LÄNGRE KURSER OCH UTBILDNINGAR Linköpings universitet Doktorandstudier i statsvetenskap, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNGRE KURSER OCH UTBILDNINGAR Linköpings universitet Doktorandstudier i statsvetenskap, 2013"

Transkript

1 CURRICULUM VITÆ PERSONLIG INFORMATION & KONTAKTUPPGIFTER Namn: Richard Öhrvall Adress: Vattenledningsvägen Hägersten E-postadress: Hemsida: Telefon: Personnummer: UTBILDNING & STIPENDIER LÄNGRE KURSER OCH UTBILDNINGAR Linköpings universitet Doktorandstudier i statsvetenskap, 2013 Stockholms universitet Självständigt statistiskt arbete (C-nivå), Lunds universitet Geografiska informationssystem, introduktion, Högskolan i Jönköping Digital bildbehandling, Stockholms universitet Statistisk teori, Analys av överlevnadsdata, Statistik III, (C-nivå), University of Michigan, USA Analysis of Survey Data III, sommarkurs, Uppsala universitet Filosofie magister i statsvetenskap (inklusive studier i statistik, nationalekonomi, kinesiska, idé- och lärdomshistoria, m.m.), Fudan University, Kina Sommarkurs i kinesisk historia, politik och ekonomi, Beijing Language and Culture School, Kina Studier i kinesiska, höstterminen KORTARE KURSER Computing for Data Analysis, John Hopkins University/Coursera, Small Area Estimation, Örebro universitet/scb, Designing Effective Web Surveys, SCB, Logistic Regression Analysis of Sample Survey Data, Örebro universitet/scb, Kurs i projektarbete, Wenell AB, Panel Data Analysis Using Stata, Metrika Consulting, 2008.

2 Survey Sample Coordination, Örebro universitet/scb, Macroprogrammering i SAS, SAS institute, Analysis of Complex Survey Data, SCB/Statistics Canada, Methods for Testing Questionnaires: Cognitive Interviewing, SCB/NIH, Designing Sample Surveys in Developing Countries, SCB, Presentationsteknik och pedagogik, Nytell Utbildning & Läromedel AB, Olika interna kurser vid SCB kring urval, enkätkonstruktion, estimation, SAS, SQL, etc. STIPENDIER & UTMÄRKELSER Pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift år 2012 med artikeln Den motvilligt engagerade altruisten: Om partimedlemskap och partiaktivism, skriven tillsammans med Gissur Ó. Erlingsson och Mikael Persson (se nedan). Uppsala kommuns uppsatsstipendium, Uppsala universitet, stipendium för studier i Kina, ARBETSLIVSERFARENHET Statistiska centralbyrån (SCB). Huvudsakliga ansvarsområden: Ansvarig för valundersökningar, valdeltagandeundersökningar, undersökningar av folkvalda och förtroendevalda, opinionsundersökningar och övriga undersökningar inom demokratiområdet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat undersökningsdesign, frågekonstruktion, urvalsdesign, estimation, analys, rapportskrivande, etc. Redaktör för SCB:s tidskrift Välfärd Doktorand statsvetenskap, Linköpings universitet Anställd på halvtid vid Institutet för Näringslivsforskning inom ramen för forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle Anställd på halvtid under 4 månader vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet, inom ramen för forskningsprojektet Styrning av, insyn i och kontroll över kommunala bolag. Arbetet ska mynna ut i en rapport Anställd på halvtid vid Linnéuniversitetet inom ramen för forskningsprojektet Tillit och korruption i lokalpolitiken Anställd på halvtid under 4 månader vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna bestod av att inom ramen för forskningsprojektet Politikens villkor genomföra en enkätundersökning och skriva en rapport baserad på det insamlade datamaterialet Arbetade som expert på hushållsundersökningar vid National Institute of Statistics (NIS) i Kambodja inom ramen för ett SCB/Sida-projekt. Kontraktstiden varade från mars 2006 till och med juli Anställd av SIPU.

3 2001 Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. En månads anställning för att skriva en rapport inom forskningsprojektet Demokratins mekanismer Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Timanställd för att bearbeta data inom forskningsprojektet EU:s återverkningar på nordisk demokrati Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Timanställd för att bearbeta data inom forskningsprojektet Coalition Formation in Swedish Local Government. UTLANDSERFARENHET Långtidsstationerad vid National Institute of Statistics, Kambodja, i egenskap av expert på hushållsundersökningar, mars 2006 juli Kortare konsultuppdrag för SCB/Sidas räkning i Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien & Hercegovina, Burundi, Frankrike, Kina, Laos, Mexico och Serbien, Ansvarig för SCB:s projekt i Armenien och Kina, SCB:s representant i det internationella projektet Metagora, vilket syftade till att ta fram indikatorer för mätning av demokrati, mänskliga rättigheter och governance, SPRÅK Svenska: Engelska: Kinesiska: Tyska: Kambodjanska: modersmål. flytande i tal och skrift. viss förmåga att uttrycka mig i tal, begränsade kunskaper att uttrycka mig i skrift. viss förmåga att uttrycka mig i tal, begränsade kunskaper att uttrycka mig i skrift. viss förmåga att uttrycka mig i tal.

4 PUBLIKATIONER ARTIKLAR MED REFEREEGRANSKNING (PEER REVIEW) Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008 (med Gissur Ó. Erlingsson och Jonas Linde), Government and Opposition (accepterad). Not so fair after all? Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the Nordic welfare states (med Gissur Ó. Erlingsson och Jonas Linde), International Journal of Public Administration, 37(2): , The Single-Issue Party Thesis and the Sweden Democrats (med Gissur Ó. Erlingsson och Kåre Vernby), Acta Politica, 49(2): , Does Election Day Weather Affect Voter Turnout? Evidence from Swedish Elections (med Mikael Persson och Anders Sundell), Electoral Studies, 33: , Voter turnout and political equality: Testing the law of dispersion in a Swedish natural experiment (med Mikael Persson och Maria Solevid), Politics, 33(3): , Anti-immigrant parties, local presence and electoral success (med Gissur Ó. Erlingsson och Karl Loxbo), i Local Government Studies, 38(6): , Den motvilligt engagerade altruisten: Om partimedlemskap och partiaktivism (med Gissur Ó. Erlingsson och Mikael Persson), i Statsvetenskaplig tidskrift, 114(2): , "Why do councillors quit prematurely? On the democratic consequences of councillors leaving their seats before the end of their term" (med Gissur Ó. Erlingsson), i Lex Localis, 9(4): , BÖCKER, BOKKAPITEL OCH RAPPORTER Hur styrs och granskas kommunala bolag? (med Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson och Anna Thomasson). Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier, "Nationella reformer och lokala initiativ" (med Henrik Jordahl) i Henrik Jordahl (red.) Välfärdstjänster i privat regi. Stockholm: SNS, Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska (med Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin), rapport 2013:2, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Finansdepartementet, Svenskt valdeltagande under hundra år, rapport i serien Demokratistatistik, Stockholm: SCB, Omvalet en prövning för den politiska jämlikheten (med Maria Solevid och Mikael Persson), kapitel i Linda Berg & Henrik Oscarsson (red.), Omstritt omval, Göteborg: Göteborgs universitet, 2012 Valdeltagande vid omvalen 2011, rapport i serien Demokratistatistik, Stockholm: SCB, Regional och lokal tillväxtpolitik. Vad kan och bör offentliga aktörer göra? (med Gissur Ó. Erlingsson och Jerker Moodysson), Working paper 2011:28, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Politikens villkor. Om engagemang och avhopp i kommunpolitiken (med Gissur Ó. Erlingsson), rapport 2010:4, Linköping: Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, Valdeltagande på valdistriktsnivå, rapport, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, Valdeltagande bland förstagångsväljare, rapport, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2009.

5 Förtida röstning i Sverige (med Stefan Dahlberg och Henrik Oscarsson), Göteborg: Göteborgs universitet, Demokrati, kapitel i Karin E. Lundström m.fl., Integration en beskrivning av läget i Sverige. Stockholm: SCB, Förtroendevalda i kommuner och landsting En rapport om politikerantal och representativitet (med Jessica Persson), rapport i serien Demokratistatistik, Stockholm: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Statistiska centralbyrån, Sveriges Kommuner och Landsting, Invandrade och valdeltagande, kapitel i Hanna Bäck & Mikael Gilljam (red.), Valets mekanismer, Malmö: Liber, Väljare och valda några avtryck i valstatistiken (med Mikaela Järnbert och Staffan Sollander), kapitel i Hundre års ensomhet? Norge og Sverige Oslo: Statistisk sentralbyrå, Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda, rapport, Stockholm: SCB, Det nya seklets förtroendevalda: Om politikerantal och representativitet i kommuner och landsting 2003, (med Hanna Bäck), analysrapport, Stockholm: Justitiedepartementet, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, Ja och nej till euron (med Staffan Sollander), rapport i serien Demokratistatistik, Stockholm: SCB, Det svenska valdeltagandet (med Mikaela Järnbert), kapitel i Vogel (red.), Välfärd och ofärd på 90-talet, Stockholm: SCB, Det digitala torget, rapport inom forskningsprojektet Demokratins mekanismer. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, DEBATTARTIKLAR (I URVAL) "Vässa styrningen av kommunala bolag" (med Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson och Anna Thomasson). Dagens Samhälle, 27 november Granskaren måste komma utifrån (med Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin), Balans, 3 juni Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet (med Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin), DN Debatt, 9 april ÖVRIGA ARTIKLAR OCH ANNAT (I URVAL) Crash in economy, crash in confidence. Perceptions of corruption and political support in Iceland before and after the financial crisis, (med Jonas Linde och Gissur Ó. Erlingsson), working paper 2013:16, Quality of Government Institute, Göteborgs universitet, Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering, SNS Analys, nummer 11, Stockholm: SNS, Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor (med Gissur Ó. Erlingsson), artikel i Ekonomisk Debatt, 2013:3. Kvinnorna förbi i valdeltagande, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2013:1.

6 ÖVRIGT Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the Nordic welfare states (med Jonas Linde och Gissur Ó. Erlingsson), working paper 2012:19, Quality of Government Institute, Göteborgs universitet, Public Sector Size and Corruption: Evidence from 290 Swedish Municipalities (med Andreas Bergh och Günther Fink), Working Paper nr 938, Institutet för Näringslivsforskning, Fler äldre män bland valda än bland väljare, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2012:1. Januaribarn mer framgångsrika (med Lotta Persson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2011:3. Partiernas sympatisörer (med Mikaela Järnbert), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2010:2. Förtida avhopp (med Gissur Ó. Erlingsson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2010:2. Få röstar i val till Europaparlamentet (med Jessica Persson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2009:2. Supply Equals Success? The Sweden Democrats Breakthrough in the 2006 Local Elections (med Gissur Ó. Erlingsson och Karl Loxbo), Ratio, working paper no 132, talistkvinnor långt till vänster, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2009:1. Värdet av en röst, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2008:3. Tydliga könsmönster i politiken (med Jessica Persson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2008:2. Större tillgänglighet gav fler förtidsröster (med Stefan Dahlberg och Henrik Oscarsson), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2007:4. Avhopp i politiken vanligare bland kvinnor, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2007:3. Allt färre 30- och 40-åringar i politiken, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2006:2. Som Ljungby röstar, röstar inte Sverige, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2006:1. Den glömda generationen den röda generationen (med Staffan Sollander), artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2005:4. Svenskt valdeltagande bland de lägsta i EU, artikel i SCB:s tidskrift Välfärd, 2005:2. Jag har fått artiklar antagna för presentation vid konferenser anordnade av bland andra European Group for Public Administration (EGPA), Political Studies Association (PSA), Midwestern Political Science Association (MPSA) och American Association for Public Opinion Research (AAPOR). Vidare har jag expertgranskat artiklar för olika vetenskapliga tidskrifter, såsom European Journal of Political Research och Journal of Comparative Policy Analysis. Jag har föreläst vid olika seminarier, konferenser och kurser, bland annat var jag under hösten 2012 gästföreläsare vid Uppsala universitets mastersutbildning i statsvetenskap och 2013 vid Örebro universitets sommarkurs Analysis of Survey Data. Sommaren 2013 höll jag en av de inledande föreläsningarna vid det nordiska statistikermötet i Bergen. Under år 2014 hade jag hos Svenska Dagbladet bloggen 312, vilken behandlade val och statistik. Jag är en skribenterna bakom den statsvetenskapliga bloggen Politologerna. Jag är affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och anknuten till Institutet för analytisk sociologi (IAS), vid Linköpings universitet. REFERENSER Ges vid anmodan.

Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persson

Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persson Ingen partikris trots allt? Ingen partikris trots allt? Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persson Den representativa demokratin är i praktiken en partidemokrati (SOU 2000:1: s. 29). From the very first writings

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Könskvotering och kvinnors karriärer

Könskvotering och kvinnors karriärer Könskvotering och kvinnors karriärer En jämförelse av svenska politiska partier Johanna Rickne Gender quotas and women s political careers. A comparison of Swedish political parties A common argument in

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se CURRICULUM VITAE David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se Senast uppdaterad: 2014-05-14 PERSONUPPGIFTER Född i Uppsala, Sverige, 1974 Civilstånd:

Läs mer

Sociala företag i det sociala välfärdsarbetets tjänst

Sociala företag i det sociala välfärdsarbetets tjänst Sociala företag i det sociala välfärdsarbetets tjänst Presentation av utvärdering av sociala företag Paper vid Svenska Utvärderarföreningens konferens i Stockholm 14 15 november 2013 Lena Lernå lena.lerna@lobabutveckling.se

Läs mer

GLOBALVERKSTAN internationell projektledning

GLOBALVERKSTAN internationell projektledning GLOBALVERKSTAN internationell projektledning INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning. Förstudiens syfte. 4 Metod 5 Bakgrund 6 Projekt 11 ledning 12 Ett växande behov 13 Globalverkstans form 17 Globalverkstans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT T H E J O U R N A L O F T H E E C O N O M I C S O C I E T Y O F F I N L A N D Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT BENGT ASSARSSON OCH MIKAEL BASK En granskning av Goodharts och Rochets utvärdering av Riksbankens

Läs mer

Upphandling av sakkunniga yrkesrevisorer

Upphandling av sakkunniga yrkesrevisorer Upphandling av sakkunniga yrkesrevisorer vilken påverkan har konkurrensen? Torbjörn Tagesson, Nicoletta Andersson Glinatsi och Martina Prahl RAPPORT 16 Upphandling av sakkunniga yrkesrevisorer vilken påverkan

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

Studietakten för högskolestudenter. studiemedelsreformen 2001. Daniel Avdic Marie Gartell RAPPORT 2011:14

Studietakten för högskolestudenter. studiemedelsreformen 2001. Daniel Avdic Marie Gartell RAPPORT 2011:14 Studietakten för högskolestudenter före och efter studiemedelsreformen 2001 Daniel Avdic Marie Gartell RAPPORT 2011:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar SVUFs försessioner 7 oktober 2015 SVUFs konferens 8-9 oktober 2015 2015 års nationella utvärderingskonferens Utvärderingars värde

Läs mer

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 2/214 OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN Partiet närmast hjärtat inget självklart val Tema: val Vi har kartlagt HEMVÄRNET RESTAURANG vinnare

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Grunderna för folkhälso- och handikappolitik Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget

Läs mer

Utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden partiernas lösningar är otillräckliga

Utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden partiernas lösningar är otillräckliga Utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden partiernas lösningar är otillräckliga nr 4 204 årgång 42 När det gäller sysselsättning och arbetslöshet klarar sig utlandsfödda sämre på arbetsmarknaden

Läs mer

Ett liv som andras Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 25 26 april 2006

Ett liv som andras Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 25 26 april 2006 Ett liv som andras Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 25 26 april 2006 Ett liv som andras Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SVERIGES LEDANDE MÖTESPLATS FÖR BESLUTSFATTARE SEDAN 1948 SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 typ SNS lström Design m 060509 Läs om forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle på sidan 16 typ

Läs mer

Vad är nytt och vad är gammalt?

Vad är nytt och vad är gammalt? DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 16 Henrik Oscarsson Sören Holmberg Allt mer lättrörliga väljare Vad är nytt och vad är gammalt? DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 16 Allt mer lättrörliga väljare Henrik Oscarsson Sören

Läs mer

Akademisk frihet i det lilla och i det stora

Akademisk frihet i det lilla och i det stora 14/2012 Förtroende är avgörande för en god undervisningsmiljö sid 10 Framtidsplaner SULF är kritiskt till ministerutspel sid 4 Ur budgeten 4 200 tillfälliga högskoleplatser sid 6 LÖNEBILAGA sid 11 14 LEDARE

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer