Senast uppdaterad Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se"

Transkript

1 Senast uppdaterad Manual ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på

2 INNEHÅLL Så här fungerar din presenta onssida s.3 Inloggning & lösenord Presenta onstext s.4-5 s.6-7 Bilder s.8 Videoklipp s.9 Ljudfiler s.10 Pressbilder & dokument s.11 Länkar ll webbplatser s.12 Kontaktuppgi er s.13 Lägg ll spelning eller event (kalender för konserter) s Dela via sociala medier s.17 Genre s.18 Taggar s.19 Sökord s.20 Har du problem med a administrera din sida? s.21 2

3 SÅ HÄR FUNGERAR DIN PRESENTATIONSSIDA Om din presenta onssida Alla ar stprogram har en egen presenta onssida på MCV:s hemsida (www.mcv.se). Här presenteras di ar stprogram med text, ljud, bild, kontaktuppgi er, speldatum för konserter och länkar ll webbplatser. Mycket av materialet på din presenta onssida administrerar du själv. Uppdatera din sida Uppdatera informa onen på din sida när något har ändrats med di ar stprogram. Glöm dock inte a meddela MCV om du uppdaterar kontaktuppgi er, bandmedlemmar eller liknande informa on som är bra för oss a veta om. På din sida finns: Presenta onstext om ar stprogrammet Bilder Videoklipp Ljudfiler Pressbilder & dokument Länkar ll webbplatser (inklusive din egen hemsida) Kontaktuppgi er Kalender med datum för konserter Möjlighet a dela - via sociala medier (Twi er och Facebook) Genre Utskri sfunk on Hur fort går det? A uppdatera sidan är enkelt och går fort. Nästan allt som du själv administrerar ändras direkt på din presenta onssida på vår hemsida, när du klickar på Spara. Undantaget är när du lägger in spelningar och event. (När du lagt in en spelning/event får vi e mail, där vi läser igenom informa onen, godkänner och publicerar (lägger upp) på hemsidan i konsertkalendern, samt på din presenta onssida.) Din egen marknadsföring Ni har också få en direktadress ll sidan som ni kan använda i er marknadsföring. Länka gärna ll MCV från er egen hemsida om ni har en sådan - det gör båda sidorna lä are a hi a av sökmotorer på internet. 3

4 INLOGGNING & LÖSENORD Första gången du loggar in eller vid glömt lösenord 1. Gå in på För medlemmar (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Skriv in di bandnamn i det övre fältet, under Logga in (fungerar det inte, se nedan för närmare instruk oner vid problem med a logga in) 3. Skapa e eget lösenord genom a klicka på Glömt lösenordet? och följ sedan instruk onerna. (lösenordet mailas ll den mailadress du angivit ll MCV) 4. Skriv in di bandnamn i övre fältet och di lösenord i fältet under, klicka på Logga in. Logga in (om du kan di lösenord) 1. Gå in på För medlemmar (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Skriv in di bandnamn i det övre fältet, under Logga in (fungerar det inte, se nedan för närmare instruk oner vid problem med a logga in) 3. Skriv in di bandnamn i övre fältet och di lösenord i fältet under, klicka på Logga in. 4

5 När du loggat in När du sedan loggar in på din presenta onssida kan du administrera och uppdatera viss informa on. Det du själv kan administrera är: presenta onstext, videoklipp, pressbilder & dokument, länkar ll webbplatser, kontaktuppgi er och lägg ll spelning eller event. Resterande informa on administrerar vi från kontoret. När du är inloggad på din presenta onssida kommer du a se 4 alterna v/underflikar, nästan längst upp på sidan, dessa är: Redigera min profil Här kan du uppdatera din presenta onssida med de uppgi erna som du själv kan administrera (se ovan), förutom a lägga ll spelningar eller event (se nedan). Lägg ll spelning eller event Här kan du lägga in datum, d, plats och presenta on av konserter och event. Se min profilsida Här kontrollerar du resultatet av dina ändringar. Logga ut Logga ut från din presenta onssida. Vid problem med a logga in Om det inte fungerar a logga in på din sida trots a du följt instruk onerna ovan så testa något av nedanstående alterna v. 1. Kontrollera a du skrivit in hela di bandnamn, precis så som det står på din presenta onssida. Är du osäker så gå in på och klicka dit fram ll di ar stprogram. 2. Kontrollera a du skrivit rä lösenord. Har du glömt di lösenord, se ovan för instruk oner. 3. Testa a logga in med di bandnamn så som det visas i URL-adressen på din presenta onssida på Se de a genom a gå in på din sida och kolla i fältet för webbadress. T.ex. bandnamnet Eva Rune & Mikael Godée, har URL-adressen: h p://www.mcv.se/evarune-mikael-godee/. I de a fall testar du då a logga in genom a skriva eva-rune-mikael-godee i det översta fältet och di lösenord i fältet under. Klicka sedan på Logga in. OBS! Tänk på a om di bandnamn innehåller tecknet & så ska inte de a skrivas med i di bandnamn när du loggar in. Kan du inte logga in trots a du följt alla instruk oner ovan så kontakta MCV-kontoret på eller så hjälper vi dig med a hi a problemet 5

6 PRESENTATIONSTEXT Här lägger du in din presenta onstext. Läs nedan för a veta vad du ska skriva i de olika fälten. A tänka på På din sida presenteras di ar stprogram. Du skriver själv din presenta onstext. Tänk på: 1. A du bör hålla texten kort, då det annars blir för mycket informa on a ta in för de som läser. 2. A texten ska handla om ar stprogrammet som du är medlem i MCV med. 3. A INTE koppla texten ll e datum, (t.ex. i april släpper vi vår nästa skiva) då du annars måste uppdatera din sida väldigt o a för a informa onen inte ska vara förlegad. Använd istället kalendern och då funk onen Lägg ll spelning eller event (se Lägg ll spelning eller event i högerspalten för mer informa on om de a), och lägg in releasefest eller skivsläpp där. 6

7 Så här gör du för a lägga in presenta onstext 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Redigera min profilsida 3. Skriv din presenta onstext i följande fält: Kort presenta on Det du skriver i de a fält är den korta presenta on/slogan som ligger som rubrik på din presenta onssida, samt visas som kort text under din bild innan man klickar in sig på din presenta onssida. Presenta on Här skriver du själva presenta onstexten som beskriver di ar stprogram. Håll det kort och koncist (se ovan). Bandmedlemmar Här skriver du vilka som är bandmedlemmar. 4. Klicka på Spara 7

8 BILDER Dina bilder visas dels på MCV:s startsida och dels här på din presenta onssida. A ladda upp bilder Bilder ll din presenta onssida laddas upp från MCV-kontoret. Det är dock du själv som mailar bilderna ll MCV. Maila bilderna ll Lars Elf: Stora filer Ifall du har stora filer rekommenderar vi a du skickar dem via en webbtjänst, t.ex. yousendit. com eller sprend.com, istället för ll vår mailbox, då det finns en gräns i vår mailbox på hur stora filer vi kan ta emot. Bildernas utseende Beskurna bilder Om vissa bilder ser annorlunda ut beror det på a vi har beskurit samtliga bilder för a få e enhetligt utseende på sidan. Vissa bilder blir suddiga för a de är i för dålig upplösning. Då behöver vi nya bilder! Bildformat De format vi e ersöker är: - Lilla expo bilden (som kommer på första sidan och kalender): 428 x 240 pixlar - Stora expo bilden (som visas på ar stsidan) beskär vi inte, men den skall vara minst 456 pixlar bred 8

9 VIDEOKLIPP Här lägger du in dina videoklipp. Om videoklipp Det är du själv som lägger upp videoklipp på din sida. Du lägger först ut klippet på YouTube. Tänk på a döpa klippet när du lägger in det på Youtube. Det är namnet på klippet som kommer upp också på MCV sidan. Du skall lägga in hela länken t.ex. h p://www.youtube.com/watch?v=xe0tuygg_sg. Så här gör du för a lägga upp videoklipp 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Redigera min profilsida 3. Lägg in länk ll di /dina videoklipp i fälten som heter Video adress 4. Klicka på Spara 9

10 LJUDFILER Här kan man lyssna på dina ljudfiler A ladda upp ljudfiler Ljudfiler ll din presenta onssida laddas upp från MCV-kontoret. Det är dock du själv som mailar ljudfilerna ll MCV. Maila ljudfilerna ll Lars Elf: Stora filer Ifall du har stora filer rekommenderar vi a du skickar dem via en webbtjänst, t.ex. yousendit. com eller sprend.com, istället för ll vår mailbox, då det finns en gräns i vår mailbox på hur stora filer vi kan ta emot. 10

11 PRESSBILDER & DOKUMENT Här kan man ladda ner dina pressbilder och dokument A ladda upp pressbilder Pressbilder ll din presenta onssida laddas upp från MCV-kontoret. Det är dock du själv som mailar pressbilderna ll MCV. Maila pressbilderna ll Lars Elf: A ladda upp dokument Även andra dokument, t.ex. pressreleaser, tekniska riders, presenta onsblad osv. laddas upp från MCV-kontoret. Precis som ovan är det du som mailar dessa ll MCV. Maila dokumenten ll Lars Elf: Stora filer Ifall du har stora filer rekommenderar vi a du skickar dem via en webbtjänst, t.ex. yousendit. com eller sprend.com, istället för ll vår mailbox, då det finns en gräns i vår mailbox på hur stora filer vi kan ta emot. 11

12 LÄNKAR TILL WEBBPLATSER Här lägger du in länkar ll webbplatser Om länkar ll webbplatser På din presenta onssida kan du länka ll olika webbplatser. Länka gärna ll din egen hemsida här, om du har någon, och även ll andra webbplatser där di ar stprogram finns, t.ex. er Facebooksida, MySpace-sida osv. Du kan lägga upp totalt 4 länkar ll webbplatser. Så här gör du för a länka ll webbplatser 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Redigera min profilsida 3. Lägg in länkar i fälten som heter Webbsidor 4. Klicka på Spara Länkar läggs in med hela URL-adressen, alltså i formatet: h p://www.myspace.com/brassmonkeysweden Ta bort länk genom a : Klicka i rutan Radera och tryck på Spara längst ner på sidan. Då tas länken bort. Gör så här för a lägga ll länkar ll webbplatser Glöm inte a även lägga en länk ll MCV på din egen hemsida, på så vis kommer sökmotorerna a hi a både din hemsida och MCV:s hemsida bä re. 12

13 KONTAKTUPPGIFTER Här lägger du in dina kontaktuppgi er Om kontaktuppgi er Det är du själv som lägger in ar stprogrammets kontaktuppgi er på din presenta onssida. OBS! Om du ändrar kontaktuppgi er meddela även oss på MCV-kontoret om de a. Våra medlemsregister uppdateras inte automa skt när du skriver in nya kontaktuppgi er på din presenta onssida, och det är vik gt a registret innehåller samma uppgi er som på din presenta onssida. Skicka då även dina nya kontaktuppgi er ll: I fältet kontaktperson är det kontaktpersonen för ar stprogrammets namn som ska fyllas i. Det är de a namn som syns när man klickar på Boka via ar sten på din presenta onssida. Även det telefonnummer som du fyller i i fältet Telefon dag d och mailadressen som du fyller i i fältet , är de kontaktuppgi er som kommer a synas när man klickar på Boka via ar sten. Så här gör du för a lägga in kontaktuppgi er 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Redigera min profilsida 3. Lägg in dina kontaktuppgi er i fälten som heter Kontaktperson, Telefon dag d, Telefon kvälls d och 4. Klicka på Spara 13

14 LÄGG IN SPELNING ELLER EVENT (Kalender för konserter) Här lägger du in spelningar, se instruk oner nedan för a veta vad du ska skriva i de olika fälten Om a lägga in spelningar eller event När du lägger in dina spelningar eller event kommer dessa a visas både på din presenta onssida och i konsertkalendern på MCV:s hemsida (h p://www.mcv.se/kalender/). När du har lagt in en spelning eller event skickas e mail ll oss på MCV-kontoret, vi går därefter in och publicerar din spelning på hemsidan. Vi publicerar spelningen så fort vi kan, o a går det mycket snabbt. Ibland redigerar vi också i den inlagda texten då vi är ansvariga för innehållet på mcv.se. Varje vecka skickar vi ut nyhetsbrevet Veckans Konser ps, via mail, som går ut ll media, arrangörer, medlemmar, publik och andra som anmält si intresse. Vi har se a många arrangörer är intresserade av Veckans Konser ps och även a media skriver om flera av de konserter som vi presenterar i de a utskick. Det är alltså väldigt bra a lägga upp dina spelningar, då det kan bidra ll en större publik, mer uppmärksamhet i media och fler bokningar från arrangörer. Så här kan Veckans Konser ps se ut: h p://www.anpdm.com/newsle erweb/ 49425C C /41415C F D43 14

15 A tänka på - Var ute i god d! MCV måste först godkänna händelsen innan den publiceras i kalendern. - Försök a samla all informa on om spelningen/händelsen innan du börjar. Du kan nämligen inte ändra i en kalenderhändelse. Om det blir fel eller om du vill ha in en spelning och komple era med exempelvis rä klockslag eller komple adress måste du maila in denna info ll så lägger vi upp. Så här gör du för a lägga in spelningar eller event 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Lägg ll spelningar eller event 3. Fyll i fälten enligt följande: Titel Först och främst ar st-/gruppnamn, man kan t.ex. nämna på vilken klubb man spelar eller om det är skivsignering. AKTA så det inte blir för långt, helst en rad! Till sist skriv orten inom klamrar. Ex. Eva Rune & Mikael Godée på Nefer [Göteborg] Plats Ställets namn och fullständig adress. Ex: Nefer, Hvi eldtsplatsen 6, Göteborg Datum Fyll i datum i följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD OBS! Du måste skriva exakt de a formatet (ÅÅÅ-MM-DD), annars kommer INTE din spelning a läggas in. Ex Tid Fyll i datum i följande format: TT:MM Ex. 22:00 OBS! Du måste skriva exakt de a formatet (TT:MM), annars kommer INTE din spelning a läggas in. Om du ej anger d kommer det a stå 00:00 Beskrivning Skriv en kort och intresseväckande beskrivande text, ange gärna pris. Ex. Folkmusik möter experimentell och nu da musik med röst och sopransaxofon. 15

16 Mikael och Evas konsert är inspirerad av den äldre koralsången. I nordisk folkmusik broderade människor ut melodierna för a utrycka si hjärta och hi a innerlighet i musikens innebörd. Här möts två nu da u olkare, Mikael med bakgrund i jazz och improvisa on, Eva med bakgrund i svensk folkmusik. Välkomna! Entré: 100 kr. 4. Klicka på Skicka Så här ser konsertkalendern på MCV:s hemsida ut 16

17 DELA VIA SOCIALA MEDIER Här kan man klicka för a dela din sida via sociala medier Om a dela via sociala medier På din presenta onssida finns en funk on som gör a man kan dela din sida via Facebook och Twi er. Denna funk on finns på samtliga presenta onssidor och är inget man redigerar eller administrerar. Ifall någon delar din sida via sociala medier innebär de a a de sprider di ar stprogram ll sina vänner i de sociala nätverken. Vilket i sin tur kan göra a fler hör talas om både di ar stprogram och om MCV. De a kan i sin tur leda ll a nå en större publik, nå ut ll fler arrangörer och media. Har du en egen Facebooksida så Gilla gärna MCV:s Facebooksida, den heter Musikcentrum Väst (MCV) och du hi ar den här: h ps://www.facebook.com/musikcentrumvast eller genom a söka i sökfältet. 17

18 GENRE Här kan man sortera ar stprogram e er genre Här visas ar stprogrammets genre. Om genre När di ar stprogram blir medlem i MCV lldelas det en eller flera genrer. Genren visas på din presenta onssida. Genrer administrerar du inte själv, utan de a görs på MCV-kontoret. A bestämma genre är all d svårt, många ar stprogram i MCV är en mix av många olika genrer och MCV har sju olika genre-grupper för a arrangörer enkelt ska kunna hi a det som de söker. 18

19 TAGGAR Här kan man klicka på taggar. Om taggar För a det skall bli enklare för arrangören a välja mellan våra över 270 olika ar stprogram får varje band välja o stycken taggar. Du väljer själv vilka taggar du vill ha och sedan lägger MCVkontoret upp taggarna. Läs mer om taggar i manualen Allt om taggar som du hi ar här: h p://www.mcv.se/media/ user/pages/allt_om_taggar_2.pdf A lägga upp taggar Du väljer själv taggar som du sedan mailar in ll: Vad innebär taggar och var visas de? När du klickat på en vald genre (alltså Folk/Världsmusik, Jazz/Improvisa on, Kabaré/Underhållning osv.) så dyker det upp en massa knappar med ord ll höger. Dessa ord kallar vi Taggar. Tanken med taggarna är a arrangören skall bli nyfiken och klicka runt mer samt a det skall bli enklare för arrangören a välja mellan olika ar stprogram. MCV har en tagglista med ord som du kan välja bland. Kom ihåg a uppdatera era taggar om ni har e ny upplägg. 19

20 SÖKORD Här kan man skriva in sökord. Om sökord På MCV:s startsida (www.mcv.se) finns en sökfunk on där man kan söka e er namn, instrument, typ av arrangemang osv. Vilka sökord som di ar stprogram matchas med bestäms av två olika anledningar. Sökorden läggs upp av MCV-kontoret, men det är du själv som mailar vilka sökord du vill ha ll oss. A lägga upp sökord 1. Du väljer själv max 10 sökord som du sedan mailar in ll: 2. Det bestäms av presenta onstexten på din sida Ifall du inte själv vill välja sökord, kommer MCV a välja 10 sökord åt dig, som passar di ar stprogram. 20

21 HAR DU PROBLEM MED ATT ADMINISTRERA DIN PRESENTATIONSSIDA? Det vanligaste felet är a man inte skrivit in rä format vid t.ex. datum och d (Lägg ll spelning eller event) eller a man inte klickat på Spara. Läs instruk onerna på hemsidan eller i denna manual. Om det for arande inte fungerar så är du naturligtvis välkommen a kontakta MCV-kontoret Instruk onerna på hemsidan: h p://www.mcv.se/for-medlemmar-om-din-presenta onssida/ Manualen - Allt om taggar h p://www.mcv.se/media/user/pages/allt_om_taggar_2.pdf 21

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

MANUAL. Uppdaterad 2013-12-11. CupOnline drivs och vidareutvecklas löpande av CoreIT i Örnsköldsvik

MANUAL. Uppdaterad 2013-12-11. CupOnline drivs och vidareutvecklas löpande av CoreIT i Örnsköldsvik MANUAL Uppdaterad 2013-12-11 CupOnline drivs och vidareutvecklas löpande av i Örnsköldsvik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information... 3 Support... 3 Inloggning... 4 Administrationsmeny...

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Författare av denna guide är Peter Muld och finns att nå på info@pc-concept.se

Författare av denna guide är Peter Muld och finns att nå på info@pc-concept.se 3 Denna guiden är speciellt anpassad för att redigera sidor som är gjord av Pcconcept till dess kunder. Här kommer vi inte att gå igenom hur du installerar Wordpress på din webbhotell utan endast redigerar

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Sept 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 6 W78 Sida 1 Inledning Hemsida Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 5. Starta Explorer. Gå in på http://liljedalsdata.se

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer