Rättelse/komplettering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättelse/komplettering"

Transkript

1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel 14 Mål nr B Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: hovrättslagmannen Åke Thimfors Det totala ersättningbelopp som Edip Samuelsson tillerkänns av allmänna medel ska rättligen vara kr (sida 11 i domen).

2 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Pelle Arbiv, Stjärnbildsgatan 14 A, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Ann Bark Slussplatsen 1, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillar åtalet för grov misshandel och bestämmer påföljden för de övriga brott som framgår av tingsrättens domslut till 50 dagsböter å 50 kr. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Ann Bark tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

3 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Alexander Foulidis, Frihetsberövande: Häktad Kvadrantgatan 18, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Hans Palm Kungsportsavenyen 18, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år. Alexander Foulidis ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Hans Palm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

4 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Stavros Foulidis, Frihetsberövande: Häktad Stjärnbildsgatan 102, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Hans Gaestadius Box 7224, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år. Stavros Foulidis ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Hans Gaestadius tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

5 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Omar Mourad, c/o Bovista, Zenitgatan 12, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Patrik Lindh Västra Hamngatan 11, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Patrik Lindh tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

6 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Motpart (Tilltalad) Sardar Omar, Edwin Ahlqvists Väg 35, Göteborg Offentlig försvarare: Advokaten Glenn Bejerstrand Stora Badhusgatan 14, Göteborg SAKEN Grov misshandel HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten fastställer tingsrättens domslut. Glenn Bejerstrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 700 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

7 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) ROJHAT Bahjat Rashid, Meteorgatan 18, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Josef Osvath Box 11373, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år 3 månader. Yrkandet om häktning avslås. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Josef Osvath tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

8 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) David Soumah, Frihetsberövande: Häktad c/o Aviva Olsson, Ekedalsgatan 53 B, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Anders Lindstrand Kungsportsavenyen 18, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år. David Soumah ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Anders Lindstrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

9 8 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Nick Soumah, Frihetsberövande: Häktad Sommarvädersgatan 72, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Richard Backenroth Stampgatan 14, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år 2 månader. Nick Soumah ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Richard Backenroth tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 92 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

10 9 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) ALAN Dilshad Abdulwahab, Frihetsberövande: Häktad Julias Gata 111, Hisings Backa Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Björn Hurtig Stampgatan 20, Göteborg SAKEN Försök till mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer Alan Abdulwahab dels enligt 3 kap. 1 brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2014 och 3 kap. 11 brottsbalken samt 23 kap. 1 och 4 brottsbalken för medhjälp till försök till mord, dels för grovt vapenbrott enligt det av tingsrätten angivna lagrummet samt med tilllämpning av 34 kap. 1 första stycket 3 brottsbalken undanröjer tidigare utdömd skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar (Göteborgs tingsrätts dom den 22 januari 2014 i mål nr B ) och bestämmer den gemensamma påföljden för ovan angivna brott och brotten enligt nämnda dom till fängelse 4 år 2 månader. Alan Abdulwahab ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla.

11 10 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Björn Hurtig tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 126 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

12 11 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) TAHA Sabah Mohammed Saleh, Medborgare i Irak Frihetsberövande: Häktad Allhelgonagatan 16, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Edip Samuelsson Surbrunnsgatan 6, Göteborg SAKEN Försök till mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten förklarar den villkorligt medgivna friheten förverkad i dess helhet. Taha Mohammed Saleh ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Edip Samuelsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

13 12 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Pelle Arbiv, Alexander Foulidis, Stavros Foulidis, Omar Mourad, Rojhat Rashid, David Soumah och Nick Soumah har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för grov misshandel, i andra hand att hovrätten lindrar straffet. Åklagarna har yrkat att hovrätten dömer även Sardar Omar för grov misshandel. De har anslutningsvis yrkat att hovrätten skärper fängelsestraffet för Pelle Arbiv, Alexander Foulidis, Stavros Foulidis, Omar Mourad, Rojhat Rashid, David Soumah och Nick Soumah. Alan Abdulwahab och Taha Mohammed Saleh har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för försök till mord och grovt vapenbrott, i andra hand att hovrätten lindrar straffet. Åklagarna har yrkat att hovrätten skärper fängelsestraffet för Alan Abdulwahab och Taha Mohammed Saleh. De har, såvitt avser Taha Mohammed Saleh, yrkat att hela den villkorligt medgivna friheten förklaras förverkad och, beträffande Alan Abdulwahab, yrkat att den skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar som Göteborgs tingsrätt utdömde den 22 januari 2014 undanröjs och att ett gemensamt fängelsestraff bestäms för den samlade brottsligheten. Åklagarna har beträffande Alan Abdulwahab alternativt yrkat ansvar för medhjälp till försök till mord med stöd av 3 kap. 1 brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2014 och 3 kap. 11 brottsbalken samt 23 kap. 1 och 4 brottsbalken, varvid de lagt till följande gärningspåstående. Alan Abdulwahab har i vart fall med råd och dåd varit Taha Mohammed Saleh uppsåtligen behjälplig i dennes ovan angivna försök till mord genom att tillsammans med Taha Mohammed Saleh i lägenheten på Kvartsekelgatan hantera vapen och ammunition och övrig ovan nämnd utrustning samt därefter tillsammans med Taha Mohammed Saleh och i eget beväpnat skick samt medveten om att Taha Mohammed Saleh skulle kunna komma att bruka skjutvapen mot annan person, bege sig till platsen för skjutningen och med sin närvaro understödja och stötta Taha Mohammed Saleh i dennes gärning och uppsåt.

14 13 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Åklagarna har slutligen yrkat att Rojhat Rashid och Sardar Omar häktas senast när hovrättens dom meddelas. Part har bestritt motparts yrkanden. HOVRÄTTENS SKÄL Gärningar som inte omfattas av överklagande I enlighet med tingsrättens dom har de tilltalade gjort sig skyldiga till följande brott. Pelle Arbiv narkotikabrott som är ringa vid två tillfällen. Alexander Foulidis grov vårdslöshet i trafik, narkotikabrott som är ringa vid sju tillfällen, olovlig körning och rattfylleri. Stavros Foulidis narkotikabrott som är ringa vid tre tillfällen. Omar Mourad narkotikabrott som är ringa. Rojhat Rashid narkotikabrott som är ringa vid sex tillfällen. David Soumah narkotikabrott som är ringa vid tre tillfällen. Nick Soumah olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott vid fem tillfällen, av vilka fyra är ringa. Taha Mohammed Saleh dopningsbrott. Utredningen Bevisningen vid tingsrätten har lagts fram också i hovrätten. Hovrätten har tagit del av upptagningarna av förhören vid tingsrätten och hållit syn i Bergsjön. Åtalet för grov misshandel Bakgrund Genom utredningen är till en början följande klarlagt.

15 14 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Målsäganden och samtliga tilltalade enligt denna åtalspunkt känner till varandra, vilket åtminstone delvis kan förklaras av att de har tillbringat delar av eller hela sin uppväxt i Bergsjön. Tarek Mohammed Saleh har två äldre bröder, Ahmad och Taha. Bröderna Mohammed Saleh är kända av många i Bergsjön och har haft ett starkt inflytande där. I början av november 2013 åkte Taha Mohammed Saleh till Irak för att förnya sitt pass. Den 15 november 2013 lämnade Ahmad Mohammed Saleh Bergsjön för att avtjäna ett fängelsestraff. Några dagar senare, den 18 november 2013, försvann en mycket nära vän till bröderna Mohammed Saleh, Tomaj Bahmani. I samband därmed slutade åtskilliga av Tarek Mohammed Salehs vänner att besvara hans telefonsamtal. Vid 15-tiden den 20 november 2013 omringades Tarek Mohammed Saleh av ett större antal personer vid Sandeklevsskolan i Bergsjön. Personerna, som dolde sina ansikten med huvor och kepsar, förde bort honom på en gång- och cykelväg förbi Backens Fritidsgård. Vid 21-tiden samma dag kom Tarek Mohammed Saleh hem till sin lägenhet kraftigt misshandlad, varpå han och hans flickvän Kajsa Anderberg lämnade Göteborg i bil och åkte söderut och sökte vård på sjukhus i Halmstad. Under bilfärden och de efterföljande dagarna hade Tarek Mohammed Saleh ett stort antal telefonsamtal, främst med Taha Mohammed Saleh, där han berättade vad som skulle ha hänt honom. Han namngav i samtalen flera personer som skulle ha deltagit i angreppet på honom, bland dem de tilltalade i målet. Telefonsamtalen var avlyssnade av polis och den 26 november 2013 häktades de tilltalade på grund av de uppgifter som hade framkommit i samtalen. Sedan Tarek Mohammed Saleh i polisförhör den 10 december 2013 uppgett att han inte hade för avsikt att medverka i utredningen hävdes häktningarna. Under sommaren 2014 häktades de tilltalade på nytt. Åklagarnas förklaring till angreppet Åklagarna har gjort gällande att angreppet på Tarek Mohammed Saleh varit en del av en pågående konflikt och ägt rum inom ett kriminellt nätverk i Bergsjön som letts av bröderna Mohammed Saleh. Enligt åklagarna har de yngre personerna i detta nätverk, de tilltalade, tröttnat på det hårda ledarskapet och genom angreppet gjort uppror mot ledarna.

16 15 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Av Sven Alhbins vittnesmål har det framgått att det finns en konstellation i Bergsjön som har stark påverkan på kriminaliteten där, såsom narkotikahandel, utpressning och våldsbrott. Enligt Sven Alhbin rör det sig om starka ledare som har förmåga att få med sig yngre personer. Han har uppgett att bröderna Mohammed Saleh har utpekats som ledare och att det finns grupperingar kring dem. Han har emellertid inte kunnat uttala sig specifikt om var och en av de tilltalade i målet. Fritidspersonal som hörts har bekräftat att bröderna Mohammed Saleh haft en stark ställning i Bergsjön och tillagt att bröderna varit kända för att vara hårda. Att det funnits någon form av hierarki där bröderna Mohammed Saleh haft en stark position vinner stöd också av innehållet i de avlyssnade telefonsamtalen mellan Taha Mohammed Saleh och Tarek Mohammed Saleh, där det talas om statskupp, regering, soldater och att alla som inte varit med kommer in, samt av Taha Mohammed Salehs samtal med flickvännen Zahra den 22 mars 2014, där han återger det samtal han haft med Naser och berättar vilka tips han fått för att vinna kriget. Samtalet mellan Kajsa Anderberg och Ahmad Mohammed Saleh den 22 januari 2014, där hon talar om att de varit vana vid lyx och inte behövt tänka på vad de köper, visar att bröderna Mohammed Saleh haft mycket pengar att röra sig med trots att ingen av dem haft ett fast arbete. Målsägandens och många av de tilltalades ovilja att medverka i utredningen tyder på att det finns en inställning som går ut på att man löser interna angelägenheter själva utan inblandning från samhället i övrigt. Det nu anförda talar med styrka för att bröderna Mohammed Saleh haft en hög och stark ställning i organiserad brottslighet i Bergsjön och att de omgett sig med personer som de ansett sig kunna lita på. Utredningen medger emellertid inte några säkra slutsatser såvitt gäller frågan om de tilltalade ingått i ett och samma kriminella nätverk som bröderna Mohammed Saleh. Denna osäkerhet behöver dock inte få någon betydelse vid prövningen av gärningspåståendet. Bevisvärdet av viss bevisning Åklagarnas talan bygger i stor utsträckning på uppgifter lämnande av Tarek Mohammed Saleh, antingen under avlyssnade telefonsamtal eller under polisförhör. Hovrätten kan inledningsvis slå fast att det som framkommit om Tarek Mohammed Salehs bak-

17 16 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B grund och ställning i Bergsjön, hans ovilja att medverka i utredningen samt hans relation till flera av de tilltalade i målet medför att hans trovärdighet starkt kan ifrågasättas. Utgångspunkten för den fortsatta bedömningen blir alltså att hans uppgifter måste granskas kritiskt och värderas med stor försiktighet. När det gäller de avlyssnade telefonsamtalen har det inte framkommit någonting som ger anledning att ifrågasätta vad som faktiskt sägs och vilka personer det är som talar. Från försvarets sida har det dock gjorts gällande att Tarek Mohammed Saleh varit drogpåverkad alternativt förvirrad eller att samtalen mellan Tarek Mohammed Saleh och Taha Mohammed Saleh varit iscensatta som en komplott mot de tilltalade. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det inte finns någonting i materialet som ger anledning att misstänka att Tarek Mohammed Saleh varit drogpåverkad eller förvirrad. Uppgifterna som lämnas av honom är klara och begripliga. Det han säger i de första samtalen med Taha Mohammed Saleh upprepas dessutom några dagar senare när han talar med andra närstående. Varken läkarna på sjukhuset i Halmstad eller den polisman som förhörde Tarek Mohammed Saleh där har gjort någon notering om att han skulle ha verkat drogpåverkad eller förvirrad. Även den omständigheten att Tarek Mohammed Saleh ville åka till ett sjukhus utanför Göteborg samt sa till sjukhuspersonalen att han hade skadats i en motocrossolycka, något som knappast kan ha berott på något annat än att han ville undvika att dra till sig polisens uppmärksamhet, visar att han var medveten om vad han gjorde och sa. Vid prövningen av påståendet om en komplott från Tarek Mohammed Salehs och Taha Mohammed Salehs sida ska framhållas att det av samtalet den 20 november 2013 kl framgår att Taha Mohammed Saleh hade en liten misstanke om att Tarek Mohammed Salehs mobiltelefon kunde vara avlyssnad, men ändå bedömde att det var säkrare att prata i den än att Tarek Mohammed Saleh ringde till den anstalt där Ahmad Mohammed Saleh satt för där var sannolikheten 100 gånger större att dom hör. Reaktionen när bröderna den 28 november 2013 fick kännedom om att telefonen hade varit avlyssnad var att det är som det är. Taha Mohammed Salehs förklaring till Tarek Mohammed Saleh varför han ville att denne skulle berätta vad som hänt trots miss-

18 17 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B tanken om att telefonen var avlyssnad att han inte visste hur allvarligt skadad Tarek Mohammed Saleh var framstår som naturlig. Ingenting av det som sägs i resten av det samtalet eller i ett senare samtal samma dag ger anledning att misstänka att det som hade sagts i de tidigare samtalen skulle ha varit oriktigt. I sammanhanget bör påpekas att Tarek Mohammed Saleh lämnade uppgifterna motvilligt. Den enda skillnad som kan noteras efter att bröderna fick vetskap om avlyssningen är att de inte längre nämnde de personer som skulle ha angripit Tarek Mohammed Saleh vid namn. Om det hade varit en komplott borde det ha varit mer naturligt att även fortsättningsvis uppge namnen för att ge polis och åklagare ytterligare material. Som tingsrätten konstaterat har ingen av bröderna senare velat stå fast vid uppgifterna om att det är de tilltalade som är gärningsmännen. Detta talar också emot att allt skulle ha varit planerat från deras sida. Hovrätten anser därför i likhet med tingsrätten att även invändningen att det skulle ha varit fråga om en komplott mot de tilltalade saknar fog. Från försvarets sida har det också invänts att Tarek Mohammed Saleh talade om en statskupp, inte angreppet, när han namngav dem som skulle ha varit med. Hovrätten anser emellertid att det inte råder någon tvekan om att det var angreppet på Tarek Mohammed Saleh som avsågs, varför det kan bortses från nämnda invändning. Vid bedömningen av vilket bevisvärde uppgifterna i telefonsamtalen har konstaterar hovrätten att det som sägs där inte kan jämställas med en utsaga under en huvudförhandling eller en förundersökning. Det är fråga om autentiska samtal mellan två bröder i en mycket speciell situation. Att Tarek Mohammed Saleh skulle ljuga för sin bror, en av få personer som han vid tidpunkten för samtalen kunde lita på, framstår som högst osannolikt. Som nämnts ovan upprepades dessutom det som sas i de inledande samtalen i senare samtal med andra personer. Det är alltså fråga om konsekventa uppgifter som lämnas vid flera tillfällen till släkt och vänner som Tarek Mohammed Saleh litar på. De uppgifter som gått att kontrollera har dessutom visat sig stämma. Det nu anförda innebär att de avlyssnade samtalen har ett högt bevisvärde. De har dock inte sådan tyngd att de ensamma är tillräckliga för en fällande dom. För bifall till åtalet krävs att det som sägs i samtalen vinner stöd av annan bevisning.

19 18 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B När det gäller de uppgifter som Tarek Mohammed Saleh har lämnat i polisförhör kan det konstateras att han där har berättat om hur angreppet skulle ha gått till. Han har emellertid inte i något förhör nämnt gärningsmännen vid namn. Som framgår av tingsrättens dom förevisades Tarek Mohammed Saleh i förhöret den 28 november 2013 en anmälan med de misstänkta och fick frågan om det var de som var gärningsmännen, varpå han svarade Ja, det ser bra ut. Från försvarets sida har det påpekats att det inte av förhöret framgår vilket dokument Tarek Mohammed Saleh fick se när frågan ställdes. Hovrätten kan konstatera att det finns två brottsanmälningar i förundersökningen, en som upprättats av polismyndigheten i Västra Götaland och som anger namnen på de misstänkta och en som upprättats av polismyndigheten i Hallands län men som inte anger någon misstänkt person. Det måste vid nämnda förhållande antas att det var den förstnämnda anmälan som visades upp för Tarek Mohammed Saleh i samband med förhöret. För ett sådant antagande talar telefonsamtalet mellan Tarek Mohammed Saleh och Taha Mohammed Saleh på kvällen den 28 november 2013 där Tarek Mohammed Saleh berättade att han hade fått se namnen på dem som plockats in och då sagt till polisen att han gillade det han såg. Bevisvärdet av det som nedtecknats vid polisförhör under förundersökningen är givetvis begränsat jämfört med uppgifter som under helt andra rättssäkerhetsgarantier lämnas vid en huvudförhandling. När ett återtagande av tidigare lämnade uppgifter görs måste rätten göra en prövning av vilket värde återtagandet bör anses ha, exempelvis om det kan antas ha sin grund i hot, påtryckningar eller annan påverkan. Hur återtagandet slutligen bedöms är beroende av kvaliteten på de ursprungliga uppgifterna och återtagandets sannolika verklighetsförankring. Om de uppgifter som lämnats som förklaring till avvikelsen inte anses ha någon relevans bortser man från dem. Föreligger det övertygande skäl för att förundersökningsuppgifterna är riktiga utgör de bevisfaktum och tillmäts som sådant självständigt bevisvärde. Återtagandet är svårare att värdera när det endast finns de tidigare uppgifterna att pröva det emot. Finns det stödbevisning för utsagan får det betydelse vid bedömningen av respektive utsagas sannolika verklighetsförankring. (Se Lena Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål s. 101 ff.)

20 19 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Mycket talar för att Tarek Mohammed Salehs vägran i domstol att kommentera vad han tidigare sagt beror på att han har för avsikt att lösa situationen själv, vilket ligger i linje med det som anförts ovan om de inblandades ointresse av att utomstående lägger sig i deras interna angelägenheter. De poliser som hållit förhören med Tarek Mohammed Saleh har hörts och bekräftat att de nedtecknade uppgifterna faktiskt har avgetts. Hovrätten anser därför i likhet med tingsrätten att det inte finns någon anledning att ifrågasätta att Tarek Mohammed Saleh för polisen har berättat det som har lästs upp ur förhören. Liksom när det gäller telefonsamtalen har de uppgifter som lämnats där och som varit kontrollerbara visat sig stämma. Detta talar för att förhörsuppgifterna ska tillmätas ett relativt högt bevisvärde. Mot bakgrund av vad som anförts ovan om Tarek Mohammed Salehs trovärdighet bör emellertid uppgifterna få betydelse för bedömningen först när de stöds av annan bevisning. Åklagaren har lutat sig också mot förundersökningsuppgifter från Jeanette Ransteg, Yonas Lekman, Chaudry Atif Ali och Nastaran Bahmani. Var och en av dem har vid tingsrätten invänt att polisförhöret blivit felaktigt återgivet. Hovrätten anser emellertid i likhet med tingsrätten att vittnesförhören med de poliser som höll förhören visar att så inte varit fallet, vilket innebär att de uppgifter som lämnades under förundersökningen kan godtas. Jeanette Ransteg och Yonas Lekman har ingen anknytning till någon av de inblandade. Deras uppgifter har därför ett högt bevisvärde. När det gäller Chaudry Atif Ali kan det inte bortses från att han är god vän med bröderna Mohammed Saleh. Det som han sagt under förundersökningen vinner emellertid stöd av det som Tarek Mohammed Saleh berättade för Taha Mohammed Saleh i de inledande telefonsamtalen. Nastaran Bahmani har under förundersökningen berättat om sådant hon fått höra av Tarek Mohammed Saleh. Det rör sig alltså om andrahandsuppgifter som inte får någon större betydelse för bedömningen. Vad är styrkt av den åtalade gärningen? Genom Tarek Mohammed Salehs uppgifter i telefonsamtal och polisförhör samt vittnesmålen från personalen på Backens Fritidsgård är det styrkt att Tarek Mohammed Saleh den 20 november 2013 fördes bort av personer i området kring Sande-

21 20 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B klevsskolan och Backens Fritidsgård genom att de tog tag i honom och utdelade ett slag mot hans huvud. Påståendet om att Tarek Mohammed Saleh i samband med detta skulle ha hotats med en pistol vinner stöd endast av hans uppgifter i polisförhör, vilket inte är tillräckligt för att påståendet ska vara styrkt. Genom Tarek Mohammed Salehs uppgifter i telefonsamtal och polisförhör samt fotografier och rättsintyg är det vidare visat att Tarek Mohammed Saleh i de två skogsområden som nämns i gärningsbeskrivningen fick ta emot slag och sparkar i huvudet och på kroppen, att ett vasst föremål trycktes in i hans öra, att han förnedrades genom att någon urinerade på honom samt att han tvingades uttala sig negativt om sina familjemedlemmar. Det är däremot inte visat att Tarek Mohammed Saleh i skogsområdena hotades på angivet sätt eller att han slogs med tillhyggen. Slutligen är det genom Tarek Mohammed Salehs uppgifter i telefonsamtal och polisförhör samt vittnesförhöret med Ako Ibrahim utrett att Tarek Mohammed Saleh i samband med händelsen bestals på ett guldarmband och en guldkedja som förvarades i hemmet. De tidsangivelser som finns i utredningen, bl.a. uppgifterna i telefonsamtal och polisförhör, visar att gärningen pågick från och till under flera timmar. Genom rättsintyget och fotografierna är det styrkt att Tarek Mohammed Saleh förorsakades de skador som angetts i gärningsbeskrivningen. Är det styrkt att de tilltalade deltog i gärningen? Som framgår av tingsrättens dom har samtliga tilltalade förutom Omar Mourad, Nick Soumah och Sardar Omar valt att inte svara på frågor under huvudförhandlingen. I brottmål är det åklagaren som ska bevisa den tilltalades skuld. Den tilltalade har rätt att inte uttala sig alls och är inte skyldig att på något sätt underlätta åklagarens uppgift. Detta hindrar emellertid inte att det, sedan åklagaren lagt fram bevisning rörande ett visst förhållande, i vissa fall kan ligga en förklaringsbörda på den tilltalade. När en tilltalad vid skilda tillfällen lämnat motstridiga uppgifter, rättar sina uppgifter efter vad som framkommer vid utredningen eller lämnar uppgifter som kan avfärdas som undanflykter kan detta ofta ha betydelse vid bevisvärderingen. Att en tilltalad vägrar att besvara en viss fråga trots att han rimligen utan svårighet bör kunna ge klart besked bör kunna beaktas liksom att en part underlåter att anföra motbevisning trots att han eller