Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Vid förhinder kontakta: Ingela Carlsson, Tel: , e-post: Ing-Mari Olsson Lindquist Tel: , e-post: Yvonne Bergvall (S) Ordförande Ingela Carlsson Sekreterare Ledamöter Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant (S) Ingmar Hjalmarsson (V), 2:e v ordförande Lena Rosenqvist (V) Stefan Pettersson (M), 1:e v ordförande Anders Danielsson (M) Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD) Ersättare Vamai Betkari (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Rickard Bäck (S) Svetlana Andelova (V) Chahanna Olsson (M) Sam Ekman (M) Magnus Larsson (C) Anna Bredmar (KD)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Tekniska nämnden Datum Dagordning Ärende Sida 1. Upprop - 2. Val av justerare - 3. Fastställande av dagordning - 4. Bokslut Investeringsbudget redovisning äskande från nämnderna 4 6. Arrendeavtal Figeholms båtklubb 5 7. Information renovering Saga-fastigheten Utredning biostaden Redovisning tomtförsäljning samt lediga tomter Yttrande över medborgarförslag nr 21/12 Fler övergångsställen på Kristinebergsvägen/Karlsborgsvägen Ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott Medlemskap i KSRR Kalmarsundsregionens renhållare Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut -

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Renovering Sagabiografen ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten GE-arvode 3% på entreprenadsumman ÄTA 15% VS-arbeten ÄTA 15% Ventilationsarbeten ÄTA 15% Styr och övervakningsarbeten ÄTA 15% Elarbeten (el/tele/larm) ÄTA 15% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa entreprenadkostnader kr 7

8 Renovering Sagabiografen BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar Kontroll/PBL Adm. och projektledning Besiktningar Myndigheter/Bygglov Konst 1% av entreprenadsumman Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa byggherreomkostnader kr 8

9 Renovering Sagabiografen Totalt Summa entreprenad Summa byggherreomkostnader kr kr Totalsumma kr Produktionskostnaden är exklusive bioteknik (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) 9

10 10

11 11

12 OMBYGGNAD SAGABIOGRAFEN Proj RENOVERING SAGABIOGRAFEN Proj PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL SALONGER PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL UTAN NY TOALETTENHET ENTREPRENADKOSTNADER ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten kr Byggnadsarbeten kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr VS-arbeten kr VS-arbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Ventilationsarbeten kr Ventilationsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Styr och övervakningsarbeten Styr och övervakningsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Elarbeten (el/tele/larm) kr Elarbeten (el/tele/larm) kr ÄTA 15% ÄTA 15% kr Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Summa entreprenadkostnader kr Summa entreprenadkostnader kr BYGGHERREOMKOSTNADER BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar kr Projektering/utredningar kr Kontroll/PBL kr Kontroll/PBL kr Adm. och projektledning kr Adm. och projektledning kr Besiktningar kr Besiktningar kr Myndigheter/Bygglov kr Myndigheter/Bygglov kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Osäkerheter/risker kr Summa byggherreomkostnader kr Summa byggherreomkostnader kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr Projekt 9104 är budgeterat till kr (2008) Produktionskostnaden i kalkylen är exkl. bioteknik (projektorer, biodukar och ljudanläggningar) Produktionskostnaden är exkl. biotekniken (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) Differens i produktionskostnader är: kr 12

13 OMBYGGNAD SAGABIOGRAFEN Proj RENOVERING SAGABIOGRAFEN Proj KOSTNADSBERÄKNING alt Salonger: PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL UTAN NY TOALETTENHET 1 salong plan 1, ca 170 platser ENTREPRENADKOSTNADER 1 salong plan 2, ca 45 platser ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten kr Byggnadsarbeten kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr VS-arbeten kr VS-arbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Ventilationsarbeten kr Ventilationsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Styr- och övervakningsarbeten kr Styr och övervakningsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Elarbeten kr Elarbeten (el/tele/larm) kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Tillkommande kostnader p g a överklagade upphandlingar Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Summa entreprenadkostnader kr Summa entreprenadkostnader kr BYGGHERREOMKOSTNADER BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar kr Projektering/utredningar kr Kontroll/PBL kr Kontroll/PBL kr Adm. Och projektledning kr Adm. och projektledning kr Besiktningar kr Besiktningar kr Myndigheter/Bygglov kr Myndigheter/Bygglov kr Konst 1% av entreprenadsumman kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad för återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Osäkerheter/risker kr Summa byggherreomkostnader kr Summa byggherreomkostnader kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr Projekt 9104 är budgeterat till kr (2008) Produktionskostnaden i kalkylen är exkl. bioteknik (projektorer, biodukar och ljudanläggningar) Produktionskostnaden är exkl. biotekniken (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) Differens i produktionskostnader är kr 13

14 OMBYGGNAD SAGABIOGRAFEN Proj RENOVERING SAGABIOGRAFEN Proj KOSTNADSBERÄKNING alt Salonger: PRELIMINÄR PRODUKTIONSKALKYL UTAN NY TOALETTENHET 1 salong plan 1, ca 130 platser ENTREPRENADKOSTNADER 1 salong plan 1, ca 60 platser ENTREPRENADKOSTNADER Byggnadsarbeten kr Byggnadsarbeten kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr GE-arvode 3% på entreprenadsumman kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr VS-arbeten kr VS-arbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Ventilationsarbeten kr Ventilationsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Styr- och övervakningsarbeten kr Styr och övervakningsarbeten kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Elarbeten kr Elarbeten (el/tele/larm) kr ÄTA 15% kr ÄTA 15% kr Tillkommande kostnader p g a överklagade upphandlingar Tillkommande kostnader p.g.a. överklagade upphandlingar Summa entreprenadkostnader kr Summa entreprenadkostnader kr BYGGHERREOMKOSTNADER BYGGHERREOMKOSTNADER Projektering/utredningar kr Projektering/utredningar kr Kontroll/PBL kr Kontroll/PBL kr Adm. Och projektledning kr Adm. och projektledning kr Besiktningar kr Besiktningar kr Myndigheter/Bygglov kr Myndigheter/Bygglov kr Konst 1% av entreprenadsumman kr Konst 1% av entreprenadsuman kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Frisör kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad utflyttad hyresgäst Solarie kr Kostnad för återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Kostnad återställning av aulan Oscarsgymnasiet kr Osäkerheter/risker kr Summa byggherreomkostnader kr Summa byggherreomkostnader kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr PRODUKTIONSKOSTNAD kr Projekt 9104 är budgeterat till kr (2008) Produktionskostnaden i kalkylen är exkl. bioteknik (projektorer, biodukar och ljudanläggningar) Produktionskostnaden är exkl. biotekniken (biografstolar, projektor, bioduk samt ljudanläggning) Differens i produktionskostnader är kr 14

15 15

16 FÖRTECKNING BYGGKLARA TOMTER Fastighetsbeteckning Adress Yta Tomtpris OSKARSHAMN EKEBO Galtbådan 7 Fyrbåksvägen m kr Galtbådan 8 Fyrbåksvägen m kr Galtbådan 9 Fyrbåksvägen m kr Finnrevet 1 Fyrmästaregången m kr Alhällan 2 Fyrmästaregången m kr Alhällan 3 Fyrmästaregången m kr OSKARSHAMN KRISTINEBERG 20 tomter till försäljning Pärnuvägen m kr 1077 m 2 BOCKARA Bockara 35:84 Mogatan m kr Bockara 35:85 Mogatan m kr Bockara 35:86 Mogatan m kr Bockara 35:88 Mogatan m kr FIGEHOLM Margit 5 Valkyrgatan m kr Zera 4 Parkgatan m kr Solamit 1 Elviragatan m kr Solana 1 Elviragatan m kr Solana 2 Elviragatan m kr Ally 3 Rävuddegatan m kr Ran 5 (VA ej framdraget) Sandkullagatan m kr FÅRBO Virvhult 2:16 Ödängsvägen m kr 16

17 KRISTDALA Malghult 1:48 Stensögatan m kr Malghult 1:49 Stensögatan m kr Malghult 1:50 Stensögatan m kr Malghult 2:192 Västerviksv m kr Malghult 2:316 Berberisgatan m kr Malghult 2:318 Berberisgatan m kr Malghult 2:319 Berberisgatan m kr Malghult 2:326 Korintgatan m kr Malghult 2:327 Berberisgatan m kr Malghult 2:328 Berberisgatan m kr Malghult 2:332 Berberisgatan m kr Malghult 2:335 Flädergatan m kr Malghult 2:336 Flädergatan m kr Malghult 2:337 Flädergatan m kr Malghult 2:340 Flädergatan m kr MISTERHULT Misterhult 1:82 Brinkvägen m kr Misterhult 1:108 Jakobstorpsv m kr Misterhult 1:114 Huggarevägen m kr Misterhult 1:115 Huggarevägen m kr Misterhult 1:117 Huggarevägen m kr PÅSKALLAVIK Emmekalv 4:255 Fliskärsvägen m kr Emmekalv 4:289 Runnövägen m kr Emmekalv 4:283 Runnövägen m kr Emmekalv 4:285 Runnövägen m kr Emmekalv 4:221 Sikvägen m kr Emmekalv 4:146 Stridsholmsv m kr (VA ej framdraget) 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Sida 1 av 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning TN 2013/ Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret Stab Torsten Nilsson E-post: Tel: , Fax: Beslutsinstans Tekniska nämnden Medlemskap i KSRR Kalmarsundsregionens renhållare Sammanfattning KSRR är ett kommunalförbund, idag bestående av Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Nybro kommuner. Tekniska kontoret fick i uppdrag , TN 75/2011 att utreda ett fullt medlemskap för Oskarshamns kommun i KSRR. Utredningen presenterades i tekniska nämnden , TN 59/2013. Tekniska nämnden beslutade då även att godkänna en avsiktsförklaring för medlemskap i kommunalförbundet KSRR. Syftet med medlemskapet är främst att säkerställa ett bra regionalt omhändertagande av kommunens avfall, samt långsiktigt uppnå konkurrenskraftiga taxor. Beräknat inträdesdatum för Oskarshamns kommun i KSRR är Förutom beslut om ny förbundsordning för KSRR, skall övergången regleras i avtal. Tekniska kontoret har tillsammans med KSRR upprättat förslag till övertagandeavtal. Avtalet reglerar bland annat ansvaret för delar av storskogens deponi, personalövergång, övertagande av inventarier och ekonomin. För att Oskarshamns kommun skall bli fullvärdig medlem i KSRR krävs beslut i varje medlemskommuns kommunalfullmäktige, samt Oskarshamns kommunalfullmäktige. Beslut förväntas fattas under våren 2014, både vad gäller ny förbundsordning och övertagandeavtal. Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner övergångsavtal för medlemskap i KSRR Kalmarsundsregionens renhållare. TEKNISKA KONTORET Stab Torsten Nilsson Förvaltningschef 23

24 Sida 2 av 2 Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Bilagor: Förslag övertagandeavtal Avsiktsförklaring Utredning gällande medlemskap i KSRR Tidplan Sammanställning kostnader 24

25 ÖVERTAGANDEAVTAL 1. Oskarshamns kommun blir medlem i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR ( ). 2. KSRR tar över 100 % av gjorda avsättningar, SEK, och 50 % av avfallshanteringens egna kapital Personal övergår till KSRR enligt bilaga 1. Oskarshamns kommun ansvarar för personalens kostnader för tid intjänad fram till KSRR tar över ett belopp motsvarande den semesterlöneskuld som personalen tar med sig. 4. KSRR tar över anläggningstillgångar i befintligt skick med ett belopp motsvarande bokfört restvärde , enligt bilaga 2. Oskarshamns kommun garanterar att anläggningstillgångarna ägs av kommunen och inte belastas av äganderättsförbehåll, pantsättning eller annan inskränkning. 5. KSRR tar över hyres-, arrende- och övriga upplåtelseavtal enligt bilaga 3. Oskarshamns kommun garanterar att tillstånd, enligt bilaga 4, finns för den verksamhet som bedrivs. KSRR ansvarar för att verksamheten bedrivs inom ramen för dess tillstånd. Kostnader för miljötillstånd delas mellan KSRR och Oskarshamns kommun i förhållande till nyttjandegrad, för närvarande 33 % KSRR och 67 % Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun gör en årlig ekonomisk redovisning för dessa kostnader vilken används som fördelningsgrund mellan parterna. KSRR betalar till Oskarshamns kommun en arrendeavgift på 3 SEK per kvadratmeter och år för mark som nyttjas enligt bilaga 5. Arrendeavgiften är indexreglerad enligt konsumentprisindex (KPI), med basmånad oktober Reglering av avgiften sker per den 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år. 6. KSRR har arrendeavtal för del av avfallsanläggning Storskogen. Arrendeavgiften är 2 SEK per kvadratmeter och år. Området framgår av bilaga 6. Indexreglering enligt punkt 5 ovan. Kostnader för lakvatten delas mellan KSRR och Oskarshamns kommun i förhållande till den areal som parterna nyttjar enligt arrendeavtal. Oskarshamns kommun gör en årlig ekonomisk redovisning för dessa kostnader vilken används som fördelningsgrund mellan parterna. 7. KSRR tar över avtal inom avfallsområdet som Oskarshamns kommun har med leverantörer enligt bilaga KSRR tar över ansvaret för den strategiska planeringen av frågor om avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som 25

26 Oskarshamns kommun är skyldig att svara för enligt 15 kap i miljöbalken med tillhörande lagstiftning. Inom ramen för myndighetsutövande ingår bl a fastställande av taxor och avgifter samt den tillsyn som följer av KSRR:s uppdrag enligt 15 kap miljöbalken och därtill kopplade föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken överförs inte till KSRR 9. Oskarshamns kommun bekostar nödvändiga åtgärder i avfallshanteringen som kan hänföras till tiden före övertagandet. 10. Detta avtal gäller från och så länge kommunalförbundet består. Om förbundet upphör, eller träder i likvidation, upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägning. Om Oskarshamns kommun utträder ur kommunalförbundet upphör avtalet att gälla den dag utträdet verkställs. 11. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. Kalmar datum Oskarshamn datum Ordf styrelsen i KSRR Ordf i kommunstyrelsen Oskarshamns kommun Förbundschef KSRR Kommunchef Oskarshamns kommun 26

27 Personal renhållningsavdelningen Namn Personnummer Tjänstgöringsgrad Lennart Andersson % Gith Walder % Helene Höggren % Ann-Sofi Boberg % Eva Karlsson % Torbjörn Larsen % Mats Andersson % Bernt Lundberg % Torbjörn Svensson % Mikael Ekman % Curt Bergström % Göran Andersson % Niklas Norrsén % Thomas Vigren % Andreas Nilsson % Bertil Häggmark % Jan-Olof Törnström % Christer Svensson % Josef Topcov % Lars-Inge Boman % Evy Alette % Boris Axelsson % 1 27

28 Tekniska kontoret Renhållningen Övertagande av anläggningstillgångar reviderad Fordon: Anskaffningsår Volvo FM NFT Baklastare med kran Joab Volvo FLL LLU 289 Baklastare Norba Volvo FE BTD Baklastare Norba Scania P94 4x2 SGS 439 Baklastare Norba Scania P 310 REF 730 Baklastare Joab Gasbil Scania P 230 4x2 XJF Sidlastare Norba Scania R 420 6x2 XWU Lastväxlare med Liftdumper Scania G480LB6x2 CWG 057 4MNB 2011 JOAB lastväxlare typ L20 med Liftdumper Citroen Jumpy 2.0 HDI GNU Skåpbil Renault Master MFR Skåpbil med Z-Lyft Toyota Hilux S-Cab RNF Skåpbil Släp: Kilafors lastväxlarsläp 4 axlar CYS Bilsläp Trailergruppen/Tgab CUJ Maskiner och utrustning: CAT 950K Lastmaskin Cat 307 Grävmaskin Linde H40D Truck 1998 Inköp BT LSV 1250 Truck Låglyftare Forus HB 172 avfallskross Sopmaskin GSKM för truckgafflar Högtippande skopa 7000 liter Kombiskopa 2200 liter Lättvikskopa 5000 liter Pallgaffel ABL 120 7,0 ton Grabit med gripbygel Snöblad till Truck Roll-Pack inköp begagnad Pråm Avfall Runnö Maskinflak Chassivåg Botek Hjullastarvåg Container: Öppna 8m3 10 st Lastväxlarflak 12 m Täckta Container 8m3 5 st Täckta Container 8m3 4 st Lastväxlarflak 12 m3 1 st Täckta Container 3m3 9st Öppna container 10m3 8 st

29 Täckta Container 8m3 8 st Täckta Container 3m3 5st Öppna container 8m3 95 st Öppna container 10m3 14 st Öppna container 12m3 2 st Öppna container 14m3 3 st Täckta Container 3m3 58 st Täckta Container 8m3 104 st Täckta Container 10m3 27 st Lastväxlar flak 22m3 16 st Lastväxlar flak 30m3 13 st Lastväxlar flak 35m3 6 st BM-Behållare 11 st Glascontainer liftdumper 3 st Två faks container Glas&Tidningar 2 st Återvinningscontainer flerfack Sorteringsvagnar i butik 8 st Glas Igloos 7 st Lager Kärl 140 liter i lager 50 st Kärl 190 liter i lager 25 st Kärl 240 liter i lager 35 st Kärl 370 liter i lager 20 st Kärl 660 liter i lager 12 st Säckhållare i lager 11 st Latrinkärl i lager 900 st Pappersäck 160 liter/papper i lager 2 st. pallar Pappersäck 240 liter/papper i lager 5 st. pallar Pappersäck 350 liter/papper i lager 1 st. pall Plastsäckar 160 liter i lager 4 st. pallar Plastsäckar 240 liter i lager 3 st. pallar kärl ute hos kund: Kärl 140 liter 4898 st x 100 Kärl 190 liter 2409 st x 150 Kärl 240 liter 1189 st x 200 Kärl 370 liter 799 st x 300 Kärl 660 liter 688 st x 500 Säckhållare 90 st Anläggningar: ÅVC Storskogen Oljeavskiljare 3 st 29

30 Ledningar i mark IFA deponi utnyttjad 6 560m3. Rymmer ca m3 Byggnader: Kontorsbyggnad Storskogen 9 x 16 m Parkering med skärmtak 25 x 4 m Sorteringshall 30 X 8 m ombyggd efter brand Förråds Container 12 m 2005 Förråds Container 6 m 1980 Förråds Container 2 X 2 m 2004 Miljöcontainer för miljöfaligtavfall 2004 Kallförråd 10 x 3 m 1979 Lagerhall typ s-hall 6 X 12X 4 m 2010 Lagerhall Jonsereds 8,5X 12 X 2,5 m 1979 Betongplatta förorenad jord 15 X 8 m Garage 12x 9 m Tillgång till lakvattenbehandling Inventarier/Övrigt: Kontorsmöbler Storskogen 2012 Möbler lunchrum/sammanträdesrum 2005 Utrustning i garage Avfettningspruta, hetvattentvätt 2008 Migsvets, skärbrännare, fettanläggning, 20/30 kg 2010 Kompressor 1984 Uttag för motorvärmare 7 st. Stängsel Elstaket Lyktstolpar 15 st. Belysningsmaster 2 st Hårdgjorda ytor (asfalt) Fordons våg 40 ton byte av lastceller Övervakningskamera Storskogen Automatisk skjutgrind 6 m Glasfack 2 st. Material fack 10 X 5 m Material fack företag 6 X 3,80 m 6 st. Mobila återvinningsstationer 3 st. Skyltportal Skyltar Storskogen Vågprogram Vis Förarterminaler 2 st Återvinningscentraler Båt

31 Sida 1 av 5 Avtal för Renhållningsavdelningen Senast reviderat: Leverantörsavtal Tidsbegränsade avtal KONEO, nya Konfac och Kontorslandskapet, Konica kopiator 7022, dokumentmatare, original skåp. Period: tom E.ON VÄRME SVERIGE AB, förbränning av avfall. Period: tom Avtalet är förlängt ett år tom AVFALLSHANTERING HOS OKG AKTIEBOLAG, Tekniska kontoret Renhållningen omhändertar avfall och återvinningsmaterial hos ovanstående kund. Period: tom BYGGEBO AB, renhållning i Kristineberg m fl områden. Period: tom Finns även ett orginalavtal från SKROTFRAG, avtal skrotservice. Period: tom En ny förfrågan kommer att göras efter utgången avtalstid. GDL TRANSPORT AB Slamtömning från enskilda avloppsanläggningar m fl renhållningstjänster. Gäller delar av avtal: tömning av slam från slamavskiljare, slutna tankar och små reningsverk, tömning av fettavfall som samlas upp i fettavskiljare i restauranger, storkök och liknande ställen. Period: till Beställaren har möjlighet att förlänga ramavtalet med ett år. Beställaren kommer senast sex månader innan avtalet löper ut skriftligen meddela leverantören om ramavtalet ska förlängas. Sker ej så upphör ramavtalet att gälla utan föregående uppsägning vid avtalstidens slut. EL-KRETSEN, insamling av elektriskt och elektroniskt avfall samt bärbara batterier. Period: 1 januari 2013 tom 31 december Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om två år före avtalstidens slut. I annat fall förlängs avtalet med 5 år enligt förutsättningarna i detta avtal. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligt. RAGNSELLS, ramavtal hantering av farligt avfall från hushåll. Period: tom med möjlighet till förlängning 1+1 år. Förlängning sker skriftligen senast 6 månader innan avtalets slut. STENA RECYCLING AB I KALMAR, Renhållningen, insamling av tidningar i Oskarshamns kommun. Period: tom AD INFITIUM RECYCLING upplåtelse av fack för glasförpackningar från återvinningsstationerna i Oskarshamn. Period: tom Efter utgången avtalstid ska avtalet förhandlas om av båda parter. 31

32 Sida 2 av 5 BALTICUM FRINAB AB, ramavtal containers och flak, ffu Period: tom med möjlighet till förlängning 1+1 år. Förlängning sker skriftligen senast 6 månader innan avtalets slut. BIOGAS SYSTEMS AB, serviceavtal med säkerhetskontroll. Period: tom Ömsesidig uppsägningstid är 9 månader. SWEDE GLASS UNITED, återvinning av planglas. Period: tom Sägs inte avtalet upp förlängs det med ytterligare 1 år. Uppsägningstiden är 3 månader vid ettårsavtal och 6 månader vid avtal längre än 1 år. GDL Transport AB, Stödtransport av avfall nr 1 på lista, ramavtal Period: till med möjlighet till förlängning en gång med ett år. PIERRE NILSSON ÅKERI, Stödtransport av avfall nr 2 på lista, ramavtal Period: till med möjlighet till förlängning med ett år vid ett tillfälle. P-A JOHANSSONS ÅKERI, Stödtransport av avfall nr 3 på lista, ramavtal Period: till med möjlighet till förlängning med ett år vid ett tillfälle Löpande avtal VÄNE SYSTEMKONSULT, programvara till våg. Period: Från och med Förlängs automatiskt med ett kvartal i taget om det inte sägs upp. Uppsägning ska ske före respektive kvartals början. Avtalet anses uppsagt om avgift ej erlagts. AB GÅRDSCISTERNER, cistern mm. Period: och framåt Förlängs till 31 december nästkommande år och därefter ett år åt gången om det inte sägs upp skriftligt. Uppsägningstid 3 mån. ECONOVA, lagring av aska från Oskarshamns energi. Period: tom Från och med har äganderätten för uppkomna volymer aska övergått till Oskarshamns kommun. JOHAN LINDE, hämtning av avfall med båt västra Eknö. Period: tom Förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp skriftligt. Uppsägningstid, tre månader. ULF OLSSON, Figeholm, hämtning av avfall med båt, Marsö. Period: tom Förlängs automatiskt med ett år om det inte sägs upp skriftligt. Uppsägningstid, sex månader. ALLREN AB, latrinkärltömning. Period: tom Förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp, uppsägningstid 3 mån. SELECTA KAFFEAUTOMAT. Period: tom Förlängs automatiskt i 12 månaders perioder om avtalet inte sägs upp skriftligt senast 3 mån före avtalstidens slut. Uppsägningstiden är 3 mån. 32

33 Sida 3 av 5 SELECTA VATTENAUTOMAT. Period: tom Om avtalet inte sägs upp skriftligen senast 6 månader före avtalstidens slut, förlängs avtalet vidare i 24-månaders perioder med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. AVFALLSHANTERING HOS SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB CLAB, Tekniska kontoret Renhållningen omhändertar avfall och återvinningsmaterial hos ovanstående kund. Period: tom Avtalet förlängs automatiskt med tre år i taget, uppsägningstiden är 4 månader. APOTEKET HJÄRTAT, samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Period: Avtalet gäller tills det sägs upp av någon av parterna. Ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. APOTEKET AB, samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Period: Avtalet gäller tills det sägs upp av någon av parterna. Uppsägningstiden är 6 månader. SVENSK BILPROVNING AB, fordonsvägningar för att fastställa tjänstevikt vid Storskogens avfallsanläggning. Period: Avtalet gäller under tolv månader, med en sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Om avtalet inte sägs upp inom uppsägningstiden förlängs avtalet automatiskt 12 månader i sänder. KRONANS DROGHANDEL, samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Period: Avtalet gäller tills det sägs upp av någon av parterna. Uppsägningstiden är 6 månader. MULTICOM, mobiflexabonnemang deponigasstationen. Period: tillsvidare. Uppsägning ska ske skriftligt senast tre månader innan ny debiteringsperiod påbörjas. ANSÖKAN OM REGISTRERING SOM INSAMLINGSENTREPRENÖR FÖR FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV HUSHÅLLSFÖRPACKNINGAR I HÅRD- OCH MJUKPLAST, METALL OCH KARTONG, avtal mellan FTI och Tekniska kontoret Renhållningen. Period: Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp när som helst av båda parter med iakttagande av tre månaders uppsägningstid. SVENSK GLASÅTERVINNING AB, avtal om hantering av privatinförda glasförpackningar. Period: tom Avtalet förlängs därefter i tvåårsperioder sk förlängningsperioder. Uppsägning ska ske skriftligt med iakttagande av 12 månaders uppsägningstid inför en förlägningsperiods påbörjande. Hyres-, arrende- och övriga upplåtelseavtal FIGEHOLMS FASTIGHETS AB, lägenhetsarrende upplåtande av mark till återvinningscentral. Period: tom Sägs inte avtalet upp sex månader före löpande arrendetids utgång förlängs avtalet med ett år i taget. OPUS BILPROVNING AB, upplåtelse av fordonsvåg för att utföra fordonsvägningar. Period: tom , ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Om avtalet inte sägs upp inom den stipulerade tiden förlängs det automatiskt med 12 månader. 33

34 Sida 4 av 5 Ramavtal konsulter AVROPSAVTAL KONSULTER, kategori Avfall och deponi Rangordning enligt nedan: 1. Niras Sweden AB 2. Sweco Environment AB 3. Hifab AB Avtalsperiod med möjlighet till årsvis förlängning ytterligare två (2) år. Beställaren skall senast skriftligen meddela konsulten om avtalet skall förlängas för perioden Beställaren skall senast skriftligen meddela konsulten om avtalet skall förlängas för perioden Serviceavtal Tidsbegränsade avtal PON EQUIPMENT AB, underhåll av Caterpillar maskiner. Modell: CAT 950K, serienummer: J5M Period: tom Båda parter äger rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel, detta ska göras skriftligt. PON EQUIPMENT AB, underhåll av Caterpillar maskiner. Modell: CAT307C, serienummer: BCM Period: tom Båda parter äger rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel, detta ska göras skriftligt. BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal släp Kilafors. Reg nr: CYS224. Chassi nr: YT9T Period: tom BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal Scania lastbil. Reg nr: XJF681. Chassi nr: Period: tom BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal Scania lastbil. Reg nr: XWU553. Chassi nr: Period: tom BE-GE LASTBILAR AB, tillsynsavtal Scania lastbil. Reg nr: CWG057. Chassi nr: Period: tom ? FINNVEDENS LASTVAGNAR, servicekontrakt Volvo. Reg nr: NFT880. Typ: FM11. Period: tom FINNVEDENS LASTVAGNAR, servicekontrakt Volvo. Reg nr: LLU289. Typ: FL. Period: tom FINNVEDENS LASTVAGNAR, servicekontrakt Volvo. Reg nr: BTD659. Typ: FE. Period: tom

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73 Renhållningstaxa Gäller fr o m 2017-01-01 Antagen av Kf 2016-02-26, 4 Antagen av Kf 2016-11-30, 73 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA Samtliga taxor gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare. Taxan

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013

RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 6 BJURHOLMS KOMMUN 2010-05-07 Tekniska avdelningen RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013 Enligt miljöbalken 27 kap., 6 skall avgift erläggas enligt den taxa

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

1. Villa, helårsbostad Lägenheter Fritidsbostad Verksamheter, institutioner m.fl. 317

1. Villa, helårsbostad Lägenheter Fritidsbostad Verksamheter, institutioner m.fl. 317 1 Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2016 för KSRR Beslutad av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige: Kalmar kommun 2015-11-30, 203 Mörbylånga kommun 2015-11-17, 201 Nybro kommun 2015-11-30,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret)

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret) Sid 1 (9) LJUNGBY KOMMUN Författningssamling (Tekniska kontoret) Taxa för renhållning inom Ljungby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-01-27, 7, Ks2008/0576.450 Gäller från och med 2009-02-01 Föregående

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-13 RENHÅLLNINGS- TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 62 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering,

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR

Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR 1 Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR Belopp i SEK och exklusive mervärdeskatt A Grundtaxa (per bostad/lägenhet/enhet) 1. Villa, helårsbostad 634 2. Lägenheter 317 3. Fritidsbostad 317

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige 2000-01-31, 6 2002-12-16, 162 2004-12-20 166 Kfs 402a Renhållningstaxa för Åstorps Kommun Allmänt: Taxan avser de avgifter som enligt 4 i miljöbalken

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Nya Renhållningsföreskrifter 2016

Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Lofsdalen 2016-06-08 Lina Eklund - renhållningschef Mathias Wiberg - enhetschef ÅVC Ida Dahl - eko-/renhållningsingenjör Mikael Holmström - näringslivsutvecklare Renhållningsordning

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m Renhållningstaxa för Arvika kommun Gäller fr o m 2016-01-01 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2013

RENHÅLLNINGSTAXA 2013 KS-TEK 2013.1 450 RENHÅLLNINGSTAXA 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 22 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för

Läs mer

Renhållningstaxa i Kumla kommun

Renhållningstaxa i Kumla kommun Renhållningstaxa i Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2011, 32 Reviderad KF 56 2012-06-18. Inledande bestämmelser Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, öka återvinning/återanvändning

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner www.okrab.se PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren 2010-2013*. I abonnemang avseende 140 och190

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Taxa Renhållningstaxa 2015 Revidering antagen av kommunfullmäktige 102/2014 att gälla från den 1 januari 2015, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 129/2013 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01 Prislista Renhållning Gäller från och med 2011-01-01 Vad kostar soporna? Det är naturligtvis inte gratis att hålla rent. Du undrar kanske vad hämtningen av sopor samt övrigt avfall kostar i Ekerö kommun

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer