Årsredovisning Next Skövde Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv."

Transkript

1 Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

2 Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande direktör 3 Revisorer 3 Styrelsearbetet 3 Organisationsmodell 3 Organisationstillhörighet 3 Bolagets roll 3 Viktiga händelser under året 4 Affärsidé 10 Bolagets mål 10 Framtid 10 Personal EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTER UNDERSKRIFTER REVISIONSBERÄTTELSE GRANSKNINGSRAPPORT, LEKMANNAREVISOR STATISTIK 20 Statistik och uppföljning 20 Antal gästnätter hotell, stugby och vandrarhem 20 Beläggningsgrad hotell, stugby och vandrarhem 20 Turistekonomisk omsättning 20 Antal sysselsatta 21 Handelsindex 21 Handelsutflöde ut ur skaraborg 21 Omsättning inom handeln i skövde 21 Utveckling av handelsomsättningen i skövde i förhållande till större städer 22 Webbstatistik 22 Skövdeappen 22 Basetool produkter, evenemang och butiker 23 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

3 1. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Bolaget ägs till 100% av Skövde Stadshus AB, Skövde Stadshus AB är ett helägt bolag till Skövde kommun. Styrelse och revisorer Ledamöter: Conny Brännberg, Ordförande Johan Ask, Vice ordförande Paula Bäckman Marie Ekman Michael Nimstad Lennart Richardsson Anna Evebring Désirée Lerider Johan Hedihn Verkställande direktör: Per Ekberg t.o.m Conny Brännberg fr.o.m t.o.m (Tf VD) Ulf Andersson fr.o.m (Tf VD) Revisorer: Per-Erik Renström, PwC, auktoriserad revisor Björn Andersson, PwC, auktoriserad revisor, ersättare Leif Eriksson, av kommunen utsedd lekmannarevisor Stig Larsson, av kommunen utsedd lekmannarevisor, ersättare Styrelsearbetet Styrelsen har under året samlats till sju stycken ordinarie styrelsesammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet.dessutom har ett extra styrelsemöte genomförts i november. Styrelsen har därutöver haft ett styrelseseminarium med inriktning på att arbeta med de övergripande strategierna. Organisationsmodell Kommunfullmäktige, Skövde Kommun, utser styrelsen som består av nio ledamöter, av vilka fyra föreslås av Näringslivsforum som representation för näringslivet övriga fem är politiker. Till bolagets affärsområden utses styrgrupper med tillhörande projektgrupper som arbetar tillsammans med affärsområdets ansvariga tjänsteman. Näringslivsforum nominerar kandidater till bolagets styrgrupper. Organisationstillhörighet PACTA, VISITA, Billingen Fritidsområde ekonomisk förening, MPI Meetings Professionals International Sweden Chapter, ICCA International Congress and Convention Association, SNCVB Swedish network for Convention Bureaus. Bolagets roll Next Skövde har i uppdrag att utifrån samverkan ta ett helhetsgrepp kring destinationsutvecklingen av Skövde och Skövderegionen utifrån vision Bolaget ska arbeta för att stärka Skövdes varumärke och attraktionskraft samt att, inom ramen för den kommunala kompetensen, bidra till att Skövde har en ledande position i regionen avseende turism, möten, evenemang och handel. Arbetet ska ske i nära samverkan med näringslivet i Skövde genom intresseorganisationen Näringslivsforum. Next Skövde har i uppdrag att stärka och utveckla värvningarna av möten och evenemang inom dess områden, samt att driva Skövde Turistbyrå och likaså driva Skövde Convention Bureau. Next Skövde ska stimulera och samverka kring marknadsföringsinsatser som görs för att attrahera besökare till de satsningar och investeringar som sker i anläggningar och besöksmål, tillsammans med att synliggöra utbudet inom evenemang och handel. Next Skövde har i uppdrag att samverka med alla samarbetspartners och att vara lyhörd inför deras olika behov. Samverkan sker med samarbetspartners, ägare, intressenter och hjältar för att över tid attrahera fler besökare, kunder och deltagare. För ett lyckat resultat av alliansen bör relationen vara ömsesidig och jämställd. I marknadsföringsaktiviteter eftersträvas ekonomisk samverkan för att förstora insatsen och för att skapa bästa förutsättningar till att uppnå maximal effekt. Denna samverkan bygger på att hitta gemensamma mål och ett gemensamt ansvarstagande. Next Skövde går in i samverkan med förhållningssättet att behandla samarbetspartners som kunder men också som leverantörer till oss i form av sitt innehåll. Målsättningen är att nå ett ömsesidigt förhållande. 3 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

4 Shoppinghelgen genomfördes två gånger under Viktiga händelser under året 2012 är Next Skövdes första verksamhetsår i sin nuvarande organisation och form. Affärsplan och kommunikationsplan för har tagits fram. Den övergripande affärsplanen har brutits ned i områdesvisa affärsområdesplaner. Arbetet har skett inom bolagets fyra affärsområden, tillsammans med styrgrupper och samarbetspartner. Med anledning av den kritik som riktats mot Next Skövde, påbörjades under hösten ett arbete med att analysera och staka ut vägen framåt för bolaget. I oktober avgick VD och ersattes av en tillförordnad VD. Rekrytering av ny VD påbörjades i december och beräknas vara klar under våren Marknadsföring Marknadsföringen av och Skövdeappen är viktiga för att synliggöra allt som händer i Skövde. I samtliga kampanjer och material lyfter vi därför dessa produkter. Under 2012 har arbetet också fortsatt med att få in fler besöksprodukter och evenemang i verktyget Basetool, varifrån de sedan publiceras på webben och i Skövde-appen. Vid årets slut fanns 800 produkter i Basetool, vilket är en ökning med 25 %. Närmare 1200 evenemang har lagts upp i Basetool under året. Ett större arbete med att översätta nextskovde.se till engelska och tyska påbörjades under hösten och kommer att slutföras under våren Bolaget medverkade på TUR mässan i Göteborg tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg. Fokus var att lyfta fram den gemensamma strategin för Skaraborgs turistsamarbete. Till mässan skapades ett dataspel om Skaraborgs besöksmål: Spelet tillverkades av dataspelsstudenter från Högskolan i Skövdes dataspelsutbildning, som del av inkubatorverksamheten på Gothia Science Park, och blev ett lyckat och uppmärksammat inslag på mässan. Mässan hade öppet i fyra dagar, varav två var öppna för allmänheten. Två stycken shoppinghelger, en på våren och en på hösten, har genomförts. Under dessa helger fylldes handelsstaden Skövde med besökare från hela Skaraborg som kom för att ta del av alla de aktiviteter och butikserbjudanden som samordnats för hela handelsstaden. Inför respektive shoppinghelg genomfördes två veckors intensiv marknadsföring med annonsering i lokalpress, reklamfilm i TV 4 samt utomhusreklam i Skövde. Båda helgerna var välbesökta. I samband med höstens shoppinghelg genomfördes en attitydsundersökning på plats på handelsområdena. Inför julen producerades en reklamfilm och en kampanj i tryckt media. Detta gjordes med hänvisning till alla aktiviteter som sker i handelsområdena. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

5 Kommunikation Våren 2012 färdigställdes den grafiska profilen och arbetet med att implementera det grafiska uttrycket påbörjades. Implementeringsarbetet har fortsatt hela året. Under våren togs det även fram en första version av en kommunikationsplan. Stadskartan. Ett flertal trycksaksprodukter har tagits fram i både kommunikations- och marknadsföringssyfte. Bland annat en ny besöksguide för Skövde samt en stadskarta, där finansiering skett genom annonsförsäljning och medverkan från den lokala besöksnäringen, Skövde Kommun och Högskolan i Skövde. I kommunikationsarbetet har arbetet med att skapa en verktygslåda påbörjats. Bland annat har det tagits ett stort antal foton och en bildbank är under uppbyggnad. Det har även utformats mallar för informationsmaterial som kan användas i samband med evenemang och möten. Skövde fortsätter med en stark handel. Handeln i Skövde omsatte 2012 över 4,2 miljader kronor. Skövdes handelindex ökade med två procentenheter till 134, vilket är en starkare utveckling än riket som hade en ökning på en procentenhet. Det betyder att över 30 % av de som väljer att shoppa i handelsstaden Skövde, bor utanför Skövde kommun. Att Skövde är en attraktiv handelsstad, visas i att Skövde är en av de få större städerna som har en marknadsandel som ökat sedan Ett fortsatt arbete med att hålla uppdaterad och attraktiv har skett under året. Hemsidan hade under 2012, besökare, vilket är en ökning med 32%. Samarbetet med Försvarsmakten i Skövde och Högskolan i Skövde kring Skövde-appen fortsatte och en ny version lanserades. I den nya versionen tillkom funktioner som; boka evenemang, dela funktion till sociala medier och favoritmarkering. Man uppdaterade även sökfunktionen och en ny kategori; service, tillkom. Det har genomförts flera gemensamma kampanjer riktade till privatpersoner och målgruppen Active Families, som också är en av Västsveriges prioriterade målgrupper. Huvudprodukten i kampanjerna har varit boende med aktiviteter så som Arena Skövde, Balthazar, Laserdome och aktiviteter på Billingens fritidsområde samt Skövdes stora kultur- och evenemangsutbud. Kampanjerna har genomförts sommar, höst och vinter och haft en spridning regionalt och nationellt i tryckt media samt på Facebook. Vinterkampanjen är den som lockat flest aktörer och fått mycket uppmärksamhet i media. Den geografiska målgruppen har här varit Göteborgsområdet. Vi har för avsikt att även nästa säsong fortsätta denna satsning på Vinterskövde. Vi har fortsatt att producera vårt digitala nyhetsbrev riktad till besökaren. Under 2012 producerades 45 brev och antalet adressater ökade från 1400 till Under året har ett nytt nyhetsbrev riktat till besöksnäringen i Skövde samt intressenter i denna tagits fram. Nyhetsbrevet som heter Next News skickas även det ut digitalt. Det första numret kom i december Ny version av Skövde-appen. 5 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

6 Under året har ytterligare kommunikationskanaler tillkommit för att stärka den externa kommunikationen. Verktyget MyNewsDesk, ett digitalt pressbearbetningsverktyg, har köpts in och använts aktivt under hösten. I augusti 2012 lanserads en Facebooksida för destination Skövde, som heter Upplev Skövde. Här skriver vi om olika saker som händer i Skövde, och som kan locka till ett besök. Vid årsskiftet hade sidan 143 gilla-markeringar. Ett större arbete med att få fler att uppmärksamma sidan kommer att ske under Samverkan 2012 har varit bolagets första verksamhetsår med fullt uppbyggda styrgrupper för bolagets affärsområden. Det har genomförts 5-6 möten inom respektive styrgrupp. Syftet med styrgrupperna är att bolaget på detta sätt ska kunna samverka om och förankra bolagets olika verksamheter med näringslivet. Styrgruppernas uppgift har dessutom varit att utveckla respektive verksamheter och att förankra planering och genomförande av arrangemang och aktiviteter. Inom affärsområde handel finns en särskild marknadsgrupp, för att samordna marknadsföringen inom området. För att skapa ett forum för diskussioner av nya etableringar inom handelsområdet, har en särskild etableringsgrupp satts samman. I november arrangerades en informationskväll för besöksnäringens intressenter, där vi berättade om det arbete som sker med produktutveckling för att kunna nå en internationell marknad, tillsammans med Västsvenska Turistrådet. Ett 30-tal aktörer var närvarande. Askeberga Skeppssättning i Tidan. Bolaget har fortsatt att medverka i Billingens Fritidsområde ekonomisk förening, som under året har blivit en viktig kraft i utvecklingen av området och besöksnäringen. Stora framsteg har gjorts, där föreningen skapat en ny profil och ett stort antal nya aktiviteter i området, exempelvis Active Sunday med olika aktiviteter varje söndag. Ett av Västsvenska Turistrådets prioriterade utvecklingsområden är området kring Hornborgasjön. Ett destinationsutvecklingsprojekt och en satsning på att skapa ett nätverk kring Hornborgasjön. De deltagande företagen har identifierats som potentiella så kallade Världen-företag. I ett nätverk mellan dessa företag arbetar man genom områden såsom marknadsplanering, vision, målgrupper, Skaraborgs Turismstrategi med mera. Next Skövde deltar i nätverket för att samordna och ge deltagarna stöd. Från Skövde deltar First Hotell Billingehus, Arena Skövde och Restaurang Glädje. Fler aktörer har under 2012 visat intresse av att medverka i nätverket. Turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde har under 2012 inlett ett samarbete med Länsstyrelsen och Västsvenska Turistrådet, för att skapa en vision och en gemensam framtida organisation för evenemanget Trandansen. Ett arbete som kommit en bra bit på väg 2012 och ska tas officiellt under blir också det första året som evenemanget drivs i enlighet med den nya visionen och där Västsvenska Turistrådet medverkar som en part. Målsättningen är att utveckla evenemanget till ett exportmoget evenemang och Hornborgaområdet till en destination som lockar besökare året om. Under året har Next Skövde ansökt och beviljats LEADER-medel för att göra en markradarundersökning av Askeberga skeppssättning. Projektet inleddes under slutet av 2012 och kommer att genomföras våren Det finns en stor nyfikenhet och förväntan på resultaten. Projektet Vallevägen som varit i gång under två års tid och blivit mycket lyckat, avslutades under Projektet har med framgång satt namnet och området Vallevägen på kartan. Nu efter avslutad projekttid kommer den ekonomiska föreningen att bestå och fortsätta arbeta tillsammans, för att stärka varandra och området. Next Skövde har under 2012 medfinansierat en cykelkarta och deltagit på möten i föreningen, för att finnas som stöd och informera om vad vi kan bistå med framöver. Evenemang I augusti genomfördes den 23:e upplagan av Matfestivalen. Det lyckade konceptet med ett samlat område i Kyrkparken befästes under 2012, fler matplatser och fler tält byggdes. Totalt såldes det matkuponger och festivalen besöktes av uppskattningsvis personer. I samverkan mellan Next Skövde och Din Mässpartner AB genomfördes för andra året Skövde Vin- och delikatessmässa inne på Scandic Billingen. Mässan gästades av över 2300 besökare Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

7 kuponger såldes under årets matfestival. 7 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

8 1.800 deltagare kom till start i Boule-SM i Skövde. och trots utökandet av lokaler inför 2012 var det tidvis fullsatt. Matfestivalen 2012 smygstartades på torsdagen med en ungdomsinriktad konsert med den prisbelönta artisten Kapten Röd. Ungdomar i Skövde arrangerade konserten med hjälp av och i samarbete med Next Skövde och Ung i Skövde. Konserten sålde biljetter långt över förväntan. Bolaget fortsätter med överklagandet av polisens kostnader för bevakning under Matfestivalen års slutgiltiga besked om kostnad, väntas under första halvåret 2013 då kommer även denna kostnaden överklagas. Överklagan för 2011 års Matfestival har avslagits av Förvaltningsrätten. I juli var Next Skövde tillsammans med Skövde Cityförening medarrangör till evenemanget Sommar i City. Ett evenemang som arrangerades onsdag till söndag under hela juli månad och totalt lockade ett antal tusen personer. Där fanns dansband på Hertig Johans torg på onsdagar och torsdagar, familjeaktiviteter och allsång på helgerna. De undersökningar som gjordes visade att besökarna var mycket positiva till evenemanget. På Skövde Turistbyrå säljs det fortsatt mycket biljetter såldes knappt biljetter, en ökning med drygt 1000 biljetter jämfört med Den stora förändringen under året är att Ticnet slutade sälja biljetter via ATG. Detta har inneburit en stor ökning av antalet kunder som hämtar ut biljetter på Turistbyrån. En ytterligare förändring är att fler aktörer i närområdet har anlitat Next Skövde som uppläggare av biljetter till sina evenemang. Detta stärker samarbetet i Skövderegionen och ökar möjligheten till samordning av evenemang och aktiviteter arrangerades boule-sm för andra gången i Skövde. Lokala klubben Club Boule Bon Bon stod som värd. Next Skövde bidrog med kunskap och marknadsföring kring evenemanget. Totalt spelades det på över 200 banor, över 1800 spelare kom till start och deltagarna vittnade om ett väl genomfört arrangemang. Under sommaren fördes samtal med Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige och i september meddelades det att Skövde var en av slutkandidaterna till att vara värd för Svensk revyfestival och Revy SM Under senhösten kom beskedet att Skövde blivit utsedd till värdstad. Svensk revyfestival och revy SM äger rum 8 10 augusti Stad i ljus är det årligen återkommande evenemanget i Skövde centrum, som 2012 arrangerades för sjunde gången och som samlade över besökare under tre dagar. De stora nyheterna 2012 var att Arena Skövde och Stadshuset innefattades i den officiella rundan. Arenan med en stor installation på gångstråket utanför och Stadshuset öppnades upp för allmänheten under Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

9 personer besökte Stad i Ljus. 9 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

10 Affärsidé Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv Next Skövde Destinationsutveckling AB verkar för att göra Skövderegionen välkomnande och attraktiv i samverkan med aktörer inom bolagets affärsområden turism, möten, evenemang och handel. Genom samarbete kring kommunikation, marknadsföring och försäljning ska Bolaget skapa utveckling och tillväxt inom besöksnäringen och stärka Skövderegionen i Västsverige som ett attraktivt besöksmål med ett gott värdskap. kvällarna med ett stort ljus- och ljudspel. I Kyrkparken hade en magisk skog skapats med hjälp av ljud-, ljusoch rökeffekter. Stad i ljus är ett uppskattat evenemang som återkommer även Bolaget har dessutom under året medverkat i flertalet evenemang både som samverkanspartner och medarrangör. Bland dessa kan nämnas; Skaraborgskampen, Nationaldagsfirandet och firandet av Tomas G-son, Skövde Dansfestival, Skadevi Cup fotboll, Fotboll mot Cancer, Bowling-SM med flera. Bolagets mål Bolaget har som målsättning att tillsammans med alla näringens aktörer, göra Skövde till en bättre stad att arbeta, leva och studera i samt att besöka. Detta är viktigt ur flera perspektiv; kommunen vill ha fler invånare som ger skatteintäkter och näringslivet vill behålla och kunna rekrytera arbetskraft. Genom att få näringen att växa tar vi också ett delansvar för Skövdes vision 2025 och skapar förutsättningar för Skövde att fortsätta tillhöra den tredjedel av Sveriges kommuner som ökar i befolkning. Next Skövdes övergripande mål är att bidra till förverkligandet av Skövdevisionen. Detta ska ske genom att bolagets fyra affärsområden aktivt bidrar till en övergripande måluppfyllelse som anger: P P P P att öka Skövderegionens attraktivitet genom högre beläggning och omsättning året runt. att de turistekonomiska effekterna fördubblas till minska handelsutflödet ur Skaraborg mot 10% 1 samt behålla ett handelsindex på 130 i Skövde. att attrahera fler målgrupper och utveckla fler besöksmål. 1 = jämfört med år Måluppfyllelse Inom samtliga mätbara mål har bolaget visat en positiv utveckling. Framtid Under 2012 påbörjades en dialog med Skövde stadshus AB om nya ägardirektiv för Next Skövde. De nya ägardirektiven kommer att antas vid bolagsstämman i maj Innebörden av ägardirektiven är bland annat att Next Skövde ges en större frihet i att organisera bolaget. Sannolikt kommer även bolagsordningen till del revideras. Arbetet med översyn av Next Skövdes organisation kommer att vara en av uppgifterna för ny VD. Hösten 2012 påbörjade Skatteverket en skatterevision av Next Skövde. Revisionen gäller bland annat det aktieägartillskott som Next Skövde fick Resultatet av revisionen kommer att föreligga första halvåret Under 2013 kommer många aktiviteter genomföras inom bolaget och i samverkan med andra aktörer. Här följer några av de större aktiviteterna: P 24/3-15/4 Utställning i samband med Trandansen vid Hornborgasjön P 26/4-28/4 Shoppinghelg P Juli månad Sommar i City P 8/8-10/8 Svensk revyfestival P 9/8 Konsert med Gyllene Tider på Karstorp P 30/8-31/8 Matfestivalen P 4/10-6/10 Shoppinghelg 21/11-23/11 Stad i ljus P Personal Under 2012 genomfördes en uppföljning av hälsoundersökning som gjordes november 2011 på hela personalstyrkan. Vidare påbörjades en inventering av respektive arbetsplats avseende ergonomi. Utbildning av personalen sker löpande, såväl inom övergripande frågor som kompentenshöjning för enskilda arbetstagare. Bolaget har tio årsanställda. Förslag till vinstdisposition Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen per framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning balanseras Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

11 Sommar i City Bowling-SM Viking Cup Fotboll mot cancer Nationaldagsfirande 11 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

12 2. Ekonomisk översikt 3-4. Resultat- och balansräkning 2. EKONOMISK ÖVERSIKT Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt Balansomslutning Eget kapital Summa skulder och avsättningar Nettoinvesteringar Antal anställda Soliditet 44% 60% 34% Nyckeltalsdefintioner framgår av not 1 3. RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

13 4. balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fodringar till koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

14 5. Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Koncernen Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 0 tkr (585 tkr). Försäljningen till koncernbolag uppgår till 70,5 tkr (332 tkr). Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används: Inventarier 15% Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda ör långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Kortfristiga placeringar Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

15 Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 8 5 Män 2 2 Totalt 10 7 Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader ( ) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Ränteintäkter Summa Not 5 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Lämnade koncernbidrag Summa Not 6 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Svensk Turism AB Robur Bas Mix Robur Absolutavkastning Plus Summa Marknadsvärdet på fonder uppgår på balansdagen till kr ( kr) 15 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

16 Not 7 Kortfristiga placeringar Redovisat värde, totalt Varav noterade andelar Börsvärde eller liknande Not 8 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 0 kr ( kr) Not 9 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

17 6. UNDERSKRIFTER 17 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

18 7. revisionsberättelse Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

19 8. granskningsrapport, LEKMANNAREVISOR 19 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

20 9. Statistik Statistik och uppföljning Startåret för uppföljning av Bolagets måluppfyllelse är 2007 och Källor till statistiken; SCB, HUI, TEM samt Skövde kommun Antal gästnätter hotell, stugby samt vandrarhem Målsättningen att öka under 2012 med 3% uppfylldes med god marginal och landande på hela 8%. Målsättning under 2013: att öka med 3% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December beläggningsgrad hotell, stugby samt vandrarhem 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Gästnattsutvecklingen nationellt var positiv mellan 2011 och 2012 och det redovisas en ökning på 2,1 % och en beläggningsgrad på 49 %.I Västsverige visar också siffrorna på en positiv utveckling med 3,5 % på hotell, vandrarhem och stugbyar och en beläggningsgrad på 53 %. Även i Skaraborg visar siffrorna på en utveckling med 5 % på hotell, vandrarhem och stugbyar och en beläggningsgrad på 37 %. Skövde ökar mer än Skaraborg och riksgenomsnittet, Skövdes ökning är 8 % med en beläggningsgrad på 45 vilket är en ökning på 3 procentenheter. Skövde utgör mer än 50 % av den ökning som Skaraborg visar som helhet * 2015* 2020* Turistekonomisk omsättning Skövde 261 miljoner Skaraborg 1,7 miljarder 319 miljoner 2,3 miljarder 371 miljoner 2,6 miljarder 409 miljoner 523 miljoner 3 miljarder 809 miljoner 5 miljarder 2012 års siffror för den turistekonomiska omsättningen sammanställs under första halvåret Sverige 222 miljarder 255 miljarder 500 miljarder * Mål Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2012 Organisationsnummer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening Årsredovisning för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening 769601-1571 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org nr: 556754-1338 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - underskrifter

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer