Taxor och avgifter Enköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor och avgifter 2016. Enköpings kommun"

Transkript

1 Taxor och avgifter 2016 Enköpings kommun

2 Innehållsförteckning Samtliga nämnder... 2 Kommunstyrelsen... 3 Miljö och byggnadsnämnd... 8 Skolnämnden... 9 Socialnämnden...10 Tekniska nämnden...13 Upplevelsenämnden...20 Vård och omsorgsnämnden

3 Samtliga nämnder Taxan/avgiften avser Taxa 2015 inklusive moms Taxa 2016 inklusive moms Förändring kr % Kopiering/utskrifter Sid ,00 0,00 ######## Sidan 25 50,00 50,00 ######## Sidan 26 och uppåt (per sida) 2,00 2,00 ######## Bestyrkt kopia 50,00 50,00 ######## Avgift för avskrift av allmän handling och utskrift av ljudupptagning, per påbörjad fjärdedelstimme 125,00 125,00 ######## Avgift för kopia av ljus- eller bildupptagning, per upptagning 100,00 100,00 ######## Kopia av videobandsupptagning, per band 600,00 600,00 ######## Ersättning för portokostnad med mera Utöver ovanstående avgifter tillkommer ersättning för: -portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram - eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Avgiftsbefrielse Andra myndigheter och massmedia är avgiftsbefriade. Sidan 2 av 34

4 Kommunstyrelsen KF beslutade den 8 juni 2015 att ansvaret för renhållning förs över från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. KS beslutade att avfallstaxan för insamling av hushållsavfall och grundavgift höjs med tre procent inför Taxan/avgiften avser RENHÅLLNINGSTAXA Taxa 2015 Inklusive moms Taxa 2016 Inklusive moms Förändring kr % Avgifter i områden med Mulljakt. Grundavgift per hushåll Villahushåll (året runtabonnemang) kr kr 35 kr 3,0% Villahushåll i samfällighet med gemensam sophämtning 578 kr 595 kr 17 kr 3.0% Hushåll i flerbostadshus 173 kr 178 kr 5 kr 3.0% Fritidshus (sommarabonnemang) 694 kr 715 kr 21 kr 3,0% Fritidshus (sommarabonnemang) i samfällighet med gemensam sophämtning 347 kr 357 kr 10 kr 3.0% Verksamhet, per anläggning 867 kr 893 kr 26 kr 3.0% Helårsabonnemang Restavfall, kärlstorlek Antal tömningar/år 190 liter kr 483 kr 14 kr 3,0% kr 967 kr 28 kr 3,0% kr kr 70 kr 3,0% kr kr 180 kr 3,0% 370 liter kr 941 kr 27 kr 3,0% kr kr 55 kr 3,0% kr kr 137 kr 3,0% kr kr 351 kr 3,0% 660 liter kr kr 98 kr 3,0% kr kr 245 kr 3,0% kr kr 626 kr 3,0% kr kr kr 3,0% Matavfall, kärlstorlek Antal tömningar/år 140 liter kr 584 kr 17 kr 3,0% kr kr 43 kr 3,0% kr kr 109 kr 3,0% kr kr 184 kr 3,0% 240 liter kr 851 kr 25 kr 3,0% kr kr 62 kr 3,0% kr kr 159 kr 3,0% kr kr 268 kr 3,0% Sidan 3 av 34

5 Taxan/avgiften avser Blandat avfall, kärlstorlek Taxa 2015 Inklusive moms Taxa 2016 Inklusive moms Förändring kr % Antal tömningar/år 190 liter kr kr 75 kr 3,0% kr kr 189 kr 3,0% 370 liter kr kr 140 kr 3,0% kr kr 350 kr 3,0% kr kr 895 kr 3,0% 660 liter kr kr 250 kr 3,0% kr kr 624 kr 3,0% kr kr kr 3,0% Sommarabonnemang, vecka alt Restavfall, kärlstorlek Antal tömningar/år 190 liter kr 268 kr 8 kr 3.0% kr 491 kr 14 kr 3.0% kr kr 36 kr 3,0% 370 liter kr 521 kr 15 kr 3,0% kr 956 kr 28 kr 3,0% kr kr 70 kr 3,0% 660 liter kr kr 50 kr 3,0% kr kr 124 kr 3,0% Matavfall, kärlstorlek Antal tömningar/år 140 liter kr 297 kr 9 kr 3.0% kr 742 kr 22 kr 3.0% 240 liter kr 432 kr 13 kr 3.0% kr kr 31 kr 3.0% Blandat avfall, kärlstorlek Antal tömningar/år 190 liter kr kr 38 kr 3,0% kr kr 96 kr 3,0% 370 liter kr kr 71 kr 3,0% kr kr 178 kr 3,0% 660 liter kr kr 127 kr 3,0% kr kr 317 kr 3,0% Sidan 4 av 34

6 Taxan/avgiften avser Övriga avgifter för sophämtning Tillägg för budning (hämtning nästa vardag) Hämtning extra kärl/säck rest- eller matavfall liter Taxa 2015 Inklusive moms Taxa 2016 Inklusive moms Per budning 289 kr 289 kr Förändring kr % Per st. 115 kr 118 kr 3 kr 3.0% Hämtning extra kärl restavfall liter Per st. 256 kr 264 kr 8 kr 3.0% Hämtning extra kärl/säck blandat avfall liter Per st. 355 kr 366 kr 11 kr 3.0% Hämtning extra kärl blandat avfall liter Per st. 815 kr 839 kr 24 kr 3.0% Container restavfall 8 kbm Komprimerat avfall Per tömning kr kr 64 kr 3,0% ord.rörlig avgift x 2 ord.rörlig avgift x 2 Hämtning av grovsopor Per tre kollin 468 kr 468 kr Hämtning av kyl/frys (från hushåll, framställt) Per st. 468 kr 468 kr Mulljaktspåsar 6 liter 80 st (bunt) 0 kr 0 kr Mulljaktspåsar 6 liter 720 st (kart) 0 kr 0 kr Mulljaktskassar 22 liter 200 st. 0 kr 0 kr Säckar Antal/bunt Säckar 22 liter 250 st 525 kr 525 kr Säckar 45 liter 20 st 58 kr 58 kr Säckar 60 liter 25 st 73 kr 73 kr Säckar 240 liter 50 st 280 kr 280 kr Hyra av extra kärl liter Per år 289 kr 289 kr Hyra av extra kärl liter Per år 378 kr 378 kr Hyra av extra kärl liter Per år 802 kr 802 kr Timpris, sopbil Per timme 899 kr 899 kr Sidan 5 av 34

7 Taxan/avgiften avser Slamtömning Volym 0-5 m 3 Taxa 2015 Inklusive moms Taxa 2016 Inklusive moms Per tömning 788 kr 788 kr Volym 5-10 m 3 Per tömning kr kr Volym m 3 Per tömning kr kr Tillägg för budning (inom tre arbetsdagar) Per budning 338 kr 338 kr Tillägg för akut budning (inom 8 arbetstimmar) Per budning 817 kr 817 kr Rensbrunn Per tömning 111 kr 111 kr Extra slang över 10 meter Per 5 meter 70 kr 70 kr Bomkörningsavgift Per gång 547 kr 547 kr Slamtömning per m 3 och timme Per m 3 89 kr 89 kr Per timme kr kr Extra släp Per timme 301 kr 301 kr Fettavskiljare, per tömning och ton Per tömning 896 kr 896 kr Per ton 900 kr 900 kr Förändring kr % Latrin 2 Höjning i enlighet med tekniska nämndens beslut den TF2014/ Helårsabonnemang Per år kr kr kr 20,0% Sommarabonnemang (v alt ) Per år kr kr 518 kr 20,0% Hämtning av extra kärl Per kärl 261 kr 314 kr 52 kr 20,0% Tillägg för budning (ordinarie tur) Per budning 394 kr 473 kr 79 kr 20,0% Tillägg för budning (inom tre arbetsdagar) Per budning 785 kr 942 kr 157 kr 20,0% Udda avgifter Antal Restavfall tömningar/år Kärl 120 l kr 967 kr 28 kr 3,0% kr kr 70 kr 3,0% Kärl 400 l kr kr 148 kr 3,0% kr kr 380 kr 3,0% Kärl 600 l kr kr 89 kr 3,0% kr kr 222 kr 3,0% kr kr 569 kr 3,0% -sommar varje vecka kr kr 113 kr 3,0% Sidan 6 av 34

8 Taxan/avgiften avser Taxa 2015 Inklusive moms Taxa 2016 Inklusive moms Förändring kr % Blandat avfall Säck 160 l kr kr 198 kr 3,0% Kärl 600 l kr kr 227 kr 3,0% kr kr 567 kr 3,0% -sommar kr kr 115 kr 3,0% Landsbygd utan Mulljakt Säck 160 l 13 (hemkompost) kr kr 53 kr 3,0% kr kr 75 kr 3,0% 11 (sommar) kr kr 42 kr 3,0% 2 I abonnemangsavgifterna ingår ett kärl per hämtning. 6 (sommar, hemkom-post) kr kr 34 kr 3,0% Latrin Höjning i enlighet med tekniska nämndens beslut den TF2014/ Latrinhämtning (L52) kr kr 987 kr 20,0% Latrinhämtning (L55) kr kr 337 kr 20,0% Latrinkärl, tomt per kärl 72 kr 86 kr 14 kr 20,0% Sidan 7 av 34

9 Miljö och byggnadsnämnd Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa för Enköpings kommun antogs av kommunfullmäktige den 8 april 2014, paragraf 20. Taxan omfattar verksamhet inom kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Plan- och Bygglovtaxa 2016 finner ni på under Avgifter och bestämmelser. Taxan hänvisar till prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Taxa enligt miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den XX 2015, paragraf XX. Timtaxa för 2015 är 975 kr. Timtaxa för 2016 är kr. Taxa för livsmedelskontroll Taxa för Enköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel antogs av kommunfullmäktige den 15 november 2011, paragraf 175. Timtaxa för planerad kontroll för 2015 är kr. För 2016 behålls taxan oförändrad. Timtaxa för kontrolltid vid extra offentlig kontroll och vid registrering av livsmedelsanläggningar för 2015 är 905 kr. För 2016 behålls taxan oförändrad. Taxa enligt strålskyddslagen Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen antogs av kommunfullmäktige den 15 november 2011, paragraf 174. Timtaxa för 2015 är 826 kr. För 2016 behålls taxan oförändrad. Sidan 8 av 34

10 Skolnämnden Taxan/avgiften avser Taxa 2015 Taxa 2016 Förändring kr % Tillämpning av maxtaxa Förskola Barn 1 (3%) kr kr Barn 2 (2%) 840 kr 858 kr Barn 3 (1%) 420 kr 429 kr Barn 4 (0%) 0 kr 0 kr 27 kr 2,1% 18 kr 2,1% 9 kr 2,1% Skolbarnsomsorg Barn 1 (2%) 840 kr 858 kr Barn 2 (1%) 420 kr 429 kr Barn 3 (1%) 420 kr 429 kr Barn 4 (0%) 0 kr 0 kr 18 kr 2,1% 9 kr 2,1% 9 kr 2,1% Sidan 9 av 34

11 Socialnämnden Taxan/avgiften avser Taxa 2015 Taxa 2016 Förändring kr % Familjerådgivning per besök 250 kr Avgifter för tillståndsprövning enligt alkohollagstiftningen Nyansökning, stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten, 1 prov ingår Procent av prisbasbeloppet Prisbasbelopp för 2015 (uppgift om prisbasbelopp fanns att tillgå i december året innan =2014) kr Prisbasbelopp för 2016 (uppgift om prisbasbelopp finns att tillgå i december detta år =2015) 18% kr kr kr 49,8% Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap 14% kr kr kr 20,4% Ansökan, cateringverksamhet (= stadigvarande utvidgat tillstånd till slutna sällskap) Ansökan, gemensam serveringsyta Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid Ansökan, pausservering, stadigvarande för servering till allmänheten Speciell tillsynsavgift/prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden. Tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag (juridisk person kvarstår) Speciell tillsynsavgift/prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden: Tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag (juridisk person kvarstår) Ansökan, tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 14% kr kr kr 20,4% 14% kr kr kr -19,7% 10% kr kr 550 kr 12,4% 4% kr kr 220 kr 12,4% 10% kr kr kr -43,8% kr kr 14% kr kr kr 20,4% Ansökan, tillfälligt ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid 8% kr kr kr -43,8% Ansökan, pausservering, tillfälligt för servering till allmänheten 2% 890 kr kr 110 kr 12,4% Ansökan, tillfälliga tillstånd, för servering till slutna sällskap (avseende ideella föreningar samt näringsverksamhet). Avser ansökan fler än ett tillfälle uttas en tilläggsavgift på 200 kr per tillfälle 2% 890 kr kr 110 kr 12,4% Anmälan, provsmakning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten 0% 0 kr 500 kr 500 kr Sidan 10 av 34

12 Anmälan, kryddning av snaps Anmälan av lokal vid catering Kunskapsprov som omfattar frågor, per provtillfälle Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle 0% 0 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 3% kr kr 165 kr 12,4% 2% 890 kr kr 110 kr 12,4% Tillsynsavgifter alkohol Taxa 2015 Taxa 2016 Förändring Procent av prisbasbeloppet kr % Fast tillsynsavgift för varje 5% serveringstillstånd kr kr 275 kr 12,4% Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl % kr kr 550 kr 12,4% Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd med vinstintresse. Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. Uppgifter om försäljningens storlek framgår av de restaurangrapporter, som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till kommunen en gång per år. baserad på omsättning/år enligt intervall: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport (en påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass) Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats. 500 kr 500 kr kr kr 2% 890 kr kr 610 kr 68,5% 7% kr kr kr 44,5% 10% kr kr kr 34,8% 14% kr kr kr 44,5% 18% kr kr kr 49,8% 21% kr kr kr 60,5% 25% kr kr kr 79,8% 30% kr kr kr 124,7% kr kr 2% 890 kr kr kr 124,7% kr kr Sidan 11 av 34

13 Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. Taxa 2015 Taxa 2016 Förändring kr % Handläggnining av nynmälan, försäljning av tobak kr kr Handläggnining av nynmälan, försäljning av folköl kr kr Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av folköl 2% 890 kr kr 610 kr 68,5% Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av tobaksvaror 2% 890 kr kr 610 kr 68,5% Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av vissa receptfria läkemedel. 2,5% kr kr kr 124,7% Öppnat tillsynsärende kr kr Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål kr kr Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som anmälan inkommit. Sidan 12 av 34

14 Tekniska nämnden TAXOR FÖR VATTEN VATTENVERKETS TAXOR Taxan/avgiften avser Taxa 2015 Inklusive moms Taxa 2016 Inklusive moms Förändring kr % 5 Anläggningsavgifter bostadsfastighet KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt för V, S och Df kr kr b) en avgift avseende upprättning av varje upps'ättning förbindelsepunkt för V, S och Df kr kr c) en avgift per m 2 tomtyta 45 kr 45 kr d) en avgift per lägenhet kr kr e)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas kr kr 6 Anläggningsavgifter annan fastighet KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt för V, S och Df kr kr b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkt för V, S och Df kr kr c) en avgift per m 2 tomtyta 75 kr 75 kr d)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas kr kr Sidan 13 av 34

15 14 Brukningsavgifter för bebyggd fastighet En fast avgift per år för en villafastighet kr kr 129 kr 5,0% En fast avgift per år per mätställe och mätkapacitet för övriga fastigheter enligt följande: Mätkapacitet (m 3 /h) 1*QN2, kr kr 167 kr 5,0% 2*QN 2, kr kr 627 kr 5,0% 3*QN 2, kr kr kr 5,0% 4*QN 2, kr kr kr 5,0% 1*QN kr kr 835 kr 5,0% 2*QN kr kr kr 5,0% 3*Qn kr kr kr 5,0% 4*QN kr kr kr 5,0% 1*Qn kr kr kr 5,0% 2*QN kr kr kr 5,0% 3*Qn kr kr kr 5,0% 4*QN kr kr kr 5,0% 5*QN kr kr kr 5,0% Taxan/avgiften avser Taxa 2015 Taxa 2016 Förändring Inklusive moms Inklusive moms kr % en avgift per m 3 levererat vatten vatten och spill 18,51 kr 19,44 kr 1 kr 5,0% enbart vatten 8,53 kr 8,96 kr 0 kr 5,0% enbart spill 9,99 kr 10,49 kr 1 kr 5,0% en dagvattenavgift per år för villor df 303 kr 319 kr 15 kr 5,0% dg 186 kr 195 kr 9 kr 5,0% en dagvattenavgift per år och m 2 tomtyta för övriga fastigheter df 0,37 kr 0,39 kr 0 kr 5,0% dg 0,22 kr 0,23 kr 0 kr 5,0% 15 Brukningsavgift allmän platsmark en avgift per år och m3 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 1,55 kr 1,63 kr 0 kr 5,0% Sidan 14 av 34

16 18 Avgift särskilda åtgärder KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Byte av skadad vattenmätare enligt följande: Qn 2, kr kr Qn kr kr Qn kr kr Pulsmätare Inköp qn 2,5 tillägg kr kr Inköp qn 6, tillägg kr kr Inköp qn 10, tillägg kr kr Revidering qn 2,5, tillägg 462 kr 462 kr Revidering qn 6 tillägg 507 kr 507 kr Revidering qn 10, tillägg 924 kr 924 kr Öppning av byggvatten 500 kr 500 kr Olovlig (ej godkänd av huvudmannen) öppning av servisventil 500 kr 500 kr Avstängning och påsläpp av vattentillförsel på fastighetsägarens begäran 500 kr 500 kr Avstängning och påsläpp av vattentillförsel på fastighetsägarens begäran utanför ordinarie arbetstid 888 kr/tim 888 kr/tim Avstängning och påsläpp av vattentillförsel på grund av bristande betalning (moms utgår inte) 932 kr 932 kr Undersökning av vattenmätare kr kr Förgäves besök 500 kr 500 kr Övrigt arbete som utförs på fastighetsägarens begäran 500 kr/tim 500 kr/tim Övrigt arbete som utförs på fastighetsägarens begäran utanför ordinarie arbetstid 888 kr/tim 888 kr/tim KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran installerat undermätare utgår avgift enligt följande (mätarkapacitet (m3/h) Qn 2,5 527 kr/år 527 kr/år Qn kr/år kr/år Qn kr/år kr//år Typ hus A Fast avgift vatten + spillvatten Dagvattenavgift, fastighet Dagvattenavgift, gata Rörlig avgift, per m kr kr 129 kr 5,0% 303 kr 319 kr 15 kr 5,0% 186 kr 195 kr 9 kr 5,0% 18,51 kr 19,44 kr 1 kr 5,0% Sidan 15 av 34

17 GATUAVDELNINGEN TAXOR Parkeringsavgift Parkeringsavgift/timme A 10 kr 10 kr Parkeringsavgift/timme B 5 kr 5 kr Parkeringsavgift/timme C 2 kr 2 kr Kvartalsmärket 330 kr 330 kr Halvårsmärket 550 kr 550 kr Årsmärket 990 kr 990 kr Nyttoparkeringstillstånd per år, 1:a fordon kr kr Nyttoparkeringstillstånd, ytterligare fordon kr kr Gästhamn D-läge husbilsparkering 3 timmar avgiftsfritt avgiftsfritt 24-timmars husbilsparkering på markerad yta i hamnområdet 100 kr/dygn 100 kr/dygn Felparkeringsavgift Felparkering av fordon för mindre förseelse 400 kr 400 kr Felparkering av fordon för större förseelse 700 kr 700 kr Hamnavgift KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Gästhamn A-läge 3 timmar avgiftsfritt avgiftsfritt Gästhamn A-läge dygnstaxa exkl el 80 kr 80 kr Gästhamn B-läge, dygnstaxa sommar och vinter exkl el 40 kr 40 kr Gästhamn B-läge veckotaxa endast vinter exkl el 245 kr 245 kr 24-timmars hamntaxa för båtturister inkl el och tillgång till dusch och toalett 100 kr/dygn 100 kr/dygn Sidan 16 av 34

18 Taxan/avgiften avser Taxa 2015 Momsfritt Taxa 2016 Momsfritt Torghandel KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Fast plats 3x6m/år kr kr Fast plats 3x3m/år kr kr Tillfällig plats 3x6m/dag* 319 kr 319 kr Tillfällig plats 3x3m/dag* 190 kr 190 kr Utställningsbuss/dag 516 kr 516 kr Förändring kr % Torgbod. Under perioden november-april kan tillfällig försäljning bedrivas i bodar på torget. * 319 kr/dag Icke kommersiell verksamhet, ideella föreningar, politiska partier och skolklasser Avgiftsfritt Avgiftsfritt Nyttjande av eluttag, max 1000W/torgplats per dag. Gäller alla 23 kr 23 kr *Tillfälliga torghandlare kan lösa rabatthäfte med 12 st biljetter till en kostnad motsvarande 10st. Rabattbiljetter får ej överlåtas till annan försäljare. Centrum per påbörjad 10m 2 markyta och dag 219 kr 219 kr Utanför centrum per påbörjad 10m 2 markyta och dag. 109 kr 109 kr Uteservering KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Gångbana och torg per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad Zon kr 251 kr Tillägg för staket. Per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad 74 kr 74 kr Gångbana och torg per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad Zon kr 326 kr Korvförsäljning från vagn KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Per plats och kalendermånad kr kr Sidan 17 av 34

19 Varuexponering utanför egen affärsverksamhet 2014) KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt Centrum, minst 1,5 m fri gångpassage. Zon 2. Per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad 251 kr 251 kr Tillägg för staket. Per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad 74 kr 74 kr Centrum, minst 1,5 m fri gångpassage. Zon 1. Per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad 326 kr 326 kr Utanför centrum, minst 1,5 m fri gångpassage. Per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad 125 kr 125 kr Reklam KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Affischpelare och reklamtavlor per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad 644 kr 644 kr Reklamskylt rörlig. Ingen upplåtelse på gångyta per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad 129 kr 129 kr Taxan/avgiften avser Taxa 2015 Momsfritt Taxa 2016 Momsfritt Tivoli, marknad och liknande KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Per plats och dag kr kr Förändring kr % Julgransförsäljning KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Per påbörjad 10m 2 markyta och kalendermånad 129 kr 129 kr Mötestält KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Per plats och dag 129 kr 129 kr Annat utnyttjande av allmän platsmark KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Centrum tex. För bodar, upplag, byggarbetsplatser, byggställningar o dyl. Per påbörjad 10m 2 och kalendermånad 129 kr 129 kr Utanför centrum tex. För bodar, upplag, byggarbetsplatser, byggställningar o dyl. Per påbörjad 10m 2 och kalendermånad 50 kr 50 kr Container, mobilkranar, skylift o dyl. Per dag 98 kr 98 kr Container, mobilkranar, skylift o dyl. Per vecka. 379 kr 379 kr Sidan 18 av 34

20 Tillhandahållande inkl. in- och uttransport av avstängningsmateriel för arbete på allmän plats KPI (314,40 okt 2013, 314,02 okt 2014) Avgift per körfält avstängning gata eller annan allmän plats med fordonstrafik. 800 kr Avgift för avstängning gångoch cykelväg och annan platsmark utan fordonstrafik. 400 kr Minimiavgift per uthyrningstillfälle, 300 kronor Ansökan om nyttjande av allmän platsmark skall alltid ske vid polisens tillståndsenhet Uppsala. Kontaktperson Enköpings kommun Jan Widén e-post: MARK- OCH PROJEKTAVDELNINGEN TAXOR Taxan/avgiften avser Taxa 2015 Exklusive moms Taxa 2016 Exklusive moms Förändring kr % Arrenden Åkermark per hektar utanför planlagt område kr kr Betesmark per hektar utanför planlagt område kr kr Åkermark per hektar inom planlagt område kr kr Betesmark per hektar inom planlagt område kr kr Tecknande av avtal kronor per påbörjad timme, momsfritt Ex. nyttjanderättsavtal, arrendeavtal för mindre områden, servitut och exploateringsavtal. 625 kr 925 kr 300 kr 48,0% Sidan 19 av 34

21 Upplevelsenämnden Taxan/avgiften avser Taxa 2015 inklusive moms enligt KFs beslut Taxa 2016 inklusive moms Förändring kr % Nytt: Pensionärs- och handikappföreningar betalar ingen hyra i gymnastiksalar. Tidigare har idrotts & fritids hyresgäster kategoriserats efter bidragsberättigade föreningar, övriga förhyrare inom kommunen och extern förhyrare. De har förtydligats enligt nedan: Kategori 1: Bidragsberättigad förening inom Enköpings kommun med barn- och ungdomsverksamhet. Tävlingar/matcher/cuper för barn och ungdomar. Kategori 2: Övrig förening, studieförbund och förvaltningar inom Enköpings kommun. Kategori 3: Övrig hyresgäst; till exempel företag, privatpersoner och hyresgäst från annan ort. Tävlingar/matcher/cuper för vuxna. För kommersiella verksamheter och arrangemang-/matcher av publikt intresse upprättas särskilt avtal. UTOMHUSVERKSAMHET Grusplaner per timme 90 kr TAS BORT Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme 160 kr TAS BORT Övrig hyresgäst, per timme 320 kr TAS BORT NY! Cirkus, tivoli med mera, per dag Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle Parkering, loppis och dylikt, per dag 600 kr 600 kr Gräsplaner (exklusive Enavallens A-plan) per timme 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme 160 kr 160 kr Övrig hyresgäst, per timme 320 kr 320 kr NY! Cuper, läger och tävlingar för barn och ungdom Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle Enavallens A -plan Övriga matcher, per match kr TAS BORT NY! Per match max 5 timmar, inkl personal och städ med mera kr Sidan 20 av 34

22 Enavallen, friidrott per timme 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme 160 kr 160 kr Övrig hyresgäst, per timme 320 kr 320 kr Fjärdhundrabadet Barn 0-6 år 0 kr 0 kr Bad barn 7-17 år, pensionärer, handikappade 20 kr 20 kr Bad vuxna 45 kr 45 kr Familjebad (2 vuxna + 2 barn 7-17 år) per familj och tillfälle 110 kr 110 kr Säsongskort barn, pensionärer, handikappade 150 kr 150 kr Säsongskort vuxna 425 kr 425 kr Familjekort 850 kr 850 kr Övrig hyresgäst, per timme 450 kr TAS BORT Hyra av 25 m bassäng under ordinarie öppettid - per timme 310 kr 310 kr NY! Hyra av 25 m bassäng under ordinarie öppettid - Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme 450 kr NY! Hyra av 25 m bassäng under ordinarie öppettid - Övrig hyresgäst, per timme 450 kr Hyra av badet efter ordinarie öppettider, 2 timmar, max 25 personer, inklusive personal Konstisbanor per timme 90 kr TAS BORT Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme 160 kr TAS BORT Övrig hyresgäst, per timme 320 kr TAS BORT kr 400 kr 25,0% Skolparken per timme 350 kr 350 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per tillfälle kr kr Övrig hyresgäst, per tillfälle kr kr Idrottshuset, parkeringsplats och grusplaner Tivoli med mera Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle TAS BORT Cirkus, per dag kr TAS BORT Sidan 21 av 34

23 Konstgräsplanen på Korsängen per timme vecka helplan 450 kr 450 kr vecka halvplan 225 kr 225 kr Övriga tider 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme Övrig hyresgäst, per timme vecka helplan 600 kr 600 kr vecka halvplan 300 kr 300 kr Övriga tider 160 kr 160 kr vecka helplan 900 kr 900 kr vecka halvplan 450 kr 450 kr Övriga tider 320 kr 320 kr INOMHUSVERKSAMHET Idrottshuset, simhallen 3 Barn 0-6 år 0 kr 0 kr Bad barn 7-17 år, pensionärer, handikappade 20 kr 20 kr Bad vuxna 45 kr 45 kr Familjebad (2 vuxna + 2 barn 2-17 år) 110 kr 110 kr Årskort barn, pensionärer, handikappade 475 kr 475 kr Klippkort 10 ggr barn, pensionärer, handikappade 150 kr 150 kr Årskort vuxna kr kr Klippkort vuxna 10 ggr 375 kr 375 kr Årskort familj kr kr 3 Årskort bad i idrottshuset gäller även som entré till Fjärdhundrabadet under sommarsäsongen. Simbanor 1 bana per timme 35 kr 35 kr 2 banor 60 kr 60 kr 3 banor 90 kr 90 kr 4 banor 90 kr 90 kr 5 banor 90 kr 90 kr 6 banor 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme och bana 110 kr 110 kr Övrig hyresgäst, per timme och bana 200 kr 200 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, 6 banor, per timme 600 kr 600 kr Övrig hyresgäst, 6 banor, per timme 700 kr 700 kr Hoppbassäng per timme 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme 600 kr 160 kr -440 kr -73,3% Övrig hyresgäst, per timme 700 kr 320 kr -380 kr -54,3% Sidan 22 av 34

24 Undervisningsbassäng per timme 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme 300 kr 160 kr -140 kr -46,7% Övrig hyresgäst, per timme 400 kr 320 kr -80 kr -20,0% Simtävlingar Simtävlingar lördag Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun, per timme 150 kr 150 kr NY! Utöver ordinarie tid, tillkommer per timme. Extra kostnader som städ och personal med mera kan tillkomma 400 kr Hyra av simhallen för barnkalas eller fest Barnkalas, max 24 barn (inkl en personal), 2 timmar 800 kr 800 kr Vuxenfest, max 24 personer (inkl en personal), 2 timmar kr kr Barnkalas, 24 barn eller fler (inkl 2 personal), 2 timmar kr kr Vuxenfest, 24 personer eller fler (inkl 2 personal), 2 timmar kr kr Rehabbassäng Enkelbad (tillägg vid innehav av bad-och gymkort) 25 kr 25 kr Enkelbad, barn 7-17 år, pensionär, handikappad 40 kr 40 kr Enkelbad, vuxen 65 kr 65 kr 10 ggr klippkort, barn 7-17 år, pensionär, handikappad 350 kr 350 kr 10 ggr klippkort, vuxen 600 kr 600 kr Föreningar inom Enköpings kommun 500 kr 500 kr Skolor inom Enköpings kommun 400 kr 400 kr Företag 750 kr 750 kr Övriga grupper, handikapp- och pensionärsföreningar 250 kr 250 kr Idrottshuset övriga hallar A-hallen match eller tävling för seniorverksamhet, representationslag, föreningar inom Enköpings kommun, per timme och hall A-hallen match eller tävling för seniorverksamhet, representationslag, föreningar utanför Enköpings kommun, per timme och hall Sidan 23 av kr TAS BORT 320 kr TAS BORT NY! A-hallen match eller tävling för seniorverksamhet, per match max 3 timmar kr per timme och hall 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme och hall 160 kr 160 kr Övrig hyresgäst, per timme och hall 320 kr 320 kr NY! Förhyrning utöver ordinarie öppettid, tillkommer per timme och hall (extra vaktmästare) 600 kr Förhyrning utöver ordinarie öppettid, "Dygnet-runt". Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun kr TAS BORT

25 Förhyrning utöver ordinarie öppettid, per timme och hall (extra vaktmästare) + ord. taxa. Max kr per dygn. 600 kr TAS BORT Ekonomiarrangemang i A,-B och C-hall Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle TAS BORT Övernattning lägerverksamhet, per hall och natt kr kr Squash per timme 1 hall 35 kr 35 kr 2 hallar 60 kr 60 kr 3 hallar 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom Enköpings kommun, per timme och bana 110 kr 160 kr 50 kr 45,5% Externa, per timme och bana 160 kr 320 kr 160 kr 100,0% Badminton per timme (inkl 5 banor) 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom Enköpings kommun, per timme och bana 110 kr 160 kr 50 kr 45,5% Externa hyresgäster, per timme och bana 160 kr 320 kr 160 kr 100,0% NY! Bordtennishall "Drop-in-pris" per timme och bord Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun, per timme Övrig förening, studieförbund inom Enköpings kommun, per timme och bana Externa hyresgäster, per timme och bana NY! Spegelsalen Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun, per timme Övrig förening, studieförbund inom Enköpings kommun, per timme Externa hyresgäster, per timme 20 kr 90 kr 160 kr 320 kr 90 kr 160 kr 320 kr Sidan 24 av 34

26 Ishallen Match eller tävling för seniorverksamhet, representationslag föreningar inom Enköpings kommun NY! Match eller tävling för seniorverksamhet, per match, max 5 timmar "Försäsong": Vecka 31-33, is. Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun, per timme, måndagfredag kr TAS BORT kr 450 kr 450 kr "Försäsong":Vecka 31-33, is. Övrig förening, studieförbund inom Enköpings kommun, per timme, måndag - fredag 850 kr 450 kr -400 kr -47,1% "Försäsong": Vecka 31-33, is. Övrig hyresgäst, per timme, måndag-fredag kr kr "Högsäsong": Vecka 34-13, is. Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun, per timme 90 kr 90 kr "Högsäsong": Vecka 34-13, is. Övrig förening inom Enköpings kommun, per timme 650 kr 160 kr -490 kr -75,4% "Högsäsong": Vecka 34-13, is. Övrig hyresgäst, per timme kr 1300 "Eftersäsong": Vecka 14-15, is. Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun, per timme 450 kr 450 kr "Eftersäsong": Vecka 14-15, is. Övrig förening må-fr till kl inom Enköpings kommun, per timme 850 kr 450 kr -400 kr -47,1% "Eftersäsong": Vecka 14-15, is. Övrig hyresgäst må-fr till kl , per timme kr kr "Övriga veckor": Vecka 16-30, kommersiella och publika arrangemang Förhyrning utöver ordinarie öppettid, tillkommer per timme och hall (extra vaktmästare) Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle 600 kr Förhyrning utöver ordinarie öppettid, per timme och hall (extra vaktmästare) + ord. taxa. Max 6000 kr per dygn. 600 kr TAS BORT NY! Cuper, läger och tävlingar Förhandlas med resp.hyresgäst vid varje tillfälle Sporthallar Match eller tävling seniorverksamhet, per timme 160 kr 320 kr 160 kr 100,0% per timme 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme 160 kr 160 kr Övrig hyresgäst, per timme 320 kr 320 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen badminton, per timme och bana 110 kr TAS BORT Ekonomiarrangemang, per dag kr TAS BORT NY! Kommersiella och publika arrangemang Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle Övernattning lägerverksamhet, per hall och natt kr kr Sidan 25 av 34

27 Gymnastiksalar per timme 60 kr 60 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme 110 kr 110 kr Övrig hyresgäst, per timme 250 kr 250 kr Övernattning lägerverksamhet, per hall och natt kr kr Omklädningsrum (ny definition, ändring från per tillfälle till per dag) per dag 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per dag 160 kr 160 kr Företag, privatpersoner och övrig hyresgäst 320 kr 320 kr Klassrum (ny definition, ändring från per tillfälle till per dag) per dag 90 kr 90 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per dag 160 kr 160 kr Övrig hyresgäst, per dag 320 kr 320 kr Övernattning, per rum och natt 500 kr 500 kr Specialsalar exklusive 25 % moms (slöjd- och hemkunskapssalar) per timme 90 kr 90 kr NY! Övrig förening, studieförbund inom Enköpings kommun, per timme 90 kr NY! Övrig hyresgäst, per timme 160 kr Övrig förening, studieförbund inom Enköpings kommun, per dag 600 kr TAS BORT Övrig hyresgäst, per dag 900 kr TAS BORT Pensionärsföreningar, per timme 90 kr TAS BORT Matsalar (ny definition, ändring från per tillfälle till per dag). Städkostnad tillkommer. från kl , städkostnad tillkommer kr TAS BORT Övrig förening, studieförbund inom kommunen, från kl , städkostnad tillkommer kr TAS BORT Övrig hyresgäst, från kl , städkostnad tillkommer kr TAS BORT Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun. Måndag- torsdag kl 16-22; möte utbildning med mera. 110 kr 200 kr 90 kr 81,8% Övrig förening, studieförbund inom kommunen. Måndagtorsdag kl 16-22; möte utbildning med mera. 160 kr 300 kr 140 kr 87,5% Övrig hyresgäst. Måndag- torsdag kl 16-22; möte utbildning med mera. 320 kr 400 kr 80 kr 25,0% NY! Fredag-söndag. Dop, fest med mera Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle Sidan 26 av 34

28 Konferenslokal, samlingslokal (ny definition, ändring från per tillfälle till per dag) per dag 110 kr 150 kr 40 kr 36,4% Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per dag 160 kr 200 kr 40 kr 25,0% Övrig hyresgäst, per dag 320 kr 360 kr 40 kr 12,5% NY! Enavallens Café Möte, utbildning med mera. Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun. Möte, utbildning med mera. Övrig förening, studieförbund inom Enköpings kommun. Möte, utbildning med mera. Övrig hyresgäst. Per match, max 5 timmar Match, heldag kl 8-20 Övrigt, fest mm 110 kr 160 kr 320 kr 500 kr kr Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle Aulor (ny definition, ändring från per dag till per tillfälle per dag 110 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per dag kr Övrig hyresgäst, per dag kr NY! Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun, per timme NY! Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per timme NY! Övrig hyresgäst, per timme 110 kr 160 kr kr Ungdomens hus Lokal +16 Vardagsrummet per dag 300 kr TAS BORT Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per dag 500 kr TAS BORT Övrig hyresgäst, per dag kr TAS BORT per halvdag 200 kr TAS BORT Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per halvdag 300 kr TAS BORT Övrig hyresgäst per halvdag 800 kr TAS BORT Övernattning kr TAS BORT Sidan 27 av 34

29 Lokal 15 år Ungdomsgården per dag 300 kr 300 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per dag 500 kr 500 kr Övrig hyresgäst, per dag kr per halvdag 200 kr 200 kr Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per halvdag 300 kr 300 kr Övrig hyresgäst, per halvdag 800 kr 800 kr Barnkalas 600 kr 600 kr Barnkalas + bio 800 kr 800 kr Barnkalas + bio + skate, per tillfälle kr kr Övernattning kr kr Lokal +16 och 15 år per dag 600 kr TAS BORT Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per dag kr TAS BORT Övrig hyresgäst, per dag kr TAS BORT per halvdag 500 kr TAS BORT Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per halvdag 600 kr TAS BORT Övrig hyresgäst, per halvdag kr TAS BORT Övernattning kr TAS BORT Skatehallen per tillfälle 300 kr TAS BORT Övrig förening, studieförbund inom kommunen, per tillfälle 500 kr TAS BORT Övrig hyresgäst, per tillfälle 800 kr TAS BORT Extra avgifter Städkostnad: Per timme (lägst 2 tim): 300 kr 300 kr Borttappad nyckel (exklusive 25 % moms) 500 kr 500 kr Borttappat passerkort (exklusive 25 % moms) 100 kr 100 kr Larmutryckning Faktisk kostnad Faktisk kostnad Skadegörelse Faktisk kostnad Faktisk kostnad Bristfälligt återställande av utrustning, per timme 300 kr 300 kr Öppen ytterdörr, öppet fönster, tänd belysning med mera 300 kr 300 kr Avbokning senare än 7 dagar, eller tid som inte nyttjas kr TAS BORT Avbokning av matchtid senare än 7 dagar eller matchtid som inte nyttjas kr TAS BORT Sidan 28 av 34

30 NY! Transport Inom Enköpings kommun tätort, tur och retur Utanför Enköpings kommuns tätort 500 kr Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle NY! Stolar och bord Stolar, per dag och stol 15 Bord, per dag och bord 25 Skyddsmatta (exklusive 25 % moms) Föreningar inom Enköpings kommun, per tillfälle första dagen följande dagar, per dag Övrig förening, studieförbund inom kommunen första dagen följande dagar, per dag Övrig hyresgäst kr kr kr kr kr kr kr kr första dagen kr kr följande dagar, per dag kr kr Scenen idrottshuset (exklusive 25 % moms) 4 Antal luckor 2-8 st, per tillfälle Antal luckor 9-15 st, per tillfälle Antal luckor st, per tillfälle 4 Definition per tillfälle = 3 dagar 200 kr 200 kr 300 kr 300 kr 500 kr 500 kr Ljud- och ljusanläggning Faktisk kostnad Wi-Fi, Trådlöst nätverk i Idrottshuset Faktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad Lokalhyra för arrangemang NY! Subventionerade kunder är studieförbund, barnoch ungdomsverksamhet, pernsionärs- och handikappföreningar samt Riksteaterföreningen Joar Blå Teatersalongen, A-salen inkl loger, per dygn. Subventionerat pris kr Teatersalongen, A-salen inkl loger, per dygn. Övriga kr kr Biosalongen, C-sal, Saga och Svea per dygn. Subventionerat pris. 700 kr Biosalongen, C-sal, Saga och Svea per dygn. Övriga kr kr Loger, samtliga 3 st, per dygn. Subventionerat pris. 0 kr Loger, samtliga 3 st, per dygn. Övriga. 850 kr 850 kr Loger, per dygn och loge. Subventionerat pris. 0 kr Loger, per dygn och loge. Övriga. 300 kr Extra kostnader för städ och personal med mera kan tillkomma. Sidan 29 av 34

31 Tingshuset. Städkostnad tillkommer. NY! Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun. Måndag-torsdag kl 16-22, möte, utbildning med mera. NY! Övrig förening, studieförbund inom kommunen. Måndag-torsdag kl 16-22, möte, utbildning med mera. 200 kr 300 kr NY! Övrig hyresgäst. Måndag-torsdag kl 16-22, möte, utbildning med mera. 400 kr NY! Tingshuset, per dygn. Subventionerat pris. 700 kr Tingshuset, per dygn. Övrig hyresgäst kr kr 850 kr 51,5% NY! Fredag-söndag. Dop, fest med mera Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle Bibliotek Barnfilmer, per vecka 10 kr 0 kr -10 kr -100,0% Övriga filmer, per vecka 20 kr 0 kr -20 kr -100,0% Kulturskola Elevavgift barn & ungdom (3-25 år), per termin. 900 kr TAS BORT NY! Elevavgift barn & ungdom (3-25 år), per termin. Gäller även tillkommande syskon och ämnen. Ny avgift gäller från hösttermin kr Elevavgift vuxen (från 26 år), per termin kr kr Instrumenthyra barn & ungdom (6-25 år), per termin. (Gäller även om eleven fyller 26 år under läsåret.) 300 kr 300 kr Instrumenthyra vuxen (från 26 år), per termin. 600 kr 600 kr Instrumentlek för barn i årskurs 1, per termin. Gäller från hösttermin kr 450 kr -250 kr -35,7% Ensemble och kör (ej ämnes-studerande, i mån av plats) kr Nytt! Tillfälliga kortkurser och seminarier Kulturskolans rektor beslutar om tillfällig avgift Rabatterade avgifter för elever inom kulturskolan TAS BORT Maximal kulturskoleavgift per termin och familj. Gäller inte instrumentlek, instrumenthyra eller från 20 års ålder kr TAS BORT Rabatterad avgift för syskon inom kulturskolan TAS BORT Avgift första syskon. Syskonrabatt gäller inte instrumentlek eller från 20 års ålder. 600 kr TAS BORT Avgift för följande syskon. Syskonrabatt gäller inte instrumentlek eller från 20 års ålder. 300 kr TAS BORT Rabatterad avgift om flera aktiviteter inom kulturskolan Avgift andra aktiviteten. Aktivitetsrabatt gäller inte instrumentlek eller från 20 års ålder. 600 kr TAS BORT Avgift tredje eller fler aktviteter. Aktivitetsrabatt gäller inte instrumentlek eller från 20 års ålder 300 kr TAS BORT Sidan 30 av 34

32 NY! Maximal avgift för elever inom Kulturskolan Maximal kulturskoleavgift per termin och familj. Gäller inte instrumenthyra. Gäller från hösttermin kr NY! Avgiftsbefrielse Avgiftsbefrielse kan beviljas om föräldrarnas sammanlagda förvärvsinkomst enligt slutskattsedel föregående år understiger 3 basbelopp. Gäller från hösttermin Kulturskolans rektor beslutar om avgiftsbefrielse NY! Museum och turism Historiska guidningar för allmänheten Historisk tågtur, 50 minuter (inklusive 6 % moms). Vuxen Barn 80 kr 40 kr Historisk stadsvandring, guidning 50 minuter (ingen moms). Vuxen Barn i vuxens sällskap Förskolor, grundskolor och gymnasium från besökande kommuner Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium 50 kr 0 kr 300 kr/grupp 0 kr Gruppbokningar (ingen moms) Dagtid kl 08-17, guidning 1 timme, per grupp Kvällstid och helg, guidning 1 timme, per grupp 600 kr 900 kr Parkguidning för allmänheten (inklusive 25 % moms) Guidning 1 timme, per person Guidning 2 timmar, per person 70 kr 100 kr Parkguidning för allmänheten inklusive tågtur (inklusive 6 % moms) Tågtur vuxen, per person Tågtur barn, per person 85 kr 40 kr Gruppbokningar, parkguidning (inklusive 25 % moms.) Parkvandringar, minst 20 personer Guidning 1 timme, per person 70 kr (Lägst 1400 kr) Guidning 2 timmar, per person 100 kr (Lägst 2000 kr) Helgtillägg, grupper efter kl 18, lördag, söndag och helgdag, per grupp 500 kr Sidan 31 av 34

33 Parktåget, gruppbokning (inklusive 6 % moms) Parktåget, 1½ tim, max personer, per tur Parktåget vid dubbeltur, á kr kr kr Helgtillägg, grupper efter kl 18, lördag, söndag och helgdag, tågtur, per grupp 425 kr Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium Parktåget, per tur Guidad parkvandring 600 kr 0 kr Sidan 32 av 34

34 Vård- och omsorgsnämnden Avgifter 2016 Avgifter inom maxtaxan (högkostnadsskyddet) kr per månad Hemtjänst, minsta avgift är 200 kronor Avgift omvårdnadsboende Avgift korttidsboende, trygghetsplats, avlastning, växelvård Trygghetslarm 200 kr/tim kr/mån 90 kr/dygn 240 kr/mån Avgifter utanför maxtaxan ( högkostnadsskyddet) Matabonnemang Matavgift korttidsboende, trygghetsplats Matavgift dagverksamhet Matavgift Gluggen/Asphagen Resor dagverksamhet Kommunikationsenhet (t ex ippi) kr/mån 104 kr/dygn 78 kr/dag 82 kr/dygn 35 kr/resa 308 kr/mån Avgifter för tekniska hjälpmedel är utanför maxtaxan (högkostnadsskyddet) Långtidslån (ingen moms utgår) (Förskrivning enligt hälso- och sjukvårdslagen) Elrullstol 110 kr/mån *Korttidslån (inkl moms) * Korttidslån är en service som kommunen tillhandahåller mot avgift till personer som inte är skrivna i Enköpings kommun samt vid dubbelutrustning t.ex. sommarstugor och för resebruk. Minsta avgift är alltid en månad. Transportkostnad tillkommer. Manuell rullstol Arbetsstol, hygienstol, elsängryggstöd, antidec.madrass Säng reglerbar exklusive madrass Hygienmadrass vid sänglån Mobil lyft exklusive sele Korttidslån övrigt första hjälpmedlet Korttidslån övrigt ytterliggare hjälpmedel 200 kr/mån 200 kr/mån 400 kr/mån 200 kr/mån 400 kr/mån 200 kr/mån 0 kr/månad Sidan 33 av 33

Taxor och avgifter 2014. Enköpings kommun

Taxor och avgifter 2014. Enköpings kommun Taxor och avgifter 2014 Enköpings kommun Innehållsförteckning Samtliga nämnder..1 Miljö- och byggnadsnämnden...2 Skolnämnden....3 Socialnämnden....4 Tekniska nämnden... 6 Upplevelsenämnden.. 24 Vård- och

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Upplevelsenämnden Enköpings kommun Beslutade i KF 2015-10-19 Innehåll Sid 1-2... Allmän information Sid 3.. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 4.. Hyresregler

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Vi PARTILLE KOMMUN PARTILLE lc:mi. Kcrpniu 2016 01 05 1 2 ks) zvi.vjg TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.rn.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 9. TAXOR... 37

Verksamhetsplan 2014-2016 9. TAXOR... 37 Verksamhetsplan 2014-2016 9. TAXOR... 37 9. TAXOR Verksamhetsplan 2014-2016 37 KOMMUNSTYRELSEN Taxa för kopiering Grundavgift per kopieringstillfälle 50,45 63,06 51,46 64,32 52,44 65,55 Vitt A4 (80 g hålat/ohålat)

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen AVGIFTER FRITIDSANLÄGGNINGAR MM 2 (16) Innehåll SPORTHALLAR... 3 Boka anläggning... 3 Luleå Energi Arena A-hall... 3 B-hall... 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis,...

Läs mer

Taxor och avgifter för Kultur & Fritids verksamhet 2016 KFN 2015/107 Beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 6. Definition av taxor

Taxor och avgifter för Kultur & Fritids verksamhet 2016 KFN 2015/107 Beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 6. Definition av taxor Kultur & Fritid Taxor och avgifter för Kultur & Fritids verksamhet 2016 KFN 2015/107 Beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 6 Definition av taxor Bidragsberättigad förenings verksamhet med för

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-17 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Brukningsavgifter att gälla from 2016-01-01 enligt beslut i kommunfullmäktige

Läs mer

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING HAGFORS KOMMUN TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4, att gälla fr.o.m. 2013-02-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggn4ingen

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa i Sundbybergs stad Bilaga till Föreskrifter för vatten- och avloppstaxa i Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige 2012-10-22 Taxa för Sundbybergs stads allmänna vatten- och

Läs mer

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dessa taxeföreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2009-08-27 och trädde i kraft 1 januari 2010. Taxenivåerna ses i regel över årligen.

Läs mer

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 12)... 4 Brukningsavgifter ( 13 21)... 9 1 VA-TAXA 2016 för Trollhättans kommuns allmänna vatten-

Läs mer

TAXA För Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA För Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA För Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25, 96 att gälla från och med 2014-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Verksamhet för barn och ungdomar 6-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (18) Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22 79, att gälla från 2011-01-01. H A G F O R S K O M M U N TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN-

Läs mer

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 VA-TAXA 2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156 Kalmar Vatten AB Box 822, 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se Bolag Huvudman

Läs mer

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. VA-TAXA För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 enligt 1 och uppdaterad enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-15 enligt 185.

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Renhållningstaxa 2016 Fastställd av KF 2015-11-03 Med stöd av kap 27, 4-6 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige följande taxa. 1 Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift får samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. VA-TAXA 2015 för Ulricehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ulricehamns Energi AB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2009 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Halmstads kommun 2016 Taxa för Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

VA-taxa 2015 Simrishamn

VA-taxa 2015 Simrishamn 2014-12-15 Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-15, 197. Handling: 2014.6325 Ärende: SBN 2014/613 VA-taxa 2015 Simrishamn 1 VA-taxa Simrishamns kommun TAXA För Simrishamn kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) Ersätter KFS 2013:11 2013:35 TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Höganäs kommun.

Läs mer

Taxor 2016. Samlad taxebilaga för Ulricehamns kommun. ulricehamn.se

Taxor 2016. Samlad taxebilaga för Ulricehamns kommun. ulricehamn.se Taxor 2016 Samlad taxebilaga för Ulricehamns kommun ulricehamn.se Innehållsförteckning Miljö och samhällsbyggnad Tomtavgifter (gäller vid kommunal gata) 2 Jakträttsavgift för all jakt 2 Avgifter för nyttjande

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Författningssamling för Region Gotland TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 1987-02-09. Ändrad 2000-12-18, 2003-09-15, 2004-02-16, 2006-11-27, 2007-12-17, 2008-12-15,

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 1(13) 1(13) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Taxans konstruktion är antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2008. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar TAXA 2012 för Allmänna vatten- och avloppsanläggningar Taxan antagen av kommunfullmäktige 2012-02-20, Kf 22 dnr 2011-000521 (gäller fr o m 2012-04-01) Förvaltning av VA-anläggningen handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. TAXA 2015 för Borlänge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt särtaxa gällande anläggningsavgifter för verksamhetsområde Uvberget, delplan 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-18. Huvudman

Läs mer

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 1 Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 Samtliga avgifter exklusive moms 2 Innehåll Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015... 1 Bestämmelser... 4 Inledning... 4 Avgiftsskyldighet... 4 Särskilda

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Fullständig version finns på kommunens webbplats www.kungalv.se Gäller fr.o.m 2015-10-01 Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive

Läs mer

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 1(14) TAXA 2015 För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige( 56Dnr 2010/1017, 2010-05-25) att gälla fr.o.m. 2010-07-01 Avgifter i Taxan är justerade i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/393 806 KFS 2015:14 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

VA-TAXA. för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. att gälla från och med 2016-04-01

VA-TAXA. för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. att gälla från och med 2016-04-01 Antagen av kommunfullmäktige den 9 mars 2016, 59 VA-TAXA för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2016-04-01 Innehåll ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5-13)... 3 BRUKNINGSAVGIFTER

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01.

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01. TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

VA-taxa 2016 Falkenberg

VA-taxa 2016 Falkenberg VA-taxa 2016 Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-24 att gälla från 2016-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs

Läs mer

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016 -01-01 1 Renhållningstaxa För att täcka nödvändiga kostnader för Hylte kommuns avfallshantering, renhållning, återvinningscentral och deponi, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig enligt

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2015

VA-taxa Hällefors kommun 2015 VA-taxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

Taxor och avgifter 2016 Fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås Stad. (Gäller fr.o.m. 1 januari 2016)

Taxor och avgifter 2016 Fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås Stad. (Gäller fr.o.m. 1 januari 2016) Taxor och avgifter 2016 Fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås Stad (Gäller fr.o.m. 1 januari 2016) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Borås Arena konferens 4 Borås Arena

Läs mer

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms)

Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms) Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms) Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 Gäller fr.o.m. 2009-04-01 Avgifterna är justerade enligt indexförändring december 2008 - oktober 2012. Gäller fr.o.m.

Läs mer

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar Priser för uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler Gäller från 2016-04-01 För privatpersoner samt föreningar registrerade hos kultur- och fritidsnämnden www.karlskrona.se Taxor gällande för

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

TAXA för Säters kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA för Säters kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning TAXA för Säters kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Avgifterna i taxan är reviderade av KF den 30 november 2015 och gäller fr.o.m 2016-01-01.

Läs mer

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Aneby Miljö & Vatten AB. Avgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2016-2019. Beslutad av kommunfullmäktige 151/2015 2015-11-26

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2016-2019. Beslutad av kommunfullmäktige 151/2015 2015-11-26 TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2016-2019 Beslutad av kommunfullmäktige 151/2015 2015-11-26 Innehåll Inledning... 4 Taxor och avgifter i Marks kommun... 5 Kommunstyrelsen... 7 Förändrade taxor... 7 Sammandrag

Läs mer

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30 Antagna av Servicenämnden 10-06-02 50 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2010-07-01-2011-06-30 Avgifter lokal o anl 100701-110630 SeN 50-10.xls Sida 1 Villkor och avgifter som

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB. TAXA för Söderhamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxeföreskrifterna fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-14. Avgiftsbeloppen fastställdes av Söderhamn NÄRAs styrelse 2014-10-20.

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 VA-taxa för Gullspångs kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Gullspångs kommuns allmänna

Läs mer

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 Anläggningsavgifter (

Läs mer

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid Fotograf: Erik Hellquist Taxor 2016 Kultur & Fritid Biblioteket Utskrifter, kopiering och fax Utskrift från datorer (inkl. moms) 2:- per sida Kopiering svart/vitt (inkl. moms) 2:- per A4 enkelsidigt -

Läs mer

VA-TAXA 2015 FÖR MUNKEDAL KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA 2015 FÖR MUNKEDAL KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Dnr 2014-485 VA-TAXA 2015 FÖR MUNKEDAL KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Taxa 2015 avseende anläggningsavgifter antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, 99 Taxa 2015 avseende brukningsavgifter

Läs mer

TAXA för allmänna vattentjänster

TAXA för allmänna vattentjänster TAXA för allmänna vattentjänster 2015 i Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Gagnef, 2014-12-22 282, dnr 2014:933/04 1 TAXA för Gagnefs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av

Läs mer

Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2013

Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2013 FÖRFATTNING 4.7.2 Antagen av kommunfullmäktige 200/12 Reviderad kommunfullmäktige 37/13 Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2013 Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna

Läs mer

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen Kf 1995-12-20, 100 Dnr 95/278 34 Ändrad Kf 2004-11-17, 64 Dnr 04/207 04 Ändrad Kf 2008-11-12, 97 Dnr 08/200 34 Indexjusterad

Läs mer

Taxa för Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Taxa för Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Taxa för Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gällande från och med 2014-05-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-17, 7 2014-02-17 Diarienummer 60/2012-041 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Vatten- och avloppstaxa 2016 1(12) TAXA för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2015-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggningar är Staffanstorps kommun.

Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggningar är Staffanstorps kommun. Författning 4.7.2 Antagen av kommunfullmäktige 200/12 Reviderad kommunfullmäktige 37/13 Reviderad av kommunfullmäktige 72/15 Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015 Huvudman

Läs mer

1(19) VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2016. Styrdokument

1(19) VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2016. Styrdokument 1(19) VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2016 Styrdokument 2(19) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-03-26 44 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad

Läs mer

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2014-11-10 Att gälla från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-10, gällande från och med 2015-01-01.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 2.7 Renhållningstaxa 2014.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA VATTEN OCH AVLOPPSTAXA 2015 Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-20, gäller från 2015-01-01. VA-Taxa 2010 1 Taxa för Lekebergs kommuns allmänna

Läs mer

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 1 VA-TAXA fr o m 2015-01 - 01 För Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-taxan är antagen av tekniska nämnden 2014-11-17. Huvudman för den

Läs mer

TAXA 2009 för Lycksele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt slamtömning

TAXA 2009 för Lycksele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt slamtömning TAXA 2009 för Lycksele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt slamtömning Taxorna antagna av kommunfullmäktige 2008-12-15 INNEHÅLL sida Taxa för Lycksele allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Blad 1 VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015, 306. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla

Läs mer

Förslag till ny VA-taxa 2016

Förslag till ny VA-taxa 2016 Handläggare Datum Beteckning 2015-11-19 VA-taxa 2016 Till Kalmar kommunfullmäktige Förslag till ny VA-taxa 2016 Härmed lämnas förslag till VA-taxa 2016 Bakgrund Vid styrelsemöte i Kalmar Vatten AB den

Läs mer

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 TAXA För Arboga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, KF 156. Huvudman för den

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2016-01-01 Innehåll ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5 14)... 3 BRUKNINGSAVGIFTER

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016 Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Detta dokument utgör det som innan kallats Renhållningstaxa och Taxebilaga

Läs mer

Förslag till Arvode- och taxebilaga 2013

Förslag till Arvode- och taxebilaga 2013 Förslag till Arvode- och taxebilaga 2013 Kommunfullmäktige 2012-11-29 Kommunstyrelsen 2012-11-14 2 Innehållsförteckning Sida Politikerarvoden 4-7 Kommunstyrelsens taxor 8 Omsorgsnämndens taxor 9-13 Barn-

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

Renhållningstaxa 560:25

Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa Fastställd av Kommunfullmäktige 2006-12-19--20 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4 6 kan utgå för hantering (bortforsling,

Läs mer

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m.. För

Läs mer

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller fr.o.m. 2015 01-01 Taxa för Vännäs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08 129 INNEHÅLL

Läs mer

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi KS14-355 346 Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-11-11 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 86 Innehåll

Läs mer

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01.

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01. VA-taxa Vindeln Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Innehållsförteckning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Läs mer

TAXA. Vatten & avlopp 2013

TAXA. Vatten & avlopp 2013 TAXA Vatten & avlopp 2013 VA-TAXA för Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 november att gälla från och med den 1 januari 2013. Vad som i denna taxa

Läs mer

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Reviderad Kf 2009-09-28. Gällande from 2010-01-01 Reviderad Kf 2010-06-21. Gällande from 2010-08-01 Reviderad Kf 2011-09-26. Gällande from 2012-01-01 Reviderad Kf 2012-12-17. Gällande from 2013-01-01 Reviderad

Läs mer

VA-taxa 2015 för Falu kommun

VA-taxa 2015 för Falu kommun VA-taxa 2015 för Falu kommun 1 2 Taxa För Falu kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-07 112 samt prisjusterad av styrelsen för Falu Energi & Vatten AB 2014-12-12,

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2015-12-10 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2015-12-21 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Avfallstaxa 2016 1

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER 2015, Socialnämnden

TAXOR OCH AVGIFTER 2015, Socialnämnden TAXOR OCH AVGIFTER 2015, Socialnämnden Anpassningar till basbelopp 2015 44 500 Avgifter som är knutna till basbeloppet är markerade med fetstil Läkarintyg för körkort Provtagning Receptskrivning Familjerådgivning

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA för Karlskoga Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde.

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 att gälla från och med 2009-02-01 Förord Lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016 BAD 2015 Mörbybadet Årskort Vuxen (vardagar före kl. 15:00) Vuxen Barn 4-17 år Familj (föräldrar och barn till och med 17 år) Klippkort 10 ggr (gäller max 1 år från inköpsdatum) Vuxen Barn 4-17 år Engångsentré

Läs mer