Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling"

Transkript

1 Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik o metodik Pedagogik och ledarutbildning 4 149o Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad) 4 149p Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne 4 149q Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne 4 149r Studieorganisatörsutbildning 2 Humaniora, språk och konst Bild- och formkonst 5 211a Bild- och formkonstnärlig utbildning 5 211b Konstvetenskap och konsthistoria 5 211o Teckning 5 211p Måleri 5 211q Skulptur 5 211r Grafisk konst 5 211s Film och fototeknik 5 211x Annan utbildning inom bild- och formkonst Musik, dans och dramatik 5 212a Musik (för scenframställning) 5 212b Teater och dramatik (för scenframställning) 5 212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia 5 212f Körsång 5 212g Solosång 5 212h Sång och musik i grupp 5 212i Instrumentalmusik - ensemble 5 212j Piano (enskilt instrument) tangentspel 5 212k Stränginstrument (enskilt instrument) 5 212l Övriga enskilda instrument 5 212m Improvisatorisk musik (rock, jazz etc) 5 212n Musikteori 5 212o Folkmusik 5 212p Modern konstdans 5 212q Balett, klassisk dans 5 212r Folklig dans 1

2 5 212s Övriga danser 5 212t Koreografi 5 212u Mim, pantomim 5 212x Övrig scenisk konst Medieproduktion (grafisk formgivning) 5 213a Medieproduktion, allmän inriktning 5 213b Film-, radio- och TV-produktion 5 213c Grafisk teknik och bokbinderi 5 213d Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto 5 213x Annan utbildning inom medieproduktion Formgivning 5 214a Modedesign 5 214b Inredningsdesign 5 214x Annan utbildning inom formgivning Konsthantverk 5 215n Knyppling 5 215o Konsthantverkshistoria, förståelse 5 215p Träslöjd 5 215q Metallslöjd 5 215r Keramik 5 215s Porslinsmålning 5 215t Vävning 5 215u Konstsömnad 5 215v Övrig textilslöjd 5 215x Övrigt konsthantverk 5 215y Klädsömnad - klädvård Religion 1 221x Annan utbildning i religion Främmande språk 4 222a Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar 4 222b Engelska 4 222c Tyska 4 222d Franska 4 222e Spanska 4 222f Ryska 4 222g Svenska som främmande språk 4 222o Klassiska språk (grekiska, latin) 4 222p Finska (estniska, ungerska) q Italienska 4 222r Kontakttolk 4 222x Annan utbildning i främmande språk 2

3 4 223 Svenska och litteraturkunskap (även hemspråk) 4 223a Svenska 4 223b Modersmål andra än svenska 4 223c Litteraturhistoria och litteraturvetenskap 4 223o Nordiska språk 4 223p Skönlitteratur och svenska 4 223q Skrivarcirkel 4 223r Teckenspråk Historia och arkeologi 4 225a Historia 4 225b Arkeologi Livsåskådning, filosofi och logik 4 226z Livsåskådning, filosofi, logik och etik 3 Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel och administration Samhälls- och beteendevetenskap 1 310a Beteendevetenskap, allmän inriktning 1 310b Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning Psykologi 7 311x Psykologi Sociologi, etnologi och kulturgeografi 4 312a Sociologi 4 312b Socialantropologi och etnologi 4 312c Geografi (Kultur- och samhällsgeografi) 4 312o Biografi, släktforskning 4 312p Jämställdhetsfrågor Statsvetenskap 1 313o EU-kunskap 1 313p Politiska ideologier 1 313q Socialpolitik 1 313r Samhällsplanering 1 313s Kommunala frågor 1 313t Arbetsmarknadspolitik 1 313z Statsvetenskap / Internationella frågor Nationalekonomi och ekonomisk historia 4 314z Nationalekonomi och ekonomisk historia Samhälls- och beteendevetenskap, övrigt 1 319o Folkrörelser - intresseorganisationer 1 319p Föreningskunskap 1 319z Samhälls- och beteendevetenskap, övrig eller ospecifiserad utbildning 3

4 4 320 Journalistik och information 4 320z Journalistik och information, allmän inriktning Journalistik och medievetenskap 4 321b Medie- och kommunikationsvetenskap Företagsekonomi, handel, administration 4 340a Ekonomutbildning/företagsekonomi 4 340b Handel och administration 4 340x Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration Marknadsföring 4 342z Marknadsföring Bank, försäkring och finansiering 4 343z Bank, försäkring och finansiering Redovisning och beskattning 4 344z Redovisning, bokföring och beskattning Ledning och administration 4 345a Ledarskap, organisation och styrning 4 345x Annan utbildning i ledning och administration Arbetsplatsrelaterad och facklig utbildning 1 347o Avtalsfrågor 1 347p Fackliga frågor 1 347q Företagsdemokrati/medbestämmande 1 347r Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt 1 347z Arbetsplatsrelaterad utbildning Juridik och rättsvetenskap 4 380x Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap 4 Naturvetenskap, matematik och data Biologi och biokemi 7 421a Biologi 7 421b Näringslära 7 421o Botanik 7 421p Zoologi Miljövetenskap/ekologi 7 422z Miljövetenskap Fysik 4

5 4 441z Fysik Kemi 4 442z Kemi Geovetenskap och naturgeografi 7 443z Geovetenskap och naturgeografi Matematik och naturvetenskap 4 460z Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning Matematik 4 461z Matematik Statistik 4 462z Statistik Matematik och naturvetenskap övrigt 4 469z Matematik och övrig naturvetenskap Data, allmän inriktning 8 480z Data, allmän inriktning Datavetenskap och systemvetenskap 8 481a Systemvetenskap och programvaruteknik 8 481b Datavetenskap och datalogi Datoranvändning 8 482z Datoranvändning Data övrigt 8 489z Data, övrig eller ospecificerad inrktning 5 Teknik Teknik, allmän inriktning 4 520x Annan bred utbildning i teknik Maskinteknik och verkstadsteknik 4 521x Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik Energi- och elektroteknik 4 522x Annan utbildning i energi- och elektroteknik Elektronik, datateknik och automation 4 523d Automation/Styr- och reglerteknik 8 523x Datorteknik 5

6 7 524 Kemi- och bioteknik 7 524x Annan utbildning i kemi- och bioteknik Fordons- och farkostteknik 4 525c Fordonsteknik Material och tillverkning 4 540x Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning Livsmedelshantering 7 541x Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel Tillverkning övrigt 4 549z Material och tillverkningsteknik, övrig/ospec. Inriktning Annan bred utbildning inom samhällsbyggande/byggnadsteknik 4 580x Kartritning Samhällsbyggnad och arkitektur 4 581x Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur 6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård Lantbruk 7 621o Husdjursskötsel 7 621x Lantbruk Trädgård 7 622x Trädgård Skog 7 623c Skogsbruk 7 623o Jakt, viltvård Fiske och vattenbruk 7 624z Fiske och vattenbruk 7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg Hälso- och sjukvård 7 720z Hälso- och sjukvård, allmän inriktning Medicin 7 721x Medicin Omvårdnad 4 723p Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot äldreomsorg 6

7 4 723q Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda 4 723r Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot funktionshindrade Terapi, rehabilitering och kostbehandling 7 726x Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling Farmaci 7 727x Farmaci Socialt arbete och omsorg 4 760z Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning Barn och ungdom 4 761a Barn och ungdom, allmän inriktning 4 761c Fritidsverksamhet för barn och ungdom Socialt arbete och omsorg övrigt 7 769o Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor) 7 769p Handikappfrågor 7 769z Socialt arbete och omsorg, övrig eller ospecificerad inriktning 8 Tjänster Matlagning 7 811o Matlagning Arrangörskap (Turism, resor och fritid) 4 812z Arrangörsskap (Turism, resor och fritid) Idrott och friskvård 7 813o Friskvård 7 813p Idrott 7 813q Idrott och friskvård övrigt 7 813x Idrott ospecificerat Konsumtion och hemkunskap 7 814a Hushåll, boendekunskap och lokalvård 7 814o Konsument- och varukännedom Hår- och skönhetsvård 4 815x Hår- och skönhetsvård Transport 4 840c Utbildning för sjöfart 4 840d Utbildning för luftfart 4 840x Annan utbildning inom transporttjänster Miljövård och miljöskydd 7

8 7 850z Miljövård och miljöskydd, allmän inriktning Naturvård och djurskydd 7 852z Naturvård och djurskydd Miljövård och miljöskydd övrigt 7 859z Miljövård och miljöskydd, övrig eller ospecificerad inriktning Arbetsmiljö och arbetarskydd 7 862z Arbetsmiljö och arbetarskydd 9 Okänd- övriga ämnen Okänd 4 999o Spel och hobby 4 999z Okänd 8

abf:s verksamhet från 1912

abf:s verksamhet från 1912 ABF hade 2011 totalt 525 742 deltagare i studiecirklar, 318 354 och 207 388 män. 1 489 deltagare var under 13 år, 54 823 deltagare var mellan 13 24 år, 230 994 deltagare var mellan 25 65 år och 238 436

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211 215. 1 (54) Datum: 211-4-15 Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211-215 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Anmälningskod. Lärosäte

Anmälningskod. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2010 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.

Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt. Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt. Innehåll Sid 2 SverigeDirekt.Ämnesområden - det offentliga Sveriges webbplatser sorterade efter ämnesområden. 2 Ett principförslag

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 1 Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 000 Datavetenskap, information och allmänna verk 001 Kunskap och vetenskap Knowledge 001.4 Forskning Research 001.42 Forskningsmetodik Research methods 003 System

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86014 Crossmedia

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 10 11 Utkom från trycket den 28 december 2011 Författningar, allmänna råd 10 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Samhällsplaneringens problem

Samhällsplaneringens problem Samhällsplaneringens problem 1 Innehållsförteckning. 2 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 3-4 Riodeklarationen 5 Agenda 21, Riokonferensens handlings-program inför nästa århundrade. 6 Omvärldsanalys.

Läs mer

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-)

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-) Sven Wimnell: sammanställning 041112 ändrad 050121: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Nyheter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Två regeringsuppdrag. myh.se

Nyheter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Två regeringsuppdrag. myh.se Nyheter från Myndigheten för yrkeshögskolan Två regeringsuppdrag Myndigheten ska kartlägga vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som helt eller delvis motsvaras av yrkesutbildningar inom andra utbildningsformer.

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Läs mer

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Här i tabellen ser du vilka Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta de äldre kurserna för en sökande som vill höja sitt meritvärde. GY2011/VUX12 Administration

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer