Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse. Projekt. Ideell Förening. Styrelsens underskrifter föreningen. Bolaget. Styrelsens underskrifter bolaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse. Projekt. Ideell Förening. Styrelsens underskrifter föreningen. Bolaget. Styrelsens underskrifter bolaget"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Projekt 9 Ideell Förening 17 Styrelsens underskrifter föreningen 19 Bolaget 21 Styrelsens underskrifter bolaget 25 Kontaktuppgifter 27 2

3 Verksamhetsberättelse City i Samverkan Stockholm ideell förening Styrelsen för City i Samverkan Stockholm ideell förening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år Föreningen har haft ett möte under året. Årsmöte hölls den 23 april där Per Eriksson redogjorde för verksamheten under 2013 samt kommande strategier och projekt för Styrelsen har haft sex protokollförda möten. Styrelsen har bestått av Lars Backemar, Ordförande, Anna Wersäll, Frida Lampel, Elisabet Elmsäter, Urban Sjölund, Sören Eriksson, Jesper Ackinger, Fredrik Alfredsson, Shashika Sellgren, Anders Johansson, Svante Torell, Maths Eggeby, Henrik Egnell. Suppleanter: Andrew Taylor, Christina orén. Sekreterare har varit Johan Ohlsson. Valberedningen har utgjorts av Fredrik Elsner, sammankallande och Charlotte Danielsson. Freke AB, Anette Appelgren har skött den löpande bokföringen för föreningen. evision utförs av Sonora evision AB. City i Samverkan Stockholm AB Styrelsen och verkställande direktören för City i Samverkan Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret City i Samverkan Stockholm Ideell Förening, äger City i Samverkan Stockholm AB till 100 %. Bolaget bildades Förberedande arbeten påbörjade i januari Bolagets ändamål är att fungera som servicebolag där den operativa verksamheten drivs. Kommande år förväntas organisationen växa med fler medlemmar och ett breddat samarbete med aktörerna i City. City i Samverkans roll som aktiv samordnare ska stärkas både gentemot staden och näringslivet. Målsättningen är en positiv omsättningsutveckling, vilket skapar goda förutsättningar för en stark organisation med möjlighet att driva viktiga projekt som gagnar Stockholm Citys position på marknaden. Styrelsen har bestått av Lars Backemar, Ordförande, Per Eriksson, VD, Anna Wersäll, Anders Johansson, Svante Torell, Jesper Ackinger. På bolagsstämman representeras ägaren för den ideella föreningen av Svante Torell. Freke AB, Anette Appelgren har skött den löpande bokföringen. evision utförs av Sonora evision AB. 3

4 VESAMHETSBESKIVIG Stockholm City är Sveriges viktigaste mötesplats för affärer och politik, handel och kultur. CiS är en ideell icke vinstdrivande medlemsförening. Medlemmar är Stockholms Stad, fastighetsägare, handeln, SL, Polisen samt enskilda företag och organisationer. Vår målsättning är en vacker, trygg, attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Vi initierar och genomför samverkansprojekt för utveckling av platser och funktioner tillsammans med näringslivet, staden, privata och offentliga aktörer. T.ex. julbelysning, extra städinsatser och kvalitetshöjande insatser på Sergels Torg. Vi arrangerar möten, seminarier och aktiviteter på stan och är en arena för dialog och diskussion. Vi mäter och analyserar flöden, omsättning, attityder och sammanställer kunskap om City. Våra cityvärdar tar hand om besökare och kvalitetssäkrar stadsmiljön i samarbete med staden, Polisen och fastighetsägarna. CiS underlättar förverkligandet av goda idéer som kan bidra till ett city i världsklass Sveriges största vardagsrum. UPPDAG Genom offentlig och / eller privat samverkan vara delaktiga i utvecklingen av Stockholm City CiS ska prioritera ett helt, rent, tryggt och attraktivt gaturum CiS ska driva projekt som ökar attraktionen av stadsrummet utifrån en väl definierad roll. CiS ska verka för delaktighet i förverkligandet av cityvisonen. City i Samverkan ska för medlemmarnas räkning även Bidra till att Citys attraktivitet ökar Vara forum och arena för diskussionen om Stockholm Citys utveckling Vara en neutral och samlande röst Bidra till att skapa genomförandekraft i projektet Bidra till den känslomässiga laddningen och passionen för City Vara ett nätverk där många och goda relationer skapas Vara en kunskapsbank och en resurs för utvecklingsfrågor Snabba på och underlätta processer POSITIOEIG CiS driver projekt för en trygg, attraktiv och händelserik citykärna och är en neutral och samlande part med Citys bästa som mål. CiS ska ha en tydlig roll i genomförandet av Stockholms Stads cityvision och med samlad spetskompetens kan CiS initiera till samverkansprojekt 4

5 KÄVÄDE Inspiration MÅLGUPP De som bor, verkar och besöker City. Samverkan Värdeskapande AFFÄSMODELL CiS är en ideell förening med ett serviceaktiebolag där verksamheten bedrivs. CiS ska vid varje tillfälle leverera medlemsnytta. Finansiering sker genom: Serviceavgifter Projektintäkter Managementuppdrag Eventuellt överskott återinvesteras i projekt för Stockholm Citys bästa. MEDLEMM Stockholms stad Fastighetsägare Handeln / estauranger / Hotell Organisationer Institutioner MÄTBA MÅL Öka antalet besök i Stockholm City Skapa en attraktivare stadsmiljö (KI) Skapa bättre upplevelser i Stadsmiljön (KI) Öka marknadsandelen för cityhandeln Öka beläggningen för hotellen och restaurangerna Öka den upplevda tryggheten (KI) Verka för god avkastning på fastigheterna i Stockholm City STATEGIE Visionen och målen måste vara ledande i allt som görs och implementeras hos aktörerna i City Varje års verksamhetsplan bygger på den övergripande affärsplanen samt varumärkesplattformen Projekten prövas alltid mot uppdraget och mot de uppsatta målen 5

6 VEKSAMHETSOMÅDE E GE BI J ST U EG Ä G D E S TU EG S L JA. OLAD E TU EV YB O T A G L KU GST JUSSI KA JE Bla s ie ho lm EG TE AT E G EV G BL AS IEH O LM AT A HO VS D Karl XII:s Torg B ST AL LG AT A Ä Jakobs Torg JAKO YB O KA JE to rg Strömkajen Gustaf Adolfs torg IKAJE MUSE G STÖM O A BL HO SIE E AM SH LM O SB A AT MG IK Ö ST S. ÖM ST O B D FE STÖMBO E ACKE TEGELB B SA VA O O O SB B AL T IK CE skala 1:2000 i A0 format skala 1:4000 i A1 format skala 1:16000 i A3 format 6 LA G AT A ALG SE AT A ALLÉ IGS BJÖL LED G YB O A LT A FS E SE D ÄDGÅ DOF E WAH OB JAK A KA MA S UA D T A O YB aoul Wallembergs torg A ST G UA D TO LM MA KA AK SM KA ybroplan YB O HA M TÖM S ULE LES IG KU HE T OT D ET F OG KYK, G Ä A TV DA SÖ KLA A KLA A KLA ASE TU VAT A AT Kungsträdgården I- MÄTE LAT E BACK KO KY E ST LM AG VAS HO K HE G LES KU HE ST YC KJU K J GE BI OLAD T A ÄS AV VG Ä JÄ M OL KH K BLE Centralplan A BIBLIOTEKST OLAD D KOCKGÄ G G Berzelii park ÄCKS D. KO KY KLA LI A ST Brunkebergstorget T A AS IGM BEGM HAMG TÄGÅ A BA STA S AL VÄ BLE IDA BE AÖ KL BU E KEB EBA DA BEI ID DA orrmalmstorg VÄSTA Sergels torg IG G BE MI TE KL L MÄSTE SAMUE HAMG EGEIG A G BI AM S T OT D AG VAS MU A AT STE G. ILLADS ET FA SA VA VG ASE E KL L.. G I SL AL Ä A S ST E MÄ EL SAMU MALMSK G O K L UE MÄ Östermalmstorg SMÅLADS Stureplan JAKOBSBEG HAMG EL MLE GÅ D SMÅLADS A KY VÄ MI A JÄ MST AB D S ALA E MÄST JÄ TE ST M OL KH OL DU SVIA EG AS T SM E A T GEL AK GM A O GG EGEIG JAKOBSBEG GG BY E KT KL 200m AD. MALMSKILL ET SF SE IG KO KL A ÖST BY TUG VAT 100 OXTOG G OXTO TO HÖ JDG SLÖ T OT D LG O ils Ericsons Plan 0 A AT L G MÅ A T JOHAES A ADST KU HU G LÄSTMAK KO KY ÄG VÄ BLE KH BLE Blekholmstorget KUG VÄG SVEA LG A AB ML A AT V JÄ O SB G KU G Hötorget S G KU ILL MALMSK G. MÅ O A AG VAS A ÖST O AB ML GS G F D LLÄ KU LBE OLO HO APE LB APE KLA E LED DS A T AS KL O EG D LBE BU APE TO ME BU. PAL OF AL FP ES G DAVID B G GE ME OL orra Bantorget HU MLE GÅ ES G DAVID B AK TM LU ELG TU Ä AV SVE GG I HU BA OL E A ED D. AG AT A L F OLF AD KO Y SK IK G. E SICKBACK Johannes Plan G. T OT D A UPPL PA AP MA S IK GHUS DOTTI G. F LLI WA VÄ ST ED Humlegården OLO G AT F KO KY LLI WA G LLI WA WALLIG L DA DÖBE OLF AD A T D LLÄ HO AG MA AG K TO KA MA AM JUS BACKE MM A AK ST VÄ L DA G É G TE A MM G KA MA T A MM KA G LU KA KA A MM G TE KA KA KA E Tegnérlunden ÄG AV GG I KA JOH AK SV E G D T OT D. D PLA UP G É Ä LTM SA LLÄ HO G É L SE O M T G TE TEG J E DÖBE LU É G BI I GE É G TE

7 MEDLEMM Adilimo, Safesite AMF Fastigheter Aros Arkitekter / SWECO Atrium Ljungberg Axfast BAU Clear Channel Cushman & Wakefield Diligentia DB Drottninggatans Förening Espresso House Fabege Fastighetskontoret, Stockholms Stad Gate 46 H&M Hennes & Mauritz Hufvudstaden Humlegården Hötorgscity JC Decaux Jernhusen Kapp Ahl Lindex L Occitane cm Development ewsec Advice Pembroke eal Estate Olov Lindgren Optimal Polisen SEB Trygg Liv Smarta Val Intl. Statens Fastighetsverk Stena Fastigheter Stockholms handelskammare Stockholms Konserthusstiftelse Stockholms Parkering Stockholms Stad, Trafikkontoret Svensk handel Vasakronan Wester + Elsner White Arkitekter KASLIET Per Eriksson, VD Arne edstam, Seniorrådgivare Jerker Söderlind, Strategisk ådgivare Johan Ohlsson, Projektledare Marcus van Dijk, Projektledare CITYVÄD Lennart Pettersson Hans Wahlström Anton Faiz Mansour Albert ilsson Anisa Amiree Lotta Hammar, Kontorsansvarig Lisa Haglund, Projektledarassistent Marcus Henriksson, Analytiker 7

8 8

9 Projekt Stockholm en och Vacker CITYVÄD Fem cityvärdar har patrullerat och kvalitetssäkrat cityområdet, rapporterat in störningar, fel m.m. samt samverkat med Polisen för ökad trygghet. De fungerar som ambassadörer och guider gentemot besökarna och har även kontakt med butikerna. Cityvärdarna som även sanerar klotter och klistermärken samt river affischer verkar också i nära samarbete med stadens plockstädare. Stockholm en och Vacker PLOCKSTÄDIG Tillsammans med Trafikkontoret utvecklar vi insatserna för ett renare City. På uppdrag av Trafikkontoret har CIS arbetslett och ansvarat för 13 plockstädare som arbetar måndag till söndag med att göra City rent och snyggt. Två stora dammsugare har rullat på gatorna i City för att hålla extra hög kvalitet på städningen. Stockholm en och Vacker EXTA STÄDISATSE Trafikkontoret och City i Samverkan utvecklar hela tiden insatserna för ett renare och snyggare City. Extra städinsatser genomförs utifrån behov och under året har t ex Kungsgatan, Vasagatan, Drottninggatan och Sergelgatan varit föremål för dessa extra städinsatser. #Stockholmsjul - JULBELYSIG Tillsammans med Trafikkontoret och fastighetsägarna i City har CIS skapat en av Europas bästa juldestinationer. Julbelysning har funnits på 35 gator och platser och har bidragit på ett tydligt sätt till en trivsam julstämning i City. Olika event och promotionmaterial har kompletterat belysningen och stärkt varumärket #Stockholmsjul. 9

10 #Stockholmsjul - JULMKAD Inom ramen för projektet #Stockholmsjul har arbetet under året påbörjats med att skapa en modern julmarknad i världsklass. Tilltänkt plats på sikt är Kungsträdgården och eventuellt även omgivande ytor. Målsättningen är att julmarknaden ska vara på plats i mindre skala till julen 2015, då på Sergels Torg. Stadsmiljö PAVILJOGE Under sommaren bemannades och inreddes en turistpaviljong på Sergelgatan. Tillsammans med Hötorgscitys förening stod City i Samverkans cityvärdar för servicen gentemot besökarna genom information, utdelning av kartor m.m. Syftet var bl.a. att visa upp stadens framtagna paviljongmodell för handel i gatumiljön samt att ge extra service till våra besökare. Stadsmiljö CITY BADIG Tillsammans med stadens förvaltningar och fastighetsägare kan City bli en arena för att marknadsföra större evenemang i Stockholmsområdet. Förberedande arbeten har genomförts under 2014 med syfte att skapa en plattform för konceptet. Stadsmiljö WI FI Projektet verkar för fritt WI FI i cityområdet. Besökare ska på ett enkelt sätt kunna koppla upp sig som en del av en bra upplevelse och ett bra bemötande. En förstudie har genomförts under Handel i City UTBUD Som oberoende part har CiS tillhandahållit information om City genom framtagandet av en etableringsguide samt aktivt verkat för den gemensamma montern på Mapic. CiS har även verkat för spridning och användande av den framtagna restaurangkartläggningen. En konstruktiv diskussion kring utbudet generellt i City har förts bl. a. genom ett seminarium i ämnet i december. 10

11 Handeln i City ÖPPETTIDE CiS verkar allmänt för öppettider i City som är konkurrenskraftiga och bekväma för både stockholmare och turister. Öppettiderna är också viktiga för ett för levande City kvällstid samt för att kunna möta konkurrensen från externhandeln. Trygg i City SAMBETE MED POLISE CiS har samverkat med Polisen i allt som rör ordning och trygghet i City. Bl.a. deltar Polisen i CiS Trygghetsgrupp. CiS har även genom cityvärdarna hjälpt polisen med utdelning av information. Trygg i City ODIGSVAKTE Som ett komplement till Polisens arbete prövas möjligheten att skapa en permanent bevakning i City med ordningsvakter. Ordningsvakter har patrullerat ett område mellan Hötorget och Sergels Torg där CiS har ett ordningsvaktsförordnande. Trygg i City IFOMATIO Informationsmaterial till stockholmare och besökare gällande t.ex. fickstölder och taxi har tagits fram och delats ut. Dessutom har cityvärdarna delat ut information till butikerna i ämnet säkerhet i butik till kunder och butiksanställda. Trygg i City PUPLE FLAG Ett projekt för att skapa ett tryggare och trivsammare nattliv på Stureplan och i närliggande områden. Purple Flag startade i England och innebär att en kvalitetssäkring av ett utvalt område sker för att detta ska kunna bli certifierat för Purple Flag. Arbetet med projektet inleddes under 2014 och kommer att intensifieras under 2015 och

12 12

13 Utveckling av platser SEGELS TOG Arbetsgruppen för Sergels Torg har tagit fram förslag till delprojekt som syftar till tillfälliga förbättringar under ombyggnadsperioden. Arbetet fortsätter under 2015 i samråd med främst Trafikkontoret och projektledningen för tätskiktsrenoveringen. CiS har dessutom deltagit i stadens projektgrupp Forum Plattan. Utveckling av platser VÄSTA KUG Samordning av fastighetsägarna för att driva utvecklingsprojekt på Kungsgatan mellan Sveavägen och Kungsbron. Ett projekt för att byta ut belysningen på gatan har startat där den första etappen har genomförts under året. Under 2015 kommer sedan etapp två att genomföras. Produkter KUDFLÖDE Kundflödesmätningar har gjorts under året i mindre skala på några enstaka platser samt en större mätning i december. Denna mätning avsåg att få fram jämförande statistik under december inom projektet #Stockholmsjul. Mätningarna gjordes på 27 platser i City. apporten finns tillgänglig på CiS hemsida under fliken medlemmar. Produkter BESÖKSÄKE I maj 2012 installerades en digital besöksräknare på prov på Drottninggatan vid Bryggargatan. Efter utvärdering är nu ett system upphandlat som i realtid mäter gångtrafiken på platsen där jämförelser har gjorts mellan 2012, 2013 och Jämförelser månad för månad görs nu kontinuerligt. Information finns på CiS hemsida, Produkter ATTITYDUDESÖKI Intervjuer med 600 personer har genomförts under december för att fånga besökarnas synpunkter kring #Stockholmsjul. apporten redovisas på CiS hemsida under fliken medlemmar. 13

14 Produkter OMSÄTTIGSSTISTIK Omsättningsstatistik från representanter för handeln i City levereras månadsvis till CiS. Materialet sammanställs och läggs upp på hemsidan varje månad och jämförs med HUIs handelsindex för hela riket. Under 2014 har även förberedelser gjorts för att utveckla den statistiken genom att även inkludera handeln i Stockholmsregionen. Produkter FASTIGHETS- OCH BUTIKSK En karta över Stockholm City med samtliga fastighetsägare. Under 2013 påbörjades arbetet med att även förse kartan med butiker, caféer och restauranger. Uppdatering sker kontinuerligt och kartan finns tillgänglig på hemsidan exklusivt för medlemmar. Produkter EILE S GUIDE etailer s Guide är ett informations- och införsäljningsmaterial på 60 sidor, framtaget som vägledning vid etablering av etail i Sverige med fokus på Stockholm. Projektet har drivits tillsammans med Stockholm Business egion och Business Sweden. Finansiering har skett genom Business Sweden, Stockholm Business egion, Fastigetsägarna Stockholm, Svensk Handel, Unibail odamco, Citycon, Hufvudstaden, Aberdeen/Sturegallerian, Optimal, Gate 46, Vasakronan, AMF och CiS. Under 2014 har produkten förbättrats genom relativt stora förändringar såväl innehållsmässigt som i layouten. Produkter TUFOLDE Ett arbete med att skapa en folder för Drottninggatan med tips och information om regelverket gällande varuskyltning, uteserveringar, skyltning, markiser m.m. har genomförts under Materialet har tagits fram tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret. Foldern riktar sig till butiker, caféer och restauranger och fungerar även som ett inspirationsdokument för dessa. Målet är en trivsam och levande gatumiljö med ordning och reda. Kan biläggas fastighetsägarnas hyresavtal och finns i en tryckt och digital version. Produkter YHETSBEV CiS har skickat ut 6 nyhetsbrev under året till ca 550 mottagare via Mynewsdesk. yhetsbreven har också via cityvärdarna delats ut till butikerna i City. yhetsbreven informerar om de projekt som är aktuella samt belyser intressanta ämnen i City. yhetsbrev nr

15 Seminarier och möten SEMIIE Vid sex tillfällen har seminarier hållits med en öppen inbjudan till parterna i City. Ämnen på seminarierna har varit Citypolitik, Trygghet i City, Säkrare och roligare nattliv, oligare stadsmiljö, Utbud som överraskar samt Stadens dag i samarbete med Svenska Stadskärnor. Managementuppdrag ÖSTA KUG CiS har under året arbetat med utveckling och skötsel av Kungsgatan mellan Sveavägen och Stureplan. Fokus har legat på utveckling av fastigheterna avseende innehåll. En visionsfolder har tagits fram för att marknadsföra gatan gentemot de varumärken man vill ska etablera sig. Managementuppdrag DOTTIGG CiS ansvarar för samordningen av föreningens frågor, t ex. miljöförbättrade åtgärder på gatan, trygghets- och ordningsfrågor samt generella utvecklingsfrågor. Arbetet med den dagliga skötseln av gatan löper kontinuerligt genom bl. a. CiS cityvärdar. Mycket fokus har legat på framtagandet av gatufoldern. (Se tidigare avsnitt) Managementuppdrag VASAG Under året har förberedande arbeten genomförts för att starta en fastighetsägargrupp på Vasagatan. Management från CiS är på plats och projektet har inletts i början av

16 16

17 Ideell Förening ESULTÄKIG örelsens intäkter och kostnader ot Medlemsavgifter Övriga externa kostnader örelseresultat ÅETS ESULT BALASÄKIG Tillgångar ot Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅ Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder SUMMA SKULDE OCH EGET KAPIL Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 BOKSLUTKOMMEE OCH OTECKI EDOVISIGSPICIPE De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. ot 1 Aktier och andelar i koncernföretag City i Samverkan Stockholm AB org. nr %. 18

19 Styrelsens underskrifter föreningen 19

20 20

21 Bolaget VISTDISPOSITIO Förslag till vinstdisposition. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst från föreg. år Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras kr Vad beträffar bolagets resultat- och ställning, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tillhörande bokslutskommentarer.ytteligare information om City i Samverkan Stockholm AB:s verksamhet lämnas på hemsida: ESULTÄKIG Belopp i kr ot ettoomsättning Aktieägartillskott Summa rörelseintäkter m m örelsens kostnader Externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Personalkostnader örelseresultat esultat från finansiella poster änteintäkter äntekostnader och liknande resultatposter esultat efter finansiella poster esultat före skatt Skatt på årets resultat ÅETS ESULT

22 BALASÄKIG Belopp i kr ot TILLGÅ Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅ EGET KAPIL OCH SKULDE Belopp i kr ot Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier) Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPIL OCH SKULDE STÄLLDA SÄKEHETE OCH ASVSFÖBIDELSE Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 22

23 OTE MED EDOVISIGSPICIPE OCH BOKSLUTSKOMMEE Belopp i kr om inget annat anges ot 1 allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enligt med årsredovisningslagen och BF 2018:1 Årsredovisning i mindre aktienolag. Detta innebär att redovisningsprinciperna ändrats för året. Principändringen innebär inte några brister i jämförbarheten. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar redovisas till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar och avskrivning enligt plan. Materiella anläggningstillgångar bestående av datorer och tillbehör redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknade restvärdet. Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod, som beräknats till 3 år. ot 2 Externa kostnader evisionsarvode för 2014 har reserverats till ot 3 Personalkostnader Löner och andra ersättningar Verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sjuk och hälsovård Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar övriga och sociala avgifter Varav pensionskostnader Löneskatt pensionskostnader Erhållna lönebidrag Totala personalkostnader Arvode till styrelsen har ej utgått. 23

24 ot 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ot 5 Eget Kapital Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång

25 Styrelsen underskrifter bolaget 25

26 26

27 City i Samverkan Besöksadress: Korgmakargränd 2, Stockholm Telefon:

28

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING Affärsplan 2015 VERKSAMHETSBESKRIVIG Stockholm City är Sveriges viktigaste mötesplats för affärer och politik, handel och kultur. CiS är en ideell, icke vinstdrivande medlemsförening. Medlemmar är Stockholms

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British-Swedish Chamber of Commerce Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer