Företag/org. i Norrbotten verksamma inom risk/säkerhetsområdet och kriskompetens (8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag/org. i Norrbotten verksamma inom risk/säkerhetsområdet och kriskompetens - 2011 1(8)"

Transkript

1 Per Nilsson Företag/org. i Norrbotten verksamma inom risk/säkerhetsområdet och kriskompetens (8) Företag Kommun Kontakt/adress Verksamhetsinriktning YouCall AB Piteå Tony Nilsson, 072/ Nationell callcenterlösning för krisberedskap, jourlösningar, ledningsträningsanläggning Sapentia AB Piteå (Huskvarna) Ulla Burman, Frälsegården 27, Utvecklingscenter för vård och omsorg. Utbildning och Huskvarna, 070/ kvaltetsutv. Inom bl a krisbearbetning Räddningstjänsten Piteå Kolugnsvägen 1, Utbildning i tung räddning för räddnings- och i Piteå Piteå, 070/ sjukvårdspersonal Fortlax IT AB Piteå Träskåsvägen 229, Hortlax Säkra tillgången till digital information, digitalt bankfack VD Anders Berglund katastrofplanering inkl planerinig/genomförande av 0911/306 21, 070/ övningar. Piteå Murargatan 35, Piteå Utredningar, processledning, föreläsningar/seminarier Mariann Mannberg, 073/ Brandredskap i Piteå AB Piteå Järnvägsgatan 2, Piteå Försäljning och service av allt brandmaterial. Utbildning Peter Lundkvist, 0911/ av personal, även heta arbeten och ADR-transporter. 070/ Norrvakt Piteå Örngatan 9, Piteå Erbjuder säkerhetstjänster - personsäkerhet,områdes- Vd Staffan Thurén, 0929/ bevakning, evenemangssäkerhet. 070/ Roka Information AB Piteå Rodervägen 11, Rosvik Provning och underhåll av brandlarmsanläggningar. (Företaget finns även i Lund) Bengt- Olof Robertsson, Tjänster inom tekniskt brandskyddd - orienterings- 0708/ ritningar, utrymmningsplaner, dokumentationsarbeten och kurser inom brandskydd och automatlarm. Secura Protect Nordic AB Piteå Sandåsgatan 22, Skydd och säkerhet, risk-och behovsanalyser, Norrfjärden larmsystem - brandskydd, skalskydd, personlarm Raymond Holmberg 070/ ADR-Center i Sverige AB Piteå Rågrindsvägen 47, Öjebyn Utbildning/rådgivning i företag rörande miljö, arbets- 070/ skydd och säkerhet samt försäljning av säkerhets- Per Granberg utrustning. Utb. inom ADR och 1:a hjälpen. BoxModul AB Piteå Kabelgatan 9, Öjebyn Sandwichkonstruerade moduler för bl a Telecom, Vd Kjell Larsson, 0911/ Försvar, Bilindustri och Vård. Ex. Köldkammare, mobila 070/ enheter för mammogrsfi, primärvård, tandvård, företagshälsovård. Anticimex Piteå Hammarvägen 32, Öjebyn Nationellt/internationellt företag som bl a arbetar med Box 224, Piteå brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete och utbildningar inom brandskydd. Anderséns Mekaniska AB Piteå Hammarvägen27, Öjebyn Tung bearbetning, reparation och nytillverkning av mekaniska Vd Tomas Andersén, 0911/67 60 verkstadsprodukter mot industrin.godkänd underleverantör till SKB och delaktiga i ett projekt om slutförvaring av kärnbränsle. Tillverkning av provserie/ behållare i koppar för slutförvaring. Svalson AB Piteå Box 584, Öjebyn Tillverkning av bl a skjutluckor och säkerhetsluckor för sjukvården, Vd Maud Spencer, 0911/ butiker, polis och kriminalvård och industrin( ex brandsäkerhet). Har en nationell och internationell marknad med återförsäljnings- kontor i ett 10-tal länder. Säkra Piteå AB Piteå Box 100, Piteå Rikstäckande förmedlarorganisation inom försäkring och (Ett av ett 50-tal kontor i Sverige) 0911/ finansiella tjänster. Arbetar med kvalificerad analys, utvärdering, rådgivning och upphandling.

2 2 Dina Piteå Box 163, Piteå Ett 50-tal lokala försäkringsbolag som samverkar i Dinagruppen i Sverige. Finns även i Luleå och Älvsbyn) 0911/ Informerar och ger råd i bl.a. skadeförebyggande syfte Compodium International AB Luleå Bryggeriet, Luleå Tekniska tjänster - IP-telefoni, Web-TV/streaming, 0920/ distansöverbryggande teknik, handhavande och design av mötesmiljöer. Lev. Av mötestjänster inom EU och FN Bnearit Luleå Jan-Erik Nygård, Spantg. 2 Systemutveckling, mjukvaruarkitektur, systemintegration Luleå, 0920/ Samarb. med bla Eriksson om FM ledningssystem, Lantwww.bnearit.se mäteriverket ang GLB Alkit Communication AB Luleå (Möndal) Vd Lars-Åke Johansson Applikationer/lösningar för bl a telemedicin, distans- Aurorum 2, Luleå utbildningar och distributierad teknik 031/ , 070/ KnowIt Candeo Luleå (Stockholm)) Erik Johansson Systemutveckling/rådgivning i IT-frågor, infosystemet WIS Know IT Norrland AB Stationsgatan 43, åt KBM(MSB) - infodeln.vid kriser Luleå 0920/15727, 070/ Röda Korset, Region Norra Luleå Småbåtsgatan 3, Utbildningar inom Första Hjälpen, Psykologisk 1:a hjälpen, Norrland Luleå Hjärt-lugnräddning, Hjälp på väg, Kris-och medmänskligt stöd 0920/ Civilförsvarsförbundet i BD Luleå Anders Nordlund Utbildning i 30-minutersmetoden - org.av frivilliga som erbjuder Varvsgatan 33, hjälp vid en kris- eller katastrofsituation Luleå 0920/19506, 070/ HLRi Norr -ombildat till Luleå Vd Fredrik Öhrn Utbildningar i hjärtlungräddning, L-ABC, Stoppa blödningar, Lifesafe AB Aurorum 7, Luleå Sårskador, Brännskador mm. 070/ Metria i Luleå Luleå Stationsgatan 7, IT-driftscentral - systemlösningar för GIS-info Luleå 0771/ Säkerhetspartner/Luleå Luleå Vd Leif Nyström Brandskyddsomr. Mot industri och off. Sektor, Marina Kronan 1, Luleå säkerh. System, Riskmanagement o Krisledningssystem 0920/434300, 070/ Performance in Cold Luleå Storgatan 11, Luleå Att prestera i kyla - kunskap om kyla, drifts- och (-8) Ulla Junti, 070/ underhållsteorier, järnvägssystem och forskning. Utvecklingsverktyget köldkänslighetsbedömning. Anders Linne, 070/ Riskkonsulten i Luleå Luleå Kalle Håkansson Borgmästarev. 3, Luleå 0920/ Konsult inom brandskydd/krisberedskap SW.IRMA AB Luleå(Bergshamra) Sättra PL 1395 SWIRMA - program för systematisk riskanalys Bergshamra Datorstöd för kartläggning av risker i verksamheten 0176/ Stig Öhman, 0920/ Previa Luleå Sandviksg.60, Luleå Utbildningar bl.a. inom Första hjälpen, Hjärt och Marianne Malmsström, 0920/ Lungräddning. Företaget finns också förutom på nationell nivå även i Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna och Piteå CVK - Center for vibration Comfort AB Luleå Aurorum Science Park 2 Produkter och tjänster inom området vibrationer, hälsorisker Luleå och komfort. Health Vib, Vibindicator, Konsulting/Utbildning, Vd Peter Jönsson, 0920/75781 Testrange. 070/ info.cvk.se Tieto Sweden Healthcare & Luleå PO Box 50006, Laboratoriegr. 1 Healthcare & Welfare ICT solution provider. Bl a 2 egna produkter, Welfare AB Luleå Medics - samordning vårdplanering och Medics - dokument- Anders Dahlgren, 010/ hanteringssystem för ambulanser. 070/ Lernia AB Luleå Gammelstadsvägen 5 Bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisatioinsutbildn. (Finns i länet även i Piteå, Luleå Utb. i bl Heta Arbeten, Företagsutb. risk/säkerhet, ledning- och Kalix och Kiruna) Konsultchef Pär Hedenström ledarutveckling. 0771/

3 Yrkesakademin Luleå Gårdsvägen 11, Luleå Nationelt ftg. med bla arbetsmarknadsutb. för yrkesförare 3 (Finns i länet även i 0920/ och maskinförare inkl.arbetsmiljö, säkerhet och hjälp på väg. Gällivare,Kalix, Pajala och Piteå) BDX Luleå Kallaxvägen 190, Luleå Entreprenad och logistikföretag, nationelt ftg med BD och Norra AC (Finns över hela länet) 0920/ hemmamarknad. Har egen Affärsskola med ex. utbildningar som Utb. ansv. Rolf Wallin Säkerhet på Väg, Hjälp på Väg, Första Hjälpen. 0920/ , 070/ Logica (Finns i länet även i Kiruna, Luleå Aurorum 8 B, Luleå Internationellt IT-tjänsteföretag. Arbetar bl a med strategisk Gällivare, Pajala och Boden) 0920/ rådgivning om information och säkerhet och informationssäkerhet är ett av prioriterade kompetensområden. Luleå Brand-&Industriservice AB Luleå Upplagsvägen 9, Luleå Service och försäljning av brandredskap samt utbildning i Vd Ulf Waara, 0920/ användning av brandsläckare och träning i släckteknik och Heta 070/ Arbeten. Teknik & Organisation AB Luleå Kungsgatan 23, Luleå Konsult inom produktions-, organisations- och verksamhetsutv. (Ingår i konsultnätverket Assist.nu Vd Hans Olsson, 0920/ inkl. bl a riskanalyser som finns i Luleå, Stockholm och 070/ Mjölby) Nitro Consult AB Luleå Sandviksgatan 26, Luleå Service och konsulting inom "blasting" - utför bl a (Huvudkontor i Stockholm) Reg. Manager Olof Bergström riskanalyser. 0920/ , 070/ KPMG Luleå Smedjegatan 14, Luleå Internat./nationell företag med revision, redovisning, ekonomisk (Finns även i Haparanda och 0920/ rådgivning, verksamhetsutveckling. Har tjänster för bl a Piteå) "Uppföranderegler - Codes of conduct" inkl. ansvars- och riskanalys. GAL-konsult Luleå Malmuddsv. 6, Luleå Krishantering, första hjälpen Göran Liden, 0920/ / Guard Security Service Luleå Kräftgatan 4, Luleå Bevakningstjänster, kontrolltjänster och utbildning, Kim Sandman 0920/ butikssäkerhet Norrbottens Larm AB Luleå Banvägen 9, Luleå Larm och säkerhetsutrustningar, installationer Finns även i Boden) 0920/ Norrlarm AB Luleå Besiktningsv. 12, Luleå Inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamera- (Finns även i Boden, Piteå och 0920/ övervakning, driftlarm och radiosystem Skellefteå) Siemens AB Industry Sector Luleå Midgårdsvägen 26, Luleå Komplett säkerhetsutbud i brandlarm, utrymmningsslarm, Building Industries 0920/ inbrottslarm, områdeslarm mm. Datoriserade övervakningssystem. (Finns även i Piteå) SOS Alarm Sverige AB Luleå Skomakargatan 35, Luleå Samhällstjänster tjänsten, utalarmering av räddningstjänst, 0920/ dirigering av ambulans, krisberedskap och Rakel. Säkerhets- & jourtjänster Svecad Luleå Gnejsstigen 53, Luleå Projektering och registrering av tele och säkerhetsanläggningar. 0920/ Sven Nilsson Falk Räddningskår Luleå Sörbyvägen 11, Luleå Bilbärgning/assistans, försäkringar,larm, support och (Finns även i Boden, Kalix, Råneå 0920/ säkerhetsutrustning. Gällivare, Hakkas, Övertorneå) Luleå Låskonsult Luleå S. Kungsgatan 5, S. Hamn Erbjuder säkerhetslösningar för brand- och inbrotts Luleå, 0920/ skydd. TeknikResursen i Norr AB Luleå Storgatan 11, Luleå Organisationskonsult, verksamhetsutveckling, projekthantering Leif Gustafsson, 0920/ och dokumentation. Utbildning och pedagogiska hjälpmedel/ simulatorer. Rädda Barnens regionkontor i Luleå Nygatan 10, Luleå Har bl a kurser/seminarier "För dig som ibland möter barn i arbetet" - Luleå Helena Sandlund, 08/ våld i hemmen, i skolorna, på gatan och andra platser

4 ÅF Luleå S. Kunggsgatan 3-5, Nationell/internationell teknikkonsult. Inom divisionen för infrastruktur (Finns i länet även i Piteå, PO BOX 939, Luleå under samhällsplanering återfinns arbetsområdet risk och säkerhet. Kiruna och Gällivare) 010/ Agio Luleå Varvagatan 44, Luleå Konsult/IT-företag med inriktning mot processutveckling och IT-system. 0920/ Arbetar bl a med strategier/analyser/risker. Företaget har också kontor i Stockholm. Nyttab Luleå Tjärdalsvägen 5, Luleå Konsulttjänster inom process- och organisationsutveckling, styrning Gun-Britt Sandström, 0920/30443 och uppföljning, nyttovärdering Exait AB Luleå Banvägen 17, Luleå Nationellt företetag med tjänster inom området verksamhetsstödjande IT. (Finns i i länet även i Piteå) Vd Tobias Mård, 0920/ Erbjuder bl a ett webbaserat system för skade- och tillbudsrapportering. Rejlers Ingenjörer AB Luleå Varvsgatan 49, Luleå Nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektroteknik, IT och telekom. Utför bl a uppdrag inom kraftförsörjning, belysning och säkerhetssystem som larm- och brandsäkerhet till byggherrar, entreprenörer och förv.bolag itid Tarinfo AB Luleå Vattugatan 13, Luleå Konsulter inom logistik och produktion. Arbetar med bl a material- Vd Fredrik Johansson och informationsflöden, utför analyser och genomför projekt i nära 070/ samarbete med kunden. Pyrofire Luleå Luleå Brännerivägen 4 Tjänster inom brandskydd, utredningar, övning(planering, ledning, utvärdering) S. Sunderbyn Ronnie Lindberg, 072/ CRR - Centrum för riskanalys Luleå LTU, Luleå CRR är en centrumbildning vid LTU som arbetar med utbildningsoch riskhantering vid Luleå tekniska 0920/ samt forsknings- och utvecklingsprojekt inom risk- och krisuniversitet hanteringsområdet. Ex på projekt är Kriskompetenscentrum- KKC (www.ltu.se/kkc) och Nordic Saftey and Security - NSS (www.nssproject.com). Länsförsäkringar Norrbotten Luleå Köpmantorget, Box 937 Nationellt kundägt bank- och försäkringsbolag. Ingår i en grupp av 24 självständi (Finns i länet även i Piteå, Haparanda Luleå bolag som äger Länsförsäkringar AB. Informerar och ger råd i skadeoch Arvidsjaur) förebyggande syfte. Folksam Luleå Smedjegatan 10, Luleå Nationellt kundägt försäkringsbolag med kontor på ett 30-tal platser i Sverige. 0771/ Informerar och ger råd i skadeförebyggande syfte och medverkar i trafiksäkerhetsforskning. if Luleå Aurorum 2, Luleå Internationellt skadeförsäkringsbolag. Ger bl.a råd och tips som minskar risken fö 0771/ skador och utbildningar, ex Aktiv säkerhet - handledarkurs i trafiksäkerhet. Moderna Försäkringar Luleå Skeppsbrogatan 48, Luleå Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. 0920/ ger bl.a. information och råd om skadeförebyggande arbete. Rote Consulting AB Boden(Stockholm) Teknikv. 3-13, Boden Lev.oberoende konsultföretag inom management, risk, säkerhet Vd Kjell Larsson, 08/ och tekniskt stöd. Bodenkont. 0921/ Dianthus Boden Skapa Företagsby, GIT, fjärr/bildanalys, systemutveckling, elektroteknik Boden Vd Fredrik Walter, 0925/31881, 070/ Väktarskolan AB Boden Pontonjärvägen 16, Boden Utbildnings- och säkerhetscentrum G4S Boden(Stockholm) Soldatgatan 16, Boden Totalleverantör av säkerhetslösningar Internationellt/nationellt ftg i Sverige-. Förutom 2 huvudkontor i Sthlm. Finns 36 lokalkontor i. (Finns i länet även i Luleå.) i Sverige. Företaget representerat i fler än 110 länder. Iskallt, Boden Boden Rörviksgatan, Boden Utbildning och tjänster inom området "Att prestera i Kyla" 0921/69600 Ord och handling AB Boden Artillerivägen 24, Boden Informationsfrågor, krishantering, coach Marianne Berg, 0921/ PUMO Konsult i Boden Tegnergatan 13, Boden Affärs/organisationskonsult - Utv./näringslivsfrågor Boden AB Per-Ulf Sandström, 070/

5 El-Brandskydsskontroll Boden Pontonjärvägen 10, Boden Besiktningar, projektering, systematiskt brandskydd i Boden AB Rolf Enbom, 070/ inom el & brandlarm. 5 Brandkonsult i Norrbotten AB Boden Skäretvägen 1 A, Boden Brandskydd, brandkonsult Kjell-Inge Chlot, 070/ Brandskyddsföreningen i Boden Slipvägen 10, Boden Information och utbildning i brandskydd. Ex. HLR, Norrbotten Pernilla Axelsson, 070/ Heta Arbeten, Brandskydd, Brandfarliga varor Maskinutbildning i Norr AB Arjeplog Maskinvägen 7, Arjeplog Utbildning, bla Säkerhet på väg, Trafiksäkerhet och miljö. Göran Holmgen, 0961/100 60, Har samarb. Med BYN och TYA 070/ Räckessättarna i Norr AB Arjeplog Box 50, Arjeplog Levererar tjänster och produkter inom vägentreprenader i 070/ Norra Sverige. Huvudinriktning på att montera olika typer av vägräcken med omkringliggande tjänster. Tjintokk AB Arjeplog Norra Slagnäs, Slagnäs Biltest, Säkerhetsutbildning testförare. Även externa utbildningar 0960/ mot kommuner och myndigheter. Gert Stenberg Hägglund &Granström AB Jokkmokk Järnvägsg. 19, Jokkmokk Vissa utbildningar rörande tunga fordon Börje Granström, 0971/ Kunskapens hus Jokkmokk Kyrkogatan 8 A, YH Vattenkraftstekniker inkl. Jokkmokk, 0971/ säkerhetsutbildningar, bl. a. elolycksfall Monika Wennberg Lapplands Eltjänst Jokkmokk Box 99, Jokkmokk Tjänster inom "elområdet", bl. a projektera, sälja och 0971/ bygga vindkraftverk - utbildning???? Vd Bengt Tornberg, 0971/ / Hedins Hjulgrävmaskiner AB Jokkmokk Box 220, Jokkmokk Skyddsarbeten, mekanisk bergskrotning, bultborrning i gruvor, Sture Hedin, 0971/ bergrum samt väg- och järnvägstunnlar. Specialiserad internutbildning 070/ för mekaniserad bergskrotning i samarbete med Yrkesinspektionen. Bekämpning av brand, bl a pelletsbrand i Härnösand PICAB Jokkmokk Blockgatan 8, Jokkmokk Tekniska konsulttjänster för bl a bygg-, anläggnings och energi- ( Finns i länet även i Arjeplog, Koncernch. Johan Rydström branscherna. Ex på tjänster - Projektering, beredning och inventering Boden, Gällivare, Pajala, Luleå) 0971/ av elnät, digitalisering av elnät, GIS konsultingg Ydimer Management AB Kiruna Hjalmar Lundbohmsvägen 48 Projektutveckling, utv. Av ch., medarb, org., Kiruna, 0980/ inkl arbetsmijöutb, ( förebyggande av ohälsa/olycksfall) Mats Taaveniku, 070/ TÅGA Konsult AB Kiruna Kaserngatan 14, Kiruna Projektsamordning, projektadministration, Vd Åsa Tano Ipsen, 0980/ ekonomitjänster och bl a arbetsmiljöarbete inkl. riskbedömningar/-analyser, utredningar, handl.planer. Medarbetarskap Nyckeln Kiruna Hultvägen 9, Kiruna Analys, utbildning av metorder och arb.sätt inom Karin E. Persson Holmdén omr. kvalité, personal och projekt 0980/ Icehotel AB Kiruna Marknadsv. 63, Jukkasjärvi Isproduktion, turismverksamhet/restaurang, logi och 0980/ aktivitetsarrang., franschiseverksamh.med inriktn. mot Vd Öjvind Kåre Norberg bar/restaurang i ismiljö. Har bl a vildmarksutbildningar som fjällsäkerhet, vildmarkssäkerhet, arbete i kyla och ledarskapsutb.samt Ice driving Livsstilshälsan Kiruna Lars Janssonv. 7C, Kiruna Utvecklar hälsopaket med inriktn. mot lönsam Ove Engström 070/ friskvårdssatsning. Har bl a utb. inom hjärt-lungräddning och första hjälpen. ove.livsstilshalsan.se Kirunahälsan AB Kiruna Kaserngatan 6, Kiruna Friskvård, hällsovård, rehabilitering mm. Utbildning inom Åsa Jannok 0980/ arbetsmiljö, HLR, första hjälpen, kamratstöd m fl. Företagssköterskan M-LA Kiruna Föreningsgatan 23, Kiruna Företagshälsovård, utbildningar -1:a hjälpen, Maj-Lis Andersson 0980/ riskanalys, arb.miljö

6 LTH Traktor AB Kiruna Ställverksvägen 23, Kiruna Maskinentreprenader, anläggning och transporter. 6 Vd Lennart Häggtoth 0980/ Utbildning i HeavyEcoDriving. Tf Brandkonsult, Torsten Flygare Kiruna Rymdvägen 44, Kiruna Brandkonsult, utbildning Torsten Flygare, 070/ Lindahls Brand & Säkerhet Kiruna Nordöstra Vägen, Kiruna Brand & säkerhetsutbildning samt Hans Lindahl, 0980/ konsultation. 070/ hazze Brand & Skydd Malmfälten AB Kiruna Rullstensvägen 3, Kiruna Försäljning och service av brand- och Jens Fredriksson, 070/ säkerhetsutrustning. Malmfälten i Norr AB Kiruna Hjalmar Lundbomsv, 48 Verksamhet inom dokumentstyrning, processteknik (Även i Luleå) Kiruna och logistik till företag inom gruv- och stålindustri samt Sture Åberg, 070/ järnväg. Utbildningar och produktutveckling av bergswww.malmfälten.se relaterade produkter. Goodtech AB Kiruna Vibratorvägen 2, Kiruna Levererar kvalificerade tekniska lösningar inom Finns även i Gällivare, Kalix 0980/ automation, elinstallation och kraftteknik samt service och Luleå) Affärsomr.ch Anders Stöckel och underhåll till industri och offentlig sektor. Tele & säkerhet/säkerhetssystem ett eget område. Sub Arctic Safety Kiruna Banmästarevägen 2, Kiruna Personsäkerhetsverksamhet och riskhantering inom 0980/ turism. Utbildning inom riskbedömningar och olycks- Tord Kågström risker för person och materiel. Artic Nova AB Kiruna Centralvägen 100, Vittangi Innovations- och utvecklingsföretag med egen tillverkning 0981/ bl a Slingpumpen, SLYPen, Biosling. Tillverkar också Jim Jarlenfors en sjukvårdskärra/räddningsstation för tuffa miljöer. Logica Norr AB(Fd VM data- Kiruna Box 835, Kiruna Internationellt IT-tjänsteföretag som bl a erbjuder tjänster tillhör numera en internationell 070/ inom IT-säkerhet och säkerhetsutbildning. koncern) Adviva Gällivare Källgatan 14, Gällivare Företagshälsovård, Rehabilitering, Utbildning- bl a Vd Kjell Degernan, 070/ första hjälpen och krishantering Gellivare Utbildningstjänst AB Gällivare Box 840, Gällivare Uppdragsutbildningar (Del av Malmgruppen) 0970/ Arbetshälsan Gällivare AB Gällivare Engelmarksvägen 13, Bl a uppdragsutbildningar Gällivare Vd Leif Olofsson, 070/ Malmbergets Brandservice AB Gällivare Genvägen 25, Koskoskulle Förebyggande brandskydd - service och underhåll, (Biföretag till Skellefteå Brand- Carola Olsson, 0970/ första hjälpen, utrymmningsvägar service AB) 070/ Niscayah AB, fd Secuitas Gällivare Metallvägen, Gällivare Internationellt säkerhetsföretag inom teknisk säkerhet Systems Sverige AB - finns repr. 010/ , 0970/ ex -brandskydd, systematiskt säkerhetsarbete, på ett 35 tal orter i Sverige varav larmhantering, behovsanalyser och utbildning 7 i BD - Luleå, Kiruna, Vidsel, Arvidsjaur, Haparanda, Kalix, LÅSAB Lås & Larmservice AB Gällivare Per Högströmsgatan 16 Lås och larmutrustning, brandlarm, detektorer, Gällivare inbrottslarm Mikael Lundgren, 0970/ / Nordic Education AB Gällivare Vuoskojärvivägen 11 Projekthantering och projektstöd vid anläggnings Gällivare projekt inom processindustrin.ce-märkning. Vd Helena Werndin, 0970/ / Care Tech AB Kalix Nyborgsvägen 197, Box Larm och säkerhetsprodukter, support och utbildning (Verksamt i ett 15-tal länder med Kalix, kontor i Kalix, Stockholm och Vd Arto Brushane Falun)

7 Brand och säkerhet i Norr - bsin Kalix Slingevägen 46, Kalix, Specialutbildningar - förebygga brand och (Kontor även i Luleå. Samarbete med Dafo O72/ , 070/ personskador. Hjälp på väg, Heta arbeten, Första hjälpen Brand AB.) 7 Utvägen HG Consulting Kalix Torggatan 12, Kalix Rikstäckande kedja för brand- och utrymmnings- Harry Gamnes, 0923/ säkerhet. Utbildning och konsulttjänster inom området, bl a Kris- och krishantering, bombhot, Utrymmningsövn. heta arbeten, Första hjälpen A till Ö Brandservice Kalix Torggatan 12, Kalix Brandskydd, brandredskap - det. info saknas Vd Anders Östlund, 0923/ / Call X Marketing AB Kalix Idrottsvägen 5, Kalix Telemarketing i huvudsak mot sjukvård och Vd Bertil Haglund, 0923/ läkemedelsindustrin. Medhelp AB Kalix Furuhedsvägen 1, Kalix Sjukvårdsrådgivning. Tjänster inom bl a personal- och 0923/ krisstöd. Electrotech Kalix AB Kalix Industrig. 5, Kalix Konstruerar, tillverkar och säljer elektronikutrustning 0923/ inom bl a områdena larmkommunikation, mätutrustning Vd Siv Marie Loise Laestander och medicinsk utrustning. Norrkust Marina Varvs AB Kalix Industriområdet Varvsverksamhet, förvaring av båtar,marinelektronik och (Finns även i Luleå) Båtskärsnäs sjösäkerhetsutrustning, Tjänster inom området sjösäkerhet 0923/ bl a service och underhåll av livflottar och annan nödutrustning. Vd Sten Sandlund, 0923/ Onice AB Pajala Kengisgatan 8, Pajala Bedriver/erbjuder förarutveckling, arrangemang och olika 0978/ natur/samiska/kulturella aktiviteter. Hantering av kritiska trafik- Vd Juha Liakka situationer och riskutbildning. Mikromakarna Pajala Teknikvägen 2, Pajala Kontraktstillverkare inom industriell elektronik. Bl a olika larm- 0978/ och säkerhetssystem samt medicinteknisk utrustning för sjukvården. Cetera Pajala Aareavaara 54, Pajala Konsulttjänster inom projektarbete, utbildningssamordning och 0978/ strategiskt utvecklingsarbete. Mervi Kostet TS Signalteknik AB Pajala Odonvägen 25, Pajala Konsulter inom elektorteknik och data.har bl a produkter som 0978/ detektorer använda för järnvägarna som övervaknings- och Thore Kotenniemi säkerhetssystem - hjulskadedetektering, urspårningswww.tssignalteknik.se detektering, varmgångs- och tjuvbromsdetektering Sr Brandtätning och Pajala Folketshusv. 18, Installation och reparation av brandutrustning. Fastighetsservice Junosuando Sten Roger Niemi, 070/ Fysio Active AB Övertorneå Dalgatsvändan 5, Rehabilitering, hälsovård, friskvård, utbildningar inom området. (Finns även i Haparanda) Övertorneå, 0927/10791 Annika Aalto Kerttu Jan Tollin AB Övertorneå Matarengivägen 28, Konsult kring organisationsutveckling och utbildning inom detta Övertorneå, 0927/ område. Jan Tollin, 070/ Skandinavisk Ecotech AB Övertorneå Finlandsvägen 1, Svensk reningsteknik anpassade för nordiskt klimat och miljö - Övertorneå, 0927/ vattenrening/ecobox Utbildning Nord Övertorneå Skolvägen 12, Yrkesutb. till arb.sökande och företag i Sverige, Norge och Övertorneå Finland. Utb. bl a Heta Arbeten och Arbetssäkerhetskort.

8 Tele Connect Tornedalen AB Övertorneå Dalgatan 28 A, Övertorneå Callcenterverksamhet, marknadsföring, marknadsundersökningar. 8 (Verksamt i Sverige o Norge) 0927/ VD Håkan Lövbrand Försvarsmaktens Vinterenhet Arvidsjaur Norrbottens regemente - I 19 Leder och planerar vinterutbildning för nationella och internationella Boden, 0921/ förband, skolor och enheter. Stödjer också försök och tester av material och utrustning i vintermiljö. Arvidsjaur Test & Training AB Arvidsjaur Flygplatsen, Arvidsjaur Kommunalt bolag med verksamheten att äga/förvalta utb.material, Vd Ralf Lundberg, 0960/ lokaler och testutrustning för att bedriva test- och övningsverksamhet i Arvidsjaurs kommun. Brand & Fordonsskydd i Älvsbyn Nygårdsvägen 24, Älvsbyn Ett säkerhetsföretag som arbetar med att förebygga brand- och Älvsbyn AB Christer Summanen, 070/ personskador.tillhandahåller produkter för brandskydd och service underhåll av brand- och säkerhetsutrustningar. Arbetar också med rådgivning, projektering och utbildning. FMV - Test och evaluerings- Älvsbyn Box 74, Vidsel Provning av försvarsmateriel nationellt/internationellt. Även centrum i Vidssel 08/ samarbeten med civila myndigheter inom civil säkerhet. Platsch. Laci Bonivart 0929/ Älvsby Folkhögskola Älvsbyn Älvsby Folkhögskola Folhögskola med bl a utbildning/övning i krishantering Älvsbyn "När det hemska händer" 0929/ (SDC Skellefteå Drive Centre AB Skellefteå Fällforsheden 5, Fällfors Riskutbildning, personbil/förarutbildningar, lastbil & buss, Bengt Astergren, 0912/ upplevelser/event. Sker på den nedlagda flygbasen i Fällfors. 070/ Kopplingar finns mot biltestverksamhet i Arjeplog. Skellefteå kommun driver också ett projekt på området " SÄKTEK" där det bl a byggs en prototyp för säkerhetsövningar - scenarioövningsplats motsvarande 8 stadskvarter i skala 1:1 i form av kulisser och kontroll med senaste teknik. ) Källor: Uppgifterna baseras på intervjuer med utvecklings-/näringslivschefer i länets kommuner, branschregister och företagens hemsidor samt i vissa fall direktkontakt med berörda företag. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande eftersom "säkerhetsområdet" för vissa företag bara utgör en del av verksamheten och kanske inte är den del som marknadsförs utåt och därmed inte har kunnat registrerats. För stora företag som har ett omfattande risk/säkerhetsarbete internt har inte heller någon registrering skett eftersom det inte riktar sig mot den öppna marknaden.

9

10

11

12 iga ör

13

14

15

16

DELTAGARE. Tempen på länet. Namn Företag/Organisation Workshop

DELTAGARE. Tempen på länet. Namn Företag/Organisation Workshop Anita Johansson Länsstyrelsen Norrbotten Hur skapar vi ett attraktivt Anita Lindfors Kommunförbundet Luleå-Austin, From High-Tech Anna Lindberg Norrbottens läns landsting Jämställdhet och mångfald - nyckeln

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

Per Nilsson 2011-08-08. Risk, säkerhet och kriskompetens ett tillväxtområde i Norrbotten

Per Nilsson 2011-08-08. Risk, säkerhet och kriskompetens ett tillväxtområde i Norrbotten 1 Per Nilsson 2011-08-08 Risk, säkerhet och kriskompetens ett tillväxtområde i Norrbotten 2 Innehållsförteckning Sammanfattning/slutsatser 3 1. Inledning 5 2. Företag/org. inom risk/säkerhet och kriskompetensområdet

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Marcus Nilsson Lars Nilsson Vännäs MK Mitsubishi 15 15 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 15 1 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 15 4 B-O

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Datum Arrangör/Kontaktman Tävlingens namn Tekn Klasser. 6 Gällivare Skidallians Tidig Snö K D17-21 Se kommande inbjudan

Datum Arrangör/Kontaktman Tävlingens namn Tekn Klasser. 6 Gällivare Skidallians Tidig Snö K D17-21 Se kommande inbjudan TÄVLINGSPROGRAM LÄNGD, 2004-2005 OBS! SAMTLIGA SANKTIONERADE TÄVLINGAR Arrangören skall sända inbjudan till Norrbottens Skidförbund. Inbjudan skall överensstämma med tävlingsprogrammet. K = Klassisk teknik

Läs mer

Bostadsmarknaden. Stellan Lundberg Tekn. dr. ÅF Infraplan 2012-12-17

Bostadsmarknaden. Stellan Lundberg Tekn. dr. ÅF Infraplan 2012-12-17 Bostadsmarknaden Stellan Lundberg Tekn. dr. ÅF Infraplan 12-12-17 Analys av bostadskön TILLKOMMANDE Bostadssökande i Pajala Registreringar maj-december 12 Nuvarande folkbokföringsort och födelsårtionde

Läs mer

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Vuopio Grovskyttarna 7 7 8 7 9 6 44 Brons 2 Lars Forsman SJ PK Luleå 3 5 5 4 7 7 31 3 Johan Hansson Luleå Polisen 4 5 4 6 2 5 26 4 Daniel Åhl Bodens SSK 2 6 4 2 4 6

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Resultatlista från Gränsträffen samt Kretsmästerskap R

Resultatlista från Gränsträffen samt Kretsmästerskap R Resultatlista från Gränsträffen 20160507 samt Kretsmästerskap R Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christopher Oltnäs Grovskyttarna 5 4 4 4 4 5 5 3 34/20 0 2 Håkan Nilsson Grovskyttarna 4 3 2 5 4 3 4 4 29/19

Läs mer

Lokala administratörer, ihsak/hsa-registret, Primärvården

Lokala administratörer, ihsak/hsa-registret, Primärvården Lokala administratörer, ihsak/hsa-registret, Primärvården Enhet VASadm Vårdcentraler Namn Telefon Användarid e-post Arjeplogs Margareta Lestander 14814 Pemarles Margareta.Lestander@nll.se Anna Lundberg

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014 A1 50 50 1 Mikael Persson SJPk 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 3 3 3 4 1 27 13 2 Leif Lundberg Piteå Pk 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 5 3 0 0 5 1 24 10 3 Mats Jönslars Kalix Ps 4 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 23 14 4 Daniel

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Fältskytte C, resultat Tävlingsdatum: 2015-06-12 Antal lag: 16 Placering Skytt Förening Träff Figur Träff Figur 1 Tommy Hansen Bodens Ssk 1 60 30 167

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 Sida 1 av 6 RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 2009-01-05 Arrangör: IFK Arvidsjaur Skidor Resultat H 21 F Banlängd 15 km 1 8 Markus Ottosson Skellefteå SK 43:26,3 0,0 2 2 Tor Larsson Skellefteå SK 44:58,4

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat Kretslag precision 1 Norrbotten 1320 Stefan Eriksson 331 Kjell Eriksson 330 Jens Strömberg 330 Jari Törmänen 329 2 Västerbotten 1319 Ove Lundqvist 332 David

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN Nyckelindikatorer B&U kommundata 120,00 1. Behörighet till gymnasiet:andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun. Procent. 100,00 80,00

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Listan är sorterad efter postnummer och verksamhetsnamn Verksamhetsnamn Adress Postnr Postort Beslutsdatum Beslutet gäller t o m

Listan är sorterad efter postnummer och verksamhetsnamn Verksamhetsnamn Adress Postnr Postort Beslutsdatum Beslutet gäller t o m ANMÄLAN TILL TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL PÅ VÄG ENLIGT 42 AVFALLSFÖRORDNINGEN (2011:927) Följande företag har anmält transport av farligt avfall, f.r.om 2011-08-09 Uppdaterad: 2015-05-13 Listan är sorterad

Läs mer

Konsulter inom energiområdet i Värmland

Konsulter inom energiområdet i Värmland Konsulter inom energiområdet i Värmland Listan med konsulter inom energiområdet i Värmland är sammanställd av de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Värmland och Energikontor Värmland. Den finns även

Läs mer

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur Underhållskontrakt Väg från 2015-09-01 rev. 2015-08-19 ARJEPLOG 2012-09-01--2016-08-31 SVEVIA AB, Box 50, 930 90 Arjeplog Ulf Lundqvist Telefon 010-476 14 45 ulf.lundqvist@svevia.se Projektledare Lotta

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län norrstyrelsen rapport 2009:1 Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Presentation av On Ice

Presentation av On Ice Presentation av On Ice Projektledare för Alkolåsförsöket i samarbete med Vägverket Onice AB Onice AB grundades 2003 av Juha Liakka och Tommy Lundberg Verksamma på den egna anläggningen i Pajala på Sattajärvisjön

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter?

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Annica Henelund Mycket viktig fråga för Kirunas utveckling! Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Detta

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL PÅ VÄG ENLIGT 26 AVFALLSFÖRORDNINGEN

TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL PÅ VÄG ENLIGT 26 AVFALLSFÖRORDNINGEN TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL PÅ VÄG ENLIGT 26 AVFALLSFÖRORDNINGEN (2011:927) Följande företag har erhållit tillstånd att yrkesmässigt transportera farligt avfall. Uppdaterad: 2015-05-13 Listan

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014

IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014 IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Akzo Nobel Functional Chemicals AB Anette Elmeflo 3 Akzo Nobel Functional Chemicals AB Oscar Tenfält 4

Läs mer

Förening Lag Antal Hallbokningar P Grön 1 (4 lag) Team Boden IBF 05/06 1 2015-02-08 (Boden Arena) Luleå SK 04/05 2 Önskemål V2 2015-01-10/11

Förening Lag Antal Hallbokningar P Grön 1 (4 lag) Team Boden IBF 05/06 1 2015-02-08 (Boden Arena) Luleå SK 04/05 2 Önskemål V2 2015-01-10/11 Förening Lag Antal Hallbokningar P Grön 1 (4 lag) Team Boden IBF 05/06 1 2015-02-08 (Boden Arena) 04/05 2 Önskemål V2 2015-01-10/11 Haparanda AIK 05 3 2014-11-22 (Idrottshuset) Kiruna AIF 4 Önskemål V11

Läs mer

Rescue Team Scandinavia

Rescue Team Scandinavia Rescue Team Scandinavia Vem Är vi? Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Historia Mål Vision Tjänster Resurser Certifieringar Övriga frågor En kort Film om oss Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Easywash

Läs mer

Inget svar

Inget svar 14 12 10 8 6 4 2 0 Inget svar 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 GIS-samordnare Beredskapssamordnare Finns det ett etablerat samarbete mellan krisledning/räddningsledning och GIS

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 17 32 3 B-O Näslund Lena Näslund Vännäs MK Subaru

Läs mer

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen Lycksele 23/5-09 Kretsmästerskap AC C-vapen Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen 1. Kurt Marklund Norsjö PK 48/25 2. Peter Stenlund Norsjö PK 47/25 Särskj.

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Mästerskapet Öppen klass Namn Klubb Resultat 1 Kurt Marklund Norsjö Psk 47/22 Guldmedaljör 2 Dag Olofsson Norsjö Psk 46/21 * Silvermedaljör * = efter

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

N Y S Ä T R A P I S T O L K L U B B. Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Sida 1 (5)

N Y S Ä T R A P I S T O L K L U B B. Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Sida 1 (5) Sida 1 Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Arrangör: Nysätra Pistolklubb Vapengrupp C 3 Namn Klubb Kortnr. Träff/fig Std.medalj 1. Jonas Jonsson Nysätra Pk 6432 48/25 (19p) S 2. Lennart Selander Övik

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Thomas Lathi Tomas Wikström NMS Boden Mitsubishi 17 19 17 53 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 22 0

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p)

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p) Fullträffen 16-06-06 A1 Åsa Edvinsson Umeå PK 38/24 (2p) B Björn Karlström Nätra Skyttegille 35/20 (2p) B Linus Eriksson Vännäs PSK 32/22 (0p) Kennet Kalberg Vännäs PSK 28/18 (4p) Dennis Andersson Umeå

Läs mer

Ombyggnad av tak på stadshuset i Luleå

Ombyggnad av tak på stadshuset i Luleå Ombyggnad av tak på stadshuset i Luleå Stadshuset Per Liikamaa 070-6106815 per.liikamaa@glbbygg.se Byggstart juni 2010 Byggkostnad 1 mkr Kv Göken 25 4 Tel: 0920-220341 Adress: 97254 LULEÅ http://www.glbbygg.se

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

Resultatlista Jägarsmällen

Resultatlista Jägarsmällen Resultatlista Jägarsmällen 2004-05-23 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Jonny Lindgren Kalix PS 31/16 2 Mats Gustafsson Piteå PK 24/13 3 Carina Nilsson Boden SSK 20/12 Resultat i A-vapen Klass 2 1 Ralf Linder

Läs mer

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 3 Kravspecifikation 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 4 2. EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 4 2.1 Medicinska tjänster 4 2.2 Företagsläkare 5 2.3 Psykosocialt

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

ADRESSLISTA ÖNBF:s Styrelse, Sportgrensansvariga Kommittéledamöter m.fl. 2015

ADRESSLISTA ÖNBF:s Styrelse, Sportgrensansvariga Kommittéledamöter m.fl. 2015 ADRESSLISTA ÖNBF:s Styrelse, Sportgrensansvariga Kommittéledamöter m.fl. 2015 ÖVRE NORRA TILLSTÅNDSGIVARE WEBBMASTER BILSPORTFÖRBUNDET ÖNBF:s Kansli Box 104 Box 104 961 22 BODEN Lars Åkerström ord. 921

Läs mer

Emma Bergman Frida Kullebjörk

Emma Bergman Frida Kullebjörk Visste du att 4 av 5 jobb i Sverige och Kiruna skapas hos de små privata företagen? Visste du att 58% av Kirunas skatteintäkter kommer från näringslivet? (14% från pensionärer, 26% från offentligt anställda

Läs mer

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 - mål med förändringen Anläggningen ännu mer i fokus på systemnivå Vidareutveckla beställarrollen Tillgänglig organisation med tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Träff Utbildningsanordnare i Malmfälten

Träff Utbildningsanordnare i Malmfälten Träff Utbildningsanordnare i Malmfälten Fredrika Persson, Freja konsulter Tillväxt i Malmfälten projektet Innehållsförteckning 1 Träff för Utbildningsanordnare i Malmfälten... 1 2 Behov av Kompetensförstärkning

Läs mer