Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi och företagande på Södertörns högskola"

Transkript

1 Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella ekonomprogrammet Konst, kultur och ekonomi Logistik och ekonomi Management med IT Sport Management Turismprogrammet Magister- och masterprogram

2 Företagsekonomi ett viktigt val Ekonomi och företagande är viktigt i varje verksamhet. Ge dig själv chansen att utvecklas och utbilda dig inom det område som du är intresserad av och som också kan ge dig möjligheten till det intressanta och meningsfulla arbete du drömmer om. På ingen annan högskola finner du en större bredd av ekonomiprogram. Ekonomi genomsyrar praktiskt taget allt i ett företag. Detta gäller inte bara ekonomiavdelningen utan även andra funktioner i organisationen. Det finns många olika beskrivningar av ämnet företags - ekonomi. Enkelt uttryckt är det läran om hur man på bästa sätt använder företagets eller organisationens resurser för att nå uppsatta mål. Företagsekonomi, som är tvärvetenskapligt, har utvecklats snabbt och är idag ett stort akademiskt ämne. Det indelas traditionellt i fyra olika områden: organisation, redovisning, finans - iering och marknads föring. I arbetslivet behöver du kunskaper från alla dessa områden och målet med alla våra program och kurser är att förbereda dig för arbetsuppgifter i organisationer, förvaltning eller företag. Utöver kunskaper i ämnet ska utbildningen också ge dig en förmåga till kritiskt tänkande och till att självständigt lösa komplexa problem. Du ska också tillgodogöra dig förmågan att följa och delta i kunskapsutvecklingen inom aktuell forskning. Företags - ekonomiämnet utvecklas hela tiden i takt med exempelvis internationalisering och snabb teknisk utveckling. Vår forskning skapar kvalitet i undervisningen Då samhälle och näringsliv förändras blir kopplingen till högskolans forskning självklar och nödvändig för utbildningens kvalitet. Därför är det naturligt för oss att alla våra forskare också deltar aktivt i vår grundutbildning. Som exempel på våra forsknings - områden kan nämnas: beslut och styrning i komplexa organisationer och forskning inom entreprenörskap. Andra forskningsområden är studier av företags överlevnadsstrategier i övergången till marknadsekonomi, studier av kulturens ekonomisering, studier av sjukvårdsreformer och studier av yrkesroller på finansmarknaderna. Vidare bedriver forskare på institutionen studier inom exempelvis kapitalmarknadens funktionssätt, företagsanalys och företagsstyrning, utländska direktinvesteringar, internationella valutatransaktioner, finansiella kriser samt varumärken och corporate branding. Dina studier är vårt gemensamma ansvar När du börjar studera på en högskola är det mycket som är annorlunda jämfört med hur det är i gymnasiet. Friheten är större men du har också mer ansvar för dina studier och för att lära dig det du behöver. Det kräver ditt engagemang och din noggranna planer - ing. Naturligtvis bygger en bra utbildning också på ett samspel mellan oss på institutionen som ansvarar för utbildningen och dig som tar del av den. Därför kan du förvänta dig att vi ser till att dina förutsättningar att studera blir de allra bästa. En ständigt pågående diskussion mellan dig och oss om hur utbildningen bedrivs blir därför nödvändig och den dialogen håller vi levande genom ett aktivt studentinflytande. Lägg grunden till en bra framtid Våra utbildningsprogram ger dig möjligheter till ett nära samarbete med arbetslivet genom till exempel praktik, exkursioner och gästföre läsare. Vi vinnlägger oss om att i utbildningen återspegla ett glo baliserat samhälle, med både djupa specialistkunskaper och breda generalistkunskaper. Studier vid Södertörns högskola känne tecknas av mångvetenskap, mångkulturalitet och med - borgerlig bildning. På de följande sidorna kan du läsa mer om våra program och kurser. Varmt välkommen till oss på Institutionen för Ekonomi och företagande (IEF) på Södertörns högskola. Fil. Dr. Ann-Sofie Köping Olsson, Prefekt EKONOMI OCH FÖRETAGANDE PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ansvarig utgivare Ann-Sofie Köping Olsson redaktör och text Karl-Gustaf Svanström layout Anders Bäckström foto Henrik Peel, Martina Huber, Robert Svanström, med flera SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA adress Södertörns högskola, Huddinge besök Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg, Stockholm tel fax Utbildningar i ekonomi och företagande

3 Utbildningar i ekonomi och företagande 3

4 4 Utbildningar i ekonomi och företagande

5 Det finns olika sätt att studera hos oss. Antingen väljer du ett av våra program eller någon av våra fristående kurser. Om du är osäker och det var länge sedan du studerade kan du välja Södertörns högkolas förberedande kurser för att komma igång med fortsatta studier. HEZAN HARIS, alumn, har läst fristående kurser. Ekonomi och redovisning på Blendow Group AB Vad minns du från din tid på Södertörn? Några råd till blivande studenter? Kandidatprogram Ett program är sammansatt av olika kurser, ut valda för att ge en viss kunskapsgrund. Program men på grundnivå är på tre år och ger dig en kandidat examen. Hos oss på Institutionen för Ekonomi och företagande (IEF) kan du välja mellan nio olika kandidatprogram: All högskoleutbildning bygger på kurser. En kurs behandlar ofta ett visst ämne. Kurserna kan variera i längd och genom att läsa kurser kan du skapa din egen utbildning. Du måste läsa minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi. Då har du möjlighet att ta din grund examen i ämnet. Skulle du dess utom bestämma dig för att läsa minst 30 högskolepoäng i national - ekonomi, 15 högskolepoäng i juridik och 15 hög skolepoäng i ekonomisk statistik så är du, precis som studenterna på Ekonomie kandidatprogrammet, en komplett och konkurrenskraftig ekonom, färdig för de stora och tunga uppdragen i näringsliv, stat, kommun och landsting. I nationalekonomi studerar du de dominerande ekonomiska teoribildningarna. Utifrån dessa teoribildningar analyseras centrala och aktuella samhällsekonomiska problem. Inom juridik kan du bland annat läsa affärsjuridik, beskattningsrätt och handelsrätt. I ekonomisk statistik lär du dig att analysera och dra rätt slutsatser från olika former av data för att kunna förstå olika samband. Tvekar du om högskolestudier är något för dig eller är det länge sedan du pluggade? För en del är det ett stort steg att börja studera på högskolan. För den som känner sig osäker och vill prova på hur högskolestudier är, har Södertörns hög - skola en förberedande kurs Introduktion till högskolestudier. Kursen ger dig en grundläggande akademisk allmänbildning och redskap för fortsatta studier. Målet är att du skall känna större självförtroende inför dina fortsatta studier och klara dem enklare, snabbare och effektivare. Denna kurs, med godkänt resultat, kan räknas in i en kandidat examen baserad på fri - stående kurser. Många av våra studenter väljer att läsa någon termin utomlands. Södertörn har cirka 250 utbytes platser vid utländska universitet inom utbytesprogrammen Erasmus, ISEP och Linnaeus-Palme. Vi har även enskilda avtal med andra universitet, så kallade bilaterala avtal. För samtliga utbytes platser gäller att du som student inte behöver betala någon undervisnings - avgift vid det mottagande universitetet. Du kan också tillgodoräkna dig de kurser som du läser i din examen. Har du frågor redan nu, mejla:. När du är klar med din utbildning hos oss på Institutionen för Ekonomi och företagande kommer du att tillhöra en exklusiv yrkeskår av ekonomer vars kännemärken är yrkesstolthet och gemenskap. Din kunskap och kompetens kommer att efterfrågas både nationellt och internationellt. Vill du bygga vidare på din kandidat - examen kan du studera vidare och läsa in en magisterexamen eller en master - examen, för att sedan doktorera. På de följande sidorna kan du läsa mer om våra program och kurser. Har du frågor kan du kontakta oss. På sista sidan ser du vart du vänder dig. DAVID BÄCKMAN, alumn Tidigare ordförande i SÖFRE, Södertörns Förenade Ekonomer. Idag på Länsförsäkringar Hur kom det sig att du började dina studier just på vår institution här på Södertörn? Vad tänker du på när Södertörn kommer på tal? 5

6 HANNA LIDGREN, student Ekonomi, teknik och design 9 ekonomiprogram på grundnivå Varför valde du just Ekonomi, teknik och design? Jag sökte information om utbildningar inom både ekonomi och kreativ design. Här hittade jag en unik kombination som lockade mig. Vad tycker du om programmet? Kombinationen av ämnen ger helt olika sidor av design. Första året hade jag svårt att se den röda tråden, men ju längre jag gått har den röda tråden blivit tydligare. Nu ser jag hur kurserna kompletterar varandra. Är du nöjd med ditt val av utbildning? Jag är väldigt nöjd. Jag har sett flera platsannonser där jag sett att jag skulle platsa. Men jag är inte mätt på kunskap. Jag vill plocka ut mitt område, lära mig mer om någon bit. Något drömjobb? Marknadsföring är det jag är mest intresserad av. Jag vill jobba i en miljö där man inte är rädd för att testa nya saker, och vill kunna ifrågasätta arbetsmetoder. EMELIE KYRK, student Ekonomie kandidatprogrammet Beskriv utbildningen! Det är ett brett program och man får snabbt en klar bild av vad ämnet ekonomi är och vad en ekonom sysslar med. Man kan välja mellan olika inriktningar. Jag har valt redovisning och finansiering. Vi har också en valbar termin då man kan välja ett ämne själv. Den terminen pågår nu och jag pluggar juridik. Vad är det bästa med programmet? Allt! Det är en bra utbildning och man lär sig väldigt mycket. Varför fastnade du för programmet? Ämnet tilltalade mig. Föreläsningarna var intressanta. Jag har alltid gillat politik och samhälle och insåg att samhället bygger på ekonomi. Det är Södertörns högskolas förtjänst att jag vill lära mig mer hela tiden. Jag är inte ett dugg skoltrött och skulle kunna plugga hela livet. Vad vill du jobba med i framtiden? Just nu vill jag bli revisor och jobba med företagsanalyser och revision. Ekonomi, teknik och design Designens betydelse som konkurrensfaktor ökar och här finns många utmaningar för välutbildade. Vill du arbeta med att planera, leda och genomföra designprojekt är detta programmet för dig. Utbildningen kombinerar företags ekonomi, teknik, kultur- och designhistoria med studier i form och design. Delar av programmet ges i samarbete med KTH och Konstfack. Efter de inledande terminernas breda historiska och sociologiska perspektiv följer tre terminers koncentration på förutsättningarna för att kunna driva designprojekt. Här betonas samverkan mellan design, marknadsföring och teknik. Under denna tid studerar du också den industriella produktionens ekonomiska och tekniska grunder. Slutligen studerar du form, färg och design. Du läser företagsekonomi, designhistoria, samhälls- och kulturhistoria. Produktionsstyrning och materiallära läser du i samarbete med KTH. Färg och form och designmetodik läses i samarbete med Konstfack. Med en allt hårdare konkurrens inte minst från lågprisländer ser både stora och små företag design som en strategisk resurs. Programmet Ekonomi, teknik och design är en mångvetenskaplig utbildning som utgår från att kunskaper i både kommersiella, tekniska och estetiska förutsättningar är nödvändiga för att kunna driva designprojekt. Du får inte bara utbildning i företagsekonomi utan också de nödvändiga kunskaper om tekniska produktionssystem och den design som är ett nödvändigt konkurrensmedel både för traditionella tillverkningsföretag som för nya företag inom design och mode. Ekonomie kandidatprogrammet Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier. De två första åren läser alla ett sammanhållet basblock. I det ingår företagsekonomi, national ekonomi, handelsrätt och ekonomisk statistik. Den femte terminen läser du valfria kurser. Det kan innebära att du väljer att läsa en termin utomlands men du kan också välja att läsa ett annat ämne för att på så sätt ge din utbildning en egen profil. Om du siktar på en framtid som revisor så rekommenderas du att läsa affärsjuridik och beskattningsrätt den valfria terminen. Under sjätte terminen väljer du en fördjupningsinriktning inom företagsekonomi. De inriktningar vi erbjuder är: Organisation och förvaltning, Redovisning och finansiering, Personal och ledarskap samt Marknadsföring och service management. Under denna termin skriver du också en kandidat uppsats inom ramen för din inriktning. Utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta med självständiga och kvalificerade arbets uppgifter. Designer/Marknadskoordinator - Noroffoce AB Konsult - EuroFutures AB Kvalitetstekniker - AstraZenica Tablet Production Ekonom - Dustcontrol Butikschef - MQ Account Manager Controller - Inabler AB Trainee - GE Money bank Ekonomiassistent - Peab Sverige AB Commodity Manager - American Express Product Manager - Atari Nordic Ekonomi- och VD assistent - IBC Euroforum Inom allt fler områden efterfrågas ekonomiska kunskaper. Ekonomie kandidat programmet ger dig breda kunskaper i ekonomiska ämnen och en stabil grund både för yrkesliv och för fortsatta studier. Första kullen tar examen sommaren Utbildningen ges på de flesta lärosäten i Sverige och ger möjlighet till många olika arbeten som: controller/analytiker, marknadsansvarig, redovisningsekonom, administrativ chef, redovisningsassistent, säljkonsult, kostnadsanalytiker etc. 6 Utbildningar i ekonomi och företagande

7 Vårt utbildnings- och kursutbud utvecklas fortlöpande, både med hänsyn till arbetslivets krav och utifrån den vetenskapliga utvecklingen. Vår forskning ligger därför som grund för våra ekonom utbildningar. Det gäller även magister- och masterprogrammen. KARIN RENSTRÖM, student Entreprenörskap, innovation och marknad Varför valde du programmet? Jag ville läsa ekonomi därför att jag ville läsa marknadsföring. Men jag ville ha något mer än bara ekonomi, att något skulle sticka ut med utbildningen. Med entreprenörsprogrammet får jag något extra. Det känns nytt och kreativt. Entreprenörskap, innovation och marknad Kreativitet och innovation ligger till grund för allt nyskapande. En entreprenör förstår sin och andras innovations- och skaparkraft. Hon eller han har lärt sig att se nya möjligheter i ett hav av problem. Det är oumbärliga egenskaper i alla typer av organisationer. Programmet ger dig kunskaper om hur människors initiativ, skaparkraft och entreprenörskap framhävs och utvecklas. Det integrerar teori och praktik genom fadderföretagverksamhet. Programmet förser dig med de verktyg du behöver för att bli en god entreprenör. Programmet ger, utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv, kunskaper om framväxten av ett samhälle där individuella initiativ och entreprenörskap framhävs och utvecklas. Utbildningen uppmuntrar ett självständigt, analytiskt och kritiskt tänkande. Du har flera huvudområden att välja mellan, till exempel företagsekonomi, national ekonomi, sociologi och statsvetenskap. Den första terminen läser du en gemensam mångvetenskaplig baskurs. Du läser då kurser i kreativitet, innovation, entreprenörskap och ekonomi ur ett företags-, samhälls- och kulturellt perspektiv. Under terminerna två och tre läser du ditt huvudämne och därefter kurser som är specifika för programmet, till exempel ekonomisk förändring och globalisering, affärsutveckling och företagande eller projektorganisation. Här integreras teori och praktik genom att du gör projektarbeten hos fadderföretag. Programmet avslutas med att du bland annat gör ett examensarbete. Redovisningsekonom Manpower Professional Kontorschef Alice Systems AB Marknadsansvarig Delsey Ekonom Falck Räddningskår AB Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers Butikschef Swedemount Sportswear & Fashion Personlig bankman Nordea Ekonom Nordea Finans Chefscontroller SEB Kort Medieanalytiker Aitellu AB Regionchef Ung Företagssamhet Licensierad aktiemäklare Sparbanken Västra Mälardalen Är programmet ett alternativ även för studenter som inte kan tänka sig att starta eget företag? Absolut. Programmet handlar inte bara om att starta eget, utan om att se möjligheterna och tänka på ett annat sätt. Dessutom har vi nära kontakt med näringslivet. Vill man ha ett bra studentliv är programmet också bra, eftersom man får träffa andra kreativa personer. Vi är en liten grupp och alla är driftiga och engagerade. Vad vill du jobba med i fram tiden? Just nu lockar marknadsföring, men jag vet inte i vilken form. Tidigare var jag inriktad på att jobba inom reklambranschen, men i och med att jag haft företagsekonomi som inriktning har jag blivit mer intresserad av att jobba på marknadsavdelningen på något företag. Internationella ekonomprogrammet Idag agerar allt fler företag globalt och arbetsmarknaden för ekonomer blir allt mer internationell. Det Internationella ekonomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta i ett internationellt sammanhang och som vill använda främmande språk som arbetsverktyg. Utöver kunskap i företagsekonomi ger programmet dig en djupare förståelse för hur ett framgångsrikt multinationellt företag organiseras, leds och styrs. Utbildningen strävar efter att integrera ämneskunskaper inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, statistik, ekonomisk historia och språk. Denna integrering syftar till att ge dig en överblick och en helhetssyn på ämnet ekonomi. Under den första delen av utbildningen läser du grundläggande kurser i företagsekonomi. Därefter läser du nationalekonomi, ekonomisk statistik och handelsrätt. Under den näst sista terminen har du 30 valbara högskolepoäng, där du har möjlighet att läsa ett främmande språk i Sverige eller utomlands. Vi samarbetar med universitet i Europa, Asien, Australien, Afrika, USA och Latin Amerika. Den sista terminen skriver du ett examensarbete inom internationell företagsekonomi. Marknadsassistent IDG europé Ekonom Försvarmakten Product manager Marssh AB Financial accountant Prologs management AB Seniorkonsult Handels utredningsinstitut Cost analyst GE Money Bank Country product manager EF Corporate Language Training Ekonom Elektroskandia AB Sales person Fujitsu Simens computer Group internal auditor Elektrolux Group controller Swedish Space Corporation Adminstrativ chef och Controller Acta kapitalförvaltning Ekonom Ski Star AB Coordinator Nordic Capital Marknadsassistent Hansa World HÅKAN RUDELS, har läst Internationella ekonomprogrammet. Marknadsdirektör på Bonnierförlagen Beskriv ditt arbete! Jag är marknadsdirektör på Bonnierförlagen med ansvar för marknadsföring, PR, information och försäljning på en avdelning med ca 50 personer. Redan under studietiden arbetade jag i en bokhandel och slapp på det sättet att ta studielån och byggde parallellt upp en kunskap om böcker och ansvar för en organisation. Jag blev under den här tiden först butiks chef och sedan försäljningschef. Efter studier - na på Södertörn blev jag tillfrågad om jag ville börja jobba som produktchef på Albert Bonniers Förlag. Vilken nytta hade du av din utbildning? Oavsett vad man pluggar får man en grund att stå på och en kritisk syn. Det gör att vad man än ställs inför hittar man ett systematiskt sätt att gå vidare. Sedan har jag också haft nytta av kunskaperna som ekonomi, produktkalkyler och marknadsföring. På Södertörn fanns ett stort engagemang. Något råd till blivande studenter? Försök arbeta samtidigt, studierna är en biljett till att få visa upp sig, men kontakter och erfarenheter är viktigt. Den riktiga världen är så otroligt annorlunda än högskolan. Utbildningar i ekonomi och företagande 7

8 Konst, kultur och ekonomi Det här är programmet för dig som är intresserad av att arbeta med konst och kultur. Programmet ger dig kunskaper i kulturvetenskap och företagsekonomi. Du läser också till exempel kulturpolitik, upphovsrätt och projektledning. Internationellt kallas denna typ av utbildning för Cultural Management. CHRISTOPHER MAIR, har läst Konst, kultur och ekonomi. Projektledare på Riks teatern Beskriv programmet Konst, kultur och ekonomi! Man kan kalla den en kulturproducentutbildning där man varvar företagsekonomi med kulturämnen och läser allt från konstproduktion till kultur politik. Hur är det att läsa så skilda ämnen som ekonomi och kulturämnen? Det är inte så stor skillnad som man kan tro. I och med att man själv kan styra ekonomi ämnet mot kultursektorn, till exempel inom organisations- och kommunikationskurserna, får man en kontext och en djupare kunskap om branschen. Kultursektorn eller kulturindustrin expanderar och innefattar idag allt från traditionella konstformer såsom bildkonst, scenkonst och film till festivaler, events, sponsring och andra kreativa industrier. Under utbildningens gång arbetar du både enskilt och i projekt där du har möjlighet att studera, analysera och kritiskt granska såväl offentliga och privata kulturorganisationer som näringslivets organisationer. I utbildningen ingår även praktik som examineras. Efter utbildningen kan du arbeta inom exempelvis teater-, film-, musikproduktion och event. Men du kan även arbeta inom närings livet där det finns ett allt större behov av att skapa kreativa och innovativa miljöer. Det innebär att företag i allt större utsträckning samarbetar med konstnärer och andra inom kultursektorn i olika typer av projekt. Kanske blir du den som ansvarar för före - tagets event- och sponsrings projekt? Logistik och ekonomi Marknadsförare Dansens hus Producent Stockholm stadsmuseum Ekonom Moderna muséet Ekonom Alfa Laval Producent Frilansteater Event manager Cirkus Cirkör Kulturproducent Botkyrka kommun Kulturproducent Huddinge kommun Artistförmedlare PJP production Logistik är styrning av material- och varuflöden i tid och rum. Målsättningen är rätt vara på rätt plats vid rätt tidpunkt med minsta möjliga påverkan på vår miljö. LINA SPORRE, har läst Logistik och ekonomi. Logistikansvarig på Gant Sweden AB Beskriv utbildningen! Ämnet logistik handlar om att ha koll på flöden. Att saker och ting finns på rätt plats vid rätt tid. De två ämnena i utbildningen logistik och ekonomi hänger ihop väldigt mycket. Vilken nytta av din utbildning har du i ditt arbete? Jag har haft mest nytta av logistiken, att jag lärt mig termer och fått helhetsförståelsen för vad logistik innebär. Sedan är man aldrig fullärd när man slutar en utbildning. Studierna är en platå, en grund att bygga vidare på. Belastningen på den globala miljön har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Utbildningen är utformad i nära samarbete med närings livet och bygger på huvudtanken kvalitet och långsiktig hållbar utveckling. Det här är ett program som passar både för dig utan tidigare erfarenhet och för dig som redan är yrkesverksam inom logistikområdet. Näringslivets behov av utbildade ekonomer till logistikbefattningar ökar. Programmet kombinerar därför ekonomi och logistik och lägger tyngdpunkten på företagsekonomi och ekonomisktekniska styrsystem för materialadministration. Logistik och eko - nomiprogrammet bedrivs i nära samarbete med näringslivet och många av före läsarna är verksamma inom industrin. Projektarbeten på olika kurser görs ofta ute på olika företag. Programmet kombinerar ekonomi och logistik och lägger tyngdpunkten på företagsekonomi och ekonomisk- tekniska styrsystem för materialadministration. Du läser också kurser i statistik, produktionsteknik, transportsystem, kvalitetssäkring, miljöteknik och projekt metodik. Studierna avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete. Management med IT Materialplanerare Scania AB Redovisningsansvarig Svenska Petroleum AB Koordinator Astra Zeneca Konsultchef Randstad Logistik/koordinator Arvid Nordqvist Controller Scandlog Logisitiker Österströms Rederi AB Ekonom Manpower service AB Vice vd Antlantic film AB Inköpare Beijer Bygg Konsult TFK Institut för trafikforskning Logistikchef Kaffeknappen AB Rådgivare Alfred Berg Kapitalförvaltning Vill du kunna behärska två kompetensområden samtidigt? Programmet inriktar sig på den affärsmässiga användningen av datorer och förbereder dig för en framtid där du kan arbeta brett inom alla yrkesområden som förutsätter kunskaper inom både företagsekonomi och informationsteknik. CLARA SIWERTZ, har läst Management med IT. IT-konsult och IT-revisor Varför valde du Management med IT? Kombinationen av ekonomi och IT kändes rätt. Jag har lätt för siffror och matte, men ville också plugga IT, eftersom IT används överallt och kunskaperna behövs. Det bästa med programmet är att det innehåller praktisk till lämpning. Jag kände att vi levererade ett värde för en verklig kund. Vilken nytta har du av utbildningen i ditt arbete? Att jag har ett ben i varje område ett inom ekonomi och ett inom IT. Basen i programmet är 90 högskolepoäng i företagsekonomi och 90 högskolepoäng i informationsteknik. Studierna i företags - ekonomi ger dig djupa kunskaper om organisation, ekonomisk teori, ekonomisystem och ekonomistyrning, kundservice, informationssystem och ledarskap. Studierna i informationsteknik fokuseras mot beställarkompetens vid teknikutveckling. Detta innebär praktiska och teorietiska kunskaper om: Grundläggande datorteknik, till exempel skapande av professionella dokument och kalkyler, programmering samt olika datortekniska miljöer. Projektkompetens, det vill säga projektledning, projektstyrning samt kunskaper om objekt orienterad programmering och datornätverk. Beställarkompetens med fokus på effekt styrning. Området innehåller bland annat inter aktionsdesign, programutvecklings - modeller och programmering av nätapplikationer samt genom - förande av ett projekt med fokus på önskad effekt. Utbildningen i informationsteknik förutsätter att du har tillgång till bärbar dator med specificerad prestanda. Tidigare studenter från programmet för Management med IT arbetar idag inom bland annat privat och offentlig sektor och vissa är också egna företagare. Exempel på jobb är beställare av teknikutveckling, systemutvecklare, projektledare, system - förvaltare, verksamhets- och affärsutvecklare, controllers, produktchefer, marknadsförare och konsulter. 8 Utbildningar i ekonomi och företagande

9 Sport Management Idrotten ses idag som en naturlig del av samhället och i stor omfattning organiseras den fortfarande på ideell basis. Samtidigt har delar av idrottsrörelsen blivit alltmer kommersiell. Utvecklingen har skapat helt nya behov av kompetens för att sköta olika former av organisationer som finns inom idrottssektorn. Exempelvis efterfrågas kompetens inom ekonomistyrning, juridik, psykologi och marknadsföring. Programmet Sport management som omfattar sex terminers heltidsstudier har en administrativ inriktning och är lämplig för dig som lockas av att kunna kombinera idrottsintresse med ett intresse för ekonomi och ledarskap. Du får ökad förståelse för och kunskaper om den moderna idrottens olika ideella och kommers iella beståndsdelar och idrottens roll i samhället. Huvudämnet inom utbildningen är Företagsekonomi, som du kompletterar med delkurser i Juridik/Idrottsjuridik, Ledarskap och Personal administra tion, Event management/sportturism, Idrotts - historia, Idrottssociologi, Projektledning samt Idrott och Medier. Du får de grundläggande kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys som krävs för att framgångsrikt bemästra en ledningsbefattning i en modern idrottsorganisation. Du kan arbeta inom såväl den kommersiella som ideella idrottssektorn. Efter utbildningen har du behörighet att fortsätta studier - na inom företagsekonomi på avancerad nivå och bygga på med en magister- eller mastersexamen. Dessutom möter du en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden inom den nya snabb - växande idrottssektorn samt näringslivet i stort. Utbildningen är den enda i sitt slag i Stockholmsregionen. Den ger möjlighet till att arbeta i en chefsposition, bli projektledare eller spindeln i nätet på ett förbund, en förening, en eventarrangör eller på ett företag med idrotten som med- och motpart. Turismprogrammet Första utexamination sker sommaren SOFIA GARDHOLM, har deltagit i utvecklingen av programmet Vad handlar sport management om? När man blir utbildad inom sport management ska man kunna arbeta som spindeln i nätet i idrotts - världen. Idag drivs de flesta idrottsorganisationer som företag, så professionell kompetens inom området behövs. Man behöver kunskap om både den ideella och den kommersiella sidan av idrotten. På den ideella sidan finns föreningar som behöver organisation, administration och utveckling. Den kommersiella sidan innehåller idrottsorganisationers kommunikation utåt, sponsring, samarbeten och media. Du har själv läst ett motsvarande program och arbetar nu på Lidingöloppet och IFK Lidingö Fri - idrott. Vad hade du för drömmar om ditt framtida yrke när du utbildade dig? Det var min dröm att kunna kombinera mitt stora idrotts intresse med att jobba med business att både arbeta på kontor och ute på fältet. Jag vill arbeta nära idrotten, med att påverka och driva utvecklingen framåt. Och ja, jag tycker att mina drömmar har infriats! Turism är en av världens mest expansiva näringar. Det gäller inte minst ökningen av antal resenärer, antalet människor som arbetar med turism och omsättningen i turismföretagen. Södertörns högskolas turismprogram är inriktat både på privat- och affärsresande i storstads region. Denna profil är vi ensamma om i Sverige. Under de två första terminerna får du grundläggande kunskaper inom huvudområdet turismvetenskap. Under termin tre, fyra och fem väljer du ett av huvudområdena företagsekonomi, historia, geografi med kulturgeografisk inriktning, medieteknik eller sociologi. Vissa möjligheter finns att kombinera ditt huvudområde med andra turism relaterade ämnen. Företagsekonomin handlar om service, marknadsföring, affärsutveckling, ekonomiska bedömningar, egenföretagande, entreprenörskap och organisationsförmåga. Både historia och geografi är fokuserade på att skapa och förädla resmål och upplevelseorienterade attraktioner. Historieinriktningen ger dig även kunskap om att skapa turismprodukter och att marknadsföra dessa utifrån kulturhistoriska värden. Inom geografi studerar du samhällsplanering för turism inom den offentliga sektorn på nationell, regional och kommunal nivå. Sociologiinriktningen handlar om förmågan att ta fram kunskap och kommunicera den i individ- och organisationsnätverk. Medieteknik handlar också om kommunikationsförmåga inom turismnätverk, där fokus dock ligger på interaktiva medier och digital teknik. Det finns också möjligheter att läsa den femte terminen utomlands. Den sjätte terminen läser du klart studierna i turism ämnet med fokus på storstadsturism, affärs resande, turismutveckling och utför ett omfattande examens arbete i nära anknytning till arbetsmarknaden. Efter att ha läst turismvetenskap C kan du ansöka till en praktiktermin. Redaktionsarbete Meeting International Försäljning Pol Ferries Customer service Apollo Redovisning Scandlines AB Handläggare Nutek Area Manager Cultural Tours, Tyskland Projektledare Stockholm Visitors Board Reseproducent Kinaresor Försäljning och bokning Fritidsresor Reseledare Jambo Eventprojekt Vattenfall Redaktör Utflykter och Äventyr Reporter Hit och Dit i Sverige Mötesprojektassistent Stockholmsmässan Projektledare Gotland Convention Buerau Projektledare Aktivitetspartner AB Projektassistent och säljare Kistamässan KERSTIN LARSSON, har läst Turismprogrammet. Säljare Beskriv utbildningen! Programmet består av turism vetenskap A-, B- och C-kurs, och ett biämne som man väljer själv. Genom biämnet kan man koppla sin utbildning till det man är intresserad av och det man vill göra i framtiden. Jag valde geografi som inriktning. Förutom geografi A och B, läste jag också en termin utomlands. Vad är det bästa med programmet? Att man kan bygga det som man vill utifrån intresse och vad man vill göra i framtiden. Möjligheter att välja fritt finns, samtidigt som det finns en bas med turismvetenskap A, B och C, som gör att man får en kandidatexamen. Du har precis fått jobb. Beskriv ditt nya arbete! Jag kommer att jobba som sälj are och ha hand om hela säljbild en med allt vad det innebär av kundkontakter, offerter med mera. Ekonomistudier i andra program Förvaltningsprogrammet Omfattar studier i bland annat förvaltningsekonomi, organisationsformer samt ledarskap och personaladministration. Medicinteknisk ekonom Unik, mångvetenskaplig utbildning som kombinerar företagsekonomi, medicin och teknik. Ges i samarbete med Karolinska Institutet. Hur ser du tillbaka på din studietid? Jag ser på den som en väldigt bra tid, särskilt med tanke på att jag var lite skeptiskt till att studera. De tre åren gick så fort, men det var tre bra år då jag träffade bra människor, fick en examen, fick kunskaper och goda möjligheter för framtiden. Utbildningar i ekonomi och företagande 9

10 Avancerad nivå, magisterprogram THERESE JACOBSSON, STUDENT Magisterprogram i företagsekonomi Beskriv utbildningen! Att plugga på Södertörn har hela tiden känts väldigt rätt. Det är nytt, fräscht och har en storlek där man både får vara anonym och har närhet. Jag har nu en kandidat i internationell ekonomi och jag är väldigt nöjd med mitt val av program. Framför allt med programmets bredd. Nu bygger jag på med en Magister och kan om jag vill fortsätta med en Master. Vi var en stor grupp som började samtidigt men eftersom ekonomer är efterfrågade på arbetsmarknaden började många jobba direkt efter sin kandidatexamen. Vad har du fått med dig som person? Att jag utvecklats så mycket och att det har varit så intressant. Något jag kan rekommendera är att studera en termin utomlands. Själv tog jag chansen och åkte med Intek till Tyskland och var vansinnigt nöjd med det. Jag valde kurser i internationell ekonomi och EU-kunskap. Nu siktar jag mot att få jobb inom försäljning och marknad i ett internationellt svenskt företag. Entreprenörskap, innovation och marknad har varit intressant, nyttigt och ligger rätt i tiden. För dig som redan har en kandidatexamen erbjuder vi två ettåriga magisterprogram Magisterprogram i företagsekonomi 60 högskolepoäng Magisterprogram Programmet ger fördjupade kunskaper i företagsekonomi med fokus på innovationsverksamhet och förnyelse i företag och organisationer. Genom utbildningen utvecklas dina teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi. Magisterprogrammet omfattar två terminers heltidsstudier. Under första terminen läser du ämneskurser på avancerad nivå och fördjupar dina metodkunskaper. Andra terminen ägnas åt examens - uppsats som omfattar 30 högskolepoäng. Du lär dig att planera och genomföra en kvalificerad vetenskaplig undersökning inom en given tidsram. I den globala konkurrens som råder idag inriktar företag och organisationer sina krafter på entreprenörskaps- och innovations - förmåga. Utbildningen ger insikter och fördjupade kunskaper i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovations - förmåga i den globala konkurrensen. Du tränas i att använda dina teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att kunna identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Programstudierna ger dig relevanta och fördjupade metodkunskaper och adekvat tillämpningserfarenhet. Efter magisterexamen i företagsekonomi: Utbildningen ger dig förutsättningar för att utföra kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter. Du får en bred utbildning med spetskompetens inom entreprenörskaps- och innovationsfält. Din unika kompetens kan leda till arbete som förändringsagent inom de mest skiftande områden i olika företag och organisationer. HAROON CHOUDREY, student Magisterprogram i internationellt företagande Beskriv utbildningen! Jag är väldigt nöjd med utbildningen som är spännande och har ett annorlunda upplägg. Vi utgår ofta ifrån vetenskapliga studier och använder aktuella case när vi diskuterar. Det blir alltid spännande och lärorika diskussioner. Det beror också på att vi har mycket bra lärare. Jag har läst hela min utbildning under 4 år på Södertörn och jag är väldigt nöjd. Magisterexamen består av två kurser och en uppsats och vi är en väldigt bra grupp. Vi är inte fler än att vi har fått tillbaka den gamla klasskänslan. Stämningen är fantastisk. Snart är du klar. Vad siktar du mot? Först att klara min examen men sedan att få kombinera ekonomi med mitt intresse mode. Drömmen vore att i hård konkurrens komma in på Hennes & Mauritz trainéeprogram som ekonom. Under studie - tiden har jag arbetat extra på Nordea för att också skaffa meriter. Magisterprogram i internationellt företagande 60 högskolepoäng Magisterprogram De internationella frågorna blir allt viktigare i yrkeslivet. Goda kunskaper i internationell ekonomi, internationellt företagande och internationell rätt, erfarenheter av att bo och verka i andra länder och goda språkkunskaper ger därför en god grund för ett framgångsrikt yrkesliv. Genom programmet skaffar du dig teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av internationellt företagande, bland annat i det nya Europa och tillväxtmarknaderna i Asien. Du skaffar dig också en klar och tydlig bild av världsmarknaden ur ett internationellt ledarskapsperspektiv. I programmet förklaras både teoretiska och praktiska begrepp avseende internationellt företagande och den pågående globaliseringsprocessen. Vidare fokuserar programmet på samordningsmekanismer i multi- och transnationella företag, internationella tillväxtstrategier, strategier för forskning och utveckling, marknadsförings- och tillverkningsfunktioner samt frågor avseende utformning av organisationer och bildande av dotter bolag och filialer. Efter magisterexamen i internationellt företagande: Arbetsmarknaden för internationella ekonomer är god. Magisterprogrammet i internationellt företagande ger en lämplig grund för anställning på bland annat marknadsavdelningar inom bolag, banker, försäkringsbolag, branschorganisationer, internationella organisationer och institutioner samt forsknings- och konsultföretag. Det har visat sig att ekonomprogrammets internationella inriktning har varit framgångsrik. Många av de studenter som har gått ut programmet arbetar idag med internationella frågor i Sverige och utomlands. 10 Utbildningar i ekonomi och företagande

11 Avancerad nivå, masterprogram För dig som har en kandidatexamen finns även ett tvåårigt masterprogram Masterprogram i företagsekonomi 120 högskolepoäng Masterprogram Omvärldsförändringar, såväl institutionella som eko logiska, teknologiska, ekonomiska, politiska och demo grafiska, sker i allt snabbare takt. Detta leder till bland annat ökad osäkerhet och gör företagen sårbara för en global konkurrens, även på hemmaplan. Men omvärldsförändringar medför inte bara hot utan också möjlig heter. Programmet ger fördjupade kunskaper i företagsekonomi med fokus på innovationsverksamhet i företag och organisationer. Du får fördjupa dig främst i företag andets villkor i en global kontext och i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovations förmåga att bemöta konkurrensen. Du får möjlighet att träna din analytiska förmåga för att hantera omvärldsförändringar, att bemöta hotet och ta tillvara möjligheterna samt leda utvecklingen. I nära samarbete med forskningsgrupperna i de olika delämnena i företagsekonomi får du lära dig att använda teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Pro - gram studierna ger dig fördjupade metodkunskaper och adekvata tillämpningserfarenhet. Programstudierna omfattar fyra terminers heltids studier. Utbildningen är knuten till praktik genom en fadderföretagsverksamhet. Genom fadderföretagsverksamheten får du möjlighet att integrera teori och praktik och lära dig applicera vetenskapliga verktyg i ut - rednings arbete. Efter masterexamen i företagsekonomi: Utbildningen ger dig goda förutsättningar för att självständigt utföra kvalificerade arbetsuppgifter. Du får en bred utbildning med spetskompetens inom entre prenörskap och företagande. Kompetens i förändring sanalys och entreprenörskap är en unik och efterfrågad kompetens i samhällets alla sektorer. Din utbildning kan leda till arbete inom de mest skiftande områden och ger dig även behörighet till högre akademiska studier i forskar utbildning. GÜLAY KILICKIRAN, student Masterprogram i förfetagsekonomi Varför valde du programmet? Jag började plugga på Södertörn hösten Eftersom jag växt upp och bodde i Flemingsberg hade jag många kompisar som läst här tidigare. Södertörn var ett naturligt val även om jag tittade på andra skolor, men jag har aldrig ångrat valet av Södertörn. Jag tog min kandidatexamen i Politik, ekonomi och organisation och valde att fortsätta trots att de flesta som tog sin examen valde att börja arbeta. Vad gjorde att du ville fortsätta? Höga mål, jag ville bara fortsätta och hade siktet inställt på att arbeta utomlands, dessutom trivdes jag. Därför bestämde därför att gå vidare med en Kandidatexamen och håller nu på med min Master. Mitt intresse är redovisning och om jag ska kunna konkurrera om jobben utomlands måste jag ha en Master med mig i bagaget. Hur upplever du Masterutbildningen? Fördelarna är att jag upplever att tentor och seminarier driver fram en hög kvalité. Vi är heller inte fler än att vi kan vara med och påverka. Dessutom är man iakttagen på ett positivt sätt, det är jättebra för man lär sig mer. Tidigare kurser har också hjälpt till att plugga på en Master. Jag är väldigt nöjd med att jag valde att fortsätta på Södertörn samtidigt som det ökar möjligheten att få mitt drömjobb. Forskarutbildning på Södertörns högskola Forskning bygger på nyfikenhet och en vilja att göra nya upptäckter. Södertörns högskola bedriver mångvetenskaplig forskning inom: humaniora, samhälls-, livs- och utbildningsvetenskap. En betydande del av forskarutbildningen sker inom ramen för hög skolans egen forskar skola BEEGS (Baltic and East European Graduate School). Forskningsutbildning i företagsekonomi karakteriseras av fördjupade studier som ger doktoranden insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt utveckla doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare. Ut bildningen är vägen till de högsta akademiska examina: licentiatexamen och doktorsexamen. Målet med fors karutbildningen är att lära upp nya goda forskare och universitetslärare, vare sig de är aktiva inom den akademiska världen eller i näringslivet. Utbildningar i ekonomi och företagande 11

12 E-day är en arbetsmarknads dag för ekonomer som arrangeras av student föreningen Södertörns Förenade Ekonomer, SÖFRE, en gång om året. Att studera ekonomi och företagande Närhet till lärare och personal Här är det lätt att få kontakt med lärare och personal, och många av våra kurser och utbildningar är resultat av gräns överskridande samarbeten mellan olika ämnen. Genom den nära kontakten mellan studenter och lärare är det lätt att komma med synpunkter och påverka utbildningen. Som student får du fri tillgång till hög - skolans IT-system, en personlig e-postadress och tillgång till hög - skolans datorer. Här kan du delta i ett aktivt studentliv Studentlivet är fyllt av möjligheter till att ha kul tillsammans med andra. Studentkåren SöderS, studentföreningen Söder törns För - enade Ekonomer SÖFRE och dina kurs kamrater kommer att se till att du får många möjligheter till en givande studietid. Närheten till huvud staden och ett pulserande uteliv gör att du under din studie tid har tillgång till ett stort utbud av nöjen, inte bara på hög skolan. Möte med arbetslivet Du möter arbetslivet redan under din utbildning. Vårt mål är att du genom din utbildning skall få ett bra arbete och ett rikt, utvecklande arbetsliv. Därför skapar vi under din utbildning flera möjligheter för dig att möta arbetslivet. Det betyder att du arbetar med verkliga fall som examineras. Vi har en omfattande fadderföretagsverksamhet där du på ett företag får arbeta med en examinations - uppgift. Dessutom arrangeras arbetsmarknadsdagar och föredrag. Ett av Sveriges modernaste campus, i Stockholm Södertörns högskola ligger i Flemingsberg, cirka 15 minuter med pendeltåg från Stockholms Central, mitt i en kunskapsintensiv omgivning med studentbostäder. På vårt campus finns allt du behöver som student. Här finns nybyggda Moas båge med aula och föreläsningssalar. På campus finns bland annat caféer, restauranger, studentkåren, studentbokhandel och vårt moderna bibliotek där det är enkelt att träffa kursare och studera eller läsa kurslitteratur. Det är ett av Sveriges modernaste och är i hög grad ITbaserat. I anslutning till campus finns Karolinska Institutet, KTH, Karolinska universitets sjukhuset och andra kvalificerade forskningsmiljöer. Intresserad av att studera ekonomi på Södertörn? Om du undrar något och behöver prata med oss är du alltid välkommen till vårt infocenter Kompassen. Inför anmälan till höst- och vårtermin erbjuder högskolan också särskilda informationstillfällen. Så når du oss Utbildningsexpedition för Institutionen Ekonomi och företagande: , Studievägledning: , Studentkåren SöderS: , Södertörns högskola, Institutionen för Ekonomi och företagande Besök: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg, Stockholm

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT Kandidatprogram i vad är det? Det här hittar du på webben Finns det något mer du vill veta? Läs vidare En bra start i arbetslivet Programmet är ett samarbete mellan Företagsekonomi (FEK) och Data- och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng Dnr: 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp Eco Entrepreneur for Sustainable Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer NEKEG

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Masterprogram i ehälsa, 120 högskolepoäng Master Programme in ehealth, 120 credits

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Masterprogram i ehälsa, 120 högskolepoäng Master Programme in ehealth, 120 credits Dnr: 2016/6749 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för hälso och livsvetenskap Masterprogram i ehälsa, 120 högskolepoäng Master Programme in ehealth, 120 credits Nivå Avancerad nivå Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp HKS1K, The Uppsala Culture and Society Programme, 180 hp Anmälningskod: P5010 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5)

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/249 Utbildningsplan för Ledarska ap i slöjd och kulturhantverk (N1LES), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Leadership and Handicraft

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng Dnr. 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen Maj 1996 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement, 180 hp Anmälningskod: P1442 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer