Rättelser och tillägg till Lars Steenslands älvdalska ordbok 2010 RÄTTELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättelser och tillägg till Lars Steenslands älvdalska ordbok 2010 RÄTTELSER"

Transkript

1 Rättelser och tillägg till Lars Steenslands älvdalska ordbok 2010 Jag tar tacksamt emot alla tips på rättelser och tillägg. Hör av er, gärna per e-post till: RÄTTELSER s. 17, not 7: Den är [ska vara:] Den bestämda formen kullų är s. 21: ansiktsbehandling kråiseð [hellre:] kråi sseð s. 41: cirrusmoln [utgår; jfr moln] s. 45: dra dra på trissor! drag dǫ (enda)! [ska vara:] dra dǫ (enda)! s. 46: (dra) dra åt skogen drag dǫ end að raisę! [ska vara:] dra dǫ end að raisę! s. 47: du nu lell [ska vara:] nų lell s. 50: elak lieska [hellre:] lieðska 1 s. 50: elak lieskas [hellre:] lieðskas [jfr föregående ord med not] s. 50: elakhet lieska se elak ovan s. 50: elaking lieska se elak ovan s. 66: förmåga 2. femǫg f [ska vara:] femǫga f s. 76: gulsparv 1. grǫtyölu f [bör vara:] 2 grǫtşyölu f s. 89: hässjningg [ska vara:] hässjning s. 102: kli 1. såðer m pl [ska vara:] f pl s. 122: lust ha lust att c) ugfeldas (äv. ugfellas) [ska vara:] ugfellas (äv. ugfeldas) s. 122: lymmel undsfott m [ska vara:] undsfått m s. 122: lystenhet 1. tarvsniet [borde hellre stavas:] tarvs niet s. 124: längta längta efter c) (önska sig, vilja ha) ugfeldas [ska vara:] ugfellas s. 126: magbesvär, ha wårå ųolågåð i mågåm el. wi kiðim [ska vara:] i kwiðim s. 130: midsommarblomster missåmåsbljomm [ska här skrivas:] missåmårsbljomm s. 130: miljöparti (nydal.:) umbårparti [ska vara:] umbårsparti s. 132: moln (stratocumulus) [ska vara:] (stratocumulus cumulogenitus) ; [tillägges:] makrillmoln (cirrocumulus) bukktåg m s. 105: müsli 3. (d:o) såðer m pl [ska vara:] f pl s. 137: nasare naser [ska vara:] nąser s. 143: ok 2. silå [ska vara:] sili s. 157: rackarunge 2. undsfott m [ska vara:] undsfått m s. 167: sammanhållningg [ska vara:] sammanhållning s. 171: sjutton sjutton också! (ung.:) drag dǫ (enda)! [ska vara:] dra dǫ (enda)! s. 177: skummjölk 1. rendmjok [bör enligt ordbokens regler stavas:] renndmjok s. 183: smörblomma missåmåstupp [ska här skrivas:] missåmårstupp s. 189: spont spunt m [ska vara:] spunt f s. 191: spöka spöka ut sig [tillägges:] c) skap aut sig s. 196: studiecirkel studiesirkel [hellre:] stuðiesirkel s. 208: till till och med til og min [bör, åtminstone som betonat, stavas:] til og minn (eller tilogminn) s. 211: tjära s. työr n [ska vara:] työr f 1 Stavningen lieska kan väl försvaras, men lieðska visar bättre hur ordet är bildat. 2 grǫtyölu är en variant med lokal begränsning.

2 s. 229: vilja vilja ha b) (önska sig, längta efter) ugfeldas [ska vara:] ugfellas s. 232: vy vidga vyerna fǫ nyogur [ska vara:] fǫ nyogų s. 241: önska önska sig (vilja ha, längta efter) ugfeldas [ska vara:] ugfellas s. 241: öronvax ärntyör ( ) n [ska vara:] f (äv. n) s. 245: agermasin havremskin [ska vara:] havremaskin s. 252: attrum + dat. [ska vara:] + ack. s. 256: 2 bak (batşim) [ska vara:] (batşem) s. 260: biesska [ska vara:] bieska 3 s. 271: bukktåg cirrusmoln [ska vara:] makrillmoln (cirrocumulus; eg. bocktalg ) s. 276: danę dan dait tter [ska vara:] dan dai tter s. 281: drågå drag dǫ (enda)! [ska vara:] dra dǫ (enda)! [dra ðǫ ę`nnda] s. 281: drågå drag dǫ end að raisę! [ska vara:] dra dǫ end að raisę! s. 287: [tillägges:] elend : elend unggrun uthungrad, uthungrig s. 288: enda vb ender ende [bör hellre skrivas:] endde s. 294: femǫg -ą f 1 [ska vara:] femǫga f 1 s. 302: [tillägges:] flåså fläsär fläsäð flåsåð skala s. 302: fǫ fǫ min (sig) [ska här skrivas:] fǫ minn (sig) s. 323: iemmen [ ] s. = (iemnam) iemner plattlummer (jämna); jämn mark [ska utgöra ett eget uppslagsord:] 2 iemmen [įe`mmęn] iemną f 1 jämn mark s. 314: gnitåskaur luss-skur [ska vara:] lus-skur s. 342: 1 kolla koller kollte kollt [ska vara:] kolla koller kollde kollt s. 356: lell : nu lell [ska vara:] nų lell s. 357: lieska [hellre:] lieðska. Jfr s. 50: elak ovan s. 357: lieskas [hellre:] lieðskas. Jfr s. 50: elak ovan s. 372: missåmåstupp [ska här skrivas:] missåmårstupp s. 379: naser [ska vara:] nąser s. 386: olda old jällt [borde enligt ordbokens regler skrivas:] jält s. 387: oldas olds jällts [borde enligt ordbokens regler skrivas:] jälts s. 401: rendmjok [bör enligt ordbokens regler stavas:] renndmjok s. 408: ryökta ryökt kråiseð [hellre:] ryökt kråi sseð s. 432: sniųoslask -slatstşeð [ska vara:] -slastşeð s. 436: spinna spið spann spuonneð [ska vara:] spunneð s. 437: spunt -n (-em) [ska vara:] spunt -ę (-n) s. 442: strä s. strä tt (strenę) [ska vara:] (stränę) s. 445: studiesirkel [hellre:] stuðiesirkel s. 457 tarvsniet [borde hellre stavas:] tarvs niet s. 458: tep att tept att tept att [ska vara:] teppt att teppt att s. 458: tep upp tept upp tept upp [ska vara:] teppt upp teppt upp s. 459: til til og min [bör, åtminstone som betonat, stavas:] til og minn (eller tilogminn) s. 461: tiuona vb 1 [ska vara:] tiuoner tiuonde tiuont s. 475: työlågedd valkmoln (stratocumulus) [ska vara:] ett slags valkmoln (stratocumulus cumulogenitus) s. 475: työr -eð (-į) [ska vara:] työr -ę (- n) s. 476: ugfeldas [u"g-felldas] ugfeldes [ska vara:] ugfellas [u"g-fellas] ugfelles s. 477: umbårparti [ska vara:] umbårsparti s. 478: undsfott [ų nns-fott] [ska vara:] undsfått [ų nns-fått] s. 480: ųofewart [ųo"-fewart] oförmodat [tillägges:] oförhappandes s. 489: watşin pl: wakkner [ska vara:] wakner [wa"kner] 3 Stavning med ss kan väl försvaras, men här har efter viss tvekan valts stavning med ett s.

3 s. 493: wenda vb wender wende [bör hellre skrivas:] wendde s. 497: winda winder windeð (o. winde) [bör hellre skrivas:] (o. windde) s. 501: ymsta ss [ska vara:] ymssta ss s. 505: åstşin åstśeð [bör här stavas:] åstşeð s. 507: ärntyör -eð (-į) [ska hellre vara:] ärntyör -ę (- n) TILLÄGG Nedanstående tillägg har gjorts utan jag strängt beaktat de urvalsbegränsningar som gällde för huvudmaterialet i den tryckta boken. Det innebär bl.a. att fler gambeluord och specialtermer har tagits med. När det gäller lokala varianter, har jag denna gången i regel bara tagit upp dem i indexet. Observera att det på hemsidan också finns en länk till en särskild förteckning över s.k. gråspråksord. SVENSKA-ÄLVDALSKA A4-ark A4-ark n A4-blad A4-blað n A4-papper A4-papir n abborre aborre stor nog att fångas i nät netabuorr m; aborre stor nog att tas tillvara som föda matabuorr m abborgrund abuorgrund n Abraham Abramm ack! (ung.:) auansig! ackusativform akkusativform m Adam Adam adelsman aðelsmann m adelsmöte aðelsmy öt n aderton (snarast fr. sv.:) aðertǫ. Jfr arton adjunkt adşunkt m adjutant adjutant m adresslapp adresslapp m advent Jfr adventstid adventstid (tid före jul) firijuolstið f affär göra affärer a) affär, b) dşärå affärer affärsverksamhet affärswerksamiet f 1 agn (bete) 2. (vanl.:) biete n 2 agn (på sädeskorn) 2. såðer f pl agna 2. (ovanl.:) aungen ǫ agraff agraff m akademisk akadiemisk akta (hysa aktning för) säta. akta sig akt sig; akta sig för (passa sig för) akt sig fer aktiebolag aktşiebuolag o. aktşebuolag n aktning (fr. sv.:) aktningg f aktuell 2. (nyligen inträffad) ny i mǫleð akvarellfärg akwarellferg f alert 3. (vaken) watşin Alfred Alfrið alhänge (hänge på al) ålderbrumi (yngre grundf.: -brumå) m alkoholhaltig alkoholhaltiga drycker wåtwarur f pl all allt möjligt c) yms dieler, d) (mer sv.:) ollt my ölit; i alla fall e) laikso el. laikuso allestädes se överallt allmoge allmųog m allmosa allmųos f allra oll, t.ex. allra först oll fuost alls nej inte alls naj (el. näj) so-menn allt adv. allt vad tygen håller (ung.:) fer eð og anað alltmedan 2. (under det att, samtidigt som, växelvis med att) millǫ dyö allvarlig 2. allwarsam Alperna Alpär pl. i Alperna i Alpum alster alster n altarring olterringg m altfiol altfil f aluminium aluminium n aluminiumplåt aluminiumplåt m alun alustie m alv (under matjorden) 1. binda f; 2. (fr. sv.:) alv m ambivalent smǫråðun ambulansförare ambulansfyörer m ampel ampel m analfabet analfabiet m analog analog analys analys m analytisk analytisk anamma anamma

4 anda dra efter andan a) drågå eter weðrę; b) (hastigt o. djupt) glaupa, c) (d:o) werd glaupend; d) (kippa efter andan) kaipa; tappa andan (kikna) f) kaipas brott andas andas hörbart fnåisa ande Jfr äv. under väsen andel ha en andel i ieg i Anders Andes andhämtning se följ. andning 1. andningg f; 2. (andhämtning) bläst m 3. (d:o, flås ) pust m; andra, andre den andre oðern (äv. dan oðern) Andreas Andrias m angelkrok aunggelkruok m angla aunggel angående 2. auti anklaga 1. skuld ǫ; 2. anklågå ankomma på kum and ǫ anmaning anmaningg f anmälan (fr. sv.:) anmęlan f. Se äv. anmälning anmärkning anmerkningg f annalkande annalkend annan en eller annan någär (yngre: non) eld enär annandag annandag påsk anandag påsk annars 1. ellest; 2. eldog annat ett och annat a) iett og anað, b) iett som anað; inte annat än, ingenting annat än a) int anað eld; b) (bara) it åtǫ annonsör annonsör m anonym anonym anordning mekanisk anordning kunst f anstränga sig 1. biuoð til; 2. (fr. sv.:) anstraindş sig ansvarsfull (fr. sv.:) answarsfull ansätta 3. setş að; 4. (jäklas med) fassn ǫ. ansätta med frågor a) anlaindş; b) (d:o, tjata på) tena ansökningshandling ansyökninggsandlingg f antagligen (fr. sv.:) antagligen antik antik antikmässa antikmess f antikvariat antikwariat n antipati hysa antipati mot wårå wið antyda (fr. sv.:) antyð användas brukas app (applikation till mobiltelefon el.dyl.) app m apparat Jfr anordning april ; 2. (i talesätt:) aprillą f b.f. aptit 1. matlust f; 2. (fr. sv.:) aptit m aptitretare (liten bit mat i väntan på huvudrätten) snavlingg m arbeta 3. dşävå; 4. (knoga) ty öta. arbeta bort arbiet brott; arbeta färdigt (göra klart det man ska göra) dşär frǫ sig; arbeta in arbiet in arbetarkommun arbieterkommun m arbetsför 1. arbietsbörg Arbetsförmedlingen Arbietsfemieðlindşę f b.f. arbetsgivare (fr. sv.:) arbietsdşiver m arbetsgivaravgift (fr. sv.:) arbietsdşiveravdşift f arbetshjälp (manlig) karrjåp f arbetskläder 1. arbietsklauter m pl; 2. (trasiga kläder man anv. i arbetet) arbietsslarvur f pl arbetslust arbietslust f Arbetsmarknadsdepartementet Arbietsmarknaðsdipartimenteð n b.f. arbetsnamn arbietsnammen n arbetsplats 2. arbietsstell n arbetsstyrka arbietsstyrk f arbetsuppgift (syssla) gerd f arbetsvagn (ofjädrad trilla) arbietstrill f arg arg av sig jälåk åv sig argsint 4. sinnun; 5. (arg av sig) jälåk åv sig argusöga argusog n aria aria f arkivera arkiwira armled armlið m armstark armstark arrangera arrandşira (äv. arransira) arsel 2. (ss. grovt skällsord) rovuol n arvode (fr. sv.:) arrvuoð n arvskifte arvstşipt n artighet artigiet f as se kadaver asfaltarbetare asfaltarbieter m asfaltsläggare se asfaltarbetare

5 askonsdag askųosdag m assiett (ofta:) fat n astmatisk astmatisk astronaut rymdkall m asyl asyl m autograf autograf m automat automat m automatik automatik m av av och till se äv. stundtals avbildad 2. åvmǫlað; 3. åvritað avdomnad åvdungnað avgående avgoend avig 3. (om person; avig av sig) avugsklin avklippt åvklippt avkok åvkuok n avkortat (t.ex. ett ord) åvstuttað avlida se äv. falla ifrån avliva jfr ha ihjäl, döda avrundad åvrundað avse (fr. sv.:) avsjǫ avseende i alla avseenden (på alla sätt och vis) i oll buokstavum avskrift åvskrift f avskuren åvskuorin avslagen (om t.ex. slåtteräng) åvslaiðn (äv. åvslaið) avsläppt åvsleppt avslöja Jfr uppdaga avstanna stą n åv avstå avstå ifrån (släppa till) slepp til avstånd på avstånd a) (på håll) ǫ old; b) (ett stycke ifrån) ien bit frǫ; ta avstånd från se rygg avsågad åvsågað avta 4. (t.ex. om väder o. vind) tunnas åv avtrubbad (fr sv.:) åvtrubbað avtryck 1. avtrykk el. avtryttş n; 2. (stundom:) mertşe n avundsam avundsklin avveckla (fr. sv.:) avwekkel avvisande åvwaisend avyttra (göra sig av med gm försäljning) sel iweg axelrem 1. fetil m; 2. (fr. sv.:) akselriem f backe väg, bruten på sidan av (brant) backe brot f backnejlika roðlineð n b.f. backskärvfrö 1. ketisbljomm m; 2. tuobakstuggur f pl. Se vidare VNB backsluttning 1. bokksaið f; 2. bokklautningg f badboll baðboll m bagarstuga bakustugu f bajsa bajsa på sig drait ǫ sig bak adv. bak längs (bak(till) utmed) attmin; bak (baktill) mellan attmillǫ; bak under attrunder; bak ur (baktill ut ur) attryr; bak vid a) attwið, b) attnest 1 bak s. bred om baken se bred. Se vidare bakdel bakbord Se äv. korsbord bakdag (dag för bakning) bakudag m bakdel Jfr stjärt, ända bakefter 3. attonað bakgrund bakgrund m bakhuvudet (baktill i hjärnan) nakkbaureð n b.f. bakkälke 2. (mer sv.:) baktşåk m bakkäpp 1. (träspjäla för hantering av ogräddade tunnbrödskakor) bakuspilu f; 2. (längre stake för vändning o. uttagning av tunnbröd) launggspilu f baklänges gå baklänges go avut bakmes bakmįes m bakmjöl bakumyöl n bakom 4. (adv.) attǫtil där bakom dar attǫtil bakrus Se äv. baksmälla baksele (hintertyg) baksili (yngre grundf.: -silå) m bakskärm bakstşärm m bakslag bakslag n bakslug 1. ilistun; 2. bakslug baksmälla baksmell f. ha baksmälla (skämts.:) åvå sårt i årę. Se äv. bakrus bakstuga bakustugu f bakstör (anv. vid tunnbrödsbak) 1. bakuǫs m; 2. bakustor m baktill baktill hos attnest; baktill på attonǫ. Se äv. bak adv. bakvarv bakwarv n bakåt bakåt av, bakåt ned från attråv; bakåt i tiden b) attryvyr, c) se förr i världen ; bakåt utefter atter 2 bal bal av foderlav muosåkugg m balansera balansira balansorgan balansorgan n bana i de banorna i diem banum

6 band band till vagga el. gunga, upphängd i taket rukkband n bandsåg bandsåg f bandtraktor bandtraktor m bandvante se laggarvante bank sätta in pengar på banken set in peninggą i baunkų banka 2. dorga; 3. (slå upprepade slag) dorg og slå; 4. (på en dörr) dunk ǫ; jfr bulta. banka ned (ngt i ngt) dunå niði bannor ge bannor banna bar adj. bara stjärten snǫð rovę; på bara stjärten (äv.:) ǫ berå rov barbiedocka barbidukk f barkig barkun barkskrapa se skavjärn barkspade 2. (mer älvd.:) barktşyti (yngre grundf.: -tşytå) m barmark fläck av barmark beråflekk m barn barn som behöver omvårdnad syte n; stackars barn (barnstackare) krippwask m barnbarnsbarn (mer el. mindre skämts.:) krippkrippkripp m barndop 2. krippduop n barnkläder krippklauter m pl barnlös kripplos barnmössa krippett f barnprogram kripprogramm n barnröst krippröst f barnsaga krippsagu f barnslig ; 2. krippaktun barnstuga krippstugu f barnsäck (säck att bära barn i) krippbög m barnvisa 2. krippsaungg m Bartolomeus, bartolomeusdagen (24/8) Bardal m bartender (nydal.:) swipåknikt m bas 4. (chef, förman; lokalt:) öspe m basa 2 (vara chef) basa basketkorg basketkorg m basunera ut basunir aut batteriradio batteriraðio m baxa 1. (förflytta ngt med hjälp av ett spett, en spak el.dyl.) maksa; 2. (fr. sv.:) baksa be be om ursäkt (fr. sv.:) bið um ursekt becka becka ihop bikå att beckmörker 1. bikmörken n; 2. kuppmörken n bedra bidrågå bedrövlighet 2. sorgligiet f bedömning bidyömningg f begravningsfölje, begravningsprocession, begravningståg 1. laikskari m; 2. laikfy n begrepp stå i begrepp att wårå rieðu begriplig bigriplin behandlingshem biandlinggsiem n behålla få behålla niųota behållare 2. (fr. sv.:) biolder m bekant 2. (bekant med t.ex. en trakt, hemmastadd) a) tşend, b) kunnun; väldigt (nära) bekant (med) liuotbikant (min) beklämmande (sorglig) biklemmend bekväm 3. (behändig, praktisk) snuoðun; 4. (d:o) snettelin bekymra bekymra sig för b) (mer sv.) bitşymmer sig yvyr bekänna 3. skript sig belysningsstolpe lysstuop m belägenhet (ofta besvärlig) stellningg f bensåg bįesåg f bergart bjärgart m berggrund bjärr n bergsby bjärgsby m bergssida 1. bjärssaið f bero det beror på a) eð kumb and ǫ, b) (mer sv.:) eð biruor ǫ berusad 5. snįeð beryktad biryktað beräkning birekkningg f berömmande birömlin besatt fegar besegra 1. (fr. sv.:) bisieger; 2. (nydal.:) daindşa beskriva beskrivande biskrievend besluta besluta sig för bistemm sig fer bespraingsskog Älvdalens besparingsskog Bisparindşę f b.f. bestick 1. bistikk (mer sv.: bestikk) n; 2. (oftare:) knaiver og gaffler el. dyl. bestämd 4. (om person) wiss ǫ sig; säga bestämt (framföra sin bestämda vilja) lat ära bestämt adv. (av allt att döma, säkert) bistemmt bestämning bistemmningg f bestört 4. (fr. sv.:) bistört

7 besvär gör dig inte besvär dşär dig i(n)t noð ųomak; vara till besvär biswäras besvära 2. (besvära ngn) biswäras min nogum besvärad (till mods) (lokalt:) fy öselig besvärlig bevärligt g) bukkstiert. besvärlig person c) knevel m; besvärlig situation, besvärlig belägenhet stellningg f. vara besvärlig biswäras. Se äv. oregerlig besvärlighet 2. (tråkighet, obehag) atyttş f besök vara på besök hos war ǫ by að beta (om kreatur) 3. (kort gräs) gnågå betagen bli betagen (av) fesjǫ sig (ǫ) betala betala in bital in; betala inträde (och gå in) bital in sig; betala tillbaka bital att betonad bituonað beträffa vad beträffar wen bitreffer betydelse Se äv. innebörd betydelselös (fr. sv.:) bityðelslos beundran (fr. sv.:) biundran f (äv. m) beundransvärd (fr. sv.:) biundranswerd bevara bevare mig väl! äv. Guð jåp mig! bevänt inte vara ngt bevänt med int wårå noð minn bibehållas stå wið lag bibelspråk bibelspråk n bibeltext bibeltekst el. bibbeltekst f bibelöversättning bibelyvyrsettningg f biblisk 1. biblisk; 2. bibelaktun bil stor mängd bilar bilstakk m bila vb bila i väg bil åv bilavgaser (skämts.:) bilfis n bilbyte bilbyt n bildad (skapad, gjord) tilgar (yngre: tilgard) bilderbok (fr. sv.:) bilderbuok f biljardboll biljardboll m bilnyckel bilnytşyl m bilresa bilrįes f bilruta bilrut f bilskjuts bilstşuo ss m biltelefon biltilifuon m bilåkning bilåkningg f binda binda för bind för; binda åt bind að bingopromenad binggopromenað m biografi biugrafi m bit liten bit (t.ex. av bröd) skavu f biverkning biwerkningg f bjuda bjuda igen biuoð att; bjuda in a) biuoð in, b) biuoða; c) (ett sällskap) biuoð iuop bjäfs Se grannlåt björk lång, smal björk swigåbyörk f björkkvist byörkkwist m björkrot byörkruot f björkruska byörkrusk f björkticka 1. byörksopp m; 2. nǫlsopp m. Se vidare VNB björktrast 3. (fr. sv.:) byörktrost m. Se FNB björkved lass (med) björkved byörkwiðålass n björkvidja byörkwi f björnkött byönntşyöt n björnmossa se äv. sporkapsel bladmage 2. (skämts.:) salmbuok f bland bland (allt) annat auti oll eller blanda blanda ihop c) mylt iuop; blanda sig i bland sig i blandad blandað. blandad frukt blandaðfrukt m blandspråk blandspråk n blask 2. watuskwambel el. bara skwambel n blekare blietşer m Blekinge Bliekingge bli bli av c) (ta vägen) werd åv; d) (mer sv.:) bli åv blickpunkt (fr. sv.:) blikkpunkt m. i blickpunkten i blikkpunktem blid (mild) (i talesätt:) blaið blindtarmsoperation blindtarmsoperasiuon m blockmark urd el. stįeurd f blodflöde 1. bluoðflyöð n; 2. (onaturligt starkt) bluoðgaungg m blodtrycksfall bluoðtrykksfall n blodtrycksmedicin bluoðtrykksmiðisin m blomkruka 5. wekstkruk f bloss 4. (brinnande spån av tjärved, anv. för belysning) lysstikk f. ta sig ett bloss a) put stað, b) demb liteð blossa upp fluså el. fluså til

8 blybit blybit m blyghet bliuogiet f blyhagel (som ammunition) byssagel n blykula blykaul f blytung blytungg blåbärssylt 2. blåbersmuos n blågul blåguol Blåkulla Blåkull(a) blåsa blåsa av (blåsa ned om trädens löv) blås yr; blåsa hårt äv. sturblås; blåsa i (spela på) blås i + ack.; blåsa sönder blås sund blåsstarr 1. lappskuoduos n; 2. skuoduosgras n blåtira blåglasogur pl bläddra bläddra igenom bleð gainum; bläddra tillbaka bleð atter; bläddra upp (slå upp) bleðer upp bläddrande s. bleðran n blänga 2. gåpa blödning 1. blyöðningg f; 2. (onaturligt starkt blodflöde) bluoðgaungg m blöt lägga ngt i blöt legg i blät noð blöta blöta ned sig a) blät sig, b) wät nið sig blötlägga 1. blötlägga ngt legg i blät noð bobin 2. kųotkall m bod. bod för förvaring av kreatursfoder a) stillbuð f, b) ųollbuð f bogsera bogsir bokföra buokfyör bokmal 2. buokmal m bokskog buokskuog m boksläpp buokslepp n bolagskarl (bolagsanställd, vanligen skogsarbetare) 1. buolagskall m; 2. buolakker m bomba bomba bomma för (lägga på el. skjuta för bommen (på)) uonda bondekultur (fr. sv.:) buondekultur m bonderi buonderi n bondkatt buondkatt m bort bort (i)från a) daitåv, b) brottåv; bort längs (med), bort utefter daitmin borta 3. (bortkommen, okunnig) brotte; 4. (ngn annanstans, ej hemma) brotter. borta i a) (där borta i) daiti; b) brott i bortblåst brottbläseð borterst daitest bortifrån brottǫter (yngre: frǫ brottǫter). bortifrån utmed (längs, på) a) daitǫter, b) dieðǫter; där bortifrån a) daitǫter, b) dieðǫter bortkommen Se äv. borta bortriven brottrivin bortskämd 2. (van vid goda förhållanden) sturuoni bortåt dit bortåt dai ttertil borsta borsta av sig a) suop åv sig, b) buost åv sig boss 3. (höboss) ömuoð n, 4. (d:o) taðumuoð n bottenskyla buottnstşyl f bottin bottin m boxning boksningg f bra bra ställt c) mitşið attǫ ryddşin, se äv. gott ställt brak brak n braka braka ihop bråkå iuop brandbevakning brandbiwakningg f brandhake brandatşi (yngre grundf.: -åkå) m brandlilja 1. snusgubb m; 2. (lokalt:) nybuðkall m brandpil brandkuov m brandrök brandräk m brandspruta (av koppar) kupärsprut f bransch brans m brant adj. brant trappa tweråtrampur f pl (äv. tweråtramp f sg); brant väg tweråweg m brant s. Se äv. stup braskamin braskamin m bred bred om baken a) brieð yvyr rovę, b) brieð attrum rovę breda breda över a) brieð yvyr, b) brieð attrum, c) brieð ǫ breddgrad brie ddgrað f Bredvad 1. Brieðwað; 2. Brieðsbuðär f pl b.f. bredvid 3. ǫ brieð min; 4. inwið brevtext brievtekst f brevvän 2. brievkamrat m brist 2. (mer sv.:) brist f. lida brist wårå avlos brista 2. (gå av) bråkå åv bro bro över myr a) launggbru f;

9 b) (för boskap o. klövjehästar) klubbru f. Se äv. stock 3. brobjälke (brobalk, brovase) bruwasi (yngre grundf.: -wåså) m bromsa 4. skära bromstrumma bromstrumb (mer älvd. vore: brymstrumb) f brons brons n bror vara bror till wårå bruor min brorsdotter bruorsduotter f brudfölje 1. brauðfy n; 2. brauðskari m brudhimmel brauðimil m brudpäll 1. waigkläð n; 2. (brudhimmel) brauðimil m bruk komma ur bruk a) far brott, b) (t.ex. om gamla ord) gamblas brott brumma 3. (om motorljud äv.:) murra; 4. (om kraftledning) burra brunnen (av brinna) brunn n Brunnsberg till Brunnsberg a) að Brunnsbjärr, b) et Brunnsbjärrs Brunnsbergsbor 3. Brunnsbjärgerer m pl Brunnsbergsmål 1. Brunnsbjärsmǫl n; 2. (skämts.:) työðermǫl n brunnshink brunnsbytt f brunstgrop 2. brundgruop f brunstig 6. nöðun. brunstig ko yksntşyr f bruttolön bruttolön f bry sig om ko som inte bryr sig om att komma hem på kvällen uondlostşyr f bryggkaffe bryddşkaffi n bryta bryta upp a) briuot upp; b) (ge sig av) drag til bråka 13. stoka bråkig 7. (om stojigt barn) ridşärun bråkstake 6. (stimmig person, i sht om barn) stimmkasungg m; 7. (d:o) stimmkus m bråte 2. (ris o.dyl.) broti (yngre grundf.: brotå) m bråttom ha bråttom wårå brå tt um brädgård bräðgard m brädvägg bräðwegg f bräka 4. (högljutt) bäla. bräka till brätş stað brödbit 2. bullbit m; 3. (liten brödbit, brödkant) bröðskavu f brödborste (med vilken man borstar av mjöl från gräddade tunnbrödskakor) bröðsuop (el. bara suop) m brödfat bröðfat n brödföda fuola f brödkant (skalk) 3. kǫtend el. kǫtkant m. Se äv. brödbit brödkorg bröðkorg m brödnagg se nagg brödpensel bröðpensel m brödrost bröðrost m brödskiva 2. bullstşiv f brödtext bröðtekst f bröstbom (på vävstol) brestbuom m bröstcancer brestkreft f bröstficka brestfikk f B-skola B-skaul m bua bua bubbla bubbel f buckla (buckla till) vb 1. byla el. byl til; 2. skrykkel til 1 bud många om budet mikkler um buoð 2 bud (budord, påbud) buoð (äv. buð) n buk vända upp buken (om fisk) läp waitkwiðn bukett 2. tşippa f bukgjord 2. bukdşyörd f bukt få bukt med fǫ bukt min el. fǫ bukt ǫ bullbit bullbit m bulta (på en dörr) dunå ǫ; jfr banka bulthuvud bultskoll m burköppnare (fr. sv.:) burkyppner m. Se äv. konservöppnare bus Se äv. skälmstycke busbra busaktut busksax buosksaks f bussning 1. buosse m; 2. bussningg f busstation busstasiuon m busstid busstið f busstidtabell busstabell m busunge (livligt barn) weðerkasungg m. Jfr busfrö, buspojke byarkiv byarkiv n byfolk (i sht folk från den egna byn) bysfuok n bygdedag (fr. sv.:) bygdedag m bygga bygga till a) byddş að, b) byddş til byggnadsnämnd byggnaðsnemd f byggnadsställning byggnaðsstellningg f

10 bylta på (fr. sv.:) bylt ǫ. Jfr påbyltad bynamn bysnammen el. bynammen n byråd byråð n bytta 2. (laggad, mindre) rindşa f båda vb buoðå båge 2. (i pilbåge el. armborst) bugåtiųor n bågna 2. (svikta nedåt) bungen nið bågskott bugåskuot n bår båra f (vanl.: bår m) bårkläde bårkläð n båtkant båtkant m bäckdrag bekkdrag n bäcken (ss. kroppsdel) 1. (fr. sv.:) bekken n; 2. (nydal.:) myörmkrambel n bäckenben (fr. sv.:) bekkenbien n bädd 3. (björnens bädd av ris) broti (yngre grundf.: brotå) m bädda bädda sängen (skämts.:) brieð att busų bäddmadrass beddmadrass m bänk bänk tillverkad av kluven stock a) kluvubaink m, b) kluvusät n bära bära hän bjär åv; bära emot bjär mųota; bära med sig bjär minn sig; bära sig åt c) fårå til; bära upp bjär upp bärplockning 1. beriemtningg f; 2. berflukkningg f bärtur (bärplockningstur) bertur m bärår berår n bäst bäst de kan best dier dugå; det bästa bestað bättra bättra sig a) better sig, b) better ǫ sig bättre bättre än genomsnittet oðerbetter böja böja ned kryötş nið; böja sig ned a) kryppas nið, b) kryppas böjd 2. (mer sv.:) böjd böjning 1. (skämts. äv. om grammatisk böjning) kryötşningg f böl se bölande böla bölande oxe (el. tjur) böluks m bölande (böl) bölan n böneman 1. biðul m; 2. (fr. sv.:) byönemann m börda börde (vanl.: börda) f bördig 3. (odlingsbar) wekstlin börja 2. (ofrivillig början) a) fårå, b) (äv.) far byr ǫ. börja om (snarast fr. sv.:) byr um början i början i byronendam bössmed byssmið m cancer 3. kreviką f b.f. han dog i cancer a) an duo i kreptun, b) an duo i krevikun Carl XVI Gustav Karl XVI Gustav cedilj s med cedilj (förslag:) rumpess n cellgifter selldşifter pl cent sent m charmig stşarmun chef 3. (bas, förman; lokalt:) öspe m chimpans se schimpans chokladröra kakauryör f chokladsås sjoklaðså ss m chosa sig jfr göra sig till: e) cirka umtrent cirkelsåg sirkelsåg f cirkus sirkus m cirkusartist (cirkusgubbe) sirkusgubb m citronpress sitruonpress m cittra sitter f civil sivil civilförsvar sivilfeswar n C-vitamin C-witamin m container kontainer m cowboy kobåj m cykeleker sykkelieker m cykelhandtag sykkelandtag n cykellyse sykkellys n cykelnav sykkelnav n cykelsadel sykkelsittş m cykelsmattra (pappbit som fästs vid cykelhjulet så att ett smattrande ljud uppstår) 1. fråtåfil f; 2. fråtåsmell f cylinder 1. sylinder m; cysta (nydal.:) blaðer f dag dagen före da n firiað; dagen lång so laungg da n ir; dag och natt boð nǫt og dag; frampå dagen framǫ daem; föregående dag da n firiað; mitt på dagen a) mitt ǫ daem, b) ǫ ogest daem; om dagarna um dågǫ; över dagen yvyr da n daglönare jfr legofolk o. tillfällighetsarbetare dagofficer dagoffisir m dalablå dalblå dalgång 1. dalgaungg m

11 dallra daller dalta (klema) kliema dam 2. (i schack) drottningg f damfrisering damfrisiringg f damma damma av damb åv dammlucka Jfr skibord dammtrasa 1. dambslarv f; 2. (mer sv.:) dambtrasu f dansa dansa ut (julen) dans aut dansant dansisk danskväll danskweld m danslag danslag n danslek (ung.) saunggdans m danssko dansskuo m dansör dålig dansör, person som dansar dåligt (skämts.) stşyrsulltramper m dass 2. (lokalt:) fyra f; 3. (fr. sv.:) dass n data data (n) dataexpert dataekspert m dativ dativ m (äv. n) datorklocka datorklukk f datorkunnig datorkunnun datorspråk datorglam n debattera 1. dibattira; 2. (nydal.:) mjägel debattsida dibattsaið f debetsedel dibitsail m decennium i decennier i tiutals år deciliter 1. disiliter m; 2. dessi m decilitermått disilitermǫtt n decimeter 3. disi m degskrapa 3. diegstşyöv f dekal dikal m. Se äv. klisterlapp dekoration dekorasiuon m del för den delen fer an dieln; för min del fer menn diel delge (fr. sv.:) dieldşävå deltagande adj. (fr. sv.:) dieltagend deltidsjobb dieltiðsjobb n demontera demontira denar dinar m deponera diponira deprimerad (ung.:) wel under aisem desarmera disarmira dessbättre 2. dyöswilder dessförinnan 3. dar firi dessutom 4. (därtill) attrað diabas vittrande diabas rottnsker n diagram diagramm n dialog dialog m diffus (nydal.:) gliuor digital digital digitalkamera digitalkamir f diktstrof diktstrof m dilla (prata strunt) 1. jolla; 2. (mer sv.:) dilla dimmig 1. dumbun; 2. stimbun dinera (nydal.:) jät et kwells dingla hänga och dingla bjälla dinosaurie jfr jätteödla, skräcködla dis dis n discipel disippel m diskning 3. diskeri n diskpropp diskpropp (el. bara: propp) m diskriminering diskriminiringg f disposition disposisiuon m distans på distans ǫ distans distriktssköterska 1. distriktsstşyötesk f; 2. (vardagligt:) distrikta f dit dit bortåt dai ttertil; dit ned dai tter ni tter dithän dai tter dito dito dittills daitfram djup adj. se äv. tallrik dobb (t.ex. på fotbollssko) (nydal.:) brudd m dockhuvud dukkskoll m doktorandtjänst doktorandtşenst f dolk (med parerstång) jfr scoutkniv dolme dolme m domkraft duomkraft f domsöndag duomsundag m domän (fr. sv.:) domän m Domänverket Domänwertşeð n b.f. donera donir dopp 1. (t.ex. kaffe med dopp el. ett kort bad) dupp n doppsko duppskuo m dos (fr. sv.:) duos m dotterbolag duotterbuolag n dov dov dra dra bort (t.ex. om väder) drag brott; dra efter andan a) drågå eter weðrę; b) (hastigt o. djupt) glaupa; dra i gång drag i gaungg; dra i väg (ge sig av) drag iweg; dra ned a) drag nið, b) tugå nið; dra sig före (om klocka) drag fram sig; dra sig undan drågå sig undǫ; dra till sig drag að sig; dra ut c) (en tand) drag yr dragas se dras

12 dragbil dragbil m dragdjur dragukrytyr n dragen draiðn (äv. draið) dragjärn dragienn n dragkedja dragtşäj f dragkälke 1. dragga f; 2. (med skidliknande medar) skaiðtşåk m dragplåster dragplåster n dragrep (t.ex. till kälke) tugu f dragspelsfabrik dragspilsfabrik n drakblod dråkåbluoð n drakguld (dold skatt) 1. guoðs 4 n; 2. (som söktes på midsommarnatten) missåmårsguoðs 5 n dramatik 1. dramatik m; 2. (dramatisk händelse) dramatisera dramatisira draperi Se äv. förhänge dras drågås. dras med drågås min dressera dressir drift drift f Dritränn Dritrenn driva driva in c) (inkassera) kreva; driva ut d) (ngt ur ngt) draiv autyr droppa droppa i a) drupå i, b) drupå in, c) dräp i droppflaska drupåflask f drumla (bära sig drumligt åt) drumbel drumlig drumblun. bära sig drumligt åt drumbel dryfta 1. akudir um; 2. (fr. sv.:) dryfta dråsa ned (fr. sv.:) drås nið dräkt drekt f dröjsmål (fr. sv.:) dröjsmǫl n drömma drömma om a) (t.ex. en person) dröma; b) (allm.) dröm um; c) (längta efter) dröm eter dubbelhaka dubbelaku f dubbelkoja dubbelkåj f dubbelkolla (fr. sv.:) dubbelkoll dubbelkonsonant dubbelkonsonant m dubbelteckna dubbelståvå dubbeltimme dubbeltaim m dugg inte ett (enda) dugg int iet ienda dugg duglighet dugligiet f 4 Kan äv. stavas guo ss 5 Kan äv. stavas missåmårsguo ss duka 1. (duka fram) duon fram; 2. (mer sv.:) duka duktig 9. (flink) ferm; 10. (framåt) katun. duktig (kapabel) att gå ärenden ärendsbörg dum dum i huvudet a) dumm i ovdę, b) minn för sig dumburk (tv) 1. dummburk el. dummbutt m; 5. bögellåð f dumhet 2. (fånighet) tolugiet f dumskalle 3. tolskoll m dunka dunka ned (slå ned) dunk nið dunkel (fr. sv.:) dunkel. Se äv. skum durk jfr båtbotten durkslag 1. (fr. sv.:) durkslag n; 2. (ofta bara:) sil m dussintals se dussinvis dussinvis dusinwis dymlingsborr dymbelbuori (yngre grundf.: -buorå) m dymlingsnavare dymbelnåvår m dymmelbössa (anordning med rör för tillverkning av dymlingar) dymbelbyss f dynamitgubbe dynamitgubb m dynamitpatron se dynamitgubbe dynamo dynamo m dyngglugg se gödsellucka dynglass dyndşlass n dynglucka se gödsellucka dypöl 5. (dyhål) döuol n dyrbarhet dyrbariet f dyrka (med dyrk) dyrka dyrtid dyrtið f dyvelsträck divelstrik n då 2. (modalt) c) a nų (äv: e nų); f) fel; g) (i så fall, under sådana omständigheter o.dyl.) sę dålig mycket dålig liuotdålin dåtid (fr. sv.:) dǫtið f. i dåtid i dǫtið där dit där dait so; där borta c) dar daite el. dan daite; där framme se framme; där någonstans dar noger däremot 1. (men å andra sidan) darimųot; 2. (mot det el. mot den) darmųot därhän dai tter dö 6. (om fisk, men äv. om människa) wend upp waitkwiðn död adj. 2. (om t.ex. buske) åvdä n död s. ta död på tag döð ǫ; till döds et döðs

13 döda 4. öð åv Dödsriket (fr. sv.:) Döðsritşeð n b.f. dödssynd döðssynd f döma döma ut a) kasir, b) dyöm aut döpa döpa om döp um dörrkarm döråkarm m dörrnyckel dörånytşyl m dörrvakt döråwakt m eda 3. (utbuktning på å med smal förbindelse med densamma) åbög m efterfrågad (fr. sv.:) etterfrågað efterkommande adj. (fr. sv.:) etterkumend efterlängtad etterlaingtað eftermiddag i eftermiddag etter midag; på eftermiddagen a) etter midag, b) um ettermida n; c) ǫ ettermidaem efterskrift etterskript f efterskänka stşaintş etter eftersläcka etterslettş eftersom 3. ettersos (äv. etersos) eftersommar 1. begann f (äv. n); eftervärld etterwärd f egendomlig 2. (fr. sv.:) iegenduomlin egentlig idşentlin egentligen edşentligen (mer älvd.: idşentligen, mer sv.: ejentligen) eggjärn i hyvel yvelienn n Egypten Edşyptn enhänt įeent eka vb 3. suorå mųota; 4. (skalla) skwella. Jfr genljuda ekande s. iekan n ekologi ekologi m ekonom ekonom m ekorrbo aikuonlåj f ekorrsvans aikuonrump f eld liten, pyrande eld a) jäldfais m, b) askfais m; slå eld slå jäld eldfast (fr. sv.:) jäldfast. eldfast form jäldfastform m eldkvast 1. jäldkwast m; 2. (nydal.:) jäldlaim m eldskyffel fösstykkel f eldsprutande jäldsprutend elev Se äv. discipel Elias Lias m elpanna elpann f elstolpe lysstuop m elvakaffe ellåvkaffi (äv. elvakaffi) n elvisp elwisp m elände Vilket elände! (ung.:) Ukað noð! eländig 1. wisäl; 2. (om t.ex. personer äv.:) wisälsklin emaljerad emalirað (mer sv.: emaljirað) emellan byarna emellan byum millǫ; grannarna emellan grannum millǫ emellertid 2. (fr. sv., ovanl.:) imellertið Emil Iemil en obest. art. m.m. en eller annan någär (yngre: non) eld enär enformig ienformun (äv. ienfuormun) engagera sig angasir sig enhet (avdelning) (fr. sv.:) ieniet f enhetlig (fr. sv.:) ienietlin enighet ienugiet f enkel enkelt (bekvämt) äv. a) snąrt að, b) snettelit enkelriktad 1. ienkelriktað; 2. (om person) įesmęgd ens adv. 5. iens dyö ens s. med ens b) rettnų ensamhet (vara) i ensamhet (wårå) fer sig siuov enstavig ienstavun entita (fr. sv.:) ientit f entréhall entréall m enträgen 2. ienträgen (äv. ienträ n) envis 2. sterrun; 3. (påträngande, ettrig, tjatig) tyördşävun. envis person c) starrdşietingg m; d) ienwisknaul m; e) (påträngade, ettrig, tjatig) tyördşävu f; envist, tjurigt barn nabaldungg m envåldshärskare (konstruerat:) įesumärr m epidemi 2. (nydal.:) rennsiuok f epilog (nydal.:) etterlakur f pl e-posta 2. (nydal.:) weðerpuost e-postkontakt e-puostkontakt m e-postprogram brievprogramm n e-posttjänst e-puosttşenst f erbjuda sig 2. luvå aut sig; 3. (fr. sv.:) erbiuoð sig Eriksdagen se ersmässa erinra sig 4. (dra sig till minnes) drag et minnes sig erodera erodera(s) bort (i sht i strandkant vid bakström; nydal.:) swarvas undǫ ersmässa iesmess f ertappa (komma på) kum ǫ

14 eskapad eskapað m estrad 2. (nydal.:) slaverjäll m ettrig jfr envis Europarådet Euruoparåðeð n b.f. Evertsbergsmål Bjärrkallmǫl n evighet i evighet i ievigiet evärdlig i evärdliga tider (i alla tider) i oll wärd examen eksam m exekution eksekusiuon m exempel till exempel a) fer eksempel el. sos eksempel el. (mer sv.:) til eksempel exfru, exhustru (fr. sv.:) eksfru f existens eksistens m experiment ekspriment n expertis ekspertis m exploatera ekspluatira (mer sv.: eksploatira) export eksport m Expressen (tidningen) Ekspressn m b.f. extra extra large (XL) ekstrastur extrem ekstrem fabrikant fabrikant m fabriksgolv fabriksguov n fabriksområde fabriksumråð n Facebook 1. fäjsbuotşę f b.f.; 2. (skämts.:) kråi ssbuotşę f b.f.; 3. (d:o) fasuligbuotşę f b.f. facit fasit n fackavgift, fackföreningsavgift fakkavdşift f fackord fakkuord n fackspråk fakkspråk n fackterm 1. fakkterm m; 2. fakkuord n fadermördare faðermörder m fadder (kvinnlig) gumma f faderssida faðersaið f fadervår se Herrens bön fagott fagott m fall i vilket fall som helst uonde ur falla falla ifrån (avlida) a) foll undǫ, b) foll frǫ; falla ihop råså iuop falla omkull d) blät nið sig; falla sig foll sig fallfärdig (ranglig) riglun falsk falsk Falu gruva Falugruvą f b.f. famn 3. (ss. vedmått, ca 5 ½ m 3 ) stavruom (lokalt: ståðåruom) n. ta ngt i famn tågå noð i fammen (mer sv.: i famn) fan (Fan) 2. (omskrivande:) gruovin. Se äv. Djävulen, fanken, fasiken, jäklar, den Onde, tusan fan anamma! fa n anamma!; fan också! c) pokker og! leva fan livå fa n; se på fan! sjǫ på fa n! faner fanir n fantomsmärta 1. (fr. sv.:) fantomsmert f; 2. fantomsår n; 3. fantomswaiðan n fara s. vara fara värt wårå fieglit fara vb fara i väg a) far iweg, b) far stað; fara upp ( öppnas ; stiga upp hastigt ) far upp; fara åstad far stað farbror 3. (fasters man) a) fastermann m, b) tyttmann m, c) tyttkall m farfarsfar 1. fafares faðer m; 2. (mer sv.:) fafarsfar farstudörr fösstövsdörer f pl fart där är det full fart a) (snarast fr. sv.:) dar ir eð full fart, b) (ung.:) dar ir eð fartn kanenda, c) (ung.:) dar sit eð it fast itşä farthinder se vägbula fartvind (fr. sv.:) fartwind m fas (fr. sv.:) fas m fasen t.ex. hur fasen ur fasn fason 3. (fasoner, olämpligt beteende) drygder pl. i alla fasoner (i alla former) i ollum fasuonum fast adj. fast mark a) skerpa f, b) skarpbokk m. Se äv. mark fastlåst fastlęst fatabur fatabur m fattigbössa 1. (offerstock) Lasarus m; 2. (mer sv.:) fattigbyss f fattigmanskost fattigjätå n fel adv. ha fel åvå tuokut; slå fel slå fil felskrivning filskrievningg f femkort (ett kortspel) femkuort fenicisk, fenikisk fenisisk festlokal festlukal m fettpärla (i sht på vätskeyta) flotstienn f fickflaska fikkflask f fickur fikkur n fiffig knysun fikonträd fiktrai n fila fila filmsnutt filmsnutt m

15 filmstjärna filmstienn f fin fin (ffa. fint klädd) på ett fjantigt, larvigt el. högfärdigt sätt fjåksfin; fint klädd a) įekum, b) įekum i kläðum; det fina finað; göra sig fin d) dşärå sig fin; e) (göra sig i ordning) fnuså sig final vara i finalen wårå upi finalem finbyxor (helgdagsbyxor) messbruok f sg fingeravtryck finggeravtrykk el. finggeravtryttş n finkan (arresten; fängelset) finką f b.f. finkläder 3. (helgdagskläder) messklauter m finkostym 2. (helgdagskostym) messkostym m Finnmarksbor 5. (d:o) Gamtfiskraiserer m pl Finnmarksmål (dialekt i Älvdalens s.k. Finmark) Finnmarksmǫl n finrock (fin rock) finrukk m finurlig 4. knysun fiol spela fiol spilå ǫ filun firande s. 1. firan n; 2. firend n fiskekniv fistşknaiv m fiskeväska (av tyg) fistşkupp m fiskfjällare (ss. redskap) iemskrapu f fiskfälla se katsa fiskrester fisklievur f pl fisksoppa 2. (fiskspad) fisksuoð n fixa fixa till (fr. sv.:) fiks til fjant (fjanteri) 1. fjant n; 2. fjanteri n fjanteri fjanteri n fjällmassiv (fr. sv.:) fjällmassiv n fjällsemester fjällsimester m fjällvecka fjällwiku f fjärd (fr. sv.:) fjärd m fladdra fladdra iväg flaðer åv flaga 3. flasu f flagig (full av flagor; som flagnar) flagun flamingo flaminggo (äv. flaminggu) m flamma vb flamma upp fluså til flanellnattlinne (fr. sv.:) flanellnattlinn n flat se äv. tallrik flatsida flatsaið f flatslipad (om egg) flåslipað flest mjäst. de flesta a) (ej allm.) fliestär; b) (skrivs ofta om, t.ex.:) (nästan alla) mjäst oller, c) (största delen) styöst dieln flexibel fleksibel flicka odåga till flicka kullsåp f; vuxen flicka sturkull f flickstackare se flickunge flink 3. (rask) ferm flockar se flockor flockor (i mjölk, i sht efter kalvning) wingglur f pl flodhäst fluoðest m Floj Flåj flottarbas flotärbas m flumma (fr. sv.:) flumma flyga flyga färdigt fliuog frǫ sig flygel flygel m flygning flygningg (mer älvd. borde vara: fliuogningg) f flygplan 3. (skämts.) plåtkråk f flygvapen flygwapen n flyktig (om ngt som försvinner fort) fly tt flyta flyta bort fliuot brott; flyta ihop fliuot iuop; flyta på fliuot ǫ flytta flytta bort (ngt) flytt åv; flytta ihop a) (intr.) flytt i lag; b) (trans.) flytt iuop flyttlass 2. (i sht till o. från fäboden) bufyörslass n flyttning till el. från fäbod 1. bufyörningg f; 2. bufyörsrįes f flåsa 3. (flämta) påisa fläck ur fläcken b) åv flettşem flänga flänga i väg d) fekt åv fläsk salt fläsk soltaðflesk n fläskfilé fleskfilé m fläskläpp flesklepp m fläta flätad korg flietaðkorg m fnatt få fnatt (fr. sv.:) fǫ fnatt fnissa 1. fniså; 2. tiså fnysning (kort) gnyktningg f foajé (nydal.:) fösstöv n foderbod 1. stillbuð f; 2. ųollbuð f; 3. (för förvaring av foderlav) muosåbuð f 4. (med tre väggar, byggd mot t.ex. lada) mjǫbuð f; foderbrist fuoðerlos(a) f foderhäck för kalv(ar) kåviet f fodral 6. ölster n fogsvans swans m folkilsken fuoksjälåk (äv.: fuokjälåk) folkskara fuoksskari m folkslag fuokslag n folkstorm fuokstorm m folktandvård folktandwård m

16 Folkvagn (Volkswagen-bil) Folkwaungen m forbonde fuorbuond m forkarl Se äv. forbonde form 3. (av trä, för hatt el. hätta) ettstabb m formatera formatira formulering formuliringg (äv. fuormuliringg) f fornfynd fornfynd n forskarutbildning fuoskerautbildningg f fort för fort uvstrai tt; så fort (så snart som) a) so fuort, b) se under snart fortkörare fuorttşörer m fortleva (fr. sv.:) fuortlivå fortsättning god fortsättning! guoð fuortsettningg!; i fortsättningen (hädanefter) järeter fortsättningsskola fuortsettninggsskaul m fot byta fot (byta åsikt) flytt sig i bietn; få (ngn) på fötter fǫ upp (non) ǫ fuotą fotblad fuotblað n fotboja 1. (fotjärn) fuotienn n; 2. Se fängsel fotboll fuotboll (lokalt: fuotbold) m fotbollsträning fuotbollstreningg f fotografera fotografera av puotrett åv fotografi 1. fotografi (lokalt äv. futugrafi) n fotskrapa fuotskrapu f fotsula jfr fotblad fotsvamp 1. fuotsopp m; 2. fuotswamp m fotvandra (fr. sv.:) fuotwander fotvård fuotwård m fragment fragment n frakta frakta bort frakt iweg fram fram där (där förbi) darfram; fram till a) framað o. fram að, b) daitað o. dait að framben 2. (framskånk) framskaunk f framdeles Jfr framledes, framöver framför 4. (fr. sv.:) framfer framkälke 2. (mer sv.:) framtşåk m framledes (fr. sv.:) framlieðes. Jfr framdeles, framöver framme där framme, b) framter dar frampå prep. frampå dagen framǫ daem; frampå kvällen a) framǫ kweldn, b) framað kweldem framruta framrut f framslå se under slå framsteg göra framsteg (snarast fr. sv.:) dşärå framstię framstående (fr. sv.:) framståend framstöt (fr. sv.:) framstöt m framsynt framsynt framtid i framtiden framter wärdn framtill 5. (ofta ngt obestämt) framtertil framåt adj. 3. katun; 4. börg framåt adv., prep. framåt kvällen b) framwið kweldn; framåt morgonen framter að mę nnem framända framend m fransyska fransyska f frid frid! (hälsning, i sht i frikyrkliga sammanhang) frið!; frid och fröjd frið og fröjð; hur i hela friden ur i friðn sig; vad i fridens namn, vad i hela friden a) wen i friðns fjåks, b) wen i friðns fruktan, c) wen i friðns fösstöv; vad (hur, vem) i fridens dagar wen (ur, ukin) i friðns dagar (el. dågå); var i hela friden war i friðn sig fridag (ledig dag) fridag m frigöras (om kemiska ämnen) fridşärå sig friluftsområde friluftsumråð n frisk 3. (inte sjuk) i årdningg frispel frispil n frispråkig 1. framtalun; 2. (fr. sv.:) frispråkun fristående friståend frivillig (fr. sv.:) friwillun (äv. friwillin) frukostbord frukuostbuord n fruktansvärd (fr. sv.:) fruktanswerd fruktsam (fr. sv.:) fruktsam fruktskål fruktskål f frysa frysa av sig (förfrysa) fräð åv sig; frysa ihop friuos iuop; frysa in (t.ex. en matvara) a) friuos in; b) työlå el. työlå in; frysa ned a) friuos nið, b) työlå nið; frysa sönder työlå sund fryslort (frusen person) fruslurt m fråga fråga ut spyr aut frågande s. spyran n frågedel frågdiel m fråntagen 1. frǫtaiðn (äv. frǫtaið); 2. åvtaiðn (äv. åvtaið)

17 fräsa fräsa förbi fręs febi; fräsa till fręs til fräscha upp fesk upp frö 2. friekuonn n frösådd, frösättning friesettningg f fukt fukt f full full i sjutton c) full i rakkdritį; fullt upp fullt upp fullmakt fullmakt f fullskriven fullskrievað fullständig fullstendun fullärd fullärd fumlig 6. nuvlun; 7. (inte händig) ųony övin funderare ta sig en funderare tågå sig ien fundirer fundering 2. auttaintşningg f funka (fr. sv.:) funka funnen funn n funtad (fr. sv.:) funtað fy 3. (vid ngt eländigt) snǫðligiet!. fy fan! a) fy fa n!, b) twi fa n! fylla vb 2. (t.ex. bärkorg) iemt i; 3. (d:o) finn i. fylla på a) fyll ǫ; b) (komplettera) fyll etter fyllig fyllun fyndighet fyndugiet f fyratiden i fyratiden i fyratiðn fyrbent fyrfuotað fyrtiotalet på fyrtiotalet ǫ fyrtitalį fysik fysik m få adj. bara några få a) bar nogrer, b) bar nogrer iender få få bort c) fǫ brott; få för sig a) fǫ för sig; b) (ngn får för sig) eð kumb að nogum; få hand om fǫ um and sig; (lyckas) få hit napp jųot; få i väg fǫ iweg; få klart för sig fǫ klart för sig; få se om fomm sjǫ um ; få till a) fǫ til; b) slaindş til; få ur sig a) fǫ yr sig, b) ev yr sig; få ut a) fǫ aut; b) (få ur) fǫ autyr fågelbok fugelbuok f fågelbär fugelber n fågelskit fugeldrit n fågelspillning se föreg. fågelträck se feågelskit fåkunnig fåkunnun fånga fånga upp faungg upp fångstgrop (för älg) brindgruop f fånighet tolugiet f fårkrubba takkiet f fårskalle (äv. om folk) takkskoll m fårskälla takkstşäll f fårspillning takkdrit n fårsvans 1. takkskati (yngre grundf.: takkskåtå) m; 2. takkrump f; 2. (åld.:) takkali (yngre grundf.: takkålå) m fårtalg takkįster n fåtal ett fåtal (fr. sv.:) iett fåtal fäbod till fäboden a) et buðer; b) (upp till) upi buðär; c) (fram till) að buðum fäbodfolk 1. buðfuok n; 2. buðkaller m pl fäbodlag buðlag n fäbodmora 1. (kvinna som skötte arbetet i fäboden, men ej vallade) buðmųor f; 2. (gift kvinna som skötte arbetet i fäboden) buðkelingg f fäbodväg 2. buðweg m fäfot för fäfot fer fäfuot fägring (fr. sv.:) fägringg f fähussvale se ladugårdssvale fälla s. 1. folla f; 2. (yngre:) fella f fängelse faindşels (äv.: fainggels) n. Se äv. finkan färde vara å färde wårå ǫ ferde. Jfr i faggorna färdiggjord (snarast fr. sv.:) ferduggard färdigmålad ferdugmǫlað färdskrin (matsäcksskrin) 1. ferdspann m; 2. ferdskrin n färdstall (avsett för resandes hästar) ferdstoll m färgad (om person med mörk hudfärg) fergað färgblind fergblind färglåda ferglåð f färs (fr. sv.:) fess m. Jfr köttfärs fässing fessaingg f fästing festingg m 2 föda föda (barn) krippdşärå födelsedagsvers (svenskpåverkat:) fyöðelsedagswess m födelseår 1. fyöðelsår n; 2. årtal n födslosmärtor, födslovåndor Jfr värkar fönsterbräda glasbräð n (äv. f). fönsterglas (fr. sv.:) fönsterglas n fönsterhake 1. (oftast:) atşi (yngre grundf.: åkå) m; 2. glasatşi (yngre grundf.: -åkå) m;

18 3. (fr. sv.:) fönsteratşi (resp. -åkå) m för II. prep. för att b) (med avsikten att) og, c) (d:o) fer tä föra föra över fyör yvyr förbannad 4. (jättearg) sturjälåk förbannelse febannels f förbaskade 2. (fr. sv.:) febaskaðe förbereda förbereda sig förbirieð sig förbi där förbi a) darum; b) (fram där) darfram; ned(ströms) förbi autum. det är förbi eð ar werið og ferið förblindad feblindað förbättring 1. bettringg f; 2. (mer sv.:) febettringg f fördela fördela om fediel um fördjupa fördjupa sig i (fr. sv.:) fediuop sig i fördjupning 1. (i marken) ; 2. (t.ex. i en sten) lägd f fördubbla dubbel upp fördämning 2. (mer sv.:) fedemmningg f fördärv federv n fördärvad federvað före s. bra före (när det går lätt att köra) littfyört; tungt (skid)före tunggfyör n; uselt före dritfyör n förebåda buoðå föregående föregående dag da n firiað föreningsbidrag ferieninggsbidrag n förenklas 1. ferienklas; 2. (ofta hellre:) werd ferienklað föreskrift (fr. sv.:) föreskript f förespråka föruord förestånderska förestondesk f företagare (fr. sv.:) företager m förfinad (fr. sv.:) fefinað förfluten förfluten tid jfr dåtid förflyta 4. fårå; 5. go febi förfrysa se äv. frysa av sig förfärligt adv. 1. uvliuo tt; 2. (väldigt) gruopli, t.ex. inte så förfärligt int so gruopli förgapa sig i fesjǫ sig ǫ förgätmigej 1. (fr. sv.:) fedşätmigäj m; 2. (förslag:) glemm-it-åv-mig-bljomm m förhand på förhand Se äv. i förväg förhandsbeställning förandsbistellningg f förhinder 2. ferinder n förhållningsregel (fr. sv.:) feroldninggsriegel m förhänge (sängförhänge) fuorlåt (äv. förlåt) m förhöra 1. är ǫ; 2. (fråga ut) spyr aut; 3. (fr. sv.:) feröra förkorta 3. (fr. sv.:) fekorta förkyld förkyld (snuvig) person snorkrakk m förkylningstid fetşylninggstið f förleda 1. lur til; 2. narr til förlora ; 6. mista. gå förlorad (försvinna) tappas brott förlorande (det att förlora, förlust) sidiran n förlust 2. (förlorande) sidiran n förlåt se förhänge förläggare felegger m förlänga 2. (fr. sv.:) felaindşa förlängning (snarast fr. sv.:) felaindşningg f förläst felesin förman 3. (chef, bas; lokalt:) öspe m förmer (snarast fr. sv.:) förmįer förmiddag på förmiddagen a) ǫ firimidaem, b) um firimida n förmyndare femynder el. förmynder m förmå förmå att komma hit napp jųot förmåga över förmåga yvyr fermǫgų förmörka femörka förneka 2. go frǫ förnuftig 1. witun; 2. (mer sv.:) fenuftun förolyckas umkumås förolämpande, förolämpning eksningg f förord föruord (äv. firiuord) n förorda föruord förorsaka Jfr vålla förpläga förplägad plegåð förrförra förrförra veckan a) förwikų f b.f.; b) (för två veckor sedan) fer twär wikur sę förrådsbod 1. baur n; 2. (på stolpar) stuopbaur n församla fesambel förse sig med 1. (trol. fr. sv.) fesjǫ sig min; 2. (plocka åt sig) iemt að sig försening fesieningg f förskjutet (i tiden) feskuotið förskolebarn förskaulkripp m förskolegrupp förskaulgrupp m förskoleklass förskaulklass m förskollärare 2. (kvinnlig) förskaullärinn f

19 förskonad (fr. sv.:) feskuonað förskräckligt 6. (alldeles väldigt) ųoguoskli förskärare (fr. sv.:) förstşärer m förslöad (fr. sv.:) feslöað förslösa 2. stşytter brott försommar 1. (försommaren) ovelę f b.f.; 2. försåmår m. på försommaren a) ǫ försumbrem, b) um ovelę; c) (förliden försommar) i ovles först först av allt fuost åv ollu förströ sig se roa sig förstugudörr fösstövsdörer f pl förstutrapp(a) barfriðstrampur f pl förstärkningsord festerkninggsuord (rimligen äv. festertşninggsuord) n förstörelse festörels f (äv. m) försvaga feswaga försvar ta i försvar tågå i feswar försvinna 4. (gå förlorad) tappas brott Försäkringskassan (ofta:) Siuokkassą f b.f. försändelse 2. stşikkningg f försörjning (sätt att försörja sig) fuola f förta sig 3. feslait sig förtak 3. (över förstubro) framtak n förtala 3. (tala illa om) dşär nið förtunna (fr. sv.:) fetunna förtvivlan (fr sv.:) fetwivlan f förtydliga fetyðlig förundras 1. ferundras; 2. ferunder sig förutom 3. (utöver) attrað förutsäga spå förvandling fewandlingg f förvara 1. fewårå; 2. åisa förvissa sig om fewiss sig um förvränga (fr. sv.:) fewraindşa förvuxen (fr. sv.:) fewekst förvåna förvåna sig över fewon sig yvyr förvånad mkt förvånad a) sturfewonað, b) liuotfewonað förväntansfull 3. winsklin (jfr winas) förvärva fǫ að sig förväxt se förvuxen föräldrahem (fr. sv.:) fuoreldraiem n förändra ferender fösa fösa undan fy ös undǫ gagnlös fåfaingg gala 3. (om göken, lokalt:) ruopa galen galen i (tokig i) tuokun eter Galileen Galilia galosch 2. (skämts.:) glimåludd f gammal för gammal uvgåmål gammelfar (mer el. mindre skämtsamt om företrädesvis bekant gammal man) gamtgufar m gammelfarfar gambelfafar m gammelfarmor gambelfamun f gammelmor gambelmun f gammelmorfar gambelmųofar m gammelmormor gambelmumun f gammelstuga gamtstugu f gapa 3. (t.ex. om hål) gåpå upp. Vad gapar du om? Wen gäpär du auti? gapskratta 4. liuotgręsas gard gard m gardering gardiringg f gardin gardin n (äv. f) gardintyg gardinstyg n gasa gasa på (ta i) gas ǫ gaskammare gaskamar m gaslykta gaslykt f gasmask gasmask m gatuadress gatuadress m ge ge igen (hämnas) buot att; ge sig av h) (så sakteliga) sikk åv, i) (d:o) sigå åv; ge sig in på dşävå sig in ǫ; ge sig i väg a) (laga sig i väg) lågå sig el. lågå sig iweg el. lågå sig åv; ge sig på a) dşävå sig ǫ, b) fassn ǫ; ge vika dşäv etter gebit (fr. sv.:) gebit n. Se hellre område gegga vb gegga ihop, gegga till (åstadkomma en gegga el. geggig anrättning) kwakk til gelé 2. daller n; 3. stşelé el. dşilé m (äv. n). Jfr äv. vinbärsgelé gemen (enkel, simpel, vanlig) dşimien genant 3. sinirlin; 4. sinant general dşeneral m generande sinirend generös 3. (givmild) dşävmild genljuda 5. suorå mųota. Jfr eka genomborrad gainumbuoråð genomdriva se driva igenom genomfartsväg (fr. sv.:) gainumfartsweg m genomfryst gainumtyölåð genomförbar (fr. sv.:) gainumfyörbar genomgång gainumgaungg m genomresa gainumrįes f genomsöka se söka igenom

20 gentleman (fr. sv.:) dşentlemann m gestikulerande s. afekteri n gethus dşietfjǫs n gettjuder dşiettyöðer n gift adj. gift folk dşiptaðfuok n gifta gifta bort dşipt brott; gifta om sig dşipt um sig; gifta sig a) dşipt sig, b) (ovanl.:) dşiptas giljotin (nydal.:) slåtermasin m gjuse diuose m glas (ett) glas saft (iett) saftglas n glasberget hamna på glasberget kumå ǫ gamtkullkartų glasera glasir (äv.: glasira) glasmästare glasmįester m glasplåt (fotografisk) glasplåt m glassbil glassbil m glasskål glasskål f glasögonfodral glasogfudral n glatt 2. al glesna 2. (om moln) gliså upp sig glidflygplan gliðflygplan n glimt (fr. sv.:) glimt m glittedr glitter n gloende s. böglan n glufsa glufsa i sig a) glup i sig; b) (mer sv.:) glufs i sig glädja sig 2. (i sht vid förväntan) gleð upp sig glädjas gleðas. Se äv. glädja sig glädjebud (fr. sv.:) gleðbuoð n glädjefull (glädjerik) (snarast fr. sv.:) glaðelin glänsande (fr. sv.:) glensend glänta s. 2. (långsträckt) lysa f glödhög 2. (glödhärd) glyöðärd m glögg glögg m glömska 2. (dåligt minne) jomugiet f gnabbas 3. tekås gnatig gnatig person se tjatmåns god 2. (välsmakande äv.) c) (i sht för djur) guoðät. på god väg ǫ guoð weg godhet 2. guoðska f godis 3. karamell n. Se äv. godsaker, sötsaker godmiddag gumidag godo i godo i guoðu; till godo et guoðer godtycklig (fr. sv.:) guoðtykklin golfbana 1. golfban f; 2. (nydal.:) dşärulosgerd n golfklubba golfklubb f golvvärme guovwerm m gona sig guon sig gosse 2. (åld.:) guorre m gott gott och väl (utan problem) guoðeligen; (ha det) gott ställt a) (wårå) kråind, b) (fr. sv.:) (åvå eð) guott stellt; inte så gott se inte så lätt ; så gott de kan best dier dugå; så gott det går so guott eð gor grad stiga i graderna staig i graðum gradvis (fr. sv.:) graðwis grammofonskiva grammufuonstşiv f gran frodig gran froðgron f; liten gran a) b) (liten, buskig gran el. grantopp, anv. bl.a. för att täppa till gödselglugg med) gluggturv m; hög, smal gran (med klent kvistverk) slaunggergron f granbarr (om enskilt barr) grǫbårnǫl f grand lite grand ( lite grann ) nogrand (kan äv. stavas noðgrand) grangren grǫkwist m granngård (i) den närmaste granngården daitomin grannlåt 3. (bjäfs) bjäll n granstubbe grǫstungen m grantimmer grǫtimber n grantopp Se äv. under gran gratisexemplar gratiseksemplar n gravid 9. krippdiger gravvård gravwård m gravöl gravöl n gregoriansk grigoriansk grenvarv kwistwarv n grepp 2. grip n. få (ngt) grepp om fǫ noð grip ǫ grimasera 3. (mer sv.:) grimasira grindkrok grindkruok m grinolle, grinunge se under grinig grisho graisuo m griskulting 3. graiskuott m grismat 2. graismat m gro grovarbeta gruovarbiet grovsalt bit av grovsalt solttann f grovsko gruovskuo m grovsorterad gruovsortirað grubbla 1. grumbel; 2. (fr. sv.:) grubbel grunna 1. fundir; 2. (fr. sv.:) grunna.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Rättelser och tillägg till Lars Steenslands älvdalska ordbok 2010 RÄTTELSER

Rättelser och tillägg till Lars Steenslands älvdalska ordbok 2010 RÄTTELSER Rättelser och tillägg till Lars Steenslands älvdalska ordbok 2010 Jag tar tacksamt emot alla tips på rättelser och tillägg. Hör av er, gärna per e-post till: lars.steensland@telia.com. RÄTTELSER s. 17,

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

söndag den 31 maj 2015 ÄLVDALSKA TALESÄTT

söndag den 31 maj 2015 ÄLVDALSKA TALESÄTT ÄLVDALSKA TALESÄTT Älvdalskan är utomordentligt rik på ordspråk och olika typer av talesätt. Dessa borde samlas och ges ut, innan de faller i glömska. I min ordbok från 2010 hade jag inte ambitionen att

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december.

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Struket 2012-12-16 23.42 Struket! Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Hallå! Var är du? Du måste lyssna?, var är du? Du kan inte bara försvinna sådär! Du går med din hund.

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Den dumma. bondpojken

Den dumma. bondpojken q Den dumma bondpojken d Sagan är satt med typsnittet Odense Neon, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

mysteriet Torsten Bengtsson

mysteriet Torsten Bengtsson mysteriet med fuskarna Torsten Bengtsson Mysteriet med fuskarna av Torsten Bengtsson Illustrerad av Katarina Strömgård Ett hot Jag är hemma i vår trädgård. Där har jag byggt ett fotbollsmål. Nu spelar

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

7 juli 2015. Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1

7 juli 2015. Dşästbuoð i Kana (Johannes II:1 11 i Steenslands översättning 1989) 1 Bibeln på älvdalska Bibeln eller delar av Bibeln är ofta bland det första som översätts till ett språk. Det beror naturligtvis på att man har behövt bibeltexter i samband med missionen. Här kan man nämna

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Natten går tunga fjät Lucia med tärnor små

Natten går tunga fjät Lucia med tärnor små Natten går tunga fjät Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. Kring jord som sol n förlät, skuggorna ruva. //:Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Sankta Lucia, Sankta Lucia.:// Natten var stor

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp

tacksamma för att det finns någon som bryr sig om dem för att deras liv är lika mycket värda som andras. Hjälp När sommaren var slut, lämnades min mamma av sin familj. Hon har berättat att hon sprang flera kilometer efter bilen, men ingen hörde hennes rop på hjälp. Till slut gav hon upp och kröp in i en håla under

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Översättning: Lova Meister

Översättning: Lova Meister JAROSLAV RUDIš HIMMEL UNDER BERLIN Översättning: Lova Meister ASPEKT FÖRLAG 5 Det är ljuden vi minns. De hjälper oss att sortera, glömma bort och dra oss till minnes händelser. Världen är en ljudverkstad,

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

tentasalen Spökena i Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Jessika Torheden och Anders Juhlin

tentasalen Spökena i Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Jessika Torheden och Anders Juhlin ATLAS 2 1998 - minispex Spökena i tentasalen - Sida 1 av 8 Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Spökena i tentasalen av Jessika Torheden och Anders

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 5 PRAHLADA av Tove Jonstoij

INDISKA BERÄTTELSER DEL 5 PRAHLADA av Tove Jonstoij INDISKA BERÄTTELSER DEL 5 av Tove Jonstoij Roller: SIARE: Andreas Rothlin-Svensson - en gudomlig pojke: Rickard Söderberg - demon och syster till Hiranya Kashipu: Cecilia Frode - demon och tyrann: Johan

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

banne - bekänna Banne mig Verkligen: ta mig sjutton. Jag kan banne mig inte första hur hon kan vara intresserad av honom? I långa banor Mycket: i stor mängd. Under kvällen serverades det mat i länga banor.

Läs mer

julkalender 2012 fredag den 30 november 2012

julkalender 2012 fredag den 30 november 2012 julkalender 2012 22 20 5 4 18 11 6 21 23 15 9 12 19 7 8 14 24 17 3 10 16 13 1 2 1 Tänd ljus i mörkret Stäng av mobiltelefon, TV tänd ljus och bara njut av tystnad. Mys och ha det bra med årets första varma

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER 1 SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER Snart kommer jag att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det är något jag verkligen ser fram emot. För att konserten ska bli som möjligt vill jag att

Läs mer

Ingen gråter (Katarina och Alf) Kapitel 1

Ingen gråter (Katarina och Alf) Kapitel 1 Ingen gråter (Katarina och Alf) Inledning Bastian kan inte sova. Han ligger i sängen och tittar rakt upp i taket, vänder och vrider på täcket och puffar till kudden. Det är tyst, det enda Bastian hör är

Läs mer

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas.

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas. Frågor Noa på taket av Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. NOA PÅ TAKET på taket ISBN 978-91-86651-97-8 www.hegas.se noa_paa_taket_oms.indd 1

Läs mer

Vanten. Med bilder av Catarina Kruusval

Vanten. Med bilder av Catarina Kruusval Vanten Med bilder av Catarina Kruusval Det var den kallaste dagen på hela året. En liten pojke drog sin kälke genom skogen för att samla ved åt sin mormor. Ta med dej så mycket du kan hitta, sa mormor.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Fröken Spöke på sommarlov

Fröken Spöke på sommarlov KERSTIN LUNDBERG HAHN Sidan 1 Fröken Spöke på sommarlov Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Ebba och Ivar, som är tvillingar. Det är skolavslutning och ett långt sommarlov börjar. När

Läs mer

Glösa. Av: David, åk 5 Klövsjö Skola

Glösa. Av: David, åk 5 Klövsjö Skola 8/9-2015. Glösa! På morgonen vaknade jag och gorde ordning mig för dagen. Jag åt fruckost,packade fika,letade varma kläder och rängn kläder. Sedan tittade jag på tv tills vi skulle åka till åsarna där

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Lovisa Ulrika en föreställning

Lovisa Ulrika en föreställning Ulrika en föreställning Musikalisk introduktion ( kommer till Sverige och det är bröllopsfest) Roman - Sinfonia halva sats 1 Roman - Sinfonia halva sats 2 Roman - Drottningholmsmusiken, del av sats 1 (Pergolesi

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

LUCIA. Stigtomta 2013

LUCIA. Stigtomta 2013 LUCIA Stigtomta 2013 Tomte läser: Ni sitta så tysta, vad är det ni väntar? Vem är det som sjunger, vem är det som gläntar i gryningen/skymningen på Eder dörr? Den sången och synen ni minns från förr. Det

Läs mer

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann.

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Värdparet in Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Musikintro Sture är hemma, trollampa, hattmajor m.m bemannas av skådespelare

Läs mer

Tillbaka till övningen

Tillbaka till övningen Övning Tillbaka till övningen Elise Lindeblad Långt bort bland pyramiderna i Egypten är det dammigt, torrt, öde och stenigt. Det finns många ingångar till olika gravar i pyramiderna. De är mörka och det

Läs mer

GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA

GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA Ett julaftonsbestyr Min gode vän Oskar på Höjden kom hem till mig en kväll på höstkanten, och vi satt och småpratade en stund om gamla tider. Eftersom det inte var så långt kvar

Läs mer

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Tänk att Du orkat med att vandra ända hit! Förra vandringen var lite jobbig, eller hur? Vi talade om att Gud är ALLSMÄKTIG eller som det heter i den nya översättningen

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12)

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12) 2002-01-31 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Dödsstraff i Bibeln Det finns många kristna fundamentalister idag som inte skulle tveka en sekund att hävda att de islamiska lagarna är uråldriga och barbariska. Vad skulle

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer