KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14"

Transkript

1 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt skapande 1 Kurskod DIGDIG01 På denna kurs får du möjlighet att använda olika digitala verktyg och uttrycksformer kreativt, konstnärligt och experimentellt. Du kommer att få arbeta med digitala bild- och textredigeringsprogram, skapa animeringar och skapa egen musik/ljudslingor. På kursen får du även lära dig att publicera och kommunicera digitalt samt att arbeta tillsammans konstnärligt med andra. Engelska 7 Kurskod ENGENG07 Förkunskapskrav: Engelska 6. Kursen förbereder dig för studier eller yrkesarbete där engelska är huvudspråk. Innehållet i kursen fokuserar på teoretiska och komplexa ämnesområden, som kan vara av vetenskaplig karaktär. Innehållet kan ha anknytning till ditt program, eget valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv eller litteratur. Du utvecklar din förmåga att kommunicera på informell engelska men framförallt arbetar du med det formella språket, i både tal och skrift. I olika former analyserar du och reflekterar över livsvillkor,kulturella företeelser, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existensiella frågor. Kursen förbereder dig för Certificate of Advanced English (CAE), som är ett frivilligt test och administreras av Folkuniversitet i slutet av kursen mot en avgift. Ensemble 1 Kurskod MUSENS01 Ej för elever som läser ESMK. I Ensemble 1 får du träna att spela resp. sjunga tillsammans i olika grupper. Du får utveckla dina färdigheter och samarbeta med andra musiker i repande som ofta leder fram till konserter och uppspelningar. Du får också träna ditt gehör samt teori omkring låtarna. Ensemble 2 Kurskod MUSENS02 Sökbar: Ej för elever som läser ESMK. Förkunskapskrav: Ensemble 1. Fördjupning av Ensemble 1. Entreprenörskap Kurskod ENTENR0 Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang. Filosofi 1 Kurskod / FIOFIO01 I denna kurs diskuterar vi etiska problem och fördjupar oss i olika etiska teorier från antikens dagar till vår tid. I 1-kursen ingår också språkfilosofi, vetenskapsteori samt en egen fördjupning i något filosofiskt problem eller någon filosof. 1

2 Filosofi 2 Kurskod FIOFIO02 Förkunskapskrav: Filosofi 1 På 2-kursen läggs tonvikten på kunskapsteori och verklighetsuppfattning. Hur får vi kunskap? Kan intuitionen ge oss någon kunskap om verkligheten? Är verkligheten sådan som vi upplever den med våra sinnen? Har universum en början och ett slut? Kunskaper i etik från 1- kursen fördjupas på 2-kursen. Fotografisk bild 1 Kurskod FOTFOT01 Detta är en kurs i grundläggande fotografiskt kunnande. Vi arbetar med kameran, mörkrummet, fotohistorik och teori. Vi tittar också på digital fotobehandling samt utställningar. Kursen är mycket praktiskt inriktad och du får känna på fotografens alla vedermödor och glädjeämnen. Gehörs- och musiklära 2 Kurskod MUIGEH02 Förkunskapskrav: Gehörs- och musiklära 1. i gehörs- och musiklära. Historia 3 Kurskod HISHIS03 Förkunskapskrav: Historia 1 I kursen Historia 3 får du fördjupa dig i källkritiska och metodiska problem som du kan stöta på i användningen av historiskt källmaterial, inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria. Du kommer också att få lära dig mer om någon global förändringsprocess under och 1900-talen. Under kursens gång kommer du att få använda dig av historiska primärkällor. Kursen tar vi även upp hur historia används i arkiv, på bibliotek och på museer. Idrott och hälsa 2 Kurskod IDRIDR02 Förkunskapskrav: Idrott och hälsa 1. Idrott 2 bygger på upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus ex paddling, orientering, ridning och klättring. Vi arbetar vidare med olika motionsaktiviteter och fördjupar oss i hälsobegreppets grunder och egen träning. Idrott och hälsa 1-specialisering Kurskod IDRID00S Sökbar: åk Du som tränar i en klubb eller har stort intresse för idrott har möjlighet att kombinera detta med dina gymnasiestudier. Du får träna och utveckla din idrott och dessutom lära dig mer om bla. anatomi, fysiologi, träningslära, kost, mental träning, ledarskap och behandling av idrottsskador. Information och kommunikation Kurskod INFINF01 På kursen Information och kommunikation kommer du att arbeta med olika digitala verktyg. Du lär dig att skapa bloggar, informationsmaterial, presentationer och filmer. Vi tittar på sociala medier, mötesteknik samt lagar och förordningar. Du kommer också att få lära dig många finesser inom ordbehandlings- och kalkyl Kursen ger dig med andra ord en bred digital grund att stå på. Körsång 1 Kurskod MUSKÖS01 Sökbar: åk 2 I kursen Körsång 1 får du sjunga i flera olika typer av körsånger, både traditionella och lite ovanligare, från skilda tider och kulturer. Genom att sjunga i kör utvecklar du ditt samarbete med andra liksom din musikalitet och du tränar också upp din röst samt får lära dig övningar för röstuppvärmning och -vård. Du blir bättre på att sjunga både efter noter och på gehör och du tränar dig att kommunicera musikaliskt med både de andra i kören och med publik vid framträdanden. 2

3 Körsång 2 Kurskod MUSKÖS02 I kursen Körsång 2 får du musicera i olika körstilar med sånger från olika tidsepoker och stilar och med olika klangideal och sätt att sjunga. Du får utveckla både samarbetsförmåga och musikalitet och genom att träna dig i att uppträda med kören i olika sammanhang övar du också dig sceniskt. Du kommer också att få ta större ansvar för egen instudering med textanalys och körledning. Du kommer att bli bättre på att arbeta med rytm, melodi, harmonik, form och också bättre på att sjunga både efter noter och på gehör. Körsång 2 (andra gången) Kurskod MUSKÖS02 Förkunskapskrav: Körsång 2 När du väljer Körsång 2 för andra gången gäller naturligtvis även tidigare kursinnehåll för Körsång 2, men du kommer att få sjunga mer avancerade sånger både i större kör och i mindre sånggrupper. Du får också ta större eget ansvar för både din egen instudering och sång i mindre vokalensembler. Dessutom får du mer träning i att själv leda och repetera kör och vokalensemble. Vi kommer att arbeta mer med sceniskt uttryck, rörelse och koreografi utifrån text- och musikanalys, så att du utvecklar din stilkänsla och teknik för olika typ av kompositioner och arrangemang. Du kommer också att bli mer delaktig i låtval och programläggning för olika projekt, framträdanden och minikonserter. Latin steg 1 Kurskod LATLAT01 Ämnet latin språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Latinet har varit modersmål och kommunikationsspråk för en stor del av Europas befolkning under drygt tvåtusen år och är i dag en sammanbindande länk mellan många länder i världen som förmedlare av ett gemensamt språkligt och kulturellt arv. Matematik 2b Kurskod MATMAT02b Sökbar: åk 2 Förkunskapskrav: Matematik 1b. Kurs 2b bygger vidare på kurs 1b. Du lär dig om bl.a. logaritmer, räta linjer, ekvationssystem, komplexa tal, exponential- och andragradsekvationer, klassisk geometri, grafkonstruktion, statistik, normalfördelning och strategier för matematisk problemlösning. Matematik 3b Kurskod MATMAT03b Förkunskapskrav: Matematik 1b/1c och 2b. I kursen Matematik 3b utvecklar du dina kunskaper i algebra genom att arbeta med rationella uttryck och genom att lära dig lösa polynomekvationer av högre grad. Du kommer också att få lära dig om geometrisk summa och jobba med ekonomiska tillämpningar. Det största momentet i kursen är ett för dig helt nytt begrepp, nämligen derivata, som du kommer att tillämpa i problemlösnings- och optimeringssituationer. Derivata används även för att beräkna integraler vilket kursen också behandlar. I samband med derivatabegreppet kommer du också stifta bekantskap med det märkliga talet e. Du kommer att ha glädje av kursen om du vill studera ekonomi efter gymnasiet, men även som jurist eller samhällsvetare kommer du att ha nytta av dina kunskaper. Matematik 5 Kurskod MATMAT05 I matematik 5 utökar du din matematiska verktygslåda genom att fördjupa dina kunskaper om differentialekvationer, derivata och integraler, men också genom att vidga ditt matematiska kunnande till att också omfatta det man kallar diskret matematik. Diskret matematik handlar om mängdlära, kombinatorik, induktionsbevis och mycket annat nytt och spännande. 3

4 Du kommer att ha glädje av kursen om du vill läsa en matematikintensiv utbildning efter gymnasiet som t ex civilingenjörsutbildningar. Enligt dagens regelverk ger kursen meritpoäng. Matematik specialisering Linjär algebra Kurskod: MATMAT00S I denna kurs ska man behandla ett eller flera matematikområden. På Spyken väljer vi att erbjuda en kurs som i princip är en kopia på kursen Linjär algebra som ges under första året på civilingenjörs-programmen på LTH (Lunds tekniska högskola). Vid kursslut erbjuds eleverna att tentera på LTH, och ett godkänt betyg på tentan kan sedan tillgodoräknas vid fortsatta studier på LTH. Kursen examineras också som gymnasiekurs, och man erhåller alltså gymnasiebetyg oberoende av LTH:s examination. Kursen handlar om teorin för linjära rum och linjära ekvationssystem och tillämpningar av detta. Centrala begrepp är vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt, matriser, determinanter, linjära avbildningar, egenvärden och egenvektorer. Kursen vänder sig främst till dem som önskar sig en lite större matematisk utmaning och som funderar på en fortsättning på högskolans mer matematikintensiva utbildningar, t.ex. civilingenjörsutbildningar. De första terminerna på LTH uppfattas ofta som arbetssamma, så det kan vara bra att ligga lite före. Moderna språk, MODSPR01-05 Franska FRE, Italienska ITA, Spanska SPA, Tyska GER 1-5 enligt nedan Moderna språk 1 Se förkortn. ovan Kurskod MODFRE01, MODITA01, MODSPA01, MODGER01 Det är roligt att lära sig ett nytt språk. Studierna ska leda till att du kan klara dig i vardagliga situationer i det land där språket talas. Vi läser enklare texter och går igenom en grundläggande grammatikkurs. Efter avslutad kurs kommer du bland annat att kunna förstå tydligt tal, läsa enkla texter och berätta om dig själv på det främmande språket. Vidare får du kunskaper om de länder där språket talas. Ett gott uttal och ett stort ordförråd är andra delar som vi arbetar med under kursens gång. Moderna språk 2 Se förkortning ovan. Kurskod MODFRE02, MODITA02, MODSPA02, MODGER02 Förkunskapskrav: 1. Moderna språk 3 Se förkortning ovan Kurskod MODFRE03, MODITA03, MODSPA03, MODGER03 Förkunskapskrav: 2. Moderna språk 4 Se förkortning ovan Kurskod MODFRE04,MODSPA04, MODGER04 Förkunskapskrav: 3. Moderna språk 5 Se förkortning ovan Kurskod MODFRE05, MODSPA05, MODGER05 Förkunskapskrav: 4. Moderna språk 1 Danska Kurskod MODDAN01 Inga förkunskapskrav. Under danskkursen kommer du bl. a. att arbeta med dansk kultur, räkneorden, roliga språkförbistringar, uttal samt danska uttryck och ordspråk. Vi läser många danska texter och diskuterar dansk politik och dansk-svenska relationer. Aktiv språkinlärning är en väsentlig del av danskkursen. Moderna språk 2 Danska Kurskod MODDAN02 Förkunskapskrav: Danska 1. Moderna språk 1 Japanska Kurskod MODJAP01 Inga förkunskapskrav. 4

5 Du lär dig att läsa och skriva alfabetena hiragana och katakana i början av kursen. Därefter får du börja läsa dialoger och texter som gör att du klarar dig i vardagliga situationer i Japan. Efter avslutad kurs kommer du bland annat att kunna förstå tydligt tal, läsa enkla texter samt berätta om dig själv på japanska. Vidare får du kunskaper om den japanska kulturen. Ett gott uttal och ett stort ordförråd är andra delar som vi arbetar med under kursens gång. Moderna språk 2 Japanska Kurskod MODJAP02 Förkunskapskrav: Japanska 1. Moderna språk 1 Kinesiska Kurskod MODCHI01 Kina är jordens folkrikaste land. Här får du lära dig grunderna i mandarin, en del kinesiska skriv-tecken samt kunskaper om Kinas kultur. Moderna språk 2 Kinesiska Kurskod MODCHI02 Förkunskapskrav: Kinesiska 1 Moderna språk 1 Ryska Kurskod MODRUS01 Moderna språk 2 Ryska Kurskod MODRUS02 Förkunskapskrav: Ryska 1 Modersmål Kurskod se nedan Ämnet består av kurserna Modersmål 1 Kurskod MOEXXX01 Modersmål 2 Kurskod MOEXXX02 Aktiv tvåspråkighet Kurskod MOEMOD0 Modersmål 1 läses från åk 1. Lektionerna äger ofta rum efter skoltid. Naturkunskap 2 Kurskod NAKNAK02 Sökbar: åk 2 (ej Na-programmet) Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskaplig med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap. Pedagogiskt ledarskap Kurskod PEDPEG0 Undervisningen i ämnet pedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang samt kunskaper om olika teorier om det. Du utvecklar din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer och att skapa goda villkor för människors lärande och växande. Genom att medverka i olika verksamheter ges du möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Politik och hållbar utveckling Kurskod HÅLPOL0 Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Privatjuridik Kurskod JURPRI0 En juridisk grundkurs med fokus på vad som styr vårt privata liv: avtalsrätt, familje- och arvsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt, skadestånd och mycket annat. 5

6 Programmering 1 Kurskod PRRPRR01 Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration av programvara. Det behandlar också hur man skapar, utvecklar och anpassar programvaror samt tillämpar datalogisk teori. Psykologi 1 Kurskod PSKPSY01 Ej för elever som har kursen i sitt ordinarie Studierna i psykologi har som mål att du bättre ska förstå dina egna och andras känslor, upplevelser och reaktioner. Du får lära dig hur samspelet mellan människor fungerar och hur våra attityder och värderingar uppkommer. I ämnet får du kunskaper om hur människan utvecklas och genomgår kriser i olika åldrar. Undervisningen behandlar också olika former av psykiska störningar samt teorier om störningarnas uppkomst. Psykologi 2 Kurskod PSKPSY02a Förkunskapskrav: Psykologi 1. Undervisningen syftar till att fördjupa kunskaperna från Psykologi 1. Genom att läsa facklitteratur, skönlitteratur och genom s k fallstudier får du en djupare insikt och lär dig tillämpa de kunskaper du tidigare fått i ämnet. Retorik Kurskod SVERET0 Vill du känna dig riktigt säker när du står inför en grupp? Då är Retorik, 100 p, kursen för dig. Här får du lära dig hur klassisk retorik kan förenas med modern presentationsteknik. Teori och analys av andras tal varvas med dina egna muntliga framställningar. Du får öva på att till exempel hålla informerande tal, argumenterande tal och festtal. Att presentera en talare eller att hålla i en debatt är andra uppgifter du får träning i. Kroppsspråk och röstvård tas också upp. Språk specialisering-skrivande på engelska Kurskod SPASPA00S På den här kursen arbetar du med skrivande och gestaltning i olika slags skönlitterära och journalistiska texter till exempel noveller, poesi, manus eller kåserier, recensioner, reportage m.m. efter mönster och förebilder. Syftet är att hitta personliga uttrycksformer utifrån dina egna erfarenheter. Du fokuserar på estetiska aspekter, skrivtekniska strategier och metoder för att gå från idé till färdig text, till exempel genom imitation, improvisation, flödesskrivning och kollaborativt skrivande. Du lär dig metoder för konstruktiv textkritik och använder dessa för att förbättra skrivandet och öka den språkliga medvetenheten. Kursen ger även möjlighet att arbeta med multimediala texter, är skriven text, bild och ljud samspelar. Du blir därmed medveten om regler för publicering och upphovsrätt. Språkspecialisering-retorik på engelska Kurskod SPASPR0bS Förkunskapskrav: Engelska 5 Ämnet språk specialisering gör det möjligt för dig att utveckla en fördjupad förmåga i att använda engelska i tal. Med språklig förmåga menas att använda engelskan utifrån kunskaper om talsituation, språkriktighet och stilnivå. På ett strukturerat och metodiskt sätt lär du dig att planera, bearbeta, presentera och utvärdera muntlig framställning på engelska. I kursen ingår även kritisk granskning av tal och retoriska grepp och verktyg i syfte att förbättra den egna produktionen. 6

7 7

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer