urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser"

Transkript

1 Actio - rösten och kroppen APS Actio - rösten och kroppen BF Actio - rösten och kroppen BI Actio - rösten och kroppen BII Actio - rösten och kroppen HP Affärskinesiska APS Affärsmodellen APM Afrikas historia II - kolonialism och modernitet i Afrika under talen APS Afrikas historia II - kolonialism och modernitet i Afrika under talen BI Afrikas historia II - kolonialism och modernitet i Afrika under talen BII Afrikas historia II - kolonialism och modernitet i Afrika under talen HP Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska APS Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BI Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BII Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska HP Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska APS Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BI Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BII Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska HP Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning APS Analys och bedömning av kunskaper i matematik APS Analys och tolkning av kriminologiska data, del 2 APM Analytisk kemi I APS Analytisk kemi I APS Analytisk kemi II APS Analytisk kemi, kemometri APM Antikens kultur och samhällsliv I APS Antikens kultur och samhällsliv I BI Antikens kultur och samhällsliv I BII Antikens kultur och samhällsliv I HP Arbetslivets juridik APS Arbetslivets juridik BF Arbetslivets juridik BI Arbetslivets juridik BII Arbetslivets juridik HP Arbetsmarknadskunskap med management I APS Arbetsmarknadskunskap med management I BF Arbetsmarknadskunskap med management I BI Arbetsmarknadskunskap med management I BII Arbetsmarknadskunskap med management I HP Arbetsmarknadskunskap med management II APS Arbetsmarknadspolitik och ekonomi APS Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BF Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BI Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BII Arbetsmarknadspolitik och ekonomi HP Arbetsmarknadspolitik och ekonomi APS Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BF Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BI Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BII Arbetsmarknadspolitik och ekonomi HP Arkeologi II APS Arkeologiska fält APS Arkitektur- och bebyggelsehistoria i ett internationellt perspektiv APS Astronomi, självständigt arbete APS Att intervjua barn och ungdomar APM Att leda och utveckla vuxnas lärande APS Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer APS

2 Avancerad akademisk engelska APM Avancerad akademisk engelska APM Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem APM Befolkning, utveckling och globalisering APS Befolkning, utveckling och globalisering BF Befolkning, utveckling och globalisering BI Befolkning, utveckling och globalisering BII Befolkning, utveckling och globalisering HP Bergman i backspegeln: mellan konstarter och medier APM Bildtolkning APS Biofysik, självständigt arbete APM Biofysik, självständigt arbete APM Bioinformatik, självständigt arbete APM Biokemi I APM Biokemi I APM Biokemisk toxikologi APM Biokeramer APM Biologiska membraners struktur och dynamik APM Biomolekylär NMR APM BRIC i den globala ekonomin: Brasiliens, Rysslands, Indiens och Kinas utveckling och strategiska val APM Bygga och bo i Skandinavien under järnålder och tidig medeltid APS Bygga och bo i Skandinavien under järnålder och tidig medeltid BI Bygga och bo i Skandinavien under järnålder och tidig medeltid BII Bygga och bo i Skandinavien under järnålder och tidig medeltid HP Byråkratins makt i den demokratiska staten APS Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I APM Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning II APM Creative Writing in English APS Creative Writing in English BI Creative Writing in English BII Creative Writing in English HP Cyberrymdens forensik APM Danska som grannspråk - läsfärdighet APS Danska som grannspråk - läsfärdighet BI Danska som grannspråk - läsfärdighet BII Danska som grannspråk - läsfärdighet HP Data- och systemvetenskap II APS Data- och systemvetenskap III APS Data- och systemvetenskap IV APM Datakunskap APS Datakunskap BF Datakunskap BI Datakunskap BII Datakunskap HP De muslimska ländernas historia II - Islams uppkomst och betydelse för tusen år av social och politik APS De muslimska ländernas historia II - Islams uppkomst och betydelse för tusen år av social och politik BI De muslimska ländernas historia II - Islams uppkomst och betydelse för tusen år av social och politik BII De rasistiska idéernas historia APS De rasistiska idéernas historia BI De rasistiska idéernas historia BII De rasistiska idéernas historia HP Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet APS

3 Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BF Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BI Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BII Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet HP Demokrati, politik och sociala förändringar APM Den urbana kulturmiljön APS Det moderna samhället APS Det moderna samhället BI Det moderna samhället BII Det moderna samhället HP Det professionella samtalet I APS Det professionella samtalet I BF Det professionella samtalet I BI Det professionella samtalet I BII Det professionella samtalet I HP Det professionella samtalet II APS Det tidigmoderna samhället APS Det tidigmoderna samhället BI Det tidigmoderna samhället HP Didaktik: forskningsmetoder I APS Didaktik: forskningsmetoder I BI Didaktik: forskningsmetoder I BII Didaktik: forskningsmetoder I HP Didaktik: forskningsmetoder II APM Digital forensik APS Digital videoredigering APS Digital videoredigering BF Digital videoredigering BI Digital videoredigering BII Digital videoredigering HP Digitalt utanförskap och digital inkludering APS Digitalt utanförskap och digital inkludering BI Digitalt utanförskap och digital inkludering HP Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap APM Dövas tvåspråkighet APS Dövas tvåspråkighet BF Dövas tvåspråkighet BI Dövas tvåspråkighet BII Dövas tvåspråkighet HP Ekologisk ekonomi APS Ekologisk ekonomi BF Ekologisk ekonomi BI Ekologisk ekonomi BII Ekologisk ekonomi HP Ekologisk geografi - kartering, analys och visualisering APM Ekonometri APS Ekonomisk geografi APS Ekonomisk geografi BI Ekonomisk geografi BII Ekonomisk geografi HP Ekonomisk historia I APS Ekonomisk historia I BI Ekonomisk historia I HP Ekonomisk historia I APS

4 Ekonomisk historia I BI Ekonomisk historia I BII Ekonomisk historia I HP Ekonomisk historia II APS Ekonomisk historia III APS Ekonomiska tänkandets historia APM Empirical Methods in Economics 2 APS Empirical Methods in Economics I APS Engelska - kandidatkurs APS Engelska I APS Engelska I BF Engelska I BI Engelska I BII Engelska I HP Engelskan i världen: sociolingvistiska aspekter APM esamhället - evolution eller revolution? APS esamhället - evolution eller revolution? BI esamhället - evolution eller revolution? BII esamhället - evolution eller revolution? HP Estetik APS Estetik BI Estetik BII Estetik HP Evidens och kunskap inom socialt arbete APM Examensarbete 1 APM Examensarbete 1-2 APM Examensarbete i kulturgeografi APM Examensarbete i samhällsplanering APM Filmupplevelse: teorier och tillämpningar APS Filmvetenskap - kandidatkurs APS Filmvetenskap I APS Filmvetenskap I BF Filmvetenskap I BI Filmvetenskap I BII Filmvetenskap I HP Filmvetenskap II APS Filosofins historia APS Filosofins historia BF Filosofins historia BI Filosofins historia BII Filosofins historia HP Finansiering av start-ups APM Fjärranalys och digital bildbehandling APM Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik APM Forskningspraktik i biologi APS Forskningspraktik i biologi APS Franska I APS Franska I BI Franska I BII Franska I HP Franska I APS Franska I BI Franska I BII Franska I HP Franska, förberedande kurs APS Franska, förberedande kurs BF Franska, förberedande kurs BI Franska, förberedande kurs BII

5 Franska, förberedande kurs HP Franska, hörförståelse och muntlig produktion APS Franska, hörförståelse och muntlig produktion BI Franska, hörförståelse och muntlig produktion BII Franska, hörförståelse och muntlig produktion HP Franska, läsförståelse APS Franska, läsförståelse BI Franska, läsförståelse BII Franska, läsförståelse HP Från forskningsresultat till företag APM Fältkurs i laborativ arkeologi APM Förberedande kurs i matematik APS Förberedande kurs i matematik BI Förberedande kurs i matematik BII Förberedande kurs i matematik HP Företagsekonomi I APS Företagsekonomi I BF Företagsekonomi I BI Företagsekonomi I BII Företagsekonomi I HP Företagsekonomi II APS Företagsekonomi III Kandidatkurs APS Företagsekonomi IV, utvidgad kurs APS Förhandlingsteknik för start-ups APM Genomförande APM Genus och sexualitet APS Genus och sexualitet BI Genus och sexualitet BII Genus och sexualitet HP Genusvetenskap - kandidatkurs APS Genusvetenskap I APS Genusvetenskap I BF Genusvetenskap I BI Genusvetenskap I BII Genusvetenskap I HP Genusvetenskap II APS Geografi I APS Geografi I BF Geografi I BI Geografi I BII Geografi I HP Geografi II APS Geografi III APS Geovetenskap, kurspaket BI Geovetenskap, kurspaket HP GIS och fjärranalys APS Glacial sedimentologi och morfologi APM Global ekonomi - de ekonomiska idéernas historia APS Global ekonomi - de ekonomiska idéernas historia BI Global ekonomi - de ekonomiska idéernas historia BII Global ekonomi - de ekonomiska idéernas historia HP Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik APS Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BF Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BI Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BII Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik HP Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt APS Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt BF

6 Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt BI Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt BII Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt HP Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt APS Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt BI Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt BII Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt HP Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I APS Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BF Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BI Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BII Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I HP Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs APS Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BF Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BI Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BII Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs HP Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs APS Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BF Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BI Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BII Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs HP Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik APS Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik BI Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik BII Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik HP Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi APS Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BI Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BII Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi HP Grundläggande statistik för ekonomer APS Grundläggande statistik för ekonomer BI Grundläggande statistik för ekonomer BII Grundläggande statistik för ekonomer HP Handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, årskurs F-6 APS Historia - kandidatkurs APS Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning APS Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BF Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BI Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BII Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning HP Historia II talets utveckling och uppsatsarbete med informationssökning, källkritik och p APS Historical Perspectives on Global Political Economy APM Historisk geografi med tillämpningar APS Hjärnans biokemi, orienteringskurs APS Hjärnans biokemi, orienteringskurs BI Hjärnans biokemi, orienteringskurs BII Hjärnans biokemi, orienteringskurs HP Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs APS Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs BI Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs BII Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs HP Hälsopedagogik I APS Hälsopedagogik I BF Hälsopedagogik I BI Hälsopedagogik I BII Hälsopedagogik I HP

7 Hälsopedagogik I APS Hälsopedagogik I BF Hälsopedagogik I BI Hälsopedagogik I BII Hälsopedagogik I HP Idégenerering APM Idéhistoria I APS Idéhistoria I BI Idéhistoria I BII Idéhistoria I HP Idéhistoria, från antiken till upplysningen APS Idéhistoria, från antiken till upplysningen BI Idéhistoria, från antiken till upplysningen BII Idéhistoria, från antiken till upplysningen HP Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser APM Intermediate Macroeconomics APS Intermediate Microeconomics APS Internationell miljövård APM Internationella relationer I APS Internationella relationer I BI Internationella relationer I BII Internationella relationer I HP Internationella relationer I APS Internationella relationer I BF Internationella relationer I BI Internationella relationer I BII Internationella relationer I HP Internationella relationer II APS Internationella Relationer III APS Internationella relationer III APS Internetprogrammering - Mobila enheter APS Internetprogrammering - Stationära enheter APS Intersektionalitet APM Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv APS Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv BI Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv BII Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv HP Introduktion till galaxer och kosmologi APS Introduktion till kinesisk litteratur APS Introduktion till kinesisk litteratur BI Introduktion till kinesisk litteratur HP Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder APM Introduktionskurs i politisk teori och komparativ politik APS Introduktionskurs i politisk teori och komparativ politik BI Introduktionskurs i politisk teori och komparativ politik BII Introduktionskurs i politisk teori och komparativ politik HP Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk APS Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk BF Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk BI Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk BII Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk HP IT för lärare APS IT för lärare BI IT för lärare BII IT för lärare HP Italienska I APS Italienska I BI Italienska I BII

8 Italienska I HP Italienska, förberedande kurs 1 APS Italienska, förberedande kurs 1 BF Italienska, förberedande kurs 1 BI Italienska, förberedande kurs 1 BII Italienska, förberedande kurs 1 HP Italienska, läs- och hörförståelse APS Italienska, läs- och hörförståelse BI Italienska, läs- och hörförståelse BII Italienska, läs- och hörförståelse HP Journalistikvetenskap - kandidatkurs APS Journalistikvetenskap - kandidatkurs APV Journalistikvetenskap I APS Journalistikvetenskap I BF Journalistikvetenskap I BI Journalistikvetenskap I BII Journalistikvetenskap I HP Kartografi och kartdesign APS Kartografi och kartframställning APS Kinesisk kalligrafi APS Kinesisk kalligrafi BI Kinesisk kalligrafi HP Kinesiska - kandidatkurs APS Kinesiska för nybörjare I APS Kinesiska för nybörjare I BF Kinesiska för nybörjare I BI Kinesiska för nybörjare I BII Kinesiska för nybörjare I HP Kommunikation och samspel i digitala miljöer APS Kommunikation och samspel i digitala miljöer BI Kommunikation och samspel i digitala miljöer BII Kommunikation och samspel i digitala miljöer HP Kommunikation, ledarskap och hälsa APS Kommunikation, ledarskap och hälsa BF Kommunikation, ledarskap och hälsa BI Kommunikation, ledarskap och hälsa BII Kommunikation, ledarskap och hälsa HP Kommunikativt Ledarskap APM Konstvetenskap - kandidatkurs APS Konstvetenskap I APS Konstvetenskap I BI Konstvetenskap I BII Konstvetenskap I HP Kriminologi I APS Kriminologi I BF Kriminologi I BI Kriminologi I BII Kriminologi I HP Kriminologisk teori APM Kulturgeografi II APS Kulturgeografi III APS Kvantitativ forskningsmetod APM Kvartär stratigrafi och dateringsmetoder APM Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs APS Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs BI Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs HP Laborativ arkeologi - magisterkurs APM Labour Market Economics APS

9 Landsbygdens och stadens landskap, historia och kulturmiljö APS Landskap som minne, bild och konstruktion APM Landskapsarkeologi APS Landskapsforskning och historisk geografi APM Law & Economics 1 APS Learning Study - utveckling av undervisning för lärande i skolan APM Litteraturvetenskap I APS Litteraturvetenskap I BF Litteraturvetenskap I BI Litteraturvetenskap I BII Litteraturvetenskap I HP Livets molekyler, orienteringskurs APS Livets molekyler, orienteringskurs BI Livets molekyler, orienteringskurs BII Livets molekyler, orienteringskurs HP Livsmedelskemi och livsmedelslära APS Livsmedelssäkerhet och tillsyn APM Lärande i digitala miljöer APS Lärande i digitala miljöer BI Lärande i digitala miljöer BII Lärande i digitala miljöer HP Läs- och skrivsvårigheter APS Läs- och skrivsvårigheter BI Läs- och skrivsvårigheter BII Läs- och skrivsvårigheter HP Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I APS Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BI Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BII Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I HP Löner, lönebildning och lönestruktur APS Marine Insurance APM Maritime and Transportation Law APM Matematik för naturvetenskaper APS Matematik för naturvetenskaper BI Matematik för naturvetenskaper HP Matematik I APS Matematik I BI Matematik I BII Matematik I HP Matematik I APS Matematik I BF Matematik I BI Matematik I BII Matematik I HP Matematik I APS Matematik I BI Matematik I BII Matematik I HP Matematik I APS Matematik I BI Matematik I BII Matematik I HP Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande. APS Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband APS Materialkemisk modellering APM Medeltidens samhälle APS Medeltidens samhälle BI Medeltidens samhälle BII

10 Medeltidens samhälle HP Medicinsk etik APS Medicinsk etik BI Medicinsk etik HP Medicinsk geografi APS Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs APS Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs APV Medie- och kommunikationsvetenskap I APS Medie- och kommunikationsvetenskap I BF Medie- och kommunikationsvetenskap I BI Medie- och kommunikationsvetenskap I BII Medie- och kommunikationsvetenskap I HP Mentorskap i förskola och skola APM Metabolism och riskbedömning av kemikalier i miljön APM Migration och ekonomisk tillväxt: Sverige och världen APM Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv APM Migration, Integration and Social Work APM Migration, kultur och mångfald APS Migration, kultur och mångfald BI Migration, kultur och mångfald BII Migration, kultur och mångfald HP Mikrobiologi APS Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) APS Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BI Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BII Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) HP Miljö- och hälsoskydd - enskilda avlopp APM Miljöetik APS Miljöetik BI Miljöetik BII Miljöetik HP Miljökemi, självständigt arbete APS Miljökemi, självständigt arbete APM Miljökommunikation APS Miljökommunikation BI Miljökommunikation BII Miljökommunikation HP Miljölagstiftning och planering APM Miljöledningssystem APS Miljövård och miljöarbete APS Miljövård och miljöarbete BI Miljövård och miljöarbete HP Miljövård och samhällsplanering APM Mina drömmars stad. Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur II t APS Mina drömmars stad. Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur II t BI Mina drömmars stad. Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur II t BII Mina drömmars stad. Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur II t HP Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi APS Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi BI Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi BII Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi HP Moderna material - oorganisk kemi APS Modevetenskap - Mode, makt och män APS Modevetenskap - Mode, makt och män BI

11 Modevetenskap - Mode, makt och män BII Modevetenskap - Mode, makt och män HP Modevetenskap - Porträtt, mode, modebild APS Modevetenskap - Porträtt, mode, modebild BI Modevetenskap - Porträtt, mode, modebild BII Modevetenskap - Porträtt, mode, modebild HP Molekylär nutrition I APS Molekylära livsvetenskaper APS Molekylära livsvetenskaper BI Molekylära livsvetenskaper HP Montessoripedagogikens didaktiska teori 1 APM Montessoripedagogikens didaktiska teori 2 APM Multivariata metoder APS Mytologi APS Mytologi BF Mytologi BI Mytologi BII Mytologi HP Mytologi APM Män och maskuliniteter APS Män och maskuliniteter BF Män och maskuliniteter BI Män och maskuliniteter BII Män och maskuliniteter HP Människokroppen, samlevnad och SANT-undervisning APS Människokroppen, samlevnad och SANT-undervisning BI Människokroppen, samlevnad och SANT-undervisning BII Narrativ analys: berättande om och av barn och unga APM Nationalekonomi I APS Nationalekonomi I BI Nationalekonomi I BII Nationalekonomi I HP Nationalekonomiskt strategiskt tänkande APS Naturgeografi I APS Naturgeografi I BF Naturgeografi I BI Naturgeografi I BII Naturgeografi I HP Naturgeografi och kvartärgeologi BI Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik APS Naturvård - mål, medel och konflikter APM NMR inom materialkemi APM NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år II APS Nutritionstoxikologi APS Nybörjarkurs i koreanska I APS Nybörjarkurs i koreanska I BI Nybörjarkurs i koreanska I BII Nybörjarkurs i koreanska I HP Näringsfysiologi APS Officiell Statistikproduktion APM Om planeter och liv i universum, orienteringskurs APS Om planeter och liv i universum, orienteringskurs BI Om planeter och liv i universum, orienteringskurs BII Om planeter och liv i universum, orienteringskurs HP Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning APS Oorganisk kemi APS Organisation och förändring APS

12 Organisation och ledarskap i socialt arbete APM Organisationspedagogik - lärande och ledarskap APM Organisationsteori APS Organisk kemi, självständigt arbete APS Organiska miljöföroreningars kemi APM Osteoarkeologi I APS Pedagogik I APS Pedagogik I BF Pedagogik I BI Pedagogik I BII Pedagogik I HP Pedagogik III APS Pedagogik III APS Pedagogisk introduktionskurs APS Pedagogisk introduktionskurs BF Pedagogisk introduktionskurs BI Pedagogisk introduktionskurs BII Pedagogisk introduktionskurs HP Pedagogiskt ledarskap APS Performativitet och visuell kultur APM Polarmiljöer, orienteringskurs APS Polarmiljöer, orienteringskurs BF Polarmiljöer, orienteringskurs BI Polarmiljöer, orienteringskurs HP Pompeji APS Pompeji BF Pompeji BI Pompeji HP Pompeji APM Portugisiska för arbetslivet I BI Portugisiska I APS Portugisiska I BI Portugisiska I BII Portugisiska I HP Porösa material APM Positionering, kartprojektioner och digital fotogrammetri APM Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media APS Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media BI Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media BII Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media HP Praktik i biologi APM Praktik i biologi APM Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer APM Praktik inom kulturgeografi APS Praktik inom samhällsplanering APS Praktisk filosofi I APS Praktisk filosofi I BF Praktisk filosofi I BI Praktisk filosofi I BII Praktisk filosofi I HP Praktisk projektledning APS Praktisk projektledning BF Praktisk projektledning BI Praktisk projektledning BII Praktisk projektledning HP Praktisk retorik APS Praktisk retorik BF Praktisk retorik BI

13 Praktisk retorik BII Praktisk retorik HP Praktisk retorik APS Praktisk retorik BF Praktisk retorik BI Praktisk retorik BII Praktisk retorik HP Praktisk svenska APS Praktisk svenska BI Praktisk svenska BII Praktisk svenska HP Projekt och projektorganisation APS Projekt och projektorganisation BI Projekt och projektorganisation BII Projekt och projektorganisation HP Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv APM Psykologi I APS Psykologi I BF Psykologi I BI Psykologi I BII Psykologi I HP Psykologi II APS Psykologi II APV Psykologi III APS Psykologi III APV Regressionsanalys och undersökningsmetodik APS Rehabilitering och arbetsliv APM Risk and Uncertainty APS Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser APM Rum, stad, kultur APS Ryska för nybörjare APS Ryska för nybörjare BI Ryska för nybörjare BII Ryska för nybörjare HP Ryska för nybörjare APS Ryska för nybörjare BI Ryska för nybörjare BII Ryska för nybörjare HP Rättspsykologi II APS Rörliga bilder i genusperspektiv APS Rörliga bilder i genusperspektiv BF Rörliga bilder i genusperspektiv BI Rörliga bilder i genusperspektiv BII Rörliga bilder i genusperspektiv HP Samhällsplanering i Europa APM Scenkonst och populärkultur i Asien APM Senantikens värld APS Senantikens värld BI Senantikens värld BII Senantikens värld APM Självständigt arbete i didaktik APS Självständigt arbete i didaktik I APM Självständigt arbete i didaktik II APM Självständigt statistiskt arbete (uppsats) APS Skrivande för studenter med svenska som andraspråk APS Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BI Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BII Skrivande för studenter med svenska som andraspråk HP

14 Skrivande för studenter med svenska som andraspråk APS Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BI Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BII Skrivande för studenter med svenska som andraspråk HP Skrivande i yrkeslivet APS Skrivande i yrkeslivet BF Skrivande i yrkeslivet BI Skrivande i yrkeslivet BII Skrivande i yrkeslivet HP Social och juridisk rådgivning i socialt arbete: att utreda och förebygga social utsatthet APM Socialantropologi I APS Socialantropologi I BF Socialantropologi I BI Socialantropologi I BII Socialantropologi I HP Socialantropologi II APS Socialantropologi III APS Socialisation och identitetsskapande i digitala miljöer APS Socialt arbete I APS Socialt arbete I BF Socialt arbete I BI Socialt arbete I BII Socialt arbete I HP Socialt arbete med alkohol- och drogproblem APM Socialt arbete: Fattigdom och välfärd APM Socialt entreprenörskap APM Sociologi I APS Sociologi I BF Sociologi I BI Sociologi I BII Sociologi I HP Sociologi III APS Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I APS Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BI Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BII Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I HP Spanska för arbetslivet I APS Spanska för arbetslivet I BI Spanska för arbetslivet I BII Spanska för arbetslivet I HP Spanska Nybörjarkurs APS Spanska Nybörjarkurs BF Spanska Nybörjarkurs BI Spanska Nybörjarkurs BII Spanska Nybörjarkurs HP Spanska, språk och litteratur I APS Spanska, språk och litteratur I BI Spanska, språk och litteratur I BII Spanska, språk och litteratur I HP Special Education, Basic Course APS Special Education, Disability and Learning APS Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 APS Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BF Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BI Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BII Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 HP Specialpedagogik II: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 2 APS

15 Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning APS Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning BF Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning BI Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning BII Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning HP Specialpedagogik II: Synnedsättning och delaktighet 2 APS Specialpedagogik II: Utvecklingsstörning 2 APS Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi APM Statistik I APS Statistik I BF Statistik I BI Statistik I BII Statistik I HP Statistik II APS Statistik III APS Statistikens grunder APS Statistikens grunder BI Statistikens grunder BII Statistikens grunder HP Statistikens grunder APS Statistikens grunder BI Statistikens grunder BII Statistikens grunder HP Statistisk teori med tillämpningar APS Statsvetenskap I APS Statsvetenskap I BF Statsvetenskap I BI Statsvetenskap I BII Statsvetenskap I HP Statsvetenskap III APS Statsvetenskap III APV Statsvetenskap på engelska I APS Statsvetenskap på engelska I BI Statsvetenskap på engelska I BII Statsvetenskap på engelska I HP Statsvetenskap på engelska III APS Statsvetenskap på engelska III APV Stockholms historia APS Stockholms historia BI Stockholms historia BII Stockholms historia HP Styrning, utvärdering och utveckling APM Swedish Film and Television Culture APS Swedish Film and Television Culture BI Swedish Film and Television Culture HP Svensk språkhistoria APS Svensk språkhistoria BI Svensk språkhistoria BII Svensk språkhistoria HP Svenska - kandidatkurs APS Svenska för studenter med utländsk förutbildning BII Svenska för studenter med utländsk förutbildning HP Svenska I APS Svenska I BI Svenska I BII Svenska I HP Svenska som andraspråk II APS Svenska som andraspråk med didaktik - kandidatkurs APS

16 Svenska som andraspråk med didaktik I APS Svenska som andraspråk med didaktik I BI Svenska som andraspråk med didaktik I BII Svenska som andraspråk med didaktik I HP Svenska som andraspråk med didaktik I APS Svenska som andraspråk med didaktik I BI Svenska som andraspråk med didaktik I BII Svenska som andraspråk med didaktik I HP Svenska som andraspråk med didaktik II APS Säkerhet i skolans kemi- och NO-undervisning APM Särbegåvning i skola och förskola II APS Teckenspråksgrammatik I APS Teckenspråksgrammatik I BF Teckenspråksgrammatik I BI Teckenspråksgrammatik I HP Tecknets form och betydelse APS Tecknets form och betydelse BI Tecknets form och betydelse BII Tecknets form och betydelse BF Tecknets form och betydelse BI Teoretisk filosofi I APS Teoretisk filosofi I BI Teoretisk filosofi I BII Teoretisk filosofi I HP Teori, metod och etik inom barnforskning: etnografiska perspektiv APM The Climate and The Economy APM The Economics of Discrimination APS The Economics of Industrial organization APS The Economics of Industrial organization BI The Economics of Industrial organization BII The Economics of Industrial organization HP The Swedish Model APS The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes APS The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes APS The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes BI The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes BII The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes HP Third Television: TV in the Era of Plenty APM Tillväxt APM Tillämpad marin bevarandeekologi APM Tillämpade markundersökningar APS Tisusförberedande skrivkurs - distans APS Tisusförberedande skrivkurs - distans BI Tisusförberedande skrivkurs - distans BII Tisusförberedande skrivkurs - distans HP Tropisk vattenvård APM Tyska, nybörjarkurs I APS Tyska, nybörjarkurs I BF Tyska, nybörjarkurs I BI Tyska, nybörjarkurs I BII Tyska, nybörjarkurs I HP Ungdomar, våld och diskriminering APS Ungdomar, våld och diskriminering BF Ungdomar, våld och diskriminering BI Ungdomar, våld och diskriminering BII Ungdomar, våld och diskriminering HP Uppdragsprojekt inom kulturgeografi APS Uppsats - informationssökning, källkritik och problemlösning APS

17 Uppsatsseminarium, metod och praktik APM Urbanisering och livsmiljö APM Utbildning och arbetsmarknad i förändring APM Utbildning och utveckling APM Utbildningsledare vid trafikskola APS Utbildningsledare vid trafikskola BI Utbildningsledare vid trafikskola BII Utbildningsledare vid trafikskola HP Utveckling, globalisering och miljö APS Utveckling, globalisering och miljö BI Utveckling, globalisering och miljö BII Utveckling, globalisering och miljö HP Utvidgad Psykologi II APS Utvidgad Psykologi II APV War and the Media APM Webbutveckling - Klientsidan APS Webbutveckling - Serversidan APS Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker APS Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker BF Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker BI Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker BII Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker HP Vetenskapsteori i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik APM Words APS Words BI Words BII Words HP Vårdpedagogik I APS Vårdpedagogik I BF Vårdpedagogik I BI Vårdpedagogik I BII Vårdpedagogik I HP Vårdpedagogik I APS Vårdpedagogik I BF Vårdpedagogik I BI Vårdpedagogik I BII Vägledning i förändring APM Ämnesdidaktik och handledning en kurs för blivande handledare APM Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs APS Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs BI Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs BII Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs HP Översättningsvetenskap - magisterkurs APM

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver Kurser

Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgr. Ant.poäng Antagna Reserver Kurser Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start vårterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-01-08 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 LINNÉUNIVERSITETET FÖRORDNANDE 1 (8) Institutionen för språk och litteratur Institutionsstyrelsen 2012-03-15 Dnr SOL 2011/158 Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 ENGELSKA 1EN01U Engelska

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015 43170 Magisterkurs i engelska 60.0 711A03 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 1 0 43106 International Business English 15.0 711G05 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 76 0 43152 Engelska

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008. UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin 2009 05 27 Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

ANTAGNINGSSTATISTIK HT2013

ANTAGNINGSSTATISTIK HT2013 ANTAGNINGSSTATISTIK HT2013 Program BI Sökande med betyg från gymnasieskola gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola gymnasiel vuxenutbildning med komplettering

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Antagningen ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009

LINKÖPINGS UNIVERSITET Antagningen ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 46511 3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika, 20 50 1 26001 A World worth taking care of 12 3 0 40103 Adoptionskunskap 10 33 0

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer