I dag är vårt namn förknippat med professionell rådgivning kring inredning av badrum, baserat på kunskap om sjukdomsförlopp och utrymmesbehov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I dag är vårt namn förknippat med professionell rådgivning kring inredning av badrum, baserat på kunskap om sjukdomsförlopp och utrymmesbehov."

Transkript

1 Inredningsguide Kök

2 Pressalit Care Det rätta valet Hos Pressalit Care anser vi inte att funktionshinder måste begränsa en människas liv. Därför är vi i dag ledande inom inredning i hälso- och sjukvårdsbranschen. Vi är kända för vår kunskap och för den kvalitet och flexibilitet som våra lösningar erbjuder producerade vi de första badrumslösningarna för människor med funktionshinder och byggde under de följande åren upp en omfattande kunskap. Därför kunde vi börja fokusera på köket Utgångspunkten är densamma: Vi vill utveckla och skapa lösningar som utgår från brukarens och vårdgivarens behov. Samtidigt vill vi tillgodose de krav som självklart ställs på ekonomi och säkerhet. I dag är vårt namn förknippat med professionell rådgivning kring inredning av badrum, baserat på kunskap om sjukdomsförlopp och utrymmesbehov. Vi strävar efter att ge råd om köksinredning på samma höga nivå. Därför har vi ända från början använt oss av den senaste forskningen gällande utveckling av kök för funktionshindrade. Vi har också etablerat ett samarbete med ledande specialister på området. Pressalit Cares kökssystem kan användas överallt där det finns behov av flexibla köksutrymmen. Professionell rådgivning och flexibla lösningar är helt avgörande när det handlar om funktionella kök. Kim Boyter VD 2

3 Innehållsförteckning Filosofi Det funktionella köket 4 Det flexibla köket 5 Planering och inredning 7 Systematisk köksinredning Behov av utrymme 8 Framkomlighet och svängrum 9 De fyra köksmodellerna 10 Arbetsplatsernas placering 11 Plats för rengöring 12 Plats för tillberedning 14 Plats kring spishällen 16 Förvaring 18 Vitvaror 19 Diskho och kran 20 Avgörande detaljer 21 Bekväma zoner 22 Reglering av höjden 23 Inredningsförslag enkelsidigt kök 24 Inredningsförslag L-format kök 25 Inredningsförslag U-format kök 26 Checklista 27 keep living Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel, tekniska förändringar och modellavvikelser. 3

4 Det funktionella köket Köket är idag en plats där det pågår många andra aktiviteter än matlagning. Det är också en plats för social samvaro. Om brukaren behöver hjälp är det även en arbetsplats för anhöriga och vårdpersonal. Alla parter ska kunna delta på lika villkor och känna sig trygga oavsett om man är funktionshindrad eller inte. Men ett funktionellt kök som tar hänsyn till alla kan bara utvecklas genom ingående kännedom om brukarna. Brukarundersökningar har visat att vårdpersonal och anhöriga i många situationer utför en stor del av köksarbetet. Samtidig är det viktigt för personer med funktionshinder att de själva kan klara så mycket som möjligt av arbetet i köket. Men det bör inte ta onödig tid och energi. Ofta ska köksinredningen inte bara vara anpassad efter en, utan flera brukare med vitt skilda behov. Vårdpersonal ställer särskilda krav på säkerhet och arbetsmiljö. En bra lösning på köksinredningen måste erbjuda alla de kombinerade funktioner som ledning, administratörer och planerare har i sina visioner. 4

5 Det flexibla systemet Pressalit Cares filosofi kring det funktionella köket samlar alla dessa utmaningar i en gemensam lösning. Vi utvecklar lösningar som är anpassade för individuella situationer och varje individ som är involverad. Flexibiliteten är det avgörande våra köksinredningar är sammansatta av flexibla enheter. Därmed kan brukaren klara sig själv i betydligt större utsträckning och kan prioritera vilka aktiviteter han eller hon vill utföra. Friheten att be om assistans blir samtidigt större när det är önskvärt. Denna valfrihet har stor betydelse för livskvaliteten. Det är vår fasta övertygelse att goda arbetsförhållanden bör ges högsta prioritet. Då upprätthålls brukarens förmåga till arbete så länge som möjligt samtidigt som inredningen säkerställer att vårdgivaren får en lämplig och säker arbetsplats. Pressalit Cares Indivo-kök kan till exempel användas vid inredning av: gemensamma kök och utbildningskök där flera personer med olika förutsättningar ska kunna arbeta komfortabelt samtidigt. kök i individuella boenden, där självständiga brukare med eller utan vårdgivare ska kunna arbeta. Indivo anpassas lätt både till stående och sittande brukare. Fördel för brukaren stående eller sittande Oberoende Pressalit Cares system gör i största möjliga mån brukarna självständiga. Våra lösningar anpassar sig efter den enskilde brukaren barn, vuxen, gående eller sittande. Detaljer Systemets genomtänkta utformning, val av material och smarta detaljer skapar en integrerad inredning utan att kompromissa med funktionalitet och komfort. Självkänsla Att kunna klara sig själv i en trygg och attraktiv miljö skapar självförtroende i vardagen. Fördelar för vårdgivaren stående eller sittande Arbetsmiljö Pressalit Cares system innebär ett minimum av fysisk belastning, snabbare och enklare arbete och goda arbetsförhållanden. Flexibilitet Pressalit Cares system kan ställas in efter brukarens och vårdgivarens behov. Respekt Systemets flexibilitet säkerställer att vårdgivaren kan stödja brukaren när denne utför sina uppgifter utan att brukaren måste göra avkall på sin integritet och värdighet. Fördelar för planerare och administratörer Rådgivning Rådgivning kring det funktionella köket säkerställer att utrymmet uppfyller både brukarens och vårdpersonalens behov. Klarar framtida behov Pressalit Cares kökssystem gör ombyggnationer och renoveringar onödiga om brukarens behov skulle förändras eller om nya brukare ska använda rummet. Design Med Pressalit Care kan man fokusera på flexibilitet, funktionalitet och god ekonomi utan att kompromissa med design och inredning. 5

6 6

7 Planering och inredning Att planera och inreda ett kök Nyckeln till det funktionella köket är en systematisk utvärdering av brukarens och vårdgivarens behov och av själva rummets potential. I vissa situationer ska flera brukare kunna laga mat och diska samtidigt. I andra fall levereras maten utifrån och då det finns bara behov av ett litet kök. Störst hänsyn tas naturligtvis till brukaren, men det är också viktigt att vårdgivaren kan ha flera funktioner i köket. Vårdgivaren utför självständigt utrymmeskrävande uppgifter i köket och anvisar och bistår brukaren i arbetsprocessen. Vårdgivaren behöver därför utrymme kring brukaren för att kunna assistera honom eller henne från alla nödvändiga vinklar. När man inreder ett kök är det flera saker man behöver ta hänsyn till: Avstånden mellan arbetsstationerna det totala avståndet mellan diskho, spishäll och kylskåp. Här används arbetstriangeln: Ett redskap som åskådliggör avstånden mellan arbetsstationerna. Symbolförklaring Ugn Spishäll Diskmaskin Kylskåp Diskho Mobilt underskåp Notera: Ovanstående symboler används i inredningsguidens planlösningar. Arbetsstationernas placering själva placeringen av diskho, platsen för tillberedning och området kring spishällen i korrekt inbördes förhållande till varandra. Antalet brukare brukarens och vårdgivarens roll hur många personer ska använda köket samtidigt? Denna fråga måste besvaras innan man tittar närmare på brukarnas funktionsförmåga. Köket kan användas av en brukare eller vårdgivare åt gången, t ex: en självständig brukare med mobila handikapphjälpmedel som lagar mat. en vårdgivare eller en familjemedlem som utför köksarbetet åt brukaren. Köket kan användas av flera brukare och vårdgivare samtidigt, t ex: flera personer som arbetar oberoende av varandra. flera personer som arbetar tillsammans. i situationer där vårdgivarens roll är att assistera brukaren. På de kommande sidorna i denna köksguide ger vi en strukturerad överblick av det utrymmesbehov som finns för brukare, vårdgivare och hjälpmedel. Därefter följer en översikt över arbetstrianglar och olika typer av kök, samt arbetsstationernas inbördes förhållande. Genomgången omfattar dessutom exempel på inredning av olika typer av kök och en checklista som kan användas i planeringsfasen. För ytterligare information, kontakta Pressalit Care. 7

8 Behov av utrymme Köket ska ha plats för brukare med olika handikapphjälpmedel självständiga brukare och brukare som är beroende av vårdgivare. Brukare Brukare i rörelse Brukare med käpp Brukare med rullator Brukare i manuell rullstol Brukare i eldriven rullstol Vårdgivare Brukare och vårdgivare i rörelse 1750 Brukare och vårdgivare i manuell rullstol 2000 Brukare och vårdgivare i komfortrullstol Svängrum med och utan vårdgivare Utrymme Gående brukare med käpp, krycka eller rullator Svängrum utan vårdgivare: 1400 x 1400 mm Svängrum med vårdgivare: 1700 x 1700 mm 1400 x x 1700 Brukare i manuell rullstol Svängrum utan vårdgivare: Svängrum med vårdgivare: 1700 x 1700 mm 1750 x 1750 mm 1700 x x 1750 Brukare i eldriven- och komfortrullstol Svängrum utan vårdgivare: 2100 x 2100 mm Svängrum med vårdgivare: 2100 x 2100 mm 2100 x x Notera: Måtten är baserade på Dansk Standard 3028:2001. Storleken av ytan ska ses i förhållande till de aktuella brukarnas institutionseller boendeform. Generellt ska svängrummet vara 1700 x 1700 mm. För brukare med ansenligt vårdbehov och större mobila handikapphjälpmedel rekommenderas 2100 x 2100 mm. Alla mått är angivna i mm.

9 Framkomlighet och svängrum Framkomlighet Det ska finnas plats för passage och gångyta i köket. Med en gångbredd på mm kan en brukare i rullstol också vända Passage Passage, två gående Passage förbi sittande Självständig brukare Svängrum vid 90 Svängrum vid 180 Svängrum vid 360 med käpp 1100 x 1100 mm 1300 x 1300 mm 1400 x 1400 mm med rullator 1100 x 1100 mm 1300 x 1300 mm 1400 x 1400 mm i manuell rullstol 1400 x 1400 mm 1500 x 1500 mm 1700 x 1700 mm i eldriven rullstol 1600 x 1600 mm 1850 x 1850 mm 2100 x 2100 mm Brukare med vårdgivare i manuell rullstol 1750 x 1750 mm 1750 x 1750 mm 1750 x 1750 mm i komfortrullstol 2100 x 2100 mm 2100 x 2100 mm 2100 x 2100 mm Plats för manövrering Det är viktigt att rullstolsanvändare har plats för manövrering x 1700 Utanför varje arbetsstation ska det finnas minst 1700 x 1700 mm svängrum. För brukare i komfortrull-stol med vårdgivare bör det finnas minst 2100 x 2100 mm svängrum runt varje arbetsstation x x 2100 Finns det plats för benen under bordet kan denna yta räknas in som en del av svängrummet och minska behovet av fri yta. Notera: I det funktionella köket ska det finnas plats för passage, samt tillräckligt med fria ytor för att rullstolsanvändare ska kunna vända. Alla mått är angivna i mm. 9

10 De fyra köksmodellerna användning av arbetstriangeln Vilken köksmodell som ska väljas beror på det aktuella utrymmet och på brukarens fysiska förutsättningar. Arbetstriangeln åskådliggör kökets viktigaste avstånd. Arbetstriangeln Arbetstriangeln är ett redskap som kan ge en fingervisning om huruvida köket är lämpligt inrett. Den fås genom att förbinda de tre punkter som utgörs av diskhon, spishällen och kylskåpets centrum med räta linjer så att de bildar en triangel. Därefter mäter man den samlade omkretsen av triangeln som är ett uttryck för avstånden i köket. Som tumregel gäller att det samlade avståndet mellan diskho, spishäll och kylskåp bör vara mm. Avståndet mellan diskhon och spishällen bör vara mm. Arbetstriangeln som helhet bör inte brytas av gånglinjer. Work triangle in the linear kitchen Enkelsidigt kök Den enkelsidiga köksinredningen är olämplig för rullstolsanvändare då det blir långa avstånd mellan de olika arbetsstationerna. Köket är inte heller lämpligt när flera personer ska arbeta samtidigt. Det enkelsidiga köket används ofta i små utrymmen eller där köket inte har hög prioritet till exempel i äldreboenden dit maten levereras eller där maten intas i ett gemensamhetsutrymme. Work triangle in the double linear kitchen Tvåsidigt kök (parallellkök) Denna inredning är olämplig för rullstolsanvändare och för dem som har svårt att gå då matvaror och köksredskap måste flyttas från den ena bänkytan till den andra. Den tvåsidiga inredningen används ofta i kök med genomgång och rekommenderas inte för människor med funktionshinder. Köksinredning med köksö bör också undvikas. L-format kök Det L-formade köket är lämpligt för rullstolsanvändare och för dem som har svårt att gå då vinkelformen ger ett bra sammanhang mellan de enskilda arbetsstationerna. Matvaror och köksredskap kan dras över bänkytan så att onödiga lyft kan undvikas. Work triangle in the L-shaped kitchen Den L-formade inredningen används till exempel i större kök där flera personer arbetar samtidigt. U-format kök Det U-formade köket är väl lämpat när det finns behov av extra arbetsplatser och ger ett bra sammanhang mellan funktionerna. Inredningen kortar avstånden och koncentrerar arbetsstationerna. Matvaror och köksredskap kan till exempel dras över bänkytan så att onödiga lyft kan undvikas. Den U-formade inredningen används till exempel i större kök där flera personer arbetar samtidigt. Work triangle in the U-shaped kitchen Notera: Arbetstriangeln är utarbetad med en brukare som utgångspunkt. 10

11 Arbetsplatsernas placering diskho, tillberedningsplats och plats kring spishäll Det är inte bara rummets storlek som gör ett kök tillgängligt. Arbetsstationernas samlade placering, minimerat avstånd mellan dem och tillräckligt med bänkyta inverkar också. Det kräver en god planering. Kaffebryggare Diskborste Hushållsrulle Avfallspåsar Tallrikar Bestick Osv. Stekpannor Grytor Köksredskap Fat och skålar Kryddor Matvaror Osv. Plats för rengöring Plats för tillberedning av mat Plats kring spishällen Ett kök ska som regel uppfylla följande funktioner: Rengöring, förberedning och tillberedning av matvaror på bänk och spishäll eller i ugn, samt efterföljande rengöring/disk. Det finns samtidigt behov av förvaringsmöjligheter för matvaror, porslin och köksredskap. Kökets viktigaste arbetsstationer är: Diskhon Plats för tillberedning Plats kring spishäll Förvaringsmöjligheterna vid de enskilda arbetsstationerna ska säkerställa en lätt och obehindrad tillgång till matvaror och köksredskap. Platsen för tillberedning ska som huvudregel placeras mellan diskhon och området kring spishällen så att det finns nära tillgång till rengöring och förberedning av matvaror. Ordningsföljden diskho, plats för tillberedning och plats kring spishällen kan spegelvändas. På de följande sidorna beskriver vi de 3 arbetsstationerna och deras övriga relationer. Notera: Det är avgörande att arbetsstationerna kan regleras på höjden och anpassas såväl till stående som sittande brukare och att fri yta kan skapas för brukarens ben. Alla mått är angivna i mm. 11

12 Plats för rengöring tillberedning, förvaring och avfall Uppgifterna vid platsen för rengöring hänger nära samman med platsen för tillberedning, förvaringsutrymmen och avfallshantering. Diskhon placeras till höger eller vänster om den centrala platsen för tillberedning. Diskho och förvaring Det ska finnas plats för att förvara disktillbehör, avfallspåsar, porslin och bestick i lådor eller skåp nära diskhon. Bestick kan till exempel sättas på ett stativ på bänken. Rengöringsplats och tillberedning Det ska finnas bänkyta på båda sidor om diskhon för avställning av tallrikar och köksredskap. Det säkerställer också en god hygien vid tillberedning av matvaror. Plats för rengöring och avfall Tillgång till avfallshantering ska finnas lättillgänglig vid platsen för rengöring. Avfallsbehållaren placeras tätt intill diskhon, till exempel i ett mobilt underskåp. Rengöringsplats och diskmaskin Diskmaskin underlättar arbetet och bör installeras. Avställningsytor ska finnas i anslutning. 12

13 Plats för rengöring Kaffebryggare Diskborste Hushållsrulle Avfallspåsar Tallrikar Bestick Osv. Plats för tillberedning av mat Plats kring spishällen Platsförhållande Avstånden mellan platsen för rengöring, förvaring och avfallsbehållare ska som huvudregel vara korta för att minska transportavstånden mm min. 200 mm Komfortabelt arbete Arbetsstationerna i vinkeluppställda kök ska placeras mm från hörnen. Det säkerställer att två brukare komfortabelt kan arbeta samtidigt utan att stå i vägen för varandra. Vinkeluppställning bekvämt arbete Fri yta i hörnen Brukare som använder diskhon behöver minst 200 mm fri yta vid hörnet. min. 400 mm min. 600 mm min. 400 mm Minimum avställningsyta Oavsett om köket är enkelsidigt eller vinkeluppställt finns det behov av avställningsyta på båda sidor om diskhon. Minst 600 mm på den ena sidan och minst 400 mm på den andra sidan för placering av köksredskap osv. Plats på båda sidor av diskhon Utnyttjad plats i hörnet Hörnutrymmet kan med fördel utnyttjas. Idealisk avställningsyta vid matlagning till flera personer Arbetsplatsens ideala längd (A+B) beror på hur många personer som man ska laga mat till: A+B = mm A B Upp till 2 personer: 1200 mm Upp till 4 personer: 1400 mm Upp till 6 personer: 1600 mm Idealisk avställningsyta Notera: Personmått finns på sidan 8. 13

14 Plats för tillberedning förvaring, diskho, spishäll och ugn Uppgifterna vid tillberedningsplatsen hänger nära samman med rengöringsplatsen, avfallshantering, förvaringsutrymmen, spishäll och ugn. Den primära tillberedningsplatsen placeras alltid mellan platsen för rengöring och spishäll så att allt är samlat. Tillberedningsplats och förvaring Porslin, bestick, köksredskap, emballage mm. för daglig användning bör förvaras i skåp och lådor nära tillberedningsplatsen. Skålar och fat för tillberedning och servering bör också placeras nära, dvs. inom bekvämt räckhåll. I större kök bör köksmaskiner och kylskåp placeras vid en plats för tillberedning. Plats för tillberedning, diskho och avfall Det bör vara korta avstånd mellan förvaring av matvaror och diskho för att till exempel skölja grönsaker och slänga avfall. Dessutom bör diskmaskinen vara lättillgänglig. En utdragsskiva kan användas som extra skärbräda/tillberedningsplats eller matplats i ett litet kök. Plats för tillberedning, spishäll och ugn Matvarorna som ska tillagas fylls i grytor, pannor eller fat. Grytor, grytslevar och andra köksredskap som används vid spis och ugn ska placeras i närheten. Det bör vara möjligt att skapa en obruten yta mellan tillberedningsplats, rengöringsplats och området kring spishällen så att tunga grytor och fat kan dras över arbetsstationerna. Det sparar tunga och slitsamma lyft. 14

15 Plats för rengöring Kaffebryggare Diskborste Hushållsrulle Avfallspåsar Tallrikar Bestick Osv. Plats för tillberedning av mat Stekpannor Grytor Köksredskap Fat och skålar Kryddor Matvaror Osv. Plats kring spishällen Förhållande mellan arbetsytor Avstånden mellan platserna för tillberedning, förvaring, diskho, avfall, spishäll och ugn ska i regel vara korta för att minska transportavstånden mm Komfortabelt arbete I L-formade kök ska arbetsstationer placeras mm från hörnet. Det säkerställer att två brukare samtidigt kan arbeta bekvämt utan att vara i vägen för varandra. L-format kök bekvämt arbete min. 400 mm min. 400 mm Minimum avställningsyta Det finns behov av minst 400 mm avställningsyta för placering av köksredskap osv. på båda sidor om platsen för tillberedning. Plats på båda sidor om tillberedningsplatsen A+B = mm A B Idealisk avställningsyta vid matlagning till flera personer Arbetsplatsens idealiska längd (A+B) beror på hur många personer det ska lagas mat till: Upp till 2 personer: 800 mm Upp till 4 personer: 1000 mm Upp till 6 personer: 1200 mm Idealisk avställningsyta Det kan finnas flera platser för tillberedning i köket, till exempel i form av utdragsskivor. Notera: Personmått finns på sidan 8. 15

16 Plats kring spishällen förvaring, tillberedning och diskho Arbetet kring spishällen hänger nära samman med förvaringsutrymmen, platsen för tillberedning och platsen för rengöring. Spishällen placeras till höger eller vänster om den centrala tillberedningsplatsen. Plats kring spishäll och förvaring Vid spishällen används grytor och pannor, samt eldfasta fat. Köksredskap, matvaror och kryddor bör förvaras i överskåp som går att reglera på höjden, mobila underskåp eller framme vid spisen. Plats kring spishäll och plats för tillberedning Platsen kring spishällen ska ha en yta för tillberedning på den ena sidan och en värmefast avställningsyta (bänkyta eller bordsunderlägg) på den andra. Spishäll och ugn ska delas upp i två separata enheter så att sittande får plats med benen. Platsen kring spishäll och diskho Avståndet mellan området kring spishällen och diskhon ska vara kort och det ska finnas möjlighet att skapa en obruten bänkyta så att det till exempel blir lätt att fylla en gryta med vatten eller hälla ut kokande vatten i diskhon. I större kök är det en fördel med ett extra vattenuttag/-avlopp i direkt anslutning till området kring spishällen. En kran med utdragbar pip kan med fördel användas. 16

17 Plats för rengöring Plats för tillberedning av mat Stekpannor Grytor Köksredskap Fat och skålar Kryddor Matvaror Osv. Plats kring spishällen mm L-format kök bekväm arbetsyta min. 200 mm Fri yta vid hörnen Förhållandet mellan de olika arbetsstationerna Avstånden mellan området kring spishällen, platsen för tillberedning, förvaring och diskho ska i regel vara korta för att minska transportavstånden. Komfortabelt arbete I L-formade kök ska arbetsstationerna placeras mm från hörnet. Det säkerställer att två brukare samtidigt kan arbeta bekvämt utan att vara i vägen för varandra. Brukare som använder spishällen behöver minst 200 mm fri yta vid hörnet. min. 400 mm min. 400 mm Utrymme på båda sidor om spishällen min. 400 mm Utnyttjad yta i hörnet Minimum avställningsyta Oavsett om köket är enkelsidigt eller L-format finns det behov av avställningsytor på båda sidor om spishällen: minst 400 mm för placering av köksredskap osv. Hörnplatsen kan med fördel utnyttjas. A B A+B = mm Idealisk avställningsyta vid matlagning till flera personer Arbetsplatsens idealiska längd (A+B) beror på hur många personer det ska lagas mat till: Upp till 2 personer: 1000 mm Upp till 4 personer: 1200 mm Upp till 6 personer: 1400 mm Idealisk avställningsyta Notera: Personmått finns på sidan 8. 17

18 Förvaring en översikt Det är avgörande för tillgängligheten i köket att matvaror och redskap placeras i närheten av den arbetsstation där de ska användas. Skåp, lådor, hyllor och bänkytor bör därför finnas i anslutning till alla arbetsstationer i köket. Den idealiska förvaringsplatsen Hur mycket förvaringsutrymme som behövs beror på hur många personer köket ska bistå: Upp till 3 personer: 7800 mm hyllor/lådor Upp till 6 personer: mm hyllor/lådor Notera: Det höjd justerbara köket planeras gärna utan underskåp. Det frigör plats för benen under bänkytan, men minskar förvaringsutrymmet och alla kök kan inte uppfylla ovanstående rekommendationer. Förvaring vid platsen för rengöring I omedelbar närhet förvaras: Porslin och bestick för vardagsbruk. Avfall, rengöringsmedel och redskap, till exempel i ett mobilt underskåp. Porslin och köksredskap som inte används dagligen kan eventuellt förvaras i ett annat rum. Förvaring vid platsen för tillberedning I omedelbar närhet förvaras: Köksredskap, matvaror och emballage, till exempel i ett överskåp som kan regleras på höjden. Köksmaskiner för dagligt bruk kan till exempel stå på en bänk eller i tillgängliga skåp. Förvaring kring spishällen I omedelbar närhet förvaras: Matlagnings- och bakredskap osv., till exempel i ett mobilt underskåp. Förvaring i kylskåp och frys Kyl- och frysvaror placeras i kylskåp och frys/ frysbox. Frysar är idealiska för äldre och personer som inte har möjlighet att handla ofta. 18 Notera: I ovanstående generella rekommendation av det idealiska förvaringsutrymmet är bordsservis, servis för tillberedning, matvaror, förråd osv. inräknat. Det är lämpligt att det finns obehindrad tillgång till förvaring av porslin från matplatsen, så att dukning och bortplockning inte försvåras.

19 Vitvaror ugn, spishäll, spisfläkt, kylskåp och diskmaskin Vitvaror bör väljas utifrån den primära brukarens behov och färdigheter. Nedanstående är generella rekommendationer. Ugn Bänkugn eller inbyggnadsugn med sidohängd lucka rekommenderas. Placeras helst nära kylskåpet så att kyl och frysvaror lätt kan flyttas till ugnen. Placeras i ögonhöjd ca mm upp så att brukaren kan se in i ugnen. Reglering av höjden gör det möjligt att ta ut varm mat ur ugnen i bekväm höjd. Spishäll och spisfläkt Fristående spishäll utan ugn skapar fria ytor till sittande brukares ben. Keramikhällar eller induktionshällar med touchpanel bör användas till personer med nedsatt funktionsförmåga i fingrar och armar. Elplattor med vridbara knappar kan användas av personer med dålig syn. Antalet spisplattor väljs utifrån hur ofta det lagas mat i köket. Fyra linjära plattor är lämpligt i ett större kök. Värmeisolering av hällens undersida är nöd vändig för att brännskador av lår och knän ska kunna undvikas. Värmefast avställningsyta bör finnas i omedel bar närhet. Spisfläkt med två separata knappar till lampa och fläkt i fronten är lämpligt. Kylskåp Modell med frysbox bör väljas om det inte finns plats för en frys. Automatisk avrinning bör vara standard. Utdragshyllor och korg av genomskinligt material gör det lätt att överblicka varorna. Kylskåpsdörr bör kunna öppnas 180. Placering: minst 300 mm över golvet. Diskmaskin Placeras i nära anknytning till diskho och avlopp, minst 300 mm över golvet. Alternativt väljs en bänkmodell. Ytan framför diskmaskinen ska vara fri för att en öppen lucka inte ska kunna försvåra framkomligheten. 19

20 Diskho och kran Detaljer är ofta avgörande för god tillgänglighet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på diskho, kran, säkerhetsanordningar, handtag osv. när köket planeras och inreds. Diskho Det bör finnas plats för benen under diskhon så att sittande brukare kan arbeta bekvämt. Placering: Så långt fram mot bordets framkant som möjligt. Form: Djup: mm för att försäkra att sittande brukare får plats med lår och knä. Djup på 150 mm kan användas till stående brukare. Diskhons bredd: minst 450 mm. Övrigt: Vattenlås och avloppsrör monteras så långt bak mot väggen som möjligt. Vattenlås och avloppsrör isoleras så att brännskador på ben och fötter kan undvikas. Diskhons undersida värmeisoleras så att brännskador på sittande brukares ben kan undvikas. Kran med blandare Placering: Diskhons kran placeras inom bekvämt räckhåll. Kranen kan alternativt monteras på väggen. Det underlättar rengöring, men bör inte väljas om brukarens räckvidd är begränsad. Övrigt: Kran med blandare och långt manövreringsgrepp för en hand är bra för svaga personer med kort räckvidd. Kranens utloppspip ska vara tillräckligt hög och vridbar för att kunna dras in över en gryta på bänken. En kran med blandare och utdragbar slang är en fördel. Val av temperatur och vattenmängd bör tydligt framgå av blandarens design. 20

21 Avgörande detaljer säkerhet, utdragsskivor, handtag, luckor, beslag, kontakter och belysning Säkerhet Bänkytor som går att reglera på höjden, skåp osv. förses med en säkerhetsanordning som stoppar vid motstånd, till exempel en rullstolsanvändares ben, köksmaskiner eller köksredskap på bänkytan. Det ska finnas ett säkerhetsavstånd på minst 25 mm mellan bänkyta och vägg vid montering i ett hörn, samt mellan bänkytornas sektioner som monterats i förlängning av varandra. Spisplattor och diskho isoleras på undersidan så att brännskador på sittande brukares knän och lår kan undvikas. Installationer och rör (diskho och diskmaskin) täcks in och isoleras så att brännskador på knä och fötter kan undvikas. Utdragsskivor Ger extra avställningsyta vid till exempel kylskåp och ugn. Ger extra bänkyta vid till exempel till beredning i det lilla köket. Handtag, luckor och beslag Handtag i bygelform på skåpluckor osv. är lätta att använda för personer som är svaga i händer och armar. Skåpluckor bör max vara 300 mm breda för att inte uppta för mycket plats i rummet när de öppnas. Gångjärn bör kunna öppnas 180. Alternativt kan skyddsluckor användas. Hyllor bör vara ca 300 mm djupa. Beslag på lådor med full utdragbarhet och självstängande. Kontakter och belysning Det ska finnas bra allmän belysning i köket och tillräckligt med ljus vid de enskilda arbetsstationerna. Kontakter till fasta maskiner (kaffekokare osv.) bör monteras på den bakre väggen. Kontakter till handredskap bör placeras inom bekvämt räckhåll. Ledningar bör av estetiska och säkerhetsskäl placeras innanför väggen eller döljas av inventarier. Elinstallationer ska följa nationella regler. 21

22 Bekväma zoner Bekväma zoner anger generella mått för räckvidd och höjd. Innanför dessa kan de flesta brukare arbeta bekvämt. I ett tillgängligt kök ska så många funktioner som möjligt placeras inom de bekväma zonerna mm Bekväma zoner bekväm räckvidd Bekväm räckvidd: mm från bänkytans framkant. Beroende på brukarens fysiska förmåga kan det vara svårt att nå matvaror och köksredskap om de är placerade längst in på köksbänken. Bekväm räckvidd Bekväma zoner bekväm bänk- och räckhöjd Bekväm bänkhöjd: mm över golvet. Bekväm räckhöjd: mm över golvet mm Beroende på brukarens fysiska förmåga kan det vara svårt att nå matvaror och köksredskap som placerats ovanför och under den bekväma räckhöjden mm Bekväm bänk- och räckhöjd Kunskap om vad som generellt kan anses som en bekväm räckvidd och bänkhöjd, dvs. bekväma zoner inom vilka de flesta brukare kan nå, är baserad på brukarundersökningar bland personer med funktionshinder. Reglering av höjden på bänkytor och skåp Bänkens höjd bör vara 700 mm över golvet och ytterligare kunna justeras på höjden upp till 1000 mm mm 700 mm Justering av bänkytans och skåpets höjd mm Justering av överskåpets höjd Separat reglering av överskåpens höjd Överskåp placeras ca mm över bänkytan och bör kunna sänkas ned till bänkytans nivå och ut mot bänkens framkant. 22

23 Reglering av höjden En passande arbetshöjd har stor betydelse för om köket fungerar på ett lämpligt sätt för brukaren. Det är avgörande att höjden på bänkytan kan justeras för lätt eller tungt arbete. Skåpen bör också kunna regleras på höjden och vitvaror placeras i komfortabel höjd. Komfortabel höjd: lätt och tungt arbete Höjden på bänkytan ställs in i ett utgångsläge för lätt arbete (som till exempel att röra om i en gryta, där bänken är ca mm under armbågshöjd). Lätt arbete mm mm Tungt arbete För tungt arbete (som till exempel att knåda deg) är det lämpligt med en lägre höjd från mm under armbågshöjd. Ovanstående gäller såväl stående som sittande brukare. Reglering av ugnens höjd Det är lämpligt att kunna reglera ugnen till en passande arbetshöjd. Vissa mikrovågsugnar kan byggas in i ett överskåp som går att reglera på höjden. Ugn Diskho Justering av höjden på diskho och spishäll Diskho och spishäll är vanligtvis inbyggda i bänkytan och regleras på höjden tillsammans med den. Placering: kylskåp och diskmaskin Kylskåp bör ställas så att de flesta hyllor kan nås från sittande ställning. Minst 300 mm över golvnivå rekommenderas. Diskmaskin bör lyftas minst 300 mm över golvnivå för att uppnå en lämplig räckhöjd. Eventuellt kan en bänkdiskmaskin användas. min. 300 mm Kylskåp 23

24 Inredningsförslag enkelsidigt kök På denna och följande sidor visar vi hur både stora och små kök kan inredas som enkelsidiga eller vinklade lösningar. Det enkelsidiga köket är den minst utrymmeskrävande köksmodellen, men samtidigt också det minst lämpliga x 1700 Nischkök för en brukare Nischköket representerar den minimala köksinredningen. Det är ofta en nödvändig modell i boenden där köket inte har hög prioritet. Det kan till exempel gälla äldre- och vårdboenden dit maten levereras. Ofta finns en det gångyta framför arbetsstationerna och ingen plats för diskmaskin. Köksareal: 3180 x 3060 mm, alternativt 9,7 m² Arbetstriangel: = 4200 mm Gemensamma kök för flera brukare Denna köksinredning placeras vid väggen i ett gemensamhetsutrymme i anknytning till matoch sällskapsrum x 1700 Kylskåp och diskmaskin kan placeras i änden av bänkmodulerna som är reglerbara på höjden. Alternativt kan en bänkdiskmaskin användas. Köksareal: 5040 x 2520 mm, alternativt 12,7 m² Arbetstriangel: = 6000 mm Notera: Inredningsförslagen kan användas för andra utrymmen än de visade och spegelvändas. De angivna köksarealerna är exklusive matplats. Alla mått är angivna i mm, alla ritningar i skala 1:

25 Det L-formade köket är väl lämpat för såväl en som flera brukare då det ger ett bra sammanhang mellan de enskilda arbetsstationerna. Det gäller för både sittande och stående brukare. Inredningsförslag L-format kök Det L-formade köket är tillsammans med det U- formade köket det mest lämpade för funktionshindrade särskilt när flera personer ska arbeta i köket samtidigt x 1700 Kök till en brukare Det L-formade köket har ett bra sammanhang mellan arbetsstationerna och kan till exempel användas i privata kök. Köksareal: 2640 x 4140 mm, alternativt 10,9 m² Arbetstriangel: = 5100 mm 2100 x 2100 Kök till flera brukare och vårdgivare Det L-formade köket är väl lämpat när flera brukare använder köket, till exempel i ett utbildningskök. Det finns plats för en vårdgivare som anvisar och bistår brukaren i arbetsprocessen. Köket bör inredas med minst två individuella bänkytor och överskåp som går att reglera på höjden. Köksareal: 4260 x 3480 mm, alternativt 14,8 m² Arbetstriangel: = 5000 mm Kök till flera oberoende brukare Det L-formade köket är också väl lämpat när det krävs utrymme för att flera brukare ska kunna arbeta tillsammans eller oberoende av varandra, till exempel i gruppboenden. Köket bör inredas med ett passande antal bänkytor som är individuellt reglerbara på höjden och överskåp som kan regleras på höjden. Köksareal: 3540 x 6000 mm, alternativt 21,2 m² Arbetstriangel: = 4800 mm Notera: Inredningsförslagen kan användas för andra utrymmen än de som visas och spegelvändas. De angivna köksarealerna är exklusive matplats. Alla mått är angivna i mm, alla ritningar i skala 1:

26 Inredningsförslag U-format kök Det U-formade köket minimerar avstånden och koncentrerar arbetsstationerna. Det lämpar sig för större kök med flera individuella sektioner som kan regleras på höjden och där det finns behov av mycket förvaringsutrymme och plats för tillberedning x 1700 Kök för en brukare Det U-formade köket ger ett bra sammanhang mellan arbetsstationerna och kan till exempel användas i privata kök. Köksareal: 3300 x 2940 mm, alternativt 9,7 m² Arbetstriangel: = 4300 mm Kök för flera brukare och vårdgivare Det U-formade köket lämpar sig väl till flera brukare, till exempel i utbildningskök där det ska finnas plats för en vårdgivare som anvisar och bistår brukare i arbetsprocessen x 2100 Köket bör inredas med minst 2 individuella reglerbara bänkytor och överskåp som går att reglera på höjden. Köksareal: 3540 x 3900 mm, alternativt 13,8 m² Arbetstriangel: = 4900 mm Kök för flera oberoende brukare U-formade kök lämpar sig också väl när det krävs utrymme för att flera brukare ska kunna arbeta tillsammans eller oberoende av varandra, till exempel i gruppboenden x 2100 Köket bör inredas med passande antal individuellt reglerbara bänkytor och överskåp som går att reglera på höjden. Köksareal: 3540 x 5700 mm, alternativt 20,2 m² Arbetstriangel: = 6600 mm Notera: Inredningsförslagen kan användas för andra utrymmen än de visade och spegelvändas. De angivna köksarealerna är exklusive matplats. Alla mått är angivna i mm, alla ritningar i skala 1:

27 Checklista Använd denna checklista i planeringsfasen för att få en överblick över de avgörande faktorerna i det funktionella och tillgängliga köket. Brukare och vårdgivare Planerar vi för en särskild brukare eller för flera olika brukare? Hur ser brukarsituationen ut finns det mobila handikapphjälpmedel? Ingår utbildning/rehabilitering? Hur är brukarens dagliga färdigheter vid arbetsstationerna? Vilka aktiviteter utförs och av vem? Boende och institutionsform: Sjukhus, rehabiliteringscenter, vårdhem, specialinstitutioner, äldre- och vårdboende? Privat bostad, gruppboende, hotell eller semesterby? Utrymmet Är det ett nytt projekt eller en ombyggnad? Hur är storlek och form? Finns det utrymmesmässiga och byggnadstekniska regleringar installationer, pelare, placering av dörrar och dylikt? Uppfyller rummet gällande lagkrav och normer för inrättande av kök avsed da för människor med funktionshinder? Finns det tillräckligt med golvyta för att en rullstolsanvändare ska kunna vända? Finns det tillräckligt med fri yta och framkomlighet framför köksenheter och vitvaror och är ytan framför arbetsstationerna framkomlig? Går det att skapa plats för benen under diskhon, platsen för tillberedning och området kring spishällen? Avgörande detaljer Är diskhons djup lämpligt för sittande, dvs mm djup? Är vattenlås och avloppsrör monterade så långt tillbaka mot väggen som möjligt? Finns det vatten och avlopp i närheten av spishällen? Är undersidan av diskhon och spisplattorna isolerade och är vattenrör och installation er täckta och isolerade så att brännskador kan undvikas? Kan kranen användas med en hand och har den vridbar utloppspip? Finns det säkerhetsanordningar mot klämskador? Finns det stickkontakter i tillgänglig höjd och finns det tillräckligt med bra belysning? Bänkytor Går det att reglera bänkytornas höjd individuellt? Är det möjligt att etablera sammanhängande dragskivor mellan arbetsstationerna? Finns det bänkyta på båda sidor om diskhon och spishällen? Skåp Är skåpluckorna max 300 mm breda och kan luckorna öppnas 180? Finns det mobila underskåp? Finns det tillräckligt med förvaringsplats vid arbetsstationerna? Är skåpen försedda med användarvänliga handtag? Vitvaror Är spishällen avskild från ugnen och finns det spisfläkt? Finns det en bänkugn eller kan höjden på ugnen regleras? Är ugnsluckan sidohängd och finns det en utdragsbänk under ugnen? Kan diskmaskinen installeras i tillgänglig höjd? Kan kylskåp placeras i tillgänglig höjd? Är de flesta av kylskåpets hyllor placerade i tillgänglig höjd? 27

28 Nedsatt funktionsförmåga behöver inte begränsa en människas tillvaro. I över 35 år har keep living-filosofin stått i fokus för Pressalit Cares utveckling av flexibla lösningar till kök och badrum för personer med någon form av handikapp. Med sina forskningsbaserade kunskaper är Pressalit Care ledande inom speciallösningar för kök och badrum och hjälper idag kunder över hela världen. En grundläggande respekt för den enskilda människan och hans eller hennes möjligheter avspeglar sig i företagets arbetsklimat. Hos Pressalit är Corporate Social Responsibility (CSR) djupt förankrat i företagets strategi och värderingar, och är ett viktigt riktmärke för samtliga delar av organisationen. Pressalit Care har huvudkontor i Danmark. Pressalit A/S Pressalitvej Ry Danmark Tel.: Fax: Pressalit AB Kista Science Tower Färögatan Kista Sverige Tel.: Fax: CB

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4 Produkter Indivo-lyftenheter för köket Version 4 Det flexibla köket Oavsett om det är ett nytt kök eller ett kök man har njutit av i många år så krävs det bara några få ändringar för att göra det flexibelt

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

Skötbord. Flexibla lösningar för stora som små

Skötbord. Flexibla lösningar för stora som små Skötbord Flexibla lösningar för stora som små Flexibla skötbord Bra och ergonomiskt riktiga arbetsställningar kräver flexibla lösningar. Designen och utformningen på våra produkter gör att personalen kan

Läs mer

MULTI funktionella INDIVO kök

MULTI funktionella INDIVO kök INDIVO MULTI funktionella kök KÖK I ÖGONHÖJD I VARJE SITUATION Ett kök är ofta både familjens och vännernas samlingspunkt. Med de flexibla lyftenheterna Indivo för köksbänk och överskåp kan du skapa en

Läs mer

Den blå. Guide för planering av ditt nya kök. Hur många kockmössor ger du oss? www.hth.se

Den blå. Guide för planering av ditt nya kök. Hur många kockmössor ger du oss? www.hth.se Hur många kockmössor ger du oss? Vi lever på att ha nöjda kunder. Därför vill vi gärna höra hur pass högt upp på nöjdhetsskalan du placerar oss. Från första upplevelsen i butiken till dess att den sista

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. FAMA hyllsystem maximal flexibilitet för maximal effektivitet Willach Pharmacy Solutions hör till världens

Läs mer

Lösningar med omtanke nu och i framtiden. Det unika skensystemet gör det möjligt att:

Lösningar med omtanke nu och i framtiden. Det unika skensystemet gör det möjligt att: Lösningar med omtanke nu och i framtiden Det unika skensystemet gör det möjligt att: Ställa in hjälpmedel på höjden och i sidled Anpassa inredningen även i små och dåligt inredda badrum skapa mer utrymme

Läs mer

SE 102-12. care. Badrum för livet

SE 102-12. care. Badrum för livet SE 102-12 care Badrum för livet Välj ett badrum som matchar dig. De flesta av oss vill givetvis bo hemma så länge som möjligt. Idag är vi också ofta piggare och friskare lite längre än förr. Det är nu

Läs mer

Bostads anpassning Kök för tillgänglighet och frihet i köket

Bostads anpassning Kök för tillgänglighet och frihet i köket Bostads anpassning Kök för tillgänglighet och frihet i köket Nordisk produktion och kvalitet 1 Det multifunktionella köket LIB hjälper dig att göra de bästa köksvalen Vi ger dig hjälp och vägledning. Tillsammans

Läs mer

Alla mått är i mm. Summa 46 152 kr. Ritningens namn kök 25/11 Ritningsnummer 0000-8909-3071. Inkluderat i totalpriset Vitvaror 19 059 kr

Alla mått är i mm. Summa 46 152 kr. Ritningens namn kök 25/11 Ritningsnummer 0000-8909-3071. Inkluderat i totalpriset Vitvaror 19 059 kr Alla mått är i mm Ritningens namn kök 25/11 Ritningsnummer 0000-8909-3071 Inkluderat i totalpriset Vitvaror 19 059 kr Summa 46 152 kr Användarnamn (E-postadress eller IKEA FAMILYnummer) Ledtråd till ditt

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 144 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Socialchef

Läs mer

KÖK G R A N B E R G S I N C E 1 8 7 0

KÖK G R A N B E R G S I N C E 1 8 7 0 KÖK G R A N B E R G S I N C E 1 8 7 0 2 INNEHÅLL VD TOBIAS HAR ORDET 6-7 ERGOKÖK, SÄKERHET, GARANTI 8-9 FORM OCH FUNKTION 10-13 KÖK FÖR ALLA SMAKER 14-23 NYTÄNKANDE FÖR ETT SMARTARE LIV 24-39 Våra olika

Läs mer

www.trident.se BAD MED DUSCH Den perfekta kombinationen

www.trident.se BAD MED DUSCH Den perfekta kombinationen www.trident.se BAD MED DUSCH Den perfekta kombinationen Badkar med dörr och dusch den perfekta kombinationen TWINLINE 1 TWINLINE 2 TWINLINE DUETT Exklusivt badkar med optimal komfort Twinline är den perfekta

Läs mer

Lösningar med omtanke nu och i framtiden

Lösningar med omtanke nu och i framtiden Det unika skensystemet gör det möjligt att: Lösningar med omtanke nu och i framtiden ställa in hjälpmedel på höjden och i sidled anpassa inredningen även i små och dåligt inredda badrum skapa mer utrymme

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

ALGOT Förvaring för hela hemmet

ALGOT Förvaring för hela hemmet Bygg hela vägen upp till taket för att utnyttja varenda kvadratcentimeter, utan att använda så mycket golvyta. Välj metallhyllplan vid förvaring av tunga saker. Metallhyllplan med måtten 80x38 tål belastning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

RENOVERINGSBESLAG. Smarta beslag för befintliga kök GRANBERG

RENOVERINGSBESLAG. Smarta beslag för befintliga kök GRANBERG RENOVERINGSBESLAG Smarta beslag för befintliga kök GRANBERG RENOVERINGSSATS FÖR LÅDOR Lådrenovering Ett enkelt sätt att renovera en lådhurts där lådorna går trögt Befintliga fronter återmonteras på de

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

SMART & FUNKTIONELL FÖRVARING KÖK. Detaljerna som lyfter ditt hem

SMART & FUNKTIONELL FÖRVARING KÖK. Detaljerna som lyfter ditt hem SMART & FUNKTIONELL FÖRVARING KÖK Detaljerna som lyfter ditt hem INNEHÅLL KARUSELLER 3 HÖGSKÅPSUTDRAG 10 STRYKBRÄDA 15 KORGAR & GALLER 16 KÄLLSORTERING 21 BÄNKSKÅPSUTDRAG 26 STÄDSKÅPSINREDE 28 ÖVRIGT 30

Läs mer

Trinette. Produktkatalog 2014-2015. Trinette. Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt

Trinette. Produktkatalog 2014-2015. Trinette. Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt Trinette Produktkatalog 2014-2015 Trinette Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt Trinette Litet kök med stort svängrum 2 Trinette Innehåll Trinette...4-5 Modell EMK1040...6-7 Modell ETN650, ETN651,

Läs mer

Brf Hagabo 2 BOFAKTA

Brf Hagabo 2 BOFAKTA Brf Hagabo 2 BOFAKTA Välkommen till Brf Hagabo 2 i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Haganäs planerar vi för 18 moderna och eleganta bostadsrätter fördelat på två plan i tre olika hus.

Läs mer

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376 Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg MILJÖMÄRKT TRYCKSAK www.diligentia.se 341 376 Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Renovering och modernisering dat 2013-09-12 Helkaklat badrum med möjlighet

Läs mer

MK MKM KE 800 KE 700 KSF InFlex

MK MKM KE 800 KE 700 KSF InFlex MK MKM KE 800 KE 700 KSF InFlex Användarvänliga kvalitetsprodukter för professionella storkök Driftsäkerhet, ergonomi, hygien Index InFlex 4-5 KE 800 6-7 KE 700 8-9 MK och MKM 10-11 KSF 12-13 Tekniska

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN skräddarsydda arbetsstolar REAL 9000 PLUS REAL 9000 PLUS EL ETT modulsystem fyra basmodeller En modern arbets-/specialstol

Läs mer

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3 Arbetsmaterial 1/8 Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3... 2 Uppdrag... 2 Nulägesbeskrivning... 2 Karlbergsskolans kök... 2 Personal/köksarbete... 3 Transport av mat... 3 Servering... 4 Arbetstid

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

CareVan & Tillbehör. Läkemedelsvagnar Data- & Journalvagnar Akutvagnar Rondvagnar

CareVan & Tillbehör. Läkemedelsvagnar Data- & Journalvagnar Akutvagnar Rondvagnar CareVan & Tillbehör Läkemedelsvagnar Data- & Journalvagnar Akutvagnar Rondvagnar Konstruktion Stommen i CareVan är framställd av 16 mm spånplatta, belagda med melamin i vit kulör (RAL K101PE). Alla sidor

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520 En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal Forum Vårdbyggnad Var hittar jag mått??? Varje linje jag drar som arkitekt innebär att jag bestämmer en utformning och ett mått Har

Läs mer

Schlytersvägen 35 39 Aspudden

Schlytersvägen 35 39 Aspudden Foto: Patrik Engström Schlytersvägen 35 39 Aspudden MI www.diligentia.se L JÖ MÄRKT TR YCKSAK 341 376 Renovering och modernisering dat 2013-02-05 Spis med häll och inbyggd ugn. Integrerad kyl och frys.

Läs mer

KV BRAGE 4, SUNDBY PARK STRÄNGNÄS NYA LÄGENHETER MED HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER

KV BRAGE 4, SUNDBY PARK STRÄNGNÄS NYA LÄGENHETER MED HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER KV BRAGE 4, SUNDBY PARK STRÄNGNÄS NYA LÄGENHETER MED HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER NYTT HEM ATT LÄNGTA TILL Nyproduktion av bostadsrätter 1-4 rok med balkong, uteplats eller härliga takterrasser. I Kv. Brage

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbord Alla våra skötbordsmodeller är ergonomiska och snälla mot din rygg. I denna broschyr ger vi dig en överblick samt en kort presentation av skötbordsmodeller

Läs mer

Brf Ränndalen BOFAKTA

Brf Ränndalen BOFAKTA Brf Ränndalen BOFAKTA Ovan 3D-bild vy över trädgårdssida. Välkommen till Brf Ränndalen i Växjö. Vikaholm är Växjös gröna uppstickare bland bostadsområden. I kvarteret Ränndalen planerar vi för 14 st moderna

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Betyg MVG. Inredning för utbildning

Betyg MVG. Inredning för utbildning Betyg MVG Inredning för utbildning VÄLJ MELLAN TVÅ INREDNINGSSYSTEM För att möta nya krav på estetik och valmöjligheter erbjuder iab två omfattande inredningssystem för utbildning iab EDU och ST. Med utgångspunkt

Läs mer

Garderob och förvaring

Garderob och förvaring Garderobe forside svensk C 14/05/13 10.11 Side 1 Garderob och förvaring Intelligent förvaring Blika är en av Europas ledande tillverkare av intelligenta förvaringssystem. Sedan företagets start i 1947

Läs mer

Silentia Silver Line S K Ä R M A A V U T A N AT T S T Ä N G A I N

Silentia Silver Line S K Ä R M A A V U T A N AT T S T Ä N G A I N Silentia Silver Line S K Ä R M A A V U T A N AT T S T Ä N G A I N Ett unikt avskärmningssystem lika enkelt som användbart Silentia Silver Line är ett patenterat avskärmningssystem, som utvecklats för att

Läs mer

VITA BJÖRN BANGATAN 37-39

VITA BJÖRN BANGATAN 37-39 R E N OV E R I N G AV VITA BJÖRN BANGATAN 37-39 Maj 2016 1 RENOVERING AV VITA BJÖRN Husen i Vita Björn uppfördes 1965-1967 och det är dags att byta ut husets försörjningssystem (stammarna) för vatten,

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats.

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats. Generell Monterings/Installations anvisning 009 Var sak har sin plats. Viktigt, innan du börjar montera! Läs igenom denna anvisning noggrant! Att tänka på innan du börjar montera. Observera att detta är

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

MODULSTOLEN REAL 9000

MODULSTOLEN REAL 9000 MODULSTOLEN REAL 9000 Artikelnr: 803336 Mercado 0811 Giltig från 960601 REAL 9000 - Den svenska kvalitetsstolen ett system där behoven bestämmer utförandet När benen är svaga behöver man en stol både

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Välkommen till Brf Picknicken i Kalmar. Nu bygger vi eleganta bostadsrätter i Ljusstadens mest citynära del. Kvarteret Picknicken blir en modern oas

Läs mer

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET NYTT HEM ATT LÄNGTA TILL Midsommarkransen bästa läget vid Svandammsparken. Nyproduktion bostadsrätter -5 rok med balkong, uteplats eller härliga

Läs mer

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24 2016-02-24 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 registrator.orebro@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 1(20) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com Monteringsanvisning Massivträ Augusti 2013 www.spekva.com Innehållsförteckning Side Före montering - garanti... 3 Mottagning och förvaring... 4 Placering... 4 Samling af bordplader... 5 Montering... 6

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Tillagning - Kokgrytor Jöni

Tillagning - Kokgrytor Jöni Tillagning - Kokgrytor Jöni Jøni Foodline A/S är ett danskt företag som sedan 1973 tillverkar storköksutrustning. Vi har i dag 35 medarbetare och levererar kokgrytor, stekbord och spisar till den europeiska

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

1 av 13 2015-09-09 16:44

1 av 13 2015-09-09 16:44 Alla mått är i mm Ritningens namn kök final Ritningsnummer 0000-8728-1204 Inkluderat i totalpriset Vitvaror 12 580 kr Summa 33 045 kr Användarnamn (E-postadress eller IKEA FAMILYnummer) Ledtråd till ditt

Läs mer

Brf Förstäven 2, Västerås. Inredningsstandard för ditt nya hem

Brf Förstäven 2, Västerås. Inredningsstandard för ditt nya hem Brf Förstäven 2, Västerås Inredningsstandard för ditt nya hem Innehåll Inledning............................. 3 Ditt Kök.............................. 5 Standardval, kök...................... 6 Ditt Badrum...........................

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Möblerna är färdigmonterade och enkla att installera. Det enda du behöver montera själv är frontpaneler och handtag.

Möblerna är färdigmonterade och enkla att installera. Det enda du behöver montera själv är frontpaneler och handtag. SKÄRGÅRD -ett badrum som passar! Camargue Skärgård möbelkoncept kompletterar vårt breda utbud av badrumslösningar. Vi vill göra det enklare för dig att sätta ihop ett unikt och individuellt badrum som

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Lösningar till badrummet

Lösningar till badrummet Lösningar till badrummet Version 6.1 keep living 2 keep living 3 Livskvalitet I mer än 30 år har Pressalit Care arbetat för att skapa tillgänglighet för människor med funktionshinder med hjälp av kunskap,

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan.

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Grundförutsättningar Med grundförutsättningar menas: Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Syftet är både att

Läs mer

HSB BRF KLOCKARängen INREDNING INREDARENS VAL. 2014-02-27, rev 2014-04-05

HSB BRF KLOCKARängen INREDNING INREDARENS VAL. 2014-02-27, rev 2014-04-05 HSB BRF KLOCKARängen INREDNING INREDARENS VAL 2014-02-27, rev 2014-04-05 INNEHÅLL Information om Inredarens val... 3 Inredarens val Generellt... 4 Inredarens val Hall, sov- och vardagsrum... 4 Inredarens

Läs mer

Klassisk skandinavisk design- med alla fördelar

Klassisk skandinavisk design- med alla fördelar NEW ClassicLine 2011 Klassisk skandinavisk design- med alla fördelar GRAM har under generationer varit känd för att utveckla produkter som gör vardagen enklare och bidrar till positiva upplevelser i köket.

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar på de vanligaste

Läs mer

Sovrum med angränsande badrum. Genom att välja färger som är lugnande och tilltalande skapas en harmoni mellan rummen. Bild från IKEA katalogen 2007.

Sovrum med angränsande badrum. Genom att välja färger som är lugnande och tilltalande skapas en harmoni mellan rummen. Bild från IKEA katalogen 2007. Inter IKEA Systems B.V. Sovrum med angränsande badrum. Genom att välja färger som är lugnande och tilltalande skapas en harmoni mellan rummen. Bild från IKEA katalogen 2007. Inter IKEA Systems B.V. Här

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS

FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS Bakgrund och framtida behov av lokalen i projektet Rapport nr EKA 2003:11 2003-10-03 Författad av Åsa Svensson, Bengtsfors Kommun 1 1 Miljökontroll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilket skötbord ska man välja?... 3. Uppfällbara skötbord Robust... 4 Robust Extra... 5

Innehållsförteckning. Vilket skötbord ska man välja?... 3. Uppfällbara skötbord Robust... 4 Robust Extra... 5 1 Innehållsförteckning Vilket skötbord ska man välja?... 3 Uppfällbara skötbord Robust... 4 Robust Extra... 5 Fasta skötbord Budget... 6 Fast... 7 Björk... 8 Mäta... 9 Eldrivna höj- och sänkbara skötbord

Läs mer

ÄNTLIGEN. ORDNING i garderoben. KOMPLEMENT Ny garderobsinredning Säljstart februari-april 2014. Kontakt: press.sto@ikea.com

ÄNTLIGEN. ORDNING i garderoben. KOMPLEMENT Ny garderobsinredning Säljstart februari-april 2014. Kontakt: press.sto@ikea.com Inter IKEA Systems B.V 2014 ÄNTLIGEN ORDNING i garderoben KOMPLEMENT Ny garderobsinredning Säljstart februari-april 2014 Kontakt: press.sto@ikea.com ÄNTLIGEN ORDNING I GARDEROBEN KOMPLEMENT: ny garderobsinredning

Läs mer

produktblad Inredning Disk och arbetsbänkar

produktblad Inredning Disk och arbetsbänkar Ledande när det gäller hygien, ergonomi och design Bäst på hygien QuickClean Upptäck våra nya arbetsbänkar som är anpassade för framtidens behov av ännu renare storkök. Vår bedömning är att hygienkraven

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN. Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN. Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer 20110113 SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Underlag för planering av lokaler för särskilda boendeformer INNEHÅLL Inledning 3 Verksamhet och funktion 3 Byggnadens komplementutrymmen 3 Gruppbostadens gemensamma

Läs mer

NOVA PRO SCALA Räta vinklar. Enkel, minimalistisk och tidlös.

NOVA PRO SCALA Räta vinklar. Enkel, minimalistisk och tidlös. GRASS UTDRAGSSYSEM NOVA PRO SCALA Räta vinklar. Enkel, minimalistisk och tidlös. www.grass.eu Nova Pro Scala Synonymt för flexibilitet, design, inspiration och kreativitet. Nova Pro Scala präglas av avskalad

Läs mer

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Arkitektens bästa tips inför HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Tony Sundberg, arkitekt SAR/MSA på Sävsjö Trähus, om hans bästa

Läs mer

Den traditionella spisen

Den traditionella spisen MK och MKM Den traditionella spisen Serien tillåter kombination av olika typer av kokplattor. Mycket robust spis Stor och flexibel kapacitet tack vare stor, slät kokyta Lång livslängd Stativ helt i rostfritt

Läs mer

Elbro Vad gör vi nu?

Elbro Vad gör vi nu? Elavbrott Vad gör vi nu? Historiens längsta elavbrott sid 1 Håll värmen med några enkla råd sid 3 Håll värmen med en egen kamin sid 4 Ljus i mörker sid 6 Tappa upp vatten sid 7 Mat utan el sid 8 Mat som

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00 S........ Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide Vers. 1.00 Innehåll 1.00......... Guldmann vårdsäng........................................... 3 2.00......... Säkerhet.....................................................

Läs mer

Instruktioner Café Mossen 2015

Instruktioner Café Mossen 2015 Instruktioner Café Mossen 2015 Vårt mål är att upprätthålla en god service och en trevlig attityd gentemot våra kunder. Öppettider Måndag 17.00 21.00 Tisdag 17.00 21.00 Onsdag 17.00 tills andra halvlek

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

GENOMTÄNKTA BOSTÄDER. Intill den pampiga Skvallereken i Ektorp skapas nu 67 smakfulla och välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök.

GENOMTÄNKTA BOSTÄDER. Intill den pampiga Skvallereken i Ektorp skapas nu 67 smakfulla och välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök. 4 Oakhouapplese GENOMTÄNKTA BOSTÄDER Intill den pampiga Skvallereken i Ektorp skapas nu 67 smakfulla och välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök. fasaden 7 Oakhouapplese Bild område I Ektorp har

Läs mer

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Den här informationen är tänkt som ett hjälpmedel vid nybyggnation samt vid ändring av lokaler där livsmedel hanteras. Vid hantering av livsmedel, måste

Läs mer

BRF GYLLE 2:42. Bostadsrätt Gylle 2:42, Gamla Tunavägen, Borlänge

BRF GYLLE 2:42. Bostadsrätt Gylle 2:42, Gamla Tunavägen, Borlänge BRF GYLLE 2:42 Bostadsrätt Gylle 2:42, Gamla Tunavägen, Borlänge BRF Gylle 2:42. Boro Väst 4 AB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan

Läs mer

Ta vara på ögonblicken

Ta vara på ögonblicken Pressmaterial IKEA katalogen 2016 kontakt: press.sto@ikea.com Ta vara på ögonblicken Ta vara på ögonblicken Årets IKEA katalog är tillägnad ett tema som skapar mänsklig gemenskap på ett naturligt sätt.

Läs mer

S K I O L D d a t a m i x. S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N!

S K I O L D d a t a m i x. S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N! S K I O L D d a t a m i x allt f ör grisstallet S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N! innehållsforteckning Smågrisstall................................ 3 FRATS och slaktsvin.........................

Läs mer

Solifer Artic 480. av Markus Vesala

Solifer Artic 480. av Markus Vesala Solifer Artic 480 av Markus Vesala Solifers för närvarande minsta modell, Solifer Artic 480 MHP. En husvagn som överraskar inuti tack vare sin stora förvaringsutrymme under sängen bak i vagnen. Denna hade

Läs mer