Företag/org. i Norrbotten verksamma inom risk/säkerhetsområdet och kriskompetens (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag/org. i Norrbotten verksamma inom risk/säkerhetsområdet och kriskompetens - 2011 1(8)"

Transkript

1 Per Nilsson Företag/org. i Norrbotten verksamma inom risk/säkerhetsområdet och kriskompetens (8) Företag Kommun Kontakt/adress Verksamhetsinriktning YouCall AB Piteå Tony Nilsson, 072/ Nationell callcenterlösning för krisberedskap, jourlösningar, ledningsträningsanläggning Sapentia AB Piteå (Huskvarna) Ulla Burman, Frälsegården 27, Utvecklingscenter för vård och omsorg. Utbildning och Huskvarna, 070/ kvaltetsutv. Inom bl a krisbearbetning Räddningstjänsten Piteå Kolugnsvägen 1, Utbildning i tung räddning för räddnings- och i Piteå Piteå, 070/ sjukvårdspersonal Fortlax IT AB Piteå Träskåsvägen 229, Hortlax Säkra tillgången till digital information, digitalt bankfack VD Anders Berglund katastrofplanering inkl planerinig/genomförande av 0911/306 21, 070/ övningar. Piteå Murargatan 35, Piteå Utredningar, processledning, föreläsningar/seminarier Mariann Mannberg, 073/ Brandredskap i Piteå AB Piteå Järnvägsgatan 2, Piteå Försäljning och service av allt brandmaterial. Utbildning Peter Lundkvist, 0911/ av personal, även heta arbeten och ADR-transporter. 070/ Norrvakt Piteå Örngatan 9, Piteå Erbjuder säkerhetstjänster - personsäkerhet,områdes- Vd Staffan Thurén, 0929/ bevakning, evenemangssäkerhet. 070/ Roka Information AB Piteå Rodervägen 11, Rosvik Provning och underhåll av brandlarmsanläggningar. (Företaget finns även i Lund) Bengt- Olof Robertsson, Tjänster inom tekniskt brandskyddd - orienterings- 0708/ ritningar, utrymmningsplaner, dokumentationsarbeten och kurser inom brandskydd och automatlarm. Secura Protect Nordic AB Piteå Sandåsgatan 22, Skydd och säkerhet, risk-och behovsanalyser, Norrfjärden larmsystem - brandskydd, skalskydd, personlarm Raymond Holmberg 070/ ADR-Center i Sverige AB Piteå Rågrindsvägen 47, Öjebyn Utbildning/rådgivning i företag rörande miljö, arbets- 070/ skydd och säkerhet samt försäljning av säkerhets- Per Granberg utrustning. Utb. inom ADR och 1:a hjälpen. BoxModul AB Piteå Kabelgatan 9, Öjebyn Sandwichkonstruerade moduler för bl a Telecom, Vd Kjell Larsson, 0911/ Försvar, Bilindustri och Vård. Ex. Köldkammare, mobila 070/ enheter för mammogrsfi, primärvård, tandvård, företagshälsovård. Anticimex Piteå Hammarvägen 32, Öjebyn Nationellt/internationellt företag som bl a arbetar med Box 224, Piteå brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete och utbildningar inom brandskydd. Anderséns Mekaniska AB Piteå Hammarvägen27, Öjebyn Tung bearbetning, reparation och nytillverkning av mekaniska Vd Tomas Andersén, 0911/67 60 verkstadsprodukter mot industrin.godkänd underleverantör till SKB och delaktiga i ett projekt om slutförvaring av kärnbränsle. Tillverkning av provserie/ behållare i koppar för slutförvaring. Svalson AB Piteå Box 584, Öjebyn Tillverkning av bl a skjutluckor och säkerhetsluckor för sjukvården, Vd Maud Spencer, 0911/ butiker, polis och kriminalvård och industrin( ex brandsäkerhet). Har en nationell och internationell marknad med återförsäljnings- kontor i ett 10-tal länder. Säkra Piteå AB Piteå Box 100, Piteå Rikstäckande förmedlarorganisation inom försäkring och (Ett av ett 50-tal kontor i Sverige) 0911/ finansiella tjänster. Arbetar med kvalificerad analys, utvärdering, rådgivning och upphandling.

2 2 Dina Piteå Box 163, Piteå Ett 50-tal lokala försäkringsbolag som samverkar i Dinagruppen i Sverige. Finns även i Luleå och Älvsbyn) 0911/ Informerar och ger råd i bl.a. skadeförebyggande syfte Compodium International AB Luleå Bryggeriet, Luleå Tekniska tjänster - IP-telefoni, Web-TV/streaming, 0920/ distansöverbryggande teknik, handhavande och design av mötesmiljöer. Lev. Av mötestjänster inom EU och FN Bnearit Luleå Jan-Erik Nygård, Spantg. 2 Systemutveckling, mjukvaruarkitektur, systemintegration Luleå, 0920/ Samarb. med bla Eriksson om FM ledningssystem, Lantwww.bnearit.se mäteriverket ang GLB Alkit Communication AB Luleå (Möndal) Vd Lars-Åke Johansson Applikationer/lösningar för bl a telemedicin, distans- Aurorum 2, Luleå utbildningar och distributierad teknik 031/ , 070/ KnowIt Candeo Luleå (Stockholm)) Erik Johansson Systemutveckling/rådgivning i IT-frågor, infosystemet WIS Know IT Norrland AB Stationsgatan 43, åt KBM(MSB) - infodeln.vid kriser Luleå 0920/15727, 070/ Röda Korset, Region Norra Luleå Småbåtsgatan 3, Utbildningar inom Första Hjälpen, Psykologisk 1:a hjälpen, Norrland Luleå Hjärt-lugnräddning, Hjälp på väg, Kris-och medmänskligt stöd 0920/ Civilförsvarsförbundet i BD Luleå Anders Nordlund Utbildning i 30-minutersmetoden - org.av frivilliga som erbjuder Varvsgatan 33, hjälp vid en kris- eller katastrofsituation Luleå 0920/19506, 070/ HLRi Norr -ombildat till Luleå Vd Fredrik Öhrn Utbildningar i hjärtlungräddning, L-ABC, Stoppa blödningar, Lifesafe AB Aurorum 7, Luleå Sårskador, Brännskador mm. 070/ Metria i Luleå Luleå Stationsgatan 7, IT-driftscentral - systemlösningar för GIS-info Luleå 0771/ Säkerhetspartner/Luleå Luleå Vd Leif Nyström Brandskyddsomr. Mot industri och off. Sektor, Marina Kronan 1, Luleå säkerh. System, Riskmanagement o Krisledningssystem 0920/434300, 070/ Performance in Cold Luleå Storgatan 11, Luleå Att prestera i kyla - kunskap om kyla, drifts- och (-8) Ulla Junti, 070/ underhållsteorier, järnvägssystem och forskning. Utvecklingsverktyget köldkänslighetsbedömning. Anders Linne, 070/ Riskkonsulten i Luleå Luleå Kalle Håkansson Borgmästarev. 3, Luleå 0920/ Konsult inom brandskydd/krisberedskap SW.IRMA AB Luleå(Bergshamra) Sättra PL 1395 SWIRMA - program för systematisk riskanalys Bergshamra Datorstöd för kartläggning av risker i verksamheten 0176/ Stig Öhman, 0920/ Previa Luleå Sandviksg.60, Luleå Utbildningar bl.a. inom Första hjälpen, Hjärt och Marianne Malmsström, 0920/ Lungräddning. Företaget finns också förutom på nationell nivå även i Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna och Piteå CVK - Center for vibration Comfort AB Luleå Aurorum Science Park 2 Produkter och tjänster inom området vibrationer, hälsorisker Luleå och komfort. Health Vib, Vibindicator, Konsulting/Utbildning, Vd Peter Jönsson, 0920/75781 Testrange. 070/ info.cvk.se Tieto Sweden Healthcare & Luleå PO Box 50006, Laboratoriegr. 1 Healthcare & Welfare ICT solution provider. Bl a 2 egna produkter, Welfare AB Luleå Medics - samordning vårdplanering och Medics - dokument- Anders Dahlgren, 010/ hanteringssystem för ambulanser. 070/ Lernia AB Luleå Gammelstadsvägen 5 Bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisatioinsutbildn. (Finns i länet även i Piteå, Luleå Utb. i bl Heta Arbeten, Företagsutb. risk/säkerhet, ledning- och Kalix och Kiruna) Konsultchef Pär Hedenström ledarutveckling. 0771/

3 Yrkesakademin Luleå Gårdsvägen 11, Luleå Nationelt ftg. med bla arbetsmarknadsutb. för yrkesförare 3 (Finns i länet även i 0920/ och maskinförare inkl.arbetsmiljö, säkerhet och hjälp på väg. Gällivare,Kalix, Pajala och Piteå) BDX Luleå Kallaxvägen 190, Luleå Entreprenad och logistikföretag, nationelt ftg med BD och Norra AC (Finns över hela länet) 0920/ hemmamarknad. Har egen Affärsskola med ex. utbildningar som Utb. ansv. Rolf Wallin Säkerhet på Väg, Hjälp på Väg, Första Hjälpen. 0920/ , 070/ Logica (Finns i länet även i Kiruna, Luleå Aurorum 8 B, Luleå Internationellt IT-tjänsteföretag. Arbetar bl a med strategisk Gällivare, Pajala och Boden) 0920/ rådgivning om information och säkerhet och informationssäkerhet är ett av prioriterade kompetensområden. Luleå Brand-&Industriservice AB Luleå Upplagsvägen 9, Luleå Service och försäljning av brandredskap samt utbildning i Vd Ulf Waara, 0920/ användning av brandsläckare och träning i släckteknik och Heta 070/ Arbeten. Teknik & Organisation AB Luleå Kungsgatan 23, Luleå Konsult inom produktions-, organisations- och verksamhetsutv. (Ingår i konsultnätverket Assist.nu Vd Hans Olsson, 0920/ inkl. bl a riskanalyser som finns i Luleå, Stockholm och 070/ Mjölby) Nitro Consult AB Luleå Sandviksgatan 26, Luleå Service och konsulting inom "blasting" - utför bl a (Huvudkontor i Stockholm) Reg. Manager Olof Bergström riskanalyser. 0920/ , 070/ KPMG Luleå Smedjegatan 14, Luleå Internat./nationell företag med revision, redovisning, ekonomisk (Finns även i Haparanda och 0920/ rådgivning, verksamhetsutveckling. Har tjänster för bl a Piteå) "Uppföranderegler - Codes of conduct" inkl. ansvars- och riskanalys. GAL-konsult Luleå Malmuddsv. 6, Luleå Krishantering, första hjälpen Göran Liden, 0920/ / Guard Security Service Luleå Kräftgatan 4, Luleå Bevakningstjänster, kontrolltjänster och utbildning, Kim Sandman 0920/ butikssäkerhet Norrbottens Larm AB Luleå Banvägen 9, Luleå Larm och säkerhetsutrustningar, installationer Finns även i Boden) 0920/ Norrlarm AB Luleå Besiktningsv. 12, Luleå Inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamera- (Finns även i Boden, Piteå och 0920/ övervakning, driftlarm och radiosystem Skellefteå) Siemens AB Industry Sector Luleå Midgårdsvägen 26, Luleå Komplett säkerhetsutbud i brandlarm, utrymmningsslarm, Building Industries 0920/ inbrottslarm, områdeslarm mm. Datoriserade övervakningssystem. (Finns även i Piteå) SOS Alarm Sverige AB Luleå Skomakargatan 35, Luleå Samhällstjänster tjänsten, utalarmering av räddningstjänst, 0920/ dirigering av ambulans, krisberedskap och Rakel. Säkerhets- & jourtjänster Svecad Luleå Gnejsstigen 53, Luleå Projektering och registrering av tele och säkerhetsanläggningar. 0920/ Sven Nilsson Falk Räddningskår Luleå Sörbyvägen 11, Luleå Bilbärgning/assistans, försäkringar,larm, support och (Finns även i Boden, Kalix, Råneå 0920/ säkerhetsutrustning. Gällivare, Hakkas, Övertorneå) Luleå Låskonsult Luleå S. Kungsgatan 5, S. Hamn Erbjuder säkerhetslösningar för brand- och inbrotts Luleå, 0920/ skydd. TeknikResursen i Norr AB Luleå Storgatan 11, Luleå Organisationskonsult, verksamhetsutveckling, projekthantering Leif Gustafsson, 0920/ och dokumentation. Utbildning och pedagogiska hjälpmedel/ simulatorer. Rädda Barnens regionkontor i Luleå Nygatan 10, Luleå Har bl a kurser/seminarier "För dig som ibland möter barn i arbetet" - Luleå Helena Sandlund, 08/ våld i hemmen, i skolorna, på gatan och andra platser

4 ÅF Luleå S. Kunggsgatan 3-5, Nationell/internationell teknikkonsult. Inom divisionen för infrastruktur (Finns i länet även i Piteå, PO BOX 939, Luleå under samhällsplanering återfinns arbetsområdet risk och säkerhet. Kiruna och Gällivare) 010/ Agio Luleå Varvagatan 44, Luleå Konsult/IT-företag med inriktning mot processutveckling och IT-system. 0920/ Arbetar bl a med strategier/analyser/risker. Företaget har också kontor i Stockholm. Nyttab Luleå Tjärdalsvägen 5, Luleå Konsulttjänster inom process- och organisationsutveckling, styrning Gun-Britt Sandström, 0920/30443 och uppföljning, nyttovärdering Exait AB Luleå Banvägen 17, Luleå Nationellt företetag med tjänster inom området verksamhetsstödjande IT. (Finns i i länet även i Piteå) Vd Tobias Mård, 0920/ Erbjuder bl a ett webbaserat system för skade- och tillbudsrapportering. Rejlers Ingenjörer AB Luleå Varvsgatan 49, Luleå Nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektroteknik, IT och telekom. Utför bl a uppdrag inom kraftförsörjning, belysning och säkerhetssystem som larm- och brandsäkerhet till byggherrar, entreprenörer och förv.bolag itid Tarinfo AB Luleå Vattugatan 13, Luleå Konsulter inom logistik och produktion. Arbetar med bl a material- Vd Fredrik Johansson och informationsflöden, utför analyser och genomför projekt i nära 070/ samarbete med kunden. Pyrofire Luleå Luleå Brännerivägen 4 Tjänster inom brandskydd, utredningar, övning(planering, ledning, utvärdering) S. Sunderbyn Ronnie Lindberg, 072/ CRR - Centrum för riskanalys Luleå LTU, Luleå CRR är en centrumbildning vid LTU som arbetar med utbildningsoch riskhantering vid Luleå tekniska 0920/ samt forsknings- och utvecklingsprojekt inom risk- och krisuniversitet hanteringsområdet. Ex på projekt är Kriskompetenscentrum- KKC (www.ltu.se/kkc) och Nordic Saftey and Security - NSS (www.nssproject.com). Länsförsäkringar Norrbotten Luleå Köpmantorget, Box 937 Nationellt kundägt bank- och försäkringsbolag. Ingår i en grupp av 24 självständi (Finns i länet även i Piteå, Haparanda Luleå bolag som äger Länsförsäkringar AB. Informerar och ger råd i skadeoch Arvidsjaur) förebyggande syfte. Folksam Luleå Smedjegatan 10, Luleå Nationellt kundägt försäkringsbolag med kontor på ett 30-tal platser i Sverige. 0771/ Informerar och ger råd i skadeförebyggande syfte och medverkar i trafiksäkerhetsforskning. if Luleå Aurorum 2, Luleå Internationellt skadeförsäkringsbolag. Ger bl.a råd och tips som minskar risken fö 0771/ skador och utbildningar, ex Aktiv säkerhet - handledarkurs i trafiksäkerhet. Moderna Försäkringar Luleå Skeppsbrogatan 48, Luleå Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. 0920/ ger bl.a. information och råd om skadeförebyggande arbete. Rote Consulting AB Boden(Stockholm) Teknikv. 3-13, Boden Lev.oberoende konsultföretag inom management, risk, säkerhet Vd Kjell Larsson, 08/ och tekniskt stöd. Bodenkont. 0921/ Dianthus Boden Skapa Företagsby, GIT, fjärr/bildanalys, systemutveckling, elektroteknik Boden Vd Fredrik Walter, 0925/31881, 070/ Väktarskolan AB Boden Pontonjärvägen 16, Boden Utbildnings- och säkerhetscentrum G4S Boden(Stockholm) Soldatgatan 16, Boden Totalleverantör av säkerhetslösningar Internationellt/nationellt ftg i Sverige-. Förutom 2 huvudkontor i Sthlm. Finns 36 lokalkontor i. (Finns i länet även i Luleå.) i Sverige. Företaget representerat i fler än 110 länder. Iskallt, Boden Boden Rörviksgatan, Boden Utbildning och tjänster inom området "Att prestera i Kyla" 0921/69600 Ord och handling AB Boden Artillerivägen 24, Boden Informationsfrågor, krishantering, coach Marianne Berg, 0921/ PUMO Konsult i Boden Tegnergatan 13, Boden Affärs/organisationskonsult - Utv./näringslivsfrågor Boden AB Per-Ulf Sandström, 070/

5 El-Brandskydsskontroll Boden Pontonjärvägen 10, Boden Besiktningar, projektering, systematiskt brandskydd i Boden AB Rolf Enbom, 070/ inom el & brandlarm. 5 Brandkonsult i Norrbotten AB Boden Skäretvägen 1 A, Boden Brandskydd, brandkonsult Kjell-Inge Chlot, 070/ Brandskyddsföreningen i Boden Slipvägen 10, Boden Information och utbildning i brandskydd. Ex. HLR, Norrbotten Pernilla Axelsson, 070/ Heta Arbeten, Brandskydd, Brandfarliga varor Maskinutbildning i Norr AB Arjeplog Maskinvägen 7, Arjeplog Utbildning, bla Säkerhet på väg, Trafiksäkerhet och miljö. Göran Holmgen, 0961/100 60, Har samarb. Med BYN och TYA 070/ Räckessättarna i Norr AB Arjeplog Box 50, Arjeplog Levererar tjänster och produkter inom vägentreprenader i 070/ Norra Sverige. Huvudinriktning på att montera olika typer av vägräcken med omkringliggande tjänster. Tjintokk AB Arjeplog Norra Slagnäs, Slagnäs Biltest, Säkerhetsutbildning testförare. Även externa utbildningar 0960/ mot kommuner och myndigheter. Gert Stenberg Hägglund &Granström AB Jokkmokk Järnvägsg. 19, Jokkmokk Vissa utbildningar rörande tunga fordon Börje Granström, 0971/ Kunskapens hus Jokkmokk Kyrkogatan 8 A, YH Vattenkraftstekniker inkl. Jokkmokk, 0971/ säkerhetsutbildningar, bl. a. elolycksfall Monika Wennberg Lapplands Eltjänst Jokkmokk Box 99, Jokkmokk Tjänster inom "elområdet", bl. a projektera, sälja och 0971/ bygga vindkraftverk - utbildning???? Vd Bengt Tornberg, 0971/ / Hedins Hjulgrävmaskiner AB Jokkmokk Box 220, Jokkmokk Skyddsarbeten, mekanisk bergskrotning, bultborrning i gruvor, Sture Hedin, 0971/ bergrum samt väg- och järnvägstunnlar. Specialiserad internutbildning 070/ för mekaniserad bergskrotning i samarbete med Yrkesinspektionen. Bekämpning av brand, bl a pelletsbrand i Härnösand PICAB Jokkmokk Blockgatan 8, Jokkmokk Tekniska konsulttjänster för bl a bygg-, anläggnings och energi- ( Finns i länet även i Arjeplog, Koncernch. Johan Rydström branscherna. Ex på tjänster - Projektering, beredning och inventering Boden, Gällivare, Pajala, Luleå) 0971/ av elnät, digitalisering av elnät, GIS konsultingg Ydimer Management AB Kiruna Hjalmar Lundbohmsvägen 48 Projektutveckling, utv. Av ch., medarb, org., Kiruna, 0980/ inkl arbetsmijöutb, ( förebyggande av ohälsa/olycksfall) Mats Taaveniku, 070/ TÅGA Konsult AB Kiruna Kaserngatan 14, Kiruna Projektsamordning, projektadministration, Vd Åsa Tano Ipsen, 0980/ ekonomitjänster och bl a arbetsmiljöarbete inkl. riskbedömningar/-analyser, utredningar, handl.planer. Medarbetarskap Nyckeln Kiruna Hultvägen 9, Kiruna Analys, utbildning av metorder och arb.sätt inom Karin E. Persson Holmdén omr. kvalité, personal och projekt 0980/ Icehotel AB Kiruna Marknadsv. 63, Jukkasjärvi Isproduktion, turismverksamhet/restaurang, logi och 0980/ aktivitetsarrang., franschiseverksamh.med inriktn. mot Vd Öjvind Kåre Norberg bar/restaurang i ismiljö. Har bl a vildmarksutbildningar som fjällsäkerhet, vildmarkssäkerhet, arbete i kyla och ledarskapsutb.samt Ice driving Livsstilshälsan Kiruna Lars Janssonv. 7C, Kiruna Utvecklar hälsopaket med inriktn. mot lönsam Ove Engström 070/ friskvårdssatsning. Har bl a utb. inom hjärt-lungräddning och första hjälpen. ove.livsstilshalsan.se Kirunahälsan AB Kiruna Kaserngatan 6, Kiruna Friskvård, hällsovård, rehabilitering mm. Utbildning inom Åsa Jannok 0980/ arbetsmiljö, HLR, första hjälpen, kamratstöd m fl. Företagssköterskan M-LA Kiruna Föreningsgatan 23, Kiruna Företagshälsovård, utbildningar -1:a hjälpen, Maj-Lis Andersson 0980/ riskanalys, arb.miljö

6 LTH Traktor AB Kiruna Ställverksvägen 23, Kiruna Maskinentreprenader, anläggning och transporter. 6 Vd Lennart Häggtoth 0980/ Utbildning i HeavyEcoDriving. Tf Brandkonsult, Torsten Flygare Kiruna Rymdvägen 44, Kiruna Brandkonsult, utbildning Torsten Flygare, 070/ Lindahls Brand & Säkerhet Kiruna Nordöstra Vägen, Kiruna Brand & säkerhetsutbildning samt Hans Lindahl, 0980/ konsultation. 070/ hazze Brand & Skydd Malmfälten AB Kiruna Rullstensvägen 3, Kiruna Försäljning och service av brand- och Jens Fredriksson, 070/ säkerhetsutrustning. Malmfälten i Norr AB Kiruna Hjalmar Lundbomsv, 48 Verksamhet inom dokumentstyrning, processteknik (Även i Luleå) Kiruna och logistik till företag inom gruv- och stålindustri samt Sture Åberg, 070/ järnväg. Utbildningar och produktutveckling av bergswww.malmfälten.se relaterade produkter. Goodtech AB Kiruna Vibratorvägen 2, Kiruna Levererar kvalificerade tekniska lösningar inom Finns även i Gällivare, Kalix 0980/ automation, elinstallation och kraftteknik samt service och Luleå) Affärsomr.ch Anders Stöckel och underhåll till industri och offentlig sektor. Tele & säkerhet/säkerhetssystem ett eget område. Sub Arctic Safety Kiruna Banmästarevägen 2, Kiruna Personsäkerhetsverksamhet och riskhantering inom 0980/ turism. Utbildning inom riskbedömningar och olycks- Tord Kågström risker för person och materiel. Artic Nova AB Kiruna Centralvägen 100, Vittangi Innovations- och utvecklingsföretag med egen tillverkning 0981/ bl a Slingpumpen, SLYPen, Biosling. Tillverkar också Jim Jarlenfors en sjukvårdskärra/räddningsstation för tuffa miljöer. Logica Norr AB(Fd VM data- Kiruna Box 835, Kiruna Internationellt IT-tjänsteföretag som bl a erbjuder tjänster tillhör numera en internationell 070/ inom IT-säkerhet och säkerhetsutbildning. koncern) Adviva Gällivare Källgatan 14, Gällivare Företagshälsovård, Rehabilitering, Utbildning- bl a Vd Kjell Degernan, 070/ första hjälpen och krishantering Gellivare Utbildningstjänst AB Gällivare Box 840, Gällivare Uppdragsutbildningar (Del av Malmgruppen) 0970/ Arbetshälsan Gällivare AB Gällivare Engelmarksvägen 13, Bl a uppdragsutbildningar Gällivare Vd Leif Olofsson, 070/ Malmbergets Brandservice AB Gällivare Genvägen 25, Koskoskulle Förebyggande brandskydd - service och underhåll, (Biföretag till Skellefteå Brand- Carola Olsson, 0970/ första hjälpen, utrymmningsvägar service AB) 070/ Niscayah AB, fd Secuitas Gällivare Metallvägen, Gällivare Internationellt säkerhetsföretag inom teknisk säkerhet Systems Sverige AB - finns repr. 010/ , 0970/ ex -brandskydd, systematiskt säkerhetsarbete, på ett 35 tal orter i Sverige varav larmhantering, behovsanalyser och utbildning 7 i BD - Luleå, Kiruna, Vidsel, Arvidsjaur, Haparanda, Kalix, LÅSAB Lås & Larmservice AB Gällivare Per Högströmsgatan 16 Lås och larmutrustning, brandlarm, detektorer, Gällivare inbrottslarm Mikael Lundgren, 0970/ / Nordic Education AB Gällivare Vuoskojärvivägen 11 Projekthantering och projektstöd vid anläggnings Gällivare projekt inom processindustrin.ce-märkning. Vd Helena Werndin, 0970/ / Care Tech AB Kalix Nyborgsvägen 197, Box Larm och säkerhetsprodukter, support och utbildning (Verksamt i ett 15-tal länder med Kalix, kontor i Kalix, Stockholm och Vd Arto Brushane Falun)

7 Brand och säkerhet i Norr - bsin Kalix Slingevägen 46, Kalix, Specialutbildningar - förebygga brand och (Kontor även i Luleå. Samarbete med Dafo O72/ , 070/ personskador. Hjälp på väg, Heta arbeten, Första hjälpen Brand AB.) 7 Utvägen HG Consulting Kalix Torggatan 12, Kalix Rikstäckande kedja för brand- och utrymmnings- Harry Gamnes, 0923/ säkerhet. Utbildning och konsulttjänster inom området, bl a Kris- och krishantering, bombhot, Utrymmningsövn. heta arbeten, Första hjälpen A till Ö Brandservice Kalix Torggatan 12, Kalix Brandskydd, brandredskap - det. info saknas Vd Anders Östlund, 0923/ / Call X Marketing AB Kalix Idrottsvägen 5, Kalix Telemarketing i huvudsak mot sjukvård och Vd Bertil Haglund, 0923/ läkemedelsindustrin. Medhelp AB Kalix Furuhedsvägen 1, Kalix Sjukvårdsrådgivning. Tjänster inom bl a personal- och 0923/ krisstöd. Electrotech Kalix AB Kalix Industrig. 5, Kalix Konstruerar, tillverkar och säljer elektronikutrustning 0923/ inom bl a områdena larmkommunikation, mätutrustning Vd Siv Marie Loise Laestander och medicinsk utrustning. Norrkust Marina Varvs AB Kalix Industriområdet Varvsverksamhet, förvaring av båtar,marinelektronik och (Finns även i Luleå) Båtskärsnäs sjösäkerhetsutrustning, Tjänster inom området sjösäkerhet 0923/ bl a service och underhåll av livflottar och annan nödutrustning. Vd Sten Sandlund, 0923/ Onice AB Pajala Kengisgatan 8, Pajala Bedriver/erbjuder förarutveckling, arrangemang och olika 0978/ natur/samiska/kulturella aktiviteter. Hantering av kritiska trafik- Vd Juha Liakka situationer och riskutbildning. Mikromakarna Pajala Teknikvägen 2, Pajala Kontraktstillverkare inom industriell elektronik. Bl a olika larm- 0978/ och säkerhetssystem samt medicinteknisk utrustning för sjukvården. Cetera Pajala Aareavaara 54, Pajala Konsulttjänster inom projektarbete, utbildningssamordning och 0978/ strategiskt utvecklingsarbete. Mervi Kostet TS Signalteknik AB Pajala Odonvägen 25, Pajala Konsulter inom elektorteknik och data.har bl a produkter som 0978/ detektorer använda för järnvägarna som övervaknings- och Thore Kotenniemi säkerhetssystem - hjulskadedetektering, urspårningswww.tssignalteknik.se detektering, varmgångs- och tjuvbromsdetektering Sr Brandtätning och Pajala Folketshusv. 18, Installation och reparation av brandutrustning. Fastighetsservice Junosuando Sten Roger Niemi, 070/ Fysio Active AB Övertorneå Dalgatsvändan 5, Rehabilitering, hälsovård, friskvård, utbildningar inom området. (Finns även i Haparanda) Övertorneå, 0927/10791 Annika Aalto Kerttu Jan Tollin AB Övertorneå Matarengivägen 28, Konsult kring organisationsutveckling och utbildning inom detta Övertorneå, 0927/ område. Jan Tollin, 070/ Skandinavisk Ecotech AB Övertorneå Finlandsvägen 1, Svensk reningsteknik anpassade för nordiskt klimat och miljö - Övertorneå, 0927/ vattenrening/ecobox Utbildning Nord Övertorneå Skolvägen 12, Yrkesutb. till arb.sökande och företag i Sverige, Norge och Övertorneå Finland. Utb. bl a Heta Arbeten och Arbetssäkerhetskort.

8 Tele Connect Tornedalen AB Övertorneå Dalgatan 28 A, Övertorneå Callcenterverksamhet, marknadsföring, marknadsundersökningar. 8 (Verksamt i Sverige o Norge) 0927/ VD Håkan Lövbrand Försvarsmaktens Vinterenhet Arvidsjaur Norrbottens regemente - I 19 Leder och planerar vinterutbildning för nationella och internationella Boden, 0921/ förband, skolor och enheter. Stödjer också försök och tester av material och utrustning i vintermiljö. Arvidsjaur Test & Training AB Arvidsjaur Flygplatsen, Arvidsjaur Kommunalt bolag med verksamheten att äga/förvalta utb.material, Vd Ralf Lundberg, 0960/ lokaler och testutrustning för att bedriva test- och övningsverksamhet i Arvidsjaurs kommun. Brand & Fordonsskydd i Älvsbyn Nygårdsvägen 24, Älvsbyn Ett säkerhetsföretag som arbetar med att förebygga brand- och Älvsbyn AB Christer Summanen, 070/ personskador.tillhandahåller produkter för brandskydd och service underhåll av brand- och säkerhetsutrustningar. Arbetar också med rådgivning, projektering och utbildning. FMV - Test och evaluerings- Älvsbyn Box 74, Vidsel Provning av försvarsmateriel nationellt/internationellt. Även centrum i Vidssel 08/ samarbeten med civila myndigheter inom civil säkerhet. Platsch. Laci Bonivart 0929/ Älvsby Folkhögskola Älvsbyn Älvsby Folkhögskola Folhögskola med bl a utbildning/övning i krishantering Älvsbyn "När det hemska händer" 0929/ (SDC Skellefteå Drive Centre AB Skellefteå Fällforsheden 5, Fällfors Riskutbildning, personbil/förarutbildningar, lastbil & buss, Bengt Astergren, 0912/ upplevelser/event. Sker på den nedlagda flygbasen i Fällfors. 070/ Kopplingar finns mot biltestverksamhet i Arjeplog. Skellefteå kommun driver också ett projekt på området " SÄKTEK" där det bl a byggs en prototyp för säkerhetsövningar - scenarioövningsplats motsvarande 8 stadskvarter i skala 1:1 i form av kulisser och kontroll med senaste teknik. ) Källor: Uppgifterna baseras på intervjuer med utvecklings-/näringslivschefer i länets kommuner, branschregister och företagens hemsidor samt i vissa fall direktkontakt med berörda företag. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande eftersom "säkerhetsområdet" för vissa företag bara utgör en del av verksamheten och kanske inte är den del som marknadsförs utåt och därmed inte har kunnat registrerats. För stora företag som har ett omfattande risk/säkerhetsarbete internt har inte heller någon registrering skett eftersom det inte riktar sig mot den öppna marknaden.

9

10

11

12 iga ör

13

14

15

16

Per Nilsson 2011-08-08. Risk, säkerhet och kriskompetens ett tillväxtområde i Norrbotten

Per Nilsson 2011-08-08. Risk, säkerhet och kriskompetens ett tillväxtområde i Norrbotten 1 Per Nilsson 2011-08-08 Risk, säkerhet och kriskompetens ett tillväxtområde i Norrbotten 2 Innehållsförteckning Sammanfattning/slutsatser 3 1. Inledning 5 2. Företag/org. inom risk/säkerhet och kriskompetensområdet

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Listan är sorterad efter postnummer och verksamhetsnamn Verksamhetsnamn Adress Postnr Postort Beslutsdatum Beslutet gäller t o m

Listan är sorterad efter postnummer och verksamhetsnamn Verksamhetsnamn Adress Postnr Postort Beslutsdatum Beslutet gäller t o m ANMÄLAN TILL TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL PÅ VÄG ENLIGT 42 AVFALLSFÖRORDNINGEN (2011:927) Följande företag har anmält transport av farligt avfall, f.r.om 2011-08-09 Uppdaterad: 2015-05-13 Listan är sorterad

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

IntellIgent säkerhet

IntellIgent säkerhet Intelligent säkerhet Välkommen till Great Security Vi vill stå för nytänkande i vår bransch. Genom att kombinera traditionella lösningar med modern IP-teknik erbjuder vi intelligenta säkerhetslösningar.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 - mål med förändringen Anläggningen ännu mer i fokus på systemnivå Vidareutveckla beställarrollen Tillgänglig organisation med tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Landstingsdirektör Sekretariat Stab Opererande specialiteter Medicinska specialiteter

Läs mer

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag.

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. 1 2 Säkerhetscenter vi skapar trygghet En larmcentral ger associationer till rån, överfall, brand och skadegörelse.

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker u proukter eller tjänster inom säkerhetsområet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Rescue Team Scandinavia

Rescue Team Scandinavia Rescue Team Scandinavia Vem Är vi? Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Historia Mål Vision Tjänster Resurser Certifieringar Övriga frågor En kort Film om oss Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Easywash

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker u proukter eller tjänster inom säkerhetsområet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Sida. Energiförsäkring. försäkringsgivarens perspektiv. Kjell Strand, Chief Underwriter 2014-10-27. kjell.strand@trygghansa.se

Sida. Energiförsäkring. försäkringsgivarens perspektiv. Kjell Strand, Chief Underwriter 2014-10-27. kjell.strand@trygghansa.se Sida Energiförsäkring försäkringsgivarens perspektiv Kjell Strand, Chief Underwriter kjell.strand@trygghansa.se Innehåll Trygg-Hansa Energi, Entreprenad och Maskinförsäkring Energiförsäkring omfattning

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 REFERENSLISTA 1 MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 PERSONUPPGIFTER Namn Ulf Sönegård Födelsedatum 590224 Tjänstgöring Ulf Sönegård EL o TEKNIK KONSULT AB St. Sigfridsgatan 8 541 30 SKÖVDE Egenföretagare 1996

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Fastighetsnät inte bara datanät

Fastighetsnät inte bara datanät Fastighetsnät inte bara datanät Standarder Fastighetsnät EN 50173-1 General requirements EN 50173-2 Office premises A1 2011 EN 50173-3 Industrial premises EN 50173-4 Homes A1 2011 EN 50173-5 Data centres

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (9) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas via startmenyn. Inloggningen sker automatiskt

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Malmsvängen 2013 Tornedalsrundan.

Malmsvängen 2013 Tornedalsrundan. Malmsvängen 2013 Tornedalsrundan. Välkommen till den sjunde upplagan av Malmsvängen. I år har vi valt att förlägga rallyt till de natursköna trakterna kring Tärendö, som bland annat är känt för en av världens

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Alingsås 441 30 Torggatan 8 Ge-Pe Läkarkonsult AB, 556830-6053 Arlanda 190 60 Sky City 5 Arvidsjaur 933 31 Sjukstugegatan 3 A-hälsan AB, 556262-2273 Arvika 671 29 Strandvägen 2 Askersund 696 30 Trädgårdsgatan

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog 2015 Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar? Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relation mellan

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Vi tänker på helheten

Vi tänker på helheten UTBILDNINGAR 2014 Vi tänker på helheten SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer