Årsbok 2007 Svenska Vorstehklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbok 2007 Svenska Vorstehklubben"

Transkript

1 Årsbok 2007 Svenska Vorstehklubben Sammanställd av Peter Åström

2 Förord Svårigheten med att sammanställa en årsbok har jag nu insett är att inte fastna för all intressant läsning såsom prov- och utställningskritik för hundar som man redan vet vilka dom är och hundar som man inte hört talas om förr utan att istället ägna sig åt att få ner de sammanställningar som brukligen hör till vår årsbok. En annan sak jag upptäckt är att en årsbok lätt skulle kunna expanderas och innehålla ytterligare intressant läsning och framförallt fler bilder. Tiden är dock för de flesta av oss begränsad varför 2007 års årsbok följer upplägget från föregående år års version av Svenska Vorstehklubbens årsbok är dock unik i en aspekt, nämligen att det är det första året som årsboken publiceras på Internet. Boken kan dock för den som önskar, beställas i tryckt version, allt efter eget tycke och smak och därmed också varierande pris. Med hopp om en trevlig läsning, Råneå den 7 Maj Peter Åström Suppleant SVK HS 1

3 Innehållsförteckning Förord... 1 Innehållsförteckning... 2 SVK s verksamhetsberättelse inklusive avelsrådens berättelser... 3 Årets hundar HD-statistik Hundlista Korthårig vorsteh hanar Korthårig vorsteh tikar Strävhårig vorsteh hanar Strävhårig vorsteh tikar Ungersk vizsla Långhårig vorsteh Kleine münsterländer Grosse münsterländer Lokala kritiker Malmfälten Bottenviken Västerbotten Jämtland-Västernorrland Mellansvenska Östra Gotland Småland-Östergötland Södra

4 Västsvenska Fullbruksprov Utställningar Anteckningar SVK s verksamhetsberättelse inklusive avelsrådens berättelser Medlemsantal Klubben hade per den 31 december medlemmar boende i Sverige och 37 medlemmar boende utanför landet, totalt Dessa fördelade sig enligt följande (fjolårets siffror inom parentes): SVK/Södra 298 (304), SVK/Västsvenska 322 (322), SVK/Småland-Östergötland 211 (208), SVK/Gotland 37 (40), SVK/Östra 367 (381), SVK/Mellansvenska 436 (442), SVK/Jämtland-Västernorrland 323 (308), SVK/Västerbotten 235 (246), SVK/Bottenviken 221 (213), SVK/Malmfälten 111 (108), utländska 37 (35). Antalet medlemmar var ett år tidigare 2.607, vilket innebär en minskning med 9 medlemmar. SVKs styrelse och funktionärer valda av fullmäktigemötet SVKs styrelse och funktionärer från ordinarie fullmäktige till och med ordinarie fullmäktigemöte Ordförande Ordinarie ledamöter Suppleanter Revisorer Valberedning Anders Eriksson, Umeå Ann Carlström, Nyköping (vice ordf.), Karin Rabe, Fredriksberg (kassör), Christian Larsson, Lekeryd, Peter Gyulai, Lindingö, Rolf Andreasson, Höör Jan Tegelid, Kalix (sekr.), Saila Suorsa, Boden, Ulf Granberg, Holmsund, Göran Stamborg, Alingsås Ordinarie: Erling Westerlund, Lit och Thomas Johansson, Mellerud Suppleanter: Jan Forsman, Umeå och Sven-Alve Johansson, Bjärred Maud Rahm, Kungsbacka (smk), Berndt Fasth, Luleå, C-G Bengtsson, Höganäs SVKs styrelse och funktionärer från ordinarie fullmäktige Ordförande Anders Eriksson, Umeå 3

5 Ordinarie ledamöter Suppleanter Revisorer Valberedning Rolf Andreasson, Höör (vice ordf.), Karin Rabe, Fredriksberg (kassör), Jan Tegelid, Kalix (sekr.), Christian Larsson, Lekeryd, Peter Gyulai, Lindingö, Johnny Broman, Matfors Saila Suorsa, Boden, Carl-Magus Olofsson, Bjärred, Thomas Håkansson, Södra Sandby, Peter Åström, Råneå Ordinarie: Erling Westerlund, Lit och Thomas Johansson, Mellerud. Suppleanter: Jan Forsman, Umeå och Sven-Alve Johansson, Bjärred Lisa Danielsson, Ludvika (smk), Ingemar Sjöström, Holmsund, Lars Karlsson, Romakloster Sammanträden Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbetsutskott (AU) har haft 7 protokollförda sammanträden. Styrelsen arbete under 2007 (punkter som inte redovisats på annat ställe i verksamhetsberättelsen) Arbetet med framtagande av PM för SVKs verksamhet har slutförts. Arbetsgruppen för förberedande av jaktprovregler och championatregler ( Regelgruppen ) har under året inlett sitt arbete. Svanskadeproblematiken avseende SVKs raser har presenterats för Kennelfullmäktige Arbetet med framtagande av en ny resultatdatabas har fortsatt. Exteriörmönstring enligt tysk modell har fortsatt. Arbetet med jakten ovan odlingsgränsen och i renbetesfjällen har fortsatt. Provledarkompendiet har omarbetats, uppdaterats och kompletterats med en frågebank. Till ny pokalfogde har utsetts Christina Eriksson, Surahammar. Text om vapensäkerhet har inkluderats i domaranvisningar och provledarkompendiet. Utbildning av lokalavdelningarnas utbildningsansvariga är genomförd. Ordinarie fullmäktigemöte genomfördes den maj. I slutet av året inrättade Svenska Jägareförbundet det s k Fjällrådet, som bl a ska utvärdera fjälljakten och lämna förbättringsförslag. I Fjällrådet sitter totalt 14 personer, bl a Johnny Broman. SVKs 90-årsjubileum Under året har SVKs 90-årsjubileum uppmärksammats i en artikelserie i Svensk Vorsteh liksom även i en stor artikel i SSKs tidskrift Saksansejsoja. Fullbruksprov 2007 års fullbruksprov arrangerades av SVK/Södra oktober och dömdes av Ingmar Axelsson och Anna Berg. Till start kom tre svenska och tre danska ekipage, bästa resultat uppnåddes av FJORDGÅRDENS FALLI, ägare Arne Laursen, med 1:a pris (263 poäng). Riksprovet 2007 års Riksprov arrangerades som skogsprov av SVK/Bottenviken 29 augusti - 1 september i Arvidsjaur. Provarrangemangen var av yppersta klass och fågeltillgången god. Till start kom 73 hundar, fördelade på 44 unghundar och 29 elithundar. EKL dömdes av Dag Teien, Christer Holmberg och Peter Häggström. UKL dömdes av Paul Hall, Krister Florentin och Per-Olof Stenmark. Dag Teien hade inbjudit domarkollegan Jan Holub från Riepberg, Tyskland, som fick möjlighet att på nära håll studera våra hundar i arbete på skogsfågelprov. Bästa hund i EKL blev Anders Landins LANDINARNAS DAGNY, 1 pris (190 poäng), och även i UKL avgick Anders Landins hund med bästa resultat, LANDINARNAS JANA, 1 pris (182 poäng). 4

6 Riksutställningen Årets riksutställning genomfördes på Herrfallet i Arboga, återigen arrangerat av SVK/Mellansvenska. Totalt 139 hundar bedömdes under helgen och de flesta hundarna var som vanligt av rasen korthårig vorsteh, följd av strävhårig vorsteh. Domare var Björn Larsson, Berndt Fasth och Towe Lööv. BIS blev korthåriga vorstehtiken CHARLESWOOD IZABELLE, ägare Sussane Aaltalo och Erik Eriksson, Vallentuna. I samband med riksutställningen anordnades en avelskonferens där Per-Erik Sundgren förläste om genetik och avelsplanering, Sickan Beckman, SKK, om SKKs avelspolicy samt Dr. Jürgen Böhm, Tyskland, om tyska jaktprovsregler och bedömningsgrunder vid anlagsprov och bruksprov. Avelskonferensen avslutades med rasspecifika träffar där avelsråden presenterade statistik för respektive ras samt svarade på frågor från åhörarna. Domarfrågor, domarkommittén SVKs domarkommitté har under året bestått av Christian Larsson (smk), Birger Knutsson och Anna Berg. Under hösten har även Thomas Håkansson varit delaktig i DomKs verksamhet. Domarkommittén har under året hållit 4 telefonmöten, 2 övriga möten och dessutom 1 telefonmöte med fullbruksprovsdomarna. Preparandkurs Domarkommittén anordnade april en kurs för 12 preparander på Langmansholms Herrgård i Vårgårda. Vidare har anordnats 2 domarträffar under året, i Skåne respektive i Norrbotten i samband med riksprovet. Domare Lennart Karlsson, Arboga, Patrik Sjöström, Eslöv, Roger Malmqvist, Slite och Ingemar Roselin, Kristinehamn, har auktoriserats som eftersöksdomare. Martin Bruck, Häljarp, har auktoriserats som viltspårdomare. Herbert Birkler och Ulf-Göran Pettersson avslutade vid årsskiftet sin domargärning. SVK tackar för lång och trogen tjänst. Domarutbytet med andra länder är i långsam ökning, men är fortfarande sparsamt. Av utländska domare har tre danska och en norsk domare dömt på SVKs prov, och av SVKs domare har två dömt på fullbrukspov i Danmark och en på jaktprov i Finland. Thomas Håkansson deltog som inofficiell domarelev vid några av de internationella prov som föregick VM i Belgien. Hubertusprov För andra året anordnades ett inofficiellt Hubertusprov, denna gång i Tomelilla. Domare var Dragotin Dovcar och vinnare blev Peter Boustedt, Kungälv, med korthåriga vorstehn ZORRO. Informationskommittén Informationskommittén har under året bestått av Peter Gyulai (smk) och Lotta Ivarsson. Svensk Vorsteh Svensk Vorsteh har under jubileumsåret 2007 utkommit med 4 nummer, där ambitionen har varit att åstadkomma ett så brett och heltäckande innehåll som möjligt och att klubbens samtliga raser ska vara representerade. Att både titta i backspegeln och blicka framåt, liksom att vara öppen för influenser från andra delar av världen har i vanlig ordning varit redaktionens strävan. 5

7 I ett försök att minska kostnaderna för Svensk Vorsteh har arbetet med att locka annonsörer till såväl Svensk Vorsteh som SVKs hemsida påbörjats. I slutet av 2007 hade två annonsörer tecknat årskontrakt avseende annonsering i Svensk Vorsteh och banner på hemsidan. Hemsidan har fått en ny design från mars 2007, med ny grafisk profil och ny funktionalitet såsom fritextsök och lösenordskyddade sidor. Vidare har de administrativa hjälpmedlen förbättrats vilket gjort det enklare att uppdatera hemsidan. Under perioden mars december 2007 besöktes välkomstsidan gånger, anonnstorget gånger och nyheterna gånger. Resultatdatabasen Upprepade och ihållande problem med stabiliteten på systemen för redovisning av provresultat samt avelsrådens sidor har tvingat oss att höja ambitionsnivån för resultatdatabasen. För att kunna erbjuda medlemmarna stabila system som enkelt och snabbt kan uppdateras behöver nuvarande system för resultatrapportering samt avelsrådens sidor göras om från grunden och driftssättas på en ny plattform som underhålls kontinuerligt. Som en akut åtgärd för att höja stabiliteten flyttades därför nuvarande resultatdatabas och avelsrådens sidor över till ett webhotell i november månad. Detta har ytterligare försenat utvecklingen och den nya resultatdatabasen beräknas kunna driftsättas först till 2008 års provsäsong. Årsboken Medlemmarna har ombetts ge synpunkter på Årsboken, dels via SVKs hemsida och dels på uppmaning i Svensk Vorsteh. Svaren redovisades vid fullmäktigemötet 2007 och fullmäktigemötet beslutade att Årsboken från 2007 ska publiceras på Årsboken ska även i framtiden gå att beställa i (enklare) tryckt format mot en kostnad. Exteriörverksamhet Till ledamöter i SVK/Exteriörkommittén utsågs fr o m , förutom Ann Carlström, Carl- Magnus Olofsson och Towe Lööv. I slutet av januari utbildades fem exteriörmönstrare med uppgift att starta upp och utveckla SVKs exteriörmönstring, utbilda exteriörmönstrare samt som första ras exteriörmönstra strävhårig vorsteh. Under året har mönstrats 12 hundar. I november arrangerades den första exteriörmönstringsutbildningen, och utbildade exteriörmönstrare är nu Bo Wallin, Mats Jonsson, Towe Lööv, Carl-Magnus Olofsson och Ann Carlström. Elever är Lena Johnsson, Nils Karlsson, Tomas Håkansson, Fredrik Norgren, Anette Erlandsson, Ulf Ottosson och Eva Cederblad. Internationellt arbete VM för stående fågelhundar 2007 års VM och St Hubert arrangerades den 1-3 oktober i Waterloo, Belgien. Sverige (kontinentala stående fågelhundar) representerades av Kjell Björne med AKJA, Tommy Wingren med PIMEN S PERSSON, Pether Rosberg med NILSSONS DINA - samtliga med rasen strävhårig vorsteh - samt Marie Nylander och Gunnar Eriksson med bretonerna WIMSA och TRASSEL. Sveriges deltagande resulterade i delad individuell VM-titel mellan Sveriges Pether Rosberg med NILSSONS DINA och Hollands Theo Carbijn med långhåriga vorstehn WINDSTON VD KREPPSLSE HEIDE. 6

8 Europacupen I årets Eurocup i Fagagna, Italien, den 9 mars deltog 51 hundar från 14 länder. Svenska deltagare var även denna gång Tommy Wingren med hundarna PIMEN S NÄSLUND och PIMEN S PERSSON, och dessutom Kjell Björne med AKJA, där den senare blev godkänd med betyget buono. I Prix d Excellence nådde PIMEN S PERSSON betyget molto buono. FCI SVK har sedan flera år sin nuvarande ordf Anders Eriksson som vice ordf i FCI-kommittén för kontinentala stående fågelhundar. Enligt SKK leds nu hela 1/3 av FCIs kommittéer av svenskar. Nordisk landskamp 2007 års nordiska landskamp inställdes sedan endast två nationer kunnat ställa upp med lag. Inteckningar i SVKs vandringspriser Friarbägaren (bästa tik, strävhårig vorsteh) S30449/2002 ARIA Brännvinspluntan (bästa hanhund, strävhårig vorsteh) S18096/2004 LANDINARNAS FRODO Tennskålen (bästa tik, korthårig vorsteh) S 26083/2003 FJÄLL-LIENS LADY Tenntavlan (bästa hanhund, korthårig vorsteh) S21656/2003 TVÄRNYPETS HOJT Kennel Bolundens vandringspris (bästa hund på flera underlag) S21656/2003 TVÄRNYPETS HOJT G. Schildts vandringspris (bästa hund av annan ras) S63110/2003 CONTESSA AV MIESSEVARRI (ungersk vizsla) Jan-Olov Hahns vandringspris (bästa kleiner münsterländer) S27068/2003 ROGSTABERGETS JACKSON BROWNE SVKs vandringspris till bästa ungersk vizsla S63110/2003 CONTESSA AV MIESSEVARRI SVKs vandringspris till bästa långhårig vorsteh S34158/2006 FJORDLANDETS FJELL-BLIXTRA Gyttorps vandringspris, korthårig vorsteh N 17047/96 AASATRUA S G B B PONTIAC Arthur Ullrichs vandringspris, strävhårig vorsteh DK02620/93 östjyden s a boss Avelspriset för kleiner münsterländer Delat mellan DK11123/2001 ASKE OCH S22293/99 CONTRAMARKENS DIMMA 7

9 Avelsverksamheten Avelskommitténs sammansättning Sammankallande: Göran Stamborg Rolf Andréasson Ledamot: Ulf Granberg Avelsråd grosser münsterländer och kleiner münsterländer: Tomas Olofsson, Tidaholm Avelsråd korthårig vorsteh: Rita Ohlson, Malung Avelsråd långhårig vorsteh: Kickan Hansson, Ljusdal Avelsråd strävhårig vorsteh: Saila Suorsa, Boden Avelsråd ungersk vizsla, korthårig och ungersk vizsla, strävhårig: Kristina Pettersson, Jönåker Resurspersoner grosser münsterländer och kleiner münsterländer: Marina Skotte, Tärendö och Benny Nilsson, Sollebrunn Resurspersoner strävhårig vorsteh: Agneta Ericsson, Eslöv och Anette Erlandsson, Åled Verksamhet (punkter som inte redovisats på annat ställe i verksamhetsberättelsen) AvelsK har hållit 2 möten varav 1 telefonmöte, därutöver regelbundna telefon- och mailkontakter mellan ledamöterna. Avelskonferens med föredragshållare från Tyskland och Sverige i samband med Riksutställningen i Herrfallet. Påbörjat revidering av riktlinjer för avelskrav och godkännande av parningar. Utöver avelsrådens sedvanliga kontakter med medlemmar, uppfödare och avelsråd i de nordiska länderna och besök/deltagande i diverse jaktprov och utställningar, kan nämnas närvaro vid unghundsprøve i Danmark, vinnarutställningar i Norge, jaktprov i Finland, utställning i Tyskland, samt besök i USA. I. Grundläggande statistik - allmänt (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 genomfördes totalt (2.517) starter, varav vid särskilda prov (898), och vid delade ordinarie prov (1.619). Antalet fältprov var totalt 124 (111), varav delade särskilda prov 59 (55), och delade ordinarie prov 65 (56). Av fältproven genomfördes på fjäll 409 (508), på fält 726 (681) och i skog 260 (173) starter. Under året genomfördes totalt (1.015) starter på eftersöksprov, varav särskilda prov 663 (592), och ordinarie prov 450 (423). Antalet eftersöksprov var totalt 124 (116), varav särskilda prov 105 (95) och ordinarie prov 19 (21). Det har genomförts totalt 2 (4) ordinarie odelade prov med 96 (112) starter. Inga särskilda odelade prov har genomförts. 1 (1) fullbruksprov, med totalt 6 (6) deltagande hundar, varav 0 (1) av hundras som inte administreras av SVK, har genomförts. Under året genomfördes totalt 152 (206) starter på viltspårprov, varav 68 (128) med hundras som inte administreras av SVK. Totalt 16 (16) utställningar med sammanlagt 617 (640) deltagande hundar har genomförts. 8

10 Fältbetyg och pris under år 2007, fördelat på olika raser Ras Starte r (n) Pris (n/%) 1. pris (n/%) Grosser münsterländer Kleiner münsterländer /40,8 17/13,6 Korthårig vorsteh /42, 112/15, Långhårig vorsteh /62,5 2/25 Strävhårig vorsteh /45, 85/16,6 9 5 Ungersk vizsla, korthårig /33,3 1/3,7 Tabellen visar att ungersk vizsla har mer än dubblerat antalet starter. För långhårig vorsteh har en enskild hund erövrat tre av de fem prisen. Provtider, fågelkontakter mm Den genomsnittliga provtiden vid ordinarie prov var 63 (59) minuter och vid särskilda prov 62 (67) minuter. Provtid har inte noterats för 21 hundar vid ordinarie prov och för 6 vid särskilda prov. Vid ordinarie prov stod en hund för i genomsnitt 0,9 (1,0) fåglar per provtillfälle, och stötte i genomsnitt 0,6 (0,6) fåglar. Motsvarande siffror var vid särskilda prov 1,2 (1,3) stånd och 0,6 (0,6) stötar. Motsvarande siffror för stånd var vid fältprov 1,1 (1,2), fjällprov 0,8 (0,7), skogsprov 1,0 (1,2), och för stötar vid fältprov 0,7 (0,7), fjällprov 0,5 (0,5) respektive skogsprov 0,3 (0,2). Mentalbeskrivningar Under året har totalt 51 (58) hundar mentalbeskrivits, varav grosser münsterländer 0 (0), kleiner münsterländer 2 (4), korthårig vorsteh 13 (19), långhårig vorsteh 0 (0), strävhårig vorsteh 35 (35) och ungersk vizsla korthårig 1 (0). II.A. Grundläggande statistik grosser münsterländer Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 0 (1) svenskfödd kull, med totalt 0 (10) valpar, dvs. i genomsnitt 0 (10) valpar per kull. Av dessa parningar var 0 (0) avelsgodkända, dvs. föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde inte gällande minimikrav (se Arbetsordning). Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 3 (1) starter på fält ledde 0 (0) till pris. Inga genomsnittsvärden för egenskapspoäng lämnas då endast två hundar startat på prov under året. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att betydligt fler individer totalt prövas på jaktprov och viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval för jaktliga egenskaper. Rasens jaktliga egenskaper bör kontinuerligt förbättras. Den genomsnittliga nivån bör höjas för de på jaktprov registrerade jaktliga egenskaperna fart, vidd, reviering, följsamhet samt vattenpassion. Önskvärt är att vid import framför allt välja ur jaktmeriterade populationer. Mentalbeskrivning Under året har av rasen grosser münsterländer 0 (0) hundar mentalbeskrivits, och totalt har 2 st hundar beskrivits sedan beskrivningarna började. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att andelen av samtliga problembeteenden har minskat till nästkommande enkätundersökning (år 2008). 9

11 Hanhundsanvändning Till 0 (1) kullen under år 2007 (2006) var 0 (1) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kull användes 0 (1) tyskfödd hane. För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild hanhund inte bör vara far till fler än ca 5 % av de valpar som registreras under en 5-årsperiod ( en generation ). Eftersom det inom rasen registreras så få valpar har i princip samtliga hanar som använts i avel passerat denna gräns och dessa hanar presenteras därför inte särskilt, utan varje parning måste alltid noga övervägas i en så liten population. Inavelsläget För grosser münsterländer var inavelsökningen totalt 0 % i hela rasen räknat på 5 generationer. Således* gäller för grosser münsterländer att rasen tack vare ständiga utlandsparningar ligger under de maxvärden genetiker rekommenderar. Rasen har varit och kommer under överskådlig framtid att vara helt beroende av parningar med utlandsfödda hundar för att vidga avelsbasen. * Den maximala inavelsökningen som bör tillåtas inom en ras är 2,5 %, medan 1 % anses representera en tillräckligt låg inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande genetiska skador. Målsättning enligt RAS: Då eftersträvat värde är att komma under 2,5 % beräknat på fem generationer anses dessa värden som goda. Inavelsgraden ska hållas så låg som möjligt, och avelsbasen bör breddas ytterligare, i huvudsak genom importerat avelsmaterial. Resultatet följer målsättningen. Sjukdomar I följande tabell redovisas de senaste 5 årens resultat avseende höftledsröntgen Reg År Antal födda Antal röntgade (n) Antal med HD grad C Antal med HD grad D Antal med HD grad E Andel med HD C-E (%) 0 % 14 % 0 % 50 % 50% Då relativt få hundar ingår i beräkningarna innebär det att varje enskild individ får stort genomslag oavsett resultat. Målsättning enligt RAS: För att minska frekvensen HD krävs att man i aveln tar hänsyn till, förutom SKKs hälsoprogram, även föräldradjurens kullsyskons HD-status liksom avkommans status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare blir urvalet av avelsdjur. Målsättningen är att öka andelen röntgade individer till minst 50 % samt att minska frekvensen HD-belastade individer under den kommande femårsperioden. Andra sjukdomar Under åren har 18 individer, ca 23% av födda hundar, undersökts vad gäller artros i armbågsleden. Av dessa 18 individer hade 5 st artros, varav 1 st av måttlig grad och 4 st av lindrig grad. 10

12 II.B. Grundläggande statistik kleiner münsterländer Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 23 (21) svenskfödda kullar, med totalt 164 (165) valpar, dvs. i genomsnitt 7,1 (7,9) valpar per kull. Av dessa 23 kullar var 8 (5) avelsgodkända, dvs föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde gällande minimikrav där alla föräldradjur var jaktprovsmeriterade, antingen i Sverige eller utomlands. I resterande kullar var framförallt den jaktliga dokumentationen alltför bristfällig eller obefintlig och ingen kontakt med AK hade tagits. Härutöver registrerades 5 (10) importer. Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 124 (138) starter på fält ledde 51 (64) till pris, varav 17 (12) till 1:a pris, 26 (40) till 2:a pris och 8 (12) till 3:e pris. Egenskapsvärden för kleiner münsterländer. Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion ,39 3,02 2,74 3,52 3, ,27 3,00 2,44 3, ,44 3,22 3,03 3,50 3, ,41 3,18 2,65 3,65 3,22 I tabellen anges genomsnittsvärden för samtliga registrerade resultat i UKL för respektive egenskap och kalenderår. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att fler individer totalt prövas på jaktprov och viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval för jaktliga egenskaper. Rasens jaktliga egenskaper bör också kontinuerligt förbättras. Den genomsnittliga nivån bör höjas för de på jaktprov registrerade jaktliga egenskaperna fart, vidd, reviering, följsamhet samt vattenpassion. Mentalbeskrivning Under året har av rasen kleiner münsterländer 3 (4) hundar mentalbeskrivits, och totalt har 43 hundar beskrivits sedan SVKs mentalbeskrivningar började. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att andelen av samtliga problembeteenden har minskat till nästkommande enkätundersökning (år 2008). Hanhundsanvändning Till de 23 (21) registrerade kullarna under år 2007 (2006) var 21 (20) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kullar användes 12 (8) svenskfödda hanar, 1 (4) danskfödda, 0 (0) norskfödda, 2 (1) finskfödd, 6 (7) tyskfödda hanar, och 0 (0) hanar födda i annat land. För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild hanhund inte bör vara far till fler än ca 5 % av de valpar som registreras under en 5-årsperiod ( en generation ). För rasen kleiner münsterländer innebär detta att år 2007 bör en hanhund inte bli far till fler än ca 44 valpar i Sverige. Följande hanhundar (ej fyllda 10 år) är far till mer än 44 valpar (5%): S17542/2002 DARGO VOM SCHÜTZENKNAPP 55 valpar S37802/2003 PETO S IROSS 47 valpar S55010/2002 QUORUMS TARRAS 45 valpar Följande hanhundar (ej fyllda 10 år) är far till mer än 26 valpar (3%): S19914/99 QUORUM S QUATRO 34 valpar S58561/2000 BIGGS VOM RUGEN END 31 valpar 11

13 S45549/98 GRÅSIDINGENS CIRRUS 29 valpar S29468/2001 MYRFORSEN PAVEL 29 valpar Följande tik (ej fyllda 7 år) är mor till mer än 44 valpar (5%): S64740/2003 NOUGAT 45 valpar Följande tikar (ej fyllda 7 år) har mer än 26 valpar (3%): S63696/2003 EISCHA VOM KIEFERNWALDE 39 valpar S16065/2003 PRIHAN SISU 38 valpar S38474/2002 ERKA VOM BROCKHAUSER ESCH 33 valpar Inavelsläget För kleiner münsterländer var inavelsökningen totalt 0,9 % i hela rasen räknat på 5 generationer. Således* gäller för kleiner münsterländer att man ligger inom den gräns som anses tillfredställande. * Den maximala inavelsökningen som bör tillåtas inom en ras är 2,5 %, medan 1 % anses representera en tillräckligt låg inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande genetiska skador. Målsättning enligt RAS: Då eftersträvat värde är att komma under 2,5 % beräknat på fem generationer anses dessa värden som goda. Resultatet följer målsättningen. Sjukdomar I följande tabell redovisas de senaste 5 årens resultat avseende höftledsröntgen Reg År Antal födda Antal röntgade (n) Antal med HD grad C Antal med HD grad D Antal med HD grad E Andel med HD C-E (%) 10,7 12,0 5,9 9,4 4,3 Målsättning enligt RAS: För hundar födda under åren ligger andelen dysplaster på i genomsnitt 8,2 %. Under samma period röntgades i genomsnitt 35,4 % av de under samma period födda hundarna. För hundar födda under åren ligger andelen dysplaster på i genomsnitt 9,3 %. Under samma period röntgades i genomsnitt 35,8 % av de under samma period födda hundarna. För att minska frekvensen HD krävs att man i aveln, förutom till SKKs hälsoprogram, tar hänsyn även till föräldradjurens kullsyskons HD-status och avkommans status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare blir urvalet av avelsdjur. Målsättningen är att långsiktigt öka andelen röntgade individer till minst 50 %. Kortsiktigt under den närmaste femårsperioden bör andelen röntgade öka till minst 40 %. Frekvensen belastade individer bör inte överstiga dagens nivå under den kommande femårsperioden. Övrigt beträffande sjukdomar kan inte följas upp förrän nästa enkät har utvärderats, vilket ska ske under

14 II.C. Grundläggande statistik - korthårig vorsteh Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 36 (35) svenskfödda kullar, med totalt 265 (257) valpar, dvs i genomsnitt 7,4 (7,3) valpar per kull. Av dessa parningar var 26 (26) godkända av avelsrådet för aktuell ras, dvs föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde gällande minimikrav (se Arbetsordning). Avelsrådet var tillfrågat vid ytterligare 2 (4) kullar, men där alltså parningen inte kunde godkännas, samt 6 (7) tikar där det av olika skäl inte blivit några valpar. Härutöver registrerades 11 (13) importerade hundar. Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 723 starter på fält ledde 310 till pris, varav 112 till 1 pris, 174 till 2 pris och 24 till 3 pris. Egenskapsvärden för korthårig vorsteh Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion ,74 3,56 2,90 3,38 3,35 I tabellen anges genomsnittsvärden för samtliga registrerade resultat i UKL för respektive egenskap och kalenderår. Målsättning enligt RAS: Det eftersträvas att fler individer totalt prövas på jaktprov och viltspårprov för att möjliggöra ett säkrare avelsurval för jaktliga egenskaper. Av rasens jaktliga egenskaper är revieringen prioriterad i RAS och målsättningen är att den skall ha stigit från värdet 2,8 år 2000 till värdet 3,0 år Målsättningen är att alla värden successivt ska öka fram till år Mentalbeskrivning Under året har av rasen korthårig vorsteh 14 hundar mentalbeskrivits, och totalt har 186 hundar beskrivits sedan beskrivningarna började. Hanhundsanvändning Till de 36 (35) kullarna under år 2007 (2006) var 31 (26) olika hanhundar fäder. Till årets (fjolårets) kullar användes 17 (22) svenskfödda hanar, 1(0) danskfödda, 5 (5) norskfödda, 2 (3) finskfödda, 6 (5) tyskfödda hanar, och 0 (0) hanar födda i annat land. För att inte riskera att otillbörligt försnäva den genetiska avelsbasen rekommenderar SKK att en enskild hanhund inte bör vara far till fler än ca 5% av de valpar som registreras under en 5-årsperiod ( en generation ). För rasen korthårig vorsteh innebär detta att år 2007 bör en hanhund inte bli far till fler än ca 70 valpar i Sverige. Följande hanhundar är far till fler än 70 valpar (5%): Ingen i dag levande hund i rasen har passerat denna gräns. Följande hanhundar är far till fler än 40 valpar (3%): S51641/97 JAZZAMARKENS KRABAT 56 valpar S31782/97 STENBITENS RIFF 63 valpar S31781/97 STENBITENS FIX 41 valpar S15499/2000 MIKRO 48 valpar Inavelsläget För korthårig vorsteh var inavelsökningen totalt 0,5 % i hela rasen räknat på 5 generationer. Således* gäller för korthårig vorsteh att vi kan känna oss nöjda. Resultatet följer målsättningen. Den maximala inavelsökningen som bör tillåtas inom en ras är 2,5%, medan 1% anses representera en tillräckligt låg inavelsökning för att inte långsiktigt äventyra den genetiska hälsan hos rasen, med en mycket liten risk för tillkommande genetiska skador. 13

15 Sjukdomar I följande tabell redovisas de senaste 5 årens resultat avseende höftledsröntgen Född År Antal registrerade sv.födda Antal röntgade (n) Antal med HD grad C Antal med HD grad D Antal med HD grad E Andel med HD C-E (%) 2,0% 4,1% 3,9% 7,4% 2,1% Målsättning enligt RAS: För hundar födda under åren ligger andelen dysplaster på i genomsnitt 3,6% vilket är en ökning i förhållande till föregående femårsintervall. För att minska frekvensen av HD krävs att man i aveln förutom till SKKs hälsoprogram även tar hänsyn till föräldradjurens kullsyskons HD status och avkommans status. Ju fler djur som röntgas desto säkrare blir urvalet av avelsdjur. Målsättningen är att långsiktigt öka andelen röntgade individer till minst 50 procent. II.D. Grundläggande statistik Långhårig vorsteh Registreringar (fjolårets värden inom parentes) Under år 2007 registrerades 0 (3) svenskfödda kullar, med totalt 0 (24) valpar, dvs i genomsnitt 0 (8) valpar per kull. Av dessa parningar var 0 (0) godkända av avelsrådet för rasen, dvs föräldradjuren till dessa kullar uppfyllde gällande minimikrav (se Arbetsordning). Parningar som skett i positivt samråd med avelsrådet är 0 (2), men där alltså parningen inte kunde godkännas, pga. att erforderlig meritering saknats. Härutöver registrerades 4 (2) importerade hundar. Antal registeringar avseende svenskfödda hundar av rasen långhårig vorsteh År för reg Antal kullar Antal valpar Valpar/kull 5,4 2 6,25 8, Jaktprov och egenskapsbedömningar Av 8 starter på fält ledde 4 av t otalt 3 hun dar) till pris (50%), varav 1 st 1:a pris, 2 st 2:a pris och 1 st 3: e pris. Egenskapsvärden för långhårig vorsteh Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion 2006 (1 4,0 3,0 3,0 4,0 3,6 (5 starter) start) 2007 (8 start) 3,4 3,3 2,8 3,4 3,9 (10 starter) I tabellen anges genomsnittsvärden för samtliga registrerade resultat för respektive egenskap och kalenderår. Det låga antalet starter gör att siffrorna måste tolkas med försiktighet. Mentalbeskrivning Under året har av rasen långhårig vorsteh 1 hund mentalbeskrivits, och totalt har 5 hundar beskrivits sedan beskrivningarna började (år 2002 registrerades de första mentalbeskrivningarna av långhårig vorsteh). 14

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!!

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TIDSPLAN Lördagen den 13 april (Taxfullmäktigemöte) kl 10.00-10.15 Samling,

Läs mer

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig Flik 3 Svenska Stövarklubben Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2012 vilket är klubbens

Läs mer

SVK ordförandekonferens 2014

SVK ordförandekonferens 2014 Minnesanteckningar 1 (14) Tid 2014-05-04, klockan 08:00 16:00 Plats Närvarande Ej närvarande Scandic Hotell, Upplands Väsby Ingmar Tykesson, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Svante Morén, sekreterare

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier

RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS Rasspecifika avelsstrategier Nova Scotia Duck Tolling Retriever VERSION 2014-01-02 1 INLEDNING Nova Scotia Duck Tolling Retriever, fortsättningsvis benämnd tollare, är en hundras som under de senaste

Läs mer

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011.

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. 2011-01-31 Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. RAS är en benämningen på ett större dokument som består av olika delar. Dels den korta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för Basset Fauve de Bretagne. Reviderad 2012-12-11

Rasspecifika Avelstrategier (RAS) för Basset Fauve de Bretagne. Reviderad 2012-12-11 Rasspecifika Avelstrategier () för Basset Fauve de Bretagne Reviderad 212-12-11 Sida 1 av 4 Innehållsförteckning (Vid läsning på dator: håll in Ctrl-tangenten och klicka på sidnumret så kommer du direkt

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS flatcoated retriever

Rasspecifik avelsstrategi RAS flatcoated retriever Rasspecifik avelsstrategi RAS flatcoated retriever Flatcoated retrieverklubben 2007-09-25 1 Inledning På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Webbupplaga Översikt Året har ur många synvinklar varit positivt för Svenska Brukshundklubben och även för hundägandet i stort i Sverige. Medlemsutvecklingen

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela

Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela Svenska Cão da Serra da Estrela Föreningen (SCSE- föreningen) RAS 2013 Revidering av RAS 2005 1 Allmänt Namn: Cão da Serra da Estrela, pelo comprido,

Läs mer

redaktionen har ordet

redaktionen har ordet MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009 Huvudmedlem 150 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr 2 (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

www.hovawartklubben.se Nr 3-2010

www.hovawartklubben.se Nr 3-2010 Hovawart www.hovawartklubben.se Nr 3-2010 Ur innehållet: LO 8-12 RM 2010 14-17 Fröken Virrpanna 19 Styrelse Ordförande Louise Widén Villa Clythia 235 92 Vellinge Tel.:040-46 92 81 Mobil: 0703-05 92 81

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck. 2/2011 1 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.org Int kontakt pr@swck.org int.kontakt@swck.org Vice ordförande/

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

TIDSSKRIFT FÖR FÅGELJÄGARE OCH SPETSHUNDVÄNNER NR 4 2014

TIDSSKRIFT FÖR FÅGELJÄGARE OCH SPETSHUNDVÄNNER NR 4 2014 TIDSSKRIFT FÖR FÅGELJÄGARE OCH SPETSHUNDVÄNNER NR 4 2014 Välkommen till en FULLADDAD AFFÄR... HOS OSS HITTAR DU ALLT......INOM JAKT & FISKE JAKT FISKE NATUR Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25.

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer