ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2006-2007"

Transkript

1 ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

2 Utgivare: Förvaltningsämbetet Redigering: Joakim Storrank Editering: Kristiina Iho och Sirpa Asikainen ÅBO AKADEMI Domkyrkotorget Åbo tfn *(02) fax (02) e-post: Meddelanden om rättelser kan göras per tfn (02) eller per e-post ISSN Åbo Akademis tryckeri Åbo 2006

3 SNABBREGISTER HUMANISTISKA FAKULTETEN MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN EKONOMISK-STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN TEKNISKA FAKULTETEN TEOLOGISKA FAKULTETEN PEDAGOGISKA FAKULTETEN SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

4 2 INNEHÅLL Åbo Akademis förvaltning Kansler Styrelse Rektor Förvaltningsämbetet Ekonomi Information Personalärenden Planering Studieärenden Teknisk service Gästhemmet Domus Aboensis Åbo Akademis tryckeri Åbo Akademis arbetshälsovård Särskilda nämnder och kommissioner Fackföreningarna vid Åbo Akademi Humanistiska fakulteten Allmän historia British studies Engelska språket och litteraturen Etnologi/Nordisk etnologi Filosofi Finska språket med litteraturen Folkloristik/Nordisk folkloristik Franska/Romansk filologi Historia Interkulturell kommunikation Kultur- och socialantropologi Konstvetenskap Latin Litteraturvetenskap Livsåskådningskunskap Logopedi Institutet för medeltidsstudier vid Åbo Akademi Museologi Musikvetenskap Nordiska språk Pedagogik Polska Psykologi Religionsvetenskap

5 Ryska språket och litteraturen Polska språket och litteraturen Skärgårdskunskap Språkteknologi Svenska språket Turism Tyska/Germansk filologi Tyska studier Övrig undervisning Musik, kör och orkesterverksamhet Turism Tyska studier Särskilda institut och centra British Studies Centre Institutet för folklivsforskning Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Biokemi Farmaceututbildningen Biologi Husö biologiska station Laboratoriet för akvatisk patobiologi Biologiska samlingarna Biovetenskap Fysik Geologi och mineralogi Kemi Analytisk kemi Fysikalisk kemi Kvantkemi och molekylär spektrometri Oorganisk kemi Organisk kemi Matematik Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga ämnen Informationsförvaltning Kvinnovetenskap Offentlig förvaltning Sociologi Statskunskap Företagsekonomiska ämnen Företagets organisation och ledning Internationell marknadsföring Redovisning Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia Rättsvetenskapliga ämnena Handelsrätt

6 4 Offentlig rätt - folkrätt Privaträtt Nationalekonomi och statistik Nationalekonomi Statistik Institutet för mänskliga rättigheter Institutet för sjö- och handelsrätt Tekniska fakulteten Kemisk-tekniska avdelningen (KT-avdelningen) Analytisk kemi Centret för processanalytisk kemi och sensorteknologi (ProSens) Anläggnings- och apparatteknik Elektronik Främmande språk Fysik Fysikalisk kemi Industriell ekonomi Kemisk träförädlingsteknik Matematik Muntlig och skriftlig förmåga i finska/svenska Oorganisk kemi Organisk kemi Pappersförädling Reglerteknik Teknisk kemi och kemisk reaktionsteknik Teknisk polymerkemi Trä- och papperskemi Värmeteknik Service-enheten Processkemiska forskningscentret (PCC) Graduate School in Chemical Engineering, GSCE Nordic Graduate School of Biofuel Science and Technology Avdelningen för informationsteknologi (IT-avdelningen) Datateknik Informationsbehandling Informationssystem Teologiska fakulteten De teologiska ämnena Religionsvetenskap Gammaltestamentlig exegetik med judaistik Nytestamentlig exegetik Kyrkohistoria Dogmatik Teologisk etik med religionsfilosofi Praktisk teologi Teologiska fakultetens bibliotek

7 Åbo Akademi, Vasa Förvaltningsämbetet Pedagogiska fakulteten Barnpedagogik Matematikens, naturvetenskapernas och idrottens didaktik Språk och kulturvetenskapernas didaktik Pedagogik Vasa övningsskola Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Fakultetens ämnen Demografi med statistik Landsbygdsforskning Nationalekonomi Offentlig förvaltning Socialpolitik Statskunskap med masskommunikation Ungdomsvetenskap Utvecklingspsykologi Vårdvetenskap Institutet för finlandssvensk samhällsforskning Tvärvetenskapliga och övriga studiehelheter Master s programmes, Magisterprogram Forskarskolor Fristående institutioner / Åbo Bioteknikcentrum Datacentralen Fortbildningscentralen Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi Nationella PET-Centret, Acceleratorlaboratoriet Centret för Språk och Kommunikation Åbo Akademis bibliotek TUCS (Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum) Fristående institutioner / Vasa Fortbildningscentralen Centret för Språk och Kommunikation Mediacity Vasa vetenskapliga bibliotek och lärocenter, Tritonia

8 6 Museer och samlingar Biologiska samlingarna Ett hem Geologisk-mineralogiska samlingarna Mynt- och medaljsamlingen Sibeliusmuseum Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Stiftelsen för Åbo Akademi Stiftelsens för Åbo Akademi delegation Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse Stiftelsens för Åbo Akademi kansli Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut Åbo Akademis förlag Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning - Steinerbiblioteket Duplettavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek Anvisningar för studerande Emeritae, emeriti och pensionerade Namnförteckning Kartor över Akademins utrymmen Åbo Vasa

9 1 Åbo Akademis förvaltning Åbo Akademi är sedan den 1 augusti 1981 ett statligt universitet. Om dess förvaltning bestäms i Universitetslagen och -förordningen av år Enligt denna förordning handhas akademins förvaltning av kansler, styrelsen, rektor, förvaltningsämbetet, fakultetsråden, institutionsråden och direktionerna samt fakulteternas dekaner och institutionsföreståndarna. KANSLER Taxell, Christoffer, JK, PD h.c., minister. Utnämnd för tiden Kansler är ordförande för delegationen för samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Träffas på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse, tfn -4380, e-post: Kanslerssekreterare Nygård, Kenneth, JL, förordnad Träffas enligt överenskommelse, tfn -4380, e-post: Delegationen för samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen ( ): kansler Taxell, Christoffer (ordf.), FD Lojander-Visapää, Catharina (sekr. Utnämnd ). Helsingfors universitet: prorektor Wilhelmsson, Thomas, rektor Hägglund, Henrik, professor Sumelius, John, stud. Kåll, Ida. Svenska handelshögskolan: rektor Stenius, Marianne, förv.dir. Lindroos, Mauno, prorektor Knif, Johan, stud. Backlund, Lotta. Åbo Akademi: professor Björkstrand, Gustav, kansliråd Broo, Roger, professor Anckar, Olle, stud. Valtonen, Fia. Åbo Akademi i Vasa: rektor Hansén, Sven-Erik, professor Hurme, Helena, direktör Bäckman, Timo, stud. Wikström, Jesper. Tekniska högskolan: rektor Pursula, Matti, professor Lund, Peter. Sibeliusakademin: rektor Djupsjöbacka, Gustav, timlär. Karlsson, Lars. Konstindustriella högskolan: rektor Sotamaa, Yrjö, professor Weckman, Jan Kenneth. Teaterhögskolan: professor Söderblom, Erik, lektor Sevelius, Harriet.

10 2 STYRELSE ( ) Ordinarie medlemmar Mattinen, Jorma, professor, rektor Hansén, Sven-Erik, professor, prorektor Djupsund, Göran, professor Honka, Hannu, professor Salmi, Tapio, professor Burman, Lars, lektor Engblom, Tina, utbildningschef Grönlund, Kimmo, forskningschef Gyllenberg, Robert, överingenjör Eklund, Sara, stud. Lindberg, Minna, stud. Moliis-Mellberg, Henrika, stud. Pada, Andreas, stud. suppleanter Villstrand, Nils Erik, professor Willner, Johan, professor Högnäs, Göran, professor Granfors, Ulla, rektor Costiander-Huldén, Eva, bibliotekarie Meinander, Annika, doktorand Mäki-Arvela, Päivi, akademilektor Carlsson, Frida, stud. Portin, Fredrik, stud. Pirttimaa, Anniina, stud. Forssten, Johan, stud. Externa Kantola, Birgitta, vicehäradshövding Andersson, Örjan, docent Som styrelsens sekreterare fungerar avdelningssekreterare Ann-Marie Ringwall-Moberg. Styrelsen sammanträder under hösten 21.9, 19.10, 16.11, 20.12, 8.2, 8.3, 19.4, 24.5, 14.6 REKTOR Mattinen, Jorma, professor, vald för tiden , tfn -4100, Träffas i tjänsteärenden på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse per tfn -4105, e-post: Rektors sekreterare Ringwall-Moberg, Ann-Marie, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , rektorssekreterare fr.o.m , tfn 4105, , e-post: Prorektor Wolf-Knuts, Ulrika, professor, förste prorektor, vald för tiden Träffas i egenskap av prorektor i tjänsteärenden på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse per tfn -4342, e-post: Hansén, Sven-Erik, professor, rektor för Åbo Akademi i Vasa, andre prorektor, vald för tiden , tfn (06) , e-post: Saxén, Henrik, professor, tredje prorektor, vald för tiden Träffas i egenskap av prorektor i tjänsteärenden på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse per tfn -4442,

11 3 FÖRVALTNINGSÄMBETET Domkyrkotorget 3, Åbo. Öppet månd.-fred och (Handlingar emottages under de tider som tillämpas i statens ämbetsverk.) Förvaltningsdirektör Broo, Roger, PM, kansliråd, utnämnd , tfn -4101, , e-post: Förvaltningsdirektörens sekreterare Qvarnström, Benita, merkonom, tfn -4106, e-post: (måndag-onsdag) Ringwall-Moberg, Ann-Marie, merkonom, tfn -4105, e-post Kvalitetsutveckling Karlsson, Ole, PM, kvalitetskoordinator, utnämnd , tfn -4168, Nybond, Lena, FM, projektplanerare, utnämnd , tfn Centralarkivet Gustafsson, Anne, FM, utnämnd , tfn 4185, e-post: EKONOMI e-post: Lindberg, Gun-Britt, PM, byråchef, utnämnd , tfn -4121, , e-post: Dahlström, Mona, EM, kamrer, utnämnd , tfn -3232, e-post: Lassus, Malena, DE, kamrer, utnämnd , tfn -4172, e-post: Sjöholm, Inger, merkonom, biträdande kamrer (deltid), utnämnd , tfn -4103, e-post: Rosenberg, Joakim, tradenom, bokförare, utnämnd , tfn -3254, e-post: Söderholm, Kristina, ekonomiplanerare, utnämnd , tfn -4812, e-post: Puolitaipale, Minna, EM, planerare, utnämnd , tfn -4657, e-post: Aho, Marianne, byråsekreterare (deltid), utnämnd , tfn -4171, e-post: Lindfors, Susanne, merkonom, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4909, e-post: Matini-Lindroos, Houda, byråsekreterare, utnämnd , tfn 4799, e-post:

12 4 INFORMATION Kosmorama, Domkyrkotorget 3, Åbo, fax (02) Achrén, Ulla, EM, informationschef, utnämnd , tfn -4124, , e-post: (tjänsteledig till ) Eriksson, Thurid, PM, vikarierande informationschef, tfn -4124, e-post: Ingman, Janet, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4904, e-post: Nybacka-Willner, Margareta, FM, forskningsombud, utnämnd , tfn -4179, Träffas enligt överenskommelse. e-post: Besöksadress: Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3, Åbo. Vuorijoki, Jari, JL, juridisk rådgivare, utnämnd , tfn 3437, , e-post: Träffas enligt överenskommelse. Juhala, Pentti, FK, innovationsombudsman/uppfinningsstiftelsen, utnämnd , tfn Besöksadress: Landshövdingens magasin, Henriksgatan 10, Åbo. (pensioneras ) Kangasaho, Mauno, innovationsombudsman/uppfinningsstiftelsen, utnämnd , tfn -2267, e-post: Besöksadress: Landshövdingens magasin, Henriksgatan 10, Åbo. Redaktion Karlsson, Michael, PM, redaktör, anställd , tfn -4715, e-post: Sandström, Peter, PK, chefredaktör, anställd , e-post: Webbredaktion Roimola, Ben, FM, informationssekreterare, utnämnd , tfn -3229, e-post: Niskanen, Rolf, webbredaktör, utnämnd , tfn 3448, e-post: Alumni/ Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. Ollas, Ingela, FM, ombudsman, utnämnd , tfn 4803, e-post: PERSONALÄRENDEN Vainio, Margita, PM, byråchef, utnämnd , tfn 4102, e-post: Häkkilä, Tiina, DK, högskolesekreterare, utnämnd , tfn -4178, e-post: Niininen, Solveig, merkonom, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4110, e-post: Qvarnström, Benita, merkonom, registrator, utnämnd , tfn -4106, e-post: (måndag-onsdag)

13 5 Nyby, Anna-Stina, FM, amanuens, utnämnd , tfn 4965, e-post: Eriksson, John, EM, personalsekreterare, utnämnd , tfn -4109, e-post: Arbetarskydd Lassus, John, ingenjör, arbetarskyddschef, utnämnd , tfn el , , e-post: Löner Holmberg, Märta, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , tfn -4714, e-post: Nordling, Anneli, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4107, e-post: Grentzelius, Käthe, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4120, e-post: Lund, Daniela, tradenom, utnämnd , tfn -4916, e-post: ÅA-motion Biskopsgatan 10, Domus. Myrberg, Carl, PM, idrottsinstruktör, utnämnd Träffas i regel månd.-fred. kl , tfn -4654, e-post: Massage Tammi, Markku, tfn -4963, utnämnd , e-post: Tidsbeställning via telefonväxeln, tfn -9. Träffas i Axelia, III vån. rum 379. PLANERING Sandell, Bengt, FM, planeringschef, utnämnd , tfn -4166, , e-post: Koivumäki, Aila, byggnadsarkitekt, planeringssekreterare, utnämnd , tfn -4688, , e-post: Nurmela, Solveig, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , tfn -4700, e-post: Telefonväxeln, tfn 9 Ramstedt, Maj-Britt, telefonoperatör, utnämnd , e-post: Lindblad, Mary-Ann, telefonoperatör, utnämnd , e-post: Ljungberg, Solveig, telefonoperatör, utnämnd , e-post: Telefonväxeln (02) (i Domus) är öppen månd.-fred , lörd. stängd, e-post: eller

14 6 STUDIEÄRENDEN Tavastgatan 13, fax (02) , e-post: Nikula, Johan, FL, byråchef, utnämnd , tfn -4741, e-post: Studentbetjäning Kurtén, Harriet, FM, ledande studiekoordinator, utnämnd , tfn -4113, e-post: Palmu, Reidun, merkant, studiesekreterare, utnämnd , tfn -4174, e-post: Shariatmadari, Regina, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4169, e-post: Westerlund, Sanna, studierådgivare (MinPlan), anställd , tfn -3478, e-post: Internationella enheten Klåvus, Harriet, FM, ledande koordinator, utnämnd , tfn -4510, e-post: Nylund, Monica, PM, koordinator, utnämnd , tfn e-post: Gardberg, Gurli-Maria, PM, koordinator, utnämnd , tfn -4891, e-post: Abrahamsson, Annikki, internationell sekreterare, utnämnd , tfn -4836, e-post: Studiestöd Häkkilä, Tiina, DK, studiestödssekreterare, utnämnd , tfn -4178, e-post: Ringvall, Sabina, PM, studiestödssekreterare, utnämnd , tfn -4518, e-post: Arbetsforum Henriksgatan 1 b, fax (02) Eriksson, Thurid, PM, ledande koordinator, utnämnd Tjänstledig fram till Kraufvelin, Jan, PM, vik. ledande koordinator, utnämnd , tfn -4961, e-post: Gambier, Sara, EM, koordinator, utnämnd Tjänstledig fram till Lamberg, Pia, FM, vik. koordinator, utnämnd , tfn -4116, e-post: Lärcentret Fabriksgatan 2, fax (02) , e-post: Forslund, Tove, EM, lärcenterchef, utnämnd , tfn -4685, e-post: Hedenborg, Johanna, FM, studierådgivare, utnämnd , tfn -4793, e-post

15 7 Studiechefer och övriga studierådgivare Se under respektive fakultet. TEKNISK SERVICE Tavastgatan 13, Åbo. Moberg, Jan, expeditionschef (FÄ), utnämnd , tfn 4104, , e-post: Ståhlberg, Dick, äldre expeditionsmästare (FÄ), utnämnd , tfn , e-post: Johansson, Mikael, överexpeditionsmästare (FÄ), utnämnd , tfn , e-post: Tallskog, Kurt, äldre expeditionsmästare (Hanken), utnämnd , tfn 4306, , e-post: Andersson, Rikard, expeditionsmästare (Axelia), utnämnd , tfn 4414, , e-post: Nordfors, Thord, expeditionsmästare (FÄ), utnämnd , tfn , e-post: Nyström, Thord, merkonom, expeditionsmästare (Biblioteket), utnämnd , tfn 4191, , e-post: Lindholm, Kaj, expeditionsmästare (Gadolinia), utnämnd , tfn 4277, , e-post: Jahnsson, Susann, merkonom, byråsekreterare (FÄ), utnämnd , tfn -4504, , e-post: Lindholm, Petra, merkonom, byråsekreterare (FÄ) utnämnd , tfn -3286, , e-post: Ståhl, Boris, serviceman, utnämnd , tfn 3241, , e-post: Ståhl, Dmitri, serviceman, anställd till , tfn , e-post: Akademins gästhem Domus och forskarbostäder GÄSTHEMMET DOMUS ABOENSIS Biskopsgatan 10, Åbo. Bokning av rum sker via värdinnan Maja Sundberg, tfn -4130, e-post: Anträffbar säkrast månd.-fred och ÅBO AKADEMIS TRYCKERI Akademigatan 1, Åbo, tfn Öppet 8:15-16:00 Föreståndare Bergman, Christer, direktör, utnämnd , tfn -4128, , e-post:

16 8 Personal Aaltonen, Leena, offsettryckning, anställd , tfn Appel, Riitta, offsettryckning, anställd , tfn Asikainen, Sirpa, prepress, utnämnd , tfn Engblom, Ing-May, inbindning och efterarbete, kundtjänst och kopiering, anställd , tfn Holmberg, Jan-Olav, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , tfn -3252, , e-post: Iho, Kristiina, prepress, anställd , tfn Rücker, Riitta, efterarbete, utnämnd , tfn -4300, e-post: Silfversten, Nancy, kundtjänst och kopiering, utnämnd , tfn Suojanen, Liisa, inbindning och efterarbete, anställd , tfn Torikka, Tiina, offsettryckning, anställd , tfn Lindström, Sari, IT-planerare, tfn-4772, ÅBO AKADEMIS ARBETSHÄLSOVÅRD Hälsovårdsservicen för personalen vid Åbo Akademi handhas av Medivire Työterveyspalvelut OY, Turku DataCity. Adress: Lemminkäinengatan B, Åbo (DataCity, 4 vån.), tfn Tidsbeställning till läkare och arbetshälsovårdare kan göras månd-tors mellan kl , fre Mottagningstider för hälsovårdare och läkare: 1. månd-torsd. kl fredag kl Läkare Arimaa-Elo, Kristiina, tfn Telefontid Forssell, Margit, tfn (betjänar företrädesvis ÅA). Telefontid Laamanen, Kari tfn , Telefontid Rantalainen, Marja, tfn Telefontid Rauhaniemi, Jyrki, tfn Arbetshälsovårdare Koskinen, Anneli, tfn Peltoniemi, Marjatta, tfn Saarela, Annica, tfn (betjänar företrädesvis ÅA) Laajala, Anne-Maria, tfn Tuovila, Tarja, tfn Kansli/Tidsbeställning Korkatsu-Lehmonen, Tuula, tfn 2350 (kortval) eller Lehikoinen, Jaana, tfn (kortval) eller Laboratoriet Kärkkäinen, Maarit, tfn

17 9 Psykolog Rossi, Ulla-Maija, tfn Fysioterapeut Järvelä, Simo, tfn SÄRSKILDA NÄMNDER OCH KOMMISSIONER Arbetarskyddschef och fullmäktige: Lassus, John, drifting., TkF, arbetarskyddschef Pennanen, Päivi, lab.mäst., org.kemi, arbetarskyddsfullmäktig Lax, Per-Eric, bibl., Axelia, I vicefullmäktig Grönblom, Sonja, forskare, nat.ekon., II vicefullmäktig Arbetarskyddskommissionen ( ): O r d i n a r i e S u p p l e a n t e r Häkkilä, Tiina, (ordf.) Söderholm, Kristina Holmberg, Anne Engblom, Tina Gustafsson, Sten Lindfelt, Mikael Huvila, Matti Flück, Jan-Eric Thomasfolk, Ann-Charlotte Lax, Per-Eric Moberg, Jan Johansson, Mikael Grönblom, Sonja Nielsen, Ole Rud Pennanen, Päivi Nordqvist, Roger Vainio, Margita Sandell, Bengt Wikman, Carl-Johan Steinby, Krister Suksi, Markku Kurtén, Tage Lassus, John, (viceordf.) Broo, Roger Karlsson, Ole (sekr.) Åbo Akademi i Vasa Arbetarskyddsfullmäktige och vicefullmäktige: Teirfolk, Christina, 1:a arbetarskyddsfullmäktig Lindberg, Annika, 1:a vicefullmäktig Bergholm, Börje, 2:a vicefullmäktig Ahlmark, Kaj-Ove, arbetarskyddsfullmäktig Mitts, Ben-Erik, 1:a vicefullmäktig Finne, Alf, 2:a vicefullmäktig Arbetarskyddskommissionen i Vasa: O r d i n a r i e Björkqvist, Kaj, (SVF, ordf.) Bäckman, Timo (Arb.givare) Levander, Stefan (Arb.skyddschef) Hanhikoski, Satu (BI) Magnusson, Gunnar (VÖS) S u p p l e a n t e r Jakobsson, Gunborg (SVF) Stenkull, Majlis (Arb.givare) Westermark, Camilla (Förvaltn.) Anderssén, Thomas (BI) Vestergren, Lilian (VÖS)

18 10 Linnanmäki, Karin (PF) Teirfolk, Christina (FC) Wahlman, Susanne (sekr.) Björk, Göran (PF) Finne, Alf (VÖS) Granstedt-Ketola, Kristina (FC) Arbetsskyddschef: Levander, Stefan Arbetarskyddsombud: Träskelin, Elsbeth Skyddsombud i fastigheterna O r d i n a r i e S u p p l e a n t Agricola NN Arken Arja Lehtonen Benita Blomqvist Pekka Tenhonen John Hackman Anne Holmberg ASA Matti Huvila Jan-Eric Flück Axelia Päivi Pennanen Carl-Johan Wikman BioCity Esa Nummelin Jussi Meriluoto ICT-huset Christel Engblom NN Domus Maja Sundberg NN Domvillan Benita Asikainen Solveig Bystedt Frugård o Blåkulla NN FÄ-huset Ole Karlsson Kristina Söderholm Gadolinia Stefan Willför Christina Luojola Geologicum Juha Kauhanen Jan-Olav Holmberg Gripen Tiina Häkkilä Mikael Johansson Hanken Hans-Erik Krokfors Christina Ståhlberg Hus Lindman Marina Hamberg Johannes Brusila Kemicum Jan-Olav Holmberg Juha Kauhanen Kosmorama Tiina Häkkilä Reuterska huset Britt-Maj Brandt Christina Ståhlberg Sibeliusmuseum Johannes Brusila Marina Hamberg Teologicum Pekka Lindqvist NN Teologiska annexet NN Pekka Lindqvist ÅAB Christina Ståhlberg Britt-Maj Brandt Å-huset Solveig Bystedt Benita Asikainen Arkivnämnden (under tiden ): prof. Carl Ehlers (ordf.), arkivarie Anne Gustafsson (sekr.), över insp. Veli-Matti Pussinen, bibl. Berit Öhman (suppl. byråchef Christina Flemming), amanues Inger Jakobsson-Wärn (suppl. amanuens Lena Marander-Eklund), biblioteksamanuens Martin Ellfolk (suppl. biblioteksamanuens Tommy Lahtinen), prof. Anna-Maria Åström (suppl. prof. Nils Erik Villstrand) samt intendent Kasper Westerlund (suppl. intendent Thomas Wilman). Examensnämnden (under tiden ): prof. Göran Djupsund (ordf.) (suppl. prof. Ulrica Wolf-Knuts), doktorand Annika Meinander (doktorass. Jan Weegar), stud. Tiina Alanko (stud. Anna Sundelin)

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo: PROTOKOLL 3.2.2005 kl. 13.15-17.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

DC rapport. DC rapport

DC rapport. DC rapport rapprter från datacentralen vid åb akademi DC rapprt DC rapprt 10.8 2012 Datacentralen, Åb Akademis IT-verksamhet Årsrapprt 2011 54 stig-gran.lindqvist@ab.fi Ansvarig utgivare: Stig-Göran Lindqvist Innehållsförteckning

Läs mer

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än det äldsta. Då han dessutom gifte sig rätt sent, först

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN Åbo Akademis styrelse SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN 15.11.2001 kl. 13.15- Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Antagande av en vuxenutbildningsstrategi för

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 5 Kvalitetsledningssystemet vid högskolan 5 Styrelsen

Läs mer

Hur mäta effektivitet?

Hur mäta effektivitet? från Åbo Akademi Nr 12 15.9.2006 Hur mäta effektivitet? Nytt forskningsprojekt i samarbete med den marina industrin Professor Kim Wikström (t.v.) och forskare Thomas Westerholm ser projektet M-Net som

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010

Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010 Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010 På Kåren har under årtiondes lopp arrangerats tusentals fester, konserter och andra tillställningar. Glada minnen har format Kårens rykte som ett legendariskt

Läs mer

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant Släkterna Thors från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant samt Grägg (Smeds) såsom den utgått från Matts Johansson Grägg (Smeds) och hans hustru

Läs mer

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 1 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer

Kan vi skilja på politik och person?

Kan vi skilja på politik och person? MfÅA 23.4.2010 www.abo.fi/meddelanden NR 07 VAD KAN FILM LÄRA OSS OM RELIGION I DAG? TD Sofia Sjö bedriver forskning inom religionsvetenskap, hon undersöker hur religiositet uttrycks i nordisk film. FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Inledning Högskolan på Åland 2003 2010 3 Verksamhetens mål 5 Forskning 6 Kvalitetsutveckling 10 Organisation Styrelsen 11 Studerandekåren

Läs mer

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Personalärenden Lärcentret i Åbo Lärocenter Tritonia 3.11.26 Innehållsförteckning 2 1. Introduktion...3

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling

Missbruks- och beroendevård i utveckling PROGRAM Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14,

Läs mer

ljisll'iklell s sl Jll'el sel'

ljisll'iklell s sl Jll'el sel' ljisll'iklell s sl Jll'el sel' H e l siily/o/'.~ (}Ylllllus l ikdisl)'ikl: ordf. Birgit t a P ennanen, v.ol'd f. ~l on i c a Björl

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 4 Forskning vid fakulteten 4 Kvalitetsutveckling

Läs mer

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund Lag Resultaten Herrseniorer 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund 12805 2 26 Jämtland-Härjedalen Svegs SFK Hans Erlingsson Magnus Eriksson Johan

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 TRITONIA BILAGA 1 Direktionen 23.5.2007 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 Innehåll: 1 Allmän översikt 2 Bibliotekstjänster Kundservice Litteraturservice Utbildning i informationskompetens och informationssökning

Läs mer

förlagsfolket bokbranschens löner

förlagsfolket bokbranschens löner Saknas du i tabellen? Årets löneliga bygger på uppgifter från ett urval på drygt 670 personer i bokbranschen. I tidningen visar vi ett urval av dessa. Hela listan finner du i denna pdf på svb.se. Här hittar

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi EN FRÅGA FÅR SVAR Westermarck-centrum Sociobiologen och professor emeritius Stephen K. Sanderson

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Inledning Bakgrund 4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 Verksamhetens mål 6 Forskning 6 Kvalitetsutveckling

Läs mer

innehåll verksamhetsberättelse 2003

innehåll verksamhetsberättelse 2003 innehåll verksamhetsberättelse 2003 1. Bakgrund...3 Året i sammandrag Rektors översikt...4 Verksamhetens målsättning...6 Forskning och utveckling...7 2. Organisation...8 Studerandekår...8 Styrelsen...9

Läs mer

OSTPRICKEN. SÄLLSAMMA Nämdö LÄR DIG snickra och plasta. UPPTÄCK skärgården nu. MALMA KVARN seglarlägren 2014. Nummer 4 2013

OSTPRICKEN. SÄLLSAMMA Nämdö LÄR DIG snickra och plasta. UPPTÄCK skärgården nu. MALMA KVARN seglarlägren 2014. Nummer 4 2013 OSTPRICKEN Nummer 4 2013 SÄLLSAMMA Nämdö LÄR DIG snickra och plasta UPPTÄCK skärgården nu MALMA KVARN seglarlägren 2014 EN TIDNING FÖR DIG I SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS OSTPRICKEN Nr 4 2013

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag 12 april på Norsjön Klasser Herr 1001 Borlänge SFK Jonas Gustafsson Dalarna Patrik Liss Berndt Berggren Dan Ersbjörs 1002 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna Jan Rönnbäck

Läs mer

Britt Rosenberg nybliven pensionär

Britt Rosenberg nybliven pensionär MULLskönt 2004-2005 1 ur ordboken: mull`ra verb ~de ~t Ordled: mullr-ar Subst.: mullrande; muller ge ifrån sig dovt dundrande ljud { bullra}: åskan ~de i fjärran Hist.: sedan 1727; ljudhärmande; jfr sv.

Läs mer