Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok NOKIA 6216 CLASSIC Manual NOKIA 6216 CLASSIC Bruksanvisning NOKIA 6216 CLASSIC Användarguide NOKIA 6216 CLASSIC Bruksanvisningar NOKIA 6216 CLASSIC Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

2 Utdrag ur manual: produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se mpegla.com. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN. INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden. Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER. FCC-/INDUSTRY CANADA- MEDDELANDEEnheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs. Utgåva 1 SV Innehåll SÄKERHET. 6 Röststyrd uppringning Alternativ under ett samtal Allmän information Ring ett samtal med hjälp av NFC.. 22 Tips och råd...

3 .. 6 Ringa ett videosamtal Om enheten Nättjänster Skriva in text Tillbehör Normal textinmatning Koder Automatisk textigenkänning Programuppdateringar...

4 Telefonuppdateringar Meddelanden 24 My Nokia Skriva och skicka ett textmeddelande Ladda ned innehåll (SMS) Nokia-support Skriva och skicka ett multimedie meddelande Komma igång Läsa och svara på ett meddelande.. 25 Nokia Xpress-ljudmeddelanden Installera SIM-kort, minneskort och batteri.

5 Snabbmeddelanden Ladda batteriet.. 13 E-postprogram microsd-kort Chatt-meddelanden Slå på och stänga av telefonen Röstmeddelanden Ställa in tid, tidszon och datum Videomeddelanden Infomeddelanden..

6 . 27 Tjänst för konfigurations inställningar Servicekommandon Antenn Meddelandeinställningar Handledsrem Knappar och delar Kontakter Vänteläge Spara namn och telefonnummer.

7 Offline-profil Lägg till kontaktinformation Söka efter en kontakt Near Field Communication Kopiera eller flytta kontakter NFC Redigera kontakter NFC-identifiering Grupper. 31 Dela med enhet...

8 .. 18 Visitkort Dela eller läsa servicemärken Kontaktinställningar Dela funktioner mellan enheter eller servicemärken Logg Servicemärken Inställningar. 32 Betalning och biljetthantering Profiler Samtal...

9 Ringa ett röstsamtal.. 20 Besvara eller avvisa ett röstsamtal. 21 Snabbuppringning Teman Signaler Display Datum och tid. Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

10 Egna genvägar... Synkronisering och säkerhets kopiering... Anslutbarhet. Samtal Telefon.. Tillbehör.... Konfiguration...

11 . Återställa fabriksinställningar Timer Stoppur Program 46 Starta ett spel eller program Programalternativ Webb Ansluta till en tjänst Läsa webbsidor.

12 Operatörsmeny Bokmärken Inställningar för utseende Galleri Säkerhetsinställningar DRM (Digital Rights Management) 39 Tjänsteinkorgen. 49 Skriva ut bilder Säkerhet när du surfar Multimedia SIM-tjänster Kamera...

13 ... Video. Musikspelaren... Röstinspelning... Equalizer.... Stereobreddning Datoranslutningl ny kontakt. Fråga: Hur lägger jag till mer information i en kontakt? Svar: Sök efter den kontakt som du vill lägga till information om, välj Info > Val > Lägg till info, och välj sedan något av de tillgängliga alternativen. Menyer Fråga: Hur ändrar jag utseende på menyerna? Svar: Om du vill ändra menyvyn väljer du Meny > Val > Vy för huvudmeny > Lista, Ikoner, Ikonvy med etiketter, eller Tabb. Fråga: Hur anpassar jag menyn? Svar: Om du vill flytta menyn väljer du Meny > Val > Sortera. Bläddra till den meny du vill flytta och välj Flytta. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och tryck på OK. Om du vill spara ändringen väljer du Klar > Ja. Allmän information 7 Meddelanden Fråga: Varför kan jag inte skicka ett MMSmeddelande? Svar: Mer information om tillgänglighet för MMS-tjänsten och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänstleverantör. Fråga: Hur ställer jag in e-post? Svar: Om du vill använda e-post med telefonen måste du ha ett kompatibelt e postsystem. Rätt inställningar får du av e- postleverantören. Aktivera e-postinställningarna genom att välja Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden. Datoranslutning Fråga: Varför har jag problem med att ansluta telefonen till min dator? Svar: Kontrollera att Nokia PC Suite är installerat och igång på din dator. Mer information finns i hjälpfunktionen i Nokia PC Suite eller på supportsidorna på Genvägar Fråga: Finns det några genvägar jag kan använda? Svar: Det finns flera genvägar på telefonen: När du vill visa samtalsloggen trycker du en gång på samtalsknappen. Du ringer ett samtal genom att bläddra till ett nummer eller namn och trycker sedan på samtalsknappen. Om du vill öppna webbläsaren håller du 0 intryckt. Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du 1 intryckt. Om du vill växla från någon profil till den

14 ljudlösa profilen och tillbaka till den allmänna profilen, håller du # intryckt. Om enheten Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i WCDMA 850- och samt GSM 850-, 900-, och 1900-näten. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät. När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. 8 Allmän information Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs. Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll. Varning: Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom alarmet och NFC Märkesidentifiering när NFC är aktiverat och kortaktiverings nivån har värdet "alltid på", måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara. Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten. Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter. Nättjänster För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming inom andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IPprotokoll och språkberoendetecken. Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner. Tillbehör Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror. Allmän information 9 Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. Håll i kontakten när du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag, aldrig i sladden. Koder Om du vill ställa in åtkomstkoder och säkerhetsinställningar i enheten väljer du Meny > Inställningar > Säkerhet. Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

15 Viktigt! När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill förhindra oavsiktliga knapptryckningar använder du knapplåset. Välj Meny > Inställningar > Telefon > Autom. knapplås eller Säkerhetsknapplås. Om Säkerhetsknapplås är aktiverat anger du en säkerhetskod om så krävs. Om du vill låsa upp knapparna väljer du Lås upp och trycker på knappen *. Tryck på ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt. Om du vill skapa eller ändra en säkerhetskod väljer du Meny > Inställningar > Säkerhet > Lösenord och bland tillgängliga alternativ. PIN-koden som medföljer SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning. PIN2-koden som medföljer en del SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster. PUK- och PUK2-koder kan följa med SIM-kortet. Om du anger fel PIN- eller PIN2-kod tre gånger i rad ombeds du ange PUK- eller PUK2-koden. Om du inte har dem kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. Spärrlösenordet (fyra siffror) måste anges när du använder Samtalsspärrar för att begränsa samtalen till och från din telefon (nättjänst). Om du vill visa eller ändra inställningarna för säkerhetsmodulen, om den finns installerad, väljer du Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul. Programuppdateringar Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program. Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. Du kan hämta dessa uppdateringar via PC-programmet Nokia Software Updater. Om du vill uppdatera telefonens program måste du ha programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, Internetanslutning samt en kompatibel datakabel för att kunna ansluta telefonen till datorn. 10 Allmän information Om du vill ha mer information eller om du vill ladda ned programmet Nokia Software Updater går du till www. nokia.com/softwareupdate eller till Nokias lokala webbplats. Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring. Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen. Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen. Se "Telefon", sid. 37. Telefonuppdateringar Din tjänstleverantör kan skicka uppdateringar av telefonens programvara direkt till din enhet. Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla enheter. Varning: Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras. My Nokia Få gratis tips och support för din Nokia-telefon, samt gratis provinnehåll, interaktiva demonstrationer, en personlig webbsida och nyheter om Nokias senaste produkter och tjänster. Få ut så mycket som möjligt av din Nokia-telefon och registrera dig hos My Nokia idag! Mer information och tillgänglighet där du bor finns på Ladda ned innehåll Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till enheten (nättjänst). För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java VerifiedTMtestning. Nokia-support Sök på com/support eller Nokias lokala webbplats efter de senaste handböckerna, ytterligare information samt hämtning av filer och tjänster för eller om din Nokiaprodukt. Allmän information 11 På webbplatsen kan du få information om hur du använder Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta en Nokia Care-serviceplats kontrollerar du listan med lokala Nokia Care-kontaktcenter på Om du behöver underhållsservice finns kontaktinformation för din närmaste Nokia Care-serviceplats på 1. Komma igång Installera SIM-kort, minneskort och batteri SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet. Sätta i SIM-kortet 1. Vänd baksidan av telefonen mot dig och ta bort bakstycket (1, 2). 2. Öppna SIM-korthållaren (3, 4). 3. Sätt i SIM-kortet (5, 6). Se till att SIM-kortet är isatt på rätt sätt och med kontaktytan vänd nedåt. 4. Stäng SIM-korthållaren och tryck framåt tills den låses på plats (7). Sätt i minneskortet och batteriet 1. Skjut försiktigt in minneskortet i facket tills det låses fast (1). 2. Se till att kortet är isatt på rätt sätt och med kontaktytan vänd nedåt (2). 3. Observera batteriets kontakter och sätt i batteriet (3, 4). 12 Komma igång 4. Sätt tillbaka bakstycket (5, 6). Ladda batteriet Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. Batteriet har laddats delvis på fabriken. Om batterinivån är låg gör du så här: 1. Anslut laddaren till ett nätuttag. 2. Anslut laddaren till enheten. 3. När batteriet är fulladdat kopplar du loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget. Batteriet behöver inte laddas under en bestämd tid och du kan använda enheten när den laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa. Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

16 microsd-kort Du kan spara data som ringsignaler, teman, toner, bilder och videoklipp på ett kompatibelt microsd-kort. Du kan ta bort eller byta ut microsd-kortet när telefonen är påslagen utan att stänga av den. Telefonen kan använda microsd-kort på upp till 8 GB. Använd endast microsd-kort som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Komma igång 13 Slå på och stänga av telefonen 1. Håll strömbrytaren intryckt. 2. Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod skriver du koden (som visas med ****) och väljer OK. När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge uppmanas du att hämta konfigurations inställningarna från tjänstleverantören (nättjänst). Bekräfta eller avvisa frågan. Se "Konfiguration", sid. 38 och "Tjänst för konfigurationsinställningar", sid. 14. Ställa in tid, tidszon och datum När du slår på telefonen för första gången är telefonen i vänteläge. Du uppmanas att ställa in tid och datum. Fyll i fälten och välj Spara. Om du vill komma till Datum och tid senare väljer du Meny > Inställningar > Datum och tid > Inst. för datum & tid, Datum- & tidsformat, eller Autouppd. dat. & tid (nättjänst) om du vill ändra inställningarna för tid, tidszon och datum. Tjänst för konfigurationsinställningar När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS, Nokia Xpress ljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Om du vill ha mer information om tillgänglighet kontaktar du tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-försäljare eller så besöker du supportdelen på Nokias webbplats www. nokia.com/support. När du får ett konfigurationsmeddelande med inställningarna sparas och aktiveras dessa inte automatiskt. Konfigurationsinställningar mottagna visas. Välj Visa > Spara. Ange vid behov PIN-koden som du fick av tjänstleverantören. Antenn Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antennen påverkar kommunikationens kvalitet och kan medföra att enheten använder mer energi än nödvändigt vilket kan leda till att batterilivslängden försämras. 14 Komma igång Handledsrem Ta bort bakstycket på telefonen. Sätt fast bärremmen (1). Sätt tillbaka bakstycket (2, 3). Knappar och delar 1. Främre kameraobjektiv 2. Högtalare 3. Display 4. Vänster väljarknapp 5. Höger väljarknapp 6. Samtalsknapp 7. Avsluta-knapp 8. Mellersta väljarknappen 9. Knappsats 10. NaviTM-knapp (bläddringsknapp) 11. Mikrofon 12. Laddningskontakt 13. Tillbehörskontakt 14. USB-kontakt 15. Kameralins 16. Kamerablixt 17. På/av-knapp 18. Högtalare 19. Volym upp/ptt 20. Volym ner Komma igång 15 Vänteläge Telefonen är i vänteläge när den är klar att användas och du inte har skrivit in några tecken. 1. 3G-symbol 2. Signalstyrka för det mobila nätverket 3. Batteriets laddningsnivå 4. Symboler. Se "Symboler", sid Namnet på nätet eller en operatörslogotyp 6. Klocka 7. Display 8. Vänster väljarknapp. Som standard är den Gå till, som visar en lista över genvägar. Se "Vänster och höger väljarknapp", sid Mellersta väljarknappen, visas som Meny. 10. Höger väljarknapp. Som standard är den Namn, som visar dina sparade kontakter. Se "Vänster och höger väljarknapp", sid. 33. Symboler Du har olästa meddelanden. Du har missade samtal. Se "Logg", sid. 31. Knappsatsen är låst. Se "Koder", sid. 10. Telefonen är tyst när du tar emot ett inkommande samtal eller textmeddelande. Se "Signaler", sid. 32. Alarmklockan är aktiverad., Paketdataanslutningen är i läget Alltid online och paketdatatjänsten är tillgänglig. En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats. En GPRS- eller EGPRSanslutning har upprättats (parkerad). Bluetooth-anslutning har aktiverats. Se "Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation", sid. 34.,, 16 Komma igång Du har ett nytt oläst meddelande i NFC-inkorgen. Se "Dela eller läsa servicemärken", sid. 18. Visar att ett objekt kan delas via NFC. Se "Dela eller läsa servicemärken", sid. 18. Offline-profil I radiokänsliga miljöer, där du blir ombedd att inte använda enheten, kan du ändå komma åt din kalender, din kontaktlista och dina offlinespel genom att aktivera offline-profilen. När offlineprofilen är aktiv visas. Välj Meny > Inställningar > Profiler > Offline > Aktivera eller Anpassa. Om du vill att telefonen ska fråga varje gång den slås på om offline-profilen ska användas, väljer du Meny > Inställningar > Telefon > Offline-fråga > På eller Av. Om du vill inaktivera offline-profilen väljer du bara en annan profil. Varning: Med offline-profilen går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden. Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och offline-profilen är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja "Samtal". Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta offline-profilen och starta ett nödsamtal. 2. Near Field Communication NFC NFC (Near Field Communication) är en teknik för trådlös anslutning som möjliggör tvåvägsinteraktion mellan elektroniska enheter. Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

17 Du kan utföra kontaktlösa transaktioner, få åtkomst till digitalt innehåll och ansluta enheter med en enkel tryckning.nfc har ett funktionsavstånd på några få centimeter. NFC-tekniken stöds av ledande mobiltillverkare och den är kompatibel med större delen av den tillgängliga infrastrukturen för kontaktlös kortbetalning och biljetthantering. NFC-kortprogram kan användas när offline-läget är aktiverat. Om du vill ändra ditt NFC-enhetsnamn väljer du Meny > NFC > NFC-inställningar > NFC-enh. namn. NFC-enhetsnamnet används av andra NFC-enheter för att identifiera din enhet. Om du vill ha mer information om NFC väljer du Meny > NFC > NFC-introduktion. Near Field Communication 17 NFC-identifiering Om du vill aktivera eller avaktivera NFC väljer du Meny > NFC > NFC på/av. Du använder NFC genom att sätta på telefonen och aktivera NFC inställningen om den är inaktiverad. Vidrör ett service märke eller någon annan NFC enhet i identifieringsområdet. Läsområdet är vanligtvis 0 till 3 cm. När ett märke har identifierats visas tillhörande information. Enheten stänger automatiskt av skärmens bakgrundsljus och ställer in NFC i vänteläge för att spara på batteriet. Så fort enheten vidrörs återaktiveras bakgrundsljuset och NFC. NFC återaktiveras också i närheten av en extern kortläsare. Dela med enhet Välj Meny > NFC > Dela, välj objekt som ska delas, och vidrör en annan NFC-enhet. Du kan också dela ett objekt genom att bläddra till det på enheten och välja Val > Överför. När delningsalternativet är aktiverat kan du skicka galleriobjekt, visitkort, kalenderanteckningar, bokmärken, radiokanaler, anteckningar eller att göra anteckningar. Dela eller läsa servicemärken Välj Meny > NFC > Dela. Bläddra till det objekt du vill dela, välj Överför och vidrör ett servicemärke. Vidrör ett servicemärke med enheten för att aktivera direktuppspelning av video, öppna en Bluetooth-anslutning eller ta emot visitkort, SMS, nummerlänkar, bokmärken, kalenderanteckningar, att göra-anteckningar, alarmsignaler, anteckningar eller innehållsgenvägar. 18 Near Field Communication Du läser ett servicemärke genom att vidröra det med telefonen. Om du vill avaktivera delningsalternativet väljer du Meny > NFC > NFC inställningar > Delning på/av och väljer Av. Du öppnar objekt eller kortprogram som mottagits med NFC genom att välja Meny > NFC > Inkorg. Enhetens minne begränsar mängden märkesinformation som kan sparas. Du kan frigöra minne genom att ta bort mottagna objekt från NFC-inkorgen. Det går att dela samma information flera gånger med olika servicemärken. När du delar information med ett servicemärke skrivs den tidigare informationen vanligtvis över. Dela funktioner mellan enheter eller servicemärken Välj Meny > NFC > Skapa funktion. När delningsalternativet är aktiverat kan du dela alarm, nummerlänkar, SMS, radiokanaler eller profilaktiveringar. Servicemärken Ett märke kan innehålla en genväg till en SMS-baserad tjänst, en webbadress till en Internetbaserad tjänst, ett visitkort eller ett telefonnummer till en telefontjänst. Den här Nokia NFC-enheten är kompatibel med märken som inte är batteridrivna (passiva). Använd följande märkestyper: MIFARE (Standard, Standard 4k, Ultralight och DESFire), Sony FeliCa (inte säker) och Innovision (skrivskyddat Jewel och Topaz). Du kan få tag på märken från dessa tillverkare eller hos en lokal handlare. Du kan också använda andra märken eller kort som är kompatibla med ISO Prestandan hos kompatibla märken och kort kan variera. Betalning och biljetthantering För användning av program för betalning och biljetthantering i den här enheten krävs ett kompatibelt SIM-kort. För att kunna använda tjänstleverantörens kompatibla betalnings- eller biljettjänster med den här enheten kan det krävas ett abonnemang hos tjänstleverantören och att du har installerat tjänstleverantörens program. Tjänstleverantören kan vara din bank eller ett lokaltrafikbolag. Near Field Communication 19 Program och tjänster för betalning och biljetthantering levereras av tredje part. Nokia lämnar inte någon garanti och tar inget ansvar för sådana program och tjänster inklusive slutanvändarsupport, funktionalitet eller penningtransaktioner eller förlust av penningvärde. Lita inte enbart på sådana program och tjänster som betalnings- och biljetthanteringsmetod. Kontakta din tjänstleverantör innan du lämnar in enheten till reparation eller underhåll för att säkerställa tillgängligheten för betalnings- och biljett hanteringstjänsterna efter reparationen eller underhållet. Hantera enheten lika försiktigt som du hanterar dina betalkort. Ta ut SIM-kortet ur enheten innan du skickar den på reparation. Förvara SIM-kortet och enheten säkert. Kontakta tjänstleverantören omedelbart om enheten skulle bli stulen eller komma bort. Kontakta din tjänstleverantör om du har några frågor om program och tjänster för betalning och biljetthantering. Aktivering av kort När telefonen är placerad på en extern NFC-läsare blir kortprogrammet tillgängligt. Beroende på inställningarna för kortets tillgänglighet kan du behöva bekräfta innan åtkomsten beviljas. Du anger aktiveringsnivå genom att välja Meny > NFC > NFC-inställningar > Kortens tillgängl.. Välj Alltid om du vill att betalning och biljetthantering för kortprogram ska tillåtas utan bekräftelse. Välj Efter bekräftelse om du vill godkänna transaktionerna var för sig. Ett kortprogram är aktivt i ungefär 60 sekunder efter bekräftelsen. Vidrör den externa läsaren inom den här tiden om du vill utföra en transaktion. 3. Samtal Ringa ett röstsamtal Gör något av följande: Ange telefonnumret, inklusive riktnummer om det behövs, och tryck på samtalsknappen. När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer. Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

18 20 Samtal Tryck en gång på samtalsknappen om du vill visa en lista över tidigare uppringda nummer. Om du vill ringa ett nummer bläddrar du till det och trycker på samtalsknappen. Ringa ett nummer som är sparat i kontaktlistan, se "Kontakter", sid. 30. Använd volymknapparna om du vill ändra volymen under ett samtal. Besvara eller avvisa ett röstsamtal Om du vill besvara ett samtal trycker du på samtalsknappen. Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta. Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta. Om du vill stänga av ljudet på ringsignalen väljer du Ljud av. Snabbuppringning Om du vill tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna (3-9) gör du följande: 1. Välj Meny > Kontakter > Snabbuppringn.. 2. Bläddra till ett telefonnummer. 3. Välj Tilldela, eller välj Val > Ändra om ett nummer redan har tilldelats nyckeln. 4. Välj Sök och den kontakt som du vill tilldela. Om snabbuppringningsfunktionen är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Välj Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På eller Av. Om du vill ringa ett nummer håller du ned snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Röststyrd uppringning Ring ett samtal genom att säga ett namn som har sparats i Kontakter. Röstkommandon är språkberoende, så du måste välja Meny > Inställningar > Telefon > Röstigenkänning > Röstigenk.språk och ditt språk innan du använder röstkommandon. Utför röstigenkänningsträningen enligt anvisningarna på displayen. Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning. Samtal I vänteläge håller du ned höger väljarknapp. En kort ton hörs och Tala nu visas. 2. Säg namnet på den kontakt som du vill ringa. Om röstigenkänningen fungerar visas en lista med föreslagna träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för den första matchningen i listan. Om matchningen inte är den rätta bläddrar du till en annan post. Alternativ under ett samtal Många alternativ som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta tjänstleverantören för information om tillgänglighet. Det kan till exempel vara konferenssamtal, videodelning och samtal väntar. Samtal väntar Om du vill ställa in enheten så att du får ett meddelande om ett inkommande samtal när ett samtal pågår (nättjänst) väljer du Meny > Inställningar > Samtal > Val för samtal väntar > Aktivera. Om du vill besvara det väntande samtalet under ett pågående samtal trycker du på Ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på avsluta. Ring ett samtal med hjälp av NFC Vidrör ett servicemärke som innehåller en nummerlänk med NFC-identifieringsområdet. Se "NFC-identifiering", sid. 18. Återuppringningsnumret visas på telefonen. Välj Ring om du vill ringa upp numret eller Avsluta om du vill avbryta. Information om hur du delar en nummerlänk finns i "Dela eller läsa servicemärken", sid. 18. Ringa ett videosamtal När du ringer ett videosamtal skickar du en videobild i realtid, som spelas in av kameran på framsidan av telefonen, till samtalets mottagare. Om du vill kunna ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort och vara ansluten till ett WCDMA-nät. Information om tillgänglighet av och prenumeration på videosamtalstjänster får du från din nättjänstleverantör. Det går bara att ringa ett videosamtal mellan två parter. Videosamtal kan inte göras under tiden som ett annat röst-, video- eller datasamtal pågår. 1. Om du vill starta ett videosamtal i vänteläge anger du telefonnumret eller väljer Kontakter och en kontakt. 22 Samtal 2. Håll ned samtalsknappen eller välj Val > Videosamtal. Det kan ta en stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte kopplas upp får du en fråga om du vill ringa ett röstsamtal eller skicka ett meddelande i stället. Använd volymknapparna om du vill ändra volymen under ett samtal. 3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta. Vid hög belastning, till exempel under ett videosamtal eller vid en dataanslutning med hög hastighet, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad. 4. Skriva in text Du kan skriva text med normal textinmatning eller automatisk textigenkänning. Välj och håll ned Val när du vill växla mellan vanlig textinmatning,, och automatisk textigenkänning,. Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning., och. Om du vill växla mellan de olika Teckenstorleken visas med skiftlägena trycker du på #. Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge,, håller du ned # och väljer Sifferläge. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned #. Om du vill ställa in skrivspråk väljer du Val > Skrivspråk. Normal textinmatning Tryck på en sifferknapp (19) upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt. Tryck på 0 för att skriva ett mellanslag. De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under sifferknapp 1. Automatisk textigenkänning Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. 1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 29. Telefonen visar * eller de angivna bokstäverna som understruken text. Skriva in text När du har skrivit ordet och det korrekta ordet visas, bekräftar du det och lägger till ett mellanrum genom att trycka på 0. Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger och väljer ordet ur listan. Om? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan väljer du Stava. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på Spara. Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar åt höger för att bekräfta det. Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

19 Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet. 5. Meddelanden Skriva och skicka ett textmeddelande (SMS) 1. Välj Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Meddelande. 2. Ange ett eller flera telefonnummer i fältet Till:. Om du vill hämta ett telefonnummer från Kontakter väljer du Lägg till. 3. Skriv meddelandet i textfältet. Om du vill använda en textmall bläddrar du nedåt och väljer Bifoga. 4. Välj Sänd. Skriva och skicka ett multimediemeddelande 1. Välj Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Meddelande. 2. Ange ett eller flera telefonnummer eller e-postadresser i fältet Till. Om du vill hämta ett telefonnummer eller en e- postadress i Kontakter väljer du Lägg till. 3. Skriv in ditt meddelande. Om du vill lägga till en fil bläddrar du nedåt och väljer Bifoga. 4. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det väljer du Val > Förhandsvisa. 5. Välj Sänd. Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten. Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS. 24 Meddelanden Mer information om tillgänglighet för MMS-tjänsten och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänstleverantör. Läsa och svara på ett meddelande 1. Om du vill visa ett mottaget meddelande väljer du Visa. Om du vill läsa meddelandet senare väljer du Meny > Meddelanden > Inkorg. 2. Om du vill svara på ett meddelande väljer du Svara. Skriv svarsmeddelandet och välj Sänd. Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn. Nokia Xpress-ljudmeddelanden Med MMS-tjänsten, en nättjänst, kan du skapa och sända ljudmeddelanden. MMS måste vara aktiverat innan du kan skicka ljudmeddelanden. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. 1. Välj Meny > Meddelanden > Skapa meddelande > Ljudmeddelande. Inspelaren öppnas. 2. Tala in meddelandet 3. Ange ett eller flera telefonnummer i fältet Till: eller välj Lägg till om du vill hämta ett nummer. 4. Välj Sänd eller tryck på samtalsknappen. Om du vill öppna ett mottaget ljudmeddelande väljer du Spela. Om du har fått flera meddelanden väljer du Visa > Spela. Om du vill lyssna på det senare väljer du Avsluta. Snabbmeddelanden Välj Meny > Meddelanden > Skapa meddelande > Snabbmeddelande. Ange mottagarens telefonnummer och skriv in meddelandet. Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot. Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt. E-postprogram Aktivera e- postinställningarna genom att välja Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden. Om du vill använda e-post med telefonen måste du ha ett kompatibelt e-postsystem. Meddelanden 25 E-postinställningarna kan skickas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Kontakta nätverkstjänstleverantören för mer information. Konfigurera e-post Inställningsguiden startas automatiskt om det inte finns definierade e-postinställningar i telefonen. Om du vill börja installera ett annat e- postkonto väljer du Meny > Meddelanden och det befintliga e-postkontot. Välj Val > Lägg till konto. Följ anvisningarna som visas. E-postprogrammet kräver en Internetkopplingspunkt utan proxy. WAP-kopplingspunkter innehåller vanligen en proxy och fungerar inte med e-postprogrammet. Skriva och skicka e-post Du kan antingen skriva ett e-postmeddelande innan du ansluter till e-posttjänsten, eller ansluta till tjänsten först och sedan skriva och skicka e- postmeddelandet. 1. Välj Meny > Meddelanden > Skapa meddelande > E-post. Om det finns mer än ett e-postkonto definierat väljer du det konto som du vill skicka e- postmeddelandet från. 2. Ange mottagarens e-postadress, ange ämnet och skriv e-postmeddelandet. Om du vill bifoga en fil väljer du Val > Bifoga. 3. Välj Sänd. Om du vill skicka ett e-postmeddelande från en utkastmapp väljer du Meny > Meddelanden > Utkast, det önskade meddelandet och Sänd. Hämta e-post 1. Om du vill ladda ned e-postmeddelanden väljer du Meny > Meddelanden. Om det finns fler än ett definierat e-postkonto väljer du det konto som du vill hämta e-postmeddelandet från. E-postprogrammet hämtar bara e-postrubrikerna först. 2. Markera ett meddelande och tryck på Öppna om du vill ladda ned hela e-postmeddelandet. Läsa och svara på e-post 1. Välj Meny > Meddelanden, kontots namn och det meddelande du vill ha. 2. Om du vill svara på ett e-postmeddelande väljer du Val > Svara. Bekräfta eller ändra e-postadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar. 3. Välj Sänd. 26 Meddelanden Om du vill avsluta e-postsessionen väljer du Val > Koppla från. Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn. Chatt-meddelanden Med chatt kan du skicka korta textmeddelanden till användare som är online. Du måste abonnera på en tjänst och registrera dig på den chattjänst du vill använda. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information om hur du registrerar dig för en chattjänst. Röstmeddelanden Om du vill ringa din röstbrevlåda väljer du Meny > Meddelanden > Röstmedd. > Lyssna på röstmedd.. Om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du Nr till röstbrevlåda. Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information. för nya Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen röstmeddelanden. När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du Lyssna. Videomeddelanden Videobrevlådan är en nättjänst som du eventuellt måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information. Om du vill ringa din videobrevlåda väljer du Meny > Meddelanden > Videomedd. Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

20 > Visa videomedd. eller håller ned 2. Om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt videobrevlådenummer väljer du Nr till videobrevlåda. Infomeddelanden Välj Meny > Meddelanden > Infomedd. om du vill ta emot meddelanden från tjänstleverantören (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören för mer information. Servicekommandon Välj Meny > Meddelanden > Servicekomm. om du vill skicka önskemål om tjänster (USSD-kommandon), till exempel aktiveringskommandon för nättjänster, till tjänstleverantören. Meddelanden 27 Meddelandeinställningar Allmänna inställningar Allmänna inställningar är gemensamma för SMS- och MMS-meddelanden. Välj Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Allmänna inställn. och något av följande: Spara sända medd. Spara de skickade meddelandena i mappen Sända poster. Skriv öv. i Sända p. Skriv över gamla, skickade meddelanden med nya när minnet för meddelanden är fullt. Denna inställning visas endast om du valt Spara sända medd.. Favoritmottagare Definiera lättillgängliga meddelandemottagare eller grupper när du sänder meddelanden. Teckenstorlek Välj den teckenstorlek som ska användas i meddelanden. Graf. smiley-gubbar Ersätt teckenbaserade smileys med grafiska smileys. SMS (textmeddelanden) Välj Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Textmeddelanden och något av följande: Leveransrapporter Begär leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst). Meddelandecentraler Spara telefonnumret till och namnet på den meddelande central som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänstleverantör. Aktiv medd.central Välj den meddelandecentral som används. Meddelande sparas i Ange hur länge nätet ska försöka leverera meddelandet. Medd. sänds som Välj format för meddelandena som ska skickas (nättjänst). Använd paketdata Skicka textmeddelanden via en paketdataanslutning, om någon finns tillgänglig. Teckenstöd Välj hur tecken i meddelandet visas. Om du vill visa alla tecken väljer du Fullt. Om du väljer Begränsat kan accenttecken och andra specialtecken konverteras till andra tecken. Svara via sam. cntr. Låt meddelandets mottagare skicka ett svar till dig via din meddelandecentral (nättjänst). 28 Meddelanden MMS (multimediemeddelanden) Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se "Tjänst för konfigurationsinställningar", sid. 14. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se "Konfiguration", sid. 38. Välj Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > MMS och något av följande: Leveransrapporter Begär leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst). Skapa MMS Begränsa eller tillåta att vissa multimedietyper läggs till i meddelanden. Bildstorlek för MMS Välj den bildstorlek som ska användas i MMS-meddelanden. Stand.tid för bilder Ställ in standardtiden mellan diabilder i multimediemeddelanden. Tillåt mott. av MMS Ta emot eller blockera multimediemeddelanden. Om du väljer Hos hemoperatör kan du bara ta emot multimediemeddelanden när du befinner dig inom hemnätet. Den här menyns tillgänglighet beror på telefonen. Inkommande MMS Ställ in hur MMS-meddelanden hämtas. Tillåt reklam Ta emot eller avvisa reklam. Konfigurationsinst. Visa de konfigurationer som stöder MMS, välj Konfiguration. Välj en tjänstleverantör, Standard, eller Personl. konfig. för MMS. Välj Konto och ett MMS-konto som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna. E-postmeddelanden Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se "Tjänst för konfigurationsinställningar", sid. 14. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se "Konfiguration", sid. 38. Välj Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden och något av följande: Nytt medd. om e-post Få meddelanden om ny e-post. Tillåt mott. av e-post Ta emot e-post i ett främmande nät eller endast i hemnätet. Sv. m. urspr. medd. Ta med originalmeddelandet i svaret. Bildstorlek i e-post Välj storlek för bilder i e-postmeddelanden. Redigera e-postk. Lägg till nya e-postkonton eller redigera det som används. Meddelanden Info > Val > Lägg till info. Aktivera profilen för en viss tidsperiod. Visa detaljerad information om missade samtal och meddelanden. Displayen blir svart för att spara på batteriet när telefonen inte har använts på ett tag. Teckenstorlek Ange den teckenstorlek som ska användas för meddelanden, kontakter och webbsidor. Operatörslogo Visa eller dölja operatörslogotypen om någon sådan finns. Visning av cellinfo Få information från nätoperatören om vilken nätcell som används (nättjänst). Datum och tid Välj Meny > Inställningar > Datum och tid > Inst. för datum & tid, Datum- & tidsformat, eller Autouppd. dat. & tid (nättjänst) om du vill ändra inställningarna för tid, tidszon och datum. Egna genvägar Med egna genvägar kan du snabbt komma åt telefonfunktioner som du använder ofta. Vänster och höger väljarknapp Om du vill byta funktion för vänster eller höger väljarknapp väljer du Meny > Inställningar > Mina genvägar > Vänster väljarknapp eller Höger väljarknapp samt funktion. För att aktivera en funktion i vänteläge, om vänster väljarknapp är Gå till, väljer du Gå till > Val och bland följande: Välj alternativ Lägg till eller ta bort en funktion. Sortera -- Ordna om funktionerna. Bläddringsknapp Välj Meny > Inställningar > Mina genvägar > Navigeringsknapp om du vill tilldela bläddringsknappen andra telefonfunktioner från en fördefinierad lista. Inställningar 33 Aktivt vänteläge-knapp Om du vill välja en funktion i listan väljer du Meny > Inställningar > Mina genvägar > Aktivt väntel. Din manual NOKIA 6216 CLASSIC

Nokia 3120 classic Användarhandbok

Nokia 3120 classic Användarhandbok Nokia 3120 classic Användarhandbok 9207787 Utgåva 6 SV 0434 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-364, RM-365 och RM-366 står i överensstämmelse med

Läs mer

Nokia 6216 classic Användarhandbok

Nokia 6216 classic Användarhandbok Nokia 6216 classic Användarhandbok Utgåva 1 SV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-531 står 0434 i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Nokia 6212 classic Användarhandbok

Nokia 6212 classic Användarhandbok Nokia 6212 classic Användarhandbok 9208864 Utgåva 1 SV 0434 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-396 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Nokia 6600 Slide Användarhandbok

Nokia 6600 Slide Användarhandbok Nokia 6600 Slide Användarhandbok 9211051 Utgåva 2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Gör telefonen din 6 Start 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok 9211508 Utgåva 1 SV 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-233 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia 6600 fold Användarhandbok

Nokia 6600 fold Användarhandbok Nokia 6600 fold Användarhandbok 9207332 Utgåva 2 SV 0434 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-325 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Din manual NOKIA 3710 FOLD http://sv.yourpdfguides.com/dref/2450023

Din manual NOKIA 3710 FOLD http://sv.yourpdfguides.com/dref/2450023 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3710 FOLD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Komma igång Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N77-1. Nedan kallad Nokia N77. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Nokia 3610 fold Användarhandbok

Nokia 3610 fold Användarhandbok Nokia 3610 fold Användarhandbok 9210239 Utgåva 2 SV 0434 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-429 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Nokia 6700 classic Användarhandbok

Nokia 6700 classic Användarhandbok Nokia 6700 classic Användarhandbok Utgåva 3.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Allmän information 5 Om enheten 5 Nättjänster 5 Koder 5 Konfigurationstjänst 6 My Nokia 6 Ladda ner innehåll 6 Tips! 7 Programuppdateringar

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 6303i classic Användarhandbok

Nokia 6303i classic Användarhandbok Nokia 6303i classic Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätt i SIM-kortet och batteriet 6 Sätt i och ta bort minneskortet 7 Ladda batteriet 8 GSM-antenn

Läs mer

Nokia 3710 fold Användarhandbok

Nokia 3710 fold Användarhandbok Nokia 3710 fold Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätt i och ta bort minneskortet 7 Ladda batteriet 8 GSM-antenn

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Din manual NOKIA 6060 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821896

Din manual NOKIA 6060 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821896 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6060. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6060 instruktionsbok (information,

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Nokia 6555 Användarhandbok

Nokia 6555 Användarhandbok Nokia 6555 Användarhandbok 9204371 Utgåva 2 SV 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-271 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Din manual NOKIA N91-2 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/827622

Din manual NOKIA N91-2 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/827622 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N91-2 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 3720 classic Användarhandbok

Nokia 3720 classic Användarhandbok Nokia 3720 classic Användarhandbok Utgåva 3.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Hållbarhet 5 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kortet och batteriet 6 Sätt i och ta bort minneskortet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Nokia 3110 Evolve Användarhandbok

Nokia 3110 Evolve Användarhandbok Nokia 3110 Evolve Användarhandbok Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-237 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Snabbstartguide Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Knappar och delar 9 Andrakamera 10 Volym-/zoomknapp 11 Medieknapp 12 Skärm- och knapplås 13 Avtryckare 14 Stoppknapp 15 Menyknapp

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 5310 XpressMusic Användarhandbok

Nokia 5310 XpressMusic Användarhandbok Nokia 5310 XpressMusic Användarhandbok 9203506 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-303 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Nokia 5330 Mobile TV Edition Användarhandbok

Nokia 5330 Mobile TV Edition Användarhandbok Nokia 5330 Mobile TV Edition Användarhandbok Utgåva 2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kortet och batteriet 6 Sätta i och ta ur minneskortet 6 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia 7390 Användarhandbok

Nokia 7390 Användarhandbok Nokia 7390 Användarhandbok 9253461 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att produkten RM-140 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia 6151 Användarhandbok

Nokia 6151 Användarhandbok Nokia 6151 Användarhandbok 9250160 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-200-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Din manual NOKIA X3-02 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3215712

Din manual NOKIA X3-02 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3215712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA X3-02. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1

Nokia 6233 Användarhandbok. 9245055 Utgåva 1 Nokia 6233 Användarhandbok 9245055 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-145 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Komma igång. Nokia N81-1 Upplaga 1 SV

Komma igång. Nokia N81-1 Upplaga 1 SV Komma igång Nokia N81-1 Upplaga 1 SV Knappar och delar (framsida) Modellnummer: Nokia N81-1. Nedan kallad Nokia N81. 1 Spelknappar och 2 Väljarknappar 3 Medieknappar: Nästa-knapp Knapp för spela upp/paus

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-78 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Nokia 5000 Användarhandbok

Nokia 5000 Användarhandbok Nokia 5000 Användarhandbok 9207992 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-362 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok. Utgåva 3

Användarhandbok. Utgåva 3 Användarhandbok Utgåva 3 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-424 står i överensstämmelse med de väsentliga

Läs mer

Nokia X3-02 Användarhandbok

Nokia X3-02 Användarhandbok Nokia X3-02 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Nokia 6230i Användarhandbok

Nokia 6230i Användarhandbok Nokia 6230i Användarhandbok 9236588 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM 72 uppfyller villkoren i följande EU direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6131. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6131 instruktionsbok (information,

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-209 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA 6080 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821936

Din manual NOKIA 6080 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821936 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6080. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6080 instruktionsbok (information,

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia 7070 prism Användarhandbok

Nokia 7070 prism Användarhandbok Nokia 7070 prism Användarhandbok 9209102 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RH-116 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Nokia 2760 Användarhandbok. 9203349 Utgåva 2 SV

Nokia 2760 Användarhandbok. 9203349 Utgåva 2 SV Nokia 2760 Användarhandbok 9203349 Utgåva 2 SV 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-258- produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Nokia 6700 slide Användarhandbok

Nokia 6700 slide Användarhandbok Nokia 6700 slide Användarhandbok Utgåva 3 0. 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 4 Nättjänster 5 Anvisningar och hjälp i enheten 6 Support 6 Automatisk programuppdatering 6 Uppdatera programmen med

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6210 Navigator

Användarhandbok för Nokia 6210 Navigator Användarhandbok för Nokia 6210 Navigator 9207751 Utgåva 2 SV 0434 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-367 står i överensstämmelse med de väsentliga

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-165 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212654

Din manual NOKIA 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212654 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia C3 00 Användarhandbok

Nokia C3 00 Användarhandbok Nokia C3 00 Användarhandbok Utgåva 4.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Support 5 Nokia C3 i korthet 5 De viktigaste funktionerna 5 Knappar och delar 5 Komma igång 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Slå

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia 6820 9310958 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Nokia C5-00 Användarhandbok

Nokia C5-00 Användarhandbok Nokia C5-00 Användarhandbok Utgåva 2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201

Din manual NOKIA 603 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 7270. 9231626 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 7270. 9231626 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 7270 9231626 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-8 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Din manual NOKIA C2-01 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3643866

Din manual NOKIA C2-01 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3643866 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C2-01. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA C5-00 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4211926

Din manual NOKIA C5-00 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4211926 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C5-00. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Nokia 3220 Användarhandbok. 9231106 Utgåva 3

Nokia 3220 Användarhandbok. 9231106 Utgåva 3 Nokia 3220 Användarhandbok 9231106 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-37 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok. 9237217 Utgåva 3

Användarhandbok. 9237217 Utgåva 3 Användarhandbok 9237217 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-13 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. En kopia

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3220. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 3220 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Nokia 2730 classic Användarhandbok

Nokia 2730 classic Användarhandbok Nokia 2730 classic Användarhandbok 9217101 Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Sätta i SIM-kortet och batteriet 5 Sätt i ett microsd-kort 5 Ta bort microsd-kortet 6 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia C2-01 Användarhandbok

Nokia C2-01 Användarhandbok Nokia C2-01 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 5 Nättjänster 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ta bort minneskortet

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer