kramfors Från spännande historia till levande kulturarv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kramfors Från spännande historia till levande kulturarv."

Transkript

1 kramfors Från spännande historia till levande kulturarv. Bakom varje ortsnamn finns ett arv från förr. Här berättar vi varför det blev som det är. Läs och lär. Och välkommen hit!

2 Babelsberg.

3 När sågverken började växa upp längs Ångermanälvens stränder lockades många att söka arbete i Kramfors. Befolkningen växte snabbt. Och alla besökte någon gång nöjestemplet och nykterhetsborgen Babelsberg. Kramfors är en till ytan stor kommun med ett brett utbud av natur och kultur. Här finns allt från fornlämningar, medeltida kyrkor och gamla fiskelägen till spännande historia och storslagen natur. Området har varit bebott i tusentals år. Först av kringströvande jägare, senare av jordbrukare och fiskare. Under 1700-talet byggdes många små järnbruk, och under mitten av 1800-talet växte sågverksindustrin fram. Redan 1744 grundades det första sågverket på den plats där Kramfors idag ligger. Men det var först i samband med att ångmaskinen introducerades i landet som den storskaliga träindustri, som har gjort Kramfors till ett känt begrepp, växte fram. Nu började Ådalens industrilandskap ta form. Sågverk efter sågverk byggdes och många små samhällen växte upp. Timmer som hade huggits längre in i landet flottades på älvarna ner till kustens sågverk. Under 1900-talet minskade antalet sågverk för att istället ersättas av massafabriker och pappersbruk. Idag är många av dessa fabriker borta, men det finns flera historiska spår att följa. Överallt i kommunen finns lämningar av tidigare generationers liv och arbete. 3

4 90 1. Babelsberg. öppet vid evenemang. adress Babelsbergsgatan. Södra Ådalsvägen 2. Ytterlännäs kyrka. öppet hela sommaren. Öd 3. Styresholm. 4. Norrfällsviken. 5. Höga Kusten. naturum höga kusten. öppet med variation, se webbplats. telefon Björsta Johannesgatan Ödsgård Strandgatan 8. Viktoriagatan Folkets park Limstagatan Babelsberg 1. Ringvägen Kungsgatan Babelsbergsvägen Järnvägsgatan 6. Kramfors bibliotek. öppet må to , fr , lö adress Biblioteksgatan 8. telefon Kyrkviksvägen 7. Kramfors konsthall (6). öppet må to , fr , lö adress Biblioteksgatan 8. telefon Kramfors kommunarkiv. adress Strandgatan telefon , Jättesta Jättesta Högstavägen Alaska Jättestagatan Bromma 90 4 Erikslund

5 Bruket Skomakarvägen Limsta Industrivägen Krammgatan Ingevägen Magasinsvägen Industrivägen Brunnevägen Brunne Gretastorpet Kolbacken Länsstyrelsen Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr /188 y Idrottsplats E Docksta Nyland Ullånger 2. Sandslån 333 Bollstabruk E 4 Mjällom Norrfällsviken Kramfors Lungvik Nordingrå Lunde

6 1. Babelsberg. arbetet och livet vid Ådalens sågverk var hårt och fattigt. Många var de som lockades att missbruka alkohol i ett fruktlöst försök att dämpa vardagens bekymmer. Bara mellan 1882 och 1922 bildades därför i Kramfors med omnejd minst tjugo nykterhetsföreningar. En av dessa var iogt som i slutet av 1800-talet började bygga samlingslokalen Babelsberg, finansierad med pengar som medlemmarna gemensamt samlat ihop. Men det skulle ta över 15 år innan lokalen stod färdig. När den väl hade invigts blev Babelsberg en mycket populär nöjeslokal där många företrädare för den svenska arbetar- och Entréfasaden, skala 1:200. nykterhetsrörelsen hållit tal. Babelsberg är idag byggnadsminne och påminner om villkoren för arbetarbefolkningen i Kramfors.

7 2. Ytterlännäs kyrka. sverige kristnades omkring år 1000 e. Kr. Därefter byggdes enbart under medeltiden omkring kyrkor över hela landet. Många fler har tillkommit sedan dess, stora och små, i städer och på landsbygden. I Ytterlännäs, cirka en mil norr om Kramfors, finns en liten kyrka från medeltiden. Den är samtida med de stora gotiska katedraler som byggdes i Frankrike. För 800 år sedan samlade befolkningen i Ytterlännäs socken in gråsten som de lät bygga kyrkan av, sedan dess har den i flera generationer fungerat som en central mötesplats för befolkningen i Ytterlännäs. I kyrkan finns många gamla inventarier och vackra takmålningar som illustrerar berättelser i Bibeln. I Sverige har vi religionsfrihet och till Ytterlännäs gamla kyrka är alla välkomna, oavsett trosuppfattning eller livsåskådning. 3. Styresholm. i norden pågick under 1300-talet hårda strider om makten över den svenska kronan. På många platser byggdes därför befästningsverk och borgar. En av dessa var Styresholm vid vad som idag är Prästmon. Borgen byggdes i slutet av 1300-talet av de så kallade Vitaliebröderna som var ett slags sjörövare från norra Tyskland. I slutet av 1300-talet överläts borgen till Drottning Margareta och är idag den nordligaste fogdeborgen där det ännu går att se hur den en gång kan ha sett ut. De rester som återstår utgörs av stora gräsklädda högar som ligger vackert vid Ångermanälvens strand. 7

8 5. Höga Kusten. i världsarvet höga kusten finns världens största landhöjning med en högsta kustlinje som ligger 286 meter över nuvarande havsnivå. Höga Kusten bjuder på vackra vyer och en storslagen natur med allt från klapperstensfält och branta kustberg till vidsträckta fjärdar och mjuka badvikar. Här finns utmärkta vandringsleder och ett naturum med en utställning som förklarar områdets särart. I Höga Kusten ligger också Skuleskogens nationalpark. Både Höga Kustens världsarv och Skuleskogens nationalpark är väl skyltat från e4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik. 4. Norrfällsviken. kramfors kommun har en lång kustlinje där det finns många gamla fiskelägen att besöka. Fisket var under långa tider viktigt både som föda och inkomstkälla för de bönder som bodde nära havet. Fiskeläget i Norrfällsviken är över 350 år gammalt och här finns flera byggnader kvar från den tid då fiskare kom hit för att fiska strömming. Idag är Norrfällsviken med sina karaktäristiska röda sjöbodar främst en populär semesterort där det fortfarande finns ett fåtal yrkesfiskare kvar. 8

9 Omneberget. Styrnäs kyrka, epitafium, närbild övre delen. 9

10 6. Kramfors bibliotek. på biblioteket i Kramfors finns böcker för barn och vuxna på många olika språk. Här finns också tidningar, språkkurser, filmer, ljudböcker, musik och datorer med internetuppkoppling. För att gratis kunna låna böcker, musik och filmer behövs ett lånekort som utfärdas av personalen på biblioteket. Ta med din id-handling när du vill skaffa lånekort. På bibliotekets hemsida går det att söka bland de böcker som finns, beställa utlånade böcker och låna om redan lånade böcker. Finns inte böcker på just ditt språk kan personalen hjälpa till att låna böcker från andra bibliotek. 10

11 7. Kramfors konsthall. konst är till för att beröra och uppröra. Konst är också ett viktigt verktyg för att ta upp samhällsfrågor och existentiella ämnen. I Kramfors konsthall arrangeras varje år ett tiotal utställningar. Det kan vara måleri, skulptur, fotografi, film, video, konsthantverk och olika slags installationer. Under vårterminerna ställer skolorna i Kramfors ut elevernas arbeten. Konsthallen finner du vid torget i Kramfors. 8. Kramfors kommunarkiv. i sverige har vi ett system med självstyrande kommuner som härstammar från Alla beslut, dokumentationer och utredningar från den kommunala verksamheten sparas och arkiveras. Enligt den svenska offentlighetsprincipen är dessa handlingar offentliga vilket innebär att alla människor har rätt att söka efter information i kommunens centralarkiv. Bland de riktigt gamla handlingarna finns fakta som kan ge kunskap om hur samhället styrdes för mer än hundra år sedan. Exempel på dokument som finns i centralarkivet är ritningar på äldre byggnader, planer för bostadsområden, gamla klasslistor och beslut som rör fattigvården. 11

12 Det var limpa, korv och surmjölk, skitiga brädgolv och obäddade järnsängar, kaffespill och potatisskal, lus och kaffelank, kortspel, en fylla på lördan. Ur Ön av Birger Norman. Lundemonumentet.

13 Styresholm.

14 Varför är det viktigt med historia? Hur länge har det bott människor i Västernorrland? Vad har man levt av? Hur har tillvaron sett ut? Vilka viktiga händelser har påverkat invånarna? Hur gamla är egentligen de byggnader och kulturmiljöer vi har omkring oss? Och vad kan de berätta? Frågorna är många, men genom att studera lämningarna från förr i tiden kan vi få många svar. Till exempel hur människor hanterat tillvarons skiftande villkor under olika tidsepoker och varför samhället ser ut som det gör idag. Därför är det viktigt att vi är varsamma om våra kulturarv. De utgör en viktig källa till kunskap om vårt förflutna. Varför den här broschyren? Den här broschyren har tagits fram av länsstyrelsen i Västernorrland. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län och som arbetar med olika samhällsfrågor. Ett av länsstyrelsens ansvarsområden är att skydda värdefulla byggnader, kyrkor och fornlämningar. Detta görs för att se till att viktiga delar av samhällets historia bevaras och görs tillgänglig för allmänheten. Det finns i Sverige flera andra institutioner som arbetar med historia och kulturarv. Några av dessa är museerna, arkiven och biblioteken. Genom utställningar, arkivmaterial och böcker berättas om livet förr i tiden, hur det såg ut och hur människorna levde. Med den här broschyren vill vi berätta om några av de miljöer som länsstyrelsen har i uppgift att skydda. Vi har också valt att berätta om andra platser som kan vara intressanta att besöka, som museer, bibliotek och arkiv. Skydd enligt Kulturminneslagen. Byggnadsminnen är sådana byggnader som skyddas av Kulturminneslagen. Skyddet innebär att byggnaderna ska bevaras varsamt och att de inte får förändras eller rivas. I Västernorrland finns cirka 70 sådana byggnadsminnen. De är utvalda för att de på ett tydligt sätt kan berätta om viktiga händelser i samhällets historia. Kyrkor skyddas också genom Kulturminneslagen vilket innebär att de ska bevaras varsamt och inte får förändras eller rivas utan tillstånd från länsstyrelsen. Inga kyrkor som är byggda före 1940 får förändras eller rivas, men även kyrkor som är byggda under senare år kan skyddas. Eftersom kristendomen varit Sveriges huvudreligion i mer än tusen år har kyrkan haft stort inflytande i samhället. De bevarade kyrkorna utgör därför ett viktigt kulturarv för oss alla. Fornlämningar kallas spår efter mänsklig verksamhet från olika tidsepoker. Dessa spår kan bestå av tusen år gamla gravar i form av stenrösen eller stora grästäckta jordhögar. Det kan vara boplatser, fångstgropar för vilda djur, målningar på klipphällar, gamla kvarnar med mera. Från förhistorisk tid finns inga böcker som kan berätta om hur människorna hade det. Därför kan man säga att marken under oss är ett arkiv med information om livet för länge sedan. Fornlämningarna kan ge oss mycket kunskap som annars skulle vara svår att hitta. Även fornlämningar skyddas mot förändring och förstörelse genom Kulturminneslagen. 14

15 Några olika begrepp. Sollefteå Örnsköldsvik Eftersom den här broschyren vänder sig till alla oavsett förkunskaper väljer vi att här kortfattat förklara några av de begrepp som förekommer: Kultur handlar inte enbart om musik, teater eller litteratur. Kultur används också i betydelsen av människors sätt att leva och organisera sin tillvaro och sitt samhälle. Historia är studier av mänsklig verksamhet förr i tiden. Kulturarv är det som tidigare generationer lämnat efter sig, som hus, föremål och sedvänjor och som förs vidare till kommande generationer. Kulturmiljö innebär i vid bemärkelse de miljöer som påverkats av människor, som städer och jordbrukslandskap. Ofta syftar man på en mer avgränsad miljö, som till exempel en herrgårdsmiljö. Norrland är den nordligaste delen av Sverige där även Västernorrland ingår. Sveriges sydligaste del heter Götaland och den mellersta heter Svealand. Ånge Kramfors Härnösand Timrå Sundsvall Län är ett avgränsat geografiskt område för statlig förvaltning, till exempel Västernorrland. Sverige är indelat i 21 län. Kommun är ett mindre geografiskt område med ansvar för en stor del av vår samhällsservice, som skolor, barnomsorg, åldringsvård, planering av väg- och vattenfrågor samt integrationsverksamhet. Sverige är indelat i 290 kommuner. Översättning är viktigt eftersom det finns många människor i vårt län som talar andra språk än svenska. För att nå ut med information om historia och kulturarv till så många som möjligt har vi valt att översätta den här broschyren till arabiska, persiska, engelska och amhariska. Broschyrerna i samma serie om länets övriga kommuner finns även på språken spanska, franska, ryska och somaliska. 15

16 Välkommen till Kramfors. Det finns en historia bakom allt du ser omkring dig. Alla byggnader, vägar, ängar och skogsdungar har något att berätta. Varje tid har sina händelser som har påverkat vår omgivning. Att veta mer om vår historia gör att vi bättre förstår den vardagsmiljö vi ständigt vistas i, blandningen av gammalt och nytt gör vårt samhälle både spännande och intressant. Här presenteras några platser som kan bidra till att förklara Kramfors tillkomst och framväxt, platser som än idag går utmärkt att besöka. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand. Tel Grafisk form, produktion se idea ab. Textbearbetning Mats Wigardt. Foto Samir Hussein, Björn Grankvist/Murberget Länsmuseet Västernorrland, Michael Engman, Kramfors kommun. Tryck Lenanders Grafiska. September 2010.

härnösand Från spännande historia till levande kulturarv.

härnösand Från spännande historia till levande kulturarv. härnösand Från spännande historia till levande kulturarv. Bakom varje ortsnamn finns ett arv från förr. Här berättar vi varför det blev som det är. Läs och lär. Och välkommen hit! Östanbäcken. härnösands

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9 Till läraren Du som har den här skriften i din hand har redan kanske funderat på att skolan eller klassen ska bli fadder för någon historisk lämning i närheten av skolan. Hembygden på Gotland passar ovanligt

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig?

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig? TILLGÄNGLIGT SEDAN 2013- GENOM ARVSFONDSPROJEKTET - ETT VÄRDSKAP FÖR ALLA - Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer

Läs mer

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Att möta världen Ett ljus i vardagen Verktyg för mångfald Ett modigt bibliotek www.framsidan.net Översättningens utmaningar Norrbotten

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn Arkeologi i skolan -Att jaga sammanhang i det förfl utna Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN!

Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN! Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN! Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN! Förlag: Östergötlands länsmuseum, Linköping Ansvarig utgivare: Maria Jansén Projektledare och text: Caroline

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

Runriket hur det kan användas för att skapa tankar kring kulturarv hos barn och ungdomar

Runriket hur det kan användas för att skapa tankar kring kulturarv hos barn och ungdomar Runriket hur det kan användas för att skapa tankar kring kulturarv hos barn och ungdomar Fältrapport för kulturarvsanalys Etnologi Vårterminen 2009 Maud Ekblad Handledare: Jonas Engman Copyright Denna

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer