ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2006-2007"

Transkript

1 ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

2 Utgivare: Förvaltningsämbetet Redigering: Joakim Storrank Editering: Kristiina Iho och Sirpa Asikainen ÅBO AKADEMI Domkyrkotorget Åbo tfn *(02) fax (02) e-post: Meddelanden om rättelser kan göras per tfn (02) eller per e-post ISSN Åbo Akademis tryckeri Åbo 2006

3 SNABBREGISTER HUMANISTISKA FAKULTETEN MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN EKONOMISK-STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN TEKNISKA FAKULTETEN TEOLOGISKA FAKULTETEN PEDAGOGISKA FAKULTETEN SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

4 2 INNEHÅLL Åbo Akademis förvaltning Kansler Styrelse Rektor Förvaltningsämbetet Ekonomi Information Personalärenden Planering Studieärenden Teknisk service Gästhemmet Domus Aboensis Åbo Akademis tryckeri Åbo Akademis arbetshälsovård Särskilda nämnder och kommissioner Fackföreningarna vid Åbo Akademi Humanistiska fakulteten Allmän historia British studies Engelska språket och litteraturen Etnologi/Nordisk etnologi Filosofi Finska språket med litteraturen Folkloristik/Nordisk folkloristik Franska/Romansk filologi Historia Interkulturell kommunikation Kultur- och socialantropologi Konstvetenskap Latin Litteraturvetenskap Livsåskådningskunskap Logopedi Institutet för medeltidsstudier vid Åbo Akademi Museologi Musikvetenskap Nordiska språk Pedagogik Polska Psykologi Religionsvetenskap

5 Ryska språket och litteraturen Polska språket och litteraturen Skärgårdskunskap Språkteknologi Svenska språket Turism Tyska/Germansk filologi Tyska studier Övrig undervisning Musik, kör och orkesterverksamhet Turism Tyska studier Särskilda institut och centra British Studies Centre Institutet för folklivsforskning Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Biokemi Farmaceututbildningen Biologi Husö biologiska station Laboratoriet för akvatisk patobiologi Biologiska samlingarna Biovetenskap Fysik Geologi och mineralogi Kemi Analytisk kemi Fysikalisk kemi Kvantkemi och molekylär spektrometri Oorganisk kemi Organisk kemi Matematik Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga ämnen Informationsförvaltning Kvinnovetenskap Offentlig förvaltning Sociologi Statskunskap Företagsekonomiska ämnen Företagets organisation och ledning Internationell marknadsföring Redovisning Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia Rättsvetenskapliga ämnena Handelsrätt

6 4 Offentlig rätt - folkrätt Privaträtt Nationalekonomi och statistik Nationalekonomi Statistik Institutet för mänskliga rättigheter Institutet för sjö- och handelsrätt Tekniska fakulteten Kemisk-tekniska avdelningen (KT-avdelningen) Analytisk kemi Centret för processanalytisk kemi och sensorteknologi (ProSens) Anläggnings- och apparatteknik Elektronik Främmande språk Fysik Fysikalisk kemi Industriell ekonomi Kemisk träförädlingsteknik Matematik Muntlig och skriftlig förmåga i finska/svenska Oorganisk kemi Organisk kemi Pappersförädling Reglerteknik Teknisk kemi och kemisk reaktionsteknik Teknisk polymerkemi Trä- och papperskemi Värmeteknik Service-enheten Processkemiska forskningscentret (PCC) Graduate School in Chemical Engineering, GSCE Nordic Graduate School of Biofuel Science and Technology Avdelningen för informationsteknologi (IT-avdelningen) Datateknik Informationsbehandling Informationssystem Teologiska fakulteten De teologiska ämnena Religionsvetenskap Gammaltestamentlig exegetik med judaistik Nytestamentlig exegetik Kyrkohistoria Dogmatik Teologisk etik med religionsfilosofi Praktisk teologi Teologiska fakultetens bibliotek

7 Åbo Akademi, Vasa Förvaltningsämbetet Pedagogiska fakulteten Barnpedagogik Matematikens, naturvetenskapernas och idrottens didaktik Språk och kulturvetenskapernas didaktik Pedagogik Vasa övningsskola Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Fakultetens ämnen Demografi med statistik Landsbygdsforskning Nationalekonomi Offentlig förvaltning Socialpolitik Statskunskap med masskommunikation Ungdomsvetenskap Utvecklingspsykologi Vårdvetenskap Institutet för finlandssvensk samhällsforskning Tvärvetenskapliga och övriga studiehelheter Master s programmes, Magisterprogram Forskarskolor Fristående institutioner / Åbo Bioteknikcentrum Datacentralen Fortbildningscentralen Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi Nationella PET-Centret, Acceleratorlaboratoriet Centret för Språk och Kommunikation Åbo Akademis bibliotek TUCS (Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum) Fristående institutioner / Vasa Fortbildningscentralen Centret för Språk och Kommunikation Mediacity Vasa vetenskapliga bibliotek och lärocenter, Tritonia

8 6 Museer och samlingar Biologiska samlingarna Ett hem Geologisk-mineralogiska samlingarna Mynt- och medaljsamlingen Sibeliusmuseum Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi Stiftelsen för Åbo Akademi Stiftelsens för Åbo Akademi delegation Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse Stiftelsens för Åbo Akademi kansli Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut Åbo Akademis förlag Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning - Steinerbiblioteket Duplettavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek Anvisningar för studerande Emeritae, emeriti och pensionerade Namnförteckning Kartor över Akademins utrymmen Åbo Vasa

9 1 Åbo Akademis förvaltning Åbo Akademi är sedan den 1 augusti 1981 ett statligt universitet. Om dess förvaltning bestäms i Universitetslagen och -förordningen av år Enligt denna förordning handhas akademins förvaltning av kansler, styrelsen, rektor, förvaltningsämbetet, fakultetsråden, institutionsråden och direktionerna samt fakulteternas dekaner och institutionsföreståndarna. KANSLER Taxell, Christoffer, JK, PD h.c., minister. Utnämnd för tiden Kansler är ordförande för delegationen för samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Träffas på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse, tfn -4380, e-post: Kanslerssekreterare Nygård, Kenneth, JL, förordnad Träffas enligt överenskommelse, tfn -4380, e-post: Delegationen för samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen ( ): kansler Taxell, Christoffer (ordf.), FD Lojander-Visapää, Catharina (sekr. Utnämnd ). Helsingfors universitet: prorektor Wilhelmsson, Thomas, rektor Hägglund, Henrik, professor Sumelius, John, stud. Kåll, Ida. Svenska handelshögskolan: rektor Stenius, Marianne, förv.dir. Lindroos, Mauno, prorektor Knif, Johan, stud. Backlund, Lotta. Åbo Akademi: professor Björkstrand, Gustav, kansliråd Broo, Roger, professor Anckar, Olle, stud. Valtonen, Fia. Åbo Akademi i Vasa: rektor Hansén, Sven-Erik, professor Hurme, Helena, direktör Bäckman, Timo, stud. Wikström, Jesper. Tekniska högskolan: rektor Pursula, Matti, professor Lund, Peter. Sibeliusakademin: rektor Djupsjöbacka, Gustav, timlär. Karlsson, Lars. Konstindustriella högskolan: rektor Sotamaa, Yrjö, professor Weckman, Jan Kenneth. Teaterhögskolan: professor Söderblom, Erik, lektor Sevelius, Harriet.

10 2 STYRELSE ( ) Ordinarie medlemmar Mattinen, Jorma, professor, rektor Hansén, Sven-Erik, professor, prorektor Djupsund, Göran, professor Honka, Hannu, professor Salmi, Tapio, professor Burman, Lars, lektor Engblom, Tina, utbildningschef Grönlund, Kimmo, forskningschef Gyllenberg, Robert, överingenjör Eklund, Sara, stud. Lindberg, Minna, stud. Moliis-Mellberg, Henrika, stud. Pada, Andreas, stud. suppleanter Villstrand, Nils Erik, professor Willner, Johan, professor Högnäs, Göran, professor Granfors, Ulla, rektor Costiander-Huldén, Eva, bibliotekarie Meinander, Annika, doktorand Mäki-Arvela, Päivi, akademilektor Carlsson, Frida, stud. Portin, Fredrik, stud. Pirttimaa, Anniina, stud. Forssten, Johan, stud. Externa Kantola, Birgitta, vicehäradshövding Andersson, Örjan, docent Som styrelsens sekreterare fungerar avdelningssekreterare Ann-Marie Ringwall-Moberg. Styrelsen sammanträder under hösten 21.9, 19.10, 16.11, 20.12, 8.2, 8.3, 19.4, 24.5, 14.6 REKTOR Mattinen, Jorma, professor, vald för tiden , tfn -4100, Träffas i tjänsteärenden på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse per tfn -4105, e-post: Rektors sekreterare Ringwall-Moberg, Ann-Marie, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , rektorssekreterare fr.o.m , tfn 4105, , e-post: Prorektor Wolf-Knuts, Ulrika, professor, förste prorektor, vald för tiden Träffas i egenskap av prorektor i tjänsteärenden på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse per tfn -4342, e-post: Hansén, Sven-Erik, professor, rektor för Åbo Akademi i Vasa, andre prorektor, vald för tiden , tfn (06) , e-post: Saxén, Henrik, professor, tredje prorektor, vald för tiden Träffas i egenskap av prorektor i tjänsteärenden på sitt ämbetsrum, Domkyrkotorget 3, enligt överenskommelse per tfn -4442,

11 3 FÖRVALTNINGSÄMBETET Domkyrkotorget 3, Åbo. Öppet månd.-fred och (Handlingar emottages under de tider som tillämpas i statens ämbetsverk.) Förvaltningsdirektör Broo, Roger, PM, kansliråd, utnämnd , tfn -4101, , e-post: Förvaltningsdirektörens sekreterare Qvarnström, Benita, merkonom, tfn -4106, e-post: (måndag-onsdag) Ringwall-Moberg, Ann-Marie, merkonom, tfn -4105, e-post Kvalitetsutveckling Karlsson, Ole, PM, kvalitetskoordinator, utnämnd , tfn -4168, Nybond, Lena, FM, projektplanerare, utnämnd , tfn Centralarkivet Gustafsson, Anne, FM, utnämnd , tfn 4185, e-post: EKONOMI e-post: Lindberg, Gun-Britt, PM, byråchef, utnämnd , tfn -4121, , e-post: Dahlström, Mona, EM, kamrer, utnämnd , tfn -3232, e-post: Lassus, Malena, DE, kamrer, utnämnd , tfn -4172, e-post: Sjöholm, Inger, merkonom, biträdande kamrer (deltid), utnämnd , tfn -4103, e-post: Rosenberg, Joakim, tradenom, bokförare, utnämnd , tfn -3254, e-post: Söderholm, Kristina, ekonomiplanerare, utnämnd , tfn -4812, e-post: Puolitaipale, Minna, EM, planerare, utnämnd , tfn -4657, e-post: Aho, Marianne, byråsekreterare (deltid), utnämnd , tfn -4171, e-post: Lindfors, Susanne, merkonom, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4909, e-post: Matini-Lindroos, Houda, byråsekreterare, utnämnd , tfn 4799, e-post:

12 4 INFORMATION Kosmorama, Domkyrkotorget 3, Åbo, fax (02) Achrén, Ulla, EM, informationschef, utnämnd , tfn -4124, , e-post: (tjänsteledig till ) Eriksson, Thurid, PM, vikarierande informationschef, tfn -4124, e-post: Ingman, Janet, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4904, e-post: Nybacka-Willner, Margareta, FM, forskningsombud, utnämnd , tfn -4179, Träffas enligt överenskommelse. e-post: Besöksadress: Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3, Åbo. Vuorijoki, Jari, JL, juridisk rådgivare, utnämnd , tfn 3437, , e-post: Träffas enligt överenskommelse. Juhala, Pentti, FK, innovationsombudsman/uppfinningsstiftelsen, utnämnd , tfn Besöksadress: Landshövdingens magasin, Henriksgatan 10, Åbo. (pensioneras ) Kangasaho, Mauno, innovationsombudsman/uppfinningsstiftelsen, utnämnd , tfn -2267, e-post: Besöksadress: Landshövdingens magasin, Henriksgatan 10, Åbo. Redaktion Karlsson, Michael, PM, redaktör, anställd , tfn -4715, e-post: Sandström, Peter, PK, chefredaktör, anställd , e-post: Webbredaktion Roimola, Ben, FM, informationssekreterare, utnämnd , tfn -3229, e-post: Niskanen, Rolf, webbredaktör, utnämnd , tfn 3448, e-post: Alumni/ Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. Ollas, Ingela, FM, ombudsman, utnämnd , tfn 4803, e-post: PERSONALÄRENDEN Vainio, Margita, PM, byråchef, utnämnd , tfn 4102, e-post: Häkkilä, Tiina, DK, högskolesekreterare, utnämnd , tfn -4178, e-post: Niininen, Solveig, merkonom, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4110, e-post: Qvarnström, Benita, merkonom, registrator, utnämnd , tfn -4106, e-post: (måndag-onsdag)

13 5 Nyby, Anna-Stina, FM, amanuens, utnämnd , tfn 4965, e-post: Eriksson, John, EM, personalsekreterare, utnämnd , tfn -4109, e-post: Arbetarskydd Lassus, John, ingenjör, arbetarskyddschef, utnämnd , tfn el , , e-post: Löner Holmberg, Märta, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , tfn -4714, e-post: Nordling, Anneli, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4107, e-post: Grentzelius, Käthe, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4120, e-post: Lund, Daniela, tradenom, utnämnd , tfn -4916, e-post: ÅA-motion Biskopsgatan 10, Domus. Myrberg, Carl, PM, idrottsinstruktör, utnämnd Träffas i regel månd.-fred. kl , tfn -4654, e-post: Massage Tammi, Markku, tfn -4963, utnämnd , e-post: Tidsbeställning via telefonväxeln, tfn -9. Träffas i Axelia, III vån. rum 379. PLANERING Sandell, Bengt, FM, planeringschef, utnämnd , tfn -4166, , e-post: Koivumäki, Aila, byggnadsarkitekt, planeringssekreterare, utnämnd , tfn -4688, , e-post: Nurmela, Solveig, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , tfn -4700, e-post: Telefonväxeln, tfn 9 Ramstedt, Maj-Britt, telefonoperatör, utnämnd , e-post: Lindblad, Mary-Ann, telefonoperatör, utnämnd , e-post: Ljungberg, Solveig, telefonoperatör, utnämnd , e-post: Telefonväxeln (02) (i Domus) är öppen månd.-fred , lörd. stängd, e-post: eller

14 6 STUDIEÄRENDEN Tavastgatan 13, fax (02) , e-post: Nikula, Johan, FL, byråchef, utnämnd , tfn -4741, e-post: Studentbetjäning Kurtén, Harriet, FM, ledande studiekoordinator, utnämnd , tfn -4113, e-post: Palmu, Reidun, merkant, studiesekreterare, utnämnd , tfn -4174, e-post: Shariatmadari, Regina, byråsekreterare, utnämnd , tfn -4169, e-post: Westerlund, Sanna, studierådgivare (MinPlan), anställd , tfn -3478, e-post: Internationella enheten Klåvus, Harriet, FM, ledande koordinator, utnämnd , tfn -4510, e-post: Nylund, Monica, PM, koordinator, utnämnd , tfn e-post: Gardberg, Gurli-Maria, PM, koordinator, utnämnd , tfn -4891, e-post: Abrahamsson, Annikki, internationell sekreterare, utnämnd , tfn -4836, e-post: Studiestöd Häkkilä, Tiina, DK, studiestödssekreterare, utnämnd , tfn -4178, e-post: Ringvall, Sabina, PM, studiestödssekreterare, utnämnd , tfn -4518, e-post: Arbetsforum Henriksgatan 1 b, fax (02) Eriksson, Thurid, PM, ledande koordinator, utnämnd Tjänstledig fram till Kraufvelin, Jan, PM, vik. ledande koordinator, utnämnd , tfn -4961, e-post: Gambier, Sara, EM, koordinator, utnämnd Tjänstledig fram till Lamberg, Pia, FM, vik. koordinator, utnämnd , tfn -4116, e-post: Lärcentret Fabriksgatan 2, fax (02) , e-post: Forslund, Tove, EM, lärcenterchef, utnämnd , tfn -4685, e-post: Hedenborg, Johanna, FM, studierådgivare, utnämnd , tfn -4793, e-post

15 7 Studiechefer och övriga studierådgivare Se under respektive fakultet. TEKNISK SERVICE Tavastgatan 13, Åbo. Moberg, Jan, expeditionschef (FÄ), utnämnd , tfn 4104, , e-post: Ståhlberg, Dick, äldre expeditionsmästare (FÄ), utnämnd , tfn , e-post: Johansson, Mikael, överexpeditionsmästare (FÄ), utnämnd , tfn , e-post: Tallskog, Kurt, äldre expeditionsmästare (Hanken), utnämnd , tfn 4306, , e-post: Andersson, Rikard, expeditionsmästare (Axelia), utnämnd , tfn 4414, , e-post: Nordfors, Thord, expeditionsmästare (FÄ), utnämnd , tfn , e-post: Nyström, Thord, merkonom, expeditionsmästare (Biblioteket), utnämnd , tfn 4191, , e-post: Lindholm, Kaj, expeditionsmästare (Gadolinia), utnämnd , tfn 4277, , e-post: Jahnsson, Susann, merkonom, byråsekreterare (FÄ), utnämnd , tfn -4504, , e-post: Lindholm, Petra, merkonom, byråsekreterare (FÄ) utnämnd , tfn -3286, , e-post: Ståhl, Boris, serviceman, utnämnd , tfn 3241, , e-post: Ståhl, Dmitri, serviceman, anställd till , tfn , e-post: Akademins gästhem Domus och forskarbostäder GÄSTHEMMET DOMUS ABOENSIS Biskopsgatan 10, Åbo. Bokning av rum sker via värdinnan Maja Sundberg, tfn -4130, e-post: Anträffbar säkrast månd.-fred och ÅBO AKADEMIS TRYCKERI Akademigatan 1, Åbo, tfn Öppet 8:15-16:00 Föreståndare Bergman, Christer, direktör, utnämnd , tfn -4128, , e-post:

16 8 Personal Aaltonen, Leena, offsettryckning, anställd , tfn Appel, Riitta, offsettryckning, anställd , tfn Asikainen, Sirpa, prepress, utnämnd , tfn Engblom, Ing-May, inbindning och efterarbete, kundtjänst och kopiering, anställd , tfn Holmberg, Jan-Olav, merkonom, avdelningssekreterare, utnämnd , tfn -3252, , e-post: Iho, Kristiina, prepress, anställd , tfn Rücker, Riitta, efterarbete, utnämnd , tfn -4300, e-post: Silfversten, Nancy, kundtjänst och kopiering, utnämnd , tfn Suojanen, Liisa, inbindning och efterarbete, anställd , tfn Torikka, Tiina, offsettryckning, anställd , tfn Lindström, Sari, IT-planerare, tfn-4772, ÅBO AKADEMIS ARBETSHÄLSOVÅRD Hälsovårdsservicen för personalen vid Åbo Akademi handhas av Medivire Työterveyspalvelut OY, Turku DataCity. Adress: Lemminkäinengatan B, Åbo (DataCity, 4 vån.), tfn Tidsbeställning till läkare och arbetshälsovårdare kan göras månd-tors mellan kl , fre Mottagningstider för hälsovårdare och läkare: 1. månd-torsd. kl fredag kl Läkare Arimaa-Elo, Kristiina, tfn Telefontid Forssell, Margit, tfn (betjänar företrädesvis ÅA). Telefontid Laamanen, Kari tfn , Telefontid Rantalainen, Marja, tfn Telefontid Rauhaniemi, Jyrki, tfn Arbetshälsovårdare Koskinen, Anneli, tfn Peltoniemi, Marjatta, tfn Saarela, Annica, tfn (betjänar företrädesvis ÅA) Laajala, Anne-Maria, tfn Tuovila, Tarja, tfn Kansli/Tidsbeställning Korkatsu-Lehmonen, Tuula, tfn 2350 (kortval) eller Lehikoinen, Jaana, tfn (kortval) eller Laboratoriet Kärkkäinen, Maarit, tfn

17 9 Psykolog Rossi, Ulla-Maija, tfn Fysioterapeut Järvelä, Simo, tfn SÄRSKILDA NÄMNDER OCH KOMMISSIONER Arbetarskyddschef och fullmäktige: Lassus, John, drifting., TkF, arbetarskyddschef Pennanen, Päivi, lab.mäst., org.kemi, arbetarskyddsfullmäktig Lax, Per-Eric, bibl., Axelia, I vicefullmäktig Grönblom, Sonja, forskare, nat.ekon., II vicefullmäktig Arbetarskyddskommissionen ( ): O r d i n a r i e S u p p l e a n t e r Häkkilä, Tiina, (ordf.) Söderholm, Kristina Holmberg, Anne Engblom, Tina Gustafsson, Sten Lindfelt, Mikael Huvila, Matti Flück, Jan-Eric Thomasfolk, Ann-Charlotte Lax, Per-Eric Moberg, Jan Johansson, Mikael Grönblom, Sonja Nielsen, Ole Rud Pennanen, Päivi Nordqvist, Roger Vainio, Margita Sandell, Bengt Wikman, Carl-Johan Steinby, Krister Suksi, Markku Kurtén, Tage Lassus, John, (viceordf.) Broo, Roger Karlsson, Ole (sekr.) Åbo Akademi i Vasa Arbetarskyddsfullmäktige och vicefullmäktige: Teirfolk, Christina, 1:a arbetarskyddsfullmäktig Lindberg, Annika, 1:a vicefullmäktig Bergholm, Börje, 2:a vicefullmäktig Ahlmark, Kaj-Ove, arbetarskyddsfullmäktig Mitts, Ben-Erik, 1:a vicefullmäktig Finne, Alf, 2:a vicefullmäktig Arbetarskyddskommissionen i Vasa: O r d i n a r i e Björkqvist, Kaj, (SVF, ordf.) Bäckman, Timo (Arb.givare) Levander, Stefan (Arb.skyddschef) Hanhikoski, Satu (BI) Magnusson, Gunnar (VÖS) S u p p l e a n t e r Jakobsson, Gunborg (SVF) Stenkull, Majlis (Arb.givare) Westermark, Camilla (Förvaltn.) Anderssén, Thomas (BI) Vestergren, Lilian (VÖS)

18 10 Linnanmäki, Karin (PF) Teirfolk, Christina (FC) Wahlman, Susanne (sekr.) Björk, Göran (PF) Finne, Alf (VÖS) Granstedt-Ketola, Kristina (FC) Arbetsskyddschef: Levander, Stefan Arbetarskyddsombud: Träskelin, Elsbeth Skyddsombud i fastigheterna O r d i n a r i e S u p p l e a n t Agricola NN Arken Arja Lehtonen Benita Blomqvist Pekka Tenhonen John Hackman Anne Holmberg ASA Matti Huvila Jan-Eric Flück Axelia Päivi Pennanen Carl-Johan Wikman BioCity Esa Nummelin Jussi Meriluoto ICT-huset Christel Engblom NN Domus Maja Sundberg NN Domvillan Benita Asikainen Solveig Bystedt Frugård o Blåkulla NN FÄ-huset Ole Karlsson Kristina Söderholm Gadolinia Stefan Willför Christina Luojola Geologicum Juha Kauhanen Jan-Olav Holmberg Gripen Tiina Häkkilä Mikael Johansson Hanken Hans-Erik Krokfors Christina Ståhlberg Hus Lindman Marina Hamberg Johannes Brusila Kemicum Jan-Olav Holmberg Juha Kauhanen Kosmorama Tiina Häkkilä Reuterska huset Britt-Maj Brandt Christina Ståhlberg Sibeliusmuseum Johannes Brusila Marina Hamberg Teologicum Pekka Lindqvist NN Teologiska annexet NN Pekka Lindqvist ÅAB Christina Ståhlberg Britt-Maj Brandt Å-huset Solveig Bystedt Benita Asikainen Arkivnämnden (under tiden ): prof. Carl Ehlers (ordf.), arkivarie Anne Gustafsson (sekr.), över insp. Veli-Matti Pussinen, bibl. Berit Öhman (suppl. byråchef Christina Flemming), amanues Inger Jakobsson-Wärn (suppl. amanuens Lena Marander-Eklund), biblioteksamanuens Martin Ellfolk (suppl. biblioteksamanuens Tommy Lahtinen), prof. Anna-Maria Åström (suppl. prof. Nils Erik Villstrand) samt intendent Kasper Westerlund (suppl. intendent Thomas Wilman). Examensnämnden (under tiden ): prof. Göran Djupsund (ordf.) (suppl. prof. Ulrica Wolf-Knuts), doktorand Annika Meinander (doktorass. Jan Weegar), stud. Tiina Alanko (stud. Anna Sundelin)

ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2007-2008

ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2007-2008 ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2007-2008 Utgivare: Förvaltningsämbetet Redigering: Egil Mattsson Editering: Kristiina Iho ÅBO AKADEMI Domkyrkotorget 3 20500 Åbo tfn *(02)215 31 fax (02) 251 7553

Läs mer

Revisorer Föreningens revisorer för år 2005 var Mona Dahlström (suppleant Annikki Abrahamsson) och Anders Ekberg (suppleant Gundel Westerholm).

Revisorer Föreningens revisorer för år 2005 var Mona Dahlström (suppleant Annikki Abrahamsson) och Anders Ekberg (suppleant Gundel Westerholm). AKTIVA INOM PfÅA 2005 Styrelsen har varit föreningens ordförande. Övriga medlemmar har varit (vice ordförande, kassör), Solveig Bystedt (sekreterare), Anne Holmberg och Christina Luojola. har varit Marianne

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN

HUMANISTISKA FAKULTETEN 16 HUMANISTISKA FAKULTETEN Fakultetsrådet Professorskategorin professor Erik Andersson, suppleant Barbara Lönnqvist professor Roger Sell, suppleant professor Nils G. Holm professor Pirkko Moisala, suppleant

Läs mer

Revisorer Föreningens revisorer för år 2006 var Mona Dahlström (suppleant Annikki Abrahamsson) och Anders Ekberg (suppleant Gundel Westerholm).

Revisorer Föreningens revisorer för år 2006 var Mona Dahlström (suppleant Annikki Abrahamsson) och Anders Ekberg (suppleant Gundel Westerholm). AKTIVA INOM PfÅA 2006 Styrelsen har varit föreningens ordförande. Övriga medlemmar har varit (vice ordförande, kassör), Solveig Bystedt (sekreterare), Christina Luojola och Ingela Ollas. har varit Anne

Läs mer

ÅBO AKADEMIS BIBLIOTEK

ÅBO AKADEMIS BIBLIOTEK ÅBO AKADEMIS BIBLIOTEK Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo, tfn, fax (02) 215 4795. Internet: www.abo.fi/library. Huvudbiblioteket, tfn -4180, är under terminerna öppet månd.-torsd. kl. 9-20, fred. kl. 9-18,

Läs mer

SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 123 SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Besöksadress: Academill (B-huset), Strandgatan 2, Vasa (fakultetskansliet våning B2, samhällsvetenskaper våning B4, utvecklingspsykologi och vårdvetenskap

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 År 2004 var Personalföreningens 33. verksamhetsår. Medlemsantalet vid slutet av året var 358. Verksamheten under året har varit mångsidig. Mycket är på gång både i universitetsvärlden

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT)

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Studieorientering 24.8.2015 Ulla Bäckström Studieorientering Kort presentation av Fakulteten Denna veckas program Var få information om studierna

Läs mer

PfÅA Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. Domkyrkotorget 3, ÅBO Tel ,

PfÅA Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. Domkyrkotorget 3, ÅBO Tel , PfÅA Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO Tel. 02-215 31, www.abo.fi/fa/pfaa VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 År 2008 var Personalföreningens 37:e verksamhetsår. Medlemsantalet

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

PROTOKOLL. 11.9.2003 kl. 13.15-13.45. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 11.9.2003 kl. 13.15-13.45. Föredragande Broo: PROTOKOLL 11.9.2003 kl. 13.15-13.45 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Beviljande av befrielse från uppdrag i kemisk-tekniska fakultetens fakultetsråd

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

PfÅA Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. Domkyrkotorget 3, ÅBO Tel ,

PfÅA Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. Domkyrkotorget 3, ÅBO Tel , PfÅA Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO Tel. 02-215 31, www.abo.fi/fa/pfaa VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Personalföreningens 36:e verksamhetsår går till historien som händelserikt

Läs mer

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN 1902-2015 AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA 1902-2015 Leif Rikberg 11.11.2015 FLICKOR 15 ÅR - TYTÖT 15 V. 80 M 10,94 +1,4 Nadja Forsell 94 2009 11,28 +0,7 Nanna Wackström

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

PROTOKOLL. 9.3.2006 kl. 13.15-15.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 9.3.2006 kl. 13.15-15.05. Föredragande Broo: 9.3.2006 kl. 13.15-15.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Indragning av en professur i sjöfartsrätt 4 Godkännande av ändrat reglemente för IAMSR 5

Läs mer

År 2003 var Personalföreningens 32. verksamhetsår. Medlemsantalet var i slutet av året 359.

År 2003 var Personalföreningens 32. verksamhetsår. Medlemsantalet var i slutet av året 359. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 År 2003 var Personalföreningens 32. verksamhetsår. Medlemsantalet var i slutet av året 359. Under året har förberedelserna för det nya lönesystemet fortgått. Huvudtemat på vår

Läs mer

SFS mästerskapstävling

SFS mästerskapstävling Borgå 01.03.2009 9:31:30 Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Erik Valkamo KSF 96 95 191 2. Daniel Liewendahl ÅSSF 91 93 184 Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Rasmus Lagerström RS 98 98 196 2. Martin Nyholm

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

PROTOKOLL. 12.9.2002 kl. 13.15-16.50. Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Nygård:

PROTOKOLL. 12.9.2002 kl. 13.15-16.50. Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden. Föredragande Nygård: PROTOKOLL 12.9.2002 kl. 13.15-16.50 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden Föredragande Nygård: 1 Disciplinärt ärende Föredragande Broo: 3 Ändring av förvaltningsinstruktionen

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr 1(7) TK20 Backman 31 0,2 0,00 Backman Johnny Lars-Peter TK50 Melin 18 0,1 0,00 Melin Brita Maria Melin Kurt Solvig TK67 Udd 26 0,2 0,00 Udd Johan Mikael Udd Ingegerd Birgitta TK92 Malm & Damsten 30 0,2

Läs mer

VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik!

VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik! VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik! 24.8.2015 Utbildningslinjen för biovetenskaper Utbildningslinjen för farmaci Studierådgivare Heidi Karlsson Personal och enheter Dekanus Prof.

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013 60 m 8,70 Pero Josefin -79 LUIA D17 8,71 Andersson Linda -79 IFK D17 9,00 Roiha Malin -79 JIK D17 9,08 Granberg Linda -84 IFFK F11 8,9 m Vest Ninni -81 IFK F15 9,2 m Sjölund Annica -85 IFFK F11 9,2 m Lindholm

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen 12 2016-03-21 mån Meja Backlund Marlene Backlund 070-0639200 Miranda Wiklund 070-5738828 Annica Wiklund 070-5738828 0660-17434 Mikael Wiklund 070-3430694 0660-17434 0660-80448 2016-03-22 tis Emma Holma

Läs mer

Klubbrekord

Klubbrekord DAMER 100 m Birgitta Fredriksson -60 12,48 1989 100 m Birgitta Fredriksson -60 12,3 1988 200 m Birgitta Fredriksson -60 25,47 1989 400 m Emilia Österman -88 58,41 2004 800 m Marina Danielsson -56 2.15,39

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Styrelser och hedersmedlemmar inom Åbo Läkarförening r.f.

Styrelser och hedersmedlemmar inom Åbo Läkarförening r.f. År Verksam -hetsår Ordförande Viceordförande Skattmästare Sekreterare Hedersmedlemmar 2008 149 2007 148 Margit Forssell Christer Johansson Thomas Ilvonen Robert Paul Uno Wegelius, Bo Lönnqvist, Martin

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademis jubileumsår 2018 Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademi 100 år Medelinsamling Jubileumsåret 2018 Hemsida för ÅA100 www.abo.fi/100 Historik Våra målsättningar

Läs mer

Statistik 2004 - IK Akele

Statistik 2004 - IK Akele Statistik 2004 - IK Akele 60 METER 2004 1 Tommy Gustavsson 9.43 Eskilstuna 2 Oskar Pettersson 9.58 Eskilstuna 3 Marcus Davidsson 9.95 Eskilstuna 100 METER 2004 1 Mikael Rosenqvist 14.25 Linköping 2 Tommy

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

SFS Luftvapenmästerskap 2010

SFS Luftvapenmästerskap 2010 Väderbacken Esbo / Karleby 28.02.2010 22:03:52 10m Luftgevär, sarja SS8 1. Viktor Nyberg RS 96 97 193 10m Luftgevär, sarja SS10 1. Christian Friman ESF 100 100 200 Tang. SFSM rek. 2. Daniel Liewendahl

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året 2013-2014, uppdaterat 19.6.2013 Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 Ti, To 8:30-10 KLASSISKA SPRÅK Latin 1 5 sp 907910.0 - gruppundervisning

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

Tävling Mästarmötet 2012 Datum

Tävling Mästarmötet 2012 Datum Tävling Mästarmötet 2012 Datum 2012-09-30 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 04-073 A 1 Skf Jansson, Elmer 48 (13:42) C VÄC 07-689 Ankarsrums PSF Andersson, Peter 15 (10:24) C 2C Andersson, Peter 31 (12:00)

Läs mer

Magisterexamen (fjärde till femte året)

Magisterexamen (fjärde till femte året) Magisterexamen (fjärde till femte året) Period 1 (v. 36-43) Teologisk hermeneutik 10 sp 582500.0-2 sp 582500.1 textinterpretationer 582500.3 m.fl. 36-43 On 15-17 Tryckerihusets seminarierum + biblisk hermeneutik

Läs mer

Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 PfÅA Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f. Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO Tel. 02-215 31, www.abo.fi/fa/pfaa VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Året som gått var Personalföreningens 39:e verksamhetsår. Medlemsantalet

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Förvaltningsämbetet Personalärenden Domkyrkotorget 3 FI-20500 Åbo PERSONALBERÄTTELSE

Förvaltningsämbetet Personalärenden Domkyrkotorget 3 FI-20500 Åbo PERSONALBERÄTTELSE Förvaltningsämbetet Personalärenden Domkyrkotorget 3 FI-20500 Åbo PERSONALBERÄTTELSE 2010 Åbo Akademis personalberättelse 2010 Rapport nr 1/2011 Rekvirering: http://www.abo.fi/personal/publikationer/ ISSN

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER

ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER ANSLAGSTAVLA Domus ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER Utgiven av Teknisk service, Förvaltningsämbetet vid Åbo Akademi 1999. Text: John Lassus ALARMNUMMER ALLMÄNT NÖDNUMMER 112 AMBULANS 112 BRANDKÅR

Läs mer

1 Kvantitativa målsättningar för avtalsperioden 2004-2006

1 Kvantitativa målsättningar för avtalsperioden 2004-2006 PROTOKOLL 12.12.2002 kl. 9.15-12.00 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Beslut om tjänstestrukturen (lärartjänsterna) 4 Utseende av medlemmar till direktionen

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 21.1.2015 kl. 18 20.10

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 21.1.2015 kl. 18 20.10 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 1 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 2 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet... 1 3 Val av två protokolljusterare...

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15 Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 Rektor Riitta Kotavuopio Olsson 70 332 F-åk 3 Fritids Förskolechef

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

www.abo.fi/krishantering HANDBOK OM SÄKERHET Åtgärder vid olycks- och krissituationer GUIDE FÖR PERSONAL OCH STUDERANDE I ÅBO

www.abo.fi/krishantering HANDBOK OM SÄKERHET Åtgärder vid olycks- och krissituationer GUIDE FÖR PERSONAL OCH STUDERANDE I ÅBO www.abo.fi/krishantering HANDBOK OM SÄKERHET Åtgärder vid olycks- och krissituationer GUIDE FÖR PERSONAL OCH STUDERANDE I ÅBO Rikard Andersson, arbetarskyddschef Universitetsservice, 2015 Avsikten med

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Norrtälje Simklubbs Topp Tolv

Norrtälje Simklubbs Topp Tolv Norrtälje Simklubbs Topp Tolv 2015-05-17 50m Frisim 1 Martin Magnusson 0:24.79 2015 1 Kia Kilpinen 0:27.41 2011 2 Adam Alstermark 0:25.06 2013 2 Emma Karell 0:27.73 2011 3 Lars Kvarfordh 0:25.4 1974 3

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner (20.11.15) Herrar Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats 100 m 16,82 +1,6 Pär Granbacka 1938 H-75 Vet.FM, Helsingfors 20,38 +0,0 Kurt Byggmästar 1925 H-90 26.6

Läs mer

Magisterexamen (fjärde till femte året)

Magisterexamen (fjärde till femte året) Magisterexamen (fjärde till femte året) Period 1 (v. 36-43) Teologisk hermeneutik 10 sp 582500.0 flera - Exegetiska textinterpretationer 2 sp 582500.1 Syreeni 36-43 (vid behov även 42-43) + biblisk hermeneutik

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN

Åbo Akademis årsberättelse 2006 Utgivare: Redigering: Layout: Bilder: Tryckt på ISSN Åbo Akademis årsberättelse 2006 Åbo Akademis årsberättelse 2006 Rektors översikt...4 Förvaltning...6 Utbildning... 10 Fakulteter och fristående enheter... 14 Forskning... 16 Personal... 21 Utgivare: Förvaltningsämbetet

Läs mer

Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida

Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida 1 D21 3480 meter 10 anmälda 1 Tove Lagerberg OK Södertörn 25:41 0:00 2 Helena Markstedt OK Södertörn 26:33 0:52 3 Louise Markstedt OK Södertörn 29:34 3:53

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer