Barn- och fritidsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och fritidsprogrammet"

Transkript

1 Angeredsgymnasiet Tjörns gymnasieskola Burgårdens utbildningscentrum Ale gymnasium Barn- och fritidsprogrammet Alströmergymnasiet * Mimers Hus Gymnasium Väst (1) Lerums Gymnasium (1) Aranäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet * Hulebäcksgymnasiet Krokslättsgymnasiet *

2 Tjörns gymnasieskola Göteborgs Praktiska gymnasium (F) ** Alströmergymnasiet Fässbergsgymnasiet * Byggprogrammet Bräckegymnasiet Mimers Hus Gymnasium Nord (1) Lerums Gymnasium (1) Nösnäsgymnasiet Porthälla gymnasium * Aranäsgymnasiet *

3 Fässbergsgymnasiet * Alströmergymnasiet Göteborgs Praktiska gymnasium (F) ** GTI:s gymnasieskola (F) Porthälla gymnasium * NTI-gymnasiet IT/data Göteborg (F) Elprogrammet Drottning Blankas Gymn. Kba (1) (F) International IT College of Sw Göteborg (1) (F) Cybergymnasiet Göteborg (F) ** Hulebäcksgymnasiet Portalens gymnasium Göteborg (F) Yrkestekniskt centrum - YTC (1) Mimers Hus Gymnasium Nord (1) IT-Gymnasiet Göteborg (F) Nösnäsgymnasiet * Elof Lindälvs gymnasium Lerums Gymnasium (1)

4 Energiprogrammet Yrkestekniskt centrum - YTC (1) Tjörns gymnasieskola

5 Schillerska gymnasiet Angeredsgymnasiet Mimers Hus Gymnasium Öst (1) Ale gymnasium Aranäsgymnasiet Estetiska programmet Alströmergymnasiet Lerums Gymnasium (1) L M Engströms gymnasium (F) * Drottning Blankas Gymn. Kba (1) (F) Fässbergsgymnasiet Donnergymnasiet (F) Hulebäcksgymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet

6 Nösnäsgymnasiet * Alströmergymnasiet * GTI:s gymnasieskola (F) * Fordonsprogrammet Bräckegymnasiet Göteborgs Praktiska gymnasium (F) ** Mimers Hus Gymnasium Nord (1) Porthälla gymnasium Elof Lindälvs gymnasium Hulebäcksgymnasiet *

7 Alströmergymnasiet * Frölundagymnasiet Fässbergsgymnasiet Handels- och administrationsprogrammet Hvitfeldtska gymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Aniaragymnasiet (1) (F) Mimers Hus Gymnasium Syd (1) Nösnäsgymnasiet Aspero Idrottsgymn., Göteborg (F) Hulebäcksgymnasiet

8 Hotell- och restaurangprogrammet Ester Mosessons gymnasium Elof Lindälvs gymnasium Burgårdens utbildningscentrum Mimers Hus Gymnasium Syd (1) Alströmergymnasiet * Nösnäsgymnasiet *

9 Hantverkarprogrammet Burgårdens utbildningscentrum Munkeröds utb.c., Stenungsund (F) Angeredsgymnasiet Lerums Gymnasium (1) * Alströmergymnasiet * Göteborgs Praktiska gymnasium (F) **

10 International Baccalaureate Hvitfeldtska gymnasiet Aranäsgymnasiet IHGR-gymnasiet *

11 Tjörns gymnasieskola Yrkestekniskt centrum - YTC (1) Göteborgs Praktiska gymnasium (F) ** Industriprogrammet Framtidsgymnasiet i Göteborg (F) Elof Lindälvs gymnasium ** SKF tekniska gymnasium (1) (F) Nösnäsgymnasiet * Göteborgregionens tekniska gy (F)

12 Livsmedesprogrammet Ester Mosessons gymnasium

13 Angeredsgymnasiet ** Tjörns gymnasieskola UKD Gymnasiet, Göteborg (F) ** International IT College of Sw Göteborg (1) (F) ** Medieprogrammet Mimers Hus Gymnasium Syd (1) Ale gymnasium Munkebäcksgymnasiet Kunskapsgymnasiet Göteborg (F) Cybergymnasiet Göteborg (F) * NTI-gymnasiet Media Göteborg (F) Ljud & Bildskolan Kungsbacka (F) Alströmergymnasiet

14 Naturbruksprogrammet Åby Travgymnasium (F) *

15 Porthälla gymnasium Burgårdens utbildningscentrum Cybergymnasiet Göteborg (F) Vittras gy i Vasastan (1) (F) Fässbergsgymnasiet Kitas gymnasium (F) Kunskapsgymnasiet Göteborg (F) Alströmergymnasiet Frölundagymnasiet Naturvetenskapsprogrammet Lerums Gymnasium (1) GTI:s gymnasieskola (F) Nösnäsgymnasiet International IT College of Sw Göteborg (1) (F) ** L M Engströms gymnasium (F) Sigrid Rudebecks gymnasium (F) Hvitfeldtska gymnasiet Ale gymnasium Donnergymnasiet (F) Elof Lindälvs gymnasium Aranäsgymnasiet Göteborgs Högre Samskola gy. (F) Hulebäcksgymnasiet Mimers Hus Gymnasium Väst (1) Polhemsgymnasiet Katrinelundsgymnasiet

16 Omvårdnadsprogrammet Aranäsgymnasiet Mimers Hus Gymnasium Väst (1) Katrinelundsgymnasiet Krokslättsgymnasiet Alströmergymnasiet *

17 Schillerska gymnasiet Mimers Hus Gymnasium Syd (1) Lerums Gymnasium (1) Ester Mosessons gymnasium Mimers Hus Gymnasium Väst (1) * Burgårdens utbildningscentrum Yrkestekniskt centrum - YTC (1) Angeredsgymnasiet Ale gymnasium Specialutformade program Katrinelundsgymnasiet Porthälla gymnasium Fässbergsgymnasiet Krokslättsgymnasiet Munkebäcksgymnasiet Bräckegymnasiet Frölundagymnasiet * Nösnäsgymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Hvitfeldtska gymnasiet Mimers Hus Gymnasium Öst (1) IHGR-gymnasiet Öckerö gymnasieskola Tjörns gymnasieskola Aranäsgymnasiet Polhemsgymnasiet * Hulebäcksgymnasiet Motorbranschens Tekniska gymn.

18 Burgårdens utbildningscentrum UKD Gymnasiet, Göteborg (F) ** Angeredsgymnasiet Cybergymnasiet Göteborg (F) Drottning Blankas Gymn. Kba (1) (F) ** Tjörns gymnasieskola * Kunskapsgymnasiet Göteborg (F) ** Vittras gy i Vasastan (1) (F) Ale gymnasium Schillerska gymnasiet International IT College of Sw Göteborg (1) (F) Samhällsvetenskapsprogrammet Aranäsgymnasiet Frölundagymnasiet Nösnäsgymnasiet Kitas gymnasium (F) Elof Lindälvs gymnasium Mimers Hus Gymnasium Öst (1) Sigrid Rudebecks gymnasium (F) Katrinelundsgymnasiet Fässbergsgymnasiet Porthälla gymnasium Lerums Gymnasium (1) Ingrid Segerstedts gymnasium (F) Alströmergymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet GTI:s gymnasieskola (F) Donnergymnasiet (F) Hulebäcksgymnasiet L M Engströms gymnasium (F) Rudolf Steinerskolan Göteborg (F) * Göteborgs Högre Samskola gy. (F) Polhemsgymnasiet

19 Fässbergsgymnasiet Cybergymnasiet Göteborg (F) Munkebäcksgymnasiet Ale gymnasium Mimers Hus Gymnasium Väst (1) Teknikprogrammet Yrkestekniskt centrum - YTC (1) Frölundagymnasiet * Elof Lindälvs gymnasium Aranäsgymnasiet Lerums Gymnasium (1) Alströmergymnasiet International IT College of Sw Göteborg (1) (F) * Nösnäsgymnasiet Polhemsgymnasiet

20 Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Index visar programmets resultat i förhållande till riksgenomsnittet (). Alltså får programmet ett indexvärde på om programmets genomsnittliga värde är det samma som hela rikets genomsnittliga värde för just det programmet. Exempelvis om Barn- och fritidsprogrammet på en viss skola har en genomsnittlig genomströmning på 71,4% och om den genomsnttliga genomströmningen för Barn- och fritidsprogrammet i hela riket är 71,4% får programmet ett indexvärde på. Genomströmning: Andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år. Avser de elever som började hösten 5 och som har erhållit slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 7/8 eller tidigare. * betyder att antalet elever understiger, ** betyder att antalet elever understiger 1 betyder att antalet elever understiger 3 varpå resultaten ej redovisas av sekretesskäl. 1 skolan har genomgått en namnändring under läsåren 4/5-7/8, därför redovisas bara värden för de indikatorer som finns för det aktuella namnet. (F) = Fristående gymnasieskola År Skola/Program Kommun/län Skola Barn- och omströmning, rankad Läsår 7/8 Barn- och fritid Mölndal Krokslättsgymnasiet 116 * Krokslättsg 116 Läsår 7/8 Barn- och fritid Härryda Hulebäcksgymnasiet 115 Hulebäcksg 115 Läsår 7/8 Barn- och fritid Stenungsund Nösnäsgymnasiet 115 * Nösnäsgym 115 Läsår 7/8 Barn- och fritid Kungsbacka Aranäsgymnasiet 114 Aranäsgym 114 Läsår 7/8 Barn- och fritid Lerum Lerums Gymnasium (1) 97 Lerums Gy 97 Läsår 7/8 Barn- och fritid Alingsås Alströmergymnasiet 94 * Alströmergy 94 Läsår 7/8 Barn- och fritid Kungälv Mimers Hus Gymnasium Väst (1) 87 Mimers Hu 87 Läsår 7/8 Barn- och fritid Ale Ale gymnasium 71 Ale gymnas 71 Läsår 7/8 Barn- och fritid Göteborg Burgårdens utbildningscentrum 59 Burgårdens 59 Läsår 7/8 Barn- och fritid Göteborg Angeredsgymnasiet... Angeredsgymnasiet Läsår 7/8 Barn- och fritid Tjörn Tjörns gymnasieskola... Tjörns gymnasieskola Läsår 7/8 Bygg Kungsbacka Aranäsgymnasiet 118 * Byggprogromströmning, rankad Läsår 7/8 Bygg Partille Porthälla gymnasium 118 * Aranäsgym 118 Läsår 7/8 Bygg Stenungsund Nösnäsgymnasiet 113 Porthälla gy 118 Läsår 7/8 Bygg Lerum Lerums Gymnasium (1) 11 Nösnäsgym 113 Läsår 7/8 Bygg Kungälv Mimers Hus Gymnasium Nord (1) 17 Lerums Gy 11 Läsår 7/8 Bygg Göteborg Bräckegymnasiet 17 Mimers Hu 17 Läsår 7/8 Bygg Mölndal Fässbergsgymnasiet 99 * Bräckegym 17 Läsår 7/8 Bygg Alingsås Alströmergymnasiet 84 Fässbergsg 99 Läsår 7/8 Bygg Göteborg Göteborgs Praktiska gymnasium (F) 68 ** Alströmergy 84 Läsår 7/8 Bygg Tjörn Tjörns gymnasieskola... Göteborgs 68 Tjörns gymnasieskola Läsår 7/8 El Lerum Lerums Gymnasium (1) 1 Läsår 7/8 El Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium 124 Elprogramomströmning, rankad Läsår 7/8 El Stenungsund Nösnäsgymnasiet 118 * Lerums Gy 1 Läsår 7/8 El Göteborg IT-Gymnasiet Göteborg (F) 112 Elof Lindälv 124 Läsår 7/8 El Kungälv Mimers Hus Gymnasium Nord (1) 11 Nösnäsgym 118 Läsår 7/8 El Göteborg Yrkestekniskt centrum - YTC (1) 12 IT-Gymnas 112 Läsår 7/8 El Göteborg Portalens gymnasium Göteborg (F) 98 Mimers Hu 11 Läsår 7/8 El Härryda Hulebäcksgymnasiet 96 Yrkesteknis 12 Läsår 7/8 El Göteborg Cybergymnasiet Göteborg (F) 96 ** Portalens g 98 Läsår 7/8 El Kungsbacka Drottning Blankas Gymn. Kba (1) (F) 88 Hulebäcksg 96 Läsår 7/8 El Göteborg International IT College of Sw Göteborg (1) (F) 84 * Cybergymn 96 Läsår 7/8 El Göteborg NTI-gymnasiet IT/data Göteborg (F) 84 Drottning B 88 Läsår 7/8 El Partille Porthälla gymnasium 83 * Internationa 84 Läsår 7/8 El Göteborg GTI:s gymnasieskola (F) 74 NTI-gymna 84 Läsår 7/8 El Göteborg Göteborgs Praktiska gymnasium (F) 72 ** Porthälla gy 83 Läsår 7/8 El Mölndal Fässbergsgymnasiet 67 * GTI:s gymn 74 Läsår 7/8 El Alingsås Alströmergymnasiet 59 Göteborgs 72 Fässbergsg 67 Läsår 7/8 Energi Göteborg Yrkestekniskt centrum - YTC (1) 97 Alströmergy 59 Läsår 7/8 Energi Tjörn Tjörns gymnasieskola... Energiprogomströmning, rankad Läsår 7/8 Estetiska Göteborg Hvitfeldtska gymnasiet 119 Yrkesteknis 97 Läsår 7/8 Estetiska Härryda Hulebäcksgymnasiet 118 Tjörns gymnasieskola Läsår 7/8 Estetiska Göteborg Donnergymnasiet (F) 116 Läsår 7/8 Estetiska Mölndal Fässbergsgymnasiet 116 Estetiska pomströmning, rankad Läsår 7/8 Estetiska Kungsbacka Drottning Blankas Gymn. Kba (1) (F) 114 Hvitfeldtska 119 Läsår 7/8 Estetiska Göteborg L M Engströms gymnasium (F) 11 * Hulebäcksg 118 Läsår 7/8 Estetiska Alingsås Alströmergymnasiet 18 Donnergym 116 Läsår 7/8 Estetiska Lerum Lerums Gymnasium (1) 15 Fässbergsg 116 Läsår 7/8 Estetiska Kungsbacka Aranäsgymnasiet Drottning B 114 Läsår 7/8 Estetiska Ale Ale gymnasium 99 L M Engstr 11 Läsår 7/8 Estetiska Kungälv Mimers Hus Gymnasium Öst (1) 93 Alströmergy 18 Läsår 7/8 Estetiska Göteborg Schillerska gymnasiet 89 Lerums Gy 15 Läsår 7/8 Estetiska Göteborg Angeredsgymnasiet 82 Aranäsgym Ale gymnas 99 Mimers Hu 93 Schillerska 89 År Skola/Program Kommun/län Skola Angeredsgy 82 Läsår 7/8 Fordon Härryda Hulebäcksgymnasiet 115 * Läsår 7/8 Fordon Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium 11 Fordonspromströmning, rankad Läsår 7/8 Fordon Partille Porthälla gymnasium 11 Hulebäcksg 115 Läsår 7/8 Fordon Kungälv Mimers Hus Gymnasium Nord (1) 11 Elof Lindälv 11 Läsår 7/8 Fordon Göteborg Bräckegymnasiet 98 Porthälla gy 11 Läsår 7/8 Fordon Göteborg Göteborgs Praktiska gymnasium (F) 92 ** Mimers Hu 11 Läsår 7/8 Fordon Göteborg GTI:s gymnasieskola (F) 87 * Bräckegym 98 Läsår 7/8 Fordon Stenungsund Nösnäsgymnasiet 58 * Göteborgs 92 Läsår 7/8 Fordon Alingsås Alströmergymnasiet 38 * GTI:s gymn 87 Nösnäsgym 58 Läsår 7/8 Handels- och adm. Härryda Hulebäcksgymnasiet 124 Alströmergy 38 Läsår 7/8 Handels- och adm. Göteborg Aspero Idrottsgymn., Göteborg (F) 117 Läsår 7/8 Handels- och adm. Stenungsund Nösnäsgymnasiet 116 Handels- oomströmning, rankad Läsår 7/8 Handels- och adm. Kungälv Mimers Hus Gymnasium Syd (1) 113 Hulebäcksg 124 Läsår 7/8 Handels- och adm. Göteborg Hvitfeldtska gymnasiet 17 Aspero Idro 117 Läsår 7/8 Handels- och adm. Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium 11 Nösnäsgym 116 Läsår 7/8 Handels- och adm. Göteborg Aniaragymnasiet (1) (F) 96 Mimers Hu 113 Läsår 7/8 Handels- och adm. Mölndal Fässbergsgymnasiet 93 Hvitfeldtska 17 Läsår 7/8 Handels- och adm. Alingsås Alströmergymnasiet 89 * Elof Lindälv 11 Läsår 7/8 Handels- och adm. Göteborg Frölundagymnasiet 86 Aniaragymn 96 Fässbergsg 93 Läsår 7/8 Hotell- och rest. Göteborg Ester Mosessons gymnasium 12 Alströmergy 89 Läsår 7/8 Hotell- och rest. Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium 91 Frölundagy 86 Läsår 7/8 Hotell- och rest. Göteborg Burgårdens utbildningscentrum 9 Läsår 7/8 Hotell- och rest. Kungälv Mimers Hus Gymnasium Syd (1) 88 Hotell- ochomströmning, rankad Läsår 7/8 Hotell- och rest. Alingsås Alströmergymnasiet 84 * Ester Mose 12 Läsår 7/8 Hotell- och rest. Stenungsund Nösnäsgymnasiet 47 * Elof Lindälv 91 Burgårdens 9 Läsår 7/8 Hantverkar Göteborg Burgårdens utbildningscentrum 117 Mimers Hu 88 Läsår 7/8 Hantverkar Stenungsund Munkeröds utb.c., Stenungsund (F) 9 Alströmergy 84 Läsår 7/8 Hantverkar Göteborg Angeredsgymnasiet 87 Nösnäsgym 47 Läsår 7/8 Hantverkar Lerum Lerums Gymnasium (1) 8 * Läsår 7/8 Hantverkar Alingsås Alströmergymnasiet 75 * Hantverkaomströmning, rankad Läsår 7/8 Hantverkar Göteborg Göteborgs Praktiska gymnasium (F) ** Burgårdens 117 Munkeröds 9 Läsår 7/8 Int. Baccalaureate Göteborg Hvitfeldtska gymnasiet 13 Angeredsgy 87 Läsår 7/8 Int. Baccalaureate Kungsbacka Aranäsgymnasiet 94 Lerums Gy 8 Läsår 7/8 Int. Baccalaureate Göteborg IHGR-gymnasiet 92 * Alströmergy 75 Göteborgs Läsår 7/8 Industri Göteborg Göteborgregionens tekniska gy (F) 13 Läsår 7/8 Industri Stenungsund Nösnäsgymnasiet 118 * Internationomströmning, rankad Läsår 7/8 Industri Göteborg SKF tekniska gymnasium (1) (F) 114 Hvitfeldtska 13 Läsår 7/8 Industri Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium 83 ** Aranäsgym 94 Läsår 7/8 Industri Göteborg Framtidsgymnasiet i Göteborg (F) 82 IHGR-gymn 92 Läsår 7/8 Industri Göteborg Göteborgs Praktiska gymnasium (F) 59 ** Läsår 7/8 Industri Göteborg Yrkestekniskt centrum - YTC (1) 56 Industripromströmning, rankad Läsår 7/8 Industri Tjörn Tjörns gymnasieskola... Göteborgre 13 Nösnäsgym 118 Läsår 7/8 Livsmedel Göteborg Ester Mosessons gymnasium 99 SKF teknis 114

21 Elof Lindälv 83 Läsår 7/8 Medie Alingsås Alströmergymnasiet 1 Framtidsgy 82 Läsår 7/8 Medie Kungsbacka Ljud & Bildskolan Kungsbacka (F) 113 Göteborgs 59 Läsår 7/8 Medie Göteborg NTI-gymnasiet Media Göteborg (F) 16 Yrkesteknis 56 Läsår 7/8 Medie Göteborg Cybergymnasiet Göteborg (F) 14 * Tjörns gymnasieskola Läsår 7/8 Medie Göteborg Kunskapsgymnasiet Göteborg (F) 91 Läsår 7/8 Medie Göteborg Munkebäcksgymnasiet 91 Livsmedelomströmning, rankad Läsår 7/8 Medie Kungälv Mimers Hus Gymnasium Syd (1) 87 Ester Mose 99 Läsår 7/8 Medie Ale Ale gymnasium 65 Läsår 7/8 Medie Göteborg International IT College of Sw Göteborg (1) (F) 6 ** Medieprogomströmning, rankad Läsår 7/8 Medie Göteborg UKD Gymnasiet, Göteborg (F) ** Alströmergy 1 Läsår 7/8 Medie Göteborg Angeredsgymnasiet ** Ljud & Bilds 113 Läsår 7/8 Medie Tjörn Tjörns gymnasieskola... NTI-gymna 16 Cybergymn 14 Läsår 7/8 Naturbruk Mölndal Åby Travgymnasium (F) 89 * Kunskapsg 91 Munkebäck 91 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Katrinelundsgymnasiet 111 Mimers Hu 87 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Polhemsgymnasiet 111 Ale gymnas 65 Läsår 7/8 Naturvetenskap Kungälv Mimers Hus Gymnasium Väst (1) 11 Internationa 6 Läsår 7/8 Naturvetenskap Härryda Hulebäcksgymnasiet 19 UKD Gymn Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Göteborgs Högre Samskola gy. (F) 17 Angeredsgy Läsår 7/8 Naturvetenskap Kungsbacka Aranäsgymnasiet 17 Tjörns gymnasieskola Läsår 7/8 Naturvetenskap Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium 16 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Donnergymnasiet (F) 15 Naturbruksomströmning, rankad Läsår 7/8 Naturvetenskap Ale Ale gymnasium 14 Åby Travgy 89 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Hvitfeldtska gymnasiet 14 Läsår 7/8 Naturvetenskap Lerum Lerums Gymnasium (1) 14 Naturvetenomströmning, rankad Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg GTI:s gymnasieskola (F) 12 Katrinelund 111 Läsår 7/8 Naturvetenskap Stenungsund Nösnäsgymnasiet 12 Polhemsgy 111 År Skola/Program Kommun/län Skola Mimers Hu 11 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg International IT College of Sw Göteborg (1) (F) 11 ** Hulebäcksg 19 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg L M Engströms gymnasium (F) 11 Göteborgs 17 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Sigrid Rudebecks gymnasium (F) 11 Aranäsgym 17 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Frölundagymnasiet 98 Elof Lindälv 16 Läsår 7/8 Naturvetenskap Alingsås Alströmergymnasiet 97 Donnergym 15 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Kunskapsgymnasiet Göteborg (F) 94 Ale gymnas 14 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Kitas gymnasium (F) 9 Hvitfeldtska 14 Läsår 7/8 Naturvetenskap Mölndal Fässbergsgymnasiet 84 Lerums Gy 14 Läsår 7/8 Naturvetenskap Partille Porthälla gymnasium 8 GTI:s gymn 12 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Burgårdens utbildningscentrum 65 Nösnäsgym 12 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Cybergymnasiet Göteborg (F) 48 Internationa 11 Läsår 7/8 Naturvetenskap Göteborg Vittras gy i Vasastan (1) (F)... L M Engstr 11 Sigrid Rude 11 Läsår 7/8 Omvårdnad Kungsbacka Aranäsgymnasiet 133 Frölundagy 98 Läsår 7/8 Omvårdnad Kungälv Mimers Hus Gymnasium Väst (1) 11 Alströmergy 97 Läsår 7/8 Omvårdnad Göteborg Katrinelundsgymnasiet 93 Kunskapsg 94 Läsår 7/8 Omvårdnad Mölndal Krokslättsgymnasiet 88 Kitas gymn 9 Läsår 7/8 Omvårdnad Alingsås Alströmergymnasiet 82 * Fässbergsg 84 Porthälla gy 8 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Motorbranschens Tekniska gymn. 117 Burgårdens 65 Läsår 7/8 Special utformade Härryda Hulebäcksgymnasiet 113 Cybergymn 48 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Polhemsgymnasiet 113 * Vittras gy i Vasastan (1) (F) Läsår 7/8 Special utformade Kungsbacka Aranäsgymnasiet 17 Läsår 7/8 Special utformade Tjörn Tjörns gymnasieskola 16 Omvårdnaomströmning, rankad Läsår 7/8 Special utformade Öckerö Öckerö gymnasieskola 15 Aranäsgym 133 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg IHGR-gymnasiet 13 Mimers Hu 11 Läsår 7/8 Special utformade Kungälv Mimers Hus Gymnasium Öst (1) 12 Katrinelund 93 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Hvitfeldtska gymnasiet 98 Krokslättsg 88 Läsår 7/8 Special utformade Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium 98 Alströmergy 82 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Katrinelundsgymnasiet 94 Läsår 7/8 Special utformade Partille Porthälla gymnasium 94 Specialutfomströmning, rankad Läsår 7/8 Special utformade Mölndal Fässbergsgymnasiet 91 Motorbrans 117 Läsår 7/8 Special utformade Mölndal Krokslättsgymnasiet 89 Hulebäcksg 113 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Munkebäcksgymnasiet 87 Polhemsgy 113 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Bräckegymnasiet 84 Aranäsgym 17 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Frölundagymnasiet 84 * Tjörns gym 16 Läsår 7/8 Special utformade Stenungsund Nösnäsgymnasiet 83 Öckerö gym 15 Läsår 7/8 Special utformade Ale Ale gymnasium 81 IHGR-gymn 13 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Angeredsgymnasiet 81 Mimers Hu 12 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Yrkestekniskt centrum - YTC (1) 8 Hvitfeldtska 98 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Burgårdens utbildningscentrum 72 Elof Lindälv 98 Läsår 7/8 Special utformade Kungälv Mimers Hus Gymnasium Väst (1) * Katrinelund 94 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Ester Mosessons gymnasium... Porthälla gy 94 Läsår 7/8 Special utformade Göteborg Schillerska gymnasiet... Fässbergsg 91 Läsår 7/8 Special utformade Kungälv Mimers Hus Gymnasium Syd (1)... Krokslättsg 89 Läsår 7/8 Special utformade Lerum Lerums Gymnasium (1)... Munkebäck 87 Bräckegym 84 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Polhemsgymnasiet 121 Frölundagy 84 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Göteborgs Högre Samskola gy. (F) 1 Nösnäsgym 83 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Rudolf Steinerskolan Göteborg (F) 119 * Ale gymnas 81 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg L M Engströms gymnasium (F) 117 Angeredsgy 81 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Härryda Hulebäcksgymnasiet 114 Yrkesteknis 8 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Donnergymnasiet (F) 112 Burgårdens 72 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg GTI:s gymnasieskola (F) 112 Mimers Hu Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Hvitfeldtska gymnasiet 112 Ester Mosessons gymnasium Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Alingsås Alströmergymnasiet 11 Schillerska gymnasiet Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Ingrid Segerstedts gymnasium (F) 19 Mimers Hus Gymnasium Syd (1) Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Lerum Lerums Gymnasium (1) 14 Lerums Gymnasium (1) Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Kungsbacka Aranäsgymnasiet 12 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Frölundagymnasiet Samhällsvomströmning, rankad Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Stenungsund Nösnäsgymnasiet Polhemsgy 121 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Kitas gymnasium (F) 99 Göteborgs 1 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium 99 Rudolf Stei 119 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Kungälv Mimers Hus Gymnasium Öst (1) 99 L M Engstr 117 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Sigrid Rudebecks gymnasium (F) 98 Hulebäcksg 114 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Katrinelundsgymnasiet 97 Donnergym 112 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Mölndal Fässbergsgymnasiet 96 GTI:s gymn 112 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Partille Porthälla gymnasium 95 Hvitfeldtska 112 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg International IT College of Sw Göteborg (1) (F) 89 Alströmergy 11 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Schillerska gymnasiet 88 Ingrid Sege 19 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Ale Ale gymnasium 87 Lerums Gy 14 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Vittras gy i Vasastan (1) (F) 82 Aranäsgym 12 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Kunskapsgymnasiet Göteborg (F) 76 ** Frölundagy Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Tjörn Tjörns gymnasieskola 76 * Nösnäsgym Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Cybergymnasiet Göteborg (F) 47 Kitas gymn 99 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Burgårdens utbildningscentrum 46 Elof Lindälv 99 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Kungsbacka Drottning Blankas Gymn. Kba (1) (F) 42 ** Mimers Hu 99 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg UKD Gymnasiet, Göteborg (F) 25 ** Sigrid Rude 98 År Skola/Program Kommun/län Skola Katrinelund 97 Läsår 7/8 Samhällsvetenskap Göteborg Angeredsgymnasiet... Fässbergsg 96 Porthälla gy 95 Läsår 7/8 Teknik Göteborg Polhemsgymnasiet 121 Internationa 89 Läsår 7/8 Teknik Stenungsund Nösnäsgymnasiet 117 Schillerska 88 Läsår 7/8 Teknik Göteborg International IT College of Sw Göteborg (1) (F) 113 * Ale gymnas 87 Läsår 7/8 Teknik Alingsås Alströmergymnasiet 19 Vittras gy i 82 Läsår 7/8 Teknik Lerum Lerums Gymnasium (1) 19 Kunskapsg 76 Läsår 7/8 Teknik Kungsbacka Aranäsgymnasiet 18 Tjörns gym 76 Läsår 7/8 Teknik Kungsbacka Elof Lindälvs gymnasium 17 Cybergymn 47 Läsår 7/8 Teknik Göteborg Yrkestekniskt centrum - YTC (1) 15 Burgårdens 46 Läsår 7/8 Teknik Göteborg Frölundagymnasiet 94 * Drottning B 42 Läsår 7/8 Teknik Kungälv Mimers Hus Gymnasium Väst (1) 93 UKD Gymn 25 Läsår 7/8 Teknik Ale Ale gymnasium 87 Angeredsgymnasiet Läsår 7/8 Teknik Göteborg Munkebäcksgymnasiet 77 Läsår 7/8 Teknik Mölndal Fässbergsgymnasiet 64 Teknikprogomströmning, rankad Läsår 7/8 Teknik Göteborg Cybergymnasiet Göteborg (F)... Polhemsgy 121

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen GR Utbildning 9-4-17 Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Indexet visar programmets resultat

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Samverkan för kvalitet och överlevnad

Samverkan för kvalitet och överlevnad Samverkan för kvalitet och överlevnad Inför möte i Utbildningschefsgruppen med gymnasieansvar och avseende punkten om samverkan för kvalitet och överlevnad där diskussion om kommande förändringar inom

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Börja med att markera Bokmärken i vänstra hörnet så får du fram

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Kommentarer till diagrammen

Kommentarer till diagrammen Kommentarer till diagrammen 7-2-12 SÖKANDE 1. Diagrammet visar antal behöriga grundskoleelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från 1999 27. Söktrycket är ungefär detsamma

Läs mer

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen Preliminärantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-0-0 Behöriga sökande per plats 2009-2013 1,2 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt 1 Sökande per plats 0,8 0, 0, 0,8 0,83 0,83 0,8 0, 0,8 0,2 0,3 0,

Läs mer

Behöriga sökande per plats 2006-2010

Behöriga sökande per plats 2006-2010 Preliminärintagningen 21 Senast redigerad: 21-4-9 1,2 Behöriga sökande per plats 26-21 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats 1,8,6,4,86,99,92,89,88,89,82,86,83,84,83,8,83,75,8,2 26

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM www.gymnasiedagarna.se naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel

Läs mer

INFORMATION DEN 3 februari 2005.

INFORMATION DEN 3 februari 2005. 2005-02-16 INFORMATION DEN 3 februari 2005. www.indranet.nu Kommuner. Utbildningsgruppen är ansvarig myndighet för intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Läs mer

Behöriga sökande per plats

Behöriga sökande per plats 1,9 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Behöriga sökande per plats 26-21,8,7,8,79,75,76,75,76,72,72,72,73,73,73,71,66,69 Sökande per plats,6,5,4,3,2,1 26 27 28 29 21 Behöriga elevers förstahandsval

Läs mer

Sökande som tillkommit - mellan 1 mars och preliminärantagningen

Sökande som tillkommit - mellan 1 mars och preliminärantagningen Preliminärantagningen 211 Senast redigerad: 211-4-13 Sökande som tillkommit - mellan 1 mars och preliminärantagningen 8 % Frisökare % Alla övriga sökande Total ökning av förstahandsval är 762 varav 138

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde Slutantagningen 2013 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning I följande dokument kan du se den slutliga antagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018 Störst utflöde från respektive kommun Reservantagningen 0 Störst utflöde från Ale: Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg Katrinelundsgymnasiet Göteborg Mimers hus Kungälv Ekonomi/ Bernadottegymnasiet Göteborg

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018 Utbildningsgruppen Kontakt:

Störst utflöde från respektive kommun. Reservantagningen 2018 Utbildningsgruppen Kontakt: Störst utflöde från respektive kommun Reservantagningen 0 Utbildningsgruppen 000 Kontakt: margaretha.allen@goteborgsregionen.se Störst utflöde från Ale: Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg Katrinelundsgymnasiet

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

Beroendekarta GR

Beroendekarta GR Beroendekarta GR Materialet bygger på slutintagningen läsåret 2011/2012 Anordnarkommun/fristående huvudman står som rubrik Om minst 4 elever kommer till utbildningen från avlämnande kommun anses det som

Läs mer

Det totala antalet sökalternativ (inkl. fristående), där skola och utbildning utgör ett sökalternativ den 1 februari.

Det totala antalet sökalternativ (inkl. fristående), där skola och utbildning utgör ett sökalternativ den 1 februari. Sökande 2006-01-30 2006-02-01 Det totala antalet sökalternativ (inkl. fristående), där skola och utbildning utgör ett sökalternativ den 1 februari. 400 350 Fristående Totalt antal sökalternativ Kommuner

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning Pressmeddelande 2010-04-15 från GRs gymnasieintagning Information om preliminärintagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör intagning till 30 kommunala och 47 fristående skolor.

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Musik, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater/TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Estetiska programmet, Musik, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater/TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet SM,

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Totalt antal antagna minskar med mot förra året Antal antagna GR elever minskar med Antal antagna från övriga landet ökar med Antal ej antagna behöriga reserver ökar med mot förra året * Antagningens målsättning

Läs mer

Slutintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Slutintagningen Intagningspoäng och medelvärde Slutintagningen I följande dokument kan du se den slutliga intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Preliminärantagningen 2019 Statistik

Preliminärantagningen 2019 Statistik Preliminärantagningen 2019 Statistik Gymnasieantagningen Viktiga datum 10 december: Ansökan öppnar 1 februari: Ansökan stänger 9 april: Preliminärantagningen är klar och preliminärt antagningsbesked presenteras

Läs mer

Slutantagningen 2018 Statistik

Slutantagningen 2018 Statistik Slutantagningen 2018 Statistik Viktiga datum 12 april 2 februari: 11 december: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se Ansökan stänger Ansökan öppnar

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2018 Statistik

Preliminärantagningen 2018 Statistik Preliminärantagningen 2018 Statistik Viktiga datum 12 april 2 februari: 11 december: Ansökan stänger Ansökan öppnar Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Antal ej antagna behöriga reserver ökar med 12 mot förra året 1 * Antagningens

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Östergötland som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Östergötland med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Östergötland som ger jobb Tabell

Läs mer

Kommentarer till diagrammen 2010

Kommentarer till diagrammen 2010 Uppdaterad 21-2-8 Kommentarer till diagrammen 21 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieintagning GR Utbildning 2010-06-24 Pressmeddelande 2010-06-24 från GRs gymnasieintagning Information gäller definitivintagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör intagning till 30 kommunala

Läs mer

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket Gymnasieregionen efter reservantagningen Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket 1102 Beroendekartor Materialet baseras på reservantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka kommuner

Läs mer

Samråd kring utbildningsutbud. Planerad fördelning av antalet program och inriktningar läsåret

Samråd kring utbildningsutbud. Planerad fördelning av antalet program och inriktningar läsåret Samråd kring utbildningsutbud Planerad fördelning av antalet program och inriktningar läsåret - Samverkansformer Elevs fria val tillgodose elevs :a-handsval Samråd UG UC GRs Nätverk Arbetsmarknad Fristående

Läs mer

Söktryck till gymnasiet 5 juni

Söktryck till gymnasiet 5 juni Söktryck till gymnasiet 5 juni Utbildningar med obalans mellan söktryck och antal platser anges som avvikelse Övriga utbildningsplatser är i stort i balans Barn och fritidsprogrammet Avvikelse Centrum

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet, Ale gymnasium Hälsogymnasiet,

Läs mer

Kommentarer till diagrammen 2009 uppdaterat

Kommentarer till diagrammen 2009 uppdaterat 9-2-9 Kommentarer till diagrammen 29 uppdaterat 29-2-9 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och

Läs mer

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde Definitivintagningen Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningar inom Västra Götaland. Förklaringstext till bilagan saknas. I följande dokument

Läs mer

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den definitiva intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den definitiva intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet, Ale gymnasium Hälsogymnasiet,

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 ALE Ale gymnasium, ALG Jörgen Söfelde tel: 0303-330953 ALINGSÅS Alströmergymnasiet, ASG Ann-Charlotte Karnermo tel: 0322-616321 Flora Dekor Blomsterskola,

Läs mer

Befolkningsprognos 2015

Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Antal sökande behöriga/obehöriga per program 150611 Söktryck alla program 150611 Barn- och fritidsprogrammet Söktryck och platser

Läs mer

2011-03-14 Antagningsår 2011 Översikt av antagningsläge

2011-03-14 Antagningsår 2011 Översikt av antagningsläge 211-3-14 Antagningsår 211 ALE Ale gymnasium Barn- och fritidsprogra Ekonomiprogrammet Handels- och administr Naturvetenskapsprogra Naturvetenskapsprogra Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprog Bild och

Läs mer

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN Uppdaterad 2016 05 30, sida 1 DATUM KOMMUN SKOLA PROGRAM INRIKTNING KOMMENTAR ALINGSÅS 150418 Alströmergymnasiet Introduktionsprogram IM Yrkesintroduktion, Individbaserad Yrkesintroduktion mot Bygg och

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Förklaring till diagrammen 2011

Förklaring till diagrammen 2011 Förklaring till diagrammen 211 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från 2

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se 1 juni: Sista dag för

Läs mer

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET BY- OCH ANLÄNINSPRORAMMET 02:06 02:10 01:03 01:05 02: 98 94 02:94 88 02:88 01:12 01:14 01:16 01:18 01:20 02:87 03:86 03:76 86 03:70 Alströmergymnasiet 03:09 Aranäsgymnasiet 48 Bräckegymnasiet 03:61 Hvilan

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

Regionalt samråd inför 2019 Utbud och kapacitet

Regionalt samråd inför 2019 Utbud och kapacitet Regionalt samråd inför 2019 Utbud och kapacitet 1 april 2018 Kommunerna informerar varandra om planerade förändringar i utbud och platser Fristående skolor har inbjudits att lämna in uppgifter (3 har deltagit)

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Västernorrlands län

Läs mer

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Lediga plater i relation till befintliga platser i kommunala och fristående gymnaseiskolor i Göteborgsregionen vid preliminärintagningen 2010.

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Slutligt antagna på förstahandsval till alla skolor

Slutligt antagna på förstahandsval till alla skolor Slutantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-09-0 Slutligt antagna på förstahandsval till alla skolor 100 90 0,3 92, 0,2 9,3 9,9 90, 90,1,9 9,2 9, 90,,2 0 Procent antagna 0 0 0 30 20 10 0 92, 90 91,9 9,2

Läs mer

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019 Kommentarer på programnivå kopplat till reservantagningen 2015 med utgångspunkt i beroendekartor, söktrycksbilder och analys av programmens utveckling 2011-2015 Margaretha Allen 151019 1. Beroendekartor

Läs mer

Den slutliga intagningen är resultatet av reservintagningen som startar i augusti och avslutas i september.

Den slutliga intagningen är resultatet av reservintagningen som startar i augusti och avslutas i september. Slutintagningen 2007 I följande dokument kan du se den slutliga intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Börja med att markera Bokmärken i vänstra hörnet så får

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Estetiska programmet, Musik, Ale gymnasium Estetiska programmet, Bild och formgivning, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater, Ale gymnasium Handelsgymnasiet

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 4 4 - Husbyggnad

Läs mer

Läsår 2005/06 Översikt av intagningsläge

Läsår 2005/06 Översikt av intagningsläge 2005-06-9 Läsår 2005/06 ALE Ale gymnasium Barn och fritidsprogram Elektronik o datakomm Handelsgymnasiet SM Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teknikprogrammet Musik Teater/TV-produktion Omvårdnadsprog

Läs mer

Läsår 2004/05 Översikt av intagningsläge

Läsår 2004/05 Översikt av intagningsläge -- Läsår / ALE Ale gymnasium :a val Barn- och fritidsprogra Elektronik o datakomm Handelsgymnasiet SM Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teknikprogrammet Musik Teater/TV-produktion Omvårdnadsprog med h

Läs mer

Läsår 2003/04 Översikt av intagningsläge

Läsår 2003/04 Översikt av intagningsläge -9- Läsår / Kommun: ALE Skola: Ale gymnasium :a val Barn- och fritidsprogram Elektronik o datakommu Handelsgymnasiet SM Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teater och TV-produktio Omvårdnadsprog med h 9

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västerbottens län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västerbottens län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Västerbottens län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Liljaskolan Vännäs 3200 2 Byggprogrammet Dragonskolan Umeå 302500 3 Fordonsprogrammet

Läs mer

Vi når ut. +3% Gröna Lund. Liseberg (parken) +5% Skansen. +/-0% Vasamuseet. +7,5% Kolmårdens djur. +40% Universeum. +9% Naturhistoriska rik.

Vi når ut. +3% Gröna Lund. Liseberg (parken) +5% Skansen. +/-0% Vasamuseet. +7,5% Kolmårdens djur. +40% Universeum. +9% Naturhistoriska rik. 21-216 Vi når ut 1. Liseberg (parken) 3 +3% 2. Gröna Lund 1 +% 3. Skansen 1 377 +/-%. Vasamuseet 1 312 +7,%. Kolmårdens djur. 68 +% 6. Universeum 76 +9% 7. Naturhistoriska rik. 31 +1% 8. Moderna museet

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Under besöket på mässan 8 10 oktober 2019

Under besöket på mässan 8 10 oktober 2019 Medverkande och hallkarta 2 Barn- och fritidsprogrammet 4 Bygg- och anläggningsprogrammet 5 Ekonomiprogrammet 6 El- och energiprogrammet 7 Estetiska programmet 8 Fordons- och transportprogrammet 9 Gymnasiesärskola

Läs mer

Plats Program Skola Kommun Årsinkomst

Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Tabell : Programmen i Dalarnas län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Elprogrammet Karlfeldtgymnasiet Avesta 327000 2 Fordonsprogrammet Erikslundsgymnasiet Borlänge 296900 3 Elprogrammet

Läs mer

Sökande från övriga landet. Eventuella elever inom GR som ännu inte har sökt.

Sökande från övriga landet. Eventuella elever inom GR som ännu inte har sökt. 214-3-3 ering nr 2 Bilagan visar hur årets andra simuleringskörning har utfallit för bland annat din kommun/skola. I materialet är alla val med som registrerats tom den 2 mars. Observera att detta material

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Gävleborgs län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Gävleborgs län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Gävleborgs län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Sandviken 324000 2 Sandviken 30600 3 Elprogrammet Sandviken 3000 4 Byggprogrammet Polhemsskolan Gävle 295500

Läs mer

Den slutliga intagningen är resultatet av reservintagningen som startar i augusti och avslutas i september.

Den slutliga intagningen är resultatet av reservintagningen som startar i augusti och avslutas i september. Slutintagningen 2008 intagningspoäng över Naturbruksutbildningar inom Västra Götaland och Halland ligger sist i detta dokument! Förklaringstext till bilagorna saknas. I följande dokument kan du se den

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Kalmar som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Kalmar med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De yrkesförberedande programmen i Kalmar som ger jobb Tabell

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Resultat av definitivintagningen läsåret 2000/01.

Resultat av definitivintagningen läsåret 2000/01. Till Skolcheferna Medföljande resultat är en redovisning av definitivintagningen läsåret 2000/01. anges ej det inte är till utbildningen. Det går även att gå in i Indra för att få ut mer information och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Behöriga sökande per plats

Behöriga sökande per plats Behöriga sökande per plats 29-213 1,9 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats,8,7,6,5,4,73,73,73,71,66,69,69,66,64,65,63,64,65,6,58,3,2,1 29 21 211 212 213 Behöriga elevers förstahandsval

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Den slutliga intagningen är resultatet av reservintagningen som startar i augusti och avslutas i september.

Den slutliga intagningen är resultatet av reservintagningen som startar i augusti och avslutas i september. Slutintagningen 2009 I följande dokument kan du se den slutliga intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Börja med att markera Bokmärken i vänstra hörnet så får

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

I följande dokument kan du se den slutliga intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

I följande dokument kan du se den slutliga intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Slutintagningen 2006 I följande dokument kan du se den slutliga intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Preliminärintagning 2006

Preliminärintagning 2006 Preliminärintagning 2006 ALE Ale gymnasium Barn och fritidsprogram Event Data SM Handelsgymnasiet Ale Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teknikprogrammet Teater, TV och film Musik Omvårdnadsprog med h Musik

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071 Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 77 86 77 80 189 Barn- och fritidsprogramet, PRIV Rudbeckianska gymnasiet 7 7 7 Byggprogrammet Wenströmska gymnasiet 87 148 87 180 198 Byggprogrammet

Läs mer