Trygg förvaring av livsviktiga celler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg förvaring av livsviktiga celler"

Transkript

1 TÄVLING! Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab Vinn konsertbiljetter april 2007 nr 1 Tävla och vinn 1 kg guld! se sidan 15 Trygg förvaring av livsviktiga celler Maj-Britt Nordin, bma på Akademiska laboratorier: Det känns säkrare att förvara celler i isothermalfrysar än i traditionella frysar. Lauda termostater för alla tillfällen sidan 8 Elga Purelab Ultra den intelligenta vattenrenaren sidan 9 Pipetter till kampanjpris och vår pipettskola sidan Bottle-top dispenser sidan 14 Din leverantör av laboratorieutrustning

2 Innehåll nr 1 / Klimatprodukter Ninolab hjälper dig att välja CO2-inkubator, sidan 6 8 Klimatprodukter Laudas olika termostatserier täcker alla behov. Här presenterar vi fyra serier 9 Sterilisering Purelab Ultra en intelligent vattenrenare 10 Reportage: Trygg förvaring av livsviktiga celler 12 Provberedning Upplev ett bättre sätt att pipettera 16 Diskning Kampanjerbjudande på BHT 4 Ny ismaskin med granulatis 10 Isothermalfrysen kan liknas vid en termos Bioteknik Multidrop Combi är en avancerad dispenserare för mikrotiterplattor 19 Luftrening LAF-enheter för industrin från Scanlaf 20 Blodbanksarbete Allt du behöver för ditt blodbanksarbete Siktskakar tävla med Retsch Smått & Gott När vi högsta kraven ställer då är det Ninolab som gäller BHT diskar rent Ninonytt kommer ut med 2 3 nummer per år. AB Ninolab Box 137, Upplands Väsby Tfn: Fax: E-post: Regionkontor: Väst: Kungsbacka, tfn Syd: Staffanstorp, tfn Norr: Malmberget, tfn Ansvarig utgivare: Niclas Nordin Redaktion: Anna-Karin Steén, Bo Landin, AB Ninolab Grafisk form och produktion: PURE Communication Tryck: Frilansfaktorn Alla kampanjer gäller t.o.m. den 30/4-07 om inget annat anges. Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exkl. moms och eventuella frakter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 2 NINONYTT 1 /

3 KLIMATPRODUKTER Lågtemperaturfrysar -86 ºC Trygg och säker provförvaring En stark kombination Thermo Forma är den världsledande tillverkaren av lågtemperaturfrysar -86 C. I över 60 år har Forma levererat kvalitetsprodukter till laboratorier i hela världen. Alla frysar är testade och godkända innan leverans. Självklart är både köldmedia och isolering fria från CFC och HCFC. Vi erbjuder dig effektiva och driftsäkra lösningar, snabba leveranser där så önskas samt ackrediterad kylservice i egen regi. Kontakta oss för mer information, eller beställ vår broschyr över frysar, /Forma Formafrysar. 3 års fullgaranti samt 5 års kompressorgaranti. CFC- och HCFC-fria. Livstidsgaranti på isolering och chassi. Kvalitetssäkring via trådlös dataövervakning med sms-larm finns som tillval. Reservfrysar Under garantitiden (max 3 år) finns alltid en reservfrys hos Ninolab för dig som har otur med din frys. Reservfrysen får du låna till självkostnadspris under tiden din egen blir reparerad. Se sista sidan för erbjudande! CentriVap unika vakuumcentrifuger från LABCONCO Beställ vår broschyr om vakuumcentrifuger! Nu presenterar vi en kyld vakuumcentrifug för körningar från -4ºC till +100ºC. Alla centrifuger har bl.a: Mikroprocessorstyrning med 9 program Förvärmningsmöjlighet Larmfunktioner Automatisk tryckutjämning Fördröjt vakuum vid uppstart Stort utbud av rotorer Vakuumcentrifugen är utrustad med stroboskoplampa som passar för alla vakuumcentrifuger från Labconco. Lampan blinkar i takt med varvtalet varpå rotorn uppfattas av ögat som stillastående. Provrören kan därefter inspekteras avseende återstående provmängd direkt under körningen. På programmet finns även en unik syraresistent vakuumcentrifug som tål: 0,1 1 % TFA, saltsyra, ättiksyra, myrsyra, bromvätesyra, amoniumhydroxid samt natriumhydroxid. NINONYTT 1 /

4 KLIMATPRODUKTER Skakinkubator med livstidsgaranti på mekaniken Här är lösningen för dig som söker en skak som kan användas dygnet runt och för lång tid framöver. Förkultivering av känsliga celler eller kraftfull skakning av bakterier utan att det medför några problem. Forma modell 420 är en tung och robust skakinkubator (bordsmodell) med skakplatta som kan utrustas med olika flaskhållare, provrörsställ etc. Det gör skaken flexibel och enkel att använda. /Forma Livstidsgaranti på skakmekanismen (delar). Kan köras vid högsta varvtal med maximal belastning. Golv- och stapelskakar med HEPA-filtrering skyddar mot kontamination. Hög temperaturnoggrannhet. Stort utbud av tillbehör för flaskor, provrör och mikrotiterplattor.temperatur + 5 C över rumstemperatur till +80 C. Kapacitet maximal flaskstorlek 6 x 2 liter. Varvtal upp till 525 rpm. ITV granulatismaskin Granulatisen är formad som små kulor vilket gör den mer lättarbetad. Nu lanserar ITV, en helt ny ismaskin uppbyggd med senaste teknik för att uppfylla dagens hårda krav på miljö och driftsäkerhet. Granulatis är en mer lättarbetad is än flingis. Granulatis kladdar inte ihop och sluter tätare kring provet. Detta kommer att ändra synen på hur isen bör vara. Den är servicevänlig och anpassad för laboratoriearbete. Granulatismaskin, modell IQ85C. Utvändigt i rostfritt stål. Isbinge med kapacitet 26 kg. Dimension bxdxh 465x595x790 mm (exkl. ben). Isproduktion 85 kg/dygn. Justerbara ben, höjd 100 mm. Vikt 75 kg. För anslutning till 230 volt, 50 Hz. Rostfritt stativ, höjd 350 mm som tillbehör. 4 NINONYTT 1 / 2007

5 KLIMATPRODUKTER Ninolux gnistsäkra kylar och frysar för laboratoriet Tyst, energisnål och miljövänlig Ninolux säkerställer en trygg förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen, energisnålt och miljövänligt. Låg energiförbrukning, klass A/B. Digital eller analog inställning/ visning av temperaturen Automatisk avfrostning av kylarna Enheter med digital termostat har även möjlighet till justerbar avfrostning med avseende på intervall och längd Digitaltermostat, lås och anslutning för externlarm finns som tillbehör. Högerhängda dörrar som standard, kan hängas om till vänsterhängt. Kvalitet ger styrka och säkerhet Kyl/frysskåpen och boxarna är robust konstruerade med låg ljudnivå och hyllor av härdat säkerhetsglas som är enkla att hålla rena. Frysdelen av skåpen har hyllor med lucka samt utdragbara gallerbackar. Boxarna har trådbackar. Kyl/frysmodellen har separat kompressor för kyl- och frys, för högsta driftsäkerhet och bästa temperaturreglering. Komponenter och material är valt för att vara så energi- och resurssnåla som möjligt för att skydda miljön. I isoleringen används cyklopetan som är helt utan påverkan på ozonskiktet. Kyl/frysskåpen uppfyller EUdirektivet 89/336/EEC. Märkningen är placerad på skåpet. För anslutning till 230 volt, säkring 10 Ampere. Vad är gnistfritt? All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl/fryskammaren. Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor/ ämnen. Viktigt! Kärlen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i tätslutande kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk för uppkommet riskområde på golv under skåpet. Ninolux gnistfria kylar och frysar är granskade av Räddningsverket. Ninolux finns i flera utföranden! Modell UKA Modell FB503M20 Modell FFA Modell KFA Modell KKA NINONYTT 1 /

6 KLIMATPRODUKTER Vad ska du tänka på vid val av CO2-inkubator? PEKKA GILLENIUS Temperaturhållning Historiskt har CO2-inkubatorer ofta varit vattenmantlade, vilket har fördelen att ge en jämn temperatur samt en buffert mot temperaturfall vid elavbrott. Nackdelen med detta utförande är att det omöjliggör en automatisk sterilisering av inkubatorn. Dessutom är de besvärliga att flytta och långsamma att starta. Idag kan en inkubator utan vattenmantel ge en lika jämn temperatur som en med, och vem lockas inte av steriliseringsmöjligheten? CO2 CO2-nivån är viktig att hålla då man normalt använder Earlsbuffrade medier och där mängden CO2 styr ph. Det finns två typer av givare för att mäta CO2-mängden, TC och IR. TC står för Thermal Conductivity, och mäter luftens termiska ledningsförmåga. Det är en billigare lösning än IR, men är beroende av en korrekt luftfuktighet för att ge rätt värde. TC fungerar väl när man odlar celler i större volymer som flaskor. En nackdel är att sensorn bör kalibreras om efter sterilisiering. Vid odling i mikrotiterplattor kan problem uppstå efter att dörren öppnats. Problemet kan minskas om Hepes-buffrade medier används. Hepes ger också fördelen att cellerna kan hanteras längre tid utanför inkubatorn, tex. vid mikroskopering. IR-sensorn är inte beroende av luftfuktigheten för att fungera, och ger en snabbare återgång till inställt värde efter dörren öppnats. Enda nackdelen med IR är det högre priset. Luftfuktighet Det finns två huvudsakliga metoder att hålla luftfuktigheten i inkubatorn. Enklast är att ha en fri vattenyta i inkubatorn och låta jämvikt infinna sig. Detta görs genom att en eller flera vannor placeras på botten i inkubatorn. Beroende på utförande kan placeringen påverka fukthalten en hel del. Möjlighet finns att förse inkubatorn med en sensor för relativ luftfuktighet så att denna kan avläsas. Den kan dock inte styra något utan visar bara avläst värde. Alternativt kan fuktighet tillföras vid behov från en, utanför inkubatorn placerad tank. Här ges möjlighet att ställa in ett förvalt värde som sedan hålls av inkubatorn. Ju högre relativ fuktighet desto lägre avdunstning från odlingarna i inkubatorn, men också högre risk för kontamination. Vilken nivå man väljer bör styras av de odlingskärl man använder och inkubationstiden. Odling i 96- brunnsplattor under längre period kräver avsevärt högre fuktighet än odling i större flaskor. Man kan i och för sig också odla i Hanks-buffrade medier och slipper då problem med både CO2-kontroll och fuktighet. Mediet får rätt ph om korkarna på flaskorna är åtdragna. Detta begränsar användningen till endast flaskor och inga plattor. Ninolab hjälper dig att välja! Steri-Cult CO2-inkubator med HEPA-filtrering och sterilisering I nästan 20 år har Thermo Formas inkubator Steri-Cult varit marknadsledande tack vare hög precision och pålitlighet. Steri-Cult startade med den idag ledande tekniken som IRsensor, mikroprocessorkontroll, inställning av lufthastighet och HEPA-filtrering. Sterilisering uppnås vid 140 C och processen tar endast Modell CO2 Volym 12 timmar i anspråk. Avdödningen är 100 %. Fördelarna är många, bl.a: HEPA-filter garanterat klass 100 Högglanspolerad kammare med runda hörn enkel att rengöra Datalogger (FDA part 11 godkänt) finns som tillval IQ/OQ kan beställas 3308 IR 232 liter 3311 IR 322 liter /Forma 6 NINONYTT 1 / 2007

7 KLIMATPRODUKTER Varmt så in i Norden Termaks står för skandinavisk design och kvalitet Termaks är den ledande tillverkaren av tork- och bakteriologskåp i Norden, både när det gäller bordsoch golvmodeller. Med Termaks värmeskåp får du alltid rätt temperatur med högsta noggrannhet. Serie 8000 Modern teknologi med PID-reglering av temperaturen. Mycket enkel att använda, anpassad för det moderna laboratoriet. Skåpen finns i fem storlekar, från 24 till 430 liter. Alla tork- och bakteriologskåp har som standard rostfritt stål invändigt. Torkskåpen kan användas upp till + 250ºC och + 70ºC för bakteriologskåpen. Värmeskåpen är försedda med reglerbar fläkt i fyra steg, timer och larm. Digital kalibrering av temperaturen och med spjäll som kan öppnas %. Temperaturregulatorn är lätt att använda och har en stor och tydlig display. Som tillval finns även programmerbar kontrollenhet med bl.a. ramp funktion, datautgång osv. Kontakta oss vi hjälper dig Blodbanksskåp med kvalitet Du som hanterar blod för olika ändamål vet hur viktigt det är att kvalitet råder. Blodbankskåpen från Kirsch är gjorda i gedigen tysk kvalitet. Kirschs blodbankskåp erbjuder en robust och pålitlig konstruktion. Det gör att produkterna kräver ett minimum av service och underhåll. Skåpen finns i sex storlekar med förvaringskapacitet upp till 225 påsar. Blodbankskåpen är konstruerade enligt DIN Förutom blodbankskåp finns följande produkter i Kirsch sortiment: Blodplasmafrysar Laboratoriefrysar Laboratoriekylar Kyl/Frysskåp med explosionssäker interiör För mer information ring till våra produktspecialister Fredrik Hjortzén eller Iwan Olofsson, NINONYTT 1 /

8 KLIMATPRODUKTER 1. Lauda 4 termostater för alla tillfällen Aqualine för dig som behöver en enkel och ekonomisk termostat LAUDA introducerar nya Aqualineserien. Det är ett mycket bra ekonomiskt alternativ vid termostatering. Den är enkel att använda och har hög precision. Aqualine-serien har badstorlekar i volymerna 2 25 liter. Arbetsområdet är 30 C till 95 C. 2. Ecoline Staredition enkla till avancerade termostateringar Ecoline är kyl-/värmebad anpassade för att klara mer än 90 % av laboratoriets olika behov i volymer från 3 till 40 liter. Temperaturområdet är -40 C 200 C. Det finns anslutning för extern termostatering via en inbyggd pump med justerbart flöde. Du kan ha 3 olika styrningar E100, E200 samt E300 som erbjuder de flesta alternativ av styrning/övervakning t.ex. RS232/RS485, programkörning, styrning via extern givare. Vi lämnar 15 % rabatt på alla Ecoline Staredition. Kampanjerbjudande t.o.m % rabatt 3. Proline en pålitlig termostat med värme och kyla Nyutvecklade Proline levereras i många olika versioner för universalt bruk, för applikationer vid forskning och kvalitetskontroll. Proline-serien har ett extremt temperaturområde -90 ºC +300ºC. Proline har den senaste tekniken beträffande specifikation och säkerhet. Termostaterna är anpassade för flambara lösningar (säkerhetsklass III, FL). Modell P 8C är ett värmetermostatbad för dig med krav på värmekapacitet, pumpkapacitet, noggrannhet och öga för ekonomi. 4. Integral XT en stor och kraftfull termostat En nyutvecklad professionell kyl/värmetermostat framtagen speciellt för termostatering av omrörartankar, glas eller rostfria reaktorkärl inom den kemiska-, läkemedels- och biotekniska industrin. Integral XT är byggd som en cirkulationstermostat med små inre volymer vilket ger möjlighet till mycket snabba temperaturändringar. Hög värme-, kyloch pumpkapacitet borgar för detta. Systemet är slutet och är inte i kontakt med omgivande luft, detta ger låg avdunstning och liten oxidation av badvätskan vilket medför lång livslängd och en effektiv användning av badvätskan. Temperaturområdet är -50 C 200 C. 8 NINONYTT 1 / 2007

9 STERILISERING Kompakt laboratorieautoklav H+P:s autoklaver är byggda med senaste teknik och har en avancerad mikroprocessorstyrning för temperatur och tryck. Automatisk låsning av luckan plus mycket annat. Helt i syrafast rostfritt stål. Du ser enkelt var i steriliseringsfasen du är på den inbyggda displayen. Autoklaverna finns för vertikal golvplacering eller som horisontell bänkmodell. Kontakta Ronnie Jyrell för mer information, tfn /H+P H+P Labortechniks autoklaver. Moduluppbyggd konstruktion anpassas till din applikation. God ergonomi och kompakt design. Mycket hög säkerhet. Volymer från 25 l till 135 l. Elga Purelab Ultra Purelab Ultra är den intelligenta vattenrenaren Nu kommer det en ultrarenare från Elga som är ännu smartare än tidigare: Självkalibrering vid start, tar bara 4 sekunder Unik volumetrisk profildispensering Upprepar både volym och tappningsmönster Utökad kapacitet på jonbytarpackarna Kontakta Pekka Gillenius, för mer information. NINONYTT 1 /

10 På gamla artilleriregementets område i Uppsala finns Rudbeckslaboratoriet. Här huserar delar av Akademiska laboratoriet tillsammans med andra verksamheter. Rudbeckslaboratoriet är en modern och ändamålsenlig byggnad som ligger sida vid sida med de tidstypiska militära byggnaderna från Trygg förvaring av livsviktiga celler Akademiska laboratoriet utför 4 miljoner analyser om året åt Akademiska sjukhuset och andra sjukvårdsinrättningar. På enheten för Cellulär immunologi sker ungefär analyser om året. I huvudsak inriktar man sig på vävnadstypning, stamcells- och ö-cellshantering samt lagring av stamceller. Vävnadstypning används i samband med stamcells- och organtransplantationer samt i utredning av vissa sjukdomar och transfusionsmedicinska problemställningar. På stamcellslaboratoriet prepareras och manipuleras celler för transplantation från bl.a. blod, benmärg och navelsträngsblod. Del av leukemibehandling Stamcellstransplantation kan vara en del i behandlingen av olika sorters leukemi och andra tumör- och blodsjukdomar. Vid en stamcellstransplantation används blodbildande stamceller från patienten själv eller från en annan person. När man skördat stamcellerna fryser man ner dem tills de ska transplanteras. Förvaringstiden kan uppgå från några månader upp till flera år allt beroende på längden av patientens behandling. När behandlingen är klar ges stamcellerna som ett dropp. Väl inne i kroppen hittar de till benmärgen där de kan bilda nya blodceller. Sedan ett år förvarar enheten sina prover i två CBS isothermalfrysar från Ninolab. I isothermalfrysar förvarar man proverna torrt vilket minskar risken för kontaminering. Tidigare använde vi stora tankar med flytande kväve, berättar Maj-Britt Nordin, biomedicinsk analytiker på enheten för Cellulär immunologi. Då finns en teoretisk risk för korskontaminering eftersom ett prov kunde smitta de andra genom vätskan. CBS använder också flytande kväve i sin isothermalfrys men det flytande kvävet finns i väggarna till tanken och kommer inte i kontakt med proverna. Man skulle kunna likna iso- 10 NINONYTT 1 / 2007

11 Maj-Britt Nordin, bma på enheten för Cellulär immunologi vid en av enhetens två isothermalfrysar. Den här tanken har man döpt till Bertha. thermalfrysen vid en termos. CBS garanterar temperaturer ner till -192 C. För att hålla en jämn temperatur då flytande kväve dunstar så kompletterar man utrustningen med ett tryckkärl. Så fort nivån på kvävet understiger 22 cm fyller tryckkärlet på nytt kväve. Celler kan förvaras i 10 år När vi använde -140 C-frysarna så gick de ganska ofta sönder och de krävde dessutom kylning av rummet vilket bidrog till att det gick åt mycket el, påpekar Maj-Britt Nordin. Det är viktigt för oss att proverna inte förstörs, det skulle ju drabba enskilda patienter mycket hårt. Tidigare delade vi upp patienternas prover och la dem i två olika kärl för att vara säkra på att det inte skulle hända något oönskat. Frysta celler kan sparas i mer än 10 år. När cellerna ska användas igen kontrollerar man att de fortfarande fungerar med viabilitetstestning och kolonitester som mäter cellöverlevnad och olika populationer av stamceller. Nya EU-regler på gång Isothermalfrysarna i Rudbeckslaboratoriets källare är övervakade dygnet runt av en driftscentral. Om kväve går under en viss nivå eller om temperaturen stiger över -150 C går larmet. Just nu tittar man inom EU på hur arbetet inom det här området ska bedrivas. Osäkerhet råder hur dessa regler ska tillämpas nationellt och om arbetet med celler som ska användas för transplantation kräver renrum. Kontakt på Ninolab är Fredrik Hjortzén som är produktansvarig. Fredrik är så kunnig när det gäller isothermalfrysar så det har varit bra att ha kontakt med honom, säger Maj-Britt Nordin. FAKTA Akademiska laboratoriets analyser och tjänster är baserade på över 800 olika metoder. Laboratoriet erbjuder tjänster både vad gäller analysarbete och konsultationer för sjukvården, och vad gäller kliniska prövningar och olika forskningsprojekt. Isothermalfrysen håller prover kalla med hjälp av termos-teknik Att använda flytande kväve för att förvara prover är inget nytt. Det CBS har gjort är att man har skilt kvävet från proverna. Man kan likna tekniken vid en termos, berättar Fredrik Hjortzén, säljare på Ninolab. Tack vare att proverna förvaras torrt kan ingen korskontamination förekomma. Därför är torrförvaring den enda säkra förvaringsmetoden. I Isothermalfrysen förvaras alla prover dessutom under -180ºC alltså långt ifrån återkristalliseringspunkten. För de som har ansvar för att förvara och lagra celler, vävnadsprover etc är de viktigaste parametrarna att undvika återkristallisering, krosskontamination samt säkerheten för dem som arbetar med proverna. Därför känns det bra att kunna erbjuda dem CBS unika, världspatenterade förvaringssystem, menar Fredrik Hjortzén. NINONYTT 1 /

12 PROVBEREDNING Finnpipette Upplev ett bättre sätt att pipettera... 5 års garanti! Finnpipett Digital GLP Kits 1& 2 de mest populära pipetterna! 3 pipetter från 0.5 eller 2 µl till 1000 µl Ministäll för 3pipetter 3 Finntip racks, innehållande 96 tippar per rack Pipetting Guide och full dokumentation 5-års garanti* DU SPARAR kr Finnpipette Focus GLP Kit 1 de mest populära och ultimata pipetterna! 3 pipetter från 1 ul till 1000 µl - Finnpipette Focus 1-10 µl Micro (lång) - Finnpipette Focus µl (lång) - Finnpipette Focus µl (lång) Ministäll för 3pipetter 3 Finntip racks, innehållande 96 tippar per rack Pipetting Guide och full dokumentation 5-års garanti* DU SPARAR kr Nr , pris 3.992:- GLP Kit Max 4 av våra ergonomiska pipetter! 4 pipetter från 1 µl till 10,000 µl - Finnpipette Focus 1-10 µl Micro (lång) - Finnpipette Focus µl (lång) - Finnpipette Focus µl (lång) - Finnpipette Focus 1-10 ml Roterande bänkställ för 6 pipetter 4 Finntip racks med tippar (24x 10 ml tippar, 96 tippar av andra storlekar) Pipetting Guide och full dokumentation 5-års garanti* Nr , pris 5.500:- DU SPARAR kr...och ett enklare sätt att komma igång! För mer information kontakta oss på , eller besök oss på * 3 års garanti som standard, utökas automatiskt till 5 år. Kontakta oss för mer information. Erbjudandet gäller t.o.m Kit 1 nr , pris 3.736:- Kit 2 nr , pris 3.736:- SPECIAL- ERBJUDANDE 12 NINONYTT 1 / 2007

13 PROVBEREDNING Pipetter så komfortabla att du inte vill lägga dem ifrån dig Snabb volymställning 5 års garanti! Ergonomisk mjuk avtryckare, minskar risken för stresskador Precis volyminställning Komfortabelt handtag Tydlig volymvisning Snabb volymställning Mjuk spetsavkastare (50% mindre kraft) Mjuk spetsavkastare (50% mindre kraft) Fullt autoklaverbar Finnpipette Digital Ökad noggrannhet tack vare super-blow-out med teleskopisk pistong Fullt autoklaverbar Finnpipette Focus Ökad noggrannhet tack vare super-blow-out med teleskopisk pistong Fler Finnpipette-produkter på sidan 14! Pipettskola! Anmäl dig i dag Finnpipettes produktsortiment består idag av en-kanals- och multikanalspipetter i en mängd olika volymområden. Samtliga med ergonomisk design. Jag kommer gärna till din arbetsplats och ger goda råd om hur du undviker ömma axlar, armbågar och stressade muskler. Enkla råd som förändrar mer än du tror! Ring Hans Aldby, , för mer information. FinnTip pipettspetsar Beställ valfri pipettspets idag och du får ett Finntip Flex 300 rack utan kostnad. (Gäller tills vårt give-a-way lager tar slut). Ring vår produktspecialist Hans Aldby för mer information eller demonstration eller till vår kundservice Thermo Electrons nya Finntip Flex 300-system består av ett lättanvänt förvaringsrack med ett smart refillsystem. NINONYTT 1 /

14 PROVBEREDNING Bottle-top dispenser Thermo Scientific Finnpipette Dispenser, bottle-top erbjuder användarvänliga och tillförlitliga modeller för alla behov av dispensering på olika volymer. Sex modeller från 0,2 till 60 ml med mycket hög precision och noggrannhet. Finnpipette Dispenser ger enkel och snabb dispensering med säkra resultat, och är utrustad med flera användarvänliga och ergonomiska fördelar som keramisk kolv och digital volyminställning för snabb och precis volym. Kolvhandtaget är ergonomiskt utformat för en säker och noggrann dispensering. Repeterbar dispensering utan återfyllning Stort volymsområde (0,2 60 ml) Användarvänlig 5-års garanti NU! Bottle-Top dispenser hos Ninolab Felmarginal Inexakthet Kategori Volym Volym µl ± µl ±% µl % ,2 1,0 ml ,0 0,6 2,0 0, ,0 1,2 2,0 0, ,0 3,0 2,0 1, ,4 2,0 ml ,0 0,6 4,0 0, ,0 1,2 4,0 0, ,0 3,0 4,0 1, ,0 5,0 ml ,0 0,6 10,0 0, ,0 1,2 10,0 0, ,0 3,0 10,0 1, ,0 10,0 ml ,0 0,6 20,0 0, ,0 1,2 20,0 0, ,0 3,0 20,0 1, ,0 30,0 ml ,0 0,6 60,0 0, ,0 1,2 60,0 0, ,0 3,0 60,0 1, ,0 60,0 ml ,0 0,6 120,0 0, ,0 1,2 120,0 0, ,0 3,0 120,0 1,2 14 NINONYTT 1 / 2007

15 PROVBEREDNING Ta guld du också RETSCH utrustningar för partikelstorlek och formanalys är på en hög nivå och kombinerar noggrannhet och användarvänlighet på ett sånt sätt som bara kan komma efter årtionden av produktutveckling och en marknadsledande position inom området partikelkarakterisering. Om DU beställer en RETSCH siktskak eller siktar (200 mm & 8 ) fram till 31 maj 2007 så får du ta del av erbjudandet och får chansen att ta guld du också! Besök Ninolabs hemsida och läs mer om våra specialerbjudanden. Missa inte chansen att vinna 1 kg guld! SIKTSKAKAR Retsch helt elektroniskt styrda siktskakar av typen control uppfyller och överträffar ställda krav för maximal noggrannhet och reproducerbarhet av resultaten. AS 200 control mätområde 20µm till 25mm för siktar upp till 203mm (8 ) Ø lagrar upp till 9 program 3-D kaströrelse AS 300 control mätområde 36µm till 40mm för siktar upp till 315mm Ø lagrar upp till 9 program 3-D kaströrelse AS 400 control mätområde 45µm till 63mm för siktar upp till 400mm Ø lagrar upp till 9 program cirkulär siktrörelse SIKTAR RETSCH siktar är av överlägsen kvalitet, tillverkade i en automatiserad process som är världsunik. Siktarna är tillverkade av högvärdigt rostfritt stål innehåller ej epoxy eller lödningar (= ingen kontaminering) försedda med permanentsträckt siktduk Siktarna finns i tre vanliga storlekar: 8 x 2 (fullhöjd 50mm) 200 x 50 mm 200 x 25 mm RETSCH har även andra storlekar på siktar. Kontakta Lars Sjölund för mer information, Guldläge för exakta resultat Specialerbjudande! Specialerbjudande! RETSCH siktskakar AS200 / AS300 och AS 400 control * Varje Retschsikt levereras med ett gratis Inspektionscertifikat * Med varje Retsch siktskak levereras analysprogramvaran EasySieve standard! *) Gäller för order under Gold Rush kampanjen fram till 31 maj NINONYTT 1 /

16 PROVBEREDNING/DISKNING Frystorkar av högsta kvalitet Heto har tillverkat frystorkar i över 50 år och har ett av marknadens bredaste program. På programmet finns laboratoriefrystorkar från 1 till 20 kg kondensorkapacitet samt industrifrystorkar som tillverkas enligt kundspecifikation. Här presenterar vi några av de vanligaste modellerna ur LyoLab/ LyoPro-generationen. Alla dessa modeller har en unik ny metod inom frystorkning POWERDRY kylsystem. Detta reducerar tiden som krävs för att nå rätt kondensortemperatur vilket medför en betydligt effektivare och snabbare frystorkning än tidigare. Kondensortemperaturer ner till -55º C eller -90º C finns att välja bland. Designen är i övrigt mycket kompakt och det finns två kontrollsystem att välja på, en standardenhet samt en mer avancerad, mikroprocessorstyrd, kontrollenhet. BHT diskar rent! Många olika tillbehör i form av manifoldrar och vakuumkammare för alla typer av applikationer finns att tillgå. Är du osäker på vilken modell som passar för just din applikation? Kontakta oss så hjälper vi dig med att ta fram den optimala lösningen. Ninolab hjälper dig att välja! /Heto PowerDry PL9000. Kondensorkapacitet/24 tim 9 kg. Total iskapacitet 20 kg. LyoLab/LyoPro Kondensorkapacitet/ 24 tim 3 kg. Total iskapacitet 6 kg. BHT är en av de stora tillverkarna i Europa av diskutrustning för laboratorie- och läkemedelsindustrin. De har mer än 30 års erfarenhet av att leverera lösningar till laboratorier. En helautomatisk laboratoriediskmaskin för diskning av vanligt förekommande diskgods komplett med 2 diskkorgar, över och under korg. Modell L1 finns i olika storlekar och med torkfunktion som tillval. Som standardtillbehör finns olika varianter av spolvagnar och korgar. Diskmaskinen är invändigt beklädd med syrafast rostfritt stål, kvalitet AISI 316L utvändigt med AISI 304. Modell L1 är mikroprocessorstyrd med 20 st förprogrammerade program. Med en speciell fas för rengöring av pumpen, omedelbart före slutsköljning med destillerat eller avjoniserat vatten. Maskinen har automatisk vattenavhärdning med sensor och indikeringslampa som visar när salt skall fyllas på. Kontakta Ronnie Jyrell för mer information, tfn: Fantastiskt erbjudande, beställ nu! Innova L1 komplett med under- och överkorg. Normalpris kr, nu kr Gäller tom Kampanj! :- 16 NINONYTT 1 / 2007

17 BIOTEKNIK Multidrop Combi SMART Multidrop Combi är en avancerad dispenserare för mikrotiterplattor. Den kan dispensera 0, µl i hålsplattor samt även i deepwell plattor. Principen bygger på utbytbara kassetter vilket förenklar dispenseringsarbetet. Nu lanseras Multidrop Combi SMART. Kassetterna som används har en inbyggd RFID tag som skickar en signal till Multidrop. På Multidrop Combi SMARTs display kan man sedan avläsa hur dispenseringskassetten har använts och när det är dags att byta eller kalibrera kassetten. På det sättet behöver man inte föra en loggbok på kassetterna. Den informationen kommer automatiskt. Mikrotiterplattor 96 eller 384 brunnar? Thermo Electron har mikrotiterplattor för alla applikationer. Svarta, vita, klarbottnade, UVtransparenta, ELISA, fluorescens, luminiscens, polystyren, polypropylen, deep-well, high-bind, flatbottnade, rundbottnade, strips eller coated. Kontakta oss för prover. Ring Pekka Gillenius för mer information, tfn Mikrotiterplattläsare för absorbans, fluorescens samt luminiscens En ny generation plattläsare från Thermo lanseras nu. Thermo var först med att tillverka plattläsare för absorbans och senare för fluoroscens på världsmarknaden. Nu utökas programmet av plattläsare med ytterligare två läsare. Appliskan Appliskan är en kompakt läsare med filterteknik. Det nya systemet med filter på hållare gör det enkelt att byta filter. Appliskan känner igen vilken hållare som sätts in och kan på så sätt veta vilka filter som används. Appliskan kan läsa absorbans, fluoroscens och luminiscens. Dessutom kan den utföra tidsupplöst fluoroscens (TRF), fluorescens polarisation (FP) och dubbelinmärkta avläsningar som t.ex FRET. Instrumentet kan kompletteras med upp till två inbyggda dispensorer. Appliskan har ett system för snabba filterbyten. Varioskan Flash En läsare med monokromator, vilket betyder att inga filter behöver bytas. Varioskan Flash kan därmed skanna över ett brett spektrum. Varioskan Flash har fler funktioner och tillbehör än föregångaren Varioskan. Varioskan Flash kan läsa absorbans, fluorescens och luminiscens. Dessutom utför den bottenläsning av mikrotiterplattor samt tidsupplöst fluorescens (TRF) och luminiscensskanning som är väsentlig vid exempelvis BRET. Instrumentet kan kompletteras med upp till tre inbyggda dispensorer. Dessa är viktiga för att kunna utföra ex flash luminometri, kalcium flux studier och snabba kinetiska studier. Varioskan Flash, ny läsare med fyra monokromatorer för större noggrannhet och känslighet. NINONYTT 1 /

18 BIOTEKNIK TRADITIONELL FERMENTERING Bioreaktorsystem Applikons autoklaverbara bioreaktorsystem för cell- eller mikrobiell odling i skala 350 ml till 12 liter. Systemen är modulärt uppbyggda och kan enkelt anpassas för olika applikationer. Ez-Control används även för att styra och kontrollera processen i engångsbiorektorer typ Appliflex. BioBundles finns för både autoklaverbara glaskärl och mindre rostfria system. vänds Siemens, Allen Bradley eller Delta V PLC för att styra och kontrollera processen. Med hjälp av mjukvaran Bio- Xpert XP kan upp till sexton bioreaktorer kontrolleras och styras samtidigt. Styrenheten används oftast till större rostfria bioreaktorer som steriliseras eller rengörs med SIP och CIP. Som tillval finns mjukvaran Bio- Xpert som möjliggör styrning av upp till åtta BioBundle-system från en PC. Andra tillval är mantlade kärl, massflödeskontrollenheter och Applikons BioSep-system för cellavskiljning vid perfusionsodling. Kontinuerlig mätning och nogrann kontroll av ph, DO Dataloggning och SCADAmöjligheter (21 CFR Part 11) Helt valideringsbar Möjlighet att kunna använda autoklaverbara standardsensorer Anpassningsbar till andra tillverkares system Den nya kompakta styrenheten ez-control har en touch screen som underlättar styrning och övervakning av processen. Parametrar kan enkelt ändras och skärmen ger en direkt överblick över processen. Processen kan distansövervakas över Internet tack vare att varje ez-control har en unik IP adress. Engångsbioreaktorer Nu kan Ninolab erbjuda en engångsbioreaktor från Applikon. I samarbete med Stedim (en av världens ledande tillverkare av flexibla plastbehållare för läkemedelsoch hälsovårdsapplikationer) har Applikon tagit fram AppliFlex, en bioreaktor för engångsanvändning. Med hjälp av Applikons kunskap inom sensorteknologi har man skapat ett system med lika god mätning och kontroll av ph, upplöst syre och temperatur som en traditionell bioreaktor. i-control i-control är storebror till ez-control. Enheten medger fler funktioner och större flexibilitet. Bland annat an- Ring Tomas Kjelsson för mer information eller demonstration, tfn Vem räknar dina celler? Nu behöver du inte längre använda dyrbar tid till manuell cellräkning i mikroskop. Cedex HiRes infärgar celler automatiskt och ger information om: Celltäthet Viabilitet Aggregeringsgrad Storlek Form Informationen lagras i form av digitala bilder för enkel dokumentation. Ninolab din leverantör av laboratorieutrustning 18 NINONYTT 1 / 2007

19 LUFTRENING Komfort och säkerhet i en Class II säkerhetsbänk Holten säkerhetsbänk är baserad på mer än 40 års erfarenhet av design och konstruktion med fokus på säkerhet för både operatör och produkt. Komfort vid säkerhetsarbetet är viktigt, känslan av riktig säkerhet viktigare! Komfort För både kort och lång elektriskt justerbart stativ Armstöd för minskad belastning på armar och axlar Sluttande frontruta Behagligt ljus utan reflexer >1200 lux Säkerhet Holten har genom alla år varit leverantören som inte har kompromissat med säkerheten. Det laminära luftflödet (likformigt luftflöde) är den viktigaste parametern för säkerheten, om den minskas för mycket så faller säkerheten omgående. Holten har ett optimalt luftflöde som bibehåller säkerheten. Enkel att hålla ren, kammaren och tråget har hög ytfinish med runda hörn Frontrutans insida är lätt att rengöra Förberedd för UV-ljus /Holten Holten säkerhetsbänk SAFE Ljus kammare. Sidorutor av säkerhetsglas. Sluttande motordriven frontruta. Holten Safe med elektriskt justerbart stativ för bara kr exkl. moms KAMPANJPRIS :- LAF-enheter för industrin Scanlaf A/S är specialisten från Danmark som utvecklar och producerar LAF-enheter för både laboratoriet och industrin. Med erfarenhet och kunnande från Heto-Holten så har Scanlaf, med ny modern teknologi, utvecklat Holtens produktprogram. Säkerhetsbänkar, industrienheter luftduschar och mycket annat. Scanlaf har levererat och installerat enheter till både danska och svenska läkemedelsindustrin med unika och kundanpassade lösningar. Enheter med låg ljudnivå Kundanpassade Klass 100 eller bättre Ytfinish och design, på topp Mikroprocessorstyrda IQ/OQ validering NINOLAB hjälper dig att hitta rätt lösning: Med över 20 års erfarenhet av renrum/zoner hjälper vår Kjell Nilsson dig att hitta rätt lösning för luftrening, tfn NINONYTT 1 /

20 BLODBANKSARBETE Allt du behöver för ditt blodbanksarbete Ninolab är sedan 25 år tillbaka ledande leverantör av utrustning för blodverksamheten. Vårt program till blodcentraler blir än mer komplett och vi kan nu erbjuda följande: Pipetter Finnpipette har lett utvecklingen inom pipetter och pipettspetsar under närmare 35 år. Under alla år har innovationsförmågan säkerställt noggrannhet, precision, säkerhet och givetvis den ergonomiska utformningen. Centrifuger Thermo har centrifuger från mikro-, hematokrit-centrifuger till 6-liters blodcentrifuger och High capacity High Speed modeller. Isothermalfrysar CBS har utvecklat en helt ny frysteknik för förvaring av prover i lägre temperaturer än -190 C. Man kan utan att riskera kompressorhaveri förvara upp till kryorör. Fyra olika storlekar finns i programmet. Plasmafrysar Plasmafrysarna från Dairei finns i 2 storlekar för 8 respektive 16 positioner. Drifttemperatur ned till -55 C. Låg ljudnivå, 53 db(a). Blodbanksskåp Kirsch tillverkar blodbanksskåp i 6 olika storlekar. Plats för upp till 225 påsar. Renrum Sterilbänk Holten HV mini är anpassad för aseptiskt arbete med blod/plasma. Bänken har upphängningsanordning för påsar. Skakvattenbad Lauda är nu åter hos Ninolab med ett komplett program; värmeoch kyltermostater, cirkulationskylare samt instrument för viskositet och ytspänning. Frysar -40 C och -86 C Frysar från Forma -40º C och -86º C med en volym mellan liter. Fyra innerdörrar ger litet kallras. Gör som Ninolab, stötta blodgivningen! 20 NINONYTT 1 / 2007

Lönsamt ta fram bärnstenssyra TÄVLING! Vinn en ljudbok. Din leverantör av laboratorieutrustning. ITV - en unik ismaskin sidan 5. Pipettskola sidan 21

Lönsamt ta fram bärnstenssyra TÄVLING! Vinn en ljudbok. Din leverantör av laboratorieutrustning. ITV - en unik ismaskin sidan 5. Pipettskola sidan 21 TÄVLING! Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab Vinn en ljudbok september 2006 nr 2 Lönsamt ta fram bärnstenssyra med ny teknik Jonas Helmerius, doktorand på Luleås Tekniska Universitet: Tack

Läs mer

Vi kan kyla! -86ºC frysar från FORMA

Vi kan kyla! -86ºC frysar från FORMA Vi kan kyla! -86ºC frysar från FORMA Din leverantör av laboratorieutrustning Nyheter hos Ninolab Det finns frysar och så finns det FORMAS nya 88000 Serien -86 C frysar! Nya FORMA 88000 serien garanterar

Läs mer

NUMMER 3 NOVEMBER 2002. Äntligen! Nu dyker de upp! Nyheterna i produktprogrammet. Weiss, Heto och Jouan.

NUMMER 3 NOVEMBER 2002. Äntligen! Nu dyker de upp! Nyheterna i produktprogrammet. Weiss, Heto och Jouan. NINO NYTT NUMMER 3 NOVEMBER 2002 Äntligen! Nu dyker de upp! Nyheterna i produktprogrammet från Weiss, Heto och Jouan. 1 Med stolthet kan vi nu meddela att Heto åter är tillbaka hos Ninolab. Heto, som är

Läs mer

Sommarpriser på massor av produkter!

Sommarpriser på massor av produkter! Sommar 2013 Sommarpriser på massor av produkter! Din leverantör av laboratorieutrustning Ha en skön sommar! Ninolab presenterar Sorvall ST 8 Liten bänkcentrifug med stor kapacitet Nytt på Ninolab Introduktionspris

Läs mer

Inom ett dygn ska APL leverera specialtillverkad medicin

Inom ett dygn ska APL leverera specialtillverkad medicin Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab mars 2006 nr 1 Finnpipette nu hos Ninolab se sidan 16 17 Inom ett dygn ska APL leverera specialtillverkad medicin Berne Backman, teknisk chef, APL: Våra

Läs mer

Magiska höstpriser TÄVLING. Energisnålast Termaks kyl- och klimatskåp. Succén fortsätter. Det kompletta diskrummet. Ninolux gnistsäkra kyl/frysskåp

Magiska höstpriser TÄVLING. Energisnålast Termaks kyl- och klimatskåp. Succén fortsätter. Det kompletta diskrummet. Ninolux gnistsäkra kyl/frysskåp Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab september 2004 nr 2 Succén fortsätter Ninolux gnistsäkra kyl/frysskåp Energisnålast Termaks kyl- och klimatskåp Magiska höstpriser Utnyttja våra erbjudanden!

Läs mer

Laboratorieutrustning

Laboratorieutrustning Laboratorieutrustning Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter ADDVISE / LABORATORIEUTRUSTNING 1 ADDvise skapar moderna forskningsenheter och erbjuder ett komplett sortiment inom produktområderna;

Läs mer

Centrifuger. Säker frysförvaring VINN. är A och O. Nyhet från Thermo Sorvall! Sidan 8. ett presentkort! Din leverantör av laboratorieutrustning

Centrifuger. Säker frysförvaring VINN. är A och O. Nyhet från Thermo Sorvall! Sidan 8. ett presentkort! Din leverantör av laboratorieutrustning Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab mars 2008 nr 1 Säker frysförvaring är A och O Sidan 4 Centrifuger Nyhet från Thermo Sorvall! Sidan 8 VINN ett presentkort! Sid 23 Din leverantör av laboratorieutrustning

Läs mer

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg SORTIMENT Risken för bakterieangrepp ökar ju längre tid det tar att få ner temperaturen i maten från +90 C till +3 C. Experiment gjorda i laboratorium visar att den ökade risken för bakterier kan drastiskt

Läs mer

Kyl-, frysskåp & blast chillers

Kyl-, frysskåp & blast chillers Kyl-, frysskåp & blast chillers Kylskåp Liebherr GKPv 1470, 6573 & 6570 Teknisk info GKPv 1470 GKPv 6573 GKPv 6570 Mått utv BxDxH Invändiga mått BxDxH Temperaturområde Ansl el 1430x830x2150 mm 1240x650x1550

Läs mer

Getinge Quadro Bordsautoklav

Getinge Quadro Bordsautoklav Getinge Quadro Bordsautoklav Steriliserar så mycket mer, på så mycket mindre utrymme Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar som kräver högsta möjliga

Läs mer

December 2012. Massor av julerbjudanden! Din leverantör av laboratorieutrustning

December 2012. Massor av julerbjudanden! Din leverantör av laboratorieutrustning December 2012 Massor av julerbjudanden! Din leverantör av laboratorieutrustning 1 Frysar från Thermo Forma Frysinredning Har du ordning och reda i din frys? Inte? Fyll den med inredning och spar både plats

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Bilaga 8, 8016/UF Prisbilaga - Produkter UPPDATERAD 2010-10-18

Bilaga 8, 8016/UF Prisbilaga - Produkter UPPDATERAD 2010-10-18 Bilaga 8, 801/UF Prisbilaga - Produkter UPPDATERAD 2010-10-18 Priser skall anges i SEK och vara exklusive mervärdesskatt. I priserna ingår emballage och transportförsäkring. Anbudsgivare kan lägga till

Läs mer

Medicin- och labkylskåp Lågtemperaturfrysar

Medicin- och labkylskåp Lågtemperaturfrysar Medicin- och labkylskåp Lågtemperaturfrysar Medicinkylskåp Medi Line Modell M: Modell M/M: Modell M/M: Modell MC 0 och MC : Medicinskåp med belysning och låsbart fack för narkotiska preparat. Medicinskåp

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Ninolab. Det stabila & trygga företaget. Din leverantör av laboratorieutrustning

Ninolab. Det stabila & trygga företaget. Din leverantör av laboratorieutrustning 45 Ninolab Det stabila & trygga företaget Din leverantör av laboratorieutrustning Innehåll 3 Om Ninolab 4-5 Att vara miljömedveten 6-7 Värme, kyla & klimat 8 Diskning & sterilisering 9 Vattenrening, luftrening

Läs mer

Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn

Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn NYHET! Lågtemperaturfrysar Skåp & boxar -85 C Medicinskåp Laboratorieskåp Forsknings- och testskåp Ismaskiner Lågtemperaturfrysar Förvaring och lagring av mediciner

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Arbeta med stor frihet

Arbeta med stor frihet ID GelStation Plus ID GelStation Plus är 3:e generationens helautomatiska system för ID Gelkort Lättplacerat system med hög kapacitet och driftsäkerhet Integrerad PC, tangentbord och pekskärm Kort uppstartstid

Läs mer

Ismaskiner Istransportsystem

Ismaskiner Istransportsystem Ismaskiner Istransportsystem Iskubmaskiner Serie KL Spraysystem, luft eller vattenkyld. Porkka KL iskubmaskiner med spraysystem. Hela istärningar. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål, undantag för

Läs mer

God Jul. Julpriser för hela laboratoriet. Torkskåp. Kyltermostatbad 22.150:- Värmeplatta med omrörning. Diskmedel. December 2011

God Jul. Julpriser för hela laboratoriet. Torkskåp. Kyltermostatbad 22.150:- Värmeplatta med omrörning. Diskmedel. December 2011 Julpriser för hela laboratoriet December 2011 Produkterbjudanden från SKAFTE MedLab AB Torkskåp Kvalitet & unika funktioner Genom Binders finessrika konstruktioner och höga kvalitet skapar du extra trygghet

Läs mer

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 SDX välkända kvalitet och livslängd Insidan helt i rostfritt Extremt hög driftsäkerhet Pressade gejdrar, enkel rengöring och ökad säkerheten

Läs mer

Juni 2010 Massor av sommarerbjudanden! Läs mer på sid 6. Väljer du guld eller silver? Kolla in de nya termostaterna på sid 14

Juni 2010 Massor av sommarerbjudanden! Läs mer på sid 6. Väljer du guld eller silver? Kolla in de nya termostaterna på sid 14 Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab Juni 2010 Massor av sommarerbjudanden! Revolutionerande rent vatten! Läs mer på sid 2-3 Oslagbar diskkraft! Läs mer på sid 6 Väljer du guld eller silver?

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Ventilations- och kombimätare

Ventilations- och kombimätare Detaljerad information finns på vår hemsida www.comfort-control.se Ventilations- och kombimätare VelociCalc 9555 är ett modernt instrument för ventilation och inomhusklimat. Levereras komplett med ventilationsprob

Läs mer

Dedikerad renrumsdammsugare

Dedikerad renrumsdammsugare Dammsugning är generellt en accepterad städmetod i renrum med klass ISO 5 (Ibland även i ISO 4)När man behöver ta upp små kvantiteter av pulver eller annat spill, är en liten behändig dammsugare ofta det

Läs mer

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys Produktpresentation Jäs/Kyl/Frys Marknadsledande Kyl-jäs, frys-jäs från Sveba-Dahlen I Sveba-Dahlen:s breda produktutbud så hittar ni jäsutrustning för alla behov. Våra pålitliga och användarvänliga produkter

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER Kampanjen gäller från 1 november till 19 december 2014. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa priser gäller endast företagskunder, och alla priser är nettopriser

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Säker förvaring vid -190 C. Cellodling. Skakinkubatorer. VINN biobiljetter! Sid 22. ez-control och i-control

Säker förvaring vid -190 C. Cellodling. Skakinkubatorer. VINN biobiljetter! Sid 22. ez-control och i-control Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab september 2008 nr 2 Skakinkubatorer Nyhet! Skakinkubatorer från Kühner Sidan 14 Cellodling ez-control och i-control Sidan 7 Säker förvaring vid -190 C

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg.

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg. Seibu Giken DST AB har representanter i fler än 40 länder världen över. Seibu Giken DST AB Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39 www.dst-sg.com info@dst-sg.com

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Diskar där det passar dig bäst.

Diskar där det passar dig bäst. Diskar där det passar dig bäst. De nya speedmatic Modular-diskmaskinerna från Siemens. Framtiden flyttar in. Den första inbyggda diskmaskinen som hänger med på alla köksidéer. För det egna drömköket finns

Läs mer

getinge quadro BordSautoKLaV

getinge quadro BordSautoKLaV getinge quadro BORDSAUTOKLAV 2 Getinge Quadro Bordsautoklav SteriLISerar SÅ MYCKet Mer, tar SÅ MYCKet Mindre PLatS. Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Prislista för Sverige 2012

Prislista för Sverige 2012 Prislista för Sverige 2012 Gällande från 1. mars 2012 Prislista gällande från 1. mars 2012. Kyl och Frys till professionella användare Obs.: Prislistan har begränsad giltighetstid. Rätt till ändringar

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Tryckvakter & Sensorer

Tryckvakter & Sensorer Tryckvakter & Sensorer Norgren 18D-serien Pneumatiska och hydrauliska tryckvakter Guldbelagd kontakt Lång livslängd Vibrationsäker upp till 15 g Mikrobrytare godkänd av UL och CSA Explosionsskyddat utförande

Läs mer

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb Stora kaffe och tebryggare ComBi Animo ComBiserien Professionell, modern och snabb Varje dag njuter miljontals människor av den utsökta aromen och fylliga smaken hos en kopp nybryggt kaffe och te på olika

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com Huvdiskmaskin WD-7 www.wexiodisk.com Vår historia att diska rent Wexiödisk startades 1972 De tre grundarna, med erfarenhet från produktion och utveckling av storköksutrustning såg möjligheten att tillhandahålla

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

April 2013. Läs mer om våra nyheter: Heraeus CO 2. inkubatorer LYNX-centrifuger Nunc Nalgene. Specialpriser på mängder av produkter!

April 2013. Läs mer om våra nyheter: Heraeus CO 2. inkubatorer LYNX-centrifuger Nunc Nalgene. Specialpriser på mängder av produkter! April 2013 Läs mer om våra nyheter: Heraeus CO 2 inkubatorer LYNX-centrifuger Nunc Nalgene Specialpriser på mängder av produkter! Din leverantör av laboratorieutrustning Thermo Scientific Products meeting

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm HÖJDMÄTARE Linjär höjdmätare LH-600 E/EG Detta högpresterande 2D-mätsystem med utmärkt precision, enkel hantering och ny lättläst TFT LCD-färgskärm på 5,7 tum / 144,78 mm är ett måste inom sin kategori.

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Standard- och tillvalsprodukter

Standard- och tillvalsprodukter Standard- och tillvalsprodukter Helsingborg, Vasatorps trädgård Av trycktekniska skäl kan återgvina träslag och andra ytor avvika från verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Den nya generationen mobillyftar.

Den nya generationen mobillyftar. Den nya generationen mobillyftar. LikoTM VikingTM Viking XS Viking S Viking M Viking L Viking XL Låt behoven styra ditt val. Sedan flera år har vår unika lyftfamilj LikoTM VikingTM satt standarden för

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop Med Dino-Lite kan vi erbjuda ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop och tillbehör

Läs mer

100% Arabicabönor mellanrost Välbalanserad smak, harmonisk rostning med svaga nyanser av karamelliserad kola.

100% Arabicabönor mellanrost Välbalanserad smak, harmonisk rostning med svaga nyanser av karamelliserad kola. Brygg&Espresso Martin Olsson Blå 100% Arabicabönor mellanrost Välbalanserad smak, harmonisk rostning med svaga nyanser av karamelliserad kola. Art.nr 101576 40x100 g 391425 36x110 g 391391 35x115 g 101584

Läs mer

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning I samarbete med PODAB - Professionell tvättstugeutrustning 1 Tvättutrustning för räddningstjänsten PODAB presenterar ett komplett tvätt- och torksortiment

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Frysboxar & skopglassdiskar

Frysboxar & skopglassdiskar Frysboxar & skopglassdiskar 8155 Skopglassdisk Fenice Teknisk info Fenice 4 E Fenice S 6 E Fenice S 7 E Mått utv BxDxH 830x700x1167 mm 1164x702x1165 mm 1314x702x1165 mm Temperaturområde -18...-25 O C -18...-25

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga

Läs mer

EUROENGEL FLExIbLA TRANSPORTLöSNINGAR FöR KYL- OCH FRYSVAROR

EUROENGEL FLExIbLA TRANSPORTLöSNINGAR FöR KYL- OCH FRYSVAROR PROFESSIONELL mobil KYLA KYL- OCH FRYSVAROR LÄKEmEDELS- OCH SPECIALTRANSPORTER EUROENGEL FLExIbLA TRANSPORTLöSNINGAR FöR KYL- OCH FRYSVAROR EUROENGEL A WORLD OF COmFORT 2 PROFESSIONELL mobil KYLA KYL-

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Kampanjpris: 7.290,- Kampanjpris: 6.190,- Kampanjpris: 8.840,-

Kampanjpris: 7.290,- Kampanjpris: 6.190,- Kampanjpris: 8.840,- VÅRERBJUDANDE 2010! WE-56 LED Blått 1:1, lågvarv med det suveräna LED ljuset. Oberoende strömförsörjning vilket ger bästa ljus oavsett motor. Kampanjpris: 6.190,- (ord pris 7.110,-) WE-99 LED Orange 1:4,5,

Läs mer

Life Science Special. Realtidsanalys av celler. Nya minibioreaktorer! On-line mätning av glukos i bioreaktorer. Säker frysförvaring i gasfas av celler

Life Science Special. Realtidsanalys av celler. Nya minibioreaktorer! On-line mätning av glukos i bioreaktorer. Säker frysförvaring i gasfas av celler Realtidsanalys av celler Sid 2-3 Nya minibioreaktorer! Sid 5 On-line mätning av glukos i bioreaktorer Sid 6 Säker frysförvaring i gasfas av celler Sid 9 KingFisher - DNA/RNA rening med magnetkulor Sid

Läs mer

Future DC och Future DF perfekta för det mindre behovet av nedkylning och infrysning

Future DC och Future DF perfekta för det mindre behovet av nedkylning och infrysning Future DC och Future DF perfekta för det mindre behovet av nedkylning och infrysning För tre olika kylbehov och kombinationer I modern mathantering spelar matens rätta nedkylning och infrysning en väsentlig

Läs mer

Tryckluft & lufttorkning. / Daggpunktsmätning

Tryckluft & lufttorkning. / Daggpunktsmätning Tryckluft & lufttorkning / Daggpunktsmätning Tryckluft av hög kvalitet en viktig faktor Tryckluft är en mycket viktig del av många industriprocesser. Den påverkar både processens och slutproduktens kvalitet.

Läs mer

Produktpresentation. C-serien Stickugnar

Produktpresentation. C-serien Stickugnar Produktpresentation C-serien Stickugnar C-serien. Stor kapacitet på liten yta C-serien är kompakta stickugnar, designade för att passa in i små utrymmen. Ugnen är byggd för en effektiv, jämn bakning och

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

ELGA. Formafrysar TÄVLING. Retsch. Universitetet och Biobanken satsar på effektiv förvaring. Holten erbjudande sidan 5. rent vatten i tankarna sidan 4

ELGA. Formafrysar TÄVLING. Retsch. Universitetet och Biobanken satsar på effektiv förvaring. Holten erbjudande sidan 5. rent vatten i tankarna sidan 4 Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab november 2004 nr 3 Universitetet och Biobanken satsar på effektiv förvaring se reportage sidan 8-11 Retsch provberedning för bästa resultat sidan 18 Holten

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer