Trygg förvaring av livsviktiga celler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg förvaring av livsviktiga celler"

Transkript

1 TÄVLING! Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab Vinn konsertbiljetter april 2007 nr 1 Tävla och vinn 1 kg guld! se sidan 15 Trygg förvaring av livsviktiga celler Maj-Britt Nordin, bma på Akademiska laboratorier: Det känns säkrare att förvara celler i isothermalfrysar än i traditionella frysar. Lauda termostater för alla tillfällen sidan 8 Elga Purelab Ultra den intelligenta vattenrenaren sidan 9 Pipetter till kampanjpris och vår pipettskola sidan Bottle-top dispenser sidan 14 Din leverantör av laboratorieutrustning

2 Innehåll nr 1 / Klimatprodukter Ninolab hjälper dig att välja CO2-inkubator, sidan 6 8 Klimatprodukter Laudas olika termostatserier täcker alla behov. Här presenterar vi fyra serier 9 Sterilisering Purelab Ultra en intelligent vattenrenare 10 Reportage: Trygg förvaring av livsviktiga celler 12 Provberedning Upplev ett bättre sätt att pipettera 16 Diskning Kampanjerbjudande på BHT 4 Ny ismaskin med granulatis 10 Isothermalfrysen kan liknas vid en termos Bioteknik Multidrop Combi är en avancerad dispenserare för mikrotiterplattor 19 Luftrening LAF-enheter för industrin från Scanlaf 20 Blodbanksarbete Allt du behöver för ditt blodbanksarbete Siktskakar tävla med Retsch Smått & Gott När vi högsta kraven ställer då är det Ninolab som gäller BHT diskar rent Ninonytt kommer ut med 2 3 nummer per år. AB Ninolab Box 137, Upplands Väsby Tfn: Fax: E-post: Regionkontor: Väst: Kungsbacka, tfn Syd: Staffanstorp, tfn Norr: Malmberget, tfn Ansvarig utgivare: Niclas Nordin Redaktion: Anna-Karin Steén, Bo Landin, AB Ninolab Grafisk form och produktion: PURE Communication Tryck: Frilansfaktorn Alla kampanjer gäller t.o.m. den 30/4-07 om inget annat anges. Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exkl. moms och eventuella frakter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 2 NINONYTT 1 /

3 KLIMATPRODUKTER Lågtemperaturfrysar -86 ºC Trygg och säker provförvaring En stark kombination Thermo Forma är den världsledande tillverkaren av lågtemperaturfrysar -86 C. I över 60 år har Forma levererat kvalitetsprodukter till laboratorier i hela världen. Alla frysar är testade och godkända innan leverans. Självklart är både köldmedia och isolering fria från CFC och HCFC. Vi erbjuder dig effektiva och driftsäkra lösningar, snabba leveranser där så önskas samt ackrediterad kylservice i egen regi. Kontakta oss för mer information, eller beställ vår broschyr över frysar, /Forma Formafrysar. 3 års fullgaranti samt 5 års kompressorgaranti. CFC- och HCFC-fria. Livstidsgaranti på isolering och chassi. Kvalitetssäkring via trådlös dataövervakning med sms-larm finns som tillval. Reservfrysar Under garantitiden (max 3 år) finns alltid en reservfrys hos Ninolab för dig som har otur med din frys. Reservfrysen får du låna till självkostnadspris under tiden din egen blir reparerad. Se sista sidan för erbjudande! CentriVap unika vakuumcentrifuger från LABCONCO Beställ vår broschyr om vakuumcentrifuger! Nu presenterar vi en kyld vakuumcentrifug för körningar från -4ºC till +100ºC. Alla centrifuger har bl.a: Mikroprocessorstyrning med 9 program Förvärmningsmöjlighet Larmfunktioner Automatisk tryckutjämning Fördröjt vakuum vid uppstart Stort utbud av rotorer Vakuumcentrifugen är utrustad med stroboskoplampa som passar för alla vakuumcentrifuger från Labconco. Lampan blinkar i takt med varvtalet varpå rotorn uppfattas av ögat som stillastående. Provrören kan därefter inspekteras avseende återstående provmängd direkt under körningen. På programmet finns även en unik syraresistent vakuumcentrifug som tål: 0,1 1 % TFA, saltsyra, ättiksyra, myrsyra, bromvätesyra, amoniumhydroxid samt natriumhydroxid. NINONYTT 1 /

4 KLIMATPRODUKTER Skakinkubator med livstidsgaranti på mekaniken Här är lösningen för dig som söker en skak som kan användas dygnet runt och för lång tid framöver. Förkultivering av känsliga celler eller kraftfull skakning av bakterier utan att det medför några problem. Forma modell 420 är en tung och robust skakinkubator (bordsmodell) med skakplatta som kan utrustas med olika flaskhållare, provrörsställ etc. Det gör skaken flexibel och enkel att använda. /Forma Livstidsgaranti på skakmekanismen (delar). Kan köras vid högsta varvtal med maximal belastning. Golv- och stapelskakar med HEPA-filtrering skyddar mot kontamination. Hög temperaturnoggrannhet. Stort utbud av tillbehör för flaskor, provrör och mikrotiterplattor.temperatur + 5 C över rumstemperatur till +80 C. Kapacitet maximal flaskstorlek 6 x 2 liter. Varvtal upp till 525 rpm. ITV granulatismaskin Granulatisen är formad som små kulor vilket gör den mer lättarbetad. Nu lanserar ITV, en helt ny ismaskin uppbyggd med senaste teknik för att uppfylla dagens hårda krav på miljö och driftsäkerhet. Granulatis är en mer lättarbetad is än flingis. Granulatis kladdar inte ihop och sluter tätare kring provet. Detta kommer att ändra synen på hur isen bör vara. Den är servicevänlig och anpassad för laboratoriearbete. Granulatismaskin, modell IQ85C. Utvändigt i rostfritt stål. Isbinge med kapacitet 26 kg. Dimension bxdxh 465x595x790 mm (exkl. ben). Isproduktion 85 kg/dygn. Justerbara ben, höjd 100 mm. Vikt 75 kg. För anslutning till 230 volt, 50 Hz. Rostfritt stativ, höjd 350 mm som tillbehör. 4 NINONYTT 1 / 2007

5 KLIMATPRODUKTER Ninolux gnistsäkra kylar och frysar för laboratoriet Tyst, energisnål och miljövänlig Ninolux säkerställer en trygg förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen, energisnålt och miljövänligt. Låg energiförbrukning, klass A/B. Digital eller analog inställning/ visning av temperaturen Automatisk avfrostning av kylarna Enheter med digital termostat har även möjlighet till justerbar avfrostning med avseende på intervall och längd Digitaltermostat, lås och anslutning för externlarm finns som tillbehör. Högerhängda dörrar som standard, kan hängas om till vänsterhängt. Kvalitet ger styrka och säkerhet Kyl/frysskåpen och boxarna är robust konstruerade med låg ljudnivå och hyllor av härdat säkerhetsglas som är enkla att hålla rena. Frysdelen av skåpen har hyllor med lucka samt utdragbara gallerbackar. Boxarna har trådbackar. Kyl/frysmodellen har separat kompressor för kyl- och frys, för högsta driftsäkerhet och bästa temperaturreglering. Komponenter och material är valt för att vara så energi- och resurssnåla som möjligt för att skydda miljön. I isoleringen används cyklopetan som är helt utan påverkan på ozonskiktet. Kyl/frysskåpen uppfyller EUdirektivet 89/336/EEC. Märkningen är placerad på skåpet. För anslutning till 230 volt, säkring 10 Ampere. Vad är gnistfritt? All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl/fryskammaren. Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor/ ämnen. Viktigt! Kärlen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i tätslutande kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk för uppkommet riskområde på golv under skåpet. Ninolux gnistfria kylar och frysar är granskade av Räddningsverket. Ninolux finns i flera utföranden! Modell UKA Modell FB503M20 Modell FFA Modell KFA Modell KKA NINONYTT 1 /

6 KLIMATPRODUKTER Vad ska du tänka på vid val av CO2-inkubator? PEKKA GILLENIUS Temperaturhållning Historiskt har CO2-inkubatorer ofta varit vattenmantlade, vilket har fördelen att ge en jämn temperatur samt en buffert mot temperaturfall vid elavbrott. Nackdelen med detta utförande är att det omöjliggör en automatisk sterilisering av inkubatorn. Dessutom är de besvärliga att flytta och långsamma att starta. Idag kan en inkubator utan vattenmantel ge en lika jämn temperatur som en med, och vem lockas inte av steriliseringsmöjligheten? CO2 CO2-nivån är viktig att hålla då man normalt använder Earlsbuffrade medier och där mängden CO2 styr ph. Det finns två typer av givare för att mäta CO2-mängden, TC och IR. TC står för Thermal Conductivity, och mäter luftens termiska ledningsförmåga. Det är en billigare lösning än IR, men är beroende av en korrekt luftfuktighet för att ge rätt värde. TC fungerar väl när man odlar celler i större volymer som flaskor. En nackdel är att sensorn bör kalibreras om efter sterilisiering. Vid odling i mikrotiterplattor kan problem uppstå efter att dörren öppnats. Problemet kan minskas om Hepes-buffrade medier används. Hepes ger också fördelen att cellerna kan hanteras längre tid utanför inkubatorn, tex. vid mikroskopering. IR-sensorn är inte beroende av luftfuktigheten för att fungera, och ger en snabbare återgång till inställt värde efter dörren öppnats. Enda nackdelen med IR är det högre priset. Luftfuktighet Det finns två huvudsakliga metoder att hålla luftfuktigheten i inkubatorn. Enklast är att ha en fri vattenyta i inkubatorn och låta jämvikt infinna sig. Detta görs genom att en eller flera vannor placeras på botten i inkubatorn. Beroende på utförande kan placeringen påverka fukthalten en hel del. Möjlighet finns att förse inkubatorn med en sensor för relativ luftfuktighet så att denna kan avläsas. Den kan dock inte styra något utan visar bara avläst värde. Alternativt kan fuktighet tillföras vid behov från en, utanför inkubatorn placerad tank. Här ges möjlighet att ställa in ett förvalt värde som sedan hålls av inkubatorn. Ju högre relativ fuktighet desto lägre avdunstning från odlingarna i inkubatorn, men också högre risk för kontamination. Vilken nivå man väljer bör styras av de odlingskärl man använder och inkubationstiden. Odling i 96- brunnsplattor under längre period kräver avsevärt högre fuktighet än odling i större flaskor. Man kan i och för sig också odla i Hanks-buffrade medier och slipper då problem med både CO2-kontroll och fuktighet. Mediet får rätt ph om korkarna på flaskorna är åtdragna. Detta begränsar användningen till endast flaskor och inga plattor. Ninolab hjälper dig att välja! Steri-Cult CO2-inkubator med HEPA-filtrering och sterilisering I nästan 20 år har Thermo Formas inkubator Steri-Cult varit marknadsledande tack vare hög precision och pålitlighet. Steri-Cult startade med den idag ledande tekniken som IRsensor, mikroprocessorkontroll, inställning av lufthastighet och HEPA-filtrering. Sterilisering uppnås vid 140 C och processen tar endast Modell CO2 Volym 12 timmar i anspråk. Avdödningen är 100 %. Fördelarna är många, bl.a: HEPA-filter garanterat klass 100 Högglanspolerad kammare med runda hörn enkel att rengöra Datalogger (FDA part 11 godkänt) finns som tillval IQ/OQ kan beställas 3308 IR 232 liter 3311 IR 322 liter /Forma 6 NINONYTT 1 / 2007

7 KLIMATPRODUKTER Varmt så in i Norden Termaks står för skandinavisk design och kvalitet Termaks är den ledande tillverkaren av tork- och bakteriologskåp i Norden, både när det gäller bordsoch golvmodeller. Med Termaks värmeskåp får du alltid rätt temperatur med högsta noggrannhet. Serie 8000 Modern teknologi med PID-reglering av temperaturen. Mycket enkel att använda, anpassad för det moderna laboratoriet. Skåpen finns i fem storlekar, från 24 till 430 liter. Alla tork- och bakteriologskåp har som standard rostfritt stål invändigt. Torkskåpen kan användas upp till + 250ºC och + 70ºC för bakteriologskåpen. Värmeskåpen är försedda med reglerbar fläkt i fyra steg, timer och larm. Digital kalibrering av temperaturen och med spjäll som kan öppnas %. Temperaturregulatorn är lätt att använda och har en stor och tydlig display. Som tillval finns även programmerbar kontrollenhet med bl.a. ramp funktion, datautgång osv. Kontakta oss vi hjälper dig Blodbanksskåp med kvalitet Du som hanterar blod för olika ändamål vet hur viktigt det är att kvalitet råder. Blodbankskåpen från Kirsch är gjorda i gedigen tysk kvalitet. Kirschs blodbankskåp erbjuder en robust och pålitlig konstruktion. Det gör att produkterna kräver ett minimum av service och underhåll. Skåpen finns i sex storlekar med förvaringskapacitet upp till 225 påsar. Blodbankskåpen är konstruerade enligt DIN Förutom blodbankskåp finns följande produkter i Kirsch sortiment: Blodplasmafrysar Laboratoriefrysar Laboratoriekylar Kyl/Frysskåp med explosionssäker interiör För mer information ring till våra produktspecialister Fredrik Hjortzén eller Iwan Olofsson, NINONYTT 1 /

8 KLIMATPRODUKTER 1. Lauda 4 termostater för alla tillfällen Aqualine för dig som behöver en enkel och ekonomisk termostat LAUDA introducerar nya Aqualineserien. Det är ett mycket bra ekonomiskt alternativ vid termostatering. Den är enkel att använda och har hög precision. Aqualine-serien har badstorlekar i volymerna 2 25 liter. Arbetsområdet är 30 C till 95 C. 2. Ecoline Staredition enkla till avancerade termostateringar Ecoline är kyl-/värmebad anpassade för att klara mer än 90 % av laboratoriets olika behov i volymer från 3 till 40 liter. Temperaturområdet är -40 C 200 C. Det finns anslutning för extern termostatering via en inbyggd pump med justerbart flöde. Du kan ha 3 olika styrningar E100, E200 samt E300 som erbjuder de flesta alternativ av styrning/övervakning t.ex. RS232/RS485, programkörning, styrning via extern givare. Vi lämnar 15 % rabatt på alla Ecoline Staredition. Kampanjerbjudande t.o.m % rabatt 3. Proline en pålitlig termostat med värme och kyla Nyutvecklade Proline levereras i många olika versioner för universalt bruk, för applikationer vid forskning och kvalitetskontroll. Proline-serien har ett extremt temperaturområde -90 ºC +300ºC. Proline har den senaste tekniken beträffande specifikation och säkerhet. Termostaterna är anpassade för flambara lösningar (säkerhetsklass III, FL). Modell P 8C är ett värmetermostatbad för dig med krav på värmekapacitet, pumpkapacitet, noggrannhet och öga för ekonomi. 4. Integral XT en stor och kraftfull termostat En nyutvecklad professionell kyl/värmetermostat framtagen speciellt för termostatering av omrörartankar, glas eller rostfria reaktorkärl inom den kemiska-, läkemedels- och biotekniska industrin. Integral XT är byggd som en cirkulationstermostat med små inre volymer vilket ger möjlighet till mycket snabba temperaturändringar. Hög värme-, kyloch pumpkapacitet borgar för detta. Systemet är slutet och är inte i kontakt med omgivande luft, detta ger låg avdunstning och liten oxidation av badvätskan vilket medför lång livslängd och en effektiv användning av badvätskan. Temperaturområdet är -50 C 200 C. 8 NINONYTT 1 / 2007

9 STERILISERING Kompakt laboratorieautoklav H+P:s autoklaver är byggda med senaste teknik och har en avancerad mikroprocessorstyrning för temperatur och tryck. Automatisk låsning av luckan plus mycket annat. Helt i syrafast rostfritt stål. Du ser enkelt var i steriliseringsfasen du är på den inbyggda displayen. Autoklaverna finns för vertikal golvplacering eller som horisontell bänkmodell. Kontakta Ronnie Jyrell för mer information, tfn /H+P H+P Labortechniks autoklaver. Moduluppbyggd konstruktion anpassas till din applikation. God ergonomi och kompakt design. Mycket hög säkerhet. Volymer från 25 l till 135 l. Elga Purelab Ultra Purelab Ultra är den intelligenta vattenrenaren Nu kommer det en ultrarenare från Elga som är ännu smartare än tidigare: Självkalibrering vid start, tar bara 4 sekunder Unik volumetrisk profildispensering Upprepar både volym och tappningsmönster Utökad kapacitet på jonbytarpackarna Kontakta Pekka Gillenius, för mer information. NINONYTT 1 /

10 På gamla artilleriregementets område i Uppsala finns Rudbeckslaboratoriet. Här huserar delar av Akademiska laboratoriet tillsammans med andra verksamheter. Rudbeckslaboratoriet är en modern och ändamålsenlig byggnad som ligger sida vid sida med de tidstypiska militära byggnaderna från Trygg förvaring av livsviktiga celler Akademiska laboratoriet utför 4 miljoner analyser om året åt Akademiska sjukhuset och andra sjukvårdsinrättningar. På enheten för Cellulär immunologi sker ungefär analyser om året. I huvudsak inriktar man sig på vävnadstypning, stamcells- och ö-cellshantering samt lagring av stamceller. Vävnadstypning används i samband med stamcells- och organtransplantationer samt i utredning av vissa sjukdomar och transfusionsmedicinska problemställningar. På stamcellslaboratoriet prepareras och manipuleras celler för transplantation från bl.a. blod, benmärg och navelsträngsblod. Del av leukemibehandling Stamcellstransplantation kan vara en del i behandlingen av olika sorters leukemi och andra tumör- och blodsjukdomar. Vid en stamcellstransplantation används blodbildande stamceller från patienten själv eller från en annan person. När man skördat stamcellerna fryser man ner dem tills de ska transplanteras. Förvaringstiden kan uppgå från några månader upp till flera år allt beroende på längden av patientens behandling. När behandlingen är klar ges stamcellerna som ett dropp. Väl inne i kroppen hittar de till benmärgen där de kan bilda nya blodceller. Sedan ett år förvarar enheten sina prover i två CBS isothermalfrysar från Ninolab. I isothermalfrysar förvarar man proverna torrt vilket minskar risken för kontaminering. Tidigare använde vi stora tankar med flytande kväve, berättar Maj-Britt Nordin, biomedicinsk analytiker på enheten för Cellulär immunologi. Då finns en teoretisk risk för korskontaminering eftersom ett prov kunde smitta de andra genom vätskan. CBS använder också flytande kväve i sin isothermalfrys men det flytande kvävet finns i väggarna till tanken och kommer inte i kontakt med proverna. Man skulle kunna likna iso- 10 NINONYTT 1 / 2007

11 Maj-Britt Nordin, bma på enheten för Cellulär immunologi vid en av enhetens två isothermalfrysar. Den här tanken har man döpt till Bertha. thermalfrysen vid en termos. CBS garanterar temperaturer ner till -192 C. För att hålla en jämn temperatur då flytande kväve dunstar så kompletterar man utrustningen med ett tryckkärl. Så fort nivån på kvävet understiger 22 cm fyller tryckkärlet på nytt kväve. Celler kan förvaras i 10 år När vi använde -140 C-frysarna så gick de ganska ofta sönder och de krävde dessutom kylning av rummet vilket bidrog till att det gick åt mycket el, påpekar Maj-Britt Nordin. Det är viktigt för oss att proverna inte förstörs, det skulle ju drabba enskilda patienter mycket hårt. Tidigare delade vi upp patienternas prover och la dem i två olika kärl för att vara säkra på att det inte skulle hända något oönskat. Frysta celler kan sparas i mer än 10 år. När cellerna ska användas igen kontrollerar man att de fortfarande fungerar med viabilitetstestning och kolonitester som mäter cellöverlevnad och olika populationer av stamceller. Nya EU-regler på gång Isothermalfrysarna i Rudbeckslaboratoriets källare är övervakade dygnet runt av en driftscentral. Om kväve går under en viss nivå eller om temperaturen stiger över -150 C går larmet. Just nu tittar man inom EU på hur arbetet inom det här området ska bedrivas. Osäkerhet råder hur dessa regler ska tillämpas nationellt och om arbetet med celler som ska användas för transplantation kräver renrum. Kontakt på Ninolab är Fredrik Hjortzén som är produktansvarig. Fredrik är så kunnig när det gäller isothermalfrysar så det har varit bra att ha kontakt med honom, säger Maj-Britt Nordin. FAKTA Akademiska laboratoriets analyser och tjänster är baserade på över 800 olika metoder. Laboratoriet erbjuder tjänster både vad gäller analysarbete och konsultationer för sjukvården, och vad gäller kliniska prövningar och olika forskningsprojekt. Isothermalfrysen håller prover kalla med hjälp av termos-teknik Att använda flytande kväve för att förvara prover är inget nytt. Det CBS har gjort är att man har skilt kvävet från proverna. Man kan likna tekniken vid en termos, berättar Fredrik Hjortzén, säljare på Ninolab. Tack vare att proverna förvaras torrt kan ingen korskontamination förekomma. Därför är torrförvaring den enda säkra förvaringsmetoden. I Isothermalfrysen förvaras alla prover dessutom under -180ºC alltså långt ifrån återkristalliseringspunkten. För de som har ansvar för att förvara och lagra celler, vävnadsprover etc är de viktigaste parametrarna att undvika återkristallisering, krosskontamination samt säkerheten för dem som arbetar med proverna. Därför känns det bra att kunna erbjuda dem CBS unika, världspatenterade förvaringssystem, menar Fredrik Hjortzén. NINONYTT 1 /

12 PROVBEREDNING Finnpipette Upplev ett bättre sätt att pipettera... 5 års garanti! Finnpipett Digital GLP Kits 1& 2 de mest populära pipetterna! 3 pipetter från 0.5 eller 2 µl till 1000 µl Ministäll för 3pipetter 3 Finntip racks, innehållande 96 tippar per rack Pipetting Guide och full dokumentation 5-års garanti* DU SPARAR kr Finnpipette Focus GLP Kit 1 de mest populära och ultimata pipetterna! 3 pipetter från 1 ul till 1000 µl - Finnpipette Focus 1-10 µl Micro (lång) - Finnpipette Focus µl (lång) - Finnpipette Focus µl (lång) Ministäll för 3pipetter 3 Finntip racks, innehållande 96 tippar per rack Pipetting Guide och full dokumentation 5-års garanti* DU SPARAR kr Nr , pris 3.992:- GLP Kit Max 4 av våra ergonomiska pipetter! 4 pipetter från 1 µl till 10,000 µl - Finnpipette Focus 1-10 µl Micro (lång) - Finnpipette Focus µl (lång) - Finnpipette Focus µl (lång) - Finnpipette Focus 1-10 ml Roterande bänkställ för 6 pipetter 4 Finntip racks med tippar (24x 10 ml tippar, 96 tippar av andra storlekar) Pipetting Guide och full dokumentation 5-års garanti* Nr , pris 5.500:- DU SPARAR kr...och ett enklare sätt att komma igång! För mer information kontakta oss på , eller besök oss på * 3 års garanti som standard, utökas automatiskt till 5 år. Kontakta oss för mer information. Erbjudandet gäller t.o.m Kit 1 nr , pris 3.736:- Kit 2 nr , pris 3.736:- SPECIAL- ERBJUDANDE 12 NINONYTT 1 / 2007

13 PROVBEREDNING Pipetter så komfortabla att du inte vill lägga dem ifrån dig Snabb volymställning 5 års garanti! Ergonomisk mjuk avtryckare, minskar risken för stresskador Precis volyminställning Komfortabelt handtag Tydlig volymvisning Snabb volymställning Mjuk spetsavkastare (50% mindre kraft) Mjuk spetsavkastare (50% mindre kraft) Fullt autoklaverbar Finnpipette Digital Ökad noggrannhet tack vare super-blow-out med teleskopisk pistong Fullt autoklaverbar Finnpipette Focus Ökad noggrannhet tack vare super-blow-out med teleskopisk pistong Fler Finnpipette-produkter på sidan 14! Pipettskola! Anmäl dig i dag Finnpipettes produktsortiment består idag av en-kanals- och multikanalspipetter i en mängd olika volymområden. Samtliga med ergonomisk design. Jag kommer gärna till din arbetsplats och ger goda råd om hur du undviker ömma axlar, armbågar och stressade muskler. Enkla råd som förändrar mer än du tror! Ring Hans Aldby, , för mer information. FinnTip pipettspetsar Beställ valfri pipettspets idag och du får ett Finntip Flex 300 rack utan kostnad. (Gäller tills vårt give-a-way lager tar slut). Ring vår produktspecialist Hans Aldby för mer information eller demonstration eller till vår kundservice Thermo Electrons nya Finntip Flex 300-system består av ett lättanvänt förvaringsrack med ett smart refillsystem. NINONYTT 1 /

14 PROVBEREDNING Bottle-top dispenser Thermo Scientific Finnpipette Dispenser, bottle-top erbjuder användarvänliga och tillförlitliga modeller för alla behov av dispensering på olika volymer. Sex modeller från 0,2 till 60 ml med mycket hög precision och noggrannhet. Finnpipette Dispenser ger enkel och snabb dispensering med säkra resultat, och är utrustad med flera användarvänliga och ergonomiska fördelar som keramisk kolv och digital volyminställning för snabb och precis volym. Kolvhandtaget är ergonomiskt utformat för en säker och noggrann dispensering. Repeterbar dispensering utan återfyllning Stort volymsområde (0,2 60 ml) Användarvänlig 5-års garanti NU! Bottle-Top dispenser hos Ninolab Felmarginal Inexakthet Kategori Volym Volym µl ± µl ±% µl % ,2 1,0 ml ,0 0,6 2,0 0, ,0 1,2 2,0 0, ,0 3,0 2,0 1, ,4 2,0 ml ,0 0,6 4,0 0, ,0 1,2 4,0 0, ,0 3,0 4,0 1, ,0 5,0 ml ,0 0,6 10,0 0, ,0 1,2 10,0 0, ,0 3,0 10,0 1, ,0 10,0 ml ,0 0,6 20,0 0, ,0 1,2 20,0 0, ,0 3,0 20,0 1, ,0 30,0 ml ,0 0,6 60,0 0, ,0 1,2 60,0 0, ,0 3,0 60,0 1, ,0 60,0 ml ,0 0,6 120,0 0, ,0 1,2 120,0 0, ,0 3,0 120,0 1,2 14 NINONYTT 1 / 2007

15 PROVBEREDNING Ta guld du också RETSCH utrustningar för partikelstorlek och formanalys är på en hög nivå och kombinerar noggrannhet och användarvänlighet på ett sånt sätt som bara kan komma efter årtionden av produktutveckling och en marknadsledande position inom området partikelkarakterisering. Om DU beställer en RETSCH siktskak eller siktar (200 mm & 8 ) fram till 31 maj 2007 så får du ta del av erbjudandet och får chansen att ta guld du också! Besök Ninolabs hemsida och läs mer om våra specialerbjudanden. Missa inte chansen att vinna 1 kg guld! SIKTSKAKAR Retsch helt elektroniskt styrda siktskakar av typen control uppfyller och överträffar ställda krav för maximal noggrannhet och reproducerbarhet av resultaten. AS 200 control mätområde 20µm till 25mm för siktar upp till 203mm (8 ) Ø lagrar upp till 9 program 3-D kaströrelse AS 300 control mätområde 36µm till 40mm för siktar upp till 315mm Ø lagrar upp till 9 program 3-D kaströrelse AS 400 control mätområde 45µm till 63mm för siktar upp till 400mm Ø lagrar upp till 9 program cirkulär siktrörelse SIKTAR RETSCH siktar är av överlägsen kvalitet, tillverkade i en automatiserad process som är världsunik. Siktarna är tillverkade av högvärdigt rostfritt stål innehåller ej epoxy eller lödningar (= ingen kontaminering) försedda med permanentsträckt siktduk Siktarna finns i tre vanliga storlekar: 8 x 2 (fullhöjd 50mm) 200 x 50 mm 200 x 25 mm RETSCH har även andra storlekar på siktar. Kontakta Lars Sjölund för mer information, Guldläge för exakta resultat Specialerbjudande! Specialerbjudande! RETSCH siktskakar AS200 / AS300 och AS 400 control * Varje Retschsikt levereras med ett gratis Inspektionscertifikat * Med varje Retsch siktskak levereras analysprogramvaran EasySieve standard! *) Gäller för order under Gold Rush kampanjen fram till 31 maj NINONYTT 1 /

16 PROVBEREDNING/DISKNING Frystorkar av högsta kvalitet Heto har tillverkat frystorkar i över 50 år och har ett av marknadens bredaste program. På programmet finns laboratoriefrystorkar från 1 till 20 kg kondensorkapacitet samt industrifrystorkar som tillverkas enligt kundspecifikation. Här presenterar vi några av de vanligaste modellerna ur LyoLab/ LyoPro-generationen. Alla dessa modeller har en unik ny metod inom frystorkning POWERDRY kylsystem. Detta reducerar tiden som krävs för att nå rätt kondensortemperatur vilket medför en betydligt effektivare och snabbare frystorkning än tidigare. Kondensortemperaturer ner till -55º C eller -90º C finns att välja bland. Designen är i övrigt mycket kompakt och det finns två kontrollsystem att välja på, en standardenhet samt en mer avancerad, mikroprocessorstyrd, kontrollenhet. BHT diskar rent! Många olika tillbehör i form av manifoldrar och vakuumkammare för alla typer av applikationer finns att tillgå. Är du osäker på vilken modell som passar för just din applikation? Kontakta oss så hjälper vi dig med att ta fram den optimala lösningen. Ninolab hjälper dig att välja! /Heto PowerDry PL9000. Kondensorkapacitet/24 tim 9 kg. Total iskapacitet 20 kg. LyoLab/LyoPro Kondensorkapacitet/ 24 tim 3 kg. Total iskapacitet 6 kg. BHT är en av de stora tillverkarna i Europa av diskutrustning för laboratorie- och läkemedelsindustrin. De har mer än 30 års erfarenhet av att leverera lösningar till laboratorier. En helautomatisk laboratoriediskmaskin för diskning av vanligt förekommande diskgods komplett med 2 diskkorgar, över och under korg. Modell L1 finns i olika storlekar och med torkfunktion som tillval. Som standardtillbehör finns olika varianter av spolvagnar och korgar. Diskmaskinen är invändigt beklädd med syrafast rostfritt stål, kvalitet AISI 316L utvändigt med AISI 304. Modell L1 är mikroprocessorstyrd med 20 st förprogrammerade program. Med en speciell fas för rengöring av pumpen, omedelbart före slutsköljning med destillerat eller avjoniserat vatten. Maskinen har automatisk vattenavhärdning med sensor och indikeringslampa som visar när salt skall fyllas på. Kontakta Ronnie Jyrell för mer information, tfn: Fantastiskt erbjudande, beställ nu! Innova L1 komplett med under- och överkorg. Normalpris kr, nu kr Gäller tom Kampanj! :- 16 NINONYTT 1 / 2007

17 BIOTEKNIK Multidrop Combi SMART Multidrop Combi är en avancerad dispenserare för mikrotiterplattor. Den kan dispensera 0, µl i hålsplattor samt även i deepwell plattor. Principen bygger på utbytbara kassetter vilket förenklar dispenseringsarbetet. Nu lanseras Multidrop Combi SMART. Kassetterna som används har en inbyggd RFID tag som skickar en signal till Multidrop. På Multidrop Combi SMARTs display kan man sedan avläsa hur dispenseringskassetten har använts och när det är dags att byta eller kalibrera kassetten. På det sättet behöver man inte föra en loggbok på kassetterna. Den informationen kommer automatiskt. Mikrotiterplattor 96 eller 384 brunnar? Thermo Electron har mikrotiterplattor för alla applikationer. Svarta, vita, klarbottnade, UVtransparenta, ELISA, fluorescens, luminiscens, polystyren, polypropylen, deep-well, high-bind, flatbottnade, rundbottnade, strips eller coated. Kontakta oss för prover. Ring Pekka Gillenius för mer information, tfn Mikrotiterplattläsare för absorbans, fluorescens samt luminiscens En ny generation plattläsare från Thermo lanseras nu. Thermo var först med att tillverka plattläsare för absorbans och senare för fluoroscens på världsmarknaden. Nu utökas programmet av plattläsare med ytterligare två läsare. Appliskan Appliskan är en kompakt läsare med filterteknik. Det nya systemet med filter på hållare gör det enkelt att byta filter. Appliskan känner igen vilken hållare som sätts in och kan på så sätt veta vilka filter som används. Appliskan kan läsa absorbans, fluoroscens och luminiscens. Dessutom kan den utföra tidsupplöst fluoroscens (TRF), fluorescens polarisation (FP) och dubbelinmärkta avläsningar som t.ex FRET. Instrumentet kan kompletteras med upp till två inbyggda dispensorer. Appliskan har ett system för snabba filterbyten. Varioskan Flash En läsare med monokromator, vilket betyder att inga filter behöver bytas. Varioskan Flash kan därmed skanna över ett brett spektrum. Varioskan Flash har fler funktioner och tillbehör än föregångaren Varioskan. Varioskan Flash kan läsa absorbans, fluorescens och luminiscens. Dessutom utför den bottenläsning av mikrotiterplattor samt tidsupplöst fluorescens (TRF) och luminiscensskanning som är väsentlig vid exempelvis BRET. Instrumentet kan kompletteras med upp till tre inbyggda dispensorer. Dessa är viktiga för att kunna utföra ex flash luminometri, kalcium flux studier och snabba kinetiska studier. Varioskan Flash, ny läsare med fyra monokromatorer för större noggrannhet och känslighet. NINONYTT 1 /

18 BIOTEKNIK TRADITIONELL FERMENTERING Bioreaktorsystem Applikons autoklaverbara bioreaktorsystem för cell- eller mikrobiell odling i skala 350 ml till 12 liter. Systemen är modulärt uppbyggda och kan enkelt anpassas för olika applikationer. Ez-Control används även för att styra och kontrollera processen i engångsbiorektorer typ Appliflex. BioBundles finns för både autoklaverbara glaskärl och mindre rostfria system. vänds Siemens, Allen Bradley eller Delta V PLC för att styra och kontrollera processen. Med hjälp av mjukvaran Bio- Xpert XP kan upp till sexton bioreaktorer kontrolleras och styras samtidigt. Styrenheten används oftast till större rostfria bioreaktorer som steriliseras eller rengörs med SIP och CIP. Som tillval finns mjukvaran Bio- Xpert som möjliggör styrning av upp till åtta BioBundle-system från en PC. Andra tillval är mantlade kärl, massflödeskontrollenheter och Applikons BioSep-system för cellavskiljning vid perfusionsodling. Kontinuerlig mätning och nogrann kontroll av ph, DO Dataloggning och SCADAmöjligheter (21 CFR Part 11) Helt valideringsbar Möjlighet att kunna använda autoklaverbara standardsensorer Anpassningsbar till andra tillverkares system Den nya kompakta styrenheten ez-control har en touch screen som underlättar styrning och övervakning av processen. Parametrar kan enkelt ändras och skärmen ger en direkt överblick över processen. Processen kan distansövervakas över Internet tack vare att varje ez-control har en unik IP adress. Engångsbioreaktorer Nu kan Ninolab erbjuda en engångsbioreaktor från Applikon. I samarbete med Stedim (en av världens ledande tillverkare av flexibla plastbehållare för läkemedelsoch hälsovårdsapplikationer) har Applikon tagit fram AppliFlex, en bioreaktor för engångsanvändning. Med hjälp av Applikons kunskap inom sensorteknologi har man skapat ett system med lika god mätning och kontroll av ph, upplöst syre och temperatur som en traditionell bioreaktor. i-control i-control är storebror till ez-control. Enheten medger fler funktioner och större flexibilitet. Bland annat an- Ring Tomas Kjelsson för mer information eller demonstration, tfn Vem räknar dina celler? Nu behöver du inte längre använda dyrbar tid till manuell cellräkning i mikroskop. Cedex HiRes infärgar celler automatiskt och ger information om: Celltäthet Viabilitet Aggregeringsgrad Storlek Form Informationen lagras i form av digitala bilder för enkel dokumentation. Ninolab din leverantör av laboratorieutrustning 18 NINONYTT 1 / 2007

19 LUFTRENING Komfort och säkerhet i en Class II säkerhetsbänk Holten säkerhetsbänk är baserad på mer än 40 års erfarenhet av design och konstruktion med fokus på säkerhet för både operatör och produkt. Komfort vid säkerhetsarbetet är viktigt, känslan av riktig säkerhet viktigare! Komfort För både kort och lång elektriskt justerbart stativ Armstöd för minskad belastning på armar och axlar Sluttande frontruta Behagligt ljus utan reflexer >1200 lux Säkerhet Holten har genom alla år varit leverantören som inte har kompromissat med säkerheten. Det laminära luftflödet (likformigt luftflöde) är den viktigaste parametern för säkerheten, om den minskas för mycket så faller säkerheten omgående. Holten har ett optimalt luftflöde som bibehåller säkerheten. Enkel att hålla ren, kammaren och tråget har hög ytfinish med runda hörn Frontrutans insida är lätt att rengöra Förberedd för UV-ljus /Holten Holten säkerhetsbänk SAFE Ljus kammare. Sidorutor av säkerhetsglas. Sluttande motordriven frontruta. Holten Safe med elektriskt justerbart stativ för bara kr exkl. moms KAMPANJPRIS :- LAF-enheter för industrin Scanlaf A/S är specialisten från Danmark som utvecklar och producerar LAF-enheter för både laboratoriet och industrin. Med erfarenhet och kunnande från Heto-Holten så har Scanlaf, med ny modern teknologi, utvecklat Holtens produktprogram. Säkerhetsbänkar, industrienheter luftduschar och mycket annat. Scanlaf har levererat och installerat enheter till både danska och svenska läkemedelsindustrin med unika och kundanpassade lösningar. Enheter med låg ljudnivå Kundanpassade Klass 100 eller bättre Ytfinish och design, på topp Mikroprocessorstyrda IQ/OQ validering NINOLAB hjälper dig att hitta rätt lösning: Med över 20 års erfarenhet av renrum/zoner hjälper vår Kjell Nilsson dig att hitta rätt lösning för luftrening, tfn NINONYTT 1 /

20 BLODBANKSARBETE Allt du behöver för ditt blodbanksarbete Ninolab är sedan 25 år tillbaka ledande leverantör av utrustning för blodverksamheten. Vårt program till blodcentraler blir än mer komplett och vi kan nu erbjuda följande: Pipetter Finnpipette har lett utvecklingen inom pipetter och pipettspetsar under närmare 35 år. Under alla år har innovationsförmågan säkerställt noggrannhet, precision, säkerhet och givetvis den ergonomiska utformningen. Centrifuger Thermo har centrifuger från mikro-, hematokrit-centrifuger till 6-liters blodcentrifuger och High capacity High Speed modeller. Isothermalfrysar CBS har utvecklat en helt ny frysteknik för förvaring av prover i lägre temperaturer än -190 C. Man kan utan att riskera kompressorhaveri förvara upp till kryorör. Fyra olika storlekar finns i programmet. Plasmafrysar Plasmafrysarna från Dairei finns i 2 storlekar för 8 respektive 16 positioner. Drifttemperatur ned till -55 C. Låg ljudnivå, 53 db(a). Blodbanksskåp Kirsch tillverkar blodbanksskåp i 6 olika storlekar. Plats för upp till 225 påsar. Renrum Sterilbänk Holten HV mini är anpassad för aseptiskt arbete med blod/plasma. Bänken har upphängningsanordning för påsar. Skakvattenbad Lauda är nu åter hos Ninolab med ett komplett program; värmeoch kyltermostater, cirkulationskylare samt instrument för viskositet och ytspänning. Frysar -40 C och -86 C Frysar från Forma -40º C och -86º C med en volym mellan liter. Fyra innerdörrar ger litet kallras. Gör som Ninolab, stötta blodgivningen! 20 NINONYTT 1 / 2007

Juni 2010 Massor av sommarerbjudanden! Läs mer på sid 6. Väljer du guld eller silver? Kolla in de nya termostaterna på sid 14

Juni 2010 Massor av sommarerbjudanden! Läs mer på sid 6. Väljer du guld eller silver? Kolla in de nya termostaterna på sid 14 Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab Juni 2010 Massor av sommarerbjudanden! Revolutionerande rent vatten! Läs mer på sid 2-3 Oslagbar diskkraft! Läs mer på sid 6 Väljer du guld eller silver?

Läs mer

RenaRumNr 5-2013. Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR

RenaRumNr 5-2013. Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR RenaRumNr 5-2013 Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar.

Läs mer

NR 1 / 2006 / ÅRGÅNG 13 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN SPISREVOLUTION KÖKSFLÄKT MED LCD-TV FÖRSÄLJNING MED REKORD

NR 1 / 2006 / ÅRGÅNG 13 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN SPISREVOLUTION KÖKSFLÄKT MED LCD-TV FÖRSÄLJNING MED REKORD NR 1 / 2006 / ÅRGÅNG 13 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN SPISREVOLUTION KÖKSFLÄKT MED LCD-TV FÖRSÄLJNING MED REKORD Den bästa vi någonsin byggt Nu lanserar Miele S5-en helt ny

Läs mer

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar RenaRumNr 3 2015 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV QleanSpace Renrum

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

Alltid steget före INDUSTRIGUMMI. 37 industri

Alltid steget före INDUSTRIGUMMI. 37 industri Svensk Leverantörstidning nr 1-2008 37 industri Alltid steget före När konkurrensen ökar är det kanske dags att titta på vad som är unikt för företaget och attraktivt för kunden. Energibesparing, smarta

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

08-712 03 90 www.rotab.se. Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / 100 000 läsare per nr

08-712 03 90 www.rotab.se. Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / 100 000 läsare per nr 08-712 03 90 www.rotab.se Upp till 50% rabatt på Hotell -50% I hela Världen Årgång 25 Nr 1 [Februari] 2009 Pris 39 Kronor Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN NIBE SPLIT OCH ANDRA?

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN NIBE SPLIT OCH ANDRA? ProffsNytt Nr. 2/2009 En kontrollpanel som du aldrig sett den förr! En ny generation värmepumpar är här! Mer varmvatten! Lättare att installera lättare att serva Tystnad. Uppvärmning pågår! Skönhet sitter

Läs mer

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL RenaRumNr 6-2013 Månadens tema: LÄKEMEDEL ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Märkmaskiner för industrin. 15 fantastiska år med GCC. Lighthouse generation 2. Nålprägling som märks

Märkmaskiner för industrin. 15 fantastiska år med GCC. Lighthouse generation 2. Nålprägling som märks Märkmaskiner för industrin 15 fantastiska år med GCC I vårt fortsatta positiva samarbete med GCC har vi utvecklat en alldeles ny skärlaser för rostfritt. Läs mer på sidan 7. Lighthouse generation 2 Omåttligt

Läs mer

Nu får Stockholm också ett strykjärnshus

Nu får Stockholm också ett strykjärnshus Nr 2 2008 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 20 Nu får Stockholm också ett strykjärnshus Porträttet Thomas Neldén är chef den avdelning på Swedac som bedömer kompetensen och avgör

Läs mer

Komplicerad takavvattning av emporia i malmö. Krävande installationer på nya Hotel post. du behandlar väl inte Kyla som värme?

Komplicerad takavvattning av emporia i malmö. Krävande installationer på nya Hotel post. du behandlar väl inte Kyla som värme? För dig inom värme & kyla mars 2012 PROBLEM & LÖSNING Komplicerad takavvattning av emporia i malmö SIDAN 12 Krävande installationer på nya Hotel post SIDAN 8 du behandlar väl inte Kyla som värme? SIDAN

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Future och Future Plus

Future och Future Plus Future och Future Plus Kvalitetskylar och -frysar Energieffektiva med liten miljöpåverkan Kvalitetskylar och -frysar för professionella livsmedelsdetaljister och kök De mest konkreta kraven för alla användare

Läs mer

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Månadens tema: Rengöring och desinfektion RENRUM UTHYRES För 2 000 KVM ISO KLASS 7 information kontakta: Jimmie Hall Mob 0709-50 25 55 jimmie.hall@treal.se

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Ställer höga miljökrav på maskiner, bodar och transporter Sidorna: 38 43. Solna-projektet

Ställer höga miljökrav på maskiner, bodar och transporter Sidorna: 38 43. Solna-projektet Rikard Nyhrén ny vice ordförande i SWETIC s. 8 AB Hüllert Maskin satsar på kundsupporten s. 10 Ramirent hyr ut Husqvarnas robotar s. 12 Ny VD till Beck Maskin och ökad satsning i väst s. 14 Atlas Copco

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer