Årsbok 2007 Svenska Vorstehklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbok 2007 Svenska Vorstehklubben"

Transkript

1 Årsbok 2007 Svenska Vorstehklubben Sammanställd av Peter Åström

2 Förord Svårigheten med att sammanställa en årsbok har jag nu insett är att inte fastna för all intressant läsning såsom prov- och utställningskritik för hundar som man redan vet vilka dom är och hundar som man inte hört talas om förr utan att istället ägna sig åt att få ner de sammanställningar som brukligen hör till vår årsbok. En annan sak jag upptäckt är att en årsbok lätt skulle kunna expanderas och innehålla ytterligare intressant läsning och framförallt fler bilder. Tiden är dock för de flesta av oss begränsad varför 2007 års årsbok följer upplägget från föregående år års version av Svenska Vorstehklubbens årsbok är dock unik i en aspekt, nämligen att det är det första året som årsboken publiceras på Internet. Boken kan dock för den som önskar, beställas i tryckt version, allt efter eget tycke och smak och därmed också varierande pris. Med hopp om en trevlig läsning, Råneå den 7 Maj Peter Åström Suppleant SVK HS 1

3 Innehållsförteckning Förord... 1 Innehållsförteckning... 2 SVK s verksamhetsberättelse inklusive avelsrådens berättelser... 3 Årets hundar HD-statistik Hundlista Korthårig vorsteh hanar Korthårig vorsteh tikar Strävhårig vorsteh hanar Strävhårig vorsteh tikar Ungersk vizsla Långhårig vorsteh Kleine münsterländer Grosse münsterländer Lokala kritiker Malmfälten Bottenviken Västerbotten Jämtland-Västernorrland Mellansvenska Östra Gotland Småland-Östergötland Södra

4 Västsvenska Fullbruksprov Utställningar Anteckningar SVK s verksamhetsberättelse inklusive avelsrådens berättelser Medlemsantal Klubben hade per den 31 december medlemmar boende i Sverige och 37 medlemmar boende utanför landet, totalt Dessa fördelade sig enligt följande (fjolårets siffror inom parentes): SVK/Södra 298 (304), SVK/Västsvenska 322 (322), SVK/Småland-Östergötland 211 (208), SVK/Gotland 37 (40), SVK/Östra 367 (381), SVK/Mellansvenska 436 (442), SVK/Jämtland-Västernorrland 323 (308), SVK/Västerbotten 235 (246), SVK/Bottenviken 221 (213), SVK/Malmfälten 111 (108), utländska 37 (35). Antalet medlemmar var ett år tidigare 2.607, vilket innebär en minskning med 9 medlemmar. SVKs styrelse och funktionärer valda av fullmäktigemötet SVKs styrelse och funktionärer från ordinarie fullmäktige till och med ordinarie fullmäktigemöte Ordförande Ordinarie ledamöter Suppleanter Revisorer Valberedning Anders Eriksson, Umeå Ann Carlström, Nyköping (vice ordf.), Karin Rabe, Fredriksberg (kassör), Christian Larsson, Lekeryd, Peter Gyulai, Lindingö, Rolf Andreasson, Höör Jan Tegelid, Kalix (sekr.), Saila Suorsa, Boden, Ulf Granberg, Holmsund, Göran Stamborg, Alingsås Ordinarie: Erling Westerlund, Lit och Thomas Johansson, Mellerud Suppleanter: Jan Forsman, Umeå och Sven-Alve Johansson, Bjärred Maud Rahm, Kungsbacka (smk), Berndt Fasth, Luleå, C-G Bengtsson, Höganäs SVKs styrelse och funktionärer från ordinarie fullmäktige Ordförande Anders Eriksson, Umeå 3

5 Ordinarie ledamöter Suppleanter Revisorer Valberedning Rolf Andreasson, Höör (vice ordf.), Karin Rabe, Fredriksberg (kassör), Jan Tegelid, Kalix (sekr.), Christian Larsson, Lekeryd, Peter Gyulai, Lindingö, Johnny Broman, Matfors Saila Suorsa, Boden, Carl-Magus Olofsson, Bjärred, Thomas Håkansson, Södra Sandby, Peter Åström, Råneå Ordinarie: Erling Westerlund, Lit och Thomas Johansson, Mellerud. Suppleanter: Jan Forsman, Umeå och Sven-Alve Johansson, Bjärred Lisa Danielsson, Ludvika (smk), Ingemar Sjöström, Holmsund, Lars Karlsson, Romakloster Sammanträden Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbetsutskott (AU) har haft 7 protokollförda sammanträden. Styrelsen arbete under 2007 (punkter som inte redovisats på annat ställe i verksamhetsberättelsen) Arbetet med framtagande av PM för SVKs verksamhet har slutförts. Arbetsgruppen för förberedande av jaktprovregler och championatregler ( Regelgruppen ) har under året inlett sitt arbete. Svanskadeproblematiken avseende SVKs raser har presenterats för Kennelfullmäktige Arbetet med framtagande av en ny resultatdatabas har fortsatt. Exteriörmönstring enligt tysk modell har fortsatt. Arbetet med jakten ovan odlingsgränsen och i renbetesfjällen har fortsatt. Provledarkompendiet har omarbetats, uppdaterats och kompletterats med en frågebank. Till ny pokalfogde har utsetts Christina Eriksson, Surahammar. Text om vapensäkerhet har inkluderats i domaranvisningar och provledarkompendiet. Utbildning av lokalavdelningarnas utbildningsansvariga är genomförd. Ordinarie fullmäktigemöte genomfördes den maj. I slutet av året inrättade Svenska Jägareförbundet det s k Fjällrådet, som bl a ska utvärdera fjälljakten och lämna förbättringsförslag. I Fjällrådet sitter totalt 14 personer, bl a Johnny Broman. SVKs 90-årsjubileum Under året har SVKs 90-årsjubileum uppmärksammats i en artikelserie i Svensk Vorsteh liksom även i en stor artikel i SSKs tidskrift Saksansejsoja. Fullbruksprov 2007 års fullbruksprov arrangerades av SVK/Södra oktober och dömdes av Ingmar Axelsson och Anna Berg. Till start kom tre svenska och tre danska ekipage, bästa resultat uppnåddes av FJORDGÅRDENS FALLI, ägare Arne Laursen, med 1:a pris (263 poäng). Riksprovet 2007 års Riksprov arrangerades som skogsprov av SVK/Bottenviken 29 augusti - 1 september i Arvidsjaur. Provarrangemangen var av yppersta klass och fågeltillgången god. Till start kom 73 hundar, fördelade på 44 unghundar och 29 elithundar. EKL dömdes av Dag Teien, Christer Holmberg och Peter Häggström. UKL dömdes av Paul Hall, Krister Florentin och Per-Olof Stenmark. Dag Teien hade inbjudit domarkollegan Jan Holub från Riepberg, Tyskland, som fick möjlighet att på nära håll studera våra hundar i arbete på skogsfågelprov. Bästa hund i EKL blev Anders Landins LANDINARNAS DAGNY, 1 pris (190 poäng), och även i UKL avgick Anders Landins hund med bästa resultat, LANDINARNAS JANA, 1 pris (182 poäng). 4

6 Riksutställningen Årets riksutställning genomfördes på Herrfallet i Arboga, återigen arrangerat av SVK/Mellansvenska. Totalt 139 hundar bedömdes under helgen och de flesta hundarna var som vanligt av rasen korthårig vorsteh, följd av strävhårig vorsteh. Domare var Björn Larsson, Berndt Fasth och Towe Lööv. BIS blev korthåriga vorstehtiken CHARLESWOOD IZABELLE, ägare Sussane Aaltalo och Erik Eriksson, Vallentuna. I samband med riksutställningen anordnades en avelskonferens där Per-Erik Sundgren förläste om genetik och avelsplanering, Sickan Beckman, SKK, om SKKs avelspolicy samt Dr. Jürgen Böhm, Tyskland, om tyska jaktprovsregler och bedömningsgrunder vid anlagsprov och bruksprov. Avelskonferensen avslutades med rasspecifika träffar där avelsråden presenterade statistik för respektive ras samt svarade på frågor från åhörarna. Domarfrågor, domarkommittén SVKs domarkommitté har under året bestått av Christian Larsson (smk), Birger Knutsson och Anna Berg. Under hösten har även Thomas Håkansson varit delaktig i DomKs verksamhet. Domarkommittén har under året hållit 4 telefonmöten, 2 övriga möten och dessutom 1 telefonmöte med fullbruksprovsdomarna. Preparandkurs Domarkommittén anordnade april en kurs för 12 preparander på Langmansholms Herrgård i Vårgårda. Vidare har anordnats 2 domarträffar under året, i Skåne respektive i Norrbotten i samband med riksprovet. Domare Lennart Karlsson, Arboga, Patrik Sjöström, Eslöv, Roger Malmqvist, Slite och Ingemar Roselin, Kristinehamn, har auktoriserats som eftersöksdomare. Martin Bruck, Häljarp, har auktoriserats som viltspårdomare. Herbert Birkler och Ulf-Göran Pettersson avslutade vid årsskiftet sin domargärning. SVK tackar för lång och trogen tjänst. Domarutbytet med andra länder är i långsam ökning, men är fortfarande sparsamt. Av utländska domare har tre danska och en norsk domare dömt på SVKs prov, och av SVKs domare har två dömt på fullbrukspov i Danmark och en på jaktprov i Finland. Thomas Håkansson deltog som inofficiell domarelev vid några av de internationella prov som föregick VM i Belgien. Hubertusprov För andra året anordnades ett inofficiellt Hubertusprov, denna gång i Tomelilla. Domare var Dragotin Dovcar och vinnare blev Peter Boustedt, Kungälv, med korthåriga vorstehn ZORRO. Informationskommittén Informationskommittén har under året bestått av Peter Gyulai (smk) och Lotta Ivarsson. Svensk Vorsteh Svensk Vorsteh har under jubileumsåret 2007 utkommit med 4 nummer, där ambitionen har varit att åstadkomma ett så brett och heltäckande innehåll som möjligt och att klubbens samtliga raser ska vara representerade. Att både titta i backspegeln och blicka framåt, liksom att vara öppen för influenser från andra delar av världen har i vanlig ordning varit redaktionens strävan. 5

7 I ett försök att minska kostnaderna för Svensk Vorsteh har arbetet med att locka annonsörer till såväl Svensk Vorsteh som SVKs hemsida påbörjats. I slutet av 2007 hade två annonsörer tecknat årskontrakt avseende annonsering i Svensk Vorsteh och banner på hemsidan. Hemsidan har fått en ny design från mars 2007, med ny grafisk profil och ny funktionalitet såsom fritextsök och lösenordskyddade sidor. Vidare har de administrativa hjälpmedlen förbättrats vilket gjort det enklare att uppdatera hemsidan. Under perioden mars december 2007 besöktes välkomstsidan gånger, anonnstorget gånger och nyheterna gånger. Resultatdatabasen Upprepade och ihållande problem med stabiliteten på systemen för redovisning av provresultat samt avelsrådens sidor har tvingat oss att höja ambitionsnivån för resultatdatabasen. För att kunna erbjuda medlemmarna stabila system som enkelt och snabbt kan uppdateras behöver nuvarande system för resultatrapportering samt avelsrådens sidor göras om från grunden och driftssättas på en ny plattform som underhålls kontinuerligt. Som en akut åtgärd för att höja stabiliteten flyttades därför nuvarande resultatdatabas och avelsrådens sidor över till ett webhotell i november månad. Detta har ytterligare försenat utvecklingen och den nya resultatdatabasen beräknas kunna driftsättas först till 2008 års provsäsong. Årsboken Medlemmarna har ombetts ge synpunkter på Årsboken, dels via SVKs hemsida och dels på uppmaning i Svensk Vorsteh. Svaren redovisades vid fullmäktigemötet 2007 och fullmäktigemötet beslutade att Årsboken från 2007 ska publiceras på Årsboken ska även i framtiden gå att beställa i (enklare) tryckt format mot en kostnad. Exteriörverksamhet Till ledamöter i SVK/Exteriörkommittén utsågs fr o m , förutom Ann Carlström, Carl- Magnus Olofsson och Towe Lööv. I slutet av januari utbildades fem exteriörmönstrare med uppgift att starta upp och utveckla SVKs exteriörmönstring, utbilda exteriörmönstrare samt som första ras exteriörmönstra strävhårig vorsteh. Under året har mönstrats 12 hundar. I november arrangerades den första exteriörmönstringsutbildningen, och utbildade exteriörmönstrare är nu Bo Wallin, Mats Jonsson, Towe Lööv, Carl-Magnus Olofsson och Ann Carlström. Elever är Lena Johnsson, Nils Karlsson, Tomas Håkansson, Fredrik Norgren, Anette Erlandsson, Ulf Ottosson och Eva Cederblad. Internationellt arbete VM för stående fågelhundar 2007 års VM och St Hubert arrangerades den 1-3 oktober i Waterloo, Belgien. Sverige (kontinentala stående fågelhundar) representerades av Kjell Björne med AKJA, Tommy Wingren med PIMEN S PERSSON, Pether Rosberg med NILSSONS DINA - samtliga med rasen strävhårig vorsteh - samt Marie Nylander och Gunnar Eriksson med bretonerna WIMSA och TRASSEL. Sveriges deltagande resulterade i delad individuell VM-titel mellan Sveriges Pether Rosberg med NILSSONS DINA och Hollands Theo Carbijn med långhåriga vorstehn WINDSTON VD KREPPSLSE HEIDE. 6

8 Europacupen I årets Eurocup i Fagagna, Italien, den 9 mars deltog 51 hundar från 14 länder. Svenska deltagare var även denna gång Tommy Wingren med hundarna PIMEN S NÄSLUND och PIMEN S PERSSON, och dessutom Kjell Björne med AKJA, där den senare blev godkänd med betyget buono. I Prix d Excellence nådde PIMEN S PERSSON betyget molto buono. FCI SVK har sedan flera år sin nuvarande ordf Anders Eriksson som vice ordf i FCI-kommittén för kontinentala stående fågelhundar. Enligt SKK leds nu hela 1/3 av FCIs kommittéer av svenskar. Nordisk landskamp 2007 års nordiska landskamp inställdes sedan endast två nationer kunnat ställa upp med lag. Inteckningar i SVKs vandringspriser Friarbägaren (bästa tik, strävhårig vorsteh) S30449/2002 ARIA Brännvinspluntan (bästa hanhund, strävhårig vorsteh) S18096/2004 LANDINARNAS FRODO Tennskålen (bästa tik, korthårig vorsteh) S 26083/2003 FJÄLL-LIENS LADY Tenntavlan (bästa hanhund, korthårig vorsteh) S21656/2003 TVÄRNYPETS HOJT Kennel Bolundens vandringspris (bästa hund på flera underlag) S21656/2003 TVÄRNYPETS HOJT G. Schildts vandringspris (bästa hund av annan ras) S63110/2003 CONTESSA AV MIESSEVARRI (ungersk vizsla) Jan-Olov Hahns vandringspris (bästa kleiner münsterländer) S27068/2003 ROGSTABERGETS JACKSON BROWNE SVKs vandringspris till bästa ungersk vizsla S63110/2003 CONTESSA AV MIESSEVARRI SVKs vandringspris till bästa långhårig vorsteh S34158/2006 FJORDLANDETS FJELL-BLIXTRA Gyttorps vandringspris, korthårig vorsteh N 17047/96 AASATRUA S G B B PONTIAC Arthur Ullrichs vandringspris, strävhårig vorsteh DK02620/93 östjyden s a boss Avelspriset för kleiner münsterländer Delat mellan DK11123/2001 ASKE OCH S22293/99 CONTRAMARKENS DIMMA 7

9 Avelsverksamheten Avelskommitténs sammansättning Sammankallande: Göran Stamborg Rolf Andréasson Ledamot: Ulf Granberg Avelsråd grosser münsterländer och kleiner münsterländer: Tomas Olofsson, Tidaholm Avelsråd korthårig vorsteh: Rita Ohlson, Malung Avelsråd långhårig vorsteh: Kickan Hansson, Ljusdal Avelsråd strävhårig vorsteh: Saila Suorsa, Boden Avelsråd ungersk vizsla, korthårig och ungersk vizsla, strävhårig: Kristina Pettersson, Jönåker Resurspersoner grosser münsterländer och kleiner münsterländer: Marina Skotte, Tärendö och Benny Nilsson, Sollebrunn Resurspersoner strävhårig vorsteh: Agneta Ericsson, Eslöv och Anette Erlandsson, Åled Verksamhet (punkter som inte redovisats på annat ställe i verksamhetsberättelsen) AvelsK har hållit 2 möten varav 1 telefonmöte, därutöver regelbundna telefon- och mailkontakter mellan ledamöterna. Avelskonferens med föredragshållare från Tyskland och Sverige i samband med Riksutställningen i Herrfallet. Påbörjat revidering av riktlinjer för avelskrav och godkännande av parningar. Utöver avelsrådens sedvanliga kontakter med medlemmar, uppfödare och avelsråd i de nordiska länderna och besök/deltagande i diverse jaktprov och utställningar, kan nämnas närvaro vid unghundsprøve i Danmark, vinnarutställningar i Norge, jaktprov i Finland, utställning i Tyskland, samt besök i USA. I. Grundläggande statistik - allmänt (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 genomfördes totalt (2.517) starter, varav vid särskilda prov (898), och vid delade ordinarie prov (1.619). Antalet fältprov var totalt 124 (111), varav delade särskilda prov 59 (55), och delade ordinarie prov 65 (56). Av fältproven genomfördes på fjäll 409 (508), på fält 726 (681) och i skog 260 (173) starter. Under året genomfördes totalt (1.015) starter på eftersöksprov, varav särskilda prov 663 (592), och ordinarie prov 450 (423). Antalet eftersöksprov var totalt 124 (116), varav särskilda prov 105 (95) och ordinarie prov 19 (21). Det har genomförts totalt 2 (4) ordinarie odelade prov med 96 (112) starter. Inga särskilda odelade prov har genomförts. 1 (1) fullbruksprov, med totalt 6 (6) deltagande hundar, varav 0 (1) av hundras som inte administreras av SVK, har genomförts. Under året genomfördes totalt 152 (206) starter på viltspårprov, varav 68 (128) med hundras som inte administreras av SVK. Totalt 16 (16) utställningar med sammanlagt 617 (640) deltagande hundar har genomförts. 8

10 Fältbetyg och pris under år 2007, fördelat på olika raser Ras Starte r (n) Pris (n/%) 1. pris (n/%) Grosser münsterländer Kleiner münsterländer /40,8 17/13,6 Korthårig vorsteh /42, 112/15, Långhårig vorsteh /62,5 2/25 Strävhårig vorsteh /45, 85/16,6 9 5 Ungersk vizsla, korthårig /33,3 1/3,7 Tabellen visar att ungersk vizsla har mer än dubblerat antalet starter. För långhårig vorsteh har en enskild hund erövrat tre av de fem prisen. Provtider, fågelkontakter mm Den genomsnittliga provtiden vid ordinarie prov var 63 (59) minuter och vid särskilda prov 62 (67) minuter. Provtid har inte noterats för 21 hundar vid ordinarie prov och för 6 vid särskilda prov. Vid ordinarie prov stod en hund för i genomsnitt 0,9 (1,0) fåglar per provtillfälle, och stötte i genomsnitt 0,6 (0,6) fåglar. Motsvarande siffror var vid särskilda prov 1,2 (1,3) stånd och 0,6 (0,6) stötar. Motsvarande siffror för stånd var vid fältprov 1,1 (1,2), fjällprov 0,8 (0,7), skogsprov 1,0 (1,2), och för stötar vid fältprov 0,7 (0,7), fjällprov 0,5 (0,5) respektive skogsprov 0,3 (0,2). Mentalbeskrivningar Under året har totalt 51 (58) hundar mentalbeskrivits, varav grosser münsterländer 0 (0), kleiner münsterländer 2 (4), korthårig vorsteh 13 (19), långhårig vorsteh 0 (0), strävhårig vorsteh 35 (35) och ungersk vizsla korthårig 1 (0). II.A. Grundläggande statistik grosser münsterländer Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 0 (1) svenskfödd kull, med totalt 0 (10) valpar, dvs. i genomsnitt 0 (10) valpar per kull. Av dessa parningar var 0 (0) avelsgodkända, dvs. föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde inte gällande minimikrav (se Arbetsordning). Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 3 (1) starter på fält ledde 0 (0) till pris. Inga genomsnittsvärden för egenskapspoäng lämnas då endast två hundar startat på prov under året. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att betydligt fler individer totalt prövas på jaktprov och viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval för jaktliga egenskaper. Rasens jaktliga egenskaper bör kontinuerligt förbättras. Den genomsnittliga nivån bör höjas för de på jaktprov registrerade jaktliga egenskaperna fart, vidd, reviering, följsamhet samt vattenpassion. Önskvärt är att vid import framför allt välja ur jaktmeriterade populationer. Mentalbeskrivning Under året har av rasen grosser münsterländer 0 (0) hundar mentalbeskrivits, och totalt har 2 st hundar beskrivits sedan beskrivningarna började. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att andelen av samtliga problembeteenden har minskat till nästkommande enkätundersökning (år 2008). 9

11 Hanhundsanvändning Till 0 (1) kullen under år 2007 (2006) var 0 (1) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kull användes 0 (1) tyskfödd hane. För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild hanhund inte bör vara far till fler än ca 5 % av de valpar som registreras under en 5-årsperiod ( en generation ). Eftersom det inom rasen registreras så få valpar har i princip samtliga hanar som använts i avel passerat denna gräns och dessa hanar presenteras därför inte särskilt, utan varje parning måste alltid noga övervägas i en så liten population. Inavelsläget För grosser münsterländer var inavelsökningen totalt 0 % i hela rasen räknat på 5 generationer. Således* gäller för grosser münsterländer att rasen tack vare ständiga utlandsparningar ligger under de maxvärden genetiker rekommenderar. Rasen har varit och kommer under överskådlig framtid att vara helt beroende av parningar med utlandsfödda hundar för att vidga avelsbasen. * Den maximala inavelsökningen som bör tillåtas inom en ras är 2,5 %, medan 1 % anses representera en tillräckligt låg inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande genetiska skador. Målsättning enligt RAS: Då eftersträvat värde är att komma under 2,5 % beräknat på fem generationer anses dessa värden som goda. Inavelsgraden ska hållas så låg som möjligt, och avelsbasen bör breddas ytterligare, i huvudsak genom importerat avelsmaterial. Resultatet följer målsättningen. Sjukdomar I följande tabell redovisas de senaste 5 årens resultat avseende höftledsröntgen Reg År Antal födda Antal röntgade (n) Antal med HD grad C Antal med HD grad D Antal med HD grad E Andel med HD C-E (%) 0 % 14 % 0 % 50 % 50% Då relativt få hundar ingår i beräkningarna innebär det att varje enskild individ får stort genomslag oavsett resultat. Målsättning enligt RAS: För att minska frekvensen HD krävs att man i aveln tar hänsyn till, förutom SKKs hälsoprogram, även föräldradjurens kullsyskons HD-status liksom avkommans status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare blir urvalet av avelsdjur. Målsättningen är att öka andelen röntgade individer till minst 50 % samt att minska frekvensen HD-belastade individer under den kommande femårsperioden. Andra sjukdomar Under åren har 18 individer, ca 23% av födda hundar, undersökts vad gäller artros i armbågsleden. Av dessa 18 individer hade 5 st artros, varav 1 st av måttlig grad och 4 st av lindrig grad. 10

12 II.B. Grundläggande statistik kleiner münsterländer Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 23 (21) svenskfödda kullar, med totalt 164 (165) valpar, dvs. i genomsnitt 7,1 (7,9) valpar per kull. Av dessa 23 kullar var 8 (5) avelsgodkända, dvs föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde gällande minimikrav där alla föräldradjur var jaktprovsmeriterade, antingen i Sverige eller utomlands. I resterande kullar var framförallt den jaktliga dokumentationen alltför bristfällig eller obefintlig och ingen kontakt med AK hade tagits. Härutöver registrerades 5 (10) importer. Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 124 (138) starter på fält ledde 51 (64) till pris, varav 17 (12) till 1:a pris, 26 (40) till 2:a pris och 8 (12) till 3:e pris. Egenskapsvärden för kleiner münsterländer. Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion ,39 3,02 2,74 3,52 3, ,27 3,00 2,44 3, ,44 3,22 3,03 3,50 3, ,41 3,18 2,65 3,65 3,22 I tabellen anges genomsnittsvärden för samtliga registrerade resultat i UKL för respektive egenskap och kalenderår. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att fler individer totalt prövas på jaktprov och viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval för jaktliga egenskaper. Rasens jaktliga egenskaper bör också kontinuerligt förbättras. Den genomsnittliga nivån bör höjas för de på jaktprov registrerade jaktliga egenskaperna fart, vidd, reviering, följsamhet samt vattenpassion. Mentalbeskrivning Under året har av rasen kleiner münsterländer 3 (4) hundar mentalbeskrivits, och totalt har 43 hundar beskrivits sedan SVKs mentalbeskrivningar började. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att andelen av samtliga problembeteenden har minskat till nästkommande enkätundersökning (år 2008). Hanhundsanvändning Till de 23 (21) registrerade kullarna under år 2007 (2006) var 21 (20) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kullar användes 12 (8) svenskfödda hanar, 1 (4) danskfödda, 0 (0) norskfödda, 2 (1) finskfödd, 6 (7) tyskfödda hanar, och 0 (0) hanar födda i annat land. För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild hanhund inte bör vara far till fler än ca 5 % av de valpar som registreras under en 5-årsperiod ( en generation ). För rasen kleiner münsterländer innebär detta att år 2007 bör en hanhund inte bli far till fler än ca 44 valpar i Sverige. Följande hanhundar (ej fyllda 10 år) är far till mer än 44 valpar (5%): S17542/2002 DARGO VOM SCHÜTZENKNAPP 55 valpar S37802/2003 PETO S IROSS 47 valpar S55010/2002 QUORUMS TARRAS 45 valpar Följande hanhundar (ej fyllda 10 år) är far till mer än 26 valpar (3%): S19914/99 QUORUM S QUATRO 34 valpar S58561/2000 BIGGS VOM RUGEN END 31 valpar 11

13 S45549/98 GRÅSIDINGENS CIRRUS 29 valpar S29468/2001 MYRFORSEN PAVEL 29 valpar Följande tik (ej fyllda 7 år) är mor till mer än 44 valpar (5%): S64740/2003 NOUGAT 45 valpar Följande tikar (ej fyllda 7 år) har mer än 26 valpar (3%): S63696/2003 EISCHA VOM KIEFERNWALDE 39 valpar S16065/2003 PRIHAN SISU 38 valpar S38474/2002 ERKA VOM BROCKHAUSER ESCH 33 valpar Inavelsläget För kleiner münsterländer var inavelsökningen totalt 0,9 % i hela rasen räknat på 5 generationer. Således* gäller för kleiner münsterländer att man ligger inom den gräns som anses tillfredställande. * Den maximala inavelsökningen som bör tillåtas inom en ras är 2,5 %, medan 1 % anses representera en tillräckligt låg inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande genetiska skador. Målsättning enligt RAS: Då eftersträvat värde är att komma under 2,5 % beräknat på fem generationer anses dessa värden som goda. Resultatet följer målsättningen. Sjukdomar I följande tabell redovisas de senaste 5 årens resultat avseende höftledsröntgen Reg År Antal födda Antal röntgade (n) Antal med HD grad C Antal med HD grad D Antal med HD grad E Andel med HD C-E (%) 10,7 12,0 5,9 9,4 4,3 Målsättning enligt RAS: För hundar födda under åren ligger andelen dysplaster på i genomsnitt 8,2 %. Under samma period röntgades i genomsnitt 35,4 % av de under samma period födda hundarna. För hundar födda under åren ligger andelen dysplaster på i genomsnitt 9,3 %. Under samma period röntgades i genomsnitt 35,8 % av de under samma period födda hundarna. För att minska frekvensen HD krävs att man i aveln, förutom till SKKs hälsoprogram, tar hänsyn även till föräldradjurens kullsyskons HD-status och avkommans status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare blir urvalet av avelsdjur. Målsättningen är att långsiktigt öka andelen röntgade individer till minst 50 %. Kortsiktigt under den närmaste femårsperioden bör andelen röntgade öka till minst 40 %. Frekvensen belastade individer bör inte överstiga dagens nivå under den kommande femårsperioden. Övrigt beträffande sjukdomar kan inte följas upp förrän nästa enkät har utvärderats, vilket ska ske under

14 II.C. Grundläggande statistik - korthårig vorsteh Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 36 (35) svenskfödda kullar, med totalt 265 (257) valpar, dvs i genomsnitt 7,4 (7,3) valpar per kull. Av dessa parningar var 26 (26) godkända av avelsrådet för aktuell ras, dvs föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde gällande minimikrav (se Arbetsordning). Avelsrådet var tillfrågat vid ytterligare 2 (4) kullar, men där alltså parningen inte kunde godkännas, samt 6 (7) tikar där det av olika skäl inte blivit några valpar. Härutöver registrerades 11 (13) importerade hundar. Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 723 starter på fält ledde 310 till pris, varav 112 till 1 pris, 174 till 2 pris och 24 till 3 pris. Egenskapsvärden för korthårig vorsteh Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion ,74 3,56 2,90 3,38 3,35 I tabellen anges genomsnittsvärden för samtliga registrerade resultat i UKL för respektive egenskap och kalenderår. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att fler individer totalt prövas på jaktprov och viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval för jaktliga egenskaper. Av rasens jaktliga egenskaper är revieringen prioriterad i RAS och målsättningen är att den skall ha stigit från värdet 2,8 år 2000 till värdet 3,0 år Målsättningen är att alla värden successivt ska öka fram till år Mentalbeskrivning Under året har av rasen korthårig vorsteh 14 hundar mentalbeskrivits, och totalt har 186 hundar beskrivits sedan beskrivningarna började. Hanhundsanvändning Till de 36 (35) kullarna under år 2007 (2006) var 31 (26) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kullar användes 17 (22) svenskfödda hanar, 1(0) danskfödda, 5 (5) norskfödda, 2 (3) finskfödda, 6 (5) tyskfödda hanar, och 0 (0) hanar födda i annat land. För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild hanhund inte bör vara far till fler än ca 5% av de valpar som registreras under en 5-årsperiod ( en generation ). För rasen korthårig vorsteh innebär detta att år 2007 bör en hanhund inte bli far till fler än ca 70 valpar i Sverige. Följande hanhundar är far till fler än 70 valpar (5%): Ingen i dag levande hund i rasen har passerat denna gräns. Följande hanhundar är far till fler än 40 valpar (3%): S51641/97 JAZZAMARKENS KRABAT 56 valpar S31782/97 STENBITENS RIFF 63 valpar S31781/97 STENBITENS FIX 41 valpar S15499/2000 MIKRO 48 valpar Inavelsläget För korthårig vorsteh var inavelsökningen totalt 0,5 % i hela rasen räknat på 5 generationer. Således* gäller för korthårig vorsteh att vi kan känna oss nöjda. Resultatet följer målsättningen. Den maximala inavelsökningen som bör tillåtas inom en ras är 2,5%, medan 1% anses representera en tillräckligt låg inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande genetiska skador. 13

15 Sjukdomar I följande tabell redovisas de senaste 5 årens resultat avseende höftledsröntgen Född År Antal registrerade sv.födda Antal röntgade (n) Antal med HD grad C Antal med HD grad D Antal med HD grad E Andel med HD C-E (%) 2,0% 4,1% 3,9% 7,4% 2,1% Målsättning enligt RAS: För hundar födda under åren ligger andelen dysplaster på i genomsnitt 3,6% vilket är en ökning i förhållande till föregående femårsintervall. För att minska frekvensen av HD krävs att man i aveln förutom till SKKs hälsoprogram även tar hänsyn till föräldradjurens kullsyskons HD status och avkommans status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare blir urvalet av avelsdjur. Målsättningen är att långsiktigt öka andelen röntgade individer till minst 50 procent. II.D. Grundläggande statistik Långhårig vorsteh Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 0 (3) svenskfödda kullar, med totalt 0 (24) valpar, dvs i genomsnitt 0 (8) valpar per kull. Av dessa parningar var 0 (0) godkända av avelsrådet för rasen, dvs föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde gällande minimikrav (se Arbetsordning). Parningar som skett i positivt samråd med avelsrådet är 0 (2), men där alltså parningen inte kunde godkännas, pga. att erforderlig meritering saknats. Härutöver registrerades 4 (2) importerade hundar. Antal registeringar avseende svenskfödda hundar av rasen långhårig vorsteh År för reg Antal kullar Antal valpar Valpar/kull 5,4 2 6,25 8, Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 8 starter på fält ledde 4 av t otalt 3 hun dar) till pris (50%), varav 1 st 1:a pris, 2 st 2:a pris och 1 st 3: e pris. Egenskapsvärden för långhårig vorsteh Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion 2006 (1 4,0 3,0 3,0 4,0 3,6 (5 starter) start) 2007 (8 start) 3,4 3,3 2,8 3,4 3,9 (10 starter) I tabellen anges genomsnittsvärden för samtliga registrerade resultat för respektive egenskap och kalenderår. Det låga antalet starter gör att siffrorna måste tolkas med försiktighet. Mentalbeskrivning Under året har av rasen långhårig vorsteh 1 hund mentalbeskrivits, och totalt har 5 hundar beskrivits sedan beskrivningarna började (år 2002 registrerades de första mentalbeskrivningarna av långhårig vorsteh). 14

Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472

Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472 Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472 Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 i Innehållsförteckning 802003-7472 Svenska Vorstehklubben Innehållsförteckning ii Verksamhetsberättelse 2012

Läs mer

Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472

Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472 Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning 802003-7472 Svenska Vorstehklubben Innehållsförteckning... ii Verksamhetsberättelse 2014...

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011

SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011 SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011 2011 års verksamhetsår startade har, som det brukar, varit ett aktivt år med ett utbud av aktiviteter som liknar tidigare år, men med en del nygamla aktiviteter

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl.

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl. Verksamhetsberättelse för Svenska Hamiltonstövarföreningen 2011 Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Sekreterare

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2014

SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2014 SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning 2014 års verksamhet har liknat tidigare år. Styrelsen har haft fortsatt arbetsro. Utbudet av aktiviteter har sett ut ungefär som det brukar. Viltspårsprovet

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för Väskinde Fiber ekonomisk förening 769624-3513 Räkenskapsåret 2012 02 21 2012 12 31 1 (8) Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer