Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: ' '; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-04-15...2015-05-12'; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring"

Transkript

1 Postlista 1 av 26 Östhammars kommun Agneta Andersson Urval: - datum: ' '; kategorikod: 'DELB' kategori BMN Patrik Karlström datum ÖSTHAMMAR 5:130 SBN STIFT ÖSTHAMMARSHEM Detaljplan Utgående ÖSTHAMMAR 29:7 Ansökan om planbesked för flerbostadshus, gäller även Östhammar 29:6, 29:8 Beslut om planbesked BMN Per Leif David Gustafsson BMN Hanna Mastad BMN Joakim Ekström BMN Jan Eriksson Strandskyddsdispens BMN Åke Christer Gustafsson BMN Magnus Erik Möllerström BMN Gunilla Cassman Modin ÖREGRUND 19:7 Ansökan om bygglov för fasadändring GAMMELBYN 60:2 LUNDA 16:1 Utgående ERRN RAGGARÖN S: 3 Ansökan om strandskyddsdispens för brygga Dispens 7 kap 18b miljöbalken meddelas ANDERSBY 1:9 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) NOLSTERBY 1:74 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage beviljas (med startbesked) ÖREGRUND 162:18 om tillbyggnad 1 (26)

2 datum kategori BMN Kjell Roger Aspman Strandskyddsdispens 2 av 26 Inkommande ERRN LÅNGALMA 3:37 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage/förråd Dispens 7 kap 18b miljöbalken meddelas BMN Kjell Roger Aspman BMN Lars Erik Agréus BMN Johnny Edin LÅNGALMA 3:37 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) Utgående ERRN IDÖN 1:4 Ansökan om strandskyddsdispens för uthus Dispens 7 kap 18b miljöbalken meddelas ÖREGRUND 70:6 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) BMN Lena Blomqvist Lokaler hygienisk/fysisk behandl, hårv, solarium Utgående NINBRU ÖSTHAMMAR 7:14 enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 BMN Claes-Göran Ahlinder NORRSKEDIKA 15:6 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd med carport beviljas (med startbesked) BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB (Pål Peterson) FORSMARK 6:5 Ansökan om ändring till permanent lov för kontorsmoduler (byggnad 3.V1) beviljas (med startbesked) BMN Patrik Eriksson BMN Lars Erik Agréus BMN Jeffery Svanberg Värmepump ÖREGRUND 101:10 Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av färg från rött till svart beviljas (med startbesked) IDÖN 1:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus beviljas (med startbesked) Utgående ERRN BODA 1:62 Värmepumpinstallation Värmepumpinstallation 2 (26)

3 datum kategori BMN Annelie Carlsson 3 av 26 BJÖRNÄS 4:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod (brygga för båtplats) beviljas (med startbesked) BMN Eriksson, Jan Erik GRÄSÖ 1:136 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus (rivning befintligt) beviljas för ändrad placering av bostadshus Ankargården i Öregrund AB ÖREGRUND 17:7 beviljas (med startbesked) BMN Ulf Widén BMN Sven Moberg BMN Mats Sturaeus BMN Esbjörn Andersson BMN Rune Engström BMN Bo Oskarsson BMN Johnny Edin BMN Gärd Leufstadius ÖREGRUND 163:35 gällande installation av eldstad ED 1:53 om borr av egen brunn STENSKÄR 1:61 gällande installation av eldstad ÖREGRUND 89:6 gällande installation av eldstad FORNBRO 6:5 gällande installation av eldstad SANDIKA 11:53 gällande installation av eldstad ÖREGRUND 70:6 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) SVINNÖ 1:3 gällande installation av eldstad 3 (26)

4 datum kategori BMN Claes Ronnie Andersson 4 av 26 ÖREGRUND 5:30 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage beviljas BMN Tommy Nilsson BMN Eva Ringnell BMN Catharina Johansson BMN Patrik Eriksson SBN Ahlström, Karin BMN Ulf Höglund Rivningslov BMN Jennifer Grahn BMN Folke Frölén SBN NILSSON,BERTIL Förmultningstoalett BMN Anders Hägg Förmultningstoalett MARMA 1:148 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus beviljas MARMA 1:127 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage beviljas ÖSTHAMMAR 40:2 Ansökan om bygglov för ändrad användning (lägenhet till hotell) beviljas (med startbesked) ÖREGRUND 101:10 Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av färg från rött till svart beviljas (med startbesked) PÅLSMORA 3:6 gällande installation av eldstad MARMA 7:16 Ansökan om rivningslov för rivning av bostadshus Rivningslov med startbesked Upprättad SOJA ÖREGRUND 86:1 om nybyggnad av komplementhus Upprättad SOJA ÖSTERBYBRUK 1:382 om nybyggnad av komplementhus Utgående ASTI SANDIKA 8:64 Utgående ASTI KAVARÖ 2:37 Torrtoalet 4 (26)

5 datum kategori SBN ENGEMAR,ANDERS ERIK BMN Per Winblad SBN Gellerstedt,SANDRA ELISABETH ÖREGRUND 115:8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport/förråd (bef bostadshus rivs) Upprättad ABEN LÅNGALMA 14:1 5 av 26 ÖREGRUND 5:22 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 bostadshus(1 bostadshus, se vidare Öregrund 5:37, dnr 2013SBN2798) interimistiskt BMN Sven Arne Hansson BMN Arne Hansson BMN Arne Hansson BMN Bettans Hembageri Tillsynsärenden KLEV 4:37 ALUNDA-SÖDERBY 13:1 ÅL 5:1 Utgående TSFM GIMO 8:2 Rutininspektion Beslut om avgift för extra offentlig kontroll BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB SBN KARLSSON,SANDRA ELISABETH Upprättad MSNM FORSMARK 6:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av personalboende Igelgrundet ÖREGRUND 5:37 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus(se tidigare Öregrund 5:22, dnr 2013SBN2036) interimistiskt BMN Gun Marianne Hallerström GRÄSÖ 1:192 5 (26)

6 datum kategori BMN Agneta Teres Hallerström BMN Karl Emil Joachim Gellerstedt GRÄSÖ 1:380 6 av 26 ÖREGRUND 5:16 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus Thomas Söderlund SBN Andersson, Kjell Andreas BMN Anders Johansson Förmultningstoalett Upprättad NIFO ÖREGRUND 1:2 NORDANGÄRDE 1:47 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd Upprättad MSSG GÅLARMORA 2:13 BMN Jessica Sundlöv (PULZ) Registrering av livsmedelsverksamhet BMN Ankargården i Öregrund AB Utgående TSFM ÖREGRUND 8:1 Registrering av livsmedelsverksamhet juni 2015 Registrering av livsmedelsverksamhet ÖREGRUND 17:7 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) BMN Inge Zakariasson Värmepump BMN Jan Johansson BMN Mats Holmbring BMN Brian Högman Utgående ERRN MORKARLA 9:1 Värmepumpinstallation Värmepumpinstallation NORRBODA 12:7 om nybyggnad av komplementbyggnad (garage och förråd) STENSKÄR 1:104 om nybyggnad av komplementhus RAGGARÖN 3:24 6 (26)

7 datum kategori BMN Josefina Hedin (Vattenfall Eldistribution AB) 7 av 26 BERKINGE 18:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation beviljas (med startbesked) SBN KENNE,ARNE HUGO BMN Jonny Eriksson BMN Gunilla Westerlund BMN Sofia Hedström BMN Öregrunds Båtklubb GRÄSÖ 2:86 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus Ansökan avvisas SNESSLINGE 2:31 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) KAVARÖ 5:4 om tillbyggnad av bostadshus GAMMELBYN 1:108 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport/förråd beviljas ÖREGRUND 5:7 Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall/kontor samt flyttning av mastskjul. Gäller även Öregrund 1:2 beviljas (med startbesked) BMN Josefina Hedin (Vattenfall Eldistribution AB) Strandskyddsdispens Utgående ERRN BERKINGE 18:1 Ansökan om Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation BMN Maria Fogmar BMN Anita Bjellheim Värmepump BMN Håkan Mårtensson VETTSTA 2:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd (bef rivs) Utgående NINBRU BÖRSTILS-SUND 2:76 Värmepumpinstallation Värmepumpinstallation NORRBODA 8:1 7 (26)

8 datum kategori BMN Peter Myhrberg ÖREGRUND 141:1 8 av 26 BMN Hans Olov Pettersson BMN Ann-Britt Högström BMN Gunnar Blombergsson NOLSTERBY 12:1 GRÄSÖ 1:250 BÖRSTILS-SUND 3:44 om tillbyggnad av friggebod till komplementhus BMN STIFT ÖSTHAMMARSHEM BMN Johansson, Hans Joel Jahnors ÖSTHAMMAR 65:5 Ansökan om bygglov för ändrad användning av äldreboende till hem för flyktingbarn KLEV 4:33 Phoebe Mattsson ÖREGRUND 148:15 BMN ÖSTHAMMARS KOMMUN (Mischa Ring) SBN DACKEFORS,LARS GÖRAN GIMO 11:80 Ansökan om bygglov för fasadändring (ommålning) beviljas (med startbesked) KAVARÖ 1:37 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus BMN Peter Borghede BÖRSTILS-SÖDERBY 12:120 om nybyggnad av komplementhus 8 (26)

9 datum kategori BMN Upplands Vedproduktion AB Marklov MARMA 1:135 Ansökan om marklov 9 av 26 BMN Jesper Källman BMN Eriksson,Per UPPSKEDIKA 4:8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus MARMA 2:44 BMN Bäckström, Gudrun Elisabet NORRBODA 2:60 BMN Gustafsson, Lars Erik BMN Sture Lindström BMN MW Holistic Solutions BMN Phoebe Mattsson Rivningslov BMN Sven Erik Patrik Eriksson BMN Hans Nilsson VÄSTERBYN 5:4 ED 3:129 Ansökan om bygglov för fasadändring SNESSLINGE 4:26 Ansökan om bygglov för ändrad användning från Bed & Breakfast till HVB- Hem ÖREGRUND 148:15 om rivning FILMS-ÖSTERBY 9:52 SNESSLINGE 12:216 9 (26)

10 datum kategori BMN Olle Gustafsson BMN Karl Axel Magnus Söderquist BMN Gun Bergström BMN Gun Bergström NOLSTERBY 11:4 ÖREGRUND 5:27 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus NORDANGÄRDE 1:35 Avloppsanordning till slutentank Avloppsanordning till slutentank NORDANGÄRDE 1:35 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten 10 av 26 BMN Mats Lundquist NORRBODA 4:93 om nybyggnad av komplementhus SBN NIRVIN,BO GUNNAR SBN ROSLING,KJELL GUNNAR BÖRSTILS-SUND 2:42 BÖRSTILS-SUND 1:18 - gemensamhetsanläggning BMN Ing-Marie Sölvberg Hästar BMN Jan Fredrik Ling Strandskyddsdispens BMN Sture Persson BMN Sture Persson Upprättad ERRN GOLVSTA 6:4 Ansökan om att få gräva ned självdöd eller avlivad häst Ansökan om att få gräva ned självdöd eller avlivad häst Upprättad ERRN VÄSTERBYN 2:76 Ansökan om strandskyddsdispens för komplementhus Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad GAMMELBYN 82:2 GAMMELBYN 82:2 10 (26)

11 datum kategori BMN Kerstin Elisabet Andersson SPRÖTSLINGE 1:6 11 av 26 BMN Kerstin Elisabet Andersson BMN Bertil Torkel Jönsson BMN Bertil Torkel Jönsson BMN Gunilla Westerlund Strandskyddsdispens SBN ERIKSSON,PETTER /Bygganmälan BMN Tommy Nilsson BMN Jan Olov Hallkvist BMN Claes Ronnie Andersson SPRÖTSLINGE 1:6 ÖSTER-MÖRTARÖ 1:107 ÖSTER-MÖRTARÖ 1:107 Utgående ERRN KAVARÖ 5:4 Ansökan om strandskyddsdispens för BDT-avlopp Dispens erfordras inte RUDDUN 1:8 Ansökan om bygglov för uppförande av bostadshus Slutbevis MARMA 1:148 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus SANDIKA 3:129 om nybyggnad av komplementhus ÖREGRUND 5:30 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB FORSMARK 6:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av personalboende Igelgrundet BMN Lantmäteriet Uppsala län Fastighetsbildning Avstyckning från Snesslinge 3:7 Godkännande av förrättning 11 (26)

12 datum kategori SBN EKLÖF,MALIN MARIE BMN Westerberg, Rasmus Mattias 12 av 26 MARMA 1:151 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus interimistiskt ÖREGRUND 116:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd BMN Peab FU Husbacka AB Tidsbegränsat bygglov ED 23:4 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättande av skylt tidsbegränsat beviljas (med startbesked) SBN NIRVIN,BO GUNNAR SBN BENGTSSON,ANDERS HENRIK Upprättad ABEN BÖRSTILS-SUND 2:42 ED 5:27 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd interimistiskt BMN de Jounge, Åke Bengt Ove BMN Basu, Samar BMN Robert Olofsson NORDANGÄRDE 1:26 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus + inglasad altanp Ansökan avvisas MÅRTENSBODA 1:1 Ansökan om förlängning av bygglov för nybyggnad av bostadshus Påminnelse om föreläggande om komplettering NORRSKEDIKA 21:59 om nybyggnad av komplementhus SBN JANSSON,ANITA SUSANNE FOGHAMMAR 40:3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnation av garage/förråd BMN Jens Svensson ÖSTER-MÖRTARÖ 1:96 Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga Ansökan återtagen 12 (26)

13 datum kategori BMN Vattenfall Eldistribution AB (Milena Benselfelt) 13 av 26 HARGSHAMN 2:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig beviljas (med startbesked) BMN Håkan Ålind BMN Melinda Larsson BMN Bengt Mikael Källmark Värmepump BMN Kaj Lennart Eriksson ÖSTHAMMAR 16:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbod, uppsättande av plank, fasadändring och skärmtak över entré på bostadshus beviljas (med startbesked) GIMO 11:119 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) Utgående ANGPN LÖHAMMAR 1:11 Värmepumpinstallation Delegationsbeslut KELINGE 2:13 BMN Berkinge Bad och Fiskecamp Tidsbegränsat bygglov BERKINGE 18:1 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av två toalettbyggnader tidsbegränsat av säsongskaraktär beviljas (med startbesked) BMN Lennart Annögård ANNÖ 16:1 BMN Ragnhild Margareta Annögård ANNÖ 16:2 BMN Örjan Jansson BMN Thomas Sundell NORRSKEDIKA 9:22 NORRSKEDIKA 15:4 13 (26)

14 datum kategori BMN Andreas Andersson Värmepump Utgående ANGPN NORDANGÄRDE 1:47 Värmepumpinstallation Delegationsbeslut 14 av 26 SBN RAIEND,JAN EVERT BJÖRNÄS 5:46 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och gäststuga interimistiskt BMN Bodils Fotvård Lokaler hygienisk/fysisk behandl, hårv, solarium BMN Studio FJB, Enskild firma Lokaler hygienisk/fysisk behandl, hårv, solarium BMN Torbjörn Hiller Utgående NINBRU MARMA 1:21 Beslut om årlig avgift Bodils fotvård Beslut om årlig avgift rätt org. nr Utgående NINBRU ÖSTHAMMAR 15:16 Beslut om årlig avgift Studio FJB Beslut om årlig avgift (FJB) rätt adress NOLSTERBY 1:115 Avloppsanordning till slutentank BMN Torbjörn Andersson Förmultningstoalett Upprättad MSSG SNESSLINGE 18:32 BMN Jessica Sundlöv (PULZ) Beslut om inplacering i årlig tillsynsavgift BMN Renita Frödin Registrering av livsmedelsverksamhet BMN Bostadsrättsföreningen Hornugglan Tidsbegränsat bygglov BMN Renita Frödin Beslut om inplacering i årlig tillsynsavgift BMN Östhammar kommun Tekniska förvaltningen Utgående TSFM ÖREGRUND 8:1 Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Utgående TSFM BÖRSTILS-SUND 4:34 Registrering av livsmedelsverksamhet Registrering av livsmedelsverksamhet ÖSTHAMMAR 5:137 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av container tidsbegränsat beviljas (med startbesked) Utgående TSFM BÖRSTILS-SUND 4:34 Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Riskklassificering av livsmedelsverksamhet HEMMINGSBY 1:10 gällande installation av hiss 14 (26)

15 datum kategori BMN Lena Rudolfsson (Östhammars kommun, Tekniska förvaltningen) STUMMELBO 1:13 gällande installation av hissar 15 av 26 BMN Hans Gehlin BMN Pierre Jansson BMN Urban Englesson BMN Johan Stefan Nyström BJÖRNÄS 1:34 gällande installation av eldstad ASPÖ 1:3 gällande installation av eldstad MARMA 1:113 gällande installation av eldstad KALLRIGA 1:13 gällande installation av eldstad SBN OKQ8 ÖSTHAMMAR Miljöstörande industri/verksamhet, miljörapporter Utgående NINBRU GAMMELBYN 64:4 om ändring av miljöfarlig verksamhet installation av ny oljeavskiljare om ändring av miljöfarlig verksamhet. Installation av ny OA. BMN Svante Pettersson BMN Christer Gunnarsson BMN Anne-Marie Gustavsson MARMA 2:176 Ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum beviljas (med startbesked) FOGHAMMAR 5:10 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum beviljas (med startbesked) SKÄFTHAMMAR 7:114 Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av bostadshus beviljas (med startbesked) BMN Alimentum Invest AB (Jari Aalto) Värmepump Utgående ANGPN ÖREGRUND 163:46 Värmepumpinstallation Delegationsbeslut 15 (26)

16 datum kategori SBN Anonym Klagomål inom miljöskydd SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Ingrid Orehag Karlsson BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB Tidsbegränsat bygglov Utgående ANGPN NORRLÖVSTA 10:1 Klagomål angående avverkning av skog och buller Ärendet avslutas SANDIKA 10:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ProjektID:231756) KAVARÖ 2:93 Avloppsanordning till slutentank 16 av 26 FORSMARK 6:20 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler för övernattning till och med BMN Ulf Höglund SBN Sven-Inge Ervenhag BMN Mats Holmbring MARMA 7:19 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage och förråd beviljas (med startbesked) ED 18:3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus (nytt uterum) Slubesked STENSKÄR 1:104 om nybyggnad av komplementhus BMN Vattenfall Eldistribution AB Strandskyddsdispens BMN Boda Bryggsamfällighetsförening Strandskyddsdispens BMN Mats Danielsson (c/o Orbion Consulting AB) Strandskyddsdispens Upprättad ERRN HÄLSINGEN 1:1 Ny mark-, sjökabel, kabelskåp samt underhåll av bef.luft Ansökan om strandskyddsdispens för ny mark-, sjökabel samt underhåll av bef. luftledning Upprättad ERRN ÖSTHAMMAR GA: 1 Ansökan om strandskyddsdispens för bryggdäck Ansökan om strandskyddsdispens för bryggdäck Upprättad ERRN FORSMARK 3:45 Ansökan om strandskyddsdispens för Flagpole Ansökan om strandskyddsdispens för Flagpole 16 (26)

17 datum kategori BMN Nils Sjöstrand Strandskyddsdispens SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB BMN STIFTELSEN ÖSTERBYBRUKS HERRGÅRD Upprättad ERRN SANDIKA 2:8 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad ED 23:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation SÖDERHARG 15:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av den gamla Utgående NIFO Ansökan om bygglov för ändrad användning 17 av 26 BMN Kjell Rosling BÖRSTILS-SUND 1:18 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum SBN Andreas Andersson NORDANGÄRDE 1:47 BMN Mats Sturaeus BMN Jonathan Warner BMN Tobias Berggren STENSKÄR 1:61 om tillbyggnad om tillbyggnad BJÖRNÄS 11:13 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage beviljas BMN Ronnie Andersson (Bilteam i Östhammar AB) GAMMELBYN 63:1 Ansökan om bygglov för fasadändring, ny takplåt, nya portar och skyltar 17 (26)

18 datum kategori BMN Peter Hillbom BMN SVARTBÄCKS BYGGSERVICE AB (Anders Jansson) Upprättad NIFO BÖRSTILS-SUND 2:30 om nybyggnad av komplementhus SVARTBÄCK 1:50 18 av 26 Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri och lagerlokal beviljas (med startbesked) BMN Christer Fliesberg Förmultningstoalett BMN Erik Thorén BMN Jonas Eklöf BMN Niclas Westin Förmultningstoalett Upprättad MSSG ACKARBY 1:16 BÖRSTILS-LÄNSÖ 1:33 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus beviljas (med startbesked) MARMA 1:125 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus beviljas SANDIKA 11:59 BMN Katarina Kölare Förmultningstoalett Utgående VALDE 2:5 ABEN SBN JEDEBÄCK LINDBERG,YLVA J M Förmultningstoalett BÖRSTILS-LÄNSÖ 1:109 BMN Annika Margareta Parck Förmultningstoalett Utgående TUSKÖ 4:23 ABEN SBN Michael Forslund LÅNGRÖRSVRETEN 1:1 18 (26)

19 datum kategori SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB 19 av 26 BUDDBY 1:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 79726) BOSSARBY 1:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 32803) MYRA 1:23 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation NS RAGNARBY 1:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 64936) Peter Hillbom Upprättad NIFO BÖRSTILS-SUND 2:30 SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB Upprättad MSNM ACKARBY 1:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 88564) ACKARBY 1:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 40643) BMN Evelina Holm SBN Neova AB BMN Peter Fagerlund GIMO 8:111 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage ÖSTHAMMAR 22:18 Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral för leverans av fastighetsvärme ( 2 container innehållande pelletspanna, oljepanna och pelletssilo) SANDIKA 3:202 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus med garage och förråd 19 (26)

20 datum kategori SBN Persson,Artur och Birgit SBN BLOMQVIST,INGER GAMMELBYN 1:121 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage interimistiskt YTTERSBY 5:25 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Upphävande av beslut 20 av 26 BMN Christer Svärd BMN CustinaX Fastigheter AB BMN Anders Arneklint BMN Lolita Eriksson BMN Nils Cidh Miljöskydd i jordbruk BMN Forsmarks Kraftgrupp AB RAGGARÖN 10:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage beviljas (med startbesked) ÖSTHAMMAR 50:3 Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostadshus beviljas (med startbesked) VÄSTERBYN 2:14 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av friggebod till komplementbyggnad ÖSTERBYBRUK 1:413 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus, garage och förråd beviljas Upprättad ERRN KELINGE 1:9 Miljötillsyn lantbruk Beslut om avgift FORSMARK 6:5 Ändring av bygglov se ärende BN beviljas (med startbesked) SBN Stora Risten Fisk AB Miljöstörande industri/verksamhet, miljörapporter Utgående ANGPN ÖREGRUND 163:8 Föreläggande om att inkomma med uppgifter Påminnelse BMN Niina Johansson ÖSTHAMMAR 11:8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus beviljas (med startbesked) 20 (26)

21 datum kategori BMN Eva Ekman ALUNDA 1:72 gällande installation av eldstad 21 av 26 BMN Markus Patel GOLVSTA 6:2 gällande installation av eldstad BMN Öregrunds Golfklubb Kemiska produkter / Cisterner Upprättad ERRN BJÖRNÄS 2:11 Ansökan om att få sprida kemiska bekämpningsmedel på golfbana om spridning av bekämpningsmedel på golfbana BMN de Jounge, Åke Bengt Ove Strandskyddsdispens BMN Karin Palm Övriga Hälsoskydd BMN Karin Palm Övriga Hälsoskydd SBN Hargs Hamn AB Luft, vatten, mark BMN Erik Florén Upprättad ERRN Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad Upprättad ERRN ÖSTERBYBRUK 1:60 Djur inom detaljplanelagt område, minigris Djur inom detaljplanelagt område Upprättad ERRN ÖSTERBYBRUK 1:60 Djur inom detaljplanelagt område, minigris Beslut om avgift Upprättad THELE Utvidgning av befintlig farled till Hargshamn samt muddring (Farledsfördjupning och muddring)tidigare ärende 2008-MHN0676, M I hängmapp i arkivet Ärendet avslutas SKÄFTHAMMAR 7:188 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) SBN OHLSSON,INGER SBN KARLSSON,KURT LENNART LÅNGALMA 9:11 ändring Utgående ASTI YTTERSBY 2:21 Avloppsanordning till sluten tank 21 (26)

22 datum kategori BMN Mari Ekh Upprättad NIFO SNESSLINGE 12:179 om nybyggnad av komplementhus 22 av 26 BMN Lasse Ahlgren BMN Lanor restaurang AB Tillsynsärenden BMN Lanor restaurang AB Tillsynsärenden BMN Jens Svensson BMN Bilteam i Östhammar AB SBN SJÖGREN,KJELL ALGOT BMN Larsson, Karl Andreas BMN Werner Skallus SBN Östman, Kurt Elof FILMS-ÖSTERBY 3:15 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 7:14 Rutininspektion Beslut om avgift för extra offentlig kontroll Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 7:14 Rutininspektion Upphävande av förbud ÖSTER-MÖRTARÖ 1:96 om nybyggnad av komplementhus GAMMELBYN 63:1 Ansökan om bygglov för fasadändring, ny takplåt, nya portar och skyltar beviljas (med startbesked) GAMMELBYN 1:133 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garagebyggnad Protokoll arbetsplatsbesök ÖREGRUND 84:6 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus beviljas (med startbesked) ÖSTHAMMAR 44:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och rivning av befintlig friggebod beviljas (med startbesked) Utgående AHN DYVLINGE 1:19 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus Skrivelse återtagande av ansökan 22 (26)

23 datum kategori SBN BÄCKSTRÖM,ANDERS 23 av 26 ÖREGRUND 80:8 Ansökan om rivningslov för rivning av befintlig gäststuga och förråd samt bygglov för nybyggnad av gäststuga och förråd/garage BMN Micha Ring BMN Gunnar Blombergsson BMN Werner Skallus BMN Urban Berg Andersson KÄBBODA 3:17 Ansökan om bygglov för fasadändring (ommålning), förskolan Granen beviljas (med startbesked) BÖRSTILS-SUND 3:44 om tillbyggnad av friggebod till komplementhus ÖSTHAMMAR 44:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och rivning av befintlig friggebod Förslag till kontrollplan GIMO 11:85 Ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum beviljas (med startbesked) BMN Socialförvaltningen (Solbacken HVB) Registrering av livsmedelsverksamhet Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 65:5 Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om registrering av livsmedelsverksamhet BMN Thomas Malmberg MARMA 2:22 om tillbyggnad av bostadshus (inglasad altan) BMN Socialförvaltningen, Östhammar Beslut om inplacering i årlig tillsynsavgift BMN Anders Johansson BMN Joakim Jansson Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 65:5 Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Upprättad MSSG GÅLARMORA 2:13 (ändring) Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten VÄSTERBYN 1:38 Avloppsanordning till slutentank Avloppsanordning till slutentank 23 (26)

24 datum kategori SBN Carlebris, Lena-Karin Upprättad MSSG RAGGARÖN 6:3 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten 24 av 26 BMN Josef Vidström ÖREGRUND 8:33 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus BMN Ronnie Alexander Svensson Wahlstrand BMN Eriksson, Per Sven Mikael SBN LÖVH,LENNART SBN HÖSTEDT, LEIF ALLAN SBN KÄLLMARK,BENGT SBN TELL,PER-OLOF ÖSTERBYBRUK 1:229 om tillbyggnad av uterum TVÄRNÖ 7:3 Upprättad ABEN YTTERSBY 2:36 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avgift debiteras ej för detta ärende. YTTERSBY 2:35 Avgift debiteras ej för detta ärende. RAGGARÖN 2:9 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avgift debiteras ej för detta ärende. YTTERSBY 5:1 Avgift debiteras ej för detta ärende. BMN Åkerlind, Bo Göte NORRBODA 4:83 SBN Örjan Nilsson GRÄSÖ 1:9 Ärendet avslutas BMN Credentia AB - och adressättning Utgående PEPN Gatunamn inom Klackskär etapp 1 Gatorna inom Klackskär etapp 1 ges namnen Terrilörsgatan och Alörsgatan 24 (26)

25 datum kategori BMN STIFT ÖSTHAMMARSHEM 25 av 26 MARMA 1:42 Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av platt tak till sadeltak på sophus/cykelförråd BMN Maria Fogmar VETTSTA 2:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd (bef rivs) Ansökan återtagen SBN SKOGHAMMAR,FRANS PONTUS MARTIN BMN Hans Andersson Recycling Göteborg AB Miljöstörande industri/verksamhet, miljörapporter SBN GUSTAFSSON,JAN PETER Upprättad ASTI GOLVSTA 4:3 se dnr 2014SBN0250 Utgående ANGPN UPPSKEDIKA 4:15 om ändring av villkor Sökanden ges tillstånd att lagra och flisa trädbränsle 25 dygn under året 2015 TVÄRNÖ 6:23 BMN Åhlman & Partners AB BMN Andreas Edenman BMN Roine Gelin BMN Björn Egerfors BMN Christer Falkenberg ÖREGRUND 4:41 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus SNESSLINGE 12:161 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd Påminnelse om föreläggande om komplettering BJÖRNÄS 9:44 om nybyggnad av garage/förråd GRÄSÖ 1:197 Ansökan om bygglov för ändrad användning av carport till gästrum och förråd Upprättad LOT LÅNGALMA 12:11 om tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av komplementhus 25 (26)

DELEGATIONSBESLUT. Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-05-13...2015-06-09'; Händelsekategorikod: 'DELB'

DELEGATIONSBESLUT. Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-05-13...2015-06-09'; Händelsekategorikod: 'DELB' Postlista Sidan 1 av 34 Östhammars kommun 2015-06-10 Agneta Andersson Urval: Händelse - : '2015-05-13...'; kod: 'DELB' Händelse BMN-2015-1163 2015-05-13 Rovsättra Jord & Skog (Per-Olof Pettersson) ROVSÄTTRA

Läs mer

2016 2017 2018 Planerad kontroll 1200 kr 1300 kr 1410 kr Extraoffentlig kontroll 1100 kr 1200 kr 1310 kr

2016 2017 2018 Planerad kontroll 1200 kr 1300 kr 1410 kr Extraoffentlig kontroll 1100 kr 1200 kr 1310 kr Bygg- och miljönämnden Datum Dnr Sid 2015-09-11 BMN-2015-1853 1 (3) Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder, Östhammars kommun Antagen av KF 149/2009, samt revidering efter KFs

Läs mer

Kl 09:15 OBS TIDEN. Innehållsförteckning

Kl 09:15 OBS TIDEN. Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-03-19 1 (25) Till ersättare för kännedom KALLELSE Nämnd Bygg- och miljönämnden Datum och tid 2015-03-25 Kl 09:15 OBS TIDEN Plats Kommunkontoret

Läs mer

Ledning Ekonomisk uppföljning Vi forsätter att utveckla uppföljning och prognoser. Vi saknar idag system för att jobba med prognoser.

Ledning Ekonomisk uppföljning Vi forsätter att utveckla uppföljning och prognoser. Vi saknar idag system för att jobba med prognoser. Verksamhetsplan 2015 för Bygg- och miljönämnden - Uppföljning januari - juni Dnr: BMN2015-143, Sida 1(4) 2015-08-14 Verksamhet Aktivitet Kommentar Uppföljning Status Administration och Färdigställande

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2013-06-04-2013-08-12

Delegationsbeslut Perioden 2013-06-04-2013-08-12 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 11 Beviljad HOLM 1:15 Jonny Hjelm Ny anläggning 2013-06-14 12 Beviljad LINDERYD 1:6 Pär och Ulrika Oskarsson Ny anläggning 2013-06-14 13 Beviljad VÄRNÄS 1:7 Lena

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2013-09-10-2013-10-07

Delegationsbeslut Perioden 2013-09-10-2013-10-07 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 37 Beviljad ÖRSBY 1:3 Johnsson, Ragnhild Maria Ny anläggning 2013-09-19 38 Beviljad SUNNERBY 1:15 ANEFUR,ERIK SIMON ANDREAS Ny anläggning 2013-09-19 39 Beviljad

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2014-06-03-2014-08-11

Delegationsbeslut Perioden 2014-06-03-2014-08-11 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 15 Beviljad SOLKARYD 3:4 Karlsson, Tony Ändring av anläggning 2014-06-25 16 Beviljad SKEPPERSTADS-NÄSSJA 1:15 Jonas Bilén Ny anläggning 2014-06-30 17 Beviljad HYLTE

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen Kallelse till s sammanträde kl 08.30 i Domsalen KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Referenslista Uppdaterad 2010-1026

Referenslista Uppdaterad 2010-1026 Sida 1/9 Nedan följer ett urval av våra senaste referenser sorterat per kategori Affärscentrum / Butiker 1 Objekt CityGross År 2010 Beställare GKV Ventservice Ort Borås Referens Krister Helt Tel. 0512-93110

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Arver Scramble 2008 Klass Arver Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Datum 2008-05-18 Placering Namn Klubb Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Clas Holm 8,6 58.4 Tony Gunnarsson Lars Hedström Anna Domberg

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-12-03 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 11 december 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl. 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2010-08-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 augusti 2010, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, Kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Helen Holmström Tillväxt & Utveckling 0456-822 152 helen.holmstrom@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Cecilia Barlow Tillväxt & utveckling 0456-822 309 cecilia.barlow@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders Green

Läs mer