Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Vid förhinder kontakta: Ingela Carlsson, Tel: , e-post: Ing-Mari Olsson Lindquist Tel: , e-post: Yvonne Bergvall (S) Ordförande Ingela Carlsson Sekreterare Ledamöter Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant (S) Ingmar Hjalmarsson (V), 2:e v ordförande Lena Rosenqvist (V) Stefan Pettersson (M), 1:e v ordförande Anders Danielsson (M) Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD) Ersättare Vamai Betkari (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Rickard Bäck (S) Svetlana Andelova (V) Chahanna Olsson (M) Sam Ekman (M) Magnus Larsson (C) Anna Bredmar (KD)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Tekniska nämnden Datum Dagordning Ärende Sida 1. Upprop - 2. Val av justerare - 3. Fastställande av dagordning - 4. Bokslut Investeringsbudget redovisning äskande från nämnderna 4 6. Arrendeavtal Figeholms båtklubb 5 7. Information renovering Saga-fastigheten Utredning biostaden Redovisning tomtförsäljning samt lediga tomter Yttrande över medborgarförslag nr 21/12 Fler övergångsställen på Kristinebergsvägen/Karlsborgsvägen Ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott Medlemskap i KSRR Kalmarsundsregionens renhållare Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut -

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Renovering Sagabiografen ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten GE-arvode 3% på entreprenadsumman ÄTA 15% VS-arbeten ÄTA 15% Ventilationsarbeten ÄTA 15% Styr och övervakningsarbeten ÄTA 15% Elarbeten (el/tele/larm) ÄTA 15% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa entreprenadkostnader kr 7

8 Renovering Sagabiografen BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar Kontroll/PBL Adm. och projektledning Besiktningar Myndigheter/Bygglov Konst 1% av entreprenadsumman Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa byggherreomkostnader kr 8

9 Renovering Sagabiografen Totalt Summa entreprenad Summa byggherreomkostnader kr kr Totalsumma kr Produktionskostnaden är exklusive bioteknik (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) 9

10 10

11 11

12 OMBYGGNAD SAGABIOGRAFEN Proj RENOVERING SAGABIOGRAFEN Proj PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL SALONGER PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL UTAN NY TOALETTENHET ENTREPRENADKOSTNADER ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten kr Byggnadsarbeten kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr VS-arbeten kr VS-arbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Ventilationsarbeten kr Ventilationsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Styr och övervakningsarbeten Styr och övervakningsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Elarbeten (el/tele/larm) kr Elarbeten (el/tele/larm) kr ÄTA 15% ÄTA 15% kr Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Summa entreprenadkostnader kr Summa entreprenadkostnader kr BYGGHERREOMKOSTNADER BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar kr Projektering/utredningar kr Kontroll/PBL kr Kontroll/PBL kr Adm. och projektledning kr Adm. och projektledning kr Besiktningar kr Besiktningar kr Myndigheter/Bygglov kr Myndigheter/Bygglov kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Osäkerheter/risker kr Summa byggherreomkostnader kr Summa byggherreomkostnader kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr Projekt 9104 är budgeterat till kr (2008) Produktionskostnaden i kalkylen är exkl. bioteknik (projektorer, biodukar och ljudanläggningar) Produktionskostnaden är exkl. biotekniken (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) Differens i produktionskostnader är: kr 12

13 OMBYGGNAD SAGABIOGRAFEN Proj RENOVERING SAGABIOGRAFEN Proj KOSTNADSBERÄKNING alt Salonger: PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL UTAN NY TOALETTENHET 1 salong plan 1, ca 170 platser ENTREPRENADKOSTNADER 1 salong plan 2, ca 45 platser ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten kr Byggnadsarbeten kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr VS-arbeten kr VS-arbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Ventilationsarbeten kr Ventilationsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Styr- och övervakningsarbeten kr Styr och övervakningsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Elarbeten kr Elarbeten (el/tele/larm) kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Tillkommande kostnader p g a överklagade upphandlingar Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Summa entreprenadkostnader kr Summa entreprenadkostnader kr BYGGHERREOMKOSTNADER BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar kr Projektering/utredningar kr Kontroll/PBL kr Kontroll/PBL kr Adm. Och projektledning kr Adm. och projektledning kr Besiktningar kr Besiktningar kr Myndigheter/Bygglov kr Myndigheter/Bygglov kr Konst 1% av entreprenadsumman kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad för återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Osäkerheter/risker kr Summa byggherreomkostnader kr Summa byggherreomkostnader kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr Projekt 9104 är budgeterat till kr (2008) Produktionskostnaden i kalkylen är exkl. bioteknik (projektorer, biodukar och ljudanläggningar) Produktionskostnaden är exkl. biotekniken (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) Differens i produktionskostnader är kr 13

14 OMBYGGNAD SAGABIOGRAFEN Proj RENOVERING SAGABIOGRAFEN Proj KOSTNADSBERÄKNING alt Salonger: PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL UTAN NY TOALETTENHET 1 salong plan 1, ca 130 platser ENTREPRENADKOSTNADER 1 salong plan 1, ca 60 platser ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten kr Byggnadsarbeten kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr VS-arbeten kr VS-arbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Ventilationsarbeten kr Ventilationsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Styr- och övervakningsarbeten kr Styr och övervakningsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Elarbeten kr Elarbeten (el/tele/larm) kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Tillkommande kostnader p g a överklagade upphandlingar Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Summa entreprenadkostnader kr Summa entreprenadkostnader kr BYGGHERREOMKOSTNADER BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar kr Projektering/utredningar kr Kontroll/PBL kr Kontroll/PBL kr Adm. Och projektledning kr Adm. och projektledning kr Besiktningar kr Besiktningar kr Myndigheter/Bygglov kr Myndigheter/Bygglov kr Konst 1% av entreprenadsumman kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad för återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Osäkerheter/risker kr Summa byggherreomkostnader kr Summa byggherreomkostnader kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr Projekt 9104 är budgeterat till kr (2008) Produktionskostnaden i kalkylen är exkl. bioteknik (projektorer, biodukar och ljudanläggningar) Produktionskostnaden är exkl. biotekniken (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) Differens i produktionskostnader är kr 14

15 15

16 FÖRTECKNING BYGGKLARA TOMTER Fastighetsbeteckning Adress Yta Tomtpris OSKARSHAMN EKEBO Galtbådan 7 Fyrbåksvägen m kr Galtbådan 8 Fyrbåksvägen m kr Galtbådan 9 Fyrbåksvägen m kr Finnrevet 1 Fyrmästaregången m kr Alhällan 2 Fyrmästaregången m kr Alhällan 3 Fyrmästaregången m kr OSKARSHAMN KRISTINEBERG 20 tomter till försäljning Pärnuvägen m kr 1077 m 2 BOCKARA Bockara 35:84 Mogatan m kr Bockara 35:85 Mogatan m kr Bockara 35:86 Mogatan m kr Bockara 35:88 Mogatan m kr FIGEHOLM Margit 5 Valkyrgatan m kr Zera 4 Parkgatan m kr Solamit 1 Elviragatan m kr Solana 1 Elviragatan m kr Solana 2 Elviragatan m kr Ally 3 Rävuddegatan m kr Ran 5 (VA ej framdraget) Sandkullagatan m kr FÅRBO Virvhult 2:16 Ödängsvägen m kr 16

17 KRISTDALA Malghult 1:48 Stensögatan m kr Malghult 1:49 Stensögatan m kr Malghult 1:50 Stensögatan m kr Malghult 2:192 Västerviksv m kr Malghult 2:316 Berberisgatan m kr Malghult 2:318 Berberisgatan m kr Malghult 2:319 Berberisgatan m kr Malghult 2:326 Korintgatan m kr Malghult 2:327 Berberisgatan m kr Malghult 2:328 Berberisgatan m kr Malghult 2:332 Berberisgatan m kr Malghult 2:335 Flädergatan m kr Malghult 2:336 Flädergatan m kr Malghult 2:337 Flädergatan m kr Malghult 2:340 Flädergatan m kr MISTERHULT Misterhult 1:82 Brinkvägen m kr Misterhult 1:108 Jakobstorpsv m kr Misterhult 1:114 Huggarevägen m kr Misterhult 1:115 Huggarevägen m kr Misterhult 1:117 Huggarevägen m kr PÅSKALLAVIK Emmekalv 4:255 Fliskärsvägen m kr Emmekalv 4:289 Runnövägen m kr Emmekalv 4:283 Runnövägen m kr Emmekalv 4:285 Runnövägen m kr Emmekalv 4:221 Sikvägen m kr Emmekalv 4:146 Stridsholmsv m kr (VA ej framdraget) 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Sida 1 av 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning TN 2013/ Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret Stab Torsten Nilsson E-post: Tel: , Fax: Beslutsinstans Tekniska nämnden Medlemskap i KSRR Kalmarsundsregionens renhållare Sammanfattning KSRR är ett kommunalförbund, idag bestående av Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Nybro kommuner. Tekniska kontoret fick i uppdrag , TN 75/2011 att utreda ett fullt medlemskap för Oskarshamns kommun i KSRR. Utredningen presenterades i tekniska nämnden , TN 59/2013. Tekniska nämnden beslutade då även att godkänna en avsiktsförklaring för medlemskap i kommunalförbundet KSRR. Syftet med medlemskapet är främst att säkerställa ett bra regionalt omhändertagande av kommunens avfall, samt långsiktigt uppnå konkurrenskraftiga taxor. Beräknat inträdesdatum för Oskarshamns kommun i KSRR är Förutom beslut om ny förbundsordning för KSRR, skall övergången regleras i avtal. Tekniska kontoret har tillsammans med KSRR upprättat förslag till övertagandeavtal. Avtalet reglerar bland annat ansvaret för delar av storskogens deponi, personalövergång, övertagande av inventarier och ekonomin. För att Oskarshamns kommun skall bli fullvärdig medlem i KSRR krävs beslut i varje medlemskommuns kommunalfullmäktige, samt Oskarshamns kommunalfullmäktige. Beslut förväntas fattas under våren 2014, både vad gäller ny förbundsordning och övertagandeavtal. Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner övergångsavtal för medlemskap i KSRR Kalmarsundsregionens renhållare. TEKNISKA KONTORET Stab Torsten Nilsson Förvaltningschef 23

24 Sida 2 av 2 Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Bilagor: Förslag övertagandeavtal Avsiktsförklaring Utredning gällande medlemskap i KSRR Tidplan Sammanställning kostnader 24

25 ÖVERTAGANDEAVTAL 1. Oskarshamns kommun blir medlem i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR ( ). 2. KSRR tar över 100 % av gjorda avsättningar, SEK, och 50 % av avfallshanteringens egna kapital Personal övergår till KSRR enligt bilaga 1. Oskarshamns kommun ansvarar för personalens kostnader för tid intjänad fram till KSRR tar över ett belopp motsvarande den semesterlöneskuld som personalen tar med sig. 4. KSRR tar över anläggningstillgångar i befintligt skick med ett belopp motsvarande bokfört restvärde , enligt bilaga 2. Oskarshamns kommun garanterar att anläggningstillgångarna ägs av kommunen och inte belastas av äganderättsförbehåll, pantsättning eller annan inskränkning. 5. KSRR tar över hyres-, arrende- och övriga upplåtelseavtal enligt bilaga 3. Oskarshamns kommun garanterar att tillstånd, enligt bilaga 4, finns för den verksamhet som bedrivs. KSRR ansvarar för att verksamheten bedrivs inom ramen för dess tillstånd. Kostnader för miljötillstånd delas mellan KSRR och Oskarshamns kommun i förhållande till nyttjandegrad, för närvarande 33 % KSRR och 67 % Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun gör en årlig ekonomisk redovisning för dessa kostnader vilken används som fördelningsgrund mellan parterna. KSRR betalar till Oskarshamns kommun en arrendeavgift på 3 SEK per kvadratmeter och år för mark som nyttjas enligt bilaga 5. Arrendeavgiften är indexreglerad enligt konsumentprisindex (KPI), med basmånad oktober Reglering av avgiften sker per den 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år. 6. KSRR har arrendeavtal för del av avfallsanläggning Storskogen. Arrendeavgiften är 2 SEK per kvadratmeter och år. Området framgår av bilaga 6. Indexreglering enligt punkt 5 ovan. Kostnader för lakvatten delas mellan KSRR och Oskarshamns kommun i förhållande till den areal som parterna nyttjar enligt arrendeavtal. Oskarshamns kommun gör en årlig ekonomisk redovisning för dessa kostnader vilken används som fördelningsgrund mellan parterna. 7. KSRR tar över avtal inom avfallsområdet som Oskarshamns kommun har med leverantörer enligt bilaga KSRR tar över ansvaret för den strategiska planeringen av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som 25

26 Oskarshamns kommun är skyldig att svara för enligt 15 kap i miljöbalken med tillhörande lagstiftning. Inom ramen för myndighetsutövande ingår bl a fastställande av taxor och avgifter samt den tillsyn som följer av KSRR:s uppdrag enligt 15 kap miljöbalken och därtill kopplade föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken överförs inte till KSRR 9. Oskarshamns kommun bekostar nödvändiga åtgärder i avfallshanteringen som kan hänföras till tiden före övertagandet. 10. Detta avtal gäller från och så länge kommunalförbundet består. Om förbundet upphör, eller träder i likvidation, upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägning. Om Oskarshamns kommun utträder ur kommunalförbundet upphör avtalet att gälla den dag utträdet verkställs. 11. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. Kalmar datum Oskarshamn datum Ordf styrelsen i KSRR Ordf i kommunstyrelsen Oskarshamns kommun Förbundschef KSRR Kommunchef Oskarshamns kommun 26

27 Personal renhållningsavdelningen Namn Personnummer Tjänstgöringsgrad Lennart Andersson % Gith Walder % Helene Höggren % Ann-Sofi Boberg % Eva Karlsson % Torbjörn Larsen % Mats Andersson % Bernt Lundberg % Torbjörn Svensson % Mikael Ekman % Curt Bergström % Göran Andersson % Niklas Norrsén % Thomas Vigren % Andreas Nilsson % Bertil Häggmark % Jan-Olof Törnström % Christer Svensson % Josef Topcov % Lars-Inge Boman % Evy Alette % Boris Axelsson % 1 27

28 Tekniska kontoret Renhållningen Övertagande av anläggningstillgångar reviderad Fordon: Anskaffningsår Volvo FM NFT Baklastare med kran Joab Volvo FLL LLU 289 Baklastare Norba Volvo FE BTD Baklastare Norba Scania P94 4x2 SGS 439 Baklastare Norba Scania P 310 REF 730 Baklastare Joab Gasbil Scania P 230 4x2 XJF Sidlastare Norba Scania R 420 6x2 XWU Lastväxlare med Liftdumper Scania G480LB6x2 CWG 057 4MNB 2011 JOAB lastväxlare typ L20 med Liftdumper Citroen Jumpy 2.0 HDI GNU Skåpbil Renault Master MFR Skåpbil med Z-Lyft Toyota Hilux S-Cab RNF Skåpbil Släp: Kilafors lastväxlarsläp 4 axlar CYS Bilsläp Trailergruppen/Tgab CUJ Maskiner och utrustning: CAT 950K Lastmaskin Cat 307 Grävmaskin Linde H40D Truck 1998 Inköp BT LSV 1250 Truck Låglyftare Forus HB 172 avfallskross Sopmaskin GSKM för truckgafflar Högtippande skopa 7000 liter Kombiskopa 2200 liter Lättvikskopa 5000 liter Pallgaffel ABL 120 7,0 ton Grabit med gripbygel Snöblad till Truck Roll-Pack inköp begagnad Pråm Avfall Runnö Maskinflak Chassivåg Botek Hjullastarvåg Container: Öppna 8m3 10 st Lastväxlarflak 12 m Täckta Container 8m3 5 st Täckta Container 8m3 4 st Lastväxlarflak 12 m3 1 st Täckta Container 3m3 9st Öppna container 10m3 8 st

29 Täckta Container 8m3 8 st Täckta Container 3m3 5st Öppna container 8m3 95 st Öppna container 10m3 14 st Öppna container 12m3 2 st Öppna container 14m3 3 st Täckta Container 3m3 58 st Täckta Container 8m3 104 st Täckta Container 10m3 27 st Lastväxlar flak 22m3 16 st Lastväxlar flak 30m3 13 st Lastväxlar flak 35m3 6 st BM-Behållare 11 st Glascontainer liftdumper 3 st Två faks container Glas&Tidningar 2 st Återvinningscontainer flerfack Sorteringsvagnar i butik 8 st Glas Igloos 7 st Lager Kärl 140 liter i lager 50 st Kärl 190 liter i lager 25 st Kärl 240 liter i lager 35 st Kärl 370 liter i lager 20 st Kärl 660 liter i lager 12 st Säckhållare i lager 11 st Latrinkärl i lager 900 st Pappersäck 160 liter/papper i lager 2 st. pallar Pappersäck 240 liter/papper i lager 5 st. pallar Pappersäck 350 liter/papper i lager 1 st. pall Plastsäckar 160 liter i lager 4 st. pallar Plastsäckar 240 liter i lager 3 st. pallar kärl ute hos kund: Kärl 140 liter 4898 st x 100 Kärl 190 liter 2409 st x 150 Kärl 240 liter 1189 st x 200 Kärl 370 liter 799 st x 300 Kärl 660 liter 688 st x 500 Säckhållare 90 st Anläggningar: ÅVC Storskogen Oljeavskiljare 3 st 29

30 Ledningar i mark IFA deponi utnyttjad 6 560m3. Rymmer ca m3 Byggnader: Kontorsbyggnad Storskogen 9 x 16 m Parkering med skärmtak 25 x 4 m Sorteringshall 30 X 8 m ombyggd efter brand Förråds Container 12 m 2005 Förråds Container 6 m 1980 Förråds Container 2 X 2 m 2004 Miljöcontainer för miljöfaligtavfall 2004 Kallförråd 10 x 3 m 1979 Lagerhall typ s-hall 6 X 12X 4 m 2010 Lagerhall Jonsereds 8,5X 12 X 2,5 m 1979 Betongplatta förorenad jord 15 X 8 m Garage 12x 9 m Tillgång till lakvattenbehandling Inventarier/Övrigt: Kontorsmöbler Storskogen 2012 Möbler lunchrum/sammanträdesrum 2005 Utrustning i garage Avfettningspruta, hetvattentvätt 2008 Migsvets, skärbrännare, fettanläggning, 20/30 kg 2010 Kompressor 1984 Uttag för motorvärmare 7 st. Stängsel Elstaket Lyktstolpar 15 st. Belysningsmaster 2 st Hårdgjorda ytor (asfalt) Fordons våg 40 ton byte av lastceller Övervakningskamera Storskogen Automatisk skjutgrind 6 m Glasfack 2 st. Material fack 10 X 5 m Material fack företag 6 X 3,80 m 6 st. Mobila återvinningsstationer 3 st. Skyltportal Skyltar Storskogen Vågprogram Vis Förarterminaler 2 st Återvinningscentraler Båt

31 Sida 1 av 5 Avtal för Renhållningsavdelningen Senast reviderat: Leverantörsavtal Tidsbegränsade avtal KONEO, nya Konfac och Kontorslandskapet, Konica kopiator 7022, dokumentmatare, original skåp. Period: tom E.ON VÄRME SVERIGE AB, förbränning av avfall. Period: tom Avtalet är förlängt ett år tom AVFALLSHANTERING HOS OKG AKTIEBOLAG, Tekniska kontoret Renhållningen omhändertar avfall och återvinningsmaterial hos ovanstående kund. Period: tom BYGGEBO AB, renhållning i Kristineberg m fl områden. Period: tom Finns även ett orginalavtal från SKROTFRAG, avtal skrotservice. Period: tom En ny förfrågan kommer att göras efter utgången avtalstid. GDL TRANSPORT AB Slamtömning från enskilda avloppsanläggningar m fl renhållningstjänster. Gäller delar av avtal: tömning av slam från slamavskiljare, slutna tankar och små reningsverk, tömning av fettavfall som samlas upp i fettavskiljare i restauranger, storkök och liknande ställen. Period: till Beställaren har möjlighet att förlänga ramavtalet med ett år. Beställaren kommer senast sex månader innan avtalet löper ut skriftligen meddela leverantören om ramavtalet ska förlängas. Sker ej så upphör ramavtalet att gälla utan föregående uppsägning vid avtalstidens slut. EL-KRETSEN, insamling av elektriskt och elektroniskt avfall samt bärbara batterier. Period: 1 januari 2013 tom 31 december Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om två år före avtalstidens slut. I annat fall förlängs avtalet med 5 år enligt förutsättningarna i detta avtal. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligt. RAGNSELLS, ramavtal hantering av farligt avfall från hushåll. Period: tom med möjlighet till förlängning 1+1 år. Förlängning sker skriftligen senast 6 månader innan avtalets slut. STENA RECYCLING AB I KALMAR, Renhållningen, insamling av tidningar i Oskarshamns kommun. Period: tom AD INFITIUM RECYCLING upplåtelse av fack för glasförpackningar från återvinningsstationerna i Oskarshamn. Period: tom Efter utgången avtalstid ska avtalet förhandlas om av båda parter. 31

32 Sida 2 av 5 BALTICUM FRINAB AB, ramavtal containers och flak, ffu Period: tom med möjlighet till förlängning 1+1 år. Förlängning sker skriftligen senast 6 månader innan avtalets slut. BIOGAS SYSTEMS AB, serviceavtal med säkerhetskontroll. Period: tom Ömsesidig uppsägningstid är 9 månader. SWEDE GLASS UNITED, återvinning av planglas. Period: tom Sägs inte avtalet upp förlängs det med ytterligare 1 år. Uppsägningstiden är 3 månader vid ettårsavtal och 6 månader vid avtal längre än 1 år. GDL Transport AB, Stödtransport av avfall nr 1 på lista, ramavtal Period: till med möjlighet till förlängning en gång med ett år. PIERRE NILSSON ÅKERI, Stödtransport av avfall nr 2 på lista, ramavtal Period: till med möjlighet till förlängning med ett år vid ett tillfälle. P-A JOHANSSONS ÅKERI, Stödtransport av avfall nr 3 på lista, ramavtal Period: till med möjlighet till förlängning med ett år vid ett tillfälle Löpande avtal VÄNE SYSTEMKONSULT, programvara till våg. Period: Från och med Förlängs automatiskt med ett kvartal i taget om det inte sägs upp. Uppsägning ska ske före respektive kvartals början. Avtalet anses uppsagt om avgift ej erlagts. AB GÅRDSCISTERNER, cistern mm. Period: och framåt Förlängs till 31 december nästkommande år och därefter ett år åt gången om det inte sägs upp skriftligt. Uppsägningstid 3 mån. ECONOVA, lagring av aska från Oskarshamns energi. Period: tom Från och med har äganderätten för uppkomna volymer aska övergått till Oskarshamns kommun. JOHAN LINDE, hämtning av avfall med båt västra Eknö. Period: tom Förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp skriftligt. Uppsägningstid, tre månader. ULF OLSSON, Figeholm, hämtning av avfall med båt, Marsö. Period: tom Förlängs automatiskt med ett år om det inte sägs upp skriftligt. Uppsägningstid, sex månader. ALLREN AB, latrinkärltömning. Period: tom Förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp, uppsägningstid 3 mån. SELECTA KAFFEAUTOMAT. Period: tom Förlängs automatiskt i 12 månaders perioder om avtalet inte sägs upp skriftligt senast 3 mån före avtalstidens slut. Uppsägningstiden är 3 mån. 32

33 Sida 3 av 5 SELECTA VATTENAUTOMAT. Period: tom Om avtalet inte sägs upp skriftligen senast 6 månader före avtalstidens slut, förlängs avtalet vidare i 24-månaders perioder med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. AVFALLSHANTERING HOS SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB CLAB, Tekniska kontoret Renhållningen omhändertar avfall och återvinningsmaterial hos ovanstående kund. Period: tom Avtalet förlängs automatiskt med tre år i taget, uppsägningstiden är 4 månader. APOTEKET HJÄRTAT, samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Period: Avtalet gäller tills det sägs upp av någon av parterna. Ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. APOTEKET AB, samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Period: Avtalet gäller tills det sägs upp av någon av parterna. Uppsägningstiden är 6 månader. SVENSK BILPROVNING AB, fordonsvägningar för att fastställa tjänstevikt vid Storskogens avfallsanläggning. Period: Avtalet gäller under tolv månader, med en sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Om avtalet inte sägs upp inom uppsägningstiden förlängs avtalet automatiskt 12 månader i sänder. KRONANS DROGHANDEL, samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Period: Avtalet gäller tills det sägs upp av någon av parterna. Uppsägningstiden är 6 månader. MULTICOM, mobiflexabonnemang deponigasstationen. Period: tillsvidare. Uppsägning ska ske skriftligt senast tre månader innan ny debiteringsperiod påbörjas. ANSÖKAN OM REGISTRERING SOM INSAMLINGSENTREPRENÖR FÖR FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV HUSHÅLLSFÖRPACKNINGAR I HÅRD- OCH MJUKPLAST, METALL OCH KARTONG, avtal mellan FTI och Tekniska kontoret Renhållningen. Period: Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp när som helst av båda parter med iakttagande av tre månaders uppsägningstid. SVENSK GLASÅTERVINNING AB, avtal om hantering av privatinförda glasförpackningar. Period: tom Avtalet förlängs därefter i tvåårsperioder sk förlängningsperioder. Uppsägning ska ske skriftligt med iakttagande av 12 månaders uppsägningstid inför en förlägningsperiods påbörjande. Hyres-, arrende- och övriga upplåtelseavtal FIGEHOLMS FASTIGHETS AB, lägenhetsarrende upplåtande av mark till återvinningscentral. Period: tom Sägs inte avtalet upp sex månader före löpande arrendetids utgång förlängs avtalet med ett år i taget. OPUS BILPROVNING AB, upplåtelse av fordonsvåg för att utföra fordonsvägningar. Period: tom , ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Om avtalet inte sägs upp inom den stipulerade tiden förlängs det automatiskt med 12 månader. 33

34 Sida 4 av 5 Ramavtal konsulter AVROPSAVTAL KONSULTER, kategori Avfall och deponi Rangordning enligt nedan: 1. Niras Sweden AB 2. Sweco Environment AB 3. Hifab AB Avtalsperiod med möjlighet till årsvis förlängning ytterligare två (2) år. Beställaren skall senast skriftligen meddela konsulten om avtalet skall förlängas för perioden Beställaren skall senast skriftligen meddela konsulten om avtalet skall förlängas för perioden Serviceavtal Tidsbegränsade avtal PON EQUIPMENT AB, underhåll av Caterpillar maskiner. Modell: CAT 950K, serienummer: J5M Period: tom Båda parter äger rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel, detta ska göras skriftligt. PON EQUIPMENT AB, underhåll av Caterpillar maskiner. Modell: CAT307C, serienummer: BCM Period: tom Båda parter äger rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel, detta ska göras skriftligt. BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal släp Kilafors. Reg nr: CYS224. Chassi nr: YT9T Period: tom BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal Scania lastbil. Reg nr: XJF681. Chassi nr: Period: tom BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal Scania lastbil. Reg nr: XWU553. Chassi nr: Period: tom BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal Scania lastbil. Reg nr: CWG057. Chassi nr: Period: tom ? FINNVEDENS LASTVAGNAR, servicekontrakt Volvo. Reg nr: NFT880. Typ: FM11. Period: tom FINNVEDENS LASTVAGNAR, servicekontrakt Volvo. Reg nr: LLU289. Typ: FL. Period: tom FINNVEDENS LASTVAGNAR, servicekontrakt Volvo. Reg nr: BTD659. Typ: FE. Period: tom

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl. 18.00. Under sammanträdet kommer bland annat

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tekniska nämnden 2013-12-06 Kallelse/Föredragningslista Sid 1/2 Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tid: Måndagen den 16 december 2013 klockan 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Ett hållbart samhälle börjar på tippen Ett hållbart samhälle börjar och slutar med avfallsfrågan. Med då, nu och framtid. Att

Läs mer

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Förstudie Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Författare: Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult Uppsala län Västmanlands

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN 1103-4092 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer