Ämneslärarprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämneslärarprogrammet"

Transkript

1 Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan 300/330 hp Sökanvisningar och kursutbud vt 2016

2 2 (28) Viktig information om förändringar som rör dina studierna Ändrad betygsskala på VFU-kurser Regeringen beslutade i juni 2014 att det i verksamhetsförlagda kurser (VFU) inom utbildning till förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen ska användas fler än ett betygssteg för godkänt resultat. Införandet gäller nyantagna till utbildningen från och med 1 januari För studerande som påbörjat utbildningen före 1 januari 2015 inför Uppsala universitet tregradig betygsskala i VFU-kurser från och med vårterminen Ändring i studiegång Från och med höstterminen 2015 sker ett positionsbyte mellan kurserna Ledarskap för ämneslärare i gymnasieskolan och Lärande och utveckling. Bytet innebär att Ledarskap för ämneslärare i gymnasieskolan flyttas från termin 7 enligt generell studiegång till termin 3. Omvänt sker för Lärande och utveckling. Positionsbytet gäller studerande som påbörjar termin 3 (första terminen inom utbildningsvetenskaplig kärna) höstterminen Studerande som läst första terminen inom utbildningsvetenskaplig kärna vårterminen 2015 eller tidigare, läser enligt tidigare studiegång. Se studiegångsöversikt sidan 9. Ändring i inriktning engelska Tidigare har meddelats att kursen Engelska T3 med självständigt arbete hp ges sista gången höstterminen 2015, med följden att ämneskombinationerna engelska/samhällskunskap och engelska/svenska upphör och/eller inte är möjliga. En ändring i inriktningen engelska från och med vårterminen 2016 innebär att engelska också fortsättningsvis kan kombineras med svenska eller samhällskunskap. Kurserna Engelska T3 (61-90 hp) och Engelska T4 ( hp) innehåller självständigt arbete om 15 hp. Kontakta studievägledaren på Engelska institutionen om du har frågor om kursernas upplägg och innehåll. Att söka kurs inom Ämneslärarprogrammet I detta material kan du bland annat finna information om hur du söker kurs inom programmet behörighet regler för lärarexamen möjliga ämneskombinationer sökbara kurser samt anmälningskoder. Du ska anmäla dig till kurs inför varje termin inom ämneslärarprogrammet oavsett om du ska läsa en obligatorisk kurs, söka en valfri kurs eller nytt ämne. Det är viktigt att du använder dig av de programspecifika anmälningskoder som finns angivna i detta material. Använder du dig av andra anmälningskoder riskerar du att antas till fel kurs. 2

3 3 (28) Om du inte har för avsikt att fortsätta din utbildning nästa termin ska du anmäla antingen studieavbrott eller tillfälligt studieuppehåll på programmet. Mer information kan du få av lärarutbildningens studievägledare på Blåsenhus. Studievägledning Har du frågor om en kurs ta kontakt med respektive kursgivande institution eller programstudievägledare på Blåsenhus: Linnea Christiansson och Adrian Malmberg. Telefon- och drop in tider finner du på Telefon: , e-post: Sista anmälningsdag 15 oktober Anmälan till kurs inom ämnesprogrammet görs via sökportalen fram till midnatt sista anmälningsdag. Uppsala universitet kommer därefter att stänga anmälan för att sedan öppna igen för sena anmälningar den 15 december. Sena anmälningar hanteras i mån av tid och i den ordning de kommit in. För att kunna göra anmälan till kurs inom program måste du vara inloggad på antagning.se via din universitetsinloggning och ditt studentkonto från Uppsala universitet (användarnamn och lösenord A) för att göra din anmälan. Det är viktigt att du kontrollerar att din anmälan blivit rätt och att samtliga av dina meriter (gymnasiebetyg och kurser inom program) finns registrerade på antagning.se. Observera att du själv måste ansöka om tillgodoräknande av eventuella kurser du vill ta med i examen som är lästa utanför programmets ram. När du har gjort din anmälan får du en bekräftelse till den e-postadress du registrerat på antagning.se. Du kan inte anmäla dig till en kurs du tidigare varit registrerad på. Det går inte att bli antagen igen. Kontakta istället kursansvarig institution angående möjligheten att, i mån av plats, fortsätta på eller gå om kursen. Behörighet programmet kan det tillkomma ytterligare behörighetskrav till exempel i form av tidigare avklarade studier. Vilka behörighetskrav som gäller för respektive ämne och kurs kan du se i kursförteckningen sidan 10 ff samt i kursplanerna för respektive kurs. När du sedan ska välja ditt andra ämne kan det vara andra behörighetskrav (gymnasiebetyg) än vad som gällde för det ämne du startade utbildningen med. Det finns också särskilda krav på vilka ämnen som kan kombineras för en lärarexamen. Det är viktigt att du ser till att du söker rätt ämnen för att bli behörig för en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Information om vilka kombinationsmöjligheter som finns inom ditt valda sökalternativ finner du på sidan 5 ff. 3

4 4 (28) Antagen med villkor Om du under höstterminen 2015 läser kurser som är behörighetsgivande för den kurs du har sökt, kan du bli antagen med villkor att du senast vid kursstart/registrering visar att du uppfyller behörighetskravet. Detsamma gäller om du inte har avslutat en tidigare läst behörighetsgivande kurs. Det är ditt ansvar att senast vid kursstart visa att du är fullt behörig. Annars gäller inte antagningen och du riskerar att bli utan plats. Urval Vissa kurser/ämnen har begränsad dimensionering utifrån till exempel tillgång till lärare eller lokaler. Om antalet sökande till en kurs överstiger antalet platser sker urval. Kurser kan också ställas in på grund av för få sökande. De sökande rangordnas utifrån antalet tidigare avklarade/tillgodoräknade poäng inom ämneslärarprogrammet och vid behov även antal VG (betyg Väl godkänd) på kurser. (Poäng avklarade till och med sista anmälningsdag räknas med.). Det är därför viktigt att du anger reservalternativ. Blir du antagen till ditt förstahandsval stryks dina reservalternativ. Observera att detsamma gäller om du blir antagen med villkor till ditt förstahandsval (se ovan). Blir du däremot antagen till ett reservalternativ står du kvar som reserv till högre rankade alternativ. Antagningsbesked 1 Ditt första antagningsbesked med svarskrav finns på antagning.se den 9 december Senast den 18 december måste du svara för att vara säker på att få behålla din plats. Läs noggrant igenom informationen om svarsreglerna på antagningsbeskedet innan du svarar. Antagningsbesked 2 När svar inkommit efter urval 1 görs ett reservurval varefter du får ett nytt antagningsbesked på antagning.se den 28 december. På detta behöver du inte svara. Studera utomlands Du som läser på ämneslärarprogrammet har möjlighet förlägga delar av din utbildning utomlands. Till exempel är den första terminen inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (termin 3) lämplig för utlandsstudier. Om du är intresserad och vill veta mer kontakta Ellen Matlok-Ziemann eller läs mer på: 4

5 5 (28) Regler för lärarexamen I utbildningsplanen för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, hp anges vilka kriterier som gäller för att avlägga lärarexamen. Nedan finns examenskriterierna i utdrag: Ämneslärarexamen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 eller 330 hp. Minst 45 hp ska läsas på avancerad nivå 1. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (ej yrkesämnen). Kriterier: Fullgjorda kursfordringar om 300/330 hp, varav en fördjupning om högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90 högskolepoäng i ett annat relevant ämne eller ämnesområde. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid högskolepoäng. Utbildningen ska dessutom innehålla 30 hp verksamhetsförlagd utbildning och 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna. För examen krävs två självständiga arbeten 2 omfattande 15 hp vardera eller ett självständigt arbete om 30 hp. Om franska, spanska, engelska eller tyska ingår i utbildningen ska studier om minst 7,5 hp vara förlagda till lärosäten i respektive språkområde. Utbildningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer. Ämneskombinationer Vilka ämneskombinationer som är tillåtna inom respektive ämneslärarexamen bestäms i Högskoleförordningen (SFS 2010:544). Det är viktigt att du håller dig inom dessa kombinationer för att uppfylla fordringarna för en lärarexamen när du har avslutat dina studier. Observera att vi anger vilka ämneskombinationer som är möjliga utifrån Högskoleförordningen och det kursutbud som vi har vid Uppsala universitet. De baseras också på att vissa ämnen endast kan läsas upp till 90 hp. Dessa måste därför kombineras med ett ämne som kan läsas upp till hp. Det finns en generell studiegång inom programmet där kurserna väljs enligt en viss ordning. Alla ämneskurser ges dock inte varje termin. Det innebär att du kan behöva anpassa din egen studiegång utifrån hur ämnena ger sina kurser på höst- respektive vårtermin. Det kan därför finnas kombinationer som kan vara besvärliga att få till och som kräver att du planerar dina studier tidigt i utbildningen. Mer information om detta finner du på sidan 8 ff. I kursutbudet på sidan 10 ff ser du om kurserna ges på en höst- och/eller vårtermin. Arabiska (modersmål) kan kombineras med Engelska; Franska; Geografi; Historia; Kemi; Matematik; Religionskunskap; Samhällskunskap; Spanska; Svenska; Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem); Teknik 1 Du kommer att läsa kurser på avancerad nivå dels inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, dels också inom ditt huvudämne nivå hp. 2 Minst ett självständigt arbete ska skrivas med ämnesdidaktisk inriktning. 5

6 6 (28) med inriktning mot digitala medier för blivande medielärare; Tyska (Arabiska kan enbart läsas upp till 90 hp.) Biologi (sökalternativ fr.o.m. ht 12) kan kombineras med Naturkunskap; Kemi Engelska kan kombineras med Arabiska(modersmål); Franska; Geografi; Historia; Kemi; Matematik; Naturkunskap; Religionskunskap; Samhällskunskap; Spanska; Svenska; Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem); Teknik med inriktning mot digitala medier för blivande medielärare; Turkiska (modersmål); Tyska Franska kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Matematik; Spanska; Svenska; Turkiska (modersmål); Tyska Fysik/matematik fast studiegång med ämnena fysik och matematik. Geografi kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Historia; Matematik; Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska; Turkiska (modersmål) Historia kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Geografi; Matematik; Religionskunskap; Samhällskunskap; Svenska; Turkiska (modersmål) Kemi kan kombineras med Arabiska (modersmål); Biologi; Engelska; Matematik; Naturkunskap; Svenska; Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem); Teknik med inriktning mot digitala medier för blivande medielärare; Turkiska (modersmål) Matematik kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Franska; Geografi; Historia; Kemi; Naturkunskap; Religionskunskap; Samhällskunskap; Spanska; Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem); Teknik med inriktning mot digitala medier för blivande medielärare; Turkiska (modersmål); Tyska Naturkunskap (sökalternativ fr.o.m. ht 12) kan kombineras med Biologi; Engelska; Kemi; Matematik; Svenska; Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem); Teknik med inriktning mot digitala medier för blivande medielärare; Naturkunskap, biologi, kemi (sökalternativ vt 12) Sökalternativet innebär studier i kemi och biologi. Ämnesstudierna startar med en termin kemi och en termin biologi. Därefter väljer du själv kurskombinationer inom ämnena kemi, biologi och 6

7 7 (28) naturkunskap så att du uppnår hp i ett av dem och 90 hp i ett annat. (Naturkunskap kan enbart läsas upp till 90 hp.) Observera att kemi även finns som eget sökalternativ. Inom detta sökalternativ kan du kombinera ämnet kemi med andra ämnen än biologi och naturkunskap. Religionskunskap kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Geografi; Historia; Matematik; Samhällskunskap; Svenska; Turkiska (modersmål) Samhällskunskap kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Geografi; Historia; Matematik; Religionskunskap; Svenska; Turkiska (modersmål) Spanska kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Franska; Matematik; Svenska; Turkiska (modersmål); Tyska Svenska kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Franska; Geografi; Historia; Kemi; Naturkunskap; Religionskunskap; Samhällskunskap; Spanska; Svenska som andraspråk; Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem); Teknik med inriktning mot digitala medier för blivande medielärare; Tyska; Turkiska (modersmål) Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem) 3 kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Kemi; Matematik; Naturkunskap; Svenska; Turkiska (modersmål) Teknik med inriktning mot digitala medier för blivande medielärare 4 kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Kemi; Matematik; Naturkunskap; Svenska; Turkiska (modersmål) Turkiska (modersmål) kan kombineras med Engelska; Franska; Geografi; Historia; Kemi; Matematik; Religionskunskap; Samhällskunskap; Spanska; Svenska; Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem); Teknik med inriktning mot digitala medier för blivande medielärare; Tyska (Turkiska kan enbart läsas upp till 90 hp.) Tyska kan kombineras med Arabiska (modersmål); Engelska; Franska; Matematik; Spanska; Svenska; Turkiska (modersmål) 3 Ämnet upphör att ges inom ämneslärarprogrammet. Det ges med start sista gången höstterminen Se fotnot 3 7

8 8 (28) Studiegång för Ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasieskolan Programmet omfattar totalt 300 eller 330 hp och innehåller: Ämne 1 (huvudämne), hp Ämne 2 (biämne), 90 hp* Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp * alternativt kan en tvåämneskombination med ämnena svenska och samhällskunskap väljas där båda ämnena omfattar hp vardera. Du kommer att skriva två självständiga arbeten om 15 hp vardera under din utbildning, det ena inom ditt huvudämne och det andra inom ditt biämne. Minst ett av arbetena ska ha en ämnesdidaktisk prägel, vilket i normalfallet är det sista arbetet på avancerad nivå ( hp). Observera att vissa ämnen ger nivå hp utan självständigt arbete alternativt kan arbetet vara valbart. Det finns även enstaka ämne som ger nivå hp utan självständigt arbete. Du bör redan när du påbörjar nivå hp inom ditt första ämne, planera inom vilka ämneskurser dina självständiga arbeten ska skrivas. Programmet följer en fast studiegång som ibland måste anpassas beroende på ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas inom programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Därför kan du som student behöva anpassa din studiegång utifrån när kurserna inom de ämnen du vill läsa ges. En sådan studieplan bör göras i samråd med en studievägledare. Under din tredje termin på programmet kommer du att ha ett schemalagt studieplaneringsseminarium. På sidan 10 i detta material finns mall för din individuella studieplan. 8

9 9 (28) Generell studiegång från och med hösterminen 2015 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8 Termin 9 Termin 10 Termin hp Ledarskap¹ 15 hp (2x 7,5 hp) VFU 2, ämnesstudier (ämne 1 och ämne 2) 10 hp Läroplansteori och didaktik (AV) 30 hp Ämne 1 A-nivå 30 hp Ämne 1 B-nivå 5 hp Specialpedagogik 5 hp VFU 1, utb kärna 30 hp Ämne 1 C-nivå 30 hp Ämne 2 A-nivå 30 hp Ämne 2 B-nivå 10 hp Lärande och utveckling¹ 30 hp Ämne 2 C-nivå 10 hp Bedömn, utvärd och pol styrning (AV) 30 hp Huvudämne (i normalfallet ämne 1) hp avancerad nivå (AV) 30 hp Om ämneskomb SV/SH Ämnesfördjupning 10 hp Utbildningens framväxt och villkor 5 hp M ångfald 10 hp K-VFU 3, utb kärna ¹ Ändrad studiegång fr.o.m. höstterminen positionsbyte Ledarskap och Lärande och utveckling (AV) Kurs på avancerad nivå Observera att du som läste kursen Lärande och utveckling vårterminen 2015 eller tidigare, läser programmet enligt tidigare studiegång, d.v.s. du kommer att läsa kursen Ledarskap termin 7. 9

10 10 (28) Din egen studiegång Termin Kurs och nivå T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 10

11 11 (28) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300/330 hp Utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt VFU är obligatoriska för samtliga lärarstudenter. Utbildningsvetenskaplig kärna består av sammanlagt 60 hp och VFU om sammanlagt 30 hp varav 15 hp kopplas till kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och 15 hp till de två ämnen som väljs inom utbildningen. För mer information om när kurserna kan läsas se den generella studiegången sidan 9 samt din egen studieplanering. uppfyller följande förkunskapskrav till Kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna 1-25 hp och VFU 1, riktad mot utbildningsvetenskaplig kärna 1-5 hp. Läses normalt termin 3 inom programmet. Anm kod vt 16 Ledarskap för ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, 10 hp 5 Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare, 5 hp VFU 1, utbildningsvetenskaplig kärna, gymnasielärare, 5hp Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare, 10 hp Ämnesstudier om lägst 45 hp i för grund- eller gymnasieskolan relevant ämne Ämnesstudier om lägst 45 hp i för grund- eller gymnasieskolan relevant ämne Ämnesstudier om lägst 45 hp i för grund- eller gymnasieskolan relevant ämne Ämnesstudier om lägst 45 hp i för grund- eller gymnasieskolan relevant ämne UU UU UU UU Kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna hp och VFU 2, riktad mot ämnesstudier 1-15 hp (7,5 hp i vardera undervisningsämne). Läses normalt termin 7 inom programmet. Ledarskap för ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, 10 hp 6 Ämnesstudier om lägst 45 hp i för grund- eller gymnasieskolan relevant ämne UU Mångfald och lärande för ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, 5 hp VFU 2, undervisningsämne Observera att du ska söka två VFU-kurser, en i varje ämne. Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet. Dessutom krävs 25 hp i utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. Se behörighetskrav under respektive undervisningsämne. UU Kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna hp och VFU 3, riktad mot utbildningsvetenskaplig kärna 6-15 hp. Läses normalt termin 9 inom programmet. Läroplansteoretiska och 90 respektive 75 hp i två för gymnasieskolan UU Ändrad studiegång från och med HT15. Kursen Ledarskap för ämneslärare, inriktning gymnasieskolan ersätter Lärande och utveckling på termin 3. Lärande och utveckling flyttas till termin 7. Om du tidigare påbörjat Lärande och utveckling, men inte avslutat kursen kontakta studievägledningen på Blåsenhus för mer information om när den ges. 6 Den ändrade studiegången (se föregående fotnot) berör inte dig som redan läst termin 3. 11

12 12 (28) didaktiska perspektiv på utbildning med inriktning mot ämneslärare, 10 hp Bedömning, utvärdering och politisk styrning med inriktning mot ämneslärare, 10 hp VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna relevanta ämnen, 45 hp utbildningsvetenskaplig kärna, inklusive 5 hp VFU i kärna samt 15 hp VFU i ämnesstudier UU UU Ämnesstudier Inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan ska ett ämne omfatta hp och det andra 90 hp. Väljs kombinationen svenska och samhällskunskap läses hp i båda ämnena. Verksamhetsförlagd utbildning om 7,5 hp läses därutöver i båda ämnena. I sammanställningen nedan förtecknas de ämnesstudier som ges inom Ämneslärarprogrammet. Observera att det endast går att ta examen från programmet med vissa givna ämneskombinationer som bestäms av Högskoleförordningen. Det är därför mycket viktigt att du väljer ditt andra ämne inom ramen för de kombinationsmöjligheter som finns kopplat till det ingångsämne du startade utbildningen med. De kombinationsmöjligheter som Uppsala universitet erbjuder är också baserade på att vissa ämnen endast kan läsas upp till 90 hp. Dessa måste därför kombineras med ett ämne som kan läsas upp till hp. Se sid 5. ARABISKA Arabiska kan endast läsas till nivå 90 hp 1-30 ht Arabiska A, 30 hp, vt Arabiska B, 30 hp Kurserna Arabisk grundkurs, 15 hp, samt Muntlig och skriftlig färdighet i arabiska, UU vt Arabiska C, med didaktisk inriktning, 30 hp 7,5 hp, inom Arabiska A. 30 hp från Arabiska A och minst 22,5 hp från Arabiska B vari ska ingå Arabiska 2, 15 hp. UU x VFU 2, arabiska, gymnasielärare, 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är arabiska. I ämnesstudierna ska Arabiska A, 30 hp och Arabiska 2 (Arabisk grammatik och text samt Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska), 15 hp eller Arabisk grammatik och text, 7,5 hp samt Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska, 7,5 hp i Arabiska B ingå. UU

13 13 (28) Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna BIOLOGI 7 Bi B, Ke B, Ma D, Fy A ht Biologi A: mönster. processer och didaktik 22,5 hp sk Floristik och faunistik L,7,5 hp Kontakta , se vid Institutionen för biologisk grundutbildning om du har frågor - - x ht Laborationer i biologi 7,5 hp Bi B, Ke B, Ma D, Fy A 10 x vt Kemins grunder och principer, UU hp Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D 11 x vt Organisk kemi I, 10 hp Genomgången kurs Grundläggande UU kemi/kemiska principer I, 10 hp el motsv. x vt Biokemi I, 5 hp Genomgången kurs Grundläggande UU kemi/kemiska principer I, 10 hp el motsv ht Cellbiologi, 15 hp Biologi A, 22,5 hp samt Kemi 30 hp ht Fysiologi 15 hp Biologi A, 22,5 hp samt Kemi 30 hp Kurser om 15 hp. Biologi 60 hp samt Kemi 30 hp Valmöjligheter finns. Kontakta se vid Institutionen för biologisk grundutbildning för individuell studieplanering och Ämnesdidaktiskt projekt i biologi 15 hp (50 % v ) eller Biologi 60 hp samt Kemi 30 hp UU Första terminen i biologi respektive kemi kan läsas i omvänd ordning. Biologi kan endast kombineras med kemi eller naturkunskap eftersom en termin kemi måste läsas för att uppnå behörighet för biologi hp. Denna kemitermin kan inte räknas in i biologi 90 respektive hp. 8 Den första terminen i biologi 1-30 hp består av kurserna Biologi A: mönster, processer och didaktik 22.5 hp samt en obligatorisk sommarkurs Floristik och faunistik 7,5 hp förlagd till sommaren efter termin 1 eller 2. Under terminen då Biologi A 22,5 hp läses kan också en valfri kurs Laborationer i biologi 7,5 hp väljas. Denna kurs kommer att ligga utanför de kurser du kommer att ha med dig i din lärarexamen men kan även räknas med beroende på övriga kurser du läser. 9 Behörighetskravet höjt ht 12. Du som antogs till sökalternativet Naturkunskap, Biologi, kemi vt12 har rätt att söka ämnet utifrån det tidigare behörighetskravet Bi B, Ke B, Ma D. 10 Se fotnot Behörighetskravet höjt ht 12. Du som antogs till programmet ht11 och vt12 har rätt att söka ämnet utifrån det tidigare behörighetskravet Bi A, Ke B, Ma D. 13

14 14 (28) Självständigt arbete i biologi 15 hp (100 %, v ) eller (100 %, v ) Valmöjligheter finns 12. Kontakta se vid Institutionen för biologisk grundutbildning för individuell studieplanering x VFU 2, biologi, gymnasielärare, 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig ENGELSKA Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T1, 30 hp Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T2, 30 hp Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T3, 30 hp vt Engelska för gymnasiet T4, 30 hp x VFU 2, engelska gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig FRANSKA 1-30 vt Franska A1, 30 hp (OBS! B3- kursen ges endast ht. Om du läser A1-kursen en ht måste Du Biologi 60 hp samt Kemi 30 hp Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är biologi. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. En B Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T1 Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T2 Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T3 Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är engelska (inklusive kurserna Språkstruktur 5 hp och Akademiskt skrivande 5 hp från Engelska T2). Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. En B, Fr steg 3 UU UU UU UU UU UU UU UU UU hp inom biologi erbjuder valbara kurser även på grundnivå. Observera att du för ämneslärarexamen behöver kurser om minst 45 hp på avancerad nivå. Väljer du biologi som huvudämne, hp är det viktigt att du gör ditt kursval utifrån detta krav. 13 Se viktigt information om ändring i inriktning engelska sid 2 14

15 15 (28) läsa ett annat ämne än franska påföljande vt. Franska B3 innehåller för inriktningen obligatoriska moment och kan inte ersättas av annan B-kurs.) ht Franska B3, 30 hp Minst 21 hp av Franska A, vari ska ingå Skriftlig språkfärdighet Franska C3, 30 hp Godkänt på Franska A1, 30 hp samt på minst 22,5 hp av Franska B3, vari ska ingå Skriftlig språkfärdighet. 90- Franska D1, 30 hp hp avklarade kurser på grundnivå vari ska ingå 90 hp franska på grundnivå, inklusive självständigt arbete UU UU x VFU 2, franska, gymnasielärare, 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig FYSIK OCH MATEMATIK 14 (fast studiegång) Ämnesstudier om 90 hp i ämnet franska (inklusive kursen Franska B3) och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, eller ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och 60 hp i ämnet franska (inklusive kursen Franska B3). Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU T1 ht Kurserna under termin 1 (T1) läses under första terminen på programmet. Kontakta om du inte läst någon av kurserna under din första termin. ht Baskurs i matematik 5 hp - (frivillig) ht Ämneslärare i fysik, - introduktionskurs, 3 av 5 hp ht Geometri och analys I, 10 hp - ht Beräkningsvetenskap KF, 5 hp - ht Mekanik KF, 8 av 15 hp - (fortsätter på vt) ht Matematik och - fysikdidaktiska aspekter på ämneskurser inom lärarutbildningen, 4 av 5 hp T2 vt Ämneslärare i fysik, forts. från T1 14 Fast studiegång i fysik och matematik. Du väljer själv om du vill ha hp i matematik eller fysik. 15

16 16 (28) introduktionskurs, 2 av 5 hp vt Geometri och analys II, 10 hp (v 03-22, 33 %) vt Mekanik KF, 7 av 15 hp (fortsättning) vt Matematik och fysikdidaktiska aspekter på ämneskurser inom lärarutbildningen, 1 av 5 hp vt Matematisk statistik KF, 5 hp (v 13-22, 33 %) vt Termodynamik, 5 hp (v 13-22, 33 %) T3 ht Linjär algebra II, 5 hp V 36-43, 33 %) ht ht ht Geometri och analys III, 5 hp (v 36-43, 33 %) Elektromagnetism, 10 hp (v 36-02, 33 %) Vågor och optik, 5 hp (v 44-02, 33 %) ht Algebra I, 5 hp (v 44-02, 33 %) T4 vt Kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna 1-25 hp samt 5 hp VFU T5 ht Kvantfysik, 10 hp (v 36-02, 33 %) ht ht ht Energifysik I, 5 hp (v 36-43, 33 %) Fysikundervisning i praktiken, 5 hp (v 44-02, 33 %) Transformmetoder, 5 hp (v 36-43, 33 %) Geometri och analys I 16 UU forts. från T1 - forts. från T1 Geometri och analys I Geometri och analys I, Mekanik KF eller Mekanik II Linjär Algebra och geometri I samt Envariabelanalys. Alternativt Geometri och analys II Geometri och analys II Geometri och analys II (kurv- och ytintegraler), Beräkningsvetenskap KF/I (Matlab), Mekanik KF/I (kraft, energi, partikelrörelse) Mekanik II/Elektriska transmissionssystem, Elektromagnetism I/Elektroteknikens grunder III:Fältteori eller motsvarande Baskurs i matematik alt Ma E Linjär algebra II, En- och Flervariabelanalys, Transformmetoder/Fourieranalys, Mekanik II/KF, Elektromagnetism I, Vågor och optik och Fysikens matematiska metoder eller motsvarande kurser Termodynamik UU UU se sid hp varav 45 hp inom fysik Envariabelanalys och en av kurserna Linjär algebra och geometri I och Algebra och geometri. Alternativt Geometri och analys II Matematik 30 hp och fysik 40 hp ht Astrofysik I, 5 hp (v 44-02, 33 %) T6 vt Fysik- och matematikdidaktiska Minst 30 hp fysik samt minst 30 hp UU perspektiv på undervisning och matematik lärande, 5 hp) (v , 33 %) vt Modern fysik, 5 hp 40 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive UU-64426

17 17 (28) vt (v %) Linjär algebra och geometri I, Mekanik I, Termodynamik samt Mekanik II/Elektriska Kombinatorik, 5 hp (v 03-12, 33 %) vt Geometri, 5 hp (v 13-22, 33 %) vt Matematikens historia, 10 hp (v 13-22, 67 %) T7 ht Kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna hp, se sid 11 och transmissionssystem Envariabelanalys eller Serier och ordinära differentialekvationer; Linjär algebra och geometri Linjär algebra och geometri I alt Geometri och analys I Ma D UU UU UU se sid 11 ht ht VFU 2, fysik, gymnasielärare, 7,5 hp och VFU 2, matematik, gymnasielärare, 7,5 hp Ämnesstudier om minst 135 hp i ämnena fysik och matematik inom ämneslärarprogrammet. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är matematik. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. Matematik 60 hp T8 vt Matematikundervisningens praktik, 5hp UU vt Matematikens historia II, 10 hp Matematik 60 hp UU vt Examensarbete C i fysik, 15 hp 60 hp i fysik varav minst 20 hp inom UU kvantfysik (t.ex. kvantmekanik, atom- och molekylfysik, kärnfysik, fasta tillståndets fysik). För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. T9 ht Kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna hp samt 10 hp VFU 3 T10 vt Fördjupning fysik: kurser på avancerad nivå, 15 hp Kontakta för individuell vägledning. och - - se sid 12 Projekt i fysik och astronomi, 15 hp hp varav kurser i fysik om minst 60 hp (eller motsvarande). För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. UU

18 18 (28) vt eller Fördjupning matematik: kurser på avancerad nivå, 15 hp och Självständigt arbete 15 hp Kontakta för individuell studievägledning GEOGRAFI 1-30 Geografi A, 30 hp, UU Geografi B, 30 hp Godkänd på Geografi A, 30 hp. UU Geografi C, 30 hp Geografi B UU ht Geografi D, 30 hp Geografi C x VFU 2, geografi gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig. HISTORIA Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är geografi. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU Historia A för ämneslärare, 30 Hi A UU hp Historia B för Historia A för ämneslärare, 30 hp UU ämneslärarprogrammet, 30 hp Historia C för lärare, 30 hp Historia A och B för lärarprogrammen UU ht Historia D, gymnasielärare, 30 hp Historia A, B och C x VFU 2, historia gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav den ena ämnet är historia (inklusive kursen Historiebruk och historiedidaktik, 7,5 hp). Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU

19 19 (28) KEMI vt Kemins grunder och principer, Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, UU hp Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D vt Organisk kemi I, 10 hp Genomgången kurs Grundläggande UU kemi/kemiska principer I, 10 hp el motsv vt Biokemi I, 5 hp Genomgången kurs Grundläggande UU kemi/kemiska principer I, 10 hp el motsv hp kan läsas antingen en hösttermin eller en vårtermin Höstterminsalternativ: ht Analytisk kemi, 10 hp 30 hp kemi - och ht Kemididaktik, 5 hp Kurser om 20 hp i kemi från och ämneslärarprogrammet. - ht Ämnesdidaktiskt projekt i 60 hp från ämneslärarprogrammet, varav 30 kemi, 15 hp hp kemi, 10 hp utbildningsvetenskapliga - kärnkurser samt 5 hp VFU i kärna Vårterminsalternativ: vt Ämnesdidaktiskt projekt i kemi, 15 hp och vt 15 hp valbara kurser i samråd med studievägledare i kemi, Valmöjligheter finns. Kontakta studievägledaren i kemi för individuell studieplanering, Valmöjligheter finns. Kontakta studievägledaren i kemi för individuell studieplanering, 60 hp från ämneslärarprogrammet, varav 30 hp kemi, 10 hp utbildningsvetenskapliga kärnkurser samt 5 hp VFU i kärna. UU x VFU 2, kemi, gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är kemi. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig UU Om kemi läses som ditt förstaämne i programmet, kan inte kemi 1-60 hp läsas i en följd. Kemi 1-30 hp följs då av: termin 2: första terminen inom utbildningsvetenskaplig kärna; termin 3: kemi nivå hp eller första terminen inom biämne, alternativt termin 2: första terminen inom biämne; termin 3: första terminen inom utbildningsvetenskaplig kärna eller kemi nivå hp 16 Behörighetskravet höjt ht 12. Du som antogs till programmet ht11 och vt12 har rätt att söka ämnet utifrån det tidigare behörighetskravet Bi A, Ke B, Ma D. 19

20 20 (28) kärna. MATEMATIK Höstterminsvariant nivå 1-30 hp: 1-30 ht Baskurs i matematik, 5 hp Ma D 1-30 ht Euklidisk geometri, 5 hp Ma D 1-30 ht Envariabelanalys M, 10 hp Baskurs i matematik 1-30 ht Algebra I, 5 hp Baskurs i matematik 1-30 ht Linjär algebra och geometri I, 5 hp Baskurs i matematik Vårterminsvariant nivå 1-30 hp: 1-30 vt Baskurs i matematik, 5 hp Ma D UU vt Linjär algebra och geometri I, 5 Baskurs i matematik UU hp 1-30 vt Envariabelanalys, 10 hp Baskurs i matematik UU vt Matematikens historia, 10 hp Ma D UU hp för dig som läst 1-30 hp på hösten: vt Statistik för lärare, 5 hp Envariabelanalys UU vt Linjär algebra II, 5 hp Linjär algebra och geometri I, UU vt Flervariabelsanalys, allmän kurs 5 hp Envariabelanalys Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys eller Serier och ordinära differentialekvationer UU vt Matematikens historia, 10 hp Ma D UU vt Kombinatorik, 5 hp UU eller Envariabelanalys eller Serier och ordinära differentialekvationer; Linjär algebra och geometri I vt Beräkningsvetenskap I, 5 hp Linjär algebra och geometri I alternativt Algebra och geometri alternativt Algebra och vektorgeometri, och Envariabelanalys alternativt Funktionslära för ingenjörer, eller motsvarande vt 5 hp kan bytas ut mot annan kurs i samråd med ämnesansvarig: UU hp för dig som läst 1-30 hp på våren: ht Euklidisk geometri, 5 hp Ma D hp ht Diskret matematik, 5 hp Algebra I 20

21 21 (28) ht Linjär algebra II, 5 hp Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys ht Flervariabelanalys allmän, 5 hp Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys eller Serier och ordinära differentialekvationer ht Algebra I, 5 hp Baskurs i matematik ht Sannolikhet och statistik 5 hp Envariabelanalys eller Derivator och integraler ht 5 hp kan bytas ut mot annan kurs i samråd med ämnesansvarig, hp är densamma oavsett när du startade: vt Matematikundervisningens praktik 5 hp, (obligatorisk) och vt Matematikens historia II 10 hp och vt Examensarbete C i matematik (kan bytas ut mot andra matematikkurser i samråd med ämnesansvarig, Matematik 60 hp Matematik 60 hp 75 hp i matematik inklusive kurserna Flervariabelanalys M och Linjär algebra II samt 15 hp på nivå G2F. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. UU UU UU vt vt hp Självständigt arbete 15 hp Kontakta ämnesansvarig: Kurser om totalt 15 hp Kontakta ämnesansvarig: x VFU 2, matematik, gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig NATURKUNSKAP 17 Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är matematik. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU Naturkunskap kan endast läsas till nivå 90 hp 1-30 ht Biologi A: mönster, processer Bi B, Ke B, Ma D, Fy A Första terminen i biologi respektive kemi kan läsas i omvänd ordning. Den som kombinerar Naturkunskap med huvudämnet Biologi eller Kemi ersätter Biologi A respektive Kemi A inom Naturkunskap med kursen Geovetenskap. 21

22 22 (28) och didaktik 22,5 hp sk Floristik och faunistik L,7,5 hp Kontakta se vid Institutionen för biologisk grundutbildning om du har frågor - - x ht Laborationer i biologi 7,5 hp Bi B, Ke B, Ma D, Fy A vt Kemins grunder och principer, UU hp Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D vt Organisk kemi I, 10 hp Genomgången kurs Grundläggande kemi/kemiska principer I, 10 hp el motsv vt Biokemi I, 5 hp Genomgången kurs Grundläggande kemi/kemiska principer I, 10 hp el motsv ht Naturkunskap och didaktik 15 Biologi A 22,5 hp samt Kemi 30 hp hp ht Ämnesdidaktiskt projekt i naturkunskap 15 hp 210 hp godkända kurser, varav biologi 30 hp och kemi 30 hp eller biologi 30 hp och fysik 30 hp UU UU Geovetenskap A, 30 hp UU x VFU 2, naturkunskap gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig RELIGIONSKUNSKAP Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnena är naturkunskap. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU Religionsvetenskap A, 30 hp Hi A UU Religionshistoria och Religionsvetenskap A UU religionsbeteendevetenskap B, 30 hp eller Kyrko- och missionsstudier, B, 30 hp eller Religionsvetenskap A UU Behörighetskravet höjt ht 12. Du som antogs till sökalternativet Naturkunskap, biologi, kemi vt12 har rätt att söka ämnet utifrån det tidigare behörighetskravet Bi B, Ke B, Ma D. 18 Den första terminen i biologi 1-30 hp består av kurserna Biologi A: mönster, processer och didaktik 22.5 hp samt en obligatorisk sommarkurs Floristik och faunistik 7,5 hp förlagd till sommaren efter termin 1 eller 2. Under terminen då Biologi A 22,5 hp läses kan också en valfri kurs Laborationer i biologi 7,5 hp väljas. Denna kurs kan ligga utanför de kurser du kommer att ha med dig i din lärarexamen men kan även räknas med beroende på övriga kurser du läser (se biologi). 20 Se fotnot Behörighetskravet höjt ht 12. Du som antogs till programmet ht11 och vt12 har rätt att söka ämnet utifrån det tidigare behörighetskravet Bi A, Ke B, Ma D. 22

23 23 (28) Tros- och livsåskådningsvetenskap B, 30 hp eller Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C, 30 hp eller Kyrko- och missionsstudier C, 30 hp eller Tros- och livsåskådningsvetenskap C, 30 hp Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1, 15 hp och Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D2, 15 hp och Kyrko- och missionsstudier D1, 15 hp och Kyrko- och missionsstudier D2, 15 hp eller Tros- och livsåskådningsvetenskap D1, 15 hp och Tros- och livsåskådningsvetenskap D2, 15 hp x VFU 2, religionskunskap, gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig SAMHÄLLSKUNSKAP Samhällskunskap måste läsas upp till hp för examen mot gymnasieskolan Samhällskunskap AB: Statskunskap, 15 hp Religionsvetenskap A Religionsvetenskap A samt Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap B eller Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B2 eller Religionsvetenskap för lärare Religionsvetenskap A samt Kyrko- och missionsstudier B eller Kyrko- och missionsstudier B2eller Religionsvetenskap för lärare Religionsvetenskap A samt Tros- och livsåskådningsvetenskap B eller Tros- och livsåskådningsvetenskap B2 eller Religionsvetenskap för lärare hp avklarade kurser på grundnivå inklusive 90 hp inom något religionsvetenskapligt huvudområde. hp avklarade kurser på grundnivå inklusive 90 hp inom något religionsvetenskapligt huvudområde. hp avklarade kurser på grundnivå inklusive 90 hp inom något religionsvetenskapligt huvudområde. hp avklarade kurser på grundnivå inklusive 90 hp inom något religionsvetenskapligt huvudområde. hp avklarade kurser på grundnivå inklusive 90 hp inom något religionsvetenskapligt huvudområde. hp avklarade kurser på grundnivå inklusive 90 hp inom något religionsvetenskapligt huvudområde. Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är religionskunskap. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. Sh A Observera att Ma B krävs för fortsatta UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU

24 24 (28) 1-30 Samhällskunskap AB: Sociologi, 15 hp Samhällskunskap AB: Nationalekonomi, 15 hp Samhällskunskap AB: Kulturgeografi 7,5 hp Samhällskunskap AB: Juridik 7,5 hp Samhällskunskap C: Statskunskap B, 30 hp eller Samhällskunskap C: Sociologi B, 30 hp ht Samhällskunskap D: Statskunskap C, 30 hp alternativt Samhällskunskap D: Sociologi C, 30 hp x VFU 2, samhällskunskap, gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig SPANSKA studier i inriktningen Samhällskunskap Ma B, Sh A Genomgått Samhällskunskap AB, 1-30 hp dessutom krävs Ma B Genomgått Samhällskunskap AB, 1-30 hp Sh A Genomgått Samhällskunskap AB, 1-60 hp och godkänd på kursen Samhällskunskap AB: Statskunskap, 15 hp. Genomgått Samhällskunskap AB, 1-60 hp och godkänd på kursen Samhällskunskap AB: Sociologi, 15 hp. Minst hp avklarade kurser på grundnivå inkl Samhällskunskap A-C, 90 hp, vari ska ingå Samhällskunskap C: Statskunskap B el motsv. Minst hp avklarade kurser på grundnivå inkl Samhällskunskap A-C, 90 hp, vari ska ingå Samhällskunskap C: Sociologi B, 30 hp el motsv. Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är samhällskunskap. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU UU UU UU UU UU UU UU vt Spanska A, 30 hp (OBS! B3- kursen ges endast ht. Om du läser A-kursen en ht måste Du läsa ett annat ämne än spanska påföljande vt. Spanska B3 innehåller för inriktningen obligatoriska moment och kan inte ersättas av annan B-kurs.) En B, Sp steg ht Spanska B3, 30 hp Minst 21 hp av Spanska A, vari ska ingå Skriftlig språkfärdighet Spanska C3, 30 hp Godkänt på Spanska A, 30 hp samt på minst 22,5 hp av Spanska B3, vari ska ingå delkurs 1 och 2. Spanska D1, 30 hp hp avklarade kurser på grundnivå vari ska ingå 90 hp spanska på grundnivå, inklusive självständigt arbete UU UU UU

25 25 (28) x VFU 2, spanska, gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig SVENSKA Ämnesstudier om 90 hp i ämnet spanska (inklusive kursen Spanska B3) och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, eller ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och 60 hp i ämnet spanska (inklusive kursen Spanska B3). Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU Svenska måste läsas upp till hp för examen mot gymnasieskolan Svenska 1 för blivande ämneslärare 30 hp, Svenska 2 för ämneslärare 30 hp Svenska 3 för blivande ämneslärare i gymnasiet, 30 hp Svenska 4 för blivande ämneslärare i gymnasiet, 30 hp - UU ,5 hp från Svenska 1 UU Minst 22,5 hp från Svenska 2 och 30 hp från UU Svenska 1 90 hp från Svenska 1-3 UU x VFU 2, svenska, gymnasielärare 7,5 hp Glöm inte att också söka Utbildningsvetenskaplig kärnkurs hp, se sid 11 Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är svenska. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Svenska som andraspråk kan endast läsas till nivå 90 hp 1-30 Svenska som andraspråk för blivande ämneslärare A, 30 hp Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i gymnasiet, 30 hp Svenska som andraspråk C, gymnasielärare, 30 hp Svenska för blivande ämneslärare 1-3, 90 hp Svenska för blivande ämneslärare 1-3, 90 hp samt 22,5 hp från Svenska som andraspråk A Svenska för blivande ämneslärare 1-3, 90 hp samt Svenska som andraspråk A 30 hp och Svenska som andrapråk B 30 hp. UU UU UU x VFU 2, svenska som Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst UU

26 26 (28) andraspråk, gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är svenska som andraspråk. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. TEKNIK MED INRIKTNING MOT DATATEKNIK 22 Observera att nivå hp ges sista gången VT Nedlagd vt Informations- och IT-säkerhet Informationssystem 22,5 högskolepoäng UU för lärare, 7,5 hp eller motsvarande vt Multimedia för lärare, 7,5 hp Informationssystem 22,5 högskolepoäng UU eller motsvarande vt etjänster och Informationssystem 22,5 högskolepoäng UU webbprogrammering för lärare, 7,5 hp eller motsvarande vt Algoritmer och datastrukturer Informationssystem 22,5 högskolepoäng UU för lärare, 7,5 hp eller motsvarande vt IKT och medier i ett didaktiskt UU perspektiv, 7,5 hp vt Forskningsmetod för lärare7,5 hp 52,5 hp informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande vt Examensarbete för lärare, 15 hp 52,5 hp informationssystem eller motsvarande vt Knowledge Management för lärare, 15 hp Minst hp inom ämneslärarprogrammet inklusive 90 hp i informationssystem eller motsvarande vt Examensarbete för lärare, 15 hp Minst hp inom ämneslärarprogrammet inklusive 90 hp i informationssystem eller motsvarande UU UU UU UU x VFU 2, datateknik, gymnasielärare, 7,5 hp ino utbildningsvetenskaplig TEKNIK MED INRIKTNING MOT DIGITALA MEDIER 23 Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är datateknik. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. Observera att nivå hp ges sista gången VT16 UU Nedlagd 22 Ämnet kommer upphöra inom ämneslärarprogrammet. Det ges med start sista gången HT Ämnet kommer upphöra inom ämneslärarprogrammet. Det ges med start sista gången HT15. 26

27 27 (28) 22,5 hp medie- och vt MKV B/Strategisk UU kommunikation 7,5 hp kommunikationsvetenskap vt MKV B/Globala medier och 22,5 hp medie- och UU social förändring kommunikationsvetenskap (ges på engelska) vt MKV B/Medie- och 22,5 hp medie- och UU kommunikationsvetenskaplig kommunikationsvetenskap metod vt Digitala lärresurser II, 7,5 hp Digitala lärresurser I 7,5 hp UU ht IKT och medier i ett didaktiskt - perspektiv, 7,5 hp ht MKV C/Forskningsmetod 60 hp medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande ht MVK/Uppsats lärare, 15 hp 52,5 hp medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande vt MKV/Globala perspektiv på social förändring och digitala medier för medielärare Minst hp inom ämneslärarprogrammet inklusive 90 hp i medie- och kommunikationsvetenskap UU vt MKV/Digitala medier, deltagande och aktörskap för lärare Minst hp inom ämneslärarprogrammet inklusive 90 hp i medie- och kommunikationsvetenskap UU vt MKV D/Självständigt arbete för lärare Minst hp inom ämneslärarprogrammet inklusive 90 hp i medie- och kommunikationsvetenskap UU x VFU 2, digitala medier, gymnasielärare 7,5 hp ino utbildningsvetenskaplig TURKISKA Ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, varav det ena ämnet är digitala medier. Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU Turkiska kan endast läsas till nivå 90 hp 1-30 ht Turkiska språk A, 30 hp vt Turkiska språk B, 30 hp Turkietturkisk ljud- och formlära, Delkurs 1, Turkiska A; Turkietturkisk satslära, Delkurs 2, Turkiska A; Elementära muntliga och skriftliga språkfärdigheter i turkietturkiska, UU vt Turkiska språk C, med didaktisk inriktning, 30 hp delkurs 3, Turkiska A Turkiska språk A och minst 22,5 hp från Turkiska B/Turkiska språk B. - 27

28 28 (28) Kontakta om du har frågor om denna kurs. x VFU 2, turkiska, gymnasielärare, 7,5 hp - Kontakta om du har frågor om denna kurs. TYSKA 1-30 vt Tyska, baskurs A1, 30 hp (OBS! B3-kursen ges endast ht. Om du läser A1-kursen en ht måste Du läsa ett annat ämne än tyska påföljande vt. Tyska B5 innehåller för inriktningen obligatoriska moment och kan inte ersättas av annan B-kurs.) ht Tyska, fortsättningskurs B5, 30 hp Tyska, fortsättningskurs C1, 30 hp Tyska, fortsättningskurs D1, 30 hp x VFU 2, tyska, gymnasielärare 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig En B, Ty steg 3 Minst 22,5 hp godkända av Tyska A. Tyska A och minst 22,5 hp i fortsättningskurs Tyska B. hp avklarade kurser på grundnivå vari ska ingå 90 hp tyska på grundnivå, inklusive självständigt arbete Ämnesstudier om 90 hp i ämnet tyska (inklusive kursen Tyska B5) och minst 45 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, eller ämnesstudier om 90 hp i ett ämne och 60 hp i ämnet tyska (inklusive kursen Tyska B5). Dessutom krävs 25 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 5 hp VFU med inriktning mot utbildningsvetenskaplig kärna. UU UU UU UU

Grundlärarprogrammet. 240 hp

Grundlärarprogrammet. 240 hp Grundlärarprogrammet 240 hp CAMPUS GOTLAND Sökanvisningar och kursutbud vt 2016 Detta material vänder sig till dig som läser på grundlärarprogrammet med studieort Campus Gotland. För dig som läser Grundlärarprogrammet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan 300/330 Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Att söka kurs inom Ämneslärarprogrammet I detta material kan du bland annat finna information om Hur du söker

Läs mer

Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9 270 hp Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Att söka kurs inom Ämneslärarprogrammet I detta material kan du bland annat finna information om Hur du söker

Läs mer

Förskollärar- programmet 210 hp

Förskollärar- programmet 210 hp Förskollärar- programmet 210 Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Detta material vänder sig till dig som läser på Förskollärarprogrammet i Uppsala. För dig som läser samma program på Campus Gotland finns

Läs mer

Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan 300/330 Sökanvisningar och kursutbud ht 2014 2 (26) Viktig information till dig som är antagen till programmet VT14 eller tidigare och som påbörjat eller

Läs mer

Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9 270 hp Sökanvisningar och kursutbud vt 2015 2 (19) Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 Nyantagning till Ämneslärarprogrammet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan 300/330 Sökanvisningar och kursutbud vt 2015 2 (28) Viktig information till dig som är antagen till programmet VT14 eller tidigare och som påbörjat eller

Läs mer

Förskollärarprogrammet. 210 hp

Förskollärarprogrammet. 210 hp Förskollärarprogrammet 210 hp studieort Uppsala Sökanvisningar och kursutbud vt 2016 Detta material vänder sig till dig som läser på förskollärarprogrammet och med studieort Uppsala. För dig som läser

Läs mer

Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13

Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13 Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13 Studiefordringar för undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 13 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, Studiefordringar för

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7 9 som motsvarar

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15 Sida 1 (6) KPU HT 2015 Beslut 2015-02-05 Dnr: 2015/322-3.1.1 Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Grundlärar- programmet 240 hp

Grundlärar- programmet 240 hp Grundlärar- programmet 240 Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Att söka kurs inom Grundlärarprogrammet Studiegången är fast inom Grundlärarprogrammet 240. Du ska ändå anmäla dig inför varje termin som

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång 2017-09-18 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) Beslut 2016-03-21 Dnr: UGA 2015/4156-3.1.1 KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 16 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Förskollärarprogrammet. 210hp

Förskollärarprogrammet. 210hp Förskollärarprogrammet 210hp Campus Gotland Sökanvisningar och kursutbud vt 2016 2 (5) Detta kursutbud med anmälningskoder till nästkommande termins kurser vänder sig till dig som läser förskollärarprogrammet

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Förskollärar- programmet 210 hp

Förskollärar- programmet 210 hp Förskollärar- programmet 210 Sökanvisningar och kursutbud vt 2015 Detta material vänder sig till dig som läser på Förskollärarprogrammet och med studieort Uppsala. För dig som läser samma program på Campus

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012-09- 06 Sen. revid. 2014-03- 20 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet Bridging

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Förskollärarprogrammet. 210 hp

Förskollärarprogrammet. 210 hp Förskollärarprogrammet 210 hp Campus Gotland Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Detta material vänder sig till dig som läser på Förskollärarprogrammet vid Campus Gotland. Det gäller dels dig som antogs

Läs mer

Förskollärar- programmet 210 hp

Förskollärar- programmet 210 hp Förskollärar- programmet 210 Sökanvisningar och kursutbud ht 2014 Detta material vänder sig till dig som läser på Förskollärarprogrammet i Uppsala. För dig som läser samma program på Campus Gotland finns

Läs mer

LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300 hp

LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300 hp Översikt kursval HT06/VT07 06-06-9 LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 00 hp Antagningstermin ht 06 80 Gävle Campus Halvfart Algebra och

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET, 140-220 POÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 140-220 POÄNG UTBILDNINGSPLAN Dnr CF 52-153/2006 Sida 1 (17) LÄRARPROGRAMMET, 140-220 POÄNG Teacher Education Programme, 140-220 points Utbildningsprogrammet är inrättat av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål Utbildningsplan Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT05. Utbildningens mål Se studiehandbok lå 05/06

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet GR 16 mars 2011 Anna Brodin och Mats d Hermansson Lärarutbildningsnämnden (LUN) 1 Förändringsarbete inom lärarutbildningen Vad händer inom lärarutbildningen?

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Lärarutbildnings- programmet

Lärarutbildnings- programmet Lärarutbildnings- programmet 140/180/200/220 poäng Lärarutbildningsnämnden november 2003 Dnr 30/2004-510 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Mål, lokala kompetensområden och riktlinjer 1.1. Övergripande mål 1.2. Lokala

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059 Utbildning intar idag en viktig ställning inom alla samhällsområden. Utbildningssystemet formar människor och sätten att tänka och det har ofta en avgörande betydelse för den inriktning livskarriären får.

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot skolans årskurs för läsåret 2016/2017 Master programme in Primary Education, teaching in grades of the compulsory school Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-22

Läs mer

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059 Utbildning intar idag en viktig ställning inom alla samhällsområden. Utbildningssystemet formar människor och sätten att tänka och det har ofta en avgörande betydelse för den inriktning livskarriären får.

Läs mer

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng Programinformation för Automationsteknik, 120 högskolepoäng (Automation, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Sektionen för ingenjörsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola 2012

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) Beslut 2016-03-21 Dnr: UGA 2015/4156-3.1.1 OBS! Beslut om antagningsämnen och studiefordringar för antagning till KPU HT17 tas i februari 2017. Ändringar i

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2010/166 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2011/2012 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-03-07

Läs mer

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål Utbildningsplan Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT04. Utbildningens mål Se studiehandboken 04/05

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

LGÄYY.RELI Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300 hp

LGÄYY.RELI Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300 hp Översikt kursval HT07/VT08 07-05- LGÄYY.RELI Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 00 hp Antagningstermin ht 07 0 Religion för ämneslärare (-0)

Läs mer

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Denna informationsskrift innehåller viktig information till Dig som ska börja studera till förskollärare. Här har vi försökt att beskriva lite kort hur

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 17 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7 9 som motsvarar

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (9) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2015-16 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 hp/120 p Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 hp/120 p Uppsala universitet TEKNAT 2006/421 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 hp/120 p Uppsala universitet 2007/2008 Utbildningsplanen beslutad 19 mars 2007 av Tekniska utbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRS-

Läs mer

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö VALINFORMATION VÅREN 2012 LGLÄR-programmet Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö Studie- och yrkesvägledare Susann.Engstrom@lnu.se Telefontid: 0470-70 82 91 Träffas

Läs mer

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009.

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkäten delades ut och samlades in av studiefaddrarna tors vecka 1 alt tis v 2. 266 studenter (av ca 330) svarade på enkäten. Syftet

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Study programme in Medical Informatics, 160 credits (=240 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Senast reviderad

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp Översikt kursval HT05/VT06 05-0-6 LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 00 hp Antagningstermin ht 05 5 Engelska för ämneslärare (-0) 0 hp ENG0

Läs mer

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Study programme in Audiology 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2003-04-09 Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits Kurskod: ÖÄ6501 Utbildningsområde:

Läs mer

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp Översikt kursval HT06/VT07 07-0- LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 00 hp Antagningstermin ht 06 507 Gävle Campus Helfart Engelska för ämneslärare

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Physics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp 1 (9) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300 hp

LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300 hp Översikt kursval HT06/VT07 07-0- LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 00 hp Antagningstermin ht 06 89 Gävle Distans Halvfart Geometri med

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying

Läs mer