ERBJUDANDE OM att teckna konvertibler i SeaSide Förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERBJUDANDE OM att teckna konvertibler i SeaSide Förvaltning"

Transkript

1 ERBJUDANDE OM att teckna konvertibler i SeaSide Förvaltning

2 Innehåll Stranden - Löttorps Camping 2 Innehåll 3 Bakgrund 4 Erbjudandet i korthet 5 SeaSide Förvaltning och dess dotterbolag 6 CamperRoom 7 Genomförandeplan 8 Budget - Löttorps Camping 9 Budget - Hotell Thalasso 10 Budget - CamperRoom 11 Styrelse, rådgivare och samarbetspartners 12 Frågor och svar 13 Karta 14 Löttorps Camping 15 Hotell Thalasso 2

3 Löttorps Camping Bakgrund I APRIL 2012 köptes Löttorps Camping AB för en total köpeskilling om 23 miljoner SEK och därefter har det investerats ytterligare 13 miljoner SEK i renoveringar och nybyggnation. Campingen ägdes av ELCA stiftelsen som bedrivit evangelisering i en tältkyrka nära campingen sedan Campingen startades på 1970-talet och togs över av de sjungande bröderna Samuelsson 1972 som drev campingen fram till 1995 då ELCA stiftelsen tog över. Campingen har utvecklats och utökats i flera omgångar och omfattar idag m² mark med ca m² byggnader i olika storlekar och syften: Restaurangbyggnad om ca 1600 m² byggd 2009 med två nyrenoverade restauranger, café, ungdomsgård mm 3 st servicehus med toaletter, duschar, kök, tvättstugor, mm. Anpassade för att klara 2500 campare/dygn 40 st stugor i olika storlekar m² 2 st lägergårdar med 60 st respektive 40 st bäddar 4 st vattenrutschkanor med bassänger och kiosk vid stranden 2 st tvåfamiljshus, för året runt boende, med ladugård och maskinförråd Äventyrsgolf i wildlife-tema Stora gräsmattor för sport och fotboll Tennisplan Lång sandstrand som ägs och sköts av campingen DE 40 STYCKEN HUS som fanns vid övertagandet har totalrenoverats och sålts till privatpersoner i bostadsrättsform. Campingmarken som endast får avstyckas i större områden har i den nya kommunala planen byggrätter, om totalt 4150 m², dessa kommer att bebyggas i omgångar med åretrunthus och radhus i 1,5 plan om m² boyta. Dessa hus kommer att säljas i bostadsrättsform. Samtliga hus uthyres genom Löttorps Camping AB med en 30%/70 % fördelning av hyresintäkten mellan Löttorps Camping AB och ägaren av huset. För att öka uthyrningsfrekvensen på campingens alla hus planeras ett hotell byggas om 40 rum samt en spa-anläggning med varma bassänger och thalassoterapi mm. Målgruppen för hotellet är handikappade med assistanshjälp. Hotellets gäster kommer att ta med vänner och släktingar på sin semester och dessa erbjuds att hyra de moderna stugorna. För att bidra till Löttorps Campings attraktionskraft har konceptet Camper Room utvecklats (se sidan 6), ett vardagsrum som dockas till husbil/husvagn och direkt utökar boendeytan med 120 % (s k glamping ). I Camper Room finns soffor och matplats samt uteplats med möbler och grill mm. Camper Room har hjul och behöver inget bygglov. Konceptet skall utvecklas och erbjudas andra campingar i norra Europa. För att kunna uppnå dessa mål har SeaSide Förvaltning beslutat att gå ut med erbjudande om att teckna konvertibellån till bolaget. 3

4 Stranden - Löttorps Camping Erbjudandet i korthet SEASIDE FÖRVALTNINGS ERBJUDANDE består av en konvertibel på tre års löptid, mellan I steg om 20 miljoner SEK, erbjuds poster om SEK + courtage om 1000 SEK som även det inräknas in i kapitalet. Totalt utges 2000 konvertibelbrev i steg ett. Konvertibeln kan sedan omvandlas till aktier i SeaSide Förvaltning (SeaSide i Göteborg AB) med en möjlig vinst (se genomförandeplan) om fyra till fem gånger pengarna. Maximalt 49 % av bolagets totala antal aktier kommer att vara möjliga för investerarna att förvärva (49 % = st) allt beroende på konvertibellånens slutliga storlek. TRE OLIKA ALTERNATIV SEK utlånas till SeaSide Förvaltning, lånet löper på 3 år och ger investeraren tre möjligheter till konvertering : 1. Kapitalet samt avkastningen på 45 % konverteras till aktier, antalet aktier per konvertibel fastställs i en extra bolagsstämma senast , med hänsyn tagen till att investeraren skall erhålla aktier till ett marknadsvärde av minst den dubbla investeringssumman ( SEK). 2. Kapitalet om SEK återbetalas och avkastningen SEK (45 %) konverteras till aktier till en kurs som är 30 % högre än alt. 1 (vilket ger färre aktier per investerad krona än alt. 1) 3. Kapitalet om SEK tillbaka plus ränta om 45% = utbetalt SEK INVESTERAREN KAN FRITT VÄLJA mellan de tre alternativen men måste meddela bolaget sitt val senast genom anmälan på Bolaget förbinder sig att hålla alla investerare informerade om bolaget och projektens genomförande och dess ekonomiska utfall. Ett nyhetsbrev kommer att publiceras på var sjätte månad eller via brev om så önskas. Om förtidsinlösen önskas måste detta anmälas minst tre månader innan årsslut. Bolaget löser då in konvertibeln med 12 % årlig ränta, minus avgift för inlösen den 31/03 det år som inlösen begärts. Adressändring till innehavare eller överlåtelse av konvertibel görs genom att adressändringen/överlåtelsen dokumenteras på baksidan av konvertibeln på därför anvisad plats. Detta anmäls till bolaget antigen genom att en kopia tillsänds bolaget eller genom anmälan på se. Handel med konvertiblerna och bolagets aktier sker på där aktuella köp och säljkurser noteras dagligen och handeln sköts av kontrakterad fondkommisionär. Bolaget förbehåller sig rätten att godkänna varje investerare innan utgivning av konvertibel till denne. Intresseanmälan skall lämnas till bolaget, se sista bilaga till denna broschyr, eller gå in på Anmälan måste vara fullständigt och korrekt ifylld med alla begärda uppgifter. Tilldelning meddelas sedan via eller om så önskas via brev. Konvertibel sänds sedan ut som rekommenderat brev efter att likviden satts in i sin helhet på Juristhuset Nordstiernans klientmedelskonto i SE-Banken kontonummer Konvertibellånet säkras genom inteckningar i fastigheterna Munketorpet 1:7, 1:32, Munketorpet 2:4 och Högby-Sandby 10:7 som är den fastighet om 16 ha med byggnader som helt ägs av Löttorps Camping AB. Fastighetsinteckningarna förvaltas av Juristhuset Nordstiernan representerat av Bo Liljegren (se sid 11) och är en kollektiv säkerhet för alla investerare. Fastighetsinteckningarna får aldrig understiga lånets storlek eller överstiga fastighetens sista aktuella värdering utförd av godkänt värderingsinstitut. Efterhand som byggnationerna slutförs genomförs löpande nya värderingar se 4

5 SeaSide Förvaltning och dess dotterbolag Löttorps Camping SEASIDE FÖRVALTNING (SEASIDE I GÖTEBORG AB) , Adolf Edelsvärds gata 11, Göteborg. Aktiekapital efter planerad nyemission 10 miljoner (huvudägare tillskott). Moderbolag till dotterbolagen nedan, äger 100 % av Löttorps Thalasso spa & resort AB och Löttorps Camping AB samt 70 % av Camper Room AB. Bolaget skall styra och förvalta döttrarna enligt den plan som redovisas i detta dokument. Till sin hjälp har bolagets styrelse och ledning en advisor board, se sidan 11, för att bättre kunna leda alla delar i projekten och uppnå optimalt resultat inom stipulerad tidsram. Löttorps Thalasso spa & resort AB , Kesnäs Fiskarvägen 40, Löttorp. Bolaget ägs till 100% av SeaSide Förvaltning och skall projektera, bygga i egen regi samt driva den hotellanläggning, för handikappade, som planeras vid Löttorps Camping i Borgholms kommun på Öland. Hotellet uppförs i inledningsskedet på av Löttorps Camping AB utarrenderad mark. Ritningar och förslag se Camper Room AB, , Adolf Edelsvärds gata 11, Göteborg, bolaget som ägs till 70 % av SeaSide Förvaltning och till 30 % av Lars Hensback (se sida 11) skall låta tillverka CamperRoom för utställning på minst 100 campingplatser i norra Europa med 5 st Camper Room per campingplats med en vinstdelning vid uthyrning om 70 % till Camper Room AB och 30 % till respektive camping. Löttorps Camping AB, , Kesnäs Fiskarvägen 1, Löttorp. Bolaget ägs till 100% av SeaSide Förvaltning. Camping bolaget driver Löttorps Camping och dess anläggningar direkt eller genom sitt dotterbolag Löttorps Drifts AB som driver restauranger, café och kiosker. All mark som används i projekten ägs av Löttorps Camping AB och säljs till de olika bostadsrättsföreningarna i samband med deras fullbordande, all övrig mark (ca m²) inkl den som Hotell Thalasso byggs på förblir tillsvidare i Löttorps Camping AB:s ägo. 5

6 Ett nytt unikt koncept som gynnar hela campingbranschen Lars Isacson, VD, SCR Konceptet Camper Room är ett vardagsrum med veranda på totalt 30 m² som campinggästen dockar sin husvagn/husbil till på campingplatser. Den hyrs fullt möblerad, med vatten och el. Kunden får ett fullt möblerat vardagsrum med veranda. Därmed slipper campinggästen besväret med att transportera och sätta upp förtält. Vid dåligt väder har man ett ombonat rum att vara i. Camper Room är designad för att vara exklusiv, bekväm och praktisk och är modulbaserad, enkelt flyttbar och bygglovsfri. Vi placerar ut Camper Room-enheter på av oss utvalda campingplatser. Ägarna till de berörda campingplatserna blir våra partners, helt utan någon investering, kostnad eller risk för deras del. Vi erbjuder att placera ut fyra Camper Room-enheter gratis per campingplats, med ett vinstdelningsupplägg mellan campingägaren och oss vad gäller intäkterna från CamperRoom. På sikt kommer Camper Room-konceptet att poängsättas av SCR enligt Svensk Camping Standard, vilket kommer att öka värdet på campingplatsen. Lönsamhetsbedömning och marknadspotential Produktionskostnaden, inklusive transport till och montering på respektive campingplats, ligger på kr per Camper Room. Veckohyran per Camper Room kommer vara kr under de fyra till åtta högsäsongsveckorna. Campingägaren får 30 procent av intäkterna medan vi får 70 procent, det vill säga kr per vecka om hyran är kr. Per år blir våra intäkter per CamperRoom då kr vid genomsnittlig uthyrning under högsäsong och utan någon beläggning under resten av året. Pay off-tiden är därmed ca 3 år. Beräknad livslängd utan större renoveringsinsatser är tio år, under vilken tid avkastningen är kr per Camper Room. Det finns drygt 500 campingplatser i Sverige. Med fyra Camper Room på hälften av dessa är potentialen i Sverige CamperRooms med en årlig intäkt på 33,6 miljoner. I Europa finns drygt campingplatser, så det finns minst sagt goda möjligheter att skala upp konceptet efter lanseringen i Sverige. Kontakt Lars Hensback VD

7 Genomförandeplan Stugor - Löttorps Camping 2014 Vår - Sommar - Uppförande av 6 st 39 m² stugor som kommer att tillhöra Bostadsrättsföreningen Löttorps Village 1 (BRF LV 1) - Uppförande av 2 st 70 m² stugor och 3 st 52 m² stugor som kommer att tillhöra (BRF LV 2) - Vidare byggnation av äventyrsgolfbanan med 9 hål till en 18-hålsbana - Projektering och slutgiltiga ritningar på hotellet. Bidragsansökningar från EU och svenska staten m fl - Byggnation av 2-3 st Camper Room av olika leverantörer för kvalitetsbedömning och större order - Vidare byggnation av hus ca 30 st 52 m² i BRF LV 2 - Kontrakt med minst 20 st större campingar inom Sverige, 4-5 stjärniga, för utställande av 5 st Camper Room per camping - Leverans om 100 st Camper Room - Renovering av vattenlandet och byggnation av ny strandkiosk/grill 2014 Höst - Byggstart av Hotell Thalasso - Vidare byggnation av hus ca 30 st m². Höst Vår Vår - Inredning av Hotell Thalasso vår - sommar - Leverans av 100 st Camper Room till kontrakterade campingar 2015 Höst - Invigning av Hotell Thalasso i oktober - Byggnation av radhusen vid Munketorpets lägergård, 2000 m² 2016 Vår - Färdigställande av radhus etapp 1 - Driftstart av Hotell Thalasso på fullfart 2016 Höst - Färdigställande av Radhusen etapp Vår - Återbetalning av konvertibellån med ränta alt. utgivande av aktier i SeaSide i Göteborg AB, Exit kan ske enligt följande: försäljning av hela anläggningen, återköp av alla aktier till god vinstkurs för investeraren, småbörs introduktion, byggnation av fler handikappsanpassade hotell med flera scenarion. 7

8 Budget - Löttorps Camping Stranden - Löttorps Camping Budgeten är indelad i en investeringsdel och en kortfattad driftsdel per ingående bolag/projekt. Budgeten redovisas i stora drag, för mer detaljer se Löttorps Camping AB (Tusen SEK) Strandkiosk & Grill, nybygge 100 m² st hus 39 m² ingående i BRF LV Renovering vattenland st hus m² ingående i BRF LV Utbyggnad av äventyrsgolf 850 Totalt Allt som skall nyproduceras och utvecklas i Löttorps Camping AB finansieras genom eget kapital och genom kapital som genereras genom försäljning av ovan nämnda hus. Husen som nu byggs och säljs för totalt 13,6 miljoner SEK. Driften av campingen genererar i dagsläget ca 7 miljoner i omsättning per säsong. Denna omsättning skall drastiskt höjas genom de planerade projekten och därpå följande säsongsförlängning. Löttorps Camping AB:s tillgångar (rörelse och fastigheter) är idag värderat till 36 miljoner med en belåning på 6 miljoner vilket ger ett övervärde idag på 30 miljoner. Ett framtida värde på rörelsen och dess fastigheter är helt beroende på vinsten som genereras per år. Efter planerade och genomförda projekt ger en omsättningsprognos för år 2016 på ca miljoner, ett värde på campingen och dess fastigheter på 45 miljoner ± 5 miljoner, ej inkluderat hotellfastigheten. Kommande års byggnation av de 103 husen och radhusen finansieras till 50% av eget kapital och 50% av konvertibellånet: 103 hus till en totalkostnad av SEK/hus inkl infrastrukturen ger en kostnad på SEK med en försäljningssumma på ca 150 miljoner och ger därmed en vinst till projektet på ca 70 miljoner 8

9 Budget - Hotell Thalasso Hotell Thalasso Spa & Resort (Tusen SEK) Projektering, projektledning, ritningar, arkitekter, tillstånd mm Markarbeten, grund, markanslutningar, VVS, el osv Stomme med tak i betong element rest och klart, fönster, dörrar mm Inre byggnation av rum med badrum och pentry Inre byggnation av matsal, behandlingsrum, bassänger mm Inredning av rum och allmänna ytor Utomhusbassäng 12,5 x 25 m i anslutning till hotellets entré Övrigt Totalt % finansieras av EU-bidrag, Stats-bidrag och banklån, 50% av konvertibellånet Driftsbudget Hotell Thalasso (Tusen SEK) INTÄKTER Rumsuthyrning 70 % beläggning Helpension Behandlingar Övrigt Intäkter år ett KOSTNADER Fastighetskostnader 870 El,VA, Värme (jord) Inköp varor, förbrukningsartiklar Externa tjänster (restaurang mm) Specialister behandling Löner arbetstagare övriga Finansiella kostnader Övrigt Kostnader år ett Överskott år ett Vinsten beräknas öka med % per kommande 3-4 år beroende på ökad beläggning och bättre anpassad organisation över årstiderna. Hotellets värde blir då år 4 beräknat på avkastningen 170 miljoner ± 10 miljoner. 9

10 Budget - CamperRoom Löttorps Camping Camper Room AB (Tusen SEK) 100 st år ett st år två st år tre Avtal, underhåll 5 år Totalt Avkastningen blir vid åtta veckors uthyrning per år med en fördelning % mellan campingen och Camper Room AB totalt 6,72 miljoner per år efter kostnader, vilket ger ett värde på bolaget om ca 60 miljoner, ± 5 miljoner, i slutet på år tre. Vid 12 veckors uthyrning stiger värdet till 80 miljoner ± 5 miljoner. Camper Room finansieras genom eget kapital till 20 % och resterande 80 % genom ett finansbolag. 10

11 Styrelse, rådgivare & samarbetspartners Styrelsen i SeaSide Förvaltning AB och dess dotterbolags styrelser i olika konstellationer INGEMAR HERMANSSON Teknisk chef Löttorps Camping, tidigare verksam som byggledare och säljare av fastigheter, senast i Turkiet. Delägare MALIN SUNDELIN VD Löttorps Camping, verksam som företagsledare inom restaurang- och besöksnäringen sedan Delägare KRISTINA JARL Rådgivare aktiemarknaden, driver fastighetsbolag. Delägare LARS HENSBACK Entreprenör, delägare i Grundells fönster AB. Delägare LEIF HOLMBERG Försäljningschef SIKA. Delägare Projektledare STAFFAN SUNDELIN Projektledare för utbyggnaden av Löttorps Camping, verksam som företagsledare/projektledare inom besöksnäringen i ett flertal länder. Advisor Board LARS-ERIK DAHLBERG Entreprenör, tidigare verksam som VD/ägare för Provita AB,verksamma inom behandlingshem, Lund ANDERS GYLLENBÅGA Tandläkare, Borås GUSTAV SUNDIN Fd bankdirektör Nordea, Bohusbanken m fl, Göteborg Samarbetspartners JURISTHUSET NORDSTIERNAN (Juristhuset N.S. AB ) Bo Liljegren BDO Revisor Sven Jansson, Kungsbacka SWEDBANK Ann-Charlotte Odell ATRAVEO Tilmann Herget, Stuguthyrningsföretag, Tyskland BO LILJEGREN VD Juristhuset Nordstiernan, tidigare bankdirektör och kreditansvarig på Handelskredit, Drottningholm. BJÖRN-LINUS HOLMBERG Arkitekt, Nybro JANNE PETERSON ELCA Stiftelsen, Öland ANDERS ROBERTZON Egen företagare, tekniker, Ljungskile 11

12 Frågor och svar Vad skall pengarna användas till? Konvertiblernas kapital skall användas till att genomföra tre olika projekt som alla ägs och styrs av moderbolaget SeaSide i Göteborg AB, dessa är: - Byggnation av 103 hus med åretruntstandard för bostadsrättsföreningarna Löttorps Village 2 till 5. - Byggnation av ett hotell med 40 rum och utformat för thalassoterapi till assistansberoende handikappade. - Bygga och ställa ut minst 200 CamperRoom i grupper om fem på de mest attraktiva campingplatserna i Sverige. Hur skall lånet och räntan kunna återbetalas? De 103 stugorna säljs löpande efter hand som de är uppförda till privat- och företagskunder, detta ger en intäkt på ca 150 miljoner SEK, vilket täcker konvertibellånet och utlovad ränta. Kommer bolaget att behöva mer finansiering? Vad avser hotellbyggnationen räknar bolaget med att få vissa EU bidrag pga att norra Öland är ett arbetslöshetsområde och att hotellet riktar sig mot handikappade. Bidrag fås även från kommun och staten. Dock måste det till ca 15 miljoner SEK i extern finansiering, exemplevis banklån eller utökat konvertibellån. Hur ser konkurrensen ut? Vad avser hotellet och stugorna har vi i Sverige endast ett hotell som konkurrerar om målgruppen och väntetiden för att få plats är upp till två år! Klarar bolaget kvalitetskraven? All byggnation uppfyller Svenska Boverkets byggregler och kontrolleras enligt plan löpande av inspektör. Har SeaSide Förvaltning fler projekt på gång? Bolaget kommer efter lyckat genomförande av detta projekt genomföra minst två hotellprojekt av samma typ inom Norden (olika platser har redan rekognoserats) till gagn för de investerare som väljer att konvertera sitt kapital till aktier. 12

13 13

14 LÖTTORPS CAMPING är en fyrstjärnig familjecamping med ett stort utbud av spännande äventyr och roliga aktiviteter. Campingen har över fyrahundra uppställningsplatser för husvagn- och husbil, många med vatten och avlopp, samt hundra platser för tält. Campingen har mer än fyrtio stugor för uthyrning med fem olika stugtyper att välja mellan, från två-bäddars upp till åtta-bäddars. Alla stugor är nyrenoverade På området finns det två stora fräscha serviceanläggningar, jourbutik, två nybyggda restauranger, grillkafé och strandkiosk med vattenland och Ölands högsta vattenrutschkana. Stekhuset Munken är Ölands medeltidskrog. Ett annorlunda och för Öland helt unikt restaurangkoncept i fullt medeltidsutförande i allt från inredning till mat och underhållning Ristorante Piazza Piccola är en italiensk restaurang och pizzeria som främst vänder sig till campinggästerna, här bjuds på sprudlande liveframträdanden flera gånger i veckan. Besök gärna och för mer information. 14

15 HOTELL THALASSO kommer att omfatta fyrtio stycken specialanpassade rum samt en spa anläggning med varma bassänger och thalassoterapi. Särskilda temaveckor för olika åldersgrupper, typ av handikapp, typ av träning o s v. Målgruppen för hotellet är handikappade med assistanshjälp. Hotellets gäster kommer att ta med vänner och släktingar på sin semester och dessa erbjuds att hyra de moderna stugorna. Thalassoterapi är en kombination av klimatterapi i havsklimat i form av helioterapi, friluftsbad eller friluftsliggbad. Man använder sig av havsvatten, alger, slam, lera och krita för inpackningar och bad. Det är viktigt att thalassocentret ligger vid havet. Det är på grund av havsklimatet som Thalassoterapin kan användas inom alla aspekter inom klimatterapi. 15

16 SEASIDE FÖRVALTNING Projektledare Staffan Sundelin Tel Adolf Edelsvärds gata 11, Göteborg DISCLAIMER Detta dokument är inte ett prospekt utan innehåller bara information om ett specifikt värdepapper i form av ett konvertibel lån och utgör varken råd om investering eller köp av värdepapper. För närmare information om SeaSide Förvaltning och dess dotterbolag hänvisas läsaren till det mer fullödiga material som redovisas på bolagets websida: För att kunna komma åt den informationen behöver man inloggningsuppgifter som erhålls mot att man registrera sig. Läsaren uppmanas att inhämta all information som är tillgänglig för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka bolagets framtida prestation samt de branscher och marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon myndighet. Det skall inte ske någon försäljning av de värdepapper, vilka refereras till här, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till det, eller del av det, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. I synnerhet utgör detta dokument inte och heller inte del av det, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att teckna eller köpa värdepapper i USA. Värdepapper nämnda här i detta dokument har inte och kommer inte att registreras i enlighet med USA:s Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse och kan således ej erbjudas direkt eller indirekt till medborgare inom USA. Kopior av detta dokument får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delar av, direkt eller indirekt till USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Schweiz, Hong Kong, Indien, Nigeria eller Japan (för komplett lista se All information som lämnas i detta dokument bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de eventuella risker som varje investering i det specifika värdepappret skulle kunna innebära. Dokumentet innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om bolaget anser förväntningarna vara rimliga finns det inga garantier för att sådana framåtriktade förväntningar infrias till fullo, t ex force majeure. Inget ansvar av något slag accepteras för handlingar som utförs till följd av dokumentet eller dess innehåll. Genom att ta del av detta dokument godkänner läsaren att man är införstådd med de omständigheter, krav och restriktioner som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse härav inte görs.