Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv."

Transkript

1 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

2 Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande direktör 3 Revisorer 3 Styrelsearbetet 3 Organisationsmodell 3 Organisationstillhörighet 3 Bolagets roll 3 Viktiga händelser under året 4 Affärsidé 6 Bolagets mål 7 Framtid 7 Personal 7 2. EKONOMISK ÖVERSIKT 8 3. RESULTATRÄKNING 8 4. BALANSRÄKNING 9 5. NOTER UNDERSKRIFTER REVISIONSBERÄTTELSE GRANSKNINGSRAPPORT, LEKMANNAREVISOR STATISTIK 16 Statistik och uppföljning 16 Antal gästnätter 16 Beläggningsgrad 16 Turistekonomisk omsättning 17 Antal sysselsatta 17 Handelsindex 17 Handelsutflöde ut ur Skaraborg 17 Omsättning iom handeln i Skövde 18 Utveckling av handelsomsättningen i Skövde i förhållande till större städer 18 Webbstatistik 18 Basetool Produkter, evenemang och butiker 19 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

3 1. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Bolaget ägs till 100 % av Skövde Stadshus AB, Skövde Stadshus AB är ett helägt bolag till Skövde kommun. Styrelse och revisorer Ledamöter: Conny Brännberg, Ordförande Johan Ask, Vice ordförande Paula Bäckman Marie Ekman Michael Nimstad Lennart Richardsson Anna Evebring Désirée Lerider Göran Berger, till och med Johan Hedihn, från och med Verkställande direktör: Per Ekberg Revisorer: Per-Erik Renström, PwC, auktoriserad revisor Björn Andersson, PwC, auktoriserad revisor, ersättare Leif Eriksson, av kommunen utsedd lekmannarevisor Stig Larsson, av kommunen utsedd lekmannarevisor, ersättare Styrelsearbetet Styrelsen har under året samlats till 11 st styrelsesammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet. Styrelsen har därutöver haft ett styrelseseminarium med inriktning på att arbeta med de övergripande strategierna. Organisationsmodell Kommunfullmäktige, Skövde kommun, utser styrelsen som består av 9 ledamöter, 4 av dessa föreslås av Näringslivsforum som representation för näringslivet. Till bolagets affärsområden utses styrgrupper med tillhörande projektgrupper som arbetar tillsammans med affärsområdets ansvariga tjänsteman. Näringslivsforum nominerar kandidater till bolagets styrgrupper. Organisationstillhörighet PACTA, FörTur - Föreningen Turism i Sverige, Billingens Fritidsområde Ekonomiska Förening, MPI Meetings Professionals International Sweden Chapter, ICCA International Congress and Convention Association. Bolagets roll Next Skövde har i uppdrag att utifrån samverkan ta ett helhetsgrepp kring destinationsutvecklingen av Skövde och Skövderegionen utifrån vision Bolaget ska arbeta för att stärka Skövdes varumärke och attraktionskraft samt att, inom ramen för den kommunala kompetensen, bidra till att Skövde har en ledande position i regionen avseende turism, möten, evenemang och handel. Arbetet skall ske i nära samverkan med näringslivet i Skövde genom intresseorganisationen Näringslivsforum. Next Skövde har i uppdrag att stärka och utveckla värvningarna av möten och evenemang inom dess områden samt driva Skövde Turistbyrå och starta och etablera Skövde Convention Bureau. Next Skövde ska stimulera och samverka kring marknadsföringsinsatser som görs för att attrahera besökare till de satsningar och investeringar som sker i anläggningar och besöksmål samt synliggöra utbudet inom evenemang och handel. Next Skövde har i uppdrag att samverka med alla samarbetspartners och lyssna av deras olika behov. Samverkan sker med samarbetspartners, ägare och intressenter för att över tid attrahera fler besökare kunder och deltagare. För ett lyckat resultat av samverkan bör relationen vara ömsesidig och jämställd. I marknadsföringsaktiviteter eftersträvas ekonomisk samverkan för att förstora insatsen och för att skapa bästa förutsättningar för att uppnå maximal effekt. Samverkan bygger på att finna gemensamma mål och ett gemensamt ansvarstagande. Next Skövde går in i samverkan med förhållningssättet att behandla samarbetspartners som kunder men också som leverantörer till oss i form av sitt innehåll. 3 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

4 Viktiga händelser under året I februari tillträdde den nuvarande vd:n för bolaget och en till stora delar ny styrelse valdes på bolagsstämman. Februari månad kan ses som den reella nystarten för bolaget utifrån sitt nya uppdrag. När nya ägardirektivet antogs så delades bolagets uppdrag in i 4 affärsområden; turism, möten, evenemang och handel. Under sommaren och hösten pågick rekryteringsarbetet och under senare delen av året tillsattes tjänsterna med affärsområdesansvariga. De fyra affärsområdena är var för sig en viktig reseanledning till varför ett besök sker i Skövderegionen. Med nytt arbetssätt och nytt uppdrag för bolaget behövdes det en ny avsändare. Därför genomfördes en process som arbetade fram förslaget till ett nytt bolagsnamn. I juni beslutades om att namnändra till Next Skövde Destinationsutveckling AB. Nytt namn registrerat från och med 26 juli Tillsammans med det nya namnet har arbetet med att ta fram en ny grafisk profil genomförts. Slutarbete med den grafiska profilen görs under första kvartalet Till varje affärsområde har det under hösten även utsetts en styrgrupp i samverkan med Näringslivsforum. I december samlades alla styrgruppsdeltagare tillsammans med bolagets styrelse och, kvällen planerades som en kick-off för det framtida arbetet och det fortsatta arbetet med affärsområdes- och handlingsplaner. Näringslivsforum föreslår såväl delar av styrelsen som bemanning i styr- och projektgrupper. I november öppnades ett nytt kontor på Långgatan i centrala Skövde. På Långgatan finns det kontorslokaler samt en möteslokal där det bland annat hålls utbildningar för våra samarbetsparter i Basetool och Citybreak. Skövde Turistbyrå finns kvar i lokalerna vid Sandtorget för turistinformation, kundservice och biljettförsäljning. Skövde är en av de utpekade noderna för satsningen på möten inom Västsverige och definierats som en framtidsplats för möten. Bolaget har antagit en affärsplan för Skövde Convention Bureau för att aktivt stödja de lokala värdarna i strävan att locka attraktiva möten till Skövde och Skaraborg. Next Skövde har även under året implementerat bokningssystemet Citybreak. Genom detta möjliggörs för alla samarbetsparter att lägga upp produkter som sedan kan kopplas ihop till säljbara paket. Besökarna kan då boka hela sin vistelse på samma ställe och betala detta direkt på nätet. Next medverkade på TUR mässan i Göteborg där man tillsammans med Arena Skövde och flertalet av Skövdes boendeanläggningar marknadsförde Skövderegionen och det utbud som finns här. Mässan hade öppet i 4 dagar, varav 2 var öppna för allmänheten. Totalt besöktes TUR-mässan 2011 av över besökare. I augusti genomfördes den 22:a upplagan av Matfestivalen med ett par nyheter. Den största var koncentrationen av all serverad mat till ett samlat område, i Kyrkparken byggdes det upp tält och gemensamma serveringsytor. Effekterna av ett samlat område, tillsammans med flytten av Saluhallen till Hertig Johans torg, var stora. Framförallt blev tillgängligheten bättre på alla ytor och alla medverkande upplevde ett gemytligare klimat. Totalt såldes det matkuponger och festivalen besöktes av uppskattningsvis personer. Stad i ljus, november Handboll i Arena Skövde Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

5 Matfestivalen, augusti Julkonsert, Arena Skövde, 16 december Sommar i City Nukalaset, 8 september I samverkan mellan Next Skövde och Din Mässpartner AB genomfördes en vin och delikatessmässa inne på Scandic Billingen. Mässan gästades av ca 2000 besökare och tidvis var det fullsatt i lokalerna. Under 2011 har processen med att överklaga poliskostnaden för 2010 års Matfestival fortsatt. Överklagandet behandlas av Förvaltningsrätten. Under hösten yttrade sig bägge parter. Dom väntas under I september välkomnade Skövde alla nya studenter på Högskolan samt alla nyanställda soldater till staden. Skövde är först i landet med denna typ av välkomstevenemang. Detta evenemang är sprunget ur en samverkansgrupp med Next Skövde, Skövde kommun, Högskolan i Skövde samt Försvarsmakten i Skövde. I slutet av september lanserades Skövde-appen. Från det att Skövde-appen lanserades i slutet av september har drygt 4500 laddat hem den till sin mobiltelefon. Appen är den perfekta guiden att ta del av det som staden Skövde har att erbjuda den passar alla, turisten, besökaren, studenten, soldaten och inte minst Skövdebon. Den uppdateras ögonblickligen med den senaste information om vad som är på gång i staden, presenterar alla restauranger, hotell och ett enormt utbud av aktiviteter, allt hämtas ur Basetool. Framtagandet av appen har skett i nära samarbete mellan Next, Högskolan i Skövde samt Försvarsmakten i Skövde. Under 2012 kommer en större uppdatering av Skövde-appen med fler funktioner. Bolaget har under året medverkat i processen kring bildandet av Billingens Fritidsområde ekonomisk förening som kommer att bli en viktig kraft i utvecklingen av området och besöksnäringen. Bolagets VD sitter i styrelsen och föreningen har 2 deltidsanställda projektledare som sitter hos och har ett nära samarbete med Next och Skövde Turistbyrå. På samma sätt samverkar Cityföreningen Skövde och dess centrumledare som också återfinns på Skövde Turistbyrå. Ett av Västsvenska Turistrådets prioriterade utvecklingsområden är området kring Hornborgasjön. Ett destinationsutvecklingsprojekt och en satsning på att skapa ett nätverk kring Hornborgasjön. De deltagande företagen har identifierats som potentiella så kallade Världenföretag. I ett nätverk mellan dessa företag arbetar man igenom områden så som igenom marknadsplanering, vision, målgrupper, Skaraborgs Turismstrategi med mera. Next Skövde deltar i nätverket för att samordna och ge deltagarna stöttning. Från Skövde deltar First Hotell Billingehus, Arena Skövde och Restaurang Glädje. Genom projektet Skaraborgs Medeltida Besöksmål, som Next Skövde deltar i, har Askeberga stensättning blivit mer känt både hos allmänheten och hos arkeologer. Under året har bland annat en broschyr tagits fram för att marknadsföra området. I september gjordes en första geoscanning av området. Denna första scanning har gett mycket positivt resultat och det finns ambitioner att gå vidare med ytterliggare undersökningar. Medel för vidare undersökningar kommer sökas under Under året har Next Skövde haft ett samarbete med Föreningen Vallevägen. Informationsmöten och utbildningar kring Basetool, Citybreak och de möjligheter som 5 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

6 finns till marknadsföring via dessa kanaler har genomförts. Utbildning i Basetool har hållits vid 2 tillfällen och flera av företagen har deltagit i Citybreakutbildningar och fått bokningsbara produkter online. Möjligheten till en egen portalssida under vastsverige.com har diskutterats. I samarbete med Skara Turistbyrå har Bolaget deltagit i ett Lonaprojekt (lokala naturvårdssatsningen från Naturvårdsverket). Där skatter, så kallade geocatcher, har placerats ut på Billingen. Inom projektet har vi köpt in 3 st GPS till varje turistbyrå som vi lånar ut till de besökare som själva inte har egen GPS. En runda inriktad på barn med familjer har lagts ut, med start vid Ljungstorps bygdegård. På Skövde Turistbyrå säljs det mycket biljetter. Turistbyrån är en naturlig plats för Skövdebon att köpa sina biljetter på. Next Skövde är Ticnet-ombud och säljer biljetter till ett stort antal evenemang i Sverige. Biljetter säljs bland annat till den verksamhet som sker i Skövde Kulturhus, Arena Skövde, Vara konserthus med flera. Under 2011 har det skett en markant ökning av antalet sålda biljetter, från ca under 2010 till knappt under Merparten av besökarna på Turistbyrån kommer dit för att köpa biljetter. Bolaget har dessutom under året medverkat i evenemang såsom Handbolls VM 2011, Skaraborgskampen, Stad i ljus, Sommar i city, Skövde Dansfestival och EM kval i handboll för damer i Arena Skövde. Affärsidé Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv Next Skövde Destinationsutveckling AB verkar för att göra Skövderegionen välkomnande och attraktiv i samverkan med aktörer inom bolagets affärsområden turism, möten, evenemang och handel. Genom samarbete kring kommunikation, marknadsföring och försäljning ska Bolaget skapa utveckling och tillväxt inom besöksnäringen och stärka Skövderegionen i Västsverige som ett attraktivt besöksmål med ett gott värdskap. Ceremoni för hemvändande soldater 16 december på Billingehov Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

7 Vinter i Skövde Bolagets mål Bolaget har som målsättning att tillsammans med alla näringens aktörer göra Skövde till en bättre stad att arbeta, leva och studera i samt att besöka. Detta är viktigt ur fler perspektiv, kommunen vill ha fler invånare som ger skatteintäkter och näringslivet vill behålla och kunna rekrytera arbetskraft. Genom att få näringen att växa tar vi också ett delansvar för Skövdes vision 2025 och skapar förutsättningar för Skövde att fortsätta tillhöra den tredjedel av Sveriges kommuner som ökar i befolkning. Next Skövdes övergripande mål är att bidra till förverkligandet av Skövdevisionen. Detta ska ske genom att bolagets fyra affärsområden aktivt bidrar till en övergripande måluppfyllelse som anger: P P P P att öka Skövderegionens attraktivitet genom högre beläggning och omsättning året runt. att de turistekonomiska effekterna fördubblas till minska handelsutflödet ur Skaraborg med 10% 1 samt behålla ett handelsindex på 130 i Skövde. att attrahera fler målgrupper och utveckla fler besöksmål. 1 = jämfört med år Stad i ljus, november Sommaren i City Framtid Under 2012 kommer affärsplanen för affärsområdena beslutas. Respektive affärsområde kommer att processa sina respektive affärsområde- och handlingsplaner för den kommande perioden. Fortsatt fokus på analys och insamling av statistik för att ta reda på vilka vi är och hur besöksnäringen i Skövderegionen fungerar. Mätpunkterna i affärsplan och affärsområdesplaner utgår från 2007 alternativt 2010 som startår. Dock så saknas en del historiska fakta varvid några av mätpunkterna kommer utgå från faktainhämtning under Under 2012 kommer många aktiviteter genomföras inom Bolaget och inom respektive affärsområde. Här följer några av de större aktiviteterna: P P P P P P 16/3-17/3 Marknadsföringsdagar tillsammans med Högkolan i Skövde på Bergakungens bio i Göteborg 24/3-15/4 Utställning i samband med Trandansen vid Hornborgasjön 22/3-25/3 TUR-mässan i Göteborg, deltagande i Skaraborgsmontern 30/3-1/4 Shoppinghelg 31/8-1/9 Matfestivalen 5/10-7/10 Shoppinghelg Implementering av Citybreak sker löpande under året. Citybreak erbjuder en möjlighet för turistnäringen i att paketera, vilket i sin tur ger besökaren möjlighet att boka och betala hela sin vistelse online. Till sommaren 2012 kommer en ny Turistbroschyr för Skövde vara klar. Tillsammans med en nyproducerad besökskarta och en enkel flexibel folder ger det alla intresserade en bra bild över utbudet i Skövde. Under 2012 planeras det för ett stort antal idrottsevenemang i Skövde, varav flera årligen återkommande med det lokala föreningslivet som drivande arrangörer. Bland de tillfälliga arrangemangen finns bl.a. SM i Bowling och sommarens Boule-SM som avgörs under 7 dagar vecka Vi kan redan nu räkna in över 50 arrangemangsdagar där dessa tävlingar och cuper samlar ett stort antal människor för att delta i eller följa evenemanget. Evenemangen skapar goda förutsättningar för såväl besöksanläggningar som shoppingen i Skövde. Personal Under 2011 genomfördes en hälsoundersökning på hela personalstyrkan, detta kommer följas upp under kommande år. Löpande sker det utbilning av personalen, såväl inom övergripande frågor som kompentenshöjning för enskilda arbetstagare. Under året anställdes 5 nya personer. Både den nya personalen och den befintliga har en hög kompetensnivå och stor erfarenhet. 7 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

8 2. Ekonomisk översikt 3-4. Resultat- och balansräkning 2. EKONOMISK ÖVERSIKT Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt Balansomslutning Eget kapital Summa skulder och avsättningar Nettoinvesteringar Antal anställda Soliditet 60 % 34 % 34 % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

9 4. balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

10 5. Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Koncernen Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 585 tkr. Försäljningen till koncernbolag uppgår till 332 tkr. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används: Inventarier 15% Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda ör långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 5 4 Män 2 1 Totalt 7 5 Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader ( )) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

11 Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Realisation vid försäljningar Summa Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Ränteintäkter Summa Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Lämnade bidrag Summa Not 7 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Svensk Turism AB Robur Mixfonden Robur Absolutavkastning Plus Summa Marknadsvärdet på fonder uppgår på balansdagen till kr ( kr) 11 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

12 Not 8 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt kr (0 kr) Not 9 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

13 6. UNDERSKRIFTER Skövde den 10 april Conny Brännberg Johan Ask Anna Evebring Ordförande Marie Ekman Johan Hedihn Michael Nimstad Paula Bäckman Désireé Lerider Lennart Richardsson Per Ekberg VD Min revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2012 Per-Erik Renström Auktoriserad revisor 13 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

14 7. revisionsberättelse Inscannat dokument in här Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

15 8. granskningsrapport, LEKMANNAREVISOR Inscannat dokument in här 15 Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

16 9. Statistik Statistik och uppföljning Startåret för uppföljning av Bolagets måluppfyllelse är 2007 och Det finns områden utan tidigare faktasamling inom vilka startåret bestäms till Källor till statistiken; SCB, HUI, TEM samt Skövde kommun. Målbild * 2015* 2020* Skövde 261 miljoner 294 miljoner 341 miljoner 319 miljoner 409 miljoner 523 miljoner 614 miljoner Skaraborg 1,7 miljarder 2,3 miljarder 3 miljarder 4 miljarder Sverige 222 miljarder 255 miljarder 500 miljarder * Mål Turistekonomisk omsättning 400 Miljoner kronor Skövde Sedan referensåret 2007 har omsättningen ökat med 22 % i Skövde. Under samma period har omsättningen ökat med 36 % i Skaraborg och 15 % i Sverige års siffror för den turistekonomiska omsättningen sammanställs under första halvåret Antal gästnätter hotell, stugby samt vandrarhem Antal nätter Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Gästnattsutvecklingen nationellt var positiv mellan 2010 och 2011 och det redovisas en ökning på 1,5% och en beläggningsgrad på 50% I Västsverige visar också siffrorna på en positiv utveckling med 1,8% på hotell, vandrarhem och stugbyar och en beläggningsgrad på 54%. I Skaraborg visar siffrorna däremot på en negativ utveckling med -3% på hotell, vandrarhem och stugbyar och en beläggningsgrad på 37%. Skövde bryter den rådande trenden i Skaraborg och visar på en fortsatt positiv utveckling med 4% på hotell, vandrarhem och stugbyar och en beläggningsgrad på 42%. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

17 60% 50% Beläggningsgrad hotell, stugby samt vandrarhem Målsättning under 2012: att öka med 3% 40% 30% 20% % 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December antal konferensövernattningar Antal övernattningar antal sysselsatta Handel Turism En ökad omsättning inom handel och besöksnäring leder till positiva spiraler utifrån ökad sysselsättning. Utifrån andelen arbetstillfällen tillhör handeln redan idag enskilt en av Skövdes fem största näringsgrenar. Vid ett uppnått mål med turistomsättning på 523 miljoner år 2015 skulle detta kunna innebära omkring 250 nya sysselsatta handelsindex skövde Sällanköpsvaror Handelsindex totalt Dagligvaror Målsättningen är att öka Skövdes handelsindex från en nivå på 120 år 2007 till en hög, stabil nivå, runt 130 fram till Idag ligger Skövde på 133. En bibehållen hög nivå runt 130 är starkt relaterat till arbetet med utbud och nyetableringar. Siffrorna för 2011 väntas under tredje kvartalet Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

18 Miljarder kronor ,6 12,0 1, ,9 15,1 12,7 2,20 13,0 2, ,9 13,1 1,87 Köpkraft Omsättning Utflöde utflöde av handel ut ur skaraborg 2008 bröts trenden och utflödet av handel ut ur Skaraborg minskade för första gången. Ett viktigt mål för Skövdes handelsutveckling var därmed uppnått att minska utflödet av handel från egna regionen har skaraborgarna fortsatt att handla hemma och utflödet minskar nu mer tydligt. Dock minskar även den totala köpkraften i Skaraborg för första gången vilket förklaras av att Skaraborg minskat i befolkning mellan Köpkraften består av antalet invånare multiplicerat med den genomsnittliga årliga konsumtionen per person. Siffrorna för 2011 väntas under tredje kvartalet omsättning inom handeln i skövde Omsättning i miljoner kronor Total detaljhandel 4139 mkr + 5% Sällanköpshandel 2438 mkr + 5% Dagligvaruhandel 1701 mkr + 5% Handel i Skövde omsatte 4,1 miljarder kronor under Nästan 200 miljoner kr mer än 2009 vilket motsvarar en ökning på 5%. Det är en starkare utveckling än handeln i riket som ökade med 3%. Sedan referensåret 2007 har omsättningen ökat med 24%, i hela landet under samma period har omsättningen ökat med 11%. Siffrorna för 2011 väntas under tredje kvartalet omsättningsutveckling Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel Riket 2 % 5 % 3 % Större städer 2 % 5 % 3 % Skövde 5 % 5 % 5 % utveckling av handelsomsättningen i skövde i förhållande till större städer Som centralort i Skaraborg är det viktigt att jämföra Skövde med andra centralorter i Sverige. Vi sätter därför Skövde utveckling i relation till både riket och kommungruppen Större städer som har ett invånarantal på samt en tätortsgrad överstigande 70% (kommungrupper enligt Sveriges kommuner och landsting) Skövdes utveckling står sig mycket bra jämfört med riket och andra större städer. Tillväxten riket och Sveriges större städer var 3% att jämföra med Skövdes tillväxt på 5%. Siffrorna för 2011 väntas under tredje kvartalet webbstatistik besök på nextskovde.se Från att besökssiffrorna på hemsidan har legat ganska stabila under 2009 och 2010 så har vi under 2011 lyckats driva upp trafiken på hemsidan med 16% i antal besök och med 14% i antalet unika besökare. Målsättning under 2012: att öka med besökssiffran 10% Svenska Utländska Totalt antal Unika besökare Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Organisationsnummer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

next skövde destinationsutveckling ab årsredovisning 2013

next skövde destinationsutveckling ab årsredovisning 2013 next skövde destinationsutveckling ab årsredovisning 2013 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Ägarförhållanden... 3 Styrelse och revisorer... 3 Ledamöter... 3 Verkställande direktör... 3 Revisorer...

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer