ERBJUDANDE OM att teckna konvertibler i SeaSide Förvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERBJUDANDE OM att teckna konvertibler i SeaSide Förvaltning"

Transkript

1 ERBJUDANDE OM att teckna konvertibler i SeaSide Förvaltning

2 Innehåll Stranden - Löttorps Camping 2 Innehåll 3 Bakgrund 4 Erbjudandet i korthet 5 SeaSide Förvaltning och dess dotterbolag 6 CamperRoom 7 Genomförandeplan 8 Budget - Löttorps Camping 9 Budget - Hotell Thalasso 10 Budget - CamperRoom 11 Styrelse, rådgivare och samarbetspartners 12 Frågor och svar 13 Karta 14 Löttorps Camping 15 Hotell Thalasso 2

3 Löttorps Camping Bakgrund I APRIL 2012 köptes Löttorps Camping AB för en total köpeskilling om 23 miljoner SEK och därefter har det investerats ytterligare 13 miljoner SEK i renoveringar och nybyggnation. Campingen ägdes av ELCA stiftelsen som bedrivit evangelisering i en tältkyrka nära campingen sedan Campingen startades på 1970-talet och togs över av de sjungande bröderna Samuelsson 1972 som drev campingen fram till 1995 då ELCA stiftelsen tog över. Campingen har utvecklats och utökats i flera omgångar och omfattar idag m² mark med ca m² byggnader i olika storlekar och syften: Restaurangbyggnad om ca 1600 m² byggd 2009 med två nyrenoverade restauranger, café, ungdomsgård mm 3 st servicehus med toaletter, duschar, kök, tvättstugor, mm. Anpassade för att klara 2500 campare/dygn 40 st stugor i olika storlekar m² 2 st lägergårdar med 60 st respektive 40 st bäddar 4 st vattenrutschkanor med bassänger och kiosk vid stranden 2 st tvåfamiljshus, för året runt boende, med ladugård och maskinförråd Äventyrsgolf i wildlife-tema Stora gräsmattor för sport och fotboll Tennisplan Lång sandstrand som ägs och sköts av campingen DE 40 STYCKEN HUS som fanns vid övertagandet har totalrenoverats och sålts till privatpersoner i bostadsrättsform. Campingmarken som endast får avstyckas i större områden har i den nya kommunala planen byggrätter, om totalt 4150 m², dessa kommer att bebyggas i omgångar med åretrunthus och radhus i 1,5 plan om m² boyta. Dessa hus kommer att säljas i bostadsrättsform. Samtliga hus uthyres genom Löttorps Camping AB med en 30%/70 % fördelning av hyresintäkten mellan Löttorps Camping AB och ägaren av huset. För att öka uthyrningsfrekvensen på campingens alla hus planeras ett hotell byggas om 40 rum samt en spa-anläggning med varma bassänger och thalassoterapi mm. Målgruppen för hotellet är handikappade med assistanshjälp. Hotellets gäster kommer att ta med vänner och släktingar på sin semester och dessa erbjuds att hyra de moderna stugorna. För att bidra till Löttorps Campings attraktionskraft har konceptet Camper Room utvecklats (se sidan 6), ett vardagsrum som dockas till husbil/husvagn och direkt utökar boendeytan med 120 % (s k glamping ). I Camper Room finns soffor och matplats samt uteplats med möbler och grill mm. Camper Room har hjul och behöver inget bygglov. Konceptet skall utvecklas och erbjudas andra campingar i norra Europa. För att kunna uppnå dessa mål har SeaSide Förvaltning beslutat att gå ut med erbjudande om att teckna konvertibellån till bolaget. 3

4 Stranden - Löttorps Camping Erbjudandet i korthet SEASIDE FÖRVALTNINGS ERBJUDANDE består av en konvertibel på tre års löptid, mellan I steg om 20 miljoner SEK, erbjuds poster om SEK + courtage om 1000 SEK som även det inräknas in i kapitalet. Totalt utges 2000 konvertibelbrev i steg ett. Konvertibeln kan sedan omvandlas till aktier i SeaSide Förvaltning (SeaSide i Göteborg AB) med en möjlig vinst (se genomförandeplan) om fyra till fem gånger pengarna. Maximalt 49 % av bolagets totala antal aktier kommer att vara möjliga för investerarna att förvärva (49 % = st) allt beroende på konvertibellånens slutliga storlek. TRE OLIKA ALTERNATIV SEK utlånas till SeaSide Förvaltning, lånet löper på 3 år och ger investeraren tre möjligheter till konvertering : 1. Kapitalet samt avkastningen på 45 % konverteras till aktier, antalet aktier per konvertibel fastställs i en extra bolagsstämma senast , med hänsyn tagen till att investeraren skall erhålla aktier till ett marknadsvärde av minst den dubbla investeringssumman ( SEK). 2. Kapitalet om SEK återbetalas och avkastningen SEK (45 %) konverteras till aktier till en kurs som är 30 % högre än alt. 1 (vilket ger färre aktier per investerad krona än alt. 1) 3. Kapitalet om SEK tillbaka plus ränta om 45% = utbetalt SEK INVESTERAREN KAN FRITT VÄLJA mellan de tre alternativen men måste meddela bolaget sitt val senast genom anmälan på Bolaget förbinder sig att hålla alla investerare informerade om bolaget och projektens genomförande och dess ekonomiska utfall. Ett nyhetsbrev kommer att publiceras på var sjätte månad eller via brev om så önskas. Om förtidsinlösen önskas måste detta anmälas minst tre månader innan årsslut. Bolaget löser då in konvertibeln med 12 % årlig ränta, minus avgift för inlösen den 31/03 det år som inlösen begärts. Adressändring till innehavare eller överlåtelse av konvertibel görs genom att adressändringen/överlåtelsen dokumenteras på baksidan av konvertibeln på därför anvisad plats. Detta anmäls till bolaget antigen genom att en kopia tillsänds bolaget eller genom anmälan på se. Handel med konvertiblerna och bolagets aktier sker på där aktuella köp och säljkurser noteras dagligen och handeln sköts av kontrakterad fondkommisionär. Bolaget förbehåller sig rätten att godkänna varje investerare innan utgivning av konvertibel till denne. Intresseanmälan skall lämnas till bolaget, se sista bilaga till denna broschyr, eller gå in på Anmälan måste vara fullständigt och korrekt ifylld med alla begärda uppgifter. Tilldelning meddelas sedan via eller om så önskas via brev. Konvertibel sänds sedan ut som rekommenderat brev efter att likviden satts in i sin helhet på Juristhuset Nordstiernans klientmedelskonto i SE-Banken kontonummer Konvertibellånet säkras genom inteckningar i fastigheterna Munketorpet 1:7, 1:32, Munketorpet 2:4 och Högby-Sandby 10:7 som är den fastighet om 16 ha med byggnader som helt ägs av Löttorps Camping AB. Fastighetsinteckningarna förvaltas av Juristhuset Nordstiernan representerat av Bo Liljegren (se sid 11) och är en kollektiv säkerhet för alla investerare. Fastighetsinteckningarna får aldrig understiga lånets storlek eller överstiga fastighetens sista aktuella värdering utförd av godkänt värderingsinstitut. Efterhand som byggnationerna slutförs genomförs löpande nya värderingar se 4

5 SeaSide Förvaltning och dess dotterbolag Löttorps Camping SEASIDE FÖRVALTNING (SEASIDE I GÖTEBORG AB) , Adolf Edelsvärds gata 11, Göteborg. Aktiekapital efter planerad nyemission 10 miljoner (huvudägare tillskott). Moderbolag till dotterbolagen nedan, äger 100 % av Löttorps Thalasso spa & resort AB och Löttorps Camping AB samt 70 % av Camper Room AB. Bolaget skall styra och förvalta döttrarna enligt den plan som redovisas i detta dokument. Till sin hjälp har bolagets styrelse och ledning en advisor board, se sidan 11, för att bättre kunna leda alla delar i projekten och uppnå optimalt resultat inom stipulerad tidsram. Löttorps Thalasso spa & resort AB , Kesnäs Fiskarvägen 40, Löttorp. Bolaget ägs till 100% av SeaSide Förvaltning och skall projektera, bygga i egen regi samt driva den hotellanläggning, för handikappade, som planeras vid Löttorps Camping i Borgholms kommun på Öland. Hotellet uppförs i inledningsskedet på av Löttorps Camping AB utarrenderad mark. Ritningar och förslag se Camper Room AB, , Adolf Edelsvärds gata 11, Göteborg, bolaget som ägs till 70 % av SeaSide Förvaltning och till 30 % av Lars Hensback (se sida 11) skall låta tillverka CamperRoom för utställning på minst 100 campingplatser i norra Europa med 5 st Camper Room per campingplats med en vinstdelning vid uthyrning om 70 % till Camper Room AB och 30 % till respektive camping. Löttorps Camping AB, , Kesnäs Fiskarvägen 1, Löttorp. Bolaget ägs till 100% av SeaSide Förvaltning. Camping bolaget driver Löttorps Camping och dess anläggningar direkt eller genom sitt dotterbolag Löttorps Drifts AB som driver restauranger, café och kiosker. All mark som används i projekten ägs av Löttorps Camping AB och säljs till de olika bostadsrättsföreningarna i samband med deras fullbordande, all övrig mark (ca m²) inkl den som Hotell Thalasso byggs på förblir tillsvidare i Löttorps Camping AB:s ägo. 5

6 Ett nytt unikt koncept som gynnar hela campingbranschen Lars Isacson, VD, SCR Konceptet Camper Room är ett vardagsrum med veranda på totalt 30 m² som campinggästen dockar sin husvagn/husbil till på campingplatser. Den hyrs fullt möblerad, med vatten och el. Kunden får ett fullt möblerat vardagsrum med veranda. Därmed slipper campinggästen besväret med att transportera och sätta upp förtält. Vid dåligt väder har man ett ombonat rum att vara i. Camper Room är designad för att vara exklusiv, bekväm och praktisk och är modulbaserad, enkelt flyttbar och bygglovsfri. Vi placerar ut Camper Room-enheter på av oss utvalda campingplatser. Ägarna till de berörda campingplatserna blir våra partners, helt utan någon investering, kostnad eller risk för deras del. Vi erbjuder att placera ut fyra Camper Room-enheter gratis per campingplats, med ett vinstdelningsupplägg mellan campingägaren och oss vad gäller intäkterna från CamperRoom. På sikt kommer Camper Room-konceptet att poängsättas av SCR enligt Svensk Camping Standard, vilket kommer att öka värdet på campingplatsen. Lönsamhetsbedömning och marknadspotential Produktionskostnaden, inklusive transport till och montering på respektive campingplats, ligger på kr per Camper Room. Veckohyran per Camper Room kommer vara kr under de fyra till åtta högsäsongsveckorna. Campingägaren får 30 procent av intäkterna medan vi får 70 procent, det vill säga kr per vecka om hyran är kr. Per år blir våra intäkter per CamperRoom då kr vid genomsnittlig uthyrning under högsäsong och utan någon beläggning under resten av året. Pay off-tiden är därmed ca 3 år. Beräknad livslängd utan större renoveringsinsatser är tio år, under vilken tid avkastningen är kr per Camper Room. Det finns drygt 500 campingplatser i Sverige. Med fyra Camper Room på hälften av dessa är potentialen i Sverige CamperRooms med en årlig intäkt på 33,6 miljoner. I Europa finns drygt campingplatser, så det finns minst sagt goda möjligheter att skala upp konceptet efter lanseringen i Sverige. Kontakt Lars Hensback VD

7 Genomförandeplan Stugor - Löttorps Camping 2014 Vår - Sommar - Uppförande av 6 st 39 m² stugor som kommer att tillhöra Bostadsrättsföreningen Löttorps Village 1 (BRF LV 1) - Uppförande av 2 st 70 m² stugor och 3 st 52 m² stugor som kommer att tillhöra (BRF LV 2) - Vidare byggnation av äventyrsgolfbanan med 9 hål till en 18-hålsbana - Projektering och slutgiltiga ritningar på hotellet. Bidragsansökningar från EU och svenska staten m fl - Byggnation av 2-3 st Camper Room av olika leverantörer för kvalitetsbedömning och större order - Vidare byggnation av hus ca 30 st 52 m² i BRF LV 2 - Kontrakt med minst 20 st större campingar inom Sverige, 4-5 stjärniga, för utställande av 5 st Camper Room per camping - Leverans om 100 st Camper Room - Renovering av vattenlandet och byggnation av ny strandkiosk/grill 2014 Höst - Byggstart av Hotell Thalasso - Vidare byggnation av hus ca 30 st m². Höst Vår Vår - Inredning av Hotell Thalasso vår - sommar - Leverans av 100 st Camper Room till kontrakterade campingar 2015 Höst - Invigning av Hotell Thalasso i oktober - Byggnation av radhusen vid Munketorpets lägergård, 2000 m² 2016 Vår - Färdigställande av radhus etapp 1 - Driftstart av Hotell Thalasso på fullfart 2016 Höst - Färdigställande av Radhusen etapp Vår - Återbetalning av konvertibellån med ränta alt. utgivande av aktier i SeaSide i Göteborg AB, Exit kan ske enligt följande: försäljning av hela anläggningen, återköp av alla aktier till god vinstkurs för investeraren, småbörs introduktion, byggnation av fler handikappsanpassade hotell med flera scenarion. 7

8 Budget - Löttorps Camping Stranden - Löttorps Camping Budgeten är indelad i en investeringsdel och en kortfattad driftsdel per ingående bolag/projekt. Budgeten redovisas i stora drag, för mer detaljer se Löttorps Camping AB (Tusen SEK) Strandkiosk & Grill, nybygge 100 m² st hus 39 m² ingående i BRF LV Renovering vattenland st hus m² ingående i BRF LV Utbyggnad av äventyrsgolf 850 Totalt Allt som skall nyproduceras och utvecklas i Löttorps Camping AB finansieras genom eget kapital och genom kapital som genereras genom försäljning av ovan nämnda hus. Husen som nu byggs och säljs för totalt 13,6 miljoner SEK. Driften av campingen genererar i dagsläget ca 7 miljoner i omsättning per säsong. Denna omsättning skall drastiskt höjas genom de planerade projekten och därpå följande säsongsförlängning. Löttorps Camping AB:s tillgångar (rörelse och fastigheter) är idag värderat till 36 miljoner med en belåning på 6 miljoner vilket ger ett övervärde idag på 30 miljoner. Ett framtida värde på rörelsen och dess fastigheter är helt beroende på vinsten som genereras per år. Efter planerade och genomförda projekt ger en omsättningsprognos för år 2016 på ca miljoner, ett värde på campingen och dess fastigheter på 45 miljoner ± 5 miljoner, ej inkluderat hotellfastigheten. Kommande års byggnation av de 103 husen och radhusen finansieras till 50% av eget kapital och 50% av konvertibellånet: 103 hus till en totalkostnad av SEK/hus inkl infrastrukturen ger en kostnad på SEK med en försäljningssumma på ca 150 miljoner och ger därmed en vinst till projektet på ca 70 miljoner 8

9 Budget - Hotell Thalasso Hotell Thalasso Spa & Resort (Tusen SEK) Projektering, projektledning, ritningar, arkitekter, tillstånd mm Markarbeten, grund, markanslutningar, VVS, el osv Stomme med tak i betong element rest och klart, fönster, dörrar mm Inre byggnation av rum med badrum och pentry Inre byggnation av matsal, behandlingsrum, bassänger mm Inredning av rum och allmänna ytor Utomhusbassäng 12,5 x 25 m i anslutning till hotellets entré Övrigt Totalt % finansieras av EU-bidrag, Stats-bidrag och banklån, 50% av konvertibellånet Driftsbudget Hotell Thalasso (Tusen SEK) INTÄKTER Rumsuthyrning 70 % beläggning Helpension Behandlingar Övrigt Intäkter år ett KOSTNADER Fastighetskostnader 870 El,VA, Värme (jord) Inköp varor, förbrukningsartiklar Externa tjänster (restaurang mm) Specialister behandling Löner arbetstagare övriga Finansiella kostnader Övrigt Kostnader år ett Överskott år ett Vinsten beräknas öka med % per kommande 3-4 år beroende på ökad beläggning och bättre anpassad organisation över årstiderna. Hotellets värde blir då år 4 beräknat på avkastningen 170 miljoner ± 10 miljoner. 9

10 Budget - CamperRoom Löttorps Camping Camper Room AB (Tusen SEK) 100 st år ett st år två st år tre Avtal, underhåll 5 år Totalt Avkastningen blir vid åtta veckors uthyrning per år med en fördelning % mellan campingen och Camper Room AB totalt 6,72 miljoner per år efter kostnader, vilket ger ett värde på bolaget om ca 60 miljoner, ± 5 miljoner, i slutet på år tre. Vid 12 veckors uthyrning stiger värdet till 80 miljoner ± 5 miljoner. Camper Room finansieras genom eget kapital till 20 % och resterande 80 % genom ett finansbolag. 10

11 Styrelse, rådgivare & samarbetspartners Styrelsen i SeaSide Förvaltning AB och dess dotterbolags styrelser i olika konstellationer INGEMAR HERMANSSON Teknisk chef Löttorps Camping, tidigare verksam som byggledare och säljare av fastigheter, senast i Turkiet. Delägare MALIN SUNDELIN VD Löttorps Camping, verksam som företagsledare inom restaurang- och besöksnäringen sedan Delägare KRISTINA JARL Rådgivare aktiemarknaden, driver fastighetsbolag. Delägare LARS HENSBACK Entreprenör, delägare i Grundells fönster AB. Delägare LEIF HOLMBERG Försäljningschef SIKA. Delägare Projektledare STAFFAN SUNDELIN Projektledare för utbyggnaden av Löttorps Camping, verksam som företagsledare/projektledare inom besöksnäringen i ett flertal länder. Advisor Board LARS-ERIK DAHLBERG Entreprenör, tidigare verksam som VD/ägare för Provita AB,verksamma inom behandlingshem, Lund ANDERS GYLLENBÅGA Tandläkare, Borås GUSTAV SUNDIN Fd bankdirektör Nordea, Bohusbanken m fl, Göteborg Samarbetspartners JURISTHUSET NORDSTIERNAN (Juristhuset N.S. AB ) Bo Liljegren BDO Revisor Sven Jansson, Kungsbacka SWEDBANK Ann-Charlotte Odell ATRAVEO Tilmann Herget, Stuguthyrningsföretag, Tyskland BO LILJEGREN VD Juristhuset Nordstiernan, tidigare bankdirektör och kreditansvarig på Handelskredit, Drottningholm. BJÖRN-LINUS HOLMBERG Arkitekt, Nybro JANNE PETERSON ELCA Stiftelsen, Öland ANDERS ROBERTZON Egen företagare, tekniker, Ljungskile 11

12 Frågor och svar Vad skall pengarna användas till? Konvertiblernas kapital skall användas till att genomföra tre olika projekt som alla ägs och styrs av moderbolaget SeaSide i Göteborg AB, dessa är: - Byggnation av 103 hus med åretruntstandard för bostadsrättsföreningarna Löttorps Village 2 till 5. - Byggnation av ett hotell med 40 rum och utformat för thalassoterapi till assistansberoende handikappade. - Bygga och ställa ut minst 200 CamperRoom i grupper om fem på de mest attraktiva campingplatserna i Sverige. Hur skall lånet och räntan kunna återbetalas? De 103 stugorna säljs löpande efter hand som de är uppförda till privat- och företagskunder, detta ger en intäkt på ca 150 miljoner SEK, vilket täcker konvertibellånet och utlovad ränta. Kommer bolaget att behöva mer finansiering? Vad avser hotellbyggnationen räknar bolaget med att få vissa EU bidrag pga att norra Öland är ett arbetslöshetsområde och att hotellet riktar sig mot handikappade. Bidrag fås även från kommun och staten. Dock måste det till ca 15 miljoner SEK i extern finansiering, exemplevis banklån eller utökat konvertibellån. Hur ser konkurrensen ut? Vad avser hotellet och stugorna har vi i Sverige endast ett hotell som konkurrerar om målgruppen och väntetiden för att få plats är upp till två år! Klarar bolaget kvalitetskraven? All byggnation uppfyller Svenska Boverkets byggregler och kontrolleras enligt plan löpande av inspektör. Har SeaSide Förvaltning fler projekt på gång? Bolaget kommer efter lyckat genomförande av detta projekt genomföra minst två hotellprojekt av samma typ inom Norden (olika platser har redan rekognoserats) till gagn för de investerare som väljer att konvertera sitt kapital till aktier. 12

13 13

14 LÖTTORPS CAMPING är en fyrstjärnig familjecamping med ett stort utbud av spännande äventyr och roliga aktiviteter. Campingen har över fyrahundra uppställningsplatser för husvagn- och husbil, många med vatten och avlopp, samt hundra platser för tält. Campingen har mer än fyrtio stugor för uthyrning med fem olika stugtyper att välja mellan, från två-bäddars upp till åtta-bäddars. Alla stugor är nyrenoverade På området finns det två stora fräscha serviceanläggningar, jourbutik, två nybyggda restauranger, grillkafé och strandkiosk med vattenland och Ölands högsta vattenrutschkana. Stekhuset Munken är Ölands medeltidskrog. Ett annorlunda och för Öland helt unikt restaurangkoncept i fullt medeltidsutförande i allt från inredning till mat och underhållning Ristorante Piazza Piccola är en italiensk restaurang och pizzeria som främst vänder sig till campinggästerna, här bjuds på sprudlande liveframträdanden flera gånger i veckan. Besök gärna och för mer information. 14

15 HOTELL THALASSO kommer att omfatta fyrtio stycken specialanpassade rum samt en spa anläggning med varma bassänger och thalassoterapi. Särskilda temaveckor för olika åldersgrupper, typ av handikapp, typ av träning o s v. Målgruppen för hotellet är handikappade med assistanshjälp. Hotellets gäster kommer att ta med vänner och släktingar på sin semester och dessa erbjuds att hyra de moderna stugorna. Thalassoterapi är en kombination av klimatterapi i havsklimat i form av helioterapi, friluftsbad eller friluftsliggbad. Man använder sig av havsvatten, alger, slam, lera och krita för inpackningar och bad. Det är viktigt att thalassocentret ligger vid havet. Det är på grund av havsklimatet som Thalassoterapin kan användas inom alla aspekter inom klimatterapi. 15

16 SEASIDE FÖRVALTNING Projektledare Staffan Sundelin Tel Adolf Edelsvärds gata 11, Göteborg DISCLAIMER Detta dokument är inte ett prospekt utan innehåller bara information om ett specifikt värdepapper i form av ett konvertibel lån och utgör varken råd om investering eller köp av värdepapper. För närmare information om SeaSide Förvaltning och dess dotterbolag hänvisas läsaren till det mer fullödiga material som redovisas på bolagets websida: För att kunna komma åt den informationen behöver man inloggningsuppgifter som erhålls mot att man registrera sig. Läsaren uppmanas att inhämta all information som är tillgänglig för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka bolagets framtida prestation samt de branscher och marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon myndighet. Det skall inte ske någon försäljning av de värdepapper, vilka refereras till här, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till det, eller del av det, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. I synnerhet utgör detta dokument inte och heller inte del av det, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att teckna eller köpa värdepapper i USA. Värdepapper nämnda här i detta dokument har inte och kommer inte att registreras i enlighet med USA:s Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse och kan således ej erbjudas direkt eller indirekt till medborgare inom USA. Kopior av detta dokument får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delar av, direkt eller indirekt till USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Schweiz, Hong Kong, Indien, Nigeria eller Japan (för komplett lista se All information som lämnas i detta dokument bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de eventuella risker som varje investering i det specifika värdepappret skulle kunna innebära. Dokumentet innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om bolaget anser förväntningarna vara rimliga finns det inga garantier för att sådana framåtriktade förväntningar infrias till fullo, t ex force majeure. Inget ansvar av något slag accepteras för handlingar som utförs till följd av dokumentet eller dess innehåll. Genom att ta del av detta dokument godkänner läsaren att man är införstådd med de omständigheter, krav och restriktioner som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse härav inte görs.

ERBJUDANDE OM att teckna konvertibler i SeaSide Förvaltning

ERBJUDANDE OM att teckna konvertibler i SeaSide Förvaltning ERBJUDANDE OM att teckna konvertibler i SeaSide Förvaltning Innehåll Stranden - Löttorps Camping 2 Innehåll 3 Bakgrund 4 Erbjudandet i korthet 5 SeaSide Förvaltning och dess dotterbolag 6 CamperRoom 7

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015 Pressmeddelande, 10 mars 2015 Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015 Beslut om frivilligt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag Den extra bolagsstämman

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Pressmeddelande, den 30 mars 2015 Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Oscar Properties eller

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog BAKGRUND Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar ca 12 000 hektar av Stockholms skärgård och de flesta områden är i dag

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Ekerum Fräscha fritidsstugor på Ekerums Camping

Ekerum Fräscha fritidsstugor på Ekerums Camping Ekerum Fräscha fritidsstugor på Ekerums Camping VISNING Ring 0485-77 000 VI KAN VÅR Ö OCH FASTIGHETSMARKNADEN HÄR! Storgatan 18 Borgholm Ölands Köpstad Färjestaden VAR VÄNLIG OCH RESPEKTERA SÄLJARENS ÖNSKEMÅL

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Eriksöre Anläggningen ligger fantastiskt vackert i direkt anslutning till Kalmarsund och dess vackra stränder inbjuder till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Innehav av konvertibel i ÅF 2012/2016, KV 4 B, nominellt: Konvertibeln finns på VP-konto: Period för konvertering Konverteringsperioden för ÅFs

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET HOTELL OCH ÄARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET På Riviera Strand kombineras hotellets alla fördelar med ett eget trivsamt semesterboende. Med havsutsikt och naturskönt läge i Båstad bygger

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

att komma fram och vilja stanna för gott.

att komma fram och vilja stanna för gott. Semesterstugor i boltenhagen att komma fram och vilja stanna för gott. Våra svenska Regenbogen stugor i Boltenhagen Här börjar avkopplingen så fort du har anlänt. Njut av den härliga havsbrisen, lägg upp

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 1 juni 2015 Prime Living AB (publ) ( Prime Living eller Bolaget ) offentliggjorde den 18 maj

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastigheter Viktig produktionsfaktor Landets största enskilda fysiska tillgångar Mycket kapitalkrävande och kapitalintensiv marknad Lägesfixerade Långlivade Genomgår

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET HOTELL OCH ÄARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET På Riviera Strand kombineras hotellets alla fördelar med ett eget trivsamt semesterboende. Med havsutsikt och naturskönt läge i Båstad bygger

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET

HOTELL OCH ÄGARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET HOTELL OCH ÄARSVITER I BÅSTAD FÖR ETT SKÖNARE LIV VID HAVET På Riviera Strand kombineras hotellets alla fördelar med ett eget trivsamt semesterboende. Med havsutsikt och naturskönt läge i Båstad bygger

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer