ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2006-2007"

Transkript

1 ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

2 Utgivare: Förvaltningsämbetet Redigering: Joakim Storrank Editering: Kristiina Iho och Sirpa Asikainen ÅBO AKADEMI Domkyrkotorget Åbo tfn *(02) fax (02) e-post: Meddelanden om rättelser kan göras per tfn (02) eller per e-post ISSN Åbo Akademis tryckeri Åbo 2006

3 SNABBREGISTER HUMANISTISKA FAKULTETEN MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN EKONOMISK-STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN TEKNISKA FAKULTETEN TEOLOGISKA FAKULTETEN PEDAGOGISKA FAKULTETEN SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

4 2 INNEHÅLL Åbo Akademis förvaltning Kansler Styrelse Rektor Förvaltningsämbetet Ekonomi Information Personalärenden Planering Studieärenden Teknisk service Gästhemmet Domus Aboensis Åbo Akademis tryckeri Åbo Akademis arbetshälsovård Särskilda nämnder och kommissioner Fackföreningarna vid Åbo Akademi Humanistiska fakulteten Allmän historia British studies Engelska språket och litteraturen Etnologi/Nordisk etnologi Filosofi Finska språket med litteraturen Folkloristik/Nordisk folkloristik Franska/Romansk filologi Historia Interkulturell kommunikation Kultur- och socialantropologi Konstvetenskap Latin Litteraturvetenskap Livsåskådningskunskap Logopedi Institutet för medeltidsstudier vid Åbo Akademi Museologi Musikvetenskap Nordiska språk Pedagogik Polska Psykologi Religionsvetenskap

5 Ryska språket och litteraturen Polska språket och litteraturen Skärgårdskunskap Språkteknologi Svenska språket Turism Tyska/Germansk filologi Tyska studier Övrig undervisning Musik, kör och orkesterverksamhet Turism Tyska studier Särskilda institut och centra British Studies Centre Institutet för folklivsforskning Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Biokemi Farmaceututbildningen Biologi Husö biologiska station Laboratoriet för akvatisk patobiologi Biologiska samlingarna Biovetenskap Fysik Geologi och mineralogi Kemi Analytisk kemi Fysikalisk kemi Kvantkemi och molekylär spektrometri Oorganisk kemi Organisk kemi Matematik Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga ämnen Informationsförvaltning Kvinnovetenskap Offentlig förvaltning Sociologi Statskunskap Företagsekonomiska ämnen Företagets organisation och ledning Internationell marknadsföring Redovisning Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia Rättsvetenskapliga ämnena Handelsrätt

6 4 Offentlig rätt - folkrätt Privaträtt Nationalekonomi och statistik Nationalekonomi Statistik Institutet för mänskliga rättigheter Institutet för sjö- och handelsrätt Tekniska fakulteten Kemisk-tekniska avdelningen (KT-avdelningen) Analytisk kemi Centret för processanalytisk kemi och sensorteknologi (ProSens) Anläggnings- och apparatteknik Elektronik Främmande språk Fysik Fysikalisk kemi Industriell ekonomi Kemisk träförädlingsteknik Matematik Muntlig och skriftlig förmåga i finska/svenska Oorganisk kemi Organisk kemi Pappersförädling Reglerteknik Teknisk kemi och kemisk reaktionsteknik Teknisk polymerkemi Trä- och papperskemi Värmeteknik Service-enheten Processkemiska forskningscentret (PCC) Graduate School in Chemical Engineering, GSCE Nordic Graduate School of Biofuel Science and Technology Avdelningen för informationsteknologi (IT-avdelningen) Datateknik Informationsbehandling Informationssystem Teologiska fakulteten De teologiska ämnena Religionsvetenskap Gammaltestamentlig exegetik med judaistik Nytestamentlig exegetik Kyrkohistoria Dogmatik Teologisk etik med religionsfilosofi Praktisk teologi Teologiska fakultetens bibliotek

7 Åbo Akademi, Vasa Förvaltningsämbetet Pedagogiska fakulteten Barnpedagogik Matematikens, naturvetenskapernas och idrottens didaktik Språk och kulturvetenskapernas didaktik Pedagogik Vasa övningsskola Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Fakultetens ämnen Demografi med statistik Landsbygdsforskning Nationalekonomi Offentlig förvaltning Socialpolitik Statskunskap med masskommunikation Ungdomsvetenskap Utvecklingspsykologi Vårdvetenskap Institutet för finlandssvensk samhällsforskning Tvärvetenskapliga och övriga studiehelheter Master s programmes, Magisterprogram Forskarskolor Fristående institutioner / Åbo Bioteknikcentrum Datacentralen Fortbildningscentralen Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi Nationella PET-Centret, Acceleratorlaboratoriet Centret för Språk och Kommunikation Åbo Akademis bibliotek TUCS (Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum) Fristående institutioner / Vasa Fortbildningscentralen Centret för Språk och Kommunikation Mediacity Vasa vetenskapliga bibliotek och lärocenter, Tritonia

8 6 Museer och samlingar Biologiska samlingarna Ett hem Geologisk-mineralogiska samlingarna Mynt- och medaljsamlingen Sibeliusmuseum Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Stiftelsen för Åbo Akademi Stiftelsens för Åbo Akademi delegation Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse Stiftelsens för Åbo Akademi kansli Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut Åbo Akademis förlag Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning - Steinerbiblioteket Duplettavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek Anvisningar för studerande Emeritae, emeriti och pensionerade Namnförteckning Kartor över Akademins utrymmen Åbo Vasa

9 1 Åbo Akademis förvaltning Åbo Akademi är sedan den 1 augusti 1981 ett statligt universitet. Om dess förvaltning bestäms i Universitetslagen och -förordningen av år Enligt denna förordning handhas akademins förvaltning av kansler, styrelsen, rektor, förvaltningsämbetet, fakultetsråden, institutionsråden och direktionerna samt fakulteternas dekaner och institutionsföreståndarna. KANSLER Taxell, Christoffer, JK, PD h.c., minister. Utnämnd för tiden Kansler är ordförande för delegationen för samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Träffas på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse, tfn -4380, e-post: Kanslerssekreterare Nygård, Kenneth, JL, förordnad Träffas enligt överenskommelse, tfn -4380, e-post: Delegationen för samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen ( ): kansler Taxell, Christoffer (ordf.), FD Lojander-Visapää, Catharina (sekr. Utnämnd ). Helsingfors universitet: prorektor Wilhelmsson, Thomas, rektor Hägglund, Henrik, professor Sumelius, John, stud. Kåll, Ida. Svenska handelshögskolan: rektor Stenius, Marianne, förv.dir. Lindroos, Mauno, prorektor Knif, Johan, stud. Backlund, Lotta. Åbo Akademi: professor Björkstrand, Gustav, kansliråd Broo, Roger, professor Anckar, Olle, stud. Valtonen, Fia. Åbo Akademi i Vasa: rektor Hansén, Sven-Erik, professor Hurme, Helena, direktör Bäckman, Timo, stud. Wikström, Jesper. Tekniska högskolan: rektor Pursula, Matti, professor Lund, Peter. Sibeliusakademin: rektor Djupsjöbacka, Gustav, timlär. Karlsson, Lars. Konstindustriella högskolan: rektor Sotamaa, Yrjö, professor Weckman, Jan Kenneth. Teaterhögskolan: professor Söderblom, Erik, lektor Sevelius, Harriet.

10 2 STYRELSE ( ) Ordinarie medlemmar Mattinen, Jorma, professor, rektor Hansén, Sven-Erik, professor, prorektor Djupsund, Göran, professor Honka, Hannu, professor Salmi, Tapio, professor Burman, Lars, lektor Engblom, Tina, utbildningschef Grönlund, Kimmo, forskningschef Gyllenberg, Robert, överingenjör Eklund, Sara, stud. Lindberg, Minna, stud. Moliis-Mellberg, Henrika, stud. Pada, Andreas, stud. suppleanter Villstrand, Nils Erik, professor Willner, Johan, professor Högnäs, Göran, professor Granfors, Ulla, rektor Costiander-Huldén, Eva, bibliotekarie Meinander, Annika, doktorand Mäki-Arvela, Päivi, akademilektor Carlsson, Frida, stud. Portin, Fredrik, stud. Pirttimaa, Anniina, stud. Forssten, Johan, stud. Externa Kantola, Birgitta, vicehäradshövding Andersson, Örjan, docent Som styrelsens sekreterare fungerar avdelningssekreterare Ann-Marie Ringwall-Moberg. Styrelsen sammanträder under hösten 21.9, 19.10, 16.11, 20.12, 8.2, 8.3, 19.4, 24.5, 14.6 REKTOR Mattinen, Jorma, professor, vald för tiden , tfn -4100, Träffas i tjänsteärenden på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse per tfn -4105, e-post: Rektors sekreterare Ringwall-Moberg, Ann-Marie, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , rektorssekreterare fr.o.m , tfn 4105, , e-post: Prorektor Wolf-Knuts, Ulrika, professor, förste prorektor, vald för tiden Träffas i egenskap av prorektor i tjänsteärenden på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse per tfn -4342, e-post: Hansén, Sven-Erik, professor, rektor för Åbo Akademi i Vasa, andre prorektor, vald för tiden , tfn (06) , e-post: Saxén, Henrik, professor, tredje prorektor, vald för tiden Träffas i egenskap av prorektor i tjänsteärenden på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse per tfn -4442,

11 3 FÖRVALTNINGSÄMBETET Domkyrkotorget 3, Åbo. Öppet månd.-fred och (Handlingar emottages under de tider som tillämpas i statens ämbetsverk.) Förvaltningsdirektör Broo, Roger, PM, kansliråd, utnämnd , tfn -4101, , e-post: Förvaltningsdirektörens sekreterare Qvarnström, Benita, merkonom, tfn -4106, e-post: (måndag-onsdag) Ringwall-Moberg, Ann-Marie, merkonom, tfn -4105, e-post Kvalitetsutveckling Karlsson, Ole, PM, kvalitetskoordinator, utnämnd , tfn -4168, Nybond, Lena, FM, projektplanerare, utnämnd , tfn Centralarkivet Gustafsson, Anne, FM, utnämnd , tfn 4185, e-post: EKONOMI e-post: Lindberg, Gun-Britt, PM, byråchef, utnämnd , tfn -4121, , e-post: Dahlström, Mona, EM, kamrer, utnämnd , tfn -3232, e-post: Lassus, Malena, DE, kamrer, utnämnd , tfn -4172, e-post: Sjöholm, Inger, merkonom, biträdande kamrer (deltid), utnämnd , tfn -4103, e-post: Rosenberg, Joakim, tradenom, bokförare, utnämnd , tfn -3254, e-post: Söderholm, Kristina, ekonomiplanerare, utnämnd , tfn -4812, e-post: Puolitaipale, Minna, EM, planerare, utnämnd , tfn -4657, e-post: Aho, Marianne, byråsekreterare (deltid), utnämnd , tfn -4171, e-post: Lindfors, Susanne, merkonom, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4909, e-post: Matini-Lindroos, Houda, byråsekreterare, utnämnd , tfn 4799, e-post:

12 4 INFORMATION Kosmorama, Domkyrkotorget 3, Åbo, fax (02) Achrén, Ulla, EM, informationschef, utnämnd , tfn -4124, , e-post: (tjänsteledig till ) Eriksson, Thurid, PM, vikarierande informationschef, tfn -4124, e-post: Ingman, Janet, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4904, e-post: Nybacka-Willner, Margareta, FM, forskningsombud, utnämnd , tfn -4179, Träffas enligt överenskommelse. e-post: Besöksadress: Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3, Åbo. Vuorijoki, Jari, JL, juridisk rådgivare, utnämnd , tfn 3437, , e-post: Träffas enligt överenskommelse. Juhala, Pentti, FK, innovationsombudsman/uppfinningsstiftelsen, utnämnd , tfn Besöksadress: Landshövdingens magasin, Henriksgatan 10, Åbo. (pensioneras ) Kangasaho, Mauno, innovationsombudsman/uppfinningsstiftelsen, utnämnd , tfn -2267, e-post: Besöksadress: Landshövdingens magasin, Henriksgatan 10, Åbo. Redaktion Karlsson, Michael, PM, redaktör, anställd , tfn -4715, e-post: Sandström, Peter, PK, chefredaktör, anställd , e-post: Webbredaktion Roimola, Ben, FM, informationssekreterare, utnämnd , tfn -3229, e-post: Niskanen, Rolf, webbredaktör, utnämnd , tfn 3448, e-post: Alumni/ Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. Ollas, Ingela, FM, ombudsman, utnämnd , tfn 4803, e-post: PERSONALÄRENDEN Vainio, Margita, PM, byråchef, utnämnd , tfn 4102, e-post: Häkkilä, Tiina, DK, högskolesekreterare, utnämnd , tfn -4178, e-post: Niininen, Solveig, merkonom, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4110, e-post: Qvarnström, Benita, merkonom, registrator, utnämnd , tfn -4106, e-post: (måndag-onsdag)

13 5 Nyby, Anna-Stina, FM, amanuens, utnämnd , tfn 4965, e-post: Eriksson, John, EM, personalsekreterare, utnämnd , tfn -4109, e-post: Arbetarskydd Lassus, John, ingenjör, arbetarskyddschef, utnämnd , tfn el , , e-post: Löner Holmberg, Märta, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , tfn -4714, e-post: Nordling, Anneli, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4107, e-post: Grentzelius, Käthe, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4120, e-post: Lund, Daniela, tradenom, utnämnd , tfn -4916, e-post: ÅA-motion Biskopsgatan 10, Domus. Myrberg, Carl, PM, idrottsinstruktör, utnämnd Träffas i regel månd.-fred. kl , tfn -4654, e-post: Massage Tammi, Markku, tfn -4963, utnämnd , e-post: Tidsbeställning via telefonväxeln, tfn -9. Träffas i Axelia, III vån. rum 379. PLANERING Sandell, Bengt, FM, planeringschef, utnämnd , tfn -4166, , e-post: Koivumäki, Aila, byggnadsarkitekt, planeringssekreterare, utnämnd , tfn -4688, , e-post: Nurmela, Solveig, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , tfn -4700, e-post: Telefonväxeln, tfn 9 Ramstedt, Maj-Britt, telefonoperatör, utnämnd , e-post: Lindblad, Mary-Ann, telefonoperatör, utnämnd , e-post: Ljungberg, Solveig, telefonoperatör, utnämnd , e-post: Telefonväxeln (02) (i Domus) är öppen månd.-fred , lörd. stängd, e-post: eller

14 6 STUDIEÄRENDEN Tavastgatan 13, fax (02) , e-post: Nikula, Johan, FL, byråchef, utnämnd , tfn -4741, e-post: Studentbetjäning Kurtén, Harriet, FM, ledande studiekoordinator, utnämnd , tfn -4113, e-post: Palmu, Reidun, merkant, studiesekreterare, utnämnd , tfn -4174, e-post: Shariatmadari, Regina, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4169, e-post: Westerlund, Sanna, studierådgivare (MinPlan), anställd , tfn -3478, e-post: Internationella enheten Klåvus, Harriet, FM, ledande koordinator, utnämnd , tfn -4510, e-post: Nylund, Monica, PM, koordinator, utnämnd , tfn e-post: Gardberg, Gurli-Maria, PM, koordinator, utnämnd , tfn -4891, e-post: Abrahamsson, Annikki, internationell sekreterare, utnämnd , tfn -4836, e-post: Studiestöd Häkkilä, Tiina, DK, studiestödssekreterare, utnämnd , tfn -4178, e-post: Ringvall, Sabina, PM, studiestödssekreterare, utnämnd , tfn -4518, e-post: Arbetsforum Henriksgatan 1 b, fax (02) Eriksson, Thurid, PM, ledande koordinator, utnämnd Tjänstledig fram till Kraufvelin, Jan, PM, vik. ledande koordinator, utnämnd , tfn -4961, e-post: Gambier, Sara, EM, koordinator, utnämnd Tjänstledig fram till Lamberg, Pia, FM, vik. koordinator, utnämnd , tfn -4116, e-post: Lärcentret Fabriksgatan 2, fax (02) , e-post: Forslund, Tove, EM, lärcenterchef, utnämnd , tfn -4685, e-post: Hedenborg, Johanna, FM, studierådgivare, utnämnd , tfn -4793, e-post

15 7 Studiechefer och övriga studierådgivare Se under respektive fakultet. TEKNISK SERVICE Tavastgatan 13, Åbo. Moberg, Jan, expeditionschef (FÄ), utnämnd , tfn 4104, , e-post: Ståhlberg, Dick, äldre expeditionsmästare (FÄ), utnämnd , tfn , e-post: Johansson, Mikael, överexpeditionsmästare (FÄ), utnämnd , tfn , e-post: Tallskog, Kurt, äldre expeditionsmästare (Hanken), utnämnd , tfn 4306, , e-post: Andersson, Rikard, expeditionsmästare (Axelia), utnämnd , tfn 4414, , e-post: Nordfors, Thord, expeditionsmästare (FÄ), utnämnd , tfn , e-post: Nyström, Thord, merkonom, expeditionsmästare (Biblioteket), utnämnd , tfn 4191, , e-post: Lindholm, Kaj, expeditionsmästare (Gadolinia), utnämnd , tfn 4277, , e-post: Jahnsson, Susann, merkonom, byråsekreterare (FÄ), utnämnd , tfn -4504, , e-post: Lindholm, Petra, merkonom, byråsekreterare (FÄ) utnämnd , tfn -3286, , e-post: Ståhl, Boris, serviceman, utnämnd , tfn 3241, , e-post: Ståhl, Dmitri, serviceman, anställd till , tfn , e-post: Akademins gästhem Domus och forskarbostäder GÄSTHEMMET DOMUS ABOENSIS Biskopsgatan 10, Åbo. Bokning av rum sker via värdinnan Maja Sundberg, tfn -4130, e-post: Anträffbar säkrast månd.-fred och ÅBO AKADEMIS TRYCKERI Akademigatan 1, Åbo, tfn Öppet 8:15-16:00 Föreståndare Bergman, Christer, direktör, utnämnd , tfn -4128, , e-post:

16 8 Personal Aaltonen, Leena, offsettryckning, anställd , tfn Appel, Riitta, offsettryckning, anställd , tfn Asikainen, Sirpa, prepress, utnämnd , tfn Engblom, Ing-May, inbindning och efterarbete, kundtjänst och kopiering, anställd , tfn Holmberg, Jan-Olav, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , tfn -3252, , e-post: Iho, Kristiina, prepress, anställd , tfn Rücker, Riitta, efterarbete, utnämnd , tfn -4300, e-post: Silfversten, Nancy, kundtjänst och kopiering, utnämnd , tfn Suojanen, Liisa, inbindning och efterarbete, anställd , tfn Torikka, Tiina, offsettryckning, anställd , tfn Lindström, Sari, IT-planerare, tfn-4772, ÅBO AKADEMIS ARBETSHÄLSOVÅRD Hälsovårdsservicen för personalen vid Åbo Akademi handhas av Medivire Työterveyspalvelut OY, Turku DataCity. Adress: Lemminkäinengatan B, Åbo (DataCity, 4 vån.), tfn Tidsbeställning till läkare och arbetshälsovårdare kan göras månd-tors mellan kl , fre Mottagningstider för hälsovårdare och läkare: 1. månd-torsd. kl fredag kl Läkare Arimaa-Elo, Kristiina, tfn Telefontid Forssell, Margit, tfn (betjänar företrädesvis ÅA). Telefontid Laamanen, Kari tfn , Telefontid Rantalainen, Marja, tfn Telefontid Rauhaniemi, Jyrki, tfn Arbetshälsovårdare Koskinen, Anneli, tfn Peltoniemi, Marjatta, tfn Saarela, Annica, tfn (betjänar företrädesvis ÅA) Laajala, Anne-Maria, tfn Tuovila, Tarja, tfn Kansli/Tidsbeställning Korkatsu-Lehmonen, Tuula, tfn 2350 (kortval) eller Lehikoinen, Jaana, tfn (kortval) eller Laboratoriet Kärkkäinen, Maarit, tfn

17 9 Psykolog Rossi, Ulla-Maija, tfn Fysioterapeut Järvelä, Simo, tfn SÄRSKILDA NÄMNDER OCH KOMMISSIONER Arbetarskyddschef och fullmäktige: Lassus, John, drifting., TkF, arbetarskyddschef Pennanen, Päivi, lab.mäst., org.kemi, arbetarskyddsfullmäktig Lax, Per-Eric, bibl., Axelia, I vicefullmäktig Grönblom, Sonja, forskare, nat.ekon., II vicefullmäktig Arbetarskyddskommissionen ( ): O r d i n a r i e S u p p l e a n t e r Häkkilä, Tiina, (ordf.) Söderholm, Kristina Holmberg, Anne Engblom, Tina Gustafsson, Sten Lindfelt, Mikael Huvila, Matti Flück, Jan-Eric Thomasfolk, Ann-Charlotte Lax, Per-Eric Moberg, Jan Johansson, Mikael Grönblom, Sonja Nielsen, Ole Rud Pennanen, Päivi Nordqvist, Roger Vainio, Margita Sandell, Bengt Wikman, Carl-Johan Steinby, Krister Suksi, Markku Kurtén, Tage Lassus, John, (viceordf.) Broo, Roger Karlsson, Ole (sekr.) Åbo Akademi i Vasa Arbetarskyddsfullmäktige och vicefullmäktige: Teirfolk, Christina, 1:a arbetarskyddsfullmäktig Lindberg, Annika, 1:a vicefullmäktig Bergholm, Börje, 2:a vicefullmäktig Ahlmark, Kaj-Ove, arbetarskyddsfullmäktig Mitts, Ben-Erik, 1:a vicefullmäktig Finne, Alf, 2:a vicefullmäktig Arbetarskyddskommissionen i Vasa: O r d i n a r i e Björkqvist, Kaj, (SVF, ordf.) Bäckman, Timo (Arb.givare) Levander, Stefan (Arb.skyddschef) Hanhikoski, Satu (BI) Magnusson, Gunnar (VÖS) S u p p l e a n t e r Jakobsson, Gunborg (SVF) Stenkull, Majlis (Arb.givare) Westermark, Camilla (Förvaltn.) Anderssén, Thomas (BI) Vestergren, Lilian (VÖS)

18 10 Linnanmäki, Karin (PF) Teirfolk, Christina (FC) Wahlman, Susanne (sekr.) Björk, Göran (PF) Finne, Alf (VÖS) Granstedt-Ketola, Kristina (FC) Arbetsskyddschef: Levander, Stefan Arbetarskyddsombud: Träskelin, Elsbeth Skyddsombud i fastigheterna O r d i n a r i e S u p p l e a n t Agricola NN Arken Arja Lehtonen Benita Blomqvist Pekka Tenhonen John Hackman Anne Holmberg ASA Matti Huvila Jan-Eric Flück Axelia Päivi Pennanen Carl-Johan Wikman BioCity Esa Nummelin Jussi Meriluoto ICT-huset Christel Engblom NN Domus Maja Sundberg NN Domvillan Benita Asikainen Solveig Bystedt Frugård o Blåkulla NN FÄ-huset Ole Karlsson Kristina Söderholm Gadolinia Stefan Willför Christina Luojola Geologicum Juha Kauhanen Jan-Olav Holmberg Gripen Tiina Häkkilä Mikael Johansson Hanken Hans-Erik Krokfors Christina Ståhlberg Hus Lindman Marina Hamberg Johannes Brusila Kemicum Jan-Olav Holmberg Juha Kauhanen Kosmorama Tiina Häkkilä Reuterska huset Britt-Maj Brandt Christina Ståhlberg Sibeliusmuseum Johannes Brusila Marina Hamberg Teologicum Pekka Lindqvist NN Teologiska annexet NN Pekka Lindqvist ÅAB Christina Ståhlberg Britt-Maj Brandt Å-huset Solveig Bystedt Benita Asikainen Arkivnämnden (under tiden ): prof. Carl Ehlers (ordf.), arkivarie Anne Gustafsson (sekr.), över insp. Veli-Matti Pussinen, bibl. Berit Öhman (suppl. byråchef Christina Flemming), amanues Inger Jakobsson-Wärn (suppl. amanuens Lena Marander-Eklund), biblioteksamanuens Martin Ellfolk (suppl. biblioteksamanuens Tommy Lahtinen), prof. Anna-Maria Åström (suppl. prof. Nils Erik Villstrand) samt intendent Kasper Westerlund (suppl. intendent Thomas Wilman). Examensnämnden (under tiden ): prof. Göran Djupsund (ordf.) (suppl. prof. Ulrica Wolf-Knuts), doktorand Annika Meinander (doktorass. Jan Weegar), stud. Tiina Alanko (stud. Anna Sundelin)

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Förvaltningsämbetet Personalärenden Domkyrkotorget 3 FI-20500 Åbo PERSONALBERÄTTELSE

Förvaltningsämbetet Personalärenden Domkyrkotorget 3 FI-20500 Åbo PERSONALBERÄTTELSE Förvaltningsämbetet Personalärenden Domkyrkotorget 3 FI-20500 Åbo PERSONALBERÄTTELSE 2010 Åbo Akademis personalberättelse 2010 Rapport nr 1/2011 Rekvirering: http://www.abo.fi/personal/publikationer/ ISSN

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

www.abo.fi/krishantering HANDBOK OM SÄKERHET Åtgärder vid olycks- och krissituationer GUIDE FÖR PERSONAL OCH STUDERANDE I ÅBO

www.abo.fi/krishantering HANDBOK OM SÄKERHET Åtgärder vid olycks- och krissituationer GUIDE FÖR PERSONAL OCH STUDERANDE I ÅBO www.abo.fi/krishantering HANDBOK OM SÄKERHET Åtgärder vid olycks- och krissituationer GUIDE FÖR PERSONAL OCH STUDERANDE I ÅBO Rikard Andersson, arbetarskyddschef Universitetsservice, 2015 Avsikten med

Läs mer

ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER

ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER ANSLAGSTAVLA Domus ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER Utgiven av Teknisk service, Förvaltningsämbetet vid Åbo Akademi 1999. Text: John Lassus ALARMNUMMER ALLMÄNT NÖDNUMMER 112 AMBULANS 112 BRANDKÅR

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN

Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN Åbo Akademis årsberättelse 2006 Åbo Akademis årsberättelse 2006 Rektors översikt...4 Förvaltning...6 Utbildning... 10 Fakulteter och fristående enheter... 14 Forskning... 16 Personal... 21 Utgivare: Förvaltningsämbetet

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

ÅBO AKADEMI UNDERVISNING I ÅBO 2007-2008

ÅBO AKADEMI UNDERVISNING I ÅBO 2007-2008 ÅBO AKADEMI UNDERVISNING I ÅBO 2007-2008 Utgivare: Förvaltningsämbetet Redigering: Egil Mattsson ÅBO AKADEMI Domkyrkotorget 3 20500 Åbo tfn *(02)215 31 fax (02) 251 7553 http://www.abo.fi e-post: registrator@abo.fi

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo: PROTOKOLL 3.2.2005 kl. 13.15-17.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

TEKNISKA FAKULTETEN. Kansli Biskopsgatan 10, Domus, 20500 Åbo, tfn (02) 2154415. Telefax (02) 215 4967. Öppet kl. 10-12 och 13-15.

TEKNISKA FAKULTETEN. Kansli Biskopsgatan 10, Domus, 20500 Åbo, tfn (02) 2154415. Telefax (02) 215 4967. Öppet kl. 10-12 och 13-15. 72 TEKNISKA FAKULTETEN Fakultetsrådet Professorskategorin professor Barbro Back, suppleant professor Pirkko Walden professor Mikko Hupa, suppleant professor Carl-Eric Wilén professor Kurt-Erik Häggblom,

Läs mer

Engelska, fristående kurser

Engelska, fristående kurser Institutionen för språkstudier /LHü Kursansvariga/Studieadministratörer vt 2015 Engelska, fristående kurser Biträdande studierektor: Berit Åström Engelska A 30 hp Johan Nordlander Emma Strömqvist Engelska

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

STUDIEVÄGLEDNING. Vad består studierna av? Undervisning. Självstudier. Nätstödda kurser. Examination

STUDIEVÄGLEDNING. Vad består studierna av? Undervisning. Självstudier. Nätstödda kurser. Examination STUDIEVÄGLEDNING Välkommen till teologiska fakulteten vid Åbo Akademi! Vi hoppas att du skall trivas med dina studier. Under introduktionsveckan vid fakulteten har du fått en mängd information och mera

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609 Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundläggande komvux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN

Läs mer

Identifiering av alkohol eller andra rusmedelsproblem

Identifiering av alkohol eller andra rusmedelsproblem Anvisningar för hantering av rusmedelsmissbruk vid Åbo Akademi De här anvisningarna har utformats som en del av arbetet med att skapa ett bra arbetsklimat för alla anställda vid ÅA. Målsättningen med dessa

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN Åbo Akademis styrelse SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDEN 15.11.2001 kl. 13.15- Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Antagande av en vuxenutbildningsstrategi för

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI 8 3. ÄMNESSTIPENDIER Ämnesstipendierna är avsedda för studerande inom något bestämt ämne vid en bestämd institution eller vid ett bestämt ämnesområde, Om studerande vid olika fakultetsområden kan komma

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Tiina Alanko, tekn.stud. Leena Hupa, lektor Johan Werkelin, akademilektor Jan Westerholm, professor Inledning

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003 Sida 1 av 10 Mötestid: Torsdagen den 9 januari 2003 kl. 13.00-16.15 Plats: Högskolan på Åland, Storagatan 9, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Kaj

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer