Senast uppdaterad Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se"

Transkript

1 Senast uppdaterad Manual ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på

2 INNEHÅLL Så här fungerar din presenta onssida s.3 Inloggning & lösenord Presenta onstext s.4-5 s.6-7 Bilder s.8 Videoklipp s.9 Ljudfiler s.10 Pressbilder & dokument s.11 Länkar ll webbplatser s.12 Kontaktuppgi er s.13 Lägg ll spelning eller event (kalender för konserter) s Dela via sociala medier s.17 Genre s.18 Taggar s.19 Sökord s.20 Har du problem med a administrera din sida? s.21 2

3 SÅ HÄR FUNGERAR DIN PRESENTATIONSSIDA Om din presenta onssida Alla ar stprogram har en egen presenta onssida på MCV:s hemsida (www.mcv.se). Här presenteras di ar stprogram med text, ljud, bild, kontaktuppgi er, speldatum för konserter och länkar ll webbplatser. Mycket av materialet på din presenta onssida administrerar du själv. Uppdatera din sida Uppdatera informa onen på din sida när något har ändrats med di ar stprogram. Glöm dock inte a meddela MCV om du uppdaterar kontaktuppgi er, bandmedlemmar eller liknande informa on som är bra för oss a veta om. På din sida finns: Presenta onstext om ar stprogrammet Bilder Videoklipp Ljudfiler Pressbilder & dokument Länkar ll webbplatser (inklusive din egen hemsida) Kontaktuppgi er Kalender med datum för konserter Möjlighet a dela - via sociala medier (Twi er och Facebook) Genre Utskri sfunk on Hur fort går det? A uppdatera sidan är enkelt och går fort. Nästan allt som du själv administrerar ändras direkt på din presenta onssida på vår hemsida, när du klickar på Spara. Undantaget är när du lägger in spelningar och event. (När du lagt in en spelning/event får vi e mail, där vi läser igenom informa onen, godkänner och publicerar (lägger upp) på hemsidan i konsertkalendern, samt på din presenta onssida.) Din egen marknadsföring Ni har också få en direktadress ll sidan som ni kan använda i er marknadsföring. Länka gärna ll MCV från er egen hemsida om ni har en sådan - det gör båda sidorna lä are a hi a av sökmotorer på internet. 3

4 INLOGGNING & LÖSENORD Första gången du loggar in eller vid glömt lösenord 1. Gå in på För medlemmar (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Skriv in di bandnamn i det övre fältet, under Logga in (fungerar det inte, se nedan för närmare instruk oner vid problem med a logga in) 3. Skapa e eget lösenord genom a klicka på Glömt lösenordet? och följ sedan instruk onerna. (lösenordet mailas ll den mailadress du angivit ll MCV) 4. Skriv in di bandnamn i övre fältet och di lösenord i fältet under, klicka på Logga in. Logga in (om du kan di lösenord) 1. Gå in på För medlemmar (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Skriv in di bandnamn i det övre fältet, under Logga in (fungerar det inte, se nedan för närmare instruk oner vid problem med a logga in) 3. Skriv in di bandnamn i övre fältet och di lösenord i fältet under, klicka på Logga in. 4

5 När du loggat in När du sedan loggar in på din presenta onssida kan du administrera och uppdatera viss informa on. Det du själv kan administrera är: presenta onstext, videoklipp, pressbilder & dokument, länkar ll webbplatser, kontaktuppgi er och lägg ll spelning eller event. Resterande informa on administrerar vi från kontoret. När du är inloggad på din presenta onssida kommer du a se 4 alterna v/underflikar, nästan längst upp på sidan, dessa är: Redigera min profil Här kan du uppdatera din presenta onssida med de uppgi erna som du själv kan administrera (se ovan), förutom a lägga ll spelningar eller event (se nedan). Lägg ll spelning eller event Här kan du lägga in datum, d, plats och presenta on av konserter och event. Se min profilsida Här kontrollerar du resultatet av dina ändringar. Logga ut Logga ut från din presenta onssida. Vid problem med a logga in Om det inte fungerar a logga in på din sida trots a du följt instruk onerna ovan så testa något av nedanstående alterna v. 1. Kontrollera a du skrivit in hela di bandnamn, precis så som det står på din presenta onssida. Är du osäker så gå in på och klicka dit fram ll di ar stprogram. 2. Kontrollera a du skrivit rä lösenord. Har du glömt di lösenord, se ovan för instruk oner. 3. Testa a logga in med di bandnamn så som det visas i URL-adressen på din presenta onssida på Se de a genom a gå in på din sida och kolla i fältet för webbadress. T.ex. bandnamnet Eva Rune & Mikael Godée, har URL-adressen: h p://www.mcv.se/evarune-mikael-godee/. I de a fall testar du då a logga in genom a skriva eva-rune-mikael-godee i det översta fältet och di lösenord i fältet under. Klicka sedan på Logga in. OBS! Tänk på a om di bandnamn innehåller tecknet & så ska inte de a skrivas med i di bandnamn när du loggar in. Kan du inte logga in trots a du följt alla instruk oner ovan så kontakta MCV-kontoret på eller så hjälper vi dig med a hi a problemet 5

6 PRESENTATIONSTEXT Här lägger du in din presenta onstext. Läs nedan för a veta vad du ska skriva i de olika fälten. A tänka på På din sida presenteras di ar stprogram. Du skriver själv din presenta onstext. Tänk på: 1. A du bör hålla texten kort, då det annars blir för mycket informa on a ta in för de som läser. 2. A texten ska handla om ar stprogrammet som du är medlem i MCV med. 3. A INTE koppla texten ll e datum, (t.ex. i april släpper vi vår nästa skiva) då du annars måste uppdatera din sida väldigt o a för a informa onen inte ska vara förlegad. Använd istället kalendern och då funk onen Lägg ll spelning eller event (se Lägg ll spelning eller event i högerspalten för mer informa on om de a), och lägg in releasefest eller skivsläpp där. 6

7 Så här gör du för a lägga in presenta onstext 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Redigera min profilsida 3. Skriv din presenta onstext i följande fält: Kort presenta on Det du skriver i de a fält är den korta presenta on/slogan som ligger som rubrik på din presenta onssida, samt visas som kort text under din bild innan man klickar in sig på din presenta onssida. Presenta on Här skriver du själva presenta onstexten som beskriver di ar stprogram. Håll det kort och koncist (se ovan). Bandmedlemmar Här skriver du vilka som är bandmedlemmar. 4. Klicka på Spara 7

8 BILDER Dina bilder visas dels på MCV:s startsida och dels här på din presenta onssida. A ladda upp bilder Bilder ll din presenta onssida laddas upp från MCV-kontoret. Det är dock du själv som mailar bilderna ll MCV. Maila bilderna ll Lars Elf: Stora filer Ifall du har stora filer rekommenderar vi a du skickar dem via en webbtjänst, t.ex. yousendit. com eller sprend.com, istället för ll vår mailbox, då det finns en gräns i vår mailbox på hur stora filer vi kan ta emot. Bildernas utseende Beskurna bilder Om vissa bilder ser annorlunda ut beror det på a vi har beskurit samtliga bilder för a få e enhetligt utseende på sidan. Vissa bilder blir suddiga för a de är i för dålig upplösning. Då behöver vi nya bilder! Bildformat De format vi e ersöker är: - Lilla expo bilden (som kommer på första sidan och kalender): 428 x 240 pixlar - Stora expo bilden (som visas på ar stsidan) beskär vi inte, men den skall vara minst 456 pixlar bred 8

9 VIDEOKLIPP Här lägger du in dina videoklipp. Om videoklipp Det är du själv som lägger upp videoklipp på din sida. Du lägger först ut klippet på YouTube. Tänk på a döpa klippet när du lägger in det på Youtube. Det är namnet på klippet som kommer upp också på MCV sidan. Du skall lägga in hela länken t.ex. h p://www.youtube.com/watch?v=xe0tuygg_sg. Så här gör du för a lägga upp videoklipp 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Redigera min profilsida 3. Lägg in länk ll di /dina videoklipp i fälten som heter Video adress 4. Klicka på Spara 9

10 LJUDFILER Här kan man lyssna på dina ljudfiler A ladda upp ljudfiler Ljudfiler ll din presenta onssida laddas upp från MCV-kontoret. Det är dock du själv som mailar ljudfilerna ll MCV. Maila ljudfilerna ll Lars Elf: Stora filer Ifall du har stora filer rekommenderar vi a du skickar dem via en webbtjänst, t.ex. yousendit. com eller sprend.com, istället för ll vår mailbox, då det finns en gräns i vår mailbox på hur stora filer vi kan ta emot. 10

11 PRESSBILDER & DOKUMENT Här kan man ladda ner dina pressbilder och dokument A ladda upp pressbilder Pressbilder ll din presenta onssida laddas upp från MCV-kontoret. Det är dock du själv som mailar pressbilderna ll MCV. Maila pressbilderna ll Lars Elf: A ladda upp dokument Även andra dokument, t.ex. pressreleaser, tekniska riders, presenta onsblad osv. laddas upp från MCV-kontoret. Precis som ovan är det du som mailar dessa ll MCV. Maila dokumenten ll Lars Elf: Stora filer Ifall du har stora filer rekommenderar vi a du skickar dem via en webbtjänst, t.ex. yousendit. com eller sprend.com, istället för ll vår mailbox, då det finns en gräns i vår mailbox på hur stora filer vi kan ta emot. 11

12 LÄNKAR TILL WEBBPLATSER Här lägger du in länkar ll webbplatser Om länkar ll webbplatser På din presenta onssida kan du länka ll olika webbplatser. Länka gärna ll din egen hemsida här, om du har någon, och även ll andra webbplatser där di ar stprogram finns, t.ex. er Facebooksida, MySpace-sida osv. Du kan lägga upp totalt 4 länkar ll webbplatser. Så här gör du för a länka ll webbplatser 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Redigera min profilsida 3. Lägg in länkar i fälten som heter Webbsidor 4. Klicka på Spara Länkar läggs in med hela URL-adressen, alltså i formatet: h p://www.myspace.com/brassmonkeysweden Ta bort länk genom a : Klicka i rutan Radera och tryck på Spara längst ner på sidan. Då tas länken bort. Gör så här för a lägga ll länkar ll webbplatser Glöm inte a även lägga en länk ll MCV på din egen hemsida, på så vis kommer sökmotorerna a hi a både din hemsida och MCV:s hemsida bä re. 12

13 KONTAKTUPPGIFTER Här lägger du in dina kontaktuppgi er Om kontaktuppgi er Det är du själv som lägger in ar stprogrammets kontaktuppgi er på din presenta onssida. OBS! Om du ändrar kontaktuppgi er meddela även oss på MCV-kontoret om de a. Våra medlemsregister uppdateras inte automa skt när du skriver in nya kontaktuppgi er på din presenta onssida, och det är vik gt a registret innehåller samma uppgi er som på din presenta onssida. Skicka då även dina nya kontaktuppgi er ll: I fältet kontaktperson är det kontaktpersonen för ar stprogrammets namn som ska fyllas i. Det är de a namn som syns när man klickar på Boka via ar sten på din presenta onssida. Även det telefonnummer som du fyller i i fältet Telefon dag d och mailadressen som du fyller i i fältet , är de kontaktuppgi er som kommer a synas när man klickar på Boka via ar sten. Så här gör du för a lägga in kontaktuppgi er 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Redigera min profilsida 3. Lägg in dina kontaktuppgi er i fälten som heter Kontaktperson, Telefon dag d, Telefon kvälls d och 4. Klicka på Spara 13

14 LÄGG IN SPELNING ELLER EVENT (Kalender för konserter) Här lägger du in spelningar, se instruk oner nedan för a veta vad du ska skriva i de olika fälten Om a lägga in spelningar eller event När du lägger in dina spelningar eller event kommer dessa a visas både på din presenta onssida och i konsertkalendern på MCV:s hemsida (h p://www.mcv.se/kalender/). När du har lagt in en spelning eller event skickas e mail ll oss på MCV-kontoret, vi går därefter in och publicerar din spelning på hemsidan. Vi publicerar spelningen så fort vi kan, o a går det mycket snabbt. Ibland redigerar vi också i den inlagda texten då vi är ansvariga för innehållet på mcv.se. Varje vecka skickar vi ut nyhetsbrevet Veckans Konser ps, via mail, som går ut ll media, arrangörer, medlemmar, publik och andra som anmält si intresse. Vi har se a många arrangörer är intresserade av Veckans Konser ps och även a media skriver om flera av de konserter som vi presenterar i de a utskick. Det är alltså väldigt bra a lägga upp dina spelningar, då det kan bidra ll en större publik, mer uppmärksamhet i media och fler bokningar från arrangörer. Så här kan Veckans Konser ps se ut: h p://www.anpdm.com/newsle erweb/ 49425C C /41415C F D43 14

15 A tänka på - Var ute i god d! MCV måste först godkänna händelsen innan den publiceras i kalendern. - Försök a samla all informa on om spelningen/händelsen innan du börjar. Du kan nämligen inte ändra i en kalenderhändelse. Om det blir fel eller om du vill ha in en spelning och komple era med exempelvis rä klockslag eller komple adress måste du maila in denna info ll så lägger vi upp. Så här gör du för a lägga in spelningar eller event 1. Logga in på din presenta onssida (h p://www.mcv.se/logga-in/) 2. Klicka på Lägg ll spelningar eller event 3. Fyll i fälten enligt följande: Titel Först och främst ar st-/gruppnamn, man kan t.ex. nämna på vilken klubb man spelar eller om det är skivsignering. AKTA så det inte blir för långt, helst en rad! Till sist skriv orten inom klamrar. Ex. Eva Rune & Mikael Godée på Nefer [Göteborg] Plats Ställets namn och fullständig adress. Ex: Nefer, Hvi eldtsplatsen 6, Göteborg Datum Fyll i datum i följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD OBS! Du måste skriva exakt de a formatet (ÅÅÅ-MM-DD), annars kommer INTE din spelning a läggas in. Ex Tid Fyll i datum i följande format: TT:MM Ex. 22:00 OBS! Du måste skriva exakt de a formatet (TT:MM), annars kommer INTE din spelning a läggas in. Om du ej anger d kommer det a stå 00:00 Beskrivning Skriv en kort och intresseväckande beskrivande text, ange gärna pris. Ex. Folkmusik möter experimentell och nu da musik med röst och sopransaxofon. 15

16 Mikael och Evas konsert är inspirerad av den äldre koralsången. I nordisk folkmusik broderade människor ut melodierna för a utrycka si hjärta och hi a innerlighet i musikens innebörd. Här möts två nu da u olkare, Mikael med bakgrund i jazz och improvisa on, Eva med bakgrund i svensk folkmusik. Välkomna! Entré: 100 kr. 4. Klicka på Skicka Så här ser konsertkalendern på MCV:s hemsida ut 16

17 DELA VIA SOCIALA MEDIER Här kan man klicka för a dela din sida via sociala medier Om a dela via sociala medier På din presenta onssida finns en funk on som gör a man kan dela din sida via Facebook och Twi er. Denna funk on finns på samtliga presenta onssidor och är inget man redigerar eller administrerar. Ifall någon delar din sida via sociala medier innebär de a a de sprider di ar stprogram ll sina vänner i de sociala nätverken. Vilket i sin tur kan göra a fler hör talas om både di ar stprogram och om MCV. De a kan i sin tur leda ll a nå en större publik, nå ut ll fler arrangörer och media. Har du en egen Facebooksida så Gilla gärna MCV:s Facebooksida, den heter Musikcentrum Väst (MCV) och du hi ar den här: h ps://www.facebook.com/musikcentrumvast eller genom a söka i sökfältet. 17

18 GENRE Här kan man sortera ar stprogram e er genre Här visas ar stprogrammets genre. Om genre När di ar stprogram blir medlem i MCV lldelas det en eller flera genrer. Genren visas på din presenta onssida. Genrer administrerar du inte själv, utan de a görs på MCV-kontoret. A bestämma genre är all d svårt, många ar stprogram i MCV är en mix av många olika genrer och MCV har sju olika genre-grupper för a arrangörer enkelt ska kunna hi a det som de söker. 18

19 TAGGAR Här kan man klicka på taggar. Om taggar För a det skall bli enklare för arrangören a välja mellan våra över 270 olika ar stprogram får varje band välja o stycken taggar. Du väljer själv vilka taggar du vill ha och sedan lägger MCVkontoret upp taggarna. Läs mer om taggar i manualen Allt om taggar som du hi ar här: h p://www.mcv.se/media/ user/pages/allt_om_taggar_2.pdf A lägga upp taggar Du väljer själv taggar som du sedan mailar in ll: Vad innebär taggar och var visas de? När du klickat på en vald genre (alltså Folk/Världsmusik, Jazz/Improvisa on, Kabaré/Underhållning osv.) så dyker det upp en massa knappar med ord ll höger. Dessa ord kallar vi Taggar. Tanken med taggarna är a arrangören skall bli nyfiken och klicka runt mer samt a det skall bli enklare för arrangören a välja mellan olika ar stprogram. MCV har en tagglista med ord som du kan välja bland. Kom ihåg a uppdatera era taggar om ni har e ny upplägg. 19

20 SÖKORD Här kan man skriva in sökord. Om sökord På MCV:s startsida (www.mcv.se) finns en sökfunk on där man kan söka e er namn, instrument, typ av arrangemang osv. Vilka sökord som di ar stprogram matchas med bestäms av två olika anledningar. Sökorden läggs upp av MCV-kontoret, men det är du själv som mailar vilka sökord du vill ha ll oss. A lägga upp sökord 1. Du väljer själv max 10 sökord som du sedan mailar in ll: 2. Det bestäms av presenta onstexten på din sida Ifall du inte själv vill välja sökord, kommer MCV a välja 10 sökord åt dig, som passar di ar stprogram. 20

21 HAR DU PROBLEM MED ATT ADMINISTRERA DIN PRESENTATIONSSIDA? Det vanligaste felet är a man inte skrivit in rä format vid t.ex. datum och d (Lägg ll spelning eller event) eller a man inte klickat på Spara. Läs instruk onerna på hemsidan eller i denna manual. Om det for arande inte fungerar så är du naturligtvis välkommen a kontakta MCV-kontoret Instruk onerna på hemsidan: h p://www.mcv.se/for-medlemmar-om-din-presenta onssida/ Manualen - Allt om taggar h p://www.mcv.se/media/user/pages/allt_om_taggar_2.pdf 21

MANUAL MCV.SE. Så uppdaterar du din medlemssida och så funkar mcv.se överlag

MANUAL MCV.SE. Så uppdaterar du din medlemssida och så funkar mcv.se överlag MANUAL MCV.SE Så uppdaterar du din medlemssida och så funkar mcv.se överlag 1 KAP. 1 INLEDNING och SAMMANFATTNING Precis som förut har alla program (grupper, artister osv.) en egen sida på mcv.se. Nu har

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Användarinställningar på laget.se

Användarinställningar på laget.se 2010-09-05 Användarinställningar på laget.se ALLMÄN INFORMATION... 2 ATT LOGGA IN... 3 SKRIVA IN LÖSENORD/ANVÄNDARNAMN... 3 VÄLKOMSTSIDAN EFTER INLOGGNING... 4 FÖR PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR... 4 NYTT LÖSENORD/ANVÄNDARNAMN...

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2015-03-18 Presentera företaget på eventwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på eventwebben. Många av dina kunder

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL BASKETHOTEL. Lag i förbundsserier Version 2012-08-14. Innehåll

MANUAL BASKETHOTEL. Lag i förbundsserier Version 2012-08-14. Innehåll MANUAL BASKETHOTEL Lag i förbundsserier Version 2012-08-14 Innehåll Logotype Komma igång logga in Mitt lag o Allmän info o Truppen o Redigera spelare och ledare Mina matcher Som ni säkert vet används verktyget

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2016-09-05 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA Sida 1 av 14 Jag har loggat in som en webbredaktör i Degerfors föreningen. Så här ser det ut när jag loggar in i EPiserver. 1. Klicka först på CMS 2. Sedan klicka på Redigera Sida 2 av 14 3. Nu öppnas

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual FÖRENINGSVERKTYGET Basuppgifter Fyll i allmänna uppgifter om er förening, fastighet samt kontaktperson Föreningspersonerna Fyll i vem som ansvarar för vilka uppgifter i er förening Medlemskår Fyll i hur

Läs mer

TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness

TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness HEMSIDANS ADRESS : http://www.idrottonline.se/orust/svanesundsgif gymnastik eller http://www4.idrottonline.se/default.aspx?id=94244 Administratörer:

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Lathundsinformation om hur funktionerna i laget.se fungerar och hur man använder dem

Lathundsinformation om hur funktionerna i laget.se fungerar och hur man använder dem 2-31 Lathundsinformation om hur funktionerna i laget.se fungerar och hur man använder dem Innehåll Logga in på Lagets hemsida Truppen administration av spelare Nyheter E postutskick Träningar Aktivitet

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

Att använda laget.se

Att använda laget.se 2012 Att använda laget.se för ungdomsledare i MSSK Dokumentet är framtaget för att hjälpa till att förenkla användningen av lagens webbsidor. Har du förslag på ändringar eller ser felaktigheter kan du

Läs mer

Citybreak Information System Produktägarmanual

Citybreak Information System Produktägarmanual Citybreak Information System Produktägarmanual Sida 1 av 9 Organisationsinställningar sid 2 Skapa ny produkt sid 3 Meddelanden sid 8 Nytt Lösenord sid 9 Observera att produkter som publiceras ska vara

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor Manual Att skapa lokala Facebooksidor Skapa en Facebooksida 1. Logga in på Facebook med din vanliga, privata inloggning. När du har skapat sidan kommer du alltid att publicera på sidan som just sida, och

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät.

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. Hembygdsgillets sajt administreras via ett publiceringssystem som heter WordPress. I princip är det upplagt som sidor som ligger framme för vem som helst,

Läs mer

Manual laget.se. 1. Glömt lösenordet

Manual laget.se. 1. Glömt lösenordet Manual laget.se 1. Glömt lösenordet... 1 2. Komma till redigera/admin-läge... 2 3. Lägga in aktiviteter... 2 4. Lägga in spelare och föräldrar... 2 5. Skicka gratis grupp-sms... 3 6. Skicka kallelse till

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

1 INLOGGNING. 1.1 Första gången registrering. 1.2 Efter registrering

1 INLOGGNING. 1.1 Första gången registrering. 1.2 Efter registrering UPPFÖDARREGISTER 1. Inloggning 1.1 Första gången - registrering 1.2 Efter registrering 2. Redigera dina uppgifter 2.1 Redigera fliken Om uppfödningen 2.2 Redigera fliken Kontaktuppgifter 2.3 Redigera flikarna

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

PROFIXIO MANUAL. STEG 1 Mail med inloggningsuppgifter

PROFIXIO MANUAL. STEG 1 Mail med inloggningsuppgifter PROFIXIO MANUAL Detta är en manual för hur du som domare gör för att använda Profixio som är vårt program för resultatrapportering. I Profixio hittar du även en kalender med dina matcher, dina domarkollegors

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Manual KomMa Intra VOF

Manual KomMa Intra VOF Manual KomMa Intra VOF S y s t e m f ö r b o k n i n g a v V O F s e g n a b i l a r Vård- och omsorgsförvatningen Innehåll Mer information... 2 Logga in... 2 Boka... 2 Ändra / avboka... 5 Historik...

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Medlemsregistret. Titta på Dina uppgifter Ditt distrikt Din klubb. Annika Ahlqvist Uppdaterad

Medlemsregistret. Titta på Dina uppgifter Ditt distrikt Din klubb. Annika Ahlqvist Uppdaterad Medlemsregistret Titta på Dina uppgifter Ditt distrikt Din klubb Annika Ahlqvist 2017-07-21 Uppdaterad 2017-12-15 När du står på vår nya hemsida www.innerwheel.se ser du en gul ruta där det står Medlemsregister.

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

Användarmanual för administration av

Användarmanual för administration av Användarmanual för administration av www.skoftebynsif.nu 2011 02 18 Denna manual är ett första steg för att du skall kunna administrera din lagsida. Vissa saker kanske du kommer tycka är lite krångligare

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

2012-10-09. Skapa Bufblogg

2012-10-09. Skapa Bufblogg Skapa Bufblogg Vill du skapa en blogg till klassen/avdelningen? Alla anställda inom BUF har möjlighet att skapa blogg på http://bufblogg.kristianstad.se. Elisabeth Banemark, Skoldatateket Sida 1 Innehåll

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Anvisningar om etwinning-platsen

Anvisningar om etwinning-platsen Välkommen Anvisningar om etwinning-platsen Den här vägledningen har gjorts för Läraradministratörer som är nya på etwinning-platsen. Den är till hjälp för dig att: - Få tillgång din etwinning-plats - Redigera

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Lathund publiceringsverktyget

Lathund publiceringsverktyget Lathund publiceringsverktyget Du som utställare på någon av Stockholmsmässans event har tillgång till din egen sida på eventets webbplats, din e-monter. Din sida är ett digitalt komplement till din fysiska

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Le Bureau.se - WordPress manual

Le Bureau.se - WordPress manual Le Bureau.se - WordPress manual Logga in i WordPress för att administrera hemsidan. Skapa ett inlägg inlägg i nyhetsbloggen. Skapa ett nytt case till portfolion. Redigera en sida. Redigera sidfoten. Byt

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Lägga in tillgänglighet

Lägga in tillgänglighet LATHUND Timecare Pool med intresseanmälan 2016-06-02 Skriv i adressfältet Starta Internet explorer tp.molndal.se OBS! Inget www Skriv in användarnamn och lösenord Lösenordet=TimePool första inloggningstillfället

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

FÖRARE. [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.]

FÖRARE. [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se FÖRARE [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning... 3 Registrera

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Manual till det nya ordersystemet start v Logga in på följande sida och spar som favorit:

Manual till det nya ordersystemet start v Logga in på följande sida och spar som favorit: Manual till det nya ordersystemet start v 32 2017 Logga in på följande sida och spar som favorit: order.tupperware.se E-postadress och password (4 sista sifforna i personnumret) är samma som förra orderportalen:

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Skriv in webbadressen i webbläsaren på din mobiltelefon. Adressen är www.nassjo.se/snikke, välj direktlänken TimePool Webb längst ned på sidan.

Skriv in webbadressen i webbläsaren på din mobiltelefon. Adressen är www.nassjo.se/snikke, välj direktlänken TimePool Webb längst ned på sidan. Time Care Pool i mobilen Denna produkt fungerar på både, iphone-, Android-telefoner och ipads. 1 Åtkomst till Time Care Pool 1.1 WEBBADRESS Skriv in webbadressen i webbläsaren på din mobiltelefon. Adressen

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

Logga in. Menyn. Organisation

Logga in. Menyn. Organisation Manual Föreningsadministratör (FA) Manualen beskriver hur du loggar in till förbundets system och de funktioner som du har tillgång till som föreningsadministratör. Utöver den här manualen finns även en

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg IT-körkort för språklärare Modul 2: Blogg Innehåll Gloslista 2 Logga in på bloggen (punkt 1-3) 3 Skapa och redigera sidor och undersidor (punkt 4 och 5) 4 Infoga dokument (punkt 6 och 7) 7 Skapa inlägg

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer