Rättelse/komplettering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättelse/komplettering"

Transkript

1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel 14 Mål nr B Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: hovrättslagmannen Åke Thimfors Det totala ersättningbelopp som Edip Samuelsson tillerkänns av allmänna medel ska rättligen vara kr (sida 11 i domen).

2 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Pelle Arbiv, Stjärnbildsgatan 14 A, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Ann Bark Slussplatsen 1, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillar åtalet för grov misshandel och bestämmer påföljden för de övriga brott som framgår av tingsrättens domslut till 50 dagsböter å 50 kr. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Ann Bark tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

3 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Alexander Foulidis, Frihetsberövande: Häktad Kvadrantgatan 18, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Hans Palm Kungsportsavenyen 18, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år. Alexander Foulidis ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Hans Palm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

4 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Stavros Foulidis, Frihetsberövande: Häktad Stjärnbildsgatan 102, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Hans Gaestadius Box 7224, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år. Stavros Foulidis ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Hans Gaestadius tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

5 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Omar Mourad, c/o Bovista, Zenitgatan 12, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Patrik Lindh Västra Hamngatan 11, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Patrik Lindh tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

6 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Motpart (Tilltalad) Sardar Omar, Edwin Ahlqvists Väg 35, Göteborg Offentlig försvarare: Advokaten Glenn Bejerstrand Stora Badhusgatan 14, Göteborg SAKEN Grov misshandel HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten fastställer tingsrättens domslut. Glenn Bejerstrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 700 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

7 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) ROJHAT Bahjat Rashid, Meteorgatan 18, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Josef Osvath Box 11373, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år 3 månader. Yrkandet om häktning avslås. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Josef Osvath tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

8 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) David Soumah, Frihetsberövande: Häktad c/o Aviva Olsson, Ekedalsgatan 53 B, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Anders Lindstrand Kungsportsavenyen 18, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år. David Soumah ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Anders Lindstrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

9 8 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Nick Soumah, Frihetsberövande: Häktad Sommarvädersgatan 72, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Richard Backenroth Stampgatan 14, Göteborg SAKEN Grov misshandel m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år 2 månader. Nick Soumah ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Richard Backenroth tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 92 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

10 9 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) ALAN Dilshad Abdulwahab, Frihetsberövande: Häktad Julias Gata 111, Hisings Backa Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Björn Hurtig Stampgatan 20, Göteborg SAKEN Försök till mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer Alan Abdulwahab dels enligt 3 kap. 1 brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2014 och 3 kap. 11 brottsbalken samt 23 kap. 1 och 4 brottsbalken för medhjälp till försök till mord, dels för grovt vapenbrott enligt det av tingsrätten angivna lagrummet samt med tilllämpning av 34 kap. 1 första stycket 3 brottsbalken undanröjer tidigare utdömd skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar (Göteborgs tingsrätts dom den 22 januari 2014 i mål nr B ) och bestämmer den gemensamma påföljden för ovan angivna brott och brotten enligt nämnda dom till fängelse 4 år 2 månader. Alan Abdulwahab ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla.

11 10 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Björn Hurtig tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 126 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

12 11 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 19 december 2014 i mål nr B , B , B och B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 10) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren Jonas Almström samt kammaråklagarna Håkan Larsson och Maria Sterup Internationella åklagarkammaren Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) TAHA Sabah Mohammed Saleh, Medborgare i Irak Frihetsberövande: Häktad Allhelgonagatan 16, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Edip Samuelsson Surbrunnsgatan 6, Göteborg SAKEN Försök till mord m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten förklarar den villkorligt medgivna friheten förverkad i dess helhet. Taha Mohammed Saleh ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortfarande gälla. Edip Samuelsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

13 12 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Pelle Arbiv, Alexander Foulidis, Stavros Foulidis, Omar Mourad, Rojhat Rashid, David Soumah och Nick Soumah har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för grov misshandel, i andra hand att hovrätten lindrar straffet. Åklagarna har yrkat att hovrätten dömer även Sardar Omar för grov misshandel. De har anslutningsvis yrkat att hovrätten skärper fängelsestraffet för Pelle Arbiv, Alexander Foulidis, Stavros Foulidis, Omar Mourad, Rojhat Rashid, David Soumah och Nick Soumah. Alan Abdulwahab och Taha Mohammed Saleh har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för försök till mord och grovt vapenbrott, i andra hand att hovrätten lindrar straffet. Åklagarna har yrkat att hovrätten skärper fängelsestraffet för Alan Abdulwahab och Taha Mohammed Saleh. De har, såvitt avser Taha Mohammed Saleh, yrkat att hela den villkorligt medgivna friheten förklaras förverkad och, beträffande Alan Abdulwahab, yrkat att den skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar som Göteborgs tingsrätt utdömde den 22 januari 2014 undanröjs och att ett gemensamt fängelsestraff bestäms för den samlade brottsligheten. Åklagarna har beträffande Alan Abdulwahab alternativt yrkat ansvar för medhjälp till försök till mord med stöd av 3 kap. 1 brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2014 och 3 kap. 11 brottsbalken samt 23 kap. 1 och 4 brottsbalken, varvid de lagt till följande gärningspåstående. Alan Abdulwahab har i vart fall med råd och dåd varit Taha Mohammed Saleh uppsåtligen behjälplig i dennes ovan angivna försök till mord genom att tillsammans med Taha Mohammed Saleh i lägenheten på Kvartsekelgatan hantera vapen och ammunition och övrig ovan nämnd utrustning samt därefter tillsammans med Taha Mohammed Saleh och i eget beväpnat skick samt medveten om att Taha Mohammed Saleh skulle kunna komma att bruka skjutvapen mot annan person, bege sig till platsen för skjutningen och med sin närvaro understödja och stötta Taha Mohammed Saleh i dennes gärning och uppsåt.

14 13 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Åklagarna har slutligen yrkat att Rojhat Rashid och Sardar Omar häktas senast när hovrättens dom meddelas. Part har bestritt motparts yrkanden. HOVRÄTTENS SKÄL Gärningar som inte omfattas av överklagande I enlighet med tingsrättens dom har de tilltalade gjort sig skyldiga till följande brott. Pelle Arbiv narkotikabrott som är ringa vid två tillfällen. Alexander Foulidis grov vårdslöshet i trafik, narkotikabrott som är ringa vid sju tillfällen, olovlig körning och rattfylleri. Stavros Foulidis narkotikabrott som är ringa vid tre tillfällen. Omar Mourad narkotikabrott som är ringa. Rojhat Rashid narkotikabrott som är ringa vid sex tillfällen. David Soumah narkotikabrott som är ringa vid tre tillfällen. Nick Soumah olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott vid fem tillfällen, av vilka fyra är ringa. Taha Mohammed Saleh dopningsbrott. Utredningen Bevisningen vid tingsrätten har lagts fram också i hovrätten. Hovrätten har tagit del av upptagningarna av förhören vid tingsrätten och hållit syn i Bergsjön. Åtalet för grov misshandel Bakgrund Genom utredningen är till en början följande klarlagt.

15 14 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Målsäganden och samtliga tilltalade enligt denna åtalspunkt känner till varandra, vilket åtminstone delvis kan förklaras av att de har tillbringat delar av eller hela sin uppväxt i Bergsjön. Tarek Mohammed Saleh har två äldre bröder, Ahmad och Taha. Bröderna Mohammed Saleh är kända av många i Bergsjön och har haft ett starkt inflytande där. I början av november 2013 åkte Taha Mohammed Saleh till Irak för att förnya sitt pass. Den 15 november 2013 lämnade Ahmad Mohammed Saleh Bergsjön för att avtjäna ett fängelsestraff. Några dagar senare, den 18 november 2013, försvann en mycket nära vän till bröderna Mohammed Saleh, Tomaj Bahmani. I samband därmed slutade åtskilliga av Tarek Mohammed Salehs vänner att besvara hans telefonsamtal. Vid 15-tiden den 20 november 2013 omringades Tarek Mohammed Saleh av ett större antal personer vid Sandeklevsskolan i Bergsjön. Personerna, som dolde sina ansikten med huvor och kepsar, förde bort honom på en gång- och cykelväg förbi Backens Fritidsgård. Vid 21-tiden samma dag kom Tarek Mohammed Saleh hem till sin lägenhet kraftigt misshandlad, varpå han och hans flickvän Kajsa Anderberg lämnade Göteborg i bil och åkte söderut och sökte vård på sjukhus i Halmstad. Under bilfärden och de efterföljande dagarna hade Tarek Mohammed Saleh ett stort antal telefonsamtal, främst med Taha Mohammed Saleh, där han berättade vad som skulle ha hänt honom. Han namngav i samtalen flera personer som skulle ha deltagit i angreppet på honom, bland dem de tilltalade i målet. Telefonsamtalen var avlyssnade av polis och den 26 november 2013 häktades de tilltalade på grund av de uppgifter som hade framkommit i samtalen. Sedan Tarek Mohammed Saleh i polisförhör den 10 december 2013 uppgett att han inte hade för avsikt att medverka i utredningen hävdes häktningarna. Under sommaren 2014 häktades de tilltalade på nytt. Åklagarnas förklaring till angreppet Åklagarna har gjort gällande att angreppet på Tarek Mohammed Saleh varit en del av en pågående konflikt och ägt rum inom ett kriminellt nätverk i Bergsjön som letts av bröderna Mohammed Saleh. Enligt åklagarna har de yngre personerna i detta nätverk, de tilltalade, tröttnat på det hårda ledarskapet och genom angreppet gjort uppror mot ledarna.

16 15 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Av Sven Alhbins vittnesmål har det framgått att det finns en konstellation i Bergsjön som har stark påverkan på kriminaliteten där, såsom narkotikahandel, utpressning och våldsbrott. Enligt Sven Alhbin rör det sig om starka ledare som har förmåga att få med sig yngre personer. Han har uppgett att bröderna Mohammed Saleh har utpekats som ledare och att det finns grupperingar kring dem. Han har emellertid inte kunnat uttala sig specifikt om var och en av de tilltalade i målet. Fritidspersonal som hörts har bekräftat att bröderna Mohammed Saleh haft en stark ställning i Bergsjön och tillagt att bröderna varit kända för att vara hårda. Att det funnits någon form av hierarki där bröderna Mohammed Saleh haft en stark position vinner stöd också av innehållet i de avlyssnade telefonsamtalen mellan Taha Mohammed Saleh och Tarek Mohammed Saleh, där det talas om statskupp, regering, soldater och att alla som inte varit med kommer in, samt av Taha Mohammed Salehs samtal med flickvännen Zahra den 22 mars 2014, där han återger det samtal han haft med Naser och berättar vilka tips han fått för att vinna kriget. Samtalet mellan Kajsa Anderberg och Ahmad Mohammed Saleh den 22 januari 2014, där hon talar om att de varit vana vid lyx och inte behövt tänka på vad de köper, visar att bröderna Mohammed Saleh haft mycket pengar att röra sig med trots att ingen av dem haft ett fast arbete. Målsägandens och många av de tilltalades ovilja att medverka i utredningen tyder på att det finns en inställning som går ut på att man löser interna angelägenheter själva utan inblandning från samhället i övrigt. Det nu anförda talar med styrka för att bröderna Mohammed Saleh haft en hög och stark ställning i organiserad brottslighet i Bergsjön och att de omgett sig med personer som de ansett sig kunna lita på. Utredningen medger emellertid inte några säkra slutsatser såvitt gäller frågan om de tilltalade ingått i ett och samma kriminella nätverk som bröderna Mohammed Saleh. Denna osäkerhet behöver dock inte få någon betydelse vid prövningen av gärningspåståendet. Bevisvärdet av viss bevisning Åklagarnas talan bygger i stor utsträckning på uppgifter lämnande av Tarek Mohammed Saleh, antingen under avlyssnade telefonsamtal eller under polisförhör. Hovrätten kan inledningsvis slå fast att det som framkommit om Tarek Mohammed Salehs bak-

17 16 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B grund och ställning i Bergsjön, hans ovilja att medverka i utredningen samt hans relation till flera av de tilltalade i målet medför att hans trovärdighet starkt kan ifrågasättas. Utgångspunkten för den fortsatta bedömningen blir alltså att hans uppgifter måste granskas kritiskt och värderas med stor försiktighet. När det gäller de avlyssnade telefonsamtalen har det inte framkommit någonting som ger anledning att ifrågasätta vad som faktiskt sägs och vilka personer det är som talar. Från försvarets sida har det dock gjorts gällande att Tarek Mohammed Saleh varit drogpåverkad alternativt förvirrad eller att samtalen mellan Tarek Mohammed Saleh och Taha Mohammed Saleh varit iscensatta som en komplott mot de tilltalade. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det inte finns någonting i materialet som ger anledning att misstänka att Tarek Mohammed Saleh varit drogpåverkad eller förvirrad. Uppgifterna som lämnas av honom är klara och begripliga. Det han säger i de första samtalen med Taha Mohammed Saleh upprepas dessutom några dagar senare när han talar med andra närstående. Varken läkarna på sjukhuset i Halmstad eller den polisman som förhörde Tarek Mohammed Saleh där har gjort någon notering om att han skulle ha verkat drogpåverkad eller förvirrad. Även den omständigheten att Tarek Mohammed Saleh ville åka till ett sjukhus utanför Göteborg samt sa till sjukhuspersonalen att han hade skadats i en motocrossolycka, något som knappast kan ha berott på något annat än att han ville undvika att dra till sig polisens uppmärksamhet, visar att han var medveten om vad han gjorde och sa. Vid prövningen av påståendet om en komplott från Tarek Mohammed Salehs och Taha Mohammed Salehs sida ska framhållas att det av samtalet den 20 november 2013 kl framgår att Taha Mohammed Saleh hade en liten misstanke om att Tarek Mohammed Salehs mobiltelefon kunde vara avlyssnad, men ändå bedömde att det var säkrare att prata i den än att Tarek Mohammed Saleh ringde till den anstalt där Ahmad Mohammed Saleh satt för där var sannolikheten 100 gånger större att dom hör. Reaktionen när bröderna den 28 november 2013 fick kännedom om att telefonen hade varit avlyssnad var att det är som det är. Taha Mohammed Salehs förklaring till Tarek Mohammed Saleh varför han ville att denne skulle berätta vad som hänt trots miss-

18 17 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B tanken om att telefonen var avlyssnad att han inte visste hur allvarligt skadad Tarek Mohammed Saleh var framstår som naturlig. Ingenting av det som sägs i resten av det samtalet eller i ett senare samtal samma dag ger anledning att misstänka att det som hade sagts i de tidigare samtalen skulle ha varit oriktigt. I sammanhanget bör påpekas att Tarek Mohammed Saleh lämnade uppgifterna motvilligt. Den enda skillnad som kan noteras efter att bröderna fick vetskap om avlyssningen är att de inte längre nämnde de personer som skulle ha angripit Tarek Mohammed Saleh vid namn. Om det hade varit en komplott borde det ha varit mer naturligt att även fortsättningsvis uppge namnen för att ge polis och åklagare ytterligare material. Som tingsrätten konstaterat har ingen av bröderna senare velat stå fast vid uppgifterna om att det är de tilltalade som är gärningsmännen. Detta talar också emot att allt skulle ha varit planerat från deras sida. Hovrätten anser därför i likhet med tingsrätten att även invändningen att det skulle ha varit fråga om en komplott mot de tilltalade saknar fog. Från försvarets sida har det också invänts att Tarek Mohammed Saleh talade om en statskupp, inte angreppet, när han namngav dem som skulle ha varit med. Hovrätten anser emellertid att det inte råder någon tvekan om att det var angreppet på Tarek Mohammed Saleh som avsågs, varför det kan bortses från nämnda invändning. Vid bedömningen av vilket bevisvärde uppgifterna i telefonsamtalen har konstaterar hovrätten att det som sägs där inte kan jämställas med en utsaga under en huvudförhandling eller en förundersökning. Det är fråga om autentiska samtal mellan två bröder i en mycket speciell situation. Att Tarek Mohammed Saleh skulle ljuga för sin bror, en av få personer som han vid tidpunkten för samtalen kunde lita på, framstår som högst osannolikt. Som nämnts ovan upprepades dessutom det som sas i de inledande samtalen i senare samtal med andra personer. Det är alltså fråga om konsekventa uppgifter som lämnas vid flera tillfällen till släkt och vänner som Tarek Mohammed Saleh litar på. De uppgifter som gått att kontrollera har dessutom visat sig stämma. Det nu anförda innebär att de avlyssnade samtalen har ett högt bevisvärde. De har dock inte sådan tyngd att de ensamma är tillräckliga för en fällande dom. För bifall till åtalet krävs att det som sägs i samtalen vinner stöd av annan bevisning.

19 18 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B När det gäller de uppgifter som Tarek Mohammed Saleh har lämnat i polisförhör kan det konstateras att han där har berättat om hur angreppet skulle ha gått till. Han har emellertid inte i något förhör nämnt gärningsmännen vid namn. Som framgår av tingsrättens dom förevisades Tarek Mohammed Saleh i förhöret den 28 november 2013 en anmälan med de misstänkta och fick frågan om det var de som var gärningsmännen, varpå han svarade Ja, det ser bra ut. Från försvarets sida har det påpekats att det inte av förhöret framgår vilket dokument Tarek Mohammed Saleh fick se när frågan ställdes. Hovrätten kan konstatera att det finns två brottsanmälningar i förundersökningen, en som upprättats av polismyndigheten i Västra Götaland och som anger namnen på de misstänkta och en som upprättats av polismyndigheten i Hallands län men som inte anger någon misstänkt person. Det måste vid nämnda förhållande antas att det var den förstnämnda anmälan som visades upp för Tarek Mohammed Saleh i samband med förhöret. För ett sådant antagande talar telefonsamtalet mellan Tarek Mohammed Saleh och Taha Mohammed Saleh på kvällen den 28 november 2013 där Tarek Mohammed Saleh berättade att han hade fått se namnen på dem som plockats in och då sagt till polisen att han gillade det han såg. Bevisvärdet av det som nedtecknats vid polisförhör under förundersökningen är givetvis begränsat jämfört med uppgifter som under helt andra rättssäkerhetsgarantier lämnas vid en huvudförhandling. När ett återtagande av tidigare lämnade uppgifter görs måste rätten göra en prövning av vilket värde återtagandet bör anses ha, exempelvis om det kan antas ha sin grund i hot, påtryckningar eller annan påverkan. Hur återtagandet slutligen bedöms är beroende av kvaliteten på de ursprungliga uppgifterna och återtagandets sannolika verklighetsförankring. Om de uppgifter som lämnats som förklaring till avvikelsen inte anses ha någon relevans bortser man från dem. Föreligger det övertygande skäl för att förundersökningsuppgifterna är riktiga utgör de bevisfaktum och tillmäts som sådant självständigt bevisvärde. Återtagandet är svårare att värdera när det endast finns de tidigare uppgifterna att pröva det emot. Finns det stödbevisning för utsagan får det betydelse vid bedömningen av respektive utsagas sannolika verklighetsförankring. (Se Lena Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål s. 101 ff.)

20 19 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B Mycket talar för att Tarek Mohammed Salehs vägran i domstol att kommentera vad han tidigare sagt beror på att han har för avsikt att lösa situationen själv, vilket ligger i linje med det som anförts ovan om de inblandades ointresse av att utomstående lägger sig i deras interna angelägenheter. De poliser som hållit förhören med Tarek Mohammed Saleh har hörts och bekräftat att de nedtecknade uppgifterna faktiskt har avgetts. Hovrätten anser därför i likhet med tingsrätten att det inte finns någon anledning att ifrågasätta att Tarek Mohammed Saleh för polisen har berättat det som har lästs upp ur förhören. Liksom när det gäller telefonsamtalen har de uppgifter som lämnats där och som varit kontrollerbara visat sig stämma. Detta talar för att förhörsuppgifterna ska tillmätas ett relativt högt bevisvärde. Mot bakgrund av vad som anförts ovan om Tarek Mohammed Salehs trovärdighet bör emellertid uppgifterna få betydelse för bedömningen först när de stöds av annan bevisning. Åklagaren har lutat sig också mot förundersökningsuppgifter från Jeanette Ransteg, Yonas Lekman, Chaudry Atif Ali och Nastaran Bahmani. Var och en av dem har vid tingsrätten invänt att polisförhöret blivit felaktigt återgivet. Hovrätten anser emellertid i likhet med tingsrätten att vittnesförhören med de poliser som höll förhören visar att så inte varit fallet, vilket innebär att de uppgifter som lämnades under förundersökningen kan godtas. Jeanette Ransteg och Yonas Lekman har ingen anknytning till någon av de inblandade. Deras uppgifter har därför ett högt bevisvärde. När det gäller Chaudry Atif Ali kan det inte bortses från att han är god vän med bröderna Mohammed Saleh. Det som han sagt under förundersökningen vinner emellertid stöd av det som Tarek Mohammed Saleh berättade för Taha Mohammed Saleh i de inledande telefonsamtalen. Nastaran Bahmani har under förundersökningen berättat om sådant hon fått höra av Tarek Mohammed Saleh. Det rör sig alltså om andrahandsuppgifter som inte får någon större betydelse för bedömningen. Vad är styrkt av den åtalade gärningen? Genom Tarek Mohammed Salehs uppgifter i telefonsamtal och polisförhör samt vittnesmålen från personalen på Backens Fritidsgård är det styrkt att Tarek Mohammed Saleh den 20 november 2013 fördes bort av personer i området kring Sande-

21 20 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE B klevsskolan och Backens Fritidsgård genom att de tog tag i honom och utdelade ett slag mot hans huvud. Påståendet om att Tarek Mohammed Saleh i samband med detta skulle ha hotats med en pistol vinner stöd endast av hans uppgifter i polisförhör, vilket inte är tillräckligt för att påståendet ska vara styrkt. Genom Tarek Mohammed Salehs uppgifter i telefonsamtal och polisförhör samt fotografier och rättsintyg är det vidare visat att Tarek Mohammed Saleh i de två skogsområden som nämns i gärningsbeskrivningen fick ta emot slag och sparkar i huvudet och på kroppen, att ett vasst föremål trycktes in i hans öra, att han förnedrades genom att någon urinerade på honom samt att han tvingades uttala sig negativt om sina familjemedlemmar. Det är däremot inte visat att Tarek Mohammed Saleh i skogsområdena hotades på angivet sätt eller att han slogs med tillhyggen. Slutligen är det genom Tarek Mohammed Salehs uppgifter i telefonsamtal och polisförhör samt vittnesförhöret med Ako Ibrahim utrett att Tarek Mohammed Saleh i samband med händelsen bestals på ett guldarmband och en guldkedja som förvarades i hemmet. De tidsangivelser som finns i utredningen, bl.a. uppgifterna i telefonsamtal och polisförhör, visar att gärningen pågick från och till under flera timmar. Genom rättsintyget och fotografierna är det styrkt att Tarek Mohammed Saleh förorsakades de skador som angetts i gärningsbeskrivningen. Är det styrkt att de tilltalade deltog i gärningen? Som framgår av tingsrättens dom har samtliga tilltalade förutom Omar Mourad, Nick Soumah och Sardar Omar valt att inte svara på frågor under huvudförhandlingen. I brottmål är det åklagaren som ska bevisa den tilltalades skuld. Den tilltalade har rätt att inte uttala sig alls och är inte skyldig att på något sätt underlätta åklagarens uppgift. Detta hindrar emellertid inte att det, sedan åklagaren lagt fram bevisning rörande ett visst förhållande, i vissa fall kan ligga en förklaringsbörda på den tilltalade. När en tilltalad vid skilda tillfällen lämnat motstridiga uppgifter, rättar sina uppgifter efter vad som framkommer vid utredningen eller lämnar uppgifter som kan avfärdas som undanflykter kan detta ofta ha betydelse vid bevisvärderingen. Att en tilltalad vägrar att besvara en viss fråga trots att han rimligen utan svårighet bör kunna ge klart besked bör kunna beaktas liksom att en part underlåter att anföra motbevisning trots att han eller

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2014-12-19 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2014-12-19 meddelad i Göteborg 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 14876-13 B 3820-14, B 10111-14 PARTER (Antal tilltalade: 13) Tilltalad Pelle Arbiv, 19930511-0778 Frihetsberövande: Häktad Stjärnbildsgatan 14 A Lgh 1002 415 18 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 oktober 2011 B 2973-11 KLAGANDE JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat JW MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förberedelse

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2003 B 2909-03 KLAGANDE 1. Riksåklagaren 2. JN 3. MU 4. DO 5. SH MOTPART JH Offentlig försvarare och ombud: advokaten GF SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. häktning

H./. riksåklagaren ang. häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-27 Ö 2457-09 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. riksåklagaren ang. häktning Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 februari 2006 T 308-05 KLAGANDE LS Ombud: Advokat GH MOTPART MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat YB SAKEN Vårdnad ÖVERKLAGADE

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 27 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 november 2010 B 1720-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Muhittin Tekeli, 621265-2413 Medborgare i Turkiet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Överklagad dom Svea hovrätts, avd. 1, dom den 16 augusti 2011 i mål B 5575-11

Överklagad dom Svea hovrätts, avd. 1, dom den 16 augusti 2011 i mål B 5575-11 ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM Motpart HG Överklagad dom Svea hovrätts,

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-11-13 ÅM 2013/8262 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-10-31 B 5204-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MC./. riksåklagaren

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer