urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser"

Transkript

1 Actio - rösten och kroppen APS Actio - rösten och kroppen BF Actio - rösten och kroppen BI Actio - rösten och kroppen BII Actio - rösten och kroppen HP Affärskinesiska APS Affärsmodellen APM Afrikas historia II - kolonialism och modernitet i Afrika under talen APS Afrikas historia II - kolonialism och modernitet i Afrika under talen BI Afrikas historia II - kolonialism och modernitet i Afrika under talen BII Afrikas historia II - kolonialism och modernitet i Afrika under talen HP Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska APS Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BI Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BII Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska HP Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska APS Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BI Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska BII Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska HP Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning APS Analys och bedömning av kunskaper i matematik APS Analys och tolkning av kriminologiska data, del 2 APM Analytisk kemi I APS Analytisk kemi I APS Analytisk kemi II APS Analytisk kemi, kemometri APM Antikens kultur och samhällsliv I APS Antikens kultur och samhällsliv I BI Antikens kultur och samhällsliv I BII Antikens kultur och samhällsliv I HP Arbetslivets juridik APS Arbetslivets juridik BF Arbetslivets juridik BI Arbetslivets juridik BII Arbetslivets juridik HP Arbetsmarknadskunskap med management I APS Arbetsmarknadskunskap med management I BF Arbetsmarknadskunskap med management I BI Arbetsmarknadskunskap med management I BII Arbetsmarknadskunskap med management I HP Arbetsmarknadskunskap med management II APS Arbetsmarknadspolitik och ekonomi APS Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BF Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BI Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BII Arbetsmarknadspolitik och ekonomi HP Arbetsmarknadspolitik och ekonomi APS Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BF Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BI Arbetsmarknadspolitik och ekonomi BII Arbetsmarknadspolitik och ekonomi HP Arkeologi II APS Arkeologiska fält APS Arkitektur- och bebyggelsehistoria i ett internationellt perspektiv APS Astronomi, självständigt arbete APS Att intervjua barn och ungdomar APM Att leda och utveckla vuxnas lärande APS Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer APS

2 Avancerad akademisk engelska APM Avancerad akademisk engelska APM Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem APM Befolkning, utveckling och globalisering APS Befolkning, utveckling och globalisering BF Befolkning, utveckling och globalisering BI Befolkning, utveckling och globalisering BII Befolkning, utveckling och globalisering HP Bergman i backspegeln: mellan konstarter och medier APM Bildtolkning APS Biofysik, självständigt arbete APM Biofysik, självständigt arbete APM Bioinformatik, självständigt arbete APM Biokemi I APM Biokemi I APM Biokemisk toxikologi APM Biokeramer APM Biologiska membraners struktur och dynamik APM Biomolekylär NMR APM BRIC i den globala ekonomin: Brasiliens, Rysslands, Indiens och Kinas utveckling och strategiska val APM Bygga och bo i Skandinavien under järnålder och tidig medeltid APS Bygga och bo i Skandinavien under järnålder och tidig medeltid BI Bygga och bo i Skandinavien under järnålder och tidig medeltid BII Bygga och bo i Skandinavien under järnålder och tidig medeltid HP Byråkratins makt i den demokratiska staten APS Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I APM Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning II APM Creative Writing in English APS Creative Writing in English BI Creative Writing in English BII Creative Writing in English HP Cyberrymdens forensik APM Danska som grannspråk - läsfärdighet APS Danska som grannspråk - läsfärdighet BI Danska som grannspråk - läsfärdighet BII Danska som grannspråk - läsfärdighet HP Data- och systemvetenskap II APS Data- och systemvetenskap III APS Data- och systemvetenskap IV APM Datakunskap APS Datakunskap BF Datakunskap BI Datakunskap BII Datakunskap HP De muslimska ländernas historia II - Islams uppkomst och betydelse för tusen år av social och politik APS De muslimska ländernas historia II - Islams uppkomst och betydelse för tusen år av social och politik BI De muslimska ländernas historia II - Islams uppkomst och betydelse för tusen år av social och politik BII De rasistiska idéernas historia APS De rasistiska idéernas historia BI De rasistiska idéernas historia BII De rasistiska idéernas historia HP Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet APS

3 Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BF Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BI Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet BII Delaktighet, identitet och makt - konstruktion av normalitet, genus och etnicitet HP Demokrati, politik och sociala förändringar APM Den urbana kulturmiljön APS Det moderna samhället APS Det moderna samhället BI Det moderna samhället BII Det moderna samhället HP Det professionella samtalet I APS Det professionella samtalet I BF Det professionella samtalet I BI Det professionella samtalet I BII Det professionella samtalet I HP Det professionella samtalet II APS Det tidigmoderna samhället APS Det tidigmoderna samhället BI Det tidigmoderna samhället HP Didaktik: forskningsmetoder I APS Didaktik: forskningsmetoder I BI Didaktik: forskningsmetoder I BII Didaktik: forskningsmetoder I HP Didaktik: forskningsmetoder II APM Digital forensik APS Digital videoredigering APS Digital videoredigering BF Digital videoredigering BI Digital videoredigering BII Digital videoredigering HP Digitalt utanförskap och digital inkludering APS Digitalt utanförskap och digital inkludering BI Digitalt utanförskap och digital inkludering HP Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap APM Dövas tvåspråkighet APS Dövas tvåspråkighet BF Dövas tvåspråkighet BI Dövas tvåspråkighet BII Dövas tvåspråkighet HP Ekologisk ekonomi APS Ekologisk ekonomi BF Ekologisk ekonomi BI Ekologisk ekonomi BII Ekologisk ekonomi HP Ekologisk geografi - kartering, analys och visualisering APM Ekonometri APS Ekonomisk geografi APS Ekonomisk geografi BI Ekonomisk geografi BII Ekonomisk geografi HP Ekonomisk historia I APS Ekonomisk historia I BI Ekonomisk historia I HP Ekonomisk historia I APS

4 Ekonomisk historia I BI Ekonomisk historia I BII Ekonomisk historia I HP Ekonomisk historia II APS Ekonomisk historia III APS Ekonomiska tänkandets historia APM Empirical Methods in Economics 2 APS Empirical Methods in Economics I APS Engelska - kandidatkurs APS Engelska I APS Engelska I BF Engelska I BI Engelska I BII Engelska I HP Engelskan i världen: sociolingvistiska aspekter APM esamhället - evolution eller revolution? APS esamhället - evolution eller revolution? BI esamhället - evolution eller revolution? BII esamhället - evolution eller revolution? HP Estetik APS Estetik BI Estetik BII Estetik HP Evidens och kunskap inom socialt arbete APM Examensarbete 1 APM Examensarbete 1-2 APM Examensarbete i kulturgeografi APM Examensarbete i samhällsplanering APM Filmupplevelse: teorier och tillämpningar APS Filmvetenskap - kandidatkurs APS Filmvetenskap I APS Filmvetenskap I BF Filmvetenskap I BI Filmvetenskap I BII Filmvetenskap I HP Filmvetenskap II APS Filosofins historia APS Filosofins historia BF Filosofins historia BI Filosofins historia BII Filosofins historia HP Finansiering av start-ups APM Fjärranalys och digital bildbehandling APM Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik APM Forskningspraktik i biologi APS Forskningspraktik i biologi APS Franska I APS Franska I BI Franska I BII Franska I HP Franska I APS Franska I BI Franska I BII Franska I HP Franska, förberedande kurs APS Franska, förberedande kurs BF Franska, förberedande kurs BI Franska, förberedande kurs BII

5 Franska, förberedande kurs HP Franska, hörförståelse och muntlig produktion APS Franska, hörförståelse och muntlig produktion BI Franska, hörförståelse och muntlig produktion BII Franska, hörförståelse och muntlig produktion HP Franska, läsförståelse APS Franska, läsförståelse BI Franska, läsförståelse BII Franska, läsförståelse HP Från forskningsresultat till företag APM Fältkurs i laborativ arkeologi APM Förberedande kurs i matematik APS Förberedande kurs i matematik BI Förberedande kurs i matematik BII Förberedande kurs i matematik HP Företagsekonomi I APS Företagsekonomi I BF Företagsekonomi I BI Företagsekonomi I BII Företagsekonomi I HP Företagsekonomi II APS Företagsekonomi III Kandidatkurs APS Företagsekonomi IV, utvidgad kurs APS Förhandlingsteknik för start-ups APM Genomförande APM Genus och sexualitet APS Genus och sexualitet BI Genus och sexualitet BII Genus och sexualitet HP Genusvetenskap - kandidatkurs APS Genusvetenskap I APS Genusvetenskap I BF Genusvetenskap I BI Genusvetenskap I BII Genusvetenskap I HP Genusvetenskap II APS Geografi I APS Geografi I BF Geografi I BI Geografi I BII Geografi I HP Geografi II APS Geografi III APS Geovetenskap, kurspaket BI Geovetenskap, kurspaket HP GIS och fjärranalys APS Glacial sedimentologi och morfologi APM Global ekonomi - de ekonomiska idéernas historia APS Global ekonomi - de ekonomiska idéernas historia BI Global ekonomi - de ekonomiska idéernas historia BII Global ekonomi - de ekonomiska idéernas historia HP Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik APS Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BF Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BI Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik BII Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik HP Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt APS Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt BF

6 Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt BI Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt BII Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt HP Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt APS Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt BI Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt BII Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt HP Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I APS Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BF Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BI Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I BII Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I HP Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs APS Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BF Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BI Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BII Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs HP Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs APS Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BF Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BI Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs BII Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs HP Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik APS Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik BI Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik BII Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik HP Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi APS Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BI Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi BII Grundläggande Kemi - Oorganisk, Fysikalisk, Organisk och Biokemi HP Grundläggande statistik för ekonomer APS Grundläggande statistik för ekonomer BI Grundläggande statistik för ekonomer BII Grundläggande statistik för ekonomer HP Handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, årskurs F-6 APS Historia - kandidatkurs APS Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning APS Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BF Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BI Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning BII Historia I. Från medeltid till nationalstatsbyggande och upplysning HP Historia II talets utveckling och uppsatsarbete med informationssökning, källkritik och p APS Historical Perspectives on Global Political Economy APM Historisk geografi med tillämpningar APS Hjärnans biokemi, orienteringskurs APS Hjärnans biokemi, orienteringskurs BI Hjärnans biokemi, orienteringskurs BII Hjärnans biokemi, orienteringskurs HP Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs APS Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs BI Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs BII Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs HP Hälsopedagogik I APS Hälsopedagogik I BF Hälsopedagogik I BI Hälsopedagogik I BII Hälsopedagogik I HP

7 Hälsopedagogik I APS Hälsopedagogik I BF Hälsopedagogik I BI Hälsopedagogik I BII Hälsopedagogik I HP Idégenerering APM Idéhistoria I APS Idéhistoria I BI Idéhistoria I BII Idéhistoria I HP Idéhistoria, från antiken till upplysningen APS Idéhistoria, från antiken till upplysningen BI Idéhistoria, från antiken till upplysningen BII Idéhistoria, från antiken till upplysningen HP Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser APM Intermediate Macroeconomics APS Intermediate Microeconomics APS Internationell miljövård APM Internationella relationer I APS Internationella relationer I BI Internationella relationer I BII Internationella relationer I HP Internationella relationer I APS Internationella relationer I BF Internationella relationer I BI Internationella relationer I BII Internationella relationer I HP Internationella relationer II APS Internationella Relationer III APS Internationella relationer III APS Internetprogrammering - Mobila enheter APS Internetprogrammering - Stationära enheter APS Intersektionalitet APM Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv APS Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv BI Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv BII Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv HP Introduktion till galaxer och kosmologi APS Introduktion till kinesisk litteratur APS Introduktion till kinesisk litteratur BI Introduktion till kinesisk litteratur HP Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder APM Introduktionskurs i politisk teori och komparativ politik APS Introduktionskurs i politisk teori och komparativ politik BI Introduktionskurs i politisk teori och komparativ politik BII Introduktionskurs i politisk teori och komparativ politik HP Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk APS Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk BF Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk BI Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk BII Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk HP IT för lärare APS IT för lärare BI IT för lärare BII IT för lärare HP Italienska I APS Italienska I BI Italienska I BII

8 Italienska I HP Italienska, förberedande kurs 1 APS Italienska, förberedande kurs 1 BF Italienska, förberedande kurs 1 BI Italienska, förberedande kurs 1 BII Italienska, förberedande kurs 1 HP Italienska, läs- och hörförståelse APS Italienska, läs- och hörförståelse BI Italienska, läs- och hörförståelse BII Italienska, läs- och hörförståelse HP Journalistikvetenskap - kandidatkurs APS Journalistikvetenskap - kandidatkurs APV Journalistikvetenskap I APS Journalistikvetenskap I BF Journalistikvetenskap I BI Journalistikvetenskap I BII Journalistikvetenskap I HP Kartografi och kartdesign APS Kartografi och kartframställning APS Kinesisk kalligrafi APS Kinesisk kalligrafi BI Kinesisk kalligrafi HP Kinesiska - kandidatkurs APS Kinesiska för nybörjare I APS Kinesiska för nybörjare I BF Kinesiska för nybörjare I BI Kinesiska för nybörjare I BII Kinesiska för nybörjare I HP Kommunikation och samspel i digitala miljöer APS Kommunikation och samspel i digitala miljöer BI Kommunikation och samspel i digitala miljöer BII Kommunikation och samspel i digitala miljöer HP Kommunikation, ledarskap och hälsa APS Kommunikation, ledarskap och hälsa BF Kommunikation, ledarskap och hälsa BI Kommunikation, ledarskap och hälsa BII Kommunikation, ledarskap och hälsa HP Kommunikativt Ledarskap APM Konstvetenskap - kandidatkurs APS Konstvetenskap I APS Konstvetenskap I BI Konstvetenskap I BII Konstvetenskap I HP Kriminologi I APS Kriminologi I BF Kriminologi I BI Kriminologi I BII Kriminologi I HP Kriminologisk teori APM Kulturgeografi II APS Kulturgeografi III APS Kvantitativ forskningsmetod APM Kvartär stratigrafi och dateringsmetoder APM Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs APS Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs BI Kvartärgeologi för arkeologer, orienteringskurs HP Laborativ arkeologi - magisterkurs APM Labour Market Economics APS

9 Landsbygdens och stadens landskap, historia och kulturmiljö APS Landskap som minne, bild och konstruktion APM Landskapsarkeologi APS Landskapsforskning och historisk geografi APM Law & Economics 1 APS Learning Study - utveckling av undervisning för lärande i skolan APM Litteraturvetenskap I APS Litteraturvetenskap I BF Litteraturvetenskap I BI Litteraturvetenskap I BII Litteraturvetenskap I HP Livets molekyler, orienteringskurs APS Livets molekyler, orienteringskurs BI Livets molekyler, orienteringskurs BII Livets molekyler, orienteringskurs HP Livsmedelskemi och livsmedelslära APS Livsmedelssäkerhet och tillsyn APM Lärande i digitala miljöer APS Lärande i digitala miljöer BI Lärande i digitala miljöer BII Lärande i digitala miljöer HP Läs- och skrivsvårigheter APS Läs- och skrivsvårigheter BI Läs- och skrivsvårigheter BII Läs- och skrivsvårigheter HP Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I APS Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BI Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I BII Läs- och skrivundervisning - i teori och praktik I HP Löner, lönebildning och lönestruktur APS Marine Insurance APM Maritime and Transportation Law APM Matematik för naturvetenskaper APS Matematik för naturvetenskaper BI Matematik för naturvetenskaper HP Matematik I APS Matematik I BI Matematik I BII Matematik I HP Matematik I APS Matematik I BF Matematik I BI Matematik I BII Matematik I HP Matematik I APS Matematik I BI Matematik I BII Matematik I HP Matematik I APS Matematik I BI Matematik I BII Matematik I HP Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande. APS Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband APS Materialkemisk modellering APM Medeltidens samhälle APS Medeltidens samhälle BI Medeltidens samhälle BII

10 Medeltidens samhälle HP Medicinsk etik APS Medicinsk etik BI Medicinsk etik HP Medicinsk geografi APS Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs APS Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs APV Medie- och kommunikationsvetenskap I APS Medie- och kommunikationsvetenskap I BF Medie- och kommunikationsvetenskap I BI Medie- och kommunikationsvetenskap I BII Medie- och kommunikationsvetenskap I HP Mentorskap i förskola och skola APM Metabolism och riskbedömning av kemikalier i miljön APM Migration och ekonomisk tillväxt: Sverige och världen APM Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv APM Migration, Integration and Social Work APM Migration, kultur och mångfald APS Migration, kultur och mångfald BI Migration, kultur och mångfald BII Migration, kultur och mångfald HP Mikrobiologi APS Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) APS Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BI Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) BII Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) HP Miljö- och hälsoskydd - enskilda avlopp APM Miljöetik APS Miljöetik BI Miljöetik BII Miljöetik HP Miljökemi, självständigt arbete APS Miljökemi, självständigt arbete APM Miljökommunikation APS Miljökommunikation BI Miljökommunikation BII Miljökommunikation HP Miljölagstiftning och planering APM Miljöledningssystem APS Miljövård och miljöarbete APS Miljövård och miljöarbete BI Miljövård och miljöarbete HP Miljövård och samhällsplanering APM Mina drömmars stad. Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur II t APS Mina drömmars stad. Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur II t BI Mina drömmars stad. Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur II t BII Mina drömmars stad. Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur II t HP Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi APS Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi BI Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi BII Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi HP Moderna material - oorganisk kemi APS Modevetenskap - Mode, makt och män APS Modevetenskap - Mode, makt och män BI

11 Modevetenskap - Mode, makt och män BII Modevetenskap - Mode, makt och män HP Modevetenskap - Porträtt, mode, modebild APS Modevetenskap - Porträtt, mode, modebild BI Modevetenskap - Porträtt, mode, modebild BII Modevetenskap - Porträtt, mode, modebild HP Molekylär nutrition I APS Molekylära livsvetenskaper APS Molekylära livsvetenskaper BI Molekylära livsvetenskaper HP Montessoripedagogikens didaktiska teori 1 APM Montessoripedagogikens didaktiska teori 2 APM Multivariata metoder APS Mytologi APS Mytologi BF Mytologi BI Mytologi BII Mytologi HP Mytologi APM Män och maskuliniteter APS Män och maskuliniteter BF Män och maskuliniteter BI Män och maskuliniteter BII Män och maskuliniteter HP Människokroppen, samlevnad och SANT-undervisning APS Människokroppen, samlevnad och SANT-undervisning BI Människokroppen, samlevnad och SANT-undervisning BII Narrativ analys: berättande om och av barn och unga APM Nationalekonomi I APS Nationalekonomi I BI Nationalekonomi I BII Nationalekonomi I HP Nationalekonomiskt strategiskt tänkande APS Naturgeografi I APS Naturgeografi I BF Naturgeografi I BI Naturgeografi I BII Naturgeografi I HP Naturgeografi och kvartärgeologi BI Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik APS Naturvård - mål, medel och konflikter APM NMR inom materialkemi APM NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år II APS Nutritionstoxikologi APS Nybörjarkurs i koreanska I APS Nybörjarkurs i koreanska I BI Nybörjarkurs i koreanska I BII Nybörjarkurs i koreanska I HP Näringsfysiologi APS Officiell Statistikproduktion APM Om planeter och liv i universum, orienteringskurs APS Om planeter och liv i universum, orienteringskurs BI Om planeter och liv i universum, orienteringskurs BII Om planeter och liv i universum, orienteringskurs HP Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning APS Oorganisk kemi APS Organisation och förändring APS

12 Organisation och ledarskap i socialt arbete APM Organisationspedagogik - lärande och ledarskap APM Organisationsteori APS Organisk kemi, självständigt arbete APS Organiska miljöföroreningars kemi APM Osteoarkeologi I APS Pedagogik I APS Pedagogik I BF Pedagogik I BI Pedagogik I BII Pedagogik I HP Pedagogik III APS Pedagogik III APS Pedagogisk introduktionskurs APS Pedagogisk introduktionskurs BF Pedagogisk introduktionskurs BI Pedagogisk introduktionskurs BII Pedagogisk introduktionskurs HP Pedagogiskt ledarskap APS Performativitet och visuell kultur APM Polarmiljöer, orienteringskurs APS Polarmiljöer, orienteringskurs BF Polarmiljöer, orienteringskurs BI Polarmiljöer, orienteringskurs HP Pompeji APS Pompeji BF Pompeji BI Pompeji HP Pompeji APM Portugisiska för arbetslivet I BI Portugisiska I APS Portugisiska I BI Portugisiska I BII Portugisiska I HP Porösa material APM Positionering, kartprojektioner och digital fotogrammetri APM Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media APS Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media BI Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media BII Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media HP Praktik i biologi APM Praktik i biologi APM Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer APM Praktik inom kulturgeografi APS Praktik inom samhällsplanering APS Praktisk filosofi I APS Praktisk filosofi I BF Praktisk filosofi I BI Praktisk filosofi I BII Praktisk filosofi I HP Praktisk projektledning APS Praktisk projektledning BF Praktisk projektledning BI Praktisk projektledning BII Praktisk projektledning HP Praktisk retorik APS Praktisk retorik BF Praktisk retorik BI

13 Praktisk retorik BII Praktisk retorik HP Praktisk retorik APS Praktisk retorik BF Praktisk retorik BI Praktisk retorik BII Praktisk retorik HP Praktisk svenska APS Praktisk svenska BI Praktisk svenska BII Praktisk svenska HP Projekt och projektorganisation APS Projekt och projektorganisation BI Projekt och projektorganisation BII Projekt och projektorganisation HP Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv APM Psykologi I APS Psykologi I BF Psykologi I BI Psykologi I BII Psykologi I HP Psykologi II APS Psykologi II APV Psykologi III APS Psykologi III APV Regressionsanalys och undersökningsmetodik APS Rehabilitering och arbetsliv APM Risk and Uncertainty APS Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser APM Rum, stad, kultur APS Ryska för nybörjare APS Ryska för nybörjare BI Ryska för nybörjare BII Ryska för nybörjare HP Ryska för nybörjare APS Ryska för nybörjare BI Ryska för nybörjare BII Ryska för nybörjare HP Rättspsykologi II APS Rörliga bilder i genusperspektiv APS Rörliga bilder i genusperspektiv BF Rörliga bilder i genusperspektiv BI Rörliga bilder i genusperspektiv BII Rörliga bilder i genusperspektiv HP Samhällsplanering i Europa APM Scenkonst och populärkultur i Asien APM Senantikens värld APS Senantikens värld BI Senantikens värld BII Senantikens värld APM Självständigt arbete i didaktik APS Självständigt arbete i didaktik I APM Självständigt arbete i didaktik II APM Självständigt statistiskt arbete (uppsats) APS Skrivande för studenter med svenska som andraspråk APS Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BI Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BII Skrivande för studenter med svenska som andraspråk HP

14 Skrivande för studenter med svenska som andraspråk APS Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BI Skrivande för studenter med svenska som andraspråk BII Skrivande för studenter med svenska som andraspråk HP Skrivande i yrkeslivet APS Skrivande i yrkeslivet BF Skrivande i yrkeslivet BI Skrivande i yrkeslivet BII Skrivande i yrkeslivet HP Social och juridisk rådgivning i socialt arbete: att utreda och förebygga social utsatthet APM Socialantropologi I APS Socialantropologi I BF Socialantropologi I BI Socialantropologi I BII Socialantropologi I HP Socialantropologi II APS Socialantropologi III APS Socialisation och identitetsskapande i digitala miljöer APS Socialt arbete I APS Socialt arbete I BF Socialt arbete I BI Socialt arbete I BII Socialt arbete I HP Socialt arbete med alkohol- och drogproblem APM Socialt arbete: Fattigdom och välfärd APM Socialt entreprenörskap APM Sociologi I APS Sociologi I BF Sociologi I BI Sociologi I BII Sociologi I HP Sociologi III APS Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I APS Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BI Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I BII Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I HP Spanska för arbetslivet I APS Spanska för arbetslivet I BI Spanska för arbetslivet I BII Spanska för arbetslivet I HP Spanska Nybörjarkurs APS Spanska Nybörjarkurs BF Spanska Nybörjarkurs BI Spanska Nybörjarkurs BII Spanska Nybörjarkurs HP Spanska, språk och litteratur I APS Spanska, språk och litteratur I BI Spanska, språk och litteratur I BII Spanska, språk och litteratur I HP Special Education, Basic Course APS Special Education, Disability and Learning APS Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 APS Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BF Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BI Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 BII Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 HP Specialpedagogik II: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 2 APS

15 Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning APS Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning BF Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning BI Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning BII Specialpedagogik II: Sociala problem, diskriminering och mobbning HP Specialpedagogik II: Synnedsättning och delaktighet 2 APS Specialpedagogik II: Utvecklingsstörning 2 APS Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi APM Statistik I APS Statistik I BF Statistik I BI Statistik I BII Statistik I HP Statistik II APS Statistik III APS Statistikens grunder APS Statistikens grunder BI Statistikens grunder BII Statistikens grunder HP Statistikens grunder APS Statistikens grunder BI Statistikens grunder BII Statistikens grunder HP Statistisk teori med tillämpningar APS Statsvetenskap I APS Statsvetenskap I BF Statsvetenskap I BI Statsvetenskap I BII Statsvetenskap I HP Statsvetenskap III APS Statsvetenskap III APV Statsvetenskap på engelska I APS Statsvetenskap på engelska I BI Statsvetenskap på engelska I BII Statsvetenskap på engelska I HP Statsvetenskap på engelska III APS Statsvetenskap på engelska III APV Stockholms historia APS Stockholms historia BI Stockholms historia BII Stockholms historia HP Styrning, utvärdering och utveckling APM Swedish Film and Television Culture APS Swedish Film and Television Culture BI Swedish Film and Television Culture HP Svensk språkhistoria APS Svensk språkhistoria BI Svensk språkhistoria BII Svensk språkhistoria HP Svenska - kandidatkurs APS Svenska för studenter med utländsk förutbildning BII Svenska för studenter med utländsk förutbildning HP Svenska I APS Svenska I BI Svenska I BII Svenska I HP Svenska som andraspråk II APS Svenska som andraspråk med didaktik - kandidatkurs APS

16 Svenska som andraspråk med didaktik I APS Svenska som andraspråk med didaktik I BI Svenska som andraspråk med didaktik I BII Svenska som andraspråk med didaktik I HP Svenska som andraspråk med didaktik I APS Svenska som andraspråk med didaktik I BI Svenska som andraspråk med didaktik I BII Svenska som andraspråk med didaktik I HP Svenska som andraspråk med didaktik II APS Säkerhet i skolans kemi- och NO-undervisning APM Särbegåvning i skola och förskola II APS Teckenspråksgrammatik I APS Teckenspråksgrammatik I BF Teckenspråksgrammatik I BI Teckenspråksgrammatik I HP Tecknets form och betydelse APS Tecknets form och betydelse BI Tecknets form och betydelse BII Tecknets form och betydelse BF Tecknets form och betydelse BI Teoretisk filosofi I APS Teoretisk filosofi I BI Teoretisk filosofi I BII Teoretisk filosofi I HP Teori, metod och etik inom barnforskning: etnografiska perspektiv APM The Climate and The Economy APM The Economics of Discrimination APS The Economics of Industrial organization APS The Economics of Industrial organization BI The Economics of Industrial organization BII The Economics of Industrial organization HP The Swedish Model APS The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes APS The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes APS The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes BI The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes BII The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes HP Third Television: TV in the Era of Plenty APM Tillväxt APM Tillämpad marin bevarandeekologi APM Tillämpade markundersökningar APS Tisusförberedande skrivkurs - distans APS Tisusförberedande skrivkurs - distans BI Tisusförberedande skrivkurs - distans BII Tisusförberedande skrivkurs - distans HP Tropisk vattenvård APM Tyska, nybörjarkurs I APS Tyska, nybörjarkurs I BF Tyska, nybörjarkurs I BI Tyska, nybörjarkurs I BII Tyska, nybörjarkurs I HP Ungdomar, våld och diskriminering APS Ungdomar, våld och diskriminering BF Ungdomar, våld och diskriminering BI Ungdomar, våld och diskriminering BII Ungdomar, våld och diskriminering HP Uppdragsprojekt inom kulturgeografi APS Uppsats - informationssökning, källkritik och problemlösning APS

17 Uppsatsseminarium, metod och praktik APM Urbanisering och livsmiljö APM Utbildning och arbetsmarknad i förändring APM Utbildning och utveckling APM Utbildningsledare vid trafikskola APS Utbildningsledare vid trafikskola BI Utbildningsledare vid trafikskola BII Utbildningsledare vid trafikskola HP Utveckling, globalisering och miljö APS Utveckling, globalisering och miljö BI Utveckling, globalisering och miljö BII Utveckling, globalisering och miljö HP Utvidgad Psykologi II APS Utvidgad Psykologi II APV War and the Media APM Webbutveckling - Klientsidan APS Webbutveckling - Serversidan APS Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker APS Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker BF Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker BI Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker BII Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker HP Vetenskapsteori i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik APM Words APS Words BI Words BII Words HP Vårdpedagogik I APS Vårdpedagogik I BF Vårdpedagogik I BI Vårdpedagogik I BII Vårdpedagogik I HP Vårdpedagogik I APS Vårdpedagogik I BF Vårdpedagogik I BI Vårdpedagogik I BII Vägledning i förändring APM Ämnesdidaktik och handledning en kurs för blivande handledare APM Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs APS Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs BI Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs BII Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs HP Översättningsvetenskap - magisterkurs APM

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Installations- och promotionshögtiden 2013

Installations- och promotionshögtiden 2013 Installations- och promotionshögtiden 2013 Nya professorer Hedersdoktorer Jubeldoktorer Pedagogiska pris Stockholms universitets guldmedalj Doktorsavhandlingar 2012/2013 BLÅ HALLEN I STOCKHOLMS STADSHUS

Läs mer

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare?

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? Naturvetenskapliga fakulteten 2015 Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? På Stockholms universitet kan du skaffa dig en natur vetenskaplig utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer