ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 INLEDNING ISACA, den världsomspännande organisationen för yrkesverksamma inom områdena säkerhet, revision och IT-styrning (governance) har ca medlemmar fördelade på 206 Chapters. I Europa/Afrika är vi över fler än medlemmar och i Europa finns vi representerade i samtliga länder. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av denna organisation. I Sverige fanns vid 2014 års utgång ca 640 medlemmar (638 st. år 2013). Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och uppmuntrar erfarenhetsutbyte inom områdena informationssäkerhet, IT-revision och IT-styrning. Föreningen har överlag haft en bra uppslutning på våra evenemang. Under året firade ISACA Sweden Chapter 30 år, vilket uppmärksammades i samband med ISACA-dagen som hölls i november på den Kungliga Operan i Stockholm. Ett genomgående bra och uppskattat event. Intresset för CISA 1 -, CISM 2 och CGEIT 3, CRISC 4 -certifieringarna är fortsatt stort. Under 2014 genomfördes certifieringstillfällen i juni och december för CISA, CISM, CGEIT och CRISC. ISACA Sweden Chapter bidrog med förberedande kurser för CISA och CISM. Detta år med en extern lärare med mångårig erfarenhet. Uppskattade utbildningar med ett högt deltagande. ISACA Sweden Chapter har vid ett tillfälle under 2014 representerats internationellt av styrelseordförande Peter Lind och vice ordförande Jenny Sjöström vid Europé/Africa Leadership conference som hölls i Barcelona. I korthet har ISACA Sweden Chapter under 2014: Slutfört arbetet med nya stadgar för att likrikta innehållet med ISACA Internationals stadgar. Dessa godkändes vid årsstämman 2014 samt vid ett extra årsmöte i maj. Vidareutvecklat samarbetet med Internrevisorerna (IIA) med gemensamma aktiviteter genom att delta i styrgruppen för planering av GRC-dagarna I oktober 2014 genomfördes för första gången GRC dagarna. Ett gemensamt event, arrangerat av IIA, ISACA, Compliance Forum och Swerma. Eventet var lyckat, där ca: 35 medlemmar från ISACA Sweden Chapter deltog. Under 2014 medverkade ISACA Sweden Chapter som utställare vid CIO Conference, IT Governance, vilket utgör en del av det engagemang som avtalats mellan organisationerna. 1 Certified Information Systems Auditor 2 Certified Information Security Manager 3 Certified in the Governance of Enterprise IT 4 Certified in Risk and Information Systems Control Sidan 1 av 14

2 Medlemsförmånen med kostnadsfri prenumeration på tidningen CIO från IDG förlängdes under Under 2014 medverkade ISACA som utställare vid SISs Rätt Säkerhet-event. Samtliga kommittéer har under året fortsatt att arbeta efter upprättade målbilder och tillhörande aktiviteter. Detta arbete kommer att fortgå under Fortsatt förbättring av strukturen för arbetsprocesser och dokumentation. Framöver kommer samtliga volontärer inom ISACA Sweden Chapter underteckna ett Willingness to Serve -dokument för att intyga att man är införstådd med vilka förväntningar ett engagemang inom föreningen innebär. Vidare har processen för överlämning av styrelseposter tydliggjorts. Etablerat en relation med Stockholms Universitet med målet att skapa en studentgrupp i anslutning till det Master Program som kommer att påbörjas under HT STYRELSEARBETET Styrelsen har haft fjorton protokollförda sammanträden under året. Vidare hade styrelsen och kommittéledamöter en kickoff under maj för att planera verksamhetsåret Styrelsen har sedan årsmötet bestått av: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Program- och utbildningskommittén Forsknings- och utvecklingskommittén Medlemskapskommittén Informationskommittén Peter Lind Jenny Sjöström Lucas Jansson Pelle Söderberg Roger Winberg Olof Arwinge Mats Jäderlund Fredrik Hutter Under året har ISACA Sweden Chapter fortsatt att hyra en timhjälp för att administrera kurser och kursanmälningar samt utföra ekonomitjänster och kommer att göra så även under I syfte att utöka samverkan med ISACA som helhet, både internationellt, inom Norden samt med närliggande organisationer har följande genomförts: Samarbetet med den internationella verksamheten har främst skett vid Europe/Africa Leadership conference. Styrelseordförande och vice ordföranden för ISACA Sweden Chapter har deltagit vid möten som hölls Barcelona. Erfarenheter fån detta möte har dokumenterats. ISACA Nordic Conference hölls i Oslo i april ISACA Sweden Chapters styrelse fanns representerad vid denna konferens, vilket är ett gemensamt projekt mellan lokala Chapters i Sverige, Norge och Danmark. Peter Lind, styrelseordförande, har representerat ISACA Sweden Chapter i en styrgrupp för planering av GRC-dagarna 2015 tillsammans med Internrevisorerna (IIA), Swerma och Compliance forum. Vidare har Peter medverkat vid en paneldebatt under GRC-dagarna Med syfte att skapa en studentgrupp för samtliga Universitet och Högskolor som har en inriktning/utbildning inom området informationssäkerhet har en dialog med Stockholms Universitet påbörjats. Det fortsatta arbetet kommer att drivas av Forsknings- och Utvecklingskommittén. Sidan 2 av 14

3 KOMMITTÉARBETET Medlemskapskommittén Medlemskapskommittén har under året bestått av: Mats Jäderlund (ordförande) Nicolas Bernstorf Anna Ganetz En av kommitténs viktigaste uppgifter är att medverka till en god kvalitet på informationen i föreningens medlemsregister. Att hålla registret uppdaterat är ett delat ansvar mellan medlemmarna och medlemskapskommittén. Det är ytterst den enskilda medlemmens ansvar att hans/hennes uppgifter är korrekta, men också vi föreningsaktiva ska ta vårt ansvar och reagera på signaler som postreturer, kända förändringar, seminarieinbjudningar, uteblivna tidningar från IDG m.m. Notera att föreningens register primärt förs av ISACA internationellt. Ändrade uppgifter skall i första hand anmälas till dem. Det bästa sättet är att logga in på den internationella webbplatsen, Inloggning sker med individuell användaridentitet och lösenord och möjlighet finns att se vilka uppgifter som finns registrerade. Uppdatera gärna så snart du vet att en förändring kommer att ske. Månatligen laddar ISACA Sweden Chapter ner en kopia av medlemsregistret. Denna kopia används vid vår kommunikation med våra medlemmar. Varje månad tas även en sammanställning över nya medlemmar ut till vilka ett välkomstmail skickas från den svenska styrelsen. Vi kommunicerar framför allt via e-post samt via vår webbplats, Medlemstidningen CIO har distribuerats under året och via den har föreningsaktiviteter annonserats. Vid 2014 års utgång hade föreningen 640 (638) medlemmar Figur 1: Medlemsutveckling Antalet Certified Information System Auditors (CISA) i Sverige var 322 (313) stycken vid utgången av Sidan 3 av 14

4 Medlemmar som är Certified Information Security Manager (CISM) var vid 2014 årets slut 169 (145) i Sverige. Medlemmar som är Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) var 31 (33) stycken vid utgången av Medlemmar som är Certified in Risk and Informations Systems Control (CRISC) var vid 2014 årets slut 119 (114) CISA är, inte överraskande, vår populäraste certifiering, följd av CISM respektive CRISC. Dock har CISM just nu den högsta ökningstakten medan CGEIT har minskat. CGEIT; 31 CISM; 169 CRISC; 119 CISA; 322 Figur 2: Fördelning certifieringar Sidan 4 av 14

5 Programkommittén Programkommittén har haft följande sammansättning: Roger Winberg (ordförande) Lars Gunnerholm Ulf Holmerin Christer Jansson (vice-ordförande och koordinator Nordiska konferensen) Aleksandra Palmqvist Fredrik Cederborg Joanna Eriksson Olof Eggestig Ronny Lundvall Lars Eriksson (utbildnings- och certifieringsansvarig) Lena-Maria Lindström Willem Stolk (fr.o.m. juni) Anders Egnell (fr.o.m. september) Johan Finndahl (fr.o.m. november) Arbetsgrupp i Malmö: Erik Ravinder (kontaktperson) Kim Haverblad Tomas Dahlin Håkan Svensson Angelica Haverblad Arbetsgrupp i Göteborg: Petra Bengtsson (kontaktperson) Michael Eyram Mattias Palmer Rickard Bodforss Stefan Karlsson Georgios Mirianidis Jonny Andersson Verksamhetsresultat från programkommittén ISACAs programkommitté har under 2014 haft 10 protokollförda planeringsmöten. Kommittén har genomfört 9 aktiviteter i Stockholm, två stycken i Malmö och fyra stycken i Göteborg. Användningen av sponsrade lokaler har fortsatt fungerat bra. Programkommittén har även under 2014 arbetat för att minimera kostnader och risker för förluster i samband med seminarier. Samarbete med IIA fortgick även det under 2014 och har fungerat mycket bra. Ett gemensamt frukostseminarium har hållits, vilket var mycket uppskattat med ett stort antal deltagare även i år. ISACA deltog som medarrangör i IIAs GRC-dagar i oktober även det mycket uppskattat. Norge var värd för ISACA Nordic Conference Konferensen hölls 7-8 april 2014 i Oslo och Sveriges programkommitté bidrog med 6 talare. Sammanlagt deltog 27 medlemmar från ISACA Sweden Chapter. Den utvärdering som gjordes visade en fortsatt positiv bild där Sidan 5 av 14

6 medlemmar från alla länder anser att den Nordiska konferensen är viktig, både utbildningsmässigt men även då den erbjuder en möjlighet till att träffa andra medlemmar. Temakvällar och frukostseminarier har även under 2014 mestadels genomförts kostnadsfritt för att öka antalet deltagare. Det gav även 2014 ett bra gensvar från medlemmarna och har fortsatt medfört att medlemmar till dessa temakvällar tagit med kollegor som visat intresse för ISACA. Enligt enkätsvar föredrar medlemmarna frukostseminarier framför kvälls- och/eller halvdagsseminarier. LinkedIn har i viss mån används som marknadsförings- och diskussionsforum även under Arbetet med att bli bättre på annonsering och marknadsföring har även i år fortsatt tillsammans med informationskommittén. Den mall för marknadsföring av event som togs i bruk i januari 2014 har utvärderats och genomgår ett förbättringsarbete. Utbildningsansvarige har arbetat för att få fram en ny lärare för CISA/CISM-utbildningarna. Utsedd lärare blev Urs Fischer från Schweiz som har en mångårig erfarenhet som lärare för ISACA i flera länder i Europa. Utbildningarna genomfördes under april Den utvärdering som gjordes visar att vår nya lärare fick mycket goda vitsord av deltagarna. I genomsnitt fick läraren för CISA-kursen 3.8 (3,7*) och CISM-kursen 4,0 (3,8*) av 5,0 möjliga (*= utvärderingspoäng 2013). CRISC/CGEIT-utbildning genomfördes inte i Sverige under 2014 p.g.a. för lågt antal intresseanmälningar. Planer finns att undersöka intresset för kurser under hösten ISACA-dagen hölls den 12 november och i samband med den firades ISACA Sweden Chapters 30-årsjubileum. Evenemanget blev därför extra festligt och gick av stapeln på Kungliga Operan. Under dagen hölls föredrag på det intressanta och högaktuella temat Cyberhot med en twist. På kvällen firades 30-års jubiléet med en gemensam middag, följd av en operaföreställning i form av Don Giovanni. Sidan 6 av 14

7 Stockholm - förteckning över aktiviteter under 2014: Datum Aktivitet Kvällsseminarium: "Ledning och styrning av outsourcad ITverksamhet Talare: Eva Throne-Holst Frukostseminarium Big data i samarbete med IIA. Talare: Brian Flasck, IBM Frukostseminarium: Cybercrime riskhantering Talare: Jan Thoren och Lars Harrysson /08 Nordiska konferensen Oslo (två heldagar) 6 talare och 27 deltagare från Sverige Kvällseminarium: "Säkerhet kring kortbetalningar och PCI-krav Talare: Björn Sjöholm, Europoint Kvällsseminarium: IT-styrning i TeliaSonera. Talare: TeliaSoneras CIO Åke Södermark Seminarium: Nationella handlingsplanen, MSB och CERT.se. Talare: Fia Ewald, MSB ISACA-Dagen : Cyberhot med en twist. Lokal: Kungliga Operan, Stockholm Seminarium: IT-revision Vem fan behöver policies Talare: Fredrik Söderblom, från konsultbolaget XPD. Malmö Malmöregionen består av ett 40-tal medlemmar i södra Sverige där målet är att genomföra och driva egna lokala aktiviteter. Målet är att tillhandahålla medlemmar med minst 20 CPEtimmar per år i form av kostnadsfria seminarier. Sektionen samarbetar med ASIS och SIG Security i Malmö och vid flertalet aktiviteter har även medlemmar från dessa organisationer deltagit. Vidare har det gått ut information till medlemmarna kring ISACA Denmark Chapters aktiviteter i Köpenhamnsregionen som bidragit till att även medlemmar från Danmark har deltagit på Malmöaktiviteterna. För de seminarier som har hållits under året har lokal samt fika tillhandahållits av de enskilda medlemmarnas arbetsgivare. Malmö - förteckning över aktiviteter under 2014 Datum Aktivitet Temakväll: Cobit Seminarium: Data Breach Investigation Report Göteborg Programgruppen bestod 2014 av sju personer, målsättningen har varit att ha ett lunchmöte månatligen. Arbetsgruppen har haft nio protokollförda möten. Vi har för medlemmarna Sidan 7 av 14

8 anordnat fyra temakvällar, som varit mycket uppskattade. För de seminarier som har hållits under året har lokal samt fika tillhandahållits av de enskilda medlemmarnas arbetsgivare. Göteborg - förteckning över aktiviteter under 2014 Datum Aktivitet Temakväll: Effektivisering av Identity & Access Management i en stor organisation, och hur man skyddar mobila tillämpningar. Talare: Jonny Andersson, TeliaSonera, Janne Haldesten, Cybercom Temakväll: PCI Compliance Report (Verizon). Talare: Kim Haverdal, Verizon Temakväll: Juridiska utmaningar med molntjänster. Talare: Agnes Andersson Hammarstrand, Setterwalls Advokatbyrå Temakväll: Crisis Management Krishantering på ett företag. Talare: Thomas Hagström, Svensk Krisledning AB. Forsknings- och utvecklingskommittén (FoU) Forsknings- och utvecklingskommittén har under året haft följande sammansättning: Olof Arwinge (ordförande) Lars Andersson Jenny Axelson-Fisk Margaretha Eriksson Sofia Frederiksen Roland Heickero Per Högberg Peter Käll Marcus Larsson Kommitténs arbete kretsar historiskt sett kring stipendiehantering och utvärdering av akademiska uppsatser inom områden som har betydelse för föreningen och professionen. Årets utvärdering av inkomna uppsatser medförde ej någon stipendieutdelning. Framöver avser kommitteen att söka etablera formella och hållbara partnerskap med universitet eller högskolor som bedriver akademiska program inom områden såsom informationssäkerhet och styrning av informationshantering. Informationskommittén Informationskommittén har under 2014 haft följande sammansättning: Fredrik Hutter (ordförande) Göran Melvås (föregående ordförande) Ulf Linnarsson Michael Missailidis Informationskommittén har under hela verksamhetsåret haft samma sammansättning och har genomfört spontana möten då behov har funnits. Under året har informationskommittén stöttat övriga kommittéer med informationsrelaterade Sidan 8 av 14

9 ärenden, vilket primärt har bestått utav olika former av utskick till medlemmarna samt publicering och underhåll av ISACA Sweden Chapters hemsida. Under året har minst ett utskick per aktivitet som programkommittén har anordnat genomförts. Det har också gjorts utskick rörande CISA- och CISM-utbildning, ISACA Nordic Conference, årsmötet och ISACA-dagen. Utöver hemsidan har LinkedIn använts som marknadsförings- och diskussionsforum. Vidare har annonser tagits fram till tidningen CIO. Det har varit både helsidor och kvartssidor. Annonserna har varit inriktade på att marknadsföra ISACA Sweden Chapters aktiviteter, utbildningar och certifieringar. Sidan 9 av 14

10 Ekonomi FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Ingående kapitalbehållning Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen på SEK balanseras i ny räkning. För ytterligare information om föreningens resultat och finansiella ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar (noter). Sidan 10 av 14

11 RESULTATRÄKNING Kr Not Rörelsens intäkter m m 1 Nettoomsättning Medlemsavgifter Summa Rörelsens kostnader 2, 3 Externa kostnader 4, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sidan 11 av 14

12 BALANSRÄKNING Kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Fritt eget kapital Ingående kapitalbehållning Årets resultat Utgående kapitalbehållning Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Sidan 12 av 14

13 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER) Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Intäkter Föreningen redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3. Det innebär att intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna redovisas som kostnad när de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som tillgång i balansräkningen. Fordringar Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta Fordringar i utländsk valuta har värderats till bokslutsdagens kurs. Not 1. Nettoomsättning Seminarier och övrig utbildning Marknadsföringsbidrag Övriga intäkter Not 2. Medelantalet anställda Föreningen har ej haft någon personal anställd. Not 3. Personalkostnader Inga löner och andra ersättningar har utgått. Not 4. Information angående ersättning till revisor Finnhammars Revisionsbyrå Revisionsarvode Grant Thornton Sweden AB Revisionsarvode Sidan 13 av 14

14 Not 5. Specifikation över externa kostnader Seminarier och övrig utbildning Resekostnader Reklam Datortjänster/Hemsida Postbefordran Revision Årsmöteskostnader/stadgar Redovisnings- o administrationskostnader Tidningar Stipendier Övriga kostnader Not 6. Förändring av eget kapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Stockholm den Peter Lind Olof Arwinge Mats Jäderlund Ordförande Fredrik Hutter Lucas Jansson Roger Winberg Jenny Sjöström Pelle Söderberg Min revisionsberättelse har avgivits den Hans Bredberg Auktoriserad revisor Sidan 14 av 14

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2014 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen i Sverige ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret 2008.01.01 2008.12.31 för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsberättelse 2013 2013 1

Årsberättelse 2013 2013 1 Årsberättelse 2013 2013 1 2 Årsberättelse 2013 3 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Urval av bilder från verksamhetsåret 2013, Prevent. Foto inlaga Urval av bilder

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696 Årsredovisning 2013-05-01 till 2013-12-31 BIMobject AB 556856-7696 BIMobject AB 2014 Inledande 3 3 4 Innehållsförteckning BIMobject VD har ordet Innehållsförteckning Inledande BIMobject VD har ordet BIMobject

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer