Utbildningsplan för. Planeringsdel Läsåret 2009/2010. Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng. Programkod: GKS01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för. Planeringsdel Läsåret 2009/2010. Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng. Programkod: GKS01"

Transkript

1 Mälardalens högskola Utbildningsplan för Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programkod: GKS01 Mälardalen University Planeringsdel Läsåret 2009/2010 Beslut i Akademirådet Planeringsdelen gäller för ett år och innehållet i de olika årskurserna kan ändras från år till år. Värdakademi Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling är värdakademi för Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng. Val inom program Utbildningsplanen och examenskraven för den examen du läser mot ska vara utgångspunkt för dina val. Kurser som innehåller obligatoriska moment för examen har både strukits under och markerats med gul tonplatta (ex. ABC123) i denna planeringsdel. Väljer du b dessa kurser kan Mälardalens högskola inte garantera att du i slutändan uppfyller examenskraven. Kurser som hör till huvudområdet för examen har markerats med i kolumnen. Vilka kurser du har platsgaranti till och till vilken period platsgarantin gäller framgår av förteckningen i denna planeringsdel. Kurser du inte har platsgaranti till söker du i urrens med andra studenter vid Mälardalens högskola. Du urrerar i urvalet med det antal högskolepoäng du har vid anmälningstidens utgång, se vidare antagningsordningen, ningsordning. Du måste alltid uppfylla de särskilda behörighetskraven för att bli antagen till en kurs. Valet ska ske senast 15 april inför en hösttermin och 15 oktober inför en vårtermin. Inför valet informerar värdakademin om de olika kurserna i programmet. Information om hur valet går till finns under adressen om_program. i läsperioden. Pg anger att du har platsgaranti till kursen just den läsperioden. Konk anger att du söker i urrens med alla övriga programstudenter vid MDH. E anger att kursen ges i Eskilstuna. V anger att kursen ges i Västerås. kurs (gråtonad kolumn) anger vilken kurskod motsvarande kurs hade i det gamla utbildningssystemet. Har du tidigare i din utbildning läst en kurs med den kurskod som anges under kurs överlappar kurserna varandra och kan inte ingå i samma examen. Om x anges i kolumnen fanns tidigare ingen motsvarande kurs. Observera att också andra slags överlappningar kan förekomma. Kontakta din studievägledare för information. GN anger att kursen tillhör utbildning på grundnivå och AN att kursen tillhör avancerad nivå. 100, 200 resp 300 anger den successiva fördjupningsnivån inom grundnivån. För fördjupning på avancerad nivå, se resp. kursplan. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Du måste alltså gardera dig med alternativa val! Studenter som har läst någon av kurserna 1 30, 30 högskolepoäng, 1 30, 30 högskolepoäng eller Sociologi 1 30, 30 högskolepoäng och därför tillgodoräknar motsvarande delkurs i termin 1 och 2 på Beteendevetenskapliga programmet, har platsgaranti till samtliga kurser markerade med Pg enligt utbildningsplanen termin 3 4. Detta under förutsättning att behörigheten uppfylls. Övriga föreskrifter Kurser som angivits nedan med olika K värden är krockskyddade dvs. schemat är lagt så att schemapositionerna i varje läsperiod inte kolliderar. Kurs med värdet kan kollidera med andra kurser Krockskyddssystemet utgör (kurser är planerad enligt) Månd Tisd Onsd Torsd Fred fm K2 K3 K1 K2 K4 em K1 K4 K5 K3 K5

2

3 3 Termin 1 och 2 för utbildning som startar höstterminen 2009 (GKS01) Hög- kurs djupning poäng a b a B a b a Nivå/förskole- b studieform, Övriga ämnen Introduktion till beteendevetenskap SPS110 BK2800 GN 100 7,5 Pg V Utbildning och samhälle SPE103 BK1370 GN 100 7,5 Pg V Sociologi Interaktion, identitet och kultur SSO114 BK1400 GN 100 7,5 Pg V Individens upplevelse och beteende, introduktion till psykologi SPS104 BK2870 GN 100 7,5 Pg V Övriga ämnen Forskningsmetod SSO120 BK2810 GN 100 7,5 Pg V Personlighets- och socialpsykologi SPS106 BK2880 GN 100 7,5 Pg V Medborgare och kultur SPE104 SPE130 BK1390 GN 100 7,5 Pg V Sociologi Samhälle i förändring. Identitet, kultur, arbete och konsumtion SSO115 BK1410 GN 100 7,5 Pg V Platsgaranti ges till studenter med tillgodoräknande enligt ovan (se övriga föreskrifter) till samtliga kurser markerade med Pg enligt utbildningsplanen termin 3-4, under förutsättning att behörigheten uppfylls. Efter första årets obligatoriska kurser rekommenderas studenterna att välja studenten välja ett huvudområde samt eventuell inriktning inom huvudområdet. För att uppfylla krav mot kandidatexamen, se utbildningsplanens allmänna del under Examen. Termin 1 för utbildning som startar vårterminen 2010 (GKS01) kurs Nivå/fördjupning Högskolepoäng a b a b a b a b studieform, Övriga ämnen Introduktion till beteendevetenskap SPS110 BK2800 GN100 7,5 Pg V Utbildning och samhälle SPE103 BK1370 GN100 7,5 Pg V Sociologi Interaktion, identitet och kultur SSO114 BK1400 GN100 7,5 Pg V Individens upplevelse och beteende, introduktion till psykologi SPS104 BK2870 GN100 7,5 Pg V

4 4

5 5 kurs Nivå/fördjupning Högskolepoäng a b a b a b a b studieform, Sociologi Grundnivå 100 Introduktion till genusstudier SSO110 BO0040 GN 100 7,5 Pg Helfart V Migration och etniska relationer SSO112 BK1560 GN Pg Helfart V Makt, våld och livsvillkor SSO109 BO0050 GN 100 7,5 Pg Helfart V Genus ur intersektionellt perspektiv SSO107 GN 100 7,5 Pg Helfart V Sociologi Grundnivå 200 inriktning inriktning Sociologi Grundnivå 300 inriktning inriktning SOA201 GN Pg Helfart E SOA201 GN Pg Helfart V SOA300 GN Pg Helfart V SOA300 GN Pg Helfart E Sociologi Avancerad nivå (Endast BETEV) Vetenskapligt arbete SSO119 AN 15 Pg Halvfart dag V-ås Diskurs- och textanalys SSO118 BO0300 AN 15 Pg Helfart V- ås Vetenskapligt arbete SSO119 AN 15 Pg Halvfart dag V-ås Historiska och sociologiska perspektiv på svensk välfärdsstat i det moderna samhället SSO117 AN 15 Pg Helfart E

6 6 Hög- kurs djupning poäng a b a b a b a b Nivå/förskole- studieform, Grundnivå 100 Vuxnas lärande SPE117 BK2690 GN 100 7,5 Pg Halvfart dag Dist V Pedagogiskt ledarskap I SPE116 BK2670 GN 100 7,5 Pg Halvfart Dist E Pedagogiskt ledarskap I SPE116 BK2670 GN 100 7,5 Pg Halvfart Dist V Grundnivå PEA009 BE0280 BE0250 BE0260 BE PEA009 BE0280 BE0250 BE0260 BE0270 GN Pg Helfart dag och Dist V GN Pg Helfart dag och Dist E Grundnivå SPE110 BE0180 GN Pg Helfart V SPE110 BE0180 GN Pg Helfart E avancerad nivå (Endast BETEV) Strategisk kompetensutveckling och ledarskap Utbildning i det postmoderna samhället SPE140 BE0080 AN 7,5 Pg Halvfart SPE111 AN 15 Pg Helfart E Vetenskapligt arbete i pedagogik SPE112 AN 15 Pg Halvfart E Utbildningsvetenskapliga frågeställningar SPE114 AN 7,5 Pg Halvfart Fördjupning i litteratur SPE113 AN 7,5 Pg Halvfart

7 7 Övriga valbara kurser inom och kurs Nivå/fördjupning Högskolepoäng a b a b a b a b studieform, Perspektiv på vuxnas lärande SPE126 BE0310 BK3100 GN Konk Halvfart Dist E Arbetsliv och hälsa SPE142 BE0300 SPE123 GN Konk Halvfart Möte med mångfald I SPE144 GN200 7,5 Konk Kvartsfart kväll E Barn- och ungdomars lärande och uppväxtvillkor SPE124 BE0260 GN Konk Halvfart dag Dist V Möten med mångfald SPE125 BK2660 GN Konk Halvfart dag V Pedagogiskt ledarskap I SPE116 BK2670 GN 100 7,5 Konk Halvfart dag Dist V Vuxnas lärande SPE117 BK2690 GN100 7,5 Konk Halvfart Dag Dist V Pedagogiskt ledarskap I SPE116 BK2670 GN 100 7,5 Konk Halvfart Dist E Hälsofrämjande ledarskap SPS102 GN 100 7,5 Konk Halvfart dag V Ett urval av kurser i övriga ämnen Social omsorg Personaljuridik i social omsorg SSC108 BK2290 GN 100 7,5 Pg Halvfart Socialt arbete, juridik och fältstudier SSC102 BC0120 GN Konk Halvfart Att arbeta i projekt inom förvaltning SSC105 BC0060 GN 100 7,5 K1 K1 Pg Halvfart och organisationer Förvaltningsrätt med inriktning mot socialrätt SSC110 BC0130 GN Konk Halvfart Socialt arbete Att arbeta drogförebyggande SSA108 BK0720 GN 100 7,5 K2 K2 K2 K2 Pg Kvartsfart Specialpedagogik Grundläggande samtalsmetodik SSQ119 GN 100 7,5 Konk Kvarts kväll V Grundläggande samtalsmetodik SSQ119 GN 100 7,5 Konk Halv Samtalsmetodik att leda professionella möten SSQ121 GN 100 7,5 Halvfart dag V Den specialpedagogiska praktiken SSQ104 GN 200 7,5 Pg Halvfart Dist kväll E Att formulera och undersöka specialpedagogiska problem SSQ106 GN 200 7,5 Pg Kvartsfart kväll E

Utbildningsplan för. Planeringsdel Läsåret 2009/2010. Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng. Programkod: SSV20

Utbildningsplan för. Planeringsdel Läsåret 2009/2010. Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng. Programkod: SSV20 Mälardalens högskola Utbildningsplan för Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programkod: SSV20 Mälardalen University Planeringsdel Läsåret 2009/2010 Beslut i Akademirådet 2008 11 18 Planeringsdelen

Läs mer

Utbildningsplan för. Planeringsdel Läsåret 2009/2010. Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng. Programkod: BETEE

Utbildningsplan för. Planeringsdel Läsåret 2009/2010. Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng. Programkod: BETEE Mälardalens högskola Utbildningsplan för Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programkod: BETEE Mälardalen University Planeringsdel Läsåret 2009/2010 Beslut i Akademirådet 2008 11 18 Planeringsdelen

Läs mer

Beslut i Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap Reviderad och

Beslut i Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap Reviderad och Mälardalens högskola Utbildningsplan för Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programkod: SSE20 Mälardalen University Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Utbildningsplanens planeringsdel för

Utbildningsplanens planeringsdel för Utbildningsplanens planeringsdel för Beteendevetenskapliga programmet, 180 hp Programkod: SS20 Gäller för läsåret 2010/2011 Beslutad av fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-02-22.

Läs mer

Beslut i Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap Reviderad

Beslut i Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap Reviderad Mälardalens högskola Utbildningsplan för Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programkod: BT Mälardalen University Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora, allmän inriktning 180 hp. Beslutad av akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kandidatprogram i språk och humaniora, allmän inriktning 180 hp. Beslutad av akademin för utbildning, kultur och kommunikation Mälardalens högskola / Mälardalen University bil. 7 Utbildningsplan för Kandidatprogram i språk och humaniora, allmän inriktning 180 hp Programkod: HHV20 OINR Planeringsdel Läsåret 2009/2010 Beslutad av

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora, allmän inriktning 180 hp

Kandidatprogram i språk och humaniora, allmän inriktning 180 hp Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Kandidatprogram i språk och humaniora, allmän 80 hp Programkod: HHV20 OINR Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd GK03 Programschema för Beteendevetenskapliga programmet 180-210 hp Programkod: GK03 Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,

Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, GK03 Programschema för Beteendevetenskapliga programmet 180-210 hp Programkod: GK03 Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,

Läs mer

Utbildningsplan för Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 hp

Utbildningsplan för Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 hp Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: CKE21 Planeringsdel Läsåret 2012/2013 Beslutad av utbildningsledare

Läs mer

Beslutad av akademichefen för akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling,

Beslutad av akademichefen för akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling, Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Civilingenjör - Samhällsteknik, 00 hp Programkod: Planeringsdel Läsåret 2012/201 Beslutad av akademichefen för akademin för hållbar samhälls

Läs mer

Programschema för Beteendevetenskapliga programmet hp

Programschema för Beteendevetenskapliga programmet hp GK03 Programschema för Beteendevetenskapliga programmet 180-210 hp Programkod: GK03 Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM02.

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM02. Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,

Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, GK03 Programschema för Beteendevetenskapliga programmet 180-210 hp Programkod: GK03 Programschemat är granskat och godkänt av va Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,

Läs mer

Ekonomiprogrammet 120-160 poäng Planeringsdel Läsåret 2006/2007

Ekonomiprogrammet 120-160 poäng Planeringsdel Läsåret 2006/2007 Mälardalens högskola Mälardalen University Ekonomiprogrammet 120-160 poäng Planeringsdel Läsåret 2006/2007 Beslut i Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2006-04-05. Planeringsdelen

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2013-12-05.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2013-12-05. Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av sledare vid akademin för, kultur och kommunikation, 2013-12-05. Om programschemat

Läs mer

Beslutad av akademichefen vid Akademin för innovation, design och teknik Reviderad , , och

Beslutad av akademichefen vid Akademin för innovation, design och teknik Reviderad , , och Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Flygingenjörsprogrammet 180 hp Programkod: IMV20 Planeringsdel Läsåret 2009/2010 Beslutad av akademichefen vid Akademin för innovation, design

Läs mer

Beslut i Fakultetesnämnden för Naturvetenskap och teknik Reviderad

Beslut i Fakultetesnämnden för Naturvetenskap och teknik Reviderad Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Flygingenjörsprogrammet 180 hp Programkod: IMV20 Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i Fakultetesnämnden för Naturvetenskap och teknik

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Utbildningsplan för Datavetenskapliga programmet, 180 hp Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för liga programmet, 180 hp Programkod: TCV20 Planeringsdel Läsåret 2010/2011 Beslutad av Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik 2010-03-16.

Läs mer

Beslutad av akademichefen för akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling,

Beslutad av akademichefen för akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling, Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Civilingenjör - Samhällsteknik, 30 0 hp Programkod: CW20 Planeringsdel Läsåret 2011/2012 Beslutad av akademichefen för akademin för hållbar

Läs mer

Utbildningsplan för Civilingenjör - Samhällsteknik, 300 hp

Utbildningsplan för Civilingenjör - Samhällsteknik, 300 hp Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Civilingenjör - Samhällsteknik, 300 hp Programkod: CWV20 Planeringsdel Läsåret 2010/2011 Beslutad av fakultetsnämnden för naturvetenskap och

Läs mer

Utbildningsplan för. Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 hp. Programkod: IKE20 Planeringsdel Läsåret 2008/2009

Utbildningsplan för. Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 hp. Programkod: IKE20 Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: IKE20 Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i Fakultetsnämnden

Läs mer

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 CCV20.

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 CCV20. Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat av bitr utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation,

Läs mer

Civilingenjör med inriktning mot bioteknik och läkemedelsdesign, 300 hp

Civilingenjör med inriktning mot bioteknik och läkemedelsdesign, 300 hp Mälardalens högskola Mälardalen University Utildningsplan för Civilingenjör med inriktning mot ioteknik och läkemedelsdesign, 300 hp Programkod: CIBLE Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i Fakultetsnämnden

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Hälsa, vård och välfärd, 2012-02-02.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Hälsa, vård och välfärd, 2012-02-02. Programschema för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utildsledare vid akademin för Hälsa, vård och välfärd, 2012-02-02. Om

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora, allmän inriktning, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora, allmän inriktning, 180 hp Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora, allmän inriktning, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM01.

Programschema för Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM01. Programschema för Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, 2013-02-22.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, 2013-02-22. Programschema för Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och

Läs mer

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07. Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Läs mer

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-10) Programkod: USE20, inriktningskod TLLS

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-10) Programkod: USE20, inriktningskod TLLS Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-10) Programkod: USE20, inriktningskod TLLS Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-08 vt-10) Programkod: USE20, inriktningskod

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid akademin för Hälsa, vård och välfärd och reviderat

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid akademin för Hälsa, vård och välfärd och reviderat Programschema för Socionomprogrammet, 210 hp Programkod: Gäller för läsåret 201819 Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid akademin för Hälsa, vård och välfärd 2018-02-28 och reviderat

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK 2.1.2-40/14 Programschema för 2014/2015 GAM02

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK 2.1.2-40/14 Programschema för 2014/2015 GAM02 Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning,

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare)

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare) Programschema Lärarprogrammet 20/240/270/00/0 hp (program som startade ht-0) Programkod: USE20 Lärarprogrammet 20/240/270/00/0 hp (program som startade ht-07 vt-0) Programkod: USE20 Lärarprogrammet 20/240/270/00/0

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, Reviderat

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, Reviderat Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik,

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Programschema för Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2019/2020 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik,

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Programschema för Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK /14 Programschema för 2014/2015 GAM02

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK /14 Programschema för 2014/2015 GAM02 Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning,

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utbildningsledare

Läs mer

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startar ht-10)

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startar ht-10) Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startar ht-10) Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-08 vt-10) Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Hälsa, vård och välfärd, 2013-03-19.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Hälsa, vård och välfärd, 2013-03-19. Programschema för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av utildsledare vid akamin för Hälsa, vård och välfärd, 2013-03-19. Om

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Programschemat är granskat och godkänt av Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Programschema för konomprogrammet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskat och godkänt av Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 2014-02-12. Om programschemat Varje

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för Informativ illustration Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 05/06 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik Reviderat

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik Reviderat Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod:, Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Läs mer

Programschemat är granskad och godkänd av Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Reviderat

Programschemat är granskad och godkänd av Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Reviderat Programschema för Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskad och godkänd av Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 2013-02-01.

Läs mer

Utbildningsplan för. Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp. Programkod: CKE20 Planeringsdel Läsåret 2008/2009

Utbildningsplan för. Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp. Programkod: CKE20 Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: CKE20 Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för. Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 hp. Programkod: CKE21 Planeringsdel Läsåret 2008/2009

Utbildningsplan för. Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 hp. Programkod: CKE21 Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: CKE21 Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i Fakultetsnämnden

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Programschemat är granskad och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskad och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskad och godkänt av utbildningsledare vid akademin

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är eslutat av utildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Anette Strömberg vid akademin

Läs mer

Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd Programschema för Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2019/2020 Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd 2019-01-31. Om programschemat

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31. Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Reviderat

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Reviderat Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 högskolepoäng

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 högskolepoäng Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 högskolepoäng Program: Gäller för läsåret 2017/2018 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi,

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2016-01-20.

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är beslutat av utbildsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2015-02-05.

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 2015-02-24. Reviderat 2015-06-10.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 2015-02-24. Reviderat 2015-06-10. Programschema för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 20152016 Programschemat är granskat och godkänt av utbildsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Reviderat

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Reviderat Programschema för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av sledare vid akademin för, kultur och kommunikation 2012-05-02 Om programschemat

Läs mer

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi,

Läs mer

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng Programkod: Gäller för läsåret 017/018 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi,

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd och reviderat

Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd och reviderat Programschema för Sjuksköterskeprogrammet 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 208/209 Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd 208-02-28 och reviderat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2017/2018 Programschemat är granskat av utbildningsledare

Läs mer

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng Programkod: Gäller för läsåret 018/019 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi,

Läs mer

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Program: Gäller för läsåret 204/205 Programschemat är granskat och godkänt av Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 204-02-2.

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd och reviderat

Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd och reviderat GS03 Programschema för Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Programkod: GS03 Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd 2018-02-28

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Speciallärarprogrammet, 90 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskat av utildsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utild, kultur och kommunikation

Läs mer

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 högskolepoäng Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi,

Läs mer

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Program: Gäller för läsåret 2017/2018 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi,

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Program: Gäller för läsåret 205/206 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle

Läs mer

Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp. Gäller för läsåret 2015/2016

Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp. Gäller för läsåret 2015/2016 Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFA01, GFS01, GFN01 och GFX01 Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utbildsledare och godkänt av akademichef

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp Programschema för Grundlärarprogrammet inrikt förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utildsledare och godkänt av akademichef vid akademin

Läs mer

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare)

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare) Programschema för Lärarprogrammet 210/240/270/00/0 hp (program som startar ht-10) Programkod: USE20 Lärarprogrammet 210/240/270/00/0 hp (program som startade ht-07 vt-10) Programkod: USE20 Lärarprogrammet

Läs mer

Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFA01, GFS01 och GFN01 Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskat av sledare och godkänt av akademichef vid

Läs mer

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Programschema för Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Program: Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi,

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid akademin för Hälsa, vård och välfärd,

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid akademin för Hälsa, vård och välfärd, Programschema för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid akademin för Hälsa, vård och välfärd, 2016-03-18. Om

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd och reviderat

Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd och reviderat GS03 Programschema för Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Programkod: GS03 Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd 2018-02-28

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd

Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd G03 Programschema för juksköterskeprogrammet 180 hp Programkod: G03 Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av Akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd 2018-02-28.

Läs mer

Programschema för Innovation och produktdesign- högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation och produktdesign- högskoleingenjörsprogram, 180 hp I0 Programschema för Innovation och produktdesign- högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: I0 Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Programschema för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 20182019 Programschemat är granskat och godkänt av utbildsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle

Läs mer

Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp. Gäller för läsåret 2016/2017. Dnr Programschema för 2016/2017 GFE01, GFV01, GFX01

Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp. Gäller för läsåret 2016/2017. Dnr Programschema för 2016/2017 GFE01, GFV01, GFX01 Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp Programkod: GFE01, GFV01 och GFX01 Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är granskat av utildsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utild,

Läs mer

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 högskolepoäng

Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 högskolepoäng Programschema för Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 högskolepoäng Program: Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi,

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Reviderat

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Reviderat Programschema för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 20162017 Programschemat är granskat och godkänt av utbildsledare vid Akademin för ekonomi, samhälle

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för

Läs mer