Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Vid förhinder kontakta: Ingela Carlsson, Tel: , e-post: Ing-Mari Olsson Lindquist Tel: , e-post: Yvonne Bergvall (S) Ordförande Ingela Carlsson Sekreterare Ledamöter Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant (S) Ingmar Hjalmarsson (V), 2:e v ordförande Lena Rosenqvist (V) Stefan Pettersson (M), 1:e v ordförande Anders Danielsson (M) Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD) Ersättare Vamai Betkari (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Rickard Bäck (S) Svetlana Andelova (V) Chahanna Olsson (M) Sam Ekman (M) Magnus Larsson (C) Anna Bredmar (KD)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Tekniska nämnden Datum Dagordning Ärende Sida 1. Upprop - 2. Val av justerare - 3. Fastställande av dagordning - 4. Bokslut Investeringsbudget redovisning äskande från nämnderna 4 6. Arrendeavtal Figeholms båtklubb 5 7. Information renovering Saga-fastigheten Utredning biostaden Redovisning tomtförsäljning samt lediga tomter Yttrande över medborgarförslag nr 21/12 Fler övergångsställen på Kristinebergsvägen/Karlsborgsvägen Ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott Medlemskap i KSRR Kalmarsundsregionens renhållare Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut -

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Renovering Sagabiografen ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten GE-arvode 3% på entreprenadsumman ÄTA 15% VS-arbeten ÄTA 15% Ventilationsarbeten ÄTA 15% Styr och övervakningsarbeten ÄTA 15% Elarbeten (el/tele/larm) ÄTA 15% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa entreprenadkostnader kr 7

8 Renovering Sagabiografen BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar Kontroll/PBL Adm. och projektledning Besiktningar Myndigheter/Bygglov Konst 1% av entreprenadsumman Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa byggherreomkostnader kr 8

9 Renovering Sagabiografen Totalt Summa entreprenad Summa byggherreomkostnader kr kr Totalsumma kr Produktionskostnaden är exklusive bioteknik (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) 9

10 10

11 11

12 OMBYGGNAD SAGABIOGRAFEN Proj RENOVERING SAGABIOGRAFEN Proj PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL SALONGER PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL UTAN NY TOALETTENHET ENTREPRENADKOSTNADER ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten kr Byggnadsarbeten kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr VS-arbeten kr VS-arbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Ventilationsarbeten kr Ventilationsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Styr och övervakningsarbeten Styr och övervakningsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Elarbeten (el/tele/larm) kr Elarbeten (el/tele/larm) kr ÄTA 15% ÄTA 15% kr Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Summa entreprenadkostnader kr Summa entreprenadkostnader kr BYGGHERREOMKOSTNADER BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar kr Projektering/utredningar kr Kontroll/PBL kr Kontroll/PBL kr Adm. och projektledning kr Adm. och projektledning kr Besiktningar kr Besiktningar kr Myndigheter/Bygglov kr Myndigheter/Bygglov kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Osäkerheter/risker kr Summa byggherreomkostnader kr Summa byggherreomkostnader kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr Projekt 9104 är budgeterat till kr (2008) Produktionskostnaden i kalkylen är exkl. bioteknik (projektorer, biodukar och ljudanläggningar) Produktionskostnaden är exkl. biotekniken (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) Differens i produktionskostnader är: kr 12

13 OMBYGGNAD SAGABIOGRAFEN Proj RENOVERING SAGABIOGRAFEN Proj KOSTNADSBERÄKNING alt Salonger: PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL UTAN NY TOALETTENHET 1 salong plan 1, ca 170 platser ENTREPRENADKOSTNADER 1 salong plan 2, ca 45 platser ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten kr Byggnadsarbeten kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr VS-arbeten kr VS-arbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Ventilationsarbeten kr Ventilationsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Styr- och övervakningsarbeten kr Styr och övervakningsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Elarbeten kr Elarbeten (el/tele/larm) kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Tillkommande kostnader p g a överklagade upphandlingar Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Summa entreprenadkostnader kr Summa entreprenadkostnader kr BYGGHERREOMKOSTNADER BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar kr Projektering/utredningar kr Kontroll/PBL kr Kontroll/PBL kr Adm. Och projektledning kr Adm. och projektledning kr Besiktningar kr Besiktningar kr Myndigheter/Bygglov kr Myndigheter/Bygglov kr Konst 1% av entreprenadsumman kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad för återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Osäkerheter/risker kr Summa byggherreomkostnader kr Summa byggherreomkostnader kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr Projekt 9104 är budgeterat till kr (2008) Produktionskostnaden i kalkylen är exkl. bioteknik (projektorer, biodukar och ljudanläggningar) Produktionskostnaden är exkl. biotekniken (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) Differens i produktionskostnader är kr 13

14 OMBYGGNAD SAGABIOGRAFEN Proj RENOVERING SAGABIOGRAFEN Proj KOSTNADSBERÄKNING alt Salonger: PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL UTAN NY TOALETTENHET 1 salong plan 1, ca 130 platser ENTREPRENADKOSTNADER 1 salong plan 1, ca 60 platser ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten kr Byggnadsarbeten kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr VS-arbeten kr VS-arbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Ventilationsarbeten kr Ventilationsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Styr- och övervakningsarbeten kr Styr och övervakningsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Elarbeten kr Elarbeten (el/tele/larm) kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Tillkommande kostnader p g a överklagade upphandlingar Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Summa entreprenadkostnader kr Summa entreprenadkostnader kr BYGGHERREOMKOSTNADER BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar kr Projektering/utredningar kr Kontroll/PBL kr Kontroll/PBL kr Adm. Och projektledning kr Adm. och projektledning kr Besiktningar kr Besiktningar kr Myndigheter/Bygglov kr Myndigheter/Bygglov kr Konst 1% av entreprenadsumman kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad för återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Osäkerheter/risker kr Summa byggherreomkostnader kr Summa byggherreomkostnader kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr Projekt 9104 är budgeterat till kr (2008) Produktionskostnaden i kalkylen är exkl. bioteknik (projektorer, biodukar och ljudanläggningar) Produktionskostnaden är exkl. biotekniken (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) Differens i produktionskostnader är kr 14

15 15

16 FÖRTECKNING BYGGKLARA TOMTER Fastighetsbeteckning Adress Yta Tomtpris OSKARSHAMN EKEBO Galtbådan 7 Fyrbåksvägen m kr Galtbådan 8 Fyrbåksvägen m kr Galtbådan 9 Fyrbåksvägen m kr Finnrevet 1 Fyrmästaregången m kr Alhällan 2 Fyrmästaregången m kr Alhällan 3 Fyrmästaregången m kr OSKARSHAMN KRISTINEBERG 20 tomter till försäljning Pärnuvägen m kr 1077 m 2 BOCKARA Bockara 35:84 Mogatan m kr Bockara 35:85 Mogatan m kr Bockara 35:86 Mogatan m kr Bockara 35:88 Mogatan m kr FIGEHOLM Margit 5 Valkyrgatan m kr Zera 4 Parkgatan m kr Solamit 1 Elviragatan m kr Solana 1 Elviragatan m kr Solana 2 Elviragatan m kr Ally 3 Rävuddegatan m kr Ran 5 (VA ej framdraget) Sandkullagatan m kr FÅRBO Virvhult 2:16 Ödängsvägen m kr 16

17 KRISTDALA Malghult 1:48 Stensögatan m kr Malghult 1:49 Stensögatan m kr Malghult 1:50 Stensögatan m kr Malghult 2:192 Västerviksv m kr Malghult 2:316 Berberisgatan m kr Malghult 2:318 Berberisgatan m kr Malghult 2:319 Berberisgatan m kr Malghult 2:326 Korintgatan m kr Malghult 2:327 Berberisgatan m kr Malghult 2:328 Berberisgatan m kr Malghult 2:332 Berberisgatan m kr Malghult 2:335 Flädergatan m kr Malghult 2:336 Flädergatan m kr Malghult 2:337 Flädergatan m kr Malghult 2:340 Flädergatan m kr MISTERHULT Misterhult 1:82 Brinkvägen m kr Misterhult 1:108 Jakobstorpsv m kr Misterhult 1:114 Huggarevägen m kr Misterhult 1:115 Huggarevägen m kr Misterhult 1:117 Huggarevägen m kr PÅSKALLAVIK Emmekalv 4:255 Fliskärsvägen m kr Emmekalv 4:289 Runnövägen m kr Emmekalv 4:283 Runnövägen m kr Emmekalv 4:285 Runnövägen m kr Emmekalv 4:221 Sikvägen m kr Emmekalv 4:146 Stridsholmsv m kr (VA ej framdraget) 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Sida 1 av 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning TN 2013/ Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret Stab Torsten Nilsson E-post: Tel: , Fax: Beslutsinstans Tekniska nämnden Medlemskap i KSRR Kalmarsundsregionens renhållare Sammanfattning KSRR är ett kommunalförbund, idag bestående av Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Nybro kommuner. Tekniska kontoret fick i uppdrag , TN 75/2011 att utreda ett fullt medlemskap för Oskarshamns kommun i KSRR. Utredningen presenterades i tekniska nämnden , TN 59/2013. Tekniska nämnden beslutade då även att godkänna en avsiktsförklaring för medlemskap i kommunalförbundet KSRR. Syftet med medlemskapet är främst att säkerställa ett bra regionalt omhändertagande av kommunens avfall, samt långsiktigt uppnå konkurrenskraftiga taxor. Beräknat inträdesdatum för Oskarshamns kommun i KSRR är Förutom beslut om ny förbundsordning för KSRR, skall övergången regleras i avtal. Tekniska kontoret har tillsammans med KSRR upprättat förslag till övertagandeavtal. Avtalet reglerar bland annat ansvaret för delar av storskogens deponi, personalövergång, övertagande av inventarier och ekonomin. För att Oskarshamns kommun skall bli fullvärdig medlem i KSRR krävs beslut i varje medlemskommuns kommunalfullmäktige, samt Oskarshamns kommunalfullmäktige. Beslut förväntas fattas under våren 2014, både vad gäller ny förbundsordning och övertagandeavtal. Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner övergångsavtal för medlemskap i KSRR Kalmarsundsregionens renhållare. TEKNISKA KONTORET Stab Torsten Nilsson Förvaltningschef 23

24 Sida 2 av 2 Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Bilagor: Förslag övertagandeavtal Avsiktsförklaring Utredning gällande medlemskap i KSRR Tidplan Sammanställning kostnader 24

25 ÖVERTAGANDEAVTAL 1. Oskarshamns kommun blir medlem i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR ( ). 2. KSRR tar över 100 % av gjorda avsättningar, SEK, och 50 % av avfallshanteringens egna kapital Personal övergår till KSRR enligt bilaga 1. Oskarshamns kommun ansvarar för personalens kostnader för tid intjänad fram till KSRR tar över ett belopp motsvarande den semesterlöneskuld som personalen tar med sig. 4. KSRR tar över anläggningstillgångar i befintligt skick med ett belopp motsvarande bokfört restvärde , enligt bilaga 2. Oskarshamns kommun garanterar att anläggningstillgångarna ägs av kommunen och inte belastas av äganderättsförbehåll, pantsättning eller annan inskränkning. 5. KSRR tar över hyres-, arrende- och övriga upplåtelseavtal enligt bilaga 3. Oskarshamns kommun garanterar att tillstånd, enligt bilaga 4, finns för den verksamhet som bedrivs. KSRR ansvarar för att verksamheten bedrivs inom ramen för dess tillstånd. Kostnader för miljötillstånd delas mellan KSRR och Oskarshamns kommun i förhållande till nyttjandegrad, för närvarande 33 % KSRR och 67 % Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun gör en årlig ekonomisk redovisning för dessa kostnader vilken används som fördelningsgrund mellan parterna. KSRR betalar till Oskarshamns kommun en arrendeavgift på 3 SEK per kvadratmeter och år för mark som nyttjas enligt bilaga 5. Arrendeavgiften är indexreglerad enligt konsumentprisindex (KPI), med basmånad oktober Reglering av avgiften sker per den 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år. 6. KSRR har arrendeavtal för del av avfallsanläggning Storskogen. Arrendeavgiften är 2 SEK per kvadratmeter och år. Området framgår av bilaga 6. Indexreglering enligt punkt 5 ovan. Kostnader för lakvatten delas mellan KSRR och Oskarshamns kommun i förhållande till den areal som parterna nyttjar enligt arrendeavtal. Oskarshamns kommun gör en årlig ekonomisk redovisning för dessa kostnader vilken används som fördelningsgrund mellan parterna. 7. KSRR tar över avtal inom avfallsområdet som Oskarshamns kommun har med leverantörer enligt bilaga KSRR tar över ansvaret för den strategiska planeringen av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som 25

26 Oskarshamns kommun är skyldig att svara för enligt 15 kap i miljöbalken med tillhörande lagstiftning. Inom ramen för myndighetsutövande ingår bl a fastställande av taxor och avgifter samt den tillsyn som följer av KSRR:s uppdrag enligt 15 kap miljöbalken och därtill kopplade föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken överförs inte till KSRR 9. Oskarshamns kommun bekostar nödvändiga åtgärder i avfallshanteringen som kan hänföras till tiden före övertagandet. 10. Detta avtal gäller från och så länge kommunalförbundet består. Om förbundet upphör, eller träder i likvidation, upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägning. Om Oskarshamns kommun utträder ur kommunalförbundet upphör avtalet att gälla den dag utträdet verkställs. 11. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. Kalmar datum Oskarshamn datum Ordf styrelsen i KSRR Ordf i kommunstyrelsen Oskarshamns kommun Förbundschef KSRR Kommunchef Oskarshamns kommun 26

27 Personal renhållningsavdelningen Namn Personnummer Tjänstgöringsgrad Lennart Andersson % Gith Walder % Helene Höggren % Ann-Sofi Boberg % Eva Karlsson % Torbjörn Larsen % Mats Andersson % Bernt Lundberg % Torbjörn Svensson % Mikael Ekman % Curt Bergström % Göran Andersson % Niklas Norrsén % Thomas Vigren % Andreas Nilsson % Bertil Häggmark % Jan-Olof Törnström % Christer Svensson % Josef Topcov % Lars-Inge Boman % Evy Alette % Boris Axelsson % 1 27

28 Tekniska kontoret Renhållningen Övertagande av anläggningstillgångar reviderad Fordon: Anskaffningsår Volvo FM NFT Baklastare med kran Joab Volvo FLL LLU 289 Baklastare Norba Volvo FE BTD Baklastare Norba Scania P94 4x2 SGS 439 Baklastare Norba Scania P 310 REF 730 Baklastare Joab Gasbil Scania P 230 4x2 XJF Sidlastare Norba Scania R 420 6x2 XWU Lastväxlare med Liftdumper Scania G480LB6x2 CWG 057 4MNB 2011 JOAB lastväxlare typ L20 med Liftdumper Citroen Jumpy 2.0 HDI GNU Skåpbil Renault Master MFR Skåpbil med Z-Lyft Toyota Hilux S-Cab RNF Skåpbil Släp: Kilafors lastväxlarsläp 4 axlar CYS Bilsläp Trailergruppen/Tgab CUJ Maskiner och utrustning: CAT 950K Lastmaskin Cat 307 Grävmaskin Linde H40D Truck 1998 Inköp BT LSV 1250 Truck Låglyftare Forus HB 172 avfallskross Sopmaskin GSKM för truckgafflar Högtippande skopa 7000 liter Kombiskopa 2200 liter Lättvikskopa 5000 liter Pallgaffel ABL 120 7,0 ton Grabit med gripbygel Snöblad till Truck Roll-Pack inköp begagnad Pråm Avfall Runnö Maskinflak Chassivåg Botek Hjullastarvåg Container: Öppna 8m3 10 st Lastväxlarflak 12 m Täckta Container 8m3 5 st Täckta Container 8m3 4 st Lastväxlarflak 12 m3 1 st Täckta Container 3m3 9st Öppna container 10m3 8 st

29 Täckta Container 8m3 8 st Täckta Container 3m3 5st Öppna container 8m3 95 st Öppna container 10m3 14 st Öppna container 12m3 2 st Öppna container 14m3 3 st Täckta Container 3m3 58 st Täckta Container 8m3 104 st Täckta Container 10m3 27 st Lastväxlar flak 22m3 16 st Lastväxlar flak 30m3 13 st Lastväxlar flak 35m3 6 st BM-Behållare 11 st Glascontainer liftdumper 3 st Två faks container Glas&Tidningar 2 st Återvinningscontainer flerfack Sorteringsvagnar i butik 8 st Glas Igloos 7 st Lager Kärl 140 liter i lager 50 st Kärl 190 liter i lager 25 st Kärl 240 liter i lager 35 st Kärl 370 liter i lager 20 st Kärl 660 liter i lager 12 st Säckhållare i lager 11 st Latrinkärl i lager 900 st Pappersäck 160 liter/papper i lager 2 st. pallar Pappersäck 240 liter/papper i lager 5 st. pallar Pappersäck 350 liter/papper i lager 1 st. pall Plastsäckar 160 liter i lager 4 st. pallar Plastsäckar 240 liter i lager 3 st. pallar kärl ute hos kund: Kärl 140 liter 4898 st x 100 Kärl 190 liter 2409 st x 150 Kärl 240 liter 1189 st x 200 Kärl 370 liter 799 st x 300 Kärl 660 liter 688 st x 500 Säckhållare 90 st Anläggningar: ÅVC Storskogen Oljeavskiljare 3 st 29

30 Ledningar i mark IFA deponi utnyttjad 6 560m3. Rymmer ca m3 Byggnader: Kontorsbyggnad Storskogen 9 x 16 m Parkering med skärmtak 25 x 4 m Sorteringshall 30 X 8 m ombyggd efter brand Förråds Container 12 m 2005 Förråds Container 6 m 1980 Förråds Container 2 X 2 m 2004 Miljöcontainer för miljöfaligtavfall 2004 Kallförråd 10 x 3 m 1979 Lagerhall typ s-hall 6 X 12X 4 m 2010 Lagerhall Jonsereds 8,5X 12 X 2,5 m 1979 Betongplatta förorenad jord 15 X 8 m Garage 12x 9 m Tillgång till lakvattenbehandling Inventarier/Övrigt: Kontorsmöbler Storskogen 2012 Möbler lunchrum/sammanträdesrum 2005 Utrustning i garage Avfettningspruta, hetvattentvätt 2008 Migsvets, skärbrännare, fettanläggning, 20/30 kg 2010 Kompressor 1984 Uttag för motorvärmare 7 st. Stängsel Elstaket Lyktstolpar 15 st. Belysningsmaster 2 st Hårdgjorda ytor (asfalt) Fordons våg 40 ton byte av lastceller Övervakningskamera Storskogen Automatisk skjutgrind 6 m Glasfack 2 st. Material fack 10 X 5 m Material fack företag 6 X 3,80 m 6 st. Mobila återvinningsstationer 3 st. Skyltportal Skyltar Storskogen Vågprogram Vis Förarterminaler 2 st Återvinningscentraler Båt

31 Sida 1 av 5 Avtal för Renhållningsavdelningen Senast reviderat: Leverantörsavtal Tidsbegränsade avtal KONEO, nya Konfac och Kontorslandskapet, Konica kopiator 7022, dokumentmatare, original skåp. Period: tom E.ON VÄRME SVERIGE AB, förbränning av avfall. Period: tom Avtalet är förlängt ett år tom AVFALLSHANTERING HOS OKG AKTIEBOLAG, Tekniska kontoret Renhållningen omhändertar avfall och återvinningsmaterial hos ovanstående kund. Period: tom BYGGEBO AB, renhållning i Kristineberg m fl områden. Period: tom Finns även ett orginalavtal från SKROTFRAG, avtal skrotservice. Period: tom En ny förfrågan kommer att göras efter utgången avtalstid. GDL TRANSPORT AB Slamtömning från enskilda avloppsanläggningar m fl renhållningstjänster. Gäller delar av avtal: tömning av slam från slamavskiljare, slutna tankar och små reningsverk, tömning av fettavfall som samlas upp i fettavskiljare i restauranger, storkök och liknande ställen. Period: till Beställaren har möjlighet att förlänga ramavtalet med ett år. Beställaren kommer senast sex månader innan avtalet löper ut skriftligen meddela leverantören om ramavtalet ska förlängas. Sker ej så upphör ramavtalet att gälla utan föregående uppsägning vid avtalstidens slut. EL-KRETSEN, insamling av elektriskt och elektroniskt avfall samt bärbara batterier. Period: 1 januari 2013 tom 31 december Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om två år före avtalstidens slut. I annat fall förlängs avtalet med 5 år enligt förutsättningarna i detta avtal. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligt. RAGNSELLS, ramavtal hantering av farligt avfall från hushåll. Period: tom med möjlighet till förlängning 1+1 år. Förlängning sker skriftligen senast 6 månader innan avtalets slut. STENA RECYCLING AB I KALMAR, Renhållningen, insamling av tidningar i Oskarshamns kommun. Period: tom AD INFITIUM RECYCLING upplåtelse av fack för glasförpackningar från återvinningsstationerna i Oskarshamn. Period: tom Efter utgången avtalstid ska avtalet förhandlas om av båda parter. 31

32 Sida 2 av 5 BALTICUM FRINAB AB, ramavtal containers och flak, ffu Period: tom med möjlighet till förlängning 1+1 år. Förlängning sker skriftligen senast 6 månader innan avtalets slut. BIOGAS SYSTEMS AB, serviceavtal med säkerhetskontroll. Period: tom Ömsesidig uppsägningstid är 9 månader. SWEDE GLASS UNITED, återvinning av planglas. Period: tom Sägs inte avtalet upp förlängs det med ytterligare 1 år. Uppsägningstiden är 3 månader vid ettårsavtal och 6 månader vid avtal längre än 1 år. GDL Transport AB, Stödtransport av avfall nr 1 på lista, ramavtal Period: till med möjlighet till förlängning en gång med ett år. PIERRE NILSSON ÅKERI, Stödtransport av avfall nr 2 på lista, ramavtal Period: till med möjlighet till förlängning med ett år vid ett tillfälle. P-A JOHANSSONS ÅKERI, Stödtransport av avfall nr 3 på lista, ramavtal Period: till med möjlighet till förlängning med ett år vid ett tillfälle Löpande avtal VÄNE SYSTEMKONSULT, programvara till våg. Period: Från och med Förlängs automatiskt med ett kvartal i taget om det inte sägs upp. Uppsägning ska ske före respektive kvartals början. Avtalet anses uppsagt om avgift ej erlagts. AB GÅRDSCISTERNER, cistern mm. Period: och framåt Förlängs till 31 december nästkommande år och därefter ett år åt gången om det inte sägs upp skriftligt. Uppsägningstid 3 mån. ECONOVA, lagring av aska från Oskarshamns energi. Period: tom Från och med har äganderätten för uppkomna volymer aska övergått till Oskarshamns kommun. JOHAN LINDE, hämtning av avfall med båt västra Eknö. Period: tom Förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp skriftligt. Uppsägningstid, tre månader. ULF OLSSON, Figeholm, hämtning av avfall med båt, Marsö. Period: tom Förlängs automatiskt med ett år om det inte sägs upp skriftligt. Uppsägningstid, sex månader. ALLREN AB, latrinkärltömning. Period: tom Förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp, uppsägningstid 3 mån. SELECTA KAFFEAUTOMAT. Period: tom Förlängs automatiskt i 12 månaders perioder om avtalet inte sägs upp skriftligt senast 3 mån före avtalstidens slut. Uppsägningstiden är 3 mån. 32

33 Sida 3 av 5 SELECTA VATTENAUTOMAT. Period: tom Om avtalet inte sägs upp skriftligen senast 6 månader före avtalstidens slut, förlängs avtalet vidare i 24-månaders perioder med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. AVFALLSHANTERING HOS SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB CLAB, Tekniska kontoret Renhållningen omhändertar avfall och återvinningsmaterial hos ovanstående kund. Period: tom Avtalet förlängs automatiskt med tre år i taget, uppsägningstiden är 4 månader. APOTEKET HJÄRTAT, samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Period: Avtalet gäller tills det sägs upp av någon av parterna. Ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. APOTEKET AB, samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Period: Avtalet gäller tills det sägs upp av någon av parterna. Uppsägningstiden är 6 månader. SVENSK BILPROVNING AB, fordonsvägningar för att fastställa tjänstevikt vid Storskogens avfallsanläggning. Period: Avtalet gäller under tolv månader, med en sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Om avtalet inte sägs upp inom uppsägningstiden förlängs avtalet automatiskt 12 månader i sänder. KRONANS DROGHANDEL, samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Period: Avtalet gäller tills det sägs upp av någon av parterna. Uppsägningstiden är 6 månader. MULTICOM, mobiflexabonnemang deponigasstationen. Period: tillsvidare. Uppsägning ska ske skriftligt senast tre månader innan ny debiteringsperiod påbörjas. ANSÖKAN OM REGISTRERING SOM INSAMLINGSENTREPRENÖR FÖR FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV HUSHÅLLSFÖRPACKNINGAR I HÅRD- OCH MJUKPLAST, METALL OCH KARTONG, avtal mellan FTI och Tekniska kontoret Renhållningen. Period: Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp när som helst av båda parter med iakttagande av tre månaders uppsägningstid. SVENSK GLASÅTERVINNING AB, avtal om hantering av privatinförda glasförpackningar. Period: tom Avtalet förlängs därefter i tvåårsperioder sk förlängningsperioder. Uppsägning ska ske skriftligt med iakttagande av 12 månaders uppsägningstid inför en förlägningsperiods påbörjande. Hyres-, arrende- och övriga upplåtelseavtal FIGEHOLMS FASTIGHETS AB, lägenhetsarrende upplåtande av mark till återvinningscentral. Period: tom Sägs inte avtalet upp sex månader före löpande arrendetids utgång förlängs avtalet med ett år i taget. OPUS BILPROVNING AB, upplåtelse av fordonsvåg för att utföra fordonsvägningar. Period: tom , ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Om avtalet inte sägs upp inom den stipulerade tiden förlängs det automatiskt med 12 månader. 33

34 Sida 4 av 5 Ramavtal konsulter AVROPSAVTAL KONSULTER, kategori Avfall och deponi Rangordning enligt nedan: 1. Niras Sweden AB 2. Sweco Environment AB 3. Hifab AB Avtalsperiod med möjlighet till årsvis förlängning ytterligare två (2) år. Beställaren skall senast skriftligen meddela konsulten om avtalet skall förlängas för perioden Beställaren skall senast skriftligen meddela konsulten om avtalet skall förlängas för perioden Serviceavtal Tidsbegränsade avtal PON EQUIPMENT AB, underhåll av Caterpillar maskiner. Modell: CAT 950K, serienummer: J5M Period: tom Båda parter äger rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel, detta ska göras skriftligt. PON EQUIPMENT AB, underhåll av Caterpillar maskiner. Modell: CAT307C, serienummer: BCM Period: tom Båda parter äger rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel, detta ska göras skriftligt. BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal släp Kilafors. Reg nr: CYS224. Chassi nr: YT9T Period: tom BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal Scania lastbil. Reg nr: XJF681. Chassi nr: Period: tom BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal Scania lastbil. Reg nr: XWU553. Chassi nr: Period: tom BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal Scania lastbil. Reg nr: CWG057. Chassi nr: Period: tom ? FINNVEDENS LASTVAGNAR, servicekontrakt Volvo. Reg nr: NFT880. Typ: FM11. Period: tom FINNVEDENS LASTVAGNAR, servicekontrakt Volvo. Reg nr: LLU289. Typ: FL. Period: tom FINNVEDENS LASTVAGNAR, servicekontrakt Volvo. Reg nr: BTD659. Typ: FE. Period: tom

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01.

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. 0 Innehåll ALLMÄNNA REGLER... 2 ENFAMILJSFASTIGHET MED SÄCK/KÄRLHÄMTNING... 3 OMRÅDEN MED UPPSAMLINGSPLATS... 4 FLERFAMILJSFASTIGHETER,

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun KFS 60:7 Renhållningstaxa för Ekerö kommun EKERÖ KOMMUN Nummer: 60:7 Blad: 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmänt...2 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl grovavfall...4

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK 2013-07-10. LUNDENS SOPSTATION Moderaterna i Eda Besök

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun.

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. att gälla fr.o.m. 2014 04-01 Beslutad 2014-02-24 Kf 11-12 INNEHÅLL sida Taxa för renhållnings- och avfallsverksamhet 1 Renhållnings- och avfallstaxa 1.1

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Taxa för fastighetsrenhållning 2015

Taxa för fastighetsrenhållning 2015 Taxa för fastighetsrenhållning 2015 för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Taxa för fastighetsrenhållning för Härnösand Avfallshanteringen regleras i miljöbalken

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014-11-26 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15 Avfallstaxa 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus på fastland 5 2.1.1 Kärlabonnemang

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE

KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE PROTOKOLL Sammanträdesdag FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2015-03-20 Tid: kl. 09.00-12.00 Plats: Sammanträdesrum Moskogen Omfattning: 8-14 Beslutande: Steve Sjögren (S) Ingvar Nilsson

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22 KF Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Avfallstaxa 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-24 SBN 2013.0195 Handläggare: Andreas Eriksson Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut om avfallstaxa Beslutsunderlag

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015. Samtliga priser inklusive moms. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015. Samtliga priser inklusive moms. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-20 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Reviderade enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-10-29 i samband med införande av separat

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer