V Ä R M E S Y S T E M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V Ä R M E S Y S T E M"

Transkript

1 Vardagsrum k 1 rd Sovrum 3 Bastu Bad 3 m 2 52m 1 54m Uppdrag uppgradering ENERGISMART RUMSREGLERING FÖR VATTENBUREN GOLVVÄRME TILL ALLA Va Vardagsrum dagsrum k k 1 r år ä v K d Sovrum 3 Sovrum m 8 m m 52m NYTT LIV FÖR GAMLA GOLVVÄRMESYSTEM

2 Bra anledningar till att uppgradera DYNAMIC ENERGY MANAGEMENT (DEM) SPARAR UPP TILL 8 PROCENT ENERGI JÄMFÖRT MED TRADITIONELL RUMSREGLERING Ny teknik nya möjligheter Vattenburen golvvärme har funnits på marknaden länge och det var faktiskt Uponor (fd. Wirsbo) som först lanserade vattenburen golvvärme i plaströr av PEX (förnätat polyeten) redan på 70-talet. Men det var först i början av 80- talet som försäljningssuccén var ett faktum då vi började sälja golvvärme som en komplett systemlösning. Tekniken går framåt, hus renoveras, byggs till och produkter kan av en eller annan anledning med tiden gå sönder och behöver bytas ut eller kompletteras. Att fortfarande få tag på reservdelar är inte så enkelt längre mer än 40 år senare. Det finns flera andra anledningar till att man också vill se över sitt golvvärmesystem. Temperaturen kanske inte regleras optimalt i rummen eller det kanske inte ens blir tillräckligt varmt i något rum. Uponors golvvärmesystem har också utvecklats genom åren, både på kopplingsni men också genom innovativa och patenterade reglersystem. Den generation av rumsreglering vi idag kan presentera slår allt annat med hästlängder! Du som har r golvvärme sedan tidigare kan nu också ta del av alla praktiska finesser och samtidigt spara en hel del energi! Uponor Control System DEM Uponor Control System DEM är utrustat med en ny unik teknik som effektivt fördelar energin och ger dig en hög komfortni, och samtidigt möjlighet att minska ditt koldioxidutsläpp. Den nya tekniken kallar vi för Dynamic Energy Management DEM. Tekniken har ett inbyggt självlärande system som anpassar sig till rummets förhållanden. På så sätt avger golvet endast den energi som krävs och håller en behaglig och jämn temperatur i rummet och på golvytorna. Ett antal funktioner hjälper till att underhålla systemet och ger samtidigt en överblick över energifördelningen för att kunna anpassa den för individuella behov. Om vattenburen golvvärme Golvvärme är det optimala värmesystemet. Det kräver en låg framledningstemperatur och är därför det mest fördelaktiga sättet att värma upp huset på. Golvvärmesystem kan anslutas till alla energikällor och det låga temperaturkravet gör att de passar bra till hållbara och alternativa lösningar, t ex värmepumpar. Golvvärme garanterar ett lågt koldioxidutsläpp, en låg energiförbrukning och säkrar också den framtida uppvärmningen av huset. Golvvärme ger dessutom en optimal komfort med härligt varma golv, mycket små temperaturvariationer i rummet och frihet att inreda rummet precis som du önskar. Uponor Control System Radio Komplett sortiment av trådlöst reglersystem med den patenterade tekniken Dynamic Energy Management (DEM). 2 UPPDRAG UPPGRADERING

3 Finesser med Uponor Control System Radio UPONOR MANÖVERPANEL I-76 DEM ÄR DIN NYA HJÄRNA NÄR DET GÄLLER ENERGISMART RUMSREGLERING Alla funktioner är integrerade i manöverpanelen och LCD-displayen garanterar en tydlig visning av alla funktioner, larm osv. Manöverpanel I-76 DEM kan enkelt anslutas till Uponor Reglercentral C-56 Radio med en installationskabel. Att golvet inte blir helt nedkylt innebär både bibehållen komfort och att en energikrävande återuppvärmning undviks. Rumskontroll Autobalansering Funktionen ersätter behovet av manuell balansering av slingorna. Istället för att balansera systemet efter en statisk toppbelastning räknar systemet ut det aktuella effektbehovet i de enskilda rummen över uppvärmningsperioden och anpassar sig till det. Det ger jämnare golvtemperaturer, snabbare systemreaktioner med lägre energiförbrukning än vid ett standardsystem med på/avreglering. Funktionen är patentskyddad av Uponor och finns endast i ra system. Vid uppgradering är denna funktion perfekt eftersom man kanske saknar ritningar, man vet inte hur långa slingorna är och så vidare. Med autobalansering spelar det ingen roll! Komfortinställning Med komfortinställningen kan värmen hållas på sparlåga i rum med öppen spis eller annan värmekälla, även om rumstemperaturen överstiger termostatens förinställda värde. Om golvvärmesystemet av någon anledning blivit felkopplat är det i vanliga fall värmekameran som gäller, eller att helt enkelt felsöka rum för rum. En dyr och tidskrävande process i båda fallen. Med Uponor Control System DEM förenklas felsökningen radikalt. Systemets rumskontrollfunktion känner av vilken termostat som tillhör vilket rum, och du kan med hjälp av manöverpanelen se vilka termostater som behöver flyttas. Funktionen sparar både tid och pengar om man råkat blanda ihop värmeslingor. Bypass Denna funktion kan aktiveras om du vill använda en golvvärmeslinga som bypass i systemet. Funktionen passar utmärkt med värmepumpar som kräver ett grundflöde för att fungera korrekt och för att undvika många start och stopp av värmepumpen. Funktionen tngsöppnar den valda slingan om alla styrdon är stängda samtidigt. Tilloppstemperaturkontroll Om framledningstemperaturen eller pumphastigheten är för låg kan inte den inställda temperaturen uppnås i en eller flera zoner. Om värdena däremot är för höga, går det åt onödigt mycket energi. Tilloppstemperaturkontroll är en hjälpfunktion som kontrollerar systemet och informerar om systemet tillförs en för låg eller för hög effekt. Fjärrstyr ditt värmesystem Uponor SMS-modul R-56 Radio gör det enkelt att fjärrstyra värmesystemet med en mobiltelefon. SMS-modulen kan skifta mellan normalläge och sparläge. Sparläge programmeras i Uponor manöverpanel I-76 DEM. SMS-modulen varnar om ditt system understiger gränsvärdena. UPPDRAG UPPGRADERING 3

4 Uppdrag uppgradering - Anläggning 1 TOPPMODERN REGLERTEKNIK GER ETT BÄTTRE RUMS- KLIMAT OCH SPARAR ENERGI Gammal fastighet med ny teknik En liten villa från 50-talet med golvvärme installerad i början av 90-talet tyckte vi var ett lämpligt testobjekt att börja med. En uppgradering av det här slaget är mycket enkel och behöver inte ta mycket längre tid än någon timme. Bort med den gamla regleringen och dit med den nya. Många anläggningar saknar reglering helt och hållet och då går uppgraderingen till och med fortare. Före uppgradering: Wirsbo RWG fördelare med dåtidens rumsreglering Efter uppgradering: Uppgraderad med den senaste reglertekniken Det här gjorde vi 1. Styrdon och transformatorenhet tas bort. 2. Nya styrdon skruvas dit. 3. Den nya reglerenheten med tillhörande antenn och manöverpanel installeras. Materialspecifikation 5 Styrdon WGF (styrdonen passar även på RWG fördelare) 5 Trådlösa rumstermostater T-75 1 Reglercentral C-56 1 Manöverpanel I Alla kablar anslöts. 5. Rumstermostarerna synkroniserades. Manöverpanel I-76 placerades på samma vägg som fördelaren och medföljande standarkabel kunde användas. Kabeln finns även i en längre variant på 15 m om det skulle behövas. 4 UPPDRAG UPPGRADERING

5 Uppdrag uppgradering - Anläggning 2 UTAN RUMSREGLERING I MELLANSVERIGE SEDAN BÖRJAN AV 80-TALET Optimerad rumsreglering Även ett korrekt injusterat golvvärmesystem utan rumreglering kan bara fungera optimalt under de dimensionerade förutsättningarna, vilket möjligen inträffar ett par gånger per år. I verkligheten är energiåtgången varierande beroende av verlek, hur rummen möblerats, hur rummen används och på vilken temperatur man själv vill ha. Med Uponor Control System Radio DEM sköts detta helt automatiskt. Du ställer in en temperatur och reglersystemet ser till att hela tiden upprätthålla inställd temperatur med bibehållen komfort året runt. Före uppgradering: Cazzaniga/TA-fördelare utan rumsreglering Efter uppgradering: Pro 1 fördelare och Uponor Control System Radio Det här gjorde vi 1. Den gamla Cazzaniga fördelaren 80-talet togs bort. 2. Golvvärmekopplingarna klipptes bort med röravskärare. 3. Slingorna anslöts med Euro-Cone kopplingar till en Pro fördelare. Styrdon samt Uponor Control System Radio installerades. 4. Alla kablar anslöts. 5. Rumstermostarerna synkroniserades. Materialspecifikation 6 Styrdon PRO 6 Trådlösa rumstermostater T-75 1 Reglercentral C-56 1 Manöverpanel I-76 Pro 1 fördelare för 6 slingor Pro 1 grundsats Pro 1 kulventiler Pro 1 anslutningsvinkel En meter mattarrör med tillhörande kopplingar för anslutning mot värmekälla. Skanna QR-koden för att se en kortfilm om hur denna uppgradering gick till eller surfa till uponor.se/uppgradering UPPDRAG UPPGRADERING 5

6 Uppdrag uppgradering - Anläggning 3 LÅT TEKNIKEN TA HAND OM TEMPERATUREN ISTÄLLET FÖR ATT GÅ NER I KÄLLAREN STUP I KVARTEN Energismart golvvärme En trasig sekundärpump och tveksam funktion på shuntventilen gjorde att vi i den tredje anläggningen förutom rumsreglering och fördelare även installerade en ny pump- och shuntgrupp som ser till att källarplanet med golvvärme får rätt avsedd framledningstemperatur medan primärpumpen i värmekällan tar hand om överningens vattenburna radiatorer. Vi har shuntgrupper för ytor på upp till 700 m² så vi klarat garanterat de flesta en- och flerfamiljshus som behöver uppgraderas. Före uppgradering: Okänd fördelare utan rumsreglering Efter uppgradering: Pro 1 fördelare, Pump- och shuntgrupp Push 23A samt Uponor Control System Radio Det här gjorde vi 1. Den gamla fördelaren togs bort. 2. Golvvärmekopplingarna klipptes bort med röravskärare. 3. Slingorna anslöts med Euro- Cone kopplingar till en Pro fördelare. Styrdon, Uponor Control System Radio samt en shuntgrupp Push 23A installerades. 4. Alla kablar anslöts. 5. Rumstermostarerna synkroniserades. Materialspecifikation 5 Styrdon PRO 5 Trådlösa rumstermostater T-75 1 Reglercentral C-56 1 Manöverpanel I-76 Pro 1 fördelare för 5 slingor Pro 1 grundsats Push 23A Några meter mattarrör med tillhörande kopplingar för anslutning mot värmekälla. Skanna QR-koden för att se en kortfilm om hur denna uppgradering gick till eller surfa till uponor.se/uppgradering 6 UPPDRAG UPPGRADERING

7 Frågor och svar Behöver jag byta ut min befintliga golvvärmefördelare? Om din fördelare är av fabrikat Wirsbo/Uponor av modell RWG/ WGF eller Pro behöver normalt inte fördelaren bytas ut. Om din fördelare är av typ Cazzaniga rekommenderar vi att denna byts ut eftersom det är mycket enklare än att försöka anpassa Cazzaniga till dagens styrdon. Om du är osäker på vilken typ av fördelare du har, ta gärna en bild med dig till din VVS-installatör så hjälper han dig. Behöver jag styrdon och termostater? Ja, det är en förutsättning för att få ett optimalt fungerande värmesystem. Med Uponor Control System Radio DEM blir ditt värmesystem ännu energisnålare. Behöver jag byta ut mina styrdon? Om du har gröna styrdon märkta Wirsbo eller blåa styrdon märkta Uponor behöver du inte byta styrdon (och inte heller byta fördelare). Har du andra styrdon oavsett fabrikat eller tillverkningsår rekommenderar vi ett byte för att livslängden inte avsevärt skall försämras. Kan golvvärme av andra fabrikat än Wirsbo eller Uponor uppgraderas med Uponor Control System Radio DEM? I många fall förmodligen ja, men tyvärr kan vi inte ge några generella riktlinjer utan hänvisar till din VVSinstallatör samt ra monteringsanvisningar. Vilka golvvärmerör kan anslutas mot Uponor Profödelare? Med rätt kopplingar kan alla golvvärmerör av fabrikat Wirsbo och Uponor anslutas, t ex: Wirsbo pepex 20x2,0 Wirsbo pepex 17x2,0 Wirsbo evalpex 12x2,0 Wirsbo pepex Q&E 20x2,0 Wirsbo pepex Q&E 17x2,0 Wirsbo evalpex Q&E 12x1,7 Uponor pepex Q&E 20x2,0 Uponor pepex Q&E 17x2,0 Uponor evalpex Q&E 12x1,7 Miljötips! Din gamla reglerutrustning lämnas som el-avfall till återbruket eller varför inte prova att lägga in en annons på Blocket eller Tradera? Reservdelar är alltid eftertraktade! Cazzaniga/WCT fördelare ( ) Wirsbo RWG fördelare ( ) Wirsbo WGF fördelare (1999 idag) Wirsbo/Uponor Pro fördelare (2005 idag) Styrdon som fungerar utmärkt med Uponor Control System Radio DEM.

8 Materialkakyl 1 2 Hur många slingor har du på din golvvärmefördelare? Gå in i kolumnen antal slingor. Ur kolumnen tar du ut antal styrdon (Pro alternativt WGF beroende på vilken fördelare som används) och termostater samt paketet med manöverpanel och reglerdel. Uponor Pro 1 fördelare 3/4 Euro-Cone för 1 slingor Uponor Pro 1 fördelare 3/4 Euro-Cone för 3 slingor Uponor Pro 1 fördelare 3/4 Euro-Cone för 4 slingor Uponor Pro 1 fördelare 3/4 Euro-Cone för 6 slingor Uponor Pro Kopplingsset Euro-Cone 3/4" för 20x2,0 mm pepex Uponor Pro 1 grundsats Uponor Pro 1 kulventil Uponor Termostat med display T-75, Vit* Uponor Pro styrdon Pro alternativt WGF beroende på vilken fördelare som används Uponor WGF styrdon Uponor Manöverpanel I-76 DEM med Reglercentral C-56 Radio *Antal termostater avser hur många separata rum/zoner som skall regleras. Exempel: Ett rum med t slingor = en termostat. Som standard räknas med termostat typ T-75 vit men den kan också ersättas med annan färg, utan display samt utan display för offentligt bruk, se nedan. Alternativ och tillbehör Produkt RSK nr Uponor nr 4 Eventuella tillbehör och/eller alternativ till standardtermostat (vit T-75) väljs ur den nedre listan. Fler tillbehör och ytterligare pump- och shuntgrupper finns i r sortimentslista. Summera och du har materialet som behövs för en uppgradering = av din anläggning exkl eventuellt nödvändiga övergångar samt matarledning mot befintlig värmekälla. Om även fördelaren skall bytas ut tar du med antal fördelarenheter av respektive typ, kopplingar, grundsats samt 5 Antal slingor kulventiler Produkt RSK nr Uponor nr Antal per enhet 1692S SP Produktion: Uponor AB, Sverige Pro Kopplingsset Euro-Cone 3/4" för 17x2,0 mm pepex Pro Kopplingsset Euro-Cone 3/4 för 12x1,7 mm pepex Uponor Pro 1 Anslutningsvinkel Uponor Pro 1 Distansset Uponor Push 23A - ca 175 m 2 vid 50W/m Uponor Push MPG 10 Electronic - ca 220 m 2 vid 50W/m Uponor Termostat med display T-75 Radio, Grå Uponor Termostat med display T-75 Radio, Silver Uponor Termostat T-55 Radio (utan display) Uponor Termostat T-54 Radio (för offentligt bruk) Uponor SMS Modul R-56 Radio För övriga tillbehör se r sortimentlista Uponor AB Uponor VVS Box Västerås T F W Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

De rostfria värmepumparna! hej

De rostfria värmepumparna! hej De rostfria värmepumparna! hej Vi har tänkt på dig! Mecaterm har över 30 års erfarenhet av att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa värmepumpar via distributörer på den europeiska marknaden. Det

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer