MER ÄN BARA PRODUKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MER ÄN BARA PRODUKTER"

Transkript

1 MER ÄN BARA PRODUKTER

2 WashEye mer än bara produkter WashEye är inte bara ett produktvarumärke utan även ett koncept som vänder sig gentemot våra fordonstvättkunder. Det kan vara verksamheter med maskintvättar, GDStvättar/hallar eller verksamheter som bara använder enstaka kemikalier. Det går en röd tråd igenom konceptet som enkelt och tydligt sammankopplar drift, produkt och redovisning (egenrapporter). BEHOVSANALYS Analysen är en kostnadsfri tjänst och ger förslag på produkter och eventuella förbättringsåtgärder. För att ge förslag på en rationell och säker drift ser vi över anläggningens utrustning, arbetssätt/metodik samt arbetsmiljö. INSTALLATION För att uppnå bästa resultat och ekonomi är det viktigt att installation av kemikalier görs rätt. Installation och inställning av doseringsutrustningar säkerställer rätt blandning, resultat och ekonomi. I samband med installationen gör vi en komplett uppmätning av kemikalieförbrukningen. Resultatet tillsammans med information om vilka produkter, doseringar/förbrukningar och inställningar som uppmätts dokumenteras i en installationsrapport, där även driftskostnader finns specificerade. UTBILDNING Utifrån ditt behov genomför vi både teoretiska och praktiska utbildningar. Alltifrån kurser hos dig för att förstå de kemiska produkternas funktion till specialutbildningar i våra utbildningslokaler i Helsingborg. PRODUKTER I det kompletta produktsortimentet finns: traditionella produkter högkoncentrerade produkter produkter för reningsverk produkter för hallrengöring och skyddsbeläggning produkter som klarar Kemikaliesvepets miljökrav klimatneutraliserad avfettning Det koldioxidtillskott som skapas under hela produktens livscykeln, från råvara till färdig produkt inklusive transporter och emballage, har vi valt att frivilligt klimatkompensera genom att investera i projekt som förhindrar utsläpp av motsvarande mängd koldioxid. I produktsortimentet finns även ett Bagin-Box system där merparten av förpackningarna har ett högkoncentrerat innehåll vilket innebär minskade transportutsläpp och lägre klimatpåverkan. Bag-in Box systemet är ett användarvänligt, bekvämt och smidigt sätt att sköta kemikaliehanteringen på tvättanläggningen. Systemet består av dubbla kemikaliekärl, som ansluts till befintlig doseringsutrustning kempumpar. För de kunder som önskar traditionella förpackningar såsom dunkar och fat finns även de högkoncentrerade produkterna i sådana förpackningsstorlekar. De rengörande produkterna uppfyller EU-direktivet 648/2004. E-RAPPORTER De som köper våra fordonsprodukter har tillgång till vårt webbaserade e-rapportsystem. Tjänsten är kostnadsfri och i systemet kan du följa dina inköp och din kemikalieförbrukning under en längre period. Du tar dessutom lätt fram kemikalielistor, säkerhetsdatablad, skyddsblad samt produktbeskrivningar för just de produkter du använder. Tjänsten e-rapporter är ett utmärkt hjälpmedel när det är dags för miljöredovisningen till miljömyndigheten i din kommunen. RÅDGIVNING Vi har en stor stab av kunniga medarbetare som kan svara på dina frågor. Vi samarbetar dessutom med företag som jobbar i närliggande brancher. SUPPORT Om du behöver hjälp med något som har med våra kemikalier att göra så är ett sådant ärende för oss höprioriterat.

3 Installation! För att nå ett bra resultat, lägre förbrukning, lägre kostnad och lägre miljöpåverkan är det viktigt att din tvättanläggning är rätt inställd. Det kan vi hjälpa dig med! För att uppnå bästa resultat och ekonomi är det viktigt att installation av kemikalier görs rätt. Installation och inställning av doseringsutrustningar säkerställer rätt blandning, resultat och ekonomi. I samband med installationen gör vi en komplett uppmätning av kemikalieförbrukningen. Resultatet tillsammans med information om vilka produkter, doseringar/förbrukningar och inställningar som uppmätts dokumenteras i en installationsrapport, där även driftskostnader finns specificerade.

4 CO2 kompenserade produkter Som det första företaget i Respect s program för klimatintegrerad produktutveckling, levererar vi nu klimatkompenserat biltvättmedel till fordonsindustrin! Som en naturlig fortsättning på vårt miljöarbete ville vi ta fram ett nytt tvättmedel och göra det så klimatneutralt som möjligt. Istället valde vi att utifrån ett klimatneutralt perspektiv titta på befintliga produkter i vårt sortiment TwinZip HD och Twin- Zip Alkaline2. TwinZip HD är en högkoncentrerad alkalisk komponent och TwinZip Alkaline 2, en högkoncentrerad baskomponent som vid blandning blir ett kraftfullt fordonstvättmedel av allroundkarraktär. RESPECT Till vår hjälp att göra beräkningarna valde vi Respect. De har under 2000-talet samlat ett unikt nätverk av världens ledande politiker, företag och organisationer kring utvecklingen av marknadsekonomiska och värdebaserade strategier. Respect har också utvecklat standardiserade verktyg för att effektivisera och utvärdera hållbara klimatåtgärder. Respect gjorde en livscykelanalys av alla ingående råvaror i produkterna inkluderat emballage. För varje ingående råvara fastställde man: Vad är ursprungsmaterialet? Hur mycket energi och vilken typ av energi som går åt för tillverkningen? Hur långt transporteras de och med vilket transportslag innan de når Lahega? Hur mycket energi går åt på Lahega för att tillverka produkten? Hur transporteras de till slutkund? Hur hanteras tomemballaget? RESULTATET Resultatet av kartläggningen innebär att för varje bil som tvättas med vår produkt sker ett koldioxidtillskott med 153 g. Det är 32% mindre än med ett konventionellt alkaliskt tvättmedel, Autosafe 648, där koldioxidtillskottet per tvätt är 228 g. Det årliga samlade koldioxidtillskott som uppkommer genom vår försäljning av produkterna, kompenserar vi genom att investera i projekt som förhindrar utsläpp av motsvarande mängd koldioxid. På så sätt blir vår produkt klimatkompenserad. Sedan 2008 investerar vi i ett projekt i Indien där el produceras från jordbruksavfall. ANDRA MILJÖINSATTSER Oftast lyckas vi omformulera recepturerna ett par år innan de skarpa lagförslagen träder i kraft. Givetvis med bibehållen kvalité och effekt. Följande projekt kan nämnas: NTA en komplexbildare som ligger för ommärkning. Förslaget träder i kraft under Vi ändrar våra recepturer under hösten Katjoner i enlighet med EU-direktivet 648/2004 (Detergentförordningen) har vi omformulerat den till en lätt nedbrytbar tensid. Risk- och utfasningsämnen de egenskaper som utgör urvalskriterierna speglar delmål 3 och 4 i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Nitrifikationshämning ett mått på hur snabbt komponenterna bryts ned i kommunernas reningsverk. Här har ett gediget arbete genomförts där alla råvaror i samtliga våra recepturer genomgått en test för att se till att de klarar av att brytas ner i de kommunala reningsverken. REACH ett nytt fördrag inom EU som kontrollerar de kemiska substanser som finns inom EU. Fördraget ställer stora krav på tillverkare att registrera de kemiska substanser man hanterar. Vi har arbetat med detta under drygt ett år och är väl rustade inför de kommande kraven. CO2 COMPENSATED

5 Bag-in-box WashEye Bag-in-box system är ett användarvänligt system för att på ett bekvämt och smidigt sätt sköta kemikaliehanteringen på din tvättanläggning. Systemet består av lätthanterliga kärl som ansluts till befintliga doseringsutrustningar och kempumpar. Varje uppsättning levereras med dubbla kärl; dels för säkerhet och dels för att få en behaglig arbetshöjd. På översta kärlet finns ett lock där placering och tömmning av förpackningen sker. Med Bag-in-box förpackningen får du: Enklare hantering Återförslutbara förpackningar Effektiv återvinning Färgkodade etiketter Superkoncentrerade tvättprodukter Med Bag in box förpackning slipper du: Tunga lyft (fat och dunkar) Svårhanterligt tomemballage Söl och spill vid byte Lufta kempumpar Svinn i form av rester i förpackningen Volymkrävande kemikalielager Enkel påfyllning utan spill 1 2 Påfyllning från Bag-in-Box Boxarna har en färgkodad etikett som ska matcha etiketten som sitter på tunnan. 1. Öppna boxen genom en enkel tryckning på perforeringen. 2. Lyft fram kapsylen och fäst den i kanten av kartongen. 3. Öppna locket och dra försiktigt ut skyddslocket. 4. Markeringen som sitter på kartongen skall vara neråt. 5. Sätt nu boxen snett emot klacken som sitter fast på locket. 6. Höj kartongen i handtagen, nu kommer det att börja rinna. 7. Klart! När tömningen är klar sätter du på locket och drar ut innerpåsen. Släng sen påsen i brännbart avfall och kartongen i pappers-återvinningen.

6 Skyddsbeläggning tvätthall Snabbt, enkelt och effektivt Alla är nog överens om att en ren tvätthall ger nöjdare kunder som i sin tur leder till ökad försäljning. Ändå brister det oftast i underhållet tack vare att: Det är tidsödande Det kräver tuffa tvättmedel Det är tråkigt Man är osäker (saknar utbildning) Med detta som utgångspunkt har vi utvecklat ett underhållssystem för tvätthallar som heter Serit och: Är enkelt att använda Spar tid Har hög kvalité Fungerar till reningsverk Ger bättre ekonomi SÅ HÄR GÖR MAN För att uppnå bästa resultat förtvättas ytan först med någon av våra kallavfettningar för att avlägsna olja, asfalt och tjära. Sedan löser man upp vanlig samt fetare smuts med Serit TM Kombi, ett kraftfullt grovrengöringsmedel för manuell golv- och väggrengöring. Som sista steg i den rengörande processen använder man efter att noga sköljt (neutraliserat) Serit Special TM. Serit Special tar effektivt bort eventuella kalkbeläggningar och oxidbildningar vilka är vanligt förekommande på väggarna. Vid behov bearbetas de smutsade ytorna med borste. Efter rengöringen skyddar man ytan med Serit TM Protect. Medlet fördelas jämnt nedifrån och upp med lågtrycksspruta. Serit TM Protect är en tålig smuts- och vattenavvisande transparent termoplastisk film med god UV-resistens. Serit TM Protect kan även läggas på portar samt tvättmaskin. Efter ca tvättar är det dags att återbehandla ytorna genom att först ta bort skyddsfilmen med Serit TM Remover och sedan skydda med Serit TM Protect.

7 WashEye e-rapporter Ett verktyg för egenkontroll som spar tid och förenklar dina rapporter till tillsynsmyndigheten. Som vår kund får du tillgång till ett användarvänligt, internetbaserat verktyg som både sparar tid och förenklar dina rapporter till tillsynsmyndigheten. Tjänsten som är kostnadsfri hjälper dig även att ta kontroll över tvättkostnad och kemikalieförbrukning. Genom att logga in på får du en automatisk uppdaterad totalöversikt och kostnadsuppföljning av: Dina inköp Din kemikalieförbrukning Din kemikalielista Produkternas säkerhetsdatablad, skyddsblad och produktbeskrivning NÅGRA FUNKTIONER Ditt konto Du loggar in på ditt konto med användarnamn och lösenord som du får från oss eller våra sammarbetspartners. Väl inloggad i WashEye kan du byta till ditt egna lösenord. Tvättstatistik I WashEye kan du lägga in antal tvätt, vattenförbrukning, tömning av slam/olja och farligt avfall. Förbrukning Du kan se information för 1, 3 eller 12 månader och välja information om tvättkemikalier eller vattenreningskemikalier. Produkter Genom att klicka på produktens artikelnummer får du en produktbeskrivning. Du kan även öppna produktens säkerhetsdatablad och skyddsblad. Dessa uppdateras automatiskt av oss och kan skrivas ut vid behov. Kemikalielistor Du kan på ett enkelt sätt välja period och om du vill ha information på samtliga produkter eller endast tvättprodukter. Under kemikalielistor får du fram bl.a. R- fraser, klassning, vikt & antal. Informationen uppdateras automatiskt. Rapporter Du väljer om du vill ha det på skärm eller utskrivet. Dokument Du kan lägga upp egna filer som t.ex. kemikalierapport eller biltvättsmanual via din dator. Orderhistorik Här får du fram info om vad du köpt från Lahega Kemi under vald period.

8 Kontaktpersoner Dan Viberg Försäljningschef Fordon & Industri Dennis Alexis Key Account Manager Fordon Marcus Anderberg Key Account Manager Fordonsvård Torbjörn Ljungqvist Product Account Manager Fordon Leif Elofsson Applikationstekniker Sonny Wadström Applikationstekniker Per Marklund Representant Skellefteå Magnus Fredin Representant Örnsköldsvik Anders Johansson Representant Gävle Lars Holmberg Representant Karlstad Marcus Svedlindh Representant Eskilstuna Tony Jägerholm Representant Stockholm Mikael Larsen Representant Göteborg/Bohuslän Kennet Davidsson Representant Jönköping/Skaraborg Krister Settergren Representant Halmstad Sonny Olsson Representant Värnamo Mathias Einarsson Representant Malmö Lahega Kemi AB Makadamgatan 16 Box 13073, Helsingborg Telefon: , Telefax: WE-Koncept Brosc-Sve P1601 j7

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

WEBKONTO MED WEBSHOP

WEBKONTO MED WEBSHOP WEBKONTO MED WEBSHOP September 2013 släppte vi våra uppdaterade siter lahega.se och liv.eu tillsammans med de nya lahega.com, autorange.se, prorange.se och washeye.se. I samma stund startade vi arbetet

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre Swep Städsystem Bäst har blivit ännu bättre Inget slår Swep! Mer än 40 års framgång är ingen slump. Redan när Swep lanserades var succén omedelbar, och marknadens första för-preparerade moppsystem satte

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten #110 VVS Grossist AB Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten Så ska RSK-databasen bli bättre Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Vallgatan 19 411 18 Göteborg Orgnr: 969680-5036 Tel: 031-360 76 75 Mail: info@ebson.se Web: www.ebson.se

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för detalj- och dagligvaruhandeln SoftOnes affärssystem är utvecklat

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Företagspresentation Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion 2 Du är till för dina gäster. Vi är till för dig.

Läs mer

Till dig som vill göra din verksamhet mer lönsam

Till dig som vill göra din verksamhet mer lönsam Till dig som vill göra din verksamhet mer lönsam Würth hela vägen Industri / underhåll Vi ser till att du kan tjäna mer pengar på att göra det du är bäst på Med vårt helhetskoncept får din firma bättre

Läs mer