Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi och företagande på Södertörns högskola"

Transkript

1 Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella ekonomprogrammet Konst, kultur och ekonomi Logistik och ekonomi Management med IT Sport Management Turismprogrammet Magister- och masterprogram

2 Företagsekonomi ett viktigt val Ekonomi och företagande är viktigt i varje verksamhet. Ge dig själv chansen att utvecklas och utbilda dig inom det område som du är intresserad av och som också kan ge dig möjligheten till det intressanta och meningsfulla arbete du drömmer om. På ingen annan högskola finner du en större bredd av ekonomiprogram. Ekonomi genomsyrar praktiskt taget allt i ett företag. Detta gäller inte bara ekonomiavdelningen utan även andra funktioner i organisationen. Det finns många olika beskrivningar av ämnet företags - ekonomi. Enkelt uttryckt är det läran om hur man på bästa sätt använder företagets eller organisationens resurser för att nå uppsatta mål. Företagsekonomi, som är tvärvetenskapligt, har utvecklats snabbt och är idag ett stort akademiskt ämne. Det indelas traditionellt i fyra olika områden: organisation, redovisning, finans - iering och marknads föring. I arbetslivet behöver du kunskaper från alla dessa områden och målet med alla våra program och kurser är att förbereda dig för arbetsuppgifter i organisationer, förvaltning eller företag. Utöver kunskaper i ämnet ska utbildningen också ge dig en förmåga till kritiskt tänkande och till att självständigt lösa komplexa problem. Du ska också tillgodogöra dig förmågan att följa och delta i kunskapsutvecklingen inom aktuell forskning. Företags - ekonomiämnet utvecklas hela tiden i takt med exempelvis internationalisering och snabb teknisk utveckling. Vår forskning skapar kvalitet i undervisningen Då samhälle och näringsliv förändras blir kopplingen till högskolans forskning självklar och nödvändig för utbildningens kvalitet. Därför är det naturligt för oss att alla våra forskare också deltar aktivt i vår grundutbildning. Som exempel på våra forsknings - områden kan nämnas: beslut och styrning i komplexa organisationer och forskning inom entreprenörskap. Andra forskningsområden är studier av företags överlevnadsstrategier i övergången till marknadsekonomi, studier av kulturens ekonomisering, studier av sjukvårdsreformer och studier av yrkesroller på finansmarknaderna. Vidare bedriver forskare på institutionen studier inom exempelvis kapitalmarknadens funktionssätt, företagsanalys och företagsstyrning, utländska direktinvesteringar, internationella valutatransaktioner, finansiella kriser samt varumärken och corporate branding. Dina studier är vårt gemensamma ansvar När du börjar studera på en högskola är det mycket som är annorlunda jämfört med hur det är i gymnasiet. Friheten är större men du har också mer ansvar för dina studier och för att lära dig det du behöver. Det kräver ditt engagemang och din noggranna planer - ing. Naturligtvis bygger en bra utbildning också på ett samspel mellan oss på institutionen som ansvarar för utbildningen och dig som tar del av den. Därför kan du förvänta dig att vi ser till att dina förutsättningar att studera blir de allra bästa. En ständigt pågående diskussion mellan dig och oss om hur utbildningen bedrivs blir därför nödvändig och den dialogen håller vi levande genom ett aktivt studentinflytande. Lägg grunden till en bra framtid Våra utbildningsprogram ger dig möjligheter till ett nära samarbete med arbetslivet genom till exempel praktik, exkursioner och gästföre läsare. Vi vinnlägger oss om att i utbildningen återspegla ett glo baliserat samhälle, med både djupa specialistkunskaper och breda generalistkunskaper. Studier vid Södertörns högskola känne tecknas av mångvetenskap, mångkulturalitet och med - borgerlig bildning. På de följande sidorna kan du läsa mer om våra program och kurser. Varmt välkommen till oss på Institutionen för Ekonomi och företagande (IEF) på Södertörns högskola. Fil. Dr. Ann-Sofie Köping Olsson, Prefekt EKONOMI OCH FÖRETAGANDE PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ansvarig utgivare Ann-Sofie Köping Olsson redaktör och text Karl-Gustaf Svanström layout Anders Bäckström foto Henrik Peel, Martina Huber, Robert Svanström, med flera SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA adress Södertörns högskola, Huddinge besök Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg, Stockholm tel fax Utbildningar i ekonomi och företagande

3 Utbildningar i ekonomi och företagande 3

4 4 Utbildningar i ekonomi och företagande

5 Det finns olika sätt att studera hos oss. Antingen väljer du ett av våra program eller någon av våra fristående kurser. Om du är osäker och det var länge sedan du studerade kan du välja Södertörns högkolas förberedande kurser för att komma igång med fortsatta studier. HEZAN HARIS, alumn, har läst fristående kurser. Ekonomi och redovisning på Blendow Group AB Vad minns du från din tid på Södertörn? Några råd till blivande studenter? Kandidatprogram Ett program är sammansatt av olika kurser, ut valda för att ge en viss kunskapsgrund. Program men på grundnivå är på tre år och ger dig en kandidat examen. Hos oss på Institutionen för Ekonomi och företagande (IEF) kan du välja mellan nio olika kandidatprogram: All högskoleutbildning bygger på kurser. En kurs behandlar ofta ett visst ämne. Kurserna kan variera i längd och genom att läsa kurser kan du skapa din egen utbildning. Du måste läsa minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi. Då har du möjlighet att ta din grund examen i ämnet. Skulle du dess utom bestämma dig för att läsa minst 30 högskolepoäng i national - ekonomi, 15 högskolepoäng i juridik och 15 hög skolepoäng i ekonomisk statistik så är du, precis som studenterna på Ekonomie kandidatprogrammet, en komplett och konkurrenskraftig ekonom, färdig för de stora och tunga uppdragen i näringsliv, stat, kommun och landsting. I nationalekonomi studerar du de dominerande ekonomiska teoribildningarna. Utifrån dessa teoribildningar analyseras centrala och aktuella samhällsekonomiska problem. Inom juridik kan du bland annat läsa affärsjuridik, beskattningsrätt och handelsrätt. I ekonomisk statistik lär du dig att analysera och dra rätt slutsatser från olika former av data för att kunna förstå olika samband. Tvekar du om högskolestudier är något för dig eller är det länge sedan du pluggade? För en del är det ett stort steg att börja studera på högskolan. För den som känner sig osäker och vill prova på hur högskolestudier är, har Södertörns hög - skola en förberedande kurs Introduktion till högskolestudier. Kursen ger dig en grundläggande akademisk allmänbildning och redskap för fortsatta studier. Målet är att du skall känna större självförtroende inför dina fortsatta studier och klara dem enklare, snabbare och effektivare. Denna kurs, med godkänt resultat, kan räknas in i en kandidat examen baserad på fri - stående kurser. Många av våra studenter väljer att läsa någon termin utomlands. Södertörn har cirka 250 utbytes platser vid utländska universitet inom utbytesprogrammen Erasmus, ISEP och Linnaeus-Palme. Vi har även enskilda avtal med andra universitet, så kallade bilaterala avtal. För samtliga utbytes platser gäller att du som student inte behöver betala någon undervisnings - avgift vid det mottagande universitetet. Du kan också tillgodoräkna dig de kurser som du läser i din examen. Har du frågor redan nu, mejla:. När du är klar med din utbildning hos oss på Institutionen för Ekonomi och företagande kommer du att tillhöra en exklusiv yrkeskår av ekonomer vars kännemärken är yrkesstolthet och gemenskap. Din kunskap och kompetens kommer att efterfrågas både nationellt och internationellt. Vill du bygga vidare på din kandidat - examen kan du studera vidare och läsa in en magisterexamen eller en master - examen, för att sedan doktorera. På de följande sidorna kan du läsa mer om våra program och kurser. Har du frågor kan du kontakta oss. På sista sidan ser du vart du vänder dig. DAVID BÄCKMAN, alumn Tidigare ordförande i SÖFRE, Södertörns Förenade Ekonomer. Idag på Länsförsäkringar Hur kom det sig att du började dina studier just på vår institution här på Södertörn? Vad tänker du på när Södertörn kommer på tal? 5

6 HANNA LIDGREN, student Ekonomi, teknik och design 9 ekonomiprogram på grundnivå Varför valde du just Ekonomi, teknik och design? Jag sökte information om utbildningar inom både ekonomi och kreativ design. Här hittade jag en unik kombination som lockade mig. Vad tycker du om programmet? Kombinationen av ämnen ger helt olika sidor av design. Första året hade jag svårt att se den röda tråden, men ju längre jag gått har den röda tråden blivit tydligare. Nu ser jag hur kurserna kompletterar varandra. Är du nöjd med ditt val av utbildning? Jag är väldigt nöjd. Jag har sett flera platsannonser där jag sett att jag skulle platsa. Men jag är inte mätt på kunskap. Jag vill plocka ut mitt område, lära mig mer om någon bit. Något drömjobb? Marknadsföring är det jag är mest intresserad av. Jag vill jobba i en miljö där man inte är rädd för att testa nya saker, och vill kunna ifrågasätta arbetsmetoder. EMELIE KYRK, student Ekonomie kandidatprogrammet Beskriv utbildningen! Det är ett brett program och man får snabbt en klar bild av vad ämnet ekonomi är och vad en ekonom sysslar med. Man kan välja mellan olika inriktningar. Jag har valt redovisning och finansiering. Vi har också en valbar termin då man kan välja ett ämne själv. Den terminen pågår nu och jag pluggar juridik. Vad är det bästa med programmet? Allt! Det är en bra utbildning och man lär sig väldigt mycket. Varför fastnade du för programmet? Ämnet tilltalade mig. Föreläsningarna var intressanta. Jag har alltid gillat politik och samhälle och insåg att samhället bygger på ekonomi. Det är Södertörns högskolas förtjänst att jag vill lära mig mer hela tiden. Jag är inte ett dugg skoltrött och skulle kunna plugga hela livet. Vad vill du jobba med i framtiden? Just nu vill jag bli revisor och jobba med företagsanalyser och revision. Ekonomi, teknik och design Designens betydelse som konkurrensfaktor ökar och här finns många utmaningar för välutbildade. Vill du arbeta med att planera, leda och genomföra designprojekt är detta programmet för dig. Utbildningen kombinerar företags ekonomi, teknik, kultur- och designhistoria med studier i form och design. Delar av programmet ges i samarbete med KTH och Konstfack. Efter de inledande terminernas breda historiska och sociologiska perspektiv följer tre terminers koncentration på förutsättningarna för att kunna driva designprojekt. Här betonas samverkan mellan design, marknadsföring och teknik. Under denna tid studerar du också den industriella produktionens ekonomiska och tekniska grunder. Slutligen studerar du form, färg och design. Du läser företagsekonomi, designhistoria, samhälls- och kulturhistoria. Produktionsstyrning och materiallära läser du i samarbete med KTH. Färg och form och designmetodik läses i samarbete med Konstfack. Med en allt hårdare konkurrens inte minst från lågprisländer ser både stora och små företag design som en strategisk resurs. Programmet Ekonomi, teknik och design är en mångvetenskaplig utbildning som utgår från att kunskaper i både kommersiella, tekniska och estetiska förutsättningar är nödvändiga för att kunna driva designprojekt. Du får inte bara utbildning i företagsekonomi utan också de nödvändiga kunskaper om tekniska produktionssystem och den design som är ett nödvändigt konkurrensmedel både för traditionella tillverkningsföretag som för nya företag inom design och mode. Ekonomie kandidatprogrammet Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier. De två första åren läser alla ett sammanhållet basblock. I det ingår företagsekonomi, national ekonomi, handelsrätt och ekonomisk statistik. Den femte terminen läser du valfria kurser. Det kan innebära att du väljer att läsa en termin utomlands men du kan också välja att läsa ett annat ämne för att på så sätt ge din utbildning en egen profil. Om du siktar på en framtid som revisor så rekommenderas du att läsa affärsjuridik och beskattningsrätt den valfria terminen. Under sjätte terminen väljer du en fördjupningsinriktning inom företagsekonomi. De inriktningar vi erbjuder är: Organisation och förvaltning, Redovisning och finansiering, Personal och ledarskap samt Marknadsföring och service management. Under denna termin skriver du också en kandidat uppsats inom ramen för din inriktning. Utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta med självständiga och kvalificerade arbets uppgifter. Designer/Marknadskoordinator - Noroffoce AB Konsult - EuroFutures AB Kvalitetstekniker - AstraZenica Tablet Production Ekonom - Dustcontrol Butikschef - MQ Account Manager Controller - Inabler AB Trainee - GE Money bank Ekonomiassistent - Peab Sverige AB Commodity Manager - American Express Product Manager - Atari Nordic Ekonomi- och VD assistent - IBC Euroforum Inom allt fler områden efterfrågas ekonomiska kunskaper. Ekonomie kandidat programmet ger dig breda kunskaper i ekonomiska ämnen och en stabil grund både för yrkesliv och för fortsatta studier. Första kullen tar examen sommaren Utbildningen ges på de flesta lärosäten i Sverige och ger möjlighet till många olika arbeten som: controller/analytiker, marknadsansvarig, redovisningsekonom, administrativ chef, redovisningsassistent, säljkonsult, kostnadsanalytiker etc. 6 Utbildningar i ekonomi och företagande

7 Vårt utbildnings- och kursutbud utvecklas fortlöpande, både med hänsyn till arbetslivets krav och utifrån den vetenskapliga utvecklingen. Vår forskning ligger därför som grund för våra ekonom utbildningar. Det gäller även magister- och masterprogrammen. KARIN RENSTRÖM, student Entreprenörskap, innovation och marknad Varför valde du programmet? Jag ville läsa ekonomi därför att jag ville läsa marknadsföring. Men jag ville ha något mer än bara ekonomi, att något skulle sticka ut med utbildningen. Med entreprenörsprogrammet får jag något extra. Det känns nytt och kreativt. Entreprenörskap, innovation och marknad Kreativitet och innovation ligger till grund för allt nyskapande. En entreprenör förstår sin och andras innovations- och skaparkraft. Hon eller han har lärt sig att se nya möjligheter i ett hav av problem. Det är oumbärliga egenskaper i alla typer av organisationer. Programmet ger dig kunskaper om hur människors initiativ, skaparkraft och entreprenörskap framhävs och utvecklas. Det integrerar teori och praktik genom fadderföretagverksamhet. Programmet förser dig med de verktyg du behöver för att bli en god entreprenör. Programmet ger, utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv, kunskaper om framväxten av ett samhälle där individuella initiativ och entreprenörskap framhävs och utvecklas. Utbildningen uppmuntrar ett självständigt, analytiskt och kritiskt tänkande. Du har flera huvudområden att välja mellan, till exempel företagsekonomi, national ekonomi, sociologi och statsvetenskap. Den första terminen läser du en gemensam mångvetenskaplig baskurs. Du läser då kurser i kreativitet, innovation, entreprenörskap och ekonomi ur ett företags-, samhälls- och kulturellt perspektiv. Under terminerna två och tre läser du ditt huvudämne och därefter kurser som är specifika för programmet, till exempel ekonomisk förändring och globalisering, affärsutveckling och företagande eller projektorganisation. Här integreras teori och praktik genom att du gör projektarbeten hos fadderföretag. Programmet avslutas med att du bland annat gör ett examensarbete. Redovisningsekonom Manpower Professional Kontorschef Alice Systems AB Marknadsansvarig Delsey Ekonom Falck Räddningskår AB Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers Butikschef Swedemount Sportswear & Fashion Personlig bankman Nordea Ekonom Nordea Finans Chefscontroller SEB Kort Medieanalytiker Aitellu AB Regionchef Ung Företagssamhet Licensierad aktiemäklare Sparbanken Västra Mälardalen Är programmet ett alternativ även för studenter som inte kan tänka sig att starta eget företag? Absolut. Programmet handlar inte bara om att starta eget, utan om att se möjligheterna och tänka på ett annat sätt. Dessutom har vi nära kontakt med näringslivet. Vill man ha ett bra studentliv är programmet också bra, eftersom man får träffa andra kreativa personer. Vi är en liten grupp och alla är driftiga och engagerade. Vad vill du jobba med i fram tiden? Just nu lockar marknadsföring, men jag vet inte i vilken form. Tidigare var jag inriktad på att jobba inom reklambranschen, men i och med att jag haft företagsekonomi som inriktning har jag blivit mer intresserad av att jobba på marknadsavdelningen på något företag. Internationella ekonomprogrammet Idag agerar allt fler företag globalt och arbetsmarknaden för ekonomer blir allt mer internationell. Det Internationella ekonomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta i ett internationellt sammanhang och som vill använda främmande språk som arbetsverktyg. Utöver kunskap i företagsekonomi ger programmet dig en djupare förståelse för hur ett framgångsrikt multinationellt företag organiseras, leds och styrs. Utbildningen strävar efter att integrera ämneskunskaper inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, statistik, ekonomisk historia och språk. Denna integrering syftar till att ge dig en överblick och en helhetssyn på ämnet ekonomi. Under den första delen av utbildningen läser du grundläggande kurser i företagsekonomi. Därefter läser du nationalekonomi, ekonomisk statistik och handelsrätt. Under den näst sista terminen har du 30 valbara högskolepoäng, där du har möjlighet att läsa ett främmande språk i Sverige eller utomlands. Vi samarbetar med universitet i Europa, Asien, Australien, Afrika, USA och Latin Amerika. Den sista terminen skriver du ett examensarbete inom internationell företagsekonomi. Marknadsassistent IDG europé Ekonom Försvarmakten Product manager Marssh AB Financial accountant Prologs management AB Seniorkonsult Handels utredningsinstitut Cost analyst GE Money Bank Country product manager EF Corporate Language Training Ekonom Elektroskandia AB Sales person Fujitsu Simens computer Group internal auditor Elektrolux Group controller Swedish Space Corporation Adminstrativ chef och Controller Acta kapitalförvaltning Ekonom Ski Star AB Coordinator Nordic Capital Marknadsassistent Hansa World HÅKAN RUDELS, har läst Internationella ekonomprogrammet. Marknadsdirektör på Bonnierförlagen Beskriv ditt arbete! Jag är marknadsdirektör på Bonnierförlagen med ansvar för marknadsföring, PR, information och försäljning på en avdelning med ca 50 personer. Redan under studietiden arbetade jag i en bokhandel och slapp på det sättet att ta studielån och byggde parallellt upp en kunskap om böcker och ansvar för en organisation. Jag blev under den här tiden först butiks chef och sedan försäljningschef. Efter studier - na på Södertörn blev jag tillfrågad om jag ville börja jobba som produktchef på Albert Bonniers Förlag. Vilken nytta hade du av din utbildning? Oavsett vad man pluggar får man en grund att stå på och en kritisk syn. Det gör att vad man än ställs inför hittar man ett systematiskt sätt att gå vidare. Sedan har jag också haft nytta av kunskaperna som ekonomi, produktkalkyler och marknadsföring. På Södertörn fanns ett stort engagemang. Något råd till blivande studenter? Försök arbeta samtidigt, studierna är en biljett till att få visa upp sig, men kontakter och erfarenheter är viktigt. Den riktiga världen är så otroligt annorlunda än högskolan. Utbildningar i ekonomi och företagande 7

8 Konst, kultur och ekonomi Det här är programmet för dig som är intresserad av att arbeta med konst och kultur. Programmet ger dig kunskaper i kulturvetenskap och företagsekonomi. Du läser också till exempel kulturpolitik, upphovsrätt och projektledning. Internationellt kallas denna typ av utbildning för Cultural Management. CHRISTOPHER MAIR, har läst Konst, kultur och ekonomi. Projektledare på Riks teatern Beskriv programmet Konst, kultur och ekonomi! Man kan kalla den en kulturproducentutbildning där man varvar företagsekonomi med kulturämnen och läser allt från konstproduktion till kultur politik. Hur är det att läsa så skilda ämnen som ekonomi och kulturämnen? Det är inte så stor skillnad som man kan tro. I och med att man själv kan styra ekonomi ämnet mot kultursektorn, till exempel inom organisations- och kommunikationskurserna, får man en kontext och en djupare kunskap om branschen. Kultursektorn eller kulturindustrin expanderar och innefattar idag allt från traditionella konstformer såsom bildkonst, scenkonst och film till festivaler, events, sponsring och andra kreativa industrier. Under utbildningens gång arbetar du både enskilt och i projekt där du har möjlighet att studera, analysera och kritiskt granska såväl offentliga och privata kulturorganisationer som näringslivets organisationer. I utbildningen ingår även praktik som examineras. Efter utbildningen kan du arbeta inom exempelvis teater-, film-, musikproduktion och event. Men du kan även arbeta inom närings livet där det finns ett allt större behov av att skapa kreativa och innovativa miljöer. Det innebär att företag i allt större utsträckning samarbetar med konstnärer och andra inom kultursektorn i olika typer av projekt. Kanske blir du den som ansvarar för före - tagets event- och sponsrings projekt? Logistik och ekonomi Marknadsförare Dansens hus Producent Stockholm stadsmuseum Ekonom Moderna muséet Ekonom Alfa Laval Producent Frilansteater Event manager Cirkus Cirkör Kulturproducent Botkyrka kommun Kulturproducent Huddinge kommun Artistförmedlare PJP production Logistik är styrning av material- och varuflöden i tid och rum. Målsättningen är rätt vara på rätt plats vid rätt tidpunkt med minsta möjliga påverkan på vår miljö. LINA SPORRE, har läst Logistik och ekonomi. Logistikansvarig på Gant Sweden AB Beskriv utbildningen! Ämnet logistik handlar om att ha koll på flöden. Att saker och ting finns på rätt plats vid rätt tid. De två ämnena i utbildningen logistik och ekonomi hänger ihop väldigt mycket. Vilken nytta av din utbildning har du i ditt arbete? Jag har haft mest nytta av logistiken, att jag lärt mig termer och fått helhetsförståelsen för vad logistik innebär. Sedan är man aldrig fullärd när man slutar en utbildning. Studierna är en platå, en grund att bygga vidare på. Belastningen på den globala miljön har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Utbildningen är utformad i nära samarbete med närings livet och bygger på huvudtanken kvalitet och långsiktig hållbar utveckling. Det här är ett program som passar både för dig utan tidigare erfarenhet och för dig som redan är yrkesverksam inom logistikområdet. Näringslivets behov av utbildade ekonomer till logistikbefattningar ökar. Programmet kombinerar därför ekonomi och logistik och lägger tyngdpunkten på företagsekonomi och ekonomisktekniska styrsystem för materialadministration. Logistik och eko - nomiprogrammet bedrivs i nära samarbete med näringslivet och många av före läsarna är verksamma inom industrin. Projektarbeten på olika kurser görs ofta ute på olika företag. Programmet kombinerar ekonomi och logistik och lägger tyngdpunkten på företagsekonomi och ekonomisk- tekniska styrsystem för materialadministration. Du läser också kurser i statistik, produktionsteknik, transportsystem, kvalitetssäkring, miljöteknik och projekt metodik. Studierna avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete. Management med IT Materialplanerare Scania AB Redovisningsansvarig Svenska Petroleum AB Koordinator Astra Zeneca Konsultchef Randstad Logistik/koordinator Arvid Nordqvist Controller Scandlog Logisitiker Österströms Rederi AB Ekonom Manpower service AB Vice vd Antlantic film AB Inköpare Beijer Bygg Konsult TFK Institut för trafikforskning Logistikchef Kaffeknappen AB Rådgivare Alfred Berg Kapitalförvaltning Vill du kunna behärska två kompetensområden samtidigt? Programmet inriktar sig på den affärsmässiga användningen av datorer och förbereder dig för en framtid där du kan arbeta brett inom alla yrkesområden som förutsätter kunskaper inom både företagsekonomi och informationsteknik. CLARA SIWERTZ, har läst Management med IT. IT-konsult och IT-revisor Varför valde du Management med IT? Kombinationen av ekonomi och IT kändes rätt. Jag har lätt för siffror och matte, men ville också plugga IT, eftersom IT används överallt och kunskaperna behövs. Det bästa med programmet är att det innehåller praktisk till lämpning. Jag kände att vi levererade ett värde för en verklig kund. Vilken nytta har du av utbildningen i ditt arbete? Att jag har ett ben i varje område ett inom ekonomi och ett inom IT. Basen i programmet är 90 högskolepoäng i företagsekonomi och 90 högskolepoäng i informationsteknik. Studierna i företags - ekonomi ger dig djupa kunskaper om organisation, ekonomisk teori, ekonomisystem och ekonomistyrning, kundservice, informationssystem och ledarskap. Studierna i informationsteknik fokuseras mot beställarkompetens vid teknikutveckling. Detta innebär praktiska och teorietiska kunskaper om: Grundläggande datorteknik, till exempel skapande av professionella dokument och kalkyler, programmering samt olika datortekniska miljöer. Projektkompetens, det vill säga projektledning, projektstyrning samt kunskaper om objekt orienterad programmering och datornätverk. Beställarkompetens med fokus på effekt styrning. Området innehåller bland annat inter aktionsdesign, programutvecklings - modeller och programmering av nätapplikationer samt genom - förande av ett projekt med fokus på önskad effekt. Utbildningen i informationsteknik förutsätter att du har tillgång till bärbar dator med specificerad prestanda. Tidigare studenter från programmet för Management med IT arbetar idag inom bland annat privat och offentlig sektor och vissa är också egna företagare. Exempel på jobb är beställare av teknikutveckling, systemutvecklare, projektledare, system - förvaltare, verksamhets- och affärsutvecklare, controllers, produktchefer, marknadsförare och konsulter. 8 Utbildningar i ekonomi och företagande

9 Sport Management Idrotten ses idag som en naturlig del av samhället och i stor omfattning organiseras den fortfarande på ideell basis. Samtidigt har delar av idrottsrörelsen blivit alltmer kommersiell. Utvecklingen har skapat helt nya behov av kompetens för att sköta olika former av organisationer som finns inom idrottssektorn. Exempelvis efterfrågas kompetens inom ekonomistyrning, juridik, psykologi och marknadsföring. Programmet Sport management som omfattar sex terminers heltidsstudier har en administrativ inriktning och är lämplig för dig som lockas av att kunna kombinera idrottsintresse med ett intresse för ekonomi och ledarskap. Du får ökad förståelse för och kunskaper om den moderna idrottens olika ideella och kommers iella beståndsdelar och idrottens roll i samhället. Huvudämnet inom utbildningen är Företagsekonomi, som du kompletterar med delkurser i Juridik/Idrottsjuridik, Ledarskap och Personal administra tion, Event management/sportturism, Idrotts - historia, Idrottssociologi, Projektledning samt Idrott och Medier. Du får de grundläggande kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys som krävs för att framgångsrikt bemästra en ledningsbefattning i en modern idrottsorganisation. Du kan arbeta inom såväl den kommersiella som ideella idrottssektorn. Efter utbildningen har du behörighet att fortsätta studier - na inom företagsekonomi på avancerad nivå och bygga på med en magister- eller mastersexamen. Dessutom möter du en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden inom den nya snabb - växande idrottssektorn samt näringslivet i stort. Utbildningen är den enda i sitt slag i Stockholmsregionen. Den ger möjlighet till att arbeta i en chefsposition, bli projektledare eller spindeln i nätet på ett förbund, en förening, en eventarrangör eller på ett företag med idrotten som med- och motpart. Turismprogrammet Första utexamination sker sommaren SOFIA GARDHOLM, har deltagit i utvecklingen av programmet Vad handlar sport management om? När man blir utbildad inom sport management ska man kunna arbeta som spindeln i nätet i idrotts - världen. Idag drivs de flesta idrottsorganisationer som företag, så professionell kompetens inom området behövs. Man behöver kunskap om både den ideella och den kommersiella sidan av idrotten. På den ideella sidan finns föreningar som behöver organisation, administration och utveckling. Den kommersiella sidan innehåller idrottsorganisationers kommunikation utåt, sponsring, samarbeten och media. Du har själv läst ett motsvarande program och arbetar nu på Lidingöloppet och IFK Lidingö Fri - idrott. Vad hade du för drömmar om ditt framtida yrke när du utbildade dig? Det var min dröm att kunna kombinera mitt stora idrotts intresse med att jobba med business att både arbeta på kontor och ute på fältet. Jag vill arbeta nära idrotten, med att påverka och driva utvecklingen framåt. Och ja, jag tycker att mina drömmar har infriats! Turism är en av världens mest expansiva näringar. Det gäller inte minst ökningen av antal resenärer, antalet människor som arbetar med turism och omsättningen i turismföretagen. Södertörns högskolas turismprogram är inriktat både på privat- och affärsresande i storstads region. Denna profil är vi ensamma om i Sverige. Under de två första terminerna får du grundläggande kunskaper inom huvudområdet turismvetenskap. Under termin tre, fyra och fem väljer du ett av huvudområdena företagsekonomi, historia, geografi med kulturgeografisk inriktning, medieteknik eller sociologi. Vissa möjligheter finns att kombinera ditt huvudområde med andra turism relaterade ämnen. Företagsekonomin handlar om service, marknadsföring, affärsutveckling, ekonomiska bedömningar, egenföretagande, entreprenörskap och organisationsförmåga. Både historia och geografi är fokuserade på att skapa och förädla resmål och upplevelseorienterade attraktioner. Historieinriktningen ger dig även kunskap om att skapa turismprodukter och att marknadsföra dessa utifrån kulturhistoriska värden. Inom geografi studerar du samhällsplanering för turism inom den offentliga sektorn på nationell, regional och kommunal nivå. Sociologiinriktningen handlar om förmågan att ta fram kunskap och kommunicera den i individ- och organisationsnätverk. Medieteknik handlar också om kommunikationsförmåga inom turismnätverk, där fokus dock ligger på interaktiva medier och digital teknik. Det finns också möjligheter att läsa den femte terminen utomlands. Den sjätte terminen läser du klart studierna i turism ämnet med fokus på storstadsturism, affärs resande, turismutveckling och utför ett omfattande examens arbete i nära anknytning till arbetsmarknaden. Efter att ha läst turismvetenskap C kan du ansöka till en praktiktermin. Redaktionsarbete Meeting International Försäljning Pol Ferries Customer service Apollo Redovisning Scandlines AB Handläggare Nutek Area Manager Cultural Tours, Tyskland Projektledare Stockholm Visitors Board Reseproducent Kinaresor Försäljning och bokning Fritidsresor Reseledare Jambo Eventprojekt Vattenfall Redaktör Utflykter och Äventyr Reporter Hit och Dit i Sverige Mötesprojektassistent Stockholmsmässan Projektledare Gotland Convention Buerau Projektledare Aktivitetspartner AB Projektassistent och säljare Kistamässan KERSTIN LARSSON, har läst Turismprogrammet. Säljare Beskriv utbildningen! Programmet består av turism vetenskap A-, B- och C-kurs, och ett biämne som man väljer själv. Genom biämnet kan man koppla sin utbildning till det man är intresserad av och det man vill göra i framtiden. Jag valde geografi som inriktning. Förutom geografi A och B, läste jag också en termin utomlands. Vad är det bästa med programmet? Att man kan bygga det som man vill utifrån intresse och vad man vill göra i framtiden. Möjligheter att välja fritt finns, samtidigt som det finns en bas med turismvetenskap A, B och C, som gör att man får en kandidatexamen. Du har precis fått jobb. Beskriv ditt nya arbete! Jag kommer att jobba som sälj are och ha hand om hela säljbild en med allt vad det innebär av kundkontakter, offerter med mera. Ekonomistudier i andra program Förvaltningsprogrammet Omfattar studier i bland annat förvaltningsekonomi, organisationsformer samt ledarskap och personaladministration. Medicinteknisk ekonom Unik, mångvetenskaplig utbildning som kombinerar företagsekonomi, medicin och teknik. Ges i samarbete med Karolinska Institutet. Hur ser du tillbaka på din studietid? Jag ser på den som en väldigt bra tid, särskilt med tanke på att jag var lite skeptiskt till att studera. De tre åren gick så fort, men det var tre bra år då jag träffade bra människor, fick en examen, fick kunskaper och goda möjligheter för framtiden. Utbildningar i ekonomi och företagande 9

10 Avancerad nivå, magisterprogram THERESE JACOBSSON, STUDENT Magisterprogram i företagsekonomi Beskriv utbildningen! Att plugga på Södertörn har hela tiden känts väldigt rätt. Det är nytt, fräscht och har en storlek där man både får vara anonym och har närhet. Jag har nu en kandidat i internationell ekonomi och jag är väldigt nöjd med mitt val av program. Framför allt med programmets bredd. Nu bygger jag på med en Magister och kan om jag vill fortsätta med en Master. Vi var en stor grupp som började samtidigt men eftersom ekonomer är efterfrågade på arbetsmarknaden började många jobba direkt efter sin kandidatexamen. Vad har du fått med dig som person? Att jag utvecklats så mycket och att det har varit så intressant. Något jag kan rekommendera är att studera en termin utomlands. Själv tog jag chansen och åkte med Intek till Tyskland och var vansinnigt nöjd med det. Jag valde kurser i internationell ekonomi och EU-kunskap. Nu siktar jag mot att få jobb inom försäljning och marknad i ett internationellt svenskt företag. Entreprenörskap, innovation och marknad har varit intressant, nyttigt och ligger rätt i tiden. För dig som redan har en kandidatexamen erbjuder vi två ettåriga magisterprogram Magisterprogram i företagsekonomi 60 högskolepoäng Magisterprogram Programmet ger fördjupade kunskaper i företagsekonomi med fokus på innovationsverksamhet och förnyelse i företag och organisationer. Genom utbildningen utvecklas dina teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi. Magisterprogrammet omfattar två terminers heltidsstudier. Under första terminen läser du ämneskurser på avancerad nivå och fördjupar dina metodkunskaper. Andra terminen ägnas åt examens - uppsats som omfattar 30 högskolepoäng. Du lär dig att planera och genomföra en kvalificerad vetenskaplig undersökning inom en given tidsram. I den globala konkurrens som råder idag inriktar företag och organisationer sina krafter på entreprenörskaps- och innovations - förmåga. Utbildningen ger insikter och fördjupade kunskaper i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovations - förmåga i den globala konkurrensen. Du tränas i att använda dina teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att kunna identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Programstudierna ger dig relevanta och fördjupade metodkunskaper och adekvat tillämpningserfarenhet. Efter magisterexamen i företagsekonomi: Utbildningen ger dig förutsättningar för att utföra kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter. Du får en bred utbildning med spetskompetens inom entreprenörskaps- och innovationsfält. Din unika kompetens kan leda till arbete som förändringsagent inom de mest skiftande områden i olika företag och organisationer. HAROON CHOUDREY, student Magisterprogram i internationellt företagande Beskriv utbildningen! Jag är väldigt nöjd med utbildningen som är spännande och har ett annorlunda upplägg. Vi utgår ofta ifrån vetenskapliga studier och använder aktuella case när vi diskuterar. Det blir alltid spännande och lärorika diskussioner. Det beror också på att vi har mycket bra lärare. Jag har läst hela min utbildning under 4 år på Södertörn och jag är väldigt nöjd. Magisterexamen består av två kurser och en uppsats och vi är en väldigt bra grupp. Vi är inte fler än att vi har fått tillbaka den gamla klasskänslan. Stämningen är fantastisk. Snart är du klar. Vad siktar du mot? Först att klara min examen men sedan att få kombinera ekonomi med mitt intresse mode. Drömmen vore att i hård konkurrens komma in på Hennes & Mauritz trainéeprogram som ekonom. Under studie - tiden har jag arbetat extra på Nordea för att också skaffa meriter. Magisterprogram i internationellt företagande 60 högskolepoäng Magisterprogram De internationella frågorna blir allt viktigare i yrkeslivet. Goda kunskaper i internationell ekonomi, internationellt företagande och internationell rätt, erfarenheter av att bo och verka i andra länder och goda språkkunskaper ger därför en god grund för ett framgångsrikt yrkesliv. Genom programmet skaffar du dig teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av internationellt företagande, bland annat i det nya Europa och tillväxtmarknaderna i Asien. Du skaffar dig också en klar och tydlig bild av världsmarknaden ur ett internationellt ledarskapsperspektiv. I programmet förklaras både teoretiska och praktiska begrepp avseende internationellt företagande och den pågående globaliseringsprocessen. Vidare fokuserar programmet på samordningsmekanismer i multi- och transnationella företag, internationella tillväxtstrategier, strategier för forskning och utveckling, marknadsförings- och tillverkningsfunktioner samt frågor avseende utformning av organisationer och bildande av dotter bolag och filialer. Efter magisterexamen i internationellt företagande: Arbetsmarknaden för internationella ekonomer är god. Magisterprogrammet i internationellt företagande ger en lämplig grund för anställning på bland annat marknadsavdelningar inom bolag, banker, försäkringsbolag, branschorganisationer, internationella organisationer och institutioner samt forsknings- och konsultföretag. Det har visat sig att ekonomprogrammets internationella inriktning har varit framgångsrik. Många av de studenter som har gått ut programmet arbetar idag med internationella frågor i Sverige och utomlands. 10 Utbildningar i ekonomi och företagande

11 Avancerad nivå, masterprogram För dig som har en kandidatexamen finns även ett tvåårigt masterprogram Masterprogram i företagsekonomi 120 högskolepoäng Masterprogram Omvärldsförändringar, såväl institutionella som eko logiska, teknologiska, ekonomiska, politiska och demo grafiska, sker i allt snabbare takt. Detta leder till bland annat ökad osäkerhet och gör företagen sårbara för en global konkurrens, även på hemmaplan. Men omvärldsförändringar medför inte bara hot utan också möjlig heter. Programmet ger fördjupade kunskaper i företagsekonomi med fokus på innovationsverksamhet i företag och organisationer. Du får fördjupa dig främst i företag andets villkor i en global kontext och i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovations förmåga att bemöta konkurrensen. Du får möjlighet att träna din analytiska förmåga för att hantera omvärldsförändringar, att bemöta hotet och ta tillvara möjligheterna samt leda utvecklingen. I nära samarbete med forskningsgrupperna i de olika delämnena i företagsekonomi får du lära dig att använda teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar. Pro - gram studierna ger dig fördjupade metodkunskaper och adekvata tillämpningserfarenhet. Programstudierna omfattar fyra terminers heltids studier. Utbildningen är knuten till praktik genom en fadderföretagsverksamhet. Genom fadderföretagsverksamheten får du möjlighet att integrera teori och praktik och lära dig applicera vetenskapliga verktyg i ut - rednings arbete. Efter masterexamen i företagsekonomi: Utbildningen ger dig goda förutsättningar för att självständigt utföra kvalificerade arbetsuppgifter. Du får en bred utbildning med spetskompetens inom entre prenörskap och företagande. Kompetens i förändring sanalys och entreprenörskap är en unik och efterfrågad kompetens i samhällets alla sektorer. Din utbildning kan leda till arbete inom de mest skiftande områden och ger dig även behörighet till högre akademiska studier i forskar utbildning. GÜLAY KILICKIRAN, student Masterprogram i förfetagsekonomi Varför valde du programmet? Jag började plugga på Södertörn hösten Eftersom jag växt upp och bodde i Flemingsberg hade jag många kompisar som läst här tidigare. Södertörn var ett naturligt val även om jag tittade på andra skolor, men jag har aldrig ångrat valet av Södertörn. Jag tog min kandidatexamen i Politik, ekonomi och organisation och valde att fortsätta trots att de flesta som tog sin examen valde att börja arbeta. Vad gjorde att du ville fortsätta? Höga mål, jag ville bara fortsätta och hade siktet inställt på att arbeta utomlands, dessutom trivdes jag. Därför bestämde därför att gå vidare med en Kandidatexamen och håller nu på med min Master. Mitt intresse är redovisning och om jag ska kunna konkurrera om jobben utomlands måste jag ha en Master med mig i bagaget. Hur upplever du Masterutbildningen? Fördelarna är att jag upplever att tentor och seminarier driver fram en hög kvalité. Vi är heller inte fler än att vi kan vara med och påverka. Dessutom är man iakttagen på ett positivt sätt, det är jättebra för man lär sig mer. Tidigare kurser har också hjälpt till att plugga på en Master. Jag är väldigt nöjd med att jag valde att fortsätta på Södertörn samtidigt som det ökar möjligheten att få mitt drömjobb. Forskarutbildning på Södertörns högskola Forskning bygger på nyfikenhet och en vilja att göra nya upptäckter. Södertörns högskola bedriver mångvetenskaplig forskning inom: humaniora, samhälls-, livs- och utbildningsvetenskap. En betydande del av forskarutbildningen sker inom ramen för hög skolans egen forskar skola BEEGS (Baltic and East European Graduate School). Forskningsutbildning i företagsekonomi karakteriseras av fördjupade studier som ger doktoranden insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt utveckla doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare. Ut bildningen är vägen till de högsta akademiska examina: licentiatexamen och doktorsexamen. Målet med fors karutbildningen är att lära upp nya goda forskare och universitetslärare, vare sig de är aktiva inom den akademiska världen eller i näringslivet. Utbildningar i ekonomi och företagande 11

12 E-day är en arbetsmarknads dag för ekonomer som arrangeras av student föreningen Södertörns Förenade Ekonomer, SÖFRE, en gång om året. Att studera ekonomi och företagande Närhet till lärare och personal Här är det lätt att få kontakt med lärare och personal, och många av våra kurser och utbildningar är resultat av gräns överskridande samarbeten mellan olika ämnen. Genom den nära kontakten mellan studenter och lärare är det lätt att komma med synpunkter och påverka utbildningen. Som student får du fri tillgång till hög - skolans IT-system, en personlig e-postadress och tillgång till hög - skolans datorer. Här kan du delta i ett aktivt studentliv Studentlivet är fyllt av möjligheter till att ha kul tillsammans med andra. Studentkåren SöderS, studentföreningen Söder törns För - enade Ekonomer SÖFRE och dina kurs kamrater kommer att se till att du får många möjligheter till en givande studietid. Närheten till huvud staden och ett pulserande uteliv gör att du under din studie tid har tillgång till ett stort utbud av nöjen, inte bara på hög skolan. Möte med arbetslivet Du möter arbetslivet redan under din utbildning. Vårt mål är att du genom din utbildning skall få ett bra arbete och ett rikt, utvecklande arbetsliv. Därför skapar vi under din utbildning flera möjligheter för dig att möta arbetslivet. Det betyder att du arbetar med verkliga fall som examineras. Vi har en omfattande fadderföretagsverksamhet där du på ett företag får arbeta med en examinations - uppgift. Dessutom arrangeras arbetsmarknadsdagar och föredrag. Ett av Sveriges modernaste campus, i Stockholm Södertörns högskola ligger i Flemingsberg, cirka 15 minuter med pendeltåg från Stockholms Central, mitt i en kunskapsintensiv omgivning med studentbostäder. På vårt campus finns allt du behöver som student. Här finns nybyggda Moas båge med aula och föreläsningssalar. På campus finns bland annat caféer, restauranger, studentkåren, studentbokhandel och vårt moderna bibliotek där det är enkelt att träffa kursare och studera eller läsa kurslitteratur. Det är ett av Sveriges modernaste och är i hög grad ITbaserat. I anslutning till campus finns Karolinska Institutet, KTH, Karolinska universitets sjukhuset och andra kvalificerade forskningsmiljöer. Intresserad av att studera ekonomi på Södertörn? Om du undrar något och behöver prata med oss är du alltid välkommen till vårt infocenter Kompassen. Inför anmälan till höst- och vårtermin erbjuder högskolan också särskilda informationstillfällen. Så når du oss Utbildningsexpedition för Institutionen Ekonomi och företagande: , Studievägledning: , Studentkåren SöderS: , Södertörns högskola, Institutionen för Ekonomi och företagande Besök: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg, Stockholm

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD HANDELSHÖGSKOLAN - VÄRLDENS MÖJLIGHETER Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Daniel Karlsson, Johanna Haglund Flemström Text och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer