Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse. Projekt. Ideell Förening. Styrelsens underskrifter föreningen. Bolaget. Styrelsens underskrifter bolaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse. Projekt. Ideell Förening. Styrelsens underskrifter föreningen. Bolaget. Styrelsens underskrifter bolaget"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Projekt 9 Ideell Förening 17 Styrelsens underskrifter föreningen 19 Bolaget 21 Styrelsens underskrifter bolaget 25 Kontaktuppgifter 27 2

3 Verksamhetsberättelse City i Samverkan Stockholm ideell förening Styrelsen för City i Samverkan Stockholm ideell förening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år Föreningen har haft ett möte under året. Årsmöte hölls den 23 april där Per Eriksson redogjorde för verksamheten under 2013 samt kommande strategier och projekt för Styrelsen har haft sex protokollförda möten. Styrelsen har bestått av Lars Backemar, Ordförande, Anna Wersäll, Frida Lampel, Elisabet Elmsäter, Urban Sjölund, Sören Eriksson, Jesper Ackinger, Fredrik Alfredsson, Shashika Sellgren, Anders Johansson, Svante Torell, Maths Eggeby, Henrik Egnell. Suppleanter: Andrew Taylor, Christina orén. Sekreterare har varit Johan Ohlsson. Valberedningen har utgjorts av Fredrik Elsner, sammankallande och Charlotte Danielsson. Freke AB, Anette Appelgren har skött den löpande bokföringen för föreningen. evision utförs av Sonora evision AB. City i Samverkan Stockholm AB Styrelsen och verkställande direktören för City i Samverkan Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret City i Samverkan Stockholm Ideell Förening, äger City i Samverkan Stockholm AB till 100 %. Bolaget bildades Förberedande arbeten påbörjade i januari Bolagets ändamål är att fungera som servicebolag där den operativa verksamheten drivs. Kommande år förväntas organisationen växa med fler medlemmar och ett breddat samarbete med aktörerna i City. City i Samverkans roll som aktiv samordnare ska stärkas både gentemot staden och näringslivet. Målsättningen är en positiv omsättningsutveckling, vilket skapar goda förutsättningar för en stark organisation med möjlighet att driva viktiga projekt som gagnar Stockholm Citys position på marknaden. Styrelsen har bestått av Lars Backemar, Ordförande, Per Eriksson, VD, Anna Wersäll, Anders Johansson, Svante Torell, Jesper Ackinger. På bolagsstämman representeras ägaren för den ideella föreningen av Svante Torell. Freke AB, Anette Appelgren har skött den löpande bokföringen. evision utförs av Sonora evision AB. 3

4 VESAMHETSBESKIVIG Stockholm City är Sveriges viktigaste mötesplats för affärer och politik, handel och kultur. CiS är en ideell icke vinstdrivande medlemsförening. Medlemmar är Stockholms Stad, fastighetsägare, handeln, SL, Polisen samt enskilda företag och organisationer. Vår målsättning är en vacker, trygg, attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Vi initierar och genomför samverkansprojekt för utveckling av platser och funktioner tillsammans med näringslivet, staden, privata och offentliga aktörer. T.ex. julbelysning, extra städinsatser och kvalitetshöjande insatser på Sergels Torg. Vi arrangerar möten, seminarier och aktiviteter på stan och är en arena för dialog och diskussion. Vi mäter och analyserar flöden, omsättning, attityder och sammanställer kunskap om City. Våra cityvärdar tar hand om besökare och kvalitetssäkrar stadsmiljön i samarbete med staden, Polisen och fastighetsägarna. CiS underlättar förverkligandet av goda idéer som kan bidra till ett city i världsklass Sveriges största vardagsrum. UPPDAG Genom offentlig och / eller privat samverkan vara delaktiga i utvecklingen av Stockholm City CiS ska prioritera ett helt, rent, tryggt och attraktivt gaturum CiS ska driva projekt som ökar attraktionen av stadsrummet utifrån en väl definierad roll. CiS ska verka för delaktighet i förverkligandet av cityvisonen. City i Samverkan ska för medlemmarnas räkning även Bidra till att Citys attraktivitet ökar Vara forum och arena för diskussionen om Stockholm Citys utveckling Vara en neutral och samlande röst Bidra till att skapa genomförandekraft i projektet Bidra till den känslomässiga laddningen och passionen för City Vara ett nätverk där många och goda relationer skapas Vara en kunskapsbank och en resurs för utvecklingsfrågor Snabba på och underlätta processer POSITIOEIG CiS driver projekt för en trygg, attraktiv och händelserik citykärna och är en neutral och samlande part med Citys bästa som mål. CiS ska ha en tydlig roll i genomförandet av Stockholms Stads cityvision och med samlad spetskompetens kan CiS initiera till samverkansprojekt 4

5 KÄVÄDE Inspiration MÅLGUPP De som bor, verkar och besöker City. Samverkan Värdeskapande AFFÄSMODELL CiS är en ideell förening med ett serviceaktiebolag där verksamheten bedrivs. CiS ska vid varje tillfälle leverera medlemsnytta. Finansiering sker genom: Serviceavgifter Projektintäkter Managementuppdrag Eventuellt överskott återinvesteras i projekt för Stockholm Citys bästa. MEDLEMM Stockholms stad Fastighetsägare Handeln / estauranger / Hotell Organisationer Institutioner MÄTBA MÅL Öka antalet besök i Stockholm City Skapa en attraktivare stadsmiljö (KI) Skapa bättre upplevelser i Stadsmiljön (KI) Öka marknadsandelen för cityhandeln Öka beläggningen för hotellen och restaurangerna Öka den upplevda tryggheten (KI) Verka för god avkastning på fastigheterna i Stockholm City STATEGIE Visionen och målen måste vara ledande i allt som görs och implementeras hos aktörerna i City Varje års verksamhetsplan bygger på den övergripande affärsplanen samt varumärkesplattformen Projekten prövas alltid mot uppdraget och mot de uppsatta målen 5

6 VEKSAMHETSOMÅDE E GE BI J ST U EG Ä G D E S TU EG S L JA. OLAD E TU EV YB O T A G L KU GST JUSSI KA JE Bla s ie ho lm EG TE AT E G EV G BL AS IEH O LM AT A HO VS D Karl XII:s Torg B ST AL LG AT A Ä Jakobs Torg JAKO YB O KA JE to rg Strömkajen Gustaf Adolfs torg IKAJE MUSE G STÖM O A BL HO SIE E AM SH LM O SB A AT MG IK Ö ST S. ÖM ST O B D FE STÖMBO E ACKE TEGELB B SA VA O O O SB B AL T IK CE skala 1:2000 i A0 format skala 1:4000 i A1 format skala 1:16000 i A3 format 6 LA G AT A ALG SE AT A ALLÉ IGS BJÖL LED G YB O A LT A FS E SE D ÄDGÅ DOF E WAH OB JAK A KA MA S UA D T A O YB aoul Wallembergs torg A ST G UA D TO LM MA KA AK SM KA ybroplan YB O HA M TÖM S ULE LES IG KU HE T OT D ET F OG KYK, G Ä A TV DA SÖ KLA A KLA A KLA ASE TU VAT A AT Kungsträdgården I- MÄTE LAT E BACK KO KY E ST LM AG VAS HO K HE G LES KU HE ST YC KJU K J GE BI OLAD T A ÄS AV VG Ä JÄ M OL KH K BLE Centralplan A BIBLIOTEKST OLAD D KOCKGÄ G G Berzelii park ÄCKS D. KO KY KLA LI A ST Brunkebergstorget T A AS IGM BEGM HAMG TÄGÅ A BA STA S AL VÄ BLE IDA BE AÖ KL BU E KEB EBA DA BEI ID DA orrmalmstorg VÄSTA Sergels torg IG G BE MI TE KL L MÄSTE SAMUE HAMG EGEIG A G BI AM S T OT D AG VAS MU A AT STE G. ILLADS ET FA SA VA VG ASE E KL L.. G I SL AL Ä A S ST E MÄ EL SAMU MALMSK G O K L UE MÄ Östermalmstorg SMÅLADS Stureplan JAKOBSBEG HAMG EL MLE GÅ D SMÅLADS A KY VÄ MI A JÄ MST AB D S ALA E MÄST JÄ TE ST M OL KH OL DU SVIA EG AS T SM E A T GEL AK GM A O GG EGEIG JAKOBSBEG GG BY E KT KL 200m AD. MALMSKILL ET SF SE IG KO KL A ÖST BY TUG VAT 100 OXTOG G OXTO TO HÖ JDG SLÖ T OT D LG O ils Ericsons Plan 0 A AT L G MÅ A T JOHAES A ADST KU HU G LÄSTMAK KO KY ÄG VÄ BLE KH BLE Blekholmstorget KUG VÄG SVEA LG A AB ML A AT V JÄ O SB G KU G Hötorget S G KU ILL MALMSK G. MÅ O A AG VAS A ÖST O AB ML GS G F D LLÄ KU LBE OLO HO APE LB APE KLA E LED DS A T AS KL O EG D LBE BU APE TO ME BU. PAL OF AL FP ES G DAVID B G GE ME OL orra Bantorget HU MLE GÅ ES G DAVID B AK TM LU ELG TU Ä AV SVE GG I HU BA OL E A ED D. AG AT A L F OLF AD KO Y SK IK G. E SICKBACK Johannes Plan G. T OT D A UPPL PA AP MA S IK GHUS DOTTI G. F LLI WA VÄ ST ED Humlegården OLO G AT F KO KY LLI WA G LLI WA WALLIG L DA DÖBE OLF AD A T D LLÄ HO AG MA AG K TO KA MA AM JUS BACKE MM A AK ST VÄ L DA G É G TE A MM G KA MA T A MM KA G LU KA KA A MM G TE KA KA KA E Tegnérlunden ÄG AV GG I KA JOH AK SV E G D T OT D. D PLA UP G É Ä LTM SA LLÄ HO G É L SE O M T G TE TEG J E DÖBE LU É G BI I GE É G TE

7 MEDLEMM Adilimo, Safesite AMF Fastigheter Aros Arkitekter / SWECO Atrium Ljungberg Axfast BAU Clear Channel Cushman & Wakefield Diligentia DB Drottninggatans Förening Espresso House Fabege Fastighetskontoret, Stockholms Stad Gate 46 H&M Hennes & Mauritz Hufvudstaden Humlegården Hötorgscity JC Decaux Jernhusen Kapp Ahl Lindex L Occitane cm Development ewsec Advice Pembroke eal Estate Olov Lindgren Optimal Polisen SEB Trygg Liv Smarta Val Intl. Statens Fastighetsverk Stena Fastigheter Stockholms handelskammare Stockholms Konserthusstiftelse Stockholms Parkering Stockholms Stad, Trafikkontoret Svensk handel Vasakronan Wester + Elsner White Arkitekter KASLIET Per Eriksson, VD Arne edstam, Seniorrådgivare Jerker Söderlind, Strategisk ådgivare Johan Ohlsson, Projektledare Marcus van Dijk, Projektledare CITYVÄD Lennart Pettersson Hans Wahlström Anton Faiz Mansour Albert ilsson Anisa Amiree Lotta Hammar, Kontorsansvarig Lisa Haglund, Projektledarassistent Marcus Henriksson, Analytiker 7

8 8

9 Projekt Stockholm en och Vacker CITYVÄD Fem cityvärdar har patrullerat och kvalitetssäkrat cityområdet, rapporterat in störningar, fel m.m. samt samverkat med Polisen för ökad trygghet. De fungerar som ambassadörer och guider gentemot besökarna och har även kontakt med butikerna. Cityvärdarna som även sanerar klotter och klistermärken samt river affischer verkar också i nära samarbete med stadens plockstädare. Stockholm en och Vacker PLOCKSTÄDIG Tillsammans med Trafikkontoret utvecklar vi insatserna för ett renare City. På uppdrag av Trafikkontoret har CIS arbetslett och ansvarat för 13 plockstädare som arbetar måndag till söndag med att göra City rent och snyggt. Två stora dammsugare har rullat på gatorna i City för att hålla extra hög kvalitet på städningen. Stockholm en och Vacker EXTA STÄDISATSE Trafikkontoret och City i Samverkan utvecklar hela tiden insatserna för ett renare och snyggare City. Extra städinsatser genomförs utifrån behov och under året har t ex Kungsgatan, Vasagatan, Drottninggatan och Sergelgatan varit föremål för dessa extra städinsatser. #Stockholmsjul - JULBELYSIG Tillsammans med Trafikkontoret och fastighetsägarna i City har CIS skapat en av Europas bästa juldestinationer. Julbelysning har funnits på 35 gator och platser och har bidragit på ett tydligt sätt till en trivsam julstämning i City. Olika event och promotionmaterial har kompletterat belysningen och stärkt varumärket #Stockholmsjul. 9

10 #Stockholmsjul - JULMKAD Inom ramen för projektet #Stockholmsjul har arbetet under året påbörjats med att skapa en modern julmarknad i världsklass. Tilltänkt plats på sikt är Kungsträdgården och eventuellt även omgivande ytor. Målsättningen är att julmarknaden ska vara på plats i mindre skala till julen 2015, då på Sergels Torg. Stadsmiljö PAVILJOGE Under sommaren bemannades och inreddes en turistpaviljong på Sergelgatan. Tillsammans med Hötorgscitys förening stod City i Samverkans cityvärdar för servicen gentemot besökarna genom information, utdelning av kartor m.m. Syftet var bl.a. att visa upp stadens framtagna paviljongmodell för handel i gatumiljön samt att ge extra service till våra besökare. Stadsmiljö CITY BADIG Tillsammans med stadens förvaltningar och fastighetsägare kan City bli en arena för att marknadsföra större evenemang i Stockholmsområdet. Förberedande arbeten har genomförts under 2014 med syfte att skapa en plattform för konceptet. Stadsmiljö WI FI Projektet verkar för fritt WI FI i cityområdet. Besökare ska på ett enkelt sätt kunna koppla upp sig som en del av en bra upplevelse och ett bra bemötande. En förstudie har genomförts under Handel i City UTBUD Som oberoende part har CiS tillhandahållit information om City genom framtagandet av en etableringsguide samt aktivt verkat för den gemensamma montern på Mapic. CiS har även verkat för spridning och användande av den framtagna restaurangkartläggningen. En konstruktiv diskussion kring utbudet generellt i City har förts bl. a. genom ett seminarium i ämnet i december. 10

11 Handeln i City ÖPPETTIDE CiS verkar allmänt för öppettider i City som är konkurrenskraftiga och bekväma för både stockholmare och turister. Öppettiderna är också viktiga för ett för levande City kvällstid samt för att kunna möta konkurrensen från externhandeln. Trygg i City SAMBETE MED POLISE CiS har samverkat med Polisen i allt som rör ordning och trygghet i City. Bl.a. deltar Polisen i CiS Trygghetsgrupp. CiS har även genom cityvärdarna hjälpt polisen med utdelning av information. Trygg i City ODIGSVAKTE Som ett komplement till Polisens arbete prövas möjligheten att skapa en permanent bevakning i City med ordningsvakter. Ordningsvakter har patrullerat ett område mellan Hötorget och Sergels Torg där CiS har ett ordningsvaktsförordnande. Trygg i City IFOMATIO Informationsmaterial till stockholmare och besökare gällande t.ex. fickstölder och taxi har tagits fram och delats ut. Dessutom har cityvärdarna delat ut information till butikerna i ämnet säkerhet i butik till kunder och butiksanställda. Trygg i City PUPLE FLAG Ett projekt för att skapa ett tryggare och trivsammare nattliv på Stureplan och i närliggande områden. Purple Flag startade i England och innebär att en kvalitetssäkring av ett utvalt område sker för att detta ska kunna bli certifierat för Purple Flag. Arbetet med projektet inleddes under 2014 och kommer att intensifieras under 2015 och

12 12

13 Utveckling av platser SEGELS TOG Arbetsgruppen för Sergels Torg har tagit fram förslag till delprojekt som syftar till tillfälliga förbättringar under ombyggnadsperioden. Arbetet fortsätter under 2015 i samråd med främst Trafikkontoret och projektledningen för tätskiktsrenoveringen. CiS har dessutom deltagit i stadens projektgrupp Forum Plattan. Utveckling av platser VÄSTA KUG Samordning av fastighetsägarna för att driva utvecklingsprojekt på Kungsgatan mellan Sveavägen och Kungsbron. Ett projekt för att byta ut belysningen på gatan har startat där den första etappen har genomförts under året. Under 2015 kommer sedan etapp två att genomföras. Produkter KUDFLÖDE Kundflödesmätningar har gjorts under året i mindre skala på några enstaka platser samt en större mätning i december. Denna mätning avsåg att få fram jämförande statistik under december inom projektet #Stockholmsjul. Mätningarna gjordes på 27 platser i City. apporten finns tillgänglig på CiS hemsida under fliken medlemmar. Produkter BESÖKSÄKE I maj 2012 installerades en digital besöksräknare på prov på Drottninggatan vid Bryggargatan. Efter utvärdering är nu ett system upphandlat som i realtid mäter gångtrafiken på platsen där jämförelser har gjorts mellan 2012, 2013 och Jämförelser månad för månad görs nu kontinuerligt. Information finns på CiS hemsida, Produkter ATTITYDUDESÖKI Intervjuer med 600 personer har genomförts under december för att fånga besökarnas synpunkter kring #Stockholmsjul. apporten redovisas på CiS hemsida under fliken medlemmar. 13

14 Produkter OMSÄTTIGSSTISTIK Omsättningsstatistik från representanter för handeln i City levereras månadsvis till CiS. Materialet sammanställs och läggs upp på hemsidan varje månad och jämförs med HUIs handelsindex för hela riket. Under 2014 har även förberedelser gjorts för att utveckla den statistiken genom att även inkludera handeln i Stockholmsregionen. Produkter FASTIGHETS- OCH BUTIKSK En karta över Stockholm City med samtliga fastighetsägare. Under 2013 påbörjades arbetet med att även förse kartan med butiker, caféer och restauranger. Uppdatering sker kontinuerligt och kartan finns tillgänglig på hemsidan exklusivt för medlemmar. Produkter EILE S GUIDE etailer s Guide är ett informations- och införsäljningsmaterial på 60 sidor, framtaget som vägledning vid etablering av etail i Sverige med fokus på Stockholm. Projektet har drivits tillsammans med Stockholm Business egion och Business Sweden. Finansiering har skett genom Business Sweden, Stockholm Business egion, Fastigetsägarna Stockholm, Svensk Handel, Unibail odamco, Citycon, Hufvudstaden, Aberdeen/Sturegallerian, Optimal, Gate 46, Vasakronan, AMF och CiS. Under 2014 har produkten förbättrats genom relativt stora förändringar såväl innehållsmässigt som i layouten. Produkter TUFOLDE Ett arbete med att skapa en folder för Drottninggatan med tips och information om regelverket gällande varuskyltning, uteserveringar, skyltning, markiser m.m. har genomförts under Materialet har tagits fram tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret. Foldern riktar sig till butiker, caféer och restauranger och fungerar även som ett inspirationsdokument för dessa. Målet är en trivsam och levande gatumiljö med ordning och reda. Kan biläggas fastighetsägarnas hyresavtal och finns i en tryckt och digital version. Produkter YHETSBEV CiS har skickat ut 6 nyhetsbrev under året till ca 550 mottagare via Mynewsdesk. yhetsbreven har också via cityvärdarna delats ut till butikerna i City. yhetsbreven informerar om de projekt som är aktuella samt belyser intressanta ämnen i City. yhetsbrev nr

15 Seminarier och möten SEMIIE Vid sex tillfällen har seminarier hållits med en öppen inbjudan till parterna i City. Ämnen på seminarierna har varit Citypolitik, Trygghet i City, Säkrare och roligare nattliv, oligare stadsmiljö, Utbud som överraskar samt Stadens dag i samarbete med Svenska Stadskärnor. Managementuppdrag ÖSTA KUG CiS har under året arbetat med utveckling och skötsel av Kungsgatan mellan Sveavägen och Stureplan. Fokus har legat på utveckling av fastigheterna avseende innehåll. En visionsfolder har tagits fram för att marknadsföra gatan gentemot de varumärken man vill ska etablera sig. Managementuppdrag DOTTIGG CiS ansvarar för samordningen av föreningens frågor, t ex. miljöförbättrade åtgärder på gatan, trygghets- och ordningsfrågor samt generella utvecklingsfrågor. Arbetet med den dagliga skötseln av gatan löper kontinuerligt genom bl. a. CiS cityvärdar. Mycket fokus har legat på framtagandet av gatufoldern. (Se tidigare avsnitt) Managementuppdrag VASAG Under året har förberedande arbeten genomförts för att starta en fastighetsägargrupp på Vasagatan. Management från CiS är på plats och projektet har inletts i början av

16 16

17 Ideell Förening ESULTÄKIG örelsens intäkter och kostnader ot Medlemsavgifter Övriga externa kostnader örelseresultat ÅETS ESULT BALASÄKIG Tillgångar ot Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅ Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder SUMMA SKULDE OCH EGET KAPIL Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 BOKSLUTKOMMEE OCH OTECKI EDOVISIGSPICIPE De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. ot 1 Aktier och andelar i koncernföretag City i Samverkan Stockholm AB org. nr %. 18

19 Styrelsens underskrifter föreningen 19

20 20

21 Bolaget VISTDISPOSITIO Förslag till vinstdisposition. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst från föreg. år Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras kr Vad beträffar bolagets resultat- och ställning, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tillhörande bokslutskommentarer.ytteligare information om City i Samverkan Stockholm AB:s verksamhet lämnas på hemsida: ESULTÄKIG Belopp i kr ot ettoomsättning Aktieägartillskott Summa rörelseintäkter m m örelsens kostnader Externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Personalkostnader örelseresultat esultat från finansiella poster änteintäkter äntekostnader och liknande resultatposter esultat efter finansiella poster esultat före skatt Skatt på årets resultat ÅETS ESULT

22 BALASÄKIG Belopp i kr ot TILLGÅ Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅ EGET KAPIL OCH SKULDE Belopp i kr ot Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier) Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPIL OCH SKULDE STÄLLDA SÄKEHETE OCH ASVSFÖBIDELSE Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 22

23 OTE MED EDOVISIGSPICIPE OCH BOKSLUTSKOMMEE Belopp i kr om inget annat anges ot 1 allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enligt med årsredovisningslagen och BF 2018:1 Årsredovisning i mindre aktienolag. Detta innebär att redovisningsprinciperna ändrats för året. Principändringen innebär inte några brister i jämförbarheten. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar redovisas till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar och avskrivning enligt plan. Materiella anläggningstillgångar bestående av datorer och tillbehör redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknade restvärdet. Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod, som beräknats till 3 år. ot 2 Externa kostnader evisionsarvode för 2014 har reserverats till ot 3 Personalkostnader Löner och andra ersättningar Verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sjuk och hälsovård Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar övriga och sociala avgifter Varav pensionskostnader Löneskatt pensionskostnader Erhållna lönebidrag Totala personalkostnader Arvode till styrelsen har ej utgått. 23

24 ot 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ot 5 Eget Kapital Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång

25 Styrelsen underskrifter bolaget 25

26 26

27 City i Samverkan Besöksadress: Korgmakargränd 2, Stockholm Telefon:

28

Det här är City i Samverkan

Det här är City i Samverkan Det här är City i Samverkan Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014

Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014 Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse... 4 Folkspels produkter.... 6 Förvaltningsberättelse....10 Resultaträkning koncernen.... 13 Balansräkning koncernen.... 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer