Företag/org. i Norrbotten verksamma inom risk/säkerhetsområdet och kriskompetens (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag/org. i Norrbotten verksamma inom risk/säkerhetsområdet och kriskompetens - 2011 1(8)"

Transkript

1 Per Nilsson Företag/org. i Norrbotten verksamma inom risk/säkerhetsområdet och kriskompetens (8) Företag Kommun Kontakt/adress Verksamhetsinriktning YouCall AB Piteå Tony Nilsson, 072/ Nationell callcenterlösning för krisberedskap, jourlösningar, ledningsträningsanläggning Sapentia AB Piteå (Huskvarna) Ulla Burman, Frälsegården 27, Utvecklingscenter för vård och omsorg. Utbildning och Huskvarna, 070/ kvaltetsutv. Inom bl a krisbearbetning Räddningstjänsten Piteå Kolugnsvägen 1, Utbildning i tung räddning för räddnings- och i Piteå Piteå, 070/ sjukvårdspersonal Fortlax IT AB Piteå Träskåsvägen 229, Hortlax Säkra tillgången till digital information, digitalt bankfack VD Anders Berglund katastrofplanering inkl planerinig/genomförande av 0911/306 21, 070/ övningar. Piteå Murargatan 35, Piteå Utredningar, processledning, föreläsningar/seminarier Mariann Mannberg, 073/ Brandredskap i Piteå AB Piteå Järnvägsgatan 2, Piteå Försäljning och service av allt brandmaterial. Utbildning Peter Lundkvist, 0911/ av personal, även heta arbeten och ADR-transporter. 070/ Norrvakt Piteå Örngatan 9, Piteå Erbjuder säkerhetstjänster - personsäkerhet,områdes- Vd Staffan Thurén, 0929/ bevakning, evenemangssäkerhet. 070/ Roka Information AB Piteå Rodervägen 11, Rosvik Provning och underhåll av brandlarmsanläggningar. (Företaget finns även i Lund) Bengt- Olof Robertsson, Tjänster inom tekniskt brandskyddd - orienterings- 0708/ ritningar, utrymmningsplaner, dokumentationsarbeten och kurser inom brandskydd och automatlarm. Secura Protect Nordic AB Piteå Sandåsgatan 22, Skydd och säkerhet, risk-och behovsanalyser, Norrfjärden larmsystem - brandskydd, skalskydd, personlarm Raymond Holmberg 070/ ADR-Center i Sverige AB Piteå Rågrindsvägen 47, Öjebyn Utbildning/rådgivning i företag rörande miljö, arbets- 070/ skydd och säkerhet samt försäljning av säkerhets- Per Granberg utrustning. Utb. inom ADR och 1:a hjälpen. BoxModul AB Piteå Kabelgatan 9, Öjebyn Sandwichkonstruerade moduler för bl a Telecom, Vd Kjell Larsson, 0911/ Försvar, Bilindustri och Vård. Ex. Köldkammare, mobila 070/ enheter för mammogrsfi, primärvård, tandvård, företagshälsovård. Anticimex Piteå Hammarvägen 32, Öjebyn Nationellt/internationellt företag som bl a arbetar med Box 224, Piteå brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete och utbildningar inom brandskydd. Anderséns Mekaniska AB Piteå Hammarvägen27, Öjebyn Tung bearbetning, reparation och nytillverkning av mekaniska Vd Tomas Andersén, 0911/67 60 verkstadsprodukter mot industrin.godkänd underleverantör till SKB och delaktiga i ett projekt om slutförvaring av kärnbränsle. Tillverkning av provserie/ behållare i koppar för slutförvaring. Svalson AB Piteå Box 584, Öjebyn Tillverkning av bl a skjutluckor och säkerhetsluckor för sjukvården, Vd Maud Spencer, 0911/ butiker, polis och kriminalvård och industrin( ex brandsäkerhet). Har en nationell och internationell marknad med återförsäljnings- kontor i ett 10-tal länder. Säkra Piteå AB Piteå Box 100, Piteå Rikstäckande förmedlarorganisation inom försäkring och (Ett av ett 50-tal kontor i Sverige) 0911/ finansiella tjänster. Arbetar med kvalificerad analys, utvärdering, rådgivning och upphandling.

2 2 Dina Piteå Box 163, Piteå Ett 50-tal lokala försäkringsbolag som samverkar i Dinagruppen i Sverige. Finns även i Luleå och Älvsbyn) 0911/ Informerar och ger råd i bl.a. skadeförebyggande syfte Compodium International AB Luleå Bryggeriet, Luleå Tekniska tjänster - IP-telefoni, Web-TV/streaming, 0920/ distansöverbryggande teknik, handhavande och design av mötesmiljöer. Lev. Av mötestjänster inom EU och FN Bnearit Luleå Jan-Erik Nygård, Spantg. 2 Systemutveckling, mjukvaruarkitektur, systemintegration Luleå, 0920/ Samarb. med bla Eriksson om FM ledningssystem, Lantwww.bnearit.se mäteriverket ang GLB Alkit Communication AB Luleå (Möndal) Vd Lars-Åke Johansson Applikationer/lösningar för bl a telemedicin, distans- Aurorum 2, Luleå utbildningar och distributierad teknik 031/ , 070/ KnowIt Candeo Luleå (Stockholm)) Erik Johansson Systemutveckling/rådgivning i IT-frågor, infosystemet WIS Know IT Norrland AB Stationsgatan 43, åt KBM(MSB) - infodeln.vid kriser Luleå 0920/15727, 070/ Röda Korset, Region Norra Luleå Småbåtsgatan 3, Utbildningar inom Första Hjälpen, Psykologisk 1:a hjälpen, Norrland Luleå Hjärt-lugnräddning, Hjälp på väg, Kris-och medmänskligt stöd 0920/ Civilförsvarsförbundet i BD Luleå Anders Nordlund Utbildning i 30-minutersmetoden - org.av frivilliga som erbjuder Varvsgatan 33, hjälp vid en kris- eller katastrofsituation Luleå 0920/19506, 070/ HLRi Norr -ombildat till Luleå Vd Fredrik Öhrn Utbildningar i hjärtlungräddning, L-ABC, Stoppa blödningar, Lifesafe AB Aurorum 7, Luleå Sårskador, Brännskador mm. 070/ Metria i Luleå Luleå Stationsgatan 7, IT-driftscentral - systemlösningar för GIS-info Luleå 0771/ Säkerhetspartner/Luleå Luleå Vd Leif Nyström Brandskyddsomr. Mot industri och off. Sektor, Marina Kronan 1, Luleå säkerh. System, Riskmanagement o Krisledningssystem 0920/434300, 070/ Performance in Cold Luleå Storgatan 11, Luleå Att prestera i kyla - kunskap om kyla, drifts- och (-8) Ulla Junti, 070/ underhållsteorier, järnvägssystem och forskning. Utvecklingsverktyget köldkänslighetsbedömning. Anders Linne, 070/ Riskkonsulten i Luleå Luleå Kalle Håkansson Borgmästarev. 3, Luleå 0920/ Konsult inom brandskydd/krisberedskap SW.IRMA AB Luleå(Bergshamra) Sättra PL 1395 SWIRMA - program för systematisk riskanalys Bergshamra Datorstöd för kartläggning av risker i verksamheten 0176/ Stig Öhman, 0920/ Previa Luleå Sandviksg.60, Luleå Utbildningar bl.a. inom Första hjälpen, Hjärt och Marianne Malmsström, 0920/ Lungräddning. Företaget finns också förutom på nationell nivå även i Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna och Piteå CVK - Center for vibration Comfort AB Luleå Aurorum Science Park 2 Produkter och tjänster inom området vibrationer, hälsorisker Luleå och komfort. Health Vib, Vibindicator, Konsulting/Utbildning, Vd Peter Jönsson, 0920/75781 Testrange. 070/ info.cvk.se Tieto Sweden Healthcare & Luleå PO Box 50006, Laboratoriegr. 1 Healthcare & Welfare ICT solution provider. Bl a 2 egna produkter, Welfare AB Luleå Medics - samordning vårdplanering och Medics - dokument- Anders Dahlgren, 010/ hanteringssystem för ambulanser. 070/ Lernia AB Luleå Gammelstadsvägen 5 Bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisatioinsutbildn. (Finns i länet även i Piteå, Luleå Utb. i bl Heta Arbeten, Företagsutb. risk/säkerhet, ledning- och Kalix och Kiruna) Konsultchef Pär Hedenström ledarutveckling. 0771/

3 Yrkesakademin Luleå Gårdsvägen 11, Luleå Nationelt ftg. med bla arbetsmarknadsutb. för yrkesförare 3 (Finns i länet även i 0920/ och maskinförare inkl.arbetsmiljö, säkerhet och hjälp på väg. Gällivare,Kalix, Pajala och Piteå) BDX Luleå Kallaxvägen 190, Luleå Entreprenad och logistikföretag, nationelt ftg med BD och Norra AC (Finns över hela länet) 0920/ hemmamarknad. Har egen Affärsskola med ex. utbildningar som Utb. ansv. Rolf Wallin Säkerhet på Väg, Hjälp på Väg, Första Hjälpen. 0920/ , 070/ Logica (Finns i länet även i Kiruna, Luleå Aurorum 8 B, Luleå Internationellt IT-tjänsteföretag. Arbetar bl a med strategisk Gällivare, Pajala och Boden) 0920/ rådgivning om information och säkerhet och informationssäkerhet är ett av prioriterade kompetensområden. Luleå Brand-&Industriservice AB Luleå Upplagsvägen 9, Luleå Service och försäljning av brandredskap samt utbildning i Vd Ulf Waara, 0920/ användning av brandsläckare och träning i släckteknik och Heta 070/ Arbeten. Teknik & Organisation AB Luleå Kungsgatan 23, Luleå Konsult inom produktions-, organisations- och verksamhetsutv. (Ingår i konsultnätverket Assist.nu Vd Hans Olsson, 0920/ inkl. bl a riskanalyser som finns i Luleå, Stockholm och 070/ Mjölby) Nitro Consult AB Luleå Sandviksgatan 26, Luleå Service och konsulting inom "blasting" - utför bl a (Huvudkontor i Stockholm) Reg. Manager Olof Bergström riskanalyser. 0920/ , 070/ KPMG Luleå Smedjegatan 14, Luleå Internat./nationell företag med revision, redovisning, ekonomisk (Finns även i Haparanda och 0920/ rådgivning, verksamhetsutveckling. Har tjänster för bl a Piteå) "Uppföranderegler - Codes of conduct" inkl. ansvars- och riskanalys. GAL-konsult Luleå Malmuddsv. 6, Luleå Krishantering, första hjälpen Göran Liden, 0920/ / Guard Security Service Luleå Kräftgatan 4, Luleå Bevakningstjänster, kontrolltjänster och utbildning, Kim Sandman 0920/ butikssäkerhet Norrbottens Larm AB Luleå Banvägen 9, Luleå Larm och säkerhetsutrustningar, installationer Finns även i Boden) 0920/ Norrlarm AB Luleå Besiktningsv. 12, Luleå Inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamera- (Finns även i Boden, Piteå och 0920/ övervakning, driftlarm och radiosystem Skellefteå) Siemens AB Industry Sector Luleå Midgårdsvägen 26, Luleå Komplett säkerhetsutbud i brandlarm, utrymmningsslarm, Building Industries 0920/ inbrottslarm, områdeslarm mm. Datoriserade övervakningssystem. (Finns även i Piteå) SOS Alarm Sverige AB Luleå Skomakargatan 35, Luleå Samhällstjänster tjänsten, utalarmering av räddningstjänst, 0920/ dirigering av ambulans, krisberedskap och Rakel. Säkerhets- & jourtjänster Svecad Luleå Gnejsstigen 53, Luleå Projektering och registrering av tele och säkerhetsanläggningar. 0920/ Sven Nilsson Falk Räddningskår Luleå Sörbyvägen 11, Luleå Bilbärgning/assistans, försäkringar,larm, support och (Finns även i Boden, Kalix, Råneå 0920/ säkerhetsutrustning. Gällivare, Hakkas, Övertorneå) Luleå Låskonsult Luleå S. Kungsgatan 5, S. Hamn Erbjuder säkerhetslösningar för brand- och inbrotts Luleå, 0920/ skydd. TeknikResursen i Norr AB Luleå Storgatan 11, Luleå Organisationskonsult, verksamhetsutveckling, projekthantering Leif Gustafsson, 0920/ och dokumentation. Utbildning och pedagogiska hjälpmedel/ simulatorer. Rädda Barnens regionkontor i Luleå Nygatan 10, Luleå Har bl a kurser/seminarier "För dig som ibland möter barn i arbetet" - Luleå Helena Sandlund, 08/ våld i hemmen, i skolorna, på gatan och andra platser

4 ÅF Luleå S. Kunggsgatan 3-5, Nationell/internationell teknikkonsult. Inom divisionen för infrastruktur (Finns i länet även i Piteå, PO BOX 939, Luleå under samhällsplanering återfinns arbetsområdet risk och säkerhet. Kiruna och Gällivare) 010/ Agio Luleå Varvagatan 44, Luleå Konsult/IT-företag med inriktning mot processutveckling och IT-system. 0920/ Arbetar bl a med strategier/analyser/risker. Företaget har också kontor i Stockholm. Nyttab Luleå Tjärdalsvägen 5, Luleå Konsulttjänster inom process- och organisationsutveckling, styrning Gun-Britt Sandström, 0920/30443 och uppföljning, nyttovärdering Exait AB Luleå Banvägen 17, Luleå Nationellt företetag med tjänster inom området verksamhetsstödjande IT. (Finns i i länet även i Piteå) Vd Tobias Mård, 0920/ Erbjuder bl a ett webbaserat system för skade- och tillbudsrapportering. Rejlers Ingenjörer AB Luleå Varvsgatan 49, Luleå Nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektroteknik, IT och telekom. Utför bl a uppdrag inom kraftförsörjning, belysning och säkerhetssystem som larm- och brandsäkerhet till byggherrar, entreprenörer och förv.bolag itid Tarinfo AB Luleå Vattugatan 13, Luleå Konsulter inom logistik och produktion. Arbetar med bl a material- Vd Fredrik Johansson och informationsflöden, utför analyser och genomför projekt i nära 070/ samarbete med kunden. Pyrofire Luleå Luleå Brännerivägen 4 Tjänster inom brandskydd, utredningar, övning(planering, ledning, utvärdering) S. Sunderbyn Ronnie Lindberg, 072/ CRR - Centrum för riskanalys Luleå LTU, Luleå CRR är en centrumbildning vid LTU som arbetar med utbildningsoch riskhantering vid Luleå tekniska 0920/ samt forsknings- och utvecklingsprojekt inom risk- och krisuniversitet hanteringsområdet. Ex på projekt är Kriskompetenscentrum- KKC (www.ltu.se/kkc) och Nordic Saftey and Security - NSS (www.nssproject.com). Länsförsäkringar Norrbotten Luleå Köpmantorget, Box 937 Nationellt kundägt bank- och försäkringsbolag. Ingår i en grupp av 24 självständi (Finns i länet även i Piteå, Haparanda Luleå bolag som äger Länsförsäkringar AB. Informerar och ger råd i skadeoch Arvidsjaur) förebyggande syfte. Folksam Luleå Smedjegatan 10, Luleå Nationellt kundägt försäkringsbolag med kontor på ett 30-tal platser i Sverige. 0771/ Informerar och ger råd i skadeförebyggande syfte och medverkar i trafiksäkerhetsforskning. if Luleå Aurorum 2, Luleå Internationellt skadeförsäkringsbolag. Ger bl.a råd och tips som minskar risken fö 0771/ skador och utbildningar, ex Aktiv säkerhet - handledarkurs i trafiksäkerhet. Moderna Försäkringar Luleå Skeppsbrogatan 48, Luleå Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. 0920/ ger bl.a. information och råd om skadeförebyggande arbete. Rote Consulting AB Boden(Stockholm) Teknikv. 3-13, Boden Lev.oberoende konsultföretag inom management, risk, säkerhet Vd Kjell Larsson, 08/ och tekniskt stöd. Bodenkont. 0921/ Dianthus Boden Skapa Företagsby, GIT, fjärr/bildanalys, systemutveckling, elektroteknik Boden Vd Fredrik Walter, 0925/31881, 070/ Väktarskolan AB Boden Pontonjärvägen 16, Boden Utbildnings- och säkerhetscentrum G4S Boden(Stockholm) Soldatgatan 16, Boden Totalleverantör av säkerhetslösningar Internationellt/nationellt ftg i Sverige-. Förutom 2 huvudkontor i Sthlm. Finns 36 lokalkontor i. (Finns i länet även i Luleå.) i Sverige. Företaget representerat i fler än 110 länder. Iskallt, Boden Boden Rörviksgatan, Boden Utbildning och tjänster inom området "Att prestera i Kyla" 0921/69600 Ord och handling AB Boden Artillerivägen 24, Boden Informationsfrågor, krishantering, coach Marianne Berg, 0921/ PUMO Konsult i Boden Tegnergatan 13, Boden Affärs/organisationskonsult - Utv./näringslivsfrågor Boden AB Per-Ulf Sandström, 070/

5 El-Brandskydsskontroll Boden Pontonjärvägen 10, Boden Besiktningar, projektering, systematiskt brandskydd i Boden AB Rolf Enbom, 070/ inom el & brandlarm. 5 Brandkonsult i Norrbotten AB Boden Skäretvägen 1 A, Boden Brandskydd, brandkonsult Kjell-Inge Chlot, 070/ Brandskyddsföreningen i Boden Slipvägen 10, Boden Information och utbildning i brandskydd. Ex. HLR, Norrbotten Pernilla Axelsson, 070/ Heta Arbeten, Brandskydd, Brandfarliga varor Maskinutbildning i Norr AB Arjeplog Maskinvägen 7, Arjeplog Utbildning, bla Säkerhet på väg, Trafiksäkerhet och miljö. Göran Holmgen, 0961/100 60, Har samarb. Med BYN och TYA 070/ Räckessättarna i Norr AB Arjeplog Box 50, Arjeplog Levererar tjänster och produkter inom vägentreprenader i 070/ Norra Sverige. Huvudinriktning på att montera olika typer av vägräcken med omkringliggande tjänster. Tjintokk AB Arjeplog Norra Slagnäs, Slagnäs Biltest, Säkerhetsutbildning testförare. Även externa utbildningar 0960/ mot kommuner och myndigheter. Gert Stenberg Hägglund &Granström AB Jokkmokk Järnvägsg. 19, Jokkmokk Vissa utbildningar rörande tunga fordon Börje Granström, 0971/ Kunskapens hus Jokkmokk Kyrkogatan 8 A, YH Vattenkraftstekniker inkl. Jokkmokk, 0971/ säkerhetsutbildningar, bl. a. elolycksfall Monika Wennberg Lapplands Eltjänst Jokkmokk Box 99, Jokkmokk Tjänster inom "elområdet", bl. a projektera, sälja och 0971/ bygga vindkraftverk - utbildning???? Vd Bengt Tornberg, 0971/ / Hedins Hjulgrävmaskiner AB Jokkmokk Box 220, Jokkmokk Skyddsarbeten, mekanisk bergskrotning, bultborrning i gruvor, Sture Hedin, 0971/ bergrum samt väg- och järnvägstunnlar. Specialiserad internutbildning 070/ för mekaniserad bergskrotning i samarbete med Yrkesinspektionen. Bekämpning av brand, bl a pelletsbrand i Härnösand PICAB Jokkmokk Blockgatan 8, Jokkmokk Tekniska konsulttjänster för bl a bygg-, anläggnings och energi- ( Finns i länet även i Arjeplog, Koncernch. Johan Rydström branscherna. Ex på tjänster - Projektering, beredning och inventering Boden, Gällivare, Pajala, Luleå) 0971/ av elnät, digitalisering av elnät, GIS konsultingg Ydimer Management AB Kiruna Hjalmar Lundbohmsvägen 48 Projektutveckling, utv. Av ch., medarb, org., Kiruna, 0980/ inkl arbetsmijöutb, ( förebyggande av ohälsa/olycksfall) Mats Taaveniku, 070/ TÅGA Konsult AB Kiruna Kaserngatan 14, Kiruna Projektsamordning, projektadministration, Vd Åsa Tano Ipsen, 0980/ ekonomitjänster och bl a arbetsmiljöarbete inkl. riskbedömningar/-analyser, utredningar, handl.planer. Medarbetarskap Nyckeln Kiruna Hultvägen 9, Kiruna Analys, utbildning av metorder och arb.sätt inom Karin E. Persson Holmdén omr. kvalité, personal och projekt 0980/ Icehotel AB Kiruna Marknadsv. 63, Jukkasjärvi Isproduktion, turismverksamhet/restaurang, logi och 0980/ aktivitetsarrang., franschiseverksamh.med inriktn. mot Vd Öjvind Kåre Norberg bar/restaurang i ismiljö. Har bl a vildmarksutbildningar som fjällsäkerhet, vildmarkssäkerhet, arbete i kyla och ledarskapsutb.samt Ice driving Livsstilshälsan Kiruna Lars Janssonv. 7C, Kiruna Utvecklar hälsopaket med inriktn. mot lönsam Ove Engström 070/ friskvårdssatsning. Har bl a utb. inom hjärt-lungräddning och första hjälpen. ove.livsstilshalsan.se Kirunahälsan AB Kiruna Kaserngatan 6, Kiruna Friskvård, hällsovård, rehabilitering mm. Utbildning inom Åsa Jannok 0980/ arbetsmiljö, HLR, första hjälpen, kamratstöd m fl. Företagssköterskan M-LA Kiruna Föreningsgatan 23, Kiruna Företagshälsovård, utbildningar -1:a hjälpen, Maj-Lis Andersson 0980/ riskanalys, arb.miljö

6 LTH Traktor AB Kiruna Ställverksvägen 23, Kiruna Maskinentreprenader, anläggning och transporter. 6 Vd Lennart Häggtoth 0980/ Utbildning i HeavyEcoDriving. Tf Brandkonsult, Torsten Flygare Kiruna Rymdvägen 44, Kiruna Brandkonsult, utbildning Torsten Flygare, 070/ Lindahls Brand & Säkerhet Kiruna Nordöstra Vägen, Kiruna Brand & säkerhetsutbildning samt Hans Lindahl, 0980/ konsultation. 070/ hazze Brand & Skydd Malmfälten AB Kiruna Rullstensvägen 3, Kiruna Försäljning och service av brand- och Jens Fredriksson, 070/ säkerhetsutrustning. Malmfälten i Norr AB Kiruna Hjalmar Lundbomsv, 48 Verksamhet inom dokumentstyrning, processteknik (Även i Luleå) Kiruna och logistik till företag inom gruv- och stålindustri samt Sture Åberg, 070/ järnväg. Utbildningar och produktutveckling av bergswww.malmfälten.se relaterade produkter. Goodtech AB Kiruna Vibratorvägen 2, Kiruna Levererar kvalificerade tekniska lösningar inom Finns även i Gällivare, Kalix 0980/ automation, elinstallation och kraftteknik samt service och Luleå) Affärsomr.ch Anders Stöckel och underhåll till industri och offentlig sektor. Tele & säkerhet/säkerhetssystem ett eget område. Sub Arctic Safety Kiruna Banmästarevägen 2, Kiruna Personsäkerhetsverksamhet och riskhantering inom 0980/ turism. Utbildning inom riskbedömningar och olycks- Tord Kågström risker för person och materiel. Artic Nova AB Kiruna Centralvägen 100, Vittangi Innovations- och utvecklingsföretag med egen tillverkning 0981/ bl a Slingpumpen, SLYPen, Biosling. Tillverkar också Jim Jarlenfors en sjukvårdskärra/räddningsstation för tuffa miljöer. Logica Norr AB(Fd VM data- Kiruna Box 835, Kiruna Internationellt IT-tjänsteföretag som bl a erbjuder tjänster tillhör numera en internationell 070/ inom IT-säkerhet och säkerhetsutbildning. koncern) Adviva Gällivare Källgatan 14, Gällivare Företagshälsovård, Rehabilitering, Utbildning- bl a Vd Kjell Degernan, 070/ första hjälpen och krishantering Gellivare Utbildningstjänst AB Gällivare Box 840, Gällivare Uppdragsutbildningar (Del av Malmgruppen) 0970/ Arbetshälsan Gällivare AB Gällivare Engelmarksvägen 13, Bl a uppdragsutbildningar Gällivare Vd Leif Olofsson, 070/ Malmbergets Brandservice AB Gällivare Genvägen 25, Koskoskulle Förebyggande brandskydd - service och underhåll, (Biföretag till Skellefteå Brand- Carola Olsson, 0970/ första hjälpen, utrymmningsvägar service AB) 070/ Niscayah AB, fd Secuitas Gällivare Metallvägen, Gällivare Internationellt säkerhetsföretag inom teknisk säkerhet Systems Sverige AB - finns repr. 010/ , 0970/ ex -brandskydd, systematiskt säkerhetsarbete, på ett 35 tal orter i Sverige varav larmhantering, behovsanalyser och utbildning 7 i BD - Luleå, Kiruna, Vidsel, Arvidsjaur, Haparanda, Kalix, LÅSAB Lås & Larmservice AB Gällivare Per Högströmsgatan 16 Lås och larmutrustning, brandlarm, detektorer, Gällivare inbrottslarm Mikael Lundgren, 0970/ / Nordic Education AB Gällivare Vuoskojärvivägen 11 Projekthantering och projektstöd vid anläggnings Gällivare projekt inom processindustrin.ce-märkning. Vd Helena Werndin, 0970/ / Care Tech AB Kalix Nyborgsvägen 197, Box Larm och säkerhetsprodukter, support och utbildning (Verksamt i ett 15-tal länder med Kalix, kontor i Kalix, Stockholm och Vd Arto Brushane Falun)

7 Brand och säkerhet i Norr - bsin Kalix Slingevägen 46, Kalix, Specialutbildningar - förebygga brand och (Kontor även i Luleå. Samarbete med Dafo O72/ , 070/ personskador. Hjälp på väg, Heta arbeten, Första hjälpen Brand AB.) 7 Utvägen HG Consulting Kalix Torggatan 12, Kalix Rikstäckande kedja för brand- och utrymmnings- Harry Gamnes, 0923/ säkerhet. Utbildning och konsulttjänster inom området, bl a Kris- och krishantering, bombhot, Utrymmningsövn. heta arbeten, Första hjälpen A till Ö Brandservice Kalix Torggatan 12, Kalix Brandskydd, brandredskap - det. info saknas Vd Anders Östlund, 0923/ / Call X Marketing AB Kalix Idrottsvägen 5, Kalix Telemarketing i huvudsak mot sjukvård och Vd Bertil Haglund, 0923/ läkemedelsindustrin. Medhelp AB Kalix Furuhedsvägen 1, Kalix Sjukvårdsrådgivning. Tjänster inom bl a personal- och 0923/ krisstöd. Electrotech Kalix AB Kalix Industrig. 5, Kalix Konstruerar, tillverkar och säljer elektronikutrustning 0923/ inom bl a områdena larmkommunikation, mätutrustning Vd Siv Marie Loise Laestander och medicinsk utrustning. Norrkust Marina Varvs AB Kalix Industriområdet Varvsverksamhet, förvaring av båtar,marinelektronik och (Finns även i Luleå) Båtskärsnäs sjösäkerhetsutrustning, Tjänster inom området sjösäkerhet 0923/ bl a service och underhåll av livflottar och annan nödutrustning. Vd Sten Sandlund, 0923/ Onice AB Pajala Kengisgatan 8, Pajala Bedriver/erbjuder förarutveckling, arrangemang och olika 0978/ natur/samiska/kulturella aktiviteter. Hantering av kritiska trafik- Vd Juha Liakka situationer och riskutbildning. Mikromakarna Pajala Teknikvägen 2, Pajala Kontraktstillverkare inom industriell elektronik. Bl a olika larm- 0978/ och säkerhetssystem samt medicinteknisk utrustning för sjukvården. Cetera Pajala Aareavaara 54, Pajala Konsulttjänster inom projektarbete, utbildningssamordning och 0978/ strategiskt utvecklingsarbete. Mervi Kostet TS Signalteknik AB Pajala Odonvägen 25, Pajala Konsulter inom elektorteknik och data.har bl a produkter som 0978/ detektorer använda för järnvägarna som övervaknings- och Thore Kotenniemi säkerhetssystem - hjulskadedetektering, urspårningswww.tssignalteknik.se detektering, varmgångs- och tjuvbromsdetektering Sr Brandtätning och Pajala Folketshusv. 18, Installation och reparation av brandutrustning. Fastighetsservice Junosuando Sten Roger Niemi, 070/ Fysio Active AB Övertorneå Dalgatsvändan 5, Rehabilitering, hälsovård, friskvård, utbildningar inom området. (Finns även i Haparanda) Övertorneå, 0927/10791 Annika Aalto Kerttu Jan Tollin AB Övertorneå Matarengivägen 28, Konsult kring organisationsutveckling och utbildning inom detta Övertorneå, 0927/ område. Jan Tollin, 070/ Skandinavisk Ecotech AB Övertorneå Finlandsvägen 1, Svensk reningsteknik anpassade för nordiskt klimat och miljö - Övertorneå, 0927/ vattenrening/ecobox Utbildning Nord Övertorneå Skolvägen 12, Yrkesutb. till arb.sökande och företag i Sverige, Norge och Övertorneå Finland. Utb. bl a Heta Arbeten och Arbetssäkerhetskort.

8 Tele Connect Tornedalen AB Övertorneå Dalgatan 28 A, Övertorneå Callcenterverksamhet, marknadsföring, marknadsundersökningar. 8 (Verksamt i Sverige o Norge) 0927/ VD Håkan Lövbrand Försvarsmaktens Vinterenhet Arvidsjaur Norrbottens regemente - I 19 Leder och planerar vinterutbildning för nationella och internationella Boden, 0921/ förband, skolor och enheter. Stödjer också försök och tester av material och utrustning i vintermiljö. Arvidsjaur Test & Training AB Arvidsjaur Flygplatsen, Arvidsjaur Kommunalt bolag med verksamheten att äga/förvalta utb.material, Vd Ralf Lundberg, 0960/ lokaler och testutrustning för att bedriva test- och övningsverksamhet i Arvidsjaurs kommun. Brand & Fordonsskydd i Älvsbyn Nygårdsvägen 24, Älvsbyn Ett säkerhetsföretag som arbetar med att förebygga brand- och Älvsbyn AB Christer Summanen, 070/ personskador.tillhandahåller produkter för brandskydd och service underhåll av brand- och säkerhetsutrustningar. Arbetar också med rådgivning, projektering och utbildning. FMV - Test och evaluerings- Älvsbyn Box 74, Vidsel Provning av försvarsmateriel nationellt/internationellt. Även centrum i Vidssel 08/ samarbeten med civila myndigheter inom civil säkerhet. Platsch. Laci Bonivart 0929/ Älvsby Folkhögskola Älvsbyn Älvsby Folkhögskola Folhögskola med bl a utbildning/övning i krishantering Älvsbyn "När det hemska händer" 0929/ (SDC Skellefteå Drive Centre AB Skellefteå Fällforsheden 5, Fällfors Riskutbildning, personbil/förarutbildningar, lastbil & buss, Bengt Astergren, 0912/ upplevelser/event. Sker på den nedlagda flygbasen i Fällfors. 070/ Kopplingar finns mot biltestverksamhet i Arjeplog. Skellefteå kommun driver också ett projekt på området " SÄKTEK" där det bl a byggs en prototyp för säkerhetsövningar - scenarioövningsplats motsvarande 8 stadskvarter i skala 1:1 i form av kulisser och kontroll med senaste teknik. ) Källor: Uppgifterna baseras på intervjuer med utvecklings-/näringslivschefer i länets kommuner, branschregister och företagens hemsidor samt i vissa fall direktkontakt med berörda företag. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande eftersom "säkerhetsområdet" för vissa företag bara utgör en del av verksamheten och kanske inte är den del som marknadsförs utåt och därmed inte har kunnat registrerats. För stora företag som har ett omfattande risk/säkerhetsarbete internt har inte heller någon registrering skett eftersom det inte riktar sig mot den öppna marknaden.

9

10

11

12 iga ör

13

14

15

16

NÄCKSTAMS ÅKERI ENTREPRENAD AB & EUROMINING AB = SANT

NÄCKSTAMS ÅKERI ENTREPRENAD AB & EUROMINING AB = SANT Företag Emellan AB Strandgatan 26 952 33 Kalix Tel 0923-774 00 Fax 0923-774 60 www.foretagemellan.com Årg 9 Nr 2 2012 NÄCKSTAMS ÅKERI ENTREPRENAD AB & EUROMINING AB = SANT Hela denna första sida är köpt

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2009. Övervakningskameror i utomhusmiljö Säkerheten i utomhusmiljön är viktig för många företag.

Läs mer

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet N R 3 M A J 2 0 0 8 TEMA: ENERGI & MILJÖ deklarationstips Bottenviksbågen vill ha gränslöst engagemang nenet söker utökat samarbete med företag paragon visar vägen till ökad lönsamhet Småföretagen är ryggraden

Läs mer

Framtid Visioner. Från företag i Oskarshamn

Framtid Visioner. Från företag i Oskarshamn & Framtid Visioner Från företag i Oskarshamn PRODUKTION KrePart AB, www.krepart.se, 0491-178 80 PROJEKTLEDNING Mikael Petersson FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges TEXT Andreas Hult, Jonas

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 26 FRÄMSTA TEKNOLOGIGENERATORN Höga krav vid utveckling av avancerade försvars- och säkerhetssystem, har lett till den

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

FÖRETAGANDE I OSKARSHAMN. En presentation av 40 företag i kommunen i samarbete med FöretagsCentrum i Oskarshamn

FÖRETAGANDE I OSKARSHAMN. En presentation av 40 företag i kommunen i samarbete med FöretagsCentrum i Oskarshamn FÖRETAGANDE I OSKARSHAMN 2006 En presentation av 40 företag i kommunen i samarbete med FöretagsCentrum i Oskarshamn 2 Finland Norge Sverige Stockholm Helsingfors Tallin Estland OSKARSHAMN NÄRA Oskarshamn

Läs mer

Så blir säkerhetsåret

Så blir säkerhetsåret Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 1 2013 Hoppas att det finns säkerhetskameror Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Malou leder Trygghetskamerans dag Malou

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN I MÖLNLYCKE

YRKESHÖGSKOLAN I MÖLNLYCKE okt 2010 YRKESHÖGSKOLAN I MÖLNLYCKE VÅRA UTBILDNINGAR: MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING TEKNISK FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING SÄKERHETSSYSTEM RISK MANAGEMENT AIRPORT OFFICER INTERNATIONELL LOGISTIK INRIKTNING

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 6 1 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 Innehåll EIO:s HUNDRAÅRSJUBILEUM 4 100 ÅR MED EIO 1906 2006 6 POSITIV MARKNADSUTVECKLING 8 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN 12 INFORMATION, IT

Läs mer

AB Ångpanneföreningen (publ) Årsredovisning 2000. AB Ångpanneföreningen (publ) Årsredovisning 2000

AB Ångpanneföreningen (publ) Årsredovisning 2000. AB Ångpanneföreningen (publ) Årsredovisning 2000 En värld av möjligheter AB Ångpanneföreningen (publ) Årsredovisning 2000 AB Ångpanneföreningen (publ) Årsredovisning 2000 En värld av möjligheter 2000 i sammandrag. Stark resultattillväxt inom produktutveckling

Läs mer

Pst... Projekt System Tjänster

Pst... Projekt System Tjänster VERKSAMHETEN 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Året som gått 2 Koncernchefens översikt 4 Rejlers i stort 6 Tillväxt 8 Förvärvet av Rejlers Invest Oy 10 Kund och marknad 14 Humankapitalet 16 Projekt, System och

Läs mer

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. REJLERS EN ÖVERSIKT Historia 1942 grundade Gunnar Rejler företaget med målet att bygga ut elnäten i Sverige. Rejlers blev

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5 Årsberättelse 2005 1 Siffror i korthet 2 Detta är ÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 11 Medarbetare 15 ÅF och hållbar utveckling Divisioner 18 Infrastruktur

Läs mer

POSTORDERJÄTTEN CATALOG I HAPARANDA MED STARKA VARUMÄRKEN TILL LÅGA PRISER!

POSTORDERJÄTTEN CATALOG I HAPARANDA MED STARKA VARUMÄRKEN TILL LÅGA PRISER! POSTORDERJÄTTEN CATALOG I HAPARANDA MED STARKA VARUMÄRKEN TILL LÅGA PRISER! Årg 4 Nr 3 2007 Företag Emellan stimulerar och initierar kontakter mellan företag 3 Vi stärker företagens ställning i ett av

Läs mer

Securitas årsredo visning 2008 Årsredovisning 2008 Securitas i korthet flik Securitas aktie 44 47 VD-ord 2 5 Årsredovisning 48 121

Securitas årsredo visning 2008 Årsredovisning 2008 Securitas i korthet flik Securitas aktie 44 47 VD-ord 2 5 Årsredovisning 48 121 Årsredovisning 2008 Securitas i korthet flik VD-ord 2 5 Resultat och reflektioner 2008 Strategi Presentation av våra tjänster 6 17 Säkerhetstjänster Kundsegment Kundcase 1 Industri/Tillverkning Kundcase

Läs mer

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång

Läs mer

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation Kontakt Nr 2 2013 Nyheter från Midroc Electro AB Mannen i Berlin Klivet ut i världen Traineesuccén Fastighetsautomation LAG- BYGGET nyckel till framgång SID 14-18 www.midrocelectro.se 1 Ledaren Kontakt

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens industri oktober 2013 22 23 oktober 2013 på Rica Talk Hotel i Älvsjö Säkerhetsmässan Sectech är här! Smart teknik

Läs mer