Prolog Perspektivet framåt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prolog Perspektivet framåt"

Transkript

1 Prolog Perspektivet framåt År 1946 hyrde den fyrtiotreårige engelsmannen Eric Blair ett hus vid världens ände, ett hus där han tänkte invänta döden. Det låg på den skotska ön Juras norra udde, längst bort vid en grusväg, omöjligt att nå med bil och utan telefon och elektricitet. Den närmaste handelsboden, öns enda, låg 40 kilometer åt söder. Blair hade sina skäl för att vilja hålla sig långt borta. Han var nedbruten efter sin hustrus död kort tidigare, han led av tuberkulos och skulle snart börja hosta blod. Hans land vacklade under kostnaderna för en militär seger som varken hade medfört säkerhet eller välstånd eller ens något tryggt löfte om att friheten skulle överleva. Europa var på väg att dela upp sig i två fientliga läger, och världen såg ut att följa efter. Snart skulle atombomber sannolikt komma till användning och ett nytt krig skulle bli förintande. Och han måste avsluta en roman. Den hette 1984, där två siffror i det år då han fullbordade den var omkastade, och den kom ut i Storbritannien och usa 1949 under Blairs författarpseudonym George Orwell. 15

2 Recensionerna var överväldigande positiva, skrev New York Times, men skrik av fasa hördes över applåderna. 1 Det var inte förvånande, för 1984 manade fram en tidsålder som bara låg trettiofem år fram i tiden, då totalitarismen hade segrat överallt. Individualismen är förkvävd, liksom lag och rätt, etik, kreativitet, språkets klarhet, en hederlig historiesyn och till och med kärleken naturligtvis med undantag för den kärlek som alla är skyldiga att hysa till den Stalinlike diktatorn Storebror och hans motsvarigheter, som styr en värld i konstant krig. Om du vill ha en bild av framtiden så tänk dig en stövel som stampar på ett människoansikte ständigt, får Orwells hjälte Winston Smith höra medan han undergår ännu en omgång skoningslös tortyr. 2 Orwell dog 1950 på ett sjukhus i London, inte på sin ö och visste då bara att hans bok hade gjort intryck på sina första läsare och skrämt upp dem. De som läste den längre fram reagerade på liknande sätt, och 1984 blev den mest betvingande visionen under perioden efter andra världskriget av vad som skulle kunna följa efter det. Medan det verkliga året 1984 närmade sig kom det oundvikligen jämförelser med Orwells imaginära år. Världen var ännu inte totalitär, men diktatorerna dominerade stora delar av den. Faran för krig mellan usa och Sovjetunionen två supermakter i stället för de tre som Orwell hade skrivit om verkade större än den hade gjort på många år. Och den till synes permanenta konflikt som gick under namnet det kalla kriget, som började medan Orwell alltjämt var i livet, visade inte det ringaste tecken på att upphöra. Men på kvällen den 16 januari 1984 framträdde en skå- 16

3 despelare, som Orwell skulle ha känt igen från sin tid som filmrecensent, i tv i sin färskare roll som usa:s president. Dittills hade Ronald Reagan haft rykte om sig att vara en soldat som med glöd i sinnet utkämpade det kalla kriget. Nu målade han upp en annan framtid: Gör som jag och tänk er, om så bara ett ögonblick, att en Ivan och en Anja befann sig till exempel i ett väntrum eller delade ett skydd undan regnet eller ovädret med en Jim och en Sally, och att det inte fanns någon språkbarriär som hindrade dem från att bli bekanta med varandra. Skulle de då resonera om olikheterna mellan sina respektive stater? Eller skulle de sitta där och berätta om sina barn eller tala om vad var och en försörjde sig på? De kanske till och med kom överens om att snart gå ut och äta middag en kväll. Framför allt skulle de ha bevisat att människor inte ställer till krig. 3 Det var en oväntat fridsam uppmaning till människor att besegra stövlar, diktatorer och krigets mekanismer. Under Orwells år 1984 satte den i rörelse det händelseförlopp som skulle leda till just detta. Bara lite drygt ett år efter Reagans tal tog en totalitarismens brinnande fiende makten i Sovjetunionen. Innan sex år gått hade det landets herravälde över halva Europa fallit i spillror. Innan åtta år gått hade De socialistiska rådsrepublikernas union det land som hade utlöst Orwells stora, dystra profetia upphört att existera. Att allt detta hände berodde inte rätt och slätt på att Reagan höll ett tal eller Orwell skrev en bok. Resten av den här 17

4 boken komplicerar orsakssammanhanget. Men det är bra att börja med visioner, för de ger upphov till förhoppningar och farhågor. Sedan bestämmer historien vilka som avgår med segern.

5 Kapitel 1 Rädslan kommer tillbaka Vi väntade på att de skulle komma i land. Vi kunde se deras ansikten. De såg ut som vanligt folk. Vi hade tänkt oss något helt annat. De var ju amerikaner! ljubova kozintjenka, röda arméns 58:e gardesdivision Vi visste väl inte vad vi skulle vänta oss av ryssarna, men när man tittade närmare på dem blev man alldeles konfys. Om man hade satt en amerikansk uniform på dem kunde de ha varit amerikaner! al aronson, förenta staternas armés 69:e infanteridivision 1 Det var så kriget skulle ha slutat, med glada tillrop, handslag, dans, skålar och förhoppningar. Dagens datum var den 25 april 1945, platsen staden Torgau vid Elbe i östra Tyskland, och det som hände var att arméerna för första gången sammanstrålade från världens motsatta ändar efter att ha kluvit det nazistiska Tyskland. Fem dagar senare sköt sig Adolf Hitler i huvudet under de rasmassor som var det enda som åter- 19

6 stod av Berlin. Drygt en vecka senare kapitulerade tyskarna villkorslöst. Ledarna för den segerrika alliansen, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill och Josef Stalin, hade redan själva skakat hand, skålat för varandra och framfört sina förhoppningar om en bättre värld vid två toppmöten medan kriget fortfarande pågick, i Teheran i november 1943 och i Jalta i februari Dessa gester skulle dock ha varit tämligen meningslösa om de trupper som stod under deras befäl inte hade kunnat ställa till med ett eget bullersammare firande där det verkligen betydde något: på fronterna till ett slagfält där fienden nu försvann. Hur kom det sig då att arméerna vid Torgau närmade sig varandra så misstänksamt, som om de hade väntat sig utomjordiska besökare? Varför blev de så häpna över de likheter de såg och så lugnade? Varför envisades deras befälhavare trots detta med separata kapitulationsceremonier, den ena för västfronten i Reims i Frankrike den 7 maj, den andra för östfronten i Berlin den 8 maj? Varför försökte de sovjetiska myndigheterna stoppa de spontana amerikanskvänliga demonstrationerna i Moskva efter det officiella tillkännagivandet om att tyskarna hade kapitulerat? Varför avbröt de amerikanska myndigheterna tvärt livsviktiga transporter av bistånd under lend-lease-avtalet till Sovjetunionen redan veckan därpå, och återupptog dem sedan? Varför blev Roosevelts närmaste medarbetare Harry Hopkins, som hade spelat en avgörande roll i konstruktionen av alliansen 1941, tvungen att bege sig till Moskva i ilfart sex veckor efter Roosevelts död för att rädda den? Och varför gav Churchill sin bok om dessa händelser, som kom ut flera år senare, titeln Triumph and Tragedy? 20

7 Svaren på alla dessa frågor är ungefär likalydande: att kriget hade vunnits av en koalition vars viktigaste medlemmar redan låg i krig ideologiskt och geopolitiskt om inte militärt med varandra. Nog för att alliansen hade firat stora triumfer våren 1945, men dess framgång hade alltid hängt på att oförenliga system hade eftersträvat förenliga mål. Tragedin var att segern antingen skulle kräva att segrarna upphörde att vara som de var eller avstod från mycket av det som de hade hoppats uppnå med kriget. Om det verkligen funnits några utomjordingar på Elbes stränder i april 1945 skulle de nog ha upptäckt ytliga likheter mellan de sovjetiska och amerikanska arméer som möttes där, och även i de samhällen som de hade kommit ifrån. Både usa och Sovjetunionen hade fötts i en revolution. Båda hyllade ideologier med globala aspirationer: det som fungerade därhemma skulle fungera också för resten av världen, trodde deras ledare. Som kontinentalstater hade båda ryckt fram över väldiga gränsområden, och vid denna tidpunkt var de världens största och tredje största länder. Och båda hade gått in i kriget till följd av en överrumplingsattack: den tyska invasionen av Sovjetunionen, som började den 22 juni 1941, och det japanska anfallet på Pearl Harbor den 7 december 1941, som Hitler tog till förevändning för att förklara usa krig fyra dagar senare. Men därmed hade likheterna varit slut. Skillnaderna var mycket större, som en jordisk iakttagare genast kunde ha påpekat. I 21

8 Den amerikanska revolutionen, som hade ägt rum drygt halvtannat sekel tidigare, speglade ett djupt misstroende mot maktkoncentration. Frihet och rättvisa kunde inträda enbart genom att makten hölls inom snäva gränser, det hade författningens upphovsmän noga understrukit. Tack vare en sinnrik författning, den geografiska isoleringen från potentiella fiender och storartade naturresurser lyckades amerikanerna bygga upp en enastående mäktig stat, ett faktum som blev uppenbart under andra världskriget. Det resultatet uppnådde de tack vare att de på olika sätt strängt begränsade statens makt att styra över vardagslivet: genom att hålla idédebatten i gång, organisera ekonomin och bedriva politik så som de själva ville. Trots arvet efter slaveriet, trots att urinvånarna nästintill utplånades och trots ihållande etnisk, sexuell och social diskriminering kunde usa:s medborgare 1945 fullt trovärdigt påstå att de levde i världens friaste samhälle. Den bolsjevikiska revolutionen, som hade utspelat sig bara ett kvartssekel tidigare, hade däremot koncentrerat all makt som ett sätt att störta klassfiender och konsolidera en bas varifrån proletariatets revolution skulle sprida sig genom världen. I Det kommunistiska manifestet från 1848 hävdade Karl Marx att den industrialisering som kapitalisterna hade satt i rörelse samtidigt utökade och exploaterade arbetarklassen, som förr eller senare skulle slå sig fri. Vladimir Iljitj Lenin ville inte sitta där och vänta på att detta skulle hända utan påskyndade 1917 historiens gång genom att ta makten över Ryssland och påtvinga det marxism, trots att denna stat inte stämde med Marx förutsägelse om att revolutionen bara kunde inträffa i ett högutvecklat industrisamhälle. Stalin i 22

9 sin tur löste det problemet genom att forma om Ryssland så att det passade in i den marxist-leninistiska ideologin. Han tvingade en nation, som huvudsakligen bestod av jordbrukare med få frihetstraditioner, att bli en kraftigt industrialiserad nation utan någon frihet alls. Följden var att De socialistiska rådsrepublikernas union (sssr) vid slutet av andra världskriget var världens mest auktoritära samhälle. De segerrika nationerna kunde alltså knappast ha varit mer olika, och så var det också med de krig som de hade utkämpat mellan 1941 och usa förde separata krig samtidigt mot japanerna i Stilla havet och mot tyskarna i Europa men led påfallande små förluster. Knappt amerikaner stupade på alla krigsskådeplatser sammanlagt. Deras land låg på stort geografiskt avstånd från själva striderna och utsattes inte för några större attacker frånsett den inledande i Pearl Harbor. Tillsammans med sin allierade Storbritannien (som förlorade omkring man i fält) kunde usa välja var, när och under vilka omständigheter det skulle gå i strid, ett faktum som kraftigt minimerade krigföringens kostnader och risker. Men till skillnad från britterna gick amerikanerna ut ur kriget med sin ekonomi i blomstring; försvarets beställningar hade nästan fördubblat bruttonationalprodukten på mindre än fyra år. Om det någonsin kunde finnas något gott krig kom andra världskriget i närheten av det för usa:s del. Sovjetunionen vann inga sådana fördelar. Det utkämpade endast ett krig, men det kan sägas vara historiens mest fruktansvärda. Stora städer, mindre samhällen och landsbygden förhärjades och industrierna låg i ruiner eller hade i all hast flyttats till andra sidan Uralbergen, och det enda alternativet 23

10 till kapitulation var förtvivlat motstånd, i terräng och under förhållanden som fienden hade valt. Beräkningar av dödsoffer, civila och militära, är notoriskt osäkra, men troligen dog cirka 27 miljoner sovjetmedborgare som en direkt följd av kriget, omkring 90 gånger antalet amerikaner som miste livet. Segern kunde knappast ha köpts till ett högre pris var Sovjetunionen en svårt sargad stat som kunde skatta sig lycklig att ha överlevt. Som en samtida sade var kriget det ryska folkets ohyggligaste och samtidigt stoltaste minne. 2 När uppgörelsen efter kriget skulle ta form var utgångsläget ändå jämnare än dessa asymmetrier tyder på. usa hade inte utfäst sig att ändra sin etablerade tradition att hålla sig borta från europeiska angelägenheter. Roosevelt hade tvärtom försäkrat Stalin i Teheran att amerikanska trupper skulle återvända hem inom två år efter krigsslutet. 3 Med tanke på de deprimerande händelserna på 1930-talet kunde man inte heller vara säker på att krigstidens högkonjunktur skulle fortgå, eller att demokratin återigen skulle slå rot utanför de relativt få länder där den alltjämt fanns kvar. Det dystra faktum att amerikaner och britter inte kunde ha besegrat Hitler utan Stalins hjälp innebar att andra världskriget var en seger enbart över fascismen, inte över totalitarismen och dess utsikter för framtiden. Trots sina ofantliga förluster hade Sovjetunionen betydande tillgångar. Eftersom det ingick i Europa skulle dess militära styrkor inte dras tillbaka därifrån. Dess kommandoekonomi hade visat sig vara i stånd att upprätthålla full sysselsättning när de kapitalistiska demokratierna hade misslyckats med det under förkrigsåren. Dess ideologi åtnjöt utbredd 24

11 respekt i Europa på grund av att kommunisterna där i stort sett hade anfört motståndet mot nazisterna. Slutligen hade den oproportionerliga börda som Röda armén burit vid besegrandet av Hitler gett Sovjetunionen ett moraliskt anspråk på starkt, kanske rentav dominerande, inflytande i utformningen av uppgörelsen efter kriget var det åtminstone lika lätt att tro att framtiden låg i den auktoritära kommunismen som i den demokratiska kapitalismen. Sovjetunionen hade också en annan fördel, nämligen att det var det enda av segrarländerna som gick ut ur kriget med ett beprövat ledarskap. Roosevelts död den 12 april 1945 hade slungat in hans oerfarne och illa underrättade vicepresident Harry S. Truman i Vita huset. Tre månader senare gjorde Churchills oväntade nederlag i det brittiska parlamentsvalet labourpartiets långt mindre imponerande ledare Clement Attlee till premiärminister. Sovjetunionen däremot hade Stalin, sin oomtvistade härskare sedan 1929, mannen som gjorde om sitt land och sedan ledde det till seger i andra världskriget. Slug, respektinjagande och i varje fall utåt oberört målmedveten som han var visste diktatorn i Kreml vad han ville ha efter kriget. Truman, Attlee och deras folk föreföll mycket mindre säkra. Vad var det då Stalin ville ha? Det är rimligt att börja med honom, för han var den ende av de tre efterkrigsledarna som hade haft tid att begrunda och rangordna sina prioriteringar, samtidigt som han behöll makten. Mannen som härs- II 25

12 kade över Sovjetunionen var sextiofem år vid krigsslutet. Han var i dåligt fysiskt skick, omgiven av jasägare, ensam på det personliga planet men makten hade han kvar i ett stadigt, ja skrämmande, grepp. Med borstiga mustascher, missfärgade tänder, koppärrigt ansikte och gula ögon gav han ett intryck av en gammal stridsärrad tiger, skriver en amerikansk diplomat. En oförberedd besökare skulle aldrig ha anat vilka djup av beräkning, äregirighet, maktlystnad, avund, grymhet och dold hämndlystnad som lurade bakom denna enkla fasad. 4 Genom en serie utrensningar på 1930-talet hade Stalin långt tidigare undanröjt alla sina rivaler. Hans underordnade visste att ett höjt ögonbryn eller en liten rörelse med ett finger kunde betyda skillnaden mellan liv och död. Denne korpulente gubbe, som var påfallande kortväxt bara 1,62 var ändå en koloss som satt inne med all makt över en kolossal stat. Det Stalin eftersträvade efter kriget var säkerhet för sig själv, för sin regim, för sitt land och för sin ideologi, i exakt den ordningen. Han gjorde allt för att se till att inga inre utmaningar någonsin skulle äventyra hans egen makt i framtiden och att inga yttre hot någonsin skulle utsätta hans land för någon risk. Kommunisternas intressen i andra delar av världen må ha varit all heder värda, men de skulle aldrig få förtur framför sovjetstatens prioriteringar så som han hade fastställt dem. Narcissism, förföljelsemani och oinskränkt makt löpte samman i Stalin: 5 I Sovjetunionen och den internationella kommunistiska rörelsen var han oändligt fruktad men också dyrkad i breda lager. Stalin hävdade att krigstidens kostnader i blod och peng- 26

13 ar i stort sett borde styra vem som fick vad efter kriget, och därför hade Sovjetunionen rättmätiga krav på en hel del. 6 Landet skulle inte bara återfå de territorier som det hade förlorat till tyskarna under andra världskriget utan också de territorier som det tagit till följd av den opportunistiska men kortsiktiga nonaggressionspakt som Stalin hade slutit med Hitler i augusti 1939 delar av Finland, Polen och Rumänien och samtliga tre baltiska stater. Det innebar att stater utanför dessa utvidgade gränser skulle ligga kvar inom Moskvas inflytandesfär. Sovjetunionen skulle begära territoriella eftergifter av Iran och Turkiet (bland annat kontrollen över Dardanellerna och Bosporen) och även flottbaser i Medelhavet. Slutligen skulle det straffa ett besegrat och ödelagt Tyskland med militär ockupation, beslag av egendom, krigsskadestånd och ideologisk omvandling. Här stod Stalin emellertid inför ett svårt dilemma. Att de oproportionerliga förlusterna under kriget gav Sovjetunionen rätt till oproportionerliga vinster var ingen orimlig tanke, men förlusterna hade också berövat landet den kraft det måste ha för att unilateralt säkra dessa fördelar. Sovjetunionen behövde fred, ekonomiskt bistånd och sina forna allierades diplomatiska samtycke. För ögonblicket var alltså enda möjligheten att även i fortsättningen söka samarbete med amerikaner och britter. Alldeles som de hade varit beroende av Stalin för segern över Hitler var Stalin nu beroende av fortsatt brittisk-amerikansk välvilja, om han skulle uppnå sina efterkrigsmål till rimliga kostnader. Därför ville han varken ha ett hett eller ett kallt krig. 7 Om han skulle visa sig skicklig nog att undvika dessa alternativ var dock en helt annan fråga. 27

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund T 046357624 M dipshoe@gmail.com http://web.me.com/hakan_danielsson /Skola/ Kalla kriget 1945-1989 KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Kompendium om kalla kriget

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget 1939 1 sept. Tyskland angriper Polen. 3 sept. Frankrike och Storbritannien förklarar Tyskland krig. 17 sept. Sovjetunionen angriper Polen. Tyskarna bombar Warszawa

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

tisdag 23 oktober 12

tisdag 23 oktober 12 ANDRA VÄRLDSKRIGET PÅ VÄG MOT KRIG Adolf Hitler blir rikskansler i Tyskland, 1933 Hitler sätter in militär i Rhenlandet, 1936 Hitler upphäver Versaillesfördaget, 1937 Ockuperar Österrike, Anschluss, 1938

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Kalla kriget Relationerna mellan Öst och Väst efter världskriget

Kalla kriget Relationerna mellan Öst och Väst efter världskriget Kalla kriget Det kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, samt deras respektive allierade stater, från omkring 1946, precis efter

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland!

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget Versaillesfreden, som bestämdes av segrarmakterna, var hård mot Tyskland. De var tvungna att betala krigsskadestånd,

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Förpliktelser genom avtal: Avtal mellan sydvietnam och USA som förde med sig ett amerikanskt engagemang i Indokina.

Förpliktelser genom avtal: Avtal mellan sydvietnam och USA som förde med sig ett amerikanskt engagemang i Indokina. Världen idag (HI08) *Denna kurs i historia erbjuder många möjligheter. Det är i praktiken ganska fritt fram hur man väljer att bygga upp denna kurs så länge som den har någonslags relevans till rubriken.

Läs mer

Den väpnade freden 1871-1914

Den väpnade freden 1871-1914 Den väpnade freden 1871-1914 Osäkerhet och misstro Alla förberedde sig för krig Industrialiseringen gav resurser Värnplikt Allianser Trippelalliansen Tyskland, Österrike, Italien (till 1915) (inkl. Bulgarien

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

GRETHE V JERNÖ: av spanningen

GRETHE V JERNÖ: av spanningen GRETHE V JERNÖ: De mänskliga rättigheterna och. av spanningen Det är märkvärdigt svårt att få igång en diskussion om sammanhanget mellan mänskliga rättigheter ochfred i Europa, konstaterar Grethe V cernö.

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

1. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i Europa från år 400 f.kr. till år 2000 e.kr.

1. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i Europa från år 400 f.kr. till år 2000 e.kr. 1 STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN MODELLPROV I HISTORIA Högst 6 frågor får besvaras. Svaren på de mer krävande frågorna, som är markerade med ett +, bedöms enligt betygsskalan 0 9 i stället för den normala 0 6.

Läs mer

m i n a m e d f å n g a r

m i n a m e d f å n g a r mina medfångar michail chodorkovskij Mina medfångar Översättning Ola Wallin ersatz 2011, 2012, 2013 MBK IP Limited. Reprinted with kind permission of M. Khodorkovsky/MBK IP Limited Ersatz, Stockholm 2015

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Efterkrigstiden 1945-1991

Efterkrigstiden 1945-1991 Efterkrigstiden 1945-1991 1 Det kalla kriget s.254-255 Kalla kriget = förhållandet mellan supermakterna USA och Sovjetunionen 1945 1989. Liberal demokrati mot kommunistisk diktatur, båda supermakterna

Läs mer

Europa efter det första världskriget

Europa efter det första världskriget Nya stater i Europa Finland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckoslovakien Ö:rike Ungern Jugoslaviem aug 27 14:18 Europa efter det första världskriget Tyskland Turkiet aug 27 12:59 1 Tysklands territoriella

Läs mer

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Målgrupp: 7-9 Tema: USA, historia, slaveri, västerländsk historieskrivning Sökord: USA, historia, slaveri, västerländsk

Läs mer

Andra världskriget

Andra världskriget Andra världskriget 1939-1945 Vägen till kriget s.231-232 Upprustning, först i smyg sedan öppet. Allians Tyskland Italien Japan (axelmakterna). Rehnlandet (vid franska gränsen) besätts 1936. Österrike ansluts

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Tidslinje (traditionell) Svältkatastrofen 1932-1933

Tidslinje (traditionell) Svältkatastrofen 1932-1933 Tidslinje (traditionell) Svältkatastrofen 1932-1933 1917 7 nov (25 okt): Ryska revolutionen 1918 12 Jan: det självständiga Ukrainska folkets republik utropas 20 Jan: Ryska ortodoxa kyrkan skiljs formellt

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13 KALLA KRIGET Någon bild, tex berlinmuren... FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ Hur påverkar kalla kriget världen ännu idag? ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET Under

Läs mer

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET VÄRLDENS UNDERGÅNG ANDRA VÄRLDSKRIGET Del 4. En värld i lågor Studiehandledning BAKGRUND Världens undergång del 4 Japan är på väg att ta över hela Stilla havet, de enda som står i deras väg är USA. På

Läs mer

Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945

Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945 Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945 Sammanfattning av Sverige under det andra världskriget 1939-1945 1939 bildades en samlingsregering (ministrarna kom från nästan alla partier)

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Inehållsförtekning INEHÅLLSFÖRTEKNING 1 FÖRORD 2 VARFÖR 3 HUR 4 IDAG 7 KÄLLFÖRTECKNING 7 1 Förord Det svenska försvaret och den svenska industrin har mer eller mindre

Läs mer

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-19 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra2 ANACONDA GESELLSCHAFT DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 Programmanus Svenska Skolklass:

Läs mer

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Anti-Serbisk propaganda i Österrike efter mordet på Franz Ferdinand. Texten lyder Serbien måste dö! Efter några veckor så trappades

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

ORSAKER TILL ANDRA VK

ORSAKER TILL ANDRA VK HUVUDORSAKER: Hitler och aggressiv tysk utrikespolitik Nationernas Förbund kollektiv säkerhet misslyckas Eftergiftspolitiken (Appeasement) ANDRA VIKTIGA ORSAKER: Fredsuppgörelserna efter Första VK Ekonomi

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel Del 3 Vägen till försoning I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, atarerna och ireberna. Eleverna

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

Mattias Magnussons elevexempel. i ämnet historia

Mattias Magnussons elevexempel. i ämnet historia Mattias Magnussons elevexempel i ämnet historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Den europeiska

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2005 årgång 9

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2005 årgång 9 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2005 årgång 9 Bokförlaget thales recensioner michael ignatieff: The Lesser Evil. Political Ethics in an Age of Terror, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004 Per

Läs mer

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck:

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Eftertext Glömda Stigar Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Det åligger en Stålmod att se till så att Loward inte startar

Läs mer

Unika BILDER OCH FIGURER

Unika BILDER OCH FIGURER 1 Unika BILDER OCH FIGURER MOT HEDERSFÖRTRYCK kan ses och köpas hos Institutet Mot Hedersförtryck Olivedalsgatan 14 Göteborg ( vardagar 10-16) Institutet Mot Hedersförtryck/IMH 0702 97 76 14 epost: lasse.imh@gmail.com

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Ekonomiska teorier. Adam Smith David Ricardo Karl Marx Keynes

Ekonomiska teorier. Adam Smith David Ricardo Karl Marx Keynes Ekonomiska teorier Adam Smith David Ricardo Karl Marx Keynes Kommentar Dessa ekonomiska teorier har vi gått igenom och diskuterat i klassrummet. Det blir kanske lättare att minnas resonemangen om ni läser

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss.

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss. KUNG FÖR EN DAG! Att få åka till Stockholm genom att kliva på bussen vid gamla järnvägsstationen, träffa massor av glada och trevliga pensionärer och ägna dagen åt att vandra genom vårt Kungliga slott

Läs mer

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Malala Yousafzai SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Malala, den yngsta någonsin som har fått Nobels fredspris. I boken får vi veta hur Malala vuxit

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

Redaktör FRANK BJERKHOLT: Östeuropas framtid

Redaktör FRANK BJERKHOLT: Östeuropas framtid Redaktör FRANK BJERKHOLT: Östeuropas framtid»stridsvagnarnas märken på gatorna i Prag och Bratislava är gravskrifter över det kommunistiska systemet.» Händelserna i Tjeckoslovakien utgör kommunismens definitiva

Läs mer

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut.

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut. Om skaparen Tomas vet exakt vad han pratar om eftersom allt han förmedlar är självupplevt. Å ena sidan Mr Destruktiv med droger, slagsmål, mobbing och självhat i bagaget. Å andra sidan en stark vilja att

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan.

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Hej Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Jag vill först säga att det är över 12 år sedan jag lämnade kyrkan. Vissa detaljer minns jag inte exakt, men då nämner

Läs mer

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN )- DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN B ER GET har fött en råtta och Geneve en anda. Den anda som efter många år av kallt krig skulle förbereda den fredliga samlevnaden mellan det västliga och östliga maktblocket

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Utdrag ur Monica Braw: Hiroshima överlever (roman)

Utdrag ur Monica Braw: Hiroshima överlever (roman) Utdrag ur Monica Braw: Hiroshima överlever (roman) Medan jag gick där på Fredsavenyn kom jag på att jag naturligtvis skulle ta tillfället i akt och tala med kvinnan på museet. Hon skulle självklart kunna

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 Nytt politiskt landskap efter historiskt val Partido Popular störst men svårt bilda regering Valet tvingar spanska politiker lära sig kohandla Intervju om

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

Signalspaningssamarbetet mellan Sverige och USA i början av kalla kriget SM5CKI - Göran Jansson 2010

Signalspaningssamarbetet mellan Sverige och USA i början av kalla kriget SM5CKI - Göran Jansson 2010 Signalspaningssamarbetet mellan Sverige och USA i början av kalla kriget SM5CKI - Göran Jansson 2010 Det skeende under början av det kalla kriget som jag här kortfattat beskriver är bara "toppen på ett

Läs mer

Planering historia tillval

Planering historia tillval Planering historia tillval Perioden 1871-1945 Vi skall arbeta med perioden 1871 till 1945. Vi kommer dela upp perioden i fyra block. Block 1- Imperialismen 1871-1914 Block 2 Första världskriget 1914-1918

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten. SIDAN 1 Elevmaterial Namn: Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog. LÄSFÖRSTÅELSE Amerika upptäcks 1. Var ligger USA? 2. Vem

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Min mest spännande krigsupplevelse

Min mest spännande krigsupplevelse Min mest spännande krigsupplevelse LAURI TÖRNI: ASEVELI 1934-1954, Brother in Arms, (Vapenbroder) Jubileumspublikation, New York Fortsättnigskrig,1941-1944 Mars1943, Ontasjö (Ontajärvi), Öst-Karelen Korpral

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Bedömningsstöd. Historia 7-9. Elevhäfte

Bedömningsstöd. Historia 7-9. Elevhäfte Bedömningsstöd Historia 7-9 Elevhäfte BEDÖMNINGSSTÖD I HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Elevuppgift Livet före och efter Berlinmurens fall Bakgrund till uppgiften Kalla kriget är en historisk epok som sträcker sig

Läs mer

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010 NO 1 15 Nov 2010 Published by Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Nato och Ryssland inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 Ingmar Oldberg associerad vid forskningsavdelningen, Utrikespolitiska

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

2. Tisdag 17 april. Hur det kalla kriget började och kommunistskräcken i USA. (s. 454-562)

2. Tisdag 17 april. Hur det kalla kriget började och kommunistskräcken i USA. (s. 454-562) Det kalla kriget för SM2. 1. Onsdag 4 april, Introduktion, Tidslinje. 2. Tisdag 17 april. Hur det kalla kriget började och kommunistskräcken i USA. (s. 454-562) 3. Onsdag 18 april. Kalla kriget orsak,

Läs mer

TERRORN - BOLSJEVIKERNAS POLITISKA INSTRUMENT

TERRORN - BOLSJEVIKERNAS POLITISKA INSTRUMENT TERRORN - BOLSJEVIKERNAS POLITISKA INSTRUMENT Av f. byråchefen OSCAR ANGELUS FRÅN LENIN härstammar det karakteristiska uttrycket ~När borgaren är rädd lyder ham. På denna insikt grundar sig många av den

Läs mer

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN W ashington Montana North Dakota Minnesota New Hampshire Vermont Maine Massa- Oregon W isconsin chusetts Idaho W yoming South Dakota Michigan New York Rhode Island Connecticut

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer