Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi och företagande på Södertörns högskola"

Transkript

1 Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella ekonomprogrammet Konst, kultur och ekonomi Logistik och ekonomi Management med IT Sport Management Turismprogrammet Magister- och masterprogram

2 Företagsekonomi ett viktigt val Ekonomi och företagande är viktigt i varje verksamhet. Ge dig själv chansen att utvecklas och utbilda dig inom det område som du är intresserad av och som också kan ge dig möjligheten till det intressanta och meningsfulla arbete du drömmer om. På ingen annan högskola finner du en större bredd av ekonomiprogram. Ekonomi genomsyrar praktiskt taget allt i ett företag. Detta gäller inte bara ekonomiavdelningen utan även andra funktioner i organisationen. Det finns många olika beskrivningar av ämnet företags - ekonomi. Enkelt uttryckt är det läran om hur man på bästa sätt använder företagets eller organisationens resurser för att nå uppsatta mål. Företagsekonomi, som är tvärvetenskapligt, har utvecklats snabbt och är idag ett stort akademiskt ämne. Det indelas traditionellt i fyra olika områden: organisation, redovisning, finans - iering och marknads föring. I arbetslivet behöver du kunskaper från alla dessa områden och målet med alla våra program och kurser är att förbereda dig för arbetsuppgifter i organisationer, förvaltning eller företag. Utöver kunskaper i ämnet ska utbildningen också ge dig en förmåga till kritiskt tänkande och till att självständigt lösa komplexa problem. Du ska också tillgodogöra dig förmågan att följa och delta i kunskapsutvecklingen inom aktuell forskning. Företags - ekonomiämnet utvecklas hela tiden i takt med exempelvis internationalisering och snabb teknisk utveckling. Vår forskning skapar kvalitet i undervisningen Då samhälle och näringsliv förändras blir kopplingen till högskolans forskning självklar och nödvändig för utbildningens kvalitet. Därför är det naturligt för oss att alla våra forskare också deltar aktivt i vår grundutbildning. Som exempel på våra forsknings - områden kan nämnas: beslut och styrning i komplexa organisationer och forskning inom entreprenörskap. Andra forskningsområden är studier av företags överlevnadsstrategier i övergången till marknadsekonomi, studier av kulturens ekonomisering, studier av sjukvårdsreformer och studier av yrkesroller på finansmarknaderna. Vidare bedriver forskare på institutionen studier inom exempelvis kapitalmarknadens funktionssätt, företagsanalys och företagsstyrning, utländska direktinvesteringar, internationella valutatransaktioner, finansiella kriser samt varumärken och corporate branding. Dina studier är vårt gemensamma ansvar När du börjar studera på en högskola är det mycket som är annorlunda jämfört med hur det är i gymnasiet. Friheten är större men du har också mer ansvar för dina studier och för att lära dig det du behöver. Det kräver ditt engagemang och din noggranna planer - ing. Naturligtvis bygger en bra utbildning också på ett samspel mellan oss på institutionen som ansvarar för utbildningen och dig som tar del av den. Därför kan du förvänta dig att vi ser till att dina förutsättningar att studera blir de allra bästa. En ständigt pågående diskussion mellan dig och oss om hur utbildningen bedrivs blir därför nödvändig och den dialogen håller vi levande genom ett aktivt studentinflytande. Lägg grunden till en bra framtid Våra utbildningsprogram ger dig möjligheter till ett nära samarbete med arbetslivet genom till exempel praktik, exkursioner och gästföre läsare. Vi vinnlägger oss om att i utbildningen återspegla ett glo baliserat samhälle, med både djupa specialistkunskaper och breda generalistkunskaper. Studier vid Södertörns högskola känne tecknas av mångvetenskap, mångkulturalitet och med - borgerlig bildning. På de följande sidorna kan du läsa mer om våra program och kurser. Varmt välkommen till oss på Institutionen för Ekonomi och företagande (IEF) på Södertörns högskola. Fil. Dr. Ann-Sofie Köping Olsson, Prefekt EKONOMI OCH FÖRETAGANDE PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ansvarig utgivare Ann-Sofie Köping Olsson redaktör och text Karl-Gustaf Svanström layout Anders Bäckström foto Henrik Peel, Martina Huber, Robert Svanström, med flera SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA adress Södertörns högskola, Huddinge besök Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg, Stockholm tel fax Utbildningar i ekonomi och företagande

3 Utbildningar i ekonomi och företagande 3

4 4 Utbildningar i ekonomi och företagande

5 Det finns olika sätt att studera hos oss. Antingen väljer du ett av våra program eller någon av våra fristående kurser. Om du är osäker och det var länge sedan du studerade kan du välja Södertörns högkolas förberedande kurser för att komma igång med fortsatta studier. HEZAN HARIS, alumn, har läst fristående kurser. Ekonomi och redovisning på Blendow Group AB Vad minns du från din tid på Södertörn? Några råd till blivande studenter? Kandidatprogram Ett program är sammansatt av olika kurser, ut valda för att ge en viss kunskapsgrund. Program men på grundnivå är på tre år och ger dig en kandidat examen. Hos oss på Institutionen för Ekonomi och företagande (IEF) kan du välja mellan nio olika kandidatprogram: All högskoleutbildning bygger på kurser. En kurs behandlar ofta ett visst ämne. Kurserna kan variera i längd och genom att läsa kurser kan du skapa din egen utbildning. Du måste läsa minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi. Då har du möjlighet att ta din grund examen i ämnet. Skulle du dess utom bestämma dig för att läsa minst 30 högskolepoäng i national - ekonomi, 15 högskolepoäng i juridik och 15 hög skolepoäng i ekonomisk statistik så är du, precis som studenterna på Ekonomie kandidatprogrammet, en komplett och konkurrenskraftig ekonom, färdig för de stora och tunga uppdragen i näringsliv, stat, kommun och landsting. I nationalekonomi studerar du de dominerande ekonomiska teoribildningarna. Utifrån dessa teoribildningar analyseras centrala och aktuella samhällsekonomiska problem. Inom juridik kan du bland annat läsa affärsjuridik, beskattningsrätt och handelsrätt. I ekonomisk statistik lär du dig att analysera och dra rätt slutsatser från olika former av data för att kunna förstå olika samband. Tvekar du om högskolestudier är något för dig eller är det länge sedan du pluggade? För en del är det ett stort steg att börja studera på högskolan. För den som känner sig osäker och vill prova på hur högskolestudier är, har Södertörns hög - skola en förberedande kurs Introduktion till högskolestudier. Kursen ger dig en grundläggande akademisk allmänbildning och redskap för fortsatta studier. Målet är att du skall känna större självförtroende inför dina fortsatta studier och klara dem enklare, snabbare och effektivare. Denna kurs, med godkänt resultat, kan räknas in i en kandidat examen baserad på fri - stående kurser. Många av våra studenter väljer att läsa någon termin utomlands. Södertörn har cirka 250 utbytes platser vid utländska universitet inom utbytesprogrammen Erasmus, ISEP och Linnaeus-Palme. Vi har även enskilda avtal med andra universitet, så kallade bilaterala avtal. För samtliga utbytes platser gäller att du som student inte behöver betala någon undervisnings - avgift vid det mottagande universitetet. Du kan också tillgodoräkna dig de kurser som du läser i din examen. Har du frågor redan nu, mejla:. När du är klar med din utbildning hos oss på Institutionen för Ekonomi och företagande kommer du att tillhöra en exklusiv yrkeskår av ekonomer vars kännemärken är yrkesstolthet och gemenskap. Din kunskap och kompetens kommer att efterfrågas både nationellt och internationellt. Vill du bygga vidare på din kandidat - examen kan du studera vidare och läsa in en magisterexamen eller en master - examen, för att sedan doktorera. På de följande sidorna kan du läsa mer om våra program och kurser. Har du frågor kan du kontakta oss. På sista sidan ser du vart du vänder dig. DAVID BÄCKMAN, alumn Tidigare ordförande i SÖFRE, Södertörns Förenade Ekonomer. Idag på Länsförsäkringar Hur kom det sig att du började dina studier just på vår institution här på Södertörn? Vad tänker du på när Södertörn kommer på tal? 5

6 HANNA LIDGREN, student Ekonomi, teknik och design 9 ekonomiprogram på grundnivå Varför valde du just Ekonomi, teknik och design? Jag sökte information om utbildningar inom både ekonomi och kreativ design. Här hittade jag en unik kombination som lockade mig. Vad tycker du om programmet? Kombinationen av ämnen ger helt olika sidor av design. Första året hade jag svårt att se den röda tråden, men ju längre jag gått har den röda tråden blivit tydligare. Nu ser jag hur kurserna kompletterar varandra. Är du nöjd med ditt val av utbildning? Jag är väldigt nöjd. Jag har sett flera platsannonser där jag sett att jag skulle platsa. Men jag är inte mätt på kunskap. Jag vill plocka ut mitt område, lära mig mer om någon bit. Något drömjobb? Marknadsföring är det jag är mest intresserad av. Jag vill jobba i en miljö där man inte är rädd för att testa nya saker, och vill kunna ifrågasätta arbetsmetoder. EMELIE KYRK, student Ekonomie kandidatprogrammet Beskriv utbildningen! Det är ett brett program och man får snabbt en klar bild av vad ämnet ekonomi är och vad en ekonom sysslar med. Man kan välja mellan olika inriktningar. Jag har valt redovisning och finansiering. Vi har också en valbar termin då man kan välja ett ämne själv. Den terminen pågår nu och jag pluggar juridik. Vad är det bästa med programmet? Allt! Det är en bra utbildning och man lär sig väldigt mycket. Varför fastnade du för programmet? Ämnet tilltalade mig. Föreläsningarna var intressanta. Jag har alltid gillat politik och samhälle och insåg att samhället bygger på ekonomi. Det är Södertörns högskolas förtjänst att jag vill lära mig mer hela tiden. Jag är inte ett dugg skoltrött och skulle kunna plugga hela livet. Vad vill du jobba med i framtiden? Just nu vill jag bli revisor och jobba med företagsanalyser och revision. Ekonomi, teknik och design Designens betydelse som konkurrensfaktor ökar och här finns många utmaningar för välutbildade. Vill du arbeta med att planera, leda och genomföra designprojekt är detta programmet för dig. Utbildningen kombinerar företags ekonomi, teknik, kultur- och designhistoria med studier i form och design. Delar av programmet ges i samarbete med KTH och Konstfack. Efter de inledande terminernas breda historiska och sociologiska perspektiv följer tre terminers koncentration på förutsättningarna för att kunna driva designprojekt. Här betonas samverkan mellan design, marknadsföring och teknik. Under denna tid studerar du också den industriella produktionens ekonomiska och tekniska grunder. Slutligen studerar du form, färg och design. Du läser företagsekonomi, designhistoria, samhälls- och kulturhistoria. Produktionsstyrning och materiallära läser du i samarbete med KTH. Färg och form och designmetodik läses i samarbete med Konstfack. Med en allt hårdare konkurrens inte minst från lågprisländer ser både stora och små företag design som en strategisk resurs. Programmet Ekonomi, teknik och design är en mångvetenskaplig utbildning som utgår från att kunskaper i både kommersiella, tekniska och estetiska förutsättningar är nödvändiga för att kunna driva designprojekt. Du får inte bara utbildning i företagsekonomi utan också de nödvändiga kunskaper om tekniska produktionssystem och den design som är ett nödvändigt konkurrensmedel både för traditionella tillverkningsföretag som för nya företag inom design och mode. Ekonomie kandidatprogrammet Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier. De två första åren läser alla ett sammanhållet basblock. I det ingår företagsekonomi, national ekonomi, handelsrätt och ekonomisk statistik. Den femte terminen läser du valfria kurser. Det kan innebära att du väljer att läsa en termin utomlands men du kan också välja att läsa ett annat ämne för att på så sätt ge din utbildning en egen profil. Om du siktar på en framtid som revisor så rekommenderas du att läsa affärsjuridik och beskattningsrätt den valfria terminen. Under sjätte terminen väljer du en fördjupningsinriktning inom företagsekonomi. De inriktningar vi erbjuder är: Organisation och förvaltning, Redovisning och finansiering, Personal och ledarskap samt Marknadsföring och service management. Under denna termin skriver du också en kandidat uppsats inom ramen för din inriktning. Utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta med självständiga och kvalificerade arbets uppgifter. Designer/Marknadskoordinator - Noroffoce AB Konsult - EuroFutures AB Kvalitetstekniker - AstraZenica Tablet Production Ekonom - Dustcontrol Butikschef - MQ Account Manager Controller - Inabler AB Trainee - GE Money bank Ekonomiassistent - Peab Sverige AB Commodity Manager - American Express Product Manager - Atari Nordic Ekonomi- och VD assistent - IBC Euroforum Inom allt fler områden efterfrågas ekonomiska kunskaper. Ekonomie kandidat programmet ger dig breda kunskaper i ekonomiska ämnen och en stabil grund både för yrkesliv och för fortsatta studier. Första kullen tar examen sommaren Utbildningen ges på de flesta lärosäten i Sverige och ger möjlighet till många olika arbeten som: controller/analytiker, marknadsansvarig, redovisningsekonom, administrativ chef, redovisningsassistent, säljkonsult, kostnadsanalytiker etc. 6 Utbildningar i ekonomi och företagande

7 Vårt utbildnings- och kursutbud utvecklas fortlöpande, både med hänsyn till arbetslivets krav och utifrån den vetenskapliga utvecklingen. Vår forskning ligger därför som grund för våra ekonom utbildningar. Det gäller även magister- och masterprogrammen. KARIN RENSTRÖM, student Entreprenörskap, innovation och marknad Varför valde du programmet? Jag ville läsa ekonomi därför att jag ville läsa marknadsföring. Men jag ville ha något mer än bara ekonomi, att något skulle sticka ut med utbildningen. Med entreprenörsprogrammet får jag något extra. Det känns nytt och kreativt. Entreprenörskap, innovation och marknad Kreativitet och innovation ligger till grund för allt nyskapande. En entreprenör förstår sin och andras innovations- och skaparkraft. Hon eller han har lärt sig att se nya möjligheter i ett hav av problem. Det är oumbärliga egenskaper i alla typer av organisationer. Programmet ger dig kunskaper om hur människors initiativ, skaparkraft och entreprenörskap framhävs och utvecklas. Det integrerar teori och praktik genom fadderföretagverksamhet. Programmet förser dig med de verktyg du behöver för att bli en god entreprenör. Programmet ger, utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv, kunskaper om framväxten av ett samhälle där individuella initiativ och entreprenörskap framhävs och utvecklas. Utbildningen uppmuntrar ett självständigt, analytiskt och kritiskt tänkande. Du har flera huvudområden att välja mellan, till exempel företagsekonomi, national ekonomi, sociologi och statsvetenskap. Den första terminen läser du en gemensam mångvetenskaplig baskurs. Du läser då kurser i kreativitet, innovation, entreprenörskap och ekonomi ur ett företags-, samhälls- och kulturellt perspektiv. Under terminerna två och tre läser du ditt huvudämne och därefter kurser som är specifika för programmet, till exempel ekonomisk förändring och globalisering, affärsutveckling och företagande eller projektorganisation. Här integreras teori och praktik genom att du gör projektarbeten hos fadderföretag. Programmet avslutas med att du bland annat gör ett examensarbete. Redovisningsekonom Manpower Professional Kontorschef Alice Systems AB Marknadsansvarig Delsey Ekonom Falck Räddningskår AB Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers Butikschef Swedemount Sportswear & Fashion Personlig bankman Nordea Ekonom Nordea Finans Chefscontroller SEB Kort Medieanalytiker Aitellu AB Regionchef Ung Företagssamhet Licensierad aktiemäklare Sparbanken Västra Mälardalen Är programmet ett alternativ även för studenter som inte kan tänka sig att starta eget företag? Absolut. Programmet handlar inte bara om att starta eget, utan om att se möjligheterna och tänka på ett annat sätt. Dessutom har vi nära kontakt med näringslivet. Vill man ha ett bra studentliv är programmet också bra, eftersom man får träffa andra kreativa personer. Vi är en liten grupp och alla är driftiga och engagerade. Vad vill du jobba med i fram tiden? Just nu lockar marknadsföring, men jag vet inte i vilken form. Tidigare var jag inriktad på att jobba inom reklambranschen, men i och med att jag haft företagsekonomi som inriktning har jag blivit mer intresserad av att jobba på marknadsavdelningen på något företag. Internationella ekonomprogrammet Idag agerar allt fler företag globalt och arbetsmarknaden för ekonomer blir allt mer internationell. Det Internationella ekonomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta i ett internationellt sammanhang och som vill använda främmande språk som arbetsverktyg. Utöver kunskap i företagsekonomi ger programmet dig en djupare förståelse för hur ett framgångsrikt multinationellt företag organiseras, leds och styrs. Utbildningen strävar efter att integrera ämneskunskaper inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, statistik, ekonomisk historia och språk. Denna integrering syftar till att ge dig en överblick och en helhetssyn på ämnet ekonomi. Under den första delen av utbildningen läser du grundläggande kurser i företagsekonomi. Därefter läser du nationalekonomi, ekonomisk statistik och handelsrätt. Under den näst sista terminen har du 30 valbara högskolepoäng, där du har möjlighet att läsa ett främmande språk i Sverige eller utomlands. Vi samarbetar med universitet i Europa, Asien, Australien, Afrika, USA och Latin Amerika. Den sista terminen skriver du ett examensarbete inom internationell företagsekonomi. Marknadsassistent IDG europé Ekonom Försvarmakten Product manager Marssh AB Financial accountant Prologs management AB Seniorkonsult Handels utredningsinstitut Cost analyst GE Money Bank Country product manager EF Corporate Language Training Ekonom Elektroskandia AB Sales person Fujitsu Simens computer Group internal auditor Elektrolux Group controller Swedish Space Corporation Adminstrativ chef och Controller Acta kapitalförvaltning Ekonom Ski Star AB Coordinator Nordic Capital Marknadsassistent Hansa World HÅKAN RUDELS, har läst Internationella ekonomprogrammet. Marknadsdirektör på Bonnierförlagen Beskriv ditt arbete! Jag är marknadsdirektör på Bonnierförlagen med ansvar för marknadsföring, PR, information och försäljning på en avdelning med ca 50 personer. Redan under studietiden arbetade jag i en bokhandel och slapp på det sättet att ta studielån och byggde parallellt upp en kunskap om böcker och ansvar för en organisation. Jag blev under den här tiden först butiks chef och sedan försäljningschef. Efter studier - na på Södertörn blev jag tillfrågad om jag ville börja jobba som produktchef på Albert Bonniers Förlag. Vilken nytta hade du av din utbildning? Oavsett vad man pluggar får man en grund att stå på och en kritisk syn. Det gör att vad man än ställs inför hittar man ett systematiskt sätt att gå vidare. Sedan har jag också haft nytta av kunskaperna som ekonomi, produktkalkyler och marknadsföring. På Södertörn fanns ett stort engagemang. Något råd till blivande studenter? Försök arbeta samtidigt, studierna är en biljett till att få visa upp sig, men kontakter och erfarenheter är viktigt. Den riktiga världen är så otroligt annorlunda än högskolan. Utbildningar i ekonomi och företagande 7

8 Konst, kultur och ekonomi Det här är programmet för dig som är intresserad av att arbeta med konst och kultur. Programmet ger dig kunskaper i kulturvetenskap och företagsekonomi. Du läser också till exempel kulturpolitik, upphovsrätt och projektledning. Internationellt kallas denna typ av utbildning för Cultural Management. CHRISTOPHER MAIR, har läst Konst, kultur och ekonomi. Projektledare på Riks teatern Beskriv programmet Konst, kultur och ekonomi! Man kan kalla den en kulturproducentutbildning där man varvar företagsekonomi med kulturämnen och läser allt från konstproduktion till kultur politik. Hur är det att läsa så skilda ämnen som ekonomi och kulturämnen? Det är inte så stor skillnad som man kan tro. I och med att man själv kan styra ekonomi ämnet mot kultursektorn, till exempel inom organisations- och kommunikationskurserna, får man en kontext och en djupare kunskap om branschen. Kultursektorn eller kulturindustrin expanderar och innefattar idag allt från traditionella konstformer såsom bildkonst, scenkonst och film till festivaler, events, sponsring och andra kreativa industrier. Under utbildningens gång arbetar du både enskilt och i projekt där du har möjlighet att studera, analysera och kritiskt granska såväl offentliga och privata kulturorganisationer som näringslivets organisationer. I utbildningen ingår även praktik som examineras. Efter utbildningen kan du arbeta inom exempelvis teater-, film-, musikproduktion och event. Men du kan även arbeta inom närings livet där det finns ett allt större behov av att skapa kreativa och innovativa miljöer. Det innebär att företag i allt större utsträckning samarbetar med konstnärer och andra inom kultursektorn i olika typer av projekt. Kanske blir du den som ansvarar för före - tagets event- och sponsrings projekt? Logistik och ekonomi Marknadsförare Dansens hus Producent Stockholm stadsmuseum Ekonom Moderna muséet Ekonom Alfa Laval Producent Frilansteater Event manager Cirkus Cirkör Kulturproducent Botkyrka kommun Kulturproducent Huddinge kommun Artistförmedlare PJP production Logistik är styrning av material- och varuflöden i tid och rum. Målsättningen är rätt vara på rätt plats vid rätt tidpunkt med minsta möjliga påverkan på vår miljö. LINA SPORRE, har läst Logistik och ekonomi. Logistikansvarig på Gant Sweden AB Beskriv utbildningen! Ämnet logistik handlar om att ha koll på flöden. Att saker och ting finns på rätt plats vid rätt tid. De två ämnena i utbildningen logistik och ekonomi hänger ihop väldigt mycket. Vilken nytta av din utbildning har du i ditt arbete? Jag har haft mest nytta av logistiken, att jag lärt mig termer och fått helhetsförståelsen för vad logistik innebär. Sedan är man aldrig fullärd när man slutar en utbildning. Studierna är en platå, en grund att bygga vidare på. Belastningen på den globala miljön har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Utbildningen är utformad i nära samarbete med närings livet och bygger på huvudtanken kvalitet och långsiktig hållbar utveckling. Det här är ett program som passar både för dig utan tidigare erfarenhet och för dig som redan är yrkesverksam inom logistikområdet. Näringslivets behov av utbildade ekonomer till logistikbefattningar ökar. Programmet kombinerar därför ekonomi och logistik och lägger tyngdpunkten på företagsekonomi och ekonomisktekniska styrsystem för materialadministration. Logistik och eko - nomiprogrammet bedrivs i nära samarbete med näringslivet och många av före läsarna är verksamma inom industrin. Projektarbeten på olika kurser görs ofta ute på olika företag. Programmet kombinerar ekonomi och logistik och lägger tyngdpunkten på företagsekonomi och ekonomisk- tekniska styrsystem för materialadministration. Du läser också kurser i statistik, produktionsteknik, transportsystem, kvalitetssäkring, miljöteknik och projekt metodik. Studierna avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete. Management med IT Materialplanerare Scania AB Redovisningsansvarig Svenska Petroleum AB Koordinator Astra Zeneca Konsultchef Randstad Logistik/koordinator Arvid Nordqvist Controller Scandlog Logisitiker Österströms Rederi AB Ekonom Manpower service AB Vice vd Antlantic film AB Inköpare Beijer Bygg Konsult TFK Institut för trafikforskning Logistikchef Kaffeknappen AB Rådgivare Alfred Berg Kapitalförvaltning Vill du kunna behärska två kompetensområden samtidigt? Programmet inriktar sig på den affärsmässiga användningen av datorer och förbereder dig för en framtid där du kan arbeta brett inom alla yrkesområden som förutsätter kunskaper inom både företagsekonomi och informationsteknik. CLARA SIWERTZ, har läst Management med IT. IT-konsult och IT-revisor Varför valde du Management med IT? Kombinationen av ekonomi och IT kändes rätt. Jag har lätt för siffror och matte, men ville också plugga IT, eftersom IT används överallt och kunskaperna behövs. Det bästa med programmet är att det innehåller praktisk till lämpning. Jag kände att vi levererade ett värde för en verklig kund. Vilken nytta har du av utbildningen i ditt arbete? Att jag har ett ben i varje område ett inom ekonomi och ett inom IT. Basen i programmet är 90 högskolepoäng i företagsekonomi och 90 högskolepoäng i informationsteknik. Studierna i företags - ekonomi ger dig djupa kunskaper om organisation, ekonomisk teori, ekonomisystem och ekonomistyrning, kundservice, informationssystem och ledarskap. Studierna i informationsteknik fokuseras mot beställarkompetens vid teknikutveckling. Detta innebär praktiska och teorietiska kunskaper om: Grundläggande datorteknik, till exempel skapande av professionella dokument och kalkyler, programmering samt olika datortekniska miljöer. Projektkompetens, det vill säga projektledning, projektstyrning samt kunskaper om objekt orienterad programmering och datornätverk. Beställarkompetens med fokus på effekt styrning. Området innehåller bland annat inter aktionsdesign, programutvecklings - modeller och programmering av nätapplikationer samt genom - förande av ett projekt med fokus på önskad effekt. Utbildningen i informationsteknik förutsätter att du har tillgång till bärbar dator med specificerad prestanda. Tidigare studenter från programmet för Management med IT arbetar idag inom bland annat privat och offentlig sektor och vissa är också egna företagare. Exempel på jobb är beställare av teknikutveckling, systemutvecklare, projektledare, system - förvaltare, verksamhets- och affärsutvecklare, controllers, produktchefer, marknadsförare och konsulter. 8 Utbildningar i ekonomi och företagande

9 Sport Management Idrotten ses idag som en naturlig del av samhället och i stor omfattning organiseras den fortfarande på ideell basis. Samtidigt har delar av idrottsrörelsen blivit alltmer kommersiell. Utvecklingen har skapat helt nya behov av kompetens för att sköta olika former av organisationer som finns inom idrottssektorn. Exempelvis efterfrågas kompetens inom ekonomistyrning, juridik, psykologi och marknadsföring. Programmet Sport management som omfattar sex terminers heltidsstudier har en administrativ inriktning och är lämplig för dig som lockas av att kunna kombinera idrottsintresse med ett intresse för ekonomi och ledarskap. Du får ökad förståelse för och kunskaper om den moderna idrottens olika ideella och kommers iella beståndsdelar och idrottens roll i samhället. Huvudämnet inom utbildningen är Företagsekonomi, som du kompletterar med delkurser i Juridik/Idrottsjuridik, Ledarskap och Personal administra tion, Event management/sportturism, Idrotts - historia, Idrottssociologi, Projektledning samt Idrott och Medier. Du får de grundläggande kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys som krävs för att framgångsrikt bemästra en ledningsbefattning i en modern idrottsorganisation. Du kan arbeta inom såväl den kommersiella som ideella idrottssektorn. Efter utbildningen har du behörighet att fortsätta studier - na inom företagsekonomi på avancerad nivå och bygga på med en magister- eller mastersexamen. Dessutom möter du en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden inom den nya snabb - växande idrottssektorn samt näringslivet i stort. Utbildningen är den enda i sitt slag i Stockholmsregionen. Den ger möjlighet till att arbeta i en chefsposition, bli projektledare eller spindeln i nätet på ett förbund, en förening, en eventarrangör eller på ett företag med idrotten som med- och motpart. Turismprogrammet Första utexamination sker sommaren SOFIA GARDHOLM, har deltagit i utvecklingen av programmet Vad handlar sport management om? När man blir utbildad inom sport management ska man kunna arbeta som spindeln i nätet i idrotts - världen. Idag drivs de flesta idrottsorganisationer som företag, så professionell kompetens inom området behövs. Man behöver kunskap om både den ideella och den kommersiella sidan av idrotten. På den ideella sidan finns föreningar som behöver organisation, administration och utveckling. Den kommersiella sidan innehåller idrottsorganisationers kommunikation utåt, sponsring, samarbeten och media. Du har själv läst ett motsvarande program och arbetar nu på Lidingöloppet och IFK Lidingö Fri - idrott. Vad hade du för drömmar om ditt framtida yrke när du utbildade dig? Det var min dröm att kunna kombinera mitt stora idrotts intresse med att jobba med business att både arbeta på kontor och ute på fältet. Jag vill arbeta nära idrotten, med att påverka och driva utvecklingen framåt. Och ja, jag tycker att mina drömmar har infriats! Turism är en av världens mest expansiva näringar. Det gäller inte minst ökningen av antal resenärer, antalet människor som arbetar med turism och omsättningen i turismföretagen. Södertörns högskolas turismprogram är inriktat både på privat- och affärsresande i storstads region. Denna profil är vi ensamma om i Sverige. Under de två första terminerna får du grundläggande kunskaper inom huvudområdet turismvetenskap. Under termin tre, fyra och fem väljer du ett av huvudområdena företagsekonomi, historia, geografi med kulturgeografisk inriktning, medieteknik eller sociologi. Vissa möjligheter finns att kombinera ditt huvudområde med andra turism relaterade ämnen. Företagsekonomin handlar om service, marknadsföring, affärsutveckling, ekonomiska bedömningar, egenföretagande, entreprenörskap och organisationsförmåga. Både historia och geografi är fokuserade på att skapa och förädla resmål och upplevelseorienterade attraktioner. Historieinriktningen ger dig även kunskap om att skapa turismprodukter och att marknadsföra dessa utifrån kulturhistoriska värden. Inom geografi studerar du samhällsplanering för turism inom den offentliga sektorn på nationell, regional och kommunal nivå. Sociologiinriktningen handlar om förmågan att ta fram kunskap och kommunicera den i individ- och organisationsnätverk. Medieteknik handlar också om kommunikationsförmåga inom turismnätverk, där fokus dock ligger på interaktiva medier och digital teknik. Det finns också möjligheter att läsa den femte terminen utomlands. Den sjätte terminen läser du klart studierna i turism ämnet med fokus på storstadsturism, affärs resande, turismutveckling och utför ett omfattande examens arbete i nära anknytning till arbetsmarknaden. Efter att ha läst turismvetenskap C kan du ansöka till en praktiktermin. Redaktionsarbete Meeting International Försäljning Pol Ferries Customer service Apollo Redovisning Scandlines AB Handläggare Nutek Area Manager Cultural Tours, Tyskland Projektledare Stockholm Visitors Board Reseproducent Kinaresor Försäljning och bokning Fritidsresor Reseledare Jambo Eventprojekt Vattenfall Redaktör Utflykter och Äventyr Reporter Hit och Dit i Sverige Mötesprojektassistent Stockholmsmässan Projektledare Gotland Convention Buerau Projektledare Aktivitetspartner AB Projektassistent och säljare Kistamässan KERSTIN LARSSON, har läst Turismprogrammet. Säljare Beskriv utbildningen! Programmet består av turism vetenskap A-, B- och C-kurs, och ett biämne som man väljer själv. Genom biämnet kan man koppla sin utbildning till det man är intresserad av och det man vill göra i framtiden. Jag valde geografi som inriktning. Förutom geografi A och B, läste jag också en termin utomlands. Vad är det bästa med programmet? Att man kan bygga det som man vill utifrån intresse och vad man vill göra i framtiden. Möjligheter att välja fritt finns, samtidigt som det finns en bas med turismvetenskap A, B och C, som gör att man får en kandidatexamen. Du har precis fått jobb. Beskriv ditt nya arbete! Jag kommer att jobba som sälj are och ha hand om hela säljbild en med allt vad det innebär av kundkontakter, offerter med mera. Ekonomistudier i andra program Förvaltningsprogrammet Omfattar studier i bland annat förvaltningsekonomi, organisationsformer samt ledarskap och personaladministration. Medicinteknisk ekonom Unik, mångvetenskaplig utbildning som kombinerar företagsekonomi, medicin och teknik. Ges i samarbete med Karolinska Institutet. Hur ser du tillbaka på din studietid? Jag ser på den som en väldigt bra tid, särskilt med tanke på att jag var lite skeptiskt till att studera. De tre åren gick så fort, men det var tre bra år då jag träffade bra människor, fick en examen, fick kunskaper och goda möjligheter för framtiden. Utbildningar i ekonomi och företagande 9

10 Avancerad nivå, magisterprogram THERESE JACOBSSON, STUDENT Magisterprogram i företagsekonomi Beskriv utbildningen! Att plugga på Södertörn har hela tiden känts väldigt rätt. Det är nytt, fräscht och har en storlek där man både får vara anonym och har närhet. Jag har nu en kandidat i internationell ekonomi och jag är väldigt nöjd med mitt val av program. Framför allt med programmets bredd. Nu bygger jag på med en Magister och kan om jag vill fortsätta med en Master. Vi var en stor grupp som började samtidigt men eftersom ekonomer är efterfrågade på arbetsmarknaden började många jobba direkt efter sin kandidatexamen. Vad har du fått med dig som person? Att jag utvecklats så mycket och att det har varit så intressant. Något jag kan rekommendera är att studera en termin utomlands. Själv tog jag chansen och åkte med Intek till Tyskland och var vansinnigt nöjd med det. Jag valde kurser i internationell ekonomi och EU-kunskap. Nu siktar jag mot att få jobb inom försäljning och marknad i ett internationellt svenskt företag. Entreprenörskap, innovation och marknad har varit intressant, nyttigt och ligger rätt i tiden. För dig som redan har en kandidatexamen erbjuder vi två ettåriga magisterprogram Magisterprogram i företagsekonomi 60 högskolepoäng Magisterprogram Programmet ger fördjupade kunskaper i företagsekonomi med fokus på innovationsverksamhet och förnyelse i företag och organisationer. Genom utbildningen utvecklas dina teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi. Magisterprogrammet omfattar två terminers heltidsstudier. Under första terminen läser du ämneskurser på avancerad nivå och fördjupar dina metodkunskaper. Andra terminen ägnas åt examens - uppsats som omfattar 30 högskolepoäng. Du lär dig att planera och genomföra en kvalificerad vetenskaplig undersökning inom en given tidsram. I den globala konkurrens som råder idag inriktar företag och organisationer sina krafter på entreprenörskaps- och innovations - förmåga. Utbildningen ger insikter och fördjupade kunskaper i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovations - förmåga i den globala konkurrensen. Du tränas i att använda dina teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att kunna identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Programstudierna ger dig relevanta och fördjupade metodkunskaper och adekvat tillämpningserfarenhet. Efter magisterexamen i företagsekonomi: Utbildningen ger dig förutsättningar för att utföra kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter. Du får en bred utbildning med spetskompetens inom entreprenörskaps- och innovationsfält. Din unika kompetens kan leda till arbete som förändringsagent inom de mest skiftande områden i olika företag och organisationer. HAROON CHOUDREY, student Magisterprogram i internationellt företagande Beskriv utbildningen! Jag är väldigt nöjd med utbildningen som är spännande och har ett annorlunda upplägg. Vi utgår ofta ifrån vetenskapliga studier och använder aktuella case när vi diskuterar. Det blir alltid spännande och lärorika diskussioner. Det beror också på att vi har mycket bra lärare. Jag har läst hela min utbildning under 4 år på Södertörn och jag är väldigt nöjd. Magisterexamen består av två kurser och en uppsats och vi är en väldigt bra grupp. Vi är inte fler än att vi har fått tillbaka den gamla klasskänslan. Stämningen är fantastisk. Snart är du klar. Vad siktar du mot? Först att klara min examen men sedan att få kombinera ekonomi med mitt intresse mode. Drömmen vore att i hård konkurrens komma in på Hennes & Mauritz trainéeprogram som ekonom. Under studie - tiden har jag arbetat extra på Nordea för att också skaffa meriter. Magisterprogram i internationellt företagande 60 högskolepoäng Magisterprogram De internationella frågorna blir allt viktigare i yrkeslivet. Goda kunskaper i internationell ekonomi, internationellt företagande och internationell rätt, erfarenheter av att bo och verka i andra länder och goda språkkunskaper ger därför en god grund för ett framgångsrikt yrkesliv. Genom programmet skaffar du dig teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av internationellt företagande, bland annat i det nya Europa och tillväxtmarknaderna i Asien. Du skaffar dig också en klar och tydlig bild av världsmarknaden ur ett internationellt ledarskapsperspektiv. I programmet förklaras både teoretiska och praktiska begrepp avseende internationellt företagande och den pågående globaliseringsprocessen. Vidare fokuserar programmet på samordningsmekanismer i multi- och transnationella företag, internationella tillväxtstrategier, strategier för forskning och utveckling, marknadsförings- och tillverkningsfunktioner samt frågor avseende utformning av organisationer och bildande av dotter bolag och filialer. Efter magisterexamen i internationellt företagande: Arbetsmarknaden för internationella ekonomer är god. Magisterprogrammet i internationellt företagande ger en lämplig grund för anställning på bland annat marknadsavdelningar inom bolag, banker, försäkringsbolag, branschorganisationer, internationella organisationer och institutioner samt forsknings- och konsultföretag. Det har visat sig att ekonomprogrammets internationella inriktning har varit framgångsrik. Många av de studenter som har gått ut programmet arbetar idag med internationella frågor i Sverige och utomlands. 10 Utbildningar i ekonomi och företagande

11 Avancerad nivå, masterprogram För dig som har en kandidatexamen finns även ett tvåårigt masterprogram Masterprogram i företagsekonomi 120 högskolepoäng Masterprogram Omvärldsförändringar, såväl institutionella som eko logiska, teknologiska, ekonomiska, politiska och demo grafiska, sker i allt snabbare takt. Detta leder till bland annat ökad osäkerhet och gör företagen sårbara för en global konkurrens, även på hemmaplan. Men omvärldsförändringar medför inte bara hot utan också möjlig heter. Programmet ger fördjupade kunskaper i företagsekonomi med fokus på innovationsverksamhet i företag och organisationer. Du får fördjupa dig främst i företag andets villkor i en global kontext och i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovations förmåga att bemöta konkurrensen. Du får möjlighet att träna din analytiska förmåga för att hantera omvärldsförändringar, att bemöta hotet och ta tillvara möjligheterna samt leda utvecklingen. I nära samarbete med forskningsgrupperna i de olika delämnena i företagsekonomi får du lära dig att använda teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Pro - gram studierna ger dig fördjupade metodkunskaper och adekvata tillämpningserfarenhet. Programstudierna omfattar fyra terminers heltids studier. Utbildningen är knuten till praktik genom en fadderföretagsverksamhet. Genom fadderföretagsverksamheten får du möjlighet att integrera teori och praktik och lära dig applicera vetenskapliga verktyg i ut - rednings arbete. Efter masterexamen i företagsekonomi: Utbildningen ger dig goda förutsättningar för att självständigt utföra kvalificerade arbetsuppgifter. Du får en bred utbildning med spetskompetens inom entre prenörskap och företagande. Kompetens i förändring sanalys och entreprenörskap är en unik och efterfrågad kompetens i samhällets alla sektorer. Din utbildning kan leda till arbete inom de mest skiftande områden och ger dig även behörighet till högre akademiska studier i forskar utbildning. GÜLAY KILICKIRAN, student Masterprogram i förfetagsekonomi Varför valde du programmet? Jag började plugga på Södertörn hösten Eftersom jag växt upp och bodde i Flemingsberg hade jag många kompisar som läst här tidigare. Södertörn var ett naturligt val även om jag tittade på andra skolor, men jag har aldrig ångrat valet av Södertörn. Jag tog min kandidatexamen i Politik, ekonomi och organisation och valde att fortsätta trots att de flesta som tog sin examen valde att börja arbeta. Vad gjorde att du ville fortsätta? Höga mål, jag ville bara fortsätta och hade siktet inställt på att arbeta utomlands, dessutom trivdes jag. Därför bestämde därför att gå vidare med en Kandidatexamen och håller nu på med min Master. Mitt intresse är redovisning och om jag ska kunna konkurrera om jobben utomlands måste jag ha en Master med mig i bagaget. Hur upplever du Masterutbildningen? Fördelarna är att jag upplever att tentor och seminarier driver fram en hög kvalité. Vi är heller inte fler än att vi kan vara med och påverka. Dessutom är man iakttagen på ett positivt sätt, det är jättebra för man lär sig mer. Tidigare kurser har också hjälpt till att plugga på en Master. Jag är väldigt nöjd med att jag valde att fortsätta på Södertörn samtidigt som det ökar möjligheten att få mitt drömjobb. Forskarutbildning på Södertörns högskola Forskning bygger på nyfikenhet och en vilja att göra nya upptäckter. Södertörns högskola bedriver mångvetenskaplig forskning inom: humaniora, samhälls-, livs- och utbildningsvetenskap. En betydande del av forskarutbildningen sker inom ramen för hög skolans egen forskar skola BEEGS (Baltic and East European Graduate School). Forskningsutbildning i företagsekonomi karakteriseras av fördjupade studier som ger doktoranden insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt utveckla doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare. Ut bildningen är vägen till de högsta akademiska examina: licentiatexamen och doktorsexamen. Målet med fors karutbildningen är att lära upp nya goda forskare och universitetslärare, vare sig de är aktiva inom den akademiska världen eller i näringslivet. Utbildningar i ekonomi och företagande 11

12 E-day är en arbetsmarknads dag för ekonomer som arrangeras av student föreningen Södertörns Förenade Ekonomer, SÖFRE, en gång om året. Att studera ekonomi och företagande Närhet till lärare och personal Här är det lätt att få kontakt med lärare och personal, och många av våra kurser och utbildningar är resultat av gräns överskridande samarbeten mellan olika ämnen. Genom den nära kontakten mellan studenter och lärare är det lätt att komma med synpunkter och påverka utbildningen. Som student får du fri tillgång till hög - skolans IT-system, en personlig e-postadress och tillgång till hög - skolans datorer. Här kan du delta i ett aktivt studentliv Studentlivet är fyllt av möjligheter till att ha kul tillsammans med andra. Studentkåren SöderS, studentföreningen Söder törns För - enade Ekonomer SÖFRE och dina kurs kamrater kommer att se till att du får många möjligheter till en givande studietid. Närheten till huvud staden och ett pulserande uteliv gör att du under din studie tid har tillgång till ett stort utbud av nöjen, inte bara på hög skolan. Möte med arbetslivet Du möter arbetslivet redan under din utbildning. Vårt mål är att du genom din utbildning skall få ett bra arbete och ett rikt, utvecklande arbetsliv. Därför skapar vi under din utbildning flera möjligheter för dig att möta arbetslivet. Det betyder att du arbetar med verkliga fall som examineras. Vi har en omfattande fadderföretagsverksamhet där du på ett företag får arbeta med en examinations - uppgift. Dessutom arrangeras arbetsmarknadsdagar och föredrag. Ett av Sveriges modernaste campus, i Stockholm Södertörns högskola ligger i Flemingsberg, cirka 15 minuter med pendeltåg från Stockholms Central, mitt i en kunskapsintensiv omgivning med studentbostäder. På vårt campus finns allt du behöver som student. Här finns nybyggda Moas båge med aula och föreläsningssalar. På campus finns bland annat caféer, restauranger, studentkåren, studentbokhandel och vårt moderna bibliotek där det är enkelt att träffa kursare och studera eller läsa kurslitteratur. Det är ett av Sveriges modernaste och är i hög grad ITbaserat. I anslutning till campus finns Karolinska Institutet, KTH, Karolinska universitets sjukhuset och andra kvalificerade forskningsmiljöer. Intresserad av att studera ekonomi på Södertörn? Om du undrar något och behöver prata med oss är du alltid välkommen till vårt infocenter Kompassen. Inför anmälan till höst- och vårtermin erbjuder högskolan också särskilda informationstillfällen. Så når du oss Utbildningsexpedition för Institutionen Ekonomi och företagande: , Studievägledning: , Studentkåren SöderS: , Södertörns högskola, Institutionen för Ekonomi och företagande Besök: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg, Stockholm

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Utbildningsspecial. Riv ur och spar

Utbildningsspecial. Riv ur och spar Riv ur och spar Utbildningsspecial 2010 S n a b b f a k t a o m t u r i s m e n s u t b i l d n i n g a r Julen är traditionernas tid mer än något annat. Därför försöker vi åter att behålla den gamla traditionen

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

&finans. Finansbranschen. >Framtid. Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet

&finans. Finansbranschen. >Framtid. Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet Framtid &finans En guide till studier inom finansområdet / 2008 Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet Finansbranschen Ljusa framtidsutsikter för den välutbildade Vad tycker studenterna? Röster

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2014/2015

Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Viktiga datum 2014 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser, 12 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle,

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Högskolan i. halmstad. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet.

Högskolan i. halmstad. Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. Högskolan i halmstad 2013 2014 Program och kurser Högskolan i Halmstad Plugga och bo mitt på västkusten! Välj studentstaden där du får utlopp för dina idéer och vänner för livet. från 0 till 100! Just

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer