sexualitet BF SU Genus och sexualitet BI SU Genus och sexualitet BII SU Genus och sexualitet HP SU Genusvetenskap I BF SU Genusvetenskap I BI SU Genusvetenskap I BII SU Genusvetenskap I HP SU Geografi I BF SU Geografi I BI SU Geografi I BII SU Geografi I HP SU Geovetenskap med miljötillämpningar BI SU Geovetenskap med miljötillämpningar BII SU Geovetenskap med miljötillämpningar HP SU Gifter, hälsa och miljö, orienteringskurs BF SU Gifter, hälsa och miljö, orienteringskurs BI SU Gifter, hälsa och miljö, orienteringskurs BII SU Gifter, hälsa och miljö, orienteringskurs HP SU Global ekonomi - tillväxt, kriser och marknader BF SU Global ekonomi - tillväxt, kriser och marknader BI SU Global ekonomi - tillväxt, kriser och marknader BII SU Global ekonomi - tillväxt, kriser och marknader HP SU Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling i Latinamerika BF SU Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling i Latinamerika BI SU Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling i Latinamerika BII SU Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling i Latinamerika HP SU Grekerna: språket, kulturen och myterna BF SU Grekerna: språket, kulturen och myterna BI SU Grekerna: språket, kulturen och myterna BII SU Grekerna: språket, kulturen och myterna HP SU Grekiska I BF SU Grekiska I BI SU Grekiska I BII SU Grekiska I HP SU Grekiska I, 1 BI SU Grekiska I, 1 BII SU Grekiska I, 1 HP SU Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BI SU Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BII SU Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik HP SU Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BF SU Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BI SU Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BII SU Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I HP SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BF SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BI SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BII SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs HP SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BF SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BI SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BII SU Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs HP SU Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BF SU Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BI SU Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BII SU Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi HP SU Grundläggande statistik för ekonomer BI SU Grundläggande statistik för ekonomer BII SU Grundläggande statistik för ekonomer HP SU Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BF SU Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BI SU Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BII SU Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning HP

6 SU Hjärnans biokemi, orienteringskurs BF SU Hjärnans biokemi, orienteringskurs BI SU Hjärnans biokemi, orienteringskurs BII SU Hjärnans biokemi, orienteringskurs HP SU Hållbar konsumtion BI SU Hållbar konsumtion BII SU Hållbar konsumtion HP SU Hållbar samhällsutveckling BF SU Hållbar samhällsutveckling BI SU Hållbar samhällsutveckling BII SU Hållbar samhällsutveckling HP SU Hållbar utveckling och miljöpolitik BI SU Hållbar utveckling och miljöpolitik BII SU Hållbar utveckling och miljöpolitik HP SU Hälsopedagogik I BF SU Hälsopedagogik I BI SU Hälsopedagogik I BII SU Hälsopedagogik I HP SU Hälsopedagogik I BF SU Hälsopedagogik I BI SU Hälsopedagogik I BII SU Hälsopedagogik I HP SU Idéhistoria I BF SU Idéhistoria I BI SU Idéhistoria I BII SU Idéhistoria I HP SU Idéhistoria, från antiken till upplysningen BF SU Idéhistoria, från antiken till upplysningen BI SU Idéhistoria, från antiken till upplysningen BII SU Idéhistoria, från antiken till upplysningen HP SU Internationella relationer I BF SU Internationella relationer I BI SU Internationella relationer I BII SU Internationella relationer I HP SU Introduktion i genusstudier BF SU Introduktion i genusstudier BI SU Introduktion i genusstudier BII SU Introduktion i genusstudier HP SU Introduktion i miljövetenskap för naturvetare BI SU Introduktion i miljövetenskap för naturvetare BII SU Introduktion i miljövetenskap för naturvetare HP SU Introduktion till drama med didaktisk inriktning BF SU Introduktion till drama med didaktisk inriktning BI SU Introduktion till drama med didaktisk inriktning BII SU Introduktion till drama med didaktisk inriktning HP SU Introduktion till latinamerikanska idétraditioner BI SU Introduktion till latinamerikanska idétraditioner BII SU Introduktion till latinamerikanska idétraditioner HP SU Introduktion till lingvistik BF SU Introduktion till lingvistik BI SU Introduktion till lingvistik BII SU Introduktion till lingvistik HP SU Introduktionskurs i svensk och internationell politik BF SU Introduktionskurs i svensk och internationell politik BI SU Introduktionskurs i svensk och internationell politik BII SU Introduktionskurs i svensk och internationell politik HP SU Islamologi BF SU Islamologi BI SU Islamologi BII SU Islamologi HP SU Italienska I BI SU Italienska I BII SU Italienska I HP SU Italienska I BF SU Italienska I BI SU Italienska I BII SU Italienska I HP SU Italienska, förberedande kurs 1 BF SU Italienska, förberedande kurs 1 BI

7 SU Italienska, förberedande kurs 1 BII SU Italienska, förberedande kurs 1 HP SU Japan i Asien BF SU Japan i Asien BI SU Japan i Asien BII SU Japan i Asien HP SU Journalistisk produktion och tillämpning I BF SU Journalistisk produktion och tillämpning I BI SU Journalistisk produktion och tillämpning I BII SU Journalistisk produktion och tillämpning I HP SU Kinas historia och samhälle BF SU Kinas historia och samhälle BI SU Kinas historia och samhälle BII SU Kinas historia och samhälle HP SU Kinesisk filosofi BF SU Kinesisk filosofi BI SU Kinesisk filosofi BII SU Kinesisk filosofi HP SU Kinesiska för nybörjare I BF SU Kinesiska för nybörjare I BI SU Kinesiska för nybörjare I BII SU Kinesiska för nybörjare I HP SU Kinesiska I BI SU Kinesiska I BII SU Kinesiska I HP SU Kläder, kropp och identitet BF SU Kläder, kropp och identitet BI SU Kläder, kropp och identitet BII SU Kläder, kropp och identitet HP SU Kommunikation, ledarskap och hälsa BF SU Kommunikation, ledarskap och hälsa BI SU Kommunikation, ledarskap och hälsa BII SU Kommunikation, ledarskap och hälsa HP SU Konstnärer om konst BI SU Konstnärer om konst BII SU Konstnärer om konst HP SU Konstpedagogik I BF SU Konstpedagogik I BI SU Konstpedagogik I BII SU Konstpedagogik I HP SU Konstpedagogik I BI SU Konstpedagogik I BII SU Konstpedagogik I HP SU Konstvetenskap I BF SU Konstvetenskap I BI SU Konstvetenskap I BII SU Konstvetenskap I HP SU Konstvetenskap I BF SU Konstvetenskap I BI SU Konstvetenskap I BII SU Konstvetenskap I HP SU Konstvetenskap I. Visuell kommunikation BF SU Konstvetenskap I. Visuell kommunikation BI SU Konstvetenskap I. Visuell kommunikation BII SU Konstvetenskap I. Visuell kommunikation HP SU Koreanska I BF SU Koreanska I BI SU Koreanska I BII SU Koreanska I HP SU Kriminologi (Distans) I BF SU Kriminologi (Distans) I BI SU Kriminologi (Distans) I BII SU Kriminologi (Distans) I HP SU Kriminologi I BF SU Kriminologi I BI SU Kriminologi I BII SU Kriminologi I HP SU Kultur och politik i slaviska länder I BI SU Kultur och politik i slaviska länder I HP

8 SU Kultur och politik i slaviska länder I BF SU Kultur och politik i slaviska länder I BI SU Kultur och politik i slaviska länder I BII SU Kultur och politik i slaviska länder I HP SU Kulturgeografi I BF SU Kulturgeografi I BI SU Kulturgeografi I BII SU Kulturgeografi I HP SU Kulturhistoria BF SU Kulturhistoria BI SU Kulturhistoria BII SU Kulturhistoria HP SU Kulturpolitik BI SU Kulturpolitik BII SU Kulturpolitik HP SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BF SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BI SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BII SU Kurspaket Svenska som andraspråk I HP SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BF SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BI SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BII SU Kurspaket Svenska som andraspråk I HP SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BF SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BI SU Kurspaket Svenska som andraspråk I BII SU Kurspaket Svenska som andraspråk I HP SU Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs BI SU Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs BII SU Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs HP SU Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker BF SU Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker BI SU Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker BII SU Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker HP SU Landskap och miljö BI SU Landskap och miljö BII SU Landskap och miljö HP SU Latin I, 1 BF SU Latin I, 1 BI SU Latin I, 1 BII SU Latin I, 1 HP SU Latin I, 1 BF SU Latin I, 1 BI SU Latin I, 1 BII SU Latin I, 1 HP SU Latinamerikas historia BI SU Latinamerikas historia BII SU Latinamerikas historia HP SU Latinamerikastudier I BF SU Latinamerikastudier I BI SU Latinamerikastudier I BII SU Latinamerikastudier I HP SU Lingvistik I BF SU Lingvistik I BI SU Lingvistik I BII SU Lingvistik I HP SU Litteraturvetenskap I BF SU Litteraturvetenskap I BI SU Litteraturvetenskap I BII SU Litteraturvetenskap I HP SU Litteraturvetenskap I BF SU Litteraturvetenskap I BI SU Litteraturvetenskap I BII SU Litteraturvetenskap I HP SU Logik BF SU Logik BI SU Logik BII SU Logik HP SU Läs- och skrivsvårigheter BI

9 SU Läs- och skrivsvårigheter BII SU Läs- och skrivsvårigheter HP SU Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BF SU Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BI SU Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BII SU Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I HP SU Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BF SU Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BI SU Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BII SU Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) HP SU Matematik för ekonomisk och statistisk analys BI SU Matematik för ekonomisk och statistisk analys BII SU Matematik för ekonomisk och statistisk analys HP SU Matematik för naturvetenskaper BI SU Matematik för naturvetenskaper BII SU Matematik för naturvetenskaper HP SU Matematik I BF SU Matematik I BI SU Matematik I BII SU Matematik I HP SU Matematik I BI SU Matematik I BII SU Matematik I HP SU Matematik I BI SU Matematik I BII SU Matematik I HP SU Matematik I BF SU Matematik I BI SU Matematik I BII SU Matematik I HP SU Medeltidens kultur och samhällsliv BI SU Medeltidens kultur och samhällsliv BII SU Medeltidens kultur och samhällsliv HP SU Medeltidens samhälle BI SU Medeltidens samhälle BII SU Medeltidens samhälle HP SU Medie- och kommunikationsvetenskap I BF SU Medie- och kommunikationsvetenskap I BI SU Medie- och kommunikationsvetenskap I BII SU Medie- och kommunikationsvetenskap I HP SU Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi BF SU Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi BI SU Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi BII SU Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi HP SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BF SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BI SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I BII SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I HP SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - Nätbaserad distanskurs BF SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - Nätbaserad distanskurs BI SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - Nätbaserad distanskurs BII SU Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - Nätbaserad distanskurs HP SU Miljövård och miljöarbete BF SU Miljövård och miljöarbete BI SU Miljövård och miljöarbete BII SU Miljövård och miljöarbete HP SU Modevetenskap - grundkurs BF SU Modevetenskap - grundkurs BI SU Modevetenskap - grundkurs BII SU Modevetenskap - grundkurs HP SU Museipedagogik I BF SU Museipedagogik I BI SU Museipedagogik I BII SU Museipedagogik I HP SU Museipedagogik I BF SU Museipedagogik I BI SU Museipedagogik I BII SU Museipedagogik I HP SU Musikdidaktik - en resurs i pedagogiskt arbete med barn och ungdomar: Gitarr I BF - 0 0

10 SU Musikdidaktik - en resurs i pedagogiskt arbete med barn och ungdomar: Gitarr I BI SU Musikdidaktik - en resurs i pedagogiskt arbete med barn och ungdomar: Gitarr I BII SU Musikdidaktik - en resurs i pedagogiskt arbete med barn och ungdomar: Gitarr I HP SU Musikvetenskap - Europeisk filmmusik BF SU Musikvetenskap - Europeisk filmmusik BI SU Musikvetenskap - Europeisk filmmusik BII SU Musikvetenskap - Europeisk filmmusik HP SU Musikvetenskap - kandidatkurs BI SU Musikvetenskap - kandidatkurs BII SU Musikvetenskap - kandidatkurs HP SU Musikvetenskap - Musikteori BF SU Musikvetenskap - Musikteori BI SU Musikvetenskap - Musikteori BII SU Musikvetenskap - Musikteori HP SU Musikvetenskap - Musikteori BF SU Musikvetenskap - Musikteori BI SU Musikvetenskap - Musikteori BII SU Musikvetenskap - Musikteori HP SU Musikvetenskap - Musikteorins grunder BF SU Musikvetenskap - Musikteorins grunder BI SU Musikvetenskap - Musikteorins grunder BII SU Musikvetenskap - Musikteorins grunder HP SU Mångfald och globalisering BF SU Mångfald och globalisering BI SU Mångfald och globalisering BII SU Mångfald och globalisering HP SU Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur BF SU Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur BI SU Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur BII SU Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur HP SU Människans språk - fortbildningskurs för gymnasielärare BI SU Nationalekonomi I BF SU Nationalekonomi I BI SU Nationalekonomi I BII SU Nationalekonomi I HP SU Naturgeografi I BF SU Naturgeografi I BI SU Naturgeografi I BII SU Naturgeografi I HP SU Naturresurser och hållbar utveckling BF SU Naturresurser och hållbar utveckling BI SU Naturresurser och hållbar utveckling BII SU Naturresurser och hållbar utveckling HP SU Naturvetenskapligt basår BF SU Naturvetenskapligt basår BI SU Naturvetenskapligt basår BII SU Naturvetenskapligt basår HP SU Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen BI SU Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen BII SU Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen HP SU NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I BI SU NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I BII SU NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I HP SU Normkritisk pedagogik BF SU Normkritisk pedagogik BI SU Normkritisk pedagogik BII SU Normkritisk pedagogik HP SU Nygrekiska I BF SU Nygrekiska I BI SU Nygrekiska I BII SU Nygrekiska I HP SU Nygrekiska I BF SU Nygrekiska I BI SU Nygrekiska I BII SU Nygrekiska I HP SU Oceanografins grunder, orienteringskurs BF SU Oceanografins grunder, orienteringskurs BI SU Oceanografins grunder, orienteringskurs BII SU Oceanografins grunder, orienteringskurs HP

11 SU Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika BI SU Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika BII SU Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika HP SU Organismernas mångfald och fylogeni BI SU Organismernas mångfald och fylogeni BII SU Organismernas mångfald och fylogeni HP SU Pedagogik I BF SU Pedagogik I BI SU Pedagogik I BII SU Pedagogik I HP SU Pedagogisk introduktionskurs BF SU Pedagogisk introduktionskurs BI SU Pedagogisk introduktionskurs BII SU Pedagogisk introduktionskurs HP SU Polen igår och idag BI SU Polen igår och idag BII SU Polen igår och idag HP SU Politisk filosofi I BF SU Politisk filosofi I BI SU Politisk filosofi I BII SU Politisk filosofi I HP SU Polsk kultur- och idéhistoria BI SU Polsk kultur- och idéhistoria BII SU Polsk kultur- och idéhistoria HP SU Polska I BF SU Polska I BI SU Polska I BII SU Polska I HP SU Populärkulturen och samhället BF SU Populärkulturen och samhället BI SU Populärkulturen och samhället BII SU Populärkulturen och samhället HP SU Portugisiska för arbetslivet I BI SU Portugisiska för arbetslivet I BII SU Portugisiska för arbetslivet I HP SU Portugisiska I BF SU Portugisiska I BI SU Portugisiska I BII SU Portugisiska I HP SU Portugisiska I BI SU Portugisiska I BII SU Portugisiska I HP SU Portugisiska I BF SU Portugisiska I BI SU Portugisiska I BII SU Portugisiska I HP SU Portugisiska i världen BI SU Portugisiska i världen BII SU Portugisiska i världen HP SU Postkolonial teori och historia BI SU Postkolonial teori och historia BII SU Postkolonial teori och historia HP SU Praktisk filosofi I BF SU Praktisk filosofi I BI SU Praktisk filosofi I BII SU Praktisk filosofi I HP SU Praktisk filosofi I BF SU Praktisk filosofi I BI SU Praktisk filosofi I BII SU Praktisk filosofi I HP SU Praktisk projektledning BF SU Praktisk projektledning BI SU Praktisk projektledning BII SU Praktisk projektledning HP SU Praktisk retorik BF SU Praktisk retorik BI SU Praktisk retorik BII SU Praktisk retorik HP SU Praktisk retorik BF - 0 3

12 SU Praktisk retorik BI SU Praktisk retorik BII SU Praktisk retorik HP SU Praktisk svenska BI SU Praktisk svenska BII SU Praktisk svenska HP SU Projekt och projektorganisation BF SU Projekt och projektorganisation BI SU Projekt och projektorganisation BII SU Projekt och projektorganisation HP SU Psykologi I BF SU Psykologi I BI SU Psykologi I BII SU Psykologi I HP SU Reklam och PR I BF SU Reklam och PR I BI SU Reklam och PR I BII SU Reklam och PR I HP SU Religionshistoria I BF SU Religionshistoria I BI SU Religionshistoria I BII SU Religionshistoria I HP SU Religionshistoria I BF SU Religionshistoria I BI SU Religionshistoria I BII SU Religionshistoria I HP SU Rysk litteraturhistoria BF SU Rysk litteraturhistoria BI SU Rysk litteraturhistoria BII SU Rysk litteraturhistoria HP SU Ryska för nybörjare BF SU Ryska för nybörjare BI SU Ryska för nybörjare BII SU Ryska för nybörjare HP SU Ryska för nybörjare BF SU Ryska för nybörjare BI SU Ryska för nybörjare BII SU Ryska för nybörjare HP SU Ryska I BI SU Ryska I BII SU Ryska I HP SU Ryska I BF SU Ryska I BI SU Ryska I BII SU Ryska I HP SU Ryssland igår och idag BI SU Ryssland igår och idag BII SU Ryssland igår och idag HP SU Rätt och fel i dagens svenska BI SU Rätt och fel i dagens svenska BII SU Rätt och fel i dagens svenska HP SU Rättspsykologi I BF SU Rättspsykologi I BI SU Rättspsykologi I BII SU Rättspsykologi I HP SU Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter BF SU Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter BI SU Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter BII SU Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter HP SU Scenkonstens teori och metod HP SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BF SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BI SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BII SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk HP SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BF SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BI SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BII SU Skrivande för studenter med svenska som andraspråk HP SU Skrivande i yrkeslivet BF - 0 2

13 SU Skrivande i yrkeslivet BI SU Skrivande i yrkeslivet BII SU Skrivande i yrkeslivet HP SU Socialantropologi I BF SU Socialantropologi I BI SU Socialantropologi I BII SU Socialantropologi I HP SU Sociologi I BF SU Sociologi I BI SU Sociologi I BII SU Sociologi I HP SU Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BF SU Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BI SU Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BII SU Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I HP SU Spanska för arbetslivet I BF SU Spanska för arbetslivet I BI SU Spanska för arbetslivet I BII SU Spanska för arbetslivet I HP SU Spanska Nybörjarkurs BF SU Spanska Nybörjarkurs BI SU Spanska Nybörjarkurs BII SU Spanska Nybörjarkurs HP SU Spanska, språk och litteratur I BF SU Spanska, språk och litteratur I BI SU Spanska, språk och litteratur I BII SU Spanska, språk och litteratur I HP SU Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna BF SU Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna BI SU Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna BII SU Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna HP SU Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BF SU Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BI SU Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BII SU Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 HP SU Specialpedagogik I: Barns och ungas utveckling och psykiska hälsa BF SU Specialpedagogik I: Barns och ungas utveckling och psykiska hälsa BI SU Specialpedagogik I: Barns och ungas utveckling och psykiska hälsa BII SU Specialpedagogik I: Barns och ungas utveckling och psykiska hälsa HP SU Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 BF SU Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 BI SU Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 BII SU Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 HP SU Specialpedagogik I: Introduktion till ämnet specialpedagogik BF SU Specialpedagogik I: Introduktion till ämnet specialpedagogik BI SU Specialpedagogik I: Introduktion till ämnet specialpedagogik BII SU Specialpedagogik I: Introduktion till ämnet specialpedagogik HP SU Specialpedagogik I: Pedagogiska och sociala utmaningar BF SU Specialpedagogik I: Pedagogiska och sociala utmaningar BI SU Specialpedagogik I: Pedagogiska och sociala utmaningar BII SU Specialpedagogik I: Pedagogiska och sociala utmaningar HP SU Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1 BF SU Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1 BI SU Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1 BII SU Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1 HP SU Specialpedagogik med inriktning mot tecken som alternativ och kompl. kommunikation BF SU Specialpedagogik med inriktning mot tecken som alternativ och kompl. kommunikation BI SU Specialpedagogik med inriktning mot tecken som alternativ och kompl. kommunikation BII SU Specialpedagogik med inriktning mot tecken som alternativ och kompl. kommunikation HP SU Språk och kultur i teckenspråkssamfundet BI SU Språk och kultur i teckenspråkssamfundet BII SU Språk och kultur i teckenspråkssamfundet HP SU Språkets evolution, utveckling och variation BF SU Språkets evolution, utveckling och variation BI SU Språkets evolution, utveckling och variation BII SU Språkets evolution, utveckling och variation HP SU Stadsliv BI SU Stadsliv BII SU Stadsliv HP

14 SU Statistik I BF SU Statistik I BI SU Statistik I BII SU Statistik I HP SU Statistikens grunder BF SU Statistikens grunder BI SU Statistikens grunder BII SU Statistikens grunder HP SU Statistikens grunder BF SU Statistikens grunder BI SU Statistikens grunder BII SU Statistikens grunder HP SU Statsvetenskap I BF SU Statsvetenskap I BI SU Statsvetenskap I BII SU Statsvetenskap I HP SU Statsvetenskap på engelska I BF SU Statsvetenskap på engelska I BI SU Statsvetenskap på engelska I BII SU Statsvetenskap på engelska I HP SU Stockholm före Stockholm BF SU Stockholm före Stockholm BI SU Stockholm före Stockholm BII SU Stockholm före Stockholm HP SU Sweden - Society and Everyday Life BF SU Sweden - Society and Everyday Life BI SU Sweden - Society and Everyday Life BII SU Sweden - Society and Everyday Life HP SU Swedish Film and Television Culture BF SU Swedish Film and Television Culture BI SU Swedish Film and Television Culture BII SU Swedish Film and Television Culture HP SU Svensk historia från sjösidan, ca år BF SU Svensk historia från sjösidan, ca år BI SU Svensk historia från sjösidan, ca år BII SU Svensk historia från sjösidan, ca år HP SU Svenska för studenter med utländsk förutbildning BI SU Svenska för studenter med utländsk förutbildning BII SU Svenska för studenter med utländsk förutbildning HP SU Svenska I BF SU Svenska I BI SU Svenska I BII SU Svenska I HP SU Svenska som andraspråk för döva I BI SU Svenska som andraspråk för döva I BII SU Svenska som andraspråk för döva I HP SU Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv BF SU Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv BI SU Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv HP SU Teatervetenskap I BF SU Teatervetenskap I BI SU Teatervetenskap I BII SU Teatervetenskap I HP SU Teckenspråk som nybörjarspråk I BF SU Teckenspråk som nybörjarspråk I BI SU Teckenspråk som nybörjarspråk I BII SU Teckenspråk som nybörjarspråk I HP SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BF SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BI SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BII SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning HP SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BI SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning BII SU Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning HP SU Teoretisk filosofi I BF SU Teoretisk filosofi I BI SU Teoretisk filosofi I BII SU Teoretisk filosofi I HP SU Tjeckien: nytt land, gammal historia BI

15 SU Tjeckien: nytt land, gammal historia BII SU Tjeckien: nytt land, gammal historia HP SU Tyska, nybörjarkurs I BF SU Tyska, nybörjarkurs I BI SU Tyska, nybörjarkurs I BII SU Tyska, nybörjarkurs I HP SU Ungdom, identitet och sociala arenor BF SU Ungdom, identitet och sociala arenor BI SU Ungdom, identitet och sociala arenor BII SU Ungdom, identitet och sociala arenor HP SU Urbangeografi och samhällsplanering BF SU Urbangeografi och samhällsplanering BI SU Urbangeografi och samhällsplanering BII SU Urbangeografi och samhällsplanering HP SU Utbildningsledare vid trafikskola BI SU Utbildningsledare vid trafikskola BII SU Utbildningsledare vid trafikskola HP SU Vetenskapsteori BF SU Vetenskapsteori BI SU Vetenskapsteori BII SU Vetenskapsteori HP SU Visuell arkeologi BI SU Visuell arkeologi BII SU Visuell arkeologi HP SU Words BF SU Words BI SU Words BII SU Words HP SU Vårdpedagogik I BI SU Vårdpedagogik I BII SU Vårdpedagogik I HP SU Vårdpedagogik I BF SU Vårdpedagogik I BI SU Vårdpedagogik I BII SU Vårdpedagogik I HP SU Vägledning i ett mångkulturellt samhälle BF SU Vägledning i ett mångkulturellt samhälle BI SU Vägledning i ett mångkulturellt samhälle BII SU Vägledning i ett mångkulturellt samhälle HP SU Världens eko, orienteringskurs BF SU Världens eko, orienteringskurs BI SU Världens eko, orienteringskurs BII SU Världens eko, orienteringskurs HP

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg ht 2014 2013 3 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

abf:s verksamhet från 1912

abf:s verksamhet från 1912 ABF hade 2011 totalt 525 742 deltagare i studiecirklar, 318 354 och 207 388 män. 1 489 deltagare var under 13 år, 54 823 deltagare var mellan 13 24 år, 230 994 deltagare var mellan 25 65 år och 238 436

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Installations- och promotionshögtiden 2013

Installations- och promotionshögtiden 2013 Installations- och promotionshögtiden 2013 Nya professorer Hedersdoktorer Jubeldoktorer Pedagogiska pris Stockholms universitets guldmedalj Doktorsavhandlingar 2012/2013 BLÅ HALLEN I STOCKHOLMS STADSHUS

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer