Grafisk manual. v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. v.1.1 2011-11"

Transkript

1 Grafisk manual v

2 Innehållsförteckning Vår logotyp Otillåten användning av logotyp Placering av logotyp Frizon och storlek Färgsättning och färgkoder för tryck, web och utskrift Personlig avsändare i epost Våra typsnitt Visitkort Annonser Brevpapper Kuvert Powerpoint Profilkläder

3 Varför har vi en grafisk manual? Den grafiska manualen handlar om att visa upp ett gediget, förtroendeingivande och professionellt ansikte utåt. Att ha en tydlig och klar identitet ger många fördelar. Det kan handla om samlad styrka, ökad igenkänningsgrad och dessutom underlättar den kommunikationen både internt och externt. Syftet med denna manual är att förenkla arbetet, att bidra till en gemensam identitet för hela företaget samt underlätta för oss själva när organisationen växer. Idag är vi många hundra anställda runt om i Sverige. Med en gemensam grafisk identitet signalerar vi att oavsett var människor möter oss, möts de alltid av samma principer och entusiasm. Om vi alltid anstränger oss för att visa upp ett gemensamt ansikte utåt i annonser, broschyrer, brev etc visar vi samtidigt upp samhörighet och professionalism. Det är viktiga ledord i såväl en grafisk manual som i våra skolors dagliga arbete. Syftet med vår gemensamma profil är dels att stärka samhörighetskänslan och dels att göra det enkelt för intressenter att se de värden Internationella Engelska Skolan (IES) står för. Genom att konsekvent och tydligt bygga upp och vårda varumärket gör vi oss själva en tjänst och sätter vår prägel gentemot dem vi möter. Manualen bygger på den policy för varumärkesvård som antagits av styrelsen. Se mer om den i bilaga 4. Om du känner dig osäker på hur du ska använda logotyp, typsnitt etc kan du alltid kontakta huvudkontorets marknadsavdelning.

4 Vår logotyp Logotypen för Internationella Engelska Skolan består av en symbol och ett namn. Symbolen består av kunskapens äpple och de fåglar/elever som vi tränar att flyga ut i livet. Logotypen är vår främsta identitetsbärare, vårt viktigaste verktyg i vår kommunikation. Genom att konsekvent följa dessa riktlinjer varje gång vi använder logotypen förstärker vi bilden av Internationella Engelska Skolan. Den blir en symbol för våra gemensamma värden och den stärker oss som en helhet i stället för att vi ger bilden av disparata skolor. Varken symbolen eller namnet Internationella Engelska Skolan i den form de har i logotypen kan användas separat. Proportionerna mellan namnet och symbolen får heller aldrig förändras. Logotypen får endast användas i de versioner som visas i denna manual. Den får inte användas i löpande text. Symbolen 4 Logotyp Namnet I de fall (med återhållsamhet) då den enskilda skolans namn behöver framgå är formen följande

5 Otillåten användning av logotyp Här följer två förbjudna exempel på IES logotyp: 5

6 Placering av logotyp Huvudregeln är att logotypen ska placeras i övre vänstra hörnet eller övre delen av ytan där den fungerar som inledning, exempelvis framsidor på trycksaker, webben etc. Ta alltid hänsyn till riktlinjerna om frizonen runt logotypen och anvisningarna om dess storlek vid placering av logotypen. Dear Parents and Students, We are most pleased to inform you that Internationella Engelska Skolan is planning to open in Gothenburg in August 2010 for students starting in grades 6-9. Four information sessions are scheduled for: Saturday January 23 rd 1:00-2:00 pm Wednesday February 3 rd 6:30-7:30 pm Monday February 22 nd 6:30-7:30 pm Gothenburg Convention Centre located on Mässans Gata 24, Main entrance (Entré 5) Room H2. Tuesday February 23 rd 6:30-7:30 pm Kulturhuset Möllan located on Göteborgsvägen 19, Mölndal. Room Biografen. Both parents and students are very welcome to attend. Internationella Engelska Skolan (IES) is one of Sweden s leading independent schools (friskolor) with 14 schools in Sweden and nearly 7,000 students enrolled. All IES schools show results far above the national average in core subjects, most notably in English and Swedish. Our goal is to be among the top ranked schools in the country. 6 The central pillars of Internationella Engelska Skolan are: - To command the English language the key to the world. Up to half of our teaching is in English, performed by well qualified native English speaking teachers. - An educational environment based on discipline and respect. - High expectations for students coupled with performance based teaching. - Restaurant meals to enhance overall student achievement. Our schools are accredited by the Swedish School Inspectorate (Skolinspektionen) and follow the national curriculum. There are no fees to attend and in line with school law, we use the first come, first served or queue system. An early application provides an earlier queue position. Applications are made via our website For further information, contact Ms. Maria Willberg, Secretary Head Office: or ENSKEDE Support for every child to reach his/her potential Sincerely, Barbara Bergström Founder and Chairman of the Board Peter Fyles Managing Director Special Recognition for 100% pass rate in Swedish/SVAS Ms Barbara Bergström Founder & Chairman of the Board Mr Peter Fyles CEO

7 Frizon och storlek Frizonen är minst 3 mm runt om i sammanhang där flera logotyper ska redovisas samtidigt, annars är det en zon på minst 8 mm. 8 mm Storleken på logotypen varierar beroende på trycksak, men på exempelvis visitkort, brevpapper, kuvert och liknande så håller den måtten: 33 x 33 mm 7

8 Färgsättning Färgerna vi använder oss av är Pantone 299C och Pantone Cool Gray 7 C. Samtliga färgkoder finner ni här: Pantone 299 C Cool Gray 7 C CMYK RGB CMYK RGB HEX HEX #00a0df #9a9b9d

9 Personlig avsändare i epost Att utåt sett verka på ett professionellt och enat vis är viktigare än vad man tror. Särskilt om epost korrespondens med kunder/föräldrar och elever sker med olika avsändare. Vi på IES använder oss av nedan redovisad epostsignatur. Hur du gör för att konstruera din unika signatur finns att läsa i dokumentet Signature.doc i I:\Graphic Profile\Templates\ Signature\ Att underlätta för sig själv genom att sätta en personlig hälsning ovanför signaturen är självklart tillåtet. Exempel på detta kan vara: Regards Med vänlig hälsning 9

10 Våra typsnitt Våra utvalda typsnitt är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för IES. För att få vår typografi att fungera bra i alla sammanhang är de indelade i fyra olika områden: 1 Typsnitt för trycksaker (kommunikationstypsnitt). Används för trycksaker som broschyrer, annonser etc: Perpetua ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, Aa Windowstypsnitt. Typsnitt för epost, Worddokument och PowerPoint: Calibri ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, Webtypsnitt: Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, Aa 4 Alternativt webtypsnitt: Georgia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö, Aa

11 Visitkort Våra visitkort beställs direkt ur ett webbformulär där varje användare kan justera uppgifterna utan att ändra i själva mallen. Kontakta din skoladministratör om du vill göra en beställning. De besitter användarnamn och lösenord till webbformuläret. Adressen till webformuläret är: 11 Ungefär så här ser webmallen ut där du bl.a. beställer visitkort och kuvert.

12 Annonser Många tänker inte på det, men rekryteringsannonser är även de en viktig del av vår marknadsföring. En bra rekryteringsannons kan bidra till att fler ser vilka vi är och att vi är en växande organisation eftersom vi annonserar efter ytterligare medarbetare. Vår idé om att ha elever från våra skolor i annonserna väcker både uppmärksamhet och nyfikenhet. I mallen finns det flera olika foton på elever och lärare att välja mellan. Samtliga tagna av en fotograf på våra egna skolor. Våra annonser produceras i samarbete med ett företag som heter Timecut. IES Marknadsavdelning har endast en överseende funktion när det gäller annonser men kan självklart hjälpa till i ärendet. I övrigt går det också bra att vända sig direkt till Timecut. Var uppmärksam på att rekryteringsannonser bör märkas med en Application Code. Läs mer om hur du gör en annons i dokumentet Creating Adverts.doc i I:\Graphic Profile\Templates\Adverts\ 12 Såhär ser webbmallen ut där du tillverkar annonser.

13 Brevpapper / Wordmall Format: A mm Förtryckt brevpapper med färglogotyp används bland annat till intyg, rapporter, avtal och finare dokument. Beställning av C4 och C5 kuvert görs på samma sätt som visitkorten; via internettryckeriet.se Kontakta din skoladministratör om du vill göra en beställning. De besitter användarnamn och lösenord till webbformuläret. Vill du skriva ut enstaka brev så finner du IES Wordmall i följande katalog: I:\Graphic Profile\Templates\Word\ 13 Adress- och kontaktuppgifter varierar beroende på skola om du väljer att beställa tryckta versioner från internettryckeriet.se

14 Kuvert Format: C mm / C mm med eller utan fönster. Förtryckta kuvert med färglogotyp används till utskick. Adressen redovisad nedan är ett exempel från IES Bromma. Den anpassas självklart till respektive skola. Beställning av C4 och C5 kuvert görs via internettryckeriet.se Kontakta din skoladministratör om du vill göra en beställning. Han/hon besitter användarnamn och lösenord till webbformuläret. B för B-post och förtryckt Sverige Porto betalt är valfria uppgifter vid beställning 14 Adress- och kontaktuppgifter Fönster på kuverten är såklart också valfritt

15 Power Point Med Powerpoint skapar du presentationer på enklast möjliga sätt. Några tips på vägen: - Begränsa informationen till ca 7 rader/bild. - Dela upp omfattande information på flera bilder med en inledande eller avslutande översiktsbild. - Undvik versal, understruken och kursiv text som kan riskera att minska läsbarheten. - Varken text eller bild får placeras på dekorelementet. Rubrik skrivs i: Calibri pt. Underrubriker skrivs i: Calibri 18 pt, bold. Brödtext skrivs i: Calibri 18 pt. Mallen för Powerpointpresentationer, PowerPoint v.1.0, och det aktuella färg- och typsnittstemat, IES PowerPoint Theme, hittar du i följande katalog: I:\Graphic Profile\Templates\PowerPoint\ Försättsbild 15 Dekorelement

16 Profilkläder Till IES profilkläder räknas kläder som vår personal har på sig i utställningsmontrar vid mässor, öppna hus och andra speciella evenemang. Färgen på kläderna bör vara dämpad. På mörka kläder ska logotypen vara vit (negativ). Tänk på att följa riktlinjerna om logotypens frizon (se sid 5). Elever som vill trycka upp klasströjor eller liknande kläder bör även tänka på att placeringen av trycket (logotype, skolnamn eller namn på klass) sker med fördel på grönmarkerade områden, men ej på rödmarkerat område. Det finns inga centrala riktlinjer om var kläder bör beställas ifrån. Det är upp till varje skola att välja vilken leverantör man vill arbeta med. 16

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper,

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 GRAFISK MANUAL Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VÅR PROFIL 1.1 Logotyp 1.2 Logotypens placering 1.3 Logotypen mot annan grafik 1.4 Balk med

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL tydlig profil Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Ett arbete om att ta fram kärnvärden i ett företag och utformningen av en ny grafisk profil. Designing a new graphic identity for Swedish Export

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer