Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare"

Transkript

1 Styrdokument, regler Dnr UBN/2016:42 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden , reviderad Reviderad: Reviderad utifrån nämndbeslut gällande Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid Dnr: UBN/2014:229. Giltig t.o.m: Tillsvidare Ansvarig ägare: Utbildningschef 1

2 Innehållsförteckning 1. Allmän information om barnomsorg i Upplands Väsby kommun....sid Verksamheter inom barnomsorgen - Förskola för barn i åldrarna 1-5 år - Pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år - Allmän förskola 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år för barn i åldrarna 3-5 år - Skolbarnomsorg i fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år - Öppen förskola för barn i åldern 0-6 år - Barnomsorg på obekväm arbetstid för barn i åldern 1-12 år 1.2. Öppettider Planerings- och utvärderingsdagar 1.3. Hämta och lämna 1.4. Olycksfallsförsäkring 2. Vem har rätt till barnomsorg och hur ansöker man om plats?...sid Rätt till barnomsorg Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid 2.2. Ansökan om barnomsorgsplats Ansökan om barnomsorgsplats på obekväm arbetstid Barn från Upplands Väsby kommun som önskar plats i annan kommun Barn från annan kommun som önskar plats i Upplands Väsby kommun 2.3. Platserbjudande 2.4. Byte av anordnare 2.5. Regler vid kösituation till förskola/pedagogisk omsorg 2.6. Överenskommelse mellan vårdnadshavare och anordnare 3. Vistelsetid för barn i barnomsorgen....sid När vårdnadshavare arbetar eller studerar 3.2. När vårdnadshavare är föräldraledig Möjlighet till utökad vistelsetid i förskoleverksamhet för äldre syskon när vårdnadshavare kombinerar föräldraledighet med arbete/studier 3.3. När vårdnadshavare blir arbetslös 3.4. När vårdnadshavare blir sjukskriven 3.5. När vårdnadshavare drabbas av sjukdom eller skada 3.6. Fritidshemsplats vid skollov 3.7. Ändring av vistelsetid 4. Avgifter. sid Avgiftsregler Maxtaxa 4.2. Avgiftsgrundande inkomst 4.3. Betalning av avgift 4.4. Reducerad avgift vid sjukdom 4.5. Utebliven betalning 5. Uppsägning sid Avstängning sid. 10 2/10

3 1. Allmän information om barnomsorg i Upplands Väsby kommun 1.1. Verksamheter inom barnomsorgen Förskola för barn i åldrarna 1-5 år Förskolan är till för att göra det möjligt för vårdnadshavare att arbeta och studera. Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas arbete/studier eller efter barnets behov. Pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år Denna omsorgsform innebär att en dagbarnvårdare bedriver pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år i sitt hem. Pedagogisk omsorg kan sökas om vårdnadshavarna arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov. Allmän förskola 15 timmar/ vecka eller 525 timmar/ år för barn i åldrarna 3-5 år Kommunen erbjuder alla 3-, 4- och 5-åringar kostnadsfri plats i förskola. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år och gäller under perioden 1 september 31 maj. Om barnet fyller 3 år på våren så erbjuds allmän förskola från 1 september samma år. Förskoleverksamheten där barnet är placerat förlägger tiden utifrån den pedagogiska verksamheten. Skolbarnomsorg i fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år På fritidshem bedrivs skolbarnsomsorg för barn som är 6-12 år, vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet under den del av skoldagen som är skolfri samt under skollov. Öppen förskola för barn i åldrarna 0-6 år Öppen förskola vänder sig till vuxna med barn i åldern 0-6 år som inte har barnomsorg. Verksamheten är kostnadsfri och ingen anmälan behövs. Barnomsorg på obekväm arbetstid för barn i åldrarna 1-12 år. Denna barnomsorg vänder sig till vårdnadshavare med barn som har behov av barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn. På kommunens hemsida presenteras en karta med information om alla verksamheter som bedriver barnomsorg i Upplands Väsby. På hemsidan finns även jämförelseverktyget Väsby Jämföraren där du dessutom kan få mer information om personalens utbildningsnivå, vad de som idag har barn på t.ex. en viss förskola tycker om verksamheten, antal barn per årsarbetare m.m Öppettider Förskolan, den pedagogiska omsorgen och fritidshemmet ska ha öppet under alla vardagar och bedrivas kontinuerligt hela året. Verksamheten ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller barnets eget behov. Verksamheterna ska ha öppet inom ramtiden kl , och ha öppet 52,5 timmar per vecka om vårdnadshavare har behov av barnomsorg. Öppettiderna fastställs av respektive rektor/förskolechef. 3/10

4 Barnomsorg på obekväm arbetstid har öppet mellan ca och till ca 6.30 under vardagar samt helgdagar dag och natt Planerings- och utvärderingsdagar Verksamheten har rätt att stänga fyra dagar per år för planering och utvärdering. Anordnaren ska kunna erbjuda barnomsorg även under planerings- och utvärderingsdagarna om vårdnadshavare så önskar Hämta och lämna Barn i barnomsorg och skolbarnomsorg ska hämtas och lämnas av vårdnadshavare eller den person som vårdnadshavaren meddelat verksamheten. Barn i skolbarnomsorgen kan efter överenskommelse mellan vårdnadshavare och verksamhet gå hem själva Olycksfallsförsäkring Barnen är olycksfallsförsäkrade i Upplands Väsby kommun. Villkoren finns att läsa på kommunens hemsida. 2. Vem har rätt till barnomsorg och hur ansöker man om plats? 2.1. Rätt till barnomsorg Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg; 1. I den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller när barnet har ett eget behov. 2. När vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen erbjuds barnomsorg för barn mellan 1-5 år 30 timmar i veckan. 3. När vårdnadshavare är arbetslös erbjuds barnomsorg för barn mellan 1-5 år 30 timmar i veckan. 4. När vårdnadshavare är sjukskriven erbjuds barnomsorg för barn mellan 1-5 år 30 timmar i veckan 5. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds barnomsorg och skolbarnomsorg efter behov. Vårdnadshavare kan inte erbjudas plats om han/hon har någon barnomsorgsskuld till Upplands Väsby kommun Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid: Vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid gör kommunen alltid en individuell prövning vid varje enskilt fall och beslut fattas därefter. Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid om de uppfyller följande kriterier: 4/10

5 1. Att båda vårdnadshavarna eller sammanboende par arbetar på kvällar, nätter eller helger (styrks med schema/intyg från arbetsgivare). 2. Att vårdnadshavarna har försökt få andra arbetstider (styrks med intyg från arbetsgivare). 3. Att ingen annan familjemedlem eller annan person i familjens närhet kan ta hand om barnet. Om vårdnadshavaren är separerad ska denne/denna styrka att den andra vårdnadshavaren inte bor på samma ort. 4. Att den obekväma arbetstiden är kontinuerlig, dvs. att det rör sig om minst 3 månader. 5. Att den obekväma arbetstiden är frekvent förekommande, dvs. minst 2 gånger i månaden. 6. Egenföretagare ska kunna visa att de inte har möjlighet att arbeta dagtid Ansökan om barnomsorgsplats När vårdnadshavare har ansökt om förskola ska kommunen erbjuda barnet plats inom fyra månader. Vårdnadshavaren ansöker om barnomsorgsplats i e-tjänsten som nås via Upplands Väsby kommuns hemsida, detta oavsett om man önskar plats i en fristående eller kommunal verksamhet inom eller utanför kommunen. Ansökan om barnomsorgsplats kan göras tidigast när barnet är tre månader gammalt. I ansökan ska vårdnadshavaren välja hos vilken anordnare de önskar barnomsorgsplats, högst tre alternativa val kan göras. Vårdnadshavaren fyller även i från och med vilket datum platsen önskas, och om de önskar heltid eller deltid. Vårdnadshavaren är skyldig att lämna uppgifter över hela hushållets avgiftsgrundande inkomster. Innan barnomsorgsplats erbjuds ska anmälan om inkomst/sysselsättning, som gäller vid datum platsen önskas, göras till kommunen. Eventuell ändring av informationen som registrerades vid ansökan ska meddelas till kommunen snarast Ansökan om barnomsorgsplats på obekväm arbetstid Om vårdnadshavaren anmäler önskemål om barnomsorg på obekväm arbetstid ska ansökan göras minst en månad i förväg. För barnomsorg på obekväm arbetstid kan ansökan göras tidigast när barnet är ett år gammalt. Tjänsten barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds för närvarande endast av en utförare i kommunen. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. Därefter ska vårdnadshavaren senast den 15:e varje månad skicka in arbetsschema på nytt för att bli beviljad fortsatt barnomsorg på obekväm arbetstid Barn från Upplands Väsby kommun som önskar plats i annan kommun Vårdnadshavare som önskar barnomsorgsplats i en annan kommun ansöker om plats i den aktuella kommunen. Upplands Väsby kommun betalar ersättning för platsen under förutsättning att vårdnadshavaren inte har barnomsorgsskulder till Upplands Väsby kommun Barn från annan kommun som önskar plats i Upplands Väsby kommun Vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun kan ansöka om barnomsorgsplats i Upplands Väsby kommun. Detta görs via e-tjänsten på kommunens hemsida Platserbjudande Vårdnadshavare får besked via e-tjänsten om platserbjudande från förskolan, pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet. Vårdnadshavaren ska svara på erbjudandet inom 5 arbetsdagar via länken som leder till e-tjänsten. Vårdnadshavare som erbjuds en plats inom barnomsorgen måste 5/10

6 aktivt tacka ja eller nej till platserbjudandet via e-tjänsten.om inget svar har erhållits inom 5 arbetsdagar likställs detta med att vårdnadshavare har tackat nej till platsen. Vårdnadshavare kan tacka nej till platserbjudande utan att förlora sin plats i kön om de vill flytta fram önskat startdatum. Om vårdnadshavarna tackar nej till erbjuden förskoleplats har de godtagit en längre väntetid. I och med att vårdnadshavarna har tackat nej till erbjuden förskoleplats, har kommunen inte längre skyldighet att erbjuda en plats inom fyra månader. Platsen ska tillträdas på angivet startdatum eller senast fyra veckor därefter. Debitering sker från startdatum. Startdatum kan endast ändras av anordnaren Byte av anordnare Vårdnadshavare som vill byta anordnare gör en ny ansökan via e-tjänsten. Man har ingen förtur utan köar till respektive anordnare efter ansökningsdatum. Vid byte ska vårdnadshavare meddela den nuvarande anordnaren så fort som möjligt och göra en uppsägning via e-tjänsten. Byte inom kommunen innebär inte att platsen sägs upp, endast placeringen. Den nya placeringen kan tillträdas tidigast en månad efter registrering av uppsägning via e-tjänsten Regler vid kösituation till förskola/pedagogisk omsorg När det uppstår kö till plats hos vald anordnare gäller följande prioriteringsordning: 1. Barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling, barn med eget behov samt bistånd enligt socialtjänstlagen. 2. Garantidatum 3. Syskonförtur 4. Anmälningsdatum, inkluderar byte och om garantidatum är förbrukad. Om flera barn har samma anmälningsdatum och önskemål om samma anordnare ska födelsedatum gälla som nästa sorteringsprincip, vilket innebär att det äldsta barnet placeras först Överenskommelse mellan vårdnadshavare och anordnare Platserbjudande skickas ut via e-tjänsten. Vårdnadshavare tackar då ja eller nej till platsen inom 5 arbetsdagar via e-tjänsten. Villkoren i platserbjudandet gäller som överenskommelse mellan vårdnadshavare och anordnare. Vårdnadshavare ska även registrera vistelsetiden (schema) via e- tjänsten. 3. Vistelsetid för barn i barnomsorgen Om förhållandena ändras under pågående barnomsorgsperiod, t.ex. att vårdnadshavaren ska vara föräldraledig eller blir arbetslös, ska vårdnadshavaren snarast anmäla det till anordnaren och kommunen via e-tjänsten. Barn med föräldralediga, studerande, sjukskrivna eller arbetslösa vårdnadshavare har rätt att vara i barnomsorgen 30 timmar per vecka(gäller ej fritidshem). Barn som vistas i barnomsorgen mer än 15 timmar kommer att räknas som heltidsbarn och vårdnadshavare betalar heltidstaxa. För att kunna ta del av 30 timmars barnomsorg måste vårdnadshavaren gå in på e-tjänsten via Upplands Väsby kommuns hemsida och registrera ett nytt schema för sitt barn, samt uppge 6/10

7 hushållets totala inkomst. När vårdnadshavare gör en nyansökan om barnomsorg ska ett barnschema och inkomstanmälan registreras samtidigt När vårdnadshavare arbetar eller studerar Vistelsetiden i förskolan och i den pedagogiska omsorgen baseras på vårdnadshavarens arbets- /studietid samt resa till och från arbets-/studieplatsen. Skolbarnomsorg ges före och efter schemalagd skoltid. Under skolloven ges omsorg hela dagen När vårdnadshavare är föräldraledig Barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen har rätt att behålla samma vistelsetid som före vårdnadshavarens föräldraledighet i två månader efter det nya syskonets födelse, vid tvillingfödsel gäller fem månader. Därefter har barn i åldern 1-5 år rätt till barnomsorg 30 timmar per vecka. Ansökan ska göras via e-tjänsten. Barn på fritidshem får vid vårdnadshavarens föräldraledighet behålla sin plats i två månader efter det nya syskonets födelse, vid tvillingfödsel gäller fem månader. Därefter har det äldre syskonet ingen rätt att gå på fritidshem Möjlighet till utökad vistelsetid i förskoleverksamhet för äldre syskon när vårdnadshavare kombinerar föräldraledighet med arbete/studier Vårdnadshavare som kombinerar föräldraledigheten enligt föräldraledighetslagen med att arbeta eller studera kan få utökad barnomsorgstid, det vill säga mer än 15 timmar per vecka för äldre syskon som är 1-5 år. Vid studier krävs att utbildningen är studiemedelsberättigad och omfattar minst halvtid, vilket motsvarar 15 högskolepoäng per termin. Förutsättningarna ska styrkas med intyg från arbetsgivaren/utbildningsanordnaren att kursen har påbörjats. Intyget skickas till kommunen När vårdnadshavare blir arbetslös När en vårdnadshavare blir arbetslös har barn som är 1-5 år rätt till barnomsorg 30 timmar per vecka. Ansökan ska göras via e-tjänsten genom att registrera ett nytt schema. För barn på fritidshem upphör rätten till platsen den första dagen i månaden efter att en vårdnadshavare blir arbetslös. 3.4 När vårdnadshavare blir sjukskriven När en vårdnadshavare blir sjukskriven har barn som är 1-5 år rätt till barnomsorg 30 timmar per vecka. Ansökan ska göras via e-tjänsten. Verksamheten där barnet är placerat avgör när placeringstiden ska förläggas. I möjligaste mån ska hänsyn tas till vårdnadshavarens önskemål. För barn på fritidshem upphör rätten till platsen den första dagen i månaden efter att en vårdnadshavare blir sjukskriven. 7/10

8 3.5. När vårdnadshavare drabbas av sjukdom eller skada Om det uppstår ett tillfälligt behov av utökad omsorgstid när en vårdnadshavare drabbas av sjukdom eller skada kan det beviljas om behovet är styrkt. Barn i förskoleklass och skola som normalt inte har rätt till skolbarnomsorg under vårdnadshavares arbetslöshet, har vid behov möjlighet till tillfällig omsorg under dennes sjukdom eller skada. Om barnet har två vårdnadshavare, varav en är varaktigt oförmögen att utföra omvårdnad, så finns möjlighet att få barnomsorg utifrån den andra vårdnadshavarens arbete/studier. Att den ena vårdnadshavaren inte kan utföra omvårdnad ska styrkas med intyg från läkare/social myndighet. Ansökningsblankett Ansökan om barnomsorg av särskilda skäl finns på kommunens hemsida Fritidshemsplats vid skollov Barn i förskoleklass och skola som inte är inskrivna i den ordinarie skolbarnomsorgen erbjuds omsorg vid skollov, under förutsättning att vårdnadshavare arbetar eller studerar. Anmälan görs via e-tjänsten, där vårdnadshavaren skriver i meddelandefältet att det gäller en placering under lov, och även vilka datum som gäller. Intyg som styrker att man arbetar eller studerar ska skickas till kommunen. Vårdnadshavaren tar dessutom direktkontakt med det önskade fritidshemmet senast 14 dagar innan plats behövs Ändring av vistelsetid Ändring av vistelsetid ska meddelas anordnaren så fort som möjligt samt registreras via e- tjänsten. Avgiften beräknas utifrån barnets normala vistelsetid (heltidstaxa respektive deltidstaxa). Det är inte möjligt att tillfälligt ändra vistelsetiden, det vill säga gå från heltidstaxa till deltidstaxa, under till exempel en semesterperiod för att därigenom erhålla en lägre avgift under denna begränsade period. En nedgång i vistelsetid kan inte göras för en period som är kortare än två månader. Om detta sker kan Upplands Väsby kommun komma att ta ut skillnaden i avgift i efterhand. 4. Avgifter 4.1. Avgiftsregler Vårdnadshavare betalar barnomsorgsavgift till den kommun som han/hon är folkbokförd i, oavsett om det är en kommunal eller fristående anordnare som bedriver verksamheten eller om barnet är placerat i den egna kommunen eller i någon annan kommun. Avgiften betalas tolv månader per år och baseras på barnets omsorgstid och hushållets totala inkomst. Avgiften för barnomsorg på obekväm arbetstid ingår i maxtaxan. Heltidstaxa Deltidstaxa Mer än 15 timmar per vecka Till och med 15 timmar per vecka 8/10

9 Reducerad taxa Syskonrabatt 3-5 åringar om de har barnomsorg mer än 15 timmar per vecka (de första 15 timmarna är gratis, se nedan) Vårdnadshavare som har flera barn i barnomsorgen betalar en lägre avgift för det äldre barnet/barnen. Den allmänna förskolan för 3-, 4- och 5-åringar är avgiftsfri och anordnas under perioden 1 september t.o.m. 31 maj. Vårdnadshavare betalar endast om deras barn går i förskolan mer än 15 timmar i veckan, samt under sommarmånaderna. Om barnet går från förskola till skolbarnomsorg betalas avgift för förskoleverksamhet t.o.m. juli månad det år barnet börjar i förskoleklass. Avgift för skolbarnomsorg betalas från och med augusti det år barnet börjar förskoleklass Maxtaxa Kommunen tillämpar maxtaxa. Det betyder att barnomsorgsavgiften är inkomstrelaterad, med en maximalt högsta avgift per barn. Maxbeloppet är olika beroende på om man betalar heltidstaxa, deltidstaxa eller reducerad taxa. Inkomstuppgifter registreras via e-tjänsten. Om vårdnadshavaren inte lämnar in några inkomstuppgifter till kommunen debiteras den högsta taxan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. En tabell med gällande taxor finns på kommunens hemsida Avgiftsgrundande inkomst Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott i näringsverksamhet. Inkomster ska uppdateras vid ändringar eller 1 gång per år. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets gemensamma inkomster. Med hushåll avses både ensamstående och makar med eller utan gemensamma barn. Med makar ska jämställas par som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress. Vårdnadshavaren är skyldig att lämna uppgifter över hela hushållets avgiftsgrundande inkomster. Innan barnomsorgsplats erbjuds ska inkomstanmälan göras till kommunen via e-tjänsten. Kommunen gör regelbundna stickprov för att bedöma riktigheten i lämnade inkomstuppgifter. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot uppgifter hos andra myndigheter Betalning av avgift Avgiften betalas från och med första dagen barnet börjar i förskolan, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Observera att vårdnadshavare som ansöker om en plats i barn/skolbarnomsorgen har 1 månads uppsägningstid om de har tackat ja till den, oavsett om de har startat eller inte. Inbetalning kan göras antingen via faktura, e-faktura eller autogiro. Vårdnadshavaren är skyldig att genast anmäla förändringar som påverkar avgiften. Ändringarna gäller från och med den första dagen i månaden efter att en förändring anmälts via e-tjänsten. 9/10

10 4.4. Reducering av avgift vid sjukdom Om barn är frånvarande på grund av sjukdom reduceras taxan efter sammanhängande sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar (läkarintyg krävs). Den dag som anmälan gjorts till försäkringskassan räknas som första sjukdag. Reducering av avgift sker för varje sjukdag som följer efter 30 dagars sammanhängande sjukfrånvaro. Anmälan om reducerad avgift på grund av sjukdom görs genom insändande av intyg från försäkringskassan och läkarintyg till kommunen Utebliven betalning Vid utebliven betalning av barnomsorgsavgift debiteras dröjsmålsränta och inkassoavgift från och med förfallodagen. 5. Uppsägning Uppsägningstiden är 30 dagar och barnomsorgsavgiften betalas under hela uppsägningstiden. Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten under fliken Avsluta placering eller uppsägning för byte av förskola. Vårdnadshavare kan välja att säga upp sin plats tillfälligt. Därmed avslutas den gamla placeringen och vårdnadshavaren måste ansöka om ny placering via e-tjänsten. Tillfällig uppsägning får inte understiga tre månader. Säger vårdnadshavaren upp sin barnomsorgsplats kan inte en ny plats tillträdas förrän tidigast tre månader efter att den föregående placeringen avslutades. 6. Avstängning Om barnomsorgsavgiften inte betalas riskerar vårdnadshavaren att avstängas från platsen. Om platsen inte nyttjas under en sammanhängande period om minst tre månader, och det inte finns särskilda skäl till detta, så upphör rätten till platsen. 10/10

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Styrdokument, regler 2015-02-18 Dnr UBN/2014:229 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - Information till föräldrar

Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - Information till föräldrar Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - Information till föräldrar Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden 2012-12-12 Reviderad: Giltig

Läs mer

RIKTLINJER Beslut BoU 7/15 Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun

RIKTLINJER Beslut BoU 7/15 Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun Avgifter, regler och rutiner samt information om pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem 1 ALLMÄNT OM PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Vår målsättning

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden www.jokkmokk.se/barn och utbildning Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem Gäller fr.o.m. 2014-09-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Rutin/Regel/Instruktion Handläggare: Johanna Helsing, Lisbeth Brink Fastställare: Förvaltningschef utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00475]

Läs mer

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller från och med 1 januari 2016 Tillämpningsområde Taxan gäller barn med plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Rutin/Regel/Instruktion Handläggare: Johanna Helsing, Lisbeth Brink Fastställare: Förvaltningschef utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00475]

Läs mer

Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarnomsorg samt allmän förskola För

Läs mer

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Tillämpningsregler för förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Sida 2 av Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Dessa tillämpningsregler används för vägledning i att

Läs mer

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Taxor och avgifter I LUDVIKA KOMMUN

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Taxor och avgifter I LUDVIKA KOMMUN 1 (16) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-02-10 Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Taxor och avgifter I LUDVIKA KOMMUN Antagen SUN 2016-03-10 25 2 (16) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-05-21 Hylte kommun Odengatan 1 Tfn 0345-180 00 vx kommunen@hylte.se Postgiro 10 53 60-2 Barn- och ungdomsk. 314 80 Hyltebruk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NYBRO KOMMUNS FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET. Tillämpningsföreskrifter

VÄLKOMMEN TILL NYBRO KOMMUNS FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET. Tillämpningsföreskrifter VÄLKOMMEN TILL NYBRO KOMMUNS FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET Tillämpningsföreskrifter Februari 2016 Allmänt Förskole- och fritidshemsverksamhet anordnas för barn 1-12 år som är bosatta i och/eller

Läs mer

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun

Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Barnomsorg och skolbarnsomsorg i Nordmalings kommun Avgifter, regler och rutiner samt information om Familjedaghem Förskolor och Fritidshem Reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun STYRDOKUMENT Dnr BKU 2015/99 Sida Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun Förskolor för barn i åldern 1-5 år I Kramfors finns förskolor för barn i åldern 1-5 år. Vid

Läs mer

INNEHÅLL. Verksamhetsformer... 2. Registrering i aktuell kö... 3. Placering... 3. Planeringsdagar... 4. Avgifter och regler... 4. Taxa...

INNEHÅLL. Verksamhetsformer... 2. Registrering i aktuell kö... 3. Placering... 3. Planeringsdagar... 4. Avgifter och regler... 4. Taxa... INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)... 2 Registrering i aktuell kö... 3 Placering...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-27, 240 Gäller from 2010-07-01 Senast reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2010-06-09, 132 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler

Läs mer

Regler för att erhålla och nyttja plats inom. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Regler för att erhålla och nyttja plats inom. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i KINDA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-10-26, 87 Gäller fr o m 2015-11-01 Reviderad

Läs mer

Tillämpningsregler. Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Gäller fr.o.m. 2016-04-12. Antagen av bildningsnämnden 2016-04-12 41

Tillämpningsregler. Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Gäller fr.o.m. 2016-04-12. Antagen av bildningsnämnden 2016-04-12 41 Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Antagen av bildningsnämnden 2016-04-12 41 Innehållsförteckning VEM HAR RÄTT TILL FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG?. 1 KÖTID,

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN Gäller från och med 2011-07-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22, 91 www.monsteras.se 1 VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 Reviderad 2016-01-01

Läs mer

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 2011:662 Barnomsorgsenheten Monica Winbladh, 016-710 54 57 KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, FRITIDSHEM OCH ANNAN

Läs mer

GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING

GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING TAXOR OCH AVGIFTER KOM 2008.148 041 Barnomsorgstaxa och tillämpningsanvisningar Fastställd av kommunfullmäktige Gäller fr o m 1991-01-28, 7 1991-03-01 Reviderad

Läs mer

Bråbygdens föräldrakooperativ Regelverk

Bråbygdens föräldrakooperativ Regelverk Regelverk Uppdaterat 2016-01-01 Regelverk Bråbygdens föräldrakooperativ Regelverket reglerar verksamheten. Föräldraföreningens styrelse kan ändra regelverket efter behov. Vid behov av snabba beslut kan

Läs mer

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter 2016-04-29 Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter Vem kan fa fö rsköla, fritidshem öch pedagögisk ömsörg? 1. Förskola, fritidshem och

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildingsnämnden

Läs mer

Barnomsorgstaxa Förskolan Blå Draken

Barnomsorgstaxa Förskolan Blå Draken Barnomsorgstaxa Förskolan Blå Draken 2014 Maxtaxa Vi följer maxtaxeförordningen på förskolan. (Förordning 2001:160). Taxan omfattar barn placerade i förskola. Högsta avgift i förskola Barn 1: 3 % av inkomsten

Läs mer

Inskrivnings- och avgiftsregler

Inskrivnings- och avgiftsregler Inskrivnings- och avgiftsregler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på Gotland Inskrivnings- och avgiftsreglerna är beslutade av barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland 2009-12-09.

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun Välkommen till Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun Regler och avgifter från och med den 1 februari 2014 Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola,

Läs mer

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2013-11-11 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 3 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Förskola-grundskola. Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01

Förskola-grundskola. Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01 Förskola-grundskola Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01 1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg I förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår: - Förskola

Läs mer

Regler för placering, peng och avgift 2015

Regler för placering, peng och avgift 2015 1(20) Regler för placering, peng och avgift 2015 1. Gemensamma regler för vårdnadshavare och huvudman... 2 1.1 Förskola och pedagogisk omsorg... 2 Föräldraledig för vård av annat barn... 3 Omsorg vid föräldraledighet

Läs mer

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen.

VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. VÅRA REGLER INOM FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Gäller från 1 oktober 2012, revideras årligen. 1 Innehåll: 1 Syfte med förskola och fritidshem sid3 2 Placering av barn/elever på förskola och fritids 3 Alla barns

Läs mer

Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun

Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 263/02, 171/03 Komplettering av kommunfullmäktige 152/07 Redaktionella ändringar av barn och utbildning, 2010-11-29 Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun

Läs mer

förskola och fritidshemsverksamhet

förskola och fritidshemsverksamhet Tillämpningsföreskrifter för Foto Stephan Berglund förskola och fritidshemsverksamhet TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-10 Reviderad

Läs mer

Regler och Taxa för barnomsorgen

Regler och Taxa för barnomsorgen Regler och Taxa för barnomsorgen i MÖNSTERÅS KOMMUN Gäller från och med 2016-01-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden, 127, 2015-12-09 www.monsteras.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid RÄTT TILL PLATS

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Förskola, fritidshem och pedagogisk Vårt utbud Förskola Förskolan vänder sig till barn från ett till fem år. Utbildning i förskolan

Läs mer

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Definitioner Kommunens regler för förskola

Läs mer

Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15. Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun

Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15. Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15 Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun Principer för att få och nyttja plats inom förskoleverksamheten Staffanstorps kommun ska,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva april 2008 11:2 KÖ- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten riktar

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem i Haninge kommun

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem i Haninge kommun 1 2007-12-03 Rev. 2009-04-29 (Grund- och förskolenämnden) Rev. 2010-02-04 (Kanslichef) Rev. 2010-03-30 (Grund- och förskolenämnden, 19) Rev. 2011-10-26 (Grund- och förskolenämnden, 110) Rev. 2012-03-28

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER. För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER. För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TAXEBESTÄMMELSER För förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nacka Lagar och regler Förskolan och fritidshemmet styrs av både nationella och kommunala styrdokument. Riksdag

Läs mer

TAXOR OCH TILLÄMPNINGS- FÖRESKRIFTER för förskoleverksamhet, pedagisk omsorg och skolbarnsomsorg i Lomma kommun - 1 - Gäller från 2011-01-01

TAXOR OCH TILLÄMPNINGS- FÖRESKRIFTER för förskoleverksamhet, pedagisk omsorg och skolbarnsomsorg i Lomma kommun - 1 - Gäller från 2011-01-01 TAXOR OCH TILLÄMPNINGS- FÖRESKRIFTER för förskoleverksamhet, pedagisk omsorg och skolbarnsomsorg i Lomma kommun - 1 - Gäller från 2011-01-01 TAXOR OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för förskoleverksamhet, pedagisk

Läs mer

INFORMATION OM. Regler och avgifter. för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg GÄLLER FRÅN 2006-01-01

INFORMATION OM. Regler och avgifter. för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg GÄLLER FRÅN 2006-01-01 INFORMATION OM Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg GÄLLER FRÅN 2006-01-01 Denna broschyr innehåller information om regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom ramen

Läs mer

Förskoleregler Gäller från och med 2016-01-01

Förskoleregler Gäller från och med 2016-01-01 Förskoleregler Gäller från och med 2016-01-01 Vem har rätt att erhålla plats? Hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar, erbjuds plats

Läs mer

Regler för barnomsorg i Trosa kommun

Regler för barnomsorg i Trosa kommun Regler för barnomsorg i Trosa kommun Gäller fr.o.m. 1 februari 2016 Antagen av: Humanistiska nämnden 2016-01-26, 6 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Skolkontoret Maria Kjellén Handläggare

Läs mer

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola 2015-04-23 Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Definition Förskolan

Läs mer

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan.

Förskola är en egen skolform som erbjuds barn i ålder 1-5 år och ska följa Förskolans läroplan. Förskola och fritidshem/pedagogisk omsorg i Knivsta kommun Verksamheten bedrivs i kommunal och enskild regi och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta och stadigvarande vistas i kommunen.

Läs mer

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsnämndens handling 20-2009 Kommunal barnomsorg Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 Med denna broschyr vänder vi oss till föräldrar. Den medföljer också

Läs mer

Riktlinjer och avgifter inom förskola och fritidshem

Riktlinjer och avgifter inom förskola och fritidshem Bildningsförvaltningen Dokumentägare: Stab Fastställd 2003-12-15 Reviderad: 2015-12-01 Riktlinjer och avgifter inom förskola och fritidshem Barn och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige har antagit

Läs mer

RIKTLINJER FÖR. tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten i Eksjö kommun. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-17, xxx

RIKTLINJER FÖR. tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten i Eksjö kommun. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-17, xxx RIKTLINJER FÖR tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten i Eksjö kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-17, xxx 2 / 9 Innehållsförteckning Ansökan... 4 Dygnet-runt-öppen

Läs mer

Revidering av regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Revidering av regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-30 Diarienummer FG/2015:16 Revidering av regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar anta den reviderade

Läs mer

Senast uppdaterad: 2016-06-08. Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Senast uppdaterad: 2016-06-08. Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Senast uppdaterad: 2016-06-08 Tillämpningsregler Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Innehåll Verksamhetsformer... 3 Förskoleverksamhet... 3 Allmän förskola... 3 Fritidshem... 3 Omsorg på obekväm

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 160209 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2015/350 Fastställd: 2015-12-14 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för barnomsorg

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2015/350 Fastställd: 2015-12-14 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för barnomsorg Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2015/350 Fastställd: 2015-12-14 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för barnomsorg 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Anvisningar för taxa och barnomsorg...

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem

Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem Riktlinjer och köregler fastställs av barn- och ungdomsnämnden 2015-12-09. Innehållsförteckning 1. Vad är barnomsorg/fritidshem... sid 3 2. Rätt till

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 151117 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Innehållsförteckning Riktlinjer Vem kan få plats i förskoleverksamhet och fritidshem? 2 Olika former av verksamhet 2 Öppettider 2-3 Köregler Ansökan

Läs mer

Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun. Reviderad 2013-11-21

Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun. Reviderad 2013-11-21 Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun Reviderad 2013-11-21 Barnomsorg i Stenungsunds kommun Vad är barnomsorg? Med barnomsorg avses förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och skolbarnsomsorg

Läs mer

Välkommen till vår förskole- och fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskole- och fritidsverksamhet Välkommen till vår förskole- och fritidsverksamhet Beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-19 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun Gäller från och med? 2012

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun Gäller från och med? 2012 Tyresö kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (24) Ändringar i avsnitt 9 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun Gäller från och med?

Läs mer

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpningsregler Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Innehåll Verksamhetsformer... 3 Förskoleverksamhet... 3 Allmän förskola... 3 Fritidshem... 3 Omsorg på obekväm tid... 3 Förskola... 4 Allmän

Läs mer

Förskolan regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

Förskolan regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Förskolan regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad

Läs mer

Rätt till fritidshem Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med den 31 juli det år eleven fyller 13 år.

Rätt till fritidshem Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med den 31 juli det år eleven fyller 13 år. 1(6) REGLER OCH AVGIFTER FÖR FRITIDSHEM Beslutad 2015-06-15 Gäller från och med 2015-08-01 Dnr 2015/147 Rätt till fritidshem Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till

Läs mer

PLATS FÖR ALLA. Regler och taxor. för barnomsorg i Svalövs kommun

PLATS FÖR ALLA. Regler och taxor. för barnomsorg i Svalövs kommun PLATS FÖR ALLA Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun Innehåll Mål och styrning... 3 Sekretess... 3 Förskola 1-5 år... 3 Allmän förskola... 4 Pedagogisk omsorg... 4 Fritidshem... 4 Lovverksamhet...

Läs mer

ANMÄLAN OM KOMMUNALT BIDRAG FÖR FÖRSKOLVERKSAMHET/FÖRSKOLEKLASS/ SKOLBARNOMSORG (skolår 1-6)

ANMÄLAN OM KOMMUNALT BIDRAG FÖR FÖRSKOLVERKSAMHET/FÖRSKOLEKLASS/ SKOLBARNOMSORG (skolår 1-6) Ansökan skickas till: Barn- och ungdomsnämnden Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna ort datum ANMÄLAN OM KOMMUNALT BIDRAG FÖR FÖRSKOLVERKSAMHET/FÖRSKOLEKLASS/ SKOLBARNOMSORG (skolår 1-6) Sökande (juridisk/fysik

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Antaget i barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10 Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning

Läs mer

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg 2006-08-21 reviderad 2014-12-09 Innehållsförteckning Allmänt...3 Vilka barn kan få barnomsorg eller skolbarnsomsorg?...3 Placering i två kommuner...3

Läs mer

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12)

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12) Författningssamling 1(12) Regler för förskola, familjedaghem och fritidshem antagna av kommunfullmäktige 2004-06-09, 72 Gäller från med ändring 2005-01-12, 4, 2005-09-14, 97 2004-09-01 Barnet i centrum

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

Regler för kommunala fritidshem

Regler för kommunala fritidshem Regler för kommunala fritidshem Säters kommun 2015-05-21 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Regler för kommunala fritidshem 3 Rätt till plats i fritidshem...3 Plats i fritidshem erbjuds:...3 Ansökan

Läs mer

Välkommen till förskola, familjedaghem och fritidshem i Lycksele kommun!

Välkommen till förskola, familjedaghem och fritidshem i Lycksele kommun! Välkommen till förskola, familjedaghem och fritidshem i Lycksele kommun! Våra verksamheter ska vara ett stöd för Dig som förälder och bidra till Ditt barns fostran, utveckling och lärande. De ska också

Läs mer

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2014, 70 Innehållsförteckning Avgifter i förskola och fritidshem/klubben... 2 Beräkning av avgift...2 Vad är

Läs mer

Regler för peng och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljsystem), förskoleklass och skolbarnsomsorgsverksamhet

Regler för peng och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljsystem), förskoleklass och skolbarnsomsorgsverksamhet 1 BUN 2001/0061 Regler för peng och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljsystem), förskoleklass och skolbarnsomsorgsverksamhet Dessa föreskrifter gäller såväl för kommunal

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG Gäller från och med 2016-01-01

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG Gäller från och med 2016-01-01 1 REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG Gäller från och med 2016-01-01 Med pedagogisk omsorg menas - familjedaghem - flerfamiljsystem RÄTT TILL FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG Förskola

Läs mer

Välkommen. förskola,fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i. Alingsås kommun. Dnr: 2013.259 BUN 660

Välkommen. förskola,fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i. Alingsås kommun. Dnr: 2013.259 BUN 660 Välkommen förskola,fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Antagna av Barn- och ungdomsnämnden 2013-11-12 104 Dnr: 2013.259 BUN 660 VERKSAMHET Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Regler och avgifter för skolbarnomsorg

Regler och avgifter för skolbarnomsorg Regler och avgifter för skolbarnomsorg Hällefors och Grythyttans fritidshem Rektor Skolbarnomsorg i Hällefors kommun Klockarhagsskolan och Grythyttans skola Linda Igelström Telefon 0591-641 52 E-post linda.igelstrom@hellefors.se

Läs mer

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN Barnomsorg *) bedrivs i kommunen genom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamhet erbjuds till alla barn som

Läs mer

ANMÄLAN OM ATT DRIVA FÖRSKOLEVERKSAMHET/SKOLBARNOMSORG/FÖRSKOLEKLASS

ANMÄLAN OM ATT DRIVA FÖRSKOLEVERKSAMHET/SKOLBARNOMSORG/FÖRSKOLEKLASS Ansökan skickas till: Barn- och ungdomsnämnden Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna ANMÄLAN OM ATT DRIVA FÖRSKOLEVERKSAMHET/SKOLBARNOMSORG/FÖRSKOLEKLASS Sökande (juridisk/fysik person) Adress E-post 1 E-post

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

REGLER OCH TAXOR FÖR BARNOMSORGEN I LAXÅ KOMMUN

REGLER OCH TAXOR FÖR BARNOMSORGEN I LAXÅ KOMMUN HANDLÄGGARE: Gundega Hallinder Tel. 0584-473 180 gundega.hallinder@laxa.se Madeleine Larsson Tel. 0584-473 147 Mob. 070-516 33 04 madeleine.larsson@laxa.se E-POSTLISTA forskola.lindasen@laxa.se forskola.jordgubben@laxa.se

Läs mer

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg REGLER Sida 2 av 6 Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder i den omfattning

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun

Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun Välkommen till barnomsorgen i Linköpings kommun Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-12 år. Version januari 2016 Ur Skollagen

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Villkor och regler för fritidshem

Villkor och regler för fritidshem Villkor och regler för fritidshem Reviderad 2016-03-22 Fritidshem Fritidshem är till för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Barn ska erbjudas plats i förskola från 1 års ålder och på fritidshem från förskoleklass/grundskola i den omfattning

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

Fritidshem - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

Fritidshem - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-08-09 Fritidshem - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd Kommunfullmäktige 2005-11-25 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Innehåll 1 Barnomsorg i Lekebergs kommun... 3 2 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun...

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2014-01-22 Tid: Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 17.00 Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad Gruppmöte: Kontakta Elin Insulander Hjelm (S) angående

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.12 Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-21, 86 Ändring av kommunfullmäktige 2001-11-19, 181 (införande av maxtaxa) Ändring av kommunfullmäktige 2003-02-24,

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer