Ärrenden: Upprop n. Delgivninngar Interpellattion Enkel frågga Motioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärrenden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Upprop n. Delgivninngar Interpellattion Enkel frågga Motioner"

Transkript

1 1(2) Datum 214- Kommunfulllmäktige mmanträde kallas till sam Plats: Tid: Förv valtningsbygggnaden Arvidssjaur Mån ndag 27 oktober kl 13. Allmänheten är välkommenn att närvara. Ärrenden: Sammantrrädets öppnaande Upprop Val av jussteringsmän n Val av fullmäktiges presidium p Anmälan aav jäv Allmänhettens frågesttund Delgivninngar Interpellattion Enkel frågga Motioner Medborgaarförslag Översyn aav politisk organisation datperioden o n inför mand nala kontoko ort Revisionsrrapport Granskning G aav kommun Utlåtande avseende delårsrappor 31 d rt Delårsbokkslut Helaa kommunen Inköpspolicy för Arvidsjaurs kom mmun Riktlinjer för kommu unal borgen Motion - Separat S redo ovisning avv kommunalla bolag vid delårsboksslut Riktlinjer för bidrag ur del (bygdem medel) u vattenreggleringsmed der byggtideen av terminnalbyggnad Utökad lik kviditet i forrm av tillfällligt lån und d och parkerring vid Arv vidsjaurs flyygplats Arbetsorddning för kom mmunfullm mäktige och kommunfullmäktiges ppresidium Slamtömnning i egen regi r Kommunö ngdomspolittik i Arvidsjjaur övergripand de handlingssplan för un ndighet för åår 213 Ansvarsfriihet för Norrrbottens Lääns Kollektiivtrafikmyn Arvidsjaurr ska förklaaras som vinndkraftsfri kommun (M Medborgarföörslag) k Motion Arvidsjaurs A nlig kommu un in för fram mtiden s kommun, een miljövän plat till Nyb borgstjärn Motion Konkret K sattsning av baadplats kopp Motion Genomföraande av Torggets dag Ks Ks Ks Ks Ks Ks 18 1 Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks 188 1

2 2(2) 29. Motion Relaxavdelningar för kommunens personal 3. Motion Återinförande av energiåtgärder som prioriterat område i vattenregleringsmedel 31. Motion Kraftsamling för maximering av nöjesaktiviteter 32. Motion Långsiktigt införande av Leanliknande arbetsmetoder i kommunen 33. Motion Enklare medborgardialoger 34. Motion - Lokal ordningsstadga som stående punkt vid utskick av kommunal information 35. Motion - Presentation av nyanställda tjänstemän vid kommunfullmäktiges sammanträden 36. Motion Lednings- och lydnadsförhållanden Räddningstjänsten 37. Revidering av riktlinjer för Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun 38. Valärenden Arvidsjaur BRITT-INGER HEDMAN Ålderman Ks 189 Ks 19 Ks 191 Ks 192 Ks 193 Ks 194 Ks 195 Ks 196

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Val av presidium Justerandes sign Kommunfullmäktige har att förrätta val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande inför mandatperioden Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf 2 Delgivningar Justerandes sign Delgivning har skett per e-post om inte annat anges. Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; Protokoll Direktionen Partnerskap Inland Akademi Norr Cirkulär 14:31 - Politiska partier inom vård och äldreomsorg Sveriges Kommuner och Landsting Fastställd Länstransportplan för Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Företagarpromenad i Arvidsjaur 12 juni 214 Företagarna, Svensk Handel och representanter från kommunen Beslut om tillstånd till att bygga om trappan till Anders Larsa-gården, Gallejaur 2:3, i kulturreservatet Gallejaur by, Arvidsjaur's kommun Länsstyrelsen i Norrbotten Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida /9 Kf Ingen interpellation eller fråga har inlämnats innan kallelsens skickades ut. Interpellation / Frågor Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Under den här punkten ges ledamöterna möjlighet att lämna in motioner. Motioner Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :1 Kf Omedelbara åtgärder för att få stopp på buskörning inom Arvidsjaurs tätort (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Att man omedelbart vidtar åtgärder för att få stopp på buskörandet på framför allt Storgatan, Fjellströmsvägen och Västlundavägen (den senare är som bekant huvudled, börjar med en svag nerförslutning och inbjuder därför till rivstart med början under min balkong). Denna sanitära olägenhet, kallad buskörning, försiggår varenda helg, startar med samling redan på eftermiddagen- på Torget och fortsätter till långt in på morgonkulan ( i lördags 1.45 j, med tjutande däck, vrålande motorer och påtagligt överskridande av gällande fartbestämmelser. Kappkörning sida vid sida då den ena kör vänstertrafik förekommer också. Allt detta känner "ALLA" till, således även polismyndigheterna både i Arvidsjaur, Piteå och Luleå, inte minst p.g.a. mitt allt mer irriterade ringande (senast hamnade jag i larmcentralen i Stockholm. Man visste inte VAD Arvidsjaur var, var det låg så jag fick bokstavera och ge en geografisk orientering ("rakt västerut från Luleå, halvvägs till Norge men före Arjeplog"), och alla jag talar med är förstående och medkännande men beklagar samtidigt att man inte har någon bil/enhet i närheten -MEN detta sker ju varje helg, så varför inte lite framförhållning, planering? Dessutom finns åtminstone ett 1-tal poliser bosatta i Arvidsjaurområdet! På Fridhemsskolan (snett emot min bostad) finns en övervakningskamera uppsatt-och aktiv. Förmodligen som en övervakningsminne från den tid när vi hade Posten under mig. Rikta om den, sikta lite lägre så får man en överblick av den trafikfarliga rundkörningsaktiviteten som pågår där på lördagsnätterna! Sammankalla berörda parter till ett samtal, d.v.s. polis, kommun, vägverk, aktuella bildårar samt representanter på de störda samhällsmedborgarna, ett samtal om rättigheter, skyldigheter, hänsyn etc. Viktigt är att någonting blir gjort NU! Jag har uthärdat i 4 år och är trött på att ingenting händer, ingenting görs trots att "alla" vet vilka syndarna (inte minst polisen). Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till Trafiknämnden för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :2 Kf Informationstavla i centrala Arvidsjaur (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Vi har ju två styck fina informationstavlor i början på samhället (en vid rondellen och en vid Laukervägskälet). Jag tycker att vi borde sätta upp en likadan tavla i centrala Arvidsjaur. Varför behövs en sådan mitt i smeten då? Jo jag har några anledningar, finns garanterat fler men här är några: l. Så man inte missar någon rolig/intressant aktivitet, samt att de som är duktiga att anordna aktiviteter får mer deltagare just för att man har sett den på tavlan och pallrar sig dit. 2. Vissa har inte internet och kan läsa om denna aktivitet på Arvidsjaurs hemsida. Sen så ligger ju inte alltid denna information på Arvidsjaurs hemsida, utan ibland är det enda sättet att veta att just den aktiviteten sker är att se informationen på tavlorna. 3. Man ska ju inte behöva starta bilen och okynnesköra ut från samhället för att titta på tavlorna om det finns någon aktivitet man kan delta på, vi tänker väl på miljön? :-) Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :3 Kf Gång- och cykelväg runt hela Ringleden (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Jag vill först berömma den fina gång- och cykelstigen som finns längst Järnvägsgatan. Tycker att man borde fortsätta med en sådan längst Sten Laestadiusvägen. Vi har så många duktiga motionärer som går / cyklar / springer / rullskidar / rollerbladar / rastar hundar. På sommaren funkar säkerheten hyfsat när man motionerar runt Ringleden, men den skulle bli ännu bättre och kommer kanske att användas än mer flitigt nu av barn när ett lekland dyker upp vid det redan välbesökta Dollarstore. Vintertid kan jag inte påstå att säkerheten är särskilt hög på denna väg/trottoar. Dåligt plogade vägar / trottoarer som GARANTERAT gör att folk drar sig för att ta sig ut och röra på sig. Så mitt medborgarförslag är alltså: Gör en gång & cykelstig runt hela Sten Laestadiusvägen så ökar vi säkerheten både sommar men särskilt under vintern. Då slipper medborgarna (särskilt barn- och ungdomarna) gå och cykla på dåligt plogade trottoarer och som det är nu istället går på vägen. Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :4 Kf Bättre mat till de gamla (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Vanlig husmanskost: Köttbullar, stekt lax, pannkaka, plättar, palt, köttsoppa, ärtsoppa, bruna bönor m.m. mat som gamla vet vad det är. Slopa all panerad fisk samt ris. Den maten slängs ändå i soporna. Det måste väl ändå gå att tugga i sig den mat som serveras. Många har dåliga tänder eller proteser. Maten måste tillagas så att de gamla kan tugga den, t.ex. så ska fläsk inte kokas, det ska stekas (men inte brännas upp). Sedan kan man duka lite fint VARJE dag, så de gamla får en bättre aptit, det måste finnas helhetskänsla i vården av gamla, att personalen alltid sitter i matsalen vid måltider som stöttning ifall det behövs. I förlängningen skulle det innebära mindre av närings- och berikningsprodukter. Sedan är det inte bra för miljön med all den mat som slängs. Ryck upp er kostchefer, dietister och kokerskor. Bättre mat! Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :5 Kf Grön tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: I kommunen fokuseras allt för ofta på näringslivet i centralorten. Även om landsbygdens företag har samma utmaningar och möjligheter som alla andra företag, så finns en inte oväsentlig del av utmaningarna för företagandet på landsbygden. De gröna näringarna*) har ofta speciella utmaningar och möjligheter i sin verksamhet. Exempel på saker som påverkar företagande inom de gröna näringarna är: Möjligheten till landsbygdsboende, service och infrastruktur Hanteringen av åkermarken för kommande generationers behov av livsmedel och energi Möjligheten för tätortsnära verksamhet inom de gröna näringarna Landskapsbild, natur- och kulturmiljöer Miljöpåverkan och vatten Kretsloppstänkande Energi Kommunens syn på, och system för, tillsyn av företagen Synen på lokal ekonomi och upphandling För att ta ett helhetsgrepp om de frågor som är viktigast för att utveckla de gröna företagen och möjlighet till företagande på landsbygden, som är grunden för en levande landsbygd, behöver en plan tas fram där det tydligt anges vilka möjligheter och hinder som är viktigast att arbeta med. Ett sådant arbete berör många av kommunens förvaltningar och kan ge värdefull kunskap mellan dessa. En konkret handlingsplan bör också tas fram parallellt för att utveckla några utpekade sakfrågor. För att arbetet ska bli framgångsrikt behöver naturligtvis representanter för de gröna näringarna samt andra relevanta landsbygdsorganisationer vara med i arbetet. Med ovanstående som bakgrund föreslår jag att kommunen, i samarbete med landsbygdens organisationer, tar fram en tillväxtplan för de gröna näringarna i kommunen. Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. *) De gröna näringarna definieras av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som företag med sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö. Den definitionen kan vara lämplig att ha i åtanke vid kommunens arbete med en näringsspecifik tillväxtplan. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida :6 Kf Gratis närvaro för allmänheten vid utdelning av kommunens priser och stipendium (Medborgarförslag) Dnr 1/ Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Detta medborgarförslag gäller utdelande av priser som ska delas ut av Arvidsjaurs kommun med skattemedel. Jag anser att alla medborgare ska ha rätt att beskåda prisutdelningarna av kommunens alla priser utan att betala inträde. Med rätt planering av alla inblandade borde det inte vara så svårt att ordna. Presidiet föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Översyn av politisk organisation inför mandatperioden Dnr 12/213 1 Den politiska organisationen ses över inför varje mandatperiod för att vara anpassad till den tid och organisation den ska verka i samklang med. Att ha en effektiv, demokratisk och målinriktad politisk organisation är speciellt viktigt i ett läge där kommunens resurser är begränsade och där ytterligare organisationsförändringar och besparingar kommer att ske. En politisk organisation bör avspegla den organisering och de prioriteringar som görs inom kommunen och det politiska systemet. En arbetsgrupp för översynen inrättades vid kommunstyrelsens sammanträde Arbetsgruppen har tagit fram förslag som sänts till partierna för yttrande. Remissvar har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt för att lämna förslag till beslut. Arbetsgruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna lämnat förslag till organisation var för sig. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för beslut av kommunfullmäktige som väljs för mandatperioden I handlingarna förekommer ett förslag nr 5 som lämnades in vid fullmäktiges sammanträde i juni. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARV1DSJAURS KOMMUN l<oii nun fullniriktioe Sammanträdesdatum Sida Tidigare beslut Kf 9 Översyn av politisk organisation inför mandatperioden Dnr 12/213 1 Den politiska organisationen ses över inför varje mandatperiod för att vara anpassad till den tid och organisation den ska verka i samklang med. Att ha en effektiv, demokratisk och målinriktad politisk organisation är speciellt viktigt i ett läge där kommunens resurser är begränsade och där ytterligare organisationsförändringar och besparingar kommer att ske. En politisk organisation bör avspegla den organisering och de prioriteringar som görs inom kommunen och det politiska systemet. En arbetsgrupp för översynen inrättades vid kommunstyrelsens sammanträde Arbetsgruppen har tagit fram förslag som sänts till partierna för yttrande. Remissvar har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt för att lämna förslag till beslut. Arbetsgruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna lämnat förslag till organisation var för sig. Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet. Förslag under sammanträdet Karl-Gustqf Lindström (s) Återremiss för att fullmäktige som utses för mandatperioden själva ska ta beslutet om hur den politiska organisationen ska se ut. Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad omröstning förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktiges beslut Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen 1. Ärendet återremitteras för beslut av kommunfullmäktige som väljs för mandatperioden Beslutsunderlag Förslag till ny organisation (5 st) Ks Kf Utdragsbestyrkande

15 Datum Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Handläggare Kommunstyrelsen Direktval Politisk organisation mandatperioden Arbetsgruppen för översyn av politisk organisation mandatperioden har utarbetat olika förslag till organisation som remitterats till de politiska partierna. Remissvaren har lämnats och arbetsgruppen har sammanträtt för att lämna förslag till beslut. Gruppen har inte kunnat enas, vilket innebär att partierna var för sig lämnar följande förslag till kommunfullmäktige: Moderata Samlingspartiet Oförändrad organisation. Se bilaga 1. Centerpartiet Förslag nr 2 i remissunderlaget. Se bilaga 2. Vänsterpartiet Förslag nr 3 i remissunderlaget. Se bilaga 3. Folkpartiet Förslag nr 3 i remissunderlaget. Se bilaga 3. Socialdemokraterna Nuvarande organisation med den ändringen att fritids- och kulturutskottet tas bort och att fritids- och kulturfrågorna läggs under personal- och arbetsutskottet. Se bilaga 4. På arbetsgruppens uppdrag Lotta Åman Sammankallande

16 Nuvarande organisation Bilaga 1 Moderatern K O M M U N F U L L M Ä K T I G E S t y r e l s e r Kommunstyrelse 11 Personal och arbetsutskott 5 Ekonomiutskott Fritids och kulturutskott Barn och utbildningsnämnd Arbetsutskott Arbetsutskott gymnasieskola & Revision 5 Valnämnd 5 Mål - och Utvärderingsberedning 3 *) n ä m n d e r Socialnämnd Arbetsutskott **) 5 Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnd Arbetsutskott *) De partier som inte finns representerade i presidiet erhåller var sin plats. **) Adjungerande ledamöter vid framtagande av budgetramar. R å d g i v a n d e Pensionärsråd Handikappråd o r g a n Ungdomssråd Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärs- och handikappföreningarna. Representanterna i pensionärs och handikapprådet väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Former för ett fungerande ungdomsråd utarbetas innan rådet tillsätts. Ansvarig nämnd för de rådgivande organen är kommunstyrelsen.

17 Bilaga 1, forts. Mål- och utvärderingsberedningen har huvudansvar för kommunfullmäktiges övergripande mål samt därtill hörande mallar och matriser. Beredningen består av kf s presidium samt ledamöter - samtliga partier i fullmäktige ska finnas representerade. Ledamöterna utses från kommunfullmäktige. Styrelse / nämnd får under mandatperioden ändra i egen utskottsorgansiation, under förutsättning att det sker inom befintlig budget. Delning av rådet för funktionshindrade och pensionärer till ett pensionärsråd och ett handikappråd. Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärsoch handikappföreningarna. Representanterna väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Nuvarande organisation kommunala bolag Kommunala bolag Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Test & Training AB

18 * Tillika Arvidsjaurs kommun Aktiebolags (AKAB:s) styrelse ** Till ekonomiutskottet adjungeras gruppledare från alla partier som inte är repr. i KS Bilaga 2 Centerpartiet Myndighetsnämnd Arbetsutskott, består av ordförande, vice ordförande och ledamot(er) ur styrelse eller nämnder. Övriga utskott består av ordförande som är ordinarie ledamot i utskottet samt ordinarie ledamöter eller ersättare i nämnden. Valnämnd Överförmyndare Revision Kf demokratiberedning kan även tillföras expertkompetens som ej är förtroendevalda Arvidsjaurs medborgare Mål/utvärderingsberedn. Kommunfullmäktige 31? 25? 21? Demokratiberedning Omsorgsnämnd Framtidsnämnd 7 Miljö, bygg och hälsoskyddsnämnd Kommunstyrelse Gruppledare Kf Arbetsutskott 3 Äldreutskott 3 Arbetsutskott 3 Utbildningsutskott 3 Arbetsutskott * Ekonomiutskott ** Nytt Näringslivsutskott under Ks Räddningschef under KS KS AU lika med AKAB styrelse Nya utskott tillförs under nämnderna Pensionärs m m enligt tidigare Arbetsutskott 33 2 färre ledamöter i Omsorgsnämnd (fd Socialnämnd) 2 färre ledamöter i framtidsnämnd (fd BOU) Framtids och Omsorgsnämndern kan maximalt engagera 13 förtroendevalda vardera. Integrationsutskott Vård och omsorgs utskott 3 Fritids och kulturutskott Näringslivsutskott 3 Räddningschef 3 35 Kommunala bolag Arvidsjaur Kommun AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Hem AB ATT avvecklas, simulatorn till AFAB

19 Bilaga 3 Vänsterpartiet Folkpartiet Pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade slås ihop till och läggs direkt under fullmäktige. Tanken är att råden ska kunna driva sina frågor med politisk anknytning direkt mot presidiet. Beslut tas i fullmäktige innan februari månads utgång om antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras. AKAB läggs ner och ansvaret överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunala bolag Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Test & Training AB

20 Nuvarande organisation Bilaga 4 med ändring att fritids- och kulturfrågorna lyfts in i personal/ arbetsutskottet Socialdemokraterna K O M M U N F U L L M Ä K T I G E S t y r e l s e r Kommunstyrelse 11 Personal och arbetsutskott 5 Ekonomiutskott Fritids och kulturutskott Barn och utbildningsnämnd Arbetsutskott Arbetsutskott gymnasieskola & Revision 5 Valnämnd 5 Mål - och Utvärderingsberedning 3 *) n ä m n d e r Socialnämnd Arbetsutskott **) 5 Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnd Arbetsutskott *) De partier som inte finns representerade i presidiet erhåller var sin plats. **) Adjungerande ledamöter vid framtagande av budgetramar. R å d g i v a n d e Pensionärsråd Handikappråd o r g a n Ungdomssråd Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärs- och handikappföreningarna. Representanterna i pensionärs och handikapprådet väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Former för ett fungerande ungdomsråd utarbetas innan rådet tillsätts. Ansvarig nämnd för de rådgivande organen är kommunstyrelsen.

21 Bilaga 4, forts. Mål- och utvärderingsberedningen har huvudansvar för kommunfullmäktiges övergripande mål samt därtill hörande mallar och matriser. Beredningen består av kf s presidium samt ledamöter - samtliga partier i fullmäktige ska finnas representerade. Ledamöterna utses från kommunfullmäktige. Styrelse / nämnd får under mandatperioden ändra i egen utskottsorgansiation, under förutsättning att det sker inom befintlig budget. Delning av rådet för funktionshindrade och pensionärer till ett pensionärsråd och ett handikappråd. Pensionärsrådet och handikapprådet representeras av en representant från var och en av pensionärs- och handikappföreningarna. Representanterna väljs av föreningarna och valet redovisas till kommunen. Nuvarande organisation kommunala bolag Kommunala bolag Arvidsjaur Kommunföretag AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaur Test & Training AB

22 Förslag 5 Poli sk organisa on Socialdemokraterna Vänsterpar et Revision Valnämnd Överförmyndare Mål, utvärderings och demokra beredning *) Kommunfullmäk ge (29) Utbildning, fri ds och kulturnämnd (7) Kommunstyrelse (11) Omsorgsnämnd (9) Miljö, bygg och hälsoskyddsnämnd (7) Arbetsutsko Personal och arbetsutsko (5) Arbetsutsko Arbetsutsko (3) Ekonomiutsko (3) (5) *) Ledamöter från samtliga parɵer representerade i kommunfullmäkɵge Pensionärsrådet och rådet för funkɵonshindrade slås ihop och kopplas mot kommunfullmäkɵges presidium för samråd i de specifika frågorna. (3)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Revisionsrapport - Granskning av kommunala kontokort Dnr 11/214 7 Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av kommunens hantering av kommunala kontokort. Granskningen har fokuserat på följande: - Interna regler och anvisningar - Omfattning - Ansvarsfördelning och beslutsorganisation - Kontrollrutiner Revisorernas granskning visar att hanteringen av kommunala kontokort för närvarande varken sker på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Brister i fråga om rutiner, styrning och kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Resultat och underlag får gjorda bedömningar redovisas revisionsrapporten. För framtiden lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom kontokort, referensnummer m.m. Utredningsresultatet ligger därefter till grund för en strategi vad gäller förekomsten av kontokort i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen tar fram ett övergripande regelverk för kontokort inom kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl.a reglera följande områden: definition, ansvar, beslutsorganisation och uppföljningskontroll Kommunstyrelse och nämnder - i plan får intern kontroll- i rimlig grad utför kontroll vad gäller attest/-reglemente. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet, och föreslår kommunfullmäktige besluta att de åtgärder som revisorerna föreslår ska verkställas samt att ett övergripande regelverk för kontokort inom kommunal verksamhet enligt revisorernas förslag ska upprättas. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

24 Datum Arvidsjaurs kommun Revisorerna Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen Dnr '/, }, I / 21'1 --~17 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Nämnderna Granskning av kommunala kontokort Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning inom ovan rubricerat onu'åde, Granskningen har fokuserat på fciljande: - Interna regler och anvisningar - Omfattning - Ansvarsfårdelning och beslutsorganisation - Kontrollrutiner Vår granskning visar att hanteringen av kommunala kontokort får närvarande varken sker på ett ändamålsenlig! sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Blister i fråga om rutiner, styrning och kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillfårlitligt och effektivt sätt. Resultat och underlag får gjorda bedömningar redovisas i bifogad rapport, För framtiden lämnas fåljand e rekommendationer: Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom kontokort, referensnmmner mm. Utredningsresultatet ligger därefter till grund får en strategi vad gäller fårekomsten av kontokol1 i kommunens verksamheter Kommunstyrelsen tar fram ett övergripande regel verk får kontokort inom kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl a reglera fåljand e områden: definiti on, ansvar, beslutsorgan isation och uppfåljninglkontroll Kommunstyrelse och nämnder - i plan får intern kontroll- i rimlig grad utfår kontroll vad gäller attest/-reglemente Bilaga: Revisionsrapport "Kommunala kontokl1", april 214, PwC Pos tadress Telefon Telefa x E- pos l PostgiJ'O ARVmSJA Ult , vhel kom IIlII 668-4

25 WWW. pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Ce,.t. ko mmunal l'evisor" April 21 4 pwc

26 Kommunala kontokort Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Revisionskriterier Metod och avgränsning Gl anskningsresultat Regler och anvisningar Förekomsten av kommunala kontokort Ansvars- och beslutsorganisation Kontrollrutiner April 214 Arvidsjaul's kommun PwC 2

27 Kommunala kontokolt 1. Sammanfattning På uppdrag av kommunens fö rtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning hur kontokort hanteras inom Arvidsjaurs kommun. Granskningen är intagen i 213 års revisionsplan. Utifrån genomförd granskning görs en sa mmantagen revisioneli bedömning att hanteringen av kommunala kontokort varken sker på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Bedömningen baseras på följande granslmingsiakttagelser: Styrningen genom kommuninterna regler och anvisningar är otillräckl ig. Granskningen visar att det saknas ett heltäckande och ändamålsenligt regelverk för området. Ansvarsfördelningen är otydlig. Granskningen visar att ansvarsfråga n inte i tillräcklig grad reglerats i kommuninterna regelverk. Vår tolkning är att kommunstyrelsen och nämnderna bär det politiska ansvaret för att kommunens kontokort hanteras på ett bra sätt Beslutsorganisationen är va rken tydlig eller ändamålsenlig. Vem/vilka som ska fatta beslut i frågan har inte i tillräcldig grad reglerats i kommunens styrdokument. GransImingen indikerar att beslut om tilldelning av kontokort i praktiken inte fattats av behöriga beslutsfattare Befintliga kontrollrutiner är inte i alla avseenden tillförlitliga. Kommunen sablar på central nivå en samlad bild när det gäller användandet av kommunala kontokort Rutin för kontroll av utfrirdade Coop-kort är inte tillförlitlig. Granskningen visar att vali fjärde Coop-kort är utfrirdat till en person som inte längre är anställd av Arvidsjaurs kommun För framtiden lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom kontokort, referensnummer mm. Utredningsresultatet ligger därefter till grund för en strategi vad gäller förekomsten av kontokort i kommunens verksamheter Kommunstyl'elsen tar fram ett övergripande regelverk för kontokort inom kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl a reglera följande om råden: definiti on, ansvar, beslutsorganisation och uppföljning/kontroll Kommunstyl'else och nämnder - i plan för intern kontroll - i rimlig grad utför kontroll vad gäller attest/ -reglemente Ap ri l 214 Arvidsjaurs ko mmun PwC I av 6

28 Kommunala kontokolt Inledning Bakgrund Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning inom ovan rubricerat område. Inom kommunal verksamhet förekommer i varierande omfattning kontokort där arbetsgivaren är betalningsansvarig. Brister i fråga om rutiner, styrning och kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Revisionsobjektet i denna granskning är kommunstyrelsen och nämnderna, med undantag för gemensam nämnd. Av kommunallagen framgår att dessa politiska organ ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig Syfte och revisionsfråga Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av kommunala kontokort sker på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Följande revisionsfrågor ska besvaras: Finns heltäckande och ändamålsenliga regler och anvisningar för området? Tillämpas kommuninterna riktlinjer på avsett sätt? I vilken omfattning tillhandahålls kontokort till anställda och förtroendevalda? Är ansvarsfördelning och beslutsorganisation inom området tydlig och ändamålsenlig? Finns tillförlitliga kontrollrutiner inom området? 2.3. Revisionskriterier Följande dokumentation utgör revisionskriterier i granskningen: Kommunallagen Kommuninterna regelverk och anvisningar som rör granskningsområdet Metod och avgränsning Analys av adekvat dokumentation, stickprovskontroll och samt kompletterande intervjuer. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 213. I övrigt se revisionsfråga. April 214 Arvid sjaurs kolllmun PwC 2 av 6

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Arvidsjaurs kommun Revisorerna Datum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 Vi ska som revisorer bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

För att utveckla delårsrapporten bör framför allt följande prioriteras till kommande år; Lennart Jon on. ig6rw-)

För att utveckla delårsrapporten bör framför allt följande prioriteras till kommande år; Lennart Jon on. ig6rw-) o o Datunt o Arvidsjaurs konunun Revisorerna 2012-11 - 14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 2q0cii2 662_J Utlåtande avseende delårsrapport 2012-08-31 Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012 2013-06-24 Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2013-06- 2 För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Utlåtande avseende årsredovisning 2012 Revisorerna har bland annat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013 Revisionsrapport Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson Gran nskning av delår rsrapport 2013 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 3 2.1

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Om granskningen... Granskning av årsredovisning 2013 PwC

Om granskningen... Granskning av årsredovisning 2013 PwC 201 4-04-03 Arvidsjaurs kommun Komrnl] rw+' ':. ~!. " ~ l Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2014-04- il 9 onr(oi on - lyd För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Utlåtande avseende

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer