Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: ' '; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-04-15...2015-05-12'; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring"

Transkript

1 Postlista 1 av 26 Östhammars kommun Agneta Andersson Urval: - datum: ' '; kategorikod: 'DELB' kategori BMN Patrik Karlström datum ÖSTHAMMAR 5:130 SBN STIFT ÖSTHAMMARSHEM Detaljplan Utgående ÖSTHAMMAR 29:7 Ansökan om planbesked för flerbostadshus, gäller även Östhammar 29:6, 29:8 Beslut om planbesked BMN Per Leif David Gustafsson BMN Hanna Mastad BMN Joakim Ekström BMN Jan Eriksson Strandskyddsdispens BMN Åke Christer Gustafsson BMN Magnus Erik Möllerström BMN Gunilla Cassman Modin ÖREGRUND 19:7 Ansökan om bygglov för fasadändring GAMMELBYN 60:2 LUNDA 16:1 Utgående ERRN RAGGARÖN S: 3 Ansökan om strandskyddsdispens för brygga Dispens 7 kap 18b miljöbalken meddelas ANDERSBY 1:9 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) NOLSTERBY 1:74 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage beviljas (med startbesked) ÖREGRUND 162:18 om tillbyggnad 1 (26)

2 datum kategori BMN Kjell Roger Aspman Strandskyddsdispens 2 av 26 Inkommande ERRN LÅNGALMA 3:37 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage/förråd Dispens 7 kap 18b miljöbalken meddelas BMN Kjell Roger Aspman BMN Lars Erik Agréus BMN Johnny Edin LÅNGALMA 3:37 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) Utgående ERRN IDÖN 1:4 Ansökan om strandskyddsdispens för uthus Dispens 7 kap 18b miljöbalken meddelas ÖREGRUND 70:6 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) BMN Lena Blomqvist Lokaler hygienisk/fysisk behandl, hårv, solarium Utgående NINBRU ÖSTHAMMAR 7:14 enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 BMN Claes-Göran Ahlinder NORRSKEDIKA 15:6 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd med carport beviljas (med startbesked) BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB (Pål Peterson) FORSMARK 6:5 Ansökan om ändring till permanent lov för kontorsmoduler (byggnad 3.V1) beviljas (med startbesked) BMN Patrik Eriksson BMN Lars Erik Agréus BMN Jeffery Svanberg Värmepump ÖREGRUND 101:10 Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av färg från rött till svart beviljas (med startbesked) IDÖN 1:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus beviljas (med startbesked) Utgående ERRN BODA 1:62 Värmepumpinstallation Värmepumpinstallation 2 (26)

3 datum kategori BMN Annelie Carlsson 3 av 26 BJÖRNÄS 4:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod (brygga för båtplats) beviljas (med startbesked) BMN Eriksson, Jan Erik GRÄSÖ 1:136 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus (rivning befintligt) beviljas för ändrad placering av bostadshus Ankargården i Öregrund AB ÖREGRUND 17:7 beviljas (med startbesked) BMN Ulf Widén BMN Sven Moberg BMN Mats Sturaeus BMN Esbjörn Andersson BMN Rune Engström BMN Bo Oskarsson BMN Johnny Edin BMN Gärd Leufstadius ÖREGRUND 163:35 gällande installation av eldstad ED 1:53 om borr av egen brunn STENSKÄR 1:61 gällande installation av eldstad ÖREGRUND 89:6 gällande installation av eldstad FORNBRO 6:5 gällande installation av eldstad SANDIKA 11:53 gällande installation av eldstad ÖREGRUND 70:6 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) SVINNÖ 1:3 gällande installation av eldstad 3 (26)

4 datum kategori BMN Claes Ronnie Andersson 4 av 26 ÖREGRUND 5:30 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage beviljas BMN Tommy Nilsson BMN Eva Ringnell BMN Catharina Johansson BMN Patrik Eriksson SBN Ahlström, Karin BMN Ulf Höglund Rivningslov BMN Jennifer Grahn BMN Folke Frölén SBN NILSSON,BERTIL Förmultningstoalett BMN Anders Hägg Förmultningstoalett MARMA 1:148 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus beviljas MARMA 1:127 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage beviljas ÖSTHAMMAR 40:2 Ansökan om bygglov för ändrad användning (lägenhet till hotell) beviljas (med startbesked) ÖREGRUND 101:10 Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av färg från rött till svart beviljas (med startbesked) PÅLSMORA 3:6 gällande installation av eldstad MARMA 7:16 Ansökan om rivningslov för rivning av bostadshus Rivningslov med startbesked Upprättad SOJA ÖREGRUND 86:1 om nybyggnad av komplementhus Upprättad SOJA ÖSTERBYBRUK 1:382 om nybyggnad av komplementhus Utgående ASTI SANDIKA 8:64 Utgående ASTI KAVARÖ 2:37 Torrtoalet 4 (26)

5 datum kategori SBN ENGEMAR,ANDERS ERIK BMN Per Winblad SBN Gellerstedt,SANDRA ELISABETH ÖREGRUND 115:8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport/förråd (bef bostadshus rivs) Upprättad ABEN LÅNGALMA 14:1 5 av 26 ÖREGRUND 5:22 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 bostadshus(1 bostadshus, se vidare Öregrund 5:37, dnr 2013SBN2798) interimistiskt BMN Sven Arne Hansson BMN Arne Hansson BMN Arne Hansson BMN Bettans Hembageri Tillsynsärenden KLEV 4:37 ALUNDA-SÖDERBY 13:1 ÅL 5:1 Utgående TSFM GIMO 8:2 Rutininspektion Beslut om avgift för extra offentlig kontroll BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB SBN KARLSSON,SANDRA ELISABETH Upprättad MSNM FORSMARK 6:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av personalboende Igelgrundet ÖREGRUND 5:37 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus(se tidigare Öregrund 5:22, dnr 2013SBN2036) interimistiskt BMN Gun Marianne Hallerström GRÄSÖ 1:192 5 (26)

6 datum kategori BMN Agneta Teres Hallerström BMN Karl Emil Joachim Gellerstedt GRÄSÖ 1:380 6 av 26 ÖREGRUND 5:16 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus Thomas Söderlund SBN Andersson, Kjell Andreas BMN Anders Johansson Förmultningstoalett Upprättad NIFO ÖREGRUND 1:2 NORDANGÄRDE 1:47 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd Upprättad MSSG GÅLARMORA 2:13 BMN Jessica Sundlöv (PULZ) Registrering av livsmedelsverksamhet BMN Ankargården i Öregrund AB Utgående TSFM ÖREGRUND 8:1 Registrering av livsmedelsverksamhet juni 2015 Registrering av livsmedelsverksamhet ÖREGRUND 17:7 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) BMN Inge Zakariasson Värmepump BMN Jan Johansson BMN Mats Holmbring BMN Brian Högman Utgående ERRN MORKARLA 9:1 Värmepumpinstallation Värmepumpinstallation NORRBODA 12:7 om nybyggnad av komplementbyggnad (garage och förråd) STENSKÄR 1:104 om nybyggnad av komplementhus RAGGARÖN 3:24 6 (26)

7 datum kategori BMN Josefina Hedin (Vattenfall Eldistribution AB) 7 av 26 BERKINGE 18:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation beviljas (med startbesked) SBN KENNE,ARNE HUGO BMN Jonny Eriksson BMN Gunilla Westerlund BMN Sofia Hedström BMN Öregrunds Båtklubb GRÄSÖ 2:86 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus Ansökan avvisas SNESSLINGE 2:31 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) KAVARÖ 5:4 om tillbyggnad av bostadshus GAMMELBYN 1:108 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport/förråd beviljas ÖREGRUND 5:7 Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall/kontor samt flyttning av mastskjul. Gäller även Öregrund 1:2 beviljas (med startbesked) BMN Josefina Hedin (Vattenfall Eldistribution AB) Strandskyddsdispens Utgående ERRN BERKINGE 18:1 Ansökan om Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation BMN Maria Fogmar BMN Anita Bjellheim Värmepump BMN Håkan Mårtensson VETTSTA 2:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd (bef rivs) Utgående NINBRU BÖRSTILS-SUND 2:76 Värmepumpinstallation Värmepumpinstallation NORRBODA 8:1 7 (26)

8 datum kategori BMN Peter Myhrberg ÖREGRUND 141:1 8 av 26 BMN Hans Olov Pettersson BMN Ann-Britt Högström BMN Gunnar Blombergsson NOLSTERBY 12:1 GRÄSÖ 1:250 BÖRSTILS-SUND 3:44 om tillbyggnad av friggebod till komplementhus BMN STIFT ÖSTHAMMARSHEM BMN Johansson, Hans Joel Jahnors ÖSTHAMMAR 65:5 Ansökan om bygglov för ändrad användning av äldreboende till hem för flyktingbarn KLEV 4:33 Phoebe Mattsson ÖREGRUND 148:15 BMN ÖSTHAMMARS KOMMUN (Mischa Ring) SBN DACKEFORS,LARS GÖRAN GIMO 11:80 Ansökan om bygglov för fasadändring (ommålning) beviljas (med startbesked) KAVARÖ 1:37 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus BMN Peter Borghede BÖRSTILS-SÖDERBY 12:120 om nybyggnad av komplementhus 8 (26)

9 datum kategori BMN Upplands Vedproduktion AB Marklov MARMA 1:135 Ansökan om marklov 9 av 26 BMN Jesper Källman BMN Eriksson,Per UPPSKEDIKA 4:8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus MARMA 2:44 BMN Bäckström, Gudrun Elisabet NORRBODA 2:60 BMN Gustafsson, Lars Erik BMN Sture Lindström BMN MW Holistic Solutions BMN Phoebe Mattsson Rivningslov BMN Sven Erik Patrik Eriksson BMN Hans Nilsson VÄSTERBYN 5:4 ED 3:129 Ansökan om bygglov för fasadändring SNESSLINGE 4:26 Ansökan om bygglov för ändrad användning från Bed & Breakfast till HVB- Hem ÖREGRUND 148:15 om rivning FILMS-ÖSTERBY 9:52 SNESSLINGE 12:216 9 (26)

10 datum kategori BMN Olle Gustafsson BMN Karl Axel Magnus Söderquist BMN Gun Bergström BMN Gun Bergström NOLSTERBY 11:4 ÖREGRUND 5:27 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus NORDANGÄRDE 1:35 Avloppsanordning till slutentank Avloppsanordning till slutentank NORDANGÄRDE 1:35 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten 10 av 26 BMN Mats Lundquist NORRBODA 4:93 om nybyggnad av komplementhus SBN NIRVIN,BO GUNNAR SBN ROSLING,KJELL GUNNAR BÖRSTILS-SUND 2:42 BÖRSTILS-SUND 1:18 - gemensamhetsanläggning BMN Ing-Marie Sölvberg Hästar BMN Jan Fredrik Ling Strandskyddsdispens BMN Sture Persson BMN Sture Persson Upprättad ERRN GOLVSTA 6:4 Ansökan om att få gräva ned självdöd eller avlivad häst Ansökan om att få gräva ned självdöd eller avlivad häst Upprättad ERRN VÄSTERBYN 2:76 Ansökan om strandskyddsdispens för komplementhus Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad GAMMELBYN 82:2 GAMMELBYN 82:2 10 (26)

11 datum kategori BMN Kerstin Elisabet Andersson SPRÖTSLINGE 1:6 11 av 26 BMN Kerstin Elisabet Andersson BMN Bertil Torkel Jönsson BMN Bertil Torkel Jönsson BMN Gunilla Westerlund Strandskyddsdispens SBN ERIKSSON,PETTER /Bygganmälan BMN Tommy Nilsson BMN Jan Olov Hallkvist BMN Claes Ronnie Andersson SPRÖTSLINGE 1:6 ÖSTER-MÖRTARÖ 1:107 ÖSTER-MÖRTARÖ 1:107 Utgående ERRN KAVARÖ 5:4 Ansökan om strandskyddsdispens för BDT-avlopp Dispens erfordras inte RUDDUN 1:8 Ansökan om bygglov för uppförande av bostadshus Slutbevis MARMA 1:148 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus SANDIKA 3:129 om nybyggnad av komplementhus ÖREGRUND 5:30 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB FORSMARK 6:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av personalboende Igelgrundet BMN Lantmäteriet Uppsala län Fastighetsbildning Avstyckning från Snesslinge 3:7 Godkännande av förrättning 11 (26)

12 datum kategori SBN EKLÖF,MALIN MARIE BMN Westerberg, Rasmus Mattias 12 av 26 MARMA 1:151 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus interimistiskt ÖREGRUND 116:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd BMN Peab FU Husbacka AB Tidsbegränsat bygglov ED 23:4 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättande av skylt tidsbegränsat beviljas (med startbesked) SBN NIRVIN,BO GUNNAR SBN BENGTSSON,ANDERS HENRIK Upprättad ABEN BÖRSTILS-SUND 2:42 ED 5:27 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd interimistiskt BMN de Jounge, Åke Bengt Ove BMN Basu, Samar BMN Robert Olofsson NORDANGÄRDE 1:26 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus + inglasad altanp Ansökan avvisas MÅRTENSBODA 1:1 Ansökan om förlängning av bygglov för nybyggnad av bostadshus Påminnelse om föreläggande om komplettering NORRSKEDIKA 21:59 om nybyggnad av komplementhus SBN JANSSON,ANITA SUSANNE FOGHAMMAR 40:3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnation av garage/förråd BMN Jens Svensson ÖSTER-MÖRTARÖ 1:96 Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga Ansökan återtagen 12 (26)

13 datum kategori BMN Vattenfall Eldistribution AB (Milena Benselfelt) 13 av 26 HARGSHAMN 2:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig beviljas (med startbesked) BMN Håkan Ålind BMN Melinda Larsson BMN Bengt Mikael Källmark Värmepump BMN Kaj Lennart Eriksson ÖSTHAMMAR 16:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbod, uppsättande av plank, fasadändring och skärmtak över entré på bostadshus beviljas (med startbesked) GIMO 11:119 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) Utgående ANGPN LÖHAMMAR 1:11 Värmepumpinstallation Delegationsbeslut KELINGE 2:13 BMN Berkinge Bad och Fiskecamp Tidsbegränsat bygglov BERKINGE 18:1 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av två toalettbyggnader tidsbegränsat av säsongskaraktär beviljas (med startbesked) BMN Lennart Annögård ANNÖ 16:1 BMN Ragnhild Margareta Annögård ANNÖ 16:2 BMN Örjan Jansson BMN Thomas Sundell NORRSKEDIKA 9:22 NORRSKEDIKA 15:4 13 (26)

14 datum kategori BMN Andreas Andersson Värmepump Utgående ANGPN NORDANGÄRDE 1:47 Värmepumpinstallation Delegationsbeslut 14 av 26 SBN RAIEND,JAN EVERT BJÖRNÄS 5:46 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och gäststuga interimistiskt BMN Bodils Fotvård Lokaler hygienisk/fysisk behandl, hårv, solarium BMN Studio FJB, Enskild firma Lokaler hygienisk/fysisk behandl, hårv, solarium BMN Torbjörn Hiller Utgående NINBRU MARMA 1:21 Beslut om årlig avgift Bodils fotvård Beslut om årlig avgift rätt org. nr Utgående NINBRU ÖSTHAMMAR 15:16 Beslut om årlig avgift Studio FJB Beslut om årlig avgift (FJB) rätt adress NOLSTERBY 1:115 Avloppsanordning till slutentank BMN Torbjörn Andersson Förmultningstoalett Upprättad MSSG SNESSLINGE 18:32 BMN Jessica Sundlöv (PULZ) Beslut om inplacering i årlig tillsynsavgift BMN Renita Frödin Registrering av livsmedelsverksamhet BMN Bostadsrättsföreningen Hornugglan Tidsbegränsat bygglov BMN Renita Frödin Beslut om inplacering i årlig tillsynsavgift BMN Östhammar kommun Tekniska förvaltningen Utgående TSFM ÖREGRUND 8:1 Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Utgående TSFM BÖRSTILS-SUND 4:34 Registrering av livsmedelsverksamhet Registrering av livsmedelsverksamhet ÖSTHAMMAR 5:137 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av container tidsbegränsat beviljas (med startbesked) Utgående TSFM BÖRSTILS-SUND 4:34 Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Riskklassificering av livsmedelsverksamhet HEMMINGSBY 1:10 gällande installation av hiss 14 (26)

15 datum kategori BMN Lena Rudolfsson (Östhammars kommun, Tekniska förvaltningen) STUMMELBO 1:13 gällande installation av hissar 15 av 26 BMN Hans Gehlin BMN Pierre Jansson BMN Urban Englesson BMN Johan Stefan Nyström BJÖRNÄS 1:34 gällande installation av eldstad ASPÖ 1:3 gällande installation av eldstad MARMA 1:113 gällande installation av eldstad KALLRIGA 1:13 gällande installation av eldstad SBN OKQ8 ÖSTHAMMAR Miljöstörande industri/verksamhet, miljörapporter Utgående NINBRU GAMMELBYN 64:4 om ändring av miljöfarlig verksamhet installation av ny oljeavskiljare om ändring av miljöfarlig verksamhet. Installation av ny OA. BMN Svante Pettersson BMN Christer Gunnarsson BMN Anne-Marie Gustavsson MARMA 2:176 Ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum beviljas (med startbesked) FOGHAMMAR 5:10 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum beviljas (med startbesked) SKÄFTHAMMAR 7:114 Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av bostadshus beviljas (med startbesked) BMN Alimentum Invest AB (Jari Aalto) Värmepump Utgående ANGPN ÖREGRUND 163:46 Värmepumpinstallation Delegationsbeslut 15 (26)

16 datum kategori SBN Anonym Klagomål inom miljöskydd SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Ingrid Orehag Karlsson BMN FORSMARKS KRAFTGRUPP AB Tidsbegränsat bygglov Utgående ANGPN NORRLÖVSTA 10:1 Klagomål angående avverkning av skog och buller Ärendet avslutas SANDIKA 10:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ProjektID:231756) KAVARÖ 2:93 Avloppsanordning till slutentank 16 av 26 FORSMARK 6:20 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler för övernattning till och med BMN Ulf Höglund SBN Sven-Inge Ervenhag BMN Mats Holmbring MARMA 7:19 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage och förråd beviljas (med startbesked) ED 18:3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus (nytt uterum) Slubesked STENSKÄR 1:104 om nybyggnad av komplementhus BMN Vattenfall Eldistribution AB Strandskyddsdispens BMN Boda Bryggsamfällighetsförening Strandskyddsdispens BMN Mats Danielsson (c/o Orbion Consulting AB) Strandskyddsdispens Upprättad ERRN HÄLSINGEN 1:1 Ny mark-, sjökabel, kabelskåp samt underhåll av bef.luft Ansökan om strandskyddsdispens för ny mark-, sjökabel samt underhåll av bef. luftledning Upprättad ERRN ÖSTHAMMAR GA: 1 Ansökan om strandskyddsdispens för bryggdäck Ansökan om strandskyddsdispens för bryggdäck Upprättad ERRN FORSMARK 3:45 Ansökan om strandskyddsdispens för Flagpole Ansökan om strandskyddsdispens för Flagpole 16 (26)

17 datum kategori BMN Nils Sjöstrand Strandskyddsdispens SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB BMN STIFTELSEN ÖSTERBYBRUKS HERRGÅRD Upprättad ERRN SANDIKA 2:8 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad ED 23:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation SÖDERHARG 15:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av den gamla Utgående NIFO Ansökan om bygglov för ändrad användning 17 av 26 BMN Kjell Rosling BÖRSTILS-SUND 1:18 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum SBN Andreas Andersson NORDANGÄRDE 1:47 BMN Mats Sturaeus BMN Jonathan Warner BMN Tobias Berggren STENSKÄR 1:61 om tillbyggnad om tillbyggnad BJÖRNÄS 11:13 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage beviljas BMN Ronnie Andersson (Bilteam i Östhammar AB) GAMMELBYN 63:1 Ansökan om bygglov för fasadändring, ny takplåt, nya portar och skyltar 17 (26)

18 datum kategori BMN Peter Hillbom BMN SVARTBÄCKS BYGGSERVICE AB (Anders Jansson) Upprättad NIFO BÖRSTILS-SUND 2:30 om nybyggnad av komplementhus SVARTBÄCK 1:50 18 av 26 Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri och lagerlokal beviljas (med startbesked) BMN Christer Fliesberg Förmultningstoalett BMN Erik Thorén BMN Jonas Eklöf BMN Niclas Westin Förmultningstoalett Upprättad MSSG ACKARBY 1:16 BÖRSTILS-LÄNSÖ 1:33 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus beviljas (med startbesked) MARMA 1:125 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus beviljas SANDIKA 11:59 BMN Katarina Kölare Förmultningstoalett Utgående VALDE 2:5 ABEN SBN JEDEBÄCK LINDBERG,YLVA J M Förmultningstoalett BÖRSTILS-LÄNSÖ 1:109 BMN Annika Margareta Parck Förmultningstoalett Utgående TUSKÖ 4:23 ABEN SBN Michael Forslund LÅNGRÖRSVRETEN 1:1 18 (26)

19 datum kategori SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB 19 av 26 BUDDBY 1:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 79726) BOSSARBY 1:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 32803) MYRA 1:23 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation NS RAGNARBY 1:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 64936) Peter Hillbom Upprättad NIFO BÖRSTILS-SUND 2:30 SBN Vattenfall Eldistribution AB SBN Vattenfall Eldistribution AB Upprättad MSNM ACKARBY 1:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 88564) ACKARBY 1:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (NS 40643) BMN Evelina Holm SBN Neova AB BMN Peter Fagerlund GIMO 8:111 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage ÖSTHAMMAR 22:18 Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral för leverans av fastighetsvärme ( 2 container innehållande pelletspanna, oljepanna och pelletssilo) SANDIKA 3:202 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus med garage och förråd 19 (26)

20 datum kategori SBN Persson,Artur och Birgit SBN BLOMQVIST,INGER GAMMELBYN 1:121 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage interimistiskt YTTERSBY 5:25 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Upphävande av beslut 20 av 26 BMN Christer Svärd BMN CustinaX Fastigheter AB BMN Anders Arneklint BMN Lolita Eriksson BMN Nils Cidh Miljöskydd i jordbruk BMN Forsmarks Kraftgrupp AB RAGGARÖN 10:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage beviljas (med startbesked) ÖSTHAMMAR 50:3 Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostadshus beviljas (med startbesked) VÄSTERBYN 2:14 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av friggebod till komplementbyggnad ÖSTERBYBRUK 1:413 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus, garage och förråd beviljas Upprättad ERRN KELINGE 1:9 Miljötillsyn lantbruk Beslut om avgift FORSMARK 6:5 Ändring av bygglov se ärende BN beviljas (med startbesked) SBN Stora Risten Fisk AB Miljöstörande industri/verksamhet, miljörapporter Utgående ANGPN ÖREGRUND 163:8 Föreläggande om att inkomma med uppgifter Påminnelse BMN Niina Johansson ÖSTHAMMAR 11:8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus beviljas (med startbesked) 20 (26)

21 datum kategori BMN Eva Ekman ALUNDA 1:72 gällande installation av eldstad 21 av 26 BMN Markus Patel GOLVSTA 6:2 gällande installation av eldstad BMN Öregrunds Golfklubb Kemiska produkter / Cisterner Upprättad ERRN BJÖRNÄS 2:11 Ansökan om att få sprida kemiska bekämpningsmedel på golfbana om spridning av bekämpningsmedel på golfbana BMN de Jounge, Åke Bengt Ove Strandskyddsdispens BMN Karin Palm Övriga Hälsoskydd BMN Karin Palm Övriga Hälsoskydd SBN Hargs Hamn AB Luft, vatten, mark BMN Erik Florén Upprättad ERRN Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad Upprättad ERRN ÖSTERBYBRUK 1:60 Djur inom detaljplanelagt område, minigris Djur inom detaljplanelagt område Upprättad ERRN ÖSTERBYBRUK 1:60 Djur inom detaljplanelagt område, minigris Beslut om avgift Upprättad THELE Utvidgning av befintlig farled till Hargshamn samt muddring (Farledsfördjupning och muddring)tidigare ärende 2008-MHN0676, M I hängmapp i arkivet Ärendet avslutas SKÄFTHAMMAR 7:188 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd beviljas (med startbesked) SBN OHLSSON,INGER SBN KARLSSON,KURT LENNART LÅNGALMA 9:11 ändring Utgående ASTI YTTERSBY 2:21 Avloppsanordning till sluten tank 21 (26)

22 datum kategori BMN Mari Ekh Upprättad NIFO SNESSLINGE 12:179 om nybyggnad av komplementhus 22 av 26 BMN Lasse Ahlgren BMN Lanor restaurang AB Tillsynsärenden BMN Lanor restaurang AB Tillsynsärenden BMN Jens Svensson BMN Bilteam i Östhammar AB SBN SJÖGREN,KJELL ALGOT BMN Larsson, Karl Andreas BMN Werner Skallus SBN Östman, Kurt Elof FILMS-ÖSTERBY 3:15 Ansökan om bygglov för fasadändring beviljas (med startbesked) Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 7:14 Rutininspektion Beslut om avgift för extra offentlig kontroll Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 7:14 Rutininspektion Upphävande av förbud ÖSTER-MÖRTARÖ 1:96 om nybyggnad av komplementhus GAMMELBYN 63:1 Ansökan om bygglov för fasadändring, ny takplåt, nya portar och skyltar beviljas (med startbesked) GAMMELBYN 1:133 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus och garagebyggnad Protokoll arbetsplatsbesök ÖREGRUND 84:6 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus beviljas (med startbesked) ÖSTHAMMAR 44:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och rivning av befintlig friggebod beviljas (med startbesked) Utgående AHN DYVLINGE 1:19 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus Skrivelse återtagande av ansökan 22 (26)

23 datum kategori SBN BÄCKSTRÖM,ANDERS 23 av 26 ÖREGRUND 80:8 Ansökan om rivningslov för rivning av befintlig gäststuga och förråd samt bygglov för nybyggnad av gäststuga och förråd/garage BMN Micha Ring BMN Gunnar Blombergsson BMN Werner Skallus BMN Urban Berg Andersson KÄBBODA 3:17 Ansökan om bygglov för fasadändring (ommålning), förskolan Granen beviljas (med startbesked) BÖRSTILS-SUND 3:44 om tillbyggnad av friggebod till komplementhus ÖSTHAMMAR 44:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och rivning av befintlig friggebod Förslag till kontrollplan GIMO 11:85 Ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum beviljas (med startbesked) BMN Socialförvaltningen (Solbacken HVB) Registrering av livsmedelsverksamhet Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 65:5 Registrering av livsmedelsverksamhet Beslut om registrering av livsmedelsverksamhet BMN Thomas Malmberg MARMA 2:22 om tillbyggnad av bostadshus (inglasad altan) BMN Socialförvaltningen, Östhammar Beslut om inplacering i årlig tillsynsavgift BMN Anders Johansson BMN Joakim Jansson Utgående TSFM ÖSTHAMMAR 65:5 Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Riskklassificering av livsmedelsverksamhet Upprättad MSSG GÅLARMORA 2:13 (ändring) Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten VÄSTERBYN 1:38 Avloppsanordning till slutentank Avloppsanordning till slutentank 23 (26)

24 datum kategori SBN Carlebris, Lena-Karin Upprättad MSSG RAGGARÖN 6:3 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten 24 av 26 BMN Josef Vidström ÖREGRUND 8:33 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus BMN Ronnie Alexander Svensson Wahlstrand BMN Eriksson, Per Sven Mikael SBN LÖVH,LENNART SBN HÖSTEDT, LEIF ALLAN SBN KÄLLMARK,BENGT SBN TELL,PER-OLOF ÖSTERBYBRUK 1:229 om tillbyggnad av uterum TVÄRNÖ 7:3 Upprättad ABEN YTTERSBY 2:36 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avgift debiteras ej för detta ärende. YTTERSBY 2:35 Avgift debiteras ej för detta ärende. RAGGARÖN 2:9 Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten Avgift debiteras ej för detta ärende. YTTERSBY 5:1 Avgift debiteras ej för detta ärende. BMN Åkerlind, Bo Göte NORRBODA 4:83 SBN Örjan Nilsson GRÄSÖ 1:9 Ärendet avslutas BMN Credentia AB - och adressättning Utgående PEPN Gatunamn inom Klackskär etapp 1 Gatorna inom Klackskär etapp 1 ges namnen Terrilörsgatan och Alörsgatan 24 (26)

25 datum kategori BMN STIFT ÖSTHAMMARSHEM 25 av 26 MARMA 1:42 Ansökan om bygglov för fasadändring, byte av platt tak till sadeltak på sophus/cykelförråd BMN Maria Fogmar VETTSTA 2:3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd (bef rivs) Ansökan återtagen SBN SKOGHAMMAR,FRANS PONTUS MARTIN BMN Hans Andersson Recycling Göteborg AB Miljöstörande industri/verksamhet, miljörapporter SBN GUSTAFSSON,JAN PETER Upprättad ASTI GOLVSTA 4:3 se dnr 2014SBN0250 Utgående ANGPN UPPSKEDIKA 4:15 om ändring av villkor Sökanden ges tillstånd att lagra och flisa trädbränsle 25 dygn under året 2015 TVÄRNÖ 6:23 BMN Åhlman & Partners AB BMN Andreas Edenman BMN Roine Gelin BMN Björn Egerfors BMN Christer Falkenberg ÖREGRUND 4:41 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus SNESSLINGE 12:161 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd Påminnelse om föreläggande om komplettering BJÖRNÄS 9:44 om nybyggnad av garage/förråd GRÄSÖ 1:197 Ansökan om bygglov för ändrad användning av carport till gästrum och förråd Upprättad LOT LÅNGALMA 12:11 om tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av komplementhus 25 (26)

DELEGATIONSBESLUT. Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-05-13...2015-06-09'; Händelsekategorikod: 'DELB'

DELEGATIONSBESLUT. Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-05-13...2015-06-09'; Händelsekategorikod: 'DELB' Postlista Sidan 1 av 34 Östhammars kommun 2015-06-10 Agneta Andersson Urval: Händelse - : '2015-05-13...'; kod: 'DELB' Händelse BMN-2015-1163 2015-05-13 Rovsättra Jord & Skog (Per-Olof Pettersson) ROVSÄTTRA

Läs mer

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus (altan)

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus (altan) Delegationslista Sidan 1 av 21 Östhammars kommun 2015-11-12 Urval: Händelse - : '2015-10-14...2015-11-11'; Status: 'ALLM'; kod: 'DELB'; Avdelningskod: 'bmn' Agneta Andersson Händelse BMN-2015-185 Lundgren,

Läs mer

Postlista Sidan 1 av 24 Östhammars kommun 2015-03-17 Urval: Händelse - : '2015-02-06...2015-03-16'; Status: 'ALLM'; kod: 'DELB' Agneta Andersson Händelse BMN-2015-131 Ax, Erik Daniel 2015-02-06 GRÄSÖ 1:135

Läs mer

Ändringar i delegationsordning för Bygg- och miljönämnden

Ändringar i delegationsordning för Bygg- och miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 1 BMN 134/2015 Sidan 1 av 10 Bygg- och miljöförvaltningen Niclas Ekstrand Datum Dnr Sid 2015-09-23 BMN2015-2437 1 (10) Bygg- och miljönämnden Ändringar i delegationsordning för

Läs mer

2016 2017 2018 Planerad kontroll 1200 kr 1300 kr 1410 kr Extraoffentlig kontroll 1100 kr 1200 kr 1310 kr

2016 2017 2018 Planerad kontroll 1200 kr 1300 kr 1410 kr Extraoffentlig kontroll 1100 kr 1200 kr 1310 kr Bygg- och miljönämnden Datum Dnr Sid 2015-09-11 BMN-2015-1853 1 (3) Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder, Östhammars kommun Antagen av KF 149/2009, samt revidering efter KFs

Läs mer

Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-03-17...2015-04-14'; Händelsekategorikod: 'DELB'

Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-03-17...2015-04-14'; Händelsekategorikod: 'DELB' Postlista Sidan 1 av 51 Östhammars kommun 2015-04-15 Agneta Andersson Urval: Händelse - : '2015-03-17...2015-04-14'; kod: 'DELB' Händelse Anders Jansson 2015-03-17 Utgående NIFO ÖSTHAMMAR 59:12 SBN-2014-383

Läs mer

Ledning Ekonomisk uppföljning Vi forsätter att utveckla uppföljning och prognoser. Vi saknar idag system för att jobba med prognoser.

Ledning Ekonomisk uppföljning Vi forsätter att utveckla uppföljning och prognoser. Vi saknar idag system för att jobba med prognoser. Verksamhetsplan 2015 för Bygg- och miljönämnden - Uppföljning januari - juni Dnr: BMN2015-143, Sida 1(4) 2015-08-14 Verksamhet Aktivitet Kommentar Uppföljning Status Administration och Färdigställande

Läs mer

Kl 09:15 OBS TIDEN. Innehållsförteckning

Kl 09:15 OBS TIDEN. Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-03-19 1 (25) Till ersättare för kännedom KALLELSE Nämnd Bygg- och miljönämnden Datum och tid 2015-03-25 Kl 09:15 OBS TIDEN Plats Kommunkontoret

Läs mer

Verksamhetsmål 2015 Uppföljningsraport

Verksamhetsmål 2015 Uppföljningsraport RAPPORT Bilaga 1 BMN 21/2016 Sidan 1 av 3 Bygg- och miljöförvaltningen Camilla Olsson Datum Dnr Sid 2016-01-26 SBN2015-139 1 (3) Verksamhetsmål 2015 Uppföljningsraport Uppföljning av styrtal Nämndens mål

Läs mer

Avloppsanordning med ansluten vattentoalett - gemensamhetsanläggning Föreläggande om utsläpp av urin till BDT-anläggning

Avloppsanordning med ansluten vattentoalett - gemensamhetsanläggning Föreläggande om utsläpp av urin till BDT-anläggning Delegationslista Sidan 1 av 24 Östhammars kommun 2016-11-09 Urval: Händelse - : '2016-10-13...2016-11-08'; Status: 'ALLM'; kod: 'DELB'; Avdelningskod: 'bmn' Agneta Andersson Händelse BMN-2016-1303 2016-10-13

Läs mer

Anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 Förbud för tatueringsverksamheten Frisör Jocke

Anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 Förbud för tatueringsverksamheten Frisör Jocke Delegationslista Sidan 1 av 23 Östhammars kommun 2016-09-15 Urval: Händelse - : '2016-08-18...2016-09-14'; Status: 'ALLM'; kod: 'DELB'; Avdelningskod: 'bmn' Agneta Andersson Händelse BMN-2015-2002 2016-08-18

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2013-06-04-2013-08-12

Delegationsbeslut Perioden 2013-06-04-2013-08-12 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 11 Beviljad HOLM 1:15 Jonny Hjelm Ny anläggning 2013-06-14 12 Beviljad LINDERYD 1:6 Pär och Ulrika Oskarsson Ny anläggning 2013-06-14 13 Beviljad VÄRNÄS 1:7 Lena

Läs mer

Tillsynsbehovsutredning 2016-2019

Tillsynsbehovsutredning 2016-2019 Bilaga 1 BMN 48/2016 Sidan 1 av 11 BMN-2016-578 Bilaga XX, SBN XXX/2014 2015BMN0151 Tillsynsbehovsutredning 2016-2019 För Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljöförvaltningen, 2016-03-31 Bilaga 1 BMN 48/2016

Läs mer

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus. Anmälan enligt miljöprövningsförordningen

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus. Anmälan enligt miljöprövningsförordningen Delegationslista Sidan 1 av 27 Östhammars kommun 2016-05-19 Urval: Händelse - : '...2016-05-18'; Status: 'ALLM'; kod: 'DELB'; Avdelningskod: 'bmn' Agneta Andersson Händelse BMN-2016-330 Göran Eriksson

Läs mer

Bilaga 1 BMN 99/2016 Sidan 1 av 1

Bilaga 1 BMN 99/2016 Sidan 1 av 1 Bilaga 1 BMN 99/2016 Sidan 1 av 1 Bygg och miljöförvaltningen Internkontroll 2016, Uppföljning 160101 160531 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Läs mer

Ansökan om bygglov för uppsättande av skylt. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus

Ansökan om bygglov för uppsättande av skylt. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus Delegationslista Sidan 1 av 31 Östhammars kommun 2015-12-09 Urval: Händelse - : '2015-11-12...2015-12-08'; Status: 'ALLM'; kod: 'DELB'; Avdelningskod: 'bmn' Agneta Andersson Händelse BMN-2015-1807 Östhammars

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2014-10-07-2014-11-10

Delegationsbeslut Perioden 2014-10-07-2014-11-10 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 35 Beviljad GRIGGATORP 1:14 Lundgren, Bengt Göran Gunnar Ändring av anläggning 2014-10-08 36 Beviljad SKÄRSHULT 1:10 Gunnarsson, Karl Åke Ny anläggning 2014-10-10

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Frick -12,3 59,7 HANSSON, Gustav FRICK, Sophia 2 Johansson / Johansson -11,3 60,7 JOHANSSON, Gabriel JOHANSSON, Lars-Olof 3 Åberg / Gustafsson -9,3 62,7 ÅBERG, Arvid GUSTAFSSON, Oscar 4 Wagner

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16.

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Dagens högsta sammanlagda resultat på tre starter oavsett klassindelning. Föreningens medaljer till Dagens skyttar: Guld Roger Björkman

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Johansson Görgen Futurum IF 0 79 T2 Wiik Jan Korpen Saab 0 80 T2 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 80 T4 Petersson Magnus Futurum IF 0 82 T4 Thörnkvist

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, saba68@gmail.com Bohuslän/Dal Isberg Hans-Martin hans-martin.isberg@edu.borlange.se Dala/Gävleborg Andersson Ulf, ulfmax@hotmail.com Göteborg Beckman Emil, emil@beckau.se

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Sidan uppdaterades

Sidan uppdaterades x Andersson Bengt 84294 Sveg Andersson Håkan 84233 Sveg ANDERSSON JAN 84294 SVEG Andersson Lina 84294 SVEG x ANDERSSON MIKAEL 84294 SVEG x x AXELSSON DAN 84292 SVEG Bengtson Yasmine 842 33 Sveg x x Bergström

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004 Vapengrupp A 1 Anders Hagberg Mora Skg 49 46 48 49 46 49 50 337 46 48 46 140 477 S 2 Bo Simu Sandvikens Psk 46 48 49 50 45 46 47 331 48 47 47 142 473 S 3 Jan Helghe Atlas Copco Pk 48 48 48 49 50 44 46

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-02-05 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 13 februari 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-04-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Herrsenior 1 Johan Axelsson Trosa AFK Södermanland 21 1388 1 980 10 1098 13 3466 24 2 Peter Eriksson Tunabygdens SFK Dalarna 10 296 20 1646 3 1710 4 3652 27

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Sannaosta 2007 Preliminärt resultat Karlstad den 23 november 2007 Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Resultat Sannaosta 2007-11-24 C-vapen 1 Tobias Wikberg C3 Älvenäs PK 48 32 29 S 2 Martin

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar Kretsfält 2 och KrM C Östhammar 2012-04-22 Vapengrupp A 1 Robert Andersson Upsala Sportskyttklubb 5 5 5 5 6 6 6 5 43 / 2313 2 Emil Månsson Hallstaviks PSK 5 6 6 6 5 5 5 4 42 / 2324 3 Mats Köpsen F 16 SF

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08.30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-31 1 (25) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer