Studentrapport från mitt utbyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentrapport från mitt utbyte"

Transkript

1 Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Glasgow År/termin som du var på utbyte: VT19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade examinationen på kurserna? Jag läste två kurser på basnivå (nivå 1 2) och två kurser på avancerad nivå (nivå 3 4). Obligations 1B motsvarande vår allmänna avtalsrätt och Business Organisations motsvarande vår associationsrätt. Dessa två kurser följde i princip samma studietekniska undervisning som i Stockholm, d.v.s. innehöll föreläsningar och seminarier. Undervisningen tyckte jag personligen höll en likartad nivå som i Stockholm i denna del, och det var därför överlag inga större skillnader. Examinationen skedde via en vanlig tentamen. Enda kulturchocken var common law systemet, och att vi var tvungna att memorera ca 100 rättsfall. Institutions and Judicial Control of EU motsvarande fördjupningskurser inom konstitutionell EU-rätt och the Politics of Labour Law (ingen riktig motsvarighet), var båda avancerade kurser. Dessa kurser var enligt mig mycket mer intressanta och roliga samt höll en mycket hög nivå på undervisningen. Undervisningen skedde helt och hållet i seminarieform i diskussionsgrupper. Kurserna innehöll också ett moment som är ovanligt för det svenska juristprogrammet, vilket är ett utpräglat och utvecklat djupare tänkande utanför ramarna för enbart lagen. Helt klart mina favoritkurser och dessa rekommenderar jag starkt. De är också något som du inte kan få uppleva hemma i Sverige. Examinationen skedde genom att du fick en tentamensfråga och en vecka att förbereda ett svar till denna fråga samt memorera svaret. Sedan skrev du svaret såsom du hade gjort under en vanlig tentamen. Att ha engelska som studiespråk är i min mening mycket mer intressant och användbart. Inte heller är det några större svårigheter att sätta sig in i de juridiska termerna. Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Biblioteket var stort och hade tillgång till många studieplatser, men var fullsatt under tentaveckorna. Dock fanns det andra mer undangömda studieplatser på campus, som gjorde att det alltid fanns lediga studieplatser. För att få åtkomst till biblioteket krävdes först och främst att studenten hade fått sitt GUID = Glasgow University ID, vilket är ett studentkort som krävs för att komma förbi spärrarna vid entrén. I biblioteket fanns också allt studiematerial att tillgå i form av kurslitteratur att låna hem. Därtill fanns det en campusbokhandel som erbjöd all litteratur att köpa, men vissa av böckerna fanns dock gratis som e-version. Övrigt material fanns

2 Studentrapport från mitt utbyte tillgängligt på Moodle, d.v.s. vår motsvarighet till Fastreg. Slutligen fanns datorerna att använda i biblioteket, och här krävdes ett tidigare skapat universitetskonto. Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Det var väldigt lätt att kommunicera med vår Erasmus koordinator i Glasgow via mejl och även kursadministratören för juristutbildningen på samma sätt. De flesta frågor kan lösas enkelt via mejl, men de erbjuder även att studenterna kan boka tid med dem och få ett personligt möte vid mer komplicerade frågor. Utryckt annorlunda, både den administrativa personalen för utbytesstudier vid Stockholms universitet och vid University of Glasgow har utfört ett fenomenalt jobb. Under 4,5 års studier har den smidigaste administrationen kommit från er, och det förtjänar en eloge. Välkomstinformationen till University of Glasgow mejlades i god tid innan ankomstdagen och innehöll allt vad gällde aktiviteter och kursinformation; mycket bra service från Glasgow. Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad? Jag fick hjälp av en studiekamrat att hitta mitt boende, och hon i sin tur hade fått hjälp av en annan student att hitta boendet. Vi bodde på Unite Students på 30 Yorkhill Street, vilket är ett privat studentboende med hög standard och bra service. Jag rekommenderar detta boende framför universitetets egna studentbostäder, eftersom deras standard på boende är mycket låg och prisskillnaderna mellan deras och det privata boendet inte var det dyraste. Totalt betalade jag ca pund för månaderna januari juni. Av någon anledning var jag dock tvungen att betala för hela juni månad också, även fast jag bara behövde boendet till slutet av maj. Rekommenderar att nya besökare försöker korta ner hyresperioden. Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? Levnadskostnaderna i Glasgow var betydligt billigare än de i Sverige och i Stockholm. Kostnaderna för t.ex. mat och dryck i mataffärerna, kostnaderna på restauranger, barer m.m. var väsentligt billigare. Du får definitivt mycket för dina pengar i Glasgow. Naturligtvis räckte inte mitt stipendium till att täcka alla mina kostnader, men jag sysselsatte mig dock under hela min utbytesperiod med diverse aktiviteter, resor, fester etc. Av levnadskostnaderna väl på plats i Glasgow, exklusive hyra, så skulle jag säga att du kan klara dig på pengarna i ca 2 månader av totalt 5 månader. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc) Rent akademiskt så är den största utvecklingen att kunna lära sig ett helt annat rättssystem, d.v.s. common law och ta till sig samt tillämpa detta, som vore det precis samma rättssystem som det svenska. Det ger ett ökat självförtroende för ens egna juridiska kunskaper och en ökad säkerhet

3 Studentrapport från mitt utbyte kring ens egna juridiska förmågor. Språkligt så var den roligaste upplevelsen att få höra från många att de endera trodde att jag var engelsman eller skotsk, d.v.s. att jag hade ett flyt i mitt språk som inte skiljde från deras En annan positiv effekt är att gränserna i kulturellt hänseende i stort sätt ej existerar, utan det roligaste med att vara utomlands var att träffa alla människor från skilda delar av världen och lära sig mer om dessa. Slutligen så har jag på ett personligt plan blivit mer självständig och självsäker, samt mer driven av att ta tag i olika saker på egen hand. D.v.s. att agera utan skyddsnät har blivit lättare och mycket roligare också. Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet? Det viktigaste rådet som jag kan ge är att våga ta för sig och göra saker som man kanske inte annars hade gjort, eftersom man i mångt och mycket är mer självständig i sitt beslutsfattande utomlands. Vill du lära känna inhemska studenter så bör du gå på universitetets arrangerade pubar och fester. Därtill bör du engagera dig i en universitetsklubb, som kan vara i princip vad som helst. Glasgow hade alla former av intressen att engagera sig i. Personligen var jag med i löparklubben Hares & Hounds som jag tränade med, sprang lopp tillsammans med och festade med. Det är ett lätt sätt att träffa skottar, engelsmän och irländare. Ett favoritminne är när jag sprang Stirling Marathon i klubbens namn på 03:24:24 i kilt, se bild nedan. Passa också på att resa många dagsturer ut i högländerna och vandra i bergen. Glasgow ligger en timmes tåg- eller bussresa från den mest fantastiska naturen i landet. Därtill är kommunikationerna väldigt bra och pålitliga. Bästa bilden från campus/värduniversitet/stad?

4 Studentrapport från mitt utbyte Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten. Bilder utan ja plockas bort innan publicering på hemsidan. JA NEJ Bästa bilden/bilder från resor jag gjorde under själva utbytet?

5 Studentrapport från mitt utbyte Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten. Bilder utan ja plockas bort innan publicering på hemsidan. JA NEJ

6 Partneruniversitet: University of Glasgow HT18 Varför valde du att studera utomlands? Ville förbättra min engelska och uppleva något nytt Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Jag läste Brittisk grundlagsrätt, FN-rätt, Avancerad folkrätt samt Europeiska mänskliga rättigheter. Jag tyckte att undervisningen var bra, mycket bättre än på Stockholms Universitet. Det fungerade bra att studera på engelska. Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Det var enkelt att få tag på studiemateriel, det fanns antingen på internet eller på universitetets bibliotek. Datorer fanns också på biblioteket men kunde vara svåra att få tag på under tentaperioderna. Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Välplanerat och alla var väldigt hjälpsamma. Man kände sig trygg och väl bemött. Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Jag bodde på ett privat studentboende nära skolan. Hittade boendet via internet. Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? Det var relativt dyrt, speciellt bostad. Mat och liknande saker var billigare än i Sverige. Stipendiet räckte till att täcka en del av hyran. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc) Jag är mer öppen för nya erfarenheter och har blivit säkrare i min prestationsförmåga. Jag har även förbättrat min engelska och min sociala färdighet. Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet? Skulle absolut rekommendera det, man utvecklas både akademiskt, språkligt och personligen.

7 Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: University of Glasgow År/termin som du var på utbyte: VT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag har alltid älskat att resa och se andra länder/kulturer. Redan från termin 1 visste jag att jag skulle ta minst en termin utomlands. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade examinationen på kurserna? Jag läste fyra kurser, i) Criminal Law, ii) Environmental Law, iii) Constitutional Law och iv) Intellectual Property Law. Det var väldigt olika kvalitet på lärarna, men även smaksak på samma sätt som hemma. Hade en helt fantastisk lärare i Environmental Law. Eftersom mycket utbilding i Sverige också varit på engelska gick det ganska bra att läsa kurserna ur den aspekten. Den största skillnaden var examinationen. Det var mer ett minnestest då man fick frågorna redan veckorna innan själva tentan. Ett problem med just denna terminen var att vi inte hade full utbildning. Det var strejk av lärarfakulteten under ca månad vilket försvårade både studiemotivation och studiematerial. Dessutom är det en stor skillnad att försöka bolla fyra olika ämnen samtidigt snarare än fokusera på ett i taget. Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Biblioteket var trevligt och jag spenderade en hel del tid åt att göra läxor där samt förbereda mig för seminarier. Studiematerialet var i vissa fall lite svåråtkomligt. De olika kurserna arbetade på väldigt olika sätt. En hade ingen lärobok utan enbart en lång lista av material online vilket vid vissa tillfällen var svårt att hitta eller man behövde lösenord. Dock var böckerna till de kurser jag läste väldigt lätta att hitta i och man får all information man behöver så länge man förstår sig på moodle deras version av fastreg. Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Alla Erasmus-aktiviteter var väldigt underhållande och hjälpte att lära sig universitet samt träffa andra studenter. Välkomstinformation och dylikt från själva universitetets studenter var mer bristfälligt.. Administratören var underbar och jättehjälpsam. Hon svarade snabbt på alla våra frågor. De var även väldigt hjälpsamma då jag hade en tenta att skriva från föregående termin och de löste snabbt och smidigt en tentavakt och sal. En svårighet för att komma in i studierna var den bristfälliga informationen för oss utbytesstudenter i vissa kurser. Om kursen gick över ett år hoppade vi in i andra halvan. Två kurser gick smidigt då lärarna förklarade upplägget för oss under speciellt bokade tillfällen.

8 Men i två andra kurser var det mer ett jagande av lärarna för att få någon som helst information om vad det var meningen vi skulle läsa/göra. Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad? Orsaken att jag valde Glasgow var för att min pojkvän är ifrån Glasgow. Så jag flyttade in hos honom och delade hans kostnad i en Dennistoun lägenhet. Det är sammanlagt ca 500 pund i månaden. Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? Det är betydligt mycket billigare med vissa saker i Glasgow än i Stockholm. Särskilt mat och då både i affär samt take away. Den enda kostnaden som kunde vara kännbar var transport då jag tog tåg/tunnelbana en hel del och den var väl på ungefär samma nivå som i Stockholm. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc) Akademiskt märker jag en tydlig skillnad i min förståelse för olika länders kultur och hur de speglar sig i lagen. T.ex. straffrätten har en total skillnad i strukturen, vilket även kan bero på vad som är viktiga frågor inom just området. Kulturellt har jag nu 100% anammat Glasweigan, vilket är dialekten här. Jag använder helt oironiskt ord och uttryck som aye, lassie, thingmy, big man, wee, ya dancer och belter Personligt är jag mer säker på mig själv efter att ha försökt komma in i ett nytt sammanhang. Jag hade både en fördel och nackdel med att ha min pojkvän här. Jag hade ett skyddsnät i hans familj och hans vänner, men samtidigt blev jag plötsligt väldigt vuxen då jag numera har en 7- åring i mitt liv som kallar mig styvmamma. Att försöka sig på något helt nytt efter 3 års vana av hur det borde vara gör en ganska ödmjuk, men ger en även en insikt att man nog kan klara vad som helts om man kan klara detta. Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet? Om man kan välja Environmental Law med Dr. Jill Robbie Välj Environmental Law med Dr. Jill Robbie!! Hon är en stjärna. Försök gå ut och se mycket utav staden. Om du bor i ett visst område (East End, West End, South Side, City Centre ) försök ta dig ut från ditt område och se mer av andra områden. Då kollektivtrafiken är lite mindre lätt än Stockholms så blir det lätt att man stannar i sin comfort zone, men finns så mycket fint att se. Lyssna på musik och se filmer från Glasgow. Det ger en helt perfekt bild/feeling av stan. Stora tesco-affärer är drömmen. I main building finns en cafeteria med superbillig lunch om du ej vill ta med hemifrån (finns inte många mikrovågsugnar heller) som inte är helt fel. Tog mig ca en månad att hitta den Missa inte universitetets butik med massa coola UofG saker. NJUT av att känna dig som du är med i Harry Potter! Och joina definitivt någon klubb.

9 Bästa bilden från campus/värduniversitet/stad?

10 Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten JA/NEJ? Bilder utan ja plockas bort innan publicering på hemsidan. JA kunde ej välja mellan dessa två. Katedralen är min favoritbyggnad i hela Glasgow. Men bilden från universitetet är från första gången vi gick in på gården och faktiskt såg universitetet så den är briljant! Ok att använda

11 Bästa bilden/bilder från resor jag gjorde under själva utbytet? Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten JA/NEJ? Bilder utan ja plockas bort innan publicering på hemsidan. Två bilder från Largs, någon timme ifrån Glagow. Hit åkte vi en varm solig dag. Ok att använda.

12

13 Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: University of Glasgow År/termin som du var på utbyte: VT 2018 Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att studera utomlands för att utmana mig själv och för att få ett miljöombyte. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade examinationen på kurserna? Jag läste kurserna Family Law (level 1), Constitutional Law (level 1), Environmental Law (level 2) samt Criminal Justice (level 3). Kvaliteten på undervisningen var bra. Den var ungefär som på SU men det var färre undervisningstillfällen. Detta berodde nog på att man läste alla kurser parallellt, vilket jag inte tycker är lika bra. Det hade varit svårt att ha väldigt många fler undervisningstillfällen på varje kurs i och med att det var svårt att få ihop schemat. Studiekulturen var ganska lik den som är hemma skulle jag säga, och sättet att undervisa likaså. För mig var det inget problem att studera på ett annat språk då jag hade gått en specialkurs på engelska innan jag åkte. Tre av fyra kurser examinerades genom en salstenta. En skillnad var att man hade mycket mindre tid på sig. Den längsta tentan jag hade var två och en halv timme. Två stycken var endast en och en halv timme. Den sista kursen examinerades genom en uppsats. En annan skillnad var att på två av kurserna fick vi tentafrågorna innan själva tentan, dessutom hade vi egna tentor då vi var utbytesstudenter och inte hade läst kursen terminen innan. Jag valde kurser som passade bra in med schemat vilket var lite klurigt. Skulle jag välja igen hade jag nog valt fler kurser på level 3 och möjligtvis även level 4 eftersom jag tror att det är mer utvecklande och även roligare eftersom sådana kurser inte bara gick ut på att leta i lagtexten eller en bok utan det var lite mer analyserande undervisning. Dessutom tror jag att det hade gynnat mig på tentorna eftersom de hade ett annorlunda betygssystem som gick ut på att man bygger upp sitt betyg under hela utbildningens gång. Detta resulterade i att de flesta inte fick så höga betyg under början av utbildningen (om jag förstod det rätt). Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Vi fick en introduktion till biblioteket och hur det fungerade med studieplatser och boklån. Studiematerial gick att köpa i en bokaffär på universitetsområdet, men det gick även att låna böcker i biblioteket eller i workshopen som vilket var som ett litet bibliotek som endast var till för juriststudenter. Datorer fanns, dock behövde jag aldrig använda dem då jag hela tiden kunde använda min egen dator.

14 Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Administrationen fungerade väldigt bra. Alla var tillmötesgående och väldigt hjälpsamma. De svarade på frågor snabbt och hade bra koll. Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad? Jag bodde på ett privat studentboende. Jag fick tag i det genom att själv söka på internet. Jag hade en relativt hög boendekostnad, jag betalade ca pund för 21 veckor samt en handpenning om 350 pund när bokade. Större delen av handpenningen fick jag dock tillbaka efter att jag hade flyttat ut. Min boendekostnad var hög men det var ett medvetet val. Jag bodde på ett väldigt fräscht ställe och jag hade en studio vilket innebar att jag inte behövde dela kök med någon annan. För mig är boende viktigt, därför valde jag att lägga mer pengar än många andra. Det som kan vara värt att veta innan man åker är att boendekostnaden i många fall ska betalas innan, alltså hela beloppet. Jag hade med andra ord ingen månadshyra att betala. Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? Det var billigare att leva i Glasgow jämfört med Stockholm. Nu hade jag ingen hyra att betala varje månad vilket gjorde att jag kunde leva för hela CSN-bidraget. Jag upplevde att det var billigare i mataffärer och på barer. Restauranger var nog lite billigare än i Stockholm, men där skiljde det inte lika mycket. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc) Jag har utvecklats på så sätt att jag har blivit mer bekväm i mig själv. Att flytta till en ny stad var otroligt givande för mig då jag inte flyttat så långt från familj och vänner tidigare. Vad gäller min språkliga utveckling tror jag inte att jag har gjort några enorma framsteg. Jag har inte haft några större svårigheter med engelskan innan, dessutom hade jag läst en specialkurs på engelska innan. Att plugga på engelska var därför inte något större problem för mig. Kulturellt och akademiskt kan jag nog inte säga att jag har gjort någon vidare utveckling. Min största utveckling var på det personliga planet, helt klart. Jag har tidigare varit lite feg när det kommer till att flytta och kanske till och med jobba utomlands. Det har ändrats helt nu, jag vill gärna flytta och jobba utomlands i framtiden. Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet? ÅK! Det är otroligt vackert i Skottland. Glasgow som stad är inte supervacker och det kanske inte är så färgglatt, men Skottland som land är det. Dessutom är universitetet i Glasgow så fint att man tappar hakan. Så åk dit, åk på roadtrips och gå till baren Dukes bara den är anledning nog för mig att åka tillbaka.

15 Bästa bilden från campus/värduniversitet/stad? Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten JA

16

17 Bästa bilden/bilder från resor jag gjorde under själva utbytet? Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten JA

18

19 Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Glasgow, Skottland År/termin som du var på utbyte: VT 18 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva något nytt och komma utanför min bubbla lite. Dessutom var det en bra möjlighet att bo i ett annat land samt lära känna en massa nya människor. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade examinationen på kurserna? Jag läste Constitutional Law, Criminal Justice, Environmental Law, samt Family Law. Kvalitén var genomgående hög, lärarna var kunniga och upplägget liknande det som man var van vid från SU, nämligen föreläsningar med Powerpoint och seminarier där man förväntades ha förberett ett antal uppgifter innan. En skillnad mot SU var dock att alla kurser lästes samtidigt, så det var lite fler bollar att hålla i luften. Men studietempot var ungefär detsamma. Språket kom man in i ganska snabbt, även om den skotska dialekten kan vara ganska grov ibland. Examinationerna fungerade som här hemma med salstentamen och någon enstaka hemtentamen. Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Biblioteket var stort och fungerade ungefär så som man var van vid. Det fanns tysta avdelningar att plugga i och genom universitetskortet hade man tillgång till databaser, skrivare etc. Det fanns en bokhandel på campus där kurslitteraturen kunde inhandlas. Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Utbyteskoordinatorn på det mottagande universitetet var hjälpsam när jag försökte välja kurser inför terminen. De var snabba på att svara på mejl gällande alla de frågor jag hade. Det var också en introvecka för oss utbytesstudenter där vi fick information om hur saker och ting fungerade vilket var tacksamt. Vi blev också tilldelade en buddy som kunde hjälpa en med frågor man hade, och de anordnade också en del insparksaktiviteter. Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad? Jag bodde i ett privat studentboende, Unite students, vilket låg inom gångavstånd från universitetet. Det var ett korridorsrum med delat kök. Standarden var relativt hög men kostnaden likaså, ungefär i månaden vilket betalades i en klumpsumma inför terminen.

20 Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? Det var billigare än Stockholm, framförallt transportkostnader som tunnelbana, taxi/uber etc. var billigare. Även mat och alkohol var billigare. Mitt CSN plus erasmusstipendium räckte ganska väl, men då hade jag sparat ihop en del pengar och betalat av hyran redan inför terminen så jag hade inga löpande hyreskostnader under terminen. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc) Jag tycker att jag har utvecklats både akademiskt och som person. Det var intressant att ta del av ett rättssystem som är mer präglat av common law med allt vad det innebär och hur deras perspektiv på straffprocessen och konstitutionella frågor skiljde sig från det svenska. Man lär sig att det finns mer än ett sätt att göra saker på, vilket var nyttigt att ta till sig. Som person har jag blivit mer bekväm i nya miljöer och vågar ta för mig lite mer, man tvingades utanför sin comfort zone ganska ofta vilket var utvecklande. Språkligt tycker jag också att jag har utvecklats, även om vi svenskar har ganska goda grundkunskaper i engelska generellt så är det en annan sak att kunna prata och ta till sig engelska på en högre nivå vilket man fick göra där. Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet? Köp en bra regnjacka! Försök få tag i ett boende i West End eller centralt i city, universitetet och kårhusen kommer mycket närmare då vilket är tacksamt. Besök alla olika pubar som finns i staden, det är livemusik eller pub quiz varje vecka nästan överallt. Och besök högländerna så många gånger du kan, naturen är fantastisk!

21 Bästa bilden från campus/värduniversitet/stad? Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten JA

22 Bästa bilden/bilder från resor jag gjorde under själva utbytet? Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten JA

23 Partneruniversitet: University of Glasgow HT2017 Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att åka iväg på utbyte för att jag har bott utomlands i perioder tidigare och ville även testa på det när jag studerade juridik. Jag ville göra det i ett common law-land och utveckla min akademiska engelska. Det kändes också lite som sista chansen för ett äventyr innan det är dags för examen och karriär i Sverige. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Jag läste kurserna Business Law, Criminal Law and Evidence och Law and Government. De är alla på grundnivå och sträcker sig över en termin. Man kunde läsa kurser på mer avancerad nivå, men på dem var man inte garanterad en plats då antalet studenter var begränsat och man skulle få ansöka om speciell examination eftersom kurserna går över ett år. Kvaliteten på undervisningen var lite varierad, men överlag bra. Business Law är huvudsakligen tänkt för studenter som läser bokföring och finans, men var även öppen för juridikstuderande. Kursen var ganska grundläggande och man hann aldrig fördjupa sig i några av ämnena. Det var hög nivå på både Criminal Law and Evidence och Law and Government. Dock skulle jag inte rekommendera att man läser Law and Government som utbytesstudent, eftersom man egentligen ska man ha läst Constitutional Law 1 innan man läser kursen. Det hade nog underlättat förståelsen avsevärt och gjort att man hängde med bättre i diskussionerna. Då jag läste kurser på grundnivå skulle jag säga att studiekulturen är aningen slappare än hemma. Det är inte ovanligt att studenterna är mellan år gamla när de börjar på universitet i Skottland vilket gör att studenterna är rätt omogna och dåligt förberedda på seminarium och liknande. Men jag kan tänka mig att många skärper sig efter ett år eller två när de märker att detta reflekteras i betygen. Engelskan var inget problem för mig då jag bott utomlands tidigare och känner mig trygg med språket. Det tar ju dock lite tid att vänja sig vid att skriva det akademiskt då vi haft så lite träning av det på SU. Sedan är ju skotska och särskilt dialekten i Glasgow rätt svår till en början, men den vänjer man sig vid relativt fort! Jag tycker att man examinerades på ett märkligt sätt, eller ett sätt som vi i vart fall inte är vana vid i Sverige. Tentorna är i princip allihopa på två timmar och man får knappt ha något material med sig. Man ska alltså bara försöka lära sig så mycket som möjligt utantill och det finns knappt utrymme för någon egen analys eftersom man har så lite tid på sig. Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Biblioteket på University of Glasgow är stort och har tolv våningar, dock är det i princip alltid fullt. Om man behöver hitta en plats måste man antingen vara på plats tidigt eller ha lite tur. Inför tentaperioden är det öppet dygnet runt. Datorer finns att tillgå, men även där kan det

24 vara svårt att få tag i någon ledig. Studenterna verkar inte använda laptop i lika stor utsträckning som vi gör i Sverige. Tyvärr är biblioteket inte så fräscht och städas rätt dåligt, särskilt i tentaperioden. Det finns en bokhandel på campus där man kan få tag i all litteratur och på kurshemsidorna läggs för det mesta allt annat material ut som man kan behöva. Rättsfall kan man dock behöva söka upp själv på olika databaser (exempelvis WestLaw), men det finns olika guider till hjälp och man kan även fråga på biblioteket hur man gör. Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Bra tycker jag! Vi fick mycket information redan vid registreringen ett par månader innan terminsstart och vi fick även schema för föreläsningar kort därefter. Dessa var på samma tid varje vecka. Studerar man i Glasgow under höstterminen så är det en arrival week för internationella studenter i början av september. Då anordnade universitet lite föreläsningar med information (information som man visserligen redan hade fått per ) och andra aktiviteter, som t.ex. en kväll med traditionell skotsk dans, mingel, en scavenger hunt på området vid campus och museibesök. Efter detta var det tomt i schemat en vecka för Fresher s Week, vilket är förstaårsstudenternas partyvecka. Det finns givetvis även andra aktiviteter och hela campus är fullt med societies som promotar sin verksamhet och man kan t.ex. få provträna på universitetets gym. Är man inte intresserad av detta så är det ett utmärkt tillfälle att turista i resten av Skottland medan vädret fortfarande är bra. Fresher s Week var personligen inte något för mig och jag hade redan rest runt i Skottland innan terminsstart, så jag använde mest tiden för att upptäcka Glasgow och förbereda mig för att undervisningen skulle sätta igång. Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Jag hyrde ett rum i ett flatshare av en privat landlord. Jag hittade annonsen redan ett par månader innan terminsstart på glasgowpad.com och chansade. Universitet erbjuder inte boende om man bara ska stanna en termin. Jag betalade 550 pund i månaden och hade gångavstånd till universitetet. Jag bodde i Finnieston som är ett väldigt hippt och härligt område med massa restauranger, barer och fik. Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? Boende är relativt dyr, särskilt med tanke på standarden. Bor man nära universitet behöver man inte åka kollektivtrafik så mycket och att äta och dricka ute är billigare än i Stockholm. Mitt Erasmus-stipendium räckte i princip till min deposit som jag lämnade till min landlord vid inflytt samt flygresa till och från Skottland. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

25 Jag har utvecklats på alla plan! Även om man trivs jättebra så är alltid en flytt utomlands en utmaning, särskilt när man ska studera på ett annat språk och försöka lära sig ett annat rättssystem. Kulturellt skulle jag säga att Skottland är rätt likt Sverige, så där blev inte krocken särskilt stor. På det personliga planet blev den största utmaningen för mig att säga hejdå till mitt bekväma liv hemma under ett par månader, men det är ju på det sättet som man utvecklas som mest. Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet? Var inte rädd för att byta kurser när de väl har satt igång! Det är lika bra att göra det direkt om man känner att nivån var för svår eller att ämnet inte var vad du förväntade dig. Ha inte för höga förväntningar på ditt boende, då sparar du dig den värsta chocken. Brittisk standard är verkligen inte svensk standard. Var beredd på heltäckningsmattor och att det kan finnas mögel i duschen fast du bor i ett relativt nybyggt hus. Men i och med att det är under en begränsad period så klarar man av det mesta. Bo gärna nära universitet då det både är trevliga områden och fullt med studenter, men också för att kollektivtrafiken inte fungerar särskilt bra och det därför kan ställa till det sent på kvällen eller t.ex. på söndagar. Ibland blir taxi enda utvägen om man inte vill promenera! Slutligen, passa på att se så mycket av Skottland som möjligt! Det är ett helt fantastiskt land!

26 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Glasgow Ht2017 Varför valde du att studera utomlands? Det som lockade mest med att studera utomlands var att prova på att bo i ett annat land under en längre tidsperiod och att få uppleva dess kultur. Kompisar som hade studerat utomlands berättade om hur många nya vänner de hade fått samt hur mycket de utvecklats som personer under vistelsen. Jag såg det även som en chans att förbättra min engelska (vilket jag definitivt gjort). Anledningen till att jag valde Glasgow var dels att University of Glasgow är ett välkänt och anrikt universitet, dels att jag hade hört mycket bra om staden från folk som bott där. Allt jag hade hört stämde, eller rättare sagt, Glasgow överträffade alla förväntningar jag någonsin kunnat ha. Skottland är magiskt! Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Jag läste Criminal Law and Evidence (grundkurs I straffrätt, level 1), Advanced International Law (folkrätt på en avancerad nivå, level 2) och Criminal Justice (straffprocess, level 3). Jag upplevde Criminal Law and Evidence var lik de kurser som erbjuds på SU, med skillnaden att skotsk straffrätt är mycket mer baserad på rättspraxis, som man behöver kunna utantill på tentan. Advanced International Law var mer analytisk än kurserna på SU. Kursen var väldigt avancerad för att vara en level 2-kurs, och även här handlade det om utantillkunskap på tentan. Criminal Justice var nästan enbart analytisk. Det var väldigt intressant att få anlägga ett mer kritiskt synsätt på lagen och på rättssystemet, något jag kommer att ta med mig till mina svenska studier och, senare, även mitt yrkesliv. Det var generellt sett mer att förbereda inför varje seminarium än på SU, och det var färre föreläsningar och seminarier vilket innebar att universitetet la mer ansvar på studenterna än i Stockholm. Att studera på engelska var utmanande, men jag märkte hur jag snabbt blev mycket bättre och mer säker på engelskan. Till slut började jag ibland tänka på engelska. Den absolut största skillnaden för mig från SU var att alla kurser hade tenta i början av december, vilket innebar att jag behövde plugga alla mina tre kurser parallellt. Väldigt ovant! Allt som allt var det otroligt lärorikt och ganska annorlunda att studera skotsk rätt på engelska, och jag upplever att jag kommer ta med mig mycket av det jag lärt mig här till Sverige. Jag tror framförallt att mitt kritiska tänkande har utvecklats mycket. Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Det fanns ett stort, modernt bibliotek med utsikt över den gamla huvudbyggnaden. Biblioteket var fräscht och hade en rätt bra cafeteria, men det var brist på studieplatser, särskilt under tentaperioden, vilket var frustrerande. Det fanns även ett mindre, äldre bibliotek i den gamla huvudbyggnaden som bara var öppet för juriststudenter. Det var lugnare och mysigare, så jag föredrog att sitta där framför att sitta i det stora biblioteket.

27 Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Jag upplevde att jag fick mycket och utförlig information i god tid inför utbytet och inför välkomstaktiviteterna. Jag är väldigt nöjd med informationen och kommunikationen från värduniversitetet. Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Jag bodde på ett boende som heter Kelvin Court som ligger på 10 minuters gångavstånd från universitetet. Bostaden tillhandahölls av en privat studentorganisation som heter Unite Students. Jag bodde i en lägenhet med tre andra personer. Vi delade kök men alla hade ett varsitt sovrum och badrum. Boendet var fräscht och relativt nytt, men ganska dyrt och allt funkade inte i bostaden. Dock hade de ett serviceteam som kom och åtgärdade eventuella problem i bostaden, så överlag fungerade det bra att bo där. Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? Livsmedel och att äta ute var billigare än i Sverige, så jag upplevde att CSN-lån och -bidrag samt Erasmusstipendiet räckte gott och väl. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc) Akademiskt sett upplever jag att mitt kritiska tänkande har utvecklats och att min akademiska engelska är mycket bättre nu än före utbytet. Jag känner mig mycket tryggare med engelskan generellt nu än jag gjorde tidigare. Kulturellt känner jag mig mer svensk än någonsin, det blir extra tydligt när man träffar så många människor från så många olika kulturer. Jag har skapat ett internationellt nätverk av vänner som kommer att vara värdefullt livet ut, vilket jag är otroligt glad och tacksam för. Jag upplever att jag blivit mer lugn som person, att jag har lättare att hantera nya situationer och att lita på att allt löser sig. Den här hösten har varit den absolut bästa i mitt liv, och jag kommer alltid att tänka på Glasgow med värme. Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet? ÅK!!! Skottland är ett underbart vackert land och skottarna är fantastiska människor. University of Glasgow är ett otroligt vackert och väl ansett universitet och både lärarna och den akademiska personalen är SÅ hjälpsamma. Glasgow är en underbar stad med ett STORT hjärta och mycket att göra. Utbyte i Skottland rekommenderas VARMT.

28 Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: University of Glasgow År/termin som du var på utbyte: HT 2017 Varför valde du att studera utomlands? För att uppleva något nytt och spännande samt bättra på min engelska. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade examinationen på kurserna? Jag läste business law, criminal law, och law and government. Business och criminal law var toppenkurser, de var på en grundläggande nivå och det var spännande ämnen. I business law ingick bl.a. kontraktsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt, och immaterialrätt. Criminal law var straffrätt och straffprocessrätt. Law and government handlade om lagprövning och var rätt teoretisk och tung. Överlag var det inte så svårt att plugga på engelska, jag kom in i det redan efter någon vecka. Studierna överlag var ungefär lika krävande som i Sverige. Skillnaden var dock att det var ett annat rättssystem, common law. Jag var lite ovan vid att det var så baserat på rättsfall, det var den vanligaste rättskällan. Jag la ner ungefär lika mycket tid på studierna som hemma och pluggade rätt mycket inför tentorna. Alla tentor låg på slutet av terminen i en tentaperiod, vilket också var en skillnad från plugget hemma. Själva tentorna var 2 timmar långa och casebaserade, dvs att man fick en radda omständigheter och sedan bedöma dem i ett svar. Den största kulturchocken var väl att de kör på vänster sida av vägen i Skottland! I övrigt tycker jag skottarna är väldigt lika oss svenskar i mycket. Sedan så var det jättemycket internationella studenter på universitetet, så det skotska umgänget kanske blev lite mindre omfattande än vad jag hade föreställt mig. Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Biblioteket var riktigt toppen, det var stort med massor av studieplatser! Det fanns även rätt många datorer man kunde använda. Studiematerial hade jag inga problem att skaffa, det fanns en bokhandel på campus och där hittade jag alla böcker jag behövde för mina kurser.

29 Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Det var jättesmidigt. Första orienteringen var den 5e september, då blev vi välkomnade på ett möte och fick ta del av massor med nyttig information om var saker låg, vem man kunde prata med och hur kursvalen gick till osv. Själva undervisningen började inte förrän 18e september så det var gott om tid att fixa och dona och komma tillrätta i sitt nya liv i Glasgow! De hade en law society för juriststudenter som anordnade en del aktiviteter. Men en cool grej med Glasgow är att det finns MASSOR med olika klubbar att vara aktiv inom. Sport (allt från kanot till klättring. Jag personligen var med i deras amerikansk fotbolls-lag), whiskyklubb, politiska klubbar, dans, brädspel. You name it, they got it! Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad? Jag hade lite flax med bostaden och lyckades få den via en kompis. Jag vet dock att det finns studentbostäder, men de flesta är reserverade åt dem som ska vara där i ett år eller mer. Det är dock okej att ta ett kontrakt på ett år och sedan vid terminsskiftet byta hyresgäst. Dvs att en kompis tar över lägenheten efter att en själv åker hem. Hyran på min lägenhet, som låg på andra sidan stan från universitetet, låg på 500 pund i månaden. Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? Det var likvärdigt som Sverige. Det som var billigare var att äta ute, och alkoholen ute var mycket billigare! 4 pund för en pint med öl ansågs dyrt! Kurslitteraturen låg på ungefär samma pris som hemma. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc) Språkligt utvecklades jag jättemycket, särskilt den juridiska engelskan. Det var också mycket lärorikt att få sätta mig in i det brittiska common law systemet vilket breddade mina juridiska kunskaper. Det var även utvecklande att träffa och prata mycket med människor från andra kulturer, det finns en stor mängd utbytesstudenter på Glasgow universitet! Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet? Börja leta boende i tid. Det kan även krävas att du försöker hitta en smart lösning genom att dela på ett årskontrakt med en kompis som åker från SU om du åker över på en termin. De flesta studentbostäder har ettårs kontrakt men det går bra att överlåta dem. Till exempel så vet jag kompisar som åkte samtidigt som mig (hösten) som tog ettårs kontrakt och sedan överlät dessa vid årsskiftet till en från SU som skulle plugga i Glasgow på våren.

30 Sedan när man väl är där uppmanar jag definitivt till att engagera sig i någon klubb! Det finns en klubb för ALLT! Sport, brädspel, whisky, dans... You name it! För den som vill vara aktiv finns massor med alternativ. Jag uppskattade även stämningen på pubarna i staden.

31 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Glasgow HT2017 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville utmana mig själv och göra något som jag aldrig gjort tidigare. Framför allt var tanken att bli mer bekväm med att prata och skriva engelska. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Jag läste lite blandade kurser criminal law, constitutional law och business law. Samtliga läses parallellt. Jag tycker undervisningen både var väldigt lik och olik den svenska på samma gång. Det var föreläsningar och seminarier som man är van vid sen innan, men jag tyckte att undervisningen tyvärr ofta stannade på en ganska ytlig nivå. Det blev ganska mycket fokus på utantill-kunskaper eftersom Skottland inte har så mycket skriven lagstiftning utan mest rättsfall. Inför tentan i criminal law var det bara att sitta och försöka memorera så många rättsfall du bara kunde. Det kan naturligtvis bero på att jag valde att läsa kurser på låg nivå. Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Det finns ett stort bibliotek på campus och flera andra mindre biblioteksliknande ställen att plugga på. Det finns i princip stationära datorer överallt. Jag besvärades enormt av att det endast fanns laddningsuttag vid ett fåtal platser. När jag sitter en hel dag och pluggar så behöver jag ladda min dator vid något tillfälle. Detta var ett otroligt störningsmoment. Biblioteket var ofta fullt och mycket tid slösades på att gå runt och leta plats. Jag var inte nöjd med detta. Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Det var bra! Jag tyckte att jag fick den information jag behövde och att jag hade någon som jag kunde kontakta vid frågor och då även få svar. Det anordnades flertalet introduktionsaktiviteter vid kursstart. Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Jag bodde via ett företag som sysslar med uthyrning av studentbostäder. Jag bokade helt enkelt ett rum via deras hemsida och bodde i en korridor tillsammans med fyra andra utbytesstudenter. Det var gångavstånd till universitetet och i närområdet fanns restauranger, barer m.m. Jag var fantastiskt nöjd med boendet och skulle verkligen rekommendera det. Det var rent och fräscht och det var skönt att det fanns en reception dit man kunde gå vid frågor osv. Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? Stipendiet täckte en del av boendekostnaden. Jag skulle säga att det var billigare att leva i Skottland än i Sverige. Taxi och alkohol är mycket billigare och det finns även ett överflöd av

32 one-pound -affärer där man kan köpa det mesta man behöver för en pund styck. Priset på mat var dock ungefär detsamma som i Sverige skulle jag säga. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc) Enormt! Det är en stor frihetskänsla att veta att det går att packa ner lite kläder och skor och åka till ett annat land och skapa sig ett liv där. Jag har bott med personer från hela världen och verkligen fått lära mig om andra kulturer vilket varit jättekul och nyttigt. Akademiskt har jag nog framför allt utvecklats på så sätt att jag blivit mer bekväm med att uttrycka mig på engelska. Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet? Åk! Jag ångrar inte för en sekund att jag åkte dit även om jag i ärlighetens namn grät när jag fick veta att jag kom in på utbytet eftersom jag var så rädd. Att åka är tveklöst det bästa jag har gjort. Skottar är fantastiskt trevliga och det finns så mycket att se och göra landet är fantastiskt fint! Och allting löser sig när du är på plats så oroa dig inte så mycket för sånt. Du kan byta kurser när du kommit fram osv.

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: University of Glasgow År/termin som du var på utbyte: VT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag har alltid älskat att

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Glasgow År/termin som du var på utbyte: Vt19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Fudan University - Shanghai År/termin som du var på utbyte: VT 2019 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Surrey. År/termin som du var på utbyte: VT19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Universidad de Deusto År/termin som du var på utbyte: HT2017 Varför valde du att studera utomlands? För att lära mig spanska, lära känna elever från

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: University of Southampton År/termin som du var på utbyte: VT 2018 Valde att studera utomlands för att få lite ombyte av miljö

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Liverpol År/termin som du var på utbyte: Ht 2018 (termin 8) Varför valde du att studera utomlands? För att uppleva andra kulturer, träffa

Läs mer

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Alldeles utmärkt. Universitetet hade bra bibliotek och jag hade med egen dator.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Alldeles utmärkt. Universitetet hade bra bibliotek och jag hade med egen dator. Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Erasmus Universiteit Varför valde du att studera utomlands? För upplevelsen att bo utomlands. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Varför valde du att studera utomlands? Jag hade velat studera utomlands sen jag började juristprogrammet på Stockholms Universitet

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau År/termin som du var på utbyte: 2017/2018 Varför valde du att studera utomlands?

Läs mer

Partneruniversitet: Universitat de Barcelona HT18. Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva hur det var att studera utomlands.

Partneruniversitet: Universitat de Barcelona HT18. Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva hur det var att studera utomlands. Partneruniversitet: Universitat de Barcelona HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva hur det var att studera utomlands. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen

Läs mer

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Datorer och framförallt utskrifter fungerade dåligt, i övrigt var det bra.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Datorer och framförallt utskrifter fungerade dåligt, i övrigt var det bra. Partneruniversitet: Freie Universtität HT18 Varför valde du att studera utomlands? För att jag kände att jag behövde en ny utmaning, både socialt men även på juristutbildningen. Vilka kurser läste du och

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Southampton År/termin som du var på utbyte: Vårterminen 2019 du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Auckland University of Technology År/termin som du var på utbyte: VT19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: Erasmus Universiteit Rotterdam År/termin som du var på utbyte: VT2018 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville testa

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Université Aix-Marseille År/termin som du var på utbyte: VT 19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Warszawa Universitet År/termin som du var på utbyte: VT19 Varför valde du att studera utomlands? Jag såg det som en möjlighet till att utvecklas, utmana

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Leicester VT2017

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Leicester VT2017 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Leicester VT2017 Varför valde du att studera utomlands? För att det är en bra merit i mitt CV och en bra erfarenhet generellt. Samtidigt är det

Läs mer

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Jag bodde vid Clive Booth Halls och jag fick ett rum tilldelat genom universitetet.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Jag bodde vid Clive Booth Halls och jag fick ett rum tilldelat genom universitetet. Partneruniversitet: Oxford Brookes University Varför valde du att studera utomlands? Jag ville studera utomlands eftersom det är en stor erfarenhet, kanske framför allt för framtida arbetsgivare. Dessutom

Läs mer

Upplevde du någon kulturchock? Nederländerna är ganska likt Sverige men det finns självklart vissa saker som man som svensk reagerar på.

Upplevde du någon kulturchock? Nederländerna är ganska likt Sverige men det finns självklart vissa saker som man som svensk reagerar på. Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Rijksuniversiteit Groningen (RUG) HT17 Varför valde du att studera utomlands? Främst för att få träffa människor från andra länder med andra erfarenheter men

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Westminster VT2018

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Westminster VT2018 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Westminster VT2018 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville komma iväg ett tag och göra något annorlunda. Vilka kurser läste du och vad

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Surrey År/termin som du var på utbyte: VT 2019 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Canberra, UC År/termin som du var på utbyte: VT19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen

Läs mer

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Partneruniversitet: Universitetet i Bergen Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att studera utomlands av många anledningar, men främst för att jag trodde att det skulle kunna vara en mycket

Läs mer

Partneruniversitet: University of Deusto HT18

Partneruniversitet: University of Deusto HT18 Partneruniversitet: University of Deusto HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att studera utomlands delvis för att jag började studera ganska direkt efter gymnasiet och ville därför uppleva

Läs mer

Partneruniversitet: Universitat de Barcelona. Varför valde du att studera utomlands?

Partneruniversitet: Universitat de Barcelona. Varför valde du att studera utomlands? Partneruniversitet: Universitat de Barcelona Varför valde du att studera utomlands? Jag tycker utbyte är en bra möjlighet att prova bo i en annan stad, plugga på ett annat språk och få ett välbehövt avbrott

Läs mer

Partneruniversitet: Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna.

Partneruniversitet: Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna. Partneruniversitet: Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna. Varför valde du att studera utomlands? Jag ville utveckla min akademiska engelska och min italienska. Utöver detta ville jag även testa på

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: År/termin som du var på utbyte: Varför valde du att studera utomlands? Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Zürich År/termin som du var på utbyte: VT19 Varför valde du att studera utomlands? Jag har alltid älskat att resa och besöka nya kulturer och kände att det var dags att

Läs mer

Studentrapport Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): American University Washington College of Law

Studentrapport Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): American University Washington College of Law Studentrapport Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): American University Washington College of Law Varför valde du att studera utomlands? Jag har alltid velat plugga utomlands och tyckte att en

Läs mer

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Varför valde du att studera utomlands? Jag har studerat en termin i USA förut och tyckte att det var en väldigt givande upplevelse, framför allt socialt, och

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att studera utomlands för att jag tycker om att resa och träffa

Läs mer

Partneruniversitet - Universität Mannheim

Partneruniversitet - Universität Mannheim Partneruniversitet - Universität Mannheim Varför valde du att studera utomlands? Främst för att jag kände att jag behövde ett miljöombyte. Det kan bli ganska enformigt att sitta i samma hörsalar, seminarierum

Läs mer

Kvalitén var över lag hög. Engagerade, kunniga och hjälpsamma lärare. Undervisningen skedde tillsammans med tyska studenter.

Kvalitén var över lag hög. Engagerade, kunniga och hjälpsamma lärare. Undervisningen skedde tillsammans med tyska studenter. Partneruniversitet: Freie Universität Berlin HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville först och främst utveckla mina kunskaper i engelska och tyska. Jag ville även utveckla mina sociala förmågor

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: LUISS Guido Carli År/termin som du var på utbyte: HT-17 Varför valde du att studera utomlands? För att uppleva en annan kultur

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Humboldt Universität zu Berlin År som du var på utbyte: VT 2017

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Humboldt Universität zu Berlin År som du var på utbyte: VT 2017 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Humboldt Universität zu Berlin År som du var på utbyte: VT 2017 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville testa att bo i Berlin, där jag redan spenderat/spenderar

Läs mer

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader? VT17 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Deakin University Varför valde du att studera utomlands? Jag har länge velat detta. Det är en chans att lära känna en kultur, tala språket och bo under

Läs mer

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc) Partneruniversitet: Université de Fribourg, Schweiz HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville ha ett miljöombyte och testa på något nytt. Jag kände också att jag ville förbättra min franska.

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Rijksuniversiteit Groningen HT18

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Rijksuniversiteit Groningen HT18 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Rijksuniversiteit Groningen HT18 Varför valde du att studera utomlands? För att få prova på att bo i ett annat land och få lära känna nya människor. Utveckla

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Universidade Católica Portuguesa År/termin som du var på utbyte: 2018 VT Varför valde du att studera utomlands? För att jag ville förbättra min engelska

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Haifa År/termin som du var på utbyte: Vårtermin 2019, termin 7. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Amsterdam År/termin som du var på utbyte: Vårterminen 2019 Varför valde du att studera utomlands? Södra husen på SU har en tendens att kännas lite tradiga efter 3,5 år,

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: University of Western Australia År/termin som du var på utbyte: 2017 HT (i Sverige) Varför valde du att studera utomlands? Ville

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Deakin University År/termin som du var på utbyte: VT 2018 Varför valde du att studera utomlands? Studentrapport från mitt utbyte För att förbättra min engelska, ta chansen att få uppleva

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Universitat de Barcelona År/termin som du var på utbyte: VT 2019 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: University of Essex År/termin som du var på utbyte: VT-2018 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville i första hand förbättra

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Murdoch University År/termin som du var på utbyte: Helår 2018 Studentrapport från mitt utbyte Varför valde du att studera utomlands? Jag lockades av möjligheten att få ta del av en

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Pennsylvania State University

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Pennsylvania State University Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Pennsylvania State University Varför valde du att studera utomlands? Främst för att bo och testa på studier i ett annat land och därigenom få nya perspektiv.

Läs mer

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? Partneruniversitet: University of Western Ontario (Western) HT18 Varför valde du att studera utomlands? För att prova på att leva utomlands, bli bättre på engelska, träffa nya människor, komma bort från

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Katholieke universiteit Leuven (KU Leuven) År/termin som du var på utbyte: VT19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Université Jean Moulin Lyon 3

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Université Jean Moulin Lyon 3 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Université Jean Moulin Lyon 3 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville utmana mig själv, uppleva någonting helt nytt och växa som person. Jag valde

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: År/termin som du var på utbyte: Varför valde du att studera utomlands? Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Tulane University, New Orleans, USA

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Tulane University, New Orleans, USA Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Tulane University, New Orleans, USA Varför valde du att studera utomlands? Framförallt för att utmana mig själv flytta till en helt ny stad helt ensam och skaffa

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Penn State Law År/termin som du var på utbyte: HT17 Studentrapport från mitt utbyte Varför valde du att studera utomlands? Jag har alltid varit intresserad av att studera juridik i

Läs mer

Partneruniversitet: Murdoch University HT18. Varför valde du att studera utomlands?

Partneruniversitet: Murdoch University HT18. Varför valde du att studera utomlands? Partneruniversitet: Murdoch University HT18 Varför valde du att studera utomlands? Miljöombyte, nya upplevelser och självklart förbättra min engelska. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Rijksuniversitet Groningen År/termin som du var på utbyte: HT 2018 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Partneruniversitet: University College Dublin HT18. Varför valde du att studera utomlands? Jag ville vidga mina vyer och få nya erfarenheter.

Partneruniversitet: University College Dublin HT18. Varför valde du att studera utomlands? Jag ville vidga mina vyer och få nya erfarenheter. Partneruniversitet: University College Dublin HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville vidga mina vyer och få nya erfarenheter. Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Bond University År/termin som du var på utbyte: VT 19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört

Läs mer

Partneruniversitet: Euromed Management numera Kedge Business School Marseille Institution vid Stockholms universitet: Företagsekonomiska Institutionen

Partneruniversitet: Euromed Management numera Kedge Business School Marseille Institution vid Stockholms universitet: Företagsekonomiska Institutionen Partneruniversitet: Euromed Management numera Kedge Business School Marseille Institution vid Stockholms universitet: Företagsekonomiska Institutionen Varför valde du att studera utomlands? Jag har alltid

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: Queen Mary University of London År/termin som du var på utbyte: HT 2017 Varför valde du att studera utomlands? Jag har alltid

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Köpenhamns universitet HT18

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Köpenhamns universitet HT18 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Köpenhamns universitet HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag hade fått höra från vänner och kollegor att det båda vara roligt och utvecklande och

Läs mer

Lästa kurser: Real Estate Law, Corporate Law, Trusts och International Trade Law.

Lästa kurser: Real Estate Law, Corporate Law, Trusts och International Trade Law. Partneruniversitet: University of Western Ontario (UWO) HT18 Varför valde du att studera utomlands? Dels för att det är kul med äventyr, dels för att jag aldrig bott någon annanstans än Stockholm och slutligen

Läs mer

Partneruniversitet: Católica Global School of Law, Lissabon HT18

Partneruniversitet: Católica Global School of Law, Lissabon HT18 Partneruniversitet: Católica Global School of Law, Lissabon HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att studera utomlands för att jag ville få nya erfarenheter, bättra min engelska och träffa

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: År/termin som du var på utbyte: Varför valde du att studera utomlands? Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Universität Mannheim År/termin som du var på utbyte: HT 2018 Varför valde du att studera utomlands? Främsta anledningen var att jag behövde ett miljöombyte.

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Western Australia År/termin som du var på utbyte: VT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag tyckte att det var en fantastisk möjlighet

Läs mer

Partneruniversitet: Wien Universität

Partneruniversitet: Wien Universität Partneruniversitet: Wien Universität Jag valde att studera utomlands för att jag såg det som en lärorik erfarenhet. En möjlighet att på ett naturligt sätt lära känna nya människor och få chansen att bo

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Universität Wien

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Universität Wien Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Universität Wien Jag ville utvecklas som person och akademiskt och jag tycker utbytesstudier är ett perfekt tillfälle att göra detta. Samt att det är alltid

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: Oxford Brookes Universitet År/termin som du var på utbyte: Vårtermin 2018 Varför valde du att studera utomlands? Av flera anledningar.

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: Tulane University År/termin som du var på utbyte: VT 2018 Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att studera utomlands

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Western Ontario År/termin som du var på utbyte: VT 2019 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Lydia von Lode University of Exeter HT18 Studier

Lydia von Lode University of Exeter HT18 Studier Studier Kurserna jag läste i Exeter var alla väldigt intressanta och jag var mycket nöjd med mina val. Kursvalsprocessen kan vara rätt krånglig eftersom man måste se till att kurserna inte krockar på schemat,

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Oxford Brookes University År/termin som du var på utbyte: Vårterminen 2019 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: LUISS Guido Carli År/termin som du var på utbyte: VT2018 Studentrapport från mitt utbyte Varför valde du att studera utomlands? Eftersom det lät som en superbra möjlighet att få bo

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) HT17 Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: Macquarie University År/termin som du var på utbyte: HT 2017 Främst för att få in lite äventyr i utbildningen, förbättra

Läs mer

Partneruniversitet: Deakin University i Melbourne, Australien. VT18

Partneruniversitet: Deakin University i Melbourne, Australien. VT18 Partneruniversitet: Deakin University i Melbourne, Australien. VT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville utvecklas framförallt språkligt, och jag ville få ett miljöombyte. Jag ville även få

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Albert Ludwig Universität - Freiburg, Tyskland

Albert Ludwig Universität - Freiburg, Tyskland Albert Ludwig Universität - Freiburg, Tyskland Varför valde du att studera utomlands? Jag ville åka på utbytestermin eftersom det kändes som en spännande möjlighet att uppleva något nytt samtidigt som

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn) Partneruniversitet: Victoria University of Wellington, Nya Zeeland År/termin som du var på utbyte: ht-2017 Varför valde du att studera utomlands?

Läs mer

Partneruniversitet: University of Essex HT18

Partneruniversitet: University of Essex HT18 Partneruniversitet: University of Essex HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att studera utomlands för att förbättra mina språkkunskaper och träffa nya människor. Jag har dessutom förstått

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Charles University, Prag År/termin som du var på utbyte: VT 2019 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen

Läs mer

Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete

Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete RESEBERÄTTELSE Namn År och termin för utbyte Magnus Jansson Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete 2015 HT- 2016 VT Innan avresa När jag valde

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Western Ontario/Western University År/termin som du var på utbyte: VT2019 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: LUISS År/termin som du var på utbyte: VT19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Luiss Guido Carli University År/termin som du var på utbyte: VT19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Westminster År/termin som du var på utbyte: vårterminen 2019 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Penn State University År/termin som du var på utbyte: HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville ha ett miljöombyte och testa på en ny utmaning

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier Sara SSK England hösten 2012

Reserapport efter utbytesstudier Sara SSK England hösten 2012 Reserapport efter utbytesstudier Sara SSK England hösten 2012 Vilket program läser du på? Jag läser på sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitet i Linköping. Vilket universitet, land och stad åkte du

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: University of Haifa År/termin som du var på utbyte: VT19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Universität Bern År/termin som du var på utbyte: HT17 och VT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag var intresserad av att flytta utomlands för

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Penn State University År/termin som du var på utbyte: VT 2019 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Universidade Católica Portuguesa År/termin som du var på utbyte: VT19 Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Catolica Universidade, Lissabon

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Catolica Universidade, Lissabon Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Catolica Universidade, Lissabon Varför valde du att studera utomlands? Jag ville prova på att bo och studera utomlands. Jag valde Portugal eftersom jag aldrig

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer

RESEBERÄTTELSE. I Milano finns allt, det gäller bara att hitta det. Det underlättar om man kan

RESEBERÄTTELSE. I Milano finns allt, det gäller bara att hitta det. Det underlättar om man kan RESEBERÄTTELSE Italien - Università Degli Studi di Milano - Hösttermin 2015 Staden I Milano finns allt, det gäller bara att hitta det. Det underlättar om man kan språket och kan fråga sig fram. Men jag

Läs mer

Studentrapport från mitt utbyte

Studentrapport från mitt utbyte Partneruniversitet: Universität Bern År/termin som du var på utbyte: VT 18 Varför valde du att studera utomlands? Studentrapport från mitt utbyte Jag ville ta vara på chansen, samt hade bara hört positiva

Läs mer

Winter semester Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Universität Wien

Winter semester Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Universität Wien Winter semester 2018 Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Universität Wien Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att studera utomlands då det är en erfarenhet jag länge velat ha. Dels

Läs mer

Partneruniversitet: Deakin University i Melbourne, Australien. HT18

Partneruniversitet: Deakin University i Melbourne, Australien. HT18 Partneruniversitet: Deakin University i Melbourne, Australien. HT18 Varför valde du att studera utomlands? Jag ville utvecklas framförallt språkligt, och jag ville få ett miljöombyte. Jag ville även få

Läs mer