Årsbok 2007 Svenska Vorstehklubben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbok 2007 Svenska Vorstehklubben"

Transkript

1 Årsbok 2007 Svenska Vorstehklubben Sammanställd av Peter Åström

2 Förord Svårigheten med att sammanställa en årsbok har jag nu insett är att inte fastna för all intressant läsning såsom prov- och utställningskritik för hundar som man redan vet vilka dom är och hundar som man inte hört talas om förr utan att istället ägna sig åt att få ner de sammanställningar som brukligen hör till vår årsbok. En annan sak jag upptäckt är att en årsbok lätt skulle kunna expanderas och innehålla ytterligare intressant läsning och framförallt fler bilder. Tiden är dock för de flesta av oss begränsad varför 2007 års årsbok följer upplägget från föregående år års version av Svenska Vorstehklubbens årsbok är dock unik i en aspekt, nämligen att det är det första året som årsboken publiceras på Internet. Boken kan dock för den som önskar, beställas i tryckt version, allt efter eget tycke och smak och därmed också varierande pris. Med hopp om en trevlig läsning, Råneå den 7 Maj Peter Åström Suppleant SVK HS 1

3 Innehållsförteckning Förord... 1 Innehållsförteckning... 2 SVK s verksamhetsberättelse inklusive avelsrådens berättelser... 3 Årets hundar HD-statistik Hundlista Korthårig vorsteh hanar Korthårig vorsteh tikar Strävhårig vorsteh hanar Strävhårig vorsteh tikar Ungersk vizsla Långhårig vorsteh Kleine münsterländer Grosse münsterländer Lokala kritiker Malmfälten Bottenviken Västerbotten Jämtland-Västernorrland Mellansvenska Östra Gotland Småland-Östergötland Södra

4 Västsvenska Fullbruksprov Utställningar Anteckningar SVK s verksamhetsberättelse inklusive avelsrådens berättelser Medlemsantal Klubben hade per den 31 december medlemmar boende i Sverige och 37 medlemmar boende utanför landet, totalt Dessa fördelade sig enligt följande (fjolårets siffror inom parentes): SVK/Södra 298 (304), SVK/Västsvenska 322 (322), SVK/Småland-Östergötland 211 (208), SVK/Gotland 37 (40), SVK/Östra 367 (381), SVK/Mellansvenska 436 (442), SVK/Jämtland-Västernorrland 323 (308), SVK/Västerbotten 235 (246), SVK/Bottenviken 221 (213), SVK/Malmfälten 111 (108), utländska 37 (35). Antalet medlemmar var ett år tidigare 2.607, vilket innebär en minskning med 9 medlemmar. SVKs styrelse och funktionärer valda av fullmäktigemötet SVKs styrelse och funktionärer från ordinarie fullmäktige till och med ordinarie fullmäktigemöte Ordförande Ordinarie ledamöter Suppleanter Revisorer Valberedning Anders Eriksson, Umeå Ann Carlström, Nyköping (vice ordf.), Karin Rabe, Fredriksberg (kassör), Christian Larsson, Lekeryd, Peter Gyulai, Lindingö, Rolf Andreasson, Höör Jan Tegelid, Kalix (sekr.), Saila Suorsa, Boden, Ulf Granberg, Holmsund, Göran Stamborg, Alingsås Ordinarie: Erling Westerlund, Lit och Thomas Johansson, Mellerud Suppleanter: Jan Forsman, Umeå och Sven-Alve Johansson, Bjärred Maud Rahm, Kungsbacka (smk), Berndt Fasth, Luleå, C-G Bengtsson, Höganäs SVKs styrelse och funktionärer från ordinarie fullmäktige Ordförande Anders Eriksson, Umeå 3

5 Ordinarie ledamöter Suppleanter Revisorer Valberedning Rolf Andreasson, Höör (vice ordf.), Karin Rabe, Fredriksberg (kassör), Jan Tegelid, Kalix (sekr.), Christian Larsson, Lekeryd, Peter Gyulai, Lindingö, Johnny Broman, Matfors Saila Suorsa, Boden, Carl-Magus Olofsson, Bjärred, Thomas Håkansson, Södra Sandby, Peter Åström, Råneå Ordinarie: Erling Westerlund, Lit och Thomas Johansson, Mellerud. Suppleanter: Jan Forsman, Umeå och Sven-Alve Johansson, Bjärred Lisa Danielsson, Ludvika (smk), Ingemar Sjöström, Holmsund, Lars Karlsson, Romakloster Sammanträden Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbetsutskott (AU) har haft 7 protokollförda sammanträden. Styrelsen arbete under 2007 (punkter som inte redovisats på annat ställe i verksamhetsberättelsen) Arbetet med framtagande av PM för SVKs verksamhet har slutförts. Arbetsgruppen för förberedande av jaktprovregler och championatregler ( Regelgruppen ) har under året inlett sitt arbete. Svanskadeproblematiken avseende SVKs raser har presenterats för Kennelfullmäktige Arbetet med framtagande av en ny resultatdatabas har fortsatt. Exteriörmönstring enligt tysk modell har fortsatt. Arbetet med jakten ovan odlingsgränsen och i renbetesfjällen har fortsatt. Provledarkompendiet har omarbetats, uppdaterats och kompletterats med en frågebank. Till ny pokalfogde har utsetts Christina Eriksson, Surahammar. Text om vapensäkerhet har inkluderats i domaranvisningar och provledarkompendiet. Utbildning av lokalavdelningarnas utbildningsansvariga är genomförd. Ordinarie fullmäktigemöte genomfördes den maj. I slutet av året inrättade Svenska Jägareförbundet det s k Fjällrådet, som bl a ska utvärdera fjälljakten och lämna förbättringsförslag. I Fjällrådet sitter totalt 14 personer, bl a Johnny Broman. SVKs 90-årsjubileum Under året har SVKs 90-årsjubileum uppmärksammats i en artikelserie i Svensk Vorsteh liksom även i en stor artikel i SSKs tidskrift Saksansejsoja. Fullbruksprov 2007 års fullbruksprov arrangerades av SVK/Södra oktober och dömdes av Ingmar Axelsson och Anna Berg. Till start kom tre svenska och tre danska ekipage, bästa resultat uppnåddes av FJORDGÅRDENS FALLI, ägare Arne Laursen, med 1:a pris (263 poäng). Riksprovet 2007 års Riksprov arrangerades som skogsprov av SVK/Bottenviken 29 augusti - 1 september i Arvidsjaur. Provarrangemangen var av yppersta klass och fågeltillgången god. Till start kom 73 hundar, fördelade på 44 unghundar och 29 elithundar. EKL dömdes av Dag Teien, Christer Holmberg och Peter Häggström. UKL dömdes av Paul Hall, Krister Florentin och Per-Olof Stenmark. Dag Teien hade inbjudit domarkollegan Jan Holub från Riepberg, Tyskland, som fick möjlighet att på nära håll studera våra hundar i arbete på skogsfågelprov. Bästa hund i EKL blev Anders Landins LANDINARNAS DAGNY, 1 pris (190 poäng), och även i UKL avgick Anders Landins hund med bästa resultat, LANDINARNAS JANA, 1 pris (182 poäng). 4

6 Riksutställningen Årets riksutställning genomfördes på Herrfallet i Arboga, återigen arrangerat av SVK/Mellansvenska. Totalt 139 hundar bedömdes under helgen och de flesta hundarna var som vanligt av rasen korthårig vorsteh, följd av strävhårig vorsteh. Domare var Björn Larsson, Berndt Fasth och Towe Lööv. BIS blev korthåriga vorstehtiken CHARLESWOOD IZABELLE, ägare Sussane Aaltalo och Erik Eriksson, Vallentuna. I samband med riksutställningen anordnades en avelskonferens där Per-Erik Sundgren förläste om genetik och avelsplanering, Sickan Beckman, SKK, om SKKs avelspolicy samt Dr. Jürgen Böhm, Tyskland, om tyska jaktprovsregler och bedömningsgrunder vid anlagsprov och bruksprov. Avelskonferensen avslutades med rasspecifika träffar där avelsråden presenterade statistik för respektive ras samt svarade på frågor från åhörarna. Domarfrågor, domarkommittén SVKs domarkommitté har under året bestått av Christian Larsson (smk), Birger Knutsson och Anna Berg. Under hösten har även Thomas Håkansson varit delaktig i DomKs verksamhet. Domarkommittén har under året hållit 4 telefonmöten, 2 övriga möten och dessutom 1 telefonmöte med fullbruksprovsdomarna. Preparandkurs Domarkommittén anordnade april en kurs för 12 preparander på Langmansholms Herrgård i Vårgårda. Vidare har anordnats 2 domarträffar under året, i Skåne respektive i Norrbotten i samband med riksprovet. Domare Lennart Karlsson, Arboga, Patrik Sjöström, Eslöv, Roger Malmqvist, Slite och Ingemar Roselin, Kristinehamn, har auktoriserats som eftersöksdomare. Martin Bruck, Häljarp, har auktoriserats som viltspårdomare. Herbert Birkler och Ulf-Göran Pettersson avslutade vid årsskiftet sin domargärning. SVK tackar för lång och trogen tjänst. Domarutbytet med andra länder är i långsam ökning, men är fortfarande sparsamt. Av utländska domare har tre danska och en norsk domare dömt på SVKs prov, och av SVKs domare har två dömt på fullbrukspov i Danmark och en på jaktprov i Finland. Thomas Håkansson deltog som inofficiell domarelev vid några av de internationella prov som föregick VM i Belgien. Hubertusprov För andra året anordnades ett inofficiellt Hubertusprov, denna gång i Tomelilla. Domare var Dragotin Dovcar och vinnare blev Peter Boustedt, Kungälv, med korthåriga vorstehn ZORRO. Informationskommittén Informationskommittén har under året bestått av Peter Gyulai (smk) och Lotta Ivarsson. Svensk Vorsteh Svensk Vorsteh har under jubileumsåret 2007 utkommit med 4 nummer, där ambitionen har varit att åstadkomma ett så brett och heltäckande innehåll som möjligt och att klubbens samtliga raser ska vara representerade. Att både titta i backspegeln och blicka framåt, liksom att vara öppen för influenser från andra delar av världen har i vanlig ordning varit redaktionens strävan. 5

7 I ett försök att minska kostnaderna för Svensk Vorsteh har arbetet med att locka annonsörer till såväl Svensk Vorsteh som SVKs hemsida påbörjats. I slutet av 2007 hade två annonsörer tecknat årskontrakt avseende annonsering i Svensk Vorsteh och banner på hemsidan. Hemsidan har fått en ny design från mars 2007, med ny grafisk profil och ny funktionalitet såsom fritextsök och lösenordskyddade sidor. Vidare har de administrativa hjälpmedlen förbättrats vilket gjort det enklare att uppdatera hemsidan. Under perioden mars december 2007 besöktes välkomstsidan gånger, anonnstorget gånger och nyheterna gånger. Resultatdatabasen Upprepade och ihållande problem med stabiliteten på systemen för redovisning av provresultat samt avelsrådens sidor har tvingat oss att höja ambitionsnivån för resultatdatabasen. För att kunna erbjuda medlemmarna stabila system som enkelt och snabbt kan uppdateras behöver nuvarande system för resultatrapportering samt avelsrådens sidor göras om från grunden och driftssättas på en ny plattform som underhålls kontinuerligt. Som en akut åtgärd för att höja stabiliteten flyttades därför nuvarande resultatdatabas och avelsrådens sidor över till ett webhotell i november månad. Detta har ytterligare försenat utvecklingen och den nya resultatdatabasen beräknas kunna driftsättas först till 2008 års provsäsong. Årsboken Medlemmarna har ombetts ge synpunkter på Årsboken, dels via SVKs hemsida och dels på uppmaning i Svensk Vorsteh. Svaren redovisades vid fullmäktigemötet 2007 och fullmäktigemötet beslutade att Årsboken från 2007 ska publiceras på Årsboken ska även i framtiden gå att beställa i (enklare) tryckt format mot en kostnad. Exteriörverksamhet Till ledamöter i SVK/Exteriörkommittén utsågs fr o m , förutom Ann Carlström, Carl- Magnus Olofsson och Towe Lööv. I slutet av januari utbildades fem exteriörmönstrare med uppgift att starta upp och utveckla SVKs exteriörmönstring, utbilda exteriörmönstrare samt som första ras exteriörmönstra strävhårig vorsteh. Under året har mönstrats 12 hundar. I november arrangerades den första exteriörmönstringsutbildningen, och utbildade exteriörmönstrare är nu Bo Wallin, Mats Jonsson, Towe Lööv, Carl-Magnus Olofsson och Ann Carlström. Elever är Lena Johnsson, Nils Karlsson, Tomas Håkansson, Fredrik Norgren, Anette Erlandsson, Ulf Ottosson och Eva Cederblad. Internationellt arbete VM för stående fågelhundar 2007 års VM och St Hubert arrangerades den 1-3 oktober i Waterloo, Belgien. Sverige (kontinentala stående fågelhundar) representerades av Kjell Björne med AKJA, Tommy Wingren med PIMEN S PERSSON, Pether Rosberg med NILSSONS DINA - samtliga med rasen strävhårig vorsteh - samt Marie Nylander och Gunnar Eriksson med bretonerna WIMSA och TRASSEL. Sveriges deltagande resulterade i delad individuell VM-titel mellan Sveriges Pether Rosberg med NILSSONS DINA och Hollands Theo Carbijn med långhåriga vorstehn WINDSTON VD KREPPSLSE HEIDE. 6

8 Europacupen I årets Eurocup i Fagagna, Italien, den 9 mars deltog 51 hundar från 14 länder. Svenska deltagare var även denna gång Tommy Wingren med hundarna PIMEN S NÄSLUND och PIMEN S PERSSON, och dessutom Kjell Björne med AKJA, där den senare blev godkänd med betyget buono. I Prix d Excellence nådde PIMEN S PERSSON betyget molto buono. FCI SVK har sedan flera år sin nuvarande ordf Anders Eriksson som vice ordf i FCI-kommittén för kontinentala stående fågelhundar. Enligt SKK leds nu hela 1/3 av FCIs kommittéer av svenskar. Nordisk landskamp 2007 års nordiska landskamp inställdes sedan endast två nationer kunnat ställa upp med lag. Inteckningar i SVKs vandringspriser Friarbägaren (bästa tik, strävhårig vorsteh) S30449/2002 ARIA Brännvinspluntan (bästa hanhund, strävhårig vorsteh) S18096/2004 LANDINARNAS FRODO Tennskålen (bästa tik, korthårig vorsteh) S 26083/2003 FJÄLL-LIENS LADY Tenntavlan (bästa hanhund, korthårig vorsteh) S21656/2003 TVÄRNYPETS HOJT Kennel Bolundens vandringspris (bästa hund på flera underlag) S21656/2003 TVÄRNYPETS HOJT G. Schildts vandringspris (bästa hund av annan ras) S63110/2003 CONTESSA AV MIESSEVARRI (ungersk vizsla) Jan-Olov Hahns vandringspris (bästa kleiner münsterländer) S27068/2003 ROGSTABERGETS JACKSON BROWNE SVKs vandringspris till bästa ungersk vizsla S63110/2003 CONTESSA AV MIESSEVARRI SVKs vandringspris till bästa långhårig vorsteh S34158/2006 FJORDLANDETS FJELL-BLIXTRA Gyttorps vandringspris, korthårig vorsteh N 17047/96 AASATRUA S G B B PONTIAC Arthur Ullrichs vandringspris, strävhårig vorsteh DK02620/93 östjyden s a boss Avelspriset för kleiner münsterländer Delat mellan DK11123/2001 ASKE OCH S22293/99 CONTRAMARKENS DIMMA 7

9 Avelsverksamheten Avelskommitténs sammansättning Sammankallande: Göran Stamborg Rolf Andréasson Ledamot: Ulf Granberg Avelsråd grosser münsterländer och kleiner münsterländer: Tomas Olofsson, Tidaholm Avelsråd korthårig vorsteh: Rita Ohlson, Malung Avelsråd långhårig vorsteh: Kickan Hansson, Ljusdal Avelsråd strävhårig vorsteh: Saila Suorsa, Boden Avelsråd ungersk vizsla, korthårig och ungersk vizsla, strävhårig: Kristina Pettersson, Jönåker Resurspersoner grosser münsterländer och kleiner münsterländer: Marina Skotte, Tärendö och Benny Nilsson, Sollebrunn Resurspersoner strävhårig vorsteh: Agneta Ericsson, Eslöv och Anette Erlandsson, Åled Verksamhet (punkter som inte redovisats på annat ställe i verksamhetsberättelsen) AvelsK har hållit 2 möten varav 1 telefonmöte, därutöver regelbundna telefon- och mailkontakter mellan ledamöterna. Avelskonferens med föredragshållare från Tyskland och Sverige i samband med Riksutställningen i Herrfallet. Påbörjat revidering av riktlinjer för avelskrav och godkännande av parningar. Utöver avelsrådens sedvanliga kontakter med medlemmar, uppfödare och avelsråd i de nordiska länderna och besök/deltagande i diverse jaktprov och utställningar, kan nämnas närvaro vid unghundsprøve i Danmark, vinnarutställningar i Norge, jaktprov i Finland, utställning i Tyskland, samt besök i USA. I. Grundläggande statistik - allmänt (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 genomfördes totalt (2.517) starter, varav vid särskilda prov (898), och vid delade ordinarie prov (1.619). Antalet fältprov var totalt 124 (111), varav delade särskilda prov 59 (55), och delade ordinarie prov 65 (56). Av fältproven genomfördes på fjäll 409 (508), på fält 726 (681) och i skog 260 (173) starter. Under året genomfördes totalt (1.015) starter på eftersöksprov, varav särskilda prov 663 (592), och ordinarie prov 450 (423). Antalet eftersöksprov var totalt 124 (116), varav särskilda prov 105 (95) och ordinarie prov 19 (21). Det har genomförts totalt 2 (4) ordinarie odelade prov med 96 (112) starter. Inga särskilda odelade prov har genomförts. 1 (1) fullbruksprov, med totalt 6 (6) deltagande hundar, varav 0 (1) av hundras som inte administreras av SVK, har genomförts. Under året genomfördes totalt 152 (206) starter på viltspårprov, varav 68 (128) med hundras som inte administreras av SVK. Totalt 16 (16) utställningar med sammanlagt 617 (640) deltagande hundar har genomförts. 8

10 Fältbetyg och pris under år 2007, fördelat på olika raser Ras Starte r (n) Pris (n/%) 1. pris (n/%) Grosser münsterländer Kleiner münsterländer /40,8 17/13,6 Korthårig vorsteh /42, 112/15, Långhårig vorsteh /62,5 2/25 Strävhårig vorsteh /45, 85/16,6 9 5 Ungersk vizsla, korthårig /33,3 1/3,7 Tabellen visar att ungersk vizsla har mer än dubblerat antalet starter. För långhårig vorsteh har en enskild hund erövrat tre av de fem prisen. Provtider, fågelkontakter mm Den genomsnittliga provtiden vid ordinarie prov var 63 (59) minuter och vid särskilda prov 62 (67) minuter. Provtid har inte noterats för 21 hundar vid ordinarie prov och för 6 vid särskilda prov. Vid ordinarie prov stod en hund för i genomsnitt 0,9 (1,0) fåglar per provtillfälle, och stötte i genomsnitt 0,6 (0,6) fåglar. Motsvarande siffror var vid särskilda prov 1,2 (1,3) stånd och 0,6 (0,6) stötar. Motsvarande siffror för stånd var vid fältprov 1,1 (1,2), fjällprov 0,8 (0,7), skogsprov 1,0 (1,2), och för stötar vid fältprov 0,7 (0,7), fjällprov 0,5 (0,5) respektive skogsprov 0,3 (0,2). Mentalbeskrivningar Under året har totalt 51 (58) hundar mentalbeskrivits, varav grosser münsterländer 0 (0), kleiner münsterländer 2 (4), korthårig vorsteh 13 (19), långhårig vorsteh 0 (0), strävhårig vorsteh 35 (35) och ungersk vizsla korthårig 1 (0). II.A. Grundläggande statistik grosser münsterländer Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 0 (1) svenskfödd kull, med totalt 0 (10) valpar, dvs. i genomsnitt 0 (10) valpar per kull. Av dessa parningar var 0 (0) avelsgodkända, dvs. föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde inte gällande minimikrav (se Arbetsordning). Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 3 (1) starter på fält ledde 0 (0) till pris. Inga genomsnittsvärden för egenskapspoäng lämnas då endast två hundar startat på prov under året. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att betydligt fler individer totalt prövas på jaktprov och viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval för jaktliga egenskaper. Rasens jaktliga egenskaper bör kontinuerligt förbättras. Den genomsnittliga nivån bör höjas för de på jaktprov registrerade jaktliga egenskaperna fart, vidd, reviering, följsamhet samt vattenpassion. Önskvärt är att vid import framför allt välja ur jaktmeriterade populationer. Mentalbeskrivning Under året har av rasen grosser münsterländer 0 (0) hundar mentalbeskrivits, och totalt har 2 st hundar beskrivits sedan beskrivningarna började. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att andelen av samtliga problembeteenden har minskat till nästkommande enkätundersökning (år 2008). 9

11 Hanhundsanvändning Till 0 (1) kullen under år 2007 (2006) var 0 (1) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kull användes 0 (1) tyskfödd hane. För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild hanhund inte bör vara far till fler än ca 5 % av de valpar som registreras under en 5-årsperiod ( en generation ). Eftersom det inom rasen registreras så få valpar har i princip samtliga hanar som använts i avel passerat denna gräns och dessa hanar presenteras därför inte särskilt, utan varje parning måste alltid noga övervägas i en så liten population. Inavelsläget För grosser münsterländer var inavelsökningen totalt 0 % i hela rasen räknat på 5 generationer. Således* gäller för grosser münsterländer att rasen tack vare ständiga utlandsparningar ligger under de maxvärden genetiker rekommenderar. Rasen har varit och kommer under överskådlig framtid att vara helt beroende av parningar med utlandsfödda hundar för att vidga avelsbasen. * Den maximala inavelsökningen som bör tillåtas inom en ras är 2,5 %, medan 1 % anses representera en tillräckligt låg inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande genetiska skador. Målsättning enligt RAS: Då eftersträvat värde är att komma under 2,5 % beräknat på fem generationer anses dessa värden som goda. Inavelsgraden ska hållas så låg som möjligt, och avelsbasen bör breddas ytterligare, i huvudsak genom importerat avelsmaterial. Resultatet följer målsättningen. Sjukdomar I följande tabell redovisas de senaste 5 årens resultat avseende höftledsröntgen Reg År Antal födda Antal röntgade (n) Antal med HD grad C Antal med HD grad D Antal med HD grad E Andel med HD C-E (%) 0 % 14 % 0 % 50 % 50% Då relativt få hundar ingår i beräkningarna innebär det att varje enskild individ får stort genomslag oavsett resultat. Målsättning enligt RAS: För att minska frekvensen HD krävs att man i aveln tar hänsyn till, förutom SKKs hälsoprogram, även föräldradjurens kullsyskons HD-status liksom avkommans status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare blir urvalet av avelsdjur. Målsättningen är att öka andelen röntgade individer till minst 50 % samt att minska frekvensen HD-belastade individer under den kommande femårsperioden. Andra sjukdomar Under åren har 18 individer, ca 23% av födda hundar, undersökts vad gäller artros i armbågsleden. Av dessa 18 individer hade 5 st artros, varav 1 st av måttlig grad och 4 st av lindrig grad. 10

12 II.B. Grundläggande statistik kleiner münsterländer Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 23 (21) svenskfödda kullar, med totalt 164 (165) valpar, dvs. i genomsnitt 7,1 (7,9) valpar per kull. Av dessa 23 kullar var 8 (5) avelsgodkända, dvs föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde gällande minimikrav där alla föräldradjur var jaktprovsmeriterade, antingen i Sverige eller utomlands. I resterande kullar var framförallt den jaktliga dokumentationen alltför bristfällig eller obefintlig och ingen kontakt med AK hade tagits. Härutöver registrerades 5 (10) importer. Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 124 (138) starter på fält ledde 51 (64) till pris, varav 17 (12) till 1:a pris, 26 (40) till 2:a pris och 8 (12) till 3:e pris. Egenskapsvärden för kleiner münsterländer. Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion ,39 3,02 2,74 3,52 3, ,27 3,00 2,44 3, ,44 3,22 3,03 3,50 3, ,41 3,18 2,65 3,65 3,22 I tabellen anges genomsnittsvärden för samtliga registrerade resultat i UKL för respektive egenskap och kalenderår. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att fler individer totalt prövas på jaktprov och viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval för jaktliga egenskaper. Rasens jaktliga egenskaper bör också kontinuerligt förbättras. Den genomsnittliga nivån bör höjas för de på jaktprov registrerade jaktliga egenskaperna fart, vidd, reviering, följsamhet samt vattenpassion. Mentalbeskrivning Under året har av rasen kleiner münsterländer 3 (4) hundar mentalbeskrivits, och totalt har 43 hundar beskrivits sedan SVKs mentalbeskrivningar började. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att andelen av samtliga problembeteenden har minskat till nästkommande enkätundersökning (år 2008). Hanhundsanvändning Till de 23 (21) registrerade kullarna under år 2007 (2006) var 21 (20) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kullar användes 12 (8) svenskfödda hanar, 1 (4) danskfödda, 0 (0) norskfödda, 2 (1) finskfödd, 6 (7) tyskfödda hanar, och 0 (0) hanar födda i annat land. För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild hanhund inte bör vara far till fler än ca 5 % av de valpar som registreras under en 5-årsperiod ( en generation ). För rasen kleiner münsterländer innebär detta att år 2007 bör en hanhund inte bli far till fler än ca 44 valpar i Sverige. Följande hanhundar (ej fyllda 10 år) är far till mer än 44 valpar (5%): S17542/2002 DARGO VOM SCHÜTZENKNAPP 55 valpar S37802/2003 PETO S IROSS 47 valpar S55010/2002 QUORUMS TARRAS 45 valpar Följande hanhundar (ej fyllda 10 år) är far till mer än 26 valpar (3%): S19914/99 QUORUM S QUATRO 34 valpar S58561/2000 BIGGS VOM RUGEN END 31 valpar 11

13 S45549/98 GRÅSIDINGENS CIRRUS 29 valpar S29468/2001 MYRFORSEN PAVEL 29 valpar Följande tik (ej fyllda 7 år) är mor till mer än 44 valpar (5%): S64740/2003 NOUGAT 45 valpar Följande tikar (ej fyllda 7 år) har mer än 26 valpar (3%): S63696/2003 EISCHA VOM KIEFERNWALDE 39 valpar S16065/2003 PRIHAN SISU 38 valpar S38474/2002 ERKA VOM BROCKHAUSER ESCH 33 valpar Inavelsläget För kleiner münsterländer var inavelsökningen totalt 0,9 % i hela rasen räknat på 5 generationer. Således* gäller för kleiner münsterländer att man ligger inom den gräns som anses tillfredställande. * Den maximala inavelsökningen som bör tillåtas inom en ras är 2,5 %, medan 1 % anses representera en tillräckligt låg inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande genetiska skador. Målsättning enligt RAS: Då eftersträvat värde är att komma under 2,5 % beräknat på fem generationer anses dessa värden som goda. Resultatet följer målsättningen. Sjukdomar I följande tabell redovisas de senaste 5 årens resultat avseende höftledsröntgen Reg År Antal födda Antal röntgade (n) Antal med HD grad C Antal med HD grad D Antal med HD grad E Andel med HD C-E (%) 10,7 12,0 5,9 9,4 4,3 Målsättning enligt RAS: För hundar födda under åren ligger andelen dysplaster på i genomsnitt 8,2 %. Under samma period röntgades i genomsnitt 35,4 % av de under samma period födda hundarna. För hundar födda under åren ligger andelen dysplaster på i genomsnitt 9,3 %. Under samma period röntgades i genomsnitt 35,8 % av de under samma period födda hundarna. För att minska frekvensen HD krävs att man i aveln, förutom till SKKs hälsoprogram, tar hänsyn även till föräldradjurens kullsyskons HD-status och avkommans status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare blir urvalet av avelsdjur. Målsättningen är att långsiktigt öka andelen röntgade individer till minst 50 %. Kortsiktigt under den närmaste femårsperioden bör andelen röntgade öka till minst 40 %. Frekvensen belastade individer bör inte överstiga dagens nivå under den kommande femårsperioden. Övrigt beträffande sjukdomar kan inte följas upp förrän nästa enkät har utvärderats, vilket ska ske under

14 II.C. Grundläggande statistik - korthårig vorsteh Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 36 (35) svenskfödda kullar, med totalt 265 (257) valpar, dvs i genomsnitt 7,4 (7,3) valpar per kull. Av dessa parningar var 26 (26) godkända av avelsrådet för aktuell ras, dvs föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde gällande minimikrav (se Arbetsordning). Avelsrådet var tillfrågat vid ytterligare 2 (4) kullar, men där alltså parningen inte kunde godkännas, samt 6 (7) tikar där det av olika skäl inte blivit några valpar. Härutöver registrerades 11 (13) importerade hundar. Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 723 starter på fält ledde 310 till pris, varav 112 till 1 pris, 174 till 2 pris och 24 till 3 pris. Egenskapsvärden för korthårig vorsteh Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion ,74 3,56 2,90 3,38 3,35 I tabellen anges genomsnittsvärden för samtliga registrerade resultat i UKL för respektive egenskap och kalenderår. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att fler individer totalt prövas på jaktprov och viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval för jaktliga egenskaper. Av rasens jaktliga egenskaper är revieringen prioriterad i RAS och målsättningen är att den skall ha stigit från värdet 2,8 år 2000 till värdet 3,0 år Målsättningen är att alla värden successivt ska öka fram till år Mentalbeskrivning Under året har av rasen korthårig vorsteh 14 hundar mentalbeskrivits, och totalt har 186 hundar beskrivits sedan beskrivningarna började. Hanhundsanvändning Till de 36 (35) kullarna under år 2007 (2006) var 31 (26) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kullar användes 17 (22) svenskfödda hanar, 1(0) danskfödda, 5 (5) norskfödda, 2 (3) finskfödda, 6 (5) tyskfödda hanar, och 0 (0) hanar födda i annat land. För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild hanhund inte bör vara far till fler än ca 5% av de valpar som registreras under en 5-årsperiod ( en generation ). För rasen korthårig vorsteh innebär detta att år 2007 bör en hanhund inte bli far till fler än ca 70 valpar i Sverige. Följande hanhundar är far till fler än 70 valpar (5%): Ingen i dag levande hund i rasen har passerat denna gräns. Följande hanhundar är far till fler än 40 valpar (3%): S51641/97 JAZZAMARKENS KRABAT 56 valpar S31782/97 STENBITENS RIFF 63 valpar S31781/97 STENBITENS FIX 41 valpar S15499/2000 MIKRO 48 valpar Inavelsläget För korthårig vorsteh var inavelsökningen totalt 0,5 % i hela rasen räknat på 5 generationer. Således* gäller för korthårig vorsteh att vi kan känna oss nöjda. Resultatet följer målsättningen. Den maximala inavelsökningen som bör tillåtas inom en ras är 2,5%, medan 1% anses representera en tillräckligt låg inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande genetiska skador. 13

15 Sjukdomar I följande tabell redovisas de senaste 5 årens resultat avseende höftledsröntgen Född År Antal registrerade sv.födda Antal röntgade (n) Antal med HD grad C Antal med HD grad D Antal med HD grad E Andel med HD C-E (%) 2,0% 4,1% 3,9% 7,4% 2,1% Målsättning enligt RAS: För hundar födda under åren ligger andelen dysplaster på i genomsnitt 3,6% vilket är en ökning i förhållande till föregående femårsintervall. För att minska frekvensen av HD krävs att man i aveln förutom till SKKs hälsoprogram även tar hänsyn till föräldradjurens kullsyskons HD status och avkommans status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare blir urvalet av avelsdjur. Målsättningen är att långsiktigt öka andelen röntgade individer till minst 50 procent. II.D. Grundläggande statistik Långhårig vorsteh Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 0 (3) svenskfödda kullar, med totalt 0 (24) valpar, dvs i genomsnitt 0 (8) valpar per kull. Av dessa parningar var 0 (0) godkända av avelsrådet för rasen, dvs föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde gällande minimikrav (se Arbetsordning). Parningar som skett i positivt samråd med avelsrådet är 0 (2), men där alltså parningen inte kunde godkännas, pga. att erforderlig meritering saknats. Härutöver registrerades 4 (2) importerade hundar. Antal registeringar avseende svenskfödda hundar av rasen långhårig vorsteh År för reg Antal kullar Antal valpar Valpar/kull 5,4 2 6,25 8, Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 8 starter på fält ledde 4 av t otalt 3 hun dar) till pris (50%), varav 1 st 1:a pris, 2 st 2:a pris och 1 st 3: e pris. Egenskapsvärden för långhårig vorsteh Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion 2006 (1 4,0 3,0 3,0 4,0 3,6 (5 starter) start) 2007 (8 start) 3,4 3,3 2,8 3,4 3,9 (10 starter) I tabellen anges genomsnittsvärden för samtliga registrerade resultat för respektive egenskap och kalenderår. Det låga antalet starter gör att siffrorna måste tolkas med försiktighet. Mentalbeskrivning Under året har av rasen långhårig vorsteh 1 hund mentalbeskrivits, och totalt har 5 hundar beskrivits sedan beskrivningarna började (år 2002 registrerades de första mentalbeskrivningarna av långhårig vorsteh). 14

Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472

Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472 Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning 802003-7472 Svenska Vorstehklubben Innehållsförteckning... ii Verksamhetsberättelse 2014...

Läs mer

Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472

Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472 Årssammanställning för Svenska Vorstehklubben 802003-7472 Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 i Innehållsförteckning 802003-7472 Svenska Vorstehklubben Innehållsförteckning ii Verksamhetsberättelse 2012

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Korthårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Korthårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstratetgi som gäller för rasen / Källa: SKK Avelsstrategi (RAS) korthårig vorsteh Beskrivning

Läs mer

AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla

AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla Beskrivning av rasens historiska bakgrund och utveckling Den strävhåriga vizslan har samma bakgrund som den korthåriga fram till 1920-talet. Vizslans ursprung

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstratetgi som gäller för rasen / Källa: SKK Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet.

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet. Protokoll fört vid Svenska Vorsteh- Klubbens fullmäktigemöte på Scandic Hotel, Upplands Väsby, den 16-17 maj 2009. Närvarande: se bilaga 1 Svenska Vorstehklubbens ordförande Anders Eriksson hälsade de

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet 1(9) Årsredovisning för Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet Räkenskapsåret 2008-09-01 -- 2009-08-31 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig Vizsla

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig Vizsla Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig Vizsla Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen Källa: SKK Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi På

Läs mer

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 12-13 februari 2005. RAS-sammanställningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Kleiner münsterländer

Kleiner münsterländer Rasspecifik avelsstrategi RAS för Kleiner münsterländer Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning 1 Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Noreens Samfällighetsförening

Noreens Samfällighetsförening Årsredovisning för Noreens Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 Org nr 769614-0727 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Johannebergsgatan 30 får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gefle IF Fotbollsförening

Gefle IF Fotbollsförening Årsredovisning för Gefle IF Fotbollsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arssammanstallning for Svenska Vorstehklubben Rakenskapsaret

Arssammanstallning for Svenska Vorstehklubben Rakenskapsaret 802003-7472 Svenska Vorstehklubben, Arssammanstallning 2011-01-01-2011-12-31 1 Arssammanstallning for Svenska Vorstehklubben 802003-7472 Rakenskapsaret 2011-01-01-2011-12-31 Sida Verksamhetsberattelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Förslag till avgifter Budget Uppföljning RAS Svenska Rasklubben för Bracco Italiano

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1.

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1. Genomgång av registreringar 2015 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

All utvärdering nedan baseras på uppgifter från SKK:s Avelsdata (om inte annat anges). (Januari 2012)

All utvärdering nedan baseras på uppgifter från SKK:s Avelsdata (om inte annat anges). (Januari 2012) Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2011 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer