Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB Årsredovisning KVD Kvarndammen

2 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB Innehåll Introduktion i sammanfattning 3 VD har ordet 4 Vision, roll och erbjudande 5 KVDkoncernens fem bolag 6 Bilpriser.se Marknadspriser.se 8 KVD Bilauktioner KVD Auktioner 9 Kontakt med våra uppdragsgivare 10 Hantering av objekten 11 Kontakt med våra köpare 12 Förvaltningsberättelse 13 Resultaträkning koncernen 15 Balansräkning koncernen 16 Förändringar i eget kapital koncernen 17 Kassaflödesanalys koncernen 17 Resultaträkning moderbolaget 18 Balansräkning moderbolaget 19 Förändringar i eget kapital moderbolaget 20 Kassaflödesanalys moderbolaget 20 Tilläggsupplysningar och noter 21 Underskrifter 26 Revisionsberättelse 27 Grafisk form: Rosanna Werner Tryck: ToroGötatryckeriet Foto: Lars Ekdahl, Erik Yngvesson och Lars Kämpe 2 Auktionssajten kvarndammen.se är Sveriges största marknadsplats för avyttring av förmåns och tjänstebilar, maskiner samt konkursbon. Antalet unika besökare ökade från per vecka i januari 2008 till över i början av Marknadspriser.se är landets mest kompletta, oberoende värderingsportal med en rad kvalificerade värderingstjänster. Målgruppen är professionella användare på banker, finansbolag, försäkringsbolag, myndigheter och företag. Bilpriser.se är Sveriges ledande värderingssajt för personbilar och lätta lastbilar. Under året värderades 4,5 miljoner fordon på sajten.

3 2008 i sammanfattning 2008 i sammanfattning Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB Året har präglats av en stadig tillväxt för alla bolag som ingår i KVDkoncernen. Tillväxten har fortgått under hela året och KVD Kvarndammen påverkades inte i någon större omfattning av den finanskris som drabbade världsekonomin under hösten. Egen anläggning Samarbetspartners Marknadspriser i Sverige Försäljningsvolymen på KVD:s marknadsplats kvarndammen.se har ökat med omkring 40 procent till cirka 1,35 miljarder under Bilvärderingsuppdragen har ökat med 10 procent och övriga värderingsuppdrag har ökat med 20 procent. Antalet anställda har under året ökat från 78 varav 22 kvinnor i januari till 118 varav 34 kvinnor vid slutet av I januari 2008 invigdes KVD:s nybyggda auktionsanläggning i Åkersberga. KVD har under året startat upp två nya auktionsanläggningar i egen regi, dels i Upplands Väsby, dels i Strängnäs. Dessutom har ytterligare en filial som drivs av en samarbetspartner tillkommit i Wallhamn på Tjörn. Under året har KVD Kvarndammen genomfört en genomgripande organisationsförändring och skapat en tydlig koncernstruktur. I moderbolaget KVD Kvarndammen har gemensamma funktioner som IT, ekonomi, personaladministration och marknadsföring samlats. Dotterbolagen KVD Bilauktioner AB och KVD Auktioner AB är koncernens försäljningsbolag och hanterar alla objekt som säljs på marknadsplatsen kvarndammen.se. Värderingsverksamheten sker i dotterbolagen KVD Bilpriser AB och Marknadspriser i Sverige AB. Östersund Åmotfors Tjörn Göteborg (HK) Strängnäs Lidköping Landskrona Linköping Vimmerby Luleå Örnsköldsvik/Husum Stockholm (Upplands Väsby & Åkersberga) KVD:s omsättning och resultat Nettoomsättning TSEK Resultat efter finansnetto TSEK Avkastning på eget kapital % 2006/ (6 mån) KVD Kvarndammen har sex egna auktionsanläggningar runt om i Sverige samt genom samarbetspartners på ytterligare sex orter. I Lidköping har Marknadspriser i Sverige AB sitt huvudkontor. Antal anställda på KVD Rörelsemarginal % Nettomarginal % Nuvarande koncern med KVD Kvarndammen AB som moderbolag bildades den 30 december Av upplysningsskäl utgör dåvarande koncernstruktur, med KVD Bilauktioner AB, organisationsnummer , som moderbolag, jämförelsesiffror. Total försäljning TSEK på kvarndammen.se Total försäljning på kvarndammen.se / / /

4 VD har ordet Kunderna är vårt fokus Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB KVDkoncernen har utvecklats på ett bra sätt under Försäljningsvolymen på våra nätauktioner som hålls på marknadsplatsen kvarndammen.se uppgick till nästan 1,4 miljarder kronor, vilket är en 40procentig ökning jämfört med året innan. Under 2008 har KVD haft ett växande utbud av varor och en ökad efterfrågan från köparna. Som ett auktionsföretag är KVD Kvarndammens roll att mot provision förmedla egendom från säljare till köpare. Eftersom KVD inte säljer eller köper någonting för egen räkning, betyder det att våra kunder finns på såväl köpar som på säljarsidan. Marknadsmässiga priser När våra uppdragsgivare, säljarna, ger oss fler försäljningsuppdrag måste vi se till att köpkraften på kvarndammen.se ökar. Vi har därför satsat mycket på att marknadsföra våra nätauktioner. Under 2008 har vi lyckats öka antalet unika besökare på sajten från unika besökare per vecka vid årets början, till över unika besökare per vecka. Tack vare det har vi hela tiden kunnat erbjuda uppdragsgivarna en marknadsplats där alla typer av objekt säljs till marknadsmässiga priser. Det har i sin tur inneburit att inflödet av auktionsobjekt fortsatt att öka till glädje för alla köpare. Förfinat erbjudande Under året har vi breddat vårt tjänsteutbud. Exempelvis har vi ökat möjligheten för uppdragsgivarna att sälja egendom från egna lokaler och göra en del av arbetet själva. Vi har också utökat vår service till konkursförvaltare, en sektor som just nu ökar till följd av det kärvare ekonomiska läget. Vi har även arbetat mycket med att förfina vårt erbjudande till köparna. I botten ligger noggranna tester. De sakliga beskrivningarna av auktionsobjekten skapar både enkelhet och trygghet för köparen. Till det kommer våra tilläggstjänster i form av finansiering, transporter och möjlighet för bilköparna att teckna försäkring samt en trygghetsgaranti. Produkter som gör det ännu enklare att vara kund på kvarndammen.se och att som köpare göra en bra affär. Fler värderingar KVDkoncernens värderingsverksamhet har även den haft en mycket positiv utveckling under Antalet värderingsförfrågningar på värderingsportalerna bilpriser.se och marknadspriser.se har ökat med 10 respektive 20 procent. Bakgrunden till det är bland annat de så kallade Basel IIreglerna som innebär att banker och finansbolag har behov av att marknadsvärdera sina tillgångar och säkerheter i relation till sin kapitalbas och eget kapital. Hela KVD:s organisation är stolt över att under 2008 ha kunnat hjälpa till att förmedla så mycket varor och vi är glada för det förtroende som både säljare och köpare givit oss. Det är därför en självklarhet för oss alla på KVD att alltid ha våra kunder i fokus och leva upp till vårt måtto Enkelt och tryggt till rätt pris. Enkelt och tryggt till rätt pris Ulrika Drotz Molin VD på KVD Kvarndammen AB 4

5 Vision, roll och erbjudande Vision och roll Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB Vision för KVDkoncernen KVD ska skapa Sveriges börs för kapitalvaror, fastigheter, inventarier och varulager. På denna börs kan företag, myndigheter och kommuner på ett rationellt sätt omvandla olika tillgångar till kapital. Utbudet och köpkraften borgar för slutpriser som utgör marknadspris. KVD ska också erbjuda marknadens bästa värderingstjänster för fordon och andra sorters finansierade objekt. KVD:s roll är att: Verka som mäklare (bevaka både säljarens och köparens intresse) Erbjuda en internetbaserad marknadsplats/börs med effektiv hanteringsprocess Erbjuda heltäckande service och kringtjänster Erbjuda trovärdiga och lättillgängliga värderingstjänster som ger såväl säljare som köpare bra beslutsunderlag KVD:s erbjudande KVD säljer för företag och myndigheter KVD hanterar stora volymer av fordon och annan egendom, till en låg styckekostnad, genom en tydlig och effektiv organisation KVD:s hanteringsprocess ger snabbt saklig och lättillgänglig beskrivning av objekten i ord och bild KVD strävar alltid efter att allt som läggs ut på auktion skall säljas vid första auktionstillfället KVD erbjuder värderingstjänster för personbilar och lätta lastbilar till såväl säljare som köpare KVD erbjuder värderingstjänster för övrig finansierad lös egendom till banker, finansbolag, företag och myndigheter KVD garanterar: att alla auktionsobjekt är professionellt testade och beskrivna att objekten är slutbetalda och att inga skatteskulder finns att objekten är värderade av experter att personbilarna varudeklareras enligt Konsumentverkets riktlinjer att det finns möjlighet att få professionell hjälp och information vid visningar att köparna alltid får godkänna att auktionsobjekten motsvarar beskrivningarna Finansbolag Försäkringsbolag Konkursförvaltare Vagnparksägare Banker Myndigheter Kommuner Företag På bilpriser.se kan såväl företag som privatpersoner värdera personbilar och lätta lastbilar. Uppdragsgivarna lämnar försäljningsuppdrag till KVD KVD med marknadsplatsen kvarndammen.se På marknadspriser.se kan professionella användare värdera finansierad lös egendom. Privatpersoner och näringsidkare i Sverige och grannländerna ropar in objekten KVD Kvarndammen är en helt oberoende och neutral auktionsförrättare. På marknadsplatsen kvarndammen.se såldes fordon, maskiner, konkursbon och annan egendom för nästan 1,4 miljarder kronor år Uppdragsgivarna är banker, finansbolag, företag och myndigheter. Däremot tar KVD inte försäljningsuppdrag från privatpersoner. KVD:s värderingsverksamhet finns på hemsidorna bilpriser.se och marknadspriser.se. 5

6 KVDkoncernens fem bolag Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB Fem bolag bildar KVDkoncernen KVDkoncernen består av fem bolag. KVD Kvarndammen AB är moderbolaget i koncernen med gemensamma funktioner som kundtjänst, ekonomi, backoffice, IT, marknad och personaladministration. Ulrika Drotz Molin är vd i moderbolaget och koncernchef. har två försäljningsbolag som hanterar de auktionsobjekt som säljs på marknadsplatsen kvarndammen.se. Det är dels KVD Bilauktioner AB med Thomas Lundqvist som vd, dels KVD Auktioner AB där Joachim Ågren efterträdde Jan Byström som vd den 1 januari KVD Bilpriser AB och Marknadspriser i Sverige AB är koncernens två värderingsbolag. KVD Bilpriser AB leds av vd Mathias Björkman och driver bilpriser.se som är Sveriges största tjänst för bilvärderingar. Marknadspriser i Sverige AB med vd:n Lennart Johansson driver värderingsportalen marknadspriser.se som erbjuder en rad kvalificerade tjänster för professionella användare på finansbolag, banker, försäkringsbolag, myndigheter och branschföretag. Synergier mellan bolagen KVDkoncernens nuvarande struktur med fem bolag skapades i slutet av Under hela 2008 har bolagen arbetat med att utveckla organisationen och arbetssättet inom respektive bolag samt att finslipa samarbetsformerna inom koncernen och hitta nya synergier. Det finns flera fördelar med att dela upp KVDkoncernen i fem bolag. Till att börja med kan varje bolag fokusera på en tydligt avgränsad del av koncernens verksamhetsområde. Samtidigt är det enkelt att avgöra var ett uppdrag hör hemma i organisationen vilket inte minst underlättar för uppdragsgivarna. Uppdelningen gör det också tydligt vilka delar av verksamheten som kan utvecklas vidare och vilken enhet som ska ha ansvar för att driva utvecklingen, exempelvis av ett nytt affärsområde. Försäljningsbolagen och värderingsbolagen i KVDkoncernen kompletterar varandra och skapar tillsammans ett heltäckande erbjudande för uppdragsgivarna. Prisstatistik från försäljningarna av bilar, maskiner och andra objekt på kvarndammen.se sammanställs dessutom kontinuerligt och denna information förs vidare till koncernens värderingsbolag. Statistiken från nätauktionerna används sedan som en av flera källor när KVD Bilpriser AB och Marknadspriser i Sverige AB anger priser på bilar, maskiner med mera. KVD Bilpriser AB Bilpriser Privat Bilpriser Pro Bilpriser Intyg Stockvärderingar KVD Auktioner AB Maskiner/Övrig utrustning Konkursförvaltarservice Partners KVD Kvarndammen AB () Koncernledning Ekonomi Personal BackOffice ITutveckling och drift Marknadspriser i Sverige AB Värderingstjänster Basel II Värdemätar n KVD Bilauktioner AB Personbilar Lätta & tunga lastbilar Övriga fordon 6

7 KVDkoncernens fem bolag Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB KVD Kvarndammens nya anläggning i Åkersberga utanför Stockholm invigdes i januari Jan Byström, en av KVD:s grundare, leder FMVprojektet. Ny auktionsanläggning i Åkersberga I slutet av januari 2008 invigde KVD Kvarndammen en ny auktionsanläggning i Åkersberga utanför Stockholm. Anläggningen är specialritad för KVD:s behov och omfattar kvadratmeter med test och rekonditioneringshallar, kundmottagning och kontor. Den nya anläggningen har kapacitet att tvätta, rekonditionera, testa och leverera bilar och andra objekt per år. Dessutom finns en inhägnad och larmad uppställningsplats för 550 fordon med mera. Klimatkompenserar för tjänsteresor KVD Kvarndammen slöt 2008 ett avtal med företaget Tricorona som investerar i och handlar med miljörelaterade marknadsinstrument. Avtalet innebär att KVD Kvarndammen har köpt utsläppsrätter för kilo koldioxid. Det motsvarar den miljöpåverkan som KVDkoncernens tjänsteresor beräknas innebära under hela KVD:s frivilliga klimatneutralisering av tjänsteresorna är ett steg i ambitionen att minska koncernens miljöpåverkan. Avtal med FMV I slutet av 2008 tecknade FMV, Försvarets materielverk, ett avtal med KVD Kvarndammen om försäljning av Försvarsmaktens överskottsmateriel på nätauktion. Avtalet innebär att KVD under 2009 ska sälja omkring 150 fordon och tusentals andra objekt på kvarndammen.se. Avtalet med KVD är en del i ett pågående projekt där FMV prövar nya affärsupplägg, exempelvis auktioner på Internet. FMV hoppas få bättre betalt för överskottsmaterielen när den säljs på nätauktion jämfört med traditionellt anbudsförfarande. Materielen är sådan som Försvarsmakten inte längre har behov av och objekten säljs på kvarndammen.se under en egen kamouflagemönstrad flik. Projektledare och sammanhållande för FMVavtalet är Jan Byström, en av KVD:s grundare och fram till årsskiftet vd för KVD Auktioner AB. KVDbolagens vd:ar. Från vänster: Mathias Björkman, Ulrika Drotz Molin, Thomas Lundqvist, Lennart Johansson och Joachim Ågren som efterträdde Jan Byström som vd för KVD Auktioner AB den 1 januari

8 Bilpriser.se Marknadspriser.se Bilpriser.se Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB KVD Bilpriser AB driver bilpriser.se som är Sveriges ledande värderingssajt för personbilar och lätta lastbilar. Tjänsterna omfattar allt från automatisk bilvärdering på Internet till manuell värdering av enstaka bilar och hela vagnparker. Under 2008 gjordes över 4,5 miljoner värderingar på bilpriser.se, en tioprocentig ökning jämfört med de 4,1 miljoner bilar som värderades Den mest använda tjänsten på bilpriser.se är Bilpriser Privat. Det är en automatisk, kostnadsfri värderingstjänst som vänder sig till privatpersoner. Bilpriser Pro är en abonnemangstjänst med fler funktioner, som inbytespris och restvärdesberäkningar. Bilpriser Pro har aktiva företagsanvändare på banker, finansbolag, bilfirmor och försäkringsbolag. när en anställd ska köpa ut sin tjänstebil. Dessutom introducerade bilpriser.se mobila tjänster som ger användarna snabba värderingar direkt i mobiltelefonen. Slutligen lanserades flera mervärdestjänster på sajten som tester och provkörningar, möjlighet att söka bästa försäkring och billån samt att se liknande bilar till salu på marknaden. Nya produkter År 2008 lanserades flera nya produkter och tjänster på bilpriser.se. En viktig nyhet var att bilarnas registreringsnummer kopplades till märke och modell. För användarna innebär det att de själva slipper välja bilmodell eftersom detta nu sker automatiskt. Kopplingen mellan registreringsnummer och bilmodell har under året integrerats i affärssystemen hos flera banker och finansbolag. Ytterligare en tjänst som lanserades 2008 är Bilpriser Intyg. Det är en värderingstjänst som används Marknadspriser.se Marknadspriser i Sverige AB är KVDkoncernens Lidköpingsbaserade värderingsbolag. Bolaget driver värderingsportalen marknadspriser.se med en rad kvalificerade värderingstjänster för professionella användare på banker, finansbolag, försäkringsbolag, myndigheter och företag. Värderingarna av kreditstockar har ökat markant på senare tid och den utvecklingen fortsatte under Bakgrunden är de så kallade Basel IIreglerna om bankers och finansbolags kapitaltäckning. Reglerna innebär kortfattat att banker och finansbolag inom EU måste ha ett visst eget kapital som säkerhet i förhållande till sin utlåning. finansbolag kan nyttja Marknadspriser i Sveriges värdeindexkurvor som underlag för att räkna vissa ickefinansiella tillgångar som godtagbara säkerheter för kapitaltäckningsberäkning. Under året ökade Marknadspriser i Sverige AB sin fakturering för genomförda värderingsuppdrag med cirka 20 procent. Det kan bland annat förklaras av höstens oro på finansmarknaden som skapat ett växande intresse för större övergripande värderingsuppdrag av konsultativ art. Värdemätar n, som en onlinetjänst för värdering av lastbilar, utökades i slutet av året till att även omfatta bussar. Finansinspektionens beslut en milstolpe I slutet av 2008 fick Marknadspriser i Sverige AB ett viktigt besked. Finansinspektionen beslutade då att banker och 8

9 KVD Bilauktioner KVD Auktioner KVD Bilauktioner Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB KVD Bilauktioner AB är det bolag som hanterar auktionsförsäljningen av bilar och andra fordon. Bolaget har gått från att sälja fordon år 2007 till fordon För att klara den kraftiga volymökningen har KVD Bilauktioner nyanställt medarbetare på alla orter med egenägda anläggningar. Dessutom har nya KVDanläggningar etablerats i Upplands Väsby och i Strängnäs under året. En filial på Tjörn som drivs av en samarbetspartner har också tillkommit. Försäljningsorganisationen i bolaget förstärktes 2008 och fler fordonshandläggare anställdes. Säljarna inriktar dels sitt arbete på att nå nya uppdragsgivare som vill lämna sina fordon till försäljning på kvarndammen.se, dels på att hålla kontakten med de befintliga uppdragsgivarna. Nå nya köpare KVD Bilauktioner har 2008 ökat sina ansträngningar för att nå ut till nya köpare. Bland annat arrangerades öppet hus på samtliga KVDanläggningar under hösten och lyckade försök med kvällsauktioner har genomförts under året. Erbjudandet till de som köper bil på kvarndammen.se har utökats med rabatt på reservdelar och service. Möjligheten för köparna att få sin bil transporterad från en KVDanläggning till en annan har också blivit tydligare. Under 2008 har andelen bilköpare som tecknar tilläggstjänster som finansiering, försäkring, transport och tilläggsgaranti ökat. KVD Auktioner KVD Auktioner AB är det bolag som hanterar försäljningen på kvarndammen.se av maskiner, varupartier, konkursbon och liknande objekt. Under 2008 har försäljningsvolymen för denna sorts auktionsobjekt ökat med omkring 20 procent. Konkursförvaltarservice är det affärsområde i bolaget som har haft den tydligaste tillväxten Det ökande antalet konkurser innebar allt fler försäljningsuppdrag och KVD Auktioner har därför förstärkt organisationen med fler konkurshandläggare. Nya koncept ger tillväxtpotential Under året har KVD Auktioner utvecklat konceptet Direktauktionsförsäljning. Konceptet går ut på att auktionsobjekten står kvar hos uppdragsgivaren när de läggs ut till försäljning på kvarndammen.se. Det är också uppdragsgivaren som lämnar ut objekten till köparen. Ett annat nytt koncept är KVD Partner där partnerföretag får möjlighet att själva sälja på marknadsplatsen kvarndammen.se. Auktionsobjekten transporteras inte till KVD utan står kvar hos partnerföretaget. Det är också partnerföretaget som gör objekten klara för nätauktion och sköter kontakterna med köparna. De båda koncepten Direktauktionsförsäljning och KVD Partner ger KVD Auktioner AB stor tillväxtpotential utan några omfattande investeringar. Samtidigt minskar transporterna eftersom auktionsobjekten står kvar hos säljarna, vilket ger minskad miljöpåverkan och lägre kostnader. 9

10 Kontakt med våra uppdragsgivare Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB Personlig relation med uppdragsgivarna Alla uppdragsgivare har en egen, personlig handläggare på KVD. Det gör det enkelt att sälja egendom på nätauktionerna. Med KVD:s webbaserade plattform Kundobjekt är det lätt för uppdragsgivaren att kommunicera med sin handläggare och följa försäljningsuppdragen. Ett avtal med KVD Kvarndammen ger uppdragsgivaren möjlighet att sälja bilar, maskiner och annan egendom via nätauktionerna på kvarndammen.se. En viktig orsak till att företag och myndigheter sluter avtal med KVD är förstås att de får tio till 20 procent mer betalt för sina tillgångar än vad den traditionella handeln är beredd att betala i inbyte för motsvarande objekt. Ett annat viktigt skäl till att anlita KVD är att hela processen kring avyttringen är smidig, snabb och enkel. Så fort avtalet är undertecknat får uppdragsgivaren en egen, personlig handläggare hos KVD. Tack vare det vet uppdragsgivarna alltid vart de ska vända sig med beställningar, frågor, synpunkter och så vidare. Egen webbsida Handläggarna sitter på KVD:s huvudkontor i Kungälv eller på någon av anläggningarna runt om i Sverige. För att göra kommunikationen enkel mellan uppdragsgivare och handläggare har KVD utvecklat en webbaserad plattform som kallas Kundobjekt. Uppdragsgivaren loggar in på en egen webbsida och kan göra beställningar av försäljningsuppdrag direkt på nätet. Där går det också att följa de egna försäljningarna från dag till dag, ta del av KVD:s testprotokoll och se försäljningspriser med mera. Förutom de aktuella försäljningarna kan uppdragsgivarna även se alla avslutade ärenden. Den egna lösenordskyddade webbsidan blir på så sätt en logg över alla de objekt som uppdragsgivaren har sålt på kvardammen.se. 796 Michael Luft, en av KVD:s delägare och grundare, 2008 är varm förespråkare för att handläggarna ska ha en personlig relation med uppdragsgivarna. Hans Johnson, i mitten, är ansvarig för KVD:s handläggargrupp. Här diskuterar han dagens arbete med handläggarna Annika Alfredsson och Patrik Klasson. På den egna hemsidan kan uppdragsgivaren även skicka meddelanden direkt till handläggaren och få svar på samma sätt. Därmed samlas kommunikationen kring ett försäljningsuppdrag på ett och samma ställe. Naturligtvis går det också bra för uppdragsgivarna att ta kontakt med handläggarna på telefon och epost eller göra beställning av försäljningsuppdrag via fax. Dessutom följer KVD även upp försäljningarna genom personliga besök med de större uppdragsgivarna. Besöken genomförs både av handläggarna och av KVD:s säljare. Dialog om reservationspris När KVD:s handläggare har fått in ett försäljningsuppdrag så beställer han eller hon ofta en transport av objektet från vilken plats som helst i Sverige till någon av auktionsanläggningarna. I andra fall lämnar uppdragsgivaren själv in egendomen. I och med att KVD har hämtat upp eller tagit emot ett objekt så är det försäkrat. Det blir också allt vanligare att objekten står kvar hos uppdragsgivaren och säljs därifrån, inte minst gäller det större maskiner som kan vara dyra att transportera. För alla objekt föreslår KVD:s handläggare ett reservationspris och under detta får objektet inte säljas. Reservationspriset sätts i dialog med uppdragsgivaren, men först efter att objektet har testats av KVD:s personal. När försäljningen är klar sammanställer handläggaren en redovisning av intäkter och kostnader samt för över pengar till uppdragsgivarens konto. Om objektet är leasat ser KVD:s handläggare till att lösa restvärdet från finansbolaget. 10

11 Hantering av objekten Omfattande tester Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB De auktionsobjekt som säljs på kvarndammen.se rekonditioneras och testas enligt noggranna mallar och rutiner. Allt som har betydelse för köparen redovisas öppet med målet att ge köparen en rättvisande bild av objekten. Det är viktigt eftersom de allra flesta kunder lägger sina bud utan att först ha sett auktionsobjekten i verkligheten. När ett fordon eller annat objekt anländer till KVD så går personalen igenom det noggrant. För fordon kontrollerar personalen bland annat att servicebok, vinterdäck och alla nycklar finns med. Båtar, husvagnar, maskiner, datorer och liknande undersöks på motsvarande sätt och de tillbehör med mera som finns med noteras i detalj. I samband med mottagningen gör KVD:s personal en första bedömning av om objektet behöver repareras innan det säljs. Uppdragsgivaren kontaktas i så fall med förslag till värdehöjande reparationer och får lämna sitt godkännande innan KVD vidtar några åtgärder. Erfarna besiktningsmän I nästa steg städas och tvättas fordonen noggrant. Andra typer av objekt rengörs och städas vid behov. En del fordon och maskiner har text exempelvis med inlämnarens logotyper. Denna text tas bort av KVD före försäljningen. Därefter är det dags för den test av försäljningsobjektet som utförs av KVD:s erfarna besiktningsmän. De undersöker såväl objektets tekniska status som eventuella visuella skador utvändigt och invändigt. Testet är omfattande och exempelvis inspekteras fordon och entreprenadmaskiner på över hundra punkter. I testen ingår även en provkörning där testpersonalen kontrollerar motor och drivlina samt funktioner som fönsterhissar, ventilationssystem och manöverreglage. KVD:s personal testar datorer och andra objekt som har lämnats in till försäljning på motsvarande sätt, men naturligtvis skiljer sig testrutinerna åt beroende på objektets art. Gemensamt för alla sorters auktionsobjekt är att KVD noterar allt som har betydelse för köparen, både sådant som är positivt och sådant som är negativt. Denna information ligger sedan till grund för den beskrivning, som tillsammans med bilder på objekten, läggs ut på kvarndammen.se. Målet är förstås att köparen ska få en rättvisande uppfattning av objektet. Det är viktigt eftersom de allra flesta kunder lägger sina bud utan att först ha sett auktionsobjekten i verkligheten. När det gäller varupartier, konkurslager och liknande så inventerar KVD dem lika noga. Även i dessa fall dokumenterar personalen försäljningsobjekten i såväl text som bild innan de läggs ut till försäljning. Direkt från uppdragsgivarna Vissa auktionsobjekt säljs via så kallad Direktauktionsförsäljning. Det innebär att auktionsobjekten står kvar hos uppdragsgivaren och även lämnas ut av denne till köparen. Vid Direktauktionsförsäljning är det ofta uppdragsgivarna själva som testar och beskriver auktionsobjekten. Testerna utförs alltid enligt KVD: s mallar och system, vilket betyder att köparna får del av samma information som om objektet hade testats av KVD:s personal. För uppdragsgivarna finns flera fördelar med Direktauktionsförsäljning. Dels blir försäljningskostnaden lägre eftersom uppdragsgivarna gör en del av arbetet själva, dels minskar behovet av transporter vilket är positivt inte minst ur ett miljöperspektiv. Samma rutiner för partnerföretag KVD Partner är ett tradingsystem där ett begränsat antal utvalda partnerföretag har möjlighet att sälja egendom på marknadsplatsen kvarndammen.se. Objekten transporteras inte till KVD utan står kvar hos partnerföretaget. I dessa fall är det partnerföretaget själv som testar, dokumenterar och fotograferar auktionsobjekten enligt KVD:s mallar och rutiner samt gör dem klara för nätauktion. 11

12 Kontakt med våra köpare Köparna lägger bud på nätet Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB När auktionen är avslutad ringer KVD:s kundmottagare upp köparen. Tillsammans kommer de överens om när auktionsobjektet ska hämtas. KVD:s kundmottagare berättar också om erbjudanden som finansiering, tilläggsgaranti och försäkring. Vem som helst kan gå in på kvarndammen.se och se vilka objekt som finns till salu på veckans auktioner. På sajten går det att läsa beskrivningar av auktionsobjekten, se på bilder och följa budgivningen i realtid. Det finns även möjlighet för köparna att komma på visningarna som KVD arrangerar en gång varje vecka. För att själv vara med och lägga bud måste besökaren registrera sig, något som är kostnadsfritt och bara tar ett par minuter. För varje objekt finns ett klockslag angivet då nedräkningen startar. När budgivningen varit avstannad i drygt tre minuter är auktionen avslutad, vilket innebär att auktionsslutet är rörligt. Kundmottagarna ringer upp Den köpare som har det högsta budet när auktionen är avslutad får ett epostmeddelande från KVD som bekräftar detta. I de flesta fall ringer dessutom KVD:s kundmottagare upp köparen och avtalar om när objektet ska hämtas. Vid samtalet passar kundmottagaren också på att diskutera med köparen hur han eller hon ska betala. Många köpare väljer då att låta KVD ordna en finansiering av objektet. Vanligtvis kommer köparen och hämtar sitt auktionsobjekt inom fem arbetsdagar. Det första som då händer är att köparen får tillfälle att undersöka och provköra objektet samt godkänna att det motsvarar den beskrivningen som fanns på kvarndammen.se. Därefter betalar köparen via en Antal sålda fordon på kvarndammen.se banköverföring eller undertecknar finansieringsavtalet. Om det är en bil som köparen har ropat in så hjälper KVD till att teckna försäkring, ställa den i trafik och registrera över bilen. Därefter kan köparen köra hem direkt. Fler tilläggstjänster Förutom försäkring och finansiering kan bilköparna dra nytta av flera tilläggstjänster som KVD tillhandahåller, exempelvis tilläggsgaranti och rabatt på däck. Under 2008 tillkom dessutom ett erbjudande om rabatt på service och reservdelar samt ett utvecklat erbjudande om transport av bilar från en KVDanläggning till en annan. En del av besökarna på kvarndammen.se har förstås frågor om hur auktionerna fungerar eller om de objekt som är ute till försäljning. Den sortens ärenden hanteras av KVD:s kundtjänst som har öppet alla vardagar. De som hör av sig till kundtjänsten kan också få hjälp med att registrera sig som medlemmar, kontrollera om betalningar har kommit in och boka tid för att hämta auktionsobjekt. TVreklam lyfte besökssiffrorna Med början i december 2008 sändes reklam för KVD Kvarndammen i TV4. Effekten av reklamkampanjen blev omedelbar. Antalet unika besökare per vecka på kvarndammen.se steg från strax före jul till över i början av Hans Edvardsson, delägare i KVDkoncernen, är ansvarig för hemsidan kvarndammen.se och för KVD:s marknadsföring. Hans Edvardsson. 12

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2009

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2009 Årsredovisning 2009 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2009 1 Introduktion Årsredovisning 2009 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2009 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer