Transfer 60. Swedbank Robur Transfer 60. Årsberättelse 2019

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transfer 60. Swedbank Robur Transfer 60. Årsberättelse 2019"

Transkript

1 Transfer 60 Swedbank Robur Transfer 60 Årsberättelse 2019 Förvaltare: Johan Eriksson/ David Stenlund/ Henrik Åkerström Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Blander Startdatum: Jämförelseindex: Benchmark Transfer 60 net new Riskklass Lägre risk Lägre möjlig avkastning Fondens 5 största innehav Högre risk Högre möjlig avkastning Exponering, Placeringsinriktning Transfer 60 är en generations som främst vänder sig till dem som pensionssparar och som avser att gå i pension under perioden Fonden placerar på aktie- och räntemarknaderna. Aktieplaceringar sker globalt medan ränteplaceringarna normalt görs i svenska räntebärande värdepapper. Urvalet av tillgångsslag och marknader sker utifrån en kvantitativ process där värdepapper med egenskaper som förväntas bidra positivt till portföljens långsiktiga risk och avkastningsegenskaper väljs ut. Fördelningen mellan aktieoch ränteplaceringarna kommer att förändras över tiden för att anpassa risknivån i en till beräknad pensioneringstidpunkt. Aktieandelen i en ska fram till och med 2019 vara % och räntedelen %. Fr.o.m sker en successiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2030 uppgå till %. Fonden följer bolagets policy för ansvarsfulla investeringar samt har ett fördjupat hållbarhetsarbete, varvid Swedbank Roburs analys av kontroversiella produkter och/eller verksamheter är en integrerad del av investeringsprocessen. Läs mer i ens informationsbroschyr. Fondens utveckling Under 2019 steg en med 16,8 %. Jämförelseindex steg med 19,6 % under samma period. Fonden tillämpar en kvantitativ investeringsstrategi där portföljegenskaper som långsiktigt genererat positiv överavkastning premieras. Under 2019 var vårt urval av aktier dock mindre framgångsrikt i förhållande till jämförelseindex, vilket förklarar större delen av ens underavkastning. En viktig förklaring var investeringarna i lågt värderade bolag i USA. Även ens innehav i mindre bolag utvecklades svagt. Bättre gick det med investeringarna i bolag med god lönsamhet. I ens jämförelseindex finns cirka 280 bolag som en inte investerar i av hållbarhetsskäl, något som bedöms ha haft endast en marginell påverkan på ens avkastning. Vid ingången av året höll vi aktieandelen i huvudsak i linje med jämförelseindex som en följd av den negativa kurstrend som rådde under 2018 års sista kvartal. När så aktiemarknaderna gick starkt under inledningen av året, ökade vi aktievikten som sedan under större delen var något högre än i ens jämförelseindex (där aktieandelen var 60 %). Fondens övervikt framförallt mot Europa och tillväxtmarknader bidrog positivt, medan en undervikt mot USA bidrog negativt då även den amerikanska marknaden utvecklades starkt. Fondens räntedel gynnade avkastningen i absoluta tal då svenska räntor föll under det första halvåret för att sedan stiga något under det andra. De strategier för annorlunda positioner i förhållande till jämförelseindex som vi tillämpade för räntor gynnade en. Fondens innehav i optioner bidrog negativt till avkastningen under året. Stadshypotek % ,3 SGB10Y March Future ,3 SGB2Y March Future ,1 Nordea Hypotek % ,0 SGB5Y March Future ,0 Kursutveckling Transfer 60 Marknadens utveckling Aktiemarknader över hela världen hade en stark utveckling under Det breda världsindexet MSCI World steg med närmare 35 % i svenska kronor men skillnaderna var stora mellan marknaderna. Det amerikanska indexet S&P 500 och Stockholmsbörsens OMXSB-index steg båda med över 30 % i svenska kronor, medan den ryska börsen som blev årets bästa steg med över 50 %. Tillväxtmarknadsindexet MSCI Emerging Markets steg med cirka 25 %. Globalt sett var sektorerna Teknologi och Industri de bästa, medan aktier i sektorerna Samhällsnyttiga varor och tjänster (Utilities) och Energi hade den sämsta utvecklingen. Oljepriset steg med drygt 15 % under året. På råvarumarknaderna i övrigt hade både bas- och ädelmetaller en positiv utveckling, med guld och palladium som de stora vinnarna. Den globala konjunkturen, som hade börjat mattas av redan mot slutet av 2018, saktade ned ytterligare under För att motverka sjunkande inflation och svag tillväxt bedrev centralbankerna under året en lättare penningpolitik med styrräntesänkningar eller uppskjutna räntehöjningar och andra stimulansåtgärder. Även flera stora länder bedrev en expansiv finanspolitik under året. Låga räntor och skattesänkningar var positiva faktorer för börser runt om i världen. Marknadsräntorna globalt föll kraftigt från årsskiftet fram till augusti-september för att åter börja stiga mot slutet av året. Under året försvagades den svenska kronan mot de flesta andra valutor, t.ex. mot den amerikanska dollarn med 5,8 % och mot euron med 3,4 %. Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden använde en derivat i liten utsträckning. Under perioden använde en tekniker och instrument såsom köp- och återförsäljningstransaktioner/sälj- och återköpstransaktioner i liten utsträckning bytte en jämförelseindex från 4 % MSCI Emerging Markets Net Total Return, 41 % MSCI World Ex Sweden Net, 15 % OMX Stockholm 30 GI, 30 % OMRX Bond All Index, 10 % IBOXX EUR Corporates 1-5 (hedged in SEK) till 4 % MSCI Emerging Markets Net, 15 % OMX Stockholm GI, 40 % OMRX Bond All, 41 % MSCI World Ex Sweden Net. Enligt Swedbank Roburs interna regler är utlåning av värdepapper inte tillåten. För att undvika intressekonflikt beslutade Swedbank Robur Fonders oberoende styrelsemedlemmar i frågan om ansvarsfrihet för styrelse och VD på Swedbank AB:s årsstämma. Det har i övrigt inte förekommit några intressekonflikter i samband med ens placeringar. T60_T60_03

2 Basfakta Fondförmögenhet, Andelsvärde, kr 196,24 168,03 171,82 163,55 156,74 154,54 142,24 132,73 128,32 128,85 Antal utestående andelar, tusental Utdelning, kr per andel ,25 2,03 3,13 Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 16,8-2,2 5,1 4,3 1,4 8,6 7,2 6,8 1,2 5,4 Jämförelseindex (inkl utd), % 19,6-1,3 5,0 5,9 2,0 8,5 8,5 7,5 2,0 7,5 Innehav per Exponering, Fastighetsbolag British Land (GB) , ,2 Essex Property Trust (US) , ,5 Hong Kong Land (HK) , ,0 Jones Lang LaSalle (US) , ,0 Land Securities (GB) , ,0 Mid-American Apartment Comm REIT (US) , ,5 Riocan Real Estate Investment (CA) , ,3 Vereit (US) , ,3 Welltower (US) , ,5 show , ,4 Finans 3I Group (GB) , ,1 Aegon (NL) , ,0 Aflac (US) , ,0 Ageas (BE) , ,3 Agricultural Bank of China (CN) , ,3 Allianz (DE) , ,1 Allstate (US) , ,0 American Express (US) , ,5 Aon (GB) , ,1 Bank Central Asia (ID) , ,4 Bank of America (US) , ,3 Bank of Communications (CN) , ,1 Bank of Montreal (CA) , ,6 Bank of NY Mellon (US) , ,1 BlackRock (US) , ,1 China Citic Bank (CN) , ,1 Chubb (CH) , ,1 Citigroup (US) , ,4 CNP Assurances (FR) , ,0 Comerica (US) , ,0 Deutsche Boerse (DE) , ,0 Eurazeo (FR) , ,2 Franklin Resources (US) , ,0 Groupe Bruxelles Lambert (BE) , ,1 Hana Financial (KR) , ,0 Industrial & Commercial Bank of China (CN) , ,5 Investec (ZA) , ,0 Itausa Pn (BR) , ,4 JPM Chase (US) , ,2 Kinnevik B (SE) , ,4 Mapfre (ES) , ,0 Mizuho Financial (JP) , ,3 Momentum Metropolitan Holdings (ZA) , ,0 NN Group (NL) , ,4 Nordea Bank (FI) , ,3 Nordea Bank (FI) 102 0, ,0 People's Insurance (CN) , ,1 PNC Financial Services (US) , ,1 Porto Seguro (BR) , ,0 Prudential Financial (US) , ,0 Regions Financial (US) , ,0 S&P Global (US) , ,1 Sampo (FI) , ,0 Samsung Fire & Marine (KR) , ,1 SEB A (SE) , ,8 Shinhan Financials (KR) , ,0 Standard Bank Group (ZA) , ,0 Sumitomo Mitsui Financial (JP) 167 0, ,0 Svenska Handelsbanken A (SE) , ,5 Swedbank A (SE) , ,4 T Rowe Price (US) , ,0 Travelers (US) , ,0 Truist financial corporation (US) , ,1 UnipolSai (IT) , ,0 show , ,1 Hälsovård AbbVie (US) , ,1 Amgen (US) , ,1 AstraZeneca (GB) , ,3 AstraZeneca SDB (GB) , ,5 Biogen (US) , ,1 Bristol-Myers Squibb (US) , ,2 Cardinal Health (US) , ,5 Eli Lilly (US) , ,2 Getinge B (SE) , ,0 Gilead Sciences (US) , ,6 Hoya Pentax (JP) , ,6 Johnson & Johnson (US) , ,4 McKesson (US) , ,4 Merck (DE) , ,6 Merck (US) , ,3 Roche (CH) , ,5 Sanofi (FR) , ,0 Sinopharm Group (CN) , ,2 Tong Ren Tang Technologies (CN) , ,0 UCB (BE) , ,4 United Therapeutics (US) , ,2 WellCare Health Plans (US) , ,6 show , ,7 Industri ABB (CH) , ,5 ACS Actividades de Construcción (ES) , ,1 Alfa Laval (SE) , ,3 All Nippon Airways (JP) , ,1 Assa Abloy B (SE) , ,7 Atlas Copco A (SE) , ,9 Atlas Copco B (SE) , ,7 BTS Group (f) (TH) , ,1 Exponering, Bunzl (GB) , ,2 Canadian National Railway (CA) , ,1 Canadian Pacific Railway (CA) , ,2 ComfortDelgro (SG) , ,1 CSX (US) , ,1 Cummins (US) , ,0 Daelim Industrial (KR) , ,0 Eaton (US) , ,1 Eiffage (FR) , ,0 Emerson Electric (US) , ,1 Epiroc A (SE) , ,3 Epiroc B (SE) , ,2 Experian (IE) , ,4 Ferrovial (ES) , ,0 HAP Seng Consolidated (MY) , ,0 Hochtief (DE) , ,0 Illinois Tool Works (US) , ,0 Ingersoll-Rand (US) , ,1 Japan Airlines (JP) , ,5 Kone (FI) , ,0 Norfolk Southern (US) , ,6 Old Dominion Freight (US) , ,2 Robert Half (US) , ,6 S1 (KR) , ,0 Sandvik (SE) , ,6 Schindler (CH) , ,0 Secom (JP) , ,4 Securitas B (SE) , ,2 Skanska B (SE) , ,4 SKF B (SE) , ,4 Union Pacific (US) , ,1 Vestas Wind Systems (DK) , ,5 Volvo B (SE) , ,8 Wolters Kluwer (NL) , ,4 Yangzijiang Shipbuilding (CN) , ,0 show , ,0 Informationsteknologi Adobe Systems (US) , ,7 Alps Alpine (JP) , ,3 Ansys (US) , ,2 Apple (US) , ,3 Atos Origin (FR) , ,3 Cadence Design Systems (US) , ,0 Check Point Software (IL) , ,3 Cisco Systems (US) , ,2 Compal Electronics (TW) , ,1 CULTURE LANDMARK Teckningsrätt (HK) 810 0, ,0 Ericsson B (SE) , ,8 F5 Networks (US) , ,5 Hexagon B (SE) , ,1 IBM (US) , ,6 Intuit (US) , ,1 Inventec (TW) , ,1 Juniper Networks (US) , ,4 Lite-ON Technology (TW) , ,1 Mastercard (US) , ,3 Micro Focus International (GB) , ,1 Microsoft (US) , ,4 NetApp (US) , ,0 Nvidia (US) , ,1 Oracle (US) , ,2 Quanta Computer (TW) , ,1 Samsung Electro Mechanics (KR) , ,0 Seagate Technology (US) , ,6 Semiconductor Manufacturing (CN) , ,0 STMicroelectronics (CH) , ,2 Synnex Technology (TW) , ,0 Visa (US) , ,8 VMware (US) , ,1 Western Union (US) , ,4 Wistron (TW) , ,0 WPG (TW) , ,0 show , ,5 Kommunikationstjänster Alphabet A (US) , ,3 Alphabet C (US) , ,4 America Movil L (MX) , ,1 Cheil Communications (KR) , ,0 China Telecom (CN) , ,1 Chunghwa Telecom (TW) , ,3 Discovery (US) , ,3 Discovery Communications C (US) , ,1 Facebook (US) , ,3 Far Eastone (TW) , ,0 JOYY (CN) , ,3 Kakao (KR) , ,0 KDDI (JP) , ,0 Konami (JP) , ,3 LG Telecom (KR) , ,1 Millicom International Cellular SDB (LU) , ,1 Nintendo (JP) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,1 Omnicom (US) , ,0 Pearson (GB) , ,0 ProSiebenSat.1 Media (DE) , ,1 Take-Two Interactive (US) , ,1 Tele2 (SE) , ,1 Telecom Italia (IT) , ,3 Telecom Italia (IT) , ,2 Telefonica (ES) , ,1 Telenet Group (BE) , ,2 Telia Company (SE) , ,5 Exponering, Tencent Music Entertainment Group (CN) , ,4 Toho (JP) , ,2 Walt Disney (US) , ,2 show , ,6 Konsumtion, dagligvaror Coca-Cola (US) , ,2 Danone (FR) , ,1 Essity (SE) , ,8 General Mills (US) , ,0 Kellogg (US) , ,0 Kimberly - Clark Mexico A (MX) , ,1 Koninklijke Ahold Delhaize (NL) , ,0 Kuala Lumpur Kepong (MY) , ,0 Mowi ASA (NO) , ,3 Nestle (Malaysia) (MY) , ,0 PepsiCo (US) , ,3 Pickn Pay Stores (ZA) , ,0 Ppb (MY) , ,0 Procter & Gamble (US) , ,3 Unicharm (JP) , ,1 Unilever (GB) , ,2 Unilever (GB) , ,5 Uni-President Enterprises (TW) , ,1 Walmart De Mexico (MX) , ,2 show , ,3 Konsumtion, sällanköpsvaror Amazon.com (US) , ,1 Barratt Developments (GB) , ,3 Berkeley Group (GB) , ,5 Best Buy (US) , ,6 Booking (US) , ,1 Electrolux B (SE) , ,6 Expedia Group (US) , ,3 Genuine Parts (US) , ,0 H&R Block (US) , ,3 Hanesbrands (US) , ,1 Hennes & Mauritz B (SE) , ,4 Home Depot (US) , ,2 JD.com (CN) , ,4 Kohl's (US) , ,3 LG Electronics (KR) , ,0 McDonald's (JP) , ,1 Pandora (DK) , ,1 Persimmon (GB) , ,1 Petrobras Distribuidora (BR) , ,0 Pulte Homes (US) , ,2 Ross Stores (US) , ,1 Target (US) , ,6 Wyndham Destinations (US) , ,3 Yamada Denki (JP) , ,2 show , ,0 Olja & gas Baker Hughes (US) , ,3 Canadian Natural Resources (CA) , ,0 ConocoPhillips (US) , ,1 Empresas Copec (CL) , ,0 Husky Energy (CA) , ,1 JXTG (JP) , ,0 Kinder Morgan (US) , ,0 MOL Hungarian Oil and Gas (HU) , ,0 Occidental Petroleum (US) , ,0 Polski Koncern Naftowy Local (PL) , ,0 Suncor Energy (CA) , ,1 Total (FR) , ,2 Valero Energy (US) , ,1 show , ,1 Råvaror Boliden (SE) , ,5 Kumba Iron Ore (ZA) , ,0 LyondellBasell Industries (US) , ,0 Maanshan Iron & Steel (CN) , ,1 Sasol (ZA) , ,0 SCA B (SE) , ,1 Sinopec Shanghai Petrochemical (CN) , ,0 SSAB A (SE) , ,1 SSAB B (SE) , ,2 Teijin (JP) , ,3 show , ,4 Samhällsnyttiga varor & tjänster AGL Energy (AU) , ,0 CLP (HK) , ,3 Exelon (US) , ,3 show , ,6 Statsobligationer Statsobligation % , ,0 Statsobligation % , ,3 Statsobligation % , ,2 Statsobligation % , ,8 show , ,3 Säkerställda obligationer Danske Hypotek 1.000% , ,2 Danske Hypotek 1.000% , ,4 Lansforsakringar Hypotek % , ,3 Länsförsäkringar Hypotek % , ,4 Länsförsäkringar Hypotek % , ,9

3 Exponering, Länsförsäkringar Hypotek % , ,8 Länsförsäkringar Hypotek % , ,7 Nordea Hypotek % , ,3 Nordea Hypotek % , ,6 Nordea Hypotek % , ,0 Nordea Hypotek % , ,0 Nordea Hypotek % , ,8 SCBC 141 Obligation 2.000% , ,7 SCBC 142 Obligation 1.000% , ,2 SCBC 143 Obligation 1.250% , ,1 SCBC 144 Obligation 1.000% , ,8 SCBC 147 Obligation 2.000% , ,4 SEB Bolån % , ,4 SEB Bolån % , ,8 SEB Bolån % , ,9 SEB Bolån % , ,0 Stadshypotek % , ,3 Stadshypotek % , ,4 Stadshypotek % , ,2 Stadshypotek % , ,3 Stadshypotek % , ,3 Stadshypotek % , ,2 Stadshypotek % , ,4 Swedbank Hypotek % , ,4 Swedbank Hypotek % , ,0 Swedbank Hypotek % , ,0 Swedbank Hypotek % , ,5 Swedbank Hypotek % , ,8 Swedbank Hypotek % , ,8 show , ,5 OTC Derivatinstrument BTS Group Holding WTS ,0 0 0,0 FXFwd-AUD/SEK , ,0 FXFwd-AUD/USD ,0 58 0,0 FXFwd-AUD/USD , ,0 FXFwd-CAD/SEK , ,0 FXFwd-CHF/SEK , ,0 FXFwd-DKK/SEK , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-GBP/SEK , ,0 FXFwd-GBP/USD , ,0 FXFwd-GBP/USD , ,0 FXFwd-HKD/SEK , ,0 FXFwd-JPY/SEK , ,0 FXFwd-MXN/SEK , ,0 FXFwd-NOK/SEK , ,0 FXFwd-NZD/USD , ,0 FXFwd-NZD/USD , ,0 FXFwd-SGD/SEK , ,0 FXFwd-USD/CAD , ,0 FXFwd-USD/CHF , ,0 FXFwd-USD/CHF , ,0 FXFwd-USD/DKK , ,0 FXFwd-USD/DKK , ,0 FXFwd-USD/JPY , ,0 FXFwd-USD/JPY , ,0 FXFwd-USD/NOK , ,0 FXFwd-USD/NOK , ,0 FXFwd-USD/SEK , ,0 FXFwd-USD/SEK , ,0 FXFwd-USD/SEK , ,0 FXFwd-USD/SEK , ,0 FXFwd-USD/SEK , ,0 FXFwd-USD/SGD , ,0 FXFwd-USD/SGD , ,0 FXFwd-ZAR/SEK , ,0 show , ,0 Övriga Derivatinstrument Call Option SX5E ,2 0 0,0 Call Option SX5E ,2 0 0,0 Call Option SX5E ,2 0 0,0 Call Option SX5E ,2 0 0,0 DJ Euro Stoxx 50 Future , ,5 MSCI Australia Net Index Future , ,2 MSCI EM Index Future , ,8 MSCI Switz Future , ,2 MSCI UK Net Return , ,5 OMXS30 Index Future , ,5 Put Option 2800SPXW US ,0 0 0,0 Put Option 2850 SPXW US ,0 0 0,0 Exponering, Put Option 3000 SPX US ,1 0 0,0 Put Option 3100 SPX US ,3 0 0,0 Put Option SX5E ,1 0 0,0 Put Option SX5E ,2 0 0,0 S&P 500 EMINI Future , ,2 SGB10Y March Future , ,3 SGB2Y March Future , ,1 SGB5Y March Future , ,0 SX5E Dividend Future , ,0 Topix Index Future , ,2 show , ,2 Summa finansiella instrument med positivt ,0 Summa finansiella instrument med negativt ,1 Summa finansiella instrument ,8 Netto övriga tillgångar och skulder ,2 Fondförmögenhet ,0 Innehav och positioner i finansiella instrument Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad 93,4 marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 1 Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en 1,6 reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 2 Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid - någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 3 Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel - vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 4 Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli - upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 5 Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli - föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 6 Övriga finansiella instrument. 0,8 Risk- och avkastningsmått Standardavvikelse, % 8,3 Standardavvikelse jmf-index, % 8,4 Tracking error, % 1,0 Genomsnittlig årsavkastning 2 år 6,9 Genomsnittlig årsavkastning 5 år 4,9 Extern jämförelse Morningstar kategori Bland - Generation Morningstar betyg 2 av 5 Kostnader Förvaltningsavgift i genomsnittlig 0,50 förmögenhet* Transaktionskostnader, * 6568 Transaktionskostnader i, omsatta 0,00 värdepapper* Årlig avgift % 0,50 Förvaltningskostnad i kr. Sparbelopp kr* 56 Förvaltningskostnad i kr. Sparbelopp 100/mån* 3,42 Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,3 Derivatinstrument Högsta derivatbruttoexponering, % 35,8 Lägsta derivatbruttoexponering, % 25,0 Genomsnittlig derivatbruttoexponering, % 31,0 Köp och försäljning av finansiella instrument Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 31,2 Omsättning genom er förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB, % 4,5 Avrundningsdifferenser kan förekomma. Se förklaringar i ordlistan på swedbank.se/er * Baseras löpande 12 månader bakåt. Motparter till OTC Derivatinstrumenten BofA Securities Europe SA, Citigroup, Danske Bank A/S, HSBC Bank PLC London, Nomura International PLC, Nordea Bank ABP, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken, Swedbank AB. Företags- och koncernexponering Företag/koncern Svenska Handelsbanken AB 8,6 Swedbank AB (publ) 7,0 Nordea Bank Abp 6,1 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,9 Danske Bank A/S 1,6 Bank of America Corporation 0,3 Balansräkning Tillgångar, Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt Övriga derivatinstrument med positivt Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder, OTC-derivatinstrument med negativt Övriga derivatinstrument med negativt Summa finansiella instrument med negativt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder 13 0 Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen, Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Resultaträkning Intäkter och värdeförändring, Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på övriga derivatinstrument Värdeförändring på andelar Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader, Förvaltningskostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Förändring av förmögenhet, Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid årets slut I posten Övriga intäkter ingår rabatt på förvaltningsarvode med Hållbarhetsinformation Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av en Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av en Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av en Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling) Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption) Andra hållbarhetsaspekter Metoder som används för hållbarhetsarbetet Fonden väljer in Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i en. Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i en. Annan metod som en tillämpar för att välja in Fonden väljer bort

4 Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Produkter och tjänster Klusterbomber, personminor 0%. Avser både produktion och distribution. Kemiska och biologiska vapen 0%. Avser både produktion och distribution. Kärnvapen 0%. Avser både produktion och distribution. Vapen och/eller krigsmateriel Vapen: 0 %. krigsmateriel: 5 %. Avser både produktion och distribution. Alkohol 5%. Avser både produktion och distribution. Tobak 5%. Avser både produktion och distribution. Kommersiell spelverksamhet 5%. Avser både produktion och distribution. Pornografi Produktion: 0 %. Aktiv distribution: 5 %. Fonden investerar inte i bolag som producerar kol till mer än 30 omsättningen. Lista över uteslutna bolag finns på swedbankrobur.se Internationella normer Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik, t ex FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer. Fonden investerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är emitterade av företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. (Detta innebär bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Dessutom ska bolagen bedriva ett för sin bransch godtagbart miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.) Bolag där en inte ser förändringsvilja eller där en bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering. Länder Av hållbarhetsskäl placerar inte en i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Ovanstående är tillämpligt på direktinvesteringar i bolag samt aktiederivat på bolag, men gäller inte för investeringar i indexderivat eller i börshandlade er (ETF). hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. Bolagspåverkan i egen regi Vi har totalt 9 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Specialisterna för löpande dialog med olika bolag och/eller emittenter för att påverka dessa att vara mer hållbara och driva dem i en positiv riktning. Dessutom är förvaltarna och bolagets valberedare involverade i påverkansarbetet. Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare Vi bedriver påverkansarbete inom ramen för PRI (FN:s principer för ansvarfulla investeringar) och tillsammans med andra investerare på eget initiativ. Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISS-Ethix och Sustainalytics Engagement Service. Röstar på bolagsstämmor Fondbolaget deltar och röstar på bolagsstämmor utifrån bolagets principer för aktieägarengagemang. Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning Fondbolaget deltar i valberedningar utifrån bolagets principer för aktieägarengagemang. Annan bolagspåverkan Uppföljning av hållbarhetsarbetet Fonden har valt in Hållbarhetskriterierna är integrerade i den ordinarie investeringsprocessen. Befintliga innehav följs upp fortlöpande och inför nyinvesteringar prioriterar vi i såväl aktie- som räntedelen av en de värdepapper som bäst uppfyller ens hållbarhetskrav. Exempel på bolag som har valts in i en med hänsyn tagen till hur de hanterar möjligheter och risker avseende hållbarhet är Berkeley Group Holdings, Wolters Kluwer och International Business Machines Corp. Fonden har valt bort Fonden följer Swedbank Roburs policy för Ansvarsfulla investeringar. Dessutom är Swedbank Roburs analys av kontroversiella produkter och/eller verksamheter en integrerad del av investeringsprocessen. Dagliga kontroller har gjorts under året för att säkerställa att en inte har investerat i bolag eller emittenter som ägnar sig åt verksamhet som en av hållbarhetsskäl ska välja bort. Exempel på bolag eller emittenter som valts bort utöver policyn eller restriktioner mot vissa kontroversiella produkter och/eller verksamheter på grund av bristande hållbarhetsarbete, bolagets eller emittentens produkter eller tjänster är Novartis och Wal-Mart Stores. Fonden har påverkat Swedbank Robur har under 2019 fört dialog med 46 bolag avseende hållbarhet och bolagsstyrning. Swedbank Robur har också fört dialog med 55 bolag genom leverantörer och samarbeten. Exempel på dialoger med avseende på hållbarhet är med Cisco om klimat, ABB om hållbarhetsredovisning och Unilever om hållbarhetsmål. Dialogerna har som mål att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i bolagen och att förebygga och minska allvarliga konsekvenser för människor och miljö. För ens räkning har Swedbank Robur röstat på 95 bolagsstämmor och deltagit i 14 valberedningar. Vi deltar i och röstar på bolagsstämmor och/eller deltar i valberedningar utifrån bolagets principer för aktieägarengagemang. Vi anlitar inte röstningsrådgivare, utan beslut avseende röstning tas utifrån bolagets principer för aktieägarengagemang. Fondbolaget har tillgång till extern analys (Nordic Investor Services och ISS Ethix) främst avseende utländska bolag. En fullständig lista över vilka bolag hållbarhetsteamet har kontaktat samt de stämmor och/eller valberedningar som Swedbank Robur deltagit i finns under "Ägarstyrning" på swedbankrobur.se/agarstyrning.html. Tilläggsupplysningar för transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar Enligt EU 2015/2365 Art. 13: Utöver köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner har en inte haft några transaktioner för värdepappersfinansiering. För samtliga köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner sker avveckling och clearing med bilaterala motparter. Ställda säkerheter förvaras på separerade konton. Erhållna säkerheter för köpoch återförsäljningstransaktioner och sälj- och återköpstransaktioner erhålls i kontanta medel och i svenska säkerställda bostadsobligationer i valutan SEK. Erhållna säkerheter i kontanta medel återanvänds. Per har en inga utestående positioner samt inga erhållna eller ställda säkerheter. Avkastningen på återinvesterade kontanta medel erhållna som säkerhet var Uppgifter om avkastning och kostnad Belopp, total avkastning Köp- och återförsäljningstransaktioner, sälj- och återköpstransaktioner Nettoavkastning Fond ,0 Avgift till Fondbolaget - 0,0 Avgift till Tredje part - 0,0 Förklaring till jämförelseindex Fondens jämförelseindex består av 4% MSCI EM Net Total Return, 41% MSCI World Ex Sweden Net, 15% OMX Stockholm 30 GI, 30% OMRX Bond All index, 10% IBOXX EUR Corporates 1-5 (hedged in SEK). Fondens jämförelseindex utgör en relevant referens i förhållande till ens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Jämförelseindexens avkastning inkluderar utdelningar med hänsyn tagen till skatteeffekten (nettoutdelning). Riskbedömningsmetod Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för en genom åtagandemetoden. Åtagandemetoden beräknar de av ens exponeringar som uppkommer genom användning av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner. m.fl. görs även en deltaberäkning. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar bolaget hänsyn till nettning och hedgning. Fondens risker Den risk som är förenad med att placera i blander påverkas av hur ens tillgångar fördelas mellan aktie- och räntemarknaden. Placering i aktier och aktieer är generellt förenat med en stor risk, då aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Spridningen till olika branscher minskar aktierisken i en. Materiella risker i en som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är: Koncentrationsrisk. Placeringen av medlen är delvis koncentrerad till Sverige, vilket ökar risken i en. Kreditrisk. Fonden är exponerad mot en viss kreditrisk. Denna risk begränsas dock av att en främst investerar i värdepapper med mycket hög kreditvärdighet. Valutarisk. Fonden placerar även i värdepapper i andra valutor än svenska kronor och valutakursrörelser kan därför påverka värdet. Då derivat används i liten utsträckning i en påverkas ens riskprofil i viss omfattning. Källskatt Det råder en viss osäkerhet i olika länder om vilken skatt svenska er ska betala på utdelningar på utländska aktier. Swedbank Robur följer utvecklingen i varje enskilt land och redovisar och betalar skatt enligt den rådande uppfattningen vid varje givet tillfälle. Bedömningen i olika länder kan komma att förändras och Swedbank Robur kommer i så fall att anpassa redovisningen och betalningen utifrån gällande praxis. Swedbank Roburs uppfattning är att en i de flesta fall är berättigade till nedsättning enligt avtal, intern lokal rätt eller EU-rätt. Fondbolaget påverkar Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i

5 Ersättningspolicy Fondbolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Fondbolagets ersättningspolicy är vidare utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av bolaget förvaltade ernas riskprofiler. Ersättningspolicyn ska motverka ett överdrivet risktagande och stimulera anställda att vid varje given tidpunkt leverera hållbara prestationer. Ersättningssystemet består av två rörliga ersättningsprogram, utöver fast ersättning i form av månadslön i kontanter. Det rörliga ersättningsprogrammet "Eken" är koncernövergripande och det Individuella prestations- och andelsbaserade ersättningsprogrammet "IPAM" är infört under 2017 specifikt för Robur då regelverket för bolag skiljer sig från regelverket som tillämpas i koncernen i övrigt. Den fasta delen av ersättningen står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen att det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. Rörlig ersättning kan utgå med max 12 fasta månadslöner. Eken är ett generellt prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram och omfattar i princip samtliga anställda inom Swedbank koncernen, dock inte alla anställda inom bolaget, och består normalt av uppskjuten ersättning i form av aktier i Swedbank AB (publ). IPAM omfattar 57 anställda i bolaget. IPAM består av dels kontanter och dels av andelar. 60 den rörliga ersättningen utbetalas direkt efter prestationsåret, varav 50 % betalas i andelar och 50 % i kontanter. 40 ersättningen skjuts upp enligt nedan, varav 50 % betalas i andelar och 50 % i kontanter. Fondandelar (inklusive uppskjutna andelar) är inlåsta som prestationsrätter ett år efter tilldelning innan de kan säljas. Uppskjutandeperioden ska spegla den rekommenderade innehavsperioden som framgår av ens faktablad, dock minst 3 år. För er med 3 års innehavsrekommendation ska uppskjutandedelen utbetalas efter 3 år, ingen pro-rata. För er med 5 års innehavsrekommendation ska uppskjutandedelen utbetalas under 5 år genom en pro-rata fördelning (jämt fördelad över den tid som ersättningen skjuts upp) där den första utbetalningen av kontanter och överlåtelsen av andelar får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades. Ersättningsprogrammet är utformat för att i största möjliga mån undvika att intressekonflikter uppstår. Varje portföljförvaltare följs upp och bedöms utifrån samtliga förvaltningsuppdrag. Det rörliga ersättningssystemet följs upp och övervakas kontinuerligt. Den rörliga ersättningen syftar till att stimulera sunda beteenden och önskade resultat, och till att skapa en sund balans mellan belöning och riskexponering i en. I utformningen av anställdas mål tas hänsyn till riskprofilen i de er som den anställde förvaltar, jämförelseindex samt placeringshorisont. Målen är mätbara, tydliga och transparenta. I målen ingår även hur medarbetaren lever bolagets värderingar (öppen, enkel och omtänksam). Den rörliga ersättningen baseras på den anställdes prestation, vilken utvärderas efter de prestationskriterier som fastställs i början av varje kalenderår. Utvärderingen vilar på en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat. En förutsättning är att de finansiella målen är uppfyllda. Information om ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter om värdepapperser (FFFS 2013:9) och förskrifter om förvaltare av alternativa investeringser (FFFS 2013:10) finns publicerad på bolagets webbplats. Ersättningsbelopp Det sammanlagda utbetalda ersättningsbeloppet är kronor, varav kronor avser utbetald rörlig ersättning. Ersättningen täcker samtliga 238 anställda. Sammanlagt utbetalt ersättningsbelopp till bolagets verkställande ledning, anställda som har ett väsentligt inflytande på riskprofilerna för bolaget/erna samt ansvariga för kontrollfunktioner, särskilt reglerad personal (SRS), 67 personer, uppgick under året till kronor exklusive pensionskostnader, varav risktagare: kronor, ledande strategiska befattningar: kronor samt kontrollfunktioner: kronor. Redovisningsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepapperser, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9, ESMAs riktlinjer och beaktar de riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende värdepapperser och specialer som utfärdats av Fondbolagens förening. Värderingsprinciper Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivat värderas till motsvarande avslutspris på balansdagen ( ). Om balansdagen inte är handelsdag, används pris från senaste handelsdag före balansdagen. Om pris inte kan erhållas, eller är missvisande enligt bolagets bedömning, får värdering ske på objektiv grund enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Revisionsberättelse Till andelsägarna i Swedbank Robur Transfer 60. Rapport om årsberättelse Uttalanden Vi har i egenskap av revisorer i Swedbank Robur Fonder AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberättelsen för Swedbank Robur Transfer 60 för år 2019, med undantag för hållbarhetsinformationen under rubrikerna Hållbarhetsinformation och Uppföljning av hållbarhetsarbetet("hållbarhetsinformation"). Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepapperser samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepapperser och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Swedbank Robur Transfer 60:s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepapperser samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepapperser. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinformationen under rubrikerna Hållbarhetsinformation och Uppföljning av hållbarhetsarbetet. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Övrig upplysning Revisionen av årsberättelsen för räkenskapsåret 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 05 mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsberättelse. Fondbolagets ansvar Det är bolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepapperser samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepapperser. Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i bolagets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera bolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsinformationen Det är bolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen under rubrikerna Hållbarhetsinformation och Uppföljning av hållbarhetsarbetet och för att den är upprättad i enlighet med lagen om värdepapperser. Vår granskning av hållbarhetsinformationen för en har skett med vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen. Stockholm den 03 mars 2020 PricewaterhouseCoopers AB Peter Nilsson, Huvudansvarig revisor Martin Welén,

6 Styrelsen och verkställande direktören för Swedbank Robur Fonder AB avger härmed årsberättelse för 2019 för Swedbank Robur Transfer 60. Stockholm den 3 mars 2020 Liza Jonson, VD Joachim Spetz Ordförande Marianne Flink Evert Carlsson Monica Åsmyr Vår revisionsberättelse beträffande denna årsberättelse har avgivits den 3 mars PricewaterhouseCoopers AB Peter Nilsson, Huvudansvarig revisor Martin Welén,

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2017

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2017 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2016 31 augusti 2017 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2018

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2018 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2017 31 augusti 2018 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Hållbarhetsöversikt 2018

Hållbarhetsöversikt 2018 Hållbarhetsöversikt 2018 Innehållsförteckning Hållbarhetsöversikt Monyx Asset Management AB 2018 Monyx Strategi Försiktig, Monyx Strategi Balanserad, Monyx Strategi Världen, Monyx Strategi Sverige/Världen

Läs mer

HÅLLBARHETSINFORMATION

HÅLLBARHETSINFORMATION HÅLLBARHETSINFORMATION Dokumentet avser: PROETHOS FOND ISIN: SE0010547778 ORG.NR: 515602-9406 Fondbolag: Plain Capital Asset Management Sverige AB Senast uppdaterad: 2019-01-21 1. HÅLLBARHETSINFORMATION

Läs mer

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden. Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden. Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling) Indecap Guide 1 Beskrivning Fonden är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i eller har exponering mot andra räntefonder såsom företagsobligationsfonder, kort och lång räntefonder. Fonden

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2016

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2016 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2015 31 augusti 2016 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 STYX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 STYX STYX FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2012

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2012 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2011 31 augusti 2012 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Swedbank Robur Mixfond Pension

Swedbank Robur Mixfond Pension Uppdaterad 2019-07-15 BLANDFONDER 749192 - Swedbank Robur Mixfond Pension Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

Swedbank Robur Access Sverige

Swedbank Robur Access Sverige Uppdaterad 2019-06-18 AKTIEFONDER 719674 - Swedbank Robur Access Sverige Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Årsberättelse för. Captor Iris Ränta Birger Jarlsgatan Stockholm

Årsberättelse för. Captor Iris Ränta Birger Jarlsgatan Stockholm Årsberättelse för Captor Iris Ränta 515602-9133 2017-12-31 Captor Iris Ränta Årsberättelse 2017 Styrelsen och verkställande direktören för Captor Fund Management AB, 559051 3189, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Swedbank Robur Transfer 60

Swedbank Robur Transfer 60 Uppdaterad 2019-04-01 GENERATIONSFONDER 819557 - Swedbank Robur Transfer 60 Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

Transfer 90. Swedbank Robur Transfer 90 PPM ISIN: SE

Transfer 90. Swedbank Robur Transfer 90 PPM ISIN: SE Transfer 90 Swedbank Robur Transfer 90 ISIN: SE0004548949 Placeringsinriktning Transfer 90 är en generations som främst vänder sig till dem som pensionssparar och som avser att gå i pension under perioden

Läs mer

Folksam LO Sverige

Folksam LO Sverige Uppdaterad 2019-04-15 AKTIEFONDER 976928 - Folksam LO Sverige Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för

Läs mer

Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. HÅLLBARHETSÖVERSIKT C Coeli Balanserad Coeli Frontier Markets Coeli Global Selektiv Coeli Likviditetsstrategi Coeli Mix Coeli Nordisk Företagsobligationsfond Coeli Potential Coeli Balanserad Hållbarhetsaspekter

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Transfer 80. Swedbank Robur Transfer 80 PPM ISIN: SE

Transfer 80. Swedbank Robur Transfer 80 PPM ISIN: SE Transfer 80 Swedbank Robur Transfer 80 ISIN: SE0001175746 Placeringsinriktning Transfer 80 är en generations som främst vänder sig till dem som pensionssparar och som avser att gå i pension under perioden

Läs mer

Transfer 50. Swedbank Robur Transfer 50 PPM ISIN: SE

Transfer 50. Swedbank Robur Transfer 50 PPM ISIN: SE Transfer 50 Swedbank Robur Transfer 50 ISIN: SE0001175712 Placeringsinriktning Transfer 50 är en generations som främst vänder sig till dem som pensionssparar och som har gått eller avser att gå i pension

Läs mer

Transfer 70. Swedbank Robur Transfer 70 PPM ISIN: SE

Transfer 70. Swedbank Robur Transfer 70 PPM ISIN: SE Transfer 70 Swedbank Robur Transfer 70 ISIN: SE0001175738 Placeringsinriktning Transfer 70 är en generations som främst vänder sig till dem som pensionssparar och som avser att gå i pension under perioden

Läs mer

Transfer 60. Swedbank Robur Transfer 60 PPM ISIN: SE

Transfer 60. Swedbank Robur Transfer 60 PPM ISIN: SE Transfer 60 Swedbank Robur Transfer 60 ISIN: SE0001175720 Placeringsinriktning Transfer 60 är en generations som främst vänder sig till dem som pensionssparar och som avser att gå i pension under perioden

Läs mer

Handelsbanken Kortränta

Handelsbanken Kortränta Uppdaterad 2019-01-15 RÄNTEFONDER 718205 - Handelsbanken Kortränta Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 LUNATIX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 LUNATIX LUNATIX FOND: ISIN: SE0006345096 ORG.NR: 515602-7210 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Öhman Global Hållbar

Öhman Global Hållbar Uppdaterad 2019-01-23 AKTIEFONDER 964767 - Öhman Global Hållbar Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Optimal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Optimal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Öhman Företagsobligationsfond

Öhman Företagsobligationsfond Uppdaterad 2019-02-20 RÄNTEFONDER 104786 - Öhman Företagsobligationsfond Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Helårsberättelse 2017 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2017 Avanza Fonder Helårsberättelse 2017 Avanza Fonder 2 Avanza Auto 6 Förvaltningsberättelse Den 25 september lanserade Avanza Fonder 6 nya strategifonder vars allokeringsstrategi baseras på modern portföljteori med syfte

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Fonden väljer in (Guidelines in English are available on Swesif s website) Fonden väljer in

Fonden väljer in (Guidelines in English are available on Swesif s website) Fonden väljer in Hållbarhetsprofilen förslag Text i de streckade rutorna samt röd text innehåller förslag på hjälptexter för den som ska fylla i. Dessa syns inte för kunden i den färdiga hållbarhetsprofilen. Den färdiga

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2019 PLAIN CAPITAL STYX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2019 PLAIN CAPITAL STYX FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 PROETHOS FOND

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 PROETHOS FOND FOND: ISIN: SE0010547778 ORG.NR: 515602-9406 PERIOD: -01-02 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Aktieallokering Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Aktieallokering Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8218 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden investerar i tillgångsslagen aktier, räntor samt

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation Uppdaterad 2019-01-23 RÄNTEFONDER 857565 - Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Skandia Sverige Exponering A

Skandia Sverige Exponering A Uppdaterad 20190913 AKTIEFONDER 292193 Skandia Sverige Exponering A Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Catella Sverige Hållbart Beta A

Catella Sverige Hållbart Beta A Uppdaterad 2019-08-09 AKTIEFONDER 838441 - Catella Sverige Hållbart Beta A Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

Folksam LO Världen

Folksam LO Världen Uppdaterad 2019-04-03 AKTIEFONDER 941096 - Folksam LO Världen Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för

Läs mer

Evli Sverige Småbolag

Evli Sverige Småbolag Uppdaterad 2019-01-15 AKTIEFONDER 420463 - Evli Sverige Småbolag Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Handelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser

Handelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser Handelsbanken Europa Selektiv Placeringsinriktning och tillgångsklasser Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak placerar i företag på de europeiska aktiemarknaderna. Fondens placeringar

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 BRONX

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 BRONX BRONX FOND: ISIN: SE0004550176 ORG.NR: 515602-5370 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

SPP Generation 70-tal

SPP Generation 70-tal Uppdaterad 2019-06-07 GENERATIONSFONDER 498972 - SPP Generation 70-tal Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A

Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A Uppdaterad 2019-10-18 AKTIEFONDER 896761 - Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Smart Global Uppdaterad 2019-03-22 AKTIEFONDER 607879 - PriorNilsson Smart Global Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Mixfond Pension. Swedbank Robur Mixfond Pension PPM ISIN: SE

Mixfond Pension. Swedbank Robur Mixfond Pension PPM ISIN: SE Mix Pension Swedbank Robur Mix Pension ISIN: SE0000602252 Placeringsinriktning Mix Pension är en bland som i normalläget placerar 50 % i aktier och 50 % i räntepapper, fördelningen tillåts variera med

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

SPP Grön Obligationsfond

SPP Grön Obligationsfond Uppdaterad 2019-01-18 RÄNTEFONDER 721506 - SPP Grön Obligationsfond Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: Quesada Sverigefond Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: Quesada Sverigefond Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Quesada Sverigefond Org. Nr. 504400-8679 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond

Läs mer

Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter 42 34

Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter 42 34 Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror 2 3 896 633 3 849 782 Övriga intäkter 42 346 17 772 Erhållna ersättningar 65 634 17 342 4 004

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Handelsbanken Företagsobligation

Handelsbanken Företagsobligation Uppdaterad 2019-01-15 RÄNTEFONDER 653501 - Handelsbanken Företagsobligation Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

Öhman Etisk Index Sverige A

Öhman Etisk Index Sverige A Uppdaterad 2019-08-02 AKTIEFONDER 577833 - Öhman Etisk Index Sverige A Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

SEB Läkemedelsfond

SEB Läkemedelsfond Uppdaterad 2019-06-26 AKTIEFONDER 229922 - SEB Läkemedelsfond Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för

Läs mer

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS FORSKNINGSFOND

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS FORSKNINGSFOND org.nr 80 20 0! -7599 ÅRSREDOVISNING 2016 KF 2017 Bilaga 9:2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen har bildats av Svenska Kennelklubben för att främja forsloiing inom de områden som rör hund, i första hand

Läs mer

1 1 1 ¹ ¹ Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Klarna Holding AB, org.nr 556676-2356 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen

Läs mer

Nordea Generationsfond 90-tal

Nordea Generationsfond 90-tal Uppdaterad 2019-04-26 GENERATIONSFONDER 596429 - Nordea Generationsfond 90-tal Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Org. Nr Halvårsredogörelse 2017 FCG Fonder AB Org. nr: 556939-1617 Org. Nr. 515602-8200 Halvårsredogörelse 2017 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Placeringsinriktning Fonden är en fondandelsfond, vilket innebär att minst

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

org.nr ÅRSREDOVISNING 2016, Bilaga 9:3 STIFTELSEN ULLA SEGERSTRÖMS OCH BERTIL STED-GRENS FOND

org.nr ÅRSREDOVISNING 2016, Bilaga 9:3 STIFTELSEN ULLA SEGERSTRÖMS OCH BERTIL STED-GRENS FOND org.nr 80 24 00-8230 ÅRSREDOVISNING 2016, Bilaga 9:3 STIFTELSEN ULLA SEGERSTRÖMS OCH BERTIL STED-GRENS FOND FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen har upprättats efter de bestämmelser som framgick av ett i

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2018 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2018-01-01 till 2018-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Öhman Etisk Index USA

Öhman Etisk Index USA Uppdaterad 2019-04-24 AKTIEFONDER 678128 - Öhman Etisk Index USA Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder

Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder 1 Halvårsredogörelse 2018 Avanza Fonder 2 Avanza Auto 6 Förvaltningsberättelse Avanza Auto 6 är Avanza Auto-fonden med den högsta risknivån. Exponeringen aktier och alternativa investeringar i Avanza Auto

Läs mer

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema Uppdaterad 2019-01-18 AKTIEFONDER 821736 - Handelsbanken Amerika Småbolag Tema Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

Plain Capital ArdenX

Plain Capital ArdenX Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Handelsbanken Latinamerikafond

Handelsbanken Latinamerikafond Uppdaterad 2019-01-24 AKTIEFONDER 679837 - Handelsbanken Latinamerikafond Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

ÅRSREDOVISNING. Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr 824000-1043 ÅRSREDOVISNING 2 0 18 Innehåll: Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5-6 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Swedbank Stiftelsetjänster

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bilaga till kontoutdrag 2019 Kvartal 1. Information om ändrade fondbestämmelser

Bilaga till kontoutdrag 2019 Kvartal 1. Information om ändrade fondbestämmelser Bilaga till kontoutdrag 2019 Kvartal 1 Information om ändrade fondbestämmelser Ändrade fondbestämmelser Vi har ansökt om ändrade fondbestämmelser för nedanstående fonder. De är godkända av Finansinspektionen

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare ett dotterbolag i Svenska Handelsbanken Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2018 ARDENX

ÅRSBERÄTTELSE 2018 ARDENX ÅRSBERÄTTELSE 2018 ARDENX FOND: ISIN: PLAIN CAPITAL ARDENX SE0004550200 ORG.NR: 515602-5388 PERIOD: 2018-01-01 2018-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT...

Läs mer

Skandia Småbolag Sverige

Skandia Småbolag Sverige Uppdaterad 2019-03-25 AKTIEFONDER 103606 - Skandia Småbolag Sverige Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer