Trafikbuller i planering och bygglov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikbuller i planering och bygglov"

Transkript

1 Trafikbuller i planering och bygglov ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB Leif Åkerlöf

2 Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller

3 Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller Kommunens trafikbullerpolicy Kartläggning Planeringsmetodik i 8 steg Trafikbuller och Planering Ljudkvalitetsindex BBR

4 Nya riktvärden för trafikbuller Nya förordningen dröjer Tidigare riktvärden gäller De nya riktvärdena blir inte som förslaget

5 Kommunens trafikbullerpolicy Var realistisk Vid > 800 fordon/dygn, 50 km/h och 10% tung trafik > 55 db(a) ekvivalent ljudnivå på 10 m < 45 db(a) kan inte uppnås och < 50 db(a) mycket svårt på grund av bland annat bullerregnet

6 Kartläggning av trafikbuller Kartläggning är användbar för Prioritering av bullerdämpande åtgärder Hantering av klagomål Planering i tidigt skede av bostäder etc.

7 Kartläggning av trafikbuller 2 m över mark

8 Kartläggning av trafikbuller 5 m över mark

9 Planeringsmetodik i 8 steg 1. Motivera bostäder på den aktuella platsen 2. Överväg möjliga övergripande åtgärder 3. Utred andra åtgärder för högst 55 db(a) 4. Välj lämplig byggnadstyp 5. Anpassa byggnaden 6. Planera lägenheterna 7. Lokala bullerskydd 8. Speciallösningar

10 1. Motivera bostäder på den aktuella platsen Centralt läge Kollektivtrafiknära läge Kompletteringsbebyggelse Dämpning av buller till nuvarande bebyggelse Vid > 800 fordon/dygn, 50 km/h och 10% tung trafik > 55 db(a) ekvivalent ljudnivå på 10 m

11 2. Överväg möjliga övergripande åtgärder Minskad trafikmängd Förbud för tung trafik Hastighetssänkning Lågbullrande beläggning Korrektion i db(a) för ekvivalent ljudnivå, km/h

12 3. Utred andra åtgärder för högst 55 db(a) Skyddsavstånd Bulleravskärmning Avstånd till 55 db(a) plan 3 Fordon 30 km/h 50 km/h 70 km/h m 35 m 85 m m 115 m 280 m

13

14

15

16 4. Välj lämplig byggnadstyp Punkthus svårast Lamellhus lättare Halvslutna kvarter enklare Slutna kvarter enklast

17 Trafikbuller och planering Del (I) 2000 Del II 2004 Del III 2008 Del IV 2012 Del V 2015 Länsstyrelsen i Stockholms län Miljöförvaltningen i Stockholm Åkerlöf Hallin Akustik Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting Stockholms universitet Länsstyrelsen i Uppsala län SBUF, SKL, Trafikverket

18 Trafikbuller och planering IV

19 ToP IV Störningsgrad av trafikbuller Objekttyp Andel mycket störda Andel inte alls störda Undersökningsobjekt 11 % 40 % Nya referensobjekt 4 % 50 % Äldre referensobjekt 26 % 20 % Störningen lägre nu än vid enkäten 2004

20 ToP IV Störningsgrad - Ljudnivå på trafiksidan Ekvivalentnivå ute Andel mycket störda Andel inte alls störda db(a) 4 % 45 % db(a) 11 % 37 % db(a) 9 % 40 % db(a) 7 % 55 %

21 ToP IV Störningsgrad - Ljudnivå inne Trafikbuller inne Ekvivalentnivå / Maximalnivå Andel mycket störda Andel inte alls störda 30 db(a) / 45 db(a) 21 % 27 % 26 db(a) / 41 db(a) 7 % 43 % 30/45 Ljudklass C 26/41 Ljudklass B

22 9 faktorer för Ljudkvalitetsindex Faktor Ljudnivå på trafiksidan Ljudnivå på bullerdämpad sida Ljudnivå vid entré Ljudnivå på gård, uteplats och balkong Ljudnivå inomhus Flera trafikslag/bullerkällor Planlösning Bullerskydd på balkong Grannskapet Vikt

23 Beräkning och bedömning av ljudkvalitetsindex Summan av medelpoängen och den lägsta poängen delad med 15 Ljudkvalitet < 1,0 1,0 2,0 > 2,0 Oacceptabel OK - God Mycket god

24 Fredsfors

25

26 Fredsfors

27 Fredsfors Ljudkvalitetsindex 2,1 9% mycket störda

28 Traversen

29 Traversen

30 Traversen

31 Traversen Ljudkvalitetsindex 2,2 6% mycket störda

32 Bygglov Detaljplanekrav Trafikbuller utomhus - Riksdagsbeslutet Bostäder Högsta trafikbullernivå, db(a) Ekvivalentnivå Maximalnivå Inomhus ) Utomhus - vid fasad 55 - på uteplats 70 2) 1) Nattetid Värdet får enligt BBR överskridas med 10 db fem gånger per natt 2) Värdet får enligt Boverket överskridas fem gånger per timme

33 Bygglov Detaljplanekrav Trafikbuller inomhus - Avstegsfall B Bostäder Högsta trafikbullernivå, db(a) Ekvivalentnivå Maximalnivå Inomhus ) Utomhus - vid fasad 55 2) - på uteplats 70 1) Nattetid 2) Vid minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet. Vid övriga rum inget krav

34 Bygglov - Trafikbuller inomhus dpl krav Boverkets byggregler BBR Bostäder Inomhus Högsta ljudnivå från utomhusbuller, db (A) Ekvivalentnivå Maximalnivå - Boningsrum ) - Kök 35 - Utomhus Inga krav utomhus enligt BBR 1) Nattetid Värdet får överskridas med 10 db fem gånger per natt

35 Bygglov - Trafikbuller inomhus dpl krav SS Ljudklassning Bostäder Inomhus i boningsrum Högsta ljudnivå från utomhusbuller, db (A) Ekvivalentnivå Maximalnivå 1) - Ljudklass C Ljudklass B Ljudklass A ) Nattetid Värdet får överskridas med 10 db fem gånger per natt

36 Myten om äldreboende och ljudmiljö Påstående I ett äldreboende är det inte så viktigt med ljudet eftersom de boende hör dåligt

37 Myten om äldreboende och ljudmiljö Påstående I ett äldreboende är det inte så viktigt med ljudet eftersom de boende hör dåligt Kommentar Tvärtom, det är extra viktigt med god ljudmiljö för äldre och andra med hörselnedsättning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG Hälsoeffekter och samhällskostnader till följd av trafikbuller vid öppna respektive slutna kvarter i stadsmiljö En studie inom akustik och folkhälsa Kandidatarbete i Teknisk Akustik MATILDA ARNESSON PER

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons ab, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg, Tel: 031 27 66 00, info@simmons.se,, www.simmons.se

Läs mer

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 ett kommunövergripande samverkansprojekt om ljudet i staden. Deltagande kommuner: Göteborgs stad, Malmö stad,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Dnr: 2004-3089 PLAN. Skellefteå

Dnr: 2004-3089 PLAN. Skellefteå Granskningshandling 2015-05-01 PLAN NBESKRIVNING Detaljplan för kv Hjorten inom stadsdelen Centrala stan Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för kv Hjorten inom stadsdelen Centrala stan, Skellefteå

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Samrådsredogörelse 2014-05-22 Bn 114/2014 Enligt sändlista (för samråd) Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Sammanfattning av planförslaget Planen syftar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer