Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: ' '; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-04-15...2015-05-12'; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring"

Transkript

1 Postlista 1 av 26 Östhammars kommun Agneta Andersson Urval: - datum: ' '; kategorikod: 'DELB' kategori BMN Patrik Karlström datum ÖSTHAMMAR 5:130 SBN STIFT ÖSTHAMMARSHEM Detaljplan Utgående ÖSTHAMMAR 29:7 Ansökan om planbesked för flerbostadshus, gäller även Östhammar 29:6, 29:8 Beslut om planbesked BMN Per Leif David Gustafsson BMN Hanna Mastad BMN Joakim Ekström BMN Jan Eriksson Strandskyddsdispens BMN Åke Christer Gustafsson BMN Magnus Erik Möllerström BMN Gunilla Cassman Modin ÖREGRUND 19:7 Ansökan om bygglov för fasadändring GAMMELBYN 60:2 LUNDA 16:1 Utgående ERRN RAGGARÖN S: 3 Ansökan om strandskyddsdispens för brygga Dispens 7 kap 18b miljöbalken meddelas ANDERSBY 1:9 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) NOLSTERBY 1:74 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage beviljas (med startbesked) ÖREGRUND 162:18 om tillbyggnad 1 (26)

2 datum kategori BMN Kjell Roger Aspman Strandskyddsdispens 2 av 26 Inkommande ERRN LÅNGALMA 3:37 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage/förråd Dispens 7 kap 18b miljöbalken meddelas BMN Kjell Roger Aspman BMN Lars Erik Agréus BMN Johnny Edin LÅNGALMA 3:37 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) Utgående ERRN IDÖN 1:4 Ansökan om strandskyddsdispens för uthus Dispens 7 kap 18b miljöbalken meddelas ÖREGRUND 70:6 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) BMN Lena Blomqvist Lokaler hygienisk/fysisk behandl, hårv, solarium Utgående NINBRU ÖSTHAMMAR 7:14 enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 BMN Claes-Göran Ahlinder NORRSKEDIKA 15:6 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd med carport beviljas (med startbesked) BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB (Pål Peterson) FORSMARK 6:5 Ansökan om ändring till permanent lov för kontorsmoduler (byggnad 3.V1) beviljas (med startbesked) BMN Patrik Eriksson BMN Lars Erik Agréus BMN Jeffery Svanberg Värmepump ÖREGRUND 101:10 Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av färg från rött till svart beviljas (med startbesked) IDÖN 1:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus beviljas (med startbesked) Utgående ERRN BODA 1:62 Värmepumpinstallation Värmepumpinstallation 2 (26)

3 datum kategori BMN Annelie Carlsson 3 av 26 BJÖRNÄS 4:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod (brygga för båtplats) beviljas (med startbesked) BMN Eriksson, Jan Erik GRÄSÖ 1:136 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus (rivning befintligt) beviljas för ändrad placering av bostadshus Ankargården i Öregrund AB ÖREGRUND 17:7 beviljas (med startbesked) BMN Ulf Widén BMN Sven Moberg BMN Mats Sturaeus BMN Esbjörn Andersson BMN Rune Engström BMN Bo Oskarsson BMN Johnny Edin BMN Gärd Leufstadius ÖREGRUND 163:35 gällande installation av eldstad ED 1:53 om borr av egen brunn STENSKÄR 1:61 gällande installation av eldstad ÖREGRUND 89:6 gällande installation av eldstad FORNBRO 6:5 gällande installation av eldstad SANDIKA 11:53 gällande installation av eldstad ÖREGRUND 70:6 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) SVINNÖ 1:3 gällande installation av eldstad 3 (26)

4 datum kategori BMN Claes Ronnie Andersson 4 av 26 ÖREGRUND 5:30 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage beviljas BMN Tommy Nilsson BMN Eva Ringnell BMN Catharina Johansson BMN Patrik Eriksson SBN Ahlström, Karin BMN Ulf Höglund Rivningslov BMN Jennifer Grahn BMN Folke Frölén SBN NILSSON,BERTIL Förmultningstoalett BMN Anders Hägg Förmultningstoalett MARMA 1:148 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus beviljas MARMA 1:127 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage beviljas ÖSTHAMMAR 40:2 Ansökan om bygglov för ändrad användning (lägenhet till hotell) beviljas (med startbesked) ÖREGRUND 101:10 Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av färg från rött till svart beviljas (med startbesked) PÅLSMORA 3:6 gällande installation av eldstad MARMA 7:16 Ansökan om rivningslov för rivning av bostadshus Rivningslov med startbesked Upprättad SOJA ÖREGRUND 86:1 om nybyggnad av komplementhus Upprättad SOJA ÖSTERBYBRUK 1:382 om nybyggnad av komplementhus Utgående ASTI SANDIKA 8:64 Utgående ASTI KAVARÖ 2:37 Torrtoalet 4 (26)

5 datum kategori SBN ENGEMAR,ANDERS ERIK BMN Per Winblad SBN Gellerstedt,SANDRA ELISABETH ÖREGRUND 115:8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport/förråd (bef bostadshus rivs) Upprättad ABEN LÅNGALMA 14:1 5 av 26 ÖREGRUND 5:22 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 bostadshus(1 bostadshus, se vidare Öregrund 5:37, dnr 2013SBN2798) interimistiskt BMN Sven Arne Hansson BMN Arne Hansson BMN Arne Hansson BMN Bettans Hembageri Tillsynsärenden KLEV 4:37 ALUNDA-SÖDERBY 13:1 ÅL 5:1 Utgående TSFM GIMO 8:2 Rutininspektion Beslut om avgift för extra offentlig kontroll BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB SBN KARLSSON,SANDRA ELISABETH Upprättad MSNM FORSMARK 6:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av personalboende Igelgrundet ÖREGRUND 5:37 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus(se tidigare Öregrund 5:22, dnr 2013SBN2036) interimistiskt BMN Gun Marianne Hallerström GRÄSÖ 1:192 5 (26)

6 datum kategori BMN Agneta Teres Hallerström BMN Karl Emil Joachim Gellerstedt GRÄSÖ 1:380 6 av 26 ÖREGRUND 5:16 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus Thomas Söderlund SBN Andersson, Kjell Andreas BMN Anders Johansson Förmultningstoalett Upprättad NIFO ÖREGRUND 1:2 NORDANGÄRDE 1:47 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd Upprättad MSSG GÅLARMORA 2:13 BMN Jessica Sundlöv (PULZ) Registrering av livsmedelsverksamhet BMN Ankargården i Öregrund AB Utgående TSFM ÖREGRUND 8:1 Registrering av livsmedelsverksamhet juni 2015 Registrering av livsmedelsverksamhet ÖREGRUND 17:7 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) BMN Inge Zakariasson Värmepump BMN Jan Johansson BMN Mats Holmbring BMN Brian Högman Utgående ERRN MORKARLA 9:1 Värmepumpinstallation Värmepumpinstallation NORRBODA 12:7 om nybyggnad av komplementbyggnad (garage och förråd) STENSKÄR 1:104 om nybyggnad av komplementhus RAGGARÖN 3:24 6 (26)

7 datum kategori BMN Josefina Hedin (Vattenfall Eldistribution AB) 7 av 26 BERKINGE 18:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation beviljas (med startbesked) SBN KENNE,ARNE HUGO BMN Jonny Eriksson BMN Gunilla Westerlund BMN Sofia Hedström BMN Öregrunds Båtklubb GRÄSÖ 2:86 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus Ansökan avvisas SNESSLINGE 2:31 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) KAVARÖ 5:4 om tillbyggnad av bostadshus GAMMELBYN 1:108 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport/förråd beviljas ÖREGRUND 5:7 Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall/kontor samt flyttning av mastskjul. Gäller även Öregrund 1:2 beviljas (med startbesked) BMN Josefina Hedin (Vattenfall Eldistribution AB) Strandskyddsdispens Utgående ERRN BERKINGE 18:1 Ansökan om Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation BMN Maria Fogmar BMN Anita Bjellheim Värmepump BMN Håkan Mårtensson VETTSTA 2:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd (bef rivs) Utgående NINBRU BÖRSTILS-SUND 2:76 Värmepumpinstallation Värmepumpinstallation NORRBODA 8:1 7 (26)

8 datum kategori BMN Peter Myhrberg ÖREGRUND 141:1 8 av 26 BMN Hans Olov Pettersson BMN Ann-Britt Högström BMN Gunnar Blombergsson NOLSTERBY 12:1 GRÄSÖ 1:250 BÖRSTILS-SUND 3:44 om tillbyggnad av friggebod till komplementhus BMN STIFT ÖSTHAMMARSHEM BMN Johansson, Hans Joel Jahnors ÖSTHAMMAR 65:5 Ansökan om bygglov för ändrad användning av äldreboende till hem för flyktingbarn KLEV 4:33 Phoebe Mattsson ÖREGRUND 148:15 BMN ÖSTHAMMARS KOMMUN (Mischa Ring) SBN DACKEFORS,LARS GÖRAN GIMO 11:80 Ansökan om bygglov för fasadändring (ommålning) beviljas (med startbesked) KAVARÖ 1:37 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus BMN Peter Borghede BÖRSTILS-SÖDERBY 12:120 om nybyggnad av komplementhus 8 (26)

9 datum kategori BMN Upplands Vedproduktion AB Marklov MARMA 1:135 Ansökan om marklov 9 av 26 BMN Jesper Källman BMN Eriksson,Per UPPSKEDIKA 4:8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus MARMA 2:44 BMN Bäckström, Gudrun Elisabet NORRBODA 2:60 BMN Gustafsson, Lars Erik BMN Sture Lindström BMN MW Holistic Solutions BMN Phoebe Mattsson Rivningslov BMN Sven Erik Patrik Eriksson BMN Hans Nilsson VÄSTERBYN 5:4 ED 3:129 Ansökan om bygglov för fasadändring SNESSLINGE 4:26 Ansökan om bygglov för ändrad användning från Bed & Breakfast till HVB- Hem ÖREGRUND 148:15 om rivning FILMS-ÖSTERBY 9:52 SNESSLINGE 12:216 9 (26)

10 datum kategori BMN Olle Gustafsson BMN Karl Axel Magnus Söderquist BMN Gun Bergström BMN Gun Bergström NOLSTERBY 11:4 ÖREGRUND 5:27 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus NORDANGÄRDE 1:35 Avloppsanordning till slutentank Avloppsanordning till slutentank NORDANGÄRDE 1:35 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten 10 av 26 BMN Mats Lundquist NORRBODA 4:93 om nybyggnad av komplementhus SBN NIRVIN,BO GUNNAR SBN ROSLING,KJELL GUNNAR BÖRSTILS-SUND 2:42 BÖRSTILS-SUND 1:18 - gemensamhetsanläggning BMN Ing-Marie Sölvberg Hästar BMN Jan Fredrik Ling Strandskyddsdispens BMN Sture Persson BMN Sture Persson Upprättad ERRN GOLVSTA 6:4 Ansökan om att få gräva ned självdöd eller avlivad häst Ansökan om att få gräva ned självdöd eller avlivad häst Upprättad ERRN VÄSTERBYN 2:76 Ansökan om strandskyddsdispens för komplementhus Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad GAMMELBYN 82:2 GAMMELBYN 82:2 10 (26)

11 datum kategori BMN Kerstin Elisabet Andersson SPRÖTSLINGE 1:6 11 av 26 BMN Kerstin Elisabet Andersson BMN Bertil Torkel Jönsson BMN Bertil Torkel Jönsson BMN Gunilla Westerlund Strandskyddsdispens SBN ERIKSSON,PETTER /Bygganmälan BMN Tommy Nilsson BMN Jan Olov Hallkvist BMN Claes Ronnie Andersson SPRÖTSLINGE 1:6 ÖSTER-MÖRTARÖ 1:107 ÖSTER-MÖRTARÖ 1:107 Utgående ERRN KAVARÖ 5:4 Ansökan om strandskyddsdispens för BDT-avlopp Dispens erfordras inte RUDDUN 1:8 Ansökan om bygglov för uppförande av bostadshus Slutbevis MARMA 1:148 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus SANDIKA 3:129 om nybyggnad av komplementhus ÖREGRUND 5:30 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB FORSMARK 6:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av personalboende Igelgrundet BMN Lantmäteriet Uppsala län Fastighetsbildning Avstyckning från Snesslinge 3:7 Godkännande av förrättning 11 (26)

12 datum kategori SBN EKLÖF,MALIN MARIE BMN Westerberg, Rasmus Mattias 12 av 26 MARMA 1:151 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus interimistiskt ÖREGRUND 116:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd BMN Peab FU Husbacka AB Tidsbegränsat bygglov ED 23:4 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättande av skylt tidsbegränsat beviljas (med startbesked) SBN NIRVIN,BO GUNNAR SBN BENGTSSON,ANDERS HENRIK Upprättad ABEN BÖRSTILS-SUND 2:42 ED 5:27 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd interimistiskt BMN de Jounge, Åke Bengt Ove BMN Basu, Samar BMN Robert Olofsson NORDANGÄRDE 1:26 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus + inglasad altanp Ansökan avvisas MÅRTENSBODA 1:1 Ansökan om förlängning av bygglov för nybyggnad av bostadshus Påminnelse om föreläggande om komplettering NORRSKEDIKA 21:59 om nybyggnad av komplementhus SBN JANSSON,ANITA SUSANNE FOGHAMMAR 40:3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnation av garage/förråd BMN Jens Svensson ÖSTER-MÖRTARÖ 1:96 Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga Ansökan återtagen 12 (26)

13 datum kategori BMN Vattenfall Eldistribution AB (Milena Benselfelt) 13 av 26 HARGSHAMN 2:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig beviljas (med startbesked) BMN Håkan Ålind BMN Melinda Larsson BMN Bengt Mikael Källmark Värmepump BMN Kaj Lennart Eriksson ÖSTHAMMAR 16:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbod, uppsättande av plank, fasadändring och skärmtak över entré på bostadshus beviljas (med startbesked) GIMO 11:119 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) Utgående ANGPN LÖHAMMAR 1:11 Värmepumpinstallation Delegationsbeslut KELINGE 2:13 BMN Berkinge Bad och Fiskecamp Tidsbegränsat bygglov BERKINGE 18:1 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av två toalettbyggnader tidsbegränsat av säsongskaraktär beviljas (med startbesked) BMN Lennart Annögård ANNÖ 16:1 BMN Ragnhild Margareta Annögård ANNÖ 16:2 BMN Örjan Jansson BMN Thomas Sundell NORRSKEDIKA 9:22 NORRSKEDIKA 15:4 13 (26)

14 datum kategori BMN Andreas Andersson Värmepump Utgående ANGPN NORDANGÄRDE 1:47 Värmepumpinstallation Delegationsbeslut 14 av 26 SBN RAIEND,JAN EVERT BJÖRNÄS 5:46 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och gäststuga interimistiskt BMN Bodils Fotvård Lokaler hygienisk/fysisk behandl, hårv, solarium BMN Studio FJB, Enskild firma Lokaler hygienisk/fysisk behandl, hårv, solarium BMN Torbjörn Hiller Utgående NINBRU MARMA 1:21 Beslut om årlig avgift Bodils fotvård Beslut om årlig avgift rätt org. nr Utgående NINBRU ÖSTHAMMAR 15:16 Beslut om årlig avgift Studio FJB Beslut om årlig avgift (FJB) rätt adress NOLSTERBY 1:115 Avloppsanordning till slutentank BMN Torbjörn Andersson Förmultningstoalett Upprättad MSSG SNESSLINGE 18:32 BMN Jessica Sundlöv (PULZ) Beslut om inplacering i årlig tillsynsavgift BMN Renita Frödin Registrering av livsmedelsverksamhet BMN Bostadsrättsföreningen Hornugglan Tidsbegränsat bygglov BMN Renita Frödin Beslut om inplacering i årlig tillsynsavgift BMN Östhammar kommun Tekniska förvaltningen Utgående TSFM ÖREGRUND 8:1 Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Utgående TSFM BÖRSTILS-SUND 4:34 Registrering av livsmedelsverksamhet Registrering av livsmedelsverksamhet ÖSTHAMMAR 5:137 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av container tidsbegränsat beviljas (med startbesked) Utgående TSFM BÖRSTILS-SUND 4:34 Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Riskklassificering av livsmedelsverksamhet HEMMINGSBY 1:10 gällande installation av hiss 14 (26)

15 datum kategori BMN Lena Rudolfsson (Östhammars kommun, Tekniska förvaltningen) STUMMELBO 1:13 gällande installation av hissar 15 av 26 BMN Hans Gehlin BMN Pierre Jansson BMN Urban Englesson BMN Johan Stefan Nyström BJÖRNÄS 1:34 gällande installation av eldstad ASPÖ 1:3 gällande installation av eldstad MARMA 1:113 gällande installation av eldstad KALLRIGA 1:13 gällande installation av eldstad SBN OKQ8 ÖSTHAMMAR Miljöstörande industri/verksamhet, miljörapporter Utgående NINBRU GAMMELBYN 64:4 om ändring av miljöfarlig verksamhet installation av ny oljeavskiljare om ändring av miljöfarlig verksamhet. Installation av ny OA. BMN Svante Pettersson BMN Christer Gunnarsson BMN Anne-Marie Gustavsson MARMA 2:176 Ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum beviljas (med startbesked) FOGHAMMAR 5:10 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum beviljas (med startbesked) SKÄFTHAMMAR 7:114 Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av bostadshus beviljas (med startbesked) BMN Alimentum Invest AB (Jari Aalto) Värmepump Utgående ANGPN ÖREGRUND 163:46 Värmepumpinstallation Delegationsbeslut 15 (26)

16 datum kategori SBN Anonym Klagomål inom miljöskydd SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Ingrid Orehag Karlsson BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB Tidsbegränsat bygglov Utgående ANGPN NORRLÖVSTA 10:1 Klagomål angående avverkning av skog och buller Ärendet avslutas SANDIKA 10:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ProjektID:231756) KAVARÖ 2:93 Avloppsanordning till slutentank 16 av 26 FORSMARK 6:20 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler för övernattning till och med BMN Ulf Höglund SBN Sven-Inge Ervenhag BMN Mats Holmbring MARMA 7:19 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage och förråd beviljas (med startbesked) ED 18:3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus (nytt uterum) Slubesked STENSKÄR 1:104 om nybyggnad av komplementhus BMN Vattenfall Eldistribution AB Strandskyddsdispens BMN Boda Bryggsamfällighetsförening Strandskyddsdispens BMN Mats Danielsson (c/o Orbion Consulting AB) Strandskyddsdispens Upprättad ERRN HÄLSINGEN 1:1 Ny mark-, sjökabel, kabelskåp samt underhåll av bef.luft Ansökan om strandskyddsdispens för ny mark-, sjökabel samt underhåll av bef. luftledning Upprättad ERRN ÖSTHAMMAR GA: 1 Ansökan om strandskyddsdispens för bryggdäck Ansökan om strandskyddsdispens för bryggdäck Upprättad ERRN FORSMARK 3:45 Ansökan om strandskyddsdispens för Flagpole Ansökan om strandskyddsdispens för Flagpole 16 (26)

17 datum kategori BMN Nils Sjöstrand Strandskyddsdispens SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB BMN STIFTELSEN ÖSTERBYBRUKS HERRGÅRD Upprättad ERRN SANDIKA 2:8 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad ED 23:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation SÖDERHARG 15:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av den gamla Utgående NIFO Ansökan om bygglov för ändrad användning 17 av 26 BMN Kjell Rosling BÖRSTILS-SUND 1:18 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum SBN Andreas Andersson NORDANGÄRDE 1:47 BMN Mats Sturaeus BMN Jonathan Warner BMN Tobias Berggren STENSKÄR 1:61 om tillbyggnad om tillbyggnad BJÖRNÄS 11:13 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage beviljas BMN Ronnie Andersson (Bilteam i Östhammar AB) GAMMELBYN 63:1 Ansökan om bygglov för fasadändring, ny takplåt, nya portar och skyltar 17 (26)

18 datum kategori BMN Peter Hillbom BMN SVARTBÄCKS BYGGSERVICE AB (Anders Jansson) Upprättad NIFO BÖRSTILS-SUND 2:30 om nybyggnad av komplementhus SVARTBÄCK 1:50 18 av 26 Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri och lagerlokal beviljas (med startbesked) BMN Christer Fliesberg Förmultningstoalett BMN Erik Thorén BMN Jonas Eklöf BMN Niclas Westin Förmultningstoalett Upprättad MSSG ACKARBY 1:16 BÖRSTILS-LÄNSÖ 1:33 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus beviljas (med startbesked) MARMA 1:125 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus beviljas SANDIKA 11:59 BMN Katarina Kölare Förmultningstoalett Utgående VALDE 2:5 ABEN SBN JEDEBÄCK LINDBERG,YLVA J M Förmultningstoalett BÖRSTILS-LÄNSÖ 1:109 BMN Annika Margareta Parck Förmultningstoalett Utgående TUSKÖ 4:23 ABEN SBN Michael Forslund LÅNGRÖRSVRETEN 1:1 18 (26)

19 datum kategori SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB 19 av 26 BUDDBY 1:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 79726) BOSSARBY 1:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 32803) MYRA 1:23 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation NS RAGNARBY 1:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 64936) Peter Hillbom Upprättad NIFO BÖRSTILS-SUND 2:30 SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB Upprättad MSNM ACKARBY 1:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 88564) ACKARBY 1:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 40643) BMN Evelina Holm SBN Neova AB BMN Peter Fagerlund GIMO 8:111 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage ÖSTHAMMAR 22:18 Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral för leverans av fastighetsvärme ( 2 container innehållande pelletspanna, oljepanna och pelletssilo) SANDIKA 3:202 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus med garage och förråd 19 (26)

20 datum kategori SBN Persson,Artur och Birgit SBN BLOMQVIST,INGER GAMMELBYN 1:121 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage interimistiskt YTTERSBY 5:25 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Upphävande av beslut 20 av 26 BMN Christer Svärd BMN CustinaX Fastigheter AB BMN Anders Arneklint BMN Lolita Eriksson BMN Nils Cidh Miljöskydd i jordbruk BMN Forsmarks Kraftgrupp AB RAGGARÖN 10:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage beviljas (med startbesked) ÖSTHAMMAR 50:3 Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostadshus beviljas (med startbesked) VÄSTERBYN 2:14 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av friggebod till komplementbyggnad ÖSTERBYBRUK 1:413 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus, garage och förråd beviljas Upprättad ERRN KELINGE 1:9 Miljötillsyn lantbruk Beslut om avgift FORSMARK 6:5 Ändring av bygglov se ärende BN beviljas (med startbesked) SBN Stora Risten Fisk AB Miljöstörande industri/verksamhet, miljörapporter Utgående ANGPN ÖREGRUND 163:8 Föreläggande om att inkomma med uppgifter Påminnelse BMN Niina Johansson ÖSTHAMMAR 11:8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus beviljas (med startbesked) 20 (26)

21 datum kategori BMN Eva Ekman ALUNDA 1:72 gällande installation av eldstad 21 av 26 BMN Markus Patel GOLVSTA 6:2 gällande installation av eldstad BMN Öregrunds Golfklubb Kemiska produkter / Cisterner Upprättad ERRN BJÖRNÄS 2:11 Ansökan om att få sprida kemiska bekämpningsmedel på golfbana om spridning av bekämpningsmedel på golfbana BMN de Jounge, Åke Bengt Ove Strandskyddsdispens BMN Karin Palm Övriga Hälsoskydd BMN Karin Palm Övriga Hälsoskydd SBN Hargs Hamn AB Luft, vatten, mark BMN Erik Florén Upprättad ERRN Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad Upprättad ERRN ÖSTERBYBRUK 1:60 Djur inom detaljplanelagt område, minigris Djur inom detaljplanelagt område Upprättad ERRN ÖSTERBYBRUK 1:60 Djur inom detaljplanelagt område, minigris Beslut om avgift Upprättad THELE Utvidgning av befintlig farled till Hargshamn samt muddring (Farledsfördjupning och muddring)tidigare ärende 2008-MHN0676, M I hängmapp i arkivet Ärendet avslutas SKÄFTHAMMAR 7:188 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) SBN OHLSSON,INGER SBN KARLSSON,KURT LENNART LÅNGALMA 9:11 ändring Utgående ASTI YTTERSBY 2:21 Avloppsanordning till sluten tank 21 (26)

22 datum kategori BMN Mari Ekh Upprättad NIFO SNESSLINGE 12:179 om nybyggnad av komplementhus 22 av 26 BMN Lasse Ahlgren BMN Lanor restaurang AB Tillsynsärenden BMN Lanor restaurang AB Tillsynsärenden BMN Jens Svensson BMN Bilteam i Östhammar AB SBN SJÖGREN,KJELL ALGOT BMN Larsson, Karl Andreas BMN Werner Skallus SBN Östman, Kurt Elof FILMS-ÖSTERBY 3:15 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 7:14 Rutininspektion Beslut om avgift för extra offentlig kontroll Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 7:14 Rutininspektion Upphävande av förbud ÖSTER-MÖRTARÖ 1:96 om nybyggnad av komplementhus GAMMELBYN 63:1 Ansökan om bygglov för fasadändring, ny takplåt, nya portar och skyltar beviljas (med startbesked) GAMMELBYN 1:133 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garagebyggnad Protokoll arbetsplatsbesök ÖREGRUND 84:6 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus beviljas (med startbesked) ÖSTHAMMAR 44:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och rivning av befintlig friggebod beviljas (med startbesked) Utgående AHN DYVLINGE 1:19 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus Skrivelse återtagande av ansökan 22 (26)

23 datum kategori SBN BÄCKSTRÖM,ANDERS 23 av 26 ÖREGRUND 80:8 Ansökan om rivningslov för rivning av befintlig gäststuga och förråd samt bygglov för nybyggnad av gäststuga och förråd/garage BMN Micha Ring BMN Gunnar Blombergsson BMN Werner Skallus BMN Urban Berg Andersson KÄBBODA 3:17 Ansökan om bygglov för fasadändring (ommålning), förskolan Granen beviljas (med startbesked) BÖRSTILS-SUND 3:44 om tillbyggnad av friggebod till komplementhus ÖSTHAMMAR 44:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och rivning av befintlig friggebod Förslag till kontrollplan GIMO 11:85 Ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum beviljas (med startbesked) BMN Socialförvaltningen (Solbacken HVB) Registrering av livsmedelsverksamhet Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 65:5 Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om registrering av livsmedelsverksamhet BMN Thomas Malmberg MARMA 2:22 om tillbyggnad av bostadshus (inglasad altan) BMN Socialförvaltningen, Östhammar Beslut om inplacering i årlig tillsynsavgift BMN Anders Johansson BMN Joakim Jansson Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 65:5 Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Upprättad MSSG GÅLARMORA 2:13 (ändring) Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten VÄSTERBYN 1:38 Avloppsanordning till slutentank Avloppsanordning till slutentank 23 (26)

24 datum kategori SBN Carlebris, Lena-Karin Upprättad MSSG RAGGARÖN 6:3 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten 24 av 26 BMN Josef Vidström ÖREGRUND 8:33 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus BMN Ronnie Alexander Svensson Wahlstrand BMN Eriksson, Per Sven Mikael SBN LÖVH,LENNART SBN HÖSTEDT, LEIF ALLAN SBN KÄLLMARK,BENGT SBN TELL,PER-OLOF ÖSTERBYBRUK 1:229 om tillbyggnad av uterum TVÄRNÖ 7:3 Upprättad ABEN YTTERSBY 2:36 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avgift debiteras ej för detta ärende. YTTERSBY 2:35 Avgift debiteras ej för detta ärende. RAGGARÖN 2:9 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avgift debiteras ej för detta ärende. YTTERSBY 5:1 Avgift debiteras ej för detta ärende. BMN Åkerlind, Bo Göte NORRBODA 4:83 SBN Örjan Nilsson GRÄSÖ 1:9 Ärendet avslutas BMN Credentia AB - och adressättning Utgående PEPN Gatunamn inom Klackskär etapp 1 Gatorna inom Klackskär etapp 1 ges namnen Terrilörsgatan och Alörsgatan 24 (26)

25 datum kategori BMN STIFT ÖSTHAMMARSHEM 25 av 26 MARMA 1:42 Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av platt tak till sadeltak på sophus/cykelförråd BMN Maria Fogmar VETTSTA 2:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd (bef rivs) Ansökan återtagen SBN SKOGHAMMAR,FRANS PONTUS MARTIN BMN Hans Andersson Recycling Göteborg AB Miljöstörande industri/verksamhet, miljörapporter SBN GUSTAFSSON,JAN PETER Upprättad ASTI GOLVSTA 4:3 se dnr 2014SBN0250 Utgående ANGPN UPPSKEDIKA 4:15 om ändring av villkor Sökanden ges tillstånd att lagra och flisa trädbränsle 25 dygn under året 2015 TVÄRNÖ 6:23 BMN Åhlman & Partners AB BMN Andreas Edenman BMN Roine Gelin BMN Björn Egerfors BMN Christer Falkenberg ÖREGRUND 4:41 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus SNESSLINGE 12:161 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd Påminnelse om föreläggande om komplettering BJÖRNÄS 9:44 om nybyggnad av garage/förråd GRÄSÖ 1:197 Ansökan om bygglov för ändrad användning av carport till gästrum och förråd Upprättad LOT LÅNGALMA 12:11 om tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av komplementhus 25 (26)

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17

Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17 utskriftsdatum: 2015-07-20 Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17 Utgående Datum 2015-07-13 Diarienr. BUN 2014/0048 Diariebtkn. 600 - Allmänt. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(433) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-17.00 Beslutande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Ulf Larsson (c) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2012-08-15 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser.

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Placering Namn Totalpoäng 1 Lars Pettersson 44 2 Torbjörn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund Lag Resultaten Herrseniorer 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund 12805 2 26 Jämtland-Härjedalen Svegs SFK Hans Erlingsson Magnus Eriksson Johan

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Läs betänkande 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 1. Beskattning

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer